Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény

2 A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: Jegesi Krisztina, Kóródi Bence Alkotó- és vezető szerkesztő: Kóródi Bence Tudományos szakmai lektor: Gajdóné dr. Gődény Andrea Pedagógiai lektor: Bosányi Éva Nyelvi lektor: Hedvig Olga Mária Fedélterv: Slezák Ilona Látvány- és tipográfiai terv: Dániel Andrea, Fekete Gabriella Illusztrációk: BECSki leonóra A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Nyomdai előkészítés: Szalai Éva, Fekete Gabriella Terjedelem: 14,42 (A/5) ív, tömeg: 287 gramm A könyvben felhasználásra került a Beszéd és anyanyelv, Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. osztályosoknak című mű, Műszaki Kiadó, Szerzők: Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó, Jegesi Krisztina. Grafikus: Becski Leonóra. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence. 1. kiadás, 2014 Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma:

3 Labdajáték Száll a labda, röpp, röpp, száll rajta a pötty, pötty. Kislány dobja, fiú kapja, itt a labda, hol a labda. Száll a labda, röpp, röpp, száll rajta a pötty, pötty. Jobbra-balra és forogva, sose essen le a porba. Kiss Dénes Jelmagyarázat Mondd ki! Olvasd el! Jegyezd meg! Tapsold le! Hallgasd meg! Párban vagy csoportban dolgozz! Játsszunk! Írd le! Húzd alá! Karikázd be! Rajzold le! Kösd össze! Színezd ki! Húzd át! Számolj! Számozd be!

4 Eseményképek Így szólunk egymáshoz 12 Állatvásár 14 Kirándul a család 16 Halló! Viszonthallásra! 18 Értsünk szót! 20 Rokonság a szavak között 22 4

5 Ellentét a szavak között 24 Látszatra ugyanaz 25 Szóból mondat 26 Több szóból egy szó 28 A szavak, a hangok és a betűk 30 Az ábécé és a betűrend 32 5

6 Eseményképek Akadállyal vagy anélkül? 36 Csíkos csikó 36 Nono, hógolyó! 38 Vödör, kendő, fedő, sütő 39 Falu és falú, hús és huss! 40 Ürge az űrben 42 6

7 Mitől hízik tíz csíz, tíz pinty? 44 Állatolimpia 48 Száll vagy szál? 50 Ál-la-tok or-vos-nál 52 Pi-a-con 53 Macs-ka, ol-ló, diny-nye 54 7

8 Eseményképek Vas-út, rend-őr, szem-üveg 56 Nem szorítja a kabátja 60 Ne adjuk fel! 62 A banánja bánja 64 Egyszer, ötször, hatszor 66 A szomszédság mulatsága 68 8

9 Lúdtoll a lúdtól 70 Gólyák gólyabálja 72 Varjú, bagoly, gólyaláb 73 Szablya és szabja 74 Álla-tok és állat+ok 76 Fát, vizet, vödröt 78 9

10 Eseményképek Húst a tűzbe! 80 Miből? Miről? Mitől? 82 Varázsoljunk bájitallal! 84 Le a hajóroncshoz! 86 Egy pórázon a gazdival 88 Alma? Alma! 92 10

11 Jósaink jelentik 94 Kérdeztél? Felelek! 95 Illik, nem illik 96 A részvétel a fontos 98 Hóban, fagyban, verőfényben 100 Játsszunk a nyelvvel!

12 Így szólunk egymáshoz 1. Kösd össze az egyforma betűkkel írt, köszönést alkotó szótagokat! Írd is le a különböző köszönéseket! Hel- -ó- -lom! -ko- -ka! -tok! -ló! Szer- -vusz- Szi- Csó- 2. Keretezd be az összeillő köszönéspár betűjelét képenként! Indokold meg! a) Hel-ló! Tisz-te-le-tem! b) Szi-a! Sze-vasz! c) Szer-vusz! Szi-asz-tok! a) Jó na-pot kí-vá-nok! Ke-zét csó-ko-lom! b) Ha-li! Csa-ó! c) Csó-ko-lom! Szer-vusz! a) Sze-vasz-tok! Szer-vusz-tok! b) Szi-asz-tok! Szi-ó! Hel-ló! c) Szi-ó-ka! Csá! Szi-a! Írj az üres helyre egy megfelelő köszönéspárt a pároddal! 3. Gyűjts minél több olyan köszönési formát, amelyet napszaktól függetlenül lehet használni! Írd le! 12

13 4. Húzd alá a helyes köszönésről szóló mondatokat! Kö-szö-nés-kor min-dig a sze-mé-be né-zek an-nak, a-ki-nek kö-szö-nök. Min-dig meg-vá-rom, hogy e-lő-re kö-szön-je-nek ne-kem. E-lő-re kö-szö-nök az i-dő-seb-bek-nek. Gyor-san, hal-kan kö-szö-nök, és u-tá-na han-go-san mon-dom el a mon-da-ni-va-ló-mat. 5. Színezd ki azoknak a vonalrajzát, akiknek a viselkedését helyesnek ítélted meg! 6. Egészítsd ki a bemutatkozó szöveget a rád vonatkozó információkkal! a ne-vem. A ba-rá-ta-im így szó-lí-ta-nak:. Is-ko-lánk neve: sze-re-tek. 7. Kösd a képekhez a névkártyákon lévő megszólításokat! Pótold a teljes nevüket a bal oldalon! F k te Pé e r Ta ács eréz F rka Cec lia Kocsi M rto Pe-ti Mar-ci bá-csi Ci-li Te-ri-ke né-ni 13

14 ÁllATVásár 1. Olvasd el a bal oldalon lévő mondatokat! Játszd el a fejmozdulatokat! Utána kösd össze a jobb oldalon lévő értelmükkel! Bó-lin-tunk. Jobb-ra és bal-ra ráz-zuk a fe-jün-ket. le-hajt-juk a fe-jün-ket. Tá-maszt-juk a fe-jün-ket. Nem ér-tünk e-gyet, nem tet-szik az, a-mit lá-tunk. Szé-gyell-jük ma-gun-kat. U-nat-ko-zunk. E-gyet-ér-tünk va-la-mi-vel, bá-torí-tunk va-la-kit. 2. Mutasd a kezeddel a párodnak a képeken látható kézmozdulatokat tetszőleges sorrendben! Ő mondja el, mit mutattál! Utána cseréljetek! Milyen gondolatokat fejeznek ki, és milyen helyzetekben használjuk a kézmozdulatokat a felsoroltak közül? Húzd alá! Indokold meg! Nem ér-tek ve-led e-gyet. Visz-lát! Nem ér-te-lek. Ez itt a hü-velyk-uj-jam. Nézz fel! Min-den rend-ben. állj fel! győ-ze-lem! Meg-í-gé-rem. Hall-gat-lak. vá-la-szo-lok. Majd te-le-fo-non be-szé-lünk! 3. Keretezd be azonos színnel a tartalmilag összekapcsolódó mondatokat! Válassz ki egy szöveget a négyből! Másold le a füzetedbe! Négy ó-rá-ig le-szek az is-ko-lá-ban. Iz-ma-id meg-e-ről-te-té-se u-tán i-zomfáj-dal-mat ér-zel. Az u-szo-da ma na-gyon zsú-folt. A ró-ka ra-vasz ál-lat. Ezt az ér-zést i-zom-láz-nak ne-vez-zük. Meg-szer-zi a hol-ló sajt-ját. Gye-re-kek-nek szer-vez-tek ú-szó-ver-senyt. U-tá-na fo-ci-e-dzés-re me-gyek. 14

15 4. Olvasd fel hangosan az alábbi mondatokat! Érzékeltesd az érzést a hangoddal! Kösd a mondatokat a megfelelő képhez! Indokold is meg! Meg-nyer-tem a ver-senyt. A kö-vet-ke-ző ó-ra test-ne-ve-lés lesz. Ösz-sze-vesz-tem a ba-rá-tom-mal. El-ve-szí-tet-tem a ked-venc ce-ru-zá-mat. E-gész dél-u-tán u-nat-koz-tam. Hol-nap in-du-lunk! El-es-tem, és fáj a lá-bam. Ö-tös lett a dol-go-za-tom Találj ki a csoportoddal a fenti mondatokhoz olyan helyzetet, eseményt vagy rövid történetet, amely a jelölésetekkel ellentétes érzést válthat ki! Számoljatok be róla az osztálynak! Mit fejez ki a képeken látható emberek testtartása, arckifejezése? Válaszd ki a felsorolt mondatok közül! Másold a megfelelő betűjelhez! A szótaghatárokat ne jelöld! a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) gon-dol-ko-dom. Nem gon-do-lom ko-mo-lyan. Pszt! Csend le-gyen! Bü-dös van! Nem a-ka-rom hal-la-ni! Ag-gó-dom. 15

16 Kirándul a család 1. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a képeknek megfelelő szavakkal! A hálót sző. Ősszel gyakran esik az. A kedvenc gyümölcsöm az és a. A és a háziállatok. Ez a már nyitva volt. Ez a Balázs. 2. Rendezd sorba a mondatok összekevert szavait! Írd le a mondatokat! Mi segít a mondat első és utolsó szavának megtalálásában? Beszéljétek meg! az Mennyi idő? a Vedd fel telefont! az meteorológusok A időjárást tanulmányozzák. 3. Pótold a mondatok kezdőbetűit! Tedd ki a megfelelő mondatvégi írásjelet! ikor kezdődik a film aj, eltűnt egy szelet a tortából pu, labdázz velem egy kicsit 16

17 4. Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal! Utána írd le! Rajzold le azt a tárgyat, amelyről olvastál! Afurulyafúvóshangszer.Általábanhételülsőésegyhátsólyukvanrajta. 5. Mesélj egy-egy rövid történetet a képekről! Használd a megadott szavakat és mondatokat! Másold le a szavakat és a mondatokat a megfelelő csoportba! A tehenet megfejik. torreádor bikaviadal tehén közönség Egészséges? lobogtat fehér Vörös. félelmetes Fuss! fejés tej Felöklelte. szavak: Szavak: Mondatok: Mondatok: 17

18 Halló!... Viszonthallásra! 1. Mely mondatokat használjuk a telefonbeszélgetés elején, és melyeket a végén? Kösd a megfelelő képhez! Indokold meg választásodat! Halló! Én vagyok az, tessék parancsolni! Talán legközelebb Én Holnap vagyok újra az, hívlak. tessék Halló! parancsolni! Viszonthallásra! Tessék! Szűcs Kázmér vagyok. Talán legközelebb Holnap újra hívlak. Üdvözlöm! Várom a hívását! Viszonthallásra! Halló, itt Simon Attila Tessék! beszél! Szűcs Kázmér vagyok. Üdvözlöm! Várom a hívását! Halló, itt Simon Attila beszél! Rendben, akkor ma este! Szia! Halló! Szia! Rendben, akkor ma este! Szia! Halló! Szia! 2. Másolj le egy olyan mondatot a fentiek közül, amelyet a tanítódnak, és egy olyat, amelyet a barátodnak mondanál telefonálás közben! Indokold meg! Tanítómnak: Barátomnak: 3. Tegyél pipát azok elé a mondatok elé, amelyek a telefonálással kapcsolatos udvarias viselkedésről szólnak! A többit húzd át! Amikor telefonálok, először mindig köszönök, bemutatkozom, és a beszélgetés végén sosem felejtek el elbúcsúzni. Tudom, hogy már este 9 is elmúlt, de ma még nem hívtam fel a barátomat. Megcsörgetem, talán még nem alszik. Anyukámat keresték telefonon, de éppen kivitte a szemetet. Addig is igyekeztem szóval tartani a nénit. Beteg osztálytársamat felhívtam, hogy van, és megígértem neki, hogy amint tehetem, átviszem a leckét. 18

19 4. Mely helyzetekben használjuk a bal oldali mondatokat? Kösd össze a megfelelő mondatkártyával! Ne haragudj, megismételnéd? Elnézést, nem ezt a számot szerettem volna hívni. Ne haragudj, később visszahívlak. Bocsáss meg, későn hallottam meg a csörgést. Mire odaértél a telefonhoz, már abbahagyta a csörgést, lerakták. Rosszkor vagy beszélgetésre alkalmatlan helyen csörgött a telefon. Nem hallottad, hogy mit mondott a barátod a telefonban. Tévesen kapcsolt a telefon. 5. Írd le valamelyik családtagod nevét és telefonszámát! Jegyezd meg! Mondd el emlékezetből a telefonszámot! 6. Olvasd el a hívó fél mondatait! Mit válaszol a hívott fél? Írd le! Számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét! Hívó fél: Hívott fél: Alizzal szeretnék beszélni. Jó napot kívánok! Barna Tamara vagyok. Szia, Aliz, de jó, hogy elértelek! Köszönöm, várok. 7. Bonyolíts le egy telefonbeszélgetést a pároddal! A téma és a szereplők személye tetszőleges lehet. Használjátok fel a telefonálásról tanultakat! Utána adjátok elő a beszélgetést az osztálynak! 19

20 Értsünk szót! 1. Mit látsz a képeken? Válaszd ki a szavak közül! Egy képhez több szó is tartozik. Írd a képek alá a hozzájuk tartozó szavakat! dátum, bodega, kerékpár, spájz, párna, keltezés, vánkos, bódé, kamra, bicikli 2. Karikázd be a mondatokba illő szavakat! Másold le a mondatokat a füzetedbe! Foglald mondatba a nem odaillő szót is szóban! Holnap megveszem az új / ujj táskámat. Az apukám minden reggel korán kell / kel fel. Már nem fog jól ez a toll / tol. Az asztalos szegel / szeggel illesztette össze a deszkákat. A népi jóslás szerint, ha a fecske alacsonyan szál, / száll, eső lesz. 3. Kösd össze a szavakat a hozzájuk tartozó képekkel! Mondj ki, majd írj le minden szót visszafelé! Utána rajzold le őket! a) bál b) mozi c) ajak d) káró e) pék a) b) c) d) e) 20

21 4. Találd ki azt a szót, amely mindkét mondat értelmének megfelel! Írd le! a) Idős emberek hajszíne. A nyár után következő évszak. b) Ezzel rágod meg a falatot. Kezével markol, tart. c) Kezét nyújtja, hogy elvegye. Hosszú fülű rágcsáló. d) Testrész a száj alatt. Lábaira nehezedve egy helyben marad. 5. Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal! Számold meg mondatonként a szavakat! Utána írd le a legtöbb szóból álló mondatot ide! Azállomásonsokanvannak. Avonattízpercmúlvaindul. Máramindenhelyjegyelfogyott. 6. Húzd át a mondatkártyákban azokat a szavakat, amelyek a mondatokat hamissá, értelmetlenné teszik! Utána írd melléjük a szerinted helyes szavakat! Indokold is meg! A hal az akváriumban szalad. Az éhes kutya csontot iszik. A mókus a ketrecében cammog. A papagáj az óljában repked. 7. Egy-egy piros szó két mondatba is illik. Kösd a szó magyarázatát a megfelelő mondathoz! Festés után a sárga lett. fal a ház oldala Piri csokoládét ebéd előtt. mohón eszik Zsolti kavicsot a tóba. hangszer dob A zenekarban a leghátul található. hajít Laci jelvényt az ingére. égés tűz A balesetkor a mindent tönkretett. tűvel odaerősít 21

22 Rokonság a szavak között 1. Mely szavak értelme hasonló vagy azonos? Karikázd be azonos színnel! műsor napos derűs egyértelmű világos előadás röpül produkció repül felhőtlen száll nyilvánvaló 2. Másold a képek mellé a hozzájuk tartozó szavakat! sír, ápolt, magas, zokog, csinos, elegáns, nyúlánk 3. Kösd össze a hiányos mondatokat a hozzájuk illő képekkel! Keretezd be a rokon értelmű szavak közül a szólásmondásokba illőket! Írd le a teljes mondatokat a füzetedbe! Furfangos, Ravasz, Agyafúrt, mint a... Gyors, Élénk, Fürge, mint a... Ragaszkodó, Hűséges, Kitartó, mint a... Bátor, Vakmerő, Merész, mint az Mely szavak hiányoznak a mondatokból? Kösd össze! Ismét egy... jókedvvel teli napon vagyunk túl. nyári napunk lesz. új évet kívánok! Egy szórakoztató műsort láttam a tévében. Derűs vidám Boldog felhőtlen 22

23 5. Mondj minden szóval mondatot! Írj a szó mellé egy a mondatodba illő, vele rokon értelmű szót! elad fecseg füllent kortyol vacog szunyókál 6. A termés, termény betakarítását többféleképpen is mondjuk. A szókártyákon ezzel rokon értelmű szavakat soroltunk föl. Melyik szó melyik mondatba illik? Írd oda a kártya számát! Mit veszel észre? 1. szüretelik 2. szüret 3. aratják 4. aratása Júniusban a búzát. A búza júniusra esik. A fákról az almát kosarakba. A idején az alma lekerül a fákról. A szőlőt közösen a családtagok. A a családtagok közös munkája Melyik szóval helyettesítheted a színes szavakat? Kösd össze! A juhászlegény jószívű ember volt. suliban Más kárából tanul az okos. loholt el Előttünk futott el a nyúl. vigadnak A gyerekek is mulatnak a szüreti bálon. bölcs Mi történt ma az iskolában? jóságos Csoportosítsd a szókártyákat színezéssel a kiemelt szavak színe szerint! Miért kerültek egy csoportba ezek a szavak? Indokold meg! kibújik lusta csinos mohó előbukkan takaros torkos lógós előbújik falánk mutatós mértéktelen telhetetlen ingyenélő tetszetős semmittevő bájos naplopó vonzó kinő 23

24 EllenTÉT a szavak között 1. Keresd meg a szótáblában az egymással ellentétes értelmű szavakat! Színezd egyforma színűre az ellentétpárokat! Utána alkoss velük mondatokat! sír szomorú öreg száraz felrak gyerek fiatal hoz egyszerű világos vidám alacsony bonyolult levesz visz felnőtt nedves sötét nevet magas 2. Fejezd be a mondatokat egy-egy ellentétes értelmű szóval! Dani az első a tornasorban, tehát nem alacsony, hanem nagyon is. Ákos, aki sportolni jár, gyorsan fut, a kissé duci barátja viszont. A rádió a szomszédban éppenséggel nem halkan szól, hanem. Hófehérke szép és jóságos, a mostoha azonban és. 3. Mely szavak alkotnak ellentétet a mondatpárokban? Karikázd be! Válaszd ki az egyiket a szópárok közül! Húzd alá! Írj vele rövid mondatot! Bölcs, mint a bagoly. Buta, mint a szamár. édes, mint a méz. Savanyú, mint az ecet. olyan hideg, mint a jég. Olyan forró, mint a tűz. Illatos, mint a rózsa. Büdös, mint a görény. 24

25 Látszatra ugyanaz A mondatok dőlt betűs szavaival alkoss egy másik mondatot a pároddal! A szavak teljesen más értelmükben szerepeljenek! Írd le a mondatokat a füzetedbe! A fáradt vándor este korán aludni tér. Azt kívánta, hogy legyek bátor. Az ír labdarúgók örültek a győzelemnek. Ez a kör az én köröm. Egészítsd ki a hiányos mondatpárokat ugyanazzal a szóalakkal! Miben különböznek a mondatokba írt azonos szavak egymástól? Magyarázd el! Az első díj egy nyakba akasztható, aranyból készült... A kutyám olyan gyors, hogy én sosem... utol. Megint túl sok édességet ettél, ne csodáld, hogy fáj a... máma már nem... tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Idős vagyok ugyan, de a... ellenére mindent meg tudok oldani. A kéményseprő szerszáma mindig csupa Mit látsz a képeken? Két képet nevezz meg egy azonos alakú szóval! Írd le! Kösd hozzá a két képet! Utána kösd össze a képeket azzal a kérdéssel, amelyre válaszolnak! Mit csinál? Mi? 4. Mely szavaknak van egymástól teljesen eltérő, kétféle jelentésük? Színezd ki az azonos alakú szavak szókártyáját! Alkoss rövid mondatokat a szavak mindkét jelentésével szóban! Írj le egy mondatpárt! fog akarom terem kérem vacog verem teker karom 25

26 Szóból mondat 1. Melyek a toldalékos szavak? Haladj balról jobbra! Húzd alá! Álló egyenessel jelöld a szótő és a toldalék határát! könyvet elefánt ablakot pánt gyümölcsöt vet bamba házba goromba rakétába gomba baba futja kopja zárja kaja hívja kabátja hídon beton sampon lapon rokon asztalon 2. Miért értelmetlenek az alábbi mondatok? Magyarázd el! Írd le a kijavított mondatokat! Juli levette a napszemüveg. Az erdei fákat sokáig élnek. A krumpli Amerika került hozzánk. A tájékozódásban sokat segítenek a térkép. 3. Pótold a találós kérdések szavainak hiányzó toldalékait! Utána fejtsd meg őket! Fordítsd meg a füzetedet! Ellenőrizd a megoldásodat! a) Melyik ló lobog a szél? c) Melyik ló fog hal? b) Melyik tetőre tesznek ennivaló? d) Melyik tó nincs víz? 26 a) A zászló. b) Az etetőre. c) A háló. d) A hintóban.

27 4. Alkoss az összekevert szavakból mondatokat! Szükség esetén toldalékold a szavakat! cirkusz A bohóc a legjobban. a tetszett felhőkarcoló toronyszerű A magas, épület. A sétáltak gyerekek park a. 5. Bontsd szavakra a betűhalmazt! Írd le a szavakat csoportosítva! A toldalékos szavak oszlopában válaszd le a toldalékot! Alkoss mondatokat! Minél több szót használj fel! Írd le a füzetedbe! látjavadászkacsarókátcsőrébenhalattart Toldalékos szavak Toldalék nélküli szavak 6. Keresd meg a szavak tövét! Válaszd le a toldalékot függőleges vonallal! látjuk fonja szaladj tévedsz kenje nézegetsz fogadta megfagysz engedsz adta rántja kívánják engedjétek kergetsz látjátok maradhat Két toldalékos szóval írj rövid mondatot! 27

28 Több szóból egy szó 1. Alkoss összetett szavakat! Kösd össze azokat a szavakat és képeket, amelyek összekapcsolva új értelmes szót alkotnak! Mondd ki! Írd is le a szavakat! gesztenye... hinta... sor... katica... szakács Magyarázd el az összetett szavak jelentését! Alkoss szóláncot belőlük! Kezdd a képen is látható szóval! Írd le a láncot alkotó szavakat egymás után! ágybetét könyvjelző körhinta lámpatest betétkönyv hintaágy jelzőlámpa testnevelés 3. Keresd meg az emelgetős játék során használt népi mondókában az öszszetett szavakat! Másold le őket az összes lehetséges helyen elválasztva! Ignác, mit látsz? Eget, földet, vaskarikát, Közepébe bölömbikát, Átugrom a nagy patikát, A nagyapád vaskalapját. 4. Alkossatok párokat! Játsszátok el az emelgetős játékot! Mondjátok hozzá a felelgetős mondóka szövegét is! 28

29 5. Mi lehet az emelgetős játék neve? Mondd másképp a szavakat! Megfejtésül egy összetett szót fogsz kapni. Írd le! ételízesítő: + zúzás: = 6. Melyik szó alkot a sorban minden szóval összetett szót? Készíts rajzot róla a sorok végére! A pontok a betűk számát jelölik. Utána írd le az öszszetett szavakat! dobó játék építő..... fa tető lakó tető tű csúcs Olvasd fel többször az alábbi összetett szavakat! Válassz ki egyet! Mondd el egymás után gyorsan, minél többször! Utána próbáld ki másik szóval is! tevekaraván vadmeggymag csermelycsobogás Húzd alá az alábbi szavak közül az összetett szavakat! Írd le az összes szót elválasztva minden lehetséges helyen! Ne feledd, hogy az összetétel határa erősebb szabály, mint az elválasztás általános szabályai! narancsdzsúsz vaságyat földesúr bravúr olvasztja betonút tölgyerdő meggydzsem 9. Melyikőtök tud magától minél több összetett szót írni? Versenyezzetek! 29

30 A szavak, a hangok és a betűk 1. Mondd ki a képek nevét hangokra bontva is! Mondd ki a szavakat a betűgyöngyökön kiemelt betű alapján! Kösd össze a képpel! Írd le a szavakat a gyöngysorok mellé! 2. Mit látsz a képeken? Mondd ki! Utána mondd ki a szavak első hangját is! A kezdőhangokat jelölő betűket írd a képekhez! Olvasd össze a nyilakat követve! Milyen szót kaptál? Írd le! Rajzold is le! START 3. Karikázd be egyforma színű ceruzával az azonos betűtípussal írt betűket! Olvasd össze a betűket balról jobbra! Írd le a szavakat! d h i ó a v sz i j i l v l n a a m á r l v o á s ny 30

31 4. Számozd be a képeket a mondóka sorrendjében! Válaszd ki a meghatározásokhoz tartozó szavakat! Írd le! (Egy meghatározáshoz több szó is tartozhat.) varjú károg, fú a szél, Esik a hó, itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. vígan csúszik a kis szán, Most örülök igazán. Hárombetűs szó, amely kétjegyű betűvel kezdődik: Ötbetűs szó, benne két kétjegyű betűvel: Hárombetűs szó, amely csak egyjegyű betűkből áll: Ötbetűs szó, amely csak egyjegyű betűkből áll: 5. Ruhadarabok betűit kevertük össze. Melyek ezek? Írd le! A képek segítenek. Hány betűből állnak a szavak? Számold meg! Írd a szó mellé! Hasonlítsd össze a megoldásodat a párodéval! kedzsi nyoszka kőknyenda kapas 6. Olvasd el az első szópárt! Mi a szabály? Írd be a hiányzó szavakat! locsog loccsan sziszeg dobog roppan morran rottyan 31

32 Az ábécé és a betűrend 1. Számozd be a kártyákra szakadt ábécét a betűrendnek megfelelően! Utána másold le sorban írott kisbetűkkel a magyar ábécé betűit! gy h i í j o ó ö ő p q e é f g r s sz t ty u ú a á b c cs d dz dzs ü ű v w x y z zs k l ly m n ny 2. Mely betűk laknak a megadott betűk előtt és mögött az ábécében? Írd be! m sz cs í 3. Írd le öt osztálytársad becenevét ábécérendben! 4. Mit látsz a képeken? Mondd ki! Írd le a szavakat és a képek nevét ábécérendben! 32

33 5. Húzd alá azt az öt nevet, amelyik a legjobban tetszik neked! Írd le a kiválasztott neveket betűrendben! Noémi, Ádám, Cili, Dezső, Ede, Fruzsina, Réka, Gergely, Zoltán, Helga, Ildikó, Sára, Károly, Bálint, Lilla, Miklós, Olívia, Csilla, Péter, Szabolcs, Tímea, Viktor, Ödön, Zsófia 6. Számozd meg a betűrendnek megfelelően a településeket! Írd le! Gyúró Agárd Tihany Páty Makó Dörgicse 7. Húzd alá más-más színnel a különböző betűkkel kezdődő szavakat! Írd őket betűrendben a megfelelő oszlopba! tusol, dalol, látom, egér, indul, dörren, lökdös, ibolya, erős, túró, istálló, dongó, ilyen, ember, létra, liba, ebéd, duda, írás, evett, takaró, tök, lovak, tinta, dinnye D I L E T 8. Számozd meg a szavakat a betűrendnek megfelelően! Írd le a szavakat betűrendben! pulyka pingvin pók párduc 33

34 Akadállyal VAGy anélkül? 1. Mondd ki a betűknek megfelelő hangokat! Másold le a beszédhangokat jelölő betűket a meghatározásuk alá! Hogyan nevezzük az azonos csoportba tartozó betűket? Írd le a csoportok fölé! R k e sz a B ó ü m í p H Ejtésükkor a kiáramló levegő nem ütközik akadályba. Ejtésükkor a kiáramló levegő akadályba ütközik. 2. Sorold betűrendbe a magánhangzót jelölő betűket! Írd alájuk az őket követő mássalhangzó betűjét! Magánhangzók: Mássalhangzók: 3. Mely képek nevének betűit emeltük ki? Kösd össze a betűkártyákat a képekkel! Utána színezd ki a betűkártyákat az alul megadott színekkel! k e n g r b sz m g l l e e í i ó a á i a e ü e k r l b é 34 a) Csak magánhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek pirosak! b) Csak mássalhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek kékek! c) Magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő betűk is szerepelnek rajtuk. Legyenek zöldek!

35 4. Mely betűk hiányoznak a közmondásokból? Írd be a hiányzó betűket! Utána kösd össze a közmondásokat a magyarázatukkal! Olvasd fel a közmondásokat úgy, hogy csak a magánhangzóikat mondod ki! Ki kor n ke, ar nyat lel. Nincs ok panaszra, a végén minden rendben lesz. Ba ban ismerj k meg a arátot. A szorgalmas munkának meglesz az eredménye. N ncsen e ber hiba nélk l. Probléma, gond esetén derül ki, hogy ki áll az ember mellett. Min en jó, ha a v ge ó. Senki sem tökéletes, mindenki hibázhat. 5. Mely mondatokhoz illenek az alábbi szavak? Írd a szavakat a megfelelő mondatok végére! fiók madarak pilla nevezetesség A leghosszabb szó: Három egyforma magánhangzót tartalmazó szó: A szóban két magánhangzó áll egymás mellett: Öt betűvel leírt szó. Kimondva négy hangot ejtünk: 6. Ellenőrizd magad! Egészítsd ki a hiányos mondatokat! A beszédhangokat írásban jelöljük. A magánhangzók ejtésekor a levegő ütközik akadályba a szájüregben. A mássalhangzók ejtésekor a kiáramló levegő ütközik. Az akadály lehet a fog,, a szájpadlás és a. Egy olyan mássalhangzónk van, amelynek ejtésekor az akadály a torkunkban lévő két hangszalag rése. Ezért gégehangnak és torokhangnak is nevezik. Az ezt a hangot jelölő betű a. 35

36 CsÍKos csikó 1. Olvasd el a két szórácsban szereplő szavakat! Hasonlítsd össze! Mi a szabály? Beszéld meg a pároddal! Írd be az üres helyekre a hiányzó szavakat! Foglald mondatba szóban! hal vét hál háj tőr kór lep kén hát fel fél 2. Tagold szavakra a betűsort álló egyenes vonalakkal! Csoportosítsd a szavakat magánhangzóik hosszúsága alapján! hálópontkabáthorgászléppatatányérollótérképtelefonpostacsákókönyv Csak rövid magánhangzót tartalmazó szavak: Csak hosszú magánhangzót tartalmazó szavak: Rövid és hosszú magánhangzót is tartalmazó szavak: 3. Mondd ki a képek nevét! Írd alájuk a szavak magánhangzóit! 4. Olvasd fel a magánhangzókat! Ügyelj a helyes ejtésükre! A hosszú magánhangzókat karikázd be zölddel, a rövideket kékkel! Gyorsan dolgozz! ó é i ő u a í o ű e á ú ö ü 36 Ű O É Ú I E Á Ó A Ö U Ő Í Ü

37 5. Az ábrákban felsoroltuk a rövid és hosszú magánhangzókat jelölő betűket, de mindegyikből hiányzik néhány. Írd be a hiányzó betűket az ábrákba! e i o ú á ő ü ó é ö ü a ű ő í á o u á i í ó ő e é ű 6. Mely szavak illenek a mondatokba a dőlt betűsek közül? Karikázd be! Másold le a mondatokat! Ügyelj a helyesírásra! A kertemben a paradicsom mellé került a rétek. / retek. Nem merek / mérek beugrani a hideg vízbe. A vérem / verem tetejét már befedték vesszőkkel. Gyönyörű térek / terek és parkok díszítik a nagyvárost. 7. Találd ki a képrejtvények megoldását! Írd le az összetett szavakat! + = + = 8. Nagyi keresztrejtvényt fejt. De nem minden szó jut eszébe. Segíts neki a megfejtésben! Tapsifüles rágcsáló, Fegyver, de nem 3 betű: kés, 3 betű: Sertés más néven, R rálépünk, 5 betű, 5 betű: az első sz: Küld ellentéte, Elvisel, 3 betű, 3 betű: az utolsó r: 37

38 Nono, hógolyó! 1. Mondd ki a szavakat! Pótold az ékezeteket! Írd le a szavakat betűrendben! lobogo borso fogo pok mosolyog korso homokozo koro 2. Írd a szavak végére az o, ó betűvel jelölt, hiányzó magánhangzókat! goly n di oll tanul aut kór bors holl ír non pól trik tot bír kors 3. Olvasd el a találós kérdéseket! Utána olvasd fel hangosan a szósorokban a lehetséges megfejtéseket! Karikázd be a helyeset! Írd is le! Kiszakadt egy nagy-nagy zsák, ló jó tó hó szó ó dó szerteszórja tartalmát. Szeretik a gyerekek, tudod-e, hogy mi lehet? Zöld burokban születtem, karó maró váró író nyíró dió túró mikor aztán nagy lettem, a zöld burok kifeslett, és az úrfi leesett. Kukoricán vígan megél, ló futó rigó kancsó manó ajtó disznó egész nap csak röfög, henyél. Orrával túr ólat, földet, ne gondoljad őt ökörnek! 4. Kik lehetnek a mondatok szereplői? Írd le! Számol, majd megkeresi az elbújt játékosokat. Ő a (4). Az iskolában alsós gyerekeket oktat. Ő a (6). Pálcával a kezében varázsigét mormol. Ő a (7). Nem vásárol, hanem kiszolgál a boltban. Ő az (5). 38 Regények, történetek születnek a tollából. Ő az (3).

39 Vödör, kendő, fedő, sütő 1. Csoportosítsd a személyneveket a képek mellé! Ügyelj a helyesírásukra! Gergő Gyöngyvér Döníz Ernő Győző Kincső Ödön György Töhötöm Emőke Gyöngyi Villő 2. Rakd sorba a szótagokat! Másold le a szavakat a hozzájuk illő képek alá! työ zö gő fö gő rö gő rö työ gyö gü gő 3. Figyeld meg jól a képeket! Egészítsd ki a mondatokat a szavakkal és a képek neveivel! előtt között fölött mögött A tető van a felhő. A csörgő és a teniszütő a fedő van. Az etető a és a szőlő között van. A tölgy áll Gergő. A előtt körző van. Az erdő fölött száll a. 4. Az alábbi szavakból megszöktek a vastaggal szedett betűk. Tedd vissza őket a helyükre! Írd le a szavakat! ő leveg ö ö vrs ő fürdkád ö ő blcs 39

40 Falu és FAlú, hús és huss! 1. Másold le a szavakat a megfelelő csoportokba! Írd át a leírt szavakban az u, ú betűket színes ceruzával! satu lúd uborka csavarhúzó kukorica daru tyúk fúró hattyú mandula grépfrút burgonya kókusz cukkini gyalu madarak: gyümölcsök: zöldségek: szerszámok: 2. Pótold a hiányzó u vagy ú betűket a szavakban! A felső és az alsó sor egy-egy szava összeillik, szókapcsolatot alkot. Kösd össze! Írd is le a füzetedbe! meggy jtott villámláb tcai savany r galmas ár s t ró r gó gy fa f tó 3. Mit látsz a képeken? Írd le a nevüket u, ú betűt tartalmazó szóval sorban, balról jobbra! 4. Hosszú vagy rövid magánhangzó hiányzik a szócsoportok végéről? Írd be a betűjét! lap bossz búcs sar ham koszor foganty baty 40 any borj bor Pity

41 5. Fejtsd meg a képrejtvényeket! Írd le melléjük a kapott szavakat! + ú = + ú = k + = Melyik dőlt betűs szó illik a mondatba? Karikázd be! Miért? Indokold is meg! Ez kedvező árú / áru termék, alacsony az ára. Ez az árú / áru finom, friss, most érkezett. A magas falu / falú várra nehéz felmászni. A falu / falú újabb lakókkal gyarapodott. Fejtsd meg a rejtvényt! Egy állat nevét kapod! 1. Erszényes állat. 2. A fa elégése után visszamaradó szürke por. 3. A fociban az a hely, ahová a gólt rúgják. 4. Kisebb település. 5. Teher emelésére való gépezet. 6. Eladásra szánt termék. Írd ide a megfejtést! Melyik állat nevét rejtik a színes négyzetek? Nézz utána! Mi a közös a rejtvény megoldásának szavaiban? Beszéld meg a pároddal! Írd le az évszakhoz tartozó hónapok nevét! Melyik hónap nevében hallasz u hangot? Húzd alá! Melyikben ú-t? Karikázd be! TAvasz nyár ősz tél 41

42 Ürge az űrben 1. Alkoss szavakat a mássalhangzók és a magánhangzók összeillesztésével! Kösd össze a bal és jobb oldali oszlop összetartozó betűsorait! Írd le a szavakat betűrendben! f gg ny e ű gy r ü é b t ü ö k szty ű á t nd r ű ű b b j e ű 2. Pótold a szavak hiányzó ü, ű betűit! Melyik szóban szerepel ű? Keretezd be! egyed l mer l t ske b vész f lke b szke t csök t ntetés cs r k rt d h res men der rev güz esk gyönyör 3. Keresd meg a képek nevét a betűrácsban! Balról jobbra és felülről lefelé is keress! Színezd ki, majd másold le a szavakat! e r gy ű r ű f b v k e s e ly ű e f o k ü t e z t ű sz z n ü l e ű g t ű r h a j ó t ü s k e ű f g j m k e sz ty ű n 4. Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban! szépül, butul, zöldül, zárul, sérül, 42

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske 1. Kövesd a pontozott vonalat! Ne emeld fel a kezedet! 2. Olvasd el figyelmesen az állatneveket! Melyik kétlábú és melyik négylábú állat? Írd le őket a megfelelő oszlopba! Melyik állat nem írható egyik

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelv kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 MIT FIGYELTÉL MEG ELSÕ OSZTÁLYBAN? Ebben a fejezetben visszatekintünk arra, mit figyeltetek meg elsõ osztályban a hangokról,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel!

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Demény Piroska Szilágyi Mária Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Játékos nyelvi feladatgyűjtemény ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből (Erdélyi

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Iskolai forduló 2014.. december 10. 4. osztály tanuló

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK

ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N3* RENDES MÉRÉS. szakasz MAGYAR NYELV 0. május 8., kedd / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete töltőtoll vagy

Részletesebben

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Árvainé Libor Ildikó Horváth Andrásné Szabados Anikó Környezetünk titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó 2013 Növények az iskola környékén 1. Melyik iskolai környezet barátságosabb?

Részletesebben

a) pont-bont, toboz-doboz, fonal-vonal, baba-papa, néz-kéz-méz-géz

a) pont-bont, toboz-doboz, fonal-vonal, baba-papa, néz-kéz-méz-géz Megoldások 1. Ismétlő-gyakorló feladatok 1.1 A magánhangzók időtartamának jelölése 1. Feladat a) pl. sző, lő, lát, lök, kél, öt, fák, lak s i e z c l ő é f k c á ö n a t l 2. Feladat a) ólba lehetőség

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás munkafüzet 2. osztályosoknak 13., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Mikor ö és mikor õ? 1. a) Olvasd el a szólásokat, közmondásokat!

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ Kaptok egy 3 kérdésből álló kvízt. Karikázzátok be

Részletesebben

Megoldások 4. osztály

Megoldások 4. osztály Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny Megyei döntő 2015. február 14. Megoldások 4. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől,

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Császárné Horváth Janka szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 5. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_5.indd 1 2011.07.20. 15:21:46 Lektorálta: Dr. Goda

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

a szó elején a szó közepén a szó végén

a szó elején a szó közepén a szó végén 1. szógyűjtés Gyűjts szavakat, melyben ő(ö) és ű(ü) található! ő(ö) ű(ü) a szó elején a szó közepén a szó végén ő ö ő ű ö ű ö ü ő ü ő ő Ö ő ű ű ű ű ő ü ő ö ő ű ö ö ű ő ű ő 2. olvasás Olvasd el hangosan

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 6

MagyarOK 1.: munkalapok 6 1. Szia! Mit csinálsz? A parkban vagyok, és újságot olvasok. Az irodában vagyok. Ideges vagyok, mert nem működik a számítógép. Egy/Az étteremben vagyok, és italt rendelek. A könyvtárban vagyok, és házi

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna. Ábécéskönyv. 1. osztály. 7., javított kiadás

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna. Ábécéskönyv. 1. osztály. 7., javított kiadás Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Ábécéskönyv 1. osztály TARTÓS TANKÖNYV 7., javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 18 NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ MEG MÁLÉSZÁJ (125. oldal) Á Ü Û OLVASD EL A BETÛKET! Á U Ó I Ü

Részletesebben

Vissza a mondatokig!

Vissza a mondatokig! Vissza a mondatokig! Ismét együtt! Ismételjünk! Meséljetek csoportban egy történetet a fejezetnyitó képről! Mindegyikőtök egy-egy mondattal folytassa tovább az eseményeket! 1. a) Olvasd el a szöveget!

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET KÉSZÍTETTÉK: Álmosné Fehér Marianna Baldaváriné Juhász Éva A kiadvány KHF/1746-4/2009. engedélyszámon 2009.03.23. időponttól

Részletesebben

HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL

HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL 1 1. Nézd meg a kártyát! Hol használjuk ezt a kártyát? Mire való? Mit jelent a rajta lévô szám? Hasonlítsd össze a saját kártyádon lévô számmal! 2. Tanítód segítségével értelmezd

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Néha nehéz dönteni SZKB104_12

Néha nehéz dönteni SZKB104_12 Néha nehéz dönteni SZKB104_12 TANULÓI NÉHA NEHÉZ DÖNTENI 4. ÉVFOLYAM 115 D1 Feladatkártya 1. Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 1. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 1. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 1. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben