A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA"

Átírás

1 A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

2 KEDVES KŐBÁNYAIAK! Négy éve az Önök támogatásával új időszámítást kezdhettünk Kőbányán. Ma már jól látszik: megérte az összefogás, a sok közös erőfeszítés és munka! Nincs adósságunk, lett viszont saját mentőállomásunk, jégpályánk, sportcsarnokunk, munkahelyeket teremtettünk, javult a közbiztonság, megszépültek köztereink. Megújultak rendelőink, járdáink, útjaink, villamos-vonalaink és számos közintézményünk. A kerületi utcákat járva bárki meggyőződhet róla, hogy hosszú évek tétlenségét követően végre valóban fejlődik Kőbánya! Bár leszámoltunk a múlt terheivel, de korántsem értünk még a munkánk végére, nem oldottunk meg minden problémát! Most az a fontos, hogy ne engedjük veszni eredményeinket, hiszen ezekre alapozva valósíthatjuk meg Kőbánya történetének legnagyobb közösségfejlesztési programját! Folytatnunk kell a megkezdett munkát, hiszen Kőbánya fejlődése, a kerületi munkahelyek, a jobb közlekedés, lakókörnyezetünk biztonsága, tisztasága, egészségügyi és szociális ellátásunk, gyermekeink jövője a tét! Folytatnunk kell a biztonságos, az idősekről gondoskodó, a fiataloknak jövőt biztosító kerület építését. Olyan Kőbányát, ahol jó élni és ahová jó érzés hazajönni! Amely esélyt, lehetőséget és megélhetést biztosít mindenkinek, és amely meg tudja őrizni sokszínűségét! Elképzeléseinket a Fejlődő Kőbánya Programban foglaltuk össze. Arra kérem Önt, szánjon rá néhány percet, hogy megismerje terveinket. Arra kérem Önt, hogy október 12- én családjával együtt támogasson engem és csapatomat, a Fidesz képviselőjelöltjeit. Programunkat csak velük és az Ön támogatásával tudom megvalósítani! Szavazzon ránk, szavazzon a fejlődő Kőbányára!

3 Kovács Róbert a Fidesz kőbányai polgármesterjelöltje kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

4 VÁROSFEJLESZTÉS Megújítjuk az Újhegyi lakótelepet Az Újhegyi lakótelep város a városban, megújítása a most kezdődő ciklus egyik legnagyobb feladata. A terveket már elkészítettük az Újhegyi sétány és közvetlen környezetének 713 millió forintos megújítására. Akadálymentessé tesszük a közlekedést, megszüntetjük a lépcsőzést, felújítjuk a közösségi házat, bővítjük a könyvtárat, önkormányzati ügyfélszolgálati irodát és piacteret alakítunk ki. Új játszótereket építünk a gyerekeknek, fitnesz parkot a felnőtteknek, szabadidő parkot az időseknek. Új utcabútorokkal, megújuló növényzettel, szökőkutakkal, csobogókkal tesszük élhetőbbé, barátságosabbá a lakótelepet. További 800 millió forintot különítünk el arra, hogy 2019-ig megkezdjük az Újhegyi lakótelep belső úthálózatának felújítását. ca i ut ád M at rm Ha ca ut let rü i te és ez rv ó at ny Bá ny yi te tá sé Újhegyi lakótelep do oz m ca ut Gőz eg Újh ny FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET, I. ÜTEM: M2 ca ut Ge út rgel y ut ca ós Gyöm út rik Mikl rői Mélytó Uszoda, strand III. ÜTEM i út gy Sib Újhe Kutyafuttató Játszó tér Sportpálya Sportliget K01 ÁTNÉZETI TERV Tervezési terület AZ ÚJHEGYI LAKÓTELEPEN ÉS KÖRNYEZETÉBEN JELENLEG MEGLÉVŐ SZABADIDŐS FUNKCIÓK X. K E R Ü L E T - ÚJHEGYI SÉTÁNY KOMPLEX KÖZTERÜLET-MEGÚJÍTÁSA Megbízó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Tervező: Szakács Barnabás, vezető tervező_bardóczi Sándor, tervező_angyal Andrea_tervező munkatárs _1136 Budapest, Visegrádi u. 9. _ _ _ tel.: KÖzÖSSéGi ház posta csodafa óvoda GyóGySzErTár és orvosi rendelő harmat utca Szőlővirág utca Bányató utca éltes MáTyáS általános iskola Mádi utca Tóvirág utca a Gergely utc ApróK háza óvoda SzéchEnyi istván KéTTAnnyElvű általános iskola II. ÜTEM ÚJhEgyI SÉTÁNy ÁTNÉzETI helyszínrajza A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_KÖz városrehabilitációs pályázat A jelű közterületek komplex megújítása alkomponensre a Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Újhegyi lakótelep gyalogos tengelyét alkotó sétány komplex közterületi megújítására és az ehhez kapcsolódó társadalomfejlesztési és közösségépítő programok megvalósítására. A támogatás alapvető célja a város köztereinek, utcáinak és kapcsolódó épületeinek megújítása fenntartható módon, több, egymást erősítő beavatkozás együttes alkalmazásával, melyek közül kiemelten fontos a közterületek fizikai megújítása innovatív programok támogatásával, új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján, új és ökologikus szemléletű hasznosítási ötletek kidolgozása és a helyi társadalmi kohézió megerősítése. Ezen támogatási célokat az alábbi célok kitűzésével és az alábbi beavatkozások megvalósításával tervezi az önkormányzat elérni. 1. a sétányon lévő szolgáltatások, intézmények akadálymentesebb megközelítése, valódi látványkapcsolat és méltó előtér megteremtése a térfalak és a sétány vizuális összekötésével, a sétány közterületeinek átstrukturálásával: akadálymentes rámparendszerek kialakítása a sétányra merőleges gyalogos kapcsolatok erősítése, a lakótelep és a sétány közötti kapcsolatok erősítése érdekében; a sétány zöldfelületeinek megújítása az értékes fás növényállomány megtartásával, a cserjeszint átértelmezésével. 2. a sétány közösség-összetartó erejének növelése a közterületi funkciók bővítésével: korosztályos játszóterek a gyerekeknek a nagycsaládosok igényeinek megfelelően; játszó- és sportterület a fiataloknak a lakóterületek és a lehetséges zajforrások minimalizálásával; kiülős beszélgetős helyek, rekreációs felületek, sportszerek az idősebbeknek; a közösségi funkciójú térfalak közelében a sétányon találkozási pontok, pihenők, szabadtéri kiállítások, kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas szabadtéri helyszínek létrehozása. 3. jobb szolgáltatások nyújtása az Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításával: a közösségi ház felújítása, kibővítése; a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja felújítása, kibővítése; fedett játszóház kialakítása a játszótérhez kapcsolódóan; nyitott-fedett piactér kialakítása az épület részleges visszabontásával és kistermelői piac megszervezése. 4. Az Újhegyi lakótelep helyi társadalmi kohéziójának megerősítése társadalomfejlesztési és közösség programok megvalósításával, civil szervezetek bevonásával: a kölcsönösséget, az egymás iránti bizalom helyi szintű erősödését eredményező közösségépítő programok; kompetenciafejlesztő, a munkába állást és a sikeres életutat segítő társadalomfejlesztési programok; mesepedagógiai foglalkozások és kreatív kézműves programok gyerekeknek. A projekt üzenete határozott: a tervezett beavatkozásokkal a Kőbányai Önkormányzat azt kívánja elérni, hogy az Újhegyi lakótelep életében olyan pozitív megújítás történjen, amelynek hatására a közterületi használattal és a közösségi ház használatával egy összetartóbb lakóközösségű, vonzó, élhető, minden korosztály számára kényelmesen használható városrésszé formálódik az Újhegyi lakótelep, ahol jó lakni. Budapest X. Kerület - a KőBányai Újhegyi sétány KompleX megújítása Beruházó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Bonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Budapest, Ceglédi utca 30. Tervező: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.

5 KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Folytatjuk a városrehabilitációt Elindítjuk a Sorg Antal Programot! 2010-ben a Noszlopy, Szállás, Vasgyár utcákban már megkezdtük a terület rehabilitációját, melyet folytatni fogunk az elkövetkező ciklusban is. Folytatjuk a menthetetlen épületek bontását. Városrehabilitációs Programunk része új bérlakások kialakítása, részben új lakások építésével, részben a megtartható épületek felújításával. Célunk, hogy otthonában mindenki egészséges, nyugodt és biztonságos körülmények között élhessen.

6 VÁROSFEJLESZTÉS Magasabb sebességbe kapcsolunk az óvoda- és iskola felújításoknál! Halaszthatatlan a Keresztury és a Széchenyi általános iskola, a Szent László téri bölcsőde és a Vaspálya utcai óvoda és bölcsőde felújítása. Folytatjuk a nyílászáró-cserét illetve a vizesblokk-megújítási programunkat, és ahol szükséges, kialakítjuk a megfelelő méretű tornaszobát illetve tornatermet. Folytatjuk a sportfejlesztéseket, hogy mindenhol biztosított legyen a mindennapos testnevelés feltétele ig korszerű, világítással felszerelt műfüves sportudvart építünk a Fekete, a Jászberényi úti, a Komplex és az Üllői úti iskolák udvarán. Nem állunk meg az intézményudvarok, játszóeszközök folyamatos biztonságossá tételében, korszerűsítésében.

7 KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Javítjuk és biztonságosabbá tesszük a közlekedést, fejlesztjük az úthálózatot A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése 2010 óta egyik kiemelt célunk. Folytatjuk az útépítéseket, útfelújításokat. A csapadékvíz elvezetés megoldásával együtt 2015-ben megkezdjük a Bánya, a Gyalog, a Szegély és a Takarék utcák felújítását. Folytatjuk a Száva utca aszfaltozását, a Harmat köz felújítását. Leaszfaltozzuk az Albert Camus utcát. Öt év alatt teljesen felújítjuk az Újhegyi lakótelep belső úthálózatát, akadálymentessé tesszük a lépcsőket. A parkoló építési program a Medveszőlő és a Farkasalma utca térségében, az Újhegyi lakótelepen és a Zágrábi utcában folytatódik. A csapadékvíz elvezető csatornák kiépítését megkezdjük a Királydombon és folytatjuk a Szárnyas utcában. Átépítjük az autókat rongáló fekvőrendőröket, és 30-as övezet bevezetésével csillapítjuk a Somfa köz-balkán utca-zágrábi utca illetve a Ligetteleki városrész forgalmát.

8 VÁROSFEJLESZTÉS Sport, sport, sport Elindítjuk a Mozdulj Kőbánya Programot! Az egészség egyik kulcsa a rendszeres testmozgás. Az Óhegy park után a Sportligetben is kiépítjük a gumiburkolatú futópályát, folytatjuk a parkokban, a lakótelepeken a felnőtt fitnesz eszközök telepítését. Pályázati támogatásból megkezdjük a Bihari úti sporttelep fejlesztését ig biztosítjuk minden Mozdulj Kőbánya programhoz csatlakozó számára az ingyenes sportolás lehetőségét, hogy hetente legalább egy alkalommal, szervezett módon, ingyenesen használhassák az iskolai tornatermeket, sportudvarokat. Továbbra is támogatjuk a diák-sportegyesületeket és azokat a sportegyesületeket, amelyek gondoskodnak az utánpótlásnevelésről, illetve amelyek a nagycsaládban nevelkedő gyermekeknek kedvezményt adnak.

9 KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Folytatjuk a park- és játszótér felújításokat, az új kutyafuttatók építését A Szent László térhez hasonló módon varázsolunk újjá további köztereket, többek között a Csajkovszkij és a Száva parkban, az Újhegyi és a Gyakorló utcai lakótelepen, a Szárnyas utcában. Az énekes madarak védelme érdekében a közparkokban az etetők mellett madáritatókat is kihelyezünk. Folytatjuk az utcabútorok cseréjét ig Kőbánya minden városrészében megújítunk legalább egy-egy nagyobb játszóteret. Újhegyen a Sportligetben kerékpárpályát, gördeszkapályát építünk. Közös érdekünk, hogy a kőbányai közterületeken fegyelmezett kutyák sétáljanak, ezért elindítjuk a Én felelős kőbányai gazdi vagyok elnevezésű programot, melynek keretében bevezetjük a kutyaiskolai képzés támogatását. Folytatjuk a nagyméretű, felszerelt kutyafuttatók kialakítását az Újhegyi lakótelepen, a Csilla és Zách utca között, az Óhegy parkban. Áthelyezzük a Mádi és Tavas utcák kereszteződésénél és a Gyakorló utcai, ideiglenes helyen lévő kutyafuttatókat.

10 VÁROSFEJLESZTÉS KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Tiszta udvar, rendes ház! A Tiszta udvar, rendes ház mozgalomhoz 2010 óta évről évre többen csatlakoznak, ezért folytatjuk. Ennek keretében továbbra is ingyenesen adunk a lakosságnak, társasházaknak virágokat, növényeket, komposztáló edényeket. Folytatjuk a közös takarítási és a veszélyes hulladék begyűjtési akciókat. Felvilágosító munkával (pl. vetélkedők, egészségügyi tájékoztatók) hívjuk fel a figyelmet az allergén növények veszélyeire, a védekezésre, illetve akciókat szervezünk irtásukra. Természet- és környezetvédelmi programokat (kerékpár túra, képzőművészeti szakkörök, etetők, fészkek kihelyezése, gyűrűző táborok) szervezünk a Rákosi rétek területére. Megkezdjük a kőbányai közösségi konyhakertek kiépítését.

11 VIGYÁZUNK A KŐBÁNYÁN ÉLŐKRE! NÖVELJÜK A BIZTONSÁGOT! Több kamera és közterület-felügyelő az utcákon kőbányai biztonságára vigyáznak közterületi térfigyelő kamerák a Kőbányai Önkormányzatnak köszönhetően. További térfigyelő kamerákat helyezünk üzembe, célunk, hogy 2019-ig a kőbányai lakosság 75 százalékának biztonságát őrizzék. Folytatjuk a társasházi közös területek bekamerázásának támogatását. A közterületfelügyelők létszámát a jelenlegi háromszorosára, 100 főre növeljük, hogy Kőbánya minden városrészében tapasztalható legyen közterületi jelenlétük a nap minden szakában. Közparkjaink rendjének védelme érdekében bővítjük a parkőri szolgálat létszámát és minden parkra kiterjesztjük. Támogatjuk a kőbányai polgárőr egyesületeket, és a közbiztonság növelése érdekében szerepük erősítését a kerületben!

12 FOLYTATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉT! Rendelő-felújítási program, új védőoltások bevezetése 2015-ben lebontjuk és újjáépítjük a Kerepesi úti orvosi rendelőt, majd folytatjuk az Újhegyi, Gergely utcai, Pongrác és Üllői úti rendelők felújításával. A szűrővizsgálati programot kibővítjük: a rendszeres lehetőségen túl évente négy alkalommal önkormányzati szűrőakciót szervezünk. Folytatjuk a leányok és fiúk ingyenes HPV-oltását a daganatos megbetegedések megelőzésére. Új ingyenes oltási programként bevezetjük a bárányhimlő elleni védőoltást. Időseknek, betegeknek ingyenesen biztosítjuk az influenza elleni védőoltást.

13 Támogatjuk a rászorulókat Kőbányán az országban egyedülálló ellátási formát vezettünk be a gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatásával óta a legtöbben hallókészülékhez, új szemüveghez kaptak támogatást. A programot emelt kerettel folytatjuk. Azoknak, akik egy-két év múlva elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, de már nem kapnak munkát, bevezetjük az Út a nyugdíjhoz programot, mellyel az önkormányzat átvállalja a TB befizetést a nyugdíjkorhatár eléréséig. Az eddigi keret megduplázásával 10 millió forinttal a karácsony előtti támogatáson kívül, a rászorulók számára kedvezményes zöldség és gyümölcsvásárt tartunk. Az általános iskolások 5 ezer forintos iskolakezdési támogatását 2015-től a középiskolások szüleinek is folyósítjuk.

14 FOLYTATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉT! Középpontban a család és a gyermekek! Gyermekeink külön figyelmet érdemelnek! Ezért továbbra is folytatjuk a hátrányos helyzetben is jól teljesítő diákok támogatását, a Kőbánya Számít Rád ösztöndíjat, mellyel havi 5 ezer forintos támogatást adunk az általános, és havi 10 ezer forintot a középiskolás diákoknak. A felsőoktatásban tanulókat továbbra is támogatjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjjal. Az újszülöttek családja támogatást kap a Start számla nyitásához, az országban egyedülálló Kőbányai Nagycsaládos Kártya pedig továbbra is biztosítja a kedvezményes sportolási, közművelődési lehetőségeket. A Liget téren a volt szolgáltatóházat játékpalotává alakítjuk át: lesz csúszda, mászó fal, asztalitenisz. A jövőben is ingyenesen megtanulhat úszni minden kőbányai óvodás és általános iskolás, és októbertől márciusig ingyenes korcsolyázhatnak az Ihász utcai jégpályán. Továbbra is évi 8 millió forinttal támogatjuk a családokat, hogy minden gyermek számára elérhetővé váljon az erdei iskola és a nyári tábor re Kőbánya számos pontján tettük elérhetővé ingyenesen a WIFI-t. Folytatjuk a programot, hogy a kerületi közintézmények, orvosi rendelők területén is hozzáférhetővé váljon ez az ingyenes önkormányzati szolgáltatás.

15 Idősbarát kerület Büszkék vagyunk a 2013-ban elnyert Idősbarát Önkormányzat címre, ezért folytatjuk a programot amivel ezt kiérdemeltük. Tovább visszük például az idősek üdültetését, részükre tanfolyamok szervezését, sportolási lehetőségek biztosítását. Új támogatásként megszervezzük a mozgásukban akadályozottak eljutását az orvoshoz, a laborvizsgálatra és minden jelentkezőnek elérhetővé tesszük a házi jelzőrendszeres szolgáltatást. Folytatjuk a tanácsadást a testmozgás szükségességéről és újabb helyi mozgásprogramokat indítunk. A Kőrösi Kulturális Központ mintájára a Pongrác és az Újhegyi Közösségi Házban elindítjuk a társastánc foglalkozást, és továbbra is szervezzük a városnéző és természetjáró túrákat, a Nordic Walking-ot, a tornatermi és uszodai foglalkozásokat. Megszervezzük az időskori egészséges táplálkozást bemutató, a fogyasztóvédelmet, az időskor biztonságát támogató képzéseket. Foglalkozásokat, tréninget szervezünk a nyugdíjas évekre való felkészülésre.

16 FOLYTATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉT! Még több támogatást a civilieknek és az egyházaknak! Kőbánya fejlődésének egyik záloga, hogy jól működő, összetartó, egymásért és a kerületért tenni akaró, összefogó, élő közösségei vannak. Bizonyítja ezt például a kezdeményezésünkre szerveződő, a mozogni vágyó szépkorúakat tömörítő KESZE, vagy a Pongrác telep megújításáért létrejött Pongrác Egyesület, de a CIKK Egyesület és a Havasi Gyopár Alapítvány is aktívan jelen van a kerület közéletében. A jövőben a közvetlen anyagi támogatáson túl továbbra is segítjük a már működő vagy frissen alakuló civil szervezeteket helyiségekkel, közösségi terekkel. Az Újhegyi lakótelepen a TÉR-KÖZ pályázat nyomán megújuló Közösségi Ház lehet ennek az egyik fő bázisa. Az egyházakkal való kiváló együttműködésünkre alapozva tovább folytatjuk a templomok felújítását. Együttműködésünket továbbfejlesztjük a szociális ellátások terén, karitatív szervezetek közös működtetésével, nyári táboroztatás támogatásával.

17 MUNKAHELYTEREMTÉS BIZTOS MEGÉLHETÉST A KŐBÁNYAIAKNAK! Pályázatok és új szolgáltatások a munkát keresőknek Az önkormányzat közvetlen foglalkoztatóként is Kőbánya legnagyobb munkaadódója. Több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat. Ezeket a munkahelyeket a jövőben is megtartjuk, s az önkormányzat alkalmazásában állók számára munkabéren felüli támogatásokat is biztosítani fogunk. Egyre többen dolgoznak kerületünkben is, de amíg egy kőbányai is állástalan, addig nekünk is van feladatunk. Ezért pályázati úton elnyerhető támogatással ösztönözzük az itt működő vállalkozásokat a pályakezdők, nyugdíj előtt állók, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Elindítjuk a kerületi állásközvetítő rendszert, hogy a helyi cégek és a munkát kereső kőbányaiak könnyebben egymásra találjanak. A kezdő vállalkozóknak, hiányt pótló szolgáltatóknak kedvezményes helyiségbérletet biztosítunk. Megszervezzük, hogy egymásra találjon a megbízható szolgáltatást nyújtó iparos, és a kis munkákat igénylő kisnyugdíjas, alacsonyabb jövedelmű kőbányai lakos. Adózási, pályázati és egyéb kérdésekben tanácsadással segítjük a kerületi vállalkozókat, érdekképviseleteikkel és a kamarákkal együttműködésben. Tovább működtetjük a Vállalkozói Klubot, hogy a kerületi gazdasági élet szereplői közvetlenül is megismerhessék egymást, tisztában legyenek a városfejlesztési elképzelésekkel és közvetlenül értesülhessenek a kormányzat gazdaságpolitikai terveiről.

18 KŐBÁNYA A KULTÚRA OTTHONA SZÍNVONALAS KIKAPCSOLÓDÁST MINDENKINEK! Rendezvények, fesztiválok, magas kultúra Kőbánya pezsgő kulturális élete a kerület sokszínűségét tükrözi, de tovább bővítjük a palettát. Az Újhegyi Tószínpadon rendszeressé tesszük a hangversenyeket. Minden év októberében megszervezzük a kőbányai 10- es fesztivált az Újhegyi lakótelepen. Kialakítjuk a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény új helyszínét a Füzér utcában. Közkívánatra folytatjuk olyan, a kőbányaiak által kedvelt és magas számban látogatott kulturális és zenei fesztiválok szervezését, mint a Szent László Napok vagy a Kőbányai Blues Fesztivál. Kialakítjuk a kőbányai helytörténeti túraútvonalat. Létrehozzuk a Kőbánya Galériát a helyi képzőművészek munkáinak és minden évben alkotótábort szervezünk. Deák-Bill Gyulával közösen blues klubot alakítunk.

19 TENNI A KŐBÁNYÁN ÉLŐKÉRT! Ügyintézés helyben, gyorsan és kellemes környezetben Az önkormányzat az emberekért van, ezért a hivatali ügyek intézéséhez európai körülményeket kell biztosítanunk. Ezért a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatát méltó, korszerű és ügyfélbarát körülmények közé, az Állomás utca és Halom utca sarkán lévő műemlék épületbe költöztetjük, az épület felújításával és kibővítésével. De nem érjük be ennyivel! Az Újhegyi lakótelepen 25 ezer kőbányai ember él, közöttük sok az idős, de sok a kisgyermeket nevelő család is. Hogy kényelmesen, helyben tudják ügyeiket intézni és ne kelljen a városközpontba utazni, új önkormányzati ügyfélszolgálati irodát nyitunk az Újhegyi sétányon.

20 PARTNERKÉNT AZ ÉVEK ÓTA HÚZÓDÓ ÜGYEK MEGOLDÁSÁBAN! PARTNERKÉNT AZ ÉVEK ÓTA HÚZÓDÓ ÜGYEK MEGOLDÁSÁBAN! NEM A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, MEGOLDANDÓ FELADATOK. Csak a kormány színeiben SIKERÜLHET! Ismerjük a kőbányaiak problémáit, és bár az alábbi esetekben a megoldás lehetősége nem a mi kezünkben van, minden lehetséges módon közbenjárunk az előmozdításuk érdekében. A kertvárosi részen lakók életét évek óta megkeseríti a vasút és a repülőgépek zaja. Utóbbi megoldására összefogtunk a többi érintett kerülettel, és a kormány bevonásával is nyomást kívánunk gyakorolni a légiforgalmi szolgáltatásokat végző HungaroControl Zrt.-re. A vasúti zaj csökkentése érdekében pedig egyeztetéseket folytatunk a MÁV-val, hogy ebben az ügyben is előrelépést érjünk el. A Vaspálya utca és Kőér utca kereszteződésében lévő vasúti átjáró ügyében folyamatosan egyeztetünk a MÁV-val, a fővárossal, hogy korszerű csomópont épüljön.

21 A Liget téri buszpályaudvar területének jelentős része a főváros tulajdonában van. Annak érdekében, hogy itt egy korszerű, az igényekhez igazodó közlekedési csomópont alakuljon ki, megkezdtük egy intermodális csomópont tervezését. A Kőbányai Önkormányzat elnyert egy 300 millió forintos támogatást, hogy a MÁV-val és a fővárossal közösen készítse el a tér átépítésének koncepciótervét. Kőbánya Alsó pályaudvar átépítésének a tervét elkészítette a MÁV, a források rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a felújítás meginduljon. A Maglódi út felújítására csak akkor kerülhet sor a főváros beruházásában, ha a csatornahálózat átépítése, kapacitásbővítése is megtörténik. Mindent megteszünk azért, hogy az államtól használatba kapjuk a Dömsödi utcai kiserdőt, amit parkosítani szeretnénk. Amint folytatódik a panelprogram, az önkormányzat minden pályázó társasházat támogatni fog. Továbbra is szorgalmazzuk új Egészségház építését. Egyedi törvénnyel szeretnénk elérni, hogy a MÁV-telepiek megvásárolhassák lakásaikat. Együttműködünk a fővárossal a Népliget szabadidő- és sport parkká alakításában, valamint a több kerületen áthaladó Rákos-patak menti kerékpárút közös fejlesztésében.

22 Csak a kormány színeiben sikerülhet! A JÖVŐ VÁROSA Az elmúlt években a Kőbányai Önkormányzat a városközpontban is gyarapította a kerület ingatlanvagyonát és felvásárolta a Halom utca és Ihász utca közé eső ipari területet. A több mint 20 hektáros terület nemcsak Kőbánya, hanem a főváros egyik legértékesebb városfejlesztésre alkalmas ingatlana. A fejlesztés csak a kormány, a főváros és a kerület együttműködésével valósítható meg, magántőke bevonásával. Az eddigi tervek szerint a következő években a terület kulturális, művészeti vagy kutatási célú hasznosítása valósítható meg. A projekt nemcsak Kőbánya legjelentősebb városkép formáló fejlesztése lehet a jövőben, hanem jelentősen növelheti a kőbányai munkahelyek számát.

23 MÁZSA TÉR A Mázsa teret 2005-ben az önkormányzat akkori vezetése eladta. A magántulajdonosok kezében az elmúlt években parlagon heverő terület számos igényét ki tudná elégíteni Kőbánya lakóinak. Törekvésünk, hogy a Mázsa tér a jövőben visszakerüljön önkormányzati tulajdonba. Mi már továbbgondoltuk a fejlesztés lehetőségeit, egyik kidolgozott koncepciónk, hogy kerületünk kapujában sportolásra, egészségfejlesztésre alkalmas új közösségi teret alakítunk ki. Ennek feltétele a tulajdon megszerzése és a kormány támogatása.

24 VÉGRE FEJLŐDIK KŐBÁNYA! VÉDJÜK MEG EREDMÉNYEINKET! Kovács Róbert polgármesterjelölt, képviselőjelölt 3. választókerület 1. választókerület 2. választókerület 4. választókerület 5. választókerület Gál Judit Marksteinné Molnár Julianna Radványi Gábor dr. Pap Sándor 6. választókerület 7. választókerület 8. választókerület 9. választókerület Gazdag Ferenc dr. Fejér Tibor Varga István Weeber Tibor 10. választókerület 11. választókerület 12. választókerület Kiadó: Fidesz - Magyar Polgári Szövetség X. kerületi Szervezete Cím: 1102 Budapest, Halom utca 37/B Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Weeber Tibor Mácsik András dr. Mátrai Gábor Agócs Zsolt kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14.) 2011. november 24-én 17

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12.

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Új Kőbányai XXIII/7. 2013. július A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Boldog születésnapot, Bill! 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Dr. Bodnár Attila

Részletesebben

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Dombóvár Város Önkormányzata IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Készítette: Reflektor munkacsoport Tartalom I. Bevezetés.4 II. Az Ivanich-terv nemzetközi és hazai háttere..5 II.1.

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. március Ára: 200 Ft 25. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünk Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019 időszakra Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 - 1 - I. ELŐZMÉNYEK, TEMATIKUS CÉLOK 1. Preambulum A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, kooperációján

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025.

ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025. ZZ ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025. TARTALOMJEGYZÉK 1. A fejlesztési koncepció alapelvei. 3 1.1. Településpolitikai elhatározások, prioritások 3 2. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben