1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)"

Átírás

1 DIÓHÉJ BIBLIA SZÖVETSÉG

2 A Biblia Szövetség története Dióhéj -ban megalakul a Biblia Szövetség (BSZ) a Budapest, Kálvin téri ref. gyülekezeti teremben. Elfogadják a szervezet hitvallását és alapszabályát. A Biblia Szövetség elnöke Borbély Béla, alelnöke Asztalos Zoltán, titkára Sípos Ete Álmos. A társadalmi szervezet célja az ébredés népének összefogása, a hitben elindultak továbbsegítése, a hívõ emberek aktivizálása a gyülekezeti szolgálatra. Borbély Béla Asztalos Zoltán Sípos Ete Álmos elnök alelnök titkár 1985-tõl az Isaszegi úti ingatlanon (néhai Fekete Péter elõkészítésével) már rendszeresen hathetes bibliaiskolai tanfolyamok szervezõdnek (elsõ gondnoka: Radnai Katalin) Pásztor Gyula az elsõ bibliaiskolai igazgató Pécel, Isaszegi út tõl a hat hetes bentlakásos bibliaiskola helyszíne, 1989-tõl 1997-ig ez az épület a BSZ székháza

3 1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK) Karácsony - megjelenik a Biblia és Gyülekezet címû folyóirat bemutatkozó száma, felelõs szerkesztõje Sípos Ete Álmos, szerkesztõje Mikolicz Gyula Magánszemélyek létrehozzák az Országos Bibliaiskola Alapítványt (OBA), alapítványi cél: bibliaiskola létesítése és üzemeltetése, táborok, konferenciák szervezése. Kuratóriumi tagok: Asztalos Zoltán, Bükkösi Miklós, Pásztor Gyula, Sípos Ete Álmos, dr. Tárczy Ferenc; elnöke: Asztalos Zoltán elkészül a BSZ körzeti beosztása 16 körzet alakul

4 1991. május - állásfoglalás a római pápa Debrecen Ref. nagytemplomi szolgálatáról konferencia és közgyûlés, módosítják az alapszabályt, fõtitkárnak Sípos Ete Álmost, titkárnak Mikolicz Gyulát választják BSZ-tagok támogatásával, az osztrák EJH (képviseli Fritz Maier) közremûködésével megalakul az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány (EMO), kuratóriumi elnöke Göllner Pál, titkára Sztanó Péter november - megjelenik a Lelki Ébresztõ, a Biblia Szövetség felsõ-szabolcsi, hajdúsági, miskolci, nyírségi, szatmári körzeteinek havi hírlevele, szerkeszti: Bodnár Péter és dr. Makrai Tibor Mikolicz Gyula titkár a BSZ és az újra szervezõdött magyar Bethánia CE Szövetség vezetõinek találkozója március - a BSZ megvásárolja a péceli Református Egyházközség egyik ingatlanát székház, konferenciaközpont és bibliaiskola céljára

5 1992. március - a BSZ bemutatkozik a budapesti Református Teológiai Akadémián 1992 tavasza - az elsõ kárpátaljai evangélizáció (szervezi: Asztalos Zoltán) 1992 tavasza - megjelenik az Örömmondó címû körzeti folyóirat, szerkesztõje: Mezõ István konferencia és közgyûlés, az Alapszabály módosítása, az elsõ tisztújítás teológiai konferencia R. C. Sproul amerikai teológus professzor elõadásaival a Bp. Ráday utcai akadémiai díszteremben állásfoglalás a mûvi abortusz kérdésében a BSZ bemutatkozása a Kossuth Rádió Dicsérjétek az Urat! c. vallási mûsorában (szerkesztõ riporter: Pálúr László) Borbély Béla elnök halála december - megjelenik a Zengjen hálaének c. ének-zenei kazetta 1993 nyara - az elsõ pedagógus konferencia Hajdúböszörményben (szervezi: Asztalos Zoltán) a BSZ létrehozza az Ébredés Alapítványt (ÉBA), feladata a BSZ hathatós támogatása könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetésével; kuratóriumi tagok: Dobos Zsuzsa, dr. Magai István, Suplicz Zsolt, Szabó László, Sztanó Péterné; elnök: Szabó László

6 1994. február - elkészül a BSZ emblémája (terv: Danicz Ágnes) 1994 tavasza - a Biblia és Gyülekezetet már az ÉBA adja ki konferencia és közgyûlés, elnök: Asztalos Zoltán, alelnök: nyár - megkezdõdik a székház-konferenciaközpont felújítása Bertalan Sándor alelnök

7 1994. szeptember - megjelenik az ÉBA elsõ könyve K. v. Berghem /H. Jochums: Hanyattesés, lélekben nyugvás - Meghasonlott egyház címen (Borsos Péter fordítása) 1994 õsze - az elsõ lelkészkonferencia Cegléden január - indul a Fontos kérdéseink sorozat a Bp. Nagyvárad téri ref. templomban a székházfelújítás közben hálaadó csendesnap Pécelen az elsõ konferenciák Szépalmán (márciusban a BSZ vezetõinek, nyáron a szolgálóknak, és az orvosoknak, majd a teológusoknak) szolgálók konferenciája Szépalmán orvosok konferenciája Szépalmán (a fotó nem 1996-ban készült)

8 1996 nyara - a Bibliai Házassággondozó Szolgálat a BSz keretei között dolgozik 1996 õsze - a kapcsolat megújítása a romániai Bethánia CE Szövetséggel, a két szervezet küldöttsége a romániai Mezõpaniton tárgyal 1996 karácsony - megjelenik a Biblia és Gyülekezet mellékleteként a Biblia és Család, (szerkesztõje dr. Pálhegyi Ferenc) állásfoglalás a Kasseli Nyilatkozatról (karizmatikusok és pietisták kiegyezése) konferencia és közgyûlés, az Alapszabály módosítása, tisztújítás, alelnök: Dr. Pálhegyi Ferenc alelnök 1997 nyara - beköltözés az újjáépített székházba (a szervezet székhelye: Pécel, Kálvin tér 2/b), majd szeptember 6-án székházavató ünnepség

9 1998 tavasza - péceli sorozat indul Ki vagyok én? (sorozat nõknek), A XXI. Század küszöbén (elõadás-sorozat), Filmklub és Angolul a Bibliából (angol nyelvtanfolyam kezdõknek) címmel konferencia és közgyûlés, Alapszabály módosítása a közhasznúsághoz, Felügyelõ bizottság választása (elsõ elnöke: Pintér Elemér) szeptember - indul a kétszemeszteres, emeltszintû bibliaiskola, igazgatója: dr. Pálhegyi Ferenc 1998 õsze - a körzeti beosztás átszervezése (16 helyett 30 körzet); az elsõ családi nap Pécelen 1999 tavasza - az elsõ ifjúsági pályázatok kiírása, a kazetta-szolgálat indítása az ifjúsági pályázat nyerteseinek kiértesítése

10 éves a Biblia Szövetség, megjelent a Biblia és Gyülekezet ünnepi száma szeptember - indul az 1999/2000. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán 1999 õsze - kezdõdik az új kollégiumi rész és a hozzá tartozó lépcsõház építése

11 2000 nyara - a Biblia és Gyülekezet színes borítólappal jelenik meg szeptember - elkészült a Biblia Szövetség Internetes honlapja (készítette: Weberné Marika és Weber István) szeptember - indul a 2000/2001. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán õsze - az elmeltszintû bibliaiskola volt és jelenlegi diákjainak elsõ találkozója

12 a Dunamelléki Ref. Egyházkerület elnökségének látogatása a Biblia Szövetségnél 2001 nyara - állami gondozott lányok elsõ tábora Pécelen (szervezi, vezeti: Kenyeressy Rózsa) a táborban rendszeresen szolgáló önkéntesek kirándulás a gödöllõi kastély parkjában a bibliaiskola új igazgatója: Sípos Alpár Szabolcs, a bibliaiskola igazgatója szeptember - indul a 2001/2002. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán a Bibliai Házassággondozó Szolgálat kiválik a Biblia Szövetségbõl, és önállósodik év III. számától - a Biblia és Család melléklet levált a Biblia és Gyülekezetrõl, ami ezután tematikus melléklettel jelenik meg

13 konferencia és közgyûlés, általános tisztújítás, alelnök: Dr. Makrai Tibor alelnök A 2002-ben megválasztott tanácstagok egy csoportja 2004 õszén BSZ-fiatalok találkozója Pécelen az elsõ BSZ ifjúsági szilveszter Pécelen 2003 tavasza - megalakul a BSZ Protestáns Teremtéskutató Köre (felügyeli: Dr. Pauk János és Sípos Ete Zoltán) 2003 tavasza - a körzeti munka átszervezése (10 körzetben 29 kör), a körök felelõseinek tisztújítása 2003 nyara - az elsõ kenus tábor a Szigetközben (szervezi Prikler György)

14 2003. szeptember - 10 hallgatóval indul a 2003/2004. tanév a péceli emeltszintû bibliaiskolán a Biblia Szövetség szervezésében C. P. Thiede Professzor teológiai elõadást tart Budapesten, Debrecenben és Sárospatakon augusztus - az Észak-írországi Kells gyülekezeti csoportjának munkáshete Pécelen

15 a 15 éves BSZ hála és örömünnepe Pécelen istentisztelet a református templomban közös ebéd ifjúsági szolgálat és kirándulás Kelet-Magyarországon

16 2005. május - a BSZ ifjúsági csoportja részt vesz a vajdasági gyalogló Maratonon az elsõ nagyatádi BSZ csendesnap augusztus - az elsõ délvidéki BSZ csendesnap Nagybecskereken tiltakozó nyilatkozat a nõk mûvi meddõvé tételének lehetõsége ellen 2006 nyara - megújul a BSZ internetes honlapja

17 2006 õsze - elkészül a Biblia Szövetséget bemutató film (DVD) konferencia és közgyûlés, módosítják az Alapszabályt, az egyesület célja az evangélium hirdetése és a keresztyén etikai normák képviselete a társadalomban, általános tisztújítás, elnök: dr. Makrai Tibor, alelnök: Dr. Viczián Miklós alelnök az európai Bibelbund (Biblia Szövetség) és a BSZ vezetõinek találkozója Pécelen Az alapfokú bibliaiskolai tanfolyamok országosan, több helyszínen, folyamatosan szervezõdnek

18 2007 nyara - az elsõ BSZ fiú kerékpáros tábor beregi táborhellyel (vezeti: Macsári István) tiltakozó nyilatkozat az azonos nemûek házasságkötésének lehetõvé tétele ellen a Biblia Éve rendezvénysorozathoz kapcsolódó Európában mindenkinek az anyanyelvén címû Biblia kiállítás megnyitása Pécelen a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma és a BSZ közös hermeneutikai konferenciája Pécelen

19 2008 nyara - az elsõ családos hét Lengyelben (vezeti: Dr. Makrai Tibor és Dr. Makrainé Csilla) augusztus - az Észak-írországi Kells gyülekezeti csoportjának második munkáshete Pécelen szeptember - megkezdõdik az oktatás a budapesti bibliaiskolában a BSZ ifjúsági szolgálóinak kirándulása és konferenciája Erdélyben

20 E M L É K - K É P E K a Hotel Szépalmából ( ) konferencia felnõtteknek 2. konferencia fiatal felnõtteknek 3. konferencia vezetõknek és szolgálóknak 4. konferencia teológusoknak

21 ... péceli székházunkból ( ) teológus konferencia 2. fiatalok tábora... Berekfürdõrõl kislányok tábora 3. lelki konferencia 6. genezis tábor 4. házaspárok hete

22 ... Kismarosról... (konferencia pedagógusoknak)... Kárpátaljáról (konferencia pedagógusoknak) kézmûves tábor kislányoknak... a tápiószelei tanyáról (1-2-3) kézmûves tábor kisfiúknak... Nagybörzsönybõl (angol nyelvû tábor)...

23 ... a körzeti csendesnapokról ( ) Miskolc Ref. egyházkerületi székház 2. Bp. Nagyvárad téri ref. templom 3. Nyíregyháza ref. templom 4. Bp. pasaréti ref. templom 5. Hajdúböszörmény Kálvin téri ref. gyül. terem

24 ... Celldömölkrõl (körzeti alkalom) Mátészalkáról (bibliaiskola) a péceli székházból (az erdélyi Szentegyházasfalu 100 tagú gyermekkórusának és zenekarának hangversenye) Debrecenbõl (körzeti alkalom) Ceglédrõl (lelkész konferencia)...

25 ... péceli központunkból (családi napok ) (6. a debreceni körzetbõl fiatalok látogatása) 5. 6.

26 ... épülõ-szépülõ péceli székházunkról...

27 ... Paposról (fiatalok tábora) Lengyelbõl (gyerektábor) Teresztenyérõl a Duna partjáról (kenus tábor)... (gyermektábor)... Békésbõl (körzeti alkalom) péceli könyvesboltunkról az évi, õszi, pasaréti csendesnapról...

28 ... péceli székházunkból (1-2-3) (Ki vagyok én? elõadás nõknek, 1-2) A XXI. század küszöbén elõadás-sorozat... a budapesti, Nagyvárad téri ref. gyülekezeti terembõl (elõadás nõknek) Pécelrõl (Isaszegi út 20. a hathetes bibliaiskoláról)... Dióhéj a Biblia Szövetség ingyenes, képes kiadványa, amely készült a Biblia Szövetség megalakulásának 20. évfordulójára rendezett hálaadó csendesnapra. A BSZ és Dr. Nagy Péter Mihály archívumából a képeket válogatta Benedek Csilla, Horváth Mária és Dr. Mikolicz Gyula, szerkesztette a Biblia Szövetség, kiadja az Ébredés Alapítvány (Szabó László), nyomdai munka M és M Goldprint Kft. Bp. * Biblia Szövetség, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B szeptember 5. Füle Lajos: Túlláthatunk Túlláthatunk a láthatáron, Nem vagyunk az idõbe zárva, Jöttünk az örökkévalóságból, Megyünk az örökkévalóságba.

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

M I N D E N K I N E K!

M I N D E N K I N E K! táborokról, konferenciákról Beszámolókkal és képekkel, amik a 2006. év eseményeirõl tudósítanak Programfüzet Biblia Szövetség 2007. év M I N D E N K I N E K! Aki érdeklõdik a Biblia Szövetség, vagy az

Részletesebben

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója programfüzet együtt 2011 MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója Az egyházkerületek által beküldött programtervek alapján szerkesztette: Czanik András Kiadja a Magyarországi Református Egyház Felelős

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS: TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2090 Remeteszılıs, Pisztráng utca 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2010. évi munkájáról I. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 2007. MÁJUS 19. A TARTALOMBÓL

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben