KÁTKI KRÓNIKA x!7ij6d0-iiceie! Gödöllő A KÁTKI túlélve egy teljes évszázadot. A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁTKI KRÓNIKA 2010 2013. x!7ij6d0-iiceie! Gödöllő 2013. A KÁTKI túlélve egy teljes évszázadot. A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai"

Átírás

1 A KÁTKI túlélve egy teljes évszázadot november 1-jei hatállyal újjáalakult Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ néven. A tenyésztési és kutatási feladatok újjáélesztése mellett a KÁTKI a régi magyar haszonállatfajták génmegőrzésének országos központjává vált, jelentős részt vállalva e fajták védelmét célzó tenyésztési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési programokban. Ezt tükrözi az intézmény új neve, amely 2013 májusától Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK). KÁTKI KRÓNIKA KÁTKI KRÓNIKA A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai és napjainkig megőrzött értékei meghatározó jelentőségűek a térség hosszú távú fenntarthatósága, gazdasági és kulturális értékeinek jelenlegi és jövőbeni hasznosíthatósága szempontjából. Ezt a szemléletet képviseli a Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897 és 1919 között létrejött három intézmény jogutódjaként a KÁTKI néven ismert egykori gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet. x!7ij6d0-iiceie! Gödöllő 2013

2 KÁTKI KRÓNIKA

3 Hagyományos haszonállatainkban rejlő nemzeti értékeink védelme, kutatása és fejlesztése örökölt jogunk és kötelezettségünk.

4 KÁTKI KRÓNIKA Haszonállat-génmegőrzési Központ Gödöllő 2013

5 e kötet SzerkeSztői Dr. Szalay istván Dr. kisné Dr. Do thi Dong Xuan Patakiné Dr. várkonyi eszter o. horváth györgy Polgárné StauD MagDolna Elérhetőség: Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. Telefon: , Fax: web: Copyright HáGK, 2013 Borítófotó Katona Péter, 2013 Fotók Dr. Szalay István, Dr. Kisné Dr. Do thi Dong Xuan, Somfai Sándor, Szentes Katalin Ágnes, HáGK Archívum ISBN Felelős kiadó: a HáGK igazgatója Nyomdai előkészítés: socio-typo Nyomdai munkák: Oliton

6 Tartalom Köszöntő 7 Történeti áttekintés 8 A KÁTKI alaptevékenysége 23 Munkatársaink 35 Régi magyar haszonállataink 45 Nemzetközi kapcsolataink 61 Hazai kapcsolataink 63 Oktatási tevékenységünk 65 Rendezvényeink 67 Kiemelt projektjeink 79 Publikációk,

7

8 Köszöntő A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai és napjainkig megőrzött értékei meghatározó jelentőségűek a térség hoszszú távú fenntarthatósága, gazdasági és kulturális értékeinek jelenlegi és jövőbeni hasznosíthatósága szempontjából. Ezt a szemléletet képviseli a Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897 és 1919 között három intézmény jogutódjaként létrejött egykori gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet, amely túlélve egy teljes évszázadot és eközben számos szervezeti változást megőrizte önálló szellemiségét, és szakmai tevékenységével mindvégig igazolni tudta létjogosultságát. A KÁTKI november 1-jei hatállyal újjáalakult Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ néven. Az egykori baromfi-, nyúl-, méh- és haltenyésztési kutatási feladatainak fenntartása és újjáélesztése mellett az intézmény a régi magyar haszonállatfajták génmegőrzésének országos központjává vált, jelentős részt vállalva e fajták védelmét célzó tenyésztési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési programokban. Elődeink, Báldy Bálint, Örösi Pál Zoltán, Anghi Csaba, Jászfalusi Lajos és sokan mások már régen a magyar agrártörténet nagyjaivá emelkedtek, mi pedig, a szerény követők, szakmai-tudományos tevékenységünkkel őrizzük emléküket és hagyatékukat. És mindazokét, akik létrehozták, és évszázadokon keresztül fönntartották azokat a különleges, és kimagasló genetikai értéket képviselő kárpát-medencei haszonállatfajtákat, amelyek védelmét a jelen szakemberei az utókor felé közvetítik. Jelmondatunk is erről szól: Hagyományos haszonállatainkban rejlő nemzeti értékeink védelme, kutatása és fejlesztése örökölt jogunk és kötelezettségünk. A KÁTKI Krónikát, az újjáalakult intézmény tevékenységének ismertetőjét, hagyományteremtő szándékkal és azzal a céllal készítettük, hogy az említett jogokról és kötelezettségekről számot adhassunk könyv formájában is. Ennek keretében ismertetjük a KÁTKI történetét, jelenlegi szervezetét, génmegőrzési, kutatási, oktatási, vidékfejlesztési tevékenységét, bemutatjuk munkatársainkat, az intézmény fontosabb szolgáltatásait, épülő és szépülő létesítményeinket, és nem utolsósorban a KÁTKI-ban található régi magyar haszonállatfajtákat, amelyek megőrzése a legfőbb feladatunk. Kívánjuk az olvasónak, szakembereknek, gazdálkodóknak, diákoknak és mindazoknak, akik fontosnak érzik agrárértékeink megőrzését és jövőbeni hasznosítását, hogy forgassák haszonnal a KÁTKI Krónikát májusában a KÁTKI neve Haszonállat-génmegőrzési Központ-ra változott, ami ma már pontosabban fejezi ki a régi magyar haszonállatokkal végzett sokrétű génmegőrzési tevékenységet, a régi fajták védelmét, mentését, vidékfejlesztési-hasznosítási programjait, kutatását és oktatását végző intézmény egyre bővülő alapfeladat-körét. Ezzel a KÁTKI Krónika is pontosabbá és fontosabbá vált, és könyvünk egy korszak lezárása mellett egy erős alapokon nyugvó, új korszakot is jelez az intézmény történetében. Gödöllő, november Dr. Szalay István igazgató köszöntő 7

9 Történeti áttekintés A KÁTKI története A Kisállattenyésztési Kutatóintézet két önálló intézményből jött létre. Darányi Ignác akkori földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897-ben alapították Gödöllőn a Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telepet és Munkásképző Iskolát, 1899-ben pedig az Állami Méhészeti Gazdaságot, melyek elhelyezésére koronauradalmi területeket használtak fel. A két intézmény önállóan működött 1950-ig, a gödöllői Állattenyésztési Kutatóintézet alapításáig, melyben a Baromfi- és egyéb aprójószág-tenyésztési-, a Haltenyésztési- és a Méhtenyésztési osztály képviselte a kisállattenyésztési kutatásokat ben a földművelésügyi kormányzat az Állattenyésztési Kutatóintézet kisállattenyésztési osztályaiból létrehozta Gödöllőn a Kisállattenyésztési Kutatóintézetet, ahol a meglévő alapokon folytatódott a baromfite- nyésztési, takarmányozási, prémesállat-tenyésztési, méhtenyésztési és haltenyésztési kutató-fejlesztő tudományos munka. Abban az időben a Baromfitenyésztési Osztályt Báldy Bálint, a Prémesállat-tenyésztési Osztályt Anghi Csaba, a Méhtenyésztési Osztályt Örösi Pál Zoltán, a Haltenyésztési Osztályt Jászfalusi Lajos vezette. Az intézet szerkezete 1962-ben átalakult, de a fenti állatfajokkal kapcsolatos kutató- és tenyésztőmunka alapfeladat maradt ban a mezőgazdasági tárca az egyes állattenyésztési ágazatok tevékenységét átfogó kutatóbázisok kialakítására hozott határozatot. Ennek keretében a KÁTKI az iparszerű baromfihús-termelés, a nyúltenyésztés és a méhtenyésztés komplex kutatásának programvezető intézményévé vált. Ettől kezdve az intézetben fokozatosan túlsúlyba került a saját fajtákra alapozott tenyészállat-forgalmazási tevékenység, ami a kátki eredeti épületei. Fent: Magyar királyi BaroMFitenyéSztő telep, lent: MéhéSzeti gazdaság 8 történeti áttekintés

10 komoly szaktanácsadói hálózat, ipari- és termelői háttér kialakítását tette szükségessé. Ekkor épült az intézmény takarmánykeverő üzeme, baromfikeltetője, valamint a nagyüzemi tenyésztésre alkalmas baromfiés nyúltelepe. Az 1970-es évek közepére a nagy jövedelmezőséget biztosító baromfi- és részben a nyúltenyésztés állami nagyvállalatok, kombinátok kezébe került, melyek fokozatosan monopolhelyzetre tettek szert. Ilyen gazdasági körülmények között a Kisállattenyésztési Kutatóintézet már nem volt versenyképes, a kutatások rovására megerősített nagyüzemi tenyésztői ágazatai tönkrementek. Ezt követően, 1980-ban alakult meg az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont a herceghalmi Állattenyésztési Kutatóintézet és a KÁTKI egyesítésével. Az ÁTK egy évtizedes fennállása során a kisállattenyésztési kutatási egységek fennmaradtak, így lehetőség nyílt arra, hogy a KÁTKI az 1990-es évek elején ismét önálló státuszt kapjon től az intézmény Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI) névvel először a GATE gazdasági felügyelete mellett, majd 1994-től 2005-ig önálló költségvetési szervként működött. Ebben az időszakban több lényeges átszervezést követően átalakult az intézmény osztályszerkezete, a hagyományos kutatási egységek megerősödtek, és 1990-től fokozatosan bővülő fajta- és egyedszámmal megkezdődött a régi, ma őshonosként védett magyar baromfifajták gödöllői génbankjának kialakítása. Magyar ludak a kátki génbankjában december 13-án faxon érkezett a hír, hogy a felügyeleti szerv január 1-jei hatállyal a KÁTKI-t megszüntette, és jogutódként a herceghalmi székhelyű Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetet jelölte meg. A gödöllői intézmény felszámolását célzó intézkedések szerencsére nem jártak teljes sikerrel, így az intézet lényeges további leépítést és átszervezést követően az ÁTK kutatótelepe -ként gyakorlatilag változatlan feladatkörrel működhetett tovább, Kisállattenyésztési és Takarmányozási Főosztály elnevezéssel. A KÁTKI, mint szakterületén egyetlen hazai kutatóhely, eredetileg kisállat (baromfi, nyúl, méh) nemesítéssel, fajtafenntartással és kutatással foglalkozó intézményként működött. Fenti tevékenységéhez az 1990-es évek elejétől szervesen kapcsolódott a nemesítés és fajtafenntartás egyik különleges ágaként a génmegőrzés és a génbankok kialakítása. A KÁTKI valamenynyi őshonos és nagyszámú egyéb, korábban honosított kisállatfajta génmegőrzésének központjává vált, és egyedülálló, nemzetközi hírű génbanki állományokat alakított ki. A november 1-től kiválással létrejött, és ismét önálló költségvetési szervként működő KÁTKI a fenti szakmai tevékenységet magas szinten és jó eredménnyel, folyamatosan végzi és tovább erősíti. A KÁTKI keretében működő kisállat-génmegőrzési és méhészeti tevékenység a kutatás és tenyésztés mellett a hazai és nemzetközi génmegőrző- és méhész-szakemberek számára évtizedek óta találkozóhelyként, szakmai központként is szolgál (jó példa erre a KÁTKI 1990-ben létrehozott Baromfi Génbankja, az 1983-ban épített Méhészeti Múzeum, illetve a 2012-ben őshonos nagyállat-tartásra kialakított génbanki bemutató telep látogatottsága). Ennek köszönhetően az intézmény korábbi feladatköre lényegesen bővült, kutatási és génmegőrzési tevékenysége országos génmegőrzési koordinációval, sokrétű szakmai történeti áttekintés 9

11 oktatási tevékenységgel és vidékfejlesztési mintaprogramok végzésével és irányításával egészült ki. A KÁTKI részeként működő Méhészeti Intézet az intézeti rangot és elnevezést ben, a KÁTKI újjáalakításával kapta vissza, ezért a KÁTKI történetének vázlatos áttekintése sem nélkülözheti azt, hogy e nemzetközi hírű intézményt kicsit bővebben bemutassuk. Elődjét, az Állami Méhészeti Gazdaságot 1899-ben hozták létre Darányi Ignácz földművelésügyi miniszter kezdeményezésére ig közel mézelő fát és cserjét ültettek. Az akkor létesített kb. 30 hektáros méhészeti parkban emelt épületekben a magyar méhészet fejlesztését szolgáló kutatások és a méhészek oktatása volt a cél. Az induló Méhészeti Gazdaságot Kovács Antal országos méhészeti felügyelő szervezte meg ben dr. Örösi Pál Zoltán vezetésével megalakult a Méhészeti és Méhbiológiai Intézet. Ekkor kezdődött az épület bővítése és új laborok kialakítása ben az Állattenyésztési Kutatóintézet, majd 1952-ben a Kisállattenyésztési Kutatóintézet keretén belül működött a Méhtenyésztési Osztály. Harminc évig dr. Örösi Pál Zoltán irányította az intézetben folyó kutatásokat. Nem kis részben az intézet vezetésének, dr. Örösi Pál Zoltán nak köszönhetően a huszadik század közepére az intézmény európai hírnévre tett szert. A század második felében indultak meg azok a kutatások és technológiai fejlesztések, amelyek a mézelő méh (Apis mellifera) hazai változata, a pannon méh terjesztésére irányultak. A fajta megőrzését szolgáló kódex kidolgozása és a fajtajelleg vizsgálatok bevezetése Suhajda Jenő és Szalainé Mátray Enikő érdeme. Ez a munka különösen napjainkban értékelődik fel, amikor a különféle fajták és hibridek szabad forgalma miatt hasonló példát alig találunk Európában. A pannon méh őshonossá nyilvánítása folyamatban van. A KÁTKI önálló főosztályaként működő, több mint 110 éves múltra visszatekintő Méhészeti Intézet mesebeli környezetben, a Gödöllői Arborétum szomszédságában épült. A hozzá tartozó Méhészeti Park és az országban egyedülálló Méhészeti Gyűjteménytár amelyek egész évben várják a látogatókat nem csak a méhészek számára vonzó színfoltjai Gödöllőnek. A KÁTKI vagyonkezelésében lévő ingatlanok rövid története A KÁTKI vagyonkezelésében igen jelentős, mintegy 306 ha területű ingatlanegyüttes szerepel, melynek túlnyomó része össze- Dr. örösi Pál zoltán, a kátki korábbi logója 10 történeti áttekintés

12 az intézet területének egy része MaDártávlatBól 2006-Ban függő területként Gödöllő és Isaszeg városok közötti külterületen található. Az ingatlanegyüttes alapját a KÁTKI jelenlegi helyén az 1890-es évek végétől a Gödöllői Koronauradalom területén létrehozott 3 egykori intézmény Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telep (1897, eredetileg 18 hold), Magyar Királyi Méhészeti Gazdaság (1899, a méhészeti parkkal 74 hold) és Magyar Királyi Burgonyakísérleti Telep (1912, eredetileg 30 hold, majd az évi bővítéssel 70 hold) ingatlanai képezik. A Baromfitenyésztő Telep területe az 1930-as évektől, a Baromfitenyésztő Tangazdaság létrehozásával jelentősen bővült, Báldy Bálint akkori igazgató irányításával hozták létre az első halastavakat is, a gazdaság területén átfolyó Rákos patak felduzzasztásával. A Burgonyakísérleti Telep létesítményeit a II. Világháború semmisítette meg ben, ami az intézmény megszűnését eredményezte, ingatlanait a méhészethez és a baromfitelephez csatolták. A méhészet és a baromfitelep összevonására 1950-ben került sor Állattenyésztési Kutatóintézet néven. Az intézmény től Kisállattenyésztési Kutatóintézetként működött tovább, amelynek Bábolna típusú nagyüzemmé fejlesztése (intenzív baromfitenyésztési központ kialakítása) az BálDy Bálint, történeti áttekintés 11

13 1960-as évek második felében kezdődött, és az 1970-es évek közepéig tartott. Ebben az időszakban az intézmény által kezelt ingatlanok területe a tangazdasági telepek, szántók, legelők kikerülésével csökkent, és 1980-ra, amikor is a KÁTKI-t az akkori ÁTK-val összevonták, kialakult a jelenlegihez közeli állapot. A KÁTKI 1992-ben ismét jogi önállóságot kapott, és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gazdasági felügyeletével működött 1994-ig, majd teljes önállóságot kapott, és ebben a formában a különböző privatizációs törekvések ellenére ingatlanait sikerült megvédeni és egyben tartani, mind a mai napig, lehetővé téve az állattenyésztéshez kapcsolódó génmegőrzési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési hasznosítást. Fontosabb létesítményeink ket Darányi Ignác kezdeményezésére alakítottak ki. A régi baromfitelepi épületek egy része a Monarchia idejéből származó vasúti épületek terveinek felhasználásával készült. Ennek magyarázata, hogy a gödöllői baromfi telepen keltetett csibéket vasúton kellett 24 órán belül eljuttatni a Kárpát-medence távoli vidékeire is, ezért az intézmény első igazgatója, Hreblay Emil, nyugalmazott vasúti főfelügyelőként került erre a posztra, és természetesen hozta magával a kész terveket. A területen az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején történtek még nagyobb állattartó telepi beruházások, ezek felújítása és hasznosítása is folyamatos feladatot ró intézményünkre. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk tehát épített örökségünk megmentésének, felújításának és hasznosításának, 21. századi színvonalon. Erről, és az elmúlt néhány év további fejlesztéseiről, valamint a közeljövőben még ránk váró épület-felújításokról és a tervezett hasznosításokról szeretnénk számot adni a KÁTKI történetét bemutató fejezet zárásaként, abban a reményben, hogy utódaink is értékelni és becsülni fogják elődeik erőfeszítéseit és munkáját. A KÁTKI és jogelődei történetéből kiderül, hogy az intézmény eredeti épített öröksége tenyésztés- és tudománytörténeti értéke mellett kultúrtörténeti jelentőségű is. Több épület a történelmi Magyarország egykori üdülőközpontjait juttatja eszünkbe, melyea MéhéSzeti intézet területének egy része MaDártávlatBól 2006-Ban 12 történeti áttekintés

14 Baromfitelep kátki központi épület Ban a Magyar királyi BaroMFitenyéSztő telep központjaként épült eredeti épület (Felújítva Ban). hágk oktató és látogató központ, Darányi terem és emlékkiállítás (kialakítva 2013-Ban) Ban BaroMFi nevelő ólként épült eredeti BaroMFitelePi épület (korabeli tervek Szerint Felújítva Ban). kátki történeti BeMutató (kialakítva 2013-Ban) Ban Pulykaházként épült eredeti BaroMFitelePi épület (Felújítva 1999-Ben). történeti áttekintés 13

15 lacza-ház Ban keltetőként épült eredeti BaroMFitele- Pi épület. az elmúlt évtizedek- Ben lakóépületként Szolgált (eredeti állapotú helyreállítá- Sa és központi hasznosítása SzükSégeS). in vitro SzaPoroDáSBiológiai labor, épült az 1950-eS években (Felújítva és átalakítva Ban). ökológiai Pulyka-tenyéSziStálló. épült 2011-Ben. 14 történeti áttekintés

16 MagtáréPület a BaroMFitelePen, épült az 1950-eS években (Felújítva 1999-Ben, takarmánykeverőként Felújítva Ban). őshonos állatbemutató karámrendszer. épült Ben. BaroMFi génbanki telep (részlegesen Felújítva Ban). történeti áttekintés 15

17 víziszárnyas telep (részlege- Sen Felújítva Ban). BaroMFi génbanki telep egyik épülete és kifutója. (részlege- Sen Felújítva Ben). Magyar óriás nyúl nukleusz telep, épült az 1960-aS években tyúk-elitistállóként (Felújítva és átalakítva 2013-Ban). 16 történeti áttekintés

18 halászati PrograMközPont és halfeldolgozó (kishalmiház, az 1930-aS években épült lakás céljára, Felújítva Ban az aranyponty zrt. és az iszapfaló kft. közreműködésével). BálDy-ház, 2012-től a hágk vidékfejlesztési PrograMközPontja. az 1930-aS évek- Ben igazgatói lakás céljára épült eredeti BaroMFitelePi épület (Felújítva között). Márvány épület (épült az 1970-eS évek elején a kátki új központjaként, teljes FelújítáSra Szorul). történeti áttekintés 17

19 kátki konferencia központ; BálDy-tereM (épült az 1970-eS évek elején a kátki üzemi konyhájaként, teljes épületenergetikai FelújítáSra és részleges BelSő átalakításra Szorul). Méhészet MéhéSzeti FőéPület, hátsó homlokzat (1902-Ben épült ere- Deti MéhéSzeti épület Felújítva 1999-Ben, energetikai FelújítáS 2010-Ben). a MéhéSzeti intézet eredeti köz- Ponti épülete (1902-Ben épült, Felújítva Ban). 18 történeti áttekintés

20 MéhéSzeti lakások (1902- Ben épült eredeti MéhéSzeti épület teljes FelújítáSra Szorul, Statikai MegerőSítéSe 2012-Ben történt). MéhéSzeti Műhely és FelDolgozó (épült 1902-Ben, Felújítva Ban). MéhéSzeti gyűjtemény épülete (épült 1983-Ban, a MagyarorSzágon rendezett apimondia MéhéSzeti világkonferencia alkalmából). történeti áttekintés 19

21 kátki MéheS ( Felújítva: Ben). a 30 hektáros MéhéSzeti Park részlete. helyi védettségű ter- MéSzetvéDelMi terület között MéhéSzeti Parkként telepítették, a MéhéSzeti gazdaság Mézelő növényekkel való ellátására. a MéhéSzeti ParkBan található eredeti MéheSház (épült Ben). 20 történeti áttekintés

22 az 1970-eS években a Méhé- Szeti Park SzoMSzéDSágá- Ban épült egykori húsnyúl tenyésztelep (teljes FelújítáSra Szorul). Gödöllői-Isaszegi Tórendszer a 70 hektáros tórendszer az 1930-aS években BálDy Bálint kezdeményezésére jött létre a rákos-patak FelDuzzaSztáSával. nagyobb része horgásztóként MűköDik. génbanki tavak tervezett helyszíne (eredetileg kialakítva az 1930-aS években, Felújítva Ban az aranyponty zrt. és az iszapfaló kft. közreműködésével). történeti áttekintés 21

23 A KÁTKI szervezeti felépítése IGAZGATÓ Jogtanácsos Nemzetközi koordinációs titkárság KÁTKI titkárság Belső ellenőr Műszaki és informatikai csoport Üzemeltetési csoport (gondnokság) Állattartó telepek ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES Kisállattenyésztési és Kutatási Főosztály Agrárökológiai és génmegőrzési kutatócsoport Genetikai és szaporodásbiológiai kutatócsoport Kisállattenyésztési és takarmányozási kutatócsoport Génbanki és Génmegőrzési Koordinációs Főosztály Magyar kisállat génbanki csoport Génvédelmi és génmentési csoport Génmegőrzési koordinációs csoport Méhészeti Intézet (főosztályként) Méhészeti és méhbiológiai kutatócsoport Méhtenyésztési és génmegőrzési csoport Méhészeti termékminősítő csoport Oktatási Koordinációs Főosztály GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES Gazdasági-pénzügyi Igazgatóság Számviteli-pénzügyi csoport Vagyongazdálkodási csoport Pályázati koordinációs csoport 22 történeti áttekintés

24 Kisállattenyésztési és Kutatási Főosztály A KÁTKI alaptevékenysége Alapfeladata: A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és kisállattenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység. A fenti szakterületekhez kapcsolódó biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal kapcsolatos állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások. A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, eredetvédelmét és hungarikum termékek előállítását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések. A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki állományok kialakítását célzó terepi vizsgálatok végzése a Kárpát-medencében és más nemzetközi együttműködések keretében. Parlagi Pulykák zetelakán Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport A kutatócsoport hagyományos intézeti alaptevékenységként a baromfitenyésztéssel és a baromfi génbanki tevékenységgel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet végez. Részt vesz a régi hagyományos haszonállataink az erdélyi Sajó völgyében a kátki alaptevékenysége 23

25 magyar baromfifajták hasznosítását célzó intézeti és konzorciális projektekben és a kapcsolódó intézeti fejlesztési és kutatási tevékenységben. Folyamatosan végzi a fajták teljesítményvizsgálatát. A vidékfejlesztési projektek keretében szervezi a hazai HU-BA mintafalu programokat, részt vesz a kárpát-medencei faluprogramok és a háztáji gazdálkodás fejlesztési programjaiban, a haszonállat-génmentési feladatok ellátásában, a kárpát-medencei felmérésekben, a ritka fajták és egyedek gyűjtésében, új génbanki nukleusz állományok kialakításában. Vizsgálja a régi magyar haszonállatfajták ökológiai és ökológiai típusú hasznosításának lehetőségeit, és ökológiai termék-előállítást, illetve ökológiai vegyes gazdálkodást megalapozó kutatásokat szervez és végez. Irányítja az intézmény délkelet-ázsiai programjait a Kutatás a fejlesztésért témakörben, nemzetközi együttműködések keretében vizsgálja a régi magyar baromfifajták trópusi adaptációs képességeit, és részt vesz a szegény vidékek állattenyésztési, fejlesztési és helyi génmegőrzési programjaiban. Fejleszti az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatait a haszonállat-génmegőrzés és az agrár-ökológia szakterületeken, illetve az agrár-környezetvédelem állattenyésztési és növénytermesztési programjaiban érdekelt intézményekkel. Részt vesz az intézmény vagyonkezelésében lévő területek ökológiai típusú hasznosításának szervezésében. Oktatási, szaktanácsadási tevékenységet lát el, részt vesz egyetemi képzési programokban, kihelyezett tanszék keretében. Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport A kutatócsoport három fő tevékenységi kört ölel fel: molekuláris és citogenetikai, szaporodásbiológiai és spermatológiai, valamint embrionális fejlődésbiológiai vizsgálatokat. Ezeket jelenleg elsősorban őshonos és intenzív baromfifajokon végzi, de lehetőség A kutatócsoport a nyúl fajban a tenyésztő szervezetekkel, a vállalkozói szférával, az oktató- és kutatóintézetekkel karöltve szakmai kapcsolatok és közös pályázatok keretében foglalkozik az őshonos és az intenzív nyúlfajták génmegőrzésével, geneembrionális Sejtek MikroinjektáláSa MikroManiPulátor SegítSégével van vadmadarak, emlős és halfajok, kétéltűek és hüllők, illetve méhek vizsgálatára is. Alap és alkalmazott kutatási feladatokat egyaránt ellát, szem előtt tartva a mezőgazdaság igényeit, a tenyésztők problémáit. A meglévő laboratóriumi kapacitással, illetve a több évtizedes szakmai tapasztalattal képes a tenyésztés, a génmegőrzés, a fenntartható gazdálkodás, valamint a biodiverzitás terén felmerülő komplex kérdések megoldására. Jelenleg meghatározó feladata egy baromfi in vitro génbank létrehozása, amely sperma, embrionális sejt és korai ivarszerv szövetek fagyasztásával Magyarországon, de Európában is egyedülálló. Mint ex situ génmegőrzési tevékenység, ezzel kapcsolódik az EU agrár-környezetvédelmi, és az extenzív termelés támogatási céljainak megvalósításához (CRYOBIRD). A csoport minden tagja részt vesz oktatási és szaktanácsadási tevékenységben is. Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatócsoport 24 a kátki alaptevékenysége

26 tikai képességeik feltárásával és hasznosításával. A kutatás-innováció mellett ismeretterjesztő, oktatási és szaktanácsadási tevékenységet is végez. Feladata az aktuális és a várható kutatási irányok meghatározása, figyelembe véve a gazdasági, a fogyasztói és a társadalmi kihívásokat. Legutóbbi és jelen kutatási témái szorosan kapcsolódnak a biztonságos, környezetkímélő, természetszerű, állatbarát és gazdaságos nyúltenyésztéshez, valamint a piacképes, minőségi és egészséges nyúlhús előállításhoz (COST848, GAK, OMFB és KMR pályázatok). A kutatócsoport kiemelt kutatási területei az alábbiak. Genetika, szelekció, tenyésztés: a nyúlfajták génmegőrzése, genetikai képességük feltárása, szelekció és tenyésztés molekuláris genetikai és klasszikus tenyésztési módszerekkel. Magyar óriás nyúl Szaporodásbiológia: az anyanyulak hormonkezelés nélküli ivarzás szinkronizációs (ún. biostimulációs) módszereinek kidolgozása. Az ovuláció kiváltása GnRH-analóg kezelés helyett ondóval bevitt intravaginális módszerekkel. Takarmányozás: melléktermékek hasznosítása, természetszerű takarmányozás. Tartásmód, állatjólét, állategészségügy: tartástechnológiai vizsgálatok. Hús, húsminőség: különleges minőségű nyúlhús előállítás. Génbanki és Génmegőrzési Koordinációs Főosztály Alapfeladata: génmegőrzési-tenyésztési koordinációs feladatok, és a régi, magyar haszonállatok teljes körű fajtavédelme, génbanki tevékenység. Hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatok ellátása az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek támogatása érdekében. Országos programok kidolgozása és szervezése az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelmére és hasznosítására; igény szerinti tenyészállat-előállítás, -kihelyezés, -forgalmazás szervezése. Génmegőrzési koordinációs feladatok ellátása: szakmai koordináció a génbankok, a tenyészetekben végzett génmegőrzés és a fajták hasznosítása terén; szervezeti koordináció minisztériumi háttérintézményként a hatóságok és szakmai szervezetek, tenyésztők és hasznosítók között. Magyar baromfi génbankok in vivo és in vitro fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, magyar baromfi génbanki hálózat szervezése és felügyelete. A Kárpát-medencében őshonos vagy honosult, különösen veszélyeztetett egyéb haszonállatfajták génbanki-nukleusz-, illetve bemutató állományainak kialakítása, fenntartása (szarvasmarha-fajták, bivaly, a kátki alaptevékenysége 25

27 ló és szamár, juhfajták és kecske, sertés, nyúl). A Méhészeti Intézettel közösen, a pannon méh (a Kárpát-medencében őshonos, egyetlen méhfajta) központi tenyészeti (génbanki) állományának kialakítása és fenntartása. A főosztály feladatköre a haszonállat-géntartalékok védelmi rendszere szerint szerveződik. Magyar kisállat génbanki csoport Legalapvetőbb feladata az őshonos haszonállatok élő állapotban történő (in vivo) génbanki megőrzése őshonos baromfi génbanki állomány fenntartása és a megőrzési feladatok koordinációja más haszonállatok (nagyállatok) esetében. A KÁTKI in vivo baromfi génbankjában összesen öt baromfifajt tartunk fenn, ezen belül 14 baromfi fajtát, melyeket szigorúan meghatározott tenyésztési stratégiát követve szaporítunk a genetikai diverzitás hosszú távú fenntartása érdekében. Az intézményünkben kialakított haszonállat génbanki bemutató telepen többek között olyan fajták nukleusz tenyészeteit kezdtük kialakítani, melyek egyrészt létszámban a veszélyeztetett kategória alsó határán mozognak, másrészt még nem elismert és nem őshonosként besorolt fajták (génmentési programok). Génmegőrzési koordinációs csoport A főosztály génvédelmi munkájának alapja a tenyésztőkkel való kapcsolattartás, informálás, a génmegőrzésben elkötelezettek megszólítása, a közös szakmai elképzelések megfogalmazása, valamint a kommunikáció elősegítése a gyakorlati szakemberek és a hatóságok, döntéshozók között. A génvédelem keretében tenyésztésben fenntartott fajtatiszta egyedek és állományok a géntartalék védelem és fajtahaszrézpulykák a kátki génbanki telepén 26 a kátki alaptevékenysége

28 SzíneS őshonos BaroMFiuDvar a kátki génbankban napos csibék oltása a keltetőben nosítás alapját jelentik. A fajták fennmaradása annál biztonságosabb, minél több helyen, egymástól földrajzilag is elkülönülve tartanak fajtatiszta állományokat. Őshonos baromfifajtát jelenleg 24 elit tenyésztő tart 99 tenyészetben. Az elit tenyésztők között szerepelnek költségvetési intézmények, nemzeti parkok, helyi vállalkozások, családi gazdaságok. A nagyállatok vonatkozásában állandó a kapcsolatunk az összes elismert tenyésztő szervezettel és úgy is, mint az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága háttérintézménye bármely kérdéskörben segíteni tudjuk és akarjuk a géntartalékok védelmének minden ágát. A géntartalékok hosszú távú, biztonságos megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy hagyományos haszonállatfajtáink újra köztenyésztésbe kerüljenek, és termékként is hasznosíthatók legyenek. A főosztály a génmegőrzés keretében végzett munkájával ezt a törekvést segíti. Az ökológiai állattartásra alapozva sok, még kiaknázatlan lehetőség rejlik a különle- a kátki alaptevékenysége 27

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2013. május 23. Szakmai tanácskozás

MEGHÍVÓ. 2013. május 23. Szakmai tanácskozás MEGHÍVÓ Ezúton Tisztelettel meghívjuk Önt és Munkatársait a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ által szervezett Szakmai tanácskozásra és KÁTKI nyílt napokra, amely a

Részletesebben

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere A program háttere Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre (Faluprogram) 2012. év Az intenzív szemléletű baromfiipar elterjedésével a régi, tradicionális baromfifajták eltűntek

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

A MAGYAR KISÁLLATNEMESÍTŐK GÉNMEGŐRZŐ EGYESÜLETE PROGRAMJAVASLATA

A MAGYAR KISÁLLATNEMESÍTŐK GÉNMEGŐRZŐ EGYESÜLETE PROGRAMJAVASLATA Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208., Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-35 E-mail:

Részletesebben

Az FM agrár- és helyi fejlesztési programjainak bemutatása

Az FM agrár- és helyi fejlesztési programjainak bemutatása Az FM agrár- és helyi fejlesztési programjainak bemutatása Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2014. december 10. A Tanyafejlesztési

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Élő falu őshonos baromfi program

Élő falu őshonos baromfi program Élő falu őshonos baromfi program Készítette az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Háttér, előzmények 2012 Az E-misszió Egyesület több más szervezettel és magánszemélyekkel együttműködve

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő PROGRAM az általános mezőgazdasági és állattenyésztési, állategészségügyi, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti valamint környezetvédelmi és vízgazdálkodási

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ 17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Az állattenyésztés és szaporodásbiológia helye és szerepe a magyar agrárstratégiában A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

A védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatos kormányzati eszközök. A sertésstratégia aktualitásai

A védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatos kormányzati eszközök. A sertésstratégia aktualitásai A védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatos kormányzati eszközök A sertésstratégia aktualitásai Kárpát-medencei Mangalicatenyésztők I. Találkozója 2014. január 24.

Részletesebben

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18.

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013 Alapvető változások Terjeszkedő emberi társadalmak Az állattartás térhódítása A farkas háziasítása, a kutya színre lép Farkas (Canis lupus)

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A magyar szőlő- és borágazati kutatásfejlesztési tevékenység megújítása - feladatok és lehetőségek

A magyar szőlő- és borágazati kutatásfejlesztési tevékenység megújítása - feladatok és lehetőségek A magyar szőlő- és borágazati kutatásfejlesztési tevékenység megújítása - feladatok és lehetőségek Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Eger, 2015.

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 45. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 45. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 45. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2013. 2014.

Részletesebben

Alapszabály. Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Alapszabály. Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Alapszabály Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Az Alapszabály kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Gödöllő 2007. december 15. 2 MAGYAR KISÁLLATNEMESÍTŐK

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A génmegelőzés lehetőségei az állattenyésztésben és kapcsolata a környezetvédelemmel,

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

A sertésstratégia és a kormányzati eszközök szerepe az őshonos állatfajták tenyésztésében

A sertésstratégia és a kormányzati eszközök szerepe az őshonos állatfajták tenyésztésében TÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A MANGALICATENYÉSZTÉSBEN A sertésstratégia és a kormányzati eszközök szerepe az őshonos állatfajták tenyésztésében Szépe Ferenc főosztályvezető Mezőgazdasági Főosztály 2013. augusztus

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Konferencia Kiadvány Absztrakt kötet

Konferencia Kiadvány Absztrakt kötet KUTATÁS A GÉNMEGŐRZÉSÉRT Kutatás, fejlesztés és innováció a géntartalékok védelmében BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG VILÁGNAPJA Hagyományos kultúrnövényeink és haszonállataink az új évezredben Konferencia Kiadvány

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről I. A támogatások

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

GÉNMEGŐRZÉS RÉGI HÁZIÁLLATFAJTÁK ÉRTÉKE. Koppány Gábor Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest

GÉNMEGŐRZÉS RÉGI HÁZIÁLLATFAJTÁK ÉRTÉKE. Koppány Gábor Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest GÉNMEGŐRZÉS RÉGI HÁZIÁLLATFAJTÁK ÉRTÉKE Koppány Gábor Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest Imre! Úgy gondolom, hogy a téma bevezetője nem lehet más: Isten éltessen Nagyon balga dolog lenne,

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

Debrecen Fejlesztési Pólus. Debrecen - a tudás iparosítása

Debrecen Fejlesztési Pólus. Debrecen - a tudás iparosítása dpſ Debrecen Fejlesztési Pólus Debrecen - a tudás iparosítása A pólus koncepció A lisszaboni célok (Európa a legversenyképesebb, és legdinamikusabb tudásalapú társadalma, mely fenntartható gazdasági növekedésre

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető

Részletesebben

A MAGYAR LÚD TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA (FEHÉR, SZÜRKE ÉS TARKA SZÍNVÁLTOZAT)

A MAGYAR LÚD TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA (FEHÉR, SZÜRKE ÉS TARKA SZÍNVÁLTOZAT) Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208. Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-359 E-mail:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

ORSZÁGOS MÉHÉSZETI PROGRAM

ORSZÁGOS MÉHÉSZETI PROGRAM ORSZÁGOS MÉHÉSZETI PROGRAM 2011 2013 MŰSZAKI JELENTÉS Méhcsaládok (2010) 1.178178 ezer család Méhcsaládok (2011) 1.206 ezer család Előállított méz mennyiség (2010) 22.224 tonna Előállított méz mennyiség(2011)

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok. Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov.

A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok. Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov. A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov.hu 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A SÁRGA MAGYAR TYÚK

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A SÁRGA MAGYAR TYÚK Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208., Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-359; E-mail:

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

GONDOLATOK A KÁTKI-BAN AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ELŐSZÓ ÉS AJÁNLÁS

GONDOLATOK A KÁTKI-BAN AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ELŐSZÓ ÉS AJÁNLÁS 100 éves a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 1 GONDOLATOK A KÁTKI-BAN AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ELŐSZÓ ÉS AJÁNLÁS a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Név: Jeney Zsigmond Beosztás: tudományos főmunkatárs Munkahely címe: NAIK Halászati Kutatóintézet 5540 Szarvas, Anna liget 8. Tel: 66-515-314, Mobil: 20-581-7643 E-mail: jeneyz@haki.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A pálinka mint hungarikum

A pálinka mint hungarikum A pálinka mint hungarikum 2010.06.01. Vidékfejlesztési Minisztérium Gyaraky Zoltán főosztályvezető Egy kis pálinka történelem Magyarországon a XIV. században aqua vitae reginae Hungariae A XV. században

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

21. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád Visegrád, Rév u. 15. 2015. szeptember 21 22.

21. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád Visegrád, Rév u. 15. 2015. szeptember 21 22. 21. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád Visegrád, Rév u. 15. 2015. szeptember 21 22. A RENDEZVÉNY SZAKMAI SZERVEZŐJE SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TÁRSASÁG 2053 Herceghalom,

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben