Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008"

Átírás

1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara E-gazdaság/IT stratégia 2008

2 MKIK IT/ e-gazdaság stratégia I. A stratégia célja: Tágabb értelemben a hazai vállalkozások bekapcsolása az információs társadalom e- gazdaságba. Szűkebb értelemben a kamarai tagok elvárásainak képviselete az e-gazdaság kialakításában. Ennek érdekében szoros együttműködés kialakítása az ebben illetékes kormányzati szervezetekkel. Speciális célja: a kamarák bekapcsolása a kormányzati informatikai hálózatba a közfeladatok révén. II. A stratégia szükségessége Az elektronikus gazdaság helyzetét Magyarországon elsősorban a vállalatközi elektronikus kapcsolatok (elektronikus kereskedelem) igen alacsony szintje, a vállalati informatizáltság különösen a KKV-k körében gyengesége, az elektronikus/hálózati folyamatok (pl. elektronikus oktatás) használatának csekély mértéke jellemzi. A produktív szektor versenyképességének tartós javítása érdekében elengedhetetlen, hogy a tudásalapú gazdaság elemei szervesen integrálódjanak a vállalkozások működésébe Az elektronikus gazdaság, az IKT lehetőségek kihasználásának és elterjedésének támogatása közvetlenül hozzájárul a gazdasági versenyképesség és az innováció minden formájának erősítéséhez. Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások fejlesztésében, a vállalkozások körében történő megismertetésében és használatának elterjesztésében a kamarai projektek katalizáló szerepe kimagasló lehet, amely hozzájárulhat a kamarák ismertségének és presztízsének növeléséhez. Ehhez fel kell használni az egyedülálló kamarai hálózatot, amelynek főbb elemei:

3 23 területi kamara több mint 80 kamarai ügyfélszolgálati iroda több mint elért kamarai tag, vagy Széchenyi kártyával rendelkező vállalkozás 450 magasan kvalifikált dolgozó a kamarai hálózatban közös kamarai elektronikus portál és szolgáltatási rendszere számos kiváló szakember az MKIK testületében tagnyilvántartási tapasztalat és háttér III. A stratégia főbb elemei: Az A D pontokban vázolt stratégia összhangban van a kamarai törvényben és az MKIK stratégiájában megfogalmazottakkal és annak eszközrendszereként kerül megfogalmazásra a közötti időszakra, négy főbb stratégiai területen. A) A gazdaság általános érdekeinek érvényesítése MKIK stratégia cél szerint: A versenyképesség javítását célzó programok önmagukban nem lehetnek sikeresek, szervesen be kell épülniük a gazdaságfejlesztésbe. A versenyképesség erősítésének lehetséges eszközei: piacelemzés, szakképzés és oktatás. Ehhez IKT eszköz: Digitális írástudás, az Információs Társadalom kiterjesztése Szakképzési kapcsolódással. a.) On-line (EU 2-3. szint) szolgáltatások oktatása partnereknek, információs társadalom intézményesítése, digitális tudás és esélyegyenlőség megteremtése: - együttműködő partnerek (on-line szolgáltatások és a tartalmi rendszer szállítói) és KKV-k oktatás segítségével történő felkészítése a meglévő és új on-line (digitális aláírás, elektronikus számlázási, archiválási, on-line adminisztráció, tartalomkezelő) szolgáltatásokra. - üzemeltető partnerek (megoldásszállítók, ill., rendszert bevezetők) oktatás segítségével történő felkészítése a meglévő on-line szolgáltatásokra. - potenciális igénybevevők (vállalkozások) oktatás segítségével történő felkészítése a meglévő on-line szolgáltatásokra.

4 b.) Információs Társadalom elterjesztése és távoktatási programok: A képzések a 3 e-k módszerrel e-learning formájában. Ezen belül különösen szakértők és tanácsadók képzése, kisvállalkozások belső képzési rendszerének támogatása, szakmák és területek értékelése és perspektívái, innovációs-, klaszter- és pólus-menedzserképzés. E-Képességek E-Készségek E-Képzés B) A gazdaságfejlesztés és gazdaságszervezés feladatai MKIK stratégiájában megfogalmazott cél szerint: A köztestületi jelleg megőrzése mellett széleskörű piacorientált kamarai szolgáltatási struktúra kidolgozása és működtetése. Az elektronikus gazdaság működését elősegítő kamarai szolgáltatások, információs és kommunikációs eszközök kiépítése és vállalkozói hasznosítása. A kereskedelemfejlesztés és befektetés-ösztönzés állami finanszírozású intézményrendszerébe való aktívabb bekapcsolódás, széles vállalkozói réteg bekapcsolása a programokba. A kamarai szerep erősítése a környezetgazdálkodási, a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységben fejlesztésében. Külgazdasági prioritásként a szomszédos országok kamaráival és üzleti köreivel való kapcsolatok intenzív fejlesztése, aktív közreműködés a Kárpát-medence gazdasági régióinak erősítésében. Egyes feladatköröket, illetve szakmákat érintően kamarai minősítő és akkreditációs rendszerek működtetése, piacszabályozási közigazgatási jellegű feladatok ellátása.

5 Ehhez IKT eszköz: Az elektronikus gazdaság működését elősegítő kamarai szolgáltatások, információs és kommunikációs eszközök kiépítése és vállalkozói hasznosítása. További on-line szolgáltatások fejlesztése, partnerségben kereskedelmi, beszállítói, K+F és egyéb hálózati rendszerekkel. 1. Egyablakos, on-line, a vállalkozók általános ügymenetét támogató tevékenységek, együttműködések megteremtése A vállalkozások számára szükséges az üzleti forgalom biztonságát, további addicionális üzleti partnerek és piaci lehetőségek bővítését szolgáló - információk előállítása, eljuttatása, közvetítése (kis- és középvállalkozásokra orientált, egységes integrált információs és tanácsadó hálózat működtetése, üzleti angyal szolgálat, piackutatások, új technológiák megismertetése)valamint ezek on-line elérhetősége. 2. Egyablakos, a kkv-k fejlesztését és e-ügyintézését támogató integrált programok, kamarai kereskedelemfejlesztési programok kifejlesztése: Hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése, kommunikáció rendezvények, fórumok, work-shopok, PR, és az e szolgáltatások Interneten történő lebonyolításhoz szükséges elektronikus szolgáltatási háttér elektronikusan letölthető, kitölthető űrlapok, helyrajzok térképek, programok megteremtése. 3. Együttműködő partnerek és a kamarák közti hálózati interoperabilitás megteremtése (klaszterekre és vegyes kamarákra is). Kutatói, innovációs információk, anyagok, stratégiák és üzletközvetítések az egyetemi, önkormányzati és kamarai elektronikus rendszerek közt (on-line és és off-line) módon. Forrásgyűjtés, projektszervezés és üzletközvetítés az innovációs alapok, egyéb adatbázisok, felépítése és publikálása. Klaszterek szervezése, elindítása a pólus stratégia mentén, kezdeti klaszter-menedzsment feladatok ellátása. Pólusok közti kommunikáció és együttműködés szervezése, más pólus tematikájához kapcsolódó vállalkozások közvetítése. Technológia-transzfer. 4. On-line kereskedelem és kereskedelemfejlesztés, valamint B2B fejlesztés a Link to business és a határmenti INTERREG programok alapján Meglevő és új elektronikus adatbázisok kialakítása, fenntartása és fejlesztése, például: Export, import Kereskedelmi Turisztikai Kedvezményadói klubrendszer Projekt és ingatlan Rendezvény

6 5. On-line kamarai minősítési rendszerek fejlesztése, illetve meg levők továbbfejlesztése: export import kommunikációs audit rendszer EU Leonardo program on-line audit vizsgálatok, banki és kockázati tőkéhez egyéb kkv vezetői minősítési programok kidolgozása a TAMOP által biztosított prioritások mentén meglevő kamarai minősítési rendszerek 6. Egyablakos, on-line projekt menedzsment: Céges stratégiák kidolgozása, pályázatírás Informatikai, innovációs és marketing részstratégiák készítése Internetes tartalom előállítás és szövegírás szolgáltatások Internetes támogatással C) A kamarai rendszer megerősítésének programja: Az MKIK stratégiájában megfogalmazott cél szerint: A gazdaság egészére való rálátást biztosító, automatikus kamarai regisztráció, illetve a meg levő állami regisztrációs adatbázisokhoz való hozzáférés révén egy üzleti, az üzleti forgalom biztonságát, az üzleti kapcsolatok bővítését és fejlesztését célzó kamarai gazdasági adatbázis megteremtése és kiépítése. A kamarai rendszer hálózatos működésének erősítése és ennek keretében különösen a munka szakmaiságának erősítése a hálózaton belül - az MKIK koordinátor szerepének növelésével, az országos és a területi kamarák szakmai kapcsolatainak fejlesztésével, a regionalitás erősítésével, valamint az egységes szemléletű és gyakorlatú kamarai feladatellátás megvalósításával. Az elektronikus gazdaság működését elősegítő kamarai szolgáltatások, információs és kommunikációs eszközök kiépítése és vállalkozói hasznosítása.

7 Ehhez IKT eszköz: A vállalkozások teljes körét felölelő elektronikus, elsősorban gazdasági célú cégregisztráció, amely kapcsolódik a meglevő kormányzati nyilvántartó adatbázisokhoz, - APEH, KSH, IM - az ügyfélkapun keresztül. Teljeskörű elektronikus vállalkozói nyilvántartás, amely gazdasági és céginformációs adatokat tartalmaz a meglevő APEH, KSH és az egyéni és társas vállalkozásokat nyilvántartó hivatalok által működtetett rendszerekkel együttműködve, de új, bővített adattartalommal. A gazdaságos, folyamatos adatgyűjtés és adatfrissítés, valamint adatfeldolgozás elengedhetetlen. Célszerű a kamarai adatgyűjtést más vállalkozói adatszolgáltatásokhoz (pl.: APEH bevallások, KSH-adatszolgáltatás) kapcsolni. A Kamarai törvényben megfogalmazott kamarai közfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, jogszabályok leírása, teljes körű közzététele elektronikus támogatással. Valamennyi kamarai ügyintézési és szolgáltatási funkciók on-line elérhetőségének kialakítása ezeknek a szolgáltatás és ügyleírása, adatlapok EU 2-3-as szintű fogadásának és kommunikációjának megteremtése. D) A kamarai rendszer köztestületi jellegének erősítése: Az MKIK stratégiájában megfogalmazott cél szerint: A kamarai hálózatnak jól informáltnak, lobbi-képesnek kell lennie. A cél az, hogy a vállalkozók számára természetes legyen, hogy a kamarákhoz fordulnak, az Interneten is. Aktív tevékenység a közötti EU költségvetési időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv kialakításában és végrehajtásában. A köztestületi jelleg megőrzése mellett széleskörű piacorientált kamarai szolgáltatási struktúra kidolgozása és működtetése. Egyes feladatköröket, illetve szakmákat érintően kamarai minősítő és akkreditációs rendszerek működtetése, piacszabályozási közigazgatási jellegű feladatok ellátása. A jelenleg működő rendszerek tapasztalatai alapján, a kamarai tevékenység folyamatos kiterjesztése. Ehhez fel kell mérni, elemzéseket kell készíteni, hogy a piacszabályozás mely szegmenseiben előnyös a kamarai jelenlét. A megfelelő színvonalú kamarai feladatellátás költségvetési finanszírozási rendszerének biztosítása. Ehhez IKT eszköz: Az 1-3. pontban kialakított szolgáltatások Ügyfélkapuhoz csatlakoztatása. Teljeskörű B2B funkciók,

8 Az ügyfélközpontú közigazgatást előtérbe helyező a kormányprogramban is feladatként megfogalmazott szolgáltató állam kialakításának egyik legfontosabb eleme az elektronikus ügyintézés és az ezt támogató rendszerek megteremtéséhez kapcsolódva a vállalkozások minél nagyobb körét integráló, olcsó elektronikus fizetési és hitelesítési (digitális aláírás) rendszerek elterjesztése (ehhez törvénymódosítás is szükséges). IV. Intézkedés és Határozati Javaslat: Előzmény: 6/6/2006.sz. előterjesztés az MKIK Elnöksége részére A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú módosítása x szerint tárgyában foglaltak szerint. Határozati javaslat: Az MKIK Elnöksége felhatalmazza az e-gazdaság Kollégium vezetőjét a fenti stratégia közötti végrehajtására, a megvalósításhoz be kell vonni az NFT II.-ben meglevő és más külső forrásokat is. V. A stratégia megvalósításához kapcsolódó törvények: A stratégia kidolgozása és megvalósítása során különös tekintettel kell figyelemmel lenni az alábbi jogszabályokra, illetve azok jövőbeni módosítására: Elektronikus kormányzati gerinchálózat EKG - Hálózat Használati Szabályzata, Elektronikus szolgáltató rendszer Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény módosításáról - Budapest, március Gazdasági Operatív Program 3. prioritástengely: Infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztésé NFT II GOP AKCIÓTERV 2007 VI. Felhasznált szakirodalom: Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdasági Operatív Program és Akcióterv Az MKIK évi stratégiája Link to e-business megvalósíthatósági tanulmány évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról A Kormány középtávú ( ) tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiája

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a

Magya y r r I n I f n orm r ációs s T árs r a s da d lo l m S ra r tég é ia l é l t é re r h e ozá z sá s na n k k cél é j l a A Magyar Információs Társadalom Stratégia Dr. Bakonyi Péter c. docens Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve A Győri Művészeti és Fesztiválközpont fenntartása alatt működő Győri Agóra PóLUS intézmény előzetes üzleti terve Készült a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Agóra PóLUS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben