Ünnepi. Biztonságunkért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepi. Biztonságunkért"

Átírás

1 Költségvetés a gazdasági válság árnyékában Ünnepi meghívó Pásztó város gazdálkodásában több mint félmilliárdos hiány mutatkozik 2011-ben csakhogy az állami támogatások csökkenése az elmúlt években megközelítette a 650 millió forintot. A nehézségek ellenére így is számos fejlesztést sikerült megvalósítani, a több százmilliós nagy beruházások mellett számos kisebb pályázati nyeremény is segíti az intézmények mûködését de hogyan keletkezett ekkora hiány? Errõl kérdeztük Pásztó polgármesterét, Sisák Imrét. Az elmúlt években az önkormányzatok növekvõ kiadásai ellenére is folyamatosan csökkenõ állami bevételekbõl kell, hogy megoldják az intézmények mûködtetését, a város fenntartását, a fejlesztési feladatokat mondta Sisák Imre. A felfokozott várakozás ellenére 2011-ben ugyanazokkal a gondokkal kell szembenézni, mint korábban. A pásztói képviselõ-testület a múlt év december 15-én tárgyalta elõször az ez évi költségvetés koncepcióját. Az elsõ változat egy finanszírozhatatlan, 600 millió forintot meghaladó költségvetési hiányt mutatott. Ezután a döntés egyértelmû volt, jelentõs mértékû kiadáscsökkentést és bevételnövelést kellet elérni. Az állami költségvetés elfogadását követõen arra számítottunk, hogy növekvõ központi támogatást kapunk. Sajnos éppen ellenkezõleg történt, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 10 millió 297 ezer, a szociális és gyermeknevelési feladatok ellátására rendelkezésre bocsátott összeg pedig 8 millió 318 ezer forinttal csökkent. Mi okozta a többi bevételkiesést? Több politikai bírálat is érte az önkormányzatot, ami szerint azért ilyen magas a hiány, mert a város rosszul gazdálkodik. Csak nagyon röviden nézzünk néhány számadatot, ami cáfolatul szolgál! A legkézenfekvõbb dolog, hogy a helyi bevételek, mint például az iparûzési adó, folyamatosan nagyobb eredményt hoztak a tervezettnél - az elmúlt esztendõ kivételével. Emiatt az adóerõ-képességi mutató is változott, így az állam a személyi jövedelemadó kiegészítést csökkentette. A múlt évben 34 millió 360 ezer forintot vontak el tõlünk! A kamatokkal együtt ez az összeg meghaladja a 38 milliót. Az elmúlt öt esztendõben ez az elvonás a többlet adóbevételek miatt 108,6 millió forintot tett ki és 2011 között a 2008-as évet figyelmen kívül hagyva, az egységes, kötelezõ feladatok, mint például az általános iskolai oktatás, az óvodai ellátás, a közmûvelõdési intézmény és könyvtár fenntartása, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, a városfenntartás állami normatívája 201 millió 277 ezer forinttal csökkent. Az egészségügyi ellátórendszer 2007-es átalakításával a Margit Kórház finanszírozása 317 millió forinttal csökkent. (Folytatás a 3. oldalon.) Megkezdődött a nagyböjt Március 9-re esett ez évben hamvazószerda. Ez a nap és nagypéntek szigorú böjti nap, amelyen a 18 és 60 év közötti felnõttek a hústól való megtartóztatás mellett háromszor étkezhetnek, ebbõl egy alkalommal lakhatnak jól. Ezen kívül nagyböjt péntekjeit szintén hústól való tartózkodással tartjuk meg. A hústilalom hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein 14 éves kortól kötelezõ! Március 15-én, kedden tartja ünnepi megemlékezését és a koszorúzást az es forradalom és szabadságharc emlékére a város önkormányzata. Az ünnepség órakor kezdõdik a polgármesteri hivatal elõtti téren. Ünnepi beszédet mond Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke. Közremûködik a Mikszáth Kálmán Gimnázium 12.F osztálya. Biztonságunkért A feldúlt otthon látványa sokkoló a Nádasdi Elektro Kft. biztonságtechnikai szolgáltatása azonban távfelügyeletre is lehetõséget nyújt. Mindenki számára van elérhetõ ajánlat! (Hirdetésünk a 9. oldalon.)

2 2 KÖZÉLET Elfogadta Pásztó költségvetését a képviselõ-testület: az 500 milliót meghaladó hiány még éppen kezelhetõ, de ennél több már semmiképpen nem lehet. A február 15-ei testületi ülésen elfogadták az Állami Számvevõszék ellenõrzésének eredményét, majd rátértek a már elõzõleg kimunkált költségvetés tervezetének utolsó vitájára. Sisák Imre polgármester legelõször az állami támogatások csökkenésérõl számolt be: ez több mint 33 millió forintot jelent Pásztó esetében. (További részletek a költségvetési hiányról és a hét településsel társulás formájában mûködõ oktatási megállapodásról a Sisák Imrével készült interjúban olvashatnak, lapunk 1-3. oldalán.) Emellett a foglalkoztatásban gondot okoz a közmunkaprogram leépítése. Nem volt egyszerû megoldani azt, hogy miközben az intézmények szakfeladatai növekedtek, a kiadásaikat négy százalékkal csökkenteni kellett mondta Sisák Imre. A sport és a civil szervezetek támogatására ugyanennyivel kevesebb jut az idén. Utóbbit azzal tudjuk kompenzálni, hogy én, mint polgármester és Volek György alpolgármester úr is lemond a költségtérítésérõl erre az évre. A fentiek ismeretében Pásztó idén pályázhat az Önhibájukon Elfogadták a költségvetést Kívül Hátrányos Helyzetû önkormányzatok támogatására. Amint Sisák Imre hangsúlyozta, a város nem került volna ebbe a helyzetbe, sõt költségvetésében plusz mutatkozna, ha nincsenek az elvonások. Sándor Károly aljegyzõ a város jogi képviseletét átalányáron ellátó ügyvédi iroda díjazásáról adott tájékoztatást, Édes Attila képviselõ pedig azt fejtette ki, hogy sem a bevételek növelésére, sem a kiadások csökkentésére nem lát már lehetõséget. Dr. Becsó Károly képviselõ felvetette a kérdést, ami szerint megtettünk-e mindent, hogy az elosztható torta nagyobb legyen? a költségvetésben. A munkahelyteremtés fontosságát, az ebben kínálkozó lehetõségek kihasználását is hangsúlyozta. Szó esett a városi energiaerdõ telepítésérõl, ami nem csak hasznot hozhat egy idõ után, de munkahelyeket is jelent. Pásztó mindig a Zagyva-völgy északi részének mezõgazdasági központja volt, az adottságok kihasználása a jövõre nézve is fontos lehet. Felvetõdött, hogy a város közbeszerzései jelenjenek meg a város honlapján is, hogy lehetõség szerint a helyi vállalkozók is beszállítók lehessenek. Szó esett a Kövicses- és a Csörgõ-patakon megépítendõ záportározóról. Máté Nándorné, az IPESZ vezetõje tájékoztatást adott a polgármesteri hivatal és a városi intézmények papír-írószer felhasználásáról, ami 2011-ben 895 ezer forint összesen és az iskolák esetében tartalmazza az osztálynaplók, illetve a ellenõrzõk beszerzését is. A költségvetést a képviselõk elfogadták, a végrehajtási rendeletre mind a kilenc képviselõ igennel szavazott. A város mûködésének legfontosabb kérdése után Robotka Róbert, a városgazdálkodási üzem igazgatója adott tájékoztatást egy beszerzendõ takarítógéprõl, ami a felújítás alatt álló városközpont tisztaságát szolgálná. A 2004-es gyártású gépen még 350 óra garancia van, akciós ára pedig nettó 6,5 millió forint. A gépet kiegészítõkkel sószóróval, hótolólappal, lombszívóval vásárolná meg a cég, de ehhez a város pénzügyi támogatására is kell. A képviselõk mivel a város tisztántartásában nagy szerepet játszó közmunkásokra nem számíthatnak a korábbi létszámban - egyhangúan elfogadták a gépbeszerzés támogatását. A napirendek szerint szó esett még a volt rendelõintézet vagyoni besorolásáról korábban korlátozottan forgalomképes volt, de ezen változtatni kellene, hogy mielõbb funkciót találjanak neki. Ezt kissé nehezíti, hogy 200 méteren belül egyházi, egészségügyi és oktatási intézmény is található. Volek György alpolgármester a Közép Duna-völgyi Vízügyi, Környezet- és Természetvédelmi Igazgatóság munkatársaival folytatott megbeszélésérõl is tájékoztatást adott. Fõ szempont, hogy a hasznosi tározó vizének mennyisége ne veszélyeztesse a gát alatt lakók élet- és vagyonbiztonságát. A részletek kidolgozása a jövõ kérdése, pénze egyik illetékes szervezetnek sincs a megnyugtató megoldás kidolgozására. F. Z. Művelődési morzsák Kiállítás a könyvtárban Március 17-én, csütörtökön a Gyöngyösi Mûhely bemutatkozó kiállítását láthatják az érdeklõdõk a könyvtár galériájában. A tárlatot órakor Nagy Tibor mûvészettörténész ajánlja a közönség figyelmébe. Színházkedvelõknek Március 22-én Bernard Slade: Jövõre, Veled, ugyanitt 2. címû romantikus vígjátékát láthatják a színházkedvelõk, órától. A jegyek elõvételben 2000, az elõadás napján 2500 forintért vásárolhatók meg. Rajzpályázat diákoknak Április 1-je a határideje a városi mûvelõdési központ rajzpályázatának, amit az V. Múltidézõ Zsigmond Nap alkalmából, Szabadság címmel a pásztói kistérség általános és középiskolás diákjai számára írtak ki. A pályamûveket A/4-es méretben, tetszõleges technikával készíthetõk, a téma az es események idõszaka. Kárt tettek a víztározóban Milliós kárt okoztak a Dél-Nógrádi Vízmû Kft.-nek azok a gyanúsítottak, akik a cég kállói víztározójának területére a kerítés vaskapujáról a lakatot leverve behatoltak, majd épületelemeket és alkatrészeket tulajdonítottak el, illetve rongáltak is. A Pásztói Rendõrkapitányság munkatársai a helyszínen megállapították, a behatolók eltulajdonítottak több vasajtót, kábeleket, akkumulátort, napelemet, hidrosztatikus szintjelzõt és más értékeket is, összesen mintegy 500 ezer forintos kárt okozva. Az elkövetõk a tározó területén lévõ két, egyenként száz köbméteres, ívóvízzel teli medencébe erõsen szennyezett kannát és más tárgyakat dobáltak, emiatt a tározókat azonnal ki kellett zárni a közüzemi vízellátásból. A rongálással okozott kár további 500 ezer forint. Megállapítást nyert, hogy a bûncselekmény elkövetésével egy nyolc fõbõl álló csoport gyanúsítható. A 16 és 37 év közötti kállói férfiakat február 16-án a pásztói rendõrök elfogták, elõállították és közérdekû üzem mûködésének megzavarása, valamint lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás kiderítette, hogy a nyolc férfi közül három személy más vagyon elleni bûncselekmények elkövetésével is gyanúsítható. Õrizetbe vételükre, elõzetes letartóztatásukra a hatóság intézkedést tett.

3 INTERJÚ 3 Költségvetés a gazdasági válság árnyékában (Folytatás az 1. oldalról.) A további személyi jövedelemadó elvonásokról nem is beszélnék, mert az olvasó elveszik a számok tengerében Mi is történt 2008-ban? Abban az évben a csökkenés meghaladta a 182 millió forintot, viszont torzítanak a számok, mert a város 2007-ben adta át a középiskolát és a zeneiskolát a megyei önkormányzat fenntartásába, s így 2008-ban ezen feladatokra nem kaptunk normatívát. Egy fontos adat kívánkozik még a fentiekhez Az elmúlt néhány évben az állami támogatások csökkenése a 650 millió forintot közelíti. Úgy gondolom, hogy a pálya szélérõl bekiabáló kibicek ezt figyelmen kívül hagyva mondanak véleményt. Önkormányzatunk gazdálkodása viszont egyszerû számtani mûvelet. Ha az ez évi költségvetési fõösszeget ami 3 milliárd 206 millió forint és az 521 milliós hiányt nézzük, akkor megállapítható, hogy az elmúlt évek elvonásai bõven meghaladták a hiányzó összeget! Az intézményeket hogyan érinti a hiány? Sok szó esik mostanában arról, hogy megsarcoljuk az intézményeinket, fõleg a közoktatás területét. Kénytelen vagyok ismét a számok tükrében véleményt mondani! Az elmúlt évben ezen szakterület alaptámogatásából több mint 45 millió forintot vont el az állam, idén pedig 14,1 milliót. A város költségvetésének jóváhagyása folytán az intézmények kiadásait az elsõ költségvetési anyaghoz képest két százalékkal csökkentettük, további két százalékot pedig zároltunk. Tudom, hogy ez érzékenyen érinti a feladatellátást, de gondoljunk csak bele, hogy például Salgótarján önkormányzata az elmúlt éveket tekintve és, ha ben megszületik az újabb döntés, már a harmadik iskoláját zárja be! Kisterenyén szintén erre kényszerült a bátonyterenyei testület. Szécsényben összevont intézmény mûködik, az óvoda, az általános és a középiskola, a mûvelõdési intézmény együtt. Pásztón tehát még a legkisebb rosszat választottuk a lehetõségekhez mérten! A normatív támogatás mire elegendõ az oktatási intézmények esetében? Két számadat jól érzékelteti, hogy mire. Az óvoda fenntartásához az állami normatíván túl 55,6 millió forintot biztosít az önkormányzat a saját forrásaiból, ami az összes költség 39,4 százaléka. Az általános iskola 111,8 milliót kap, ami a kiadási fõösszeg 31,3 százaléka. Bízom benne, hogy az állam az elkövetkezendõ idõszakban felülvizsgálja az önkormányzati törvényt és a ránk háruló feladatok, hatáskörök számát csökkenti, a megmaradókat pedig kielégítõbben finanszírozza. A pásztói általános iskolába nem csak helybeli gyerekek járnak. Fontos kérdés, hogy a közoktatási feladatokat hat cserháti településsel és Mátraszõlõs önkormányzatával társulás formájában látjuk el. Igen komoly gondot jelent, hogy a társult települések az elmúlt esztendõben 13 millió 99 ezer forint tartozást halmoztak fel. Ebbõl Mátraszõlõs 9 millió 819 ezer forintot, a többi hat község pedig együtt 3 millió 280 ezret. Ez évre a hét településnek a saját diákjai után 15 millió 524 ezer forintot kellene megfizetnie! Amenynyiben nem születik megállapodás, úgy kénytelenek leszünk a nem fizetõkkel felmondani a társulási megállapodást. Cserhátszentiván, Kutasó, Garáb, Alsótold és Felsõtold testületi döntéssel ismerte el a hozzájárulás megfizetésének jogosságát re. Mátraszõlõs és Bokor a mai napig adósak a válasszal is. Egyébként a fenti településekkel folytatott egyeztetéseken elõkerült egy 2009-ben készített szakértõi vélemény, ami a Kis Dózsa iskola bezárását javasolja. A továbbiakban az alsós osztályok a Gárdonyi, a felsõsök pedig a Nagy Dózsa épületében tanulnának. Ez azonban sem az osztálylétszámok miatt nem lehetséges, sem pedig amiatt, hogy számítógépes és technika szaktantermeket kellene megszüntetni. Nem is beszélve arról, hogy a szükségmegoldások feszültségeket okoznának. Nem az efféle ötletek kellenek itt, hanem fizetni, minden településnek a ráesõ költségeket! Hogyan alakul a munkanélküliek létszáma Pásztón és a kistérség 25 településén? Az elmúlt év egyik igen érzékeny kérdése a foglalkoztatás alakulása, ami 2011-re is kihatással van. Ez év január 1-jén 739 fõvel nõtt az álláskeresõk száma, ebbõl 233-an azok a pásztóiak, akik az Út a munkához program megszûnésével maradtak foglalkoztatás nélkül. Ez nagyon komoly érvágás, hiszen mintegy 200 millió forintot tett ki a közmunkák támogatása. Az érintett családok is kritikus helyzetbe kerültek, hiszen nagy részük csak a 28 ezer 500 forint bérpótló támogatást kapja, vagy az ennél alig több álláskeresési támogatást. A program megszüntetése átgondolatlan kormányzati intézkedés volt! Napnál világosabb, hogy a döntéshozókat fiskális szempontok vezérelték, hiszen az elmúlt évben a közmunkára fordítható 152 milliárdos támogatás 42 milliárd forintra csökkent. Akárhogyan is van, számos fejlesztés is megvalósult Pásztón. Igen, ezek jelentõs szerepet töltenek be önkormányzatunk életében. Az elmúlt idõszakban a Margit Kórház uniós támogatással megvalósuló beruházása december 31-én befejezõdött, több mint 810 millió forintos költséggel. Ebbõl még várunk 29,7 millió forintot, ami az öt százalékos áfa növekedés miatti kompenzáció, illetve további 7,8 millió forint támogatást. Az így megvalósított szakrendelõnk már teljes kihasználtsággal mûködik, míg Szécsényben, Rétságon a hasonló egészségügyi intézmény csak ez év áprilisában kezdi meg mûködését. Pásztón befejezõdött a Hunyadi út építése, ami 109 millió 631 ezer forintos költséggel valósult meg. A faaprítékos tüzelésû kazánt is sikerült üzembe helyezni a kórházban, ami jó hatásfokkal és a földgázénál lényegesen alacsonyabb költséggel üzemel. Egy sok vitát kiváltó beruházásról is meg kell emlékeznem. A Százszorszép és a Hétpettyes óvoda fûtéskorszerûsítésére 26 millió forintot meghaladó összeget költött a város. Sajnos a kivitelezõ a pellet fûtésû kazánnál nem tudta igazolni a szerzõdésben szereplõ 105 kilowatt hõteljesítmény leadását kazánonként, amiért bírósági úton érvényesítjük jogos érdekeinket. Ez év február végére a kivitelezõ átmeneti megoldásként egy száz kilowattos gázkazánt épített be a saját költségén, ami biztosítja a csoportszobákban a megfelelõ hõmérsékletet. Ez úton is köszönjük a szülõk türelmét és segítségét, illetve munkatársaink odaadó hozzáállását, ami télen a rásegítõ fûtéssel biztosította, hogy az óvodai ellátás egyetlen napot sem szüneteljen! Jelenleg is zajlik a városközpont rehabilitációja. Ez egy igen fontos fejlesztés, költsége meghaladja a 908 millió forintot. A befejezési határidõ július 1-je. A jelenleg is látható kivitelezési munkálatok mellett még a zeneiskola, a ciszterci kolostor és a mûvelõdési központ környéke is megújul. A fõút és a mûemléki környezet nem csak új burkolatot kap, hanem információs és útjelzõ táblákat is elhelyezünk. A beruházás részeként megnyílik a turisztikai információs pont és a Gaál István kiállítóhely is. A piac használatbavételi eljárásának engedélyezése már folyik, a szomszédokkal sikerült rendezni a vitás kérdéseket. Jó néhány uniós támogatással megvalósuló pályázat is említhetõ még, így például a Dózsa és a Gárdonyi tagiskolában az informatikai infrastruktúra fejlesztésére több mint 32 millió forint áll rendelkezése. Ez az összeg interaktív táblák beszerzését is lehetõvé teszi. Az általános iskola egy 16 millió 840 ezer forintos képzési pályázata jelenleg is folyik. A mûvelõdési ház a civil szervezeteivel együtt 37 milliós forintot meghaladó programot valósít meg. A sikeres pályázatokat Istennek hála még hoszszan sorolhatnánk! Azért bizonyára lenne még mire pályázni Sajnos a hazai forrástámogatású pályázatokat, amelyek utak, járdák építését tennék lehetõvé, az állami költségvetés nem tervezte. A regionális fejlesztési tanács által kiírandók közül a kül- és belterületi vízrendezést, valamint az egészségügyi feladatokat célzó beruházásokra szeretnénk pályázni a jövõben. A Dózsa tagiskola esetében a vizesblokk felújítására vonatkozó pályázatot már benyújtottuk. Emellett az önkormányzat lehetõségei szerint a munkahelyek megtartására, újak teremtésére is törekszik, illetve legfontosabb a város mûködõképességének a megõrzése 2011-ben is! Faragó Zoltán

4 4 TÁJÉKOZTATÁS Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal telekommunikációs rendszerét korszerûsítettük, amely amellett, hogy megkönnyíti az ügyintézõk elérését, jelentõs költségmegtakarítást eredményez. A fejlesztéssel egyidõben szolgáltató váltás is történt, de emiatt az ismert telefonszámaink nem változtak. Fontos azonban, hogy 8-tól a meglévõ telefonszámaink elé a 32-es körzeten belülrõl történõ hívás esetén is tárcsázni kell a es elõhívó- és körzetszámot. Pl.: 06-32/ (Központi szám) A központi szám hívásakor korszerû interaktív ügyfélirányító rendszer válaszol automatikusan az érdeklõdõnek, amely segít kiválasztani a megfelelõ ügyintézõt, amennyiben nem ismeri a mellékének számát. Hanginformációs (IVR) ügyfélszolgálati rendszer bemutatása: A 06-32/ Központi telefonszám hívásakor az alábbi hangüzenet fogadja ügyfeleinket: Üdvözöljük! Ön Pásztó Város Polgármesteri Hivatalának központi telefonszámát hívta. Amennyiben ismeri a mellékállomás számát már billentyûzheti, ha nem, válasszon az alábbi lehetõségek közül IVR menürendszer: Közérdekű közlemény Az ügyintézõk mellékállomásának száma, amely közvetlenül is billentyûzhetõ 1. gomb: Titkárság 1. gomb: Titkárság mellék száma: gomb: Polgármester mellék száma: gomb: Alpolgármester mellék száma: gomb: Jegyzõ mellék száma: gomb: Aljegyzõ mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 2. gomb: Intézményirányítási és Szociális Osztály 1. gomb: Osztályvezetõ mellék száma: gomb: Gyermekvédelmi ellátások mellék száma: gomb: Aktív korúak ellátása mellék száma: gomb: Egyéb szociális ellátások mellék száma: gomb: Intézményirányítás mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 3. gomb: Városgazdálkodási Osztály 1. gomb: Osztályvezetõ mellék száma: gomb: Építmény és idegenforgalmi adók, talajterhelési díj mellék száma: gomb: Iparûzési és gépjármûadó, adóigazolás kiadása mellék száma: gomb: Pénzügy, gazdálkodás, könyvelés mellék száma: gomb: Hitel, számlázás, központi adók, beruházások mellék száma: gomb: Pénztár mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 4. gomb: Okmányiroda 1. gomb: Osztályvezetõ mellék száma: gomb: Vállalkozási, kereskedelmi ügyek mellék száma: gomb: Anyakönyvi, állampolgársági ügyek mellék száma: gomb: Gépjármû ügyintézés, vezetõi engedélyek mellék száma: gomb: Forgalomból kivont gépjármûvek ügyintézése mellék száma: gomb: Népességnyilvántartás, személyi okmányok mellék száma: gomb: Szabálysértési, birtokvédelmi ügyek mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 5. gomb: Gyámhivatal 1. gomb: Gondnoksági, gyermekvédelmi ügyek mellék száma: gomb: Kapcsolattartás, kiskorúak ügyei mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 6. gomb: Szervezési Osztály 1. gomb: Osztályvezetõ mellék száma: gomb: Testületi ügyvitel, bizottságok mûködése mellék száma: gomb: Választási, népszavazási feladatok mellék száma: gomb: Informatikai iroda mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 7. gomb: I. fokú építéshatóság 1. gomb: Építési és bontási engedélyek mellék száma: gomb: Telekalakítás, közterület használat mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 8. gomb: Fõmérnökség 1. gomb: Fõmérnök mellék száma: gomb: Közmûvek, út, gáz, villamosenergia és vízügy mellék száma: gomb: Vagyongazdálkodás, környezetvédelem mellék száma: gomb: Visszatérés a fõmenübe 9. gomb: IPESZ iroda mellék száma: gomb: Kezelõ kapcsolása mellék száma: 10 Reméljük, hogy az új telekommunikációs rendszerünkkel segítjük Tisztelt Ügyfeleinket a megfelelõ ügyintézõ elérésében, ezzel is gyorsítva az elintézési idõt. Közvetlenül hívható telefonszámok: 06-32/ Központi telefonszám (a mellékállomások ezen a számon érhetõk el) 06-32/ Polgármester 06-32/ Alpolgármester 06-32/ Jegyzõ 06-32/ Aljegyzõ 06-32/ Fõmérnök 06-32/ Szervezési osztály vezetõje 06-32/ Titkárság 06-32/ Titkárság FAX 06-32/ Intézményirányítási osztály vezetõje (FAX is) 06-32/ Belsõ ellenõr 06-32/ Pénzügyi osztály (FAX is) 06-32/ Gyámhivatal 06-32/ Adócsoport 06-32/ Okmányiroda FAX 06-32/ Okmányiroda vezetõje 06-32/ Okmányiroda 06-32/ Polgári védelmi kirendeltség (FAX is) 06-32/ IPESZ iroda (FAX is) 06-32/ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság (FAX is)

5 Arany Katedra Díjas pedagógusaink Megható ünnepségre került sor a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban a félévet záró nevelõtestületi ülésen. Intézményünk pedagógusai, Deák Kálmánné és Deák Kálmán csaknem negyven éves pedagógiai munkásság után ez évben vonulnak nyugdíjba. Munkájuk elismeréseként vehették át a Magyar Kultúra Napján a közoktatásért felelõs minisztérium által adományozott Arany Katedra Emlékplakett díjat Herczegné Varga Ilona igazgatónõtõl. A tanárnõ és a tanár úr matematika-fizika szakos tanárként, munkaközösség-vezetõként, igazgatóhelyettesként és igazgatóként is tevékenykedett. Alapos szakmai, pedagógiai és matematikai tudásukat a diákok szaktárgyi felkészítésében és nevelésében kamatoztatták. Munkájuk eredményességét bizonyítják tanítványaik sikerei az érettségi vizsgákon, illetve a felsõoktatási Január harminc éve fontos hónap Pásztó és minden Csohány Kálmánt szeretõ, tisztelõ ember számára. Amióta Csohány mûvészete és munkássága az életem része lett, azóta másképp rezdül a lelkem húrja, ha közeledik január 31-e, a születésnapja! A mûvésztisztelõk köre igyekszik megfelelõen ünnepélyessé tenni e jeles napot. Az idén is sikerült ezt tartalmasan megvalósítani, de, ennek története van. Az 1970-es években barátaimmal gyakran üldögéltünk a Karancs Szálló Énekek éneke kerámiafala elõtt. Én az ablak mellé ültem, mert úgy ráláttam a varázslatos mûalkotásra. Egy pár évtized után bezárt a Karancs, rövidesen hasznosították az alsó szintet, boltok, bankok vették birtokba. Ha Salgótarjánban jártam, mindig figyeltem, helyén van-e a kerámiafal. Azt láttam, hogy jelképesen eltakarták. Nem illett a bérlõ profiljába. Errõl rendszeresen intézményekbe való felvétel terén. Diákjaik számára példát adnak szakmai igényességbõl, felkészültségbõl, céltudatos munkavégzésbõl, de emberségbõl, becsületességbõl és tisztességbõl is. A nevelõtestület meghatározó és megbecsült tagjai, akik széleskörû tapasztalatukkal, kreativitásukkal és sokoldalúságukkal pedagógus közösségünk innovatív emberei, akik munkaközösségvezetõként segítik a kollégák ön- és továbbképzését, szakmai és pedagógiai fejlõdését. Pedagógiai munkájukban kiemelt szerepet kapnak a tehetséges és hátrányos helyzetû diákok felkarolása és felkészítése, céljaik megvalósítása. Tanítványaikkal és kollégáikkal a megértésen, tiszteleten és szereteten alapuló kapcsolatot építettek ki, mely segített a pozitív életszemlélet és értékrend kialakításában és követésében. A pedagógiai munkájuk mellett különös figyelmet fordítottak a kollégák, a munkatársak problémáinak megoldására, érdekvédelemre. Tevékenységük, munkájuk és emberi értékeik követendõk kollégáik és az õket követõ nemzedék számára! értesítettem a családot is. Egy fekete betûs napon jött a döbbenetes hír, hogy barbár módon bontják a falat! Szerencsére a Csohány Baráti Kör Kultúrájáért Alapítvány idõben megtette a megfelelõ lépéseket, és megmentette a fal többi részét. A dobozokba került kerámialapokat KÖZÉPFOKON 5 Országos élmezőnyben a Mikszáth A középiskolák eredményességi mutatói között Végleg összerakott cserepek Pásztóra szállították, és több lehetõség közül választva, megleltük a méltó helyét. A hibátlan kerámiaképekbõl új egységet alkotott Zsibrita Katalin kerámiamûvész októberében, Kálmán Napon felavattuk a Mikszáth Kálmán Gimnázium bejáratánál a töredékesen is szép, murális falfelületet. Dobozokban maradt még jó pár, kissé sérült, töredékes, egyszínû, valamint kevés számú töredékes, figurális lap is. Több mint két évtizede folyik a magyar középiskolák tanulóinak eredményeit összegyûjtõ munka, amely évrõl évre elkészíti a középiskolák eredményességi mutatóit tartalmazó táblázatokat. Több száz fajta eredményességi mutató készül évente az érettségi vizsgákon, a felsõoktatási felvételiken, a középiskolai versenyeken elért eredmények alapján. Az alábbiakban közölt adatok a felvételi vizsgákon résztvevõk érettségi átlagpontszámait a felvételi tárgyakból a nyelvvizsga arányokat, a felvételire jelentkezõk között), és az országos középiskolai tanulmányi versenyeken (OKTV) elért eredményeket mutatják, a közötti éveket figyelembe véve. Az adatok a Köznevelés címû folyóirat évi 23. számában jelentek meg, az írás az egyes középiskola típusba tartozó intézmények közül a fenti mutatók tekintetében legkiválóbb 15 százalék (összesen 157 iskola) eredményeit mutatja meg táblázatos formában. Nagy örömünkre szolgál, hogy a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium bekerült az ország legjobb iskolái közé a vegyes középiskolák kategóriájában, a tiszta gimnáziumok és szakközépiskolák mellett. Az adatok alapján középiskolánk: Középszintû érettségi mutatója 73,4 ez a kategória hatodik legjobb eredménye; Nyelvvizsga aránya 83,14 a kategória negyedik legjobbja; OKTV pontszáma 19,7 a kategória 12. legjobb eredménye. A vegyes középiskolák között a mutatók összesítése alapján iskolánk országos viszonylatban a 13. helyet foglalja el. Természetesen a középiskolákban folyó munka minõsége rendkívül összetett, és sok más könnyen vagy kevésbé jól mérhetõ tényezõ is hatással van rá ilyen többek között az iskolába járó tanulók összetétele is. Mivel hitünk szerint a siker közös munka eredménye, az intézmény vezetése ezúton is szeretné megköszönni az iskola tanárainak, dolgozóinak, tanulóinak és szüleiknek a kimagaslóan jó eredmény eléréséhez nyújtott segítséget! Az adatok forrása: Köznevelés, 2010/23. szám. A cikk megtalálható a oldalon is, fizetõs hozzáféréssel. Herczegné Varga Ilona igazgató úgy gondolta, ezen lapok is megérdemelnék, hogy méltóbb helyet kapjanak. Az õsszel létrejött iskolai büfé elõtere jó helynek mutatkozott a célra. A lehetõségrõl beszélgetve örömmel ajánlottam fel, hogy e töredékes anyagból egy szerves egységet állítok össze. Ez megtörtént. Egy jó barátom, Illés Tamás szakértõ tudásával helyükre is kerültek a kerámiák. Vele rekonstruáltuk a Mûvészeti Iskolában Rajeczky névadó falát is. Így január 31-én egy régi, de új értékkel gyarapodva emlékezhettünk Csohány Kálmán születésnapjára. Szeretném remélni, hogy a kerámiafal annyi viszontagság után végleges helyére került és hirdeti unokáinknak, hogy a mûvészet örök! Perényi Anna

6 6 KÖZMÛVELÕDÉS Rendezvényeink TÁMOP sz. pályázat támogatásában Könyvtárunk Pásztó Város Önkormányzata támogatásában 2010-ben TÁMOP Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázaton, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár konzorciumi tagjaként Ft támogatást kapott. A pályázat egyik kiemelt része az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerûsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása, illetve lebonyolítása, különös tekintettel az óvodás és iskoláskorúakra, hátrányos helyzetûekre. I. Könyvtári szolgáltatások programjai a 3-14 éves korcsoportban 1. Az óvodás korúak fogadása Az óvodás korúaknak a rendszeres könyvtárlátogatása már az írás-olvasás megtanulása elõtt megalapozhatja a könyvek mesék történetek felé forduló érdeklõdést. Az évszakokhoz, a természethez nemzeti ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások gazdagítják az óvodában vagy a családban szerzett ismereteiket. A népmesék, versek feldolgozása közösen, esetleg kis dramatizálással, bábozással egybekapcsolva különösen maradandó könyvtári élményt jelentenek ennek a korosztálynak. Már ebben a korban tisztázni kell a könyvtár kölcsönadó szerepét, a dokumentumok megóvásának fontosságát, hogy iskolás korukban már gyakorlott könyvtárlátogatók lehessenek. A közös mesélés, éneklés, kézmûves tevékenységgel kiegészített foglalkozások maradandóbb élménnyé teszik a könyvtárban eltöltött idõt. Az óvodások beiratkozásra ösztönzése eredményezheti a közös könyvtári élményszerzést a szülõvel, testvérrel, rokonnal együtt. 2. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Dózsa György Tagintézményének és Gárdonyi Géza Tagintézményének tanulóinak szánt programok 2.1 Az osztályszintû könyvtárlátogatások mindig élményt jelentenek a gyerekeknek, hiszen kizökkennek a mindennapok monotonitásából, kikerülnek az iskolafalak közül, ezáltal érdeklõdõbbek, fogékonyabbak lesznek a kívülrõl jövõ információk iránt. Ez óriási lehetõség a könyvtárak számára, amivel folyamatosan élni kell. Alapvetõ célok alsó tagozaton az értõ olvasás megalapozása és elmélyítése, a rendszeres tananyagon kívüli olvasás igényének felkeltése. Felsõ tagozatban a már meglévõ jártasság folyamatban tartása, ráépítés az eddig megismert mûfajokra. Átvezetni a mesébõl a mondán, a modern meséken és meseregényeken át az ifjúsági irodalom témakörébe a gyerekeket. A könyvtárhasználati foglalkozások rendszeressé tételével elõsegítjük a célcsoport tudatos könyvtárhasználóvá válását. 2.2 Rendhagyó irodalomórák A jeles írókkal, költõkkel, elõadómûvészekkel való találkozás fontos eleme az olva-

7 KÖZMÛVELÕDÉS 7 sásra nevelésnek, az irodalom iránti igény felkeltésének. Motiválhat maga az író, az elõadómûvész személye, de a bemutatott mûvek is felkelthetik a szunnyadó érdeklõdést. Az író-olvasó találkozók eddig is és a jövõben is kiemelkedõ élményszerzésre lehetõséget nyújtó rendezvények voltak, s maradnak a jövõben is. A helyben élõ amatõr alkotók elõadómûvészekkel közösen szervezett programok jó alkalmak az élõ kapcsolatteremtésre. Az érzelmek, az ismeretek közvetítése élmény az elõadónak, élmény a hallgatónak. A fiatalok megismerkedhetnek azokkal a lehetõségekkel, ami környezetükben adott, a mûködõ amatõr közösségek megismerése révén. Felkeltheti a rejtett tehetségekben a magukat megmutatni akarást, de a pillanatnyi élmény ízlésformáló hatása sem elhanyagolható. 3. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, késõbbiekben EGYMI tanulói Intézményünkben évek óta folyik - többnyire pályázati támogatások segítségével - a roma tanulók felzárkóztató programja. A városunkban mûködõ bentlakásos Általános Iskola és Diákotthon (EGYMI) diákjaival kiépített kapcsolat folyamatos együttmûködést eredményez, és sikeresnek mondható ez a réteg, könyvtári integrációja tekintetében. A rendszeres programokban szerepelnek mesefeldolgozások, bábozás, illusztrációk készítése, könyvtárhasználati ismeretek, monda és regefeldolgozások, dramatizálás, kézmûves foglalkozások, internet használattal kiegészítve. A gyermekek havi, majd kéthavi rendszerességgel látogatnak a könyvtárba. Minden alkalommal megkapják a következõ foglalkozás témakörét, amelyre a pedagógusokkal közösen készülnek. 4. Irodalmi olvasónaplók A 2010-ben kiadott pályázatok korcsoportok szerint: A mesék vándorútján 4. osztályos tanulók 44 db Mikszáth Kálmán: A beszélõ köntös 5-6. osztályos tanulók 42 db Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 7-8. osztályos tanulók 40 db Évente három irodalmi olvasónapló pályázatot adunk ki 4.osztályos, 5-6. és 7-8. osztályos tanulók számára. Magyar, ill. külföldi klasszikusok és a kortárs írók mûveit dolgozzuk fel olvasónapló formájában. II éves korosztály 1. Osztálylátogatások a könyvtárban Szeretnénk elérni, hogy a középiskola valamennyi osztálya és évfolyama a tanévek során legalább egy alkalommal ellátogasson a városi könyvtárba, és megismerje az intézmény állományát, szolgáltatásait. Segíteni kívánjuk a diákokat a könyv- és könyvtárhasználati ismereteik gyakorlati alkalmazásában, a tanultak elmélyítésében, valamint az önálló ismeretszerzés elsajátításában és a hatékony tanulási technikák megismertetésében. 2. Hazám, hazám, te mindenem Zenei mûveltségi vetélkedõ Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére A zenei-mûveltségi vetélkedõt szeptember hónapban hirdettük meg a pásztói gimnázium diákjai körében azzal a céllal, hogy a fiatalok közelebbrõl megismerjék az Erkel család zenei örökségét, Erkel Ferenc életútját, életmûvét, valamint képet kapjanak a 19. századi, Erkel-korabeli Magyarország mûvészeti életérõl is. A felkészülés idõszakában a csapatok számára levetítésre került Keleti Márton: Erkel c. életrajzi filmje és a Bánk bán c. operafilm, Káel Csaba rendezésében. A feladatok között szerepelt írásbeli feladatlap Erkel korából, szóbeli villámkérdések a családról és Erkel Ferenc életérõl, képek, fotók, mûalkotások felismerése, Erkel mûvek és operarészletek meghallgatása, felismerése, valamint egy esszé -jellegû feladat is, melyet otthoni kidolgozásra, elkészítésre kaptak meg a versenyzõk. Ennél a feladatnál minden csapatnak egyegy, általunk megadott témát kellett tetszõleges technikával elõadni, bemutatni, max. 5 perces idõtartamban. A prezentációk között szerepelt a szöveges elõadások színesítésére képes tabló és PowerPointos ismertetõ is. A könyvtári szolgáltatásokon alapuló olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése jövõben még hangsúlyosabbá teszi az önálló tájékozódást, a gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás meghatározását. Az erre épülõ programok, rendezvények még jelentõsebb minõségi változást eredményeznek, így jobban kihat majd társadalmi méretekben az egész létünkre. Városi Könyvtár olvasószolgálata

8 8 HIRDETÉS SZÉPIRODALMI PÁLYÁZAT A pásztói ATHÉNÉ ALKOTÓKÖR, a Kortárs Mûvészek Közhasznú Szervezete, irodalmi pályázatot hirdet Nógrád-megye öntevékeny irodalmárai részére. A Zászlós Zsóka György emlékére alapított ATHÉNÉ IRODALMI-DÍJ olyan írásmûvek elismerésére szolgál, amelyek a helyi magyar kultúrát gazdagítják. Külön hangsúlyt helyez a magyarság nyelvi kultúrájának ápolására, a szép magyar beszédre. A pályázat témája; HOGYAN LÁTOM ÉLETÜNKET? Ajánlott témakörök: veszélyeztetettség a családban; az alkohol romboló hatása; kilábalás a szenvedélybetegségbõl; erõszak a családban; erõszak az iskolában; kiút a szegénységbõl; bátorság és önismeret; segítõink az angyalok; szép életrõl álmodom. A pályázatot mûfaji megkötés nélkül, j e l i g é s beküldéssel, két korcsoportban hirdetjük meg: fiataloknak 18 éves korig, és felnõttek részére. Minden pályázó két alkotással pályázhat, legfeljebb három, A/4 oldalnyi írással, 12-es betûméretben. Díjazás: I. korcsoport I. díj 10, II. díj 7, III. díj 5 ezer forint, II. korcsoport I. díj 12, II. díj 8, III. díj 5 ezer forint. Beküldés módja: postai úton, ajánlott levélben. A borítékra írják rá: ATHÉNÉ IRODALMI PÁLYÁZAT, valamint a j e l i g é t! A jelige feloldására szolgáló adataikat név, cím, születési idõ, elérhetõség külön, lezárt kis borítékban helyezzék a beküldött anyagba. Beküldési határidõ; augusztus 19. Beküldés helye: Teleki László Városi Könyvtár, 3100 Pásztó, Nagymezõ út 3. Eredményhirdetés és a pályázat értékelése: szeptember 15-én, az Alkotókör születésnapi rendezvényén. Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd Projektzáró konferencia az EGYMI-ben december 22-én tartotta a pásztói székhelyû Nógrád Megyei EGYMI és Gyermekotthon a TÁMOP / számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében benyújtott projektjének záró konferenciáját. A 15 millió 321 ezer 948 forint összegû szakmai fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A pályázat segítségével javulnak és bõvülnek az intézmény által nyújtott szakszolgálati- és pedagógiai-szakmai szolgáltatások. A projekt célja, hogy a pedagógusok az inkluzív nevelés iránt elkötelezettek legyenek, hatékony tanulásszervezési eljárások és kompetenciák birtokába jussanak, melyek által egyénközpontúvá válik a nevelésoktatás folyamata. Ennek megvalósításához új feladatként jelenik meg az utazó gyógypedagógiai hálózat mûködtetése megyénkben, valamint akkreditált pedagógus továbbképzések tartása, amelyek segítik az SNI gyermekek, tanulók együttnevelése során a befogadó szemlélet elterjedését. A záró konferencián 60 fõ pedagógus vett részt, melyen az elõadók beszámoltak a projekt tevékenységek eredményeirõl, tapasztalatairól, továbbá a résztvevõk megkapták az intézmény szolgáltatásait bemutató prospektust. Koós Istvánné igazgató

9 Gyűjti a zöldhulladékot a VGÜ Tisztelt Pásztói Polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 1-tõl újra megkezdjük a zöldhulladék gyûjtését a tavaly megszokott módon: Szurdokpüspöki felõl Salgótarján irányába nézve, a Fõ úttól jobbra esõ utcákból hétfõn, a baloldali területekrõl pénteken kerül begyûjtésre a zöldhulladék. Amennyiben az adott napon nem kerül elszállításra a zöldhulladék, türelmüket kérjük és szíveskedjenek azt az ingatlan elõtt hagyni, hogy egy késõbbi idõpontban elszállíthassuk. Felkérünk mindenkit, hogy a metszési nyesedéket maximum 1 m-es hosszúságúra vágják öszsze és kötegeljék, lehetõleg természetes anyagú kötözõ anyaggal. Az ettõl hosszabb és nem kötegelt nyesedéket nem áll módunkban elszállítani. Az egyéb zöldhulladékot zsákokba helyezzék ki, aminek a TRIANON 91. száját ne kössék be. Kérjük Önöket, hogy a zsákokba csak zöldhulladék (falevél, fû, gyomnövény) kerüljön! A tavalyi évben igen nagy sikere volt az ingyenesen elvihetõ komposztáló ládának. Korlátozott számban, szükség esetén tudunk még a lakosság rendelkezésére bocsátani. Köszönjük azon lakosok igyekezetét, akik igénybe vették ezt a lehetõséget, hiszen az otthoni komposztálással is csökkenthetõ a zöldhulladék mennyisége és a keletkezõ komposzt a jövõben felhasználható a kiskertekben. Köszönjük eddigi együttmûködésüket és reméljük, a jövõben is sikeresen tudjuk munkákat végezni az Önök segítségével, hiszen Pásztó Város szebbé, tisztábbá válása közös célunk. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. nevében: Robotka Róbert ügyvezetõ igazgató A Magyarok Világszövetsége június 4-re, a Trianoni Diktátum 91. évfordulójára nemzeti megmozdulást szervez Versailles-ba, a Nagy Trianon palota elé. A pásztói csoport útiterve a következõ: Június 1. szerda: indulás a Kollégium elõl (Rákóczi u. 5.) 2. csütörtök délelõtt: Strasbourg este: érkezés Párizsba, a szálláshelyre 3. péntek: ismerkedés Párizzsal 4. szombat: nemzeti megmozdulás Versailles-ban francia hatósági biztosítással délelõtt: a Nagy Trianon palota elõtti nagygyûlés a sárospataki 8Kor Színház közremûködésével délután: aversailles-i Palota megtekintése 1/2 5-kor, a Diktátum aláírásának idõpontjában Rekviem a magyarság igazáért a Szent Lajos katedrális elõtt 5. vasárnap: magyar emlékhelyek Párizsban este: hazaindulás 6. hétfõ este: érkezés Pásztóra HIRDETÉS 9 SZIVÁK ILONA ( ) február 19-én, életének 53. évében elhunyt Szivák Ilona volt iskolaigazgatónk, történelem, német szakos tanárunk, kedves kollégánk, számtalan diák szeretett Ilike nénije. Harminc évet dolgozott iskolánk falai között. Az együtt eltöltött évek alatt az iskola közösség minden tagja megtapasztalhatta a pedagóguspálya iránt érzett elkötelezettségedet. Tanítványai mérhetetlen szeretettel gondolnak vissza hangulatos tanóráira, a diákprogramok önfeledt pillanataira, a táborok gitáros-énekes estjeire. Szigorúsága, következetessége sok-sok diákot indított el egy sikeres életúton. Nemcsak a gyermekekbõl, de azok szüleibõl is összetartó közösséget faragott. Példa mindannyiunk számára szakmai tudása, önzetlensége, segítõkészsége. Kollégának, gyerekeknek egyaránt hiányozni fog a problémamegoldó, konfliktuskezelõ képessége. Semmit sem bízott a véletlenre, munkájára a precizitás, a részletekre való odafigyelés volt jellemzõ. Hûsége, végtelen becsületessége, megingathatatlan értékrendje emelte Õt a példaképek közé. Csillag volt Õ, ragyogó csillag a pedagógus pálya egén. Mutatta a helyes utat tanítványainak, kollégáinak, embertársainak. Óriási munkabírással, kivételes elhivatottsággal élte a pedagóguspályának szentelt, de szûkre szabott életét. Tevékenysége minden mozzanatát áthatotta a gyermekek iránti mérhetetlen szeretet, törõdés, empátia, a szebb és boldogabb életre való felkészítés igénye. Decemberben még lelkesen tervezte az elõtte álló feladatokat. Várta az újabb kihívásokat, óhajtotta a munkával teli mindennapokat. Sajnos már biztosan tudjuk, ezek csak vágyak maradnak. Amit közösen terveztünk, azt nekünk az itt maradtaknak nélküle kell megvalósítanunk. Tóth Árpáddal együtt hisszük: Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek. Drága Ilike! Örökké élsz a szívünkben. Közlekedési eszköz: busz Ft/fõ Szállás (3 éjszaka + reggeli) Forma 1. szállodában 60 euró/fõ; egyéb étkezés: egyénileg Elsõ megbeszélés és a 60 euró befizetése: március 18., péntek 18 óra, Fõ u. 58 Érdeklõdni és jelentkezni lehet: 06-70/ ; 06-70/ ; illetve: Bottyán Zoltán, az MVSZ Nógrád megyei elnöke Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája A Lux Temetkezés minden dolgozója szívbõl jövõ együttérzését és fájdalmát fejezi ki a gyászoló család tagjainak. Egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a temetési szertartás hangosítása és zenei aláfestése nem a Lux Temetkezés feladata volt.

10 10 MOZAIK Sokszínű múzeumpedagógiai foglalkozások A Pásztói Múzeum a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretein belül kiírt /10-1 "Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása" címû pályázaton 47 millió 660 ezer forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. Zentai Evelin, a projekt szakmai vezetõje elmondta, hogy a pályázati konstrukció célja a közoktatásban résztvevõ gyerekek óvodai nevelésének, a tanórai és tanórán kívüli, illetve a szabadidõs nem formális, informális nevelésének, oktatásának támogatása kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztõ szabadidõs tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttmûködésében, helyi és országos szinten is. A Múzeum ebben a projektben többféle múzeumpedagógiai tevékenységi formát is vállalt heti, illetve havi szakkör; vetélkedõ, Infrastrukturális fejlesztés a Pásztói Múzeum pincéjében A Pásztói Múzeum a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának keretein belül kiírt TIOP 1.2.2/09 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erõsítése címû pályázaton 84 millió 61 ezer 480 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A pályázat projektmenedzsere, Pászti Andrea elmondta, hogy az építési, átalakítási munkálatok év végére fejezõdnek be, a beruházás építész tervezõje Sisák Gábor. A fejlesztés során a Múzeum pinceszintjén kialakításra kerül egy tanulmányi raktár, ahol a természettudományi, képzõmûvészeti és helyismereti gyûjteményi anyagot helyezik el. A raktár egy része látványraktárként funkcionál, melyet a látogatók bármikor megtekinthetnek és a helyi nevelési és oktatási intézmények tanórai és tanórán kívüli oktatásban szemléltetõeszközként használhatnak. A pince keleti szárnyában kap helyet a kialakítandó múzeumpedagógiai oktatóterem, melynek segítségével a Múzeum kimagasló múzeumpedagógiai tevékenysége, az infrastrukturális ellátottsága nagymértékben fejlõdik. verseny; témanap, témahét formájában, amelyek már a tanév elsõ félévében elkezdõdtek és folytatódnak egészen a következõ tanév második félévéig. A Pásztói Múzeum együttmûködõ partnerei Pásztó Város Önkormányzat Óvodája, Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája - Gárdonyi Géza és Dózsa György Általános Tagiskola - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon és az ecsegi II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola. A projekt idõszaka alatt a diák látogatók számának további jelentõs növekedése várható, hiszen a Pásztói Múzeum oktatási szolgáltatásai két év alatt csaknem háromezer fiatalt mozgatnak meg. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. A programokat a Pásztói Múzeum öt évig fenntartja. Hóvirág Galanthus nivalis A télutó és a koratavasz tömegesen virító növényét mindenki ismeri. Ennek ellenére természetes tulajdonságairól nem felesleges néhány sort írni. Fõ szezonja a március, de enyhe teleken már januárban megkezdõdik a virágzás. A Mátra és a Bükk fagyzugos északi kitettségû völgyeiben és a Bükk-fennsík töbreiben akár még májusban is találhatunk virító hóvirágot. Tudományos neve a görög gala vagyis tej, és az anthosz, virág szavakból áll össze. A nivalis pedig latin szó: havasat, hóborítottat jelent. Elõször két tõlevele bújik ki. Ezek szálas, a csúcsuk felé szélesedõ hamvaszöld levelek, melyek virágzáskor 6-5 centiméter hosszúak. A két levél között emelkedik ki a tõkocsány, melynek magassága 6-20 centiméter között változik. A kis harangként bókoló fehér virágot három hoszszúkás tojásdad alakú lepel alkotja. Ezeken belül még három fehér belsõ lepel található, melyek peremén zöld sáv található. Hat porzója két körben helyezkedik el. Alsó állású magháza 3 termõlevélbõl alakult egy bibeszállal. A virágot rovarok porozzák be. A termés három rekeszû húsos tok. Az apró magvakat hangyák terjesztik. A termések áprilisra már meg is érnek. A levelek májusban elszáradnak, a túléléshez szükséges tápanyagokat a növény hagymájában raktározza. Legkedveltebb termõhelyei a középhegység gyertyános tölgyesei, valamint az ártéri ligeterdõk, ahol tömegesen virít. Az utóbbi évtizedben tömeges gyûjtését szerencsére sikerrel korlátozzák. Ennek ellenére még mindig találkozhatunk árusításával. A leszedett virágok ugyanakkor hamar elhervadnak. Ott szépek, ahol megteremnek. Felesleges, hogy az emberi kapzsiság áldozatává váljanak. Rendszertani besorolás: Osztály: Monocotyledonpsida, egyszikûek; Rend: Liliales, liliomvirágúak; Család: Amaryllidaceae, amarilliszfélék. Dr. Hír János A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány tájékoztatója A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvû Képzésért Alapítvány tevékenysége és gazdálkodása 2010 évben az alábbiak szerint alakult: Az alapító okiratnak megfelelõen a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Magyar-Francia Kéttannyelvû Tagozatán folyó oktató-nevelõ munkát, az eszközellátásának javítását és a külföldi cserekapcsolatok lebonyolításában nyújtott segítséget támogatásaival. A tagozat igényeit a szaktanárok, az osztályfõnökök, a tagozat könyvtárosa közvetlenül juttatták el a kuratórium elnökének, aki azt a Kuratórium elé terjesztette január 1-én Ft volt az alapítvány induló vagyona, ebbõl Ft lekötött betét (alapító vagyon) és Ft lekötött betét az OTP Bank Pásztói Fiókjánál valamint Ft az alapítvány számlaszámán található forgótõke és kasszában Ft volt december 31-én Ft volt az alapítvány vagyona, ebbõl Ft lekötött betét (alapító vagyon) és Ft lekötött betét az OTP Bank Pásztói Fiókjánál valamint Ft az alapítvány számlaszámán található forgótõke és kasszában Ft volt évi kiadásaink és támogatásaink: Mikszáth nap támogatása Ft Az osztályok csereútjainak támogatása (franciaországi út, 10F) Ft a végzõs osztályok szalagavatójának támogatása Ft diákok támogatása Ft eszközök /irodaszer/ vásárlása a tagozat részére Ft hirdetés Tudakozóban Ft Rendhagyó irodalomóra támogatása Ft bank/posta és egyéb költségekre Ft 2010 évi bevételeink a következõképpen alakultak: szülõi támogatások Ft Euro-Niko Kereskedelmi és Szolg. Kft támogatása Ft kamat jóváírás Ft APEH 1% Ft Köszönjük mindazoknak akik anyagilag vagy bármilyen más formában támogatták Alapítványunk munkáját. Számlaszámunk változatlan: Adószámunk: Az Alapítvány Kuratóriuma

11 Paszt2011_03.qxd :32 Page 11 HIRDETÉS 11 Idén is Muzsikál az Erdő! A Muzsikál az Erdõ Mátrai Mûvészeti Napokat 2011-ben július között rendezik meg a Mátra térségében, az egyik fontos helyszín Pásztó lesz. A részletekrõl a rendezvény honlapján folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

12 12 MOZAIK Jótékonysági bál a Gárdonyi tagiskolában Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel mondta Teréz anya, és mi ezt a gondolatot választottuk az idei bál mottójául. Tizenhetedik alkalommal rendezte meg az iskola nevelõi és szülõi közössége a Gárdonyi jótékonysági bálját. A mai egyre nehezedõ világban öröm, hogy a minden vállalkozást, minden családot sújtó gazdasági helyzet ellenére igen szép számmal jöttek össze vendégeink, hogy most is jó szívvel segítsék a gyermekeink oktatásának korszerûbbé tételét. Wass Albert szerint nincs jó világ és nincs rossz világ, csak egyetlenegy világ van, mely sok kis jóból és sok kis rosszból tevõdik össze, s aszerint billen, ahogy súlyát húzza, semmi más nem képes jóra változtatni az emberi világot, csupán az egyes emberek cselekedetei. Hisszük, ezt a jótékonysági bált is szerénytelenség nélkül bátran besorolhatjuk a rengeteg kicsi jó közé, amivel közösen hozzájárulhattunk a nagybetûs JÓ felülkerekedéséhez. Majd amikor a tanulók a bál bevételébõl vásárolt eszközöket használják, valóra válik Teréz anya gondolata! A rendezvényt a nyolcadik A osztály revütánca nyitotta meg, majd az alsós osztályok produkciói következtek, melyek joggal nyerték el a közönség tetszését, és ezt tapsukkal is kifejezték. A mûsor zárásaként a nyolcadik B osztály fergeteges produkciója váltotta ki a közönség vastapsát. Polgármester Úr pohárköszöntõjében üdvözölte a megjelenteket, és reményét fejezte ki, hogy még sok-sok alkalommal kerül megrendezésre ez a szórakozással egybekötött jótékonykodás. Köszönetünket fejezzük ki a szervezõknek, a névvel és név nélkül adakozóknak és mindenkinek, akinek a munkája lehetõvé tette, hogy január 29-én este összegyûljünk, megtaláljuk az egymáshoz és a többi emberhez vezetõ utakat. Hiszen tudjuk: az a közösség képes nagy tettekre, kivételes idõkben különleges cselekedetekre, ahol a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit, ahol a vágyak nem maradnak mindig vágyak, mert vannak, akik merik vállalni azok valóra váltását. Mindannyiuknak köszönjük! Gárdonyi Géza Tagiskola közössége TÁMOGATÓINK: AGRO-PRODUKT Kft., ADORJÁN LÁSZLÓNÉ, Alapi Sándor, Alföld tej, Antal Dávid, Al Rablo, Aranybogrács, Edénybolt, Árkád Büfé, Babjákné Petrány Marianna, Bakos Ker Kft., Lõrikné Gáspár Szilvia, Bambino Gyermekdivat, Bátonyterenye Tanuszoda, Berta Gyuláné, Bodrogi István, BOJTOS SZABOLCS ÉS NEJE, Boltív Tüzép (Szalkai Gyula), Bonjour Ajándékbolt, Baumit, Bézma Pékség, Branzné Oláh Tünde, Büdi Zsuzsanna, ZÖLD bolt (Molnár Magdolna), CHEN-HONG Kft. (Ázsia Áruház), CZAGÁNÉ TAMÁS TÜNDE, Suli Market, "LM-ApleX" Kft., Csibe Cukrászda (Ifj. Mezõvári J.), Cool-tej (Tálosi Tamás), Cserhátszentiván Önkormányzat, DEÁKNÉ ALAPI JUDIT, Dézsiné Gubala Hedvig, Dinka Jánosné, Glaudius (Zeke Zoltán), GUBOLÁNÉ ZELNIK RITA, Gugyela Melinda, Gyógyír Gyógyászati Szaküzlet, Dózsa György Tagintézmény, Dr. Boczek Tibor, ifj. Dr. Halász István, Dr. Halász István, Dr. Kövesi László, EGLO Magyarország Termelõ Kft., Fashion Divat, FRANKÁNÉ BAZSÓ EDINA, Franka József, Illés Diána, Fókuszelektron Mûszaki Bolt (Petrány László), Francia Pékség, Frézia Virágbolt, GEKKÓ, Gubola Zoltán, Görõcs Annamária, Göröcs MIKLÓS ÉS NE- JE, OL-PET Bt. (Gyenes Péter), HERCZEG ATTILA ÉS NEJE, Hegedûs László, Ladosinszki Erzsébet, Husqvarna (Bódi Csaba és neje), K & H Bank Rt., KIS ADRIENN, Kis Angelika, Kálmánfy Bernadett, Kanyó Jánosné, KIRÁLYNÉ KLENYÁN MELINDA, Gyurkó Jánosné, Kanyó Lászlóné, Nagy Simonné, Szabóné Tóth Edit, Vodafon Pásztói bolt, Kávéház (Dr. Nagy Lajosné), Mûszaki Könyvkiadó, Kódex Líra Kft., Kézmû Szõke Ferenc, Kanyó Péter TRUE COMP Kft., Káposzta Csaba, K-B Divatház (Kovácsné Bernáth Gabriella), Kényelem Bútorbolt (Kriston Zoltán), KÉT TEXtilház Kft. (Alapi Tünde), Krämer László, Ladóczkiné Ujházi Beáta, Lakásfelszerelés, Mátra Stúdió Bt., Mester Iparcikk Szaküzlet, Major Zoltán, Mikó Zsolt, Mechanika 2001 Kft., Molnár Lászlóné, Falusy Péter, Németh Róbert, NEMZETI TANKÖNYV- KIADÓ, Nagy Sándor, Nagy Ádám fazekas, Óra és Ékszer (Nagy Józsefné), Olympia Sport, Palóc GSM Kft., PERCZE TAMÁS, PERCZÉNÉ GORTVA MÁRTA, PCT Office Kft., Pocak Pékség, Pont-Market Bt., polgárõrség, Rõfös bolt, Royal Büfé (Molnár Gyuláné), Pusztainé Zeke Csilla, RADICSNÉ DÁVID HAJNAL- KA, Reviczki Sándor (RECO Kft.), SIENA Lakberendezési Áruház (Tõkei Zsolt), Sisák Imre, Sarud Húsbolt, Sisák Norbert ÉS NEJE, Sinker Mobile Kft., SISÁK IMRE polgármester és családja, SÕREGI GÁ- BOR ÉS NEJE, SpAr, SODEXHO Magyarország Kft. (Fûr Lajosné és munkatársai), Schomburg (Deák Péter), Szabó Optika (Szabó Péter és neje), Miklós Ferencné, Szilágyi és Rubin Kft., Szentandrási Szilvia, Gigabite (Szabó Ferenc és neje), Széles pékség, Tóth László, TÓTHNÉ FEHÉR KATALIN, Tóthné Gócza Krisztina, TÖRÖK ERZSÉBET, Trczka Krisztina, Valaszkai István és neje, VÁR TV, Varga József, Városi Tv, Virág Ferenc, VENTILUX, OKÉ ABC, VÁLÓCZINÉ TÓTH LÍVIA, VASS LÁSZLÓNÉ, Víg Kornélné, Volek György, Iskolánk tanulói és valamennyi dolgozója, Szülõi munkaközösség és a névtelen támogatók. OLCSÓ SZÉN AKCIÓ! A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. olcsó lignit szenet árul a rászorult háztartások részére. A szén ára 998 Ft/q, azaz kilencszázkilencvennyolc forint mázsánként. Az árban benne foglaltatik az áru mérése, kocsira pakolása. A vevõnek a szén árát és a házhozszállítást kell fedeznie. Az akció 31-ig tart, õsszel pedig folytatódik! Érdeklõdni a 06-32/ es telefonszámon lehet.

13 EGÉSZSÉG 13 Margit Gyógyszertár: minden egy helyen! Közelebb már nem is lehetne a gyógyítás legfontosabb pásztói helyszíneihez a kórház szomszédságában, a rendelõintézet épületében az elmúlt év decemberében megnyitott Margit Gyógyszertár. Az alapítás és mûködtetés részleteirõl dr. Boczek Tibor kórházigazgató fõorvost kérdeztük. Egy uniós pályázat részeként, a lakossági igények kielégítésére alakítottuk ki az új gyógyszertári egységet mondta dr. Boczek Tibor, ezzel az egészségügyi szolgáltatásaink körét bõvítettük. A különféle termékeket kedvezõbb áron és a lehetõ legoptimálisabb körülmények között vásárolhatja meg a lakosság. A Margit Gyógyszertár a vényköteles és a nem vényköteles gyógyszerek mellett különféle gyógyászati segédeszközöket is forgalmaz, a lehetõségekhez mérten a termékek legszélesebb köre áll a vásárlók rendelkezésére. A rendelõintézet és a kórház betegei mellett a város lakosságát is el tudjuk látni. Az új gyógyszertár belsõ kialakítása, bútorzata szintén a betérõk érdekeit szolgálja. A anonimitás követelményei is kifogástalanul teljesülnek Egészség tippek a Margit Gyógyszertártól Most, amikor már remélhetõleg véget ér a tél és új erõvel tölt el a tavasz várása, ideje szervezetünket is kitisztítani és megújítani. Az influenzától és a különbözõ gyulladást okozó baktériumoktól legyengült immunrendszerünket újra csúcsformába kell hozni. A legfontosabb, hogy minden antibiotikum kúra után illetve szedés közben pro-és prebiotikum kombinációt kell szedni, hogy védjük emésztõszerveinket és ne essünk vissza újra és újra a gyulladásos folyamatokba. Nagyon fontos a vitaminok illetve a C-vitamin szedése és minden korosztálynak meg van a számára ideálisan összeállított vitaminkombináció. A bíbor kasvirág (echinacea) az egyik legelismertebb immunerõsítõ növényünk, sokféle formában kapható, érdemes kipróbálni. A kellõ mennyiségû folyadék fogyasztása sem elhanyagolható, ami 1,5-3 liter között ajánlott, szintén egyénre szabottan. Ez inkább frissen préselt gyümölcs- és zöldséglé legyen - alma, sárgarépa, cékla, grapefruit, narancs, alma - és gyógy-, illetve gyümölcsteák, például hársfa, bodza, csipke-hibiszkusz. Ha szükséges mézzel édesítsük, cukorbetegek Steviával ihatják. Próbáljuk meg elhagyni a téli nehéz zsíros és füstölt ételeket, még utoljára lakjunk jól a farsangi fánkból, és pihentessük kicsikét, gyomrunkat is. Kevesebb hús és több zöldség féle legyen a táplálékunk. Ez mit jelent a gyakorlatban? Mûködik a hívórendszer, tehát a várakozók nem látják és hallják, hogy az elõttük sorra kerülõ mit vásárol, a személyi adatok védelme is megoldódik így. Aki a gyógyszertárban várakozik, akár le is ülhet, nézheti a kihelyezett képernyõt, mert a pultnál a kiszolgálás a sorszám alapján történik. Elõbbiek is a betegek érdekeit szolgálják. A gyógyszertár alig három hónapja mûködik, a nyitással járó apróbb gondokat ennyi idõ alatt sikerült megoldani. A jövõben a lakosság igényeit szem elõtt tartva alakítjuk ki a nyitva tartást, ez év április 1-tõl például meghosszabbítjuk azt. A Margit Gyógyszertár a készenléti, illetve az ügyeleti rendszer ellátásában is részt vesz, minden harmadik hét végén 24 órás szolgálat mellett várja a gyógyszervásárlókat. A jövõben elõbbiek terén apróbb változások lehetségesek, errõl betegeinket tájékoztatni fogjuk! A gyógyszertár a jövõben egészségnapok szervezésével, lakossági tanácsadással is a betegek és a preventív céllal érdeklõdõk rendelkezésére áll. Étkezések között tartsunk 4 óra szünetet, közben csak folyadék fogyasztható (ne csipegessünk!). Ez a folyadék a már fenn említett teák legyenek, kiegészítve a csalán-, citromfû-, esetleg salaktalanító teakeverékkel. Fõ a változatosság, így nem leszünk éhesek és az illatos-édes teáktól a kedvünk is jobb lesz. Közben pihen a gyomrunk, takarít a szervezetünk és azt vesszük észre egy idõ után, hogy elmúlik a gyomorégés, a sok savtermelése, frissebbek és egészségesebbek lettünk. Szeretnénk itt egy nem költséges, vitamindús salátareceptet ajánlani a Gyomordoktor Varga Sándor természetgyógyász könyvébõl. Vitamindús, színes téli saláta: Hozzávalók: Fehérkáposzta, vöröskáposzta, kígyóuborka, lilahagyma, vöröshagyma, fekete retek, sárgarépa, kínai kel, karóretek, nyers cékla. A hozzávalókat összevágva vagy reszelve, szemet gyönyörködtetõ salátát készíthetünk. A nyers céklát a végén szeleteljük hozzá. Egyszerre csak annyit készítsünk, amit vagy egy evésre elfogyasztunk, vagy legkésõbb hat órán belül, mert utána már az oxidációs folyamatok miatt káros termékek is keletkezhetnek. Öntet-alap: Mindig valamilyen telítetlen zsírsavakat tartalmazó olaj például az olíva, a kukorica, a búzacsíra, a lenmag, a tökmag, a liget szépe, a szezámolaj és ezek tetszés és ízlés szerinti keveréke. Mehet hozzá friss citromlé, fokhagyma, vagy bármilyen friss fûszernövény az ablakban neveltekbõl. (Soha ne ecet, mert azt az ízlelõbimbóink savként érzékelik, ezért leállítják a gyomorsav termelõdését és így az étel nem emésztõdik, csak erjed bennünk és ez okozza a puffadást és bélgörcsöket!) Ahogy melegszik az idõ és tovább van világos esténként, úgy kezdjünk el fokozatosan mozogni, nagyokat sétálni, hétvégén kerékpározni barátokkal vagy a családdal. Így a tüdõnk is méregtelenít, és friss levegõhöz jut. Bármilyen egészséggel kapcsolatos kérdésével forduljon hozzánk bizalommal, szívesen segítünk. Jó egészséget kívánunk mindenkinek! Margit gyógyszertár, az új szakrendelõ épületében

14 14 SPORT A rajtnak Tar vasútállomása adott otthont. A piciny, lelakott épület régen láthatott ilyen sok utast egyszerre! Jöttek is szép számban Szent László városától, Nagyváradtól Sopronig, Szegedtõl Salgótarjánig s o k helyrõl. A túrán szervezetten vettek részt fogyatékkal élõ sporttársaink is, õk a rövidebb távon álltak helyt. Jekkel Péter és Gubicskó Gábor nevezési lapot osztogat, nevezés után pedig 358 természetszeretõ sporttárs vágott neki az általa választott távnak. Gondolatban velük tartok. Az elsõ 15 kilométer tömény turisztikai látványosságot ígért, különbözõ vallások, népek és kultúrák, legendák, maga a történelem, mindezek mellé a természet szépsége a teljesítménytúra jellegébõl adódóan az útvonal mentén ellenõrzõ állomások is várják a túrázókat. Az elsõ ilyen pont Tar határában épült és 1992-ben a XIV. dalai láma által felszentelt buddhista békeszentély, a sztupa. Megalkotásának módját maga Buddha határozta meg 2500 évvel ezelõtt. Jellemzõi rá a tökéletes békesség, a bölcsesség és az együttérzés. Itt látható Kõrösi Csoma Sándor nyelvtudós, a tibetológia megalapítójának emlékkiállítása is. Budai László pecsétet nyom az itinerbe és turista jelzések hiányában szalagokkal jelzett úton órányi gyaloglás után érünk Szentkút határába. A Barátokföldjérõl már láthatók a szemközti Meszes-tetõ délkeleti oldalába vájt Remete-barlangok. Kisvártatva leérünk a bazilika elé. Szentkút Magyarország Szent László-teljesítménytúra télidőben A Pásztói Szabadidõ SE Természetjáró és Természetvédõ Szakosztály tizedszer rendezte meg a Szent László 33, és kilencedik alkalommal a Szent László 15 elnevezésû teljesítménytúrát a Cserhátban. Végül, talán túránk névadójának közbenjárására, az idõjárás délutánig kedvezõ maradt, így csak a hosszabb távon indulók tapasztalták meg a Tepkérõl leérve a fagy szorításából szabaduló anyaföld ragaszkodását de ne siessünk ennyire! egyik legjelentõsebb búcsújáró helye, egyben Nemzeti Kegyhelyünk is. Már nyolc évszázada zarándokolnak ide az emberek. A számtalan gyógyulás közül az elsõ a XII. században történt, amikor a Szûzanya, karján a kis Jézuss a l, megjelent egy verebélyi néma pásztornak és azt parancsolta, hogy ásson a földbe, az elõtörõ vízbõl pedig igyon. A fiú engedelmeskedett és visszakapta beszédképességét. A szentkúti kolostort 1772-tõl ferencesek lakják, õk õrzik a szent kút, valamint a hit tisztaságát. A zarándokházban Noszky Zoltánné és Bártfai Lászlóné teával és Szent László címerét formáló mézeskaláccsal, rajta a kettõs kereszttel kínálja a túrázókat. Pihenõ után a bazilika mellett haladunk tovább. Az ban épült kéttornyú barokk templomot 1970-ben Bazilika minor, azaz kisebb Bazilika rangra emelte IV. Pál pápa. Az épület oldalszárnyában van az Almásy-család sírboltja. Almásy János, akit családi kegyelet kötött Szentkúthoz, a pásztói apátságtól megvásárolta a verebélyi birtokokat és január 1-jén a falu földesura lett. A szentkúti csodás gyógyulások hatására választotta e helyet. Meredek ösvényen érünk fel a remetelakokhoz. Ez Magyarország legjobb állapotban lévõ, legnagyobb remetebarlang rendszere. Amíg a pontõrök Pálinkás Gábor és Koczka Katalin lebélyegzik az igazoló füzetet, van idõ megcsodálni az alattunk elterülõ havas tájat, távolban a Mátra-bércet és a Nyugat-Mátra vonulatát. A remetebarlangokban pálos rendi remeték laktak a XIII. századtól. A rendszerbej két kápolnája, egy nagyobb csarnoka, egy konyhája, étkezõhelyisége, három hálókamrája, egy kamrája és egy illemhelye volt. A helyiségek méretei változóak. Mindkét kápolnába oltárt, keresztet faragtak ki a puha mészkõbõl. Az utolsó remete, Jozafat testvér 1767-ben halt meg, a bazilikában temették el. Rövid, erõs emelkedõ után szép fehér fakereszt mellett haladunk tovább. Kisvártatva a Szent László-hasadékba jutunk. Túránk névadója Szent László király 1040 körül született Lengyelországban, 1077-ben került a trónra. Uralkodása alatt, ig a trónviszályoktól és külsõ támadásoktól zaklatott országban nyugalmat és rendet teremtett. Törvényei a magyar jog legszigorúbb törvényei voltak, emlékét legendák tucatjai õrzik (Gesta Ladislai Regis). Õ a magyar lovagkirály, az atleta patriae, a gyengék védelmezõje. A legenda szerint 1090 körül ezen a tájon harcolt a pogány kunokkal. A csata hevében egyszer csak azt vette észre, hogy elszakadt katonáitól és ellenség veszi körül. A menekülés útja csak egy mély vízmosás felé állt nyitva. Azt átugorva megszabadult üldözõitõl, lova patájának nyomán pedig forrás fakadt. A forrás mára elapadt, de a pata formájú mélyedés máig látható. A hasadásból kiérve útba esett a szépen rendbe hozott Szûz Mária-forrás, melybõl pótolhattuk vízkészletünket. A festõi környezetnek méltó társa a kies Szálláska-völgy. Ezen az országos kék túra útvonalát követve érünk Sámsonházára. A falu elsõ házában már várnak minket, Bálint Gyula és családja forró teával, mézes puszedlivel. Közben kiderül, a falu már II. Béla király idejében állt, nevét egy Sámson nevû fõúrtól kapta, aki 1132-ben az ellenkirály jelölt híve volt. Õ építette a falu fölé magasodó várat is. Fejérkõ ma már rom. A vár alatt a falu határában lévõ felhagyott kõfejtõ védett geológiai érték. A valamikori vulkáni tevékenység hatására kialakult rétegvulkán egyes források szerint világviszonylatban is egyedülálló. Elhagyva a mûutat, a domb tetejérõl elénk tárul Nagybárkány látképe. A falu iskolájában újabb pecsét Kovács Edittõl. Majd hosszabb pihenõre invitál Nagy Miklósné és Babus Lajos, mutatva a zsíros, vajas, házi lekváros kenyérrel és a forró teával terített Iskolások egy csoportja a szentkúti remetelakoknál (FOTÓ: PÁLINKÁS GÁBOR)

15 SPORT 15 asztalra. Van idõ kitölteni a rajtban kapott, javarészt történelmi kérdésekbõl álló tesztet. Hibátlan kitöltés esetén esélyem van rá, hogy Babus Andrea a sorsoláson kihúzza a rajtszámomat, s Szent Lászlóról vagy a természetrõl szóló könyvet nyerjek. A rövidebb távon indulóknak itt a cél. Õk már teljesítettek 15,3 kilométert. Lassan indulni kell. Búcsút intek a rendezõknek és nekivágok a hátralévõ 19 kilométernek. Érdekes, izgalmas érzés, hogy innen Pásztóig nincs lakott terület, csak a természet. A Sátoros-nyergéig egyenletesen emelkedõ úton haladok. A tavalyi Szent Lászlón combtõig érõ hóban kellett ezt a szakaszt teljesíteni. A Garábi-nyeregben Bódi Zoltán barátom téli fagyival csábít. Rövid pihenõ s irány a Tepke kilátója. Itt az utolsó ellenõrzõpontnál szép, piros arcú pontõrök, Kelemen László és Nagy Gábor birkózott a széllel. Innen lefelé vezet az út és semmiféle nehézség nem gátolja a haladást az erdõ széléig. Elénk tárul a Zagyva-völgy, Pásztó, fölötte a kedvencek, a Nyugati- Mátra gyöngyszemei: az Ágasvár, az Óvár, a Nyikom tömbje és a Muzsla. Jó pár pillanatnak kellett eltelnie ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy nem a látvány miatt vert gyökeret a lábam. Annál inkább, a bakancsot magának követelõ sár az oka. Pásztón a sáros nyomokat követve érek a Tittel Pál Kollégiumba, ami a túra célja. A megérdemelt jelvényt és oklevelet Bago Betti és Lázár Tiborné adta át. Lehetett nevezni a Pásztó túrázója túramozgalomra is. Bár én mindig részt veszek a kiírt túrákon, mégsem neveztem. A finom paprikás krumplit kolbászszal Illés Rudolfnénak és Kulyó Erikának köszöntem meg. Jövõre újra veletek! Parádi László fõrendezõ Álljon itt végül némi statisztika: Összes induló: 358 fõ, a 33 kilométeres távon: 151 fõ, a 15 kilométeresen: 207 fõ. A Szent László 33 Táv: 34,3 kilométer, szintemelkedés: 1220 méter. Nõk: Kertész Dóra, Budapest, 4 óra 30 perc; Szabó Orsolya, Nagyvárad, 5 óra 54 perc; Szmedényi Edit Dunaharaszti, 6 óta 8 perc. Férfiak: Nosza Gábor, Ecséd, 3 óra 35perc; Csépe György Gyöngyös, 3 óra 50 perc; Kurunczi Nándor Szarvasgede, 4 óra 3 perc. A legidõsebb: Lévay Béla, Budapest; A legfiatalabb: Chalupa Bence, Tar. Szent László 15 Táv:15,3 km; Szintemelkedés: 480méter. A leggyorsabb teljesítõk: Nõk: Vincze Barbara Pásztó, 1 óra 43 perc; Tóth Andrea Pásztó, 2 óra 24 perc Kiss Aranka Salgótarján. 2 óra 40 perc. Férfiak: Tóth Ervin Bátonyterenye, 1 óta 48 perc; Zentai József Pásztó, 1 óra 48 perc, Reviczki Zsolt Pásztó, 1 óra 53 perc. A legidõsebb: Vörös Tamás, Gyöngyös; A legfiatalabb: Zödös Keve Koppány, Nagyréde. Szent László 33: Csépe Zoltán, 4 óra 47 perc; Figura Gábor, 5 óra 30 perc; Kecskés Tamás, 6 óra 5 perc; Ludányi Lóránt, 8 óra 19 perc; Miklósi Balázs, 8 óra 19 perc; Danyi Dávid, 9 óra 40 perc; Dedics Máté, 9 óra 40 perc; Szent László 15: Illés István, 3 óra 20 perc; Zentai József 1 óra 48 perc; Pásztói indulók Reviczki Zsolt 1 óra 53 perc; Tóth Andrea 2 óra 24 perc; Vincze Barbara 1 óra 43 perc; Szabó Csaba 4 óra 5 perc; Fehér Kornél 4 óra 5 perc; Szabó Erika 3 óra 44 perc; Zeke Zoltán 3 óra 44 perc; Szklenár László 3 óra 20 perc; Várai Violetta 4 óra 48 perc; Juhász Ildikó 2 óra 50 perc; Szalkai Gábor 2 óra 50 perc. A következõ: április 9-én a Pásztó 50, 40, 25 és 15 teljesítménytúra a Mátrában. Bõvebb információ: A Pásztói Szabadidő Sportegyesület hírei Egyesületünk erõn felül teljesíti napi vállalásait. Közérdekû jogállású civil szervezetünk mindennapos programokkal áll a város és a vonzáskörzet rendelkezésére. Kiemelten foglalkozunk az utánpótlás neveléssel, általános erõnléti és sportpedagógiai programjaink tárt kapukkal várják a fiatalokat, de a többi korosztályt is. Egyesületünk nehezen viseli a gazdasági nehézségeket, alig tudjuk a havi kiadásainkat teljesíteni. Gazdálkodásunkat ennek ellenére példás jogkövetéssel végezzük. Fõ bevételi forrásunkat, a tagdíjakat veszély fenyegeti a lakossági megszorítások egyre növekvõ tételei miatt. Missziós tevékenységnek fogjuk fel az elvégzett munkát, amelyhez kérjük a társadalom hatékony segítségét! Az elmúlt évben a személyi jövedelemadók 1%-os felajánlásaiból 170 ezer forint jött össze, amelyet nagyon köszönünk. Szeretnénk több pásztói lakótársainkkal közösen végezni tevékenységeinket, hogy az egészséges létszemlélet rajtunk keresztül történõ sokoldalú közvetítéseit még hatékonyabban tudjuk teljesíteni. Kérjük, hogy ez évben is tiszteljenek meg a személyi jövedelemadó 1% felajánlásával! Kérjük, hogy az alábbi számlaszám megjelölésével segítsék munkánkat: Foglalkozásaink: Aerobik: hétfõ, szerda, péntek, óra; birkózás: hétfõ, csütörtök, óra; vívás: kedd, óra, szombat óra; erõemelés: minden nap, a nap minden órájában; kosárlabda: változó, érdeklõdni az alábbi telefonon; természet és tájvédelem: telefonos érdeklõdés alapján. Egyéb kondicionálás és kick-boksz igény szerint. Ifjúságvédelem, környezetvédelem, turizmus tevékenységeinket szintén az alábbi telefonszámon és ben érdeklõdheti meg. Honlapunk rövidesen elkészül! Tel./fax: 32/ ; Mobil: 06-70/ Várjuk érdeklõdõ együttmûködésüket! Illés Rudolf Téli teremlabdarúgó torna Második helyen végzett a PULC Február közepén téli teremlabdarúgó tornát bonyolítottak le a Pest megyei Acsán, ahol az U19 korosztályt képviselve a nógrádi együttesek közül a legjobb helyezést a döntõig menetelõ pásztói utánpótlás csapat, Veres László tanítványai érték el. Sorsoláskor az A selejtezõ csoportba a Fót, a Szõd, a Héhalom és a PULC gárdája került. Az elsõ találkozón a pásztóiak szoros mérkõzésen (1:2) vereséget szenvedtek a Fót együttesétõl, majd 8-3 arányban kétvállra fektették a Héhalom csapatát. Következõ A PULC második helyen végzett együttese. Álló sor: Veres László edzõ, Szõllõsi Gergõ, Molnár Balázs, Kurcsik Gergõ, Csoór István. Guggolnak: Bognár Patrik, Bodó Viktor, Falusy Marcell, Falusy Ákos, Neumann Gábor, Bíró Bálint. találkozójukon a Szõd csapatát 7:0-ra kiütötték, így csoportelsõként jutottak tovább. A küzdelem ezt követõen már egyenes kiesési rendszerben folytatódott tovább. A PULC az Acsa II. csapata ellen még simán vette az akadályt (7:1), majd kétszeri vezetés után is a Szõd ellenében 2:2 döntetlennel zárult a mérkõzés. A továbbjutást eldöntõ hétméteres büntetõpárbajból Csoór István remek védései során a pásztóiak kerültek ki gyõztesen, így döntõsök lettek. Itt a házigazda Acsa I. csapata ellen léptek pályára, ahol 3:0-ra kikaptak és végül a dicséretes második helyen zártak. Eredményhirdetéskor a torna legjobb játékosának járó címet Falusy Ákos (PULC) érdemelte ki. Z. J.

16 16 SPORT Tisztelt Sportszerető Olvasó! A Pásztói Kézilabda Club és előd szervezetei több mint 40 éve segítik a kézilabdás hagyományok ápolását, az utánpótlás-nevelést, a megyei és a magasabb szintű versenyzést. Kérem, SZJA 1% -ával támogassa Közhasznú Egyesületünk munkáját! Kedvezményezett neve: Pásztói Kézilabda Club Adószáma: Köszönettel: Mészáros Sándor PKC-elnök Hegyifutás Két pásztói aranyérem Vincze Barbara pásztói hosszútávfutó nyerte meg a háromfutamos nemzetközi részvételû szorospataki hegyi futóverseny 6,7 kilométeres távján a szenior nõk összetett küzdelmét. A zárófutamon kategóriájában addig élen álló pásztói Zentai József váratlan balesetet szenvedett, a havas tereprõl a mentõk a salgótarjáni kórházba szállították, de mivel a korábbi futamokon elért idõeredményeit e napon vetélytársai már nem tudták felülmúlni, így õ is az idei nemzetközi részvételû szorospataki hegyi futóverseny összetett gyõztese lett. A 2,1 kilométeres rövid távon Fedelin Tibor negyedik, Nagy Antal ötödik lett. Mindketten a HUFEZE-Pásztó sportolói. Asztaliteniszező sikere Hat megye és a fõváros asztaliteniszezõi vettek részt az idei ÁFÉSZ-kupán Egerben. A küzdelmek során a fiatal pásztói Treczka Márk két korosztályban, a serdülõknél és az ifjúságiaknál is az igen elõkelõ harmadik helyen végzett. Megélénkült a sakkélet Február második felében a Pásztói Sakk Egyesület farsang kupa néven házi versenyt rendezett a helyi óvodások, az általános és a középiskolások számára. A gyõztesek: Százszorszép Óvoda. Virág Dominik, Fölker Vanda. Hétpettyes Óvoda: Urbán Levente és Várkonyi Zsófia. Dózsa Gy. Általános Iskola: Figura Benedek és Geczkó Tímea. Gárdonyi G. Általános Iskola, felsõsök: Huszár Márk, alsósok: Bedõ András illetve Fölker Alexa. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola: Szabó Ádám. Hiányzott a kézis légkör A Heves megyei-és az Észak-magyarországi regionális szintû bajnokságban a megye utolsó bástyájaként áll a Pásztói Kézilabda Club férfi és nõi csapata. Közeledõ negyvenedik születésnapjuk alkalmából Mészáros Sándor elnök lapunknak elmondta, hogy tevékenységükrõl színvonalas és bõvül is. Legutóbb például, több hónapos szervezést követõen, a pásztói kézilabdás hölgyek salgótarjáni sportolók részvételével újoncként neveztek be az országos szenior nõi bajnokság, a 33 éven felüliek küzdelmeibe! Errõl és az elõzményekrõl, valamint a bajnoki célokról Podobén Zsuzsa csapatszervezõvel beszélgettünk. Podobén Zuszsa örömmel veszi tudomásul nevezésük visszaigazolását (a szerzõ felvétele) Honnan az ötlet, hogy ismét versenyszerûen sportoljanak? A legfontosabb, hogy néhányan azután sem szakadtunk el a kézilabdától, hogy kiöregedtünk a helyi nõi csapatból. A vezetésben vállalt munkánkon túl eleinte csak megtekintettük a pásztói, többnyire igen fiatalokból álló felnõtt nõi együttes mérkõzéseit, majd látva nehéz helyzetüket, Kürti Ferenc edzõ hívó szavainak engedve, néhányan túlkorosan újra edzésbe álltunk, bekapcsolódtunk a regionális bajnoki küzdelmekbe. Egyre jobban belemelegedtünk, de aztán rájöttünk, mi már nem arra vágyunk, hogy hetente az évtizedekkel fiatalabbak küzdelmeiben mutassuk meg magunkat. Inkább a saját korosztály bajnoksága felé fordultunk és ma már elmondhatjuk, hogy erõfeszítéseinket sikere koronázta. Nemsokára ott leszünk az országos szenior nõi kézilabda bajnokság küzdelmeiben! Nehéz volt a szervezés? Pásztón rajtam kívül négy sporttárs, Andó Péterné, Juhász Judit, Maksó Zsoltné és Szoó Annamária támogatása adott volt. Az országos szenior bajnokságban való részvétel, a nem olcsó nevezési díj és a mûködési költségek mellett is 18 fõs játékosállományt igényel. Ennyi sportolót nem tudtunk Pásztón csatasorba állítani, ezért a több évig itt játszó salgótarjáni sporttársainkat kerestük meg. Gyenes Anett segítségével a régi NB II-es játékosok szívesen csatlakoztak hozzánk. Mikor kezdõdik a bajnokság? Április elején lesznek az elsõ forduló körmérkõzési Tökölön, majd a második júniusban Dabason. Pénteki napokon egyébként a helyi Dózsa általános iskolában, órától várjuk a harmincon felüli kézilabdás hölgyeket, anyukákat egy közös mozgásra, az egészség megõrzése és a csapatlétszám bõvítése érdekében is. Csapatunk várja a támogatókat is, akiknek reklámlehetõséget ajánlunk fel a sportruházatunkon. Mi a célkitûzés? Várhatóan nyolc együttes lesz a csoportban. Jó csapatmunka esetén talán még a dobogó harmadik foka sem elérhetetlen, de én már egy középmezõnyös helyezéssel is elégedett lennék. Milyen néven indul a csapat? Egy ütõs nevet találtunk ki, így Nógrád Dinamit néven lépünk majd pályára. Sok sikert kívánunk! Zentai József

Hittanosok műsora December 24-én, 15.00 órai kezdettel a pásztói egyházközség. Prima-díjas: Salkaházi-díj

Hittanosok műsora December 24-én, 15.00 órai kezdettel a pásztói egyházközség. Prima-díjas: Salkaházi-díj Hittanosok műsora December 24-én, 15.00 órai kezdettel a pásztói egyházközség hittanosai karácsonyi mûsort adnak a Szent Lõrinc plébániatemplomban. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Prima-díjas:

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Nyit a strand. Pásztón! Múltidézés az Árpád-kor jegyében

Nyit a strand. Pásztón! Múltidézés az Árpád-kor jegyében 2014. május XXV. évfolyam 4. szám Pásztó hiány-, hitelés kamatmentes! Legutóbbi ülését április 29- én tartotta a pásztói képviselő-testület. A legfontosabb na pirendi pont a 2013. évi költségvetési zárszámadási

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Szent István-nap díjazottakkal Pásztó díszpolgára a püspök atya

Szent István-nap díjazottakkal Pásztó díszpolgára a püspök atya XXIV. évfolyam 4. szám Szent István-nap díjazottakkal Pásztó díszpolgára a püspök atya A legméltóbb helyszínen, a romkertben álló Millenniumi Emlékműnél tartotta ez évi augusztus 20-i ünnepségét Pásztó

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

A Városházáról jelentjük

A Városházáról jelentjük ÚJHELYI 2013. XXII. ÉVFOLYAM 3. SZ. SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖZÉLETI LAPJA Bűnügyi helyzet A város bűnügyi helyzetéről számolt be a dr. Dsupin Róbert r. alezredes kapitányságvezető. A beszámolóból megtudhattuk,

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG!

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! ÉLETképek X V. k e r ü l e t i III. évfolyam 5. szám 2013. március 11. R Á K O S P A L O T A P E S T Ú J H E L Y Ú J P A L O T A k ö z é l e t i l a p j a KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG!

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben