A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata"

Átírás

1 A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A pályázat megnevezése: Mutasd meg Európát! akció (a továbbiakban Pályázat ) A Promóció Szervezője: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete. (Európai Unió Háza: 1024 Budapest, Lövőház utca 35.) (a továbbiakban Szervező ) A Szervező megbízottja: Brightly Kft. (2724 Újlengyel, Ady E. u. 41.) 1. A promócióban résztvevők köre A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel, székhellyel rendelkező, 18 életévet betöltött természetes személy. (a továbbiakban Pályázó ) 2. A promóció időtartama Az internetes/facebook-os szavazatokat június 17. napján 10:00 00 másodperctől augusztus hó 24. napjának 24:00 00 másodpercéig lehet érvényesíteni. 3. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei Minden személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak és a Játék időtartama alatt ellátogat a promócióban résztvevő strandok bármelyikére a kijelölt időpontokban (az eseménylistát az 1. számú melléklet tartalmazza),a játékmesterek segítségével csoportosan/csapatban lefényképezteti magát egy adott kategóriában (csoport/csapat alatt legalább 2 személyt értünk akik minden segédeszköz nélkül, közös pózolással megjelenítsék Európa valamely nevezetes épületét vagy jellegzetes hagyományát vagy ha valaki párban szeretne indulni, vagy inkább kézügyességét mutatná meg, egy igazán művészi feladatban is kibontakozhat: Európa adott jellegzetességét naptejjel kell a másik hátára rajzolnia) és az elkészült fotót feltölteti a játékmesterrel a Pályázat weboldalaira (http://www.csobbanjeuropaval.hu/; https://www.facebook.com/csobbanjeuropaval), sorsoláson vehet részt. A fotókat a következő kategóriában lehet érvényesíteni: 1. Híres európai épület formáció (pl. Eiffel-torony, Tower Bridge, Diadalív stb.) 2. EU Országjelzés (pl. P, S, H) 3. európai Hagyomány (népitánc-mozdulat, bikaviadal stb) Minden Pályázó 1-1 fotót nevezhet fel 1 strandról/promóciós helyszínről, de ugyanazzal az címmel akár regisztrálhat az összes esemény nyereményeire, tehát 1 címről maximum 39 pályázat érkezhet. A feltöltött fotókra a Pályázat weboldalain lehet szavazni a kért adatok megadása után. A feltöltött képeket meg lehet osztani a Facebookon is.

2 A fénykép feltöltésének és az érvényes regisztráció menete lépésekben: 1. Fotózás: a fotót a helyszínen a Szervező játékmestere készíti (a Pályázónak nincs lehetősége saját maga által készített fényképet feltölteni) 2. Pályázó adatainak megadása: adott csoportból 1, legalább 18. életévét betöltött személy adatait kérjük megadni (név, cím, telefonszám, csapatnév) 3. Fotó feltöltése a Pályázat weboldalaira. 4. Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a feltöltött tartalom nem sérti e jelen szabályzat bármely pontját, majd minden Pályázó részére elektronikusan elküldi a regisztráció során megadott címre a feltöltött fotó internetes linkjét, amit Pályázó szabadon megoszthat másokkal abból a célból, hogy minél több szavazatot gyűjthessen. A játék és szavazás június 17. napján 10:00 00 másodperctől augusztus hó 25. napjának 24:00 00 másodpercéig tart A résztvevők saját feltöltött fotóikat bármikor töröltethetik a szervező segítségével ezzel azonban az adott fotóra kapott szavazatok is elvesznek. A résztvevőknek továbbá nincs lehetősége a saját fotók módosítására. Szervező a teljes promóciós időszakot 8 időszakra osztotta. 1 időszak 1 pályázói csoportot határoz meg. Azt, hogy adott Pályázó Pályázata melyik pályázói csoportba kerül, az határozza meg, hogy a Pályázó melyik helyszínen adja le Pályázatát. A helyszínek és pályázói csoportok részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. Mind a 8 időszakban megállapításra kerül 1-1 (mindösszesen 8) csapat aki az akció időszaka alatt a legtöbb szavazatot gyűjti, a promóció végét követően ezen 8 csapatból kerül majd kisorsolásra a fődíj nyertese. Szavazás feltételei: A feltöltött fotókra - az időszakokon belül, a kért adatok megadása után, a Pályázat weboldalain - szavazni kizárólag érvényes címmel vagy érvényes facebook profillal lehet, a nem érvényes címmel és Facebook profillal leadott szavazatok érvénytelenek. Szervező, az általa a teljes promóciós időszakon belül meghatározott 8 időszak által kijelölt, összesen 8 pályázói csoport mindegyikére, meghatározott időszakot jelöl ki a szavazatok leadására. Ez azt jelenti, hogy 1 adott időszakban feltöltött pályázatra az adott csoportra meghatározott időszak végéig lehet szavazni. Az időszakokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A szavazás során kötelezően megadandó adatok: 1. oldalon történő szavazás esetén: Szavazó neve, címe, telefonszáma, lakcíme (irányítószám, város, utca,házszám) 2. https://www.facebook.com/csobbanjeuropaval oldalon törtnő szavazás esetén a Szavazó facebook profiljában megadott adataihoz kérünk hozzáférést.

3 Egy címről és egy Facebook profilról minden fotóra csak egy-egy szavazatot lehet leadni, ugyanakkor egy címről és egy Facebook profilról bármennyi fotóra leadható szavazat. A résztvevő az általa feltöltött saját fotó(k)ra a fentieknek megfelelően egy-egy szavazatot leadhat. A feltöltött fénykép tartalmi megkötései: Kizárást von maga után, illetve Szervező megtagadhatja azon Pályázatok feltöltését, melyek esetében a kép: szexuális tartalmú ízléstelen, másokat megbotránkoztató vallás és/vagy vallási gyülekezetre utal politikai tartalmú márka, termék, szerzői jog által védett anyagot tartalmaz erőszakos, méltánytalan viselkedést ábrázol A szervező egyesével megvizsgálja a feltöltött képek tartalmát és amennyiben szabálysértést tapasztal a fenti témákhoz köthetően vagy a pályázó nem a kategóriáknak megfelelően tölti fel képeit úgy a Szervező automatikusan törli a fényképet az adatbázisból. 4. A nyeremény, sorsolás A Játék időtartama alatt a 8 különböző időszak legtöbb szavazatot kapó érvényes pályázatai nyereménysorsoláson vesznek részt. A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi húzással történik. A játék teljes időtartalma alatt a következő ajándék kerül kisorsolásra: 1 darab kétszemélyes 4 napos utazás Rigába, Európa 2014es kulturális fővárosába, amely a következőket tartalmazza: o 3 éjszaka szállás 3 csillagos hotelban o utasbiztosítás és friss kiadású magyar nyelvű útikönyv o nem budapesti nyertes esetén transfer a repülőtérre o rigai reptér transzfer A sorsolás időpontja: augusztus h. A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi húzással, nyilvánosan történik. A sorsolás helyszíne: Brightly Kft., 1143 Budapest, Ilka utca Tartaléknyertesek Amennyiben a nyertes nem venné át nyereményét az erre adott határidőn belül, tartaléknyertes lép a helyébe a már meglévő sorsolási sorrend alapján. A tartaléknyertes Pályázatokat beküldő Pályázók a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg

4 annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül. 7. A nyeremény átvételének feltételei A nyertes(ek) a pályázat nevezésén szereplő elérhetőségeken, ben és facebookon kerülnek értesítésre. A nyertesek listája a és a https://www.facebook.com/csobbanjeuropaval internetes oldalra is felkerül. A nyertesek a szavazás lezárását követően 30 naptári napon belül értesítésre kerülnek a Szervező megbízottja által. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó(k) a nyereményét az adott határidőn belül nem venné át, úgy nyereménye elvész, egyéb nyereményt a szervezőnek nem áll módjában felajánlani. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Szervező a fődíjat képező rigai utazás nyereményt kizárólag személyes átadás útján tudja átadni, a sorsolást követő legfeljebb 30 napon belül. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt, erre vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. 8. A Szervező jogai A hamisított vagy manipulált Regisztrációk/szavazatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő Regisztrációk/szavazatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben az akció során visszaélések történnek, vagy jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a sportszerűtlen Pályázót/regisztrációt vagy a promóciót egészében szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget. A játékszabályzat módosításának jogát a játékosok megfelelő és széleskörű tájékoztatása mellett a Szervező fenntartja. A módosított játékszabályzat és a https://www.facebook.com/csobbanjeuropaval internetes oldalon kerül nyilvánosságra. A Szervező, illetve az akció szervezésében részt vevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt az akció során, az akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az akció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó

5 költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget. Azáltal, hogy a Pályázó az akcióban részvétele során a nevét címét, lakhelyét, telefonszámát a Regisztráció során megadja, a Pályázó feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy: - nyerés esetén a neve és lakóhelyének helységneve nyilvánosságra kerüljön, továbbá a személyes adatait a Szervező és annak megbízott adatfeldolgozója a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezelje; - a résztvevő által feltöltött fotók egy későbbi reklámkampány során felhasználásra kerüljenek idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül; - a nyeremény átadásáról kép-, hang- és/vagy filmfelvétel készüljön, és ezen felvételek akár részben akár egészben egy későbbi reklámkampány során felhasználásra kerüljenek idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül; - személyes adatai (név, postacím, telefonszám, cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa mindaddig, ameddig írásban nem tiltja meg a Szervező számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes. A résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely Pályázótól megvonhatja. 9. Általános rendelkezések A nyereményjáték print anyagokon (szórólap, plakát) és online csatornákon (Facebook, kerül népszerűsítésre. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező díjmentesen felhasználhatja a Pályázók személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, cím) a jelen akció lebonyolítása és dokumentálása, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, amennyiben résztvevő ezt nem kifogásolja vagy tiltja meg. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az évi LXIII. Tv. részletesen tartalmazza. Eszerint a Pályázó kérhet személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését, valamint jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Szervező a nyereményjáték során megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetőleg a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

6 A Szervező a Pályázó adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Pályázók tájékoztatása céljából a Pályázók tájékoztatásában közreműködő ügynökségnek (Brightly Kft, 2724 Újlengyel, Ady E. u. 41.) A Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Pályázók a játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a fenti módon történő kezeléséhez. A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e- mail címen: illetve postacímen: 1143 Budapest Ilka utca 50. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a címen kérhető. A Pályázók Regisztrációjuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Budapest, június 4. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Szervező

7 1.számú melléklet - Mutasd meg Európát! rendezvény turnusai és helyszínei 1.TURNUS június június 21. Június 17. kedd Bükfürdő, Gyógy- és Élménycentrum Június 18. szerda Sárvár, Gyógy- és Wellnessfürdő Június 19. csütörtök Tiszaújváros,Termálfürdő Június 20. péntek Tatabánya, Gyémánt Fürdő Június 21. szombat Salgótarján, Strandfürdő-Tóstrand 2.TURNUS június június 28 Június 23. hétfő Hajdúszoboszló, Hungarospa Gyógyfürdő Június 24. kedd Hajdúszoboszló, Hungarospa Gyógyfürdő Június 25. szerda Sárospatak, Végardó Fürdő Június 27. péntek Cserkeszőlő, Gyógy és Strandfürdő Június 28. szombat Mátraderecske, Kincses Strandfürdő 3.TURNUS július július 9 Július 4. péntek Siklós, Thermal SPA Július 5. szombat Szigetvár,Gyógyfürdő Július 6. vasárnap Budapest,Aquaworld Július 7. hétfő Lipót,Termál- és Élményfürdő Július 9. szerda Kapuvár, Flóra Termálfürdő 4.TURNUS július július 19 Július 11. péntek Gyöngyös, Uszoda és Termálstrand Július 12. szombat Harkány, Gyógy- és Strandfürdő Július 13. vasárnap Orfű, Aquapark Július 18. péntek Tiszakécske,Tisza-parti Termálfürdő Július 19. szombat Szeged,Napfényfürdő Aquapolis 5. TURNUS július július 27 Július 20. vasárnap Fadd-Dombori,strand Július 21. hétfő Budapest,Dagály Strandfürdő Július 25. péntek Szekszárd,strand Július 26. szombat Sukoró,Északi Evezős pálya (VVSI Strand) Július 27. vasárnap Mórahalom,Szent Erzsébet Fürdő 6. TURNUS július augusztus 1 Július 28. hétfő Nyíregyháza,Sóstó Gyógyfürdő Július 29. kedd Gyula,Várfürdő Július 30. szerda Martfű,Termál SPA Július 31. csütörtök Túrkeve,Termál- és Élményfürdő Augusztus 1. péntek Kecskemét,Élményfürdő és Csúszdapark 7. TURNUS augusztus augusztus 9 Augusztus 2. szombat Kapolcs,Művészetek Völgye Augusztus 3. vasárnap Kiskunmajsa,Jonathermal Gyógy és Élményfürdő Augusztus 4. hétfő Balatonfüred,Kisfaludy strand Augusztus 8. péntek Hatvan,Városi Strandfürdő Augusztus 9. szombat Dunaújváros,szabadstrand 8. TURNUS augusztus augusztus 17 Augusztus 10. vasárnap Orosháza,Gyopárosfürdő Augusztus 14. csütörtök Cegléd,Gyógyfürdő és Szabadidőközpont Augusztus 15. péntek Zalaegerszeg,Aquacity Augusztus 16. szombat Zalakaros,fürdő Augusztus 17. vasárnap Gárdony,Sport Beach

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976, székhely:

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Nyerj havonta regényeket!

Nyerj havonta regényeket! Nyerj havonta regényeket! Vásárolj legalább 1 db regényt a Maxim Könyvkiadó kínálatából, majd regisztrálj a blokk vagy a számla sorszámával a facebookon található Dream válogatás oldalon (www.facebook.com/dreamvalogatas).

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Valentin napi promóció

Valentin napi promóció Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben