Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény

2 A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: Jegesi Krisztina, Kóródi Bence Alkotó- és vezető szerkesztő: Kóródi Bence Tudományos szakmai lektor: Gajdóné dr. Gődény Andrea Pedagógiai lektor: Bosányi Éva Nyelvi lektor: Hedvig Olga Mária Fedélterv: Slezák Ilona Látvány- és tipográfiai terv: Dániel Andrea, Fekete Gabriella Illusztrációk: BECSki leonóra A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Nyomdai előkészítés: Szalai Éva, Fekete Gabriella Terjedelem: 14,42 (A/5) ív, tömeg: 287 gramm A könyvben felhasználásra került a Beszéd és anyanyelv, Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. osztályosoknak című mű, Műszaki Kiadó, Szerzők: Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó, Jegesi Krisztina. Grafikus: Becski Leonóra. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence. 1. kiadás, 2014 Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma:

3 Labdajáték Száll a labda, röpp, röpp, száll rajta a pötty, pötty. Kislány dobja, fiú kapja, itt a labda, hol a labda. Száll a labda, röpp, röpp, száll rajta a pötty, pötty. Jobbra-balra és forogva, sose essen le a porba. Kiss Dénes Jelmagyarázat Mondd ki! Olvasd el! Jegyezd meg! Tapsold le! Hallgasd meg! Párban vagy csoportban dolgozz! Játsszunk! Írd le! Húzd alá! Karikázd be! Rajzold le! Kösd össze! Színezd ki! Húzd át! Számolj! Számozd be!

4 Eseményképek Így szólunk egymáshoz 12 Állatvásár 14 Kirándul a család 16 Halló! Viszonthallásra! 18 Értsünk szót! 20 Rokonság a szavak között 22 4

5 Ellentét a szavak között 24 Látszatra ugyanaz 25 Szóból mondat 26 Több szóból egy szó 28 A szavak, a hangok és a betűk 30 Az ábécé és a betűrend 32 5

6 Eseményképek Akadállyal vagy anélkül? 36 Csíkos csikó 36 Nono, hógolyó! 38 Vödör, kendő, fedő, sütő 39 Falu és falú, hús és huss! 40 Ürge az űrben 42 6

7 Mitől hízik tíz csíz, tíz pinty? 44 Állatolimpia 48 Száll vagy szál? 50 Ál-la-tok or-vos-nál 52 Pi-a-con 53 Macs-ka, ol-ló, diny-nye 54 7

8 Eseményképek Vas-út, rend-őr, szem-üveg 56 Nem szorítja a kabátja 60 Ne adjuk fel! 62 A banánja bánja 64 Egyszer, ötször, hatszor 66 A szomszédság mulatsága 68 8

9 Lúdtoll a lúdtól 70 Gólyák gólyabálja 72 Varjú, bagoly, gólyaláb 73 Szablya és szabja 74 Álla-tok és állat+ok 76 Fát, vizet, vödröt 78 9

10 Eseményképek Húst a tűzbe! 80 Miből? Miről? Mitől? 82 Varázsoljunk bájitallal! 84 Le a hajóroncshoz! 86 Egy pórázon a gazdival 88 Alma? Alma! 92 10

11 Jósaink jelentik 94 Kérdeztél? Felelek! 95 Illik, nem illik 96 A részvétel a fontos 98 Hóban, fagyban, verőfényben 100 Játsszunk a nyelvvel!

12 Így szólunk egymáshoz 1. Kösd össze az egyforma betűkkel írt, köszönést alkotó szótagokat! Írd is le a különböző köszönéseket! Hel- -ó- -lom! -ko- -ka! -tok! -ló! Szer- -vusz- Szi- Csó- 2. Keretezd be az összeillő köszönéspár betűjelét képenként! Indokold meg! a) Hel-ló! Tisz-te-le-tem! b) Szi-a! Sze-vasz! c) Szer-vusz! Szi-asz-tok! a) Jó na-pot kí-vá-nok! Ke-zét csó-ko-lom! b) Ha-li! Csa-ó! c) Csó-ko-lom! Szer-vusz! a) Sze-vasz-tok! Szer-vusz-tok! b) Szi-asz-tok! Szi-ó! Hel-ló! c) Szi-ó-ka! Csá! Szi-a! Írj az üres helyre egy megfelelő köszönéspárt a pároddal! 3. Gyűjts minél több olyan köszönési formát, amelyet napszaktól függetlenül lehet használni! Írd le! 12

13 4. Húzd alá a helyes köszönésről szóló mondatokat! Kö-szö-nés-kor min-dig a sze-mé-be né-zek an-nak, a-ki-nek kö-szö-nök. Min-dig meg-vá-rom, hogy e-lő-re kö-szön-je-nek ne-kem. E-lő-re kö-szö-nök az i-dő-seb-bek-nek. Gyor-san, hal-kan kö-szö-nök, és u-tá-na han-go-san mon-dom el a mon-da-ni-va-ló-mat. 5. Színezd ki azoknak a vonalrajzát, akiknek a viselkedését helyesnek ítélted meg! 6. Egészítsd ki a bemutatkozó szöveget a rád vonatkozó információkkal! a ne-vem. A ba-rá-ta-im így szó-lí-ta-nak:. Is-ko-lánk neve: sze-re-tek. 7. Kösd a képekhez a névkártyákon lévő megszólításokat! Pótold a teljes nevüket a bal oldalon! F k te Pé e r Ta ács eréz F rka Cec lia Kocsi M rto Pe-ti Mar-ci bá-csi Ci-li Te-ri-ke né-ni 13

14 ÁllATVásár 1. Olvasd el a bal oldalon lévő mondatokat! Játszd el a fejmozdulatokat! Utána kösd össze a jobb oldalon lévő értelmükkel! Bó-lin-tunk. Jobb-ra és bal-ra ráz-zuk a fe-jün-ket. le-hajt-juk a fe-jün-ket. Tá-maszt-juk a fe-jün-ket. Nem ér-tünk e-gyet, nem tet-szik az, a-mit lá-tunk. Szé-gyell-jük ma-gun-kat. U-nat-ko-zunk. E-gyet-ér-tünk va-la-mi-vel, bá-torí-tunk va-la-kit. 2. Mutasd a kezeddel a párodnak a képeken látható kézmozdulatokat tetszőleges sorrendben! Ő mondja el, mit mutattál! Utána cseréljetek! Milyen gondolatokat fejeznek ki, és milyen helyzetekben használjuk a kézmozdulatokat a felsoroltak közül? Húzd alá! Indokold meg! Nem ér-tek ve-led e-gyet. Visz-lát! Nem ér-te-lek. Ez itt a hü-velyk-uj-jam. Nézz fel! Min-den rend-ben. állj fel! győ-ze-lem! Meg-í-gé-rem. Hall-gat-lak. vá-la-szo-lok. Majd te-le-fo-non be-szé-lünk! 3. Keretezd be azonos színnel a tartalmilag összekapcsolódó mondatokat! Válassz ki egy szöveget a négyből! Másold le a füzetedbe! Négy ó-rá-ig le-szek az is-ko-lá-ban. Iz-ma-id meg-e-ről-te-té-se u-tán i-zomfáj-dal-mat ér-zel. Az u-szo-da ma na-gyon zsú-folt. A ró-ka ra-vasz ál-lat. Ezt az ér-zést i-zom-láz-nak ne-vez-zük. Meg-szer-zi a hol-ló sajt-ját. Gye-re-kek-nek szer-vez-tek ú-szó-ver-senyt. U-tá-na fo-ci-e-dzés-re me-gyek. 14

15 4. Olvasd fel hangosan az alábbi mondatokat! Érzékeltesd az érzést a hangoddal! Kösd a mondatokat a megfelelő képhez! Indokold is meg! Meg-nyer-tem a ver-senyt. A kö-vet-ke-ző ó-ra test-ne-ve-lés lesz. Ösz-sze-vesz-tem a ba-rá-tom-mal. El-ve-szí-tet-tem a ked-venc ce-ru-zá-mat. E-gész dél-u-tán u-nat-koz-tam. Hol-nap in-du-lunk! El-es-tem, és fáj a lá-bam. Ö-tös lett a dol-go-za-tom Találj ki a csoportoddal a fenti mondatokhoz olyan helyzetet, eseményt vagy rövid történetet, amely a jelölésetekkel ellentétes érzést válthat ki! Számoljatok be róla az osztálynak! Mit fejez ki a képeken látható emberek testtartása, arckifejezése? Válaszd ki a felsorolt mondatok közül! Másold a megfelelő betűjelhez! A szótaghatárokat ne jelöld! a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) gon-dol-ko-dom. Nem gon-do-lom ko-mo-lyan. Pszt! Csend le-gyen! Bü-dös van! Nem a-ka-rom hal-la-ni! Ag-gó-dom. 15

16 Kirándul a család 1. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a képeknek megfelelő szavakkal! A hálót sző. Ősszel gyakran esik az. A kedvenc gyümölcsöm az és a. A és a háziállatok. Ez a már nyitva volt. Ez a Balázs. 2. Rendezd sorba a mondatok összekevert szavait! Írd le a mondatokat! Mi segít a mondat első és utolsó szavának megtalálásában? Beszéljétek meg! az Mennyi idő? a Vedd fel telefont! az meteorológusok A időjárást tanulmányozzák. 3. Pótold a mondatok kezdőbetűit! Tedd ki a megfelelő mondatvégi írásjelet! ikor kezdődik a film aj, eltűnt egy szelet a tortából pu, labdázz velem egy kicsit 16

17 4. Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal! Utána írd le! Rajzold le azt a tárgyat, amelyről olvastál! Afurulyafúvóshangszer.Általábanhételülsőésegyhátsólyukvanrajta. 5. Mesélj egy-egy rövid történetet a képekről! Használd a megadott szavakat és mondatokat! Másold le a szavakat és a mondatokat a megfelelő csoportba! A tehenet megfejik. torreádor bikaviadal tehén közönség Egészséges? lobogtat fehér Vörös. félelmetes Fuss! fejés tej Felöklelte. szavak: Szavak: Mondatok: Mondatok: 17

18 Halló!... Viszonthallásra! 1. Mely mondatokat használjuk a telefonbeszélgetés elején, és melyeket a végén? Kösd a megfelelő képhez! Indokold meg választásodat! Halló! Én vagyok az, tessék parancsolni! Talán legközelebb Én Holnap vagyok újra az, hívlak. tessék Halló! parancsolni! Viszonthallásra! Tessék! Szűcs Kázmér vagyok. Talán legközelebb Holnap újra hívlak. Üdvözlöm! Várom a hívását! Viszonthallásra! Halló, itt Simon Attila Tessék! beszél! Szűcs Kázmér vagyok. Üdvözlöm! Várom a hívását! Halló, itt Simon Attila beszél! Rendben, akkor ma este! Szia! Halló! Szia! Rendben, akkor ma este! Szia! Halló! Szia! 2. Másolj le egy olyan mondatot a fentiek közül, amelyet a tanítódnak, és egy olyat, amelyet a barátodnak mondanál telefonálás közben! Indokold meg! Tanítómnak: Barátomnak: 3. Tegyél pipát azok elé a mondatok elé, amelyek a telefonálással kapcsolatos udvarias viselkedésről szólnak! A többit húzd át! Amikor telefonálok, először mindig köszönök, bemutatkozom, és a beszélgetés végén sosem felejtek el elbúcsúzni. Tudom, hogy már este 9 is elmúlt, de ma még nem hívtam fel a barátomat. Megcsörgetem, talán még nem alszik. Anyukámat keresték telefonon, de éppen kivitte a szemetet. Addig is igyekeztem szóval tartani a nénit. Beteg osztálytársamat felhívtam, hogy van, és megígértem neki, hogy amint tehetem, átviszem a leckét. 18

19 4. Mely helyzetekben használjuk a bal oldali mondatokat? Kösd össze a megfelelő mondatkártyával! Ne haragudj, megismételnéd? Elnézést, nem ezt a számot szerettem volna hívni. Ne haragudj, később visszahívlak. Bocsáss meg, későn hallottam meg a csörgést. Mire odaértél a telefonhoz, már abbahagyta a csörgést, lerakták. Rosszkor vagy beszélgetésre alkalmatlan helyen csörgött a telefon. Nem hallottad, hogy mit mondott a barátod a telefonban. Tévesen kapcsolt a telefon. 5. Írd le valamelyik családtagod nevét és telefonszámát! Jegyezd meg! Mondd el emlékezetből a telefonszámot! 6. Olvasd el a hívó fél mondatait! Mit válaszol a hívott fél? Írd le! Számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét! Hívó fél: Hívott fél: Alizzal szeretnék beszélni. Jó napot kívánok! Barna Tamara vagyok. Szia, Aliz, de jó, hogy elértelek! Köszönöm, várok. 7. Bonyolíts le egy telefonbeszélgetést a pároddal! A téma és a szereplők személye tetszőleges lehet. Használjátok fel a telefonálásról tanultakat! Utána adjátok elő a beszélgetést az osztálynak! 19

20 Értsünk szót! 1. Mit látsz a képeken? Válaszd ki a szavak közül! Egy képhez több szó is tartozik. Írd a képek alá a hozzájuk tartozó szavakat! dátum, bodega, kerékpár, spájz, párna, keltezés, vánkos, bódé, kamra, bicikli 2. Karikázd be a mondatokba illő szavakat! Másold le a mondatokat a füzetedbe! Foglald mondatba a nem odaillő szót is szóban! Holnap megveszem az új / ujj táskámat. Az apukám minden reggel korán kell / kel fel. Már nem fog jól ez a toll / tol. Az asztalos szegel / szeggel illesztette össze a deszkákat. A népi jóslás szerint, ha a fecske alacsonyan szál, / száll, eső lesz. 3. Kösd össze a szavakat a hozzájuk tartozó képekkel! Mondj ki, majd írj le minden szót visszafelé! Utána rajzold le őket! a) bál b) mozi c) ajak d) káró e) pék a) b) c) d) e) 20

21 4. Találd ki azt a szót, amely mindkét mondat értelmének megfelel! Írd le! a) Idős emberek hajszíne. A nyár után következő évszak. b) Ezzel rágod meg a falatot. Kezével markol, tart. c) Kezét nyújtja, hogy elvegye. Hosszú fülű rágcsáló. d) Testrész a száj alatt. Lábaira nehezedve egy helyben marad. 5. Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal! Számold meg mondatonként a szavakat! Utána írd le a legtöbb szóból álló mondatot ide! Azállomásonsokanvannak. Avonattízpercmúlvaindul. Máramindenhelyjegyelfogyott. 6. Húzd át a mondatkártyákban azokat a szavakat, amelyek a mondatokat hamissá, értelmetlenné teszik! Utána írd melléjük a szerinted helyes szavakat! Indokold is meg! A hal az akváriumban szalad. Az éhes kutya csontot iszik. A mókus a ketrecében cammog. A papagáj az óljában repked. 7. Egy-egy piros szó két mondatba is illik. Kösd a szó magyarázatát a megfelelő mondathoz! Festés után a sárga lett. fal a ház oldala Piri csokoládét ebéd előtt. mohón eszik Zsolti kavicsot a tóba. hangszer dob A zenekarban a leghátul található. hajít Laci jelvényt az ingére. égés tűz A balesetkor a mindent tönkretett. tűvel odaerősít 21

22 Rokonság a szavak között 1. Mely szavak értelme hasonló vagy azonos? Karikázd be azonos színnel! műsor napos derűs egyértelmű világos előadás röpül produkció repül felhőtlen száll nyilvánvaló 2. Másold a képek mellé a hozzájuk tartozó szavakat! sír, ápolt, magas, zokog, csinos, elegáns, nyúlánk 3. Kösd össze a hiányos mondatokat a hozzájuk illő képekkel! Keretezd be a rokon értelmű szavak közül a szólásmondásokba illőket! Írd le a teljes mondatokat a füzetedbe! Furfangos, Ravasz, Agyafúrt, mint a... Gyors, Élénk, Fürge, mint a... Ragaszkodó, Hűséges, Kitartó, mint a... Bátor, Vakmerő, Merész, mint az Mely szavak hiányoznak a mondatokból? Kösd össze! Ismét egy... jókedvvel teli napon vagyunk túl. nyári napunk lesz. új évet kívánok! Egy szórakoztató műsort láttam a tévében. Derűs vidám Boldog felhőtlen 22

23 5. Mondj minden szóval mondatot! Írj a szó mellé egy a mondatodba illő, vele rokon értelmű szót! elad fecseg füllent kortyol vacog szunyókál 6. A termés, termény betakarítását többféleképpen is mondjuk. A szókártyákon ezzel rokon értelmű szavakat soroltunk föl. Melyik szó melyik mondatba illik? Írd oda a kártya számát! Mit veszel észre? 1. szüretelik 2. szüret 3. aratják 4. aratása Júniusban a búzát. A búza júniusra esik. A fákról az almát kosarakba. A idején az alma lekerül a fákról. A szőlőt közösen a családtagok. A a családtagok közös munkája Melyik szóval helyettesítheted a színes szavakat? Kösd össze! A juhászlegény jószívű ember volt. suliban Más kárából tanul az okos. loholt el Előttünk futott el a nyúl. vigadnak A gyerekek is mulatnak a szüreti bálon. bölcs Mi történt ma az iskolában? jóságos Csoportosítsd a szókártyákat színezéssel a kiemelt szavak színe szerint! Miért kerültek egy csoportba ezek a szavak? Indokold meg! kibújik lusta csinos mohó előbukkan takaros torkos lógós előbújik falánk mutatós mértéktelen telhetetlen ingyenélő tetszetős semmittevő bájos naplopó vonzó kinő 23

24 EllenTÉT a szavak között 1. Keresd meg a szótáblában az egymással ellentétes értelmű szavakat! Színezd egyforma színűre az ellentétpárokat! Utána alkoss velük mondatokat! sír szomorú öreg száraz felrak gyerek fiatal hoz egyszerű világos vidám alacsony bonyolult levesz visz felnőtt nedves sötét nevet magas 2. Fejezd be a mondatokat egy-egy ellentétes értelmű szóval! Dani az első a tornasorban, tehát nem alacsony, hanem nagyon is. Ákos, aki sportolni jár, gyorsan fut, a kissé duci barátja viszont. A rádió a szomszédban éppenséggel nem halkan szól, hanem. Hófehérke szép és jóságos, a mostoha azonban és. 3. Mely szavak alkotnak ellentétet a mondatpárokban? Karikázd be! Válaszd ki az egyiket a szópárok közül! Húzd alá! Írj vele rövid mondatot! Bölcs, mint a bagoly. Buta, mint a szamár. édes, mint a méz. Savanyú, mint az ecet. olyan hideg, mint a jég. Olyan forró, mint a tűz. Illatos, mint a rózsa. Büdös, mint a görény. 24

25 Látszatra ugyanaz A mondatok dőlt betűs szavaival alkoss egy másik mondatot a pároddal! A szavak teljesen más értelmükben szerepeljenek! Írd le a mondatokat a füzetedbe! A fáradt vándor este korán aludni tér. Azt kívánta, hogy legyek bátor. Az ír labdarúgók örültek a győzelemnek. Ez a kör az én köröm. Egészítsd ki a hiányos mondatpárokat ugyanazzal a szóalakkal! Miben különböznek a mondatokba írt azonos szavak egymástól? Magyarázd el! Az első díj egy nyakba akasztható, aranyból készült... A kutyám olyan gyors, hogy én sosem... utol. Megint túl sok édességet ettél, ne csodáld, hogy fáj a... máma már nem... tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Idős vagyok ugyan, de a... ellenére mindent meg tudok oldani. A kéményseprő szerszáma mindig csupa Mit látsz a képeken? Két képet nevezz meg egy azonos alakú szóval! Írd le! Kösd hozzá a két képet! Utána kösd össze a képeket azzal a kérdéssel, amelyre válaszolnak! Mit csinál? Mi? 4. Mely szavaknak van egymástól teljesen eltérő, kétféle jelentésük? Színezd ki az azonos alakú szavak szókártyáját! Alkoss rövid mondatokat a szavak mindkét jelentésével szóban! Írj le egy mondatpárt! fog akarom terem kérem vacog verem teker karom 25

26 Szóból mondat 1. Melyek a toldalékos szavak? Haladj balról jobbra! Húzd alá! Álló egyenessel jelöld a szótő és a toldalék határát! könyvet elefánt ablakot pánt gyümölcsöt vet bamba házba goromba rakétába gomba baba futja kopja zárja kaja hívja kabátja hídon beton sampon lapon rokon asztalon 2. Miért értelmetlenek az alábbi mondatok? Magyarázd el! Írd le a kijavított mondatokat! Juli levette a napszemüveg. Az erdei fákat sokáig élnek. A krumpli Amerika került hozzánk. A tájékozódásban sokat segítenek a térkép. 3. Pótold a találós kérdések szavainak hiányzó toldalékait! Utána fejtsd meg őket! Fordítsd meg a füzetedet! Ellenőrizd a megoldásodat! a) Melyik ló lobog a szél? c) Melyik ló fog hal? b) Melyik tetőre tesznek ennivaló? d) Melyik tó nincs víz? 26 a) A zászló. b) Az etetőre. c) A háló. d) A hintóban.

27 4. Alkoss az összekevert szavakból mondatokat! Szükség esetén toldalékold a szavakat! cirkusz A bohóc a legjobban. a tetszett felhőkarcoló toronyszerű A magas, épület. A sétáltak gyerekek park a. 5. Bontsd szavakra a betűhalmazt! Írd le a szavakat csoportosítva! A toldalékos szavak oszlopában válaszd le a toldalékot! Alkoss mondatokat! Minél több szót használj fel! Írd le a füzetedbe! látjavadászkacsarókátcsőrébenhalattart Toldalékos szavak Toldalék nélküli szavak 6. Keresd meg a szavak tövét! Válaszd le a toldalékot függőleges vonallal! látjuk fonja szaladj tévedsz kenje nézegetsz fogadta megfagysz engedsz adta rántja kívánják engedjétek kergetsz látjátok maradhat Két toldalékos szóval írj rövid mondatot! 27

28 Több szóból egy szó 1. Alkoss összetett szavakat! Kösd össze azokat a szavakat és képeket, amelyek összekapcsolva új értelmes szót alkotnak! Mondd ki! Írd is le a szavakat! gesztenye... hinta... sor... katica... szakács Magyarázd el az összetett szavak jelentését! Alkoss szóláncot belőlük! Kezdd a képen is látható szóval! Írd le a láncot alkotó szavakat egymás után! ágybetét könyvjelző körhinta lámpatest betétkönyv hintaágy jelzőlámpa testnevelés 3. Keresd meg az emelgetős játék során használt népi mondókában az öszszetett szavakat! Másold le őket az összes lehetséges helyen elválasztva! Ignác, mit látsz? Eget, földet, vaskarikát, Közepébe bölömbikát, Átugrom a nagy patikát, A nagyapád vaskalapját. 4. Alkossatok párokat! Játsszátok el az emelgetős játékot! Mondjátok hozzá a felelgetős mondóka szövegét is! 28

29 5. Mi lehet az emelgetős játék neve? Mondd másképp a szavakat! Megfejtésül egy összetett szót fogsz kapni. Írd le! ételízesítő: + zúzás: = 6. Melyik szó alkot a sorban minden szóval összetett szót? Készíts rajzot róla a sorok végére! A pontok a betűk számát jelölik. Utána írd le az öszszetett szavakat! dobó játék építő..... fa tető lakó tető tű csúcs Olvasd fel többször az alábbi összetett szavakat! Válassz ki egyet! Mondd el egymás után gyorsan, minél többször! Utána próbáld ki másik szóval is! tevekaraván vadmeggymag csermelycsobogás Húzd alá az alábbi szavak közül az összetett szavakat! Írd le az összes szót elválasztva minden lehetséges helyen! Ne feledd, hogy az összetétel határa erősebb szabály, mint az elválasztás általános szabályai! narancsdzsúsz vaságyat földesúr bravúr olvasztja betonút tölgyerdő meggydzsem 9. Melyikőtök tud magától minél több összetett szót írni? Versenyezzetek! 29

30 A szavak, a hangok és a betűk 1. Mondd ki a képek nevét hangokra bontva is! Mondd ki a szavakat a betűgyöngyökön kiemelt betű alapján! Kösd össze a képpel! Írd le a szavakat a gyöngysorok mellé! 2. Mit látsz a képeken? Mondd ki! Utána mondd ki a szavak első hangját is! A kezdőhangokat jelölő betűket írd a képekhez! Olvasd össze a nyilakat követve! Milyen szót kaptál? Írd le! Rajzold is le! START 3. Karikázd be egyforma színű ceruzával az azonos betűtípussal írt betűket! Olvasd össze a betűket balról jobbra! Írd le a szavakat! d h i ó a v sz i j i l v l n a a m á r l v o á s ny 30

31 4. Számozd be a képeket a mondóka sorrendjében! Válaszd ki a meghatározásokhoz tartozó szavakat! Írd le! (Egy meghatározáshoz több szó is tartozhat.) varjú károg, fú a szél, Esik a hó, itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. vígan csúszik a kis szán, Most örülök igazán. Hárombetűs szó, amely kétjegyű betűvel kezdődik: Ötbetűs szó, benne két kétjegyű betűvel: Hárombetűs szó, amely csak egyjegyű betűkből áll: Ötbetűs szó, amely csak egyjegyű betűkből áll: 5. Ruhadarabok betűit kevertük össze. Melyek ezek? Írd le! A képek segítenek. Hány betűből állnak a szavak? Számold meg! Írd a szó mellé! Hasonlítsd össze a megoldásodat a párodéval! kedzsi nyoszka kőknyenda kapas 6. Olvasd el az első szópárt! Mi a szabály? Írd be a hiányzó szavakat! locsog loccsan sziszeg dobog roppan morran rottyan 31

32 Az ábécé és a betűrend 1. Számozd be a kártyákra szakadt ábécét a betűrendnek megfelelően! Utána másold le sorban írott kisbetűkkel a magyar ábécé betűit! gy h i í j o ó ö ő p q e é f g r s sz t ty u ú a á b c cs d dz dzs ü ű v w x y z zs k l ly m n ny 2. Mely betűk laknak a megadott betűk előtt és mögött az ábécében? Írd be! m sz cs í 3. Írd le öt osztálytársad becenevét ábécérendben! 4. Mit látsz a képeken? Mondd ki! Írd le a szavakat és a képek nevét ábécérendben! 32

33 5. Húzd alá azt az öt nevet, amelyik a legjobban tetszik neked! Írd le a kiválasztott neveket betűrendben! Noémi, Ádám, Cili, Dezső, Ede, Fruzsina, Réka, Gergely, Zoltán, Helga, Ildikó, Sára, Károly, Bálint, Lilla, Miklós, Olívia, Csilla, Péter, Szabolcs, Tímea, Viktor, Ödön, Zsófia 6. Számozd meg a betűrendnek megfelelően a településeket! Írd le! Gyúró Agárd Tihany Páty Makó Dörgicse 7. Húzd alá más-más színnel a különböző betűkkel kezdődő szavakat! Írd őket betűrendben a megfelelő oszlopba! tusol, dalol, látom, egér, indul, dörren, lökdös, ibolya, erős, túró, istálló, dongó, ilyen, ember, létra, liba, ebéd, duda, írás, evett, takaró, tök, lovak, tinta, dinnye D I L E T 8. Számozd meg a szavakat a betűrendnek megfelelően! Írd le a szavakat betűrendben! pulyka pingvin pók párduc 33

34 Akadállyal VAGy anélkül? 1. Mondd ki a betűknek megfelelő hangokat! Másold le a beszédhangokat jelölő betűket a meghatározásuk alá! Hogyan nevezzük az azonos csoportba tartozó betűket? Írd le a csoportok fölé! R k e sz a B ó ü m í p H Ejtésükkor a kiáramló levegő nem ütközik akadályba. Ejtésükkor a kiáramló levegő akadályba ütközik. 2. Sorold betűrendbe a magánhangzót jelölő betűket! Írd alájuk az őket követő mássalhangzó betűjét! Magánhangzók: Mássalhangzók: 3. Mely képek nevének betűit emeltük ki? Kösd össze a betűkártyákat a képekkel! Utána színezd ki a betűkártyákat az alul megadott színekkel! k e n g r b sz m g l l e e í i ó a á i a e ü e k r l b é 34 a) Csak magánhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek pirosak! b) Csak mássalhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek kékek! c) Magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő betűk is szerepelnek rajtuk. Legyenek zöldek!

35 4. Mely betűk hiányoznak a közmondásokból? Írd be a hiányzó betűket! Utána kösd össze a közmondásokat a magyarázatukkal! Olvasd fel a közmondásokat úgy, hogy csak a magánhangzóikat mondod ki! Ki kor n ke, ar nyat lel. Nincs ok panaszra, a végén minden rendben lesz. Ba ban ismerj k meg a arátot. A szorgalmas munkának meglesz az eredménye. N ncsen e ber hiba nélk l. Probléma, gond esetén derül ki, hogy ki áll az ember mellett. Min en jó, ha a v ge ó. Senki sem tökéletes, mindenki hibázhat. 5. Mely mondatokhoz illenek az alábbi szavak? Írd a szavakat a megfelelő mondatok végére! fiók madarak pilla nevezetesség A leghosszabb szó: Három egyforma magánhangzót tartalmazó szó: A szóban két magánhangzó áll egymás mellett: Öt betűvel leírt szó. Kimondva négy hangot ejtünk: 6. Ellenőrizd magad! Egészítsd ki a hiányos mondatokat! A beszédhangokat írásban jelöljük. A magánhangzók ejtésekor a levegő ütközik akadályba a szájüregben. A mássalhangzók ejtésekor a kiáramló levegő ütközik. Az akadály lehet a fog,, a szájpadlás és a. Egy olyan mássalhangzónk van, amelynek ejtésekor az akadály a torkunkban lévő két hangszalag rése. Ezért gégehangnak és torokhangnak is nevezik. Az ezt a hangot jelölő betű a. 35

36 CsÍKos csikó 1. Olvasd el a két szórácsban szereplő szavakat! Hasonlítsd össze! Mi a szabály? Beszéld meg a pároddal! Írd be az üres helyekre a hiányzó szavakat! Foglald mondatba szóban! hal vét hál háj tőr kór lep kén hát fel fél 2. Tagold szavakra a betűsort álló egyenes vonalakkal! Csoportosítsd a szavakat magánhangzóik hosszúsága alapján! hálópontkabáthorgászléppatatányérollótérképtelefonpostacsákókönyv Csak rövid magánhangzót tartalmazó szavak: Csak hosszú magánhangzót tartalmazó szavak: Rövid és hosszú magánhangzót is tartalmazó szavak: 3. Mondd ki a képek nevét! Írd alájuk a szavak magánhangzóit! 4. Olvasd fel a magánhangzókat! Ügyelj a helyes ejtésükre! A hosszú magánhangzókat karikázd be zölddel, a rövideket kékkel! Gyorsan dolgozz! ó é i ő u a í o ű e á ú ö ü 36 Ű O É Ú I E Á Ó A Ö U Ő Í Ü

37 5. Az ábrákban felsoroltuk a rövid és hosszú magánhangzókat jelölő betűket, de mindegyikből hiányzik néhány. Írd be a hiányzó betűket az ábrákba! e i o ú á ő ü ó é ö ü a ű ő í á o u á i í ó ő e é ű 6. Mely szavak illenek a mondatokba a dőlt betűsek közül? Karikázd be! Másold le a mondatokat! Ügyelj a helyesírásra! A kertemben a paradicsom mellé került a rétek. / retek. Nem merek / mérek beugrani a hideg vízbe. A vérem / verem tetejét már befedték vesszőkkel. Gyönyörű térek / terek és parkok díszítik a nagyvárost. 7. Találd ki a képrejtvények megoldását! Írd le az összetett szavakat! + = + = 8. Nagyi keresztrejtvényt fejt. De nem minden szó jut eszébe. Segíts neki a megfejtésben! Tapsifüles rágcsáló, Fegyver, de nem 3 betű: kés, 3 betű: Sertés más néven, R rálépünk, 5 betű, 5 betű: az első sz: Küld ellentéte, Elvisel, 3 betű, 3 betű: az utolsó r: 37

38 Nono, hógolyó! 1. Mondd ki a szavakat! Pótold az ékezeteket! Írd le a szavakat betűrendben! lobogo borso fogo pok mosolyog korso homokozo koro 2. Írd a szavak végére az o, ó betűvel jelölt, hiányzó magánhangzókat! goly n di oll tanul aut kór bors holl ír non pól trik tot bír kors 3. Olvasd el a találós kérdéseket! Utána olvasd fel hangosan a szósorokban a lehetséges megfejtéseket! Karikázd be a helyeset! Írd is le! Kiszakadt egy nagy-nagy zsák, ló jó tó hó szó ó dó szerteszórja tartalmát. Szeretik a gyerekek, tudod-e, hogy mi lehet? Zöld burokban születtem, karó maró váró író nyíró dió túró mikor aztán nagy lettem, a zöld burok kifeslett, és az úrfi leesett. Kukoricán vígan megél, ló futó rigó kancsó manó ajtó disznó egész nap csak röfög, henyél. Orrával túr ólat, földet, ne gondoljad őt ökörnek! 4. Kik lehetnek a mondatok szereplői? Írd le! Számol, majd megkeresi az elbújt játékosokat. Ő a (4). Az iskolában alsós gyerekeket oktat. Ő a (6). Pálcával a kezében varázsigét mormol. Ő a (7). Nem vásárol, hanem kiszolgál a boltban. Ő az (5). 38 Regények, történetek születnek a tollából. Ő az (3).

39 Vödör, kendő, fedő, sütő 1. Csoportosítsd a személyneveket a képek mellé! Ügyelj a helyesírásukra! Gergő Gyöngyvér Döníz Ernő Győző Kincső Ödön György Töhötöm Emőke Gyöngyi Villő 2. Rakd sorba a szótagokat! Másold le a szavakat a hozzájuk illő képek alá! työ zö gő fö gő rö gő rö työ gyö gü gő 3. Figyeld meg jól a képeket! Egészítsd ki a mondatokat a szavakkal és a képek neveivel! előtt között fölött mögött A tető van a felhő. A csörgő és a teniszütő a fedő van. Az etető a és a szőlő között van. A tölgy áll Gergő. A előtt körző van. Az erdő fölött száll a. 4. Az alábbi szavakból megszöktek a vastaggal szedett betűk. Tedd vissza őket a helyükre! Írd le a szavakat! ő leveg ö ö vrs ő fürdkád ö ő blcs 39

40 Falu és FAlú, hús és huss! 1. Másold le a szavakat a megfelelő csoportokba! Írd át a leírt szavakban az u, ú betűket színes ceruzával! satu lúd uborka csavarhúzó kukorica daru tyúk fúró hattyú mandula grépfrút burgonya kókusz cukkini gyalu madarak: gyümölcsök: zöldségek: szerszámok: 2. Pótold a hiányzó u vagy ú betűket a szavakban! A felső és az alsó sor egy-egy szava összeillik, szókapcsolatot alkot. Kösd össze! Írd is le a füzetedbe! meggy jtott villámláb tcai savany r galmas ár s t ró r gó gy fa f tó 3. Mit látsz a képeken? Írd le a nevüket u, ú betűt tartalmazó szóval sorban, balról jobbra! 4. Hosszú vagy rövid magánhangzó hiányzik a szócsoportok végéről? Írd be a betűjét! lap bossz búcs sar ham koszor foganty baty 40 any borj bor Pity

41 5. Fejtsd meg a képrejtvényeket! Írd le melléjük a kapott szavakat! + ú = + ú = k + = Melyik dőlt betűs szó illik a mondatba? Karikázd be! Miért? Indokold is meg! Ez kedvező árú / áru termék, alacsony az ára. Ez az árú / áru finom, friss, most érkezett. A magas falu / falú várra nehéz felmászni. A falu / falú újabb lakókkal gyarapodott. Fejtsd meg a rejtvényt! Egy állat nevét kapod! 1. Erszényes állat. 2. A fa elégése után visszamaradó szürke por. 3. A fociban az a hely, ahová a gólt rúgják. 4. Kisebb település. 5. Teher emelésére való gépezet. 6. Eladásra szánt termék. Írd ide a megfejtést! Melyik állat nevét rejtik a színes négyzetek? Nézz utána! Mi a közös a rejtvény megoldásának szavaiban? Beszéld meg a pároddal! Írd le az évszakhoz tartozó hónapok nevét! Melyik hónap nevében hallasz u hangot? Húzd alá! Melyikben ú-t? Karikázd be! TAvasz nyár ősz tél 41

42 Ürge az űrben 1. Alkoss szavakat a mássalhangzók és a magánhangzók összeillesztésével! Kösd össze a bal és jobb oldali oszlop összetartozó betűsorait! Írd le a szavakat betűrendben! f gg ny e ű gy r ü é b t ü ö k szty ű á t nd r ű ű b b j e ű 2. Pótold a szavak hiányzó ü, ű betűit! Melyik szóban szerepel ű? Keretezd be! egyed l mer l t ske b vész f lke b szke t csök t ntetés cs r k rt d h res men der rev güz esk gyönyör 3. Keresd meg a képek nevét a betűrácsban! Balról jobbra és felülről lefelé is keress! Színezd ki, majd másold le a szavakat! e r gy ű r ű f b v k e s e ly ű e f o k ü t e z t ű sz z n ü l e ű g t ű r h a j ó t ü s k e ű f g j m k e sz ty ű n 4. Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban! szépül, butul, zöldül, zárul, sérül, 42

Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban!

Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban! Ürge az űrben 1. Alkoss szavakat a mássalhangzók és a magánhangzók összeillesztésével! Kösd össze a bal és jobb oldali oszlop összetartozó betűsorait! Írd le a szavakat betűrendben! f gg ny e ű gy r ü

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. munkafüzet

Nyelvtan-helyesírás 2. munkafüzet Nyelvtan-helyesírás munkafüzet osztályosoknak Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/31-9/2017 (2017.00-20208.3) A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1 TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN Egy híres sakkozó nevét kapod, ha jó úton jársz. Írd át színessel a név betûit! P O V G P O L G J Á R D U J T U T D I I T 2. Moziba mentek a bábok. Nézz körül a nézôtéren, és válaszolj

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Másold le! Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. Javítás

Másold le! Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. Javítás 1. Másold le! 2. Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. 3 3. a) Kisbetű? Nagybetű? Pótold! b) Ellenőrizd le! A helyes megoldásokat megtalálod az 1. mellékletben. c) Másold le a szavakat! 4.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám:

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám: S z ö v e g é r t ő v e r s e n y 2018. május 3. 1. osztály Név: Iskola: Elért pontszám: 80/ Hasznos tanácsok: 1. 45 percig dolgozhatsz! 2. Ceruzával írj! 3. Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!

Részletesebben

Én is tudok számolni 2.

Én is tudok számolni 2. Én is tudok számolni 2. ELSŐ KÖTET A kiadvány 2018. november 11-én tankönyvi engedélyt kapott a TKV/3490-11/2018. számú határozattal. A tankönyv megfelel az 51./2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 11.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Írás munkafüzet 3. osztályosoknak Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomjegyzék Ceruzaforgató... 4 Ismét együtt! Ismételjünk!... 6 Légy szemfüles!... 8 Alsó ívelés, felső

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein)

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein) Kedves Kisdiák! Reméljük, szívesen dolgozol majd ebből a könyvből. Tudjuk, hogy könnyebb az írás, már nem olyan nehéz észrevenni és betartani a szabályokat. Ha mégis valamit hibásan írsz, nyugodtan radírozd

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Jelmagyarázat. Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat. Olvasd el!

Jelmagyarázat. Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat. Olvasd el! munkafüzet 2. osztályosoknak Jelmagyarázat Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat Olvasd el! Beszéljétek meg! Jelöld számozással! Eszterházy

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet!

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel.

Részletesebben

Sün Simi. Iskolás Sün lettem Simi. 1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait!

Sün Simi. Iskolás Sün lettem Simi. 1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait! Iskolás Sün lettem Simi Sün Simi. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait!. Rajzold le, mi jelenthet veszélyt Simi számára! Óvodából az iskolába. Rajzold le,

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

Kisiskolás az én nevem,

Kisiskolás az én nevem, 1. Hallgasd meg a verset! Mondd el, kirõl szól! Kisiskolás az én nevem Kisiskolás az én nevem, ki nem hiszi, jöjjön velem. Iskolába sietek én, nem ülök már anyám ölén. Iskolában jól figyelek, ha kérdeznek,

Részletesebben

Matematika munkafüzet

Matematika munkafüzet Matematika munkafüzet osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/36-10/2017 (2017.015.-20208.31.) A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 21.) számú

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

Matematika. 2. osztályosoknak. I. kötet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Matematika. 2. osztályosoknak. I. kötet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Matematika osztályosoknak I. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/33-0/207 (207.05.-20208.3.) A tankönyv megfelel az 5/20 (XII. 2.) számú EMMI-rendelet.

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Matematika. 2. osztályosoknak. II. kötet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Matematika. 2. osztályosoknak. II. kötet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Matematika osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/34-10/2017 (2017.015.-20208.31.) A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 21.) számú EMMI-rendelet

Részletesebben

A feladatok közötti eligazodásban segítenek a következő jelek: A feladat megoldása több gondolkodást kíván. Törd egy kicsit a fejed

A feladatok közötti eligazodásban segítenek a következő jelek: A feladat megoldása több gondolkodást kíván. Törd egy kicsit a fejed Kedves Első Osztályos Rajzold be az óvodai jeledet Az első matematikakönyved tartod a kezedben. Lapozz bele, nézegesd meg Sok érdekes feladat vár rád a számok birodalmában. Amíg nem tudsz olvasni, tanítód,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb

bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb 1. Írd le a képek nevét! bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb 2. Írd a mondatokba a hiányzó szavakat! szabó, baba, boci A kiságyban alszik a. A tehén kicsinye a. Ruhát varr a. 4 1. Írd be

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Magánhangzóink: u ú. 1. Alkoss mondatokat a kettes és hármas ikrekkel (segítséggel)!

Magánhangzóink: u ú. 1. Alkoss mondatokat a kettes és hármas ikrekkel (segítséggel)! Magánhangzóink: u ú 1. Alkoss mondatokat a kettes és hármas ikrekkel (segítséggel)! hurok húrok (kötélen; hegedűn) zug zúg (szobában; valami zajos helyen) szurok szúrok szúrók (fekete; éles tárggyal; akik

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

Kedves harmadik osztályosok!

Kedves harmadik osztályosok! Kedves harmadik osztályosok! Köszöntünk titeket a matematika birodalmában! 3. osztályban is folytatjuk a barangolást. Ismét új kalandok, új felfedezések és rejtvényes feladatok várnak rátok. tankönyv mellett

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Móra Ferenc: A kesztyű - Lapbook

Móra Ferenc: A kesztyű - Lapbook Móra Ferenc: A kesztyű - Lapbook Hogyan képzeled el az erdőt és benne az ottfelejtett kasztyűt? Szerinted ki felejtette ott? Színezd ki a kártyákat, és ragaszd a megfelelő helyre: egy pár vagy fél pár

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét!

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Bevezető Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Szeretettel köszöntünk az iskolában! Kövesd a munkafüzet címét, és járj te is nyitott szemmel a természetben! A feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Kedves Kollégák! Kedves Szülõk!

Kedves Kollégák! Kedves Szülõk! Kedves Kollégák! Kedves Szülõk! Az OKOS(K)ODÓ című kiadványunkat elsõsorban Az én matematikám című 1. osztályos tankönyvcsaládhoz készítettük. Természetesen használható más tankönyvek mellé, mert feladatsorai

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

XXXII. BORBÉLY SÁNDOR ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY Komplex anyanyelvi készségek tantárgy 3. évfolyam VÁC 2014.

XXXII. BORBÉLY SÁNDOR ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY Komplex anyanyelvi készségek tantárgy 3. évfolyam VÁC 2014. XXXII. BORBÉLY SÁNDOR ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY Komplex anyanyelvi készségek tantárgy 3. évfolyam VÁC 2014. KEDVES GYEREKEK! JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! Olvasd el figyelmesen a történetet! Az elrepült focilabda

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazok Képes különböző elemek közös tulajdonságainak felismerésére.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Matematika munkafüzet

Matematika munkafüzet Matematika munkafüzet osztályosoknak I. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Engedélyszám: TKV/35-10/2017 (2017.015.-20208.31.) A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 21.) EMMI-rendelet

Részletesebben

BEVEZETÉS. Kedves Kis barátunk!

BEVEZETÉS. Kedves Kis barátunk! BEVEZETÉS Kedves Kis barátunk! Szeretettel köszöntünk a 2. osztályban! Az én matematikám című tankönyvünk segítségével tovább kalandozhatsz a számok világában. Ebben a tanévben már százig számolunk. Az

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

Das bin ich, Anke Mayer. Das ist meine Familie.

Das bin ich, Anke Mayer. Das ist meine Familie. Das bin ich, Anke Mayer. Das ist meine Familie. 4 Ide te ragaszd be a saját fényképedet és a családod fényképét! Das bin ich,. Das ist meine Familie. 5 1 Hallo! Wie heißt du? 1. Ki van a képen? Találd

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A I. FELADATGYŰJTEMÉNY 1 2. ÉVFOLYAM Fonyódi Gábor Szabó Éva A kiadvány KHF/5015-5/2008 engedélyszámon 2008. 09. 29. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk Nyírd ki a mondatkártyákat Kati mesét olvas A dió csonthéjas gyümölcs Kétszer kettı egyenlı néggyel A felnıtteknek udvariasan köszönünk Rendben tartom a szobámat Étkezés elıtt mindig kezet mosok Alaposan

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske 1. Kövesd a pontozott vonalat! Ne emeld fel a kezedet! 2. Olvasd el figyelmesen az állatneveket! Melyik kétlábú és melyik négylábú állat? Írd le őket a megfelelő oszlopba! Melyik állat nem írható egyik

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben