Fotovillamos berendezések. belső villám- és túlfeszültség-védelemmel (I.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fotovillamos berendezések. belső villám- és túlfeszültség-védelemmel (I.)"

Átírás

1 HÁLÓZATVÉDELEM / EMC ORIENTÁLT VILLÁMVÉDELEM A mindennapi életünkben egyre nagyobb jelentősége van a gazdaságos és biztonságos energiaellátásnak. A hagyományos energiahordozók (szén, fa, olaj, gáz) felhasználásának mértéke és költségei megújuló technológiák alkalmazásával jelentősen csökkenthetők. Ez akkor lehetséges, ha a legújabb műszaki technológiai eredmények felhasználásával a korlátozott mértékben rendelkezésre álló helyi alternatív energiahordozókat (napenergia, szélenergia, termálvíz, talaj hőenergia + hőszivattyú) mint energiaforrásokat is beépítik a rendszerbe, és azok ott helyben hasznosulnak. A már meglévő és az újonnan létesülő energiaellátó rendszerben is ezeket felhasználva egyaránt gazdaságosabbá teszik az energiaellátást. 1 Fotovillamos berendezés kialakítása és elrendezése Magyarország földrajzi adottságai ebből a szempontból igen kedvezőek, mert az ország minden részében az évenként adódó napsütötte órák száma magas. Az új, korszerű fotovillamos berendezések rendszerbe állításával ezek a napelemes energiaforrások képesek az alap energiaellátást segíteni és kiegészíteni mind az ipari rendszerekben, mind a háztartásokban (1. ábra). (A szakirodalomban sok esetben Fotovillamos berendezések villám- és túlfeszültségvédelme (I.) a német Photovoltaikanlagen szó rövidítését, a PV jelölést alkalmazzák!) Az energiahordozók áremelkedései miatt az utóbbi időkben ezek a napenergia-hasznosító rendszerek egyre nagyobb mértékben elterjednek, bár beruházási költségei ma még ugyan viszonylag magasak, de széles körű elterjedésük következtében az áruk várhatóan a közeljövőben olcsóbb lesz. A tervezhető napenergia-hasznosítás költségei, a gazdaságossági mutatók, garantált hosszú élettartam és beépíthetőségük műszaki feltételei a beruházók számára már a döntések meghozatalakor meghatározóak és kedvezőek lehetnek. Külső villámvédelem Mivel a fotovillamos egységeket mindig az épületek és építmények magas pontjain annak napsütötte részén, többnyire a tetőszerkezeteken szerelik fel, ezért ki vannak téve a zivataros időjárás viszontagságainak, valamint a közvetlen villámcsapásnak. A vonatkozó villámvédelmi szabványok előírásainak megfelelően hogy bennük meghibásodások ne keletkezhessenek feltétlenül külső villámvédelemmel, valamint belső villám- és túlfeszültség-védelemmel is védeni kell a teljes fotovillamos berendezést és rendszert. Az MSZ 274 villámvédelem magyar szabvány és a katasztrófavédelem /8 9 elektroinstallateur

2 Az épület külső villámvédelmi berendezése védett terében elhelyezett PV-napelemek az s veszélyes megközelítési távolságok betartásával 2 3 2/2002. BM-rendelet is az EU-jogharmonizáció miatt január végéig még érvényben marad. Azonban az új MSZ EN Villámvédelem szabvány is augusztus 1-jén életbe lépett, és a korábbi magyar előírásoktól eltérő sűrítettebben elrendezett villámvédelmi felfogók létesítését írja elő. A tetőszerkezeten m sugarú gördülő gömbbel szerkesztett villámvédelmi felfogórendszer védett terében kell a napelemeket és a teljes berendezést elhelyezni. Ezért a villámhatás-veszélyeztetés miatt nem csak külső villámvédelem felszerelése szükséges, hanem a belső villamos tartalom másodlagos villámhatásveszélyeztetése (H1 H5) függvényében mindkét követelményrendszernek megfelelő belső villámvédelem (B0 B4) valamelyik fokozatának létesítése is szükséges. Az épület külső villámvédelmi berendezése védett terében elhelyezett PV-napelemek, de az s veszélyes megközelítési távolságok nincsenek betartva 4 Az épülettől különállóan felszerelt PV-napelemek különálló villámvédelemmel, egy közös EPH-főcsomóponthoz csatlakoztatva Belső villámés túlfeszültség-védelem A külső villámvédelem csak a villám közvetlen romboló és tűzgyújtó hatása ellen nyújt védelmet. A villámcsapás által keltett másodlagos túlfeszültségek ellen csak megfelelő egy- vagy többfokozatú potenciálkiegyenlítés, belső villám- és túlfeszültség-védelem nyújthat védelmet. Az LPZ villámvédelmi zónarendszerben (MSZ IEC ) az LPZ 0/1 zónahatáron minden zónahatár-átlépési ponton villámáram-levezetőképes (10/350) villámvédelmi potenciálkiegyenlítést kell létesíteni. Az épületek kisfeszültségű energiaellátó hálózatához kell csatlakoztatni a napenergia-hasznosító rendszert is. A tetőn elrendezett egységek és fém tartószerkezeteik egyik pontját 16 mm 2 Cu-vezetővel a villámvédelmi földelőrendszerrel és az épület EPH-főcsomópontjával is össze kell kötni. A napelem-rendszer egyenáramú (+) és ( ) kimenetére villámáram-levezetőképes (10/350) túlfeszültség-levezetőket és az inverter egyenáramú bemeneteit kell csatlakoztatni, az alábbiakban felsorolt ábrák magyarázatai szerint. A 3. ábrán tetőn elhelyezett PV-berendezés az épület külső villámvédelme védett terében van elrendezve, fém tartószerkezetek és a villámvédelmi felfogórendszer között a veszélyes megközelítési s távolságok betartásával. Tetőn elrendezett PV-berendezés látható a 2. ábrán, ahol az az épület külső villámvédelme védett terében van elrendezve, de a fém tartószerkezetek és a villámvédelmi felfogórendszer közötti a veszélyes megközelítési távolságok ( s ) nincsenek betartva. elektroinstallateur 2008/8 9 31

3 HÁLÓZATVÉDELEM / EMC ORIENTÁLT VILLÁMVÉDELEM 5 Fotovillamos telep különálló villámvédelemmel 6 Villámvédelmi felfogók védett terének szerkesztése a veszélyes megközelítési távolságok betartásával és az árnyékképződés kizárásával A fémszerkezeteket be kell kötni a külső villámvédelembe, és az EPH-főcsomópontba, továbbá a fémszerelvényeket villámáramlevezető keresztmetszettel biztonságos áramúton le kell földelni! A 4. ábra az épülettől különállóan elrendezett PV-berendezést ábrázol, ahol annak rendszerét a külső villámvédelem védett terében kell elhelyezni. A fém tartószerkezetek és a villámvédelmi felfogórendszer egy közös földelőhöz és EPH-főcsomóponthoz csatlakozik. Az 5. ábrán egy különálló villámvédelemmel ellátott fotovillamos telep látható. Villámvédelmi felfogók védett terének szerkesztése a veszélyes megközelítési távolságok betartásával és az árnyékképződés kizárásával készüljön. A gyakorlatban figyelembe kell venni a napelemes rendszerekre vetülő árnyékképződés kizárásának követelményeit. A napelemek egyes felületegységei ugyanis villamosan párhuzamosan kapcsolódnak egymással. A teljes felület egy részére, ha árnyék vetül, akkor annak a résznek az energiatermelésében zavarok keletkeznek. Ezt mutatja a 6. ábra. Mindegyik PV napelemes rendszer villámés túlfeszültség-védelmének a felépítésénél a fentiekben hivatkozott szabványelőírásokat be kell tartani, beleértve a még ig érvényes magyar nemzeti szabványokat és rendeleteket is. Az egységes műszaki célkitűzések ellenére adódnak eltérő megoldási lehetőségek és követelmények, amelyeket átgondoltan figyelembe kell venni, és meg kell találni a helyes és a nagyobb biztonságot jelentő műszaki megoldásokat! (folytatjuk) Fehér Zoltán IRODALOM: [1 ] DEHN+SÖHNE Blitzplaner 2007, ISBN [2 ] [3 ] DEHN+SÖHNE Sonderdruck 62.: Blitzschutzkonzept für PV Anlagen [4 ] DEHN Fachbeitrag Photovoltaik: Neue Überspannung Schutzgeräte für Photovoltaik-Anlagen (DEHN limit PV 1000) /8 9 elektroinstallateur

4 HÁLÓZATVÉDELEM / EMC ORIENTÁLT VILLÁMVÉDELEM Előző számunkban tájékoztatást adtunk a fotovillamos berendezések növekvő elterjedéséről, valamint az alternatív energiahordozók szerepének jelentőségéről. Ezzel kapcsolatosan fontosnak tartottuk, hogy a fotovillamos berendezések villámés túlfeszültség-védelmének jelenlegi helyzetéről tájékoztatást adjunk. Fotovillamos berendezések villám- és túlfeszültségvédelme (II.) Túlfeszültség-levezető készülékek kiválasztása Egyenáramú áramkörök túlfeszültségvédelmére jobb híján a korábbiakban a váltakozó áramkörökhöz kifejlesztett készülékeket alkalmazták. Ezek a védőkészülékek a villamos paraméterek szempontjából többé-kevésbé az egyenáramú áramkörökben is alkalmazhatók voltak. A túlfeszültség-levezetőket mindig a földpont és a + pont, illetve a földpont és a pont közé építették be (1 2. ábra). Sok-sok éven keresztül a túlfeszültség-levezető készülékek feszültségét a PV napelemegység egyenáramú üresjárási feszültségének az 50%-ra méretezték. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy az egyen- és váltóoldali alkalmazásoknál az egyenfeszültségű oldalon fellépő igénybevételeknél károsodásokkal együttjáró meghibásodások jelentkeztek (3. ábra)! A varisztoron fellépő tartós áramterhelés rövid idő alatt megengedhetetlenül nagy alkatrész-melegedést és tűzkárt is okozhat! A levezető készülékek biztonsági lekapcsoló készüléke eredetileg csak a váltakozó áramköri alkalmazásra készült, ezért az egyenáramú áramkörben csak korlátozott feltételek mellett alkalmazható. Azonban a levezetővel sorosan beépített olvadóbiztosító kiolvadása képes a zárlati egyenáramot megszakítani! A PV napelem egyenáramú zárlati áramának amelyik a névleges árammal közel azonos nagyságú az egyenáram biztonságos megszakítása szinte lehetetlen! Erre egy alkalmas egyenáramot is megszakítani képes zárlatvédelmet kell találni! Az ilyen jellegű tűzveszélyek kivédésére a túlfeszültséglevezető készülékgyártó cégek különböző megoldásokat dolgoztak ki (4. ábra). A 4. ábra egy ún. Y védőkapcsolást ábrázol, amelyik két varisztoros Tip 2 túlfeszültség-levezetőből, és egy közös földelő szikraközből áll. A szikraköz megakadá Egyenáramú PV napelem túlfeszültség-védelme Tip 2 túlfeszültség-levezetővel Egyenáramú PV napelem túlfeszültség-védelme Tip 2 túlfeszültséglevezetővel, PV napelem szigeteléshiba, feszültségátütés Egyenáramú PV napelem túlfeszültségvédelme Tip 2 túlfeszültség-levezetővel, PV napelem és a földelt fémszerkezet közötti szigeteléshiba miatt a túlfeszültség-levezető tűzkárt okoz /10 elektroinstallateur

5 4 Egyenáramú PV napelem túlfeszültség-védelme két darab Tip 2 túlfeszültség-levezetővel, és egy közös földelt szikraközzel Egyenáramú PV napelem túlfeszültség-védelme három darab Tip 2 túlfeszültség-levezetővel Egyenáramú PV napelem túlfeszültség-védelme kettő darab Tip 2 túlfeszültség-levezetővel lyozza a levezetők megszólalását testzárlat esetén. Ezek a megoldások alkalmazhatók voltak 500 V feszültségig, de csak akkor, ha a szigetelési hibával egyidejűleg nem lépett fel túlfeszültség-igénybevétel, ami a levezető szikraközt mégis begyújtotta volna. A PV napelemek névleges feszültségének növekedő trendje miatt új megoldásokat kell keresni a túlfeszültség-levezető 5 6 technika számára. Az 5. ábrán bemutatott Y kapcsolással amelyik három varisztor alapú levezetőből áll, nagyon eredményes és hatásos védőkapcsolás építhető. Túlfeszültség eseménykor mindig két varisztor kapcsolódik sorba, melynek következtében a varisztor túlterhelése kivédhető. Az ilyen kapcsolású DEHNguard Y PV 1000 készülék 1000 V DC egyenfeszültségig a napelemeket képes túlfeszültség ellen megvédeni. Azonban az ilyen három varisztorból álló túlfeszültség ellen védő kapcsolások sem képesek a tűz keletkezését megbízhatóan kizárni. A gyakori impulzuslevezetések következtében ugyanis a varisztorok jelleggörbe-torzulásai (öregedése) miatt a szivárgó áramuk megnő, amelyet a váltakozó áramköri alkalmazásra kifejlesztett biztonsági lekapcsoló szerkezet még esetenként meg tud szakítani, de az egyenáramú áramkörben ez már nehézségeket okoz. Ezért teljesen új megoldást kellett keresni arra, hogy az egyenáramú áramkörökben alkalmazott túlfeszültség-levezető védőkészülékek megfeleljenek mind a villamos, mind a tűzvédelmi elvárásoknak. A 6. ábrán látható a DEHNguard PV SCP levezető, amelynek a beépítésével első ízben valósult meg és áll a felhasználó rendelkezésére olyan védőkészülék, amelyik túlterhelés esetén biztonságosan egyenáramú zárlatot képes lekapcsolni. Azt a tényt figyelembe véve, hogy a napelem túlfeszültség-védelmének a teljes áramköre az egyenáramú zárlati áram igénybevételre alkalmas kell legyen, mint követelmény teljesen logikus. Ahhoz viszont, hogy levezető készülék zárlatbiztos működését is ki lehessen használni, a Thermo Dinamik Kontroll lekapcsoló szerkezet egyenáramú lekapcsolási működését egy kiegészítő rövidre záró szerkezettel mechanikusan össze kellett kombinálni. Ezzel az intézkedéssel sikerült a túlterheléskor fellépő fokozott tűzveszélyt is egyben kiküszöbölni. A módosított kombinált lekapcsoló és rövidre záró szerkezet mindkét tranziens üzemállapotot pontosan kezelni képes: túlfeszültséget határolni / és levezetni, illetve az egyenáramú zárlati áramot vezetni. A levezető készülék elején lévő látjelző szerkezet ablakában látható kijelző jelzése, valamint a készülékbe beépített galvanikusan független FM morse kijelző kontaktus a mindenkori üzemállapotot a felhasználónak jelzi. Azért, hogy a jövőben létesíteni tervezett nagyobb teljesítményű PV napelemek túlfeszültség-védelmét megépíthessük, tovább kellett fejleszteni és bővíteni a DEHNguard PV...SCP védőkészülék-sorozatot! elektroinstallateur 2008/10 29

6 HÁLÓZATVÉDELEM 7 Földfüggetlen PV napelem túlfeszültségvédelme max V DC névleges feszültségig 8 PV napelemek szikraköz alapú villámáramlevezető készüléke 9 A DEHNlimit PV 1000 készülék elvi kapcsolási rajza 10 A DEHNlimit PV 1000 készülék méretrajza Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés A fentiekben eddig ismertetett védelmi megoldások lényegében a varisztortechnológia által megvalósítható tranziens túlfeszültségek korlátozott energialevezetését mutatta be. Ezek a műszaki megoldások azonban a közvetlen (10/350) villámáram-levezetés igénybevételekor kudarcot vallottak! Jóllehet a varisztorok energialevezető képessége és a PV napelem áramkörökbe a váltakozó áramú oldalon beépített inverter védelmi adottságai szintén meghatározóak voltak! A varisztorok párhuzamos kapcsolásával végzett korábbi kisérletek a (10/350) hullámalakú villámáram-impulzusok levezetésére a PV napelemek esetében nem hoztak kielégítő eredményeket! Hasonlóan a váltakozó áramkörök esetében is a varisztorok párhuzamos kapcsolások alkalmazásai már korábban is sikertelenek voltak. További bonyodalmakat jelentett még a PV napelemeknél az egyenáramú áramkörökből adódóan az árammegszakítási problémák megoldása is. Az a tény hogy az egyenáramú PV napelemek védelmére a közelmúltig nem állt rendelkezésre szikraköz alapú (10/350) villámáram-levezető védőkészülék, volt az oka annak, hogy sokan próbáltak a varisztorok párhuzamos kapcsolásával a villámáram-levezető képességet növelő megoldásokat keresni. Mi az oka annak, hogy az eddigiekben a PV napelemek egyenfeszültségű oldalának villámvédelmére nem tudtak kínálni szikraköz alapú (10/350) villámáram-levezető védőkészülékeket? Ez azzal magyarázható, hogy a váltakozó áramkörökhöz szükséges villámáramlevezetőkre nagy a darabszámigény, ezzel szemben a PV napelemek egyenáramú védelmére alkalmas szikraköz alapú villámáram-levezetőire jelenleg még csak elhanyagolhatóan kis darabszámot igényel a piac! A piacon jelenleg kapható váltakozó áramú villámáram-levezető készülékekben található szikraközök az ún. feszültség- és áramirányváltás nulla átmeneténél szakítanak. Ez a villamos váltakozó áramú árammegszakító eljárás viszont nem alkalmazható az egyenáramú PV napelemek villámlevezetőiben. A szikraköz-levezetők több évtizedes gyakorlati tapasztalatai ismeretében sikerült a cégnek kifejleszteni az első PV napelemekhez alkalmazható egyenáramú villámáram-levezető készülékét! A 8. ábra a PV napelemek szikraköz alapú villámáram-levezető készülékét mutatja be. Az új Kombi-levezető (10/350) készülék a DEHNlimit PV. Olyan, amelyik alkalmas egészen 1000 V DC névleges feszültségig a napelemek villámvédelmére. Az új szikraköz-levezető képes megállapítani, hogy a levezetőn egy villámkisülés által előidézett villámáram lökőáramának impulzusa folyik, vagy a napelem által táplált utánfolyó földzárlati egyenáramról van szó. Villám lökőáram-impulzus esetében az új szikraköz-kombináció begyújt és átveszi a teljes villámáram-levezetést. Ha megállapítást nyer, hogy a levezetett áram már nem a villámáram, hanem a PV napelemből folyó utánfolyó egyenáram, akkor a szikraköztől egy bypass áramkör átveszi az áramvezetést egészen a szikraköz áramának teljes kialvásáig, és csak ezután kerülhet sor a napelemek által táplált utánfolyó földzárlati egyenáram megszakítására is (9. ábra). Ekkor a villámáram-levezető már árammentes kell legyen, és újra begyújtásra kész, és újbóli működésre és levezetésre alkalmas állapotba került kell legyen (10. ábra). Ez a folyamat összesen mintegy 100 msec alatt lezajlik, és ez az inverter tranziens újraéledési holtidejénél rövidebb. Egy szünetmentes áramellátás lekapcsolása tehát így kivédhető, és elmarad. Ha az egyenáram fent ismertetett megszakítása nélkül alkalmaznák villámáramlevezető szikraközkapcsolást, akkor mint ahogy az a varisztoros levezetőkkel már előfordult, annak komoly egyenáramú meghibásodások és egyéb kárkövetkezményei is lennének. Befejezésül fel kell hívni a szakemberek figyelmét arra, hogy a DEHNguard PV SCP és a DEHNlimit PV 1000 Kombi villámáram-levezető fejlesztési folyamatában az új eredmények mindig a különböző napelemes berendezések konkrét feladatmegoldásakor születtek. Különösen a berendezések DC oldali energiatárolási problémák megoldásakor, és az inverter rendszer közepes és nagy teljesítményű, illetve nagy áramkapcsolási értékekre tekintettel (néhány 10 ka csúcsérték). A bemutatott műszaki megoldások bepillantást adnak a PV napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelem védőkészülékeinek fejlesztési részletkérdéseibe. Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet arra is, hogy a napelemek helyesen kialakított és megfelelően összeszerelt egyenáramú áramkörbe beépített villámáram-levezető készülékek fontos tűzvédelmi intézkedést is jelentenek a rendszer számára. A nem megfelelően kiválasztott és rosszul beépített DC egyenáramú villámáram-levezető és a hibás, rossz szereléstechnológia tűzveszélyt jelent. Fehér Zoltán /10 elektroinstallateur

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom Tartalom Vezetéknyomvonal és földelés napelemes rendszereknél "s" biztonsági távolság az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint Magárnyék a napelem cellákon Speciális védőkészülékek napelemes rendszerek egyenáramú

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

Ahol fény van, ott árnyék is van

Ahol fény van, ott árnyék is van Ahol fény van, ott árnyék is van Fotovillamos rendszerek túlfeszültség-védelme A tető a rendelkezésre álló felületen keresztül korlátozza a fotovillamos rendszer teljesítményét. Naponta ismétlődő kihívás

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

Napenergia. 1. kép Napelemes eszközök

Napenergia. 1. kép Napelemes eszközök Fülep Zoltán Tűzoltói beavatkozás napelemes rendszerek környezetében A Föld fosszilis energia készlete kimerülőben van, ezért már régóta keresik az alternatív megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az új

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

Megoldások a gáz- és olajipar számára

Megoldások a gáz- és olajipar számára Megoldások a gáz- és olajipar számára THINK CONNECTED. Megoldások a gáz- és olajipar számára Az OBO termékrendszerei világszerte a hosszú élettartam és a kiváló minőség szimbólumai, és ezen jó tulajdonságaik

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Harmonikus csökkentés Követelmények és a Danfoss megoldásai 2 Harmonikus torzítás egy folyton növekvő probléma Az áramszolgáltatók által a háztartások, vállalkozások és az

Részletesebben

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Napelemes rendszerek 1. számú fólia Indokok Miért? A tető, a homlokzat vagy a nyílászárók részeként használható Új funkciót ad az épületek határoló szerkezeteinek Mikor? Épületszerkezetek, például a tető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máté István Zsolt. A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máté István Zsolt. A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése: Máté István Zsolt A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

[ MEDDÕ TELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS ]

[ MEDDÕ TELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS ] [ MEDDÕ TELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS ] TARTALOMJEGYZÉK Hatásos és meddõ teljesítmény, meddõ teljesítmény kompenzálás 2 Meddõvételezésre vonatkozó árszabás 3 A fázisjavítás általános méretezése 4 Átszámítási

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25. Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: protel@t-online.hu MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása Az MSz EN 62305

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben