A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA"

Átírás

1 A FEJLŐDŐ KŐBÁNYA PROGRAMJA kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

2 KEDVES KŐBÁNYAIAK! Négy éve az Önök támogatásával új időszámítást kezdhettünk Kőbányán. Ma már jól látszik: megérte az összefogás, a sok közös erőfeszítés és munka! Nincs adósságunk, lett viszont saját mentőállomásunk, jégpályánk, sportcsarnokunk, munkahelyeket teremtettünk, javult a közbiztonság, megszépültek köztereink. Megújultak rendelőink, járdáink, útjaink, villamos-vonalaink és számos közintézményünk. A kerületi utcákat járva bárki meggyőződhet róla, hogy hosszú évek tétlenségét követően végre valóban fejlődik Kőbánya! Bár leszámoltunk a múlt terheivel, de korántsem értünk még a munkánk végére, nem oldottunk meg minden problémát! Most az a fontos, hogy ne engedjük veszni eredményeinket, hiszen ezekre alapozva valósíthatjuk meg Kőbánya történetének legnagyobb közösségfejlesztési programját! Folytatnunk kell a megkezdett munkát, hiszen Kőbánya fejlődése, a kerületi munkahelyek, a jobb közlekedés, lakókörnyezetünk biztonsága, tisztasága, egészségügyi és szociális ellátásunk, gyermekeink jövője a tét! Folytatnunk kell a biztonságos, az idősekről gondoskodó, a fiataloknak jövőt biztosító kerület építését. Olyan Kőbányát, ahol jó élni és ahová jó érzés hazajönni! Amely esélyt, lehetőséget és megélhetést biztosít mindenkinek, és amely meg tudja őrizni sokszínűségét! Elképzeléseinket a Fejlődő Kőbánya Programban foglaltuk össze. Arra kérem Önt, szánjon rá néhány percet, hogy megismerje terveinket. Arra kérem Önt, hogy október 12- én családjával együtt támogasson engem és csapatomat, a Fidesz képviselőjelöltjeit. Programunkat csak velük és az Ön támogatásával tudom megvalósítani! Szavazzon ránk, szavazzon a fejlődő Kőbányára!

3 Kovács Róbert a Fidesz kőbányai polgármesterjelöltje kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

4 VÁROSFEJLESZTÉS Megújítjuk az Újhegyi lakótelepet Az Újhegyi lakótelep város a városban, megújítása a most kezdődő ciklus egyik legnagyobb feladata. A terveket már elkészítettük az Újhegyi sétány és közvetlen környezetének 713 millió forintos megújítására. Akadálymentessé tesszük a közlekedést, megszüntetjük a lépcsőzést, felújítjuk a közösségi házat, bővítjük a könyvtárat, önkormányzati ügyfélszolgálati irodát és piacteret alakítunk ki. Új játszótereket építünk a gyerekeknek, fitnesz parkot a felnőtteknek, szabadidő parkot az időseknek. Új utcabútorokkal, megújuló növényzettel, szökőkutakkal, csobogókkal tesszük élhetőbbé, barátságosabbá a lakótelepet. További 800 millió forintot különítünk el arra, hogy 2019-ig megkezdjük az Újhegyi lakótelep belső úthálózatának felújítását. ca i ut ád M at rm Ha ca ut let rü i te és ez rv ó at ny Bá ny yi te tá sé Újhegyi lakótelep do oz m ca ut Gőz eg Újh ny FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET, I. ÜTEM: M2 ca ut Ge út rgel y ut ca ós Gyöm út rik Mikl rői Mélytó Uszoda, strand III. ÜTEM i út gy Sib Újhe Kutyafuttató Játszó tér Sportpálya Sportliget K01 ÁTNÉZETI TERV Tervezési terület AZ ÚJHEGYI LAKÓTELEPEN ÉS KÖRNYEZETÉBEN JELENLEG MEGLÉVŐ SZABADIDŐS FUNKCIÓK X. K E R Ü L E T - ÚJHEGYI SÉTÁNY KOMPLEX KÖZTERÜLET-MEGÚJÍTÁSA Megbízó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Tervező: Szakács Barnabás, vezető tervező_bardóczi Sándor, tervező_angyal Andrea_tervező munkatárs _1136 Budapest, Visegrádi u. 9. _ _ _ tel.: KÖzÖSSéGi ház posta csodafa óvoda GyóGySzErTár és orvosi rendelő harmat utca Szőlővirág utca Bányató utca éltes MáTyáS általános iskola Mádi utca Tóvirág utca a Gergely utc ApróK háza óvoda SzéchEnyi istván KéTTAnnyElvű általános iskola II. ÜTEM ÚJhEgyI SÉTÁNy ÁTNÉzETI helyszínrajza A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_KÖz városrehabilitációs pályázat A jelű közterületek komplex megújítása alkomponensre a Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Újhegyi lakótelep gyalogos tengelyét alkotó sétány komplex közterületi megújítására és az ehhez kapcsolódó társadalomfejlesztési és közösségépítő programok megvalósítására. A támogatás alapvető célja a város köztereinek, utcáinak és kapcsolódó épületeinek megújítása fenntartható módon, több, egymást erősítő beavatkozás együttes alkalmazásával, melyek közül kiemelten fontos a közterületek fizikai megújítása innovatív programok támogatásával, új gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján, új és ökologikus szemléletű hasznosítási ötletek kidolgozása és a helyi társadalmi kohézió megerősítése. Ezen támogatási célokat az alábbi célok kitűzésével és az alábbi beavatkozások megvalósításával tervezi az önkormányzat elérni. 1. a sétányon lévő szolgáltatások, intézmények akadálymentesebb megközelítése, valódi látványkapcsolat és méltó előtér megteremtése a térfalak és a sétány vizuális összekötésével, a sétány közterületeinek átstrukturálásával: akadálymentes rámparendszerek kialakítása a sétányra merőleges gyalogos kapcsolatok erősítése, a lakótelep és a sétány közötti kapcsolatok erősítése érdekében; a sétány zöldfelületeinek megújítása az értékes fás növényállomány megtartásával, a cserjeszint átértelmezésével. 2. a sétány közösség-összetartó erejének növelése a közterületi funkciók bővítésével: korosztályos játszóterek a gyerekeknek a nagycsaládosok igényeinek megfelelően; játszó- és sportterület a fiataloknak a lakóterületek és a lehetséges zajforrások minimalizálásával; kiülős beszélgetős helyek, rekreációs felületek, sportszerek az idősebbeknek; a közösségi funkciójú térfalak közelében a sétányon találkozási pontok, pihenők, szabadtéri kiállítások, kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas szabadtéri helyszínek létrehozása. 3. jobb szolgáltatások nyújtása az Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításával: a közösségi ház felújítása, kibővítése; a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja felújítása, kibővítése; fedett játszóház kialakítása a játszótérhez kapcsolódóan; nyitott-fedett piactér kialakítása az épület részleges visszabontásával és kistermelői piac megszervezése. 4. Az Újhegyi lakótelep helyi társadalmi kohéziójának megerősítése társadalomfejlesztési és közösség programok megvalósításával, civil szervezetek bevonásával: a kölcsönösséget, az egymás iránti bizalom helyi szintű erősödését eredményező közösségépítő programok; kompetenciafejlesztő, a munkába állást és a sikeres életutat segítő társadalomfejlesztési programok; mesepedagógiai foglalkozások és kreatív kézműves programok gyerekeknek. A projekt üzenete határozott: a tervezett beavatkozásokkal a Kőbányai Önkormányzat azt kívánja elérni, hogy az Újhegyi lakótelep életében olyan pozitív megújítás történjen, amelynek hatására a közterületi használattal és a közösségi ház használatával egy összetartóbb lakóközösségű, vonzó, élhető, minden korosztály számára kényelmesen használható városrésszé formálódik az Újhegyi lakótelep, ahol jó lakni. Budapest X. Kerület - a KőBányai Újhegyi sétány KompleX megújítása Beruházó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Bonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Budapest, Ceglédi utca 30. Tervező: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.

5 KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Folytatjuk a városrehabilitációt Elindítjuk a Sorg Antal Programot! 2010-ben a Noszlopy, Szállás, Vasgyár utcákban már megkezdtük a terület rehabilitációját, melyet folytatni fogunk az elkövetkező ciklusban is. Folytatjuk a menthetetlen épületek bontását. Városrehabilitációs Programunk része új bérlakások kialakítása, részben új lakások építésével, részben a megtartható épületek felújításával. Célunk, hogy otthonában mindenki egészséges, nyugodt és biztonságos körülmények között élhessen.

6 VÁROSFEJLESZTÉS Magasabb sebességbe kapcsolunk az óvoda- és iskola felújításoknál! Halaszthatatlan a Keresztury és a Széchenyi általános iskola, a Szent László téri bölcsőde és a Vaspálya utcai óvoda és bölcsőde felújítása. Folytatjuk a nyílászáró-cserét illetve a vizesblokk-megújítási programunkat, és ahol szükséges, kialakítjuk a megfelelő méretű tornaszobát illetve tornatermet. Folytatjuk a sportfejlesztéseket, hogy mindenhol biztosított legyen a mindennapos testnevelés feltétele ig korszerű, világítással felszerelt műfüves sportudvart építünk a Fekete, a Jászberényi úti, a Komplex és az Üllői úti iskolák udvarán. Nem állunk meg az intézményudvarok, játszóeszközök folyamatos biztonságossá tételében, korszerűsítésében.

7 KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Javítjuk és biztonságosabbá tesszük a közlekedést, fejlesztjük az úthálózatot A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése 2010 óta egyik kiemelt célunk. Folytatjuk az útépítéseket, útfelújításokat. A csapadékvíz elvezetés megoldásával együtt 2015-ben megkezdjük a Bánya, a Gyalog, a Szegély és a Takarék utcák felújítását. Folytatjuk a Száva utca aszfaltozását, a Harmat köz felújítását. Leaszfaltozzuk az Albert Camus utcát. Öt év alatt teljesen felújítjuk az Újhegyi lakótelep belső úthálózatát, akadálymentessé tesszük a lépcsőket. A parkoló építési program a Medveszőlő és a Farkasalma utca térségében, az Újhegyi lakótelepen és a Zágrábi utcában folytatódik. A csapadékvíz elvezető csatornák kiépítését megkezdjük a Királydombon és folytatjuk a Szárnyas utcában. Átépítjük az autókat rongáló fekvőrendőröket, és 30-as övezet bevezetésével csillapítjuk a Somfa köz-balkán utca-zágrábi utca illetve a Ligetteleki városrész forgalmát.

8 VÁROSFEJLESZTÉS Sport, sport, sport Elindítjuk a Mozdulj Kőbánya Programot! Az egészség egyik kulcsa a rendszeres testmozgás. Az Óhegy park után a Sportligetben is kiépítjük a gumiburkolatú futópályát, folytatjuk a parkokban, a lakótelepeken a felnőtt fitnesz eszközök telepítését. Pályázati támogatásból megkezdjük a Bihari úti sporttelep fejlesztését ig biztosítjuk minden Mozdulj Kőbánya programhoz csatlakozó számára az ingyenes sportolás lehetőségét, hogy hetente legalább egy alkalommal, szervezett módon, ingyenesen használhassák az iskolai tornatermeket, sportudvarokat. Továbbra is támogatjuk a diák-sportegyesületeket és azokat a sportegyesületeket, amelyek gondoskodnak az utánpótlásnevelésről, illetve amelyek a nagycsaládban nevelkedő gyermekeknek kedvezményt adnak.

9 KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Folytatjuk a park- és játszótér felújításokat, az új kutyafuttatók építését A Szent László térhez hasonló módon varázsolunk újjá további köztereket, többek között a Csajkovszkij és a Száva parkban, az Újhegyi és a Gyakorló utcai lakótelepen, a Szárnyas utcában. Az énekes madarak védelme érdekében a közparkokban az etetők mellett madáritatókat is kihelyezünk. Folytatjuk az utcabútorok cseréjét ig Kőbánya minden városrészében megújítunk legalább egy-egy nagyobb játszóteret. Újhegyen a Sportligetben kerékpárpályát, gördeszkapályát építünk. Közös érdekünk, hogy a kőbányai közterületeken fegyelmezett kutyák sétáljanak, ezért elindítjuk a Én felelős kőbányai gazdi vagyok elnevezésű programot, melynek keretében bevezetjük a kutyaiskolai képzés támogatását. Folytatjuk a nagyméretű, felszerelt kutyafuttatók kialakítását az Újhegyi lakótelepen, a Csilla és Zách utca között, az Óhegy parkban. Áthelyezzük a Mádi és Tavas utcák kereszteződésénél és a Gyakorló utcai, ideiglenes helyen lévő kutyafuttatókat.

10 VÁROSFEJLESZTÉS KŐBÁNYÁN JÓ ÉLNI, JÓ ÉRZÉS IDE HAZAJÖNNI! Tiszta udvar, rendes ház! A Tiszta udvar, rendes ház mozgalomhoz 2010 óta évről évre többen csatlakoznak, ezért folytatjuk. Ennek keretében továbbra is ingyenesen adunk a lakosságnak, társasházaknak virágokat, növényeket, komposztáló edényeket. Folytatjuk a közös takarítási és a veszélyes hulladék begyűjtési akciókat. Felvilágosító munkával (pl. vetélkedők, egészségügyi tájékoztatók) hívjuk fel a figyelmet az allergén növények veszélyeire, a védekezésre, illetve akciókat szervezünk irtásukra. Természet- és környezetvédelmi programokat (kerékpár túra, képzőművészeti szakkörök, etetők, fészkek kihelyezése, gyűrűző táborok) szervezünk a Rákosi rétek területére. Megkezdjük a kőbányai közösségi konyhakertek kiépítését.

11 VIGYÁZUNK A KŐBÁNYÁN ÉLŐKRE! NÖVELJÜK A BIZTONSÁGOT! Több kamera és közterület-felügyelő az utcákon kőbányai biztonságára vigyáznak közterületi térfigyelő kamerák a Kőbányai Önkormányzatnak köszönhetően. További térfigyelő kamerákat helyezünk üzembe, célunk, hogy 2019-ig a kőbányai lakosság 75 százalékának biztonságát őrizzék. Folytatjuk a társasházi közös területek bekamerázásának támogatását. A közterületfelügyelők létszámát a jelenlegi háromszorosára, 100 főre növeljük, hogy Kőbánya minden városrészében tapasztalható legyen közterületi jelenlétük a nap minden szakában. Közparkjaink rendjének védelme érdekében bővítjük a parkőri szolgálat létszámát és minden parkra kiterjesztjük. Támogatjuk a kőbányai polgárőr egyesületeket, és a közbiztonság növelése érdekében szerepük erősítését a kerületben!

12 FOLYTATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉT! Rendelő-felújítási program, új védőoltások bevezetése 2015-ben lebontjuk és újjáépítjük a Kerepesi úti orvosi rendelőt, majd folytatjuk az Újhegyi, Gergely utcai, Pongrác és Üllői úti rendelők felújításával. A szűrővizsgálati programot kibővítjük: a rendszeres lehetőségen túl évente négy alkalommal önkormányzati szűrőakciót szervezünk. Folytatjuk a leányok és fiúk ingyenes HPV-oltását a daganatos megbetegedések megelőzésére. Új ingyenes oltási programként bevezetjük a bárányhimlő elleni védőoltást. Időseknek, betegeknek ingyenesen biztosítjuk az influenza elleni védőoltást.

13 Támogatjuk a rászorulókat Kőbányán az országban egyedülálló ellátási formát vezettünk be a gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatásával óta a legtöbben hallókészülékhez, új szemüveghez kaptak támogatást. A programot emelt kerettel folytatjuk. Azoknak, akik egy-két év múlva elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, de már nem kapnak munkát, bevezetjük az Út a nyugdíjhoz programot, mellyel az önkormányzat átvállalja a TB befizetést a nyugdíjkorhatár eléréséig. Az eddigi keret megduplázásával 10 millió forinttal a karácsony előtti támogatáson kívül, a rászorulók számára kedvezményes zöldség és gyümölcsvásárt tartunk. Az általános iskolások 5 ezer forintos iskolakezdési támogatását 2015-től a középiskolások szüleinek is folyósítjuk.

14 FOLYTATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉT! Középpontban a család és a gyermekek! Gyermekeink külön figyelmet érdemelnek! Ezért továbbra is folytatjuk a hátrányos helyzetben is jól teljesítő diákok támogatását, a Kőbánya Számít Rád ösztöndíjat, mellyel havi 5 ezer forintos támogatást adunk az általános, és havi 10 ezer forintot a középiskolás diákoknak. A felsőoktatásban tanulókat továbbra is támogatjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjjal. Az újszülöttek családja támogatást kap a Start számla nyitásához, az országban egyedülálló Kőbányai Nagycsaládos Kártya pedig továbbra is biztosítja a kedvezményes sportolási, közművelődési lehetőségeket. A Liget téren a volt szolgáltatóházat játékpalotává alakítjuk át: lesz csúszda, mászó fal, asztalitenisz. A jövőben is ingyenesen megtanulhat úszni minden kőbányai óvodás és általános iskolás, és októbertől márciusig ingyenes korcsolyázhatnak az Ihász utcai jégpályán. Továbbra is évi 8 millió forinttal támogatjuk a családokat, hogy minden gyermek számára elérhetővé váljon az erdei iskola és a nyári tábor re Kőbánya számos pontján tettük elérhetővé ingyenesen a WIFI-t. Folytatjuk a programot, hogy a kerületi közintézmények, orvosi rendelők területén is hozzáférhetővé váljon ez az ingyenes önkormányzati szolgáltatás.

15 Idősbarát kerület Büszkék vagyunk a 2013-ban elnyert Idősbarát Önkormányzat címre, ezért folytatjuk a programot amivel ezt kiérdemeltük. Tovább visszük például az idősek üdültetését, részükre tanfolyamok szervezését, sportolási lehetőségek biztosítását. Új támogatásként megszervezzük a mozgásukban akadályozottak eljutását az orvoshoz, a laborvizsgálatra és minden jelentkezőnek elérhetővé tesszük a házi jelzőrendszeres szolgáltatást. Folytatjuk a tanácsadást a testmozgás szükségességéről és újabb helyi mozgásprogramokat indítunk. A Kőrösi Kulturális Központ mintájára a Pongrác és az Újhegyi Közösségi Házban elindítjuk a társastánc foglalkozást, és továbbra is szervezzük a városnéző és természetjáró túrákat, a Nordic Walking-ot, a tornatermi és uszodai foglalkozásokat. Megszervezzük az időskori egészséges táplálkozást bemutató, a fogyasztóvédelmet, az időskor biztonságát támogató képzéseket. Foglalkozásokat, tréninget szervezünk a nyugdíjas évekre való felkészülésre.

16 FOLYTATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉT! Még több támogatást a civilieknek és az egyházaknak! Kőbánya fejlődésének egyik záloga, hogy jól működő, összetartó, egymásért és a kerületért tenni akaró, összefogó, élő közösségei vannak. Bizonyítja ezt például a kezdeményezésünkre szerveződő, a mozogni vágyó szépkorúakat tömörítő KESZE, vagy a Pongrác telep megújításáért létrejött Pongrác Egyesület, de a CIKK Egyesület és a Havasi Gyopár Alapítvány is aktívan jelen van a kerület közéletében. A jövőben a közvetlen anyagi támogatáson túl továbbra is segítjük a már működő vagy frissen alakuló civil szervezeteket helyiségekkel, közösségi terekkel. Az Újhegyi lakótelepen a TÉR-KÖZ pályázat nyomán megújuló Közösségi Ház lehet ennek az egyik fő bázisa. Az egyházakkal való kiváló együttműködésünkre alapozva tovább folytatjuk a templomok felújítását. Együttműködésünket továbbfejlesztjük a szociális ellátások terén, karitatív szervezetek közös működtetésével, nyári táboroztatás támogatásával.

17 MUNKAHELYTEREMTÉS BIZTOS MEGÉLHETÉST A KŐBÁNYAIAKNAK! Pályázatok és új szolgáltatások a munkát keresőknek Az önkormányzat közvetlen foglalkoztatóként is Kőbánya legnagyobb munkaadódója. Több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat. Ezeket a munkahelyeket a jövőben is megtartjuk, s az önkormányzat alkalmazásában állók számára munkabéren felüli támogatásokat is biztosítani fogunk. Egyre többen dolgoznak kerületünkben is, de amíg egy kőbányai is állástalan, addig nekünk is van feladatunk. Ezért pályázati úton elnyerhető támogatással ösztönözzük az itt működő vállalkozásokat a pályakezdők, nyugdíj előtt állók, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Elindítjuk a kerületi állásközvetítő rendszert, hogy a helyi cégek és a munkát kereső kőbányaiak könnyebben egymásra találjanak. A kezdő vállalkozóknak, hiányt pótló szolgáltatóknak kedvezményes helyiségbérletet biztosítunk. Megszervezzük, hogy egymásra találjon a megbízható szolgáltatást nyújtó iparos, és a kis munkákat igénylő kisnyugdíjas, alacsonyabb jövedelmű kőbányai lakos. Adózási, pályázati és egyéb kérdésekben tanácsadással segítjük a kerületi vállalkozókat, érdekképviseleteikkel és a kamarákkal együttműködésben. Tovább működtetjük a Vállalkozói Klubot, hogy a kerületi gazdasági élet szereplői közvetlenül is megismerhessék egymást, tisztában legyenek a városfejlesztési elképzelésekkel és közvetlenül értesülhessenek a kormányzat gazdaságpolitikai terveiről.

18 KŐBÁNYA A KULTÚRA OTTHONA SZÍNVONALAS KIKAPCSOLÓDÁST MINDENKINEK! Rendezvények, fesztiválok, magas kultúra Kőbánya pezsgő kulturális élete a kerület sokszínűségét tükrözi, de tovább bővítjük a palettát. Az Újhegyi Tószínpadon rendszeressé tesszük a hangversenyeket. Minden év októberében megszervezzük a kőbányai 10- es fesztivált az Újhegyi lakótelepen. Kialakítjuk a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény új helyszínét a Füzér utcában. Közkívánatra folytatjuk olyan, a kőbányaiak által kedvelt és magas számban látogatott kulturális és zenei fesztiválok szervezését, mint a Szent László Napok vagy a Kőbányai Blues Fesztivál. Kialakítjuk a kőbányai helytörténeti túraútvonalat. Létrehozzuk a Kőbánya Galériát a helyi képzőművészek munkáinak és minden évben alkotótábort szervezünk. Deák-Bill Gyulával közösen blues klubot alakítunk.

19 TENNI A KŐBÁNYÁN ÉLŐKÉRT! Ügyintézés helyben, gyorsan és kellemes környezetben Az önkormányzat az emberekért van, ezért a hivatali ügyek intézéséhez európai körülményeket kell biztosítanunk. Ezért a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatát méltó, korszerű és ügyfélbarát körülmények közé, az Állomás utca és Halom utca sarkán lévő műemlék épületbe költöztetjük, az épület felújításával és kibővítésével. De nem érjük be ennyivel! Az Újhegyi lakótelepen 25 ezer kőbányai ember él, közöttük sok az idős, de sok a kisgyermeket nevelő család is. Hogy kényelmesen, helyben tudják ügyeiket intézni és ne kelljen a városközpontba utazni, új önkormányzati ügyfélszolgálati irodát nyitunk az Újhegyi sétányon.

20 PARTNERKÉNT AZ ÉVEK ÓTA HÚZÓDÓ ÜGYEK MEGOLDÁSÁBAN! PARTNERKÉNT AZ ÉVEK ÓTA HÚZÓDÓ ÜGYEK MEGOLDÁSÁBAN! NEM A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, MEGOLDANDÓ FELADATOK. Csak a kormány színeiben SIKERÜLHET! Ismerjük a kőbányaiak problémáit, és bár az alábbi esetekben a megoldás lehetősége nem a mi kezünkben van, minden lehetséges módon közbenjárunk az előmozdításuk érdekében. A kertvárosi részen lakók életét évek óta megkeseríti a vasút és a repülőgépek zaja. Utóbbi megoldására összefogtunk a többi érintett kerülettel, és a kormány bevonásával is nyomást kívánunk gyakorolni a légiforgalmi szolgáltatásokat végző HungaroControl Zrt.-re. A vasúti zaj csökkentése érdekében pedig egyeztetéseket folytatunk a MÁV-val, hogy ebben az ügyben is előrelépést érjünk el. A Vaspálya utca és Kőér utca kereszteződésében lévő vasúti átjáró ügyében folyamatosan egyeztetünk a MÁV-val, a fővárossal, hogy korszerű csomópont épüljön.

21 A Liget téri buszpályaudvar területének jelentős része a főváros tulajdonában van. Annak érdekében, hogy itt egy korszerű, az igényekhez igazodó közlekedési csomópont alakuljon ki, megkezdtük egy intermodális csomópont tervezését. A Kőbányai Önkormányzat elnyert egy 300 millió forintos támogatást, hogy a MÁV-val és a fővárossal közösen készítse el a tér átépítésének koncepciótervét. Kőbánya Alsó pályaudvar átépítésének a tervét elkészítette a MÁV, a források rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a felújítás meginduljon. A Maglódi út felújítására csak akkor kerülhet sor a főváros beruházásában, ha a csatornahálózat átépítése, kapacitásbővítése is megtörténik. Mindent megteszünk azért, hogy az államtól használatba kapjuk a Dömsödi utcai kiserdőt, amit parkosítani szeretnénk. Amint folytatódik a panelprogram, az önkormányzat minden pályázó társasházat támogatni fog. Továbbra is szorgalmazzuk új Egészségház építését. Egyedi törvénnyel szeretnénk elérni, hogy a MÁV-telepiek megvásárolhassák lakásaikat. Együttműködünk a fővárossal a Népliget szabadidő- és sport parkká alakításában, valamint a több kerületen áthaladó Rákos-patak menti kerékpárút közös fejlesztésében.

22 Csak a kormány színeiben sikerülhet! A JÖVŐ VÁROSA Az elmúlt években a Kőbányai Önkormányzat a városközpontban is gyarapította a kerület ingatlanvagyonát és felvásárolta a Halom utca és Ihász utca közé eső ipari területet. A több mint 20 hektáros terület nemcsak Kőbánya, hanem a főváros egyik legértékesebb városfejlesztésre alkalmas ingatlana. A fejlesztés csak a kormány, a főváros és a kerület együttműködésével valósítható meg, magántőke bevonásával. Az eddigi tervek szerint a következő években a terület kulturális, művészeti vagy kutatási célú hasznosítása valósítható meg. A projekt nemcsak Kőbánya legjelentősebb városkép formáló fejlesztése lehet a jövőben, hanem jelentősen növelheti a kőbányai munkahelyek számát.

23 MÁZSA TÉR A Mázsa teret 2005-ben az önkormányzat akkori vezetése eladta. A magántulajdonosok kezében az elmúlt években parlagon heverő terület számos igényét ki tudná elégíteni Kőbánya lakóinak. Törekvésünk, hogy a Mázsa tér a jövőben visszakerüljön önkormányzati tulajdonba. Mi már továbbgondoltuk a fejlesztés lehetőségeit, egyik kidolgozott koncepciónk, hogy kerületünk kapujában sportolásra, egészségfejlesztésre alkalmas új közösségi teret alakítunk ki. Ennek feltétele a tulajdon megszerzése és a kormány támogatása.

24 VÉGRE FEJLŐDIK KŐBÁNYA! VÉDJÜK MEG EREDMÉNYEINKET! Kovács Róbert polgármesterjelölt, képviselőjelölt 3. választókerület 1. választókerület 2. választókerület 4. választókerület 5. választókerület Gál Judit Marksteinné Molnár Julianna Radványi Gábor dr. Pap Sándor 6. választókerület 7. választókerület 8. választókerület 9. választókerület Gazdag Ferenc dr. Fejér Tibor Varga István Weeber Tibor 10. választókerület 11. választókerület 12. választókerület Kiadó: Fidesz - Magyar Polgári Szövetség X. kerületi Szervezete Cím: 1102 Budapest, Halom utca 37/B Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Weeber Tibor Mácsik András dr. Mátrai Gábor Agócs Zsolt kovacsrobert.info facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye 56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai tagszervezet támogatása 100 000 Ft 56-os Magyarok Világszövetsége A

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat onnn nrpj -j Polgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Bp., X. ker.

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek (2008.01.01. - 2008.06.20)

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek (2008.01.01. - 2008.06.20) Anyaoltalmazó Alapitvány Ellátási szerződés alapján támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapitvány Bajcsy Zsilinszki Kórház Átjáró híd építkezéséhez támogatás 500 000 Ft Bajcsy Zsilinszki Kórház Barcza

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Pályázati figyelő 2013. május

Pályázati figyelő 2013. május Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP-1.2.11/A-2013

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20.

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. Nagyszentjános, 2014 október 10. 2014-2019 CIKLUSPROGRAM JÖVŐKÉPÜNK Nagyszentjános község közigazgatási területén

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

lj1 it. szám ú előterjesztés

lj1 it. szám ú előterjesztés lj1 it. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1

06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 1 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 2 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29. 22:42 Page 3 06KOZÉP-MAGYARORSZÁG:Layout 1 2008.11.29.

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2012. évi kötelezettségek. Tárgyévi támogatás Ft Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye Adler Alapítvány KMOP-5.1.1 pályázat programalap támogatása 2 916 000 Ft Adler Alapítvány Balkán u. 4-18. Társasház

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest,

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

~IL. számú előterjesztés

~IL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~IL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 20. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

J 5 r. szám ú előterjesztés

J 5 r. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J 5 r. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLAI MUNKATERVE 2009-2011

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLAI MUNKATERVE 2009-2011 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLI MUNKTERVE 2009-2011 ) /1.a környezettudatosság /1.b mindennapi működés 1 beszámolók Zavaczky ntalné ig., (zöld munkaközvez.,

Részletesebben

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÖVŐKÉP, CÉLRENDSZER

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÖVŐKÉP, CÉLRENDSZER PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÖVŐKÉP, CÉLRENDSZER Pest-Budapest Konzorcium HBHE BFVT HÉTFA PESTTERV PRO RÉGIÓ VÁROSKUTATÁS JÖVŐKÉP - JAVASLAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi közbeszerzési tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2ifl1_. számú előterjesztés

2ifl1_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2ifl1_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 90 000 000 Ft. Novotherm-96. Kft. 1188 Bp., Címer u. 10. 90 000 000 Ft

Weiser Károly 1225 Bp., Tündérrózsa u. 3. 90 000 000 Ft. Novotherm-96. Kft. 1188 Bp., Címer u. 10. 90 000 000 Ft 1 Keretmegállapodás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helységek, épületek, intézmények felújítási és karbantartási

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020 ZUGLÓ I VS 2009-2020 Mit jelent a városfejlesztés? A városfejlesztés: Városi folyamatok irányának, sebességének tudatos, tervezett befolyásolása A működés, a működtetés hatékonyságának, eredményességének

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Partnerelégedettségi kérdőív

Partnerelégedettségi kérdőív Partnerelégedettségi kérdőív A szentendreiek, a helyi közösségek, civilek, gazdálkodó szervezetek részéről egyre nagyobb az igény az önkormányzat ügyfélorientált, teljesítményelvű működésére, a szolgáltató

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata 2014-2019 Monostorapáti község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig)

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 112. alapján Balatonfűzfő Város Önkormányzata a nettó 5 M Ft-ot meghaladó, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV 1 1. Bevezetés A magyar családok többségének és nekünk, fiataloknak tízmillió forint sok pénz. Saját igényeinkkel, vágyainkkal pontosan tisztában vagyunk, így

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2010 (IV. 29.) rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Budapest Főváros

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Tanács

Gazdaságfejlesztési Tanács Gazdaságfejlesztési Tanács Szita Károly polgármester Kaposvár 2008.augusztus 27. A városok száma hierarchikus szintenként Hierarchia szint I. Főváros II. Regionális központokk Ebből: Teljes értékű központok

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23.

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. Főbb témák KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter KultUnio Budapest Multikulturális Negyede Tematikus Utcák

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 07. napján tartandó rendes ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 07. napján tartandó rendes ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció

Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció Háttér: Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében - EU támogatás igénybe vételéhez - meghirdetésre került Leromlott városi lakóterületek (kolóniák,

Részletesebben

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok

Részletesebben

Ú J P A L O T A - F Ô T É R

Ú J P A L O T A - F Ô T É R HELYZET: 1. gépkocsi orientált közlekedés szervezés az egész lakótelepen 2. széles észak-déli tengely - erôs szélcsatorna hatás 3. becsatlakozó délkeleti irányú út (az Y alakú útcsatlakozás elôny is lehetne)

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben