Európai Alapítvány Budapest, Menyecske u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Alapítvány. 1112.Budapest, Menyecske u.25. 2012.01.01-2012.12.31."

Átírás

1 Adószáma: 16.Pk /2005/2. Közhasznúságí végzés száma: ŐRANGYAL Európai Alapítvány 1112.Budapest, Menyecske u Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: február 25. BmrJ5~~~ Alapítvány képviselője

2 Órangyal Európai Alapftvány Adószáma: Pk /2005 Közhasznúsági végzés száma: 2 MÉRLEG, adatok E Ft-ban Sor- szám A tétel megn evezése Előző év Előző év( ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5.sorok) 408 O Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékbelyesbitése 6 B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10.sorokj 1399 O Készletek 350 JllO 8 JI. Követelések lll. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök II C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+1 l.sor) 1807 O D. SAJÁT TÖKE ( sorok) 1066 O Induló töke / Jegyzett tőke Il. Tökeváltozás / Eredmény Ill. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységból VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységböl 20 E. CÉLTARTALÉK O O 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK ( soroki 741 O Hátrasorolt kötelezettségek 23 Il. Hosszúlejáratú kötelezettségek 24 Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK O O 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 1807 O 3984 Keltezés: február 25. 6:, ~~'!I: Ell:iíl!1I'1 Ahpn.'ny i08j ~JlP.!.':':J:. Rákoc.:! ot ~7/b Tc::f..!'u ~7~'-( )\.)!!.dúvúj1; IS255 if;>1 43 RIt'}lc 1OlOG71 S 5-t9t)220t;-OlO~;)OOl Alapitvány képviselője

3 Órangyal Európai Alapftvány Adószáma: 16.Pk /2. Közhasznúsági végzés száma: 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e I A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú rnűködésre kapott támogatás 1018 O a) Alapítótói 4 b) Központi költségvetéstől 5 c) Helyi önkormányzattói 6 d) Társadalombiztosítótól O 7 e) Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel II 5 Egyéb bevétel (felh.céltartalék,kamat) 438 O 12 B Vállalkozási tevékenység bevétele O 13 C Összes bevétel (A+B) O Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 102 I1I 18 4 Egyéb ráfordítások Pénzügyi rnűveletek ráforditásai O 20 6 Rendkívüli ráfordítások 21 E Vállalkozási tevékenvség ráfordításai ( ) O O 22 1 Anyagjellegű ráfordítások 23 2 Személyi jellegű ráfordítások 24 3 Értékcsökkenési leírás 25 4 Egyéb ráfordítások 26 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 27 6 Rendkívüli ráfordítások 28 F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) O O 30 H Adófizetési kötelezettség O O 31 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) O O 32 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Meanevezés összee A Személyi.jellegű ráfordítások 5138 I Bérköltség 4174 Ebből: - megbízási díj Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban - tiszteletdíjak O 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések O 3 Bérjárulékok 964 B A szervezet által nyújtott támogatások II 034 ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ili.átadott támogatás O Keltezés: február 25. Alapítvány képviselője

4 1 KIEGÉszíTŐ a 2012.évi egyszerűsített MELLÉKLET éves beszámolóhoz Alapítvány neve ŐRANGYAL Európai Alapitvány Rövidített cégnév Őrangyal Európai Alapítvány A társaság székhelye 1112.Budapest, Menyecske u.25 Működési forma. Közhasznú Alapítvány Közhasznúságivégzés 16.Pk /2005/2 Adószám Statisztikai számjel Az Alapítvány bemutatása Az Alapítványt én alapították, án kezdte meg tevékenységét. Az Alapítvány indu ló tőkéje 200 eft. Az Alapítvány célja beteg gyermekek, rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, családok, intézmények támogatása Az Alapítvány képviselője Bencéné Szatmári Ilona 2.A számviteli politika alkalmazása A. Könyvvezetés módja Alapítványunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti könyveit Az Alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységet végez. Beszámoló formája és típusa: az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja összköltség eljárás, a beszámolóban a mérleget "A", az eredménykimutatást is "A" változatban állította össze. MÉRLEG - Az Immateriális javak az alapítványnál alkalmazott informatikai program nyilvántartási értékét tartalmazza 40 ezer Ft értékben. A Tárgyi eszköz sor az Alapítvány irodai berendezésének nyilvántartási értékét mutatja, mely 306 ezer Ft.

5 2 A Készletek soron 2012.dec.31-én még az Alapítványnállévő adományok értéke szerepel, melyek a kővetkező évben kerülnek átadásra. Az ezer Ft az alábbi adományokból tevődik össze: BSH Kft. által adományozott hűtő és mosógép Online Progamershop természetbeni adománya \ Ft Ft A Követelés sorban lévő 230 ezer Ft a C.S.L mobilszolgáltatónak SIM kártyákra óvadékként átadott összeget, valamint az Agnátus Kft-nek 3 db telefon belépési díjára adott kauciót mutatja. A Mérleg Pénzeszközök sora az Alapítvány bankszámláján és házipénztárában lévő pénzkészletét mutatja. Ennek a sornak az összegét a bankszámla kivonat ( ,- Ft) és a én a házipénztár (6.552,- Ft) rovancs alapján elkészített jegyzőkönyv támasztja alá. Az aktív időbeli elhatárolás ezer Ft-ja az MVM Parner Energiakereskedelmi Zrt. adománylevele FORRÁSOK alapján várható árbevételt tartalmazza Az Alapítvány jegyzet tőkéje 200ezer Ft. A Tőkeváltozás sora az előző évek eredményeit (866 ezer Ft) tartalmazza. A Mérleg szerinti eredmény a 2012.évi közhasznú tevékenység eredményét mutatja, me ly ezer Ft. Céltartalékot az Alapítvány 2012-ben nem képzett. A Rövid lejáratú kötelezettségek a szállítókkal szemben fennálló 308 ezer Ft kötelezettséget, valamint a december havi bért ezer Ft -, és járulékait ezer Ft - tartalmazza. A szállítói kötelezettségek a következő év első hónapjában átutalásra kerültek, megtörtént a december havi munkabér kifizetése és a járulékok átutalása is. A Mérleg főösszeg (3.984 eft) Eszköz és Forrás oldala megegyezik EREDMÉNYKIMUTAT ÁS A Közhasznú tevékenységből származó bevétel ezer Ft.A 2012.évben kapott és elszámolt támogatások értékét mutatja, melyek az alábbiak: ezer Ft pénzbeni támogatások ebből: a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-os támogatás 140 ezer Ft pályázat útján elnyert támogatások 600 ezer Ft postai jóváírások (visszatérités) 242 ezer Ft

6 3 Szerencsejáték Zrt. által adott támogatás ezer Ft természetbeni tárgyi adományok ezer Ft A Közhasznú tevékenység ráfordításai ezer Ft, az alábbi elemeket tartalmazza: Az. Anyagjellegű ráfordítások, a ezer Ft az Alapítvány müködéséhez szükséges anyagköltségét és az igénybevett és egyéb szolgáltatások költségét tartalmazza anyag költség igénybe vett szolgáltatás egyéb szolgáltatás 707 ezer Ft ezer Ft 538 ezer Ft A Személyi jellegű ráfordítások az Alapítványnál dolgozó munkatársak munkabérét és annak járulékait mutatja, mely ezer Ft. Az. Értékcsökkenési leírás az Alapítványnállévő irodai berendezések tárgy évi elszámolt értékcsökkenése, mely 111 ezer Ft. Az. Alapítvány egyéb ráfordításai soron az átadott támogatások értéke ezer Ft) szerepel az alábbi bontásban: Baleseti Intézet S.O.S Szolgálat Alapítvány Sportrendezvény hátrányos helyzetű gyermekeknek Fóti Károlyi István Gyermekközpont Józsefvárosi Szabadidős Egyesület Bácsszőlősi Szoc.Kp.hátrányos helyz.családok Kp. Éltes Mátyás Óvoda,ÁIt.lsk.E.Gyógyp.lnt.Miskolc Bp.Főv.Önk. Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Bicske Veres Csaba gyógykezelése Bóbita Habilitációs Egyesület Eötvös József Középisk.Heves hátrányos helyz.gyerm. Éhező Gyermekekért Alapítvány Barkó Krisztián gyógykezelése Rendészeti Kiképzők Szöv.hátrányos helyz.gyerm.rend. Bp.Ill.ker.Önk. Vackor Óvodá Maglód Nagyközs.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Főv.Rorna Oktatási és Kulturális Kp eft eft 200 eft 312 eft eft 244 eft 37 eft 240 eft 100 eft 293 eft 82 eft eft 50 eft 491 eft 79 eft 30 eft eft

7 4 Fentieken kívűl az eredménykimutatás tartalmaz. ezen sora még 284 ezer Ft egyéb ráfordítást Az. Alapítvány tárgyévi közhasznú eredménye ezer Ft. Az. Alapítvány 2012.évi közhasznú tevékenysége eredményes volt. Budapest, 2013.február 25. Ú:-.c:~:-:ll t- '.,:/1~!0!'1 A1.\pltv':'nv n{;~l::\~~~~j ot S7:~.~ ~~I. i08j Arjo~z.í:r: 1~255!-O!-I4J Bank: IOIOG71S-:i~<>;)~20\J-OlO.:'~1 $~~'..~~. Alapítvány képviselője

8 Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosltó adatai név: Őrangyal Európai Alapitvány székhely: 1112 Budapest, Menyecske u. 25. bejegyző határozat száma: 16.Pk /2005/2. nyilvántartási szám: 9642 Ixepvrsero neve: eencene szatmart Ilona 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása be~öldön gyógykezelhető, gyógyítható beteg gyermekek támogatása, költségeinek finanszirozása, beteg gyermekeket nevelő családok támoaatása avermek intenziv osztálvok támoaatása intézetben élő hátrányos helyzetü gyermekek támogatása, természetbeni felajánlások koordinálása, természetes személyek, állami nevelöintézetek szociális intézmények részére, maqvarorszáqí rehabilitációs intézetek tárnoqatása I 3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenvséahez kapcsolódó közfeladat ioaszabálvhelv: I 1997.é.CLVI. TV.26.~.n.lpontia a köznasznú tevékenvséa céícscoortta; I betea avermekek a közhasznú tevékenvséaből részesülök létszáma: I kb fö a közhasznú tevékenység főbb eredményei: beteg gyermekek gyógykezelésének megvalósulása, intézményekben élő gyermekek támogatása, balesetet szenvedett gyermekek kórnázi mütéthez szokséaes implantátumok beültetése, hátránvos teleoüléseken élő gyermekek támogatása. 4. Közhasznú tevékenvséa érdekében felhasznált vaavon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése I Vagyonelem értéke I Felhasználás célja O 15. Cél szerinti juttatások kimutatása Kórházak, Gvermekotthonok 8etea avermekek avóavkezelésének támoaatása Családseaítő és Gvermekióléti Intézménvek, Polaármesteri Hivatalok Civil Szervezetek támoaatása Iskolák, Óvodák támoaatása Vezető tisztséaviselőknek nvúitott iuttatás Tisztséo Előzö év (1) Táravév (2) - A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás ósszesen: - 7. Közhasznú ioaállás rneoájaoltásánoz szükséaes mutatók Alapadatok Előző év (1) TárQvév (2) 8. Eves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVl.tv. Ataoían átutalt összea (1%) D. közszolaáltatási bevétel E. normativ támoaatás F. az Európai Unió strukturális alaolalból, ill. a Kohéziós Alapból nvúttott támoaatás G. Korrlaált bevétel (B-IC+D+E+F)) H. Összes ráforditás (kiadás) ebből személyi 'elleqű ráfordítás J. Közhasznú tevékenvséa ráforditásai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkénles tevékenységet végző személyek száma a közérdekü önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVlIl.törvénynek megfelelően) 3 4 Erőforrás-ellátotlsáa mutatói Mutató tetlesitése Ectv.32~(4) a) ((81 +82)/2> Ft) Ectv.32 (4) b) (Kl+K2»0 Ectv.32 (4) c) ((11+12-Al-A2)/(Hl +H2»0,25) Nem laen laen Társadalmi támoaatottsáa mutatói Ectv.32~(5) a) ((Cl+C2)J(Gl+G2»0,02) Ectv.32~(5) b) lljl+j2)j(hl+h2»0,5) Ectv.32 (5) c) ((L1+L2)/2>1 Oföl Mutató teliesitése Nem Nem Nem I Keltezés, Budapest, február 25.,,'r. ~:~::~.".(;1'6}~(I!J,~l:lf:ltvá:ny ít.j8j 13uc.!s;=J. Rákőczi ut 57ft) Tekl:J!l. 27<45! Adú~z..í'11: l(}!-). 43 I)! IJ(' 11 ~,!ij "J~)l),:"()IO,~:)OOI J:\~.,1 ~n.\ Swtuki 1toM Alapitvány képviselője

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben