A kétszintű érettségi vizsga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kétszintű érettségi vizsga"

Átírás

1 A kétszintű érettségi vizsga Előadó: Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út Vizsgaelnöki szakvizsga 1

2 Az érettségi vizsga szabályzata A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról erre a jogszabályra a továbbiakban a szóban forgó paragrafus megjelölésével hivatkozunk vigyázat: a jogszabályt 40-szer (!) módosították legutóbbi módosítások nem lényegbevágóak 2016-ban és 2017-ben lépnek életbe változások ezek jelentősebb része a vizsga díjazásához kapcsolódik és bizonyos aránytalanságokat küszöböl ki Vizsgaelnöki szakvizsga 2

3 Az érettségi vizsga célja Rendelkezik-e a vizsgázó az általános műveltség alapjaival, az önműveléshez szükséges képességekkel van-e megfelelő tárgyi tudása, képes-e ismereteinek rendszerezésére felkészült-e a felsőoktatási intézményekben való tanulás megkezdésére Ez a végcél: sosem szabad elfelejtenünk! Vizsgaelnöki szakvizsga 3

4 Az érettségi vizsga jellemzői Egységes mert minden középiskolában ugyanazokat a követelményeket támasztja Kétszintű mert minden tanuló maga választhatja meg, melyik tárgyból milyen szinten kíván vizsgázni Standardizált mert az egységes eljárások miatt a vizsgák összehasonlíthatóak Vizsgaelnöki szakvizsga 4

5 Részei és tantárgyai Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv Választható tárgyak: általános vizsgakövetelményekre épülő a helyi tantervben meghatározott, akkreditált tárgy általános műveltséget megalapozó munkába állást segítő szakmai előkészítő További vizsgatárgyakat is választhat! 6. (2) Vizsgaelnöki szakvizsga 5

6 Az érettségi vizsga fajtái rendes - középiskolai tanulmányok utáni előrehozott - a tárgy lezárását követő idegen nyelv, informatika 9. (3) hatályos: január 1-jétől kiegészítő - az érettségi utáni szintemelő - részleges vagy teljes pótló - be nem fejezett vizsgát követő javító - sikertelen vizsgát követő ismétlő a sikeresen letett vizsga ismétlése az emelt szintű középszinten történő megismétlése is! Az első alkalommal letett közép és emelt szintű vizsga ingyenes! Vizsgaelnöki szakvizsga 6

7 Vizsgaidőszakok május-június: minden érettségi fajtánál, tehát a rendes, az előrehozott, a kiegészítő, a szintemelő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi vizsgák megszervezésére, október-november: minden fajta, kivéve a rendes vizsgát és az előrehozott vizsgát Vizsgaelnöki szakvizsga 7

8 Jelentkezés az érettségi vizsgára Csak abból a tárgyból, amelynek követelményeit a vizsgázó teljesítette az iskola felkészítési kötelezettségére vonatkozó óraszám minimumát előírja a 6. (5) bekezdése középszintű: 138 óra, emelt szintű: 276 óra A vizsga szintje szabadon választható függetlenül a középiskolai felkészítés szintjétől a jelentkezés elutasításáról határozatot kell hozni, 12. (9) a jelentkezést megváltoztatni nem lehet 12. (9) Vizsgaelnöki szakvizsga 8

9 Mit is ír a Vizsgaszabályzat 6. (5)? Amennyiben...az iskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyra történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább 138 órát, emelt szintű felkészítés esetén legalább 276 órát a felkészítésre helyi tantervében biztosítania kell. Vizsgaelnöki szakvizsga 9

10 A követelményrendszer alapjai Módosította a 78/2002. (IV.13.) és a 256/2005. (XII.7.) Kormányrendelet 6. (3) A kötelező vizsgatárgyak az általános és részletes vizsgakövetelményekre épülnek. 6. (9) A kötelezően és szabadon választható vizsgatantárgy lehet: a központi követelményekre épülő, a kötelező tárgyak közé nem tartozó vizsgatantárgy, beleértve a 2. idegen nyelvet helyi tantervben meghatározott, akkreditált vizsgatárgy Vizsgaelnöki szakvizsga 10

11 A követelményrendszer... az érettségi általános vizsgakövetelmények a kormányrendelet mellékletét képezik a részletes vizsgakövetelmények, minta-feladatsorok, javítási útmutatók. a kétszintű érettségi bevezetése a május-júniusi vizsgaidőszakban történt meg kivezetése úgy tűnik eldöntött tény, ütemezése ismeretlen Vizsgaelnöki szakvizsga 11

12 A vizsgabizottság Elnök a Kormányhivatal bízza meg Felügyelő tanárok: az írásbeli vizsgán nem feltétlen tagjai a vizsgabizottságnak segítik a bizottság munkáját Vizsgáztató tanárok Jegyző alanyi jogon nem tagja a bizottságnak a bizottság tagja is elláthatja, ha ez a feladat nem akadályozza vizsgáztató tanári feladatainak ellátásában a feladatot elláthatja: tanár, gazdaságvezető, iskolatitkár Vizsgaelnöki szakvizsga 12

13 A bizottság tagjainak megbízása A megbízás írásban történik (14. )! ebből következően névre szóló irat legyen! a megbízási határidő: az írásbeli előtt legalább két héttel át kell adni. a megbízás időtartama: az okirat átvételétől a zárást követő 4. munkanap végéig jogorvoslat esetén a jogerős döntés utáni intézkedést követő munkanap végéig Vizsgaelnöki szakvizsga 13

14 Az elnök feladatai a vizsga törvényességének és szakszerűségének biztosítása feladatai különösen: teljesítette-e a vizsgázó a feltételeket, eljárást kezdeményez a Kormányhivatalnál a törvényesség sérelme esetén, vezeti a szóbeli vizsgákat és az értekezleteket, átvizsgálja az iratokat, aláírja a dokumentumokat. Vizsgaelnöki szakvizsga 14

15 Az igazgató feladatai Előkészíti a vizsgabizottság munkáját dönt az előkészítési feladatokról, kiadja a megbízásokat, ellenőrzi a vizsgáztatás rendjét, biztosítja az írásbeli és szóbeli helyszíneit, megszervezi az eredmények kihirdetését. feladatainak ellátásával megbízhatja helyettesét vagy más személyt, 13. (7) nem lehet vizsgáztató tanár feladat átadása Vizsgaelnöki szakvizsga 15

16 Az igazgató új feladatai 2010-től január 1-jétől hatályos a Kormányrendelet új 60/A (4) bekezdése az intézmény vezetőjének biztosítania kell a Hivatal által működtetett üzenetküldő rendszer (ADAFOR) folyamatos figyelemmel kísérését az írásbeli és gyakorlati vizsgák idején 30 perccel a kezdés előtt megkezdve 30 perccel a befejezési időpont utánig a szóbeli vizsgák előtt kétóránként kell megtekinteni a rendszer üzeneteit Vizsgaelnöki szakvizsga 16

17 Igazgatói háttérfeladatok, 17. Együttműködő szervezetek felkérése a vizsga figyelemmel kísérése érdekében: szülői szervezet, diákönkormányzat, önkormányzat illetékes kisebbségi önkormányzat Véleményüket ki kell kérni a döntéskor: az írásbeli szervezése, a szóbeli vizsganapok kijelölése a vizsgacsoportok kialakítása ügyében. Részt vehet: fenntartó, diákönkorm., szülők Vizsgaelnöki szakvizsga 17

18 Beszélünk róla, tudni kell... a vizsgázót tájékoztatni kell az érettségi vizsga témaköreiről a középszintű vizsga témakörei a pedagógiai program részét képezik (2. sz. mell. alapján) az emelt szintű szóbeli tételeket a Hivatal készítteti és juttatja el a tantárgyi bizottsághoz a vizsgáról való késés elbírálása a dolgozatok javítási követelményei: nem kell szövegesen értékelni a dolgozat erényeit és fogyatékosságait, de kell: az egyes részek értékelése! a szóbeli vizsga lebonyolítási körülményei Vizsgaelnöki szakvizsga 18

19 Az emelt szintű vizsga,17/a az írásbeli felügyelőit a kormányhivatal bízza meg az írásbeli dolgozatokat értékelő tanárokat a kormányhivatal kéri föl: 30. (2)/k tantárgyi bizottságok működnek a tantárgyi bizottság három tagú tagjait és jegyzőjét a kormányhivatal bízza meg, tagjai a vizsgabizottságnak nem tagjai. az emelt szintű vizsgáról a tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki (40. ), amelyet megküld a vizsgabizottságnak Vizsgaelnöki szakvizsga 19

20 A bizottság tagjainak megbízása felügyelő tanárok: a racionalitás elve javító és kérdező tanárok: nincs megkötés jegyző: a bevált gyakorlat igazgatói feladatok ellátása: igazgató írásos megbízással igazgatóhelyettes vagy egyéb megbízott aláírás: a megbízott igazgatóhelyettes vagy igazgató Vizsgaelnöki szakvizsga 20

21 Az írásbeli vizsga az ülésrend kialakítása az igazgató ismerteti a vizsga szabályait! útbaigazítás, segítség nem adható a felügyelő tanár racionális kiválasztása mikor hibás a választás? fegyelmi felelősség a felügyelő számára jogszabály által megszabott díjazás jár munkaidőben is, elmaradó órák esetén is! Vizsgaelnöki szakvizsga 21

22 A vizsgázó kötelességei 21. A piszkozatot tartalmazó papírokat áthúzza. A vizsgázó a nevét tartalmazó borítékba teszi: a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üresen maradt feladatlapokat az áthúzott piszkozatokat a vizsgázó a nyitott borítékot átadja a felügyelő tanárnak a tanár: ellenőrzi az előzőeket, a vizsgázó jelenlétében lezárja a borítékot, A jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját. Vizsgaelnöki szakvizsga 22

23 A vizsgatételek előállítása, kezelése... 18/A-B A tételeket a Hivatal több változatban készítteti tételkészítő bizottságok A vizsgatételt sorsolással választják ki az Oktatási Hivatal igazgatójának jelenléte a tételek szállításának megszervezése a körzetközponti jegyzők feladatköre Az iskolába kerülő zárt csomagok felbontásánál 3-tagú bizottság van jelen, jegyzőkönyv készül A javítási útmutatók elektronikusan érkeznek! Vizsgaelnöki szakvizsga 23

24 A vizsgatételek titkossága ben komoly problémákat okozott! Ezért a Kormányrendelet 60/A. -ban az írásbeli érettségi feladatlapjait szolgálati titokká nyilvánította! A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszeré -ben kell vezetni a tanulók jelentkeztetését, az eredmények rögzítését, a dokumentumok előállítását és kinyomtatását, stb. az intézmény adatkezelési (iratkezelési) szabályzatában köteles szabályozni a szolgálati titok védelmével kapcsolatos iskolai feladatokat Vizsgaelnöki szakvizsga 24

25 A vizsgatételek kezelési előírásai től hatályos szabályozás lépett életbe, amely a körzetközponti jegyzők feladatait szabályozza az írásbeli tételek kezelésével kapcsolatban, az új 18/C szabályozza a dobozok, tételek kezelési eljárását, a dokumentációt és a csomagok átadását. a 18/D az iskolák feladatait határozza meg a dobozok, csomagkezelés és a dokumentálás, valamint a tételek átvételével kapcsolatban Vizsgaelnöki szakvizsga 25

26 Ha a vizsgázó az írásbeli érettségiről távol marad, 24. Ha a vizsgázó a vizsgatárgy írásbeli részéről neki fel nem róható okokból távol marad az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehet, ha ehhez a feltételek megteremthetők (igazgatói döntés) ha erre nincs lehetőség, az írásbelit szóbeli vizsgával pótolhatja kérésére a vizsga megszakításáig végzett teljesítményét értékelni kell ha az adott tárgyból nincs szóbeli, akkor engedéllyel másik tantárgyat választhat a Hivatal és a Kormányhivatal azonnali értesítése mellett hatályos március 31-től Vizsgaelnöki szakvizsga 26

27 Ha probléma adódik a gyakorlati érettségin (5) A gyakorlati érettségin előforduló problémákra szabályozás van érvényben: ha a vizsgázó a vizsgatárgy gyakorlati részének teljesítésére fel nem róható okokból képtelenné válik az igazgató engedélyével a Hivatal és Kormányhivatal azonnali értesítésével az adott vizsgatárgy helyett másikat választhat, vagy a gyakorlati vizsgát szóbeli vizsgával pótolhatja ha a választott új tárgy írásbeli vizsgája már lezajlott, akkor azt szóbeli vizsgával pótolhatja Ha a gyakorlati részt szóbelivel pótolja, akkor felvételi pontszám nem képezhető! (bizonyítványban záradék) Vizsgaelnöki szakvizsga 27

28 Ha a vizsgázónak problémája adódik a technikai feltételekkel (5) Az írásbelin előforduló technikai problémákra a 30. (5) szabályozása van érvényben: ha a technikai-vizsgaszervezési előírásokat megszegték, a vizsgázó a vizsga lezárását követő két órán belül a vizsga helyszínén vagy a kormányhivatal megbízottjánál írásbeli észrevételt tehet az észrevételt a Kormányhivatalnak kell címezni a határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs az észrevételt továbbítani kell a Kormányhivatalnak a hivatal 5 munkanapon belül kivizsgálja az eseményeket, az eredményt és a teendőket megküldi az igazgatónak. Vizsgaelnöki szakvizsga 28

29 A nevelőtestület felkészítése, 16. az igazgató feladata és felelőssége jogszabályi előírás nincs, javasolt módszere: tantestületi értekezlet és / vagy írásos tájékoztatás és / vagy személyre szóló tájékoztatás az igazgatói ellenőrzés nélkülözhetetlen: írásbelin, szóbelin, dolgozatok megtekintésekor, stb. Vizsgaelnöki szakvizsga 29

30 A tanulók felkészítése az igazgató feladata és felelőssége, bevált módszere: általános tájékoztatás prezentáció módszere a vizsga szabályainak ismertetése az írásbeli előtt kötelező, fel kell hívni a figyelmet a specifikus szabályokra a felkészítés a szaktanárok feladata is! elnöki lemérése: tudja-e a diák, mit kell tennie? pl. használja-e a szóbeli vizsga során a szöveggyűjteményt? Vizsgaelnöki szakvizsga 30

31 A sajátos nevelési igényű tanuló... (Kt. 30. ) a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből számára egyéni foglalkozást kell szervezni lehetőségei a vizsgán (20. ): hosszabb írásbeli idő, gép használata írásbeli helyett szóbeli, vagy fordítva mentesülhet az egyes vizsgarészek egy vagy több része alól Vizsgaelnöki szakvizsga 31

32 A felügyelő tanár felelőssége szabályos és dokumentált váltás óránként feljegyzéseket érdemes megkövetelni megakadályozza meg nem engedett segédeszközök használata, puskázás, kommunikációs tevékenység, ceruzával való munka, tárgyak cseréje, tanulói mozgás a vizsga alatt, stb. ellenőrzi az üresen maradt részek áthúzását Vizsgaelnöki szakvizsga 32

33 Feljegyzések a dolgozaton, 21. Minden feladatlapra a vizsgázó felírja: a vizsga napját és a vizsgatárgyat A vizsgázók csak az alábbiakon dolgozhatnak: központilag kiadott feladatlapon, iskolai fejbélyegzővel ellátott papíron, az író- és segédeszközökről maguk gondoskodnak a részletes vizsgakövetelmények meghatározzák, melyek azok az eszközök, amelyekről az iskola gondoskodik A kiment/bejött feljegyzés hová kerül? dec. 15-től: a.tanár arra rávezeti Vizsgaelnöki szakvizsga 33

34 A dolgozatok javítása, 26. az útmutatótól eltérni nem lehet a dolgozatot értékelni kell de a dolgozat értékeit és fogyatékosságait nem kell szövegesen elemezni szabálytalanság esetén: értesíteni az igazgatót a szaktanári a dolgozatra rávezeti: pontszám, javítási időpont és aláírja, átadja az igazgatónak a dolgozat megtekinthető észrevétel benyújtása közép és emelt szinten, kivizsgálása a határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolást előterjeszteni! Ez a határidő jogvesztő! Vizsgaelnöki szakvizsga 34

35 A helyesírás javítása a hibák javítása szisztematikus és követhető legyen a hibapontok összegezve legyenek a helyesírás, az íráskép is értékelésre kerül helyesírás: 15 pont levonható íráskép: 3 pont levonható a nyelvi osztályzat három részjegye megszűnt szövegalkotás, nyelvhasználat, helyesírás Előírások: a részletes vizsgakövetelményekben 40/2002. OM rendelet Vizsgaelnöki szakvizsga 35

36 Dokumentumok megküldése Az elnök számára a szóbeli vizsga előtt legalább 7 nappal meg kell küldeni: kitöltött vizsgadolgozatok az üresen maradt feladatlapokat 2007-től már nem javítási útmutatók, az írásbeli vizsgákról felvett jegyzőkönyvek, a vizsgázókról készített összesítő ívek, a javasolt értékeléseket tartalmazó osztályozó ívek, a benyújtott észrevételek és elbírálásuk Az elnök kérésére lehetővé kell tenni, hogy a dokumentumokat a helyszínen tanulmányozhassa ez esetben a dokumentumokat nem kell megküldeni Vizsgaelnöki szakvizsga 36

37 Szabálytalanság az írásbelin elvenni a dolgozatot,ráírni a szabálytalanságot és az időpontot: a diák folytatja a dolgozatírást a felügyelő értesíti az igazgatót a jegyzőkönyv tartalma: a vizsgázó és a felügyelő tanár nyilatkozata a lényeges események aláírja: igazgató, felügyelő, vizsgázó a vizsgázó különvéleményét rávezetheti a jegyzőkönyvre 30. (4): a szaktanárnak értékelést kell készítenie a szabálytalanság megállapítása vagy meg nem állapítása esetére is Vizsgaelnöki szakvizsga 37

38 A bizottság előzetes értekezlete Bevezeti, megnyitja: az igazgató Vezeti: az elnök (ne adja ki a kezéből!) A bizottság feladatai: megállapítja az írásbeli vizsgák minősítését esetleges módosítás elnöki kezdeményezésre észrevétel elbírálása szabálytalanság elbírálása (ld. később) a vizsgatárgyak sorrendje az eredményhirdetés időpontja Határozatokat kell hozni, jegyzőkönyvezni! Vizsgaelnöki szakvizsga 38

39 A tanulói észrevételek kezelése benyújtás a megtekintést követő nap óráig a határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolást előterjeszteni! 26. (2) E határidő elmulasztása jogvesztő! észrevételt az emelt szinten vizsgázó is tehet az észrevétel kivizsgálása: érdemes előkészíteni, jegyzőkönyvet fölvenni döntés az előzetes értekezleten helyettes szaktanár bevonásával a döntést indokolással ellátott határozatba kell foglalni! Vizsgaelnöki szakvizsga 39

40 Mire ügyeljünk az előzetes értekezleten? az elnök alaposan, előre készüljön föl! írásos anyagot hozzon magával! hatályos dokumentumai legyenek tanulmányozza át a dolgozatok javítását, értékelését, a formai megfelelést ellenőrizze a vizsgára bocsátás jogszerűségét megfelelő-e a pedagógusok képesítése (hogyan?) megtörtént-e a kooperáció: diákönkormányzat, szülői szervezet, fenntartó Vizsgaelnöki szakvizsga 40

41 Miről hozzunk határozatokat? A vizsgabizottság határozatokat hoz: az írásbeli osztályzatok véglegesítése igen gyakran nem történik meg! 2007-től: az írásbeli értékelés megváltoztatását kezdeményezi, 27. (4), határozat szabálytalanság nem történt a vizsgatárgyak sorrendje az esetleges szabálytalanság, észrevétel elbírálása az eredményhirdetés időpontja Soha ne hagyjunk lezáratlan kérdést! Vizsgaelnöki szakvizsga 41

42 Miről szóljon még a nyitó jegyzőkönyv? gesztusok a javítás, értékelés szabályossága az útmutatók betartása a szóbeli tételsorok szabályossága a jóváhagyás: az elnök jogköre és kötelessége aláírás: nyilatkozattal v. jegyzőkönyvben is történhet helyes, ha tartalmazza a szóbelit megelőző tájékoztató kivonatát Vizsgaelnöki szakvizsga 42

43 A szóbeli előtti tájékoztató értekezlet, 33. Az elnök ismertetni köteles a bizottság tanulókat érintő döntéseit az írásbelin elért eredményeket, módosításokat az emelt szintű dolgozatok értékeléséről a szóbeli tudnivalóit az eredményhirdetés várható időpontját a jogorvoslat lehetőségét a jogorvoslatra rendelkezésre álló időt a tájékoztató értekezletet követő első munkanaptól számított három nap Vizsgaelnöki szakvizsga 43

44 Gyakori hibák a tájékoztatón A tájékoztató értekezletnek vannak ugyan gesztusmotívumai, de alapvetően kötelező jogi aktus! Ezért a törvényességi sérelem egyik forrása lehet! Problémák: jogorvoslati lehetőségről nem tájékoztatunk nem ismertetjük azt, ami kötelező helyesnek tartom a jegyzőkönyvben rögzíteni: mi hangzott el a tájékoztató értekezleten Már nem előírás, hogy legfeljebb hat főből állhat a vizsgacsoport! (34. (3) 2007-től törölve). Vizsgaelnöki szakvizsga 44

45 A szóbeli vizsga buktatói a vizsga kezdési és befejezési ideje a megfelelő gondolkodási és feleleti idő betartása: jogsértési alap az önálló eszközválasztás és felkészülés a vizsgázó önállóan felel mikor szabad kérdezni: ha elakad v. súlyosan téved törölve: nem szabad félrevezetni, gondolkodását zavarni a póttétel húzatása kötelező, ha teljes tájékozatlanságot árul el, azaz felelete nem éri el az adható pontszám 10%-át! (36. (5)) Vizsgaelnöki szakvizsga 45

46 Jogelvonás a szóbelin..., 36. a felkészülési idő minimum 30 perc! kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő póttétel esetén sem csökkenthető 20 percre a felelet időtartama maximum: közép szintű szóbeli: 15 perc emelt szintű szóbeli: 20 perc Ha a tanulónak mondandója van, hamarébb nem lehet félbeszakítani, csak ha súlyosan tévedett! A feleléssel, felkészüléssel összefüggő időpontokat pontosan vezetni kell! Vizsgaelnöki szakvizsga 46

47 Tanári hibalehetőségek, 36. a diák támogatás nélkül, önállóan felel, sorrend a kérdve kifejtő módszer nem alkalmazható ha elakad vagy téved, segítséget kaphat kérdések akkor tehetők fel: ha a tanuló befejezte ha elakadt ha súlyosan tévedett. előzetes értékelés, megszégyenítés... póttétel húzatásának elmulasztása... Vizsgaelnöki szakvizsga 47

48 Elnöki hibák a szóbelin... az elnök vizsgáztat: ő jobban tud! az elnök okvetetlenkedik, fontoskodik elnöki határozatlanság szavazás el nem rendelése póttétel ki nem húzatása nem megfelelő létszámú a bizottság az elnök nem adja át feladatkörét távollétében helyettese a kérdező tanár már nem az elnök értékel: a szaktanár, 38. (1) Vizsgaelnöki szakvizsga 48

49 Az érettségi vizsga értékelése, 41. (1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, pontskálán egész számokkal ( től hatályos) kell értékelni. Ha az érettségi írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1-150, csak írásbeli vizsgából áll 1-100, csak szóbeli vizsgából áll minden vizsgatárgyból és vizsgarészből legalább 10%-ot kell elérni Az egyes vizsgarészeket nem kell osztályzattal értékelni! Vizsgaelnöki szakvizsga 49

50 A szóbeli vizsga értékelése Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményét, pontskálán kell értékelni. A pontozást a részletes vizsgakövetelmények tartalmazzák, pl. magyarból az alábbi módon: írásbeli vizsgarész: szövegértés 40 pont, szövegalkotás 60 pont helyesírási hibákért 15 pont, írásképért 3 pont levonható szóbeli vizsgarész: tartalom 25 pont, előadásmód 25 pont írásbeli + szóbeli vizsgarész: = 150 pont Mindkét vizsgarészből el kell érni a minimális 10%-ot! A vizsgarészeket nem kell osztályzattal értékelni! Pl. informatikában írásbeli 120 pont, szóbeli 30 pont Vizsgaelnöki szakvizsga 50

51 A középszintű érettségi vizsga értékelése, 41. (3) Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 60-79% elérése esetén jó (4), c) 40-59% elérése esetén közepes (3), d) 25-39% elérése esetén elégséges (2), e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). Vizsgaelnöki szakvizsga 51

52 Az emelt szintű érettségi vizsga értékelése, 41. (4) Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 47-59% elérése esetén jó (4), c) 33-46% elérése esetén közepes (3), d) 25-32% elérése esetén elégséges (2), e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). Vizsgaelnöki szakvizsga 52

53 Az érettségi és a nyelvvizsga...,45. Az emelt szintű idegen nyelvi vizsgán: 60% felett: középfokú C -típusú 40-59% esetén: alapfokú C -típusú az sni-s diákok B -típusú (45. (5)) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal egyenértékű. Bevezette a 233/2004. (VIII.6.) Korm.r ben a középfokú nyelvvizsga emelt szintű jelessel volt egyenértékű! 2007-től ez már nem érvényes! Vizsgaelnöki szakvizsga 53

54 A szóbeli feleletek értékelése a vizsganap végén a feleleteket előzetesen értékelni kell előzetesen: van mód a végén módosításra a vizsgabizottság tagjai értékelnek vitás kérdésekben szavazást kell elrendelni az osztályzatok az elnök osztályozó ívére kerülnek emelt szinten a bizottság mindhárom tagja külön lapon értékel (változás: XII. 25.-től) a vizsgabizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli! Vizsgaelnöki szakvizsga 54

55 Az érettségi vizsga befejezése, 42. A záróértekezlet megállapítja: a vizsgázók szóbeli vizsgarészének minősítését a vizsgázók végleges minősítését: összesített pontszám és a vizsga százalékos minősítése ezek alapján a vizsga végleges osztályzatát ha a vizsgázónak egy tárgyból több osztályzata van, akkor nyilatkozik arról, melyiket kívánja szerepeltetni a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságot határozatot hoz a végleges osztályzatokról a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell! Vizsgaelnöki szakvizsga 55

56 Az érettségi vizsga értékelése, 41. A vizsgázók teljesítményét a pontszámok %-ában értékelni, osztályozni kell. több vizsgarész esetén minden vizsgarészből legalább 10%-ot el kell érni. több vizsgarész esetén az elérhető pontszámokat a vizsga részletes követelményrendszere határozza meg. középszintű matematika vizsga esetén 10-24% közötti írásbeli esetén szóbeli vizsgát tehet. Vizsgaelnöki szakvizsga 56

57 A záróértekezlet jegyzőkönyve (43. ) az értekezlet helye és ideje a jelenlévők és a hiányzók felsorolása a távolmaradás oka a szaktanárok és kérdező tanárok neve a vizsgabizottság döntései azok indoklása a szavazás eredménye a javító, pótló vizsgázókra vonatkozó adatok vizsgatárgy, vizsgarész, vizsgaszint megjelölésével az elnök rövid értékelése, hozzászólások Vizsgaelnöki szakvizsga 57

58 Az elnök rövid értékelése az értékelés rövid, de érdemi legyen nem kötelező minden vizsgatárgyat érinteni, de célszerű: inkább kevésbé részletesen legyenek lényegi megállapítások a vizsga törvényessége, szakszerűsége, a vizsgázók felkészültsége, a vizsgáztatás rendje, tanulói önállóság, a diákok neveltsége, eszközhasználat, logikus gondolkodás, vizsgaterem, összevetés a korábbi eredményekkel, számszerű mutatók, jegyzői feladatok ellátása Vizsgaelnöki szakvizsga 58

59 Mi legyen a jegyzőkönyvben a 43. által megkövetelt formális adatok határozatok rövid indokolással minden, az érettségin történt fontos dolog az osztályról, a tantestületről, az iskoláról szóló értékelés hiba, ha az elnök jegyzőkönyvön kívül mondja a megállapításait ha ilyet akar tenni, beszélje meg az igazgatóval Vizsgaelnöki szakvizsga 59

60 Az érettségi vizsga iratai, a törzslap: 2 példányban részei a külív és a belívek (egyéni lapok) határozatok, javítás a törzslapon: aláírja: az elnök és a jegyző a törzslapnak van borítója (külív) aláírják: az elnök, a bizottság tagjai, a jegyző, az igazgató törzslapkivonat: a javító vagy pótló vizsgára utaltaknak valamint a vendégtanulóknak osztályozó ív: legalább 3 példányban (49. ) jelentés az eredményekről: 2 példányban Vizsgaelnöki szakvizsga 60

61 Az érettségi bizonyítványok kezelése, 50. szigorú számadású nyomtatvány az üres bizonyítványokat páncélszekrényben érdemes őrizni a kiadott bizonyítványokról nyilvántartást kell készíteni fontos a szabályos dátumozás pecsét: a vizsgabizottság körbélyegzője a bizonyítvány sorszámát már nem kell be jegyezni a középiskolai bizonyítványba (2002-től) hatályon kívül helyezte: 78/2002. Kormányrendelet 41. (2) Az érettségi bizonyítványt legkésőbb a záró értekezlet utáni első napon át kell adni! Vizsgaelnöki szakvizsga 61

62 Az eredmények kihirdetése, 44. A nyilvánosság kérdése: az eredményekhez fűződő személyiségi jog? Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit... az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. Az elnök az eredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Vizsgaelnöki szakvizsga 62

63 Jogorvoslati eljárás, 59. Az eredményhirdetéskor ismertetni kell a bizottság döntéseit és a döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt. Nkt. 38. (7), korm.r. 59. (1) jogorvoslati kérelemnek van helye címzése: a kormányhivatalnak (emelt: Oktatási Hivatal) benyújtása: az igazgatónak határidő: a záró értekezletet követő három munkanapon belül Vizsgaelnöki szakvizsga 63

64 Tipikus hibák eredményhirdetéskor az eredmények kihirdetése ünnepélyes legyen az eredményeket számszerűen ismertetni kell a nyilvánosság nem korlátozható hívjuk meg a szülőket gyakran elmarad a jogorvoslatról való tájékoztatás súlyos hibának minősíthető Vizsgaelnöki szakvizsga 64

65 Az elnök mint pedagógus jóindulatú, nagy léptékben gondolkodó tájékozott, segédanyagokkal jól felszerelt jól felkészült az adott iskolából nem okosabb, mint a többi pedagógus, csak más a feladata nagy hiba: az én iskolám mindenben különb, nálunk ez így szokás tudnia kell értékelni a tapasztaltakat! Vizsgaelnöki szakvizsga 65

66 Az elnök a vizsgán kívül... tartózkodjon sokat a vizsgateremben legyen központi szerepe az érettségin beszéljen a tanulókkal és a szülőkkel beszéljen négyszemközt az igazgatóval csak itt lehetnek jegyzőkönyvön kívüli megjegyzései legyen udvarias, szakmailag igényes egyen és igyon keveset! ne mutassa meg... ne meséljen sok viccet és történetet Vizsgaelnöki szakvizsga 66

67 Mi a non plus ultra? kérni a megállapított szóbeli időpont módosítását kérni három napos érettségi két napon való megtartását sietni bárhová extra kéréseket megfogalmazni vagy azokra célozni panaszkodni a sörre, a harangszóra, szállásra Vizsgaelnöki szakvizsga 67

68 Az elnök érkezése és távozása érkezése: az optimális idő: az értekezlet kezdését megelőző perc, nem érkezhet 30 perccel korábban! az elnök legyen pontos távozása: tisztelje meg a diákokat, szülőket egy koccintással tisztelje meg az iskolát egy kis beszélgetéssel, étel-italfogyasztással tudjon megfelelő időben távozni! Vizsgaelnöki szakvizsga 68

69 Jegyzői problémák... nem történik meg a személyi adatok eredeti okmányok alapján történő egyeztetése későbbi problémák megelőzése nem ismeri a vizsgázókat nem elég gondos az összeolvasás gondos záradékolás nem megfelelő időben történő aláíratás: törzslap, jegyzőkönyv, osztályozó ívek kimutatás a bizonyítványokról, kimutatás az eredményekről Vizsgaelnöki szakvizsga 69

70 A jegyzőkönyvek, dokumentumok aláírása az előkészítő fázisban az igazgató ír alá az érettségi alatt: elnök, igazgató, jegyző jegyzőkönyvek aláírása: aznap záróértekezlet jegyzőkönyve: a 3. munkanap végéig elnök, igazgató, a bizottság tagjai biankó aláírás problémája: már nem időszerű A digitális adattovábbítás tartalmáért az igazgató a felelős! Vizsgaelnöki szakvizsga 70

71 Jegyzői mulasztások a törzslap adatait csak eredeti okmányok alapján szabad bejegyezni tollal, írógéppel, számítógéppel a dokumentumok a lehetséges maximális mértékig legyenek előkészítve a jegyzőt is köti a szolgálati titok! minden szükséges dokumentumot írasson alá az elnökkel Vizsgaelnöki szakvizsga 71

72 Ne felejtse el a jegyző alá kell íratni az összes dokumentumot: törzslapok, osztályozó ívek (2 pld.) jegyzőkönyvek, határozatok bizonyítványok, törzslap-kivonatok kimutatás a vizsga eredményeiről (2 pld.) a kiadott bizonyítványok sorszáma a szoftverben a törzslapot záradékolni, aláíratni a középiskolai bizonyítványok átvételét aláíratni Vizsgaelnöki szakvizsga 72

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben