Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény

2 A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: Jegesi Krisztina, Kóródi Bence Alkotó- és vezető szerkesztő: Kóródi Bence Tudományos szakmai lektor: Gajdóné dr. Gődény Andrea Pedagógiai lektor: Bosányi Éva Nyelvi lektor: Hedvig Olga Mária Fedélterv: Slezák Ilona Látvány- és tipográfiai terv: Dániel Andrea, Fekete Gabriella Illusztrációk: BECSki leonóra A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Nyomdai előkészítés: Szalai Éva, Fekete Gabriella Terjedelem: 14,42 (A/5) ív, tömeg: 287 gramm A könyvben felhasználásra került a Beszéd és anyanyelv, Nyelvtan-helyesírás tankönyv 2. osztályosoknak című mű, Műszaki Kiadó, Szerzők: Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó, Jegesi Krisztina. Grafikus: Becski Leonóra. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence. 1. kiadás, 2014 Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma:

3 Labdajáték Száll a labda, röpp, röpp, száll rajta a pötty, pötty. Kislány dobja, fiú kapja, itt a labda, hol a labda. Száll a labda, röpp, röpp, száll rajta a pötty, pötty. Jobbra-balra és forogva, sose essen le a porba. Kiss Dénes Jelmagyarázat Mondd ki! Olvasd el! Jegyezd meg! Tapsold le! Hallgasd meg! Párban vagy csoportban dolgozz! Játsszunk! Írd le! Húzd alá! Karikázd be! Rajzold le! Kösd össze! Színezd ki! Húzd át! Számolj! Számozd be!

4 Eseményképek Így szólunk egymáshoz 12 Állatvásár 14 Kirándul a család 16 Halló! Viszonthallásra! 18 Értsünk szót! 20 Rokonság a szavak között 22 4

5 Ellentét a szavak között 24 Látszatra ugyanaz 25 Szóból mondat 26 Több szóból egy szó 28 A szavak, a hangok és a betűk 30 Az ábécé és a betűrend 32 5

6 Eseményképek Akadállyal vagy anélkül? 36 Csíkos csikó 36 Nono, hógolyó! 38 Vödör, kendő, fedő, sütő 39 Falu és falú, hús és huss! 40 Ürge az űrben 42 6

7 Mitől hízik tíz csíz, tíz pinty? 44 Állatolimpia 48 Száll vagy szál? 50 Ál-la-tok or-vos-nál 52 Pi-a-con 53 Macs-ka, ol-ló, diny-nye 54 7

8 Eseményképek Vas-út, rend-őr, szem-üveg 56 Nem szorítja a kabátja 60 Ne adjuk fel! 62 A banánja bánja 64 Egyszer, ötször, hatszor 66 A szomszédság mulatsága 68 8

9 Lúdtoll a lúdtól 70 Gólyák gólyabálja 72 Varjú, bagoly, gólyaláb 73 Szablya és szabja 74 Álla-tok és állat+ok 76 Fát, vizet, vödröt 78 9

10 Eseményképek Húst a tűzbe! 80 Miből? Miről? Mitől? 82 Varázsoljunk bájitallal! 84 Le a hajóroncshoz! 86 Egy pórázon a gazdival 88 Alma? Alma! 92 10

11 Jósaink jelentik 94 Kérdeztél? Felelek! 95 Illik, nem illik 96 A részvétel a fontos 98 Hóban, fagyban, verőfényben 100 Játsszunk a nyelvvel!

12 Így szólunk egymáshoz 1. Kösd össze az egyforma betűkkel írt, köszönést alkotó szótagokat! Írd is le a különböző köszönéseket! Hel- -ó- -lom! -ko- -ka! -tok! -ló! Szer- -vusz- Szi- Csó- 2. Keretezd be az összeillő köszönéspár betűjelét képenként! Indokold meg! a) Hel-ló! Tisz-te-le-tem! b) Szi-a! Sze-vasz! c) Szer-vusz! Szi-asz-tok! a) Jó na-pot kí-vá-nok! Ke-zét csó-ko-lom! b) Ha-li! Csa-ó! c) Csó-ko-lom! Szer-vusz! a) Sze-vasz-tok! Szer-vusz-tok! b) Szi-asz-tok! Szi-ó! Hel-ló! c) Szi-ó-ka! Csá! Szi-a! Írj az üres helyre egy megfelelő köszönéspárt a pároddal! 3. Gyűjts minél több olyan köszönési formát, amelyet napszaktól függetlenül lehet használni! Írd le! 12

13 4. Húzd alá a helyes köszönésről szóló mondatokat! Kö-szö-nés-kor min-dig a sze-mé-be né-zek an-nak, a-ki-nek kö-szö-nök. Min-dig meg-vá-rom, hogy e-lő-re kö-szön-je-nek ne-kem. E-lő-re kö-szö-nök az i-dő-seb-bek-nek. Gyor-san, hal-kan kö-szö-nök, és u-tá-na han-go-san mon-dom el a mon-da-ni-va-ló-mat. 5. Színezd ki azoknak a vonalrajzát, akiknek a viselkedését helyesnek ítélted meg! 6. Egészítsd ki a bemutatkozó szöveget a rád vonatkozó információkkal! a ne-vem. A ba-rá-ta-im így szó-lí-ta-nak:. Is-ko-lánk neve: sze-re-tek. 7. Kösd a képekhez a névkártyákon lévő megszólításokat! Pótold a teljes nevüket a bal oldalon! F k te Pé e r Ta ács eréz F rka Cec lia Kocsi M rto Pe-ti Mar-ci bá-csi Ci-li Te-ri-ke né-ni 13

14 ÁllATVásár 1. Olvasd el a bal oldalon lévő mondatokat! Játszd el a fejmozdulatokat! Utána kösd össze a jobb oldalon lévő értelmükkel! Bó-lin-tunk. Jobb-ra és bal-ra ráz-zuk a fe-jün-ket. le-hajt-juk a fe-jün-ket. Tá-maszt-juk a fe-jün-ket. Nem ér-tünk e-gyet, nem tet-szik az, a-mit lá-tunk. Szé-gyell-jük ma-gun-kat. U-nat-ko-zunk. E-gyet-ér-tünk va-la-mi-vel, bá-torí-tunk va-la-kit. 2. Mutasd a kezeddel a párodnak a képeken látható kézmozdulatokat tetszőleges sorrendben! Ő mondja el, mit mutattál! Utána cseréljetek! Milyen gondolatokat fejeznek ki, és milyen helyzetekben használjuk a kézmozdulatokat a felsoroltak közül? Húzd alá! Indokold meg! Nem ér-tek ve-led e-gyet. Visz-lát! Nem ér-te-lek. Ez itt a hü-velyk-uj-jam. Nézz fel! Min-den rend-ben. állj fel! győ-ze-lem! Meg-í-gé-rem. Hall-gat-lak. vá-la-szo-lok. Majd te-le-fo-non be-szé-lünk! 3. Keretezd be azonos színnel a tartalmilag összekapcsolódó mondatokat! Válassz ki egy szöveget a négyből! Másold le a füzetedbe! Négy ó-rá-ig le-szek az is-ko-lá-ban. Iz-ma-id meg-e-ről-te-té-se u-tán i-zomfáj-dal-mat ér-zel. Az u-szo-da ma na-gyon zsú-folt. A ró-ka ra-vasz ál-lat. Ezt az ér-zést i-zom-láz-nak ne-vez-zük. Meg-szer-zi a hol-ló sajt-ját. Gye-re-kek-nek szer-vez-tek ú-szó-ver-senyt. U-tá-na fo-ci-e-dzés-re me-gyek. 14

15 4. Olvasd fel hangosan az alábbi mondatokat! Érzékeltesd az érzést a hangoddal! Kösd a mondatokat a megfelelő képhez! Indokold is meg! Meg-nyer-tem a ver-senyt. A kö-vet-ke-ző ó-ra test-ne-ve-lés lesz. Ösz-sze-vesz-tem a ba-rá-tom-mal. El-ve-szí-tet-tem a ked-venc ce-ru-zá-mat. E-gész dél-u-tán u-nat-koz-tam. Hol-nap in-du-lunk! El-es-tem, és fáj a lá-bam. Ö-tös lett a dol-go-za-tom Találj ki a csoportoddal a fenti mondatokhoz olyan helyzetet, eseményt vagy rövid történetet, amely a jelölésetekkel ellentétes érzést válthat ki! Számoljatok be róla az osztálynak! Mit fejez ki a képeken látható emberek testtartása, arckifejezése? Válaszd ki a felsorolt mondatok közül! Másold a megfelelő betűjelhez! A szótaghatárokat ne jelöld! a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) gon-dol-ko-dom. Nem gon-do-lom ko-mo-lyan. Pszt! Csend le-gyen! Bü-dös van! Nem a-ka-rom hal-la-ni! Ag-gó-dom. 15

16 Kirándul a család 1. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a képeknek megfelelő szavakkal! A hálót sző. Ősszel gyakran esik az. A kedvenc gyümölcsöm az és a. A és a háziállatok. Ez a már nyitva volt. Ez a Balázs. 2. Rendezd sorba a mondatok összekevert szavait! Írd le a mondatokat! Mi segít a mondat első és utolsó szavának megtalálásában? Beszéljétek meg! az Mennyi idő? a Vedd fel telefont! az meteorológusok A időjárást tanulmányozzák. 3. Pótold a mondatok kezdőbetűit! Tedd ki a megfelelő mondatvégi írásjelet! ikor kezdődik a film aj, eltűnt egy szelet a tortából pu, labdázz velem egy kicsit 16

17 4. Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal! Utána írd le! Rajzold le azt a tárgyat, amelyről olvastál! Afurulyafúvóshangszer.Általábanhételülsőésegyhátsólyukvanrajta. 5. Mesélj egy-egy rövid történetet a képekről! Használd a megadott szavakat és mondatokat! Másold le a szavakat és a mondatokat a megfelelő csoportba! A tehenet megfejik. torreádor bikaviadal tehén közönség Egészséges? lobogtat fehér Vörös. félelmetes Fuss! fejés tej Felöklelte. szavak: Szavak: Mondatok: Mondatok: 17

18 Halló!... Viszonthallásra! 1. Mely mondatokat használjuk a telefonbeszélgetés elején, és melyeket a végén? Kösd a megfelelő képhez! Indokold meg választásodat! Halló! Én vagyok az, tessék parancsolni! Talán legközelebb Én Holnap vagyok újra az, hívlak. tessék Halló! parancsolni! Viszonthallásra! Tessék! Szűcs Kázmér vagyok. Talán legközelebb Holnap újra hívlak. Üdvözlöm! Várom a hívását! Viszonthallásra! Halló, itt Simon Attila Tessék! beszél! Szűcs Kázmér vagyok. Üdvözlöm! Várom a hívását! Halló, itt Simon Attila beszél! Rendben, akkor ma este! Szia! Halló! Szia! Rendben, akkor ma este! Szia! Halló! Szia! 2. Másolj le egy olyan mondatot a fentiek közül, amelyet a tanítódnak, és egy olyat, amelyet a barátodnak mondanál telefonálás közben! Indokold meg! Tanítómnak: Barátomnak: 3. Tegyél pipát azok elé a mondatok elé, amelyek a telefonálással kapcsolatos udvarias viselkedésről szólnak! A többit húzd át! Amikor telefonálok, először mindig köszönök, bemutatkozom, és a beszélgetés végén sosem felejtek el elbúcsúzni. Tudom, hogy már este 9 is elmúlt, de ma még nem hívtam fel a barátomat. Megcsörgetem, talán még nem alszik. Anyukámat keresték telefonon, de éppen kivitte a szemetet. Addig is igyekeztem szóval tartani a nénit. Beteg osztálytársamat felhívtam, hogy van, és megígértem neki, hogy amint tehetem, átviszem a leckét. 18

19 4. Mely helyzetekben használjuk a bal oldali mondatokat? Kösd össze a megfelelő mondatkártyával! Ne haragudj, megismételnéd? Elnézést, nem ezt a számot szerettem volna hívni. Ne haragudj, később visszahívlak. Bocsáss meg, későn hallottam meg a csörgést. Mire odaértél a telefonhoz, már abbahagyta a csörgést, lerakták. Rosszkor vagy beszélgetésre alkalmatlan helyen csörgött a telefon. Nem hallottad, hogy mit mondott a barátod a telefonban. Tévesen kapcsolt a telefon. 5. Írd le valamelyik családtagod nevét és telefonszámát! Jegyezd meg! Mondd el emlékezetből a telefonszámot! 6. Olvasd el a hívó fél mondatait! Mit válaszol a hívott fél? Írd le! Számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét! Hívó fél: Hívott fél: Alizzal szeretnék beszélni. Jó napot kívánok! Barna Tamara vagyok. Szia, Aliz, de jó, hogy elértelek! Köszönöm, várok. 7. Bonyolíts le egy telefonbeszélgetést a pároddal! A téma és a szereplők személye tetszőleges lehet. Használjátok fel a telefonálásról tanultakat! Utána adjátok elő a beszélgetést az osztálynak! 19

20 Értsünk szót! 1. Mit látsz a képeken? Válaszd ki a szavak közül! Egy képhez több szó is tartozik. Írd a képek alá a hozzájuk tartozó szavakat! dátum, bodega, kerékpár, spájz, párna, keltezés, vánkos, bódé, kamra, bicikli 2. Karikázd be a mondatokba illő szavakat! Másold le a mondatokat a füzetedbe! Foglald mondatba a nem odaillő szót is szóban! Holnap megveszem az új / ujj táskámat. Az apukám minden reggel korán kell / kel fel. Már nem fog jól ez a toll / tol. Az asztalos szegel / szeggel illesztette össze a deszkákat. A népi jóslás szerint, ha a fecske alacsonyan szál, / száll, eső lesz. 3. Kösd össze a szavakat a hozzájuk tartozó képekkel! Mondj ki, majd írj le minden szót visszafelé! Utána rajzold le őket! a) bál b) mozi c) ajak d) káró e) pék a) b) c) d) e) 20

21 4. Találd ki azt a szót, amely mindkét mondat értelmének megfelel! Írd le! a) Idős emberek hajszíne. A nyár után következő évszak. b) Ezzel rágod meg a falatot. Kezével markol, tart. c) Kezét nyújtja, hogy elvegye. Hosszú fülű rágcsáló. d) Testrész a száj alatt. Lábaira nehezedve egy helyben marad. 5. Tagold szavakra a mondatokat álló egyenes vonalakkal! Számold meg mondatonként a szavakat! Utána írd le a legtöbb szóból álló mondatot ide! Azállomásonsokanvannak. Avonattízpercmúlvaindul. Máramindenhelyjegyelfogyott. 6. Húzd át a mondatkártyákban azokat a szavakat, amelyek a mondatokat hamissá, értelmetlenné teszik! Utána írd melléjük a szerinted helyes szavakat! Indokold is meg! A hal az akváriumban szalad. Az éhes kutya csontot iszik. A mókus a ketrecében cammog. A papagáj az óljában repked. 7. Egy-egy piros szó két mondatba is illik. Kösd a szó magyarázatát a megfelelő mondathoz! Festés után a sárga lett. fal a ház oldala Piri csokoládét ebéd előtt. mohón eszik Zsolti kavicsot a tóba. hangszer dob A zenekarban a leghátul található. hajít Laci jelvényt az ingére. égés tűz A balesetkor a mindent tönkretett. tűvel odaerősít 21

22 Rokonság a szavak között 1. Mely szavak értelme hasonló vagy azonos? Karikázd be azonos színnel! műsor napos derűs egyértelmű világos előadás röpül produkció repül felhőtlen száll nyilvánvaló 2. Másold a képek mellé a hozzájuk tartozó szavakat! sír, ápolt, magas, zokog, csinos, elegáns, nyúlánk 3. Kösd össze a hiányos mondatokat a hozzájuk illő képekkel! Keretezd be a rokon értelmű szavak közül a szólásmondásokba illőket! Írd le a teljes mondatokat a füzetedbe! Furfangos, Ravasz, Agyafúrt, mint a... Gyors, Élénk, Fürge, mint a... Ragaszkodó, Hűséges, Kitartó, mint a... Bátor, Vakmerő, Merész, mint az Mely szavak hiányoznak a mondatokból? Kösd össze! Ismét egy... jókedvvel teli napon vagyunk túl. nyári napunk lesz. új évet kívánok! Egy szórakoztató műsort láttam a tévében. Derűs vidám Boldog felhőtlen 22

23 5. Mondj minden szóval mondatot! Írj a szó mellé egy a mondatodba illő, vele rokon értelmű szót! elad fecseg füllent kortyol vacog szunyókál 6. A termés, termény betakarítását többféleképpen is mondjuk. A szókártyákon ezzel rokon értelmű szavakat soroltunk föl. Melyik szó melyik mondatba illik? Írd oda a kártya számát! Mit veszel észre? 1. szüretelik 2. szüret 3. aratják 4. aratása Júniusban a búzát. A búza júniusra esik. A fákról az almát kosarakba. A idején az alma lekerül a fákról. A szőlőt közösen a családtagok. A a családtagok közös munkája Melyik szóval helyettesítheted a színes szavakat? Kösd össze! A juhászlegény jószívű ember volt. suliban Más kárából tanul az okos. loholt el Előttünk futott el a nyúl. vigadnak A gyerekek is mulatnak a szüreti bálon. bölcs Mi történt ma az iskolában? jóságos Csoportosítsd a szókártyákat színezéssel a kiemelt szavak színe szerint! Miért kerültek egy csoportba ezek a szavak? Indokold meg! kibújik lusta csinos mohó előbukkan takaros torkos lógós előbújik falánk mutatós mértéktelen telhetetlen ingyenélő tetszetős semmittevő bájos naplopó vonzó kinő 23

24 EllenTÉT a szavak között 1. Keresd meg a szótáblában az egymással ellentétes értelmű szavakat! Színezd egyforma színűre az ellentétpárokat! Utána alkoss velük mondatokat! sír szomorú öreg száraz felrak gyerek fiatal hoz egyszerű világos vidám alacsony bonyolult levesz visz felnőtt nedves sötét nevet magas 2. Fejezd be a mondatokat egy-egy ellentétes értelmű szóval! Dani az első a tornasorban, tehát nem alacsony, hanem nagyon is. Ákos, aki sportolni jár, gyorsan fut, a kissé duci barátja viszont. A rádió a szomszédban éppenséggel nem halkan szól, hanem. Hófehérke szép és jóságos, a mostoha azonban és. 3. Mely szavak alkotnak ellentétet a mondatpárokban? Karikázd be! Válaszd ki az egyiket a szópárok közül! Húzd alá! Írj vele rövid mondatot! Bölcs, mint a bagoly. Buta, mint a szamár. édes, mint a méz. Savanyú, mint az ecet. olyan hideg, mint a jég. Olyan forró, mint a tűz. Illatos, mint a rózsa. Büdös, mint a görény. 24

25 Látszatra ugyanaz A mondatok dőlt betűs szavaival alkoss egy másik mondatot a pároddal! A szavak teljesen más értelmükben szerepeljenek! Írd le a mondatokat a füzetedbe! A fáradt vándor este korán aludni tér. Azt kívánta, hogy legyek bátor. Az ír labdarúgók örültek a győzelemnek. Ez a kör az én köröm. Egészítsd ki a hiányos mondatpárokat ugyanazzal a szóalakkal! Miben különböznek a mondatokba írt azonos szavak egymástól? Magyarázd el! Az első díj egy nyakba akasztható, aranyból készült... A kutyám olyan gyors, hogy én sosem... utol. Megint túl sok édességet ettél, ne csodáld, hogy fáj a... máma már nem... tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Idős vagyok ugyan, de a... ellenére mindent meg tudok oldani. A kéményseprő szerszáma mindig csupa Mit látsz a képeken? Két képet nevezz meg egy azonos alakú szóval! Írd le! Kösd hozzá a két képet! Utána kösd össze a képeket azzal a kérdéssel, amelyre válaszolnak! Mit csinál? Mi? 4. Mely szavaknak van egymástól teljesen eltérő, kétféle jelentésük? Színezd ki az azonos alakú szavak szókártyáját! Alkoss rövid mondatokat a szavak mindkét jelentésével szóban! Írj le egy mondatpárt! fog akarom terem kérem vacog verem teker karom 25

26 Szóból mondat 1. Melyek a toldalékos szavak? Haladj balról jobbra! Húzd alá! Álló egyenessel jelöld a szótő és a toldalék határát! könyvet elefánt ablakot pánt gyümölcsöt vet bamba házba goromba rakétába gomba baba futja kopja zárja kaja hívja kabátja hídon beton sampon lapon rokon asztalon 2. Miért értelmetlenek az alábbi mondatok? Magyarázd el! Írd le a kijavított mondatokat! Juli levette a napszemüveg. Az erdei fákat sokáig élnek. A krumpli Amerika került hozzánk. A tájékozódásban sokat segítenek a térkép. 3. Pótold a találós kérdések szavainak hiányzó toldalékait! Utána fejtsd meg őket! Fordítsd meg a füzetedet! Ellenőrizd a megoldásodat! a) Melyik ló lobog a szél? c) Melyik ló fog hal? b) Melyik tetőre tesznek ennivaló? d) Melyik tó nincs víz? 26 a) A zászló. b) Az etetőre. c) A háló. d) A hintóban.

27 4. Alkoss az összekevert szavakból mondatokat! Szükség esetén toldalékold a szavakat! cirkusz A bohóc a legjobban. a tetszett felhőkarcoló toronyszerű A magas, épület. A sétáltak gyerekek park a. 5. Bontsd szavakra a betűhalmazt! Írd le a szavakat csoportosítva! A toldalékos szavak oszlopában válaszd le a toldalékot! Alkoss mondatokat! Minél több szót használj fel! Írd le a füzetedbe! látjavadászkacsarókátcsőrébenhalattart Toldalékos szavak Toldalék nélküli szavak 6. Keresd meg a szavak tövét! Válaszd le a toldalékot függőleges vonallal! látjuk fonja szaladj tévedsz kenje nézegetsz fogadta megfagysz engedsz adta rántja kívánják engedjétek kergetsz látjátok maradhat Két toldalékos szóval írj rövid mondatot! 27

28 Több szóból egy szó 1. Alkoss összetett szavakat! Kösd össze azokat a szavakat és képeket, amelyek összekapcsolva új értelmes szót alkotnak! Mondd ki! Írd is le a szavakat! gesztenye... hinta... sor... katica... szakács Magyarázd el az összetett szavak jelentését! Alkoss szóláncot belőlük! Kezdd a képen is látható szóval! Írd le a láncot alkotó szavakat egymás után! ágybetét könyvjelző körhinta lámpatest betétkönyv hintaágy jelzőlámpa testnevelés 3. Keresd meg az emelgetős játék során használt népi mondókában az öszszetett szavakat! Másold le őket az összes lehetséges helyen elválasztva! Ignác, mit látsz? Eget, földet, vaskarikát, Közepébe bölömbikát, Átugrom a nagy patikát, A nagyapád vaskalapját. 4. Alkossatok párokat! Játsszátok el az emelgetős játékot! Mondjátok hozzá a felelgetős mondóka szövegét is! 28

29 5. Mi lehet az emelgetős játék neve? Mondd másképp a szavakat! Megfejtésül egy összetett szót fogsz kapni. Írd le! ételízesítő: + zúzás: = 6. Melyik szó alkot a sorban minden szóval összetett szót? Készíts rajzot róla a sorok végére! A pontok a betűk számát jelölik. Utána írd le az öszszetett szavakat! dobó játék építő..... fa tető lakó tető tű csúcs Olvasd fel többször az alábbi összetett szavakat! Válassz ki egyet! Mondd el egymás után gyorsan, minél többször! Utána próbáld ki másik szóval is! tevekaraván vadmeggymag csermelycsobogás Húzd alá az alábbi szavak közül az összetett szavakat! Írd le az összes szót elválasztva minden lehetséges helyen! Ne feledd, hogy az összetétel határa erősebb szabály, mint az elválasztás általános szabályai! narancsdzsúsz vaságyat földesúr bravúr olvasztja betonút tölgyerdő meggydzsem 9. Melyikőtök tud magától minél több összetett szót írni? Versenyezzetek! 29

30 A szavak, a hangok és a betűk 1. Mondd ki a képek nevét hangokra bontva is! Mondd ki a szavakat a betűgyöngyökön kiemelt betű alapján! Kösd össze a képpel! Írd le a szavakat a gyöngysorok mellé! 2. Mit látsz a képeken? Mondd ki! Utána mondd ki a szavak első hangját is! A kezdőhangokat jelölő betűket írd a képekhez! Olvasd össze a nyilakat követve! Milyen szót kaptál? Írd le! Rajzold is le! START 3. Karikázd be egyforma színű ceruzával az azonos betűtípussal írt betűket! Olvasd össze a betűket balról jobbra! Írd le a szavakat! d h i ó a v sz i j i l v l n a a m á r l v o á s ny 30

31 4. Számozd be a képeket a mondóka sorrendjében! Válaszd ki a meghatározásokhoz tartozó szavakat! Írd le! (Egy meghatározáshoz több szó is tartozhat.) varjú károg, fú a szél, Esik a hó, itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. vígan csúszik a kis szán, Most örülök igazán. Hárombetűs szó, amely kétjegyű betűvel kezdődik: Ötbetűs szó, benne két kétjegyű betűvel: Hárombetűs szó, amely csak egyjegyű betűkből áll: Ötbetűs szó, amely csak egyjegyű betűkből áll: 5. Ruhadarabok betűit kevertük össze. Melyek ezek? Írd le! A képek segítenek. Hány betűből állnak a szavak? Számold meg! Írd a szó mellé! Hasonlítsd össze a megoldásodat a párodéval! kedzsi nyoszka kőknyenda kapas 6. Olvasd el az első szópárt! Mi a szabály? Írd be a hiányzó szavakat! locsog loccsan sziszeg dobog roppan morran rottyan 31

32 Az ábécé és a betűrend 1. Számozd be a kártyákra szakadt ábécét a betűrendnek megfelelően! Utána másold le sorban írott kisbetűkkel a magyar ábécé betűit! gy h i í j o ó ö ő p q e é f g r s sz t ty u ú a á b c cs d dz dzs ü ű v w x y z zs k l ly m n ny 2. Mely betűk laknak a megadott betűk előtt és mögött az ábécében? Írd be! m sz cs í 3. Írd le öt osztálytársad becenevét ábécérendben! 4. Mit látsz a képeken? Mondd ki! Írd le a szavakat és a képek nevét ábécérendben! 32

33 5. Húzd alá azt az öt nevet, amelyik a legjobban tetszik neked! Írd le a kiválasztott neveket betűrendben! Noémi, Ádám, Cili, Dezső, Ede, Fruzsina, Réka, Gergely, Zoltán, Helga, Ildikó, Sára, Károly, Bálint, Lilla, Miklós, Olívia, Csilla, Péter, Szabolcs, Tímea, Viktor, Ödön, Zsófia 6. Számozd meg a betűrendnek megfelelően a településeket! Írd le! Gyúró Agárd Tihany Páty Makó Dörgicse 7. Húzd alá más-más színnel a különböző betűkkel kezdődő szavakat! Írd őket betűrendben a megfelelő oszlopba! tusol, dalol, látom, egér, indul, dörren, lökdös, ibolya, erős, túró, istálló, dongó, ilyen, ember, létra, liba, ebéd, duda, írás, evett, takaró, tök, lovak, tinta, dinnye D I L E T 8. Számozd meg a szavakat a betűrendnek megfelelően! Írd le a szavakat betűrendben! pulyka pingvin pók párduc 33

34 Akadállyal VAGy anélkül? 1. Mondd ki a betűknek megfelelő hangokat! Másold le a beszédhangokat jelölő betűket a meghatározásuk alá! Hogyan nevezzük az azonos csoportba tartozó betűket? Írd le a csoportok fölé! R k e sz a B ó ü m í p H Ejtésükkor a kiáramló levegő nem ütközik akadályba. Ejtésükkor a kiáramló levegő akadályba ütközik. 2. Sorold betűrendbe a magánhangzót jelölő betűket! Írd alájuk az őket követő mássalhangzó betűjét! Magánhangzók: Mássalhangzók: 3. Mely képek nevének betűit emeltük ki? Kösd össze a betűkártyákat a képekkel! Utána színezd ki a betűkártyákat az alul megadott színekkel! k e n g r b sz m g l l e e í i ó a á i a e ü e k r l b é 34 a) Csak magánhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek pirosak! b) Csak mássalhangzókat jelölő betűk szerepelnek rajtuk. Legyenek kékek! c) Magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő betűk is szerepelnek rajtuk. Legyenek zöldek!

35 4. Mely betűk hiányoznak a közmondásokból? Írd be a hiányzó betűket! Utána kösd össze a közmondásokat a magyarázatukkal! Olvasd fel a közmondásokat úgy, hogy csak a magánhangzóikat mondod ki! Ki kor n ke, ar nyat lel. Nincs ok panaszra, a végén minden rendben lesz. Ba ban ismerj k meg a arátot. A szorgalmas munkának meglesz az eredménye. N ncsen e ber hiba nélk l. Probléma, gond esetén derül ki, hogy ki áll az ember mellett. Min en jó, ha a v ge ó. Senki sem tökéletes, mindenki hibázhat. 5. Mely mondatokhoz illenek az alábbi szavak? Írd a szavakat a megfelelő mondatok végére! fiók madarak pilla nevezetesség A leghosszabb szó: Három egyforma magánhangzót tartalmazó szó: A szóban két magánhangzó áll egymás mellett: Öt betűvel leírt szó. Kimondva négy hangot ejtünk: 6. Ellenőrizd magad! Egészítsd ki a hiányos mondatokat! A beszédhangokat írásban jelöljük. A magánhangzók ejtésekor a levegő ütközik akadályba a szájüregben. A mássalhangzók ejtésekor a kiáramló levegő ütközik. Az akadály lehet a fog,, a szájpadlás és a. Egy olyan mássalhangzónk van, amelynek ejtésekor az akadály a torkunkban lévő két hangszalag rése. Ezért gégehangnak és torokhangnak is nevezik. Az ezt a hangot jelölő betű a. 35

36 CsÍKos csikó 1. Olvasd el a két szórácsban szereplő szavakat! Hasonlítsd össze! Mi a szabály? Beszéld meg a pároddal! Írd be az üres helyekre a hiányzó szavakat! Foglald mondatba szóban! hal vét hál háj tőr kór lep kén hát fel fél 2. Tagold szavakra a betűsort álló egyenes vonalakkal! Csoportosítsd a szavakat magánhangzóik hosszúsága alapján! hálópontkabáthorgászléppatatányérollótérképtelefonpostacsákókönyv Csak rövid magánhangzót tartalmazó szavak: Csak hosszú magánhangzót tartalmazó szavak: Rövid és hosszú magánhangzót is tartalmazó szavak: 3. Mondd ki a képek nevét! Írd alájuk a szavak magánhangzóit! 4. Olvasd fel a magánhangzókat! Ügyelj a helyes ejtésükre! A hosszú magánhangzókat karikázd be zölddel, a rövideket kékkel! Gyorsan dolgozz! ó é i ő u a í o ű e á ú ö ü 36 Ű O É Ú I E Á Ó A Ö U Ő Í Ü

37 5. Az ábrákban felsoroltuk a rövid és hosszú magánhangzókat jelölő betűket, de mindegyikből hiányzik néhány. Írd be a hiányzó betűket az ábrákba! e i o ú á ő ü ó é ö ü a ű ő í á o u á i í ó ő e é ű 6. Mely szavak illenek a mondatokba a dőlt betűsek közül? Karikázd be! Másold le a mondatokat! Ügyelj a helyesírásra! A kertemben a paradicsom mellé került a rétek. / retek. Nem merek / mérek beugrani a hideg vízbe. A vérem / verem tetejét már befedték vesszőkkel. Gyönyörű térek / terek és parkok díszítik a nagyvárost. 7. Találd ki a képrejtvények megoldását! Írd le az összetett szavakat! + = + = 8. Nagyi keresztrejtvényt fejt. De nem minden szó jut eszébe. Segíts neki a megfejtésben! Tapsifüles rágcsáló, Fegyver, de nem 3 betű: kés, 3 betű: Sertés más néven, R rálépünk, 5 betű, 5 betű: az első sz: Küld ellentéte, Elvisel, 3 betű, 3 betű: az utolsó r: 37

38 Nono, hógolyó! 1. Mondd ki a szavakat! Pótold az ékezeteket! Írd le a szavakat betűrendben! lobogo borso fogo pok mosolyog korso homokozo koro 2. Írd a szavak végére az o, ó betűvel jelölt, hiányzó magánhangzókat! goly n di oll tanul aut kór bors holl ír non pól trik tot bír kors 3. Olvasd el a találós kérdéseket! Utána olvasd fel hangosan a szósorokban a lehetséges megfejtéseket! Karikázd be a helyeset! Írd is le! Kiszakadt egy nagy-nagy zsák, ló jó tó hó szó ó dó szerteszórja tartalmát. Szeretik a gyerekek, tudod-e, hogy mi lehet? Zöld burokban születtem, karó maró váró író nyíró dió túró mikor aztán nagy lettem, a zöld burok kifeslett, és az úrfi leesett. Kukoricán vígan megél, ló futó rigó kancsó manó ajtó disznó egész nap csak röfög, henyél. Orrával túr ólat, földet, ne gondoljad őt ökörnek! 4. Kik lehetnek a mondatok szereplői? Írd le! Számol, majd megkeresi az elbújt játékosokat. Ő a (4). Az iskolában alsós gyerekeket oktat. Ő a (6). Pálcával a kezében varázsigét mormol. Ő a (7). Nem vásárol, hanem kiszolgál a boltban. Ő az (5). 38 Regények, történetek születnek a tollából. Ő az (3).

39 Vödör, kendő, fedő, sütő 1. Csoportosítsd a személyneveket a képek mellé! Ügyelj a helyesírásukra! Gergő Gyöngyvér Döníz Ernő Győző Kincső Ödön György Töhötöm Emőke Gyöngyi Villő 2. Rakd sorba a szótagokat! Másold le a szavakat a hozzájuk illő képek alá! työ zö gő fö gő rö gő rö työ gyö gü gő 3. Figyeld meg jól a képeket! Egészítsd ki a mondatokat a szavakkal és a képek neveivel! előtt között fölött mögött A tető van a felhő. A csörgő és a teniszütő a fedő van. Az etető a és a szőlő között van. A tölgy áll Gergő. A előtt körző van. Az erdő fölött száll a. 4. Az alábbi szavakból megszöktek a vastaggal szedett betűk. Tedd vissza őket a helyükre! Írd le a szavakat! ő leveg ö ö vrs ő fürdkád ö ő blcs 39

40 Falu és FAlú, hús és huss! 1. Másold le a szavakat a megfelelő csoportokba! Írd át a leírt szavakban az u, ú betűket színes ceruzával! satu lúd uborka csavarhúzó kukorica daru tyúk fúró hattyú mandula grépfrút burgonya kókusz cukkini gyalu madarak: gyümölcsök: zöldségek: szerszámok: 2. Pótold a hiányzó u vagy ú betűket a szavakban! A felső és az alsó sor egy-egy szava összeillik, szókapcsolatot alkot. Kösd össze! Írd is le a füzetedbe! meggy jtott villámláb tcai savany r galmas ár s t ró r gó gy fa f tó 3. Mit látsz a képeken? Írd le a nevüket u, ú betűt tartalmazó szóval sorban, balról jobbra! 4. Hosszú vagy rövid magánhangzó hiányzik a szócsoportok végéről? Írd be a betűjét! lap bossz búcs sar ham koszor foganty baty 40 any borj bor Pity

41 5. Fejtsd meg a képrejtvényeket! Írd le melléjük a kapott szavakat! + ú = + ú = k + = Melyik dőlt betűs szó illik a mondatba? Karikázd be! Miért? Indokold is meg! Ez kedvező árú / áru termék, alacsony az ára. Ez az árú / áru finom, friss, most érkezett. A magas falu / falú várra nehéz felmászni. A falu / falú újabb lakókkal gyarapodott. Fejtsd meg a rejtvényt! Egy állat nevét kapod! 1. Erszényes állat. 2. A fa elégése után visszamaradó szürke por. 3. A fociban az a hely, ahová a gólt rúgják. 4. Kisebb település. 5. Teher emelésére való gépezet. 6. Eladásra szánt termék. Írd ide a megfejtést! Melyik állat nevét rejtik a színes négyzetek? Nézz utána! Mi a közös a rejtvény megoldásának szavaiban? Beszéld meg a pároddal! Írd le az évszakhoz tartozó hónapok nevét! Melyik hónap nevében hallasz u hangot? Húzd alá! Melyikben ú-t? Karikázd be! TAvasz nyár ősz tél 41

42 Ürge az űrben 1. Alkoss szavakat a mássalhangzók és a magánhangzók összeillesztésével! Kösd össze a bal és jobb oldali oszlop összetartozó betűsorait! Írd le a szavakat betűrendben! f gg ny e ű gy r ü é b t ü ö k szty ű á t nd r ű ű b b j e ű 2. Pótold a szavak hiányzó ü, ű betűit! Melyik szóban szerepel ű? Keretezd be! egyed l mer l t ske b vész f lke b szke t csök t ntetés cs r k rt d h res men der rev güz esk gyönyör 3. Keresd meg a képek nevét a betűrácsban! Balról jobbra és felülről lefelé is keress! Színezd ki, majd másold le a szavakat! e r gy ű r ű f b v k e s e ly ű e f o k ü t e z t ű sz z n ü l e ű g t ű r h a j ó t ü s k e ű f g j m k e sz ty ű n 4. Folytasd a szavak gyűjtését! Mi a szabály? Fogalmazd meg röviden szóban! szépül, butul, zöldül, zárul, sérül, 42

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye a TÁMOP 3. 1. 4-es pályázat megvalósításához Pályázó / kedvezményezett neve, címe Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési Intézmény

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár.

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM 10 2005. OKTÓBER Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. Én meg kihúzom magam, elegánsan, finoman átmegyek az udvaron, tudom, hogy a puma, párduc, a

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

І. D. Beh, T. V. Voroncova, V. SZ. Ponomarenko, SZ. V. Sztrasko EGÉSZSÉGTAN. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2.

І. D. Beh, T. V. Voroncova, V. SZ. Ponomarenko, SZ. V. Sztrasko EGÉSZSÉGTAN. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2. І. D. Beh, T. V. Voroncova, V. SZ. Ponomarenko, SZ. V. Sztrasko EGÉSZSÉGTAN Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső 2 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tininek, a pedagógusoknak, szülőknek, lapterjesztőknek és az újság valamennyi barátjának, támogatójának. A következő, 15. száma április 19-én jelenik meg. 3

Részletesebben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2006 A kiadványban szereplő versenyek jegyzéke versenyleírások, feladatlapok, megoldások, fényképek

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Tél. Mit hozott a postás?

Tél. Mit hozott a postás? Tél Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék, verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a szánkót. Áll már a hóember

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Tél. Mit hozott a postás?

Tél. Mit hozott a postás? Tél Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék, verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a szánkót. Áll már a hóember

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak AIÓ Tankönyvkiadó Budapest, 2011 Ez a tankönyv a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben