DECEMBERI NAPLÓ 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DECEMBERI NAPLÓ 2011"

Átírás

1 Debreczeni Tibor DECEMBERI NAPLÓ 2011 Ajándék Karácsonyra, noha nem Karácsonyról szól. Vagy mégis? Egy boldog ember a Kuckóban Jó volt látni, hallgatni Tóth Tibor doktort, a belgyógyászat és a nefrológia tudós szakemberét, valamikori tanítványomat, és nemcsak azért, mivel valamennyiünket érdeklő ismerettel látott el bennünket, hanem mert áradt belőle a harmónia, bármit mondott is, történetesen az orvoslással kapcsolatos problémákról, Tibor megnyugtatott, hitette, hogy nincs nagy baj, van minek örülni. Tóth Tibor főorvos úr a polgári elegancia mértéktartó szabályai szerint volt jólöltözött, és nem látszott rajta, hogy hatvannyolc éves. Csinos volt és kellemesen, hibátlan mondatokban beszélt. A jelenlévők kérdeztek, ki is ő, azon túlmenően, hogy jó szakember és kellemes férfi. Megtudhattuk, hogy az a fajta ember, aki folytonosan tanul, mivel szeret tanulni, hogy példás távházasságban él: felesége Pécsett ő meg Pesten, hogy hetente egyszer-kétszer teniszezik, hogy boldog nagyapa és olyan apa, aki visszafogja magát, nehogy dicsekedjen, noha megtehetné, mivel a három fia mind tehetséges, az egyik még zseniális is. Tóth Tibor főorvos úr nemzetben gondolkodik, és úgy gondolja, Istent nem lehet kiiktatni az életünkből. Az a fajta ember, aki tud szeretni, tud hálás lenni, mint abból az osztályból többen, többek között Mányi Pista meg Balogh Csaba, akik jelen vannak, akiket 1961-ben érettségiztettem a debreceni Tóth Árpád gimnáziumban. A kedves Tóth Tibor, az én druszám, tanácsadó orvosom nem mondja, de látszik rajta, boldog ember, mert hogy mindig van valami értelmes cél előtte, cél, amit izzadás nélkül, derűs lélekkel el is ér. Mit tehetek én a magyarságért kérdezi Márai Sándor Megint felkaptam lefekvés előtt a Márai naplók egyikét, - Ami a Naplóból kimaradt, és olvasni kezdtem azokat a bejegyzéseit, melyeket 1950 és 1952 között írt Olaszországban. Még éjfélkor sem tudtam elaludni. Nápolyban él, de Amerikába készül. Szenved a honvágytól és a nyelvi elszigeteltségtől. Folytonosan olvas, közben azért ír is. A naplóját mindvégig. Valamiket idemásolok. Mondatokat, melyek megtapadtak bennem.: Valamit mégis elhozott az élet: azt, hogy nem tartozom senkinek semmivel. Ez nagy semmi, s ugyanakkor mégis valami. Más: 1

2 Ennek az amerikai rendszernek léha cinizmusa már a felbomlás tünetét mutatja. Minden bajuk oka a műveletlenség. A magyar zsidó-elitről, amely a Rákosi rendszer mellé állt: A zsidóság tragikus tévedéssel a bolsevizmuson át vesz elégtételt magának az elszenvedett sérelmekért. Ennél esztelenebb kárpótlási módot nem választhattak. Megint más: Mit tehetek én a magyarságért? Mindenütt a világban megvallani, hogy magyar származású vagyok. Hűségesnek és szolidárisnak lenni a magyar néppel, a magyar nyelvvel, a magyar irodalommal. Magyarul írni, a fiókomnak. S talán írni egyszer valamit, amire felel a világ, s aminek aztán visszasugárzó hatása és ereje van a magyarság felé Ez minden még, amit az ottthoniakért tehetek. Beszámolok egy ökumenikus találkozóról Meghívót kaptunk a III. Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozóra. Csak át kellett sétálni a szomszédba, a Szilágyi Dezső téri református templomba, s máris ott voltunk a sokaság közepén, a tágas gyülekezetben, hogy meghallgassuk, mit mondanak a különböző egyházak püspökei, határon innenről meg túlról, mit mond az Európai Parlament képviselője, mit Tőkés László, úgy is mint egyházi személyiség és úgy is, mint Európa parlamenti elnökhelyettes, és mit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Ki ne felejtsem már, hogy a találkozót azért hívták össze, hogy a különféle hatalmasságok felemeljék szavukat a határon túli magyarellenes intézkedések ellen. Jómagam kárpátaljai vagyok, tudom tehát, amit tudok, mi van odaát, az úniós államban, meg a nem úniósban, s azt is, hogy, aki teheti, települ Magyarországra. Jó, hogy ez a találkozó létrejött, immár a harmadik, jó, mert azt jelenti, a Hofinótával szólván, hogy ugatni már szabad. S ez is valami. Ahogy ültem a padban és hallgattam a beszédeket, eszembe jutott az a bizonyos Gyurcsány-kori választás, mekkora érzéketlenséget mutattunk az odaáti magyarok iránt! Ha erre gondolok, máig sírhatnékom van. Szabó István református püspök szelíd hangon ugyan, de ostorozta is a magyar népet. Érdekes módon azonban nem ostorozta a papokat, pedig nemde az értelmiség tehet arról, főként azok, akik a lelkekkel foglalkoznak, a papok meg a pedagógusok, hogy miként gondolkodik ez a mi magyar népünk! Lassan már azt sem tudja, miként ildomos gondolkodnia. Mert hogy hallgattam itt a templomban a Pawel Posselt névre hallgató EU képviselőt, aki folyton folyvást a fasizmusról szónokolt, s közben összekeverte a nacionalizmust meg a sovinizmust, s egy szót sem szólt a kommunizmus embertelenségéről. Német László pedig, a Vajdasági Egyházmegye katolikus püspöke arról győzködte a jelenlévőket, hogy nem a múlttal kell foglalkozni (azaz nem a tömegsírba lőtt negyvenezer magyarral), hanem a jövővel. Igen, a jövő. Tőkés László államférfiúi erényekkel felruházott férfiú megbiztatott bennünket, mondván, ha egy percig sem lankadva, folytonosan szólunk Európa hatalmasságai előtt a határon túli magyarok jog-csorbulásáról 2

3 most vagy soha, történelmi mulasztásokat pótolhatunk. Semjén Zsolt meg eltökélt volt, nem alkuszunk, ezt hangsúlyozta, Szvorák Kati a felvidéki származású népdalénekes Ady Endre és Ratkó József megzenésített verseit énekelte ihletetten, Boldoghy Olivér meg a szlovák állampolgárságától megfosztott felvidéki színész, Dutka Ákos verset mondott, megélten, átütő erővel. Ami nem tetszett: A konferanszié meg az előadók minden esetben az egyházi és világi hatalmasságokat köszöntötték elsőként, felsorolva az irdatlan hosszúságú címeiket, s csak utána következtünk a megszólításban mi, nézők, hallgatók, egyszerű halandók. Nem fordítva kellene ennek lennie? S még valami. Mielőtt beléptünk volna a templomba, mikrofont nyomtak a szám elé bizonyos televíziósok, és azt kérdezték, mi lesz az üzenete ennek az ökomenikus találkozónak, én meg kapásból, nem gondolkodva, azt mondtam: biztosan az, amit Zrínyi mondott egykoron, hogy ne bántsd a magyart! Egyébként tényleg erről szólt az együttlét. Váczy Zsuzsa a Kuckóban Mikor megismertem a nyolcvanas években, a csinos és vonzó fiatalasszony a Pedagógus Szakszervezetben dolgozott és a Pedagógusok Lapját szerkesztette. Jómagam, aki az Országos Közművelődési Intézetben hirdettem a drámapedagógia igéjét, semmit nem tartottam fontosabbnak, mint a pedagógusok ilyen irányú képzését. Társat kellett találnom, olyat, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, és még pénzt is tud szerezni és szervezni is képes. Ő lett a partnerem, Váczy Zsuzsa. Segített a Magyar Drámapedagógiai Társaság megalakításában is, és tagja lett az elnökségnek is. Utóbb, jó tíz éven át ritkán találkoztunk, feleségként és anyukaként külhoni országok lakója lett Zsuzsa, s ebben a minőségben kitűnő ismerője az angol és amerikai iskolarendszereknek s azoknak a metodikáknak, melyek által nevelődtek és okosodtak az ő iskoláskorú gyermekei. Nyugdíjba a művelődésügyi minisztériumból ment, ahol oktatási külkapcsolatokkal és külföldi pályázatokkal foglalkozott. Zsuzsát, a Kuckóban - ahogy beszélt és kérdésekre válaszolt - megszerették a mieink. És nemcsak azért, mivel természetes volt és őszinte, és eddig nem ismert információkkal látott el bennünket, és még jól is fogalmazott, hanem mert megérezték, hogy hiteles ember, családanyaként szakmabéli. Négy gyerekes anyuka, aki már nagymama is. Befogadó hangulata lett a teremnek. Mindenki kíváncsi volt valamire. Annyi minden érdekelte a jelen lévő szülőket, nagyszülőket, aktív pedagógusokat. Át is alakultunk beszélgető fórummá. S majd mikor a hagyományos forma felbomolt és laza kiscsoportokban folytatódott az eszmecsere, Váczy Zsuzsa csevegő partner lett. Én meg csak ültem, és csendes örvendezésbe kezdtem. Úgy tanultam valamikor - régi polgári szokás -, hogy a kedves vendég megtisztelő jelenlétét, szereplését illik utólagosan, levélben is megköszönni. Közlöm veletek, 3

4 hogy én ezt cselekedtem. Régi polgári szokás szerint köszönő levelet írtam Zsuzsának. És amire nem számítottam, választ is kaptam tőle, noha ez már nem szerepel a polgári illemkódexben. Ezt írta: Jó volt veletek nagyon, amit én köszönök. Nem emlékszem az elmúlt években olyan társaságra, ahol ilyen nyitottan, politikamentesen és kultúráltan lehetett volna beszélgetni. Jó tudni, hogy van ilyen. Adjon Isten erőt, jó egészséget, ahhoz, hogy ezt még nagyon sokáig folytassátok SzanitterÁrpád: Reflexiók Dété naplójához Kósa Vilma ötlete volt. Állítsak össze egy füzetre valót kedves unokaöcsém leveleiből, azokból, melyeket az utóbbi években rendre átimélezett, gyomlálgassam meg kissé, tegyünk bele fényképeket, ő bespiráloztatja, és legyen ez a névnapi ajándék. Egyedi is, emlékezetes is, értékes is. Az elképzelés tetszett. Elkészítettem. S kiderült, hogy a levelek így együtt pompás olvasmány. Árpi nem irodalmár, nem is könyvmoly, a vízügynél dolgozott, munkásszállást igazgatott, olykor gorombán beszél, de érzékeny lélek. A naplójegyzeteimet évek óta kommentálja, miközben beleszövi a szövegeibe önmagát is. A levelek akkor is ő, ha az inspirátora az én naplóm. A kötetet átadtuk. Árpi meghatódott. Kértem a hozzájárulását, hogy a reflexiókat az internetes honlapra tehessük. Kedves Olvasó, ha szereted a magyar történelmet, korunkat alulnézetből szemlélni, olvass bele Szanitter Árpád leveleibe. Egyébként ő az egyetlen a hatvan-hetven ember közül, a Dété naplóját forgatók közül, aki megtisztel folyamatos észrevételeivel. És persze Mátyus Aliz, aki folyamatosan szemlézi, és részleteket közöl folyóiratában, a Színben. Egyébként a kötetecske elé ezt írtam: Az alábbiakban közreadjuk Szanitter Árpád (Árpi) reflexióit, melyeket rokona, Debreczeni Tibor naplójegyzeteihez írt - a Dété naplója havonta jelenik meg az interneten -, s melyeket rendre elküldött a naplóírónak. A reflexiók pontosan tükrözik szerzőjének érzelmi gazdagságát, a világhoz való viszonyát, s a napló írója iránti elfogultságát, s olvasva, nem hiányoljuk az eredeti naplót. Az ahhoz fűzött szövegek önmagukban is figyelemre méltóak, jó olvasmányok. A szövegek nincsenek szerkesztve, időrendet se keressen az olvasó, épp ezeket sikerült véletlenszerűen kihalászni az elektromos postaládából. Az eredeti szövegen nem változtattunk, legfeljebb egy-egy szót, félmondatot illesztettünk bele, hogy a helyes értést ne akadályozzuk. Lévén szó gyors munkáról, az összeállításban alaki hiba előfordulhat, melyért elnézést kérünk. Mindennek rendelt ideje van Mindennek rendelt ideje van, ahogy olvasható a Példabeszédek Könyvében, meg ahogy tapasztalom magam is. 4

5 Márai Sándor, mielőtt elhagyta volna Magyarországot 1948-ban, egyetlen írót látogatott meg, egynek vallotta be, hogy nem fog visszatérni, szóval, hogy emigrál, az akkor nyolcvanegynehány éves Herczeg Ferencnek. De nem ezért említem az eseményt. Márai beszélgetés közben azt kérdezte Herczeg Ferenctől ekkor már mindketten félreállítottak -, ír-e mostanában. Mire az egykori írófejedelem azt felelte, írni ugyan még tudna, de az írást megkomponálni; ahhoz már öregnek érzi magát. Meghívtak egy tanácskozásra. Drámapedagógia a felsőoktatásban, ez volt a téma. Ültem a körben, s jobbára hallgattam. Nem oly rég még aktív lettem volna, Akkor nem hívtak. És sajnálom, hogy akkor nem hívtak. Lett volna véleményem. Most meg! Rájöttem, nem az én dolgom, hogy mi lesz a holnap. Oldják meg az utánam jövők. És már nem hirdetek pedagógus továbbképző kurzusokat, és nem akarok szavalóversenyen zsűrizni, és az amatőr színjátszás hogyanja sem foglalkoztat, és hiába küld jeleket az Anyanyelvi Konferencia is. És már nem aggodalmaskodom az ALEA miatt sem. Feloszlatjuk magunkat vagy sem. Új szelek fújnak, s ha azokat nem én irányítom, mért kapaszkodnék beléjük! Ami még érdekel: Dolgozni az utolsó pillanatig, írni, tanítani, a barátságokat ápolni, a működő közösségekben jelen lenni.. És segíteni a családot! És persze még a kert, a növények, fák, virágok! Relaxálás közben Váratlanul megint magas értékeket mutatott a vérnyomásmérő. Begazoltam természetesen, s rögtön elmentem az orvoshoz. Új gyógyszert adott az eddigiek mellé, de a szervezetemnek valamiért tetszett a feszült, pattanó állapot, s nem akart a gyógyszereknek engedelmeskedni. Én meg felpipultam, te szemét, mondtam, majd intézkedem. Szólok az agyamnak, lépjen közbe. Eszembe jutott, hogy valamikor agykontrolloztam, s tudtam magam irányítani, elő hát a könyveket, elfelejtettem az óta a gyakorlatokat, s majd azokból kinézem, miként tudok parancsolni az érrendszeremnek. A könyveket nem találtam meg persze, lekerültek Kürtre, de rábukkantam a jó angyalom segített - egy régi jóga könyvre. Neki estem és most reggelente gyakorlatozom, küldöm az utasításokat a végtagjaimnak meg a többi soron lévő szervnek, hogy zsibbadjanak, lazuljanak, s fújom magamnak, hogy milyen prímán is érzem magam. Aztán végzem a különféle jógalégzést, s terítem le a parkettre a tornaszőnyegemet, s azon mindenféle testmozgást végzek, majd a műveletet tarkóállással fejezem be. A lényeg az volna, hogy a mindenféle gondolatok, melyek szántják az ember agybarázdáit, s melyek többek között akadályozói lehetnek annak, hogy lefelé szaladjon az a fránya vérnyomás, nos, az nem akar engedelmeskedni, mert, ma is, miközben végeztem a gyakorlatokat a szőnyegen, nemhogy tompultam volna, pompás gondolatok jutottak eszembe, úgy, hogy le is álltam, és kiszóltam az asszonynak, hogy jöjjön már be, és hallgassa meg, s lehetőleg mondja is velem, hogy azok a gondolatok milyen izgalmasak, ha csak nem zseniálisak, s én pedig milyen faszagányos gyerek vagyok. Nos két ötletet is kisziporkáztam magamból. Az egyik, hogy a 5

6 Szanitter Árpi reflexióit a honlapunkra kellene tenni, ha már van ez a fantasztikus lehetőség, hadd olvassa, aki akarja, hogy egy régi vízügyes miként látja ezt a mai világot - történelem alulnézetből -, és hátha kedvet kapnak mások is, hogy rögzítsék gondolataikat, a másik meg, ha befejezem a mostani könyvemet, melynek még nincs címe, talán az lesz, hogy Történt pedig vagy Hogy is volt -, nos, ha azt befejezem, írnék arról a huszonkét évről, melyet 1990-től Nagykőrösön töltöttem, a tanítóképző főiskolán, de azt nem úgy írnám, mint az eddigieket, ebből csak a magam dolgát venném elő, mégpedig oly módon, hogy helyet adnék benne az író kedvű tanítványaim szövegeinek is. Ez amolyan színes emlékgyűjtemény lenne, s persze úgy megírva, hogy mögüle kilátszódjék a korszak, melyben éltünk. A vérnyomásom. Ja, igen, szedem a gyógyszert, meg relaxálok, és nem idegesítem magam a méréssel. Jól érzem magam. Drámajáték a színpadon Órán vagyok, Kőrösön. Az új műsorunk szólóban hangzó verseit gyakoroljuk, és persze elemezzük. Az egyik költemény görögös formában, párbeszédes. A téma aktuális. Válik a házaspár. Egy férfi és egy asszony dialógusa. Fellázadt a hölgy, megelégelte a férj diktatúráját, szabadulni akar. A férfi kétségbe esett, könyörög, fél a magánytól. A szereplőim jók. A helyzetet átélik, de a tolmácsolásból hiányoznak az érzelem színei. Drámajátékos eszközökhöz nyúlok. Megalkotjuk a két figurát. Kik ők, milyen társadalmi réteghez tartoznak, hány évesek, van-e gyerekük, s ha igen, milyen korúak. Mi a konfliktus oka, milyen lehetett a szexuális életük, milyen a vérmérsékletük. Az asszonynak van-e új pasija, s vajon végleg elromlott a viszony, visszaállíthatatlanul? Megállapodunk abban, hogy a férfi kísérletet tesz, hátha visszahódíthatja az asszonyt. A játékhelyzetet közösen találjuk ki. Tanácsokat adunk a férfit alakító szereplőnek, s az asszonyt formáló játékost arra kérjük, hogy csak a mindenkori helyzetre reagáljon, ne legyen prekoncepciója. A lányaim azt tanácsolják, szövegeljenek keveset, s gesztusokkal fejezze ki ragaszkodását a férj. Főzzön, s várja terített asztallal a feleséget és virággal persze. És ne magyarázkodjon, az asszony vádjait ismerje el, legyen telve bűntudattal, és érje el, hogy a válni készülő leül a terített asztal mellé, s akkor lehet, hogy nyerő helyzetbe kerül. Ha szét is mennek, talán nem haraggal. Mindenki élvezte a játékot, a játszók is, meg az ötletadók is. És utána a versmondás megtelt élettel. Takács Géza és Mátyus Aliz Takács Géza megjelentetett egy fontos könyvet, Kiútkeresők a címe, s noha csak a baranyai cigányiskolákról ír, de a magyarországi cigányság kérdéséről szól.. 6

7 Mátyus Aliz olvasta a kötetet, megtetszett neki, de nagyon, és kritikát írt róla a Bárka című lapban. Mátyus Alíz szerint alapkönyvről van szó, amit mindenkinek, politikusoknak, a témával foglalkozó szakembereknek, pedagógusoknak, mindnek olvasni kellene, mivel kiút körvonalazódik benne. Mátyus Aliz azt írja: Ez a kézikönyv eszköz a világ látásához.. Sőt még ennél is több, mert ezzel együtt kulcsot ad, mint minden jó pedagógia (jó pedagógus) a benne való eredményes, szerencsés, jó hely-el-foglaláshoz. A könyvet olvasója eredménnyel használhatja szemlélete miatt: iskolaalapításhoz, ország vezetéséhez, egy gyermek felneveléséhez.. Takács Gézát is ismertem, Mátyus Alizt is ismertem, mindkettőjüket fenntartás nélkül szerettem, s szeretem, mindkettőjüket meghívtam a Kuckóba, hogy Aliz mutassa be Gézát, illetve a könyvét. Takács Géza tanár Monoron, mellette családsegítő szakember, máskor folyóirat szerkesztő, ismét máskor író. Jómagam többgyermekes apukaként ismerkedtem meg vele egy kenutúrán, évekkel ezelőtt, de tőle kaptam a biztatást is, hogy vágjak bele memoárom megírásába, de ő volt az is, aki összehozott minket az íróval, Fehér Bélával. Mátyus Aliz a Szín című népművelési folyóirat szerkesztője, érzékeny szociológus, író, pompás, lírai fogantatású novellák alkotója, nekem jótevőm, felfigyelt az internetes naplómra, oly igen, hogy részleteket közöl belőle a folyóiratában. Sikerük volt a Kuckóban. Aliz szóban is megfogalmazta írott véleményét, hogy nagyra tartja a monori tanárt és jelentősnek a könyvét. Géza meg hitelesítette Alizt. Felelősen szólt, pontosan fogalmazott, nem hagyott kétséget a felől, hogy mindenkor azonosul a mindenkori véleményével, hogy megvesztegethetetlen s még a szavakkal sem játszik. Együttlétünk végén említettem csak, hogy Takács Gézát Debrecenben, fiatal tanár korában spiclik figyelték és jelentettek róla. A gyomrom olykor idegesen összerándul A gyomrom olykor idegesen összerándul. Konkrét okom nincs rá. Mégis, mintha szoronganék. Csak találgatom, mitől lehet. Kérdezik, hogy vagyok, mondom, jól, mióta nem mérem a vérnyomásom és szedem az új gyógyszert, jól. De ha mérném! A gondolatra máris sűrűbben lüktet a pulzusom. Nincs devizahitelünk, senkinek nem tartozunk semmivel, és ez megint csak jó. De a gyermekeimnek van, s kölcsönre szorulnak, hogy rendezzék. S ez nem jó. Van rokonom, aki munkanélküli, s az ember tehetetlen. Másiknak van ingatlana, adná el, de nincs kinek. Mindenütt a gondok. Szurkolok a kormánynak, hogy kikecmeregtet minket a latyakból. De most Európa is lötyköl, s nem kisebbedik a dágvány. A feleségem már nem hallgat híreket sem. Egybegyűlt adventi örvendezésre a tágas nagycsalád, olyan jó volt látni őket, a nálunk fiatalabbakat, a hat dédunokával! Istenem, hogy milyen szerencsések 7

8 vagyunk, mind okos, szép, egészséges, erre gondoltam. De mi lesz velük, merre halad ez a világ? Erre is gondoltam. Monológot készítettem a Pál drámámból, mondom mostanában, hogy vigasztaljak másokat, de főként magamat. Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, - idézem benne a prófétát. S míg mondom, megnyugszom. De utána megint a rángás! Tényleg, mi lesz? Szedem a Valeriánát, a Sedacur fortét, a Xanaxot, mikor miből egyet-egyet. A régi játszótársak. Bezdán Jóska emlékeztetője Most, hogy írom az emlékező könyv folytatását, életem ig terjedő szakaszát, szólok a Vári színpadról is, melynek rendezője, művészeti vezetője voltam, arról a nagyszerű amatőr színjátszó együttesről, melyet tíz éven át úgy tartottak számon, mint az ország egyik legjobb avantgárd együttesét. (Torma Mária ambíciójából Perlő ének címmel jelent is meg erről egy könyv, a legsikeresebb forgatókönyveket rejtette magában és műhelytanulmányokat.) Megkértem barátomat, a színpad egyik alapítóját, Bezdán Jóskát, a Kuckó tagját, a jeles színészt, a kiváló, mára már nyugdíjas mérnököt, akiről tudni lehetett, hogy gondos és lelkiismeretes jegyzője volt a színpadnak, hogy küldjön színpad-névsort és segítsen az eligazodásban. Megtette. Már-már feledni kezdtem, hogy 1967 és 1985 között élt és működött a színpad, a végén már Szószínház néven. Heti két estét töltöttem a színpadosokkal, a színpadközösséggel tizenhét éven át, és szurkoltam végig hány előadást, a törzshelyünkön és kiszállásokon! És mennyi izgalmas bemutató, alkotások a javából! És mennyi külföldi fellépés, fesztivál-siker! És mennyi ismeretség! Hogy csak az írókat említsem, jelen volt az előadásunkon Weöres Sándor, Örkény István, Szentkúthy Miklós, Spíró György, Kornis Mihály, Fábián Zoltán, Végh Antal. És a kritikusok: Bata Imre, Nánay István, Koltay Tamás, Kristó Nagy István. És a fentiek közül is hányan halottak. Bezdán Jóska névsora alapján írom, hogy a tizennyolc év alatt 106 tagja volt a színpadnak. Nyolcan alapították. Jóska az egyetlen, akivel folyamatos kapcsolatban maradtam, ketten meghaltak, (Lőrincz Endre, Szolcsánszky Veronika), időnként találkozom hármójukkal, Elek Gyuszival, Borköles (Marosvári) Erikával, Lévai Lacival, és sajnálatomra nem tudom, él-e, hal-e Paál István és Vass Ági. A teljes tagság 25 tagjával beszédes a barátságunk. 17-tel ritkán találkozom. 5- en halottak. A többiek, 55-en, ahogy mondani szokták, felszívódtak. Ízlelgetem a nevüket, és semmi nem asszociálódik hozzá. Csak remélni merem, ha találkoznánk, örülnénk egymásnak. A Vári Színpad a Várban, a Szentháromság téri neogótikus palotában, az akkori villamosmérnöki kar egyetemi kollégiumában kezdte meg működését. Tagjainak zöme villamosmérnök hallgató volt később tágult a kör -, a 8

9 nézőink zöme maga is egyetemista. S akik körülöttem vannak a régiek közül, nyugdíjas mérnökök, vagy még aktív mérnökök, vállalkozók és mérnöktanárok. Ketten közülük ma is játszanak. Esetenként. Bezdán Jóska és Cserna Csaba. Miként régen is. Ők ketten, a színpadtól függetlenül, vidám műsorokban is szerepeltek. Jóska írja, hogy évfolyam-bulikon több mint négyszázszor léptek fel, növelvén ezzel a színpadunk népszerűségét is. Igaz. Ahogy az is igaz, hogy nagyon elszaladt velünk ez az élet. Cserna Csaba és Darvas Szilárd Cserna Csaba is akként lehet a közlésvággyal, mint jómagam, nem falazható körbe. Találunk rést, ahol kibújunk, hogy szóljunk, és találunk ürügyet, hogy szólhassunk. In memóriám Darvas Szilárd című előadói estre hívott Cserna Csaba, abból az alkalomból, hogy ötven éve hunyt el a jeles kabarészerző, konferanszié, Darvas Szilárd. Eleddig nem tudtam, hogy valamiért is fontos volna Csabának az író, mindenesetre műsort állított össze a műveiből, és szerencsés választás, partnere a színpadon, Darvas Ferenc zeneszerző, az író fia lett. Hogy akart-e Cserna Csaba valamit is üzenni a műsorával, nem derült ki számomra, mindazonáltal a mini nézőtéren jól éreztük magunkat, mi korosabb férfiak és nők, akik jelen voltunk. Szólhatott volna a műsor arról, hogy milyen ügyesen leplezte az ötvenes évek művelődéspolitikája a rettenetet, mert lám, volt többek között egy tehetséges Darvas Szilárdja is, aki puhán, mulattatóan tudott szólni, leplezve a bajt. De a műsorkészítő tapasztalhatóan nem akart többet, mint hogy nosztalgiázzunk, hallgatva a szerző egykori szilveszteri konferanszié szövegeit, táncdalszöveg paródiáit, kabaré tréfáit, és azokat a dalokat, melyeknek a szövegét is ő írta, szóval, hogy emlékezzünk, derüljünk, nevessünk, érezzük jól magunkat. És ez hibátlanul sikerült. A rendező Lukáts Andor stílusosan diszkrétre formálta a játékot, hibátlan összhangot teremtett az állandóan színpadon lévő, zongorázó és éneklő Darvas Ferenc és az előadó között, sőt többet is tett, sikerült elérnie, hogy a közönség együtt énekeljen a művészekkel. Darvas Ferenc - nagy hangja nincs -, de kellemesen énekelt és megnyerően instruált a zongora mellől, s kellő alázattal szolgálta a hol komoly, hol szatirikus, hol parodisztikus szövegeket kedvesen és mértéktartóan mondó Cserna Csabát. Míg tapsoltunk lelkesen és énekeltünk, csak arra gondoltunk, hogy fiatalok voltunk, s nem arra, hogy diktatúrában, levert forradalom után voltunk fiatalok. Szvorák Katalin az adventi Kuckóban Olyan barátságos volt a tekintete, s természetes a viselkedése, hogy spontán módon tegezni kezdtem, rögtön elnézést is kértem tőle, de a tegezés már maradt. 9

10 Aztán énekelni kezdett, karácsonyi énekeket, régieket és szépeket, s mindeközben azt érezhettük, hogy ez a Liszt-díjas énekes hozzánk közel álló társ, barát, s valamiképpen, noha nem egy időben, de egy bordában lettünk szőve. S hamarosan együtt is énekeltünk, ő meglepődött, ekkora nyitottságra, lazaságra nem számított, Az éneklésben rögvest társakká váltunk. Aztán ő eltávozott, de az éneklést folytattuk. Nits Márti a zongora mellől irányított. És jöttek a régi karácsonyi énekek, de tanultunk újakat is. És a teremben lévő hetven adventi örvendező a közös éneklésben igencsak közel került egymáshoz. A teremnek bensőséges aurája lett. És a bensőségesség érzékelhető volt akkor is, amikor privát módon beszélgettünk, eszegettünk, iszogattunk, amikor búcsúzkodtunk, amikor névnapokat köszöntöttünk s kívántunk egymásnak boldog karácsonyt. Jó volt együtt lenni És többen voltak ritkán látott régi barátok és többen voltak új barátok. És örvendeztünk egymásnak. 10

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled, de fess ha örömet szerez, lehet,hogy nem leszel Pablo Neruda,

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

""Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 9 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk,

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

2011-ben csak a Versünnep lett megrendezve, a Verstábor pénzhiány miatt elmaradt.

2011-ben csak a Versünnep lett megrendezve, a Verstábor pénzhiány miatt elmaradt. I. Székelyföldi Verstábor története A verstábor célja és küldetése: A hazaszeretet és nemzettudat erősítése. A rászoruló, tehetséges fiatalok támogatása. A székelyföldi fiatalok magyarországi fellépéseinek

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Klapka-musical Komáromban

Klapka-musical Komáromban Klapka-musical Komáromban Ezer csillag, rengeteg néző és néhány szúnyog fogadta a Koltay Gábor rendezte Klapka című rockmusicalt, a délkomáromi Magyarock Dalszínhciz idei nyári produkcióját a Szabadság

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

DOBJ EL MINDENT _ ÉS OLVASS!

DOBJ EL MINDENT _ ÉS OLVASS! kitörési pont GOMBOS PÉTER DOBJ EL MINDENT _ ÉS OLVASS! Megjelent a PONT Kiadónál! Aligha kell bizonygatni, hogy átlag tizenévesek körében az olvasási kedv gyakran igen csekély. Szépirodalmat faló könyvmolyok

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

MÁTYUS ALIZ: El se hagy

MÁTYUS ALIZ: El se hagy SZÉPIRODALOM 71 mutatnak egy irányba: A forradalom hőse enyhén historizáló hangneme mellett megjelenik például a Tranzitváró kettős külső és belső eseményeket rögzítő elbeszé léstechnikája, vagy akár a

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben