A kétszintű érettségi vizsga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kétszintű érettségi vizsga"

Átírás

1 A kétszintű érettségi vizsga Előadó: Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út Vizsgaelnöki szakvizsga 1

2 Az érettségi vizsga szabályzata A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról erre a jogszabályra a továbbiakban a szóban forgó paragrafus megjelölésével hivatkozunk vigyázat: a jogszabályt 40-szer (!) módosították legutóbbi módosítások nem lényegbevágóak 2016-ban és 2017-ben lépnek életbe változások ezek jelentősebb része a vizsga díjazásához kapcsolódik és bizonyos aránytalanságokat küszöböl ki Vizsgaelnöki szakvizsga 2

3 Az érettségi vizsga célja Rendelkezik-e a vizsgázó az általános műveltség alapjaival, az önműveléshez szükséges képességekkel van-e megfelelő tárgyi tudása, képes-e ismereteinek rendszerezésére felkészült-e a felsőoktatási intézményekben való tanulás megkezdésére Ez a végcél: sosem szabad elfelejtenünk! Vizsgaelnöki szakvizsga 3

4 Az érettségi vizsga jellemzői Egységes mert minden középiskolában ugyanazokat a követelményeket támasztja Kétszintű mert minden tanuló maga választhatja meg, melyik tárgyból milyen szinten kíván vizsgázni Standardizált mert az egységes eljárások miatt a vizsgák összehasonlíthatóak Vizsgaelnöki szakvizsga 4

5 Részei és tantárgyai Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv Választható tárgyak: általános vizsgakövetelményekre épülő a helyi tantervben meghatározott, akkreditált tárgy általános műveltséget megalapozó munkába állást segítő szakmai előkészítő További vizsgatárgyakat is választhat! 6. (2) Vizsgaelnöki szakvizsga 5

6 Az érettségi vizsga fajtái rendes - középiskolai tanulmányok utáni előrehozott - a tárgy lezárását követő idegen nyelv, informatika 9. (3) hatályos: január 1-jétől kiegészítő - az érettségi utáni szintemelő - részleges vagy teljes pótló - be nem fejezett vizsgát követő javító - sikertelen vizsgát követő ismétlő a sikeresen letett vizsga ismétlése az emelt szintű középszinten történő megismétlése is! Az első alkalommal letett közép és emelt szintű vizsga ingyenes! Vizsgaelnöki szakvizsga 6

7 Vizsgaidőszakok május-június: minden érettségi fajtánál, tehát a rendes, az előrehozott, a kiegészítő, a szintemelő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi vizsgák megszervezésére, október-november: minden fajta, kivéve a rendes vizsgát és az előrehozott vizsgát Vizsgaelnöki szakvizsga 7

8 Jelentkezés az érettségi vizsgára Csak abból a tárgyból, amelynek követelményeit a vizsgázó teljesítette az iskola felkészítési kötelezettségére vonatkozó óraszám minimumát előírja a 6. (5) bekezdése középszintű: 138 óra, emelt szintű: 276 óra A vizsga szintje szabadon választható függetlenül a középiskolai felkészítés szintjétől a jelentkezés elutasításáról határozatot kell hozni, 12. (9) a jelentkezést megváltoztatni nem lehet 12. (9) Vizsgaelnöki szakvizsga 8

9 Mit is ír a Vizsgaszabályzat 6. (5)? Amennyiben...az iskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyra történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább 138 órát, emelt szintű felkészítés esetén legalább 276 órát a felkészítésre helyi tantervében biztosítania kell. Vizsgaelnöki szakvizsga 9

10 A követelményrendszer alapjai Módosította a 78/2002. (IV.13.) és a 256/2005. (XII.7.) Kormányrendelet 6. (3) A kötelező vizsgatárgyak az általános és részletes vizsgakövetelményekre épülnek. 6. (9) A kötelezően és szabadon választható vizsgatantárgy lehet: a központi követelményekre épülő, a kötelező tárgyak közé nem tartozó vizsgatantárgy, beleértve a 2. idegen nyelvet helyi tantervben meghatározott, akkreditált vizsgatárgy Vizsgaelnöki szakvizsga 10

11 A követelményrendszer... az érettségi általános vizsgakövetelmények a kormányrendelet mellékletét képezik a részletes vizsgakövetelmények, minta-feladatsorok, javítási útmutatók. a kétszintű érettségi bevezetése a május-júniusi vizsgaidőszakban történt meg kivezetése úgy tűnik eldöntött tény, ütemezése ismeretlen Vizsgaelnöki szakvizsga 11

12 A vizsgabizottság Elnök a Kormányhivatal bízza meg Felügyelő tanárok: az írásbeli vizsgán nem feltétlen tagjai a vizsgabizottságnak segítik a bizottság munkáját Vizsgáztató tanárok Jegyző alanyi jogon nem tagja a bizottságnak a bizottság tagja is elláthatja, ha ez a feladat nem akadályozza vizsgáztató tanári feladatainak ellátásában a feladatot elláthatja: tanár, gazdaságvezető, iskolatitkár Vizsgaelnöki szakvizsga 12

13 A bizottság tagjainak megbízása A megbízás írásban történik (14. )! ebből következően névre szóló irat legyen! a megbízási határidő: az írásbeli előtt legalább két héttel át kell adni. a megbízás időtartama: az okirat átvételétől a zárást követő 4. munkanap végéig jogorvoslat esetén a jogerős döntés utáni intézkedést követő munkanap végéig Vizsgaelnöki szakvizsga 13

14 Az elnök feladatai a vizsga törvényességének és szakszerűségének biztosítása feladatai különösen: teljesítette-e a vizsgázó a feltételeket, eljárást kezdeményez a Kormányhivatalnál a törvényesség sérelme esetén, vezeti a szóbeli vizsgákat és az értekezleteket, átvizsgálja az iratokat, aláírja a dokumentumokat. Vizsgaelnöki szakvizsga 14

15 Az igazgató feladatai Előkészíti a vizsgabizottság munkáját dönt az előkészítési feladatokról, kiadja a megbízásokat, ellenőrzi a vizsgáztatás rendjét, biztosítja az írásbeli és szóbeli helyszíneit, megszervezi az eredmények kihirdetését. feladatainak ellátásával megbízhatja helyettesét vagy más személyt, 13. (7) nem lehet vizsgáztató tanár feladat átadása Vizsgaelnöki szakvizsga 15

16 Az igazgató új feladatai 2010-től január 1-jétől hatályos a Kormányrendelet új 60/A (4) bekezdése az intézmény vezetőjének biztosítania kell a Hivatal által működtetett üzenetküldő rendszer (ADAFOR) folyamatos figyelemmel kísérését az írásbeli és gyakorlati vizsgák idején 30 perccel a kezdés előtt megkezdve 30 perccel a befejezési időpont utánig a szóbeli vizsgák előtt kétóránként kell megtekinteni a rendszer üzeneteit Vizsgaelnöki szakvizsga 16

17 Igazgatói háttérfeladatok, 17. Együttműködő szervezetek felkérése a vizsga figyelemmel kísérése érdekében: szülői szervezet, diákönkormányzat, önkormányzat illetékes kisebbségi önkormányzat Véleményüket ki kell kérni a döntéskor: az írásbeli szervezése, a szóbeli vizsganapok kijelölése a vizsgacsoportok kialakítása ügyében. Részt vehet: fenntartó, diákönkorm., szülők Vizsgaelnöki szakvizsga 17

18 Beszélünk róla, tudni kell... a vizsgázót tájékoztatni kell az érettségi vizsga témaköreiről a középszintű vizsga témakörei a pedagógiai program részét képezik (2. sz. mell. alapján) az emelt szintű szóbeli tételeket a Hivatal készítteti és juttatja el a tantárgyi bizottsághoz a vizsgáról való késés elbírálása a dolgozatok javítási követelményei: nem kell szövegesen értékelni a dolgozat erényeit és fogyatékosságait, de kell: az egyes részek értékelése! a szóbeli vizsga lebonyolítási körülményei Vizsgaelnöki szakvizsga 18

19 Az emelt szintű vizsga,17/a az írásbeli felügyelőit a kormányhivatal bízza meg az írásbeli dolgozatokat értékelő tanárokat a kormányhivatal kéri föl: 30. (2)/k tantárgyi bizottságok működnek a tantárgyi bizottság három tagú tagjait és jegyzőjét a kormányhivatal bízza meg, tagjai a vizsgabizottságnak nem tagjai. az emelt szintű vizsgáról a tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki (40. ), amelyet megküld a vizsgabizottságnak Vizsgaelnöki szakvizsga 19

20 A bizottság tagjainak megbízása felügyelő tanárok: a racionalitás elve javító és kérdező tanárok: nincs megkötés jegyző: a bevált gyakorlat igazgatói feladatok ellátása: igazgató írásos megbízással igazgatóhelyettes vagy egyéb megbízott aláírás: a megbízott igazgatóhelyettes vagy igazgató Vizsgaelnöki szakvizsga 20

21 Az írásbeli vizsga az ülésrend kialakítása az igazgató ismerteti a vizsga szabályait! útbaigazítás, segítség nem adható a felügyelő tanár racionális kiválasztása mikor hibás a választás? fegyelmi felelősség a felügyelő számára jogszabály által megszabott díjazás jár munkaidőben is, elmaradó órák esetén is! Vizsgaelnöki szakvizsga 21

22 A vizsgázó kötelességei 21. A piszkozatot tartalmazó papírokat áthúzza. A vizsgázó a nevét tartalmazó borítékba teszi: a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üresen maradt feladatlapokat az áthúzott piszkozatokat a vizsgázó a nyitott borítékot átadja a felügyelő tanárnak a tanár: ellenőrzi az előzőeket, a vizsgázó jelenlétében lezárja a borítékot, A jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját. Vizsgaelnöki szakvizsga 22

23 A vizsgatételek előállítása, kezelése... 18/A-B A tételeket a Hivatal több változatban készítteti tételkészítő bizottságok A vizsgatételt sorsolással választják ki az Oktatási Hivatal igazgatójának jelenléte a tételek szállításának megszervezése a körzetközponti jegyzők feladatköre Az iskolába kerülő zárt csomagok felbontásánál 3-tagú bizottság van jelen, jegyzőkönyv készül A javítási útmutatók elektronikusan érkeznek! Vizsgaelnöki szakvizsga 23

24 A vizsgatételek titkossága ben komoly problémákat okozott! Ezért a Kormányrendelet 60/A. -ban az írásbeli érettségi feladatlapjait szolgálati titokká nyilvánította! A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszeré -ben kell vezetni a tanulók jelentkeztetését, az eredmények rögzítését, a dokumentumok előállítását és kinyomtatását, stb. az intézmény adatkezelési (iratkezelési) szabályzatában köteles szabályozni a szolgálati titok védelmével kapcsolatos iskolai feladatokat Vizsgaelnöki szakvizsga 24

25 A vizsgatételek kezelési előírásai től hatályos szabályozás lépett életbe, amely a körzetközponti jegyzők feladatait szabályozza az írásbeli tételek kezelésével kapcsolatban, az új 18/C szabályozza a dobozok, tételek kezelési eljárását, a dokumentációt és a csomagok átadását. a 18/D az iskolák feladatait határozza meg a dobozok, csomagkezelés és a dokumentálás, valamint a tételek átvételével kapcsolatban Vizsgaelnöki szakvizsga 25

26 Ha a vizsgázó az írásbeli érettségiről távol marad, 24. Ha a vizsgázó a vizsgatárgy írásbeli részéről neki fel nem róható okokból távol marad az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehet, ha ehhez a feltételek megteremthetők (igazgatói döntés) ha erre nincs lehetőség, az írásbelit szóbeli vizsgával pótolhatja kérésére a vizsga megszakításáig végzett teljesítményét értékelni kell ha az adott tárgyból nincs szóbeli, akkor engedéllyel másik tantárgyat választhat a Hivatal és a Kormányhivatal azonnali értesítése mellett hatályos március 31-től Vizsgaelnöki szakvizsga 26

27 Ha probléma adódik a gyakorlati érettségin (5) A gyakorlati érettségin előforduló problémákra szabályozás van érvényben: ha a vizsgázó a vizsgatárgy gyakorlati részének teljesítésére fel nem róható okokból képtelenné válik az igazgató engedélyével a Hivatal és Kormányhivatal azonnali értesítésével az adott vizsgatárgy helyett másikat választhat, vagy a gyakorlati vizsgát szóbeli vizsgával pótolhatja ha a választott új tárgy írásbeli vizsgája már lezajlott, akkor azt szóbeli vizsgával pótolhatja Ha a gyakorlati részt szóbelivel pótolja, akkor felvételi pontszám nem képezhető! (bizonyítványban záradék) Vizsgaelnöki szakvizsga 27

28 Ha a vizsgázónak problémája adódik a technikai feltételekkel (5) Az írásbelin előforduló technikai problémákra a 30. (5) szabályozása van érvényben: ha a technikai-vizsgaszervezési előírásokat megszegték, a vizsgázó a vizsga lezárását követő két órán belül a vizsga helyszínén vagy a kormányhivatal megbízottjánál írásbeli észrevételt tehet az észrevételt a Kormányhivatalnak kell címezni a határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs az észrevételt továbbítani kell a Kormányhivatalnak a hivatal 5 munkanapon belül kivizsgálja az eseményeket, az eredményt és a teendőket megküldi az igazgatónak. Vizsgaelnöki szakvizsga 28

29 A nevelőtestület felkészítése, 16. az igazgató feladata és felelőssége jogszabályi előírás nincs, javasolt módszere: tantestületi értekezlet és / vagy írásos tájékoztatás és / vagy személyre szóló tájékoztatás az igazgatói ellenőrzés nélkülözhetetlen: írásbelin, szóbelin, dolgozatok megtekintésekor, stb. Vizsgaelnöki szakvizsga 29

30 A tanulók felkészítése az igazgató feladata és felelőssége, bevált módszere: általános tájékoztatás prezentáció módszere a vizsga szabályainak ismertetése az írásbeli előtt kötelező, fel kell hívni a figyelmet a specifikus szabályokra a felkészítés a szaktanárok feladata is! elnöki lemérése: tudja-e a diák, mit kell tennie? pl. használja-e a szóbeli vizsga során a szöveggyűjteményt? Vizsgaelnöki szakvizsga 30

31 A sajátos nevelési igényű tanuló... (Kt. 30. ) a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből számára egyéni foglalkozást kell szervezni lehetőségei a vizsgán (20. ): hosszabb írásbeli idő, gép használata írásbeli helyett szóbeli, vagy fordítva mentesülhet az egyes vizsgarészek egy vagy több része alól Vizsgaelnöki szakvizsga 31

32 A felügyelő tanár felelőssége szabályos és dokumentált váltás óránként feljegyzéseket érdemes megkövetelni megakadályozza meg nem engedett segédeszközök használata, puskázás, kommunikációs tevékenység, ceruzával való munka, tárgyak cseréje, tanulói mozgás a vizsga alatt, stb. ellenőrzi az üresen maradt részek áthúzását Vizsgaelnöki szakvizsga 32

33 Feljegyzések a dolgozaton, 21. Minden feladatlapra a vizsgázó felírja: a vizsga napját és a vizsgatárgyat A vizsgázók csak az alábbiakon dolgozhatnak: központilag kiadott feladatlapon, iskolai fejbélyegzővel ellátott papíron, az író- és segédeszközökről maguk gondoskodnak a részletes vizsgakövetelmények meghatározzák, melyek azok az eszközök, amelyekről az iskola gondoskodik A kiment/bejött feljegyzés hová kerül? dec. 15-től: a.tanár arra rávezeti Vizsgaelnöki szakvizsga 33

34 A dolgozatok javítása, 26. az útmutatótól eltérni nem lehet a dolgozatot értékelni kell de a dolgozat értékeit és fogyatékosságait nem kell szövegesen elemezni szabálytalanság esetén: értesíteni az igazgatót a szaktanári a dolgozatra rávezeti: pontszám, javítási időpont és aláírja, átadja az igazgatónak a dolgozat megtekinthető észrevétel benyújtása közép és emelt szinten, kivizsgálása a határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolást előterjeszteni! Ez a határidő jogvesztő! Vizsgaelnöki szakvizsga 34

35 A helyesírás javítása a hibák javítása szisztematikus és követhető legyen a hibapontok összegezve legyenek a helyesírás, az íráskép is értékelésre kerül helyesírás: 15 pont levonható íráskép: 3 pont levonható a nyelvi osztályzat három részjegye megszűnt szövegalkotás, nyelvhasználat, helyesírás Előírások: a részletes vizsgakövetelményekben 40/2002. OM rendelet Vizsgaelnöki szakvizsga 35

36 Dokumentumok megküldése Az elnök számára a szóbeli vizsga előtt legalább 7 nappal meg kell küldeni: kitöltött vizsgadolgozatok az üresen maradt feladatlapokat 2007-től már nem javítási útmutatók, az írásbeli vizsgákról felvett jegyzőkönyvek, a vizsgázókról készített összesítő ívek, a javasolt értékeléseket tartalmazó osztályozó ívek, a benyújtott észrevételek és elbírálásuk Az elnök kérésére lehetővé kell tenni, hogy a dokumentumokat a helyszínen tanulmányozhassa ez esetben a dokumentumokat nem kell megküldeni Vizsgaelnöki szakvizsga 36

37 Szabálytalanság az írásbelin elvenni a dolgozatot,ráírni a szabálytalanságot és az időpontot: a diák folytatja a dolgozatírást a felügyelő értesíti az igazgatót a jegyzőkönyv tartalma: a vizsgázó és a felügyelő tanár nyilatkozata a lényeges események aláírja: igazgató, felügyelő, vizsgázó a vizsgázó különvéleményét rávezetheti a jegyzőkönyvre 30. (4): a szaktanárnak értékelést kell készítenie a szabálytalanság megállapítása vagy meg nem állapítása esetére is Vizsgaelnöki szakvizsga 37

38 A bizottság előzetes értekezlete Bevezeti, megnyitja: az igazgató Vezeti: az elnök (ne adja ki a kezéből!) A bizottság feladatai: megállapítja az írásbeli vizsgák minősítését esetleges módosítás elnöki kezdeményezésre észrevétel elbírálása szabálytalanság elbírálása (ld. később) a vizsgatárgyak sorrendje az eredményhirdetés időpontja Határozatokat kell hozni, jegyzőkönyvezni! Vizsgaelnöki szakvizsga 38

39 A tanulói észrevételek kezelése benyújtás a megtekintést követő nap óráig a határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolást előterjeszteni! 26. (2) E határidő elmulasztása jogvesztő! észrevételt az emelt szinten vizsgázó is tehet az észrevétel kivizsgálása: érdemes előkészíteni, jegyzőkönyvet fölvenni döntés az előzetes értekezleten helyettes szaktanár bevonásával a döntést indokolással ellátott határozatba kell foglalni! Vizsgaelnöki szakvizsga 39

40 Mire ügyeljünk az előzetes értekezleten? az elnök alaposan, előre készüljön föl! írásos anyagot hozzon magával! hatályos dokumentumai legyenek tanulmányozza át a dolgozatok javítását, értékelését, a formai megfelelést ellenőrizze a vizsgára bocsátás jogszerűségét megfelelő-e a pedagógusok képesítése (hogyan?) megtörtént-e a kooperáció: diákönkormányzat, szülői szervezet, fenntartó Vizsgaelnöki szakvizsga 40

41 Miről hozzunk határozatokat? A vizsgabizottság határozatokat hoz: az írásbeli osztályzatok véglegesítése igen gyakran nem történik meg! 2007-től: az írásbeli értékelés megváltoztatását kezdeményezi, 27. (4), határozat szabálytalanság nem történt a vizsgatárgyak sorrendje az esetleges szabálytalanság, észrevétel elbírálása az eredményhirdetés időpontja Soha ne hagyjunk lezáratlan kérdést! Vizsgaelnöki szakvizsga 41

42 Miről szóljon még a nyitó jegyzőkönyv? gesztusok a javítás, értékelés szabályossága az útmutatók betartása a szóbeli tételsorok szabályossága a jóváhagyás: az elnök jogköre és kötelessége aláírás: nyilatkozattal v. jegyzőkönyvben is történhet helyes, ha tartalmazza a szóbelit megelőző tájékoztató kivonatát Vizsgaelnöki szakvizsga 42

43 A szóbeli előtti tájékoztató értekezlet, 33. Az elnök ismertetni köteles a bizottság tanulókat érintő döntéseit az írásbelin elért eredményeket, módosításokat az emelt szintű dolgozatok értékeléséről a szóbeli tudnivalóit az eredményhirdetés várható időpontját a jogorvoslat lehetőségét a jogorvoslatra rendelkezésre álló időt a tájékoztató értekezletet követő első munkanaptól számított három nap Vizsgaelnöki szakvizsga 43

44 Gyakori hibák a tájékoztatón A tájékoztató értekezletnek vannak ugyan gesztusmotívumai, de alapvetően kötelező jogi aktus! Ezért a törvényességi sérelem egyik forrása lehet! Problémák: jogorvoslati lehetőségről nem tájékoztatunk nem ismertetjük azt, ami kötelező helyesnek tartom a jegyzőkönyvben rögzíteni: mi hangzott el a tájékoztató értekezleten Már nem előírás, hogy legfeljebb hat főből állhat a vizsgacsoport! (34. (3) 2007-től törölve). Vizsgaelnöki szakvizsga 44

45 A szóbeli vizsga buktatói a vizsga kezdési és befejezési ideje a megfelelő gondolkodási és feleleti idő betartása: jogsértési alap az önálló eszközválasztás és felkészülés a vizsgázó önállóan felel mikor szabad kérdezni: ha elakad v. súlyosan téved törölve: nem szabad félrevezetni, gondolkodását zavarni a póttétel húzatása kötelező, ha teljes tájékozatlanságot árul el, azaz felelete nem éri el az adható pontszám 10%-át! (36. (5)) Vizsgaelnöki szakvizsga 45

46 Jogelvonás a szóbelin..., 36. a felkészülési idő minimum 30 perc! kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő póttétel esetén sem csökkenthető 20 percre a felelet időtartama maximum: közép szintű szóbeli: 15 perc emelt szintű szóbeli: 20 perc Ha a tanulónak mondandója van, hamarébb nem lehet félbeszakítani, csak ha súlyosan tévedett! A feleléssel, felkészüléssel összefüggő időpontokat pontosan vezetni kell! Vizsgaelnöki szakvizsga 46

47 Tanári hibalehetőségek, 36. a diák támogatás nélkül, önállóan felel, sorrend a kérdve kifejtő módszer nem alkalmazható ha elakad vagy téved, segítséget kaphat kérdések akkor tehetők fel: ha a tanuló befejezte ha elakadt ha súlyosan tévedett. előzetes értékelés, megszégyenítés... póttétel húzatásának elmulasztása... Vizsgaelnöki szakvizsga 47

48 Elnöki hibák a szóbelin... az elnök vizsgáztat: ő jobban tud! az elnök okvetetlenkedik, fontoskodik elnöki határozatlanság szavazás el nem rendelése póttétel ki nem húzatása nem megfelelő létszámú a bizottság az elnök nem adja át feladatkörét távollétében helyettese a kérdező tanár már nem az elnök értékel: a szaktanár, 38. (1) Vizsgaelnöki szakvizsga 48

49 Az érettségi vizsga értékelése, 41. (1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, pontskálán egész számokkal ( től hatályos) kell értékelni. Ha az érettségi írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1-150, csak írásbeli vizsgából áll 1-100, csak szóbeli vizsgából áll minden vizsgatárgyból és vizsgarészből legalább 10%-ot kell elérni Az egyes vizsgarészeket nem kell osztályzattal értékelni! Vizsgaelnöki szakvizsga 49

50 A szóbeli vizsga értékelése Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményét, pontskálán kell értékelni. A pontozást a részletes vizsgakövetelmények tartalmazzák, pl. magyarból az alábbi módon: írásbeli vizsgarész: szövegértés 40 pont, szövegalkotás 60 pont helyesírási hibákért 15 pont, írásképért 3 pont levonható szóbeli vizsgarész: tartalom 25 pont, előadásmód 25 pont írásbeli + szóbeli vizsgarész: = 150 pont Mindkét vizsgarészből el kell érni a minimális 10%-ot! A vizsgarészeket nem kell osztályzattal értékelni! Pl. informatikában írásbeli 120 pont, szóbeli 30 pont Vizsgaelnöki szakvizsga 50

51 A középszintű érettségi vizsga értékelése, 41. (3) Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 60-79% elérése esetén jó (4), c) 40-59% elérése esetén közepes (3), d) 25-39% elérése esetén elégséges (2), e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). Vizsgaelnöki szakvizsga 51

52 Az emelt szintű érettségi vizsga értékelése, 41. (4) Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 47-59% elérése esetén jó (4), c) 33-46% elérése esetén közepes (3), d) 25-32% elérése esetén elégséges (2), e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). Vizsgaelnöki szakvizsga 52

53 Az érettségi és a nyelvvizsga...,45. Az emelt szintű idegen nyelvi vizsgán: 60% felett: középfokú C -típusú 40-59% esetén: alapfokú C -típusú az sni-s diákok B -típusú (45. (5)) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal egyenértékű. Bevezette a 233/2004. (VIII.6.) Korm.r ben a középfokú nyelvvizsga emelt szintű jelessel volt egyenértékű! 2007-től ez már nem érvényes! Vizsgaelnöki szakvizsga 53

54 A szóbeli feleletek értékelése a vizsganap végén a feleleteket előzetesen értékelni kell előzetesen: van mód a végén módosításra a vizsgabizottság tagjai értékelnek vitás kérdésekben szavazást kell elrendelni az osztályzatok az elnök osztályozó ívére kerülnek emelt szinten a bizottság mindhárom tagja külön lapon értékel (változás: XII. 25.-től) a vizsgabizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli! Vizsgaelnöki szakvizsga 54

55 Az érettségi vizsga befejezése, 42. A záróértekezlet megállapítja: a vizsgázók szóbeli vizsgarészének minősítését a vizsgázók végleges minősítését: összesített pontszám és a vizsga százalékos minősítése ezek alapján a vizsga végleges osztályzatát ha a vizsgázónak egy tárgyból több osztályzata van, akkor nyilatkozik arról, melyiket kívánja szerepeltetni a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságot határozatot hoz a végleges osztályzatokról a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell! Vizsgaelnöki szakvizsga 55

56 Az érettségi vizsga értékelése, 41. A vizsgázók teljesítményét a pontszámok %-ában értékelni, osztályozni kell. több vizsgarész esetén minden vizsgarészből legalább 10%-ot el kell érni. több vizsgarész esetén az elérhető pontszámokat a vizsga részletes követelményrendszere határozza meg. középszintű matematika vizsga esetén 10-24% közötti írásbeli esetén szóbeli vizsgát tehet. Vizsgaelnöki szakvizsga 56

57 A záróértekezlet jegyzőkönyve (43. ) az értekezlet helye és ideje a jelenlévők és a hiányzók felsorolása a távolmaradás oka a szaktanárok és kérdező tanárok neve a vizsgabizottság döntései azok indoklása a szavazás eredménye a javító, pótló vizsgázókra vonatkozó adatok vizsgatárgy, vizsgarész, vizsgaszint megjelölésével az elnök rövid értékelése, hozzászólások Vizsgaelnöki szakvizsga 57

58 Az elnök rövid értékelése az értékelés rövid, de érdemi legyen nem kötelező minden vizsgatárgyat érinteni, de célszerű: inkább kevésbé részletesen legyenek lényegi megállapítások a vizsga törvényessége, szakszerűsége, a vizsgázók felkészültsége, a vizsgáztatás rendje, tanulói önállóság, a diákok neveltsége, eszközhasználat, logikus gondolkodás, vizsgaterem, összevetés a korábbi eredményekkel, számszerű mutatók, jegyzői feladatok ellátása Vizsgaelnöki szakvizsga 58

59 Mi legyen a jegyzőkönyvben a 43. által megkövetelt formális adatok határozatok rövid indokolással minden, az érettségin történt fontos dolog az osztályról, a tantestületről, az iskoláról szóló értékelés hiba, ha az elnök jegyzőkönyvön kívül mondja a megállapításait ha ilyet akar tenni, beszélje meg az igazgatóval Vizsgaelnöki szakvizsga 59

60 Az érettségi vizsga iratai, a törzslap: 2 példányban részei a külív és a belívek (egyéni lapok) határozatok, javítás a törzslapon: aláírja: az elnök és a jegyző a törzslapnak van borítója (külív) aláírják: az elnök, a bizottság tagjai, a jegyző, az igazgató törzslapkivonat: a javító vagy pótló vizsgára utaltaknak valamint a vendégtanulóknak osztályozó ív: legalább 3 példányban (49. ) jelentés az eredményekről: 2 példányban Vizsgaelnöki szakvizsga 60

61 Az érettségi bizonyítványok kezelése, 50. szigorú számadású nyomtatvány az üres bizonyítványokat páncélszekrényben érdemes őrizni a kiadott bizonyítványokról nyilvántartást kell készíteni fontos a szabályos dátumozás pecsét: a vizsgabizottság körbélyegzője a bizonyítvány sorszámát már nem kell be jegyezni a középiskolai bizonyítványba (2002-től) hatályon kívül helyezte: 78/2002. Kormányrendelet 41. (2) Az érettségi bizonyítványt legkésőbb a záró értekezlet utáni első napon át kell adni! Vizsgaelnöki szakvizsga 61

62 Az eredmények kihirdetése, 44. A nyilvánosság kérdése: az eredményekhez fűződő személyiségi jog? Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit... az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. Az elnök az eredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Vizsgaelnöki szakvizsga 62

63 Jogorvoslati eljárás, 59. Az eredményhirdetéskor ismertetni kell a bizottság döntéseit és a döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt. Nkt. 38. (7), korm.r. 59. (1) jogorvoslati kérelemnek van helye címzése: a kormányhivatalnak (emelt: Oktatási Hivatal) benyújtása: az igazgatónak határidő: a záró értekezletet követő három munkanapon belül Vizsgaelnöki szakvizsga 63

64 Tipikus hibák eredményhirdetéskor az eredmények kihirdetése ünnepélyes legyen az eredményeket számszerűen ismertetni kell a nyilvánosság nem korlátozható hívjuk meg a szülőket gyakran elmarad a jogorvoslatról való tájékoztatás súlyos hibának minősíthető Vizsgaelnöki szakvizsga 64

65 Az elnök mint pedagógus jóindulatú, nagy léptékben gondolkodó tájékozott, segédanyagokkal jól felszerelt jól felkészült az adott iskolából nem okosabb, mint a többi pedagógus, csak más a feladata nagy hiba: az én iskolám mindenben különb, nálunk ez így szokás tudnia kell értékelni a tapasztaltakat! Vizsgaelnöki szakvizsga 65

66 Az elnök a vizsgán kívül... tartózkodjon sokat a vizsgateremben legyen központi szerepe az érettségin beszéljen a tanulókkal és a szülőkkel beszéljen négyszemközt az igazgatóval csak itt lehetnek jegyzőkönyvön kívüli megjegyzései legyen udvarias, szakmailag igényes egyen és igyon keveset! ne mutassa meg... ne meséljen sok viccet és történetet Vizsgaelnöki szakvizsga 66

67 Mi a non plus ultra? kérni a megállapított szóbeli időpont módosítását kérni három napos érettségi két napon való megtartását sietni bárhová extra kéréseket megfogalmazni vagy azokra célozni panaszkodni a sörre, a harangszóra, szállásra Vizsgaelnöki szakvizsga 67

68 Az elnök érkezése és távozása érkezése: az optimális idő: az értekezlet kezdését megelőző perc, nem érkezhet 30 perccel korábban! az elnök legyen pontos távozása: tisztelje meg a diákokat, szülőket egy koccintással tisztelje meg az iskolát egy kis beszélgetéssel, étel-italfogyasztással tudjon megfelelő időben távozni! Vizsgaelnöki szakvizsga 68

69 Jegyzői problémák... nem történik meg a személyi adatok eredeti okmányok alapján történő egyeztetése későbbi problémák megelőzése nem ismeri a vizsgázókat nem elég gondos az összeolvasás gondos záradékolás nem megfelelő időben történő aláíratás: törzslap, jegyzőkönyv, osztályozó ívek kimutatás a bizonyítványokról, kimutatás az eredményekről Vizsgaelnöki szakvizsga 69

70 A jegyzőkönyvek, dokumentumok aláírása az előkészítő fázisban az igazgató ír alá az érettségi alatt: elnök, igazgató, jegyző jegyzőkönyvek aláírása: aznap záróértekezlet jegyzőkönyve: a 3. munkanap végéig elnök, igazgató, a bizottság tagjai biankó aláírás problémája: már nem időszerű A digitális adattovábbítás tartalmáért az igazgató a felelős! Vizsgaelnöki szakvizsga 70

71 Jegyzői mulasztások a törzslap adatait csak eredeti okmányok alapján szabad bejegyezni tollal, írógéppel, számítógéppel a dokumentumok a lehetséges maximális mértékig legyenek előkészítve a jegyzőt is köti a szolgálati titok! minden szükséges dokumentumot írasson alá az elnökkel Vizsgaelnöki szakvizsga 71

72 Ne felejtse el a jegyző alá kell íratni az összes dokumentumot: törzslapok, osztályozó ívek (2 pld.) jegyzőkönyvek, határozatok bizonyítványok, törzslap-kivonatok kimutatás a vizsga eredményeiről (2 pld.) a kiadott bizonyítványok sorszáma a szoftverben a törzslapot záradékolni, aláíratni a középiskolai bizonyítványok átvételét aláíratni Vizsgaelnöki szakvizsga 72

A kétszintű érettségi vizsga 2016.

A kétszintű érettségi vizsga 2016. A kétszintű érettségi vizsga 2016. Előadó: Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. E-mail: direktor@sagim.hu

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről

ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről 2013.01.17. Jelentkezés Az egyes tanulók jelentkezésével kapcsolatos adminisztrációt az adott osztályhoz tartozó jegyző látja el. A diákok személyre

Részletesebben

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa Kétszintű érettségi 2016. A továbbtanulás kulcsa Miért kétszintű? Egy adott vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten A felkészülés szintjétől függetlenül lehet jelentkezni felvi.hu-n a szak ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TUDNIVALÓK 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL

TUDNIVALÓK 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL TUDNIVALÓK A 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák időpontjai: Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740 ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály Az érettségi rendszere Közoktatás-fejlesztési főosztály. Az előadásban érintett kérdések Az érettségi alapelvei A szabályozás kérdései A felkészülés szervezési és pedagógiai feladatai Az érettségi rendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak Átszámítás A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények

Részletesebben

Érettségi vizsga május-június

Érettségi vizsga május-június Érettségi vizsga 2015. május-június www.oh.gov.hu 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 40/2002. (V. 24.) OM rendelet korábbi feladatlapok, javítási útmutatók, idegen nyelvekhez letölthető hanganyag 100/1997.

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga kezdete előtt fél órával meg kell érkezni (általában fél 8-ra). Ünneplőben kell jönni. 7.35-kor igazgatói tájékoztató és a csoportbeosztás

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2015/2016. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok Kezdés nemzetiségi

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2013/2014. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2013/2014. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2013/2014. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások A 2016. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások Vonatkozó jogszabályok az érettségi vizsgára való felkészüléshez 100/1997. Kormányrendelet (Vizsgaszabályzat)

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet ki az érettségi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2016. május-júniusi vizsgaidőszakról 2016. március 23. Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2016 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

Az értettségi vizsgák Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya

Az értettségi vizsgák Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya Az értettségi vizsgák 2017. Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya Kötelező vizsgatárgy a szakgimnáziumokban Nkt. 6. (2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Új Szöveges dokumentum. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Érettségi vizsgaszíbályzat Új Szöveges dokumentum 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 1. oldal, összesen: 194 oldal 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet GYEMSZI EFF Barczi Erika oktatásszervező Témakörök Általános rendelkezések A vizsga előkészítése A vizsga lebonyolítása

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01-2012.03.31

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01-2012.03.31 E Az (1) Az 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01-2012.03.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A ÉVI ŐSZI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A ÉVI ŐSZI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2016. ÉVI ŐSZI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó tulajdona 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából)

Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Tanulmányok alatti (köztes) vizsgák és iskolaváltás (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. (3) bek. szerint 8.1. A tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A KÖZÉP ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára...

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA V I Z S G A S Z A B Á L Y Z A T A a 8. évfolyam záróvizsgáira Jóváhagyta: orony Attiláné igazgató 1 Az intézményben az elfogadott Pedagógiai Programban foglaltak

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai KIHÍVÁS Lebonyolított vizsgák Szakképesítés Vizsgaszám Bútor- és lakástextil eladó 1 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 6 Textiltermék összeállító 1 Marketing

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2015 Szerkesztés lezárva: 2015. augusztus 24. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 3 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11.

Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Belső vizsgaszabályzat a 7. (nyelvi előkészítő osztály), a 8., 9. (nyelvi előkészítő osztály illetve a 9.C osztály), a 10. és 11. évfolyam

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK

A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A KÖZÉP ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK TARTALOM Bevezetés... 1 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára... 2 2. Az írásbeli érettségi vizsga... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: Budapest, Erdélyi u. 6-8.

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: Budapest, Erdélyi u. 6-8. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ vizsgaszabályzata az 1993.évi LXXIX.törvény és 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet valamint a 24/1997. (VI.5.) MKM rendelet alapján készült. A 1993.

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

Természetesen feltétlenül hoznod kell kék színű tollat (többet is)!

Természetesen feltétlenül hoznod kell kék színű tollat (többet is)! Az érettségi vizsga lebonyolítása, tudnivalók A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére (tehát valamennyi írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetésre)

Részletesebben

Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály

Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály Kötelező vizsgatárgy a szakgimnáziumokban Nkt. 6. (2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára A BME Mérnöktovábbképző Intézet (továbbiakban: Intézet) az alábbi jogszabályok a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA 2017. január 10. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. Email: nke@uni-nke.hu 1 TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA. Szerkesztés lezárva: 2014. március 28.

Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA. Szerkesztés lezárva: 2014. március 28. Oktatási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2014 Szerkesztés lezárva: 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola K-292/2013 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 2013. augusztus 30. 1 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága A vizsgabizottság

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben

Részletesebben

Előrehozott érettségi vizsga Tájékoztató a 11. évfolyam számára

Előrehozott érettségi vizsga Tájékoztató a 11. évfolyam számára Előrehozott érettségi vizsga Tájékoztató a 11. évfolyam számára Az előrehozott informatika érettségi Szintjei: közép és emelt Részei: gyakorlati közép szinten: május 18. csütörtök - emelt szinten: május

Részletesebben

A KÖZÉP- É S E M E LT S Z I N T Ű ÉRETTSÉGI VIZSGÁT

A KÖZÉP- É S E M E LT S Z I N T Ű ÉRETTSÉGI VIZSGÁT A KÖZÉP- É S E M E LT S Z I N T Ű ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ E L J Á R Á S B E L I T U D N I VA L ÓK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 1., JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 2 2., AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május-júniusi középszintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ. a május-júniusi középszintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákról BESZÁMOLÓ a május-júniusi középszintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákról 2010 A tanulók érettségire jelentkezése és regisztrálásuk a megadott határideig (márc.1.) megtörtént. Az Interneten keresztül

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2016. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat jogi kerete: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok Budapest, 2012. szeptember 24. Sándorné Csikós Mária igazgató A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Igazgató: Babarciné Matusik Zsuzsanna Igazgatóhelyettes: Sutka Irén Szeged, 2013. január 15. A kétszintű érettségivel kapcsolatos

Részletesebben

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai Érettségi 2010 Követelmények, vizsgaleírások Egyes tantárgyak érettségi témakörei elérhetık szaktanárnál illetve http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak honlapon, a részletes érettségi követelményeket az

Részletesebben