Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beköszöntõ. Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2008. december Interjú a Fôigazgatóval Bemutatkozik II. Belgyógyászati Osztály Onkológiai Osztály Nôvérek a nôvérekért Kitüntetett munkatársaink Hírek

2 Tartalomjegyzék Beköszöntõ 3 Interjú Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes fõigazgatóval 4 Bemutatkozik az Allergia Szakrendelés 7 A betegek értékelik az áldozatos munkát Onkológiai Osztály 8 Beszámoló a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság V. Kongresszusáról 10 Gyógyítás családközpontú környezetben - Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály 12 Fejlõdésre ítélve - II. Belgyógyászati Osztály 14 Bemutatkozik a Dietetikai Szolgálat 16 A beteg érdekében, a nõvéri hivatás védelmében Fõnõvéri Kollégium 17 Kitüntetettek 18 Szolgálnak és védenek a Rendészeti csoport 20 Emlékezünk Dr. Herman Erzsébet 21 Hírek 22 A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai ingyenes lapja Megjelenik 2000 példányban, szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes fõigazgató Szerkesztõbizottság: Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes, Dr. Badacsonyi Szabolcs, Lászlóné Dezsõ Kornélia, Dr. Demeter Pál, Dr. Katona József, Dr. Balázs Magdolna, Bõsze Izabella Fotó: Szabadosi Béláné Nyomdai elõkészítés és kivitelezés: fotogold Kft. Felelõs vezetõ: Borvetõ Béla Kapcsolat: Budapest 1125 Diós árok 1-3.

3 Beköszöntõ Kedves Kollégák, kedves Betegeink, tisztelt Olvasó! Örömmel indítjuk ismét útjára a kórházunk életérõl, az itt dolgozók munkájáról, gondjainkról, örömeinkrõl, lehetõségeinkrõl és korlátainkról szóló A MI KÓRHÁZUNK címû folyóiratot. Sajnálatos módon a kórház belsõ lapja évekig nem jelent meg, ezt a hiányt azonban mindenképpen szeretnénk megszüntetni, ezért döntöttünk a kórház szakmai vezetõ testületének egyetértésével az újraindítás mellett. Mindenképpen szükségét látjuk egy olyan belsõ, de a betegeinkhez, hozzátartozóikhoz, valamint a kórház ellátási területén élõ valamennyi potenciális érintetthez egyaránt szóló fórumnak, amely lehetõvé teszi az információáramlást a különféle telephelyeken dolgozó kollégák, valamint gyógyítók és gyógyulni vágyók között is. Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk megkönnyíteni az év elejei integrációt követõen még nagyobb, és még több telephellyel rendelkezõ intézmény orvosainak, egészségügyi dolgozóinak és az összes funkcionális területen tevékenykedõ munkatárs munkáját, felkínálni az informálás és informálódás lehetõségét. Kérem és bátorítom Önöket, ha észrevételük, ötletük, a kórház dolgozói és betegei érdeklõdésére számot tartó, hasznosítható információjuk van, keressék meg szerkesztõségünket! Nem titkolt reményem, hogy ezek a nagyon fragmentált, térben széttöredezett, egymástól fizikailag is távol esõ telephelyeken, épületekben mûködõ, de szakmailag sokszor nagyon is egymásra utalt, egymás munkájára, eredményeire építõ kollektívák az eddigieknél is nagyobb bizalommal fordulnak majd egymáshoz. S ennek haszonélvezõje természetesen a BETEG lesz, mindnyájunk tevékenységének alanya és célja, a gyógyítás és a gyógyulás feltételeinek tõlünk telhetõ legoptimálisabb megteremtése érdekében. Ebben a reményben és bizalommal ajánlom tehát figyelmükbe az újraindított A MI KÓRHÁZUNK címû lapot. Érezzék Önök is a miénknek". Az ünnepek közeledtével kívánok kórházunk valamennyi dolgozójának, betegének, a betegek hozzátartozóinak áldott békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet! Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes fõigazgató 3

4 Betegközpontúság, szakmai igényesség, integráció Interjú Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes fõigazgatóval Egy jól mûködõ, a betegek számára hatékony, minõségi ellátást garantáló integrált intézményt szeretne létrehozni a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai fõigazgatója, Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes. Mi volt az elsõ benyomása, amikor fõigazgatói kinevezése után találkozott a Kórházban dolgozókkal? Amellett, hogy megpróbáltam eljutni mindenhová, és igyekeztem személyes benyomások útján tájékozódni, meg kellett ismernem az intézmény szervezeti felépítését. Soha, semmiben nem szoktam azonnal, elsõ intuíció alapján dönteni, így idõ kellett ahhoz is, hogy áttekintsem a kórház struktúráját, logisztikai helyzetét, szerzõdéseit, pénzügyi kondícióit, az épületek mûszaki állapotát. Éppen ezért kinevezésem napja, június elseje óta nem generáltam gyökeres változást az intézmény struktúrájában, épp zajlanak a megalapozott döntések elõkészítései. A kórház dolgozói azonban már láthatták, tapasztalhatták a szemléletváltozást, másképp gondolkodom, mint az elõdeim. Nõ vagyok, így empatikusabban közelítek a dolgozók problémái felé is, gondoskodó fajta vagyok. Mit gondol, hatékonyabban tudja majd képviselni az intézmény érdekeit, mint elõdei? A Fõvárosi Önkormányzat nehéz helyzetben van, hisz a törvény által ráruházott ellátási felelõsség komoly feladat a tulajdonos nevében eljáró önkormányzati képviselõk számára. Sokan felvetik, hogy a Szent János Kórház és Északbudai Egyesített Kórházai fejlesztése messze elmarad más intézményekétõl. Ez részben igaz, hisz ebben az évben 300 millió forintot kaptunk, melybõl néhány beruházást elindítottunk, illetve befejeztünk. Pl. ebbõl tud új helyre költözni a PIC és ebbõl az összegbõl újították fel a Gyermeksebészeti és Égési valamint a Gyermek Osztályt. A mi kórházunk hatalmas régió ellátásáért felel. Buda legszebb részein az I., II., III., XII. kerületben élõket, és szakmától függõen Pest megyei település lakosait látjuk el. A traumatológiai és idegsebészeti ellátást nézve még ennél is szélesebb az ellátási felelõsségünk; a gyermekellátásban pedig valamennyi Budán élõ kiskorú hozzánk tartozik. A kórházban dolgozók nincsenek könnyû helyzetben, hisz az utóbbi két évben komoly szerkezetátalakítással kellett szembenézniük: 2007-ben átéltek egy jelentõs struktúraváltást, ban pedig három különbözõ kultúrájú és szakmai profilú kórházat kellett összevonni én ennek menedzselésére kaptam megbízást. Arra, hogy egy valóban integrált kórházat hozzak létre munkatársaimnak. Ennek millió apró részlete van. Az informatikától, a logisztikától kezdve a szakmai párhuzamosságok csökkentésén, illetve a centralizált funkciók fejlesztésén át a humánerõforrás-gazdálkodásig soksok része van az integrált mûködésnek. Szeretnék egy jól mûködõ, a betegek számára hatékony, minõségi ellátást garantáló integrált intézményhálózatot létrehozni. Mivel ez rendkívül komplex feladat, az elsõ lépések nem mindig látványosak. Az egyes változások csak a teljes rendszer ismeretében járhatnak sikerrel, ez nagy koncentrációt igényel tõlem is. Amellett, hogy céltudatos, szigorú vezetõ hírében is áll. Honnan ered ez az attitûd? Otthonról, a családi környezetbõl hoztam. Édesapám közgazdászként egy nagy állami gazdaság pénzügyi vezetõje volt. Édesanyám szülésznõként majd 40 évig irányított egy újszülött-, majd egy szülészet-nõgyógyászati osztályt 4

5 vezetõ nõvérként a nyíregyházi kórházban. A munka szeretete, a kötelességtudat belém ivódott. Hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legidõsebb, így talán természetes volt, hogy a fiatalabb testvéreim sorsát is próbáltam egyengetni. Rendkívül összetartó a családunk, és kiterjedt a rokonságunk. A férjemnek is három testvére volt, sajnos közülük ketten és a férjem már nem élnek. A négy gyermekem ugyanezt a szemléletet és neveltetést kapta, és hál' istennek boldogulnak is. Volt közülük valaki, aki az egészségügyet választotta? A legfiatalabb fiam orvos, neuro-radiológussá kívánja képeztetni magát. Hol élnek? A négy gyerekbõl kettõ Budapesten, a többiek külföldön élnek. Miután Nyíregyházáról eljöttem, azért döntöttem a budapesti élet mellett, mert a családom nagy része itt él, a gyerekeim itt jártak egyetemre, fõiskolára. A lányom jelmeztervezõ, ingázik Róma és Budapest között. Legidõsebb fiam közgazdász, Franciaországban él, a második fiam pedig zenész. Ha újra kezdhetné, ismét az egészségügyet választaná? Igen. Nagy elhivatottsággal készültem az orvosi pályára, 27 évig voltam gyakorló orvos. Elõször neurológiából, késõbb pszichiátriából szakvizsgáztam, majd részt vettem pszichoterápiás képzésen is, de a férjem halála miatt ezt már nem fejeztem be. Mindig alaposan végiggondolom, mire vállalkozom, nem döntök könnyedén ben körülbelül 3 hónapig gondolkodtam azon, megpályázzam-e a Nagykállói Pszichiátria vezetését. Ekkor Nyíregyházán a Jósa András Kórházban a neurológián egy részleget vezettem, stroke betegekkel foglalkoztam, és a szubintenzív ellátásra szoruló betegek gyógyítására specializálódtam; amellett fejfájás szakambulanciát is irányítottam. A pályázat kiírásakor azért hezitáltam, mert az orvosi szemlélet nagyban különbözik a menedzseri, közgazdász felfogástól. Nekem akkor el kellett döntenem, akarok-e gyökeresen változtatni az életemen, és tudtam, ha lépek, teljesen megváltozik a napi életritmusom. Elkezdtem pénzügyi, közgazdasági témákat tanulmányozni, beiratkoztam a menedzserképzõre, és elvállaltam a Nagykállói Pszichiátriai Intézet vezetését. Három éven át irányítottam ezt az intézményt. Sikeres volt? Úgy érzem, igen, de errõl kívülállókat kell megkérdezni. Az elõdöm útját is folytatva saját szakmai koncepcióm mentén sikerült megvalósítani egy jelentõsen színvonalasabb pszichiátriai ellátást nyújtó intézményt. Idõközben megüresedett a Nyíregyházi Jósa András Kórház fõigazgatói posztja. Kiírták a pályázatot, amely elsõ körben sikertelen volt, a második körben felkértek, hogy pályázzak. Megnyertem, kineveztek. Nem félt? Hisz óriási lépés volt? Dehogynem. Más egy monoszakmás szakkórházat vezetni, mint egy 2200 ágyas komplexumot. Kicsiben, emberközeli módon sok mindent meg lehet csinálni. A vidéken élõk egy kis közösségben nagyon erõsen tartják magukat a kimondott és ki nem mondott normákhoz, elvárásokhoz. Nagyban ez már nem ilyen egyszerû, de mivel egy ismerõs közegbe tértem vissza, volt némi helyzeti elõnyöm. Tavaly októberben álltam fel. A szakmai sikerek ellenére politikai érdekellentétek miatt távozott? Nem nézek vissza, eljöttem, és most a következõ feladatra koncentrálok. És most kapott egy sokkal nagyobb kórházat. Ez ugyanakkora kórház, mint a nyíregyházi, sõt egy kicsivel kisebb is. Az egy 2200 ágyas kórház volt, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai telephelyein összesen 1779 ágyon folyik gyógyítás. Ám ezt a kórházat irányítani lényegesen bonyolultabb. A különbözõ telephelyeket nagyon nehéz centralizáltan irányítani. Más- 5

6 részt, miután még nem dolgoztam Budapesten ilyen körben, izgultam, hogyan fogom tudni a fõvárosi mentalitást magamévá tenni, miként fogok az emberekkel boldogulni, lesznek-e itt ismeretségeim, támogatóim. Egyáltalán, miután megismertem az intézményt, találok-e majd olyan munkatársakat, kollégákat, akik ugyanazt akarják, mint én. Kik a partnerei? A menedzsment, az önkormányzat és a szakma oldaláról is érzem a támogatást. A különféle döntés-elõkészítõ fórumok mellett legfontosabb az osztályvezetõ fõorvosok szerepe. A döntés-elõkészítésben pedig maximális támogatást kapok például a Szakmai Vezetõ Testülettõl, a Fõnõvéri Kollégiumtól. Melyek azok az ellátások, amelyeket fejleszteni lehet az intézményben? Fejleszteni lehet az onkológiai ellátást. A diagnózis felállításától a kezelésen át a rehabilitációig a teljes onkológiai gondozás megoldható az intézményen belül. A Margit kórházi telephelyen mûködõ klinikai onkológiára onko-sebészeti és onko-rehabilitációs ellátást lehet alapozni. Emellett szervspecifikus onkológiai teameket is létrehozunk, ill. megerõsítjük. Említette az onkológiai rehabilitációt. Kitölthetõ-e a kórház rehabilitációs kapacitása? A Bécsi úton meglévõ rehabilitációs kapacitást a szakmai kollégiummal és a szakfelügyelõvel egyeztetve belgyógyászati típusú betegek rehabilitációjára kívánjuk használni. A Budai Gyermekkórház integrációjával az intézményben kibõvült a gyermekellátás. Milyen specialitásokról beszélhetünk ezen a területen? A Budai Gyermekkórházban rehabilitációs és krónikus gyerekellátás zajlik. Ez utóbbi nagyon nehezen értelmezhetõ és kihasználható része a medicinának. A legsérülékenyebb gyerekkel is szeret ugyanis a szülõ hazamenni, és inkább naponta behozza kezelésekre. Kiváló a járóbeteg-ellátás a Bolyai úti telephelyen; van diabétesz-ellátás, epilepsziagondozás, EEG, és egyéb gyerek-szakrendelés. Gyereksebészet, traumatológia a központi telephelyen mûködik, ugyanúgy mint az aktív és sürgõsségi gyermekellátás. Specialitás a patológiás újszülötteket ellátó részleg, a PIC, ami a legmagasabb szintû besorolást kapta. Gyermekurológia is csak nálunk mûködik a régióban. Említette a humánerõforrás-gazdálkodást. Úgy tudom, egy személyes életpálya modellt szeretne minden dolgozó elé állítani. Valóban, de ezt nem lehet egy-két hónap alatt kialakítani, ebben is a szakma javaslataira támaszkodom. Több intézkedés között az étkezési utalványok beszerzése elindult, de kiderült, hogy miután 2200 dolgozóról van szó, közbeszerzést kellett kiírnunk. Emiatt a nyári döntésbõl karácsonyra lesz élelmiszer utalvány. A nagy volumen, a nagy lépték miatt mindenben így kell gondolkodnunk, és ez idõigényessé teszi a lépéseket. Ennél gyorsabban sikerült megoldani a gyerekenként Ft-os beiskolázási támogatás kifizetését, amit már szeptemberben-októberben megkaptak az erre jogosultak. Mit tud ígérni a fõigazgató jövõre a dolgozóknak? A kórház menedzsmentje mindent el fog követni azért, hogy munkatársaink jobb körülmények között dolgozhassanak, hogy ne maradjunk le a bérekben. Amit el lehet követni a gazdálkodásban, elkövetjük. Cserébe azonban az az elvárásunk, hogy mindenki maximálisan teljesítsen. A Fõvárosi Önkormányzat más kórházaihoz képest milyen színvonalon áll a dolgozók jövedelme? Dolgozóink szerint átlag alatt vannak. Összehasonlítva más kórházakkal, középtájon vagyunk. Miután 42 épületben mûködünk, magasabbak a fajlagos költségeink, vagyis ha azt akarjuk, hogy egy kicsit több jusson munkabérre, akkor csökkentenünk kell a fix költségeinket. Például racionalizálnunk az energiafelhasználást. Annak a pénznek egy részét, ami most erre elmegy, fordíthatná az intézmény munkabérre is. Az energiahálózat felújítása azonban kb. másfél milliárd forintba kerül Mivel érvelne amellett, hogy érdemes itt dolgozni? Ez egy nagy múltú intézmény, ahol olyan szakembergárda van, amely párját ritkítja. Egy intézmény, amelyre mindenki büszke lehet, jó itt dolgozni, a jövõt építeni. Tinnyei Mária 6

7 Bemutatkozik az Allergia Szakrendelés A kórházat felkeresõ betegek széles rétegét érintõ allergiás tünetek kezelésén túl speciális vizsgálatokat, így például méh- és darázscsípés tüneteinek kezelését, illetve gyógyítását is végzi az Allergia Szakrendelés. Az allergiás tünetekkel küszködõ betegek több mint 30 éve folyamatosan igénybe vehetik az intézmény I.-XII. kerületi Tüdõgondozóban mûködõ Allergológiai Szakrendelést. A szakrendelést irányító dr. Mohácsi Edit a Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzését követõen, 1984 februárjában helyezkedett el a kórházban. Hivatásának gyakorlását a Tüdõgyógyászati Osztályon kezdte el, és dr. Raffai Irén irányításával és tanításával kezdett mélyebben foglalkozni az allergológiai betegségek témakörével. Dr. Raffai Irén fõorvosnõ nyugdíjazását követõen 1988-ban dr. Mohácsi Edit vette át megbízottként a szakrendelõ vezetését. Az 1990-es évek elején megnövekedett a betegforgalom, a szakrendelõ orvosi létszáma három fõre emelkedett. Már kezdetben is évente ezren keresték fel a rendelést, nem volt ritka, hogy naponta beteget láttak el. Az akkorra már három pulmonológiai, belgyógyászati, klinikai allergo-immunológiai szakvizsgával rendelkezõ Mohácsi fõorvos asszony mellett két részmunkaidõs orvos, dr. Fajt Erzsébet és dr. Gévai Emil tevékenykedett. Ám a struktúraváltás következtében 2004-ben megszûnt a Tüdõgyógyászati Osztály, az egyébként fõállásban az osztályon dolgozó, a szakrendelésen részmunkaidõben tevékenykedõ kollégái másutt helyezkedtek el. Azóta Mohácsi Edit fõorvos asszony két nõvér segítségével egymaga látja el az észak-budai régióban élõ allergiás lakosokat. Ahogy a világon mindenütt, így hazánkban is a közfinanszírozott szakrendelõk mellett a magánszféra is kedvezõ lehetõséget látott az allergiás betegek ellátásában. Ennek következtében csökkent a betegforgalom az ambulancián, 2006-ig évente en fordultak meg. Ám az immunterápiás készítmények ártámogatásának változása és a lecsökkent rendelési idõ miatt, tavaly és idén is már csak beteg kereste fel a szakrendelést. Az allergiás betegségek leghatékonyabb kezelési módja az immunterápia; egyedül csak ezzel a módszerrel érhetõ el oki terápia. Az ehhez szükséges innovatív készítményekhez 2006-ig csak méltányossági kérelem alapján juthattak hozzá a betegek. Amennyiben a biztosító szakemberei jogosnak ítélték a szakorvosi javaslat alapján kért támogatási kérelmet, a gyógyszerek árának 90 százalékát a társadalombiztosítás fizette. A folyamatosan növekvõ gyógyszerkiadások miatti rendeletmódosítás következtében ez a lehetõség megszûnt, és 2007 óta a betegek a drága, több tízezer forintos terápiát maguk fizetik. Ám sokan nem tudják kigazdálkodni ezt az összeget ez is az oka annak, hogy a korábban megszokottnál kevesebben keresik fel a szakrendelést. Mohácsi Edit egyetért azokkal, akik azt vallják: a tájékozott beteg jobban közremûködik, eredményesebb a gyógyulása. Ez pedig a krónikus, egy életen át tartó gondozásra szoruló betegek esetében érthetõ, sõt kívánatos is véli a fõorvos asszony. A betegek sok helyütt gyakran szembesülnek azzal, hogy idõ hiányában nem tudnak elegendõ figyelmet szentelni nekik. Dr. Mohácsi Edit reméli, hogy a hozzá fordulók a számukra kielégítõ ellátás után elégedetten távoznak a szakrendelésérõl. Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Allergológiai Szakrendelés Ambulanciavezetõ: dr. Mohácsi Edit Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 1. Telefon: (06) Vizsgált betegségek: asztma, ételallergia, méh-, darázscsípés okozta allergia, szénanátha, csalánkiütés, ekcéma. Végzett vizsgálatok: in vivo bõrtesztek, differenciált vizsgálatok (légzésfunkció, EKG-terheléses légzésfunkciós vizsgálatok) A rendelés beutalóköteles! Rendelési idõ: Hétfõ, szerda, péntek: 8-14 óráig Kedd, csütörtök: óráig 7

8 Bemutatkozik az Onkológiai Osztály A betegek értékelik az áldozatos munkát A dolgozók magas szakmai színvonalú, lelkiismeretes munkájának köszönhetõen nemcsak az intézmény ellátási területérõl, de más kerületekbõl, sõt az ország más városaiból is irányítanak beteget a kórház Onkológiai Osztályára. Az intézmény Bécsi úti telephelyén mûködõ Onkológiai Osztály döntõen úgynevezett szolid tehát nem vérképzõ szervi daganatban szenvedõ betegeket kezel. A sugárterápián kívül (amelyet Budapesten csak az Országos Onkológiai Intézet és az Uzsoki utcai Kórház végez) a daganatterápia minden formáját alkalmazzák tájékoztatta lapunkat dr. Boér Katalin osztályvezetõ fõorvos. A fõorvos asszony, aki három éve vezeti az osztályt, 1995, az alapítás óta dolgozik itt, és mint mondja azóta az onkológia fejlõdésének köszönhetõen új terápiákat vezettek be, és javultak az ellátás körülményei is. Az osztályon 42 fekvõbeteget tudnak elhelyezni, a kórtermek ágyasak, egy 6 ágyas kórterem van. Négy, kiemelt komfortfokozatú, tévével, hûtõszekrénynyel felszerelt kétágyas szoba is a betegek rendelkezésére áll. Ez utóbbi használatáért ugyan napidíjat kell fizetni, ám így is igénybe veszik a betegek mondta dr. Boér Katalin. Az összes ágyon egyszerre ritkán fekszik beteg, egyrészt mivel az onkológia fejlõdésével lehetõség van arra, hogy a páciensek az infúziós kezeléseket járóbeteg-ellátás keretében kaphassák. Ezt a kezelést az osztályon kialakított 8 fotelágyas kúraszobában kaphatják a betegek, de itt is rendelkezésre állnak hagyományos ágyak azok számára, akik fekve kérik a kemoterápiát. Mint a fõorvostól megtudtuk, szerencsére immár napi gyakorlat, hogy a hosszabb ideig tartó folyamatos, például 48 órás infúziókat speciális kis pumpával biztosítják, mellyel a beteg hazamehet, így a kemoterápiát otthonában kaphatja meg. A kis pumpák további elõnye, hogy ezzel a még aktívan dolgozó betegek is folytathatják mindennapi tevékenységüket. A kemoterápiák egy részét ugyanakkor továbbra is fekvõbeteg-ellátásban biztosítják, Önálló hospice-részleg ugyan nincs az intézményben, ennek ellenére az aktív onkoterápiában már nem részesülõ betegek ellátása megoldott mondta dr. Boér Katalin. Kiváló az együttmûködésük ugyanis a Magyar Hospice Alapítvánnyal, amely a Bécsi úthoz közel mûködteti Hospice Házát. Az alapítvány elsõsorban az otthonápolásban nyújt segítséget a családoknak, és bár a kapacitás nem túl nagy, ha a beteg állapota kórházi ellátást tesz szükségessé, arra is van lehetõség. Emellett a dr. Muszbek Katalin fõorvosnõ vezette alapítvány önkéntesei mindennap, reggel 8-tól este 8- ig a Bécsi úti telephely Onkológiai Osztályán tevékenykednek; teát fõznek a betegeknek, megitatják, megetetik õket, és beszélgetnek velük, rendkívül sokat segítve ezzel az amúgy leterhelt ápolószemélyzetnek. 8

9 ezekben az esetekben a betegeket azért veszik fel, mert szükséges a kórházi megfigyelés, vagy túl messze laknak a kórháztól, és nem megoldható a késõ délutáni hazamenetel stb. Az osztályon mindig fenn kell tartani üres ágyakat a sürgõsségi nem tervezett betegek számára, akiket a kemoterápia okozta panaszok és tünetek, esetleg szövõdmények kialakulása miatt kell felvenni, hiszen esetenként olyan mellékhatások jelentkezhetnek, amelyek kezelése ambuláns körülmények között nem végezhetõ el. A betegek másik részét a daganat okozta tünetek és panaszok miatt veszik fel, a betegek ilyenkor úgynevezett tüneti terápiában részesülnek: csillapítják fájdalmukat, transzfúziót, illetve folyadékpótlást kapnak. A kutatásoknak és az onkológia fejlõdésének köszönhetõen az utóbbi években egyre több új és hatékony gyógyszer áll rendelkezésre a daganatos betegek kezelésében. A hagyományos kemoterápiás szerek mellett megjelentek az úgynevezett célzott kezelések, amelyek segítségével még optimálisabb, betegségre és betegre szabott kezeléseket tudnak az onkológiai osztályok biztosítani. A mellrák különféle stádiumaiban, a vastag- és végbélrákban, a petefészek vagy a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatainak kezelésében ez az osztály részese olyan nemzetközi vizsgálatoknak, amelyek ezen betegségek eddiginél hatékonyabb kezelését célozzák. A klinikai vizsgálatokban jelenleg a betegeknek mintegy negyede vesz részt. Ezek a kutatások gyakorlatilag gyógyszerkipróbálást jelentenek, azaz a páciensek kezelését olyan készítményekkel is kiegészítik, amelyekrõl az elõzetes tudományos vizsgálatok nyomán azt feltételezik, hogy elõnyös lehet számukra. A tanulmányok másik nagy csoportjában olyan hatóanyagokat vizsgálnak, amelyeket valamely ráktípusra már eredménnyel alkalmaztak, s szeretnék a használatát más daganatok terápiájára is kiterjeszteni. Ez ugyanis nem automatikus folyamat, hiszen a daganatok eltérõ jellegzetességei miatt közel sem biztos, hogy az egyik daganattípusban bevált gyógyszer egy másik esetében is hatásos azért van szükség az összehasonlító vizsgálatokra, hogy erre bizonyságot szerezzenek. Az új kezelési eljárások kipróbálásában természetesen önkéntes a részvétel, s a betegek biztonságát folyamatos, szigorú orvosi kontrollal óvják. Ezek a vizsgálatok viszik elõre az onkológia fejlõdését, részben az újonnan kifejlesztett gyógyszereknek köszönhetõ, hogy ma már sok betegnek hosszabb és jobb életet tudnak biztosítani. A vizsgálatok során szerzett tapasztalatok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövõben több legyen a gyógyult beteg, kevesebb legyen a kiújulás és viszszaesés. Jelenleg mint dr. Boér Katalin fogalmaz nem tudnak minden beteget meggyógyítani, ám arra kell törekedniük, hogy a betegeiknek minél tovább, minél jobb életminõséget tudjanak nyújtani. A tudományos eredmények révén a rák egyre inkább krónikus betegséggé válik. Ez azt jelenti, Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Onkológiai Osztály Osztályvezetõ fõorvos: dr. Boér Katalin Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 132. Osztály: C épület földszint Ambulancia: B épület földszint Telefonszám: (06) /112-es mellék osztály, 208-as mellék, ambulancia Alapítvány: Oncordia a Daganatos Betegekért Alapítvány, Számlaszám: OTP Magyar Hospice Alapítvány Cím: Budapest, 1032 Kenyeres u Betegfelvételi telefonszám: cím: Webcím: Számlaszám: MKB Bank,

10 hogy amíg a hetvenes években egyes daganattípusokban csak néhány hónapot tudtak nyújtani, ma már a gyógyíthatatlan betegségek egy részében is akár évvel tovább és számottevõen jobb körülmények között élhetnek a betegeik. A kutatásoknak köszönhetõen évente több új hatékony terápiát vezetnek be a daganatos kezelésben, és ez a tény erõt kell adjon a rákos betegnek a küzdelemhez. Az osztály mind az öt orvosa két szakvizsgával rendelkezik a klinikai onkológiai szakvizsga mellett az alapszakvizsgát tekintve van belgyógyászati, tüdõgyógyászati, sebészeti és hematológiai szakképesítéssel rendelkezõ szakorvos is. Az osztályvezetõ fõorvos nemrégiben szerzett PhD fokozatot Hystamin metabolizmus vizsgálata colorectalis tumorokban témában.õk, valamint 7 szakképzett nõvér és 4 ápoló látja el a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Onkológiai Osztályán a fekvõbetegeket. Az osztály nõvérei és ápolói között vannak olyanok, akik csak részmunkaidõben dolgoznak. Rajtuk kívül egy szakképzett nõvér biztosítja a kúraszerû kemoterápiákat, illetve ezen betegek napközbeni felügyeletét. Az alacsony nõvérlétszám és az osztályon zajló betegellátás jellegébõl adódó pszichés és fizikai megterhelés miatt gyakran kerülnek a nõvérek betegállományba. Az osztály teljes, nagyrészt alapítványi pénzbõl zajlott felújítása három év után az idén befejezõdött; a mellékhelyiségeket felújították, az osztályt kifestették, mázolták, új függönyöket szereztek be. Terveik között szerepel az osztály infrastruktúrájának további javítása, a 6 ágyas kórterem komfortosítása, illetve az osztály után az ambulancia korszerûsítése. Beszámoló a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság V. Kongresszusáról november 6 8. között Budapesten rendezte V. kongresszusát a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT), amely nevének megfelelõen döntõen, bár nem kizárólag, az onkológusok azon szegmensét tömöríti, akik a betegágy mellett foglalkoznak a rákos betegek kezelésével. Elnöke prof. dr. Bodoky György, a Szent László Kórház Onkológiai Osztályának vezetõje. A kétévenként megrendezett kongresszus az onkológusok számára kiemelten fontos esemény, köztük azoknak, akiknek itt nyílik alkalmuk napi munkájukról szélesebb nyilvánosság elõtt beszámolni, emellett azoknak, akik talán ritkábban jutnak el külföldi kongresszusokra, de itt hallhatják a nemzetközi onkológia jeles képviselõit, és rajtuk keresztül megismerkedhetnek a legújabb kutatások eredményeivel. Alkalom ez egymás jobb megismerésére, tapasztalatcserére, újabb együttmûködések megbeszélésére. Természetesen a gyógyszerforgalmazó cégek számára is kitûnõ lehetõség ez a rendezvény bõséges kínálatuk bemutatására. A kongresszus lényegében minden fontos klinikai témakörrel, lokalizációval foglalkozott, de elsõ helyen szerepeltek az úgynevezett célzott daganatterápiák. Ezen divatos, bár nem kikezdhetetlenül pontos szakkifejezés a daganatsejt szaporodása szempontjából kiemelt jelátviteli folyamatok sikeres gátlására alkalmas gyógyszerek, gyógymódok összefoglaló neve. A kongresszuson lokalizációk szerint csoportosítva tárgyalták a célzott terápiás lehetõségeket. 10

11 Emlõrákban továbbra is a HER- 2 pozitív tumorok trastuzumab (Herceptin) kezelése áll a középpontban. Egyre több vizsgálat szerint progresszió után is érdemes folytatni a Herceptinkezelést, mivel ezáltal lehetõség van az élettartam további néhány hónapos meghosszabbítására. A Herceptin-tartalmú kezelések utáni progresszió esetén még sikeres lehet a lapatinib nevû protein-kináz inhibitor. A vastagbélrák kezelésében az EGFR-receptor-gátló cetuximab és pamitumumab esetében egyaránt érvényes, hogy hatékonyságuk nagyban függ a KRASmutációtól: az úgynevezett vad típus esetében mindkettõ hatásos, míg a KRAS-mutáns típusban hatástalanok. Ilyen kezelések elõtt a KRAS-mutáció státuszát meg kell határozni. A másik elterjedt célzott terápiás út a VGEF-receptor-gátlás, a daganat angiogenezisének gátlása, ahol ilyen megkötöttségek nincsenek, a bevacizumab kemoterápiával kombinálva mind szélesebb körben terjedõ célzott terápiát jelent, ezt számos elõadásban hallhattuk. Összességében néhány hónappal meghosszabbítható a vastagbélrákos betegek élete a standard polikemoterápia és az említett célzott terápiák együttes alkalmazásával. A vastagbélrák mellett a triplenegatív (ösztrogén-, progeszteron-, HER-2-negatív) emlõrák kezelésében a bevacizumabbal együttesen alkalmazott kemoterápia is a választható lehetõségek egyike. A hepatocelluláris rák terápiájában is alkalmazzák már a sorafenib nevû multikinázgátlót, mely a tumorsejtek proliferációját és angiogenezisét egyaránt gátolja, ezenkívül a világossejtes veserák kezelésében is egyre nagyobb teret kap. A kinázgátlók sorában vannak nem kissejtes tüdõrákban hatásos vegyületek is, mint az erlotinib, a gefitinib. A felsorolás korántsem teljes, de egy folyamatosan fejlõdõ, egyértelmûen sikeres terápiás útról van szó. A Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Onkológiai Osztálya teljes létszámban képviseltette magát, mind a hat itt dolgozó orvos szerepelt elõadások vagy poszterek elsõ szerzõjeként. 1. Boér Katalin és Pap Mária elõadásukban a kolóniastimuláló pegfilgrastimnak (G-CSF pegilált formája) a lázas neutropénia primer profilaxisában betöltött szerepérõl számoltak be, 115 emlõtumoros betegen szerzett tapasztalat alapján. Primer profilaxis indikációjának tekintették azt a helyzetet, amikor a választandó kemoterápia mellett magas a febrilis neutropenia kockázata, akárcsak a 65 év feletti életkort. A beteganyag mindössze 10%-át érintõ lázas neutropenia igen jó eredménynek számít, ennek elérésében fontos szerepe volt a nagy pontosságú rizikóbecslésnek. 2. Farczádi Enikõ, Dobó István, Kaszás Ilona és Csomor Judit, két igen ritka kórkép, a Castleman-betegség és a Buschke- Lowenstein-tumor együttes elõfordulásáról számoltak be. A rendkívül sok diagnosztikus és terápiás buktatót magában rejtõ eset kitûnõ példát szolgáltat arra, hogy a különbözõ diszciplínák hatékony együttmûködése hogyan járult hozzá a nehézségek leküzdéséhez. 3. Pap Mária és Boér Katalin a darbopoetin kemoterápia okozta anaemia kezelésében betöltött szerepérõl számoltak be, 39 eset ismertetése kapcsán. A hemoglobinszint szignifikáns javításán kívül fontosnak tartják a jó toleranciát, az alacsony transzfúziós igényt, egyben felhívják a figyelmet a szimultán alkalmazott vasterápia szükségességére. 4. Rumszauer Ágnes (szerzõtársak Farczádi Enikõ és Boér Katalin) a kongresszus vezetõ témájába vágó elõadást tartott: metasztatikus világossejtes veserák másodvonalbeli sunitinibkezelésérõl, 9 eset ismertetése kapcsán. 1 esetben teljes, 4 esetben részleges remissziót sikerült elérni, átlagosan 8,2 hónapos kezelési idõ mellett. Egyértelmûen kirajzolódott a célzott terápia fölénye az eddig standardnak tekintett interferon/interleukin kezeléssel szemben. Komoly elõnyt jelent az orális adagolás, és hogy a betegek zavartalanul folytathatják életvitelüket. A célzott terápiának ez a formája kezd gyökeret verni a mindennapi gyakorlatban. 5. Németh Zsuzsanna (szerzõtársak Zolnai Zs., Molnár B. és Boér K.) két olyan esetrõl számolt be, melyben világossejtes veserák jó egy évtizeddel a nephrectomiát követõen áttétet adott a hasnyálmirigybe. Mindkét esetben radikális mûtéttel távolították el a metastasist, mindkét beteg több mint egyéves utánkövetés során tumormentesnek bizonyult. 6. Farkas Elek és Boér Katalin elõadása a hólyagrák kemoterápiájában jelentkezõ korlátokról és nehézségekrõl szólt. 88 eset elemzése során kiderült, hogy gemcitabin-cisplatin kombináció alkalmazása során az esetek mintegy felében dózisredukcióra, a dózisintenzitás csökkentésére vagy a kezelés megszakítására kényszerülünk. A kudarc gyakoribb okai között nephrotoxicitás és vérképzõ szervi toxicitás szerepel, de meglepõen magas arányt tesz ki a compliance hiánya. A szervezés igen jó volt, az elõadások színvonala is megfelelõ volt, és igen sokat tanulhattunk. Dr. Farkas Elek 11

12 Bemutatkozik a Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály Gyógyítás családközpontú környezetben Korszerû szemléletû, családközpontú, osztályos és ambuláns rehabilitáció, valamint neurológiai, ortopédiai, pszichiátriai szakambulanciákkal kibõvített ellátás folyik a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztályán. A mozgásszervi, neurológiai és pszichátriai profilú, komplex rehabilitációt nyújtó 70 ágyas Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály a kórházi struktúraváltás következtében, május 1-jén jött létre a Budai Gyermekkórház és Rendelõ Intézet Kht. keretei között. Az osztály január 1-jétõl a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai keretében, a Bólyai úti telephelyen mûködik. Fekvõ és ambuláns ellátási formában is vállaljuk a gyermekgyógyászati rehabilitáció köréhez tartozó idegrendszeri, mozgásszervi, értelmi, nyelvi, beszédfejlõdési, csont-, izom-, kötõszöveti, illetve érzelmi és pszichiátriai betegek komplex ellátását. A gyermekkori rehabilitáció feltétele a beteg stabil belgyógyászati állapota, és legalább minimális kontaktuskészsége. Ezért az osztályos felvétel elõtt szakorvosi (osztályvezetõ fõorvosi) vizsgálat szükséges. A gyermekek rehabilitációja a felnõttekétõl eltérõen nem elsõsorban az elveszett képességek újratanulását, hanem a képességek kialakítását jelenti. A prevenciós szemléletû rehabilitációnak megfelelõen, rendszerint összetett módszereket alkalmazunk, miután a tünetek legtöbbször halmozottak, és különféle kombinációkban jelennek meg. A hatékony, interdiszciplináris alapú rehabilitáció gyakorlatát alkalmazzuk. Az egyéni rehabilitációs célnak megfelelõen készült rehabilitációs terv alapján az orvosi, pedagógiai és szociális rehabilitációt képviselõ, sokoldalúan képzett teamtagok összehangolt tevékenységük során komplex rehabilitációs programot valósítanak meg. Abban a ritka szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy osztály keretein belül, egységes 12

13 struktúrában és szemlélettel a gyermek aktuális szükségletének (funkcionális állapotának) megfelelõen alkalmazzuk az elismert módszereket és a speciális technikákat. Az egyénre szabott, célirányos, szakszerû korai prevenciós kezelések célja az adottságoknak megfelelõ minél teljesebb élet, az adaptív magatartás kialakítása, az önellátás elérésének biztosítása. A rehabilitációs tevékenység minõségét folyamatos belgyógyászati kontroll, szükség esetén a szubdiszciplínák (neurológia, ortopédia, epileptológia, neurooftalmológia a központi idegrendszer és szem határterületi problémáival foglalkozó tudomány, diabetológia, gasztroenterológia, endokrinológia, kardiológia, nefrológia stb.) képviselõi, légzésfunkció-labor, képalkotó diagnosztika (ultrahang, röntgen) is garantálja. Fontosnak tartjuk, hogy a családtagokat is bevonjuk a gyógyítási folyamatba, és a terápia eredményeirõl folyamatosan, õszinte tájékoztatást adjunk. Közös célunk, hogy a beteg gyermekek ne csupán passzív elszenvedõi, hanem aktív résztvevõi legyenek a rehabilitációs folyamatnak. Az osztályos napirendnek megfelelõen a délelõtti órákban egyéni kezeléseket végzünk, és fejlesztõ foglalkozásokat tartunk (neuropszichológia, gyógypedagógia, gyógytorna, konduktív nevelés stb.). A délutáni órákban lehetõség szerint csoportos elfoglaltságokat szervezünk (ergoterápia, konduktív nevelés, mûvészeti, kreatív terápia). A gyermekkori rehabilitáció idõtartama elvileg nincs korlátozva. A gyermek mellett azonban a család szükségleteire is tekintettel vagyunk, amikor egyénenként limitáljuk az aktív rehabilitációban töltött idõt. Hosszabb kórházi tartózkodás esetén a Fõvárosi Önkormányzat Iskola-szanatóriumának pedagógusai segítik a tananyag pótlását és a felzárkóztatást. Az iskolaszünetekben obesitas (kóros elhízás), diabétesz, endokrinológiai és recidiváló/krónikus légzõszervi kórképek kreatív életmódprogramjait szervezzük önkéntes segítõink támogatásával és a családok bevonásával. Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy a gyógyulást barátságos, emberléptékû belsõ és külsõ környezet is segíti. A jól felszerelt, korszerû eszközök, az empátiás légkör elõnyösen befolyásolják betegeink hangulatát és gyógyulásukat. Minisztériumi pályázatnak köszönhetõen az akadálymentesített és felújított osztályon korszerû fiziko-, hidroterápiás és számítógép-vezérlésû eszközökkel dolgozunk. Mindemellett három, úgynevezett családi kórteremben a szülõt is kényelmesen el tudjuk helyezni gyermeke mellett. Sokoldalú oktató tevékenységre is lehetõség van osztályunkon a Semmelweis Egyetemmel, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrummal és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel megvalósuló együttmûködés keretében. Ennek megfelelõen részt veszünk a gyógytornász- és a szakorvosképzésben. Szakmai mûhelyként is mûködõ osztályunk, munkatársaink rendszeres továbbképzés keretében tájékozódhatnak a legújabb szakirodalomról, módszerrõl, technikáról. Eddig elért eredményeinkrõl folyamatosan adunk számot különbözõ szakmai fórumokon. Dr. Medveczky Erika PhD osztályvezetõ fõorvos Fõvárosi Önkormányzat János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály Osztályvezetõ fõorvos: dr. Medveczky Erika PhD Cím: 1023 Budapest, Bólyai utca 5-9. Telefonszám: (06)

14 Fejlõdésre ítélve Teljes körû, a társszakmákkal együttmûködve integrált felnõtt cukorbeteg-ellátást folytatnak a II. Belgyógyászati Osztályon. A prof. dr. Winkler Gábor vezette osztályon országos viszonylatban is kiemelkedõ a diabetológus minõsítésû szakorvosok és diabetológiai szakápolók száma, akik folyamatosan törekszenek a betegellátás szakmai színvonalának és körülményeinek folyamatos javítására. A kórház valamennyi belgyógyászati osztálya az általános belgyógyászati feladatok mellett szakprofilt is ellát, a II. Belgyógyászati Osztály diabetológiai, endokrinológiai szakprofillal rendelkezik. Prof. dr. Winkler Gábor elmondta: az osztály 72 ágyon fogad fekvõbetegeket, emellett heti 30 órában diabétesz, heti 30 órában pajzsmirigy, heti 2 órában a belgyógyászati szakambulanciába építetten endokrinológiai, heti 6 órában lipidszakrendelést, ezen belül kardiometabolikus ambulanciát mûködtet. A diabétesz-szakrendelésen belül külön diabéteszesláb-ambulancia mûködik. A számok tükrében Az II. Belgyógyászati Osztály kihasználtsága a fekvõbetegellátásban csaknem százszázalékos, havonta beteget látnak el, ami ilyen kis orvoslétszám mellett nagyon nagy megterhelés. A járóbeteg-ellátottak száma összesen havonta fõ, ezen belül az osztályos szakambulancián , a diabétesz-szakrendelésen , a lipidszakrendelésen 25-45, a pajzsmirigy-szakrendelésen , míg a nefrológiai szakrendelésen beteg fordul meg egy hónapban. Egyéni és csoportos dietetikai tanácsadást, diabetológiai technikai tanácsadást is biztosítanak, s a cukorbetegség önellenõrzéséhez szükséges gyógyászati segédeszközök (vércukormérõk és a hozzá való reagenscsíkok, ujjszúrók) bizományosi forgalmazását is végzik. Az itt vásárolt készülékek, beadótollak betanításában is segítenek. Az osztályhoz integráltan mûködik, heti 30 órában, nefrológiai szakrendelés. A nefrológiai fekvõbeteg-ellátást és a dialíziskezeléseket is, jelenleg az egyesített intézmény Bécsi úti telephelyén mûködõ Nefrológiai Osztály végzi. Winkler professzor külön kiemelte a kardiometabolikus szakambulanciát, amely az anyagcsere-betegségek keringési vonatkozásaira koncentrál. Reményei szerint ezt a tevékenységet már a közeljövõben befogadja az egészségbiztosító, mert e pillanatban az ilyen ambulanciák az országban mindenütt, valamilyen egyéb szakrendelés keretében mûködnek. A vizsgálatok a keringés funkcionális vizsgálata, a testösszetétel felmérése sokfrekvenciás, bioimpedanciás készülékkel, különbözõ laboratóriumi meghatározások ma is elvégezhetõk és elszámolhatók, de nem önállóan. Valamennyi felsorolt szakrendelés a sürgõs esetek kivételével beutalóköteles, háziorvos vagy társszakrendelés kezdeményezheti a betegek fogadását. A diabétesz-, a pajzsmirigy- és a lipidszakrendelésen gondozást is végeznek, amennyiben a háziorvos kéri a speciális szakellátást, az érintettek folyamatos ellenõrzését. A rendelések leterheltsége különbözõ, ami a változó elõjegyzési idõkben is tükrözõdik. A diabétesz- és a lipidszakrendelésen általában egy héten belül tudják fogadni a jelentkezõket. Az osztály szakmai munkája széles körben ismert és elismert, ezért a közvetlen ellátási területen túl az ország minden részérõl érkeznek ide betegek. Az osztály integrált szolgáltatást nyújt, vagyis az intézet más osztályaihoz hasonlóan, a járó- és fekvõbeteg-ellátásban is folyamatosan biztosított a teljes körû konziliáriusi háttér, indokolt esetben a szakellátást nyújtó szakrendelés, vagy fekvõbetegosztály igénybevétele. A cukorbetegek ellátásában napi munkakapcsolat alakult ki a szemészeti, a kardiológiai, az érsebészeti, a bõrgyógyászati és az ortopédiai szakrendelésekkel. A nefrológiával való szoros együttmûködés révén pedig a diabéteszes nefropathiás betegeket egy épületen belül gondozzák. A diabetológiai ellátásból egyedül az úgynevezett pregesztációs 14

15 cukorbetegek terhesség elõtti és alatti gondozása hiányzik. Azon cukorbeteg asszonyokat soroljuk ide, akik gyermeket terveznek, õk ugyanis már a teherbeesést megelõzõen is speciális gondozásra szorulnak. Az osztálynak az évek során kiemelkedõ a munkakapcsolata az Orvos-továbbképzõ Egyetem, illetve jogutódja, az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) Diabétesz Szakrendelésével. A nálunk gondozott, gyermekre vágyó cukorbeteg asszonyokat szakgondozásba az ÁEKnak adjuk át, folyamatosan nyomon követik terhesség elõtti és alatti kezelésüket, majd a szülést követõen, újra mi folytatjuk ellenõrzésüket. A terhességi cukorbetegek gondozása ugyanakkor az itteni gondozóban történik, a Nõgyógyászati Osztály munkatársaival szoros együttmûködésben. A II. Belgyógyászati Osztályon jelenleg, az osztályvezetõt is beleszámítva tíz orvos dolgozik fõállásban, akik egy jelenleg szakvizsgájára készülõ doktornõ kivételével valamennyien belgyógyász szakorvosok. Több orvos rendelkezik úgynevezett ráépített, második szakvizsgával, vagy szakvizsga értékû minõsítéssel is. A szakrendeléseken, a másodállásban, külsõsként bekapcsolódó orvosokkal együtt kilenc diabetológus minõsítésû szakorvos látja el a betegeket. Ez Winkler professzor ismeretei szerint az országban a legnagyobb számú diabetológus minõsítésû orvost koncentráló vizsgálóhely. Nagyon jó az osztály szakprofilt segítõ szakdolgozói ellátottsága is: öt szakdolgozó rendelkezik diabetológiai szakápoló minõsítéssel, további kettõ pedig jelenleg végzi ezt a képzést. Egy gyógytornász, két dietetikus, valamint szakasszisztensek segítik még az osztály sokrétû tevékenységét. Az osztály régóta a diabetológiai szakápolóképzés egyik gyakorlati képzõhelye. Az oktatás kezdetén a belgyógyászat tárgy egyik elõadója prof. dr. Winkler Gábor volt, a könyv elsõ változatának belgyógyászati fejezetei elkészítésében is részt vett. A belgyógyászati gyakorlati vizsga egyik helyszíne is ez az osztály. A II. Belgyógyászati Osztály vezetõje és munkatársai mindent megtesznek a betegellátás feltételeinek folyamatos javításáért. A kardiometabolikus rendelés fejlesztése érdekében két évvel ezelõtt az osztály alapítványához (Salus Aegroti Alapítvány) befolyt adományból vásárolták a már említett testösszetétel-analizátort. A készülék a zsírmentes testtömeg és a zsírszövet mennyiségének százalékos megadása mellett képet ad az anyagcserehatások szempontjából kedvezõtlenebb, hasi zsírszövet relatív nagyságáról is, valamint terápiás programot is ad. Ugyancsak alapítványi forrásból szereztek be ez év végén két, boka-kar index megha- Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai II. Belgyógyászati Osztálya Osztályvezetõ fõorvos: Prof. dr. Winkler Gábor Cím: Budapest, Diós árok 1-3. Telefonszám: osztályiroda (hétfõtõl péntekig 8-15 óra között): Elõjegyzés: diabétesz-szakrendelés (hétfõtõl péntekig 8-15 óra között): (06) /4972; endokrin-szakrendelés (hétfõtõl péntekig 8-15 óra között): /4588; pajzsmirigy-szakrendelés (hétfõtõl péntekig óra között): /4984; nefrológiai szakrendelés (hétfõtõl péntekig 8-15 óra között): /4967; kardiometabolikus szakrendelés (hétfõtõl péntekig 7-9 óra között, du óra között): cím: Betegfogadás a sürgõs esetek kivételével háziorvosi vagy társszakrendelés által kiállított beutalóval, elõjegyzett idõpontban Rendelési idõk: Diabétesz-szakrendelés (hétfõtõl péntekig 8-12 óra között), hétfõ, szerda, csütörtök óra között Pajzsmirigy-szakrendelés: hétfõtõl péntekig 8-14 óra között Endokrin-szakrendelés: csütörtökön óra között Nefrológiai szakrendelés: hétfõtõl péntekig 8-14 óra között Lipidszakrendelés: hétfõ, szerda, péntek óra között Kardiometabolikus ambulancia: a lipid vagy a diabétesz-szakrendelés idejében, elõjegyzés szerint 15

16 tározó készüléket, amelyek az érelmeszesedés korai felismerésében nyújthatnak segítséget. Az alapítvány vásárolta meg néhány éve a cukorbetegség okozta perifériás idegkárosodás korai felismerésére és a kezelés hatékonyságának ellenõrzésére szolgáló Neurometer készüléket is. Az idei terveikben szerepel még az autonóm kardiális neuropátia kórismézését megkönnyítõ szoftver megvásárlása a hozzátartozó számítógépes eszközparkkal. A keringési beidegzés károsodását kimutató eljárással néhány percen belül diagnózishoz juthat az orvos. Folyamatosan fejlesztik az elektronikus eszközparkot is, a távlati tervekben a diabéteszes láb megváltozott statikájának és a talpnyomáseloszlás felmérésében, valamint a szükséges gyógycipõ elkészítésében segítséget nyújtó dinamikus pedobarográf beszerzése szerepel. Az osztály hamarosan igénybe tudja venni az épület földszinti helyiségeit, mert a jelenleg ottlévõ Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály elköltözik. Az osztály mûködése szempontjából lényeges, hogy miként arra Winkler professzor, mint a Magyar Diabétesz Társaság elnöke is felhívja a figyelmet a cukorbetegség népbetegségnek számít. A diabétesz magyarországi elõfordulása 7,6 százalék, ami tízmillió lakosra vetítve 760 ezer embert jelent. Minden ismert cukorbetegre legalább még egy olyan embert kell számolni, aki már cukorbeteg, csak még nem tud róla. A szám folyamatosan emelkedik, hiszen az ismert cukorbetegek számát még néhány évvel ezelõtt is a népesség 5-5,5%-ára becsülték! Bemutatkozik a dietetikai szolgálat Huszonegy dietetikus gondoskodik a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban arról, hogy az intézmény három telephelyének fekvõbetegei kórházi tartózkodásuk alatt jó minõségû, változatos és egészséges ételeket kapjanak. Az intézmény naponta háromszori fõés egy kis étkezést biztosít a bent fekvõ betegeknek, akik kétféle, A és B menübõl választhatnak ebédre. Ezeket igyekeznek úgy összeállítani, hogy valódi alternatívát jelentsenek, tehát ha adott napon az egyikben fõzelék, akkor a másikban például valamilyen tészta a menü. Ez a választási lehetõség azonban csak azok számára biztosított, akiknek a kezelõorvosuk nem ír elõ valamilyen diétát. A kis étkezés az uzsonna álneve, mely minden normál étrendben szerepel, ez általában valamilyen tejtermék vagy gyümölcs. A napi bruttó nyersanyagnorma egy ben elfogadott rendelet alapján 660 Ft/beteg. A kórházban dolgozó dietetikusoknak fontos szerepük van. Õk azok a fõiskolai diplomával rendelkezõ szakemberek, akik tudják, milyen étrendi, életvezetési szabályokat kell betartanunk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, illetve mit kell tenniük azoknak, akik mielõbb fel szeretnének gyógyulni betegségükbõl, vagy meg szeretnék akadályozni állapotuk romlását. A hotelszolgáltatásért térítési díjat fizetõ betegek a külön szobán és fürdõszobán felül a reggelit és a vacsorát is felkínált menüsorból választhatják. Wollák Zsuzsanna vezetõ dietetikustól megtudtuk: mind a Diós árki telephelyen, ahol külsõ szolgáltató fõz, mind a saját konyhával rendelkezõ Bécsi úton, a dietetikusok feladata, hogy ellenõrizzék, az étlapra tervezett normál étrendek (levesek, tészták, húsok, fõzelékek stb.) megfelelnek-e az egészséges, korszerû táplálkozás alapelveinek. Ha diétás menürõl van szó, szintén a dietetika szabályai szerint kell a tervezett kínálatot ellenõrizniük, aszerint, hogy cukorbetegnek, lisztérzékenynek, epe-, máj-, vagy vesebetegeknek, esetleg egyszerre több betegségben szenvedõ páciensnek készülnek-e az egyes ételek. A diétára szorulókat a dietetikusok személyesen is felkeresik, és ellátják tanáccsal naponta hányszor étkezzenek, milyen alapanyagokból fõzzenek, hogyan készítsék el ételeiket, hogy akkor is helyesen tudjanak táplálkozni, ha elhagyják a kórházat. Mindannyian mások vagyunk. Ha az étkezéssel kapcsolatban bármilyen problémája van, keressen fel szakembert, mivel õ az, aki egyénre, az adott életvitelre szabottan tud tanácsot adni. Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Dietetikai Szolgálat Vezetõ dietetikus: Wollák Zsuzsanna Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Telefonszám: (06) /4920 cím: 16

17 A beteg érdekében, a nõvéri hivatás védelmében Eleinte félve fogadták az ápolási viziteket, de egyre elfogadottabbá válik, hogy ismét mûködik Fõnõvéri Kollégium a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban. Lászlóné Dezsõ Kornélia megbízott ápolási igazgató úgy érzi, az ápolók egyre jobban megértik, hogy értük és hivatásuk védelmére jött létre ez a testület. Az ápolási tevékenység folyamatos fejlesztése, az ápolók munkájának segítése és munkakörülményeinek javítása által a betegek elégedettségének növelése az elsõdleges célja a 2008 szeptemberében megalakult Fõnõvéri Kollégiumnak. A testület 9 tagból áll, akik havonta tartanak megbeszéléseket, amelyeken állandó meghívottak a megbízott ápolási igazgató, illetve helyettesei, valamint a kórházhigiéné részérõl az epidemiológiai szakápoló, aki az intézetben a survaillance tevékenységet is végzi. A kórház három telephelyének fõnõvérei maguk közül választották ki a szakmai tanácsadó testületbe delegált tagokat, így azok feladata az egész fõnõvéri kar, illetve a mögöttük álló ápolók képviselete is. A megbízott ápolási igazgató fontosnak tartja, hogy ez a testület segítse a szakmai tapasztalatcserét a telephelyek és a különbözõ osztályok között, javítsa az együttmûködést és a mindennapi kommunikációt az ápolásszakmát képviselõk körében. A tapasztalatcserét szolgálják az úgynevezett ápolási vizitek is, amelyek célja a minõségfejlesztés, hogy az egyes osztályokon dolgozók szembesüljenek az esetleges hiányosságokkal, átadják egymásnak tapasztalataikat, megbeszéljék a betegek ápolását érintõ problémákat. A testület tagjai nemcsak javaslattételre szorítkoznak, hanem lehetõségeik szerint tevékenyen részt vesznek azok megvalósításában is, bevonva a szakdolgozókat és a többi fõnõvért is. A vizitelõket ahogyan Szalóki Sándorné fõnõvér, a kollégium tagja fogalmazott minden esetben a segítõ szándék vezérli. Céljuk az ápolásszakma területén még rejlõ tartalékok feltárása, amelyek anyagi ráfordítás nélkül is emelik a betegellátás színvonalát. Ezt az ápolók is felismerték, és a kezdeti "szorongás" után immár elfogadják a fõnõvéri kollégiumi viziteket. Lapzártánkig hat osztályon vizsgálódott a kollégium két-két tagja, és jelen voltak az osztályos fõnõvérek, a gazdasági nõvérek és a szolgálatban lévõ ápolók. (A vizitek ugyanakkor nyitottak, az érdeklõdõ kollégák, fõnõvérek elõzetes egyeztetés után részt vehetnek rajta. Elfoglaltságuktól függõen az ápolási igazgató, valamint a minõségügyi osztályvezetõ is részt vesz rajta.) A központi telephelyhez tartozó egységek közül az Ortopéd-Traumatológia, a Neurológiai és a pesthidegkúti Krónikus Pszichiátriai Osztályt, a Bécsi úti telephelyen pedig a Kardiológiai és a Nefrológiai Osztályt keresték fel, hogy a kollégium által elfogadott, négyoldalas egységes ápolásszakmai szempontrendszer mentén megvizsgálják mûködésüket. A szempontrendszer, mint Szalóki Sándorné elmondta, a kórtermi rendtõl az étkeztetésen és a mûszerek, eszközök mûködõképességének vizsgálatán át a szakmai szabályok betartásáig mindenre kiterjed. A 17

18 kollégium tagjai a betegekkel is elbeszélgetnek, hogy megtudják, milyennek ítélik az ellátást, illetve a velük foglalkozó ápolónõk hozzáállását. A nõvéri munkát közvetlenül a betegágy mellett figyelik meg. Különösen fontosnak tartják a munkautasítások, érvényben lévõ szabályzatok betartásának ellenõrzését. Szalóki Sándorné fõnõvér a helyszínen tapasztaltak alapján pozitívumként említette, hogy a szakdolgozók a megnövekedett feladatok ellenére is fogadókészek a jobbító szándékú változtatásokra. A Fõnõvéri Kollégium a feltárt hiányosságok megszüntetését javasolja és segít ezek megoldásában. Sajnos az építészeti, mûszaki állapotokon a szükséges eszközök hiányán csak sok-sok pénzzel lehetne változtatni, ezeket nem tudják befolyásolni. A tapasztaltak alapján megfogalmazott javaslatait a Fõnõvéri Kollégium minden esetben írásban is eljuttatja az érintett osztálynak, és megbeszélik a visszaellenõrzés idõpontját is. Ez utóbbira eddig két osztályon volt példa, és a vizitelõk minden esetben úgy látták, az osztályokon minden tõlük telhetõt megtettek az ápolásszakmai tevékenység javításáért. A jelenlegi, az ápolásszakmát is érintõ válságos helyzetben saját hatáskörükhöz mérten a kórházi helyzetet próbálják emberileg, szakmailag elfogadhatóbbá tenni a Fõnõvéri Kollégium tagjai. A Fõnõvéri Kollégium tagjai: Boldog Ibolya ápolási ig. h. Budai telephely Eisenhauerné Fördös Andrea fõnõvér, II. Belgyógyászati Osztály Felföldi Katalin fõnõvér, Ápolási Osztály Gregus Éva fõnõvér, Budai telephely, Krónikus Gyermekosztály Iván Margit fõnõvér, Bécsi úti telephely, Patológia Király Erzsébet fõmûtõsnõ, Traumatológiai Osztály Lörincz Veronika fõnõvér, Urológiai Osztály Romvári Ilona fõnõvér, Bécsi úti telephely, Általános Belgyógyászati Osztály Szalóki Sándorné fõnõvér, Krónikus Belgyógyászati Osztály Tóbi Imréné fõnõvér, Traumatológiai Osztály Kitüntetettek Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata kitüntetés dr. Ungor Károlynak Több évtizedes gyógyító és oktató munkája, a betegségek megelõzése érdekében végzett sokoldalú szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári) tagozat kitüntetésben részesült augusztus 18-án dr. Ungor Károly. A Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fül-Orr-Gégészeti Osztálya nyugalmazott szakfõorvosa, dr. Ungor Károly pályája elválaszthatatlan az intézménytõl: 1963-ban itt kezdett, és innen is vonult nyugdíjba. A fül-orr-gégészeten belül fõként a gégedaganatokkal és a melléküreg betegségeivel foglalkozott, a dobhártyaplasztikára pedig saját eljárást dolgozott ki, amelyet sokfelé alkalmaznak. Részt vett a fiatal orvosok mûtéttechnikai és elméleti képzésében; több mint 15 éven át oktatott nõvéreket tanfolyamokon és egészségügyi szakiskolákban. Újraélesztési elsõsegély elméleti és gyakorlati oktatást tartott üzemekben, középiskolákban, a kórház belgyógyászainak pedig intubációs gyakorlatokat is. Altatóorvosként õ vezette be a kórházban a Ketalar narkózist. Szakszervezeti bizottsági, majd közalkalmazotti bizottsági tagként a kórházi közéletben kamatoztatta tapasztalatait. 18

19 Pro Diabetológia díjat kapott Dr. Blatniczky László A hazai diabetológia érdekében huzamosan kifejtett kiemelkedõ teljesítményért ez év áprilisában Pro Diabetológia díjat kapott dr. Blatniczky László, a kórház Bolyai úti telephelyének Krónikus Gyermekosztályának osztályvezetõ fõorvosa. Az 1984-ben alapított életmûdíjat a Magyar Diabetes Társaság (MDT) vezetõsége azoknak a társasági tagoknak ítéli oda, akik szakmai tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedõ mértékben járultak hozzá a hazai diabetológia fejlõdéséhez. Blatniczky László 1976-ban került Budai Gyermekkórházba, ahol 1978-tól megszervezte-, és teremtette a rendszeres diabétesz gondozást. Ma a fõváros második legnagyobb létszámú gyermek-diabétesz gondozását végzi. A Budai Gyermekkórházban 1990-tõl osztályvezetõ fõorvosként dolgozott, között a kórház fõigazgatójaként irányította az intézményt; október 1-jétõl tudományos igazgató és osztályvezetõ fõorvosi pozícióban végezte munkáját. A II. kerületért emlékérem évi kitüntetettje. Egészségügyi menedzseri másod diplomás, a csecsemõ-gyermekgyógyászati szakképesítésen kívül laboratóriumi, endokrinológiai szakorvos, és az MDT diabetológusa cím tulajdonosa. Tudományos tevékenységében egyrészt a diabetológia, másrészt a tágabb ételemben vett gyermekendokrinológia a meghatározó. Kiemelten foglalkozik az 1-es típusú diabétesz korai felismerésének lehetõségeivel, az optimális kezelési módszereinek gyakorlati szempontjaival, valamint a diabéteszes gyermekek pszicho-szomatikus fejlõdésének kérdéseivel. Számos jelentõs hazai és nemzetközi társaság tagja, az MDT elnökségi tagja, pénztárosa. A Juvenilis-Diab-Help Alapítvány Kuratóriumi elnökeként közel két évtizede segíti, szervezi diabéteszes gyermekek nyári táboroztatását. Ez év októbere óta az MGYT-MDT közös Gyermekdiabétesz Szekciójának elnöke. Kiváló Klinikus Kitüntetést kapott prof. dr. Péter Ferenc Az Európai Gyermekendokrinológiai Társaság (European Society for Paediatric Endocrinology-ESPE) szeptemberi nagygyûlésén nyolcadszor adták át az Outstanding Clinician Award, Kiváló Klinikus Kitüntetést. Ezt az elismerést a 47 éves Társaság gyakorlatában elõször kapta közép-kelet-európai szakember: prof. dr. Péter Ferenc a gyermekendokrinológia területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedõ teljesítményéért. Ez a nemzetközi kitüntetés Péter Ferenc professzor endokrinológiai munkásságának második magas szintû elismerése; júniusban a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság idei kongresszusán "A Magyar Endokrinológiáért" éremben részesült, amit most hatodszor adtak át, és a professzor úr személyében elõször ítélték gyermekgyógyásznak (az elõzõt Földes János belgyógyász professzor kapta, aki évek óta ugyancsak az intézményben dolgozik). Péter Ferenc professzor 1973-ban pályázat útján került a Budai Gyermekkórházba osztályvezetõ fõorvosnak, ahol ig az intézményt vezette, 1998-ig osztályvezetõi feladatkörét is ellátva ig orvos-igazgató volt. Jelenleg endokrinológiai szakrendelést végez. A Budai Gyermekkórházat vezetése idején minõsítették oktató-továbbképzõ intézetté; megteremtette az anya-gyermek elhelyezés feltételeit; vezetése alatt az évenként tízezres betegforgalom százezer fölé emelkedetett, és a szubspecialitások száma jelentõsen növekedett. Kidolgozta és részben meg is valósította a korábban négy, egymástól távol esõ telephelyen elhelyezkedõ intézmény integrációját. Az ellátásokat egy aktív és egy krónikus telephelyre koncentrálta. Két évtizeden át az általa irányított kórház látta el a fél országra kiterjedõ újszülött kori szûrést. 19

20 Mit kell tudni a rendészet munkájáról? Szolgálnak és védenek A kórház három telephelyén naponta több mint háromezer beteg, illetve látogató fordul meg. Az intézménykomplexumban kétezernél is többen dolgoznak. A betegek és a munkavállalók biztonságáért a Rendészeti csoportot irányító Molnár Csaba felel. Beszélgetésünk során az általa irányított csoport feladatai és a leggyakoribb kórházi bûncselekmények is szóba kerültek. Molnár Csaba elmondta, hogy nyolc éve dolgozik az intézményben, ben a rendészeti és védelmi osztály vezetõjeként helyezkedett el. A struktúraváltás következtében 2005-ben az általa irányított egység Rendészeti és Védelmi Csoporttá alakult, tevékenységük kibõvült a tûz,- munka-, valamint a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával. Idén a Szent János, a Szent Margit és a Budai Gyermekkórház összevonása következtében ismét módosultak feladataik. A korábban 38 fõt foglalkoztató csoport létszáma az évek alatt 15-re apadt. Jelenleg az intézmény fõigazgatójának közvetlen irányítása alatt kizárólag a rendészeti feladatok ellátásáért felelnek. Munkájukat három vagyonvédelmi cég segíti, kollégáik fõként külsõ védelmi feladatokat teljesítenek, az intézmények kapuinál vigyázzák a kórházakat. A csoportvezetõ munkáját két kollégája segíti; helyettese Mayer Sándor, illetve Boros Ottó, a fõigazgató bûnmegelõzési és rendészeti tanácsadója. Mindhárman szakirányú diplomával, évtizedes bûnüldözõi gyakorlattal, nyomozói tapasztalattal rendelkeznek. Molnár Csaba úgy érzi, a fõigazgató asszony személye garancia arra, hogy sikeresen végezhetik munkájukat. A Rendészet munkatársai az egységes megjelenés érdekében formaruhát kaptak, így a kórházba érkezõ betegek egyenruhájuk alapján könnyebben felismerik õket. Erre szükség is van, mert a Diós árok úti telephely 16 hektáron terül el, és 24 órás a betegforgalom a súlyponti intézményben. Mikor mit kell tenni? Ha eltulajdonították értéktárgyát, és betegként fekszik az intézményben, értesítse az osztály fõnõvérét. Ha látogatóként érkezett az intézménybe, akkor a fõportán tájékoztassa a rendészt. Ha bûncselekmény szemtanúja, akkor a fõnõvért vagy a rendészt kell értesítenie. Talált tárgyat a fõportán a rendésznek kell átadni. Naponta több mint háromezren keresik fel járóbetegként a szakrendeléseket, így érthetõ, hogy kiemelt figyelmet kell szentelniük a személyi és az intézményi tulajdon védelmére. Összesítésük szerint 2007-ben csak a János Kórházban 26 esetben 1 millió 42 ezer forint személyi tulajdonú kár keletkezett a betegek, dolgozók és a látogatók sérelmére elkövetett lopások miatt. Az elsõ félév adatai arról tanúskodnak, hogy idén az összevont intézményben forintnyi kárról vettek fel jegyzõkönyvet a rendészet munkatársai. Az intézeti tulajdon értéke tavaly forinttal csökkent a lopások következtében; idén eddig forintnyi kár keletkezett. A csoportvezetõ tapasztalata szerint a betegek sok esetben felelõtlenek, nem vigyáznak értékeikre. A betegfelvételnél az illetékes dolgozók minden esetben felhívják a figyelmet az értékek õrzésére, ennek lehetõségét az Intézet biztosítja, sajnos a betegek nem élnek vele. A bûncselekmények a traumatológiai ellátást nyújtó két osztályon a leggyakoribbak, ezért a közeljövõben tervezzük az áruházakban kihelyezett értékmegõrzõ szekrényekhez hasonló boxrendszer elhelyezését, ezzel is javítani szeretnék az intézménybe látogatók biztonságérzetét. Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Rendészeti Osztály Cím: Budapest, Diós árok 1-3. Az épületkomplexumon belül megtalálható: Fõépület alagsor, 4-es szoba. Fõrendész: Molnár Csaba Telefon: közvetlenül hívható városi vonal: (06) Káreseményrõl történõ bejelentéseket a 4003-as belsõ telefonszámra vagy személyesen a fõbejáratnál, a portán lehet megtenni. A Bécsi úti telephelyen (Margit Kórház) az A portán található a rendészet, belsõ telefonon a 250-es melléken, városból a /250 m számon érhetõ el. 20

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/ A Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 50 ágyon, két részlegen fogadja a betegeket, mely a MISEK infrastruktúráját tekintve a Semmelweis Kórházrészben helyezkedik el. Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Betegelégedettségi vizsgálat értékelése év. Botos Katalin ápolási igazgató

Betegelégedettségi vizsgálat értékelése év. Botos Katalin ápolási igazgató Betegelégedettségi vizsgálat értékelése 2015. év Botos Katalin ápolási igazgató 2015. évi Betegelégedettségi vizsgálat végrehajtása a Minőségfejlesztési és Irányítási Osztállyal együttműködve Ideje: 2015.

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Az Alapítvány célja, hogy a gyermekreumatológiai kórképekben szenvedő beteg gyermekek a gyógyításuk során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek. Mottónk

Részletesebben

Kórház. Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011

Kórház. Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Belgyógyászati ambulancia Helye: 20-as főépület IV. emelet 415. Tel: 06/53/310-011/244-es mellék hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011

Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Belgyógyászati ambulancia Helye: 20-as főépület IV. emelet 415. Tel: 06/53/310-011/244-es mellék hétfőtől-péntekig

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában PhDr. Dobsonyová Andrea doc. PhDr. Jankechová Monika,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma a a ellátó ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van.

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Budapesti gyermek-intézmények gyermek-dietetikai ellátása Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Gyermekkorban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez 22706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 205. évi 8. szám 6. melléklet az 54/205. (I. 24.) EMMI rendelethez. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet Felnőtt hospice-palliatív ellátás, Szakmakód: 7306 megjelölésű

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Betegelégedettség vizsgálat 2014. június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Kérdés/ válaszok száma/ fő Értékelés %-

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában.

Energetikai korszerűsítés a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában. Energetikai korszerűsítés a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában. KEOP-5.2.1-15-2015-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGKEZDŐDÖTT A SZERETETKÓRHÁZ ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szakma a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mártírok u. 22 pszichiátria 1800 42 2012.07.01 Magyarország 130900

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 Budakalász, Martinovics

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben