KÁTKI KRÓNIKA x!7ij6d0-iiceie! Gödöllő A KÁTKI túlélve egy teljes évszázadot. A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁTKI KRÓNIKA 2010 2013. x!7ij6d0-iiceie! Gödöllő 2013. A KÁTKI túlélve egy teljes évszázadot. A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai"

Átírás

1 A KÁTKI túlélve egy teljes évszázadot november 1-jei hatállyal újjáalakult Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ néven. A tenyésztési és kutatási feladatok újjáélesztése mellett a KÁTKI a régi magyar haszonállatfajták génmegőrzésének országos központjává vált, jelentős részt vállalva e fajták védelmét célzó tenyésztési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési programokban. Ezt tükrözi az intézmény új neve, amely 2013 májusától Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK). KÁTKI KRÓNIKA KÁTKI KRÓNIKA A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai és napjainkig megőrzött értékei meghatározó jelentőségűek a térség hosszú távú fenntarthatósága, gazdasági és kulturális értékeinek jelenlegi és jövőbeni hasznosíthatósága szempontjából. Ezt a szemléletet képviseli a Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897 és 1919 között létrejött három intézmény jogutódjaként a KÁTKI néven ismert egykori gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet. x!7ij6d0-iiceie! Gödöllő 2013

2 KÁTKI KRÓNIKA

3 Hagyományos haszonállatainkban rejlő nemzeti értékeink védelme, kutatása és fejlesztése örökölt jogunk és kötelezettségünk.

4 KÁTKI KRÓNIKA Haszonállat-génmegőrzési Központ Gödöllő 2013

5 e kötet SzerkeSztői Dr. Szalay istván Dr. kisné Dr. Do thi Dong Xuan Patakiné Dr. várkonyi eszter o. horváth györgy Polgárné StauD MagDolna Elérhetőség: Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. Telefon: , Fax: web: Copyright HáGK, 2013 Borítófotó Katona Péter, 2013 Fotók Dr. Szalay István, Dr. Kisné Dr. Do thi Dong Xuan, Somfai Sándor, Szentes Katalin Ágnes, HáGK Archívum ISBN Felelős kiadó: a HáGK igazgatója Nyomdai előkészítés: socio-typo Nyomdai munkák: Oliton

6 Tartalom Köszöntő 7 Történeti áttekintés 8 A KÁTKI alaptevékenysége 23 Munkatársaink 35 Régi magyar haszonállataink 45 Nemzetközi kapcsolataink 61 Hazai kapcsolataink 63 Oktatási tevékenységünk 65 Rendezvényeink 67 Kiemelt projektjeink 79 Publikációk,

7

8 Köszöntő A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyományai és napjainkig megőrzött értékei meghatározó jelentőségűek a térség hoszszú távú fenntarthatósága, gazdasági és kulturális értékeinek jelenlegi és jövőbeni hasznosíthatósága szempontjából. Ezt a szemléletet képviseli a Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897 és 1919 között három intézmény jogutódjaként létrejött egykori gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet, amely túlélve egy teljes évszázadot és eközben számos szervezeti változást megőrizte önálló szellemiségét, és szakmai tevékenységével mindvégig igazolni tudta létjogosultságát. A KÁTKI november 1-jei hatállyal újjáalakult Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ néven. Az egykori baromfi-, nyúl-, méh- és haltenyésztési kutatási feladatainak fenntartása és újjáélesztése mellett az intézmény a régi magyar haszonállatfajták génmegőrzésének országos központjává vált, jelentős részt vállalva e fajták védelmét célzó tenyésztési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési programokban. Elődeink, Báldy Bálint, Örösi Pál Zoltán, Anghi Csaba, Jászfalusi Lajos és sokan mások már régen a magyar agrártörténet nagyjaivá emelkedtek, mi pedig, a szerény követők, szakmai-tudományos tevékenységünkkel őrizzük emléküket és hagyatékukat. És mindazokét, akik létrehozták, és évszázadokon keresztül fönntartották azokat a különleges, és kimagasló genetikai értéket képviselő kárpát-medencei haszonállatfajtákat, amelyek védelmét a jelen szakemberei az utókor felé közvetítik. Jelmondatunk is erről szól: Hagyományos haszonállatainkban rejlő nemzeti értékeink védelme, kutatása és fejlesztése örökölt jogunk és kötelezettségünk. A KÁTKI Krónikát, az újjáalakult intézmény tevékenységének ismertetőjét, hagyományteremtő szándékkal és azzal a céllal készítettük, hogy az említett jogokról és kötelezettségekről számot adhassunk könyv formájában is. Ennek keretében ismertetjük a KÁTKI történetét, jelenlegi szervezetét, génmegőrzési, kutatási, oktatási, vidékfejlesztési tevékenységét, bemutatjuk munkatársainkat, az intézmény fontosabb szolgáltatásait, épülő és szépülő létesítményeinket, és nem utolsósorban a KÁTKI-ban található régi magyar haszonállatfajtákat, amelyek megőrzése a legfőbb feladatunk. Kívánjuk az olvasónak, szakembereknek, gazdálkodóknak, diákoknak és mindazoknak, akik fontosnak érzik agrárértékeink megőrzését és jövőbeni hasznosítását, hogy forgassák haszonnal a KÁTKI Krónikát májusában a KÁTKI neve Haszonállat-génmegőrzési Központ-ra változott, ami ma már pontosabban fejezi ki a régi magyar haszonállatokkal végzett sokrétű génmegőrzési tevékenységet, a régi fajták védelmét, mentését, vidékfejlesztési-hasznosítási programjait, kutatását és oktatását végző intézmény egyre bővülő alapfeladat-körét. Ezzel a KÁTKI Krónika is pontosabbá és fontosabbá vált, és könyvünk egy korszak lezárása mellett egy erős alapokon nyugvó, új korszakot is jelez az intézmény történetében. Gödöllő, november Dr. Szalay István igazgató köszöntő 7

9 Történeti áttekintés A KÁTKI története A Kisállattenyésztési Kutatóintézet két önálló intézményből jött létre. Darányi Ignác akkori földművelésügyi miniszter kezdeményezésére 1897-ben alapították Gödöllőn a Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telepet és Munkásképző Iskolát, 1899-ben pedig az Állami Méhészeti Gazdaságot, melyek elhelyezésére koronauradalmi területeket használtak fel. A két intézmény önállóan működött 1950-ig, a gödöllői Állattenyésztési Kutatóintézet alapításáig, melyben a Baromfi- és egyéb aprójószág-tenyésztési-, a Haltenyésztési- és a Méhtenyésztési osztály képviselte a kisállattenyésztési kutatásokat ben a földművelésügyi kormányzat az Állattenyésztési Kutatóintézet kisállattenyésztési osztályaiból létrehozta Gödöllőn a Kisállattenyésztési Kutatóintézetet, ahol a meglévő alapokon folytatódott a baromfite- nyésztési, takarmányozási, prémesállat-tenyésztési, méhtenyésztési és haltenyésztési kutató-fejlesztő tudományos munka. Abban az időben a Baromfitenyésztési Osztályt Báldy Bálint, a Prémesállat-tenyésztési Osztályt Anghi Csaba, a Méhtenyésztési Osztályt Örösi Pál Zoltán, a Haltenyésztési Osztályt Jászfalusi Lajos vezette. Az intézet szerkezete 1962-ben átalakult, de a fenti állatfajokkal kapcsolatos kutató- és tenyésztőmunka alapfeladat maradt ban a mezőgazdasági tárca az egyes állattenyésztési ágazatok tevékenységét átfogó kutatóbázisok kialakítására hozott határozatot. Ennek keretében a KÁTKI az iparszerű baromfihús-termelés, a nyúltenyésztés és a méhtenyésztés komplex kutatásának programvezető intézményévé vált. Ettől kezdve az intézetben fokozatosan túlsúlyba került a saját fajtákra alapozott tenyészállat-forgalmazási tevékenység, ami a kátki eredeti épületei. Fent: Magyar királyi BaroMFitenyéSztő telep, lent: MéhéSzeti gazdaság 8 történeti áttekintés

10 komoly szaktanácsadói hálózat, ipari- és termelői háttér kialakítását tette szükségessé. Ekkor épült az intézmény takarmánykeverő üzeme, baromfikeltetője, valamint a nagyüzemi tenyésztésre alkalmas baromfiés nyúltelepe. Az 1970-es évek közepére a nagy jövedelmezőséget biztosító baromfi- és részben a nyúltenyésztés állami nagyvállalatok, kombinátok kezébe került, melyek fokozatosan monopolhelyzetre tettek szert. Ilyen gazdasági körülmények között a Kisállattenyésztési Kutatóintézet már nem volt versenyképes, a kutatások rovására megerősített nagyüzemi tenyésztői ágazatai tönkrementek. Ezt követően, 1980-ban alakult meg az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont a herceghalmi Állattenyésztési Kutatóintézet és a KÁTKI egyesítésével. Az ÁTK egy évtizedes fennállása során a kisállattenyésztési kutatási egységek fennmaradtak, így lehetőség nyílt arra, hogy a KÁTKI az 1990-es évek elején ismét önálló státuszt kapjon től az intézmény Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI) névvel először a GATE gazdasági felügyelete mellett, majd 1994-től 2005-ig önálló költségvetési szervként működött. Ebben az időszakban több lényeges átszervezést követően átalakult az intézmény osztályszerkezete, a hagyományos kutatási egységek megerősödtek, és 1990-től fokozatosan bővülő fajta- és egyedszámmal megkezdődött a régi, ma őshonosként védett magyar baromfifajták gödöllői génbankjának kialakítása. Magyar ludak a kátki génbankjában december 13-án faxon érkezett a hír, hogy a felügyeleti szerv január 1-jei hatállyal a KÁTKI-t megszüntette, és jogutódként a herceghalmi székhelyű Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetet jelölte meg. A gödöllői intézmény felszámolását célzó intézkedések szerencsére nem jártak teljes sikerrel, így az intézet lényeges további leépítést és átszervezést követően az ÁTK kutatótelepe -ként gyakorlatilag változatlan feladatkörrel működhetett tovább, Kisállattenyésztési és Takarmányozási Főosztály elnevezéssel. A KÁTKI, mint szakterületén egyetlen hazai kutatóhely, eredetileg kisállat (baromfi, nyúl, méh) nemesítéssel, fajtafenntartással és kutatással foglalkozó intézményként működött. Fenti tevékenységéhez az 1990-es évek elejétől szervesen kapcsolódott a nemesítés és fajtafenntartás egyik különleges ágaként a génmegőrzés és a génbankok kialakítása. A KÁTKI valamenynyi őshonos és nagyszámú egyéb, korábban honosított kisállatfajta génmegőrzésének központjává vált, és egyedülálló, nemzetközi hírű génbanki állományokat alakított ki. A november 1-től kiválással létrejött, és ismét önálló költségvetési szervként működő KÁTKI a fenti szakmai tevékenységet magas szinten és jó eredménnyel, folyamatosan végzi és tovább erősíti. A KÁTKI keretében működő kisállat-génmegőrzési és méhészeti tevékenység a kutatás és tenyésztés mellett a hazai és nemzetközi génmegőrző- és méhész-szakemberek számára évtizedek óta találkozóhelyként, szakmai központként is szolgál (jó példa erre a KÁTKI 1990-ben létrehozott Baromfi Génbankja, az 1983-ban épített Méhészeti Múzeum, illetve a 2012-ben őshonos nagyállat-tartásra kialakított génbanki bemutató telep látogatottsága). Ennek köszönhetően az intézmény korábbi feladatköre lényegesen bővült, kutatási és génmegőrzési tevékenysége országos génmegőrzési koordinációval, sokrétű szakmai történeti áttekintés 9

11 oktatási tevékenységgel és vidékfejlesztési mintaprogramok végzésével és irányításával egészült ki. A KÁTKI részeként működő Méhészeti Intézet az intézeti rangot és elnevezést ben, a KÁTKI újjáalakításával kapta vissza, ezért a KÁTKI történetének vázlatos áttekintése sem nélkülözheti azt, hogy e nemzetközi hírű intézményt kicsit bővebben bemutassuk. Elődjét, az Állami Méhészeti Gazdaságot 1899-ben hozták létre Darányi Ignácz földművelésügyi miniszter kezdeményezésére ig közel mézelő fát és cserjét ültettek. Az akkor létesített kb. 30 hektáros méhészeti parkban emelt épületekben a magyar méhészet fejlesztését szolgáló kutatások és a méhészek oktatása volt a cél. Az induló Méhészeti Gazdaságot Kovács Antal országos méhészeti felügyelő szervezte meg ben dr. Örösi Pál Zoltán vezetésével megalakult a Méhészeti és Méhbiológiai Intézet. Ekkor kezdődött az épület bővítése és új laborok kialakítása ben az Állattenyésztési Kutatóintézet, majd 1952-ben a Kisállattenyésztési Kutatóintézet keretén belül működött a Méhtenyésztési Osztály. Harminc évig dr. Örösi Pál Zoltán irányította az intézetben folyó kutatásokat. Nem kis részben az intézet vezetésének, dr. Örösi Pál Zoltán nak köszönhetően a huszadik század közepére az intézmény európai hírnévre tett szert. A század második felében indultak meg azok a kutatások és technológiai fejlesztések, amelyek a mézelő méh (Apis mellifera) hazai változata, a pannon méh terjesztésére irányultak. A fajta megőrzését szolgáló kódex kidolgozása és a fajtajelleg vizsgálatok bevezetése Suhajda Jenő és Szalainé Mátray Enikő érdeme. Ez a munka különösen napjainkban értékelődik fel, amikor a különféle fajták és hibridek szabad forgalma miatt hasonló példát alig találunk Európában. A pannon méh őshonossá nyilvánítása folyamatban van. A KÁTKI önálló főosztályaként működő, több mint 110 éves múltra visszatekintő Méhészeti Intézet mesebeli környezetben, a Gödöllői Arborétum szomszédságában épült. A hozzá tartozó Méhészeti Park és az országban egyedülálló Méhészeti Gyűjteménytár amelyek egész évben várják a látogatókat nem csak a méhészek számára vonzó színfoltjai Gödöllőnek. A KÁTKI vagyonkezelésében lévő ingatlanok rövid története A KÁTKI vagyonkezelésében igen jelentős, mintegy 306 ha területű ingatlanegyüttes szerepel, melynek túlnyomó része össze- Dr. örösi Pál zoltán, a kátki korábbi logója 10 történeti áttekintés

12 az intézet területének egy része MaDártávlatBól 2006-Ban függő területként Gödöllő és Isaszeg városok közötti külterületen található. Az ingatlanegyüttes alapját a KÁTKI jelenlegi helyén az 1890-es évek végétől a Gödöllői Koronauradalom területén létrehozott 3 egykori intézmény Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telep (1897, eredetileg 18 hold), Magyar Királyi Méhészeti Gazdaság (1899, a méhészeti parkkal 74 hold) és Magyar Királyi Burgonyakísérleti Telep (1912, eredetileg 30 hold, majd az évi bővítéssel 70 hold) ingatlanai képezik. A Baromfitenyésztő Telep területe az 1930-as évektől, a Baromfitenyésztő Tangazdaság létrehozásával jelentősen bővült, Báldy Bálint akkori igazgató irányításával hozták létre az első halastavakat is, a gazdaság területén átfolyó Rákos patak felduzzasztásával. A Burgonyakísérleti Telep létesítményeit a II. Világháború semmisítette meg ben, ami az intézmény megszűnését eredményezte, ingatlanait a méhészethez és a baromfitelephez csatolták. A méhészet és a baromfitelep összevonására 1950-ben került sor Állattenyésztési Kutatóintézet néven. Az intézmény től Kisállattenyésztési Kutatóintézetként működött tovább, amelynek Bábolna típusú nagyüzemmé fejlesztése (intenzív baromfitenyésztési központ kialakítása) az BálDy Bálint, történeti áttekintés 11

13 1960-as évek második felében kezdődött, és az 1970-es évek közepéig tartott. Ebben az időszakban az intézmény által kezelt ingatlanok területe a tangazdasági telepek, szántók, legelők kikerülésével csökkent, és 1980-ra, amikor is a KÁTKI-t az akkori ÁTK-val összevonták, kialakult a jelenlegihez közeli állapot. A KÁTKI 1992-ben ismét jogi önállóságot kapott, és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gazdasági felügyeletével működött 1994-ig, majd teljes önállóságot kapott, és ebben a formában a különböző privatizációs törekvések ellenére ingatlanait sikerült megvédeni és egyben tartani, mind a mai napig, lehetővé téve az állattenyésztéshez kapcsolódó génmegőrzési, kutatási, oktatási és vidékfejlesztési hasznosítást. Fontosabb létesítményeink ket Darányi Ignác kezdeményezésére alakítottak ki. A régi baromfitelepi épületek egy része a Monarchia idejéből származó vasúti épületek terveinek felhasználásával készült. Ennek magyarázata, hogy a gödöllői baromfi telepen keltetett csibéket vasúton kellett 24 órán belül eljuttatni a Kárpát-medence távoli vidékeire is, ezért az intézmény első igazgatója, Hreblay Emil, nyugalmazott vasúti főfelügyelőként került erre a posztra, és természetesen hozta magával a kész terveket. A területen az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején történtek még nagyobb állattartó telepi beruházások, ezek felújítása és hasznosítása is folyamatos feladatot ró intézményünkre. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk tehát épített örökségünk megmentésének, felújításának és hasznosításának, 21. századi színvonalon. Erről, és az elmúlt néhány év további fejlesztéseiről, valamint a közeljövőben még ránk váró épület-felújításokról és a tervezett hasznosításokról szeretnénk számot adni a KÁTKI történetét bemutató fejezet zárásaként, abban a reményben, hogy utódaink is értékelni és becsülni fogják elődeik erőfeszítéseit és munkáját. A KÁTKI és jogelődei történetéből kiderül, hogy az intézmény eredeti épített öröksége tenyésztés- és tudománytörténeti értéke mellett kultúrtörténeti jelentőségű is. Több épület a történelmi Magyarország egykori üdülőközpontjait juttatja eszünkbe, melyea MéhéSzeti intézet területének egy része MaDártávlatBól 2006-Ban 12 történeti áttekintés

14 Baromfitelep kátki központi épület Ban a Magyar királyi BaroMFitenyéSztő telep központjaként épült eredeti épület (Felújítva Ban). hágk oktató és látogató központ, Darányi terem és emlékkiállítás (kialakítva 2013-Ban) Ban BaroMFi nevelő ólként épült eredeti BaroMFitelePi épület (korabeli tervek Szerint Felújítva Ban). kátki történeti BeMutató (kialakítva 2013-Ban) Ban Pulykaházként épült eredeti BaroMFitelePi épület (Felújítva 1999-Ben). történeti áttekintés 13

15 lacza-ház Ban keltetőként épült eredeti BaroMFitele- Pi épület. az elmúlt évtizedek- Ben lakóépületként Szolgált (eredeti állapotú helyreállítá- Sa és központi hasznosítása SzükSégeS). in vitro SzaPoroDáSBiológiai labor, épült az 1950-eS években (Felújítva és átalakítva Ban). ökológiai Pulyka-tenyéSziStálló. épült 2011-Ben. 14 történeti áttekintés

16 MagtáréPület a BaroMFitelePen, épült az 1950-eS években (Felújítva 1999-Ben, takarmánykeverőként Felújítva Ban). őshonos állatbemutató karámrendszer. épült Ben. BaroMFi génbanki telep (részlegesen Felújítva Ban). történeti áttekintés 15

17 víziszárnyas telep (részlege- Sen Felújítva Ban). BaroMFi génbanki telep egyik épülete és kifutója. (részlege- Sen Felújítva Ben). Magyar óriás nyúl nukleusz telep, épült az 1960-aS években tyúk-elitistállóként (Felújítva és átalakítva 2013-Ban). 16 történeti áttekintés

18 halászati PrograMközPont és halfeldolgozó (kishalmiház, az 1930-aS években épült lakás céljára, Felújítva Ban az aranyponty zrt. és az iszapfaló kft. közreműködésével). BálDy-ház, 2012-től a hágk vidékfejlesztési PrograMközPontja. az 1930-aS évek- Ben igazgatói lakás céljára épült eredeti BaroMFitelePi épület (Felújítva között). Márvány épület (épült az 1970-eS évek elején a kátki új központjaként, teljes FelújítáSra Szorul). történeti áttekintés 17

19 kátki konferencia központ; BálDy-tereM (épült az 1970-eS évek elején a kátki üzemi konyhájaként, teljes épületenergetikai FelújítáSra és részleges BelSő átalakításra Szorul). Méhészet MéhéSzeti FőéPület, hátsó homlokzat (1902-Ben épült ere- Deti MéhéSzeti épület Felújítva 1999-Ben, energetikai FelújítáS 2010-Ben). a MéhéSzeti intézet eredeti köz- Ponti épülete (1902-Ben épült, Felújítva Ban). 18 történeti áttekintés

20 MéhéSzeti lakások (1902- Ben épült eredeti MéhéSzeti épület teljes FelújítáSra Szorul, Statikai MegerőSítéSe 2012-Ben történt). MéhéSzeti Műhely és FelDolgozó (épült 1902-Ben, Felújítva Ban). MéhéSzeti gyűjtemény épülete (épült 1983-Ban, a MagyarorSzágon rendezett apimondia MéhéSzeti világkonferencia alkalmából). történeti áttekintés 19

21 kátki MéheS ( Felújítva: Ben). a 30 hektáros MéhéSzeti Park részlete. helyi védettségű ter- MéSzetvéDelMi terület között MéhéSzeti Parkként telepítették, a MéhéSzeti gazdaság Mézelő növényekkel való ellátására. a MéhéSzeti ParkBan található eredeti MéheSház (épült Ben). 20 történeti áttekintés

22 az 1970-eS években a Méhé- Szeti Park SzoMSzéDSágá- Ban épült egykori húsnyúl tenyésztelep (teljes FelújítáSra Szorul). Gödöllői-Isaszegi Tórendszer a 70 hektáros tórendszer az 1930-aS években BálDy Bálint kezdeményezésére jött létre a rákos-patak FelDuzzaSztáSával. nagyobb része horgásztóként MűköDik. génbanki tavak tervezett helyszíne (eredetileg kialakítva az 1930-aS években, Felújítva Ban az aranyponty zrt. és az iszapfaló kft. közreműködésével). történeti áttekintés 21

23 A KÁTKI szervezeti felépítése IGAZGATÓ Jogtanácsos Nemzetközi koordinációs titkárság KÁTKI titkárság Belső ellenőr Műszaki és informatikai csoport Üzemeltetési csoport (gondnokság) Állattartó telepek ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES Kisállattenyésztési és Kutatási Főosztály Agrárökológiai és génmegőrzési kutatócsoport Genetikai és szaporodásbiológiai kutatócsoport Kisállattenyésztési és takarmányozási kutatócsoport Génbanki és Génmegőrzési Koordinációs Főosztály Magyar kisállat génbanki csoport Génvédelmi és génmentési csoport Génmegőrzési koordinációs csoport Méhészeti Intézet (főosztályként) Méhészeti és méhbiológiai kutatócsoport Méhtenyésztési és génmegőrzési csoport Méhészeti termékminősítő csoport Oktatási Koordinációs Főosztály GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES Gazdasági-pénzügyi Igazgatóság Számviteli-pénzügyi csoport Vagyongazdálkodási csoport Pályázati koordinációs csoport 22 történeti áttekintés

24 Kisállattenyésztési és Kutatási Főosztály A KÁTKI alaptevékenysége Alapfeladata: A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és kisállattenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység. A fenti szakterületekhez kapcsolódó biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal kapcsolatos állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások. A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, eredetvédelmét és hungarikum termékek előállítását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések. A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki állományok kialakítását célzó terepi vizsgálatok végzése a Kárpát-medencében és más nemzetközi együttműködések keretében. Parlagi Pulykák zetelakán Agrárökológiai és Génmegőrzési Kutatócsoport A kutatócsoport hagyományos intézeti alaptevékenységként a baromfitenyésztéssel és a baromfi génbanki tevékenységgel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet végez. Részt vesz a régi hagyományos haszonállataink az erdélyi Sajó völgyében a kátki alaptevékenysége 23

25 magyar baromfifajták hasznosítását célzó intézeti és konzorciális projektekben és a kapcsolódó intézeti fejlesztési és kutatási tevékenységben. Folyamatosan végzi a fajták teljesítményvizsgálatát. A vidékfejlesztési projektek keretében szervezi a hazai HU-BA mintafalu programokat, részt vesz a kárpát-medencei faluprogramok és a háztáji gazdálkodás fejlesztési programjaiban, a haszonállat-génmentési feladatok ellátásában, a kárpát-medencei felmérésekben, a ritka fajták és egyedek gyűjtésében, új génbanki nukleusz állományok kialakításában. Vizsgálja a régi magyar haszonállatfajták ökológiai és ökológiai típusú hasznosításának lehetőségeit, és ökológiai termék-előállítást, illetve ökológiai vegyes gazdálkodást megalapozó kutatásokat szervez és végez. Irányítja az intézmény délkelet-ázsiai programjait a Kutatás a fejlesztésért témakörben, nemzetközi együttműködések keretében vizsgálja a régi magyar baromfifajták trópusi adaptációs képességeit, és részt vesz a szegény vidékek állattenyésztési, fejlesztési és helyi génmegőrzési programjaiban. Fejleszti az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatait a haszonállat-génmegőrzés és az agrár-ökológia szakterületeken, illetve az agrár-környezetvédelem állattenyésztési és növénytermesztési programjaiban érdekelt intézményekkel. Részt vesz az intézmény vagyonkezelésében lévő területek ökológiai típusú hasznosításának szervezésében. Oktatási, szaktanácsadási tevékenységet lát el, részt vesz egyetemi képzési programokban, kihelyezett tanszék keretében. Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport A kutatócsoport három fő tevékenységi kört ölel fel: molekuláris és citogenetikai, szaporodásbiológiai és spermatológiai, valamint embrionális fejlődésbiológiai vizsgálatokat. Ezeket jelenleg elsősorban őshonos és intenzív baromfifajokon végzi, de lehetőség A kutatócsoport a nyúl fajban a tenyésztő szervezetekkel, a vállalkozói szférával, az oktató- és kutatóintézetekkel karöltve szakmai kapcsolatok és közös pályázatok keretében foglalkozik az őshonos és az intenzív nyúlfajták génmegőrzésével, geneembrionális Sejtek MikroinjektáláSa MikroManiPulátor SegítSégével van vadmadarak, emlős és halfajok, kétéltűek és hüllők, illetve méhek vizsgálatára is. Alap és alkalmazott kutatási feladatokat egyaránt ellát, szem előtt tartva a mezőgazdaság igényeit, a tenyésztők problémáit. A meglévő laboratóriumi kapacitással, illetve a több évtizedes szakmai tapasztalattal képes a tenyésztés, a génmegőrzés, a fenntartható gazdálkodás, valamint a biodiverzitás terén felmerülő komplex kérdések megoldására. Jelenleg meghatározó feladata egy baromfi in vitro génbank létrehozása, amely sperma, embrionális sejt és korai ivarszerv szövetek fagyasztásával Magyarországon, de Európában is egyedülálló. Mint ex situ génmegőrzési tevékenység, ezzel kapcsolódik az EU agrár-környezetvédelmi, és az extenzív termelés támogatási céljainak megvalósításához (CRYOBIRD). A csoport minden tagja részt vesz oktatási és szaktanácsadási tevékenységben is. Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatócsoport 24 a kátki alaptevékenysége

26 tikai képességeik feltárásával és hasznosításával. A kutatás-innováció mellett ismeretterjesztő, oktatási és szaktanácsadási tevékenységet is végez. Feladata az aktuális és a várható kutatási irányok meghatározása, figyelembe véve a gazdasági, a fogyasztói és a társadalmi kihívásokat. Legutóbbi és jelen kutatási témái szorosan kapcsolódnak a biztonságos, környezetkímélő, természetszerű, állatbarát és gazdaságos nyúltenyésztéshez, valamint a piacképes, minőségi és egészséges nyúlhús előállításhoz (COST848, GAK, OMFB és KMR pályázatok). A kutatócsoport kiemelt kutatási területei az alábbiak. Genetika, szelekció, tenyésztés: a nyúlfajták génmegőrzése, genetikai képességük feltárása, szelekció és tenyésztés molekuláris genetikai és klasszikus tenyésztési módszerekkel. Magyar óriás nyúl Szaporodásbiológia: az anyanyulak hormonkezelés nélküli ivarzás szinkronizációs (ún. biostimulációs) módszereinek kidolgozása. Az ovuláció kiváltása GnRH-analóg kezelés helyett ondóval bevitt intravaginális módszerekkel. Takarmányozás: melléktermékek hasznosítása, természetszerű takarmányozás. Tartásmód, állatjólét, állategészségügy: tartástechnológiai vizsgálatok. Hús, húsminőség: különleges minőségű nyúlhús előállítás. Génbanki és Génmegőrzési Koordinációs Főosztály Alapfeladata: génmegőrzési-tenyésztési koordinációs feladatok, és a régi, magyar haszonállatok teljes körű fajtavédelme, génbanki tevékenység. Hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatok ellátása az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek támogatása érdekében. Országos programok kidolgozása és szervezése az őshonosként védett magyar haszonállatfajták védelmére és hasznosítására; igény szerinti tenyészállat-előállítás, -kihelyezés, -forgalmazás szervezése. Génmegőrzési koordinációs feladatok ellátása: szakmai koordináció a génbankok, a tenyészetekben végzett génmegőrzés és a fajták hasznosítása terén; szervezeti koordináció minisztériumi háttérintézményként a hatóságok és szakmai szervezetek, tenyésztők és hasznosítók között. Magyar baromfi génbankok in vivo és in vitro fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, magyar baromfi génbanki hálózat szervezése és felügyelete. A Kárpát-medencében őshonos vagy honosult, különösen veszélyeztetett egyéb haszonállatfajták génbanki-nukleusz-, illetve bemutató állományainak kialakítása, fenntartása (szarvasmarha-fajták, bivaly, a kátki alaptevékenysége 25

27 ló és szamár, juhfajták és kecske, sertés, nyúl). A Méhészeti Intézettel közösen, a pannon méh (a Kárpát-medencében őshonos, egyetlen méhfajta) központi tenyészeti (génbanki) állományának kialakítása és fenntartása. A főosztály feladatköre a haszonállat-géntartalékok védelmi rendszere szerint szerveződik. Magyar kisállat génbanki csoport Legalapvetőbb feladata az őshonos haszonállatok élő állapotban történő (in vivo) génbanki megőrzése őshonos baromfi génbanki állomány fenntartása és a megőrzési feladatok koordinációja más haszonállatok (nagyállatok) esetében. A KÁTKI in vivo baromfi génbankjában összesen öt baromfifajt tartunk fenn, ezen belül 14 baromfi fajtát, melyeket szigorúan meghatározott tenyésztési stratégiát követve szaporítunk a genetikai diverzitás hosszú távú fenntartása érdekében. Az intézményünkben kialakított haszonállat génbanki bemutató telepen többek között olyan fajták nukleusz tenyészeteit kezdtük kialakítani, melyek egyrészt létszámban a veszélyeztetett kategória alsó határán mozognak, másrészt még nem elismert és nem őshonosként besorolt fajták (génmentési programok). Génmegőrzési koordinációs csoport A főosztály génvédelmi munkájának alapja a tenyésztőkkel való kapcsolattartás, informálás, a génmegőrzésben elkötelezettek megszólítása, a közös szakmai elképzelések megfogalmazása, valamint a kommunikáció elősegítése a gyakorlati szakemberek és a hatóságok, döntéshozók között. A génvédelem keretében tenyésztésben fenntartott fajtatiszta egyedek és állományok a géntartalék védelem és fajtahaszrézpulykák a kátki génbanki telepén 26 a kátki alaptevékenysége

28 SzíneS őshonos BaroMFiuDvar a kátki génbankban napos csibék oltása a keltetőben nosítás alapját jelentik. A fajták fennmaradása annál biztonságosabb, minél több helyen, egymástól földrajzilag is elkülönülve tartanak fajtatiszta állományokat. Őshonos baromfifajtát jelenleg 24 elit tenyésztő tart 99 tenyészetben. Az elit tenyésztők között szerepelnek költségvetési intézmények, nemzeti parkok, helyi vállalkozások, családi gazdaságok. A nagyállatok vonatkozásában állandó a kapcsolatunk az összes elismert tenyésztő szervezettel és úgy is, mint az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága háttérintézménye bármely kérdéskörben segíteni tudjuk és akarjuk a géntartalékok védelmének minden ágát. A géntartalékok hosszú távú, biztonságos megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy hagyományos haszonállatfajtáink újra köztenyésztésbe kerüljenek, és termékként is hasznosíthatók legyenek. A főosztály a génmegőrzés keretében végzett munkájával ezt a törekvést segíti. Az ökológiai állattartásra alapozva sok, még kiaknázatlan lehetőség rejlik a különle- a kátki alaptevékenysége 27

Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló

Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló I. A konferencia céljai Rendszeres párbeszéd kezdeményezése a tenyésztő egyesületek; az egyesületeken

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010. Bevezetés. I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról

A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010. Bevezetés. I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról Melléklet a 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelethez A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010 Bevezetés A Tanács 797/2004/EK rendelete - tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira -

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium tevékenysége a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 projekt során 2011-2013

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium tevékenysége a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 projekt során 2011-2013 szerzők: Bencsik Dóra Fodor Ferenc Kaczkó Dániel Papp Ádám Dr. Bokor Zoltán A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium tevékenysége a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 projekt során 2011-2013 ISBN 978-963-269-352-1

Részletesebben

P R O G R A M. PLENÁRIS ÜLÉS IV. 16:45-17:15 A szekciók moderátorai bemutatják a tanácskozások eredményeit. Kérdések és válaszok.

P R O G R A M. PLENÁRIS ÜLÉS IV. 16:45-17:15 A szekciók moderátorai bemutatják a tanácskozások eredményeit. Kérdések és válaszok. Előszó Az ökológiai gazdálkodási mozgalmak nemzetközi ernyőszervezete, az IFOAM meghatározása szerint az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élővilág épségének, valamint az emberek egészségének megőrzését

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 20. szám * 2006 Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 20. szám * 2006 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Felelős

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja 2014. A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben