Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál"

Átírás

1

2

3 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk, ezek egy késõbbi helytörténeti kiadvány részei. Hangulat gondolatok Sugaras szeptemberi nap. Kint üldögélek a kenesei magas parton, a Soós-hegyen, az emlékoszlop lépcsõjén. Elõttem a legnagyszerûbb, legcsodálatosabb tükör, melyet csillogó szemû, ragyogó szép tündérasszony legkáprázatosabb álmában megálmodhatott magának: a Balaton. Felette röpködõ sirályok fehér szárnya megvillan a napsütésben. Lábam elõtt a domboldalon ezer színében pompázik a berek. Olyan színpompa ez, amilyen kerete csak a tündér-tükörnek lehet. Csend. Körülöttem mindenütt lelket megnyugtató nagynagy nyugalom. De nem halott csend! Ez a csend itt él, muzsikál, kacag, suttog, vágyakozik. Ezt a csendet nem hallja a fül, ezt csak a szem látja, s a szív érzi meg. Oda ilyenkor nyugalom költözik. Boldog béke. A lélek emelkedik, keresi, s megérzi Istent, és betölti egész valóját a tudat, hogy az élet a legnagyobb ajándék, amit vettünk. Hogy itt és benne minden szép, csak fel kell emelkedni a megértéséig. Ilyen délutánon ajkamra szökken a kiáltás: szeretek élni! Szeretem ezt a sápadt õszi ragyogást, szeretem, mert szép, mint a hervadó asszony, kinek szemében még az élet tüze ég. Szeretem, mert felékesíti magát virággal; sok-sok tarka virágot rak magára addig, amíg lehet. De ezek már nem rikítóak, nem égõk. Ezek a színek már lehalkultak, kifinomultak, megfakultak, mint a szomorú asszony vágyai, gondolatai, álmai. Nézi, nézi magát a tündértükörben. Mosolyog, mert szép még, ékszere, aranya csillog; arca pirul, még csókolja a nap. De hallga, mi az? Felette elkacagja magát egy sirály. Éles, bántó kacagása megremegteti a szívét, s a boldogan mosolygó aszszony szemébe beszökik a könny. Szeme harmatán át is meglátja hajában az õsz szálakat. Jaj, ne még, ne még! Ideges kézzel húzza, tépi egyenként. De az idõt nem lehet megállítani. Mind több-több lesz a libegõ fehér selyemszál; megtelik velük a lég, s puha szárnyakon észrevétlen viszik, ragadják magukkal a kacagást, a vágyakat, az álmokat. Tovasuhant a napfény, tovatûnt a ragyogás. Sötét felhõkárpit ereszkedik az ég elé. Szeretem ezt a sötét ólomszínû felhõt. Olyan, mint némely embersors. Mély, fenyegetõ sötétsége megremegteti a gondtalan embert, letörli arcáról a mosolyt. Elrejti mélyre a drága sugarat, a fényt; mintha profán szemek tekintete elõl õrizné a boldogságát, eltakarja egész könnytengerével. Talán még esik is. Szeretem a csendes, permetezõ esõt. Szeretem, mert Föld anyám könnye, mert olyan fájó, mint a szomorúság, mert szép, mint a halk sírás, mert hulló cseppjei muzsikálnak, mint egy szomorú sanzon, mert olyan mikor elõbukkan utána az elsõ nyár -, mint a mosolygó megvigasztalódás. Tovatûnt felhõ után keresem az elrejtett fényt, a féltve õrzött boldogságot. Hova lett? Boldogság? Mindig szerettem volna tudni, mi is lehet, milyen is lehet? Láttam, de mindig csak messzirõl, mindig csak másnál. Harcoltam, küzdöttem érte, kergettem, futottam utána. Sohasem értem el. Kerestem lélekkel hasztalan. Kerestem ésszel, értelemmel végesnek bizonyult. És kerestem a szívemmel is. Már-már elértem. Elkaptam finom pókhálóból szõtt palástja szélét, s beletakartam a törékeny, meleg, dobogó szívemet. S amikor azt hittem, jó helyen van, egy láthatatlan kéz elrántotta a palástot, s a szívem összetörve lehullott a földre. Mikor legközelebb hittem, akkor volt tõlem a legtávolabb. Mi is az a boldogság? Mese? Illúzió? Maradandó, vagy úgy repül, mint a kósza felhõ, feltartóztathatatlanul? Sohasem ismertem. Sohasem tudtam meg. És én mégis szerettem az életemet. F. Babay Margit Székesfehérvári Napló, Õsz a Balatonnál Most búcsúzik tõlünk a nyár. A lombok zöldje harsogó, a parkban dús piros virágok, ölelõ édes napsugár, halkan gyûrûzik lenn a tó. Halkan gyûrûzik lenn a tó, sok százezer tükörcserép veri vissza a kék eget, lenn a parton, a tó felé fehérruhás lány integet. Fehérruhás lány integet Kendõje is fehér, fehér: kis könnyû lepke lebben át a végtelen vizek felett, teremtett lélek nincs sehol. Teremtett lélek nincs sehol, madár se száll se fent, se lent, fehér sirály álomhajónk, a vitorlás is messze ment. Vízen és földön déli csend Megállott az idõ talán Az ég alatt, a víz felett. Talán a tónak int a lány? Kis könnyû lepke hófehér: talán az õsznek integet Barsy Irma (A befalazott lélek)

4 4 Balatonkenesei Hírlap szeptember Választási tájékoztató A Balatonkenesei Hírlap augusztusi számában több választási tudnivalóról tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot. Néhány fontosabb tudnivalót ismét közzé teszünk. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek megválasztására október 12-én kerül sor. Polgármester jelöltekre, képviselõ jelöltekre és a megyei közgyûlés jelöltjeire lehet szavazni, azaz mindenki három szavazólapot kap kézhez. A szavazókörök reggel 6,00 órától 19,00 óráig vannak nyitva, 19,00 óra után már csak az adhatja le a szavazatát, aki 19,00 óráig a szavazóhelyiségbe belépett. Szavazni csak érvényes személyi azonosításra alkalmas okirattal és érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló irattal lehet. A személyazonosításra alkalmas okirat lehet a kártya típusú személyazonosító igazolvány, új típusú vezetõi engedély, útlevél, régi típusú személyazonosító igazolvány. A lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény, a régi típusú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet. A szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni a választópolgár személyazonosságát és lakcímét, vagy személyi azonosítóját. Nem szavazhat az, aki a szükséges igazolványait nem mutatja be a szavazatszámláló bizottságnak, vagy ha azok nem érvényesek. Felhívom minden választópolgár figyelmét arra, hogy Balatonkenesén a jelöltek közül legfeljebb 6 fõ képviselõre lehet szavazni. Amennyiben valaki 6 jelöltnél több személyre szavaz, az egész szavazólap érvénytelen. 6-nál kevesebb jelöltre lehet szavazni. Balatonakarattyán szavazó választópolgárok legfeljebb 4 fõ képviselõre szavazhatnak. Mindenkinek nagy felelõssége van abban, hogy a választás törvényesen folytatódjon le. Azokat a szabályokat, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény megfogalmaz, maradéktalanul be kell tartani. Természetesen a választópolgárok túlnyomó többsége tisztában van a jogaival és kötelezettségeivel és általában a választások zökkenõmentesen bonyolódnak le. Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a büntetõ törvénykönyv 3 évig terjedõ szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt, aki a választópolgárt a választásában akadályozza, vagy erõszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, illetve anyagi juttatással befolyásolni kívánja. Azt a személyt is 3 évig terjedõ szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény, aki a szavazatát anyagi juttatástól teszi függõvé és erre tekintettel anyagi juttatást fogad el. A törvény értelmében tehát nem csak az felel büntetõjogilag, aki anyagi juttatást ad, hanem vele együtt az is, aki anyagi juttatást fogad el a szavazatáért cserében. (Btk. 350.) Több lakos keresett fel minket azzal a kérdéssel, hogy a szavazólap kivihetõ-e a szavazókörbõl, azaz haza vihetõ-e a szavazólap. Az Országos Választási Bizottság álláspontja egyértelmû: A szavazólapnak a szavazóhelységbõl történõ elvitele alkalmat adhat választási csalás elkövetésére is, ennek megakadályozása a választások tisztaságához fûzõdõ közérdek. A szavazólap fizikai valóságában nem a szavazópolgáré A fentiek értelmében a három évig terjedõ szabadságvesztés pallosa ott lebeg annak a feje fölött is, aki láncszavazásban vesz részt. Biztosak vagyunk abban, hogy ahogy eddig sem történt Balatonkenese és Balatonakarattya történetének közelmúltjában hasonló eset, most is minden választópolgár a törvények betartásával él választójogával. dr. Nánássy Elek HVI vezetõ A Balatonkenesei Hírlap választási különszámában szerkesztõi, illetve tördelési hiba miatt helytelenül jelent meg a Balatonakarattya településen induló polgármester, valamint képviselõ jelöltek sorrendje, melyet a Helyi Választási Bizottság sorsolással állapított meg. Elnézést kérünk a jelöltként induló személyektõl. A szerkesztõség a hirdetményt az alábbiak szerint teszi közzé ismételten: Balatonkenese Város Jegyzõjétõl mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl H I R D E T M É N Y Értesítem a lakosságot, hogy Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága a október 12. napjára kitûzött helyi Önkormányzati Képviselõk és Polgármester választásra a szavazólapon Balatonakarattya településen a polgármester, valamint képviselõ jelöltek sorrendjét sorsolással az alábbiak szerint határozta meg: POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONAKARATTYÁN: 1. Vatics Erzsébet Független jelölt 2. Matolcsy Gyöngyi Független jelölt KÉPVISELÕ JELÖLTEK BALATONAKARATTYÁN: 1. dr. Imrédy Szabolcs Független jelölt 2. Rozs Péter Független jelölt 3. Enzsöl Gábor Független jelölt 4. Vatics Erzsébet Független jelölt 5. Turcsányi Károly Tibor Független jelölt 6. Udvardy Gábor Független jelölt 7. Kiss Tamás Miklós Független jelölt 8. dr. Détár Bianka Független jelölt 9. Mocher Istvánné Független jelölt 10. Farkas Sándor Független jelölt 11. Lengyel János Független jelölt 12. Ránky Péter Független jelölt Balatonkenese, szeptember 15. dr. Nánássy Elek jegyzõ Helyi Választási Iroda vezetõje

5 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 5 A Polgárõr Egyesület kitüntetése Az ünnepek teszik szebbé életünket. Máraival szólva: Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltjük néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a felemelõvel. Elég csak egy jóindulatú szóval, vagy egy méltányos cselekedettel. A képviselõ-testület döntése alapján Balatonkeneséért Érdemérmet adományozott Balatonkenese Város Önkormányzata az augusztus 20-i ünnepség alkalmával a Balatonkenese- Balatonakarattya Polgárõr Egyesületnek. Balatonkenese Város Önkormányzata megalkotta a Balatonkeneséért Érdemérem adományozásáról szóló helyi rendeletét. A rendelet 8. -a alapján Balatonkenese Város Önkormányzata a város életében a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül Balatonkeneséért érdemérmet alapítja. Az érdemérem személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek adományozható, ha a város érdekében kiemelkedõ értékû munkát végzett. Az érdemérem 4, 25 cm átmérõjû, kör alakú, ezüstbõl készült érme, amelynek elõlapján felül a Balatonkeneséért felirat látható, középen az adományozott neve, alul az adományozás éve felirat. A hátlapján Balatonkenese város címere látható. Az érdeméremhez díszoklevél átadása is párosult. A Balatonkenese-Balatonakarattya Polgárõr Egyesület Veszprém megyében az elsõk között, 1990-ben alakult meg Balatonkenesén, Balatonakarattyán a polgárõr egyesület. A kezdetben baráti társaságokból alakult, a közért tenni akaró elhivatottak alapították meg, akik úttörõk voltak ezen a téren. A kezdeti nagy létszámú egyesület az egységes öltözetet, felszerelést, gépjármûve(ke)t közadakozásból, jó lelkû vállalkozók és civil támogatók segítségével kezdte összeállítani, beszerezni. A jogszabályi változásokat követve az egyesület 10 év elteltével, 2000-ben kezdeményezte bejegyzését a bíróságon; és így már hivatalos civil szervezetként végezhette azt a munkát, amiért megalakult: alaprendeltetésébõl adódó feladatait, melyek a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bûncselekmények mérséklése, vagyonvédelem javítása, a baleset- és bûnmegelõzésben való közremûködés, közterületi járõrszolgálat, figyelõszolgálat a jelzõõri tevékenység valamint az oktatási, ismeretterjesztõ tevékenység területén a fiatalok felkészítése. A Polgárõr egyesület önkéntesen közremûködik a rendezvények helyszínének biztosításában; a közlekedésbiztonsági tevékenység támogatásában, katasztrófák elleni védekezésben; a környezet károsításának megelõzésében, az idõs, fogyatékos személyek védelme, a polgárok és javaiknak a védelmében, a lakosság és a bûnüldözõ szervek, és az önkormányzat közötti kapcsolat erõsítésében, körözött tárgyak és személyek felkutatásában. Az egyesület mindig törekedett arra, hogy a törvényes mûködésnek megfeleljen; együttmûködését a rendõrséggel évrõl évre erõsítse; más szervezetekkel is bõvítse a kapcsolatát. Az egyesület egy stabil taglétszámmal, számtalan segítõ polgárõrrel, és támogatóival tudja szolgálati feladatait ellátni. A szolgálatok óraszámai az évek során fokozatosan emelkedtek, a város minden pontján, rendezvényén részt vesznek. Az egyesület, jövõre ünnepli megalakításának 25. évét; az elmúlt negyed század során húsz évig Kovács Ervin volt az egyesületi elnök, azt követõen 3 éven át Torda István, jelenleg pedig 2013-tól Ritter József a megválasztott elnök. Balatonkenese közössége nevében köszönjük önkéntes, önzetlen és a segítõkész tevékenységüket, áldozatkész munkájukat és további erõt kívánunk a sikeres folytatáshoz. Gyõrfi H. Marianna Mozgással az egészségünkért Már jó ideje hiányzott életembõl a rendszeres sportolás. Több mint 10 évvel ezelõtt Galambos László és felesége, Bettike tartott aerobic órákat Balatonkenesén, és azokra elég nagy számban eljártunk, de végül úgy emlékszem, hogy késõbb érdeklõdés hiányában abbamaradtak azok az órák. Az idén aztán nyár közepétõl újra beindult egy közös sportolási lehetõség, a GALAKO néven szabadalmaztatott zenés közös torna, különféle eszközökkel vagy azok nélkül, az órák második felétõl talajtornával, amely gyakorta szintén különbözõ tornaszerekkel egészül ki. Amikor kolléganõm Bettike elmondta az oviban, hogy újra indul a zenés torna, immáron a GALAKO, ráadásul most egy sikeres pályázat révén térítésmentesen látogatható lesz, én igent mondtam, s így tett még jó néhány kolléganõm, és természetesen városunkból még sokan, lányok, asszonyok. Kezdetben idegen arcokat is láttam, aztán megtudtam, hogy a környezõ településekrõl is átjárnak hozzánk, s azóta is folyamatosan velünk együtt végzik a zenés tornát, amely minden izomzatunkat megmozgat. Még a rekeszizmunkat is megmozgattatja Laci, ugyanis idõnként olyan bemondásai vannak melyeket még a legizzasztóbb hasizom gyakorlat közben sem lehet hangos nevetés nélkül megállni. Ez a program egyébként az EFI (Egészségügyi Fejlesztõ Iroda Balatonalmádi) szervezésében valósulhatott meg nemcsak Kenesén, de a környezõ településeken is a hét különbözõ napjain, melyeket Kenesérõl mi is látogathatunk, ki-ki igénye, illetve idõbeosztása szerint. Telekocsikkal egy kis szervezéssel így tehetjük önmagunk számára még hatékonyabbá az intenzív közös mozgást. Számomra azért is jó ez így, mert otthon egyedül nem sportoltam, bár tudtam, hogy kellene. Így pedig olyan szívesen eljárok, és érzem, hogy mennyire jó hatással van rám. Tudom, a többiekkel való beszélgetések alapján, hogy a legtöbben így vannak ezzel. Együtt jó, zenére jobb! Sokkal jobb! Amikor feliratkoztunk, tudtuk azt is, hogy az összes óra 80%-án részt kell vennünk, kódszámot is kaptunk valamennyien, s minden alkalommal aláírásunkkal is igazoljuk részvételünket. Az EFI programja július elsejével indult, majd augusztusban 2 hét szünet után szeptember 2-tól február végéig fog tartani. Bettike sok-sok fényképet is készít rólunk az órákon. A nyár folyamán egy alkalommal Laci és Bettike meghívott minket saját otthonukba. Az udvaron végzett közös zenés sztepp pados, 60 percig tartó izzasztó intenzív mozgás után megvendégeltek bennünket egy könnyû, finom vacsorával. Bettikéék sajátkezûleg készített, idényzöldségekbõl összeállított salátákat, mártásokat, udvari kemencéjükben sütött lepénykenyérkéket, kertjükben termesztett fûszer- és gyógynövényekbõl készített italokat kínáltak fel. Mit mondjak? Pazar volt! Ugyanúgy, mint a hely, a környezet, a hangulatos udvarrész a kemencével, ahol mindezt élvezhettük. Végezetül még egyszer kiemelem, hogy az ilyen együttmozgásnál számomra nincs is hatékonyabb módszer az állóképesség, az önfegyelem, a kitartás, illetve az egészségem megóvására, fõleg akkor, ha megfelelõ étrenddel is párosítom. Valamennyiünk nevében köszönöm, GALAKO! Pulai Istvánné

6 6 Balatonkenesei Hírlap szeptember Bemutatkozik a Kerigon Hungary Kft. Vayer Zoltán vagyok, a Kerigon Hungary Kft. tulajdonosa. Balatonakarattyán és a környezõ településeken az elsõk között jelentünk meg vagyonvédelmi szolgáltatásokon elektronikus biztonságtechnikai rendszerek tervezése, telepítése és karbantartása felül 24 órás távfelügyeleti szolgáltatással. Tevékenységünk ezen kívül kiterjed Budapesten beléptetõés megfigyelõrendszerek kiépítésére is. Komoly referenciákkal rendelkezünk. A cég életének több szakasza van. Az alapokat egy budapesti cég tette le, amelynek én akkor szerelõje voltam. Az ügyfelek toborzását volt üzlettársam, Rozs Péter szervezte, én a rendszerek kiépítését, szerelését, javítását végeztem. Akkor még mindketten a budapesti cég alkalmazottai voltunk. Kb. öt év elteltével alapítottunk Péterrel saját közös céget, amely közel 10 évig mûködött. Közösen fejlesztettük, bõvítettük az ügyfelek számát, végül komoly ügyfélkör alakult ki decemberig a mûszaki irányítás volt a hatásköröm, üzlettársam kivásárlásával januártól az õrzéssel kapcsolatos feladatokat is felügyelem, melyeket több nagy cégnél szerzett tapasztalatomra hagyatkozva, a megbízhatóságra törekedve végzünk. Mivel a helyi életben nem vettem részt - hiszen Budapesten élek - a háttérben végeztem a mûszaki munkálatokat, ezért kevés ember tudta a nevemet összefüggésbe hozni a Kerigon Hungary Kft-vel. Ügyfeleink nagy része nem helyi lakos, hanem nyaralótulajdonosokból áll. Fent említettem, hogy január 01-tõl komoly változások történtek, a cég tulajdonosi szerkezete megváltozott, ettõl az idõponttól egyedüli tulajdonosként irányítom a vállalkozást. A változást követõen legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy a távfelügyeleti szolgáltatás megbízhatóságát ügyfeleim körében megkérdõjelezhetetlenné tegyem, ehhez a 2013-ban megnyert pályázat megvalósítása - amely a technikai fejlõdésünkhöz nélkülözhetetlen - jelenleg folyamatban van, ami azt eredményezi, hogy a technikai rendszert teljesen lecseréltük, feltérképeztük az általunk védett ingatlanok nagy részét, ezzel lehetõvé téve a kivonulás idõtartamának minimalizálását, a kivonulás idejét a lehetõ legrövidebbre szigorítottuk, minõségi, MABISZ tanúsítvánnyal rendelkezõ termékek alkalmazunk, alkalmazásra került kivonuláshoz egy saját emblémát feltüntetõ gépjármû, mellyel járõreink a riasztás idõpontját követõ 15 percig garantáltan kiérkeznek, illetve az õszi/téli csapadékos idõjárás beköszöntéig üzembe állítunk egy terepjáró gépjármûvet, mellyel biztosítani tudjuk a nehezen megközelíthetõ ingatlanokhoz való hozzáférést is. Az átfogó munkához nagy támogatást jelentenek a kollégáim, akik létszámát még szeretném bõvíteni. A személyzet jelenleg 7 fõbõl áll, 3 diszpécser kollégát és 4 járõrt foglalkoztatunk. Az alkalmazottak helyi lakosok, jó helyismerettel rendelkeznek, ami a járõrök esetében a helyszínek mielõbbi beazonosítása érdekében kiemelten fontos. Én magam is részt veszek a járõr illetve a diszpécser munkában is, ismerek minden ügyfelet és az õrzött ingatlanokat is. Ezáltal teljeskörû rálátásom van tevékenységünk minden elemére. Én magam is jelentõs idõt töltök Balatonakarattyán, hiszen a szolgáltatás és az ügyfelek megkívánják. Szerencsére folyamatosan fordulnak hozzánk nemcsak javítások, hanem új rendszer telepítése miatt, illetve nem ritka, hogy a balatoni ügyfeleink budapesti rendszereit is cégünk telepíti. Pakson nõttem fel, felnõttként kerültem Budapestre. Biztonságtechnikai szerelõ végzettségem van, ami feltétele a cég vezetésének és üzemeltetésének. Budapesten élek családommal. Két gyermekem van, a fiam 9 éves, a lányom pedig elmúlt 16. A munkám rengeteg idõt vesz igénybe, de igyekszem a családomat sem elhanyagolni. Ezenkívül rendszeren sportolok, heti több alkalommal jégen vagyok, mert amatõr játékosként jégkorongozom. Vayer Zoltán

7 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 7 Csopaki és kövesdi hõsök Még csak hetek múltak el az elsõ világháború kitörésének századik évfordulója óta, de az máris érzékelhetõ, hogy településeink fölkészültek a méltó emlékezésre. Elõadások, újságcikkek, kiállítások idézik föl a borzalmas eseményeket. Csopak kivette részét ezekbõl a fájdalmas számvetésekbõl. A helyi hagyományok felkutatásának és megismertetésének egyik lelkes patrónusa, Steinhausz György felvette a kapcsolatot Sziklai Zoltán füredi történésszel, és szerencsés együttmûködésük eredményeként már két évvel a centenárium elõtt elkészültek a Csopakiak és balatonkövesdiek a nagy háborúban címû könyvvel. A tartalomhoz méltó külsõvel megjelent közel kétszáz oldalas mûvet a Csopak Településért Közalapítvány fõtámogatásával az Iglói és Gerbovits Nyomda Bt. igényes munkájaként Csopak Község Önkormányzata jelentette meg. A könyv ajánlásának rövid szövegében Ambrus Tibor polgármester jogosan jegyezte meg, hogy: Az a névsor, amelyet Balatonkövesden a református templomban gránittáblán, Csopakon pedig a Hõsök keresztjén olvashatunk, most tudományos alapossággal és lokálpatrióta szeretettel, a még fellelhetõ ismeretek egybegyûjtésével feledhetetlenül részévé vált Csopak történetének. Orosz, szerb és olasz harcterek; aknavetõk, lángszórók, majd kolera- és tífuszjárványok elevenednek meg a kegyeletes könyv lapjain. Az elsõ rész visszatekint 1931-re, amikor fölállították a Hõsök keresztjét a Hõsök terén, Kövesden viszont emléktáblát avattak a református templomban, a templomkertben pedig elültették a Hõsök fáit. Fényképek, levelek, naplók emlékeztetnek a szörnyû idõkre, amelyekben minden 3. csopaki és kövesdi ifjú odaveszett. A szerzõk teljességre törekvését mi sem bizonyítja pregnánsabban, mint annak számbavétele, hogy Kenyeres Gábor ugyan Füredrõl vonult be, de leszerelés után Csopakra tért. Mint Zala megyeiek e térség fiai jobbadán Nagykanizsára vonultak be. Részint a K.u.k., részint a magyar királyi hadsereg katonái lettek. Elõbb csak a sorköteleseket, hamarosan azonban a év közöttieket, a fiatalok közül a 18 évet betöltötteket is besorozták, sõt a korábban be nem váltakat szintén felülvizsgálták. Négy év alatt e két községbõl mintegy százan vonultak be. Egy 1917-es feljegyzés szerint csak a félig halott emberek nem lettek besorozva. Ekkor már úgyszólván senki sem volt untauglich, magyarul szólva: alkalmatlan. A gorlicei áttörés a közös hadsereg, a Bruszilov-offenzíva viszont az orosz erõk sikere volt. Eleddig 400 km szélességben km-es áttörésre nem volt példa. A Monarchia es veszteségét követõen a mi 48-asainkat fel kellett tölteni, csak ezután lehetett õket az olasz fronton bevetni. Ott a 9. és a 10. Isonzó-csatában küzdöttek, majd Románia hadba lépése után oda vezényelték õket ban újra vissza Olaszországba, ahol a 11. Isonzó hadmûvelet következett. Itt érte õket az összeomlás. Az ezred 19 napos gyaloglással ért az eredeti kiindulópont Kanizsájába. Erénye a mûnek, hogy nemcsak a harcterekrõl, hanem a szenvedõ háttérrõl is hiteles képet fest. Hír szerint 1914-ben igen szép volt a szõlõtermés, de nagy gondokkal járt a szüretelés. Az asszonymunkákat ún. ismétlõs tanulók segítették. Meg kellett ismerni a hadiliszt, hadikenyér és hadikölcsön fogalmakat. Rekvirálások történtek. Nem lehetett gyufát, petróleumot, sót, cukrot vásárolni. Gyõzelemért könyörgõ istentiszteleteket, a fegyverekre áldást osztó körmeneteket tartottak. Sebesültszállító vonat haladt át a vasútállomáson. Ez Kanizsára ment. A szerbiai sebesülteket Füredre szállították. A rézhuzalt, a pálinkafõzés rézüstjét, az orgonasípot, majd a templom harangját a háború oltárára kellett feláldozni. Jelszó volt, hogy adózzunk a háború rokkantjainak és családtagjainak! Németh Sándor és Róka István már augusztusában hõsi halált haltak. Õk Lembergtõl (ma: Lvov) nyugatra estek el. Ettõl fogva vége a kezdeti örömmámornak. Lesték a postást, várták a híreket; valóságos történetek és rémhírek borzolták az idegeket. Az emberek bizalmatlanokká váltak, és bezárkóztak. Várták a végét a borzalmaknak. S a hízelgõ ígérettel szemben bizony már negyedszer hullottak le a falevelek, mire nagy nehezen vége lett a háborúnak. Kezdetét vehette a végsõ elszámolás. Számbavétele a szerencsés hazatérteknek, a sebesülteknek, a rokkantaknak, a hadifoglyoknak és a hõsi halottaknak. A kövesdi Szûts Károly lelkész törekedett minden hõsi halott listába vételére. Végezetül 50 név került egy lapra. A két faluban (Csopakon 401, Kövesden 309) összesen 710-en éltek, s ugyanennyien siratták a félszáz embert. Ugye, emlékszünk még, hogy bevonultak százan. Ebbõl hõsi halált haltak ötvenen. Tehát minden második katona. S hol volt még a második világégés? Ennek emberi és anyagi áldozatai Ne felejtsük, ápoljuk a háborús hõsök emlékét! Sajnos már e visszatekintõ és összegzõ könyv alkotói ugyancsak meghaltak. Utólagos köszönetünk hangsúlyozásával õrizzük kegyelettel az õ emléküket is! Márkus Zoltán MEGHÍVÓ Az egészséges életmódot követõ, vagy az iránt érdeklõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgel- minden hónapban - klubesteket tartunk a Kultúra Házában vagy a könyvtárban Balatonkenesén Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket- Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. A tizedik klubestünk idõpontja: október 15. szerda 18 óra Tervezett program: - Hogyan hat gondolkodásunk egészségünkre? - A víz mint az információ hordozója (filmvetítés ) A szellemvilág üzenete a Halottak napjáról! Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel- Kovács András tanítványaival városunk állandó lakosaival-, a klub házigazdáival. Információ:

8 8 Balatonkenesei Hírlap szeptember A Református Temetõben jártam szüleim sírjánál, s miután elköszöntem Tõlük, úgy döntöttem, felsétálok a Soóshegyre. Régen volt már, hogy fentrõl csodálhattam szülõvárosom festõi tájait. Szerencsém volt: egyedül lehettem. De mégsem tudtam a bennem kavargó gondolatokat elûzni, és átadni testem-lelkem az elém táruló látvány békés nyugalmának. Mint egy film, úgy peregtek gondolataimban az utóbbi esztendõk és hónapok történései. Különösebb sikereket felsorolni városunk életében nem tudok, de kudarcok sorozatát annál többet, melyek közösen érintettek bennünket, Kenese polgárait. Ami pofonokat nekem személyesen szántak, még csak elviselem, viszont amiket ez a település kapott, az már szinte elviselhetetlen. Azok a pofonok, amelyek kívülrõl jöttek, fájdalmasan érintettek bennünket, és alattomosak voltak, mégis túléljük valahogy. A legrosszabbak CSÍZIÓ Szeptember 20 - Október 20. Szent Mihály hava - Mindszent hava Szeptember 21.: Máté napja - Máté, akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az elsõ evangélium szerzõje. - A Szûz hava az elsõ szûz mártír emléknapjával zárul. Szent Tekla ( ) volt a hagyomány szerint az elsõ nõ, aki keresztény hitéért mártírhalált halt. - Idõjósoló nap: A szép tiszta idõ legalább 4 hétig eltartott, ha viszont esett, az õszi munkák elvégzése nehézségekbe ütközött. Szeptember 23.: A csillagászati õsz kezdete - A Déli féltekén ekkor kezdõdik a csillagászati tavasz. Szeptemre 24 - én az éjszaka hossza tavasz óta elõször haladja meg a nappalét. A Szûz havát szeptember 24-én Mérleg hava követi a sorban. A Mérleg képe az õszi napéjegyenlõséget, a világosság és sötétség egyensúlyát jelképezi. Szeptember 29.: Mihály napja - Õszi évkezdõ nap, Európa-szerte ismert pásztorünnep, e napon hajtják be az állatokat a legelõrõl. Ez volt a pásztorolás befejeztének, a juhok átvételének, a pásztorbér kifizetésének, a pásztorfogadásának a napja. - Az idõjárásban erre az idõszakra esik a vénasszonyokvagy régebben: Szent Mihály nyara néven ismert, bágyadt fényû, kellemes õsz. - Az õszi munkák utáni megpihenés a kisfarsang, a lagziba járás idõszaka, legkésõbb Katalin napig. - A természeti változások napja: megszakad a fû gyökere, megszûnik a mézelés, a halak zöme a víz fenekére húzódik, ha még itt vannak a fecskék, új évig nem lesz hideg, a mennydörgés szép õszt, de kemény telet jelent. Október 2.: Õrangyalok ( Petra ) napja - Az elsõ lombhullató nap. - A XVI. - XVII. sz. óta megtartott ünnep az Õrangyaloké, akiknek kultuszát annyiban ápolták a bakonyi, Balaton-felvidéki térségben, hogy a gyermekeket oltalmukba ajánlották. Október 4.: Ferenc napja - Assisi Szent Ferenc napja. A XII. - XIII. sz -ban élt rendalapító új fejezetet nyitott a szakrális néphagyományban egész Európában. Mivel élete végén megkapta Krisztus stigmáit, a barokktól a stigmatizáció lett legelterjedtebb megörökítése. Személye a földi javakról való lemondás, az egyszerûség és a szeretet jelképe lett. Pofonok azonban azok, amelyeket az általunk megválasztott és felhatalmazott, szintén kenesei embertársainktól kaptunk. Ezeket sem elfelejteni, sem megbocsájtani nem lehet. Tevékenységük hatásának nincs helye a Kenesét szeretõ és szolgáló emberek lelkében! Hangos kacagás zökkentett ki szomorú gondolataimból. Egy fiatal pár közeledett felém. Mosolyogva köszöntek rám. Fiatalságuk és a szemükbõl áradó boldogság teljesen kizökkentettek a gondolataimból. Gyönyörködni jöttek a hegyre mondták, közben a város felett az utolsó napsugarak pásztázták a kék eget. A Balaton csendesen ringatta a part menti nádas dús leveleit. Elköszönve az ifjú pártól lassan elindultam lefelé, magamban megfogadva, legközelebb én is csak akkor jövök fel ide, ha háborgó lelkem megnyugodhat. id. Mészöly Sándor - Zöldbetûs ünnepünk is ez a nap, az Állatok világnapja. Október 15.: Teréz napja - A szüret kezdõ napja a Balaton-felvidéken és a Somlón. Október 16.: Gál napja - A halászat befejezõ napja. - A makk érését ettõl a naptól számítják. Október 18.: Lukács napja - Lukács evangélista Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül õt tartották az Apostolok cselekedetei c. újszövetségi könyv szerzõjének is. Polgári foglalkozására nézve orvos volt. Így lett az orvosok, kórházak, fürdõk jeles szentje. - A Mecsek alján a gesztenyeszüret napja. - Leányvásárok napja is volt rég, itt választották ki a legények a leendõ párjukat, figyelték a lányok járását, küllemét, viselkedését. Október 20.: Vendel napja - A jószágtartó gazdák, a jószág és a pásztorok védõszentje, aki a VII. sz-ban élt, de kultusza csak a XVIII. sz-ban terjedt el. Magyar nyelvterületen a német hatás, Dunántúlon pedig Padányi Bíró Márton veszprémi püspök ( ) játszott nagy szerepet tisztelete széleskörûvé tételében. - Juhász családokban sok helyen õrizték Vendel képét, s október 20-án virágot tettek eléje, közbenjárását kérve az állatokért. A beteg állatért is Szent Vendelhez fohászkodtak. Általában az állatok ünnepének tartották napját, amikor a jószágot nem is fogták be. Kolontárnak, Városlõdnek fogadott ünnepe volt ez a nap, amikor kötelezõ misehallgatással ünnepeltek. Tótvázsonyban csak otthon imádkoztak Szent Vendel napján, de az állatokat itt sem fogták be. Tüskevárnak szintén ünnepnapja volt Vendel, amely napon a szõlõsgazdák egymás pincéinél borkóstolót tartottak, s akinek megártott a somlói, arra azt mondták, hogy Vendel malaca. Forrásmunkák: Napról napra Kiadja; a Pedellus BT. Debrecen S. Lackovits Emõle: Az egyházi esztendõ jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és a Balaton-felvidéki falvakban. Pulai Istvánné

9 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 9 Az elsõ világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából szinte minden településen történnek megemlékezések. Ezek formája és mélysége igen változatos. Furcsa lenne, ha városkánk, amely hagyományõrzésérõl messze földön híres, ebben a tekintetben nem mutatott volna példát. Kiállítás reprezentálta a négy éves világégés vonatkozásait. Aki ebbõl az alkalomból kissé hosszasabban idõzött a tablók elõtt, kis túlzással arra a következtetésre juthatott, hogy száz év után életre keltek a harctereken és a hadifogságok ínséges idõszakaiban meghalt drága fiaink, és miként azt Gyulni Pál költõnk az Éji látogatás c. költeményében a síri világból hõn szeretett gyermekeinek ellátása céljából hazatért édesanyáról írta: településünk vesztesei, azok leszármazottai némi vigaszra leltek elveszett eleik hathatós megidézésével. A Vér- házaspáré a fõ érdem, akik hosszú évtizedek óta mindketten gyûjtik és elénk tárják a múlt emlékeit. A történelmi évforduló számukra inspirációs többletet jelentett. Azt pedig, mint mindig, most különösképp hangsúlyozzák, hogy nagyon sokan segítették õket a kiállítási anyag összegyûjtésében és bemutatásában. Belépve a Kultúra Házának földszinti termébe úgy tûnt, mintha valamely csoda folytán a nem túl messze esõ Hõsök kertjébõl átköltözött volna a Hõsök szobra. Rajta 63 név, az odamaradottaké. Öcsi, Jónás, Sipos és Takács elõnevûbõl 2, Horváthból, Somogyiból, Szabóból, Tóthból 3 is. Vérrokonok? Falubeliek! Tán jó barátok, de mindenképpen sorstársak õk. Akik nélkül kellett folytatni az életet az édesanyáknak, a hitveseknek, testvéreknek, szeretõknek, barátoknak. A következõ tabló fájdalmas adatokat rögzít. Az Ausztria- Magyarország közös hadseregben elesett fõ fele magyar. Rengeteg a sebesült és a fogoly, A mozgósított magyar nemzetiségûek száma megközelíti a kétmilliót. Egy másik rész az ámításokról tanúskodik. Hogy mire lehullanak a levelek Gyõzni fogunk, mert nekünk gyõznünk kell Ám : Mikor látlak újra? epekedett egy hölgy. No és Azt mondjuk, hogy a futballhoz mindenki ért. Nagyobb igazság az, hogy sokan szeretik, emiatt ugyanannyian véleményezik. Már régóta szándékoztam szólni róla. Nem errõl a szept.7- i mérkõzésrõl, amelyen idehaza vereséget szenvedtek a mieink az igencsak gyengécske Észak-írországtól. Nem túl gyakran, de néha elõfordul,hogy a rosszabbik gyõz. Általában a tehetségtelenek játékakor. De ez most nem érdekel. Inkább az, hogy hosszú évek, évtizedek óta nem változik semmi. Idehívunk egy Kazasztánt, hogy a fiaskók sora után legyen egy gyõzelmünk is. De kik ellen? Akik néhány esztendeje talán még labdát se láttak, vagy nem törõdtek a tehetségesekkel. Sokakkal együtt most én is mondom: ugyan mit csinálnak az edzõk, és mit csinálnak a játékosok, ha ilyen pocsék a szereplésük? Hogyan lehetne jó a válogatott játéka, ha a kluboké is rossz? Az ország több tekintetben tényleg jobban teljesít. Stadionokat építünk milliárdokért, de ettõl még nem lesz jó irányú Kiállítás hõseinkrõl Érteni a focihoz egy intelem: Ne sírjatok, magyar lányok/ visszajövök még hozzátok/valaha, valaha/vagy soha S arcok a sok közül. Akik szépek voltak. Ügyesek. Bátrak, Családszeretõk. Jól ülték meg a lovat. Horváth József, Csizmadia Károly, a tehetséges. Szánthó László, Székeli Sándor, a szép arcú. Vajda József, ha jól látom, õ tizedes volt. Abban az idõben így mondták, hogy káplán. Sipos Sándor, szakaszvezetõ. Vitrin következett a sorban. A nagy háború írásban és képben, ez a tárlat címe. A Franklin Társulat bordó színû kiadása rég múltakat idéz. A Pilch Jenõ szerkesztette A világháború története c. mû ugyancsak. Aztán: Szolgálati idõm emlékéül. Ilyen kép szinte minden családi házban függött. Emléklap az ös évekbõl Rajta a központi hatalmak két uralkodója, köztük kicsiben, egészen kicsiben, mint a valóságban is, a ház gazdája. Megint könyvek. Több szép mû. Tolnai: A világháború története. Magyar frontharcos mozgalom. Magyar tüzér. Magyar huszár. Effélék. Odébb lépvén a teremben megidézõdött augusztus 14-e, a Hõsök szobrának avatási ünnepsége s a Hõsök kertje. Családi fotók. Kisebb, nagyobb családoké. Vér szerinti és eszmei (kulturális,mûvészeti) közösségeké. S újságcikkek. A történeti távlat érzékeltetései. Majd kitágult az események köre. Hogy is függtek össze Európa korabeli országai? Ezekhez képest Balatonkenese cikkekben és képekben. Imádságok és egyházi énekek katona férfiak számára. Talán az már a 12.tábla, amelyen ez a derék magyar szájba adott ige buzog: Félreteszek minden munkát, /hogy megvédjem a hazát.. Igen, emlékezünk vagy tanultuk, hogy gyermekek, öregek meg hadifoglyok dolgoztak ezekben az években a drága magyar földön. Az igazi férfiak véreztek a fronton meg a fogságokban. A rövid szabadságra hazatért katona nem mert vagy nem tudott õszintén beszélni a háború borzalmairól. Köszönet ezekért az eszméltetõ, tanító és eligazító tablókért Véréknek, a kulturális intézmény dolgozóinak, és mindenkinek, aki hozzájárult a kiállítás tartalmasságához. Márkus Zoltán elmozdulás. Csak a pénzek folynak el immár hosszú évtizedek óta, amelyek más irányba csörgedezhetnének egy 3,5-4 milliós szegénységben! Tudom, érvelnek most, hogy ezek más pénzek: más a rendeltetésük. Megszoktuk ezt az indoklást. Már csak pár megjegyzés: 1, Milyen edzéseken vesznek részt a fiúk, ha képtelenek egymáshoz továbbítani a labdát? 2, Ha gólt kell rúgni, akkor miért hátul passzolgatnak folyton-folyvást? Vagy nincs,akit érdemesnek találnak a kapu elõtti cselekvésre? 3, Ugyan mit gyakorolnak ezek az emberek, ha közelrõl zavartalanul is mellé, fölé vagy a kapusba rúgják a labdát? A focihoz nem nekünk kell jól érteni, akik pénzt fizetünk, hanem nekik, akik pénzt kapnak érte. Márkus Zoltán

10 10 Balatonkenesei Hírlap szeptember Örömteli hírrõl adhatok számot a Kedves Olvasóknak! szeptember 17-én megtörtént a Balatonalmádi Rendõrkapitányság új épületének hivatalos átadása. Az átadó ünnepségen részt vettek az Papp Károly r. altábornagy, Országos rendõr-fõkapitány, a Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Kormányhivatal és a Járási Hivatal vezetõi, a Kapitányság illetékességi területén található települések polgármesterei, a történelmi egyházak és a jelentõsebb társszervek, civil szervezetek, intézmények képviselõi. Az ünnepség napjára még a nap is kisütött, ezzel is fokozva az erre a napra már nagyon készülõ állomány hangulatát. A gondozott környezetben elhelyezett szép, új, modern épületben izgalommal várták kollégáim az ünnepi pillanatokat, pedig már június 20-án birtokba vehették a kényelmes irodákat, a kulturált szociális helyiségeket. Egy európai színvonalú környezetben a munka is jobban megy, bár a kapitányság állománya az ez évi és korábbi eredményessége alapján is bebizonyította, hogy megérdemli a jobb elhelyezést. A Himnusz és Szózat hangjai Baksa Kata énekével a Készenléti Rendõrség zenekarának kíséretében, valamint a litéri Zöldág gyermek néptánccsoport (vezetõjük Pintér Katalin) bemutatója emelték az ünnepség fényét. A ceremónia részeként a Balatonalmádi Rendõrkapitányság vezetõje, majd Balatonalmádi Város polgármestere beszéde után dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti Miénk itt a tér államtitkára hivatalosan is átadta az új Kapitányság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, hogy két vadonatúj szolgálati gépkocsit is kaptunk ajándékba, hogy a rend megõrzése, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyabban tudjunk dolgozni. Az új épület birtokba vételével kapcsolatos örömünket fokozta az a mindenfelõl érkezõ segítség, amelyet a civil életbõl kaptunk: a költöztetés, a szerelések, a berendezkedés, a fuvarozás, a cipekedés, az épület környezetének rendezése, díszítése az ünnepségre való készülõdés során, az ollótartó párna készítése, hangosítás, a fogadás széppé tétele. Az új épületbe költözés nem járt jelentõs változással az elérhetõségünkben! NEM VÁLTOZOTT: A telefon/fax szám: 88/ , , , igaz Veszprémben veszik fel, de ugyan-úgy kapcsolják a balatonalmádi munkatársakat, mintha itt szólna a telefon. Az cím: Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi, Pf: 46 Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje Balatonalmádiban: H-K: 8-12, Sze: 8-15 Cs: 8-12 P: nincs Kapitányságvezetõi fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtök óra között, elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese Rendõrõrs elérhetõségei: Postacím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7. Tel/Fax: 88/ cím: VÁLTOZOTT AZ UTCACÍM: 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6. Segélyhívó számok: 107, 112 Továbbra is kizárólag segélyhívásra, bûncselekmény, baleset bejelentésére használhatók! Õszinte szívvel köszönünk és fogadunk a jövõben is minden, a közösségért végzett munkánkat segítõ jó szándékot! Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság

11 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 11 Összefoglaló a 2014 nyara mozgalmas és sikeres volt az intézmény életében. A Tátorján Játékvár eddigi jó felszereltsége és színvonala tovább nõtt. Májusban mindkét csoportszobába klímát szereltettünk. Régi tervünk, elképzelésünk vált valóra a nagyméretû, árnyékolt homokozó kialakításával. Köszönet a városgondnokság igényes munkájáért. A Tátorján Játékvár megújult külsõvel, új arculattal várta a látogatókat. Az új kabalafiguránk egy kis majom, amit egy intézményünkbe járó kislány TÁTU- nak nevezett el. Honalapunkat a tatorjan. hu t újra frissíteni tudjuk, ez mellett új domain nevet regisztráltunk a tatorjanjatekvar.hu, ami jobban utal tevékenységünkre. Új szórólapokat készítettünk az idegenforgalmi szezon kezdetére. Balatonkenese Város közterületén lévõ 4 db nagyméretû hirdetõtáblánkat felújítottuk, új messzirõl is jól látható reklámot helyeztünk ki. Az új arculat terveit Károlyi László készítette, amivel szponzorálta intézményünket, köszönjük. Nyári idõszakban, a Tátorján Játékvárban folyamatos nyitva tartás biztosítottunk, hétvégeken óráig vártuk a látogatókat. Örültünk az évek óta visszatérõ nyaralósoknak, és a térségünkben élõ gyermekes családok látogatásának. Több balatonkenesei nagyszülõ a gondjukra bízott máshol lakó unokákkal felkereste játszóházunkat, megismerték ezt a nagyszerû lehetõséget. Szülõ, nagyszülõ, gyermekével együtt, szabadon választott játék-, vagy alkotótevékenységgel hasznosan, jól szórakozva tölthette a szabadidejét. Játszóházunkban a nyár folyamán 1-2 hét idõtartamban, a volt családi napközis gyermekeink, óvodai szünetük idõpontjában, nyári játék táborba visszalátogattak hozzánk. A napi és heti gyermekfelügyeletes megoldások az idén is népszerûek voltak. Az igénybe vevõ korosztály tág határok között mozgott, a nyolc hónapos kisbabától a tíz éves gyermekekig. Helyszint adtunk a gyermekek születésnapi zsúrjainak. A szülõk igényeik szerint válogathatnak kínálatunkból: zene, játékprogramok, bohóc bûvész mûsor, ajándékkészítés, alkotó foglalkozás, csillámtetkó, arcfestés...stb. Ebben az évben születésnapos rendezvényeink száma is meghaladta az elmúlt évek hasonló idõszakában tartottakat. A születésnapokon általában meghívott gyermek vesz részt, de ebben az évben ennél nagyobb létszámú rendezvényünk is volt. Kérésre a nyári szolgáltatásairól gyermek otthonába is kitelepülünk. Balatonakarattyán két családnál visszatérõ születésnap rendezõk vagyunk, Balatonkenesén, három helyszínen ünnepeltük a gyermek születésnapját. Ebben az évben elõször esküvõi gyermekfelügyeletre is felkértek bennünket a Hotel Kenese Port szállodában. A gyermeknapi rendezvényünk már hagyományosan sikeres és teltházas. Sokan voltak kíváncsiak Béci bohóc mûsorára. A nap sztárja az erre az alkalomra felállított ugráló vár volt, amivel a Revuczky család ajándékozta meg intézményünket (két hozzánk járó gyermek szülei). Mindenki nyert a gyermeknapi tombolán, az Eleven cukrászat felajánlásának köszönhetõen a fõnyeremény egy gyermeknapi torta volt. Köszönjük mindkét család támogatását. Ezen a nyáron az idõjárás szeszélyessége kedvezett játszóházunk kihasználtságának. Látogatói és bevételi rekordot döntöttünk az elmúlt két évhez viszonyítva nyarán a kihelyezett játszóházak iránti igény az elmúlt évhez képest megnõtt. A környezõ településeken mini játszóházunkhoz alkotófoglalkozást, bohóc- bûvész mûsort, csillám tetkót, arcfestést ajánlottunk. Megrendelõnk volt Papkeszi, Balatonalmádi, Litér. A rendkívüli idõjárás többször megtréfált bennünket, a tervezettnél rövidebb ideig tudtunk jelen lenni, esõben gyorsan kellett összepakolni. Ebben az évben Balatonkenese és Balatonakarattya minden rendezvényén számítottak a munkánkra. Ezeken a rendezvényeken lehetõség szerint a helyi kisgyermekes családok körében ismert dolgozóink vettek részt mini játszóházunkkal. Bölcsõdénkben, családi napköziben járó gyermekes családokat buzdítjuk a helyi rendezvényeken való részvételre. A gyermekek szívesen és bátran mennek oda játszani egy általuk is ismert személyhez a kihelyezett játszóházban. A Kultúra Háza vezetõjének köszönjük a lehetõséget, ami hozzájárult, hogy játszóházunk a tervezettnél több bevételt ért el ebben a nyári szezonban. A Vak Bottyán és Bezeredj strandokon heti 3 napon napi 6 órában játszóházi szolgáltatás biztosított a Tátorján Kft. a strandi kihelyezett játszóház céljára elkerített kijelölt helyen. A kihelyezett játszóházakban a strandok látogatói ingyenesen igénybe vehették a Kft. által biztosított szolgáltatást. A látogatóktól pozitív visszajelzések érkeztek. A Tátorján Játékvár dolgozói nagy türelemmel, a látogatók megelégedettségével jól kezelték a zsúfolt napokat, köszönet érte. Novák Éva Nyári pillanatok a Tájházban Az elmúlt hónapokban hazánk minden tájáról és külföldrõl is érkeztek hozzánk vendégek a Tájházban, örömmel osztom meg néhány látogató bejegyzését a vendégkönyvbõl. Köszönjük az érdekes bemutatást, elõadást. Nagyon szép a gyûjtemény, felöleli szinte az egész népi kultúránkat. Köszönet érte az ötletgazdáknak akik megérezték, hogy össze kell gyûjteni és kiállítani ezeket a csodálatos darabokat. Így maradhat meg ez a kincs, s ez a fontos! Nagy ámulattal néztük meg ezt az értéket. Köszönet azoknak, akik létrehozták, hogy így megõrizzék a múltat a jövõnek. Úgy éreztük magunkat, mint egy idõutazás részesei. A gyönyörû, ódon tárgyak, ha mesélni tudnának A legszebb tájház, amit eddig láttunk! Köszönjük szépen! Gyönyörû, érdekes és nagyon gazdag ez a kiállítás! Elégedett voltam, sok érdekességet hallottam. Visszatérek még! Az ilyen tájházak fenntartása igen dicséretes! Az idõseknek feleleveníti a gyerekkori emlékeket, a gyerekeknek pedig új élmény, hogy így is lehet élni és mindent meg lehet oldani, el lehet készíteni házilag is. Köszönjük az alapos bemutatót, igazán élvezetes volt. Kérem Önöket, kedves olvasók figyeljék programjainkat, s ajánlják ismerõseiknek, barátaiknak. Nagyon sok családnak van a gyûjteményen keresztül kötõdése a Tájházhoz. Érdemes idõnként eljönni hozzánk egy kis múlt idézésre. Zongorné Mátray Piroska

12 12 Balatonkenesei Hírlap szeptember Zöld óvodai tevékenységek a Kippkopp Óvoda és Bölcsõdében Ez év augusztusában lehetõségünk volt a balatonkenesei óvodai csoportokkal Madárbarát kert kialakítását célzó pályázaton részt venni. Valamennyi gyermekcsoport készített egy-egy pályamunkát,amelyeket Budapesten egy kertészeti szakkiállítás és vásár keretében mutattak be az érdeklõdõk és a szakma számára. A kiállításon több mint ötven óvoda kilencven pályamunkával képviseltette magát az ország egész területérõl. A gyermekek természetes anyagokból, az évszakban fellelhetõ kincsekbõl gyûjtöttek,majd egyedi kompozíciókat készítettek az óvodapedagógusok segítségével. A versenyen való részvételt emléklapokkal jutalmazták a szervezõk. Somogyi Éva Intézményvezetõ Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Amikor megpillantottuk Imikét, hangosan fölnevettünk. Az önérzetében megsértett kisfiú beosont a falu postahivatalát az önkormányzat hivatalától elválasztó keskeny ligetbe. Nekem annak idején csak egyetlen könyvet meg egy palatáblát, az évtizedekkel fiatalabb Andrisnak is csak két könyvet meg néhány füzetet kellett magával vinnie az iskolába. Egy idõ után örültünk, hogy a mai gyerekek derekát már nem ferdíti kéznél fogott aktatáska, most meg, lám, egy szárváltós STAR WARS hátizsák csaknem földig nyom egy elsõs kisdiákot. Nos, ezen somolyogtunk olyan jóízûen. Formális iskolai korszakváltások: nekem vászontarisznya, Andrisnak aktatáska, Imikének hátizsák. Félig-meddig tartalmiak: rövid életû nemzeti alaptanterv után újabb tanterv. Kegyetlen múlt centenáriumán egy pillanatra fölötlött bennem az 1915 nyarának végétõl 1917 õszéig zajló Isonzó csata képe. Nehéz hegyi terepen az ún. borjúban (szögletes katonai hátizsák) mi mindent kellet cipelnie a szegény K.u.k.-s magyar bakának?... Ugyan mi terhelhette az anyukája munkaidejének lejártára várakozó Imike hátát? Most, hogy iskolás lett, kapott tíz könyvet és hat füzetet. Tolltartó, üzenõ füzet, ellenõrzõ, tornazsák, tornanadrág, tornapóló, melegítõ. Kerti cipõ, tornacipõ, tízórai, uzsonna, szopókás üveg; pulcsik begyûrve a zsákba. Mi maradt ki? De ne essünk túlzásba! Imikének mindezt talán sohasem kell egyszerre magával vinnie. Édesanyja közölte, hogy most is, amikor õrá várakozott, mindössze néhány dolog lapult a hátizsák alján, amelyekkel az iskolában végzett délutáni munkát odahaza folytatni kell. Tehát volt abban némi diákká avanzsált büszkeség, ahogy a még be sem járatott hátizsákkal édes-kettesben begyeskedett a kissrác. Arról meg nem tehet, hogy milyen a konstrukció, hogy az üres meg a dugig telt ugyanakkorának tûnik, vagy hogy kis hazánkban nem csak elsõs kisgyerekek számára történnek elméretezések Különben a fiú szeret iskolába járni. Szereti a tanító nénit, mert úgy érzi, nevelõje-oktatója ugyancsak szereti õt. És sok ott a jóbarát, akikkel többet lehet együtt, mint az esõs nyárban. Iskolakezdés Azonban a tanórákat kissé unja. Mert mi az, hogy függõleges meg egy kicsit döntött vonal? Ezt leírni százszor, ezerszer is Nem baj, Imi, mondanám én. Bizonyára Andris barátom is ezt hangsúlyozná, mert mi már megismertük a görbe vonalat is. Sajnos elõbb- utóbb a most induló kisdiákoknak is meg kell barátkozniuk vele. Adja isten, hogy minél utóbb! És ne legyenek nagyon görbék az életutak! Iskola és élet legyen szép minden kezdõ és korábbi tanulónak! Márkus Zoltán Köszönõlevél Tisztelt Kenesei Polgárok! Engedjék meg nekem, hogy ezúton köszönjem meg azon emberek, kenesei vállalkozók önzetlen segítségét, akik anyagi támogatást biztosítottak egy régi álmom megvalósításához. A szezonvégi Lecsó Fesztivál nagy sikerein felbuzdulva úgy döntöttünk barátaimmal, hogy mi is megvendégeljük az ott résztvevõket, legyenek helyi vagy üdülõlakosok, esetleg épp arra sétáló vendégek. Érezzék megbecsülésünket, ami feléjük irányul, hisz valamilyen formában õk is hozzájárulnak településünk fejlesztésének lehetõségéhez. Készítettünk 100 adag pincepörköltet és 120 adag balatoni halakból fõzött halászlevet. Megjegyzem: mindenki szívesen fogadta, és nem tekintették könyöradománynak, hanem egy gesztusnak, amit városunk polgárai részükre szántak. Mindenki az elégedettség örömével köszönte meg a számukra szokatlan gesztust. Úgy búcsúztunk el tõlük, hogy jövõre ugyanitt, ugyanígy. Bebizonyítottuk: a jó szándéknak nem kell reklám, mégis eléri a célját. A 220 adag étel mintegy 3 óra hossza alatt elfogyott a szakadó esõ ellenére is. Köszönöm a támogatást Erdélyi István és ifj. Erdélyi István helyi vállalkozóknak, valamint Kocsis Jenõ úrnak és a Katica Pékségnek, szintén helyi vállalkozóknak. Köszönöm, hogy helyet kaptunk a nagysátorban, és kedves vendégeink az esõtõl védve, asztal mellett helyet foglalva fogyaszthatták el ételüket. Köszönöm a sok jó barátnak, akik tevékenyen segítettek abban, hogy a régóta dédelgetett álmom megvalósulhasson. Tisztelettel és köszönettel: id. Mészöly Sándor

13 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 13 A kenesei kézimunka szakkör gobelin kiállítása elé elhangzott a kiállítás megnyitóján Ha jól számolom, évente hat kiállításunk mindig van, és ha az elmúlt 12 évet tekintem, akkor ez összesen közel 70 kiállítás megnyitó, és csak nagyin ritkán szoktam vállalni a megnyitást, legfõképpen azért, mert mûvészettörténetben jártas szakembereket szoktunk keresni, hogy igazi élmény legyen a megnyitó. A mai alkalommal azonban örömmel vállaltam a felkérést, mert a kézimunka szakkör kiállítása egészen kivételes alkalom. Kivételes, mert sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy szeretjük a helyi aktualitású tárlatainkat, és a mai bizony egészen helyi, a mai alkotóink, kiállítóink azok az ügyes kezû asszonyok, akik mûvészi színvonalra emelték tevékenységüket, mûvészi, mûvészeti alkotásokat hoztak létre igen kivételesen magas fokon. Teszik ezt a maguk és családjuk örömére és a kiállítással mindannyiunk örömére! Nem tudok elfogulatlan lenni ma, amikor ezt a gyönyörû kiállítást megnyitom, ezt bocsássák meg nekem. De kezdjük az elején: a Gyöngyhalászat kiállításokon találkoztunk rendszeresen Németh Sándorné gobelin képeivel, s aztán egyszer csak az otthoni öltögetést felváltotta a társak, a közösség iránti igény és akarás, no és a hasonló kedvteléssel foglalkozók ösztönzése, mígnem Jucika megalakította a varrószakkört, melyet azzal együtt, hogy egyre kifinomultabb és mûvészibb alkotásokat hoznak létre, elkereszteltünk a kicsit elegánsabban ható kézimunkaszakkör elnevezéssel. És az alkotások, melyeket hétrõl hétre létrehoznak, bizony a legcsodálatosabbak! Ma, amikor csak kivételes helyeken jellemzõ, hogy felnõttek önszántukból jókedvûen, délutánonként összejövetelt tartanak, a mi varrósaink rendszeresen minden hétfõn itt vannak, és jóízû duruzsolásuk betölti a termet, a házat. És annál nagyobb öröm nincs, mikor már nem is csak a varrás az összetartó erõ, nemcsak a közös hobbi, hanem kirándulások, színházi élmények, vagy a rendszeres testmozgás is. És bizton tudom, hogy ez a közösség az, amely átsegíti a benne résztvevõket néha olyan nehéz élethelyzeteken is, amit egyedül nehezebb lenne elviselni. Ez a közösség igazi ereje, ez az a kincs, amit megérezni, megélni óriási dolog. Óriási dolog és kitüntetés, mindazoknak, akik benne élnek, és nekünk is, akik látjuk és érezzük ezt. Ez az a csoport, ahol nincs én, itt csak a mi létezik. Mert mindenki maga alkot, mindenki maga dolgozik, de mit érne az elkészült csoda, ha nem lennének a családtagok és a szakértõ társak, akik véleményt mondanak vagy akiknek arcán ott tükrözõdik az öröm, a gyönyörûség és a kimondhatatlan tisztelet is. Mennyi munka és mennyi öltés, mennyi figyelem és mennyi szeretet szükséges ezekhez az alkotásokhoz! És ha kész, átnyújtják kedves alkotóink nekünk, hogy leljük örömünket bennük. És amikor itt vagyunk, és együtt csodáljuk mindezt, elgondolkozunk, sõt, kérem, gondolkozzunk el azon, hogy a mûvészet ereje abban rejlik, hogy a mindenkori önmagunkra vagyunk kíváncsiak! A magunk örömeit látjuk a kiállított alkotásokban, a magunk szépségeit keressük és ha megtaláljuk, akkor tudjuk igazán átadni magunkat a mûvészetnek. Ha a gobelinekre nézek, nekem elsõként az a rettentõ sok munka jut eszembe, az a sok- sok óra, a sok ezer öltés, és aztán utána adom át magam a képnek, aztán látom a szépségét. A hétköznapi munkám után a szépirodalom, ami igazán kikapcsolódást nyújt és egy kedves barátom által került a kezembe a Munkácsy Mihály életérõl szóló regény, és éppen most olvasom azt a részt, amikor a legnagyobb alkotása születik, és érzem azt az erõt, mely hajtja a mestert, a regényben Miskát, hosszú- hosszú órákon, napokon, heteken át, hogy a legtökéletesebb, legmegrendítõbb és hatásosabb mû kerüljön ki a keze alól. Érzem a szenvedélyt, mely áthatja és a várakozást, majd a megnyugvást és aztán a siker, a rácsodálkozás, az öröm. És nem kell a legnagyobb, világhíres festõnek lenni ahhoz, hogy bárki ugyanezt megélje egy- egy alkotás során, legyen az a mûvészet bármely válfaja. A mi gobelineseink ugyanezt élik át. Látom és figyelem hétfõnkét, mikor a hétköznapi szakköri foglalkozáson külön helyet foglal egy- egy újonnan elkészült alkotás, a fõ helyen, egy széken kiállítva és látom a mosolyt és a ragyogást, mely elönti készítõjét és a csoport tagjait. Az önzetlen öröm és lelkesedés, mely áthatja ilyenkor a kört, a csoportot. Ez a mûvészet ereje, ezért érdemes alkotni! És ezért érdemes közösen, közösségben alkotni, hogy megsokszorosodjon minden, ami örömet jelent! Ha körbenézünk a termünkben, ma különleges gobelineket láthatunk, merthogy a kézimunka szakkör tagjai folyamatosan képezik magukat és már nemcsak egyszerû esztétikai alapokon választják ki, milyen témát varrnak meg, hanem kifejezetten mûvészi értékük alapján. Az elmúlt hónapokban beleszerettek Alfons Mucha alkotásaiba, és a fõfalainkon ezeket az alkotásokat láthatják. És felfedezhetjük, hogy a témák középpontjában a nõ áll. Az örök nõ a festõmûvész szerint, Mucha ugyanis más férfiakkal ellentétben- nem bókolt, nem tett szerelmi vallomást, nem sóvárgott, nem tette ki a lelkét, nem vásárolt fejedelmi ajándékokat, hanem képet formát a nõkrõl, a hölgyekrõl. S a mi alkotóink, míg varrták és dolgoztak a remekmûveken biztosan eljátszottak a gondolattal, hogy de jó lehetett a 1900-as évek elején élni és ilyen kivételezett helyzetben lenni, megörökítve és öröklõdve a mûvészet erejével. Mucha lefestette, lerajzolta, formába öntötte a hölgyeket egyedülállóan fantasztikus módon, és ezzel elvarázsolt minden nõt- köztük mai alkotóinkat és ezzel együtt bennünket is. A festõmûvész valamit nagyon tudott rólunk, talán éppen azt, ami a lényegünk. Kedves Kézimunka szakkörösök! Az alkotó munka áthidalja az idõt. Én azt kívánom, hogy ez a nagy- nagy lelkesedés és szép iránti vágyakozás továbbra is ihlesse meg önöket, benneteket és sokszor csodálhassuk munkátok eredményeit. Kívánom, hogy a szakkör összetartó ereje emelje hétköznapjaikat, és varázsolja ünneppé azokat az alkalmakat, mikor együtt lehetnek, és együtt dolgozhatnak, együtt nevethetnek, és tegyék azt a kedves duruzsolást is továbbra is mindannyiunk legnagyobb örömére! Érezzék minden napjaikban az Alfons Mucha ihlette szépséget, ragyogást! Az alkotó munka áthidalja idõt! Sok szeretettel gratulálok az alkotásokhoz és nagyon köszönjük a kiállítást! Gyõrfi Károlyné

14 14 Balatonkenesei Hírlap szeptember Közmûvelõdési intézményünk mûködésében a közötti idõszak a legsikeresebb és legtermékenyebb volt. A mindössze összesen 5 közalkalmazottat foglalkoztató, többfunkciós szervezetünk egyidejûleg 4 európai uniós pályázatban volt sikeres, olyan jelentõs támogatási összegeket nyertünk, melyekkel példaértékû tevékenységeket tudtunk megvalósítani a múzeumunkban, a könyvtári és a közmûvelõdési munkánkban. A pályázatokat intézményünk írta és nyújtotta be az önkormányzat képviselõ- testületének jóváhagyásával. A támogatások elnyerése után a megvalósítást, a pályázatok mûködtetését a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelõen végzetük, a sokszori monitoring és egyéb ellenõrzések mellett. A pályázatok jelentõs szakmai elõrelépést jelentettek és óriási lehetõségeket iskolásaink, óvodásaink, valamint a felnõtt lakosság részére, mindvégig partneri kapcsolatban a környezõ települések oktatási intézményeivel. Minden többségében helyi- szakmai megvalósító kivette részét a tevékenységekbõl színvonalas, értéket képviselõ munkájával, mindaz, amit végrehajtottunk a két év alatt példaértékû volt a hasonló intézmények között. Minden pályázatokkal kapcsolatos kifizetés a helyi polgármesteri hivatalon keresztül történt, mert intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. Így minden kifizetés a hivatal pénzügyi szabályzata értelmében, a megfelelõ és felelõsséget vállaló szakemberek aláírásával történt. Augusztus én mind a négy pályázatunk rendkívüli, teljes körû, összehasonlító ellenõrzésére került sor az Emberi Erõforrások Minisztériuma vizsgálati osztálya részérõl. Mind a négy pályázat esetében a helyszíni ellenõrzés jegyzõkönyve egyértelmûen megállapítja, hogy sem hiánypótlásra, sem szabálytalansági eljárás kezdeményezésére, sem szabálysértési vagy büntetõeljárási kezdeményezésre nincs szükség, egyértelmûen a pályázatok szakmai és pénzügyi megvalósítása befejezõdött, további intézkedés nem szükséges. Mit adtak a pályázatok? Könyvtári pályázat: író-olvasó találkozók, versenyek, elõadások, olvasást népszerûsítõ foglalkozások, közönségtalálkozók, interaktív irodalomórák, Szikladatbázis. Múzeumi pályázat: helytörténeti oktatás, múzeumi szakkörök, múzeumi napok, családi napok, Kenesei idõutazás, táborok. Közmûvelõdési pályázatok: Két éven át tartó foglalkozássorozatok- fotó, elõadómûvészet, kézmûves, újságírás; fazekasság teljes felszerelése 9 oktatási intézménnyel való partneri napi kapcsolat- mesenapok, szakkörök, önismereti foglalkozás, illemtan, színházi látogatások, vetélkedõk. Összegzés a számok tükrében: Könyvtári pályázaton részt vett 973 fõ, foglalkozások száma: 60 Múzeumi pályázaton részt vett fõ, foglalkozások száma: 132 Közmûvelõdési pályázat -1- részt vevõk száma: 1078 fõ, foglalkozások száma: 280 Közmûvelõdési pályázat -2- részt vevõk száma:109 fõ, foglalkozások száma: 760 Köszönjük! Gyõrfi Károlyné Pályázati összefoglaló Ha találkozom volt óvodásaimmal, még mindig emlegetik, hogy amikor a sárga polóba bújtak, milyen jó volt,hogy mást is csináltunk az oviban. Ez valóban így volt.2012-ben a Mûvelõdés Háza nyertes pályázatok kapcsán engem is felkért,hogy óvodás- és iskoláskorú gyerekeknek tartsak tematikus és múzeumpedagógiai órákat, valamint az óvodás korosztálynak nyári táborozást. Örömmel elvállaltam. Ezek a gyermekek számára térítésmentesek voltak, én pedig óradíjat és a tervezetek elkészítéséért anyagi elismerést kaptam. Ehhez ki kellett váltani a másodállású kisvállalkozói igazolványt. A gyerekek nagy odafigyeléssel hallgatták a lakóhelyünk történelmérõl szóló regéket, mondákat, amelyeket azután illusztrálhattak rajzolással, festéssel, ragasztással. Séta során megtekintettük a helyi köztéri alkotásokat, a tájházat, hogy minél jobban megismerhessék és megszeressék lakóhelyüket. Az iskolásokkal a kézmûveskedésen volt a hangsúly. Megismerkedhettek a régmúlt eszközeivel, melyekkel a korabeli gyerekek, felnõttek dolgoztak, illetve agyagozásnál a különféle technikákkal. A fonalas munkák során dolgozhattak körmöcskével, szövõbordával, az agyagozásnál készíthettek különféle alkotásokat agyaghurka felrakással vagy egy tömbbõl kialakítással. Mivel elektromos kemencét is vásárolhattunk, így ebben kiégetve tartósabb, mutatósabb lett minden kis remekmû. Legszebb ünnepünk elõtt karácsonyi asztali díszeket kreáltak az ügyes gyermekek száraz virágokból. A nyári óvodai táborozás kézmûvességet kínált a kis jelentkezõknek. Gyönyörû alkotások születtek, amelyeket a gyerekek haza is vihettek. Batikoltunk, gyöngyöztünk, bõröztünk az öt nap alatt. Ez szintén térítésmentes volt a gyermekek számára a szállással és étkezéssel együtt. Az esélyegyenlõség miatt jó lenne még sok ilyen pályázatot nyerni, hogy még több gyermek részesülhessen ilyen hasznos szabadidõ eltöltésben. Pulai Istvánné Összegzés: nagyon sikeres volt a pályázatunk, célkitûzéseink megvalósultak, az általános iskolás gyerekek és az akarattyai óvodások teljes létszámban eljutottak ezekre a foglalkozásokra. Felnõttek és gyerekek egyaránt örömmel és lelkesedéssel vettek részt minden fajta tevékenységben, nagyon sok hasznos információval gazdagodtak, és mindenkivel megszerettettük Tájházunkat. A részt vevõk megismerkedtek szûkebb hazánk, Balatonkenese és Balatonakarattya történelmével, fontosabb nevezetességeivel, a régebben élt emberek életével. A legnagyobb büszkeségünk, amikor a programsorozatok végén többen is elpityeredtek, hogy akkor most ennek vége, hová fogunk járni hetente? Személyes gondolataim: Nagyon örülök, hogy részt vehettem egy ilyen nagy horderejû és fontos munkában. Minden percét élveztem a gyerekekkel töltött idõnek. Nagyon jó érzés volt látni az önfeledt arcokat, az alkotás örömét, ahogy elmélyülten dolgoztak együtt kicsik és nagyok, aztán a jól végzett munka gyümölcsének büszke szemlélését. Azt gondolom, hogy a jövõben is szükség van az ilyen és ehhez hasonló pályázati lehetõségekre, hiszen olyan értékeket közvetíthetünk a gyermekek és felnõttek felé, amikkel a mindennapi stresszel teli életükben nincs se idejük, se energiájuk foglalkozni. Olyan tapasztalatot és tudást szerezhetnek, amire mindig büszkék lehetnek, és késõbb is szívesen gondolnak az itt szerzett élményeikre. Ritterné Pajor Csilla

15 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 15 Mesenapok az óvodákban címû pályázaton vettem részt, mint foglalkozásvezetõ. 5 óvodai csoportban 3-3 alkalommal vezettem egész délelõttös foglalkozást. Résztvevõ óvodák: Papkeszi, Csajág, Balatonfõkajár, Balatonakarattya, Balatonkenese. A foglalkozások minden alkalommal mozgásos és drámajátékot, a gyerekekkel közösen elkészített tízórait, mesehallgatást és hajtogatott bábok készítését tartalmazta. Élmény volt bepillantani más óvodák mindennapjaiba, és számomra szakmai kihívás is volt ismeretlenül lekötni és élményt nyújtani számukra. A visszajelzések alapján nyugodtan mondhatom, hogy sikerült (pl: az októberben elhangzott mesét még márciusban is kérték, az elkészített bábokat õrzik a mai napig.)/ A foglalkozásokat egy balatonkenesei óvodapedagógus, Kerti Teréz irányítja (rajtunk kívül egyébként még négy településen). Teri nénit nagyon hamar megkedvelték a mi gyerekeink is, így zökkenõmentesen folyhatott a program: zenés, mozgásos játékokkal kezdõdött a délelõtt, majd a gyerekekkel közösen készítettünk tízórait- mindenki nagy örömére pizzát, ami óriási sikert aratott. mindenki vághatott, kenhette a szószt, szórhatta a sajtot. A tízórait még egy kis drámajáték követte, majd a mindenki által várva-várt mese. A gyerekek szájtátva figyeltek, és a mese végén minden feltett kérdésre kielégítõen tudtak válaszolni valamennyien. A mese egyes részeit egy óriási plakáton csoportokba szervezõdve meg is örökítették az óvodások, zárásul pedig a mese egyik általuk választott szereplõjének fakanálbáb változatát készíthették el egyénileg. A mese elõször ugyan hosszúnak tûnt, de a gyerekek lelkesedése mit sem csökkent, hiszen Teri a megnyerõ elõadásával, és a nagyszerûen kiválasztott meséjével rögtön levett mindenkit a lábáról. Elképesztõen tartalmas délelõttöt tudhatunk magunk mögött, mondhatom, hogy még el is fáradtunk, de a siker valóban elsöprõ volt, a gyerekek élvezték a tevékenységek minden pillanatát. /Részlet a csajági újság cikkébõl/ szeptember Balatonkenesén idén elõször került megrendezésre a Balatonman Kenese triatlon verseny, ahol a klasszikus Iron táv mellett Közép és 40.5 távon indulhattak a versenyzõk. A három táv etapjai: 40.5 táv: 0,95 km úszás, 32,5 km kerékpározás, 7 km futás Közép táv: 1,9 km úszás, 92 km kerékpározás, 21 km futás Iron táv: 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás A verseny betétprogramjaként került megrendezésre a Maratonman Õszi Futam elnevezésû futóverseny, ahol maraton, félmaraton, 14 km és 7 km távokon lehetett indulni. Több mint 350 versenyzõ és az õket kísérõ mintegy ezer szurkoló látogatott el Kenesére A hétvégére várható rengeteg csapadék elõzetesen is sok fejtörést okozott mind a szervezõknek, mind az indulóknak, a verseny közbeni idõjárás pedig külön fõszereplõjévé vált az izgalmakban egyébként is bõvelkedõ eseménynek. Mindemellett elmondható, hogy bár nehezítette, de nem tette lehetetlenné a versenyzést az idõjárás: a hajnali úszás rajtnál enyhe volt a szél, és gyenge a hullámverés, a délelõtt folyamán még a nap is kisütött, így kerékpározni túlnyomó részben száraz pályán lehetett, délutántól viszont kisebb-nagyobb-még nagyobb intenzitással folyamatosan esett az esõ, ami külön élménnyé varázsolta a futást. A verseny egyik különlegessége volt, hogy Magyarországon egyedülálló módon az Iron táv indulói a nyílt vízrõl, kompról ugrottak neki az embert próbáló feladatnak. Az Iron táv versenye egyébként egyedülállóan izgalmas Balatonman Kenese Nagyon jó volt, hogy az eszközrendelésnél választhattam a minõséget és bõséget, hisz a pályázat biztosított fedezetet, amibõl a résztvevõ óvodák is javíthatták eszközállományukat. Köszönöm a lehetõséget, és talán lesz még lehetõség a folytatásra. Kerti Teréz Helyem a világban! A mese és színház projekt keretében tartottam önismereti foglalkozásokat éves kamaszoknak. A 2013/14-es tanévben 4 település, Balatonkenese, Papkeszi, Csajág és Balatonfõkajár iskoláiba látogattam el a kistérségen belül. Az önismereti tréning célja az volt, hogy a serdülõ gyermek lehetõséget kapjon önmaga mélyebb megismerésére, képességei, adottságai feltérképezésére. Távlati és további célja pedig, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztásban. Fontosnak tartottam, hogy a gyermek el tudja képzelni magát év múlva a saját életében, s majd megtalálja, hogy Hol a helye a világban?!. Igyekeztem ezt a munkát minél több irányból megközelíteni: önismereti kérdõívek, családfakutatás, szituációs játékok, feszültségoldás-terápiás festés, Életem 20 év múlva- Kincskeresõ térkép megtervezése, elkészítése és egyéb kreatív tevékenységek formájában. Mindehhez a pályázat pénzbeli támogatása minõségi keretet biztosított. A gyerekek és a pedagógusok mindenhol örömmel fogadtak. Jó volt megtapasztalni a mai kamaszok nyitottságát, érdeklõdését, õszinteségét, lelkesedését, kreativitását a jövõbe vetett hitét, a tréning személyes és közösség formáló hatását. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a nagy tervek hogyan fognak megvalósulni év múlva. Ne felejtsétek el: - Soha nem késõ ÚJRATERVEZNI!!! Dobsa Angéla gyógypedagógus párharcokat is hozott: a férfiak 3. helyéért folytatott küzdelemben 21 másodperc döntött Kiss Attila és Maróti Vilmos között az elõbbi javára, míg a nõi mezõnyben 12 óra 54 perces csata után 6 (!!!) másodperces elõnnyel szerezte meg az elsõ helyet Kovács Vera Claudia Töpfer elõtt! Az Iron versenyen egyébként összesen 99 versenyzõ indult, akik mindegyike célba ért! A versenyt nagyon magabiztos teljesítménnyel, szinte végig vezetve Strasser Michael osztrák versenyzõ nyerte. Külön kiemelnénk a reggel 6:30-as indulás után éjjel 10:30 körül beérkezõ versenyzõket, akik a szakadó esõ és viharos szél ellenére sem adták fel, és teljesítették a maguk elé kitûzött célt. Palotai László Ewil-t és dr. Benkõ Krisztinát ennek megfelelõen nyugodtan tekinthetjük az emberi teljesítõképesség élõ határvonalainak. Középtávon 85 egyéni versenyzõ állt rajthoz, köztük Lipták Marcell kenesei sportoló, aki 6 óra 49 perc alatt sikeresen célba ért! 40.5 távon összesen 122-en indultak (1 verenyzõ nem fejezte be), köztük Kovács Kokó István, korábbi profi világbajnok ökölvívónk, aki a 22. helyen végzett a férfiak mezõnyében. A szervezõk köszönik a településen élõk türelmét, támogatását, mely elengedhetetlen volt egy sikeres rendezvény lebonyolításához. Külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, a Marina Portnak, a Katica Pékségnek és a Balatonfõi Jacht Clubbnak a verseny támogatásáért, a Polgárõrségnek pedíg a verseny útvolanának biztosításáért. Köszönjük!!! Zelcsényi Miklós

16 16 Balatonkenesei Hírlap szeptember Búcsú Grosics Gyulától Poklokról és elismerésekrõl Grosics Gyula az AVH õrizetében ( kezelésében ) márciusában letartóztatott az ÁVH. Disszidálni akartunk vagy húszan, nyugaton mehettünk volna futballozni, de a terv kiszivárgott, lebuktunk. Engem bevittek az Andrássy út 60-ba s 24 óráig ott tartottak. Beraktak egy csillámporral bevakolt szobába, a fal felé fordítottak, majd bekapcsolták a világítást. Majdnem megvakultam. Egy álló éjszaka és nappal kezeltek, aztán kiengedtek. De nem mindenki úszta meg ennyivel. Szegény Szûcs Sanyit kivégezték, Lórántot, Kézit, Egresit és Mészáros Dodót a kistarcsai internálótáborba vitték. Engem elõször eltiltottak egy évre, majd az eltiltást felfüggesztették, de elvették az útlevelemet és válogatott sem lehettem. Miután szeptemberében egy szép napon beállított hozzám két honvédszázados és feltettek egy viszonylag könynyen megválaszolható kérdést. Vagy bevonultatnak Lentibe, a határvadászokhoz, vagy a Budapesti Honvéd akkor még Kispest játékosa leszek. Nem volt ez valójában választás, hiszen élet és halál között kellett döntenem, ha nem is feltétlenül a szó szoros értelmében novemberében a Vasassal játszottunk a Népstadionban, amikor 20 perccel a kezdés elõtt Kalmár Jenõ az edzõnk odajött hozzám. Gyula, öltözzön fel, nem játszhat. Miért? Felsõbb utasításra. Attól kezdve januárig senki nem szólt hozzám, majd megõrültem, fogalmam sem volt, mi a vád ellenem. Azt viszont észrevettem, hogy éjjel-nappal figyelik a Serleg utcai házunkat. Január elején a tisztiház parancsnoka behívatott a Honvédelmi Minisztériumba én akkor õrnagyi rangban voltam, mint Grosics magabiztosan hárit a magyar-angol 7:1-es mérkõzésen Honvéd játékos. Amikor beléptem a terembe, elkezdtek remegni a lábaim: az asztalnál 15 tábornok ült. Bata István miniszter jeges hangon annyit mondott: Magát kémkedéssel gyanúsítják, amely kimeríti a hazaárulás fogalmát. Ezért mást már Sebes Gusztáv szövetségi kapitány ( ) és az aranycsapat néhány tagja az Elnöki Tanács kitüntetésével (1953.december) Dr. Koltay József két fiával Londonban az évszázad mérkõzésének színhelyén. (1981)

17 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 17 Elfogadtam 1962-ig játszottam Tatabányán, pedig még legalább négy év bennem maradt Amikor Rancaguában 1:0-ra kikaptunk a csehektõl (1962) dühömben lemondtam a válogatottságot. Már el volt intézve az igazolásom a Ferencvárosba, ott akartam folytatni a pályafutásomat, Kutas István azonban nem engedte. Erre viszszavonultam. Pedig remek fizikai állapotban voltam, negyvenéves koromig nyugodtan védhettem volna az NB I-ben. Tarlós István fõpolgármester gyászbeszédébõl Grosics Gyula nemcsak világhírû labdarúgó, hanem kiváló magyar hazafi is volt, aki mindvégig hû maradt Istenhez és emberhez. Õszinte, szókimondó, olyan ember volt, akit sohasem a rossz szándék vezérelt, akitõl távol állt a képmutatás. Keresztény, polgári meggyõzõdésû volt a szó legszorosabb értelmében. Ismert személyek a kispadon. Balról: Barcs Sándor MLSZ elnöke, Bukovi Márton szövetségi kapitány, Grosics, Lantos, Puskás. felakasztottak volna! Természetesen tagadtam, hiszen ártatlan voltam. Akkor kiküldtek, majd 25 perc múlva visszahívtak. Utólag megtudtam, az AVH azonnal el akart vinni, de Batáék ragaszkodtak ahhoz, hogy csak konkrét bizonyítékok alapján végezhessenek ki. Így csak a következõ megoldást választották: minden hétfõn déli 12 órakor otthon kellett lennem, olyankor értem jöttek és bevittek az ÁVH Jászai Mari téri épületébe. (Akkor már átköltöztek az Andrássy út 60-ból.) Nem bántottak, viszont a legkegyetlenebb lelki terrornak tettek ki. Nem is tudok errõl többet mondani, még ötven év multán sem. Aztán 1955 decemberében bizonyíték hiányában megszüntették az eljárást. Az aktív pályafutás befejezése december 20-án csörgött a telefon, Hegyi Gyula az OTSB elnöke volt az. Holnap jöjjön be az irodámba! Ott közölte velem, hogy január 1-tõl a Tatabánya labdarugója vagyok. És ha nem megyek bele? Akkor búcsúzzon el a futballtól. Ez Rákosi elvtárs utasítása. Az értékes belépõjegy a magyar-angol 7:1-es mérkõzésre a Népstadionba ( 1954.május.12) /Dr Koltay József sportarchívumából/ Szepesi György a lelkes és népszerû mikrofonos Semmilyen földi tekintély elõtt nem hajolt meg, még a Rákosi-diktatúra elõtt sem, ugyanakkor megadta a neki járó tiszteletet. Grosics gyula kiváló magyar hazafi és nagybetûs EMBER volt, akit középszerûek és senkiháziak próbáltak kisebbíteni életében és talán halálában is. Emberségével, életvitelével sokaknak mutatott példát a Fekete Párducnak is nevezett kapus. Grosics Gyulának egy ország népe hálás, és az egész világ csodálja. Különleges és ritka elismerés XVI. Benedek pápától (2006) Grosics Gyula 2006-ban különleges és ritka elismerésben részesült, átvehette az akkori pápa, XVI. Benedek pápa személyesen neki címzett bulláját. Áldásával a szentatya Grosics szakmailag és emberileg is példaként állítható életútja iránti elismerését kívánta kifejezni.

18 18 Balatonkenesei Hírlap szeptember Az AVH egyik legsötétebb mesterkedésének áldozata lett Szûcs Sándor a kor legjelesebb középhátvédje (1951.június 4-én kivégezték) Tisztelt Lakosság! Az életemet fentrõl a Jóisten irányította, mert a legnehezebb pillanatokban is mindig talált megoldást, amivel elkerülhettem olyan eseményeket, amelyeknél nekem már nem voltak reményeim. Ez végigkísérte az életemet egészen gyermekkorom óta, azóta, hogy leestem a vonatról Dorogon. Nem a kerekek alá, hanem mellé estem és ott kezdõdött a csoda - mondta Grosics a róla készült Keresztlécen címû portréfilmben. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben is lehetõség van szociális tûzifa igénylésére. A szociális tûzifát a Kormányrendelet értelmében azok igényelhetnek, akik rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban, idõskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Az igényelhetõ tûzifa mennyisége maximum 2 m 3 háztartásonként. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet átvenni. A tûzifára önkormányzatunk Magyarország Kormányától kap támogatást, a kérelmek elbírálása folyamatos, de csak az állami támogatás mértékéig tart. Kérem, az igényeket a Polgármesteri Hivatalba minél hamarabb eljuttatni. Grosics Gyula: Hol vagytok Ti régi játszótársak? (1985) Én is megérkeztem, az égi aranycsapatba! (2014. június 13.) Tarlós István Budapest fõpolgármestere gyászbeszéde a Szent István Bazilikában. Befejezés Összefoglalásul elmondható, hogy Grosics Gyula, a Fekete Párduc nemcsak világhírû labdarúgó volt, hanem kiváló magyar hazafi, igaz ember. Életútja, eredményei, emberi magatartása, hazamenetele példa kell, hogy legyen valamennyiünk számára. Követésére nagy szüksége van a mai Magyarországnak. A szerzõ reméli, hogy a Grosics Gyuláról készült részletes és hiteles értékelések, megemlékezések kellõ érdeklõdésre tartanak majd számot a sportot kedvelõ és a magyar labdarúgás értékes hagyományait tisztelõ akarattyaiak és keneseiek körében is. Végszóként Kedves Gyula bácsi! Búcsúzunk Tõled az akarattyai és a kenesei sportszeretõ emberek, tisztelõid és rajongóid. Emléked tisztelettel és kegyelettel megõrizzük. Az Aranycsapat csodálatos szerepléseit, elbeszéléseid érdekes és tanulságos történeteit tovább adjuk gyermekeinknek, unokáinknak. Isten Veled! Nyugodj békében! Dr. Koltay József Tisztelettel Tömör István polgármester

19 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 19 ÖNKORMÁNYZATISÁG augusztus, szeptember, október... Az idõszak leggyakrabban ismételt szavai: önkormányzati választás, polgármester és képviselõ-testület, testületi ülés. Bevallom, ezek foglalkoztatnak engem is. Mit jelentenek ezek a fogalmak? Mi a feladata a választott testületnek? Mirõl szól, szólhat egy testületi ülés? Természetesen nem a lexikoni, szótári magyarázatok a lényegesek, hanem az a tartalom, amellyel azt helyben megtöltik a polgárok. Keressük meg hát a dolgok velejét! Önkormányzati választás: Számomra mindkét szó nagy jelentõségû! Az önkormányzat a nagy, egyetemes törvények figyelembe vételével a helyi közösség számára fontos dolgokat helyezi elõtérbe, a kevésbe fontosakat vagy zavarónak ítélteket pedig háttérbe. Olyan önigazgatás, amely a lakosság lehetõ legnagyobb részének az érdekeit képviseli, a rászorulókat a kölcsönös felelõsségvállalás jegyében segíti. A választás fontossága abban rejlik, hogy a feladat elvégzéséhez a legalkalmasabb embereket kell megtalálni. A választás minõségét meghatározza a választék. Nem feltétlenül a lehetõségek száma teszi a választékot kívánatossá, fontos azok minõsége is. Így azok, akik örülnek a képviselõ-jelöltek szép számának, egyúttal abban is kell, hogy bízzanak, hogy a kellõ szavazatot elérõ jelöltek alkalmasak lesznek a közös munkára! Polgármester: Már a szót boncolgatva is megtaláljuk a keresett jelentést! Mester, tehát olyan személy, akire tudása, tapasztalatai vagy bármilyen emberi értéke miatt felnéz a település lakossága. Tetteit és szavait a meggondoltság, higgadtság jellemzi. Mindig õszintének, segítõkésznek kell lennie azokkal szemben, akik tõle várnak iránymutatást, segítséget. Az biztos, hogy hiba nélküli ember nem létezik, de ez nem is elvárás. Viszont megkövetelhetõ tõle, hogy a hibáiból tanuljon, próbálja õket kijavítani. Ennek pedig alapja, hogy vállalja fel azokat és vállaljon felelõsséget is értük! Képviselõ-testület: Képviselõ, tehát valamit vagy valakit képvisel Képviselheti önmagát, barátait bárki sok fórumon. De itt ennél többrõl van szó, sokkal többrõl! Egy település sorsa, jövõje függ attól, hogy ez a képviselet hogyan történik. Ha van világos és egyértelmû irány, ha van párbeszéd a testület tagjai között, ha a testület figyeli az õt megválasztó közösség igényeit, elvárásait, a környezet állandóan változó jellemzõit, a reakciókat, a lehetõségeket, akkor mûködõképes, a feladatát ellátni tudó testületrõl beszélünk. Egy ilyen testület pedig hasznára lehet a településnek! A másik eshetõségre gondolni sem szeretnék. Testületi ülés: Átok vagy áldás? Ha a polgármester és a testület megbecsülik egymás munkáját, ha meghallgatják egymás szavát, és meg is akarják érteni azt, akkor áldás. Áldás, mert nem parttalan viták, veszekedések színtere a gyûlés, hanem egy rendezetten lezajló, jól elõkészített döntéshozatali mechanizmus. A lakosság nem gyûlölködést lát és tanul, hanem megtapasztalja, hogy azok, akiknek bizalmat szavazott, a települést szolgálják. Itt van egy újabb fontos szó: szolgálat, és nem hatalom. Csak az a testület számíthat elismerésre, hosszú távú megbecsülésre a település polgáraitól, ahol a tagok a város fejlõdéséért tevékenykednek. Hiszem, hogy mindezeket velem együtt Önök is végiggondolták már nem egyszer, és biztos vagyok abban, hogy majd azon a nevezetes októberi napon gondos mérlegelés után meghozzák a lehetõ legjobb döntést mindannyiunk, Kenese érdekében! Jurcsó János Balatonkenesén rendelõnek is alkalmas örökpanorámás téliesített ikerház tulajdonostól eladó Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pék közelében, rendelõnek is alkalmas három külön házrészû, téliesített, 100 m 2 alapterületû örökpanorámás emeletes ikerház eladó kerti nagy teraszokkal, tóra nézõ örökpanorámás balkonokkal, minden szinten vizesblokkal, összesen 5 hálószoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok fogadására, edzõtáborozásra is kíváló. Strandtól, parti szórakozóhelyektõl, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, vitorláskikötõtõl, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas mediterrán kert két külön bejárattal. 3 kocsibeálló, két pince. Bevezetett gázfûtés, villanybojlerek, külön fogyasztásmérõk. Nyílászárók cseréje folyamatosan. Új külsõ vakolat 2013-ban. Felújított vezetékek és kémény. Festés és mázolás ban történt. Irányár: 24,8 M. Érdeklõdni: T:

20 20 Balatonkenesei Hírlap szeptember A szép mosolyért sosem késõ! 10% kedvezmény minden rögzített fogszabályozó készülék árából! Klinikánkon a panoráma röntgenen kívül fogászati CT is elérhetõ! Éljen ajánlatunkkal, hívjon minket még ma! Kérjen idõpontot ingyenes állapotfelmérésre! A kedvezmények igénybevételének feltételei: A kedvezmény az október 25-ig megkezdett kezelésekre vonatkozik. A kedvezmény a kezelés megkezdése elõtt felmutatott akcióval érvényes. (vágja ki és hozza magával.) A fent felsorolt kedvezmények együttesen is igénybe vehetõk, viszont egyéb akciókkal nem összevonhatóak. Elérhetõségeink: Telefonszám: Web: Az ön egészségének megõrzõi: Mészáros István és Gyöngyi, gerincmasszázs, csontrakás, talpmasszázs, földsugárzás mérés, kvantum energia kezelés. Balatonkenese, Tiker u. 3. Bejelentkezés: Német anyanyelvû oktató, egyéni német nyelvoktatást, korrepetálást vállal a kezdõtõl a haladóig. (Általános és középiskolásoknak is) Német munkavállaláshoz a német nyelv alapjainak oktatása. Az oktatás Papkeszin történik. 1 tanóra=60 perc. A nyelvoktatáshoz az anyagot én biztosítom Balatonkenesén Öreg-hegyen bekerített víz, villannyal, külterületi telek 1000 m 2-2,8 millió Ft, 2000 m 2-3 millió forint, fásított és parkosított. Tel: FÜLEP ISTVÁN Távközlési üzemmérnök televízió javítás Tel.: KERIGON-HUNGARY KFT. 24 órás Távfelügyelet + Biztonságtechnika Riasztórendszer telepítése Tel: Fax: Mobil: PARTY PIZZÉRIA PIZZA HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 33 CM 950 FT-TÓL TEL: 06/30/

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér. 8. Tel.: 06-30-273-0486 Hiv. szám: 15/2012. Ö. ü. Tömör István Balatonkenese Város polgármestere Balatonkenese 8174.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE 1 Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE A települési címer és zászló alkotásáról, engedélyezéséről és módjáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Rákosmenti Polgárőr Egyesület évi szakmai beszámolója és értékelése

Rákosmenti Polgárőr Egyesület évi szakmai beszámolója és értékelése Rákosmenti Polgárőr Egyesület 2016. évi szakmai beszámolója és értékelése oldal 1 Tartalom Egyesületi adatok Tisztségviselők Közgyűlés, elnökségi ülések Taglétszám alakulása Felszerelés, ruházat Szolgálatellátás

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben