C/C++ programozás UNIX környezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C/C++ programozás UNIX környezetben"

Átírás

1 Nagy Gergely C/C++ programozás UNIX környezetben Tartalomjegyzék 1. Ismerkedés a UNIX terminállal Fontos parancsok Egyszerű szövegszerkesztő program Egyszerű, C/C++ nyelvű projektek fejlesztése és tesztelése A make program használata Speciális célállományok A make vezérlő karakterei A gcc make támogatása a függőségek felderítésében Hibakeresés a programokban A gdb indítása és a program lefuttatása Töréspontok elhelyezése, soronkénti futtatás Kifejezések kiíratása

2 1. Ismerkedés a UNIX terminállal 1.1. Fontos parancsok echo Szöveg kiírása a képernyőre. echo "Hello" -e Értelmezi a speciális vezérlő-karaktereket. echo -e "\thello vilag!\n" cat Kiírja egy fájl tartalmát a standard kimenetre. cat a.txt Argumentumok nélkül indítva a standard bemenetet másolja ctrl-z érkézéséig. cd Katalógus (könyvtár, mappa) váltás (change directory). cd alma pwd Az aktuális katalógus (print working directory). rm Fájlok/könyvtárak törlése (remove directory). -r Rekurzív működés így lehet könyvtárakat és a tartalmukat törölni. mkdir Könyvtár létrehozása. mv Fájl mozgatása. mv ezt.txt ide/ mv ezt.txt ide/ilyen_neven.txt cp Fájl másolása használata hasonló az mv-éhez. more Fájlok képernyőre bontott kiírása. space következő képernyő b következő képernyő enter következő sor q kilépés chmod Hozzáférési jogok megváltoztatása. u user g group o other + hozzáadás - elvétel r olvasás w írás x futtatás chmod ugo+x script.sh ln a b Link létrehozása (hard link, a-ra mutat b) 2

3 -s szimbolikus link df Csatolt kötetek (meghajtók) listázása. -h A méretek emberi kiírása (SI mértékegységgel, nem bájtokban). du Az aktuális katalógus által foglalt lemezterület (itt is van -h kapcsoló) Egyszerű szövegszerkesztő program Szinte minden UNIX/Linux rendszeren megtalálható a pico (vagy GNU változata: nano). Kódszerkesztéshez érdemes -i kapcsolóval indítani ilyenkor a automatikus behúzás üzemmódba kerül, ami azt jelenti, hogy egy új sort a felette lévő alatt kezd, tehát a sor elején található szóközöket és tabulátorokat lemásolja automatikusan. A legfontosabb gyorsbillentyűk megtalálhatóak a képernyő alján szerkesztés közben. A ctrl-o hatására menti az aktuális fájlt, a ctrl-x lenyomásával kiléphetünk a programból. 2. Egyszerű, C/C++ nyelvű projektek fejlesztése és tesztelése Egy forrásállományból álló program lefordítása a GNU C fordítóval: gcc -o futtathato program.c Látható, hogy a -o kapcsoló után kell megadni a kimeneti fájl nevét, utána pedig a bementi fájl(oka)t. Ha sikeres a fordítás, akkor az aktuális kötetbe kerül a futtathato nevű program. Mivel az UNIX rendszerek alatt az aktuális könyvtár nem része az alapértelmezett elérési útvonalnak, ezért eléréssel kell megadni a fájlt, hogy futtathassuk. Ennek legegyszerűbb módja (ha egy könyvtárban vagyunk vele):./futtathato Összetettebb projektek esetén a definíciókat tartalmazó fájlokat (a c fájlok) előbb tárgykodú állományokká kell fordítanunk, majd ezeket össze kell szerkesztenünk. Tegyük fel, hogy projektünk a következő három állományból áll: seged.h, seged.c, program.c. Ekkor a fordítás menete a következő: gcc -c -o seged.o seged.c gcc -c -o program.o program.c gcc -o futtathato seged.o program.o A -c kapcsoló azt mondja meg a fordítónak, hogy csak tárgykodú állományt készítsen, az összeszerkesztési (linking) lépést hagyja ki. Ha C++ nyelven szeretnénk dolgozni, akkor mindent ugyanígy kell végeznünk, csak a GNU fordító csomagnak egy másik elemét, a g++-t kell használnunk. Tehát a hello.cpp nevű fájlt fordítása így történik: g++ -o futtathato hello.cpp 3

4 2.1. A make program használata A make segítségével automatizálhatjuk a fordítást. Ezzel egyrészt megkíméljük magunkat a fordítási parancsok begépelésétől, másrészt kihasználhatjuk azt, hogy a make ismeri a fájlok függőségeit és minden esetben csak azokat a fordítási utasításokat végzi el, amelyekre ténylegesen szükség van. Például, ha egy fájlt nem módosítottunk a legutóbbi fordítás óta, akkor őt nem fordítja újra. Ennek akkor láthatjuk hasznát, amikor egy nagy projekttel dolgozunk, ahol egy teljes újrafordítás percekig, akár órákig is tarthat. A make meghívásához szükség van egy konfigurációs fájlra, ami leírja a projektben található függéseket (mely állományoknak kell készen lenniük egy adott állomány előállításához) és az ezek feloldásához szükséges műveleteket. Ennek a fájlnak az alapértelmezett neve: Makefile. Egy Makefile az alábbi felépítésű elemekből áll: célfájl: függőségek listája utasítás(ok) Nagyon fontos, hogy az utasítás(ok)nak beljebb kell kezdődniük, ugyanis innen tudja a make, hogy egy utasításblokk meddig tart. Például az előző pontban látott projekthez az alábbi Makefile tartozhat: futtathato: seged.o program.o gcc -o futtathato seged.o program.o seged.o: seged.c gcc -c -o seged.o seged.c program.o: program.c gcc -c -o program.o program.c A fenti fájl szövegesen azt jelenti, hogy a futtathato nevű program előállításához szükség van, hogy a seged.o és a program.o fájlok friss verziói rendelkezésre álljanak. Ha ez teljesül, akkor a gcc -o futtathato seged.o program.o sorral tudjuk őt előállítani. A seged.o fájl a seged.c fájltól függ és a gcc -c -o seged.o seged.c sorral áll elő. A program.o fájlnál hasonló a helyzet. Amennyiben a projektet egyszer már fordítottuk és megváltoztatjuk a seged.c tartalmát, akkor a make észreveszi, hogy a seged.c módosítási ideje későbbi, mint a seged.o-é, ezért a seged.o-t újra fogni generálni. Ekkor viszont a seged.o újabbá válik, mint a futtathato, tehát belőle is új példány készül. Speciális célállományok A make mindig az elő célállománnyal kezd. Ezen úgy lehet módosítani, hogy a neve után írjuk futtatáskor az előállítani kívánt fájl nevét. Lehetőség van arra is, hogy álcélokat, ún. phony-kat hozzunk létre, amelyek nem jelentenek ténylegesen létrehozandó fájlt, ugyanakkor a függőségek figyelembevételével végrehajtanak utasításokat. Például, ha több futtathatót is létre szeretnénk hozni, akkor létrehozhatunk egy all nevű célt: 4

5 .PHONY: all futtathato1:... futtathato2:... all: futtathato1 futtathato2 Jelen esetben nem is kell megadni utasítást, hiszen célunk csupán annyi, hogy frissüljön futtathato1 és futtahato2, amelyeknek az előállítását már korábban leírtuk. A fenti esetben a make-et így hívhatjuk: make all Szokásos phony még a clean:.phony: clean clean: rm *.o futtathato Itt nincs függőség, vagyis mindenképpen végrehajtódik és kitörli az összes tárgykódú fájlt és a futtathatót (hívása: make clean). A make vezérlő karakterei Sok feladat automatizálására lehetőséget ad a make. Így például kiterjesztés alapján adhatunk általános parancsot bizonyos műveletekre. Például azt, hogy minden c fájlból készüljön tárgykódú fájl (o kiterjesztés), így mondhatjuk meg: %.o: %.c gcc -c $< -o Ez azt jelenti, hogy ha szükség van egy fájlra (egy más szabály megköveteli), amelynek o a kiterjesztése, akkor azt az azonos nevű c fájlból kell előállítani a megadott módon. A egy vezérlő karakter, ami a make bejegyzés célállományának a nevére hivatkozik. A $< a függőségek közül az elsőt jelenti. A gcc make támogatása a függőségek felderítésében A fenti make feltételekkel egy baj van: a fejléc állományoktól nem függenek a tárgykódú fájlok. Ezzel az a probléma, hogy ha egy deklarációt megváltoztatunk, nem fordul le újból az adott kód, csak akkor, ha a defincíción is módosítunk. A beszerkesztett fájlokat minden make bejegyzéshez felsorolni meglehetősen fáradságos, ezért léteznek eszközök, amelyek segítenek ebben. Többek közt maga a fordító is támogatja ezt. Ha az alábbi módon hívjuk a fordítót: gcc program.c -M akkor ki fogja írni, hogy milyen függőségei vannak a program.c-nek, méghozzá pontosan make formátumban. Ha -MM kapcsolót használunk, akkor csak azokat a függőségeket sorolja fel, amelyek a saját projektünkből fakadnak, a rendszerfüggőségeket nem (azok ugyanis ritkán változnak fejlesztés közben). 5

6 2.2. Hibakeresés a programokban A hibakereséshez (debuggolás) több segédprogram is elterjedten használt a UNIX/Linux rendszereken. Az alábbiakban a gdb-ről lesz néhány szó. A gdb segítségével egy programot soronként lehet futtatni közben kiírva a változók (illetve tetszőleges C kifejezések) értékét. Bemenete a programunk futtatható állománya. Ha egy program nyers, gépi kódú verziójával dolgoznánk, akkor elvesznének számunkra a változó-, és függvénynevek, és általában azt sem tudnánk, hogy meddig tart egy C sor. Ezeket az információkat mind el kell tárolni a futtaható állományban ahhoz, hogy azt egy hibakereső program fel tudja dolgozni és a programozó számára hasznos információkat tudjon adni a futásközbeni viselkedésről. Ugyanakkor, ha ezek az információk mindig belekerülnének a futtatható állományokba, akkor azok nagyon nagyok lennének feleslegesen, ezért egy speciális kapcsolóval (-g) kell a fordítót futtatni annak érdekében, hogy az ún. debug információk bekerüljenek a bináris állományba. A gdb indítása és a program lefuttatása A gdb futtatásakor meg kell adnunk a programunk binárisának a nevét (a futtatható fájlt): gdb futtathato Ekkor elindul a program, kapunk egy belső promptot (általában ezt: (gdb)), ahová utasításokat írhatunk a gdb-nek. A programunkat futtatni a run paranccsal tudjuk, ami után megadhatjuk a programunknak szánt parancssori paramétereket is. A legtöbb gyakran használt parancsnak a gdb-ben van rövid neve is. A run parancsé: r. Tehát, ha a programunkat a "szia" sztringgel felparaméterezve szeretnénk elindítani, akkor a kiadandó parancs: (gdb) r futtathato szia Ezzel még túl sokra nem megyünk, hiszen így csak lefut a program, megjelenik a képernyőn minden, amit az a szabványos kimenetre küldött és a végén kapunk egy üzenetet. Ha nem történt hiba, akkor ezt: Program exited normally. Azért már ennek is tud haszna lenni hibás esetekben, ugyanis ha a program valamiért hibát okoz (pl. segmentation fault), akkor a backtrace (röviden: bt) utasítás segítségével kiírattathatjuk az összes stack frame-et, vagyis a stack (verem) teljes tartalmát. Így pontosan meg tudjuk állapítani, hogy mely függvényben történt a hiba és milyen függvényhívások során jutottunk el oda. A gdb-ből kilépni a quit (röviden: q) paranccsal tudunk. Töréspontok elhelyezése, soronkénti futtatás A lépésenként való futtatáshoz el kell helyeznünk egy megállási pontot (töréspont, breakpoint) a programban, vagyis meg kell mondanuk, hogy meddig fusson szabadon és hol álljon meg. A megállástól kezdve pedig lépésenként futtathatjuk a kódot, vagy újból továbbindíthatjuk, hogy végigfusson, vagy beleakadjon a következő töréspontba (ami akár ugyanaz is lehet, amennyiben a program visszatér az adott pontra). Töréspontot a break (röviden: b) paranccsal tudunk elhelyezni. Ennek több formája is létezik: break main.c:37 A megadott fájl megadott sorában áll meg. A fájl neve elhagyható. break valami.c:fuggveny A megadott függvény hívásakor áll meg. A fájlnév itt is elhagyható. 6

7 break +offset Az aktuális ponttól offset sorral később áll meg (létezik negatív előjeles változata is). Érdemes a debuggolás kezdetekor legalább egy töréspontot elhelyezni, majd elindítani a futást. A gdb ekkor kiírja a következő programsort megadva annak számát, illetve amikor egy új fájlba váltunk, akkor a fájl nevét is. Lépdelni kétféleképpen tudunk: 1. a függvényhívásokba belelépve: ami azt jelenti, hogy ha az adott sorban történik egy függvényhívás, akkor beugrunk az adott függévybe és azt is soronként futtatjuk erre a step (röviden: s) parancs használható; 2. a függvényhívásokon átlépve: aminek során a függvényhívásokat egy lépésben végrehajtja a gdb, nem kell végiglépdelnünk az adott függvény sorain ehhez a next (röviden: n) parancsot kell használnunk. Kifejezések kiíratása A futtatás során bármikor lekérdezhetjük tetszőleges C kifejezések értékét feltéve, hogy az azokban szereplő összes változó létezik/látható az aktuális programblokkban. Az érték lekérdezése a print (röviden: p) paranccsal történik. Például az alábbi programrészletben int i; for (i = 0; i < 4; ++i) { int j = i + 6; printf("%d", j); } puts("kívül vagyok a cikluson."); ha épp a printf függvény során állunk, akkor lekérdezhetjük az i és a j változó értékét is. Ugyanezt a puts sorában állva a j-vel kapcsolatban már nem tehetjük meg. Ahogy említettük, nem csak egyszerű változóértékek, hanem kifejezések is lekérdezhetőek: (gdb) p i+5 (gdb) p *egy_pointer (gdb) p struct_mutato->mezo_nev 7

Javac és Eclipse útmutató

Javac és Eclipse útmutató Javac és Eclipse útmutató Készítette: Simon Balázs, BME IIT, 2012. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 JRE és JDK... 2 3 Java és Javac... 2 4 Környezeti változók... 3 4.1 Környezeti változók beállítása

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék (korábban: Folyamatszabályozási Tanszék) Bevezetés a UNIX operációs rendszerbe (oktatási segédlet)

Részletesebben

1 BEVEZETÉS... 6 2 ALAPVETŐ PARANCSOK A UNIX-BAN... 14. 2.3 A Debian GNU/Linux processzek (újra)indítása, leállítása...20 3 SHELL SZKRIPTEK...

1 BEVEZETÉS... 6 2 ALAPVETŐ PARANCSOK A UNIX-BAN... 14. 2.3 A Debian GNU/Linux processzek (újra)indítása, leállítása...20 3 SHELL SZKRIPTEK... Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 6 1.1 A UNIX története...6 1.2 A UNIX és a LINUX kapcsolata, a Linux története... 6 1.3 Linux disztribúciók...8 1.3.1 Debian GNU/Linux...9 1.3.2 Debian GNU/Linux telepítésének

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó (v1.14) Tartalomjegyzék Telepítési útmutató... 4 Jar állományok futtatása és hozzárendelése a Java futtató környezethez... 10 Program telepítése... 11 Hálózatos telepítés

Részletesebben

AUTO OPTIMIZER. Használatot segítő kézikönyv. Jelentkezés a tanfolyamra: 06 70 / 631 06 16, 06 70 / 233 48 45, tanfolyam@tozsdeiskola.

AUTO OPTIMIZER. Használatot segítő kézikönyv. Jelentkezés a tanfolyamra: 06 70 / 631 06 16, 06 70 / 233 48 45, tanfolyam@tozsdeiskola. AUTO OPTIMIZER Használatot segítő kézikönyv Készítette: Kövesdán Gyula (dani@kovesdan.com ) Dátum: 2013.03.22 Verzió: v1.0 TARTALOM TARTALOM... 2 Mire Jó ez a Program?... 3 A program Elvi Működése... 4

Részletesebben

Java Parancssor Maven-nel

Java Parancssor Maven-nel Java Parancssor Maven-nel Dátum: 2008-02-11 Szerző: Verhás Péter Verzió: 1.1 Dokumentum azonosító: 1.3.6.1.4.1.13923.0.38494382 Olvasók: programozók, Java fejlesztők Szint: kezdő, közepes Ez a dokumentum

Részletesebben

Automatizált Java Build. ApacheAnt használatával

Automatizált Java Build. ApacheAnt használatával Automatizált Java Build ApacheAnt használatával 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Az Apache Ant... 3 4 Felhasználás... 5 5 Összefoglalás... 9 6 Irodalomjegyzék... 9 30_Automatizalt

Részletesebben

A sed folyamszerkesztő

A sed folyamszerkesztő A sed folyamszerkesztő 1. Bevezető...1 2. A sed parancssora...1 3. A sed működése...2 4. A sed parancsai...3 A címek megadása...3 Gyakran használt parancsok...4 Ritkábban használt parancsok...7 A hold

Részletesebben

A Windows parancssor használatának alapjai

A Windows parancssor használatának alapjai I. rész A Windows parancssor használatának alapjai A Microsoft Windows parancssor azok számára készült, akik Microsoft Windows Server 2003 és Microsoft Windows XP Professional operációs rendszert használnak.

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Intézmények részére Jelen dokumentációt főként azon intézményeknek készítettük, ahol szolgáltatásunk korlátlan számú felhasználói változata kerül telepítésre.

Részletesebben

Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

WORDPRESS ALAP SMARTSECTOR ÜGYFELEKNEK Tartalomjegyzék

WORDPRESS ALAP SMARTSECTOR ÜGYFELEKNEK Tartalomjegyzék WORDPRESS ALAP SMARTSECTOR ÜGYFELEKNEK Tartalomjegyzék Szakzsargon...1 Hozzáférés a kezelői felülethez...1 Bejegyzések és oldalak szerkesztése, hozzáadása, törlése, stb...2 Szövegszerkesztési doboz...3

Részletesebben

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie A C programozási nyelv B. W. Kernighan - D. M. Ritchie Tartalomjegyzék Előszó a magyar kiadáshoz...6 Előszó...7 Bevezetés...8 1.Alapismeretek...11 1.1.Indulás...12 1.2.Változók és aritmetika...14 1.3.A

Részletesebben

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája Bevezető útmutató A szerzői jogok védelme Ez a kézikönyv a Paul Smith Computer Services tulajdonát képezi, bárminemű másolása, terjesztése, felhasználása kizárólag

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Szintézis Informatikai Rt.

Szintézis Informatikai Rt. Számítástechnikai alaptanfolyam Jegyzet a NEFELEJCS Nyugdíjas Klub részére Számítástechnikai alapismeretek (8 óra) Microsoft Windows felhasználói ismeretek (12 óra) Szövegszerkesztési ismeretek (15 óra)

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0 OPENCART Online Webáruház Felhasználói Ismertető verzió: 1.0-1 - Tartalomjegyzék Bevezető...5 Az OpenCart telepítése...6 Rendszer követelmények és installálás...7 Alapvető Beállítások...12 A magyar nyelvi

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

StP Beléptető Rendszer. Alközponti szoftver leírás

StP Beléptető Rendszer. Alközponti szoftver leírás StP Beléptető Rendszer Alközponti szoftver leírás StP 2/17 1. A BELÉPTETŐ RENDSZER ALKÖZPONTJA... 3 2. A PROGRAM FUNKCIÓJA... 3 3. HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK... 3 4. TELEPÍTÉSKOR TÖRTÉNŐ BEÁLLÍTÁSOK...

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1/102

Tartalomjegyzék 1/102 Tartalomjegyzék MPLAB IDE v8.10 rövid bemutatása...2 A menürendszer felépítése...3 Eszköztárak...11 Programfejlesztés az MPLAB fejlesztőkörnyezetben...15 Új projekt létrehozása és konfigurálása...22 Workspace

Részletesebben