Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december"

Átírás

1 AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, kivéve az AsiaCenter Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító és Kereskedelmi Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út ) munkatársai, az AsiaCenterben lévő üzletek bérlői, az üzletek dolgozói, továbbá az akció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek (BBDO Budapest Zrt., illetve annak Proximity Budapest részlege, Prohome Kft.) munkatársai és mindezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685 (b) bekezdésének alapján. Az akció időtartama Az akció április :00 órától, december :00 óráig tart. Az akció megnevezése, mechanizmusa és a nyerés feltételei Megnevezés: AsiaCenter Törzsvásárló Program Mechanizmus: Az akció időtartama alatt az AsiaCenter kijelölt üzleteiben történő vásárlás esetén, a vásárláskor kapott blokkokat a részt venni szándékozó vásárló az AsiaCenter Keleti szárnyának földszintjén lévő Információs Pultnál pontokra válthatja. Minden Ft 1 pontot ér. A vásárló szabadon döntheti el, hogy hány pontot gyűjt össze, de a Fődíj sorsolásán való részvételhez szükséges minimálisan összegyűjtött pontok számának el kell érnie a 10 darabot. A promócióban való részvételre kizárólag az AsiaCenter területén lévő üzletekben kiállított blokk jogosít. Amennyiben a vásárló úgy dönt, hogy elérte az általa gyűjteni szándékozott pontok számát, gyűjtőfüzetét személyes adatainak megadásával az Információs Pultnál adhatja le. A Fődíj sorsolásához érvényes pályázatnak a legalább 10 pontot és a pontos személyes adatokat tartalmazó, az Információs Pultnál leadott gyűjtőfüzet tekinthető, amely a 10, vagy a fölötti gyűjtött pontok számától függetlenül automatikusan részt vesz a sorsoláson. A kuponfüzet megszerezhető az AsiaCenter Keleti szárnyának bejáratánál lévő Információs Pultnál Az akcióra legyártott gyűjtőfüzetek száma: db AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december 1

2 A nyeremények 1. Garantált nyeremények Érvényes pályázat leadása esetén az összegyűjtött pontok számának megfelelően a pályázó az alábbi garantált ajándékokban részesülhet: - 3 pont: belépőjegy az Agyaghadsereg kiállításra - 5 pont: kétszemélyes kávézás az AsiaCenter kijelölt kávézóiban - 10 pont: kétszemélyes étkezés az AsiaCenter Keleti szárnyának II. emeletén található Eurogrill étteremben / vagy 1 db alap autómosás az AsiaCenter mélygarázsában található EZ- WASH-nál - 20 pont: 2000 Ft értékű AsiaCenter vásárlási utalvány - 30 pont: Ft értékű AsiaCenter vásárlási utalvány - 50 pont: Ft értékű AsiaCenter vásárlási utalvány Adott pontszámhoz tartozó több lehetőség esetén a pályázó szabadon választhat a készlet erejéig az adott kategóriába tartozó ajándékok közül. A beváltani szándékozott pontok mennyisége szabadon felosztható az egyes kategóriákba tartozó ajándékok között, de az ajándékok össz pontértéke nem haladhatja meg az összegyűjtött pontok értékét. Az összegyűjtött pontokat nem kötelező egy alkalommal beváltani, az összegyűjtöttnél kevesebb számú pont beváltása esetén lehetőség van a fennmaradó pontokat akár további pontokkal kiegészítve egy későbbi alkalommal beváltani, egészen a promóció végéig. A garantált nyeremények beválthatók az Információs Pultnál. 2. Sorsolt nyeremények Az akció időtartama alatt érvényes (szabályosan kitöltött gyűjtőfüzetet), legalább 10 pontot tartalmazó pályázatot bedobott játékosok közül előre meghatározott időpontokban Fődíj kerül kisorsolásra. A Fődíj: Ft-os címletekben kiadott, összértékben Ft értékű vásárlási utalvány, amely az AsiaCenter kijelölt üzleteiben váltható be. A Fődíj sorsolásán mindenki részt vesz, aki érvényes pályázatot adott le, függetlenül a gyűjtött pontok számától. A sorsoláson való részvétel feltétele a sorsolást megelőző nap 19 óráig leadott, érvényes pontgyűjtő füzet. A nyeremények készpénzre és más nyereménytárgyra nem válthatók be, és nem ruházhatók át. Egy játékos csak 1 fődíjat nyerhet. Előre nem látható események bekövetkezte esetére a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben. AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december 2

3 A sorsolásról A 2009-es évben megrendezendő időszakos sorsolások időpontja és helyszíne: szeptember 1., 14 óra, AsiaCenter Keleti szárny, Információs Pult, 1152 Budapest, Szentmihályi út A sorsoláson az első játékrész alatt (azaz a április :00 óra és a augusztus 31., 19 óra között) leadott, érvényes pontgyűjtő füzetek vesznek részt december 15., 14 óra, AsiaCenter Keleti szárny, Információs Pult, 1152 Budapest, Szentmihályi út A sorsoláson a második játékrész alatt (azaz a április :00 óra és a december 14., 19 óra között) leadott, érvényes pontgyűjtő füzetek vesznek részt. A második sorsoláson a játék meghirdetésének első napjától valamennyi érvényes pályázatot beküldő Játékos részt vehet, amennyiben az első sorsolás alkalmával nem nyert. A sorsolások közjegyző jelenlétében történnek. A sorsolás során tartaléknyertes pályázók is kisorsolásra kerülnek, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így pályázata érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Tartaléknyertesek száma minden Fődíj esetében: 3 db A vásárlási utalványok beváltása Mind a pontokért beváltott, mind pedig a sorsolások alkalmával kisorsolt vásárlási utalványok az AsiaCenter Törzsvásárló Programjában részt vevő üzletekben válhatóak be. Az akcióban részt vevő üzletek listája az AsiaCenter Keleti szárnyának földszintjén található Információs Pultnál kerül kihelyezésre. A vásárlási utalványokat a beváltástól / átvételtől számított 6 hónapon belül lehet felhasználni. A beváltás / átvétel időpontja hivatalos pecsételéssel kerül feltüntetésre. A nyeremények átvételének feltételei A fődíjak nyerteseit telefonon és postai, vagy úton is értesítjük. A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló telefonos értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint jár el. AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december 3

4 A Szervező személyes átadás útján biztosítja a Fődíj átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért ill. következményekért. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb, a játékban részvétel vagy a nyeremény beváltása kapcsán felmerülő költség (pl. a főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) a Játékost terheli. A Szervező jogai Hamisított vagy manipulált gyűjtőfüzetek/matricák érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban résztvevő gyűjtőfüzetek/matricák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben az akció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező, illetve az akció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt az akció során, az akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az akció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Azáltal, hogy a Játékos az akcióban részvétele során a nevét és címét, elérhetőségi adatait megadja, a Játékos feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy: - nyertessége esetén a neve és lakóhelyének helységneve nyilvánosságra kerüljön, továbbá a személyes adatait a Szervező és annak megbízott adatfeldolgozója a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezelje, - a nyeremény átadásáról kép-, hang- vagy/és filmfelvétel készüljön, és ezen felvételek akár részben akár egészben egy későbbi reklám-kampány során felhasználásra kerüljenek - időés alkalombeli korlátozás valamint külön díjazás nélkül. - személyes adatai (név, postacím, telefonszám) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa - mindaddig, ameddig írásban nem tiltja meg a Szervező számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes. AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december 4

5 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjáték feltételeit és a nyereményeket a vásárlók tájékoztatása mellett megváltoztassa. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. Általános rendelkezések A Játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra, elérhető az AsiaCenter Keleti szárnyának bejáratánál található Információs Pultnál, és a weboldalon. A Szervező a játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli. A Szervező a játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a játékosok tájékoztatása céljából a játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökségnek. A játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A játékosok a játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a fenti módon történő kezeléséhez. A játékos az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi címeken: AsiaCenter Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító és Kereskedelmi Kft. Marketing osztály 1152 Budapest, Szentmihályi út cím: A nyertesek közzétételére a sorsolást követő 72 órán belül kerül sor a weboldalon. AsiaCenter Törzsvásárló program, április-december 5

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A pályázat megnevezése: Mutasd meg Európát! akció (a továbbiakban Pályázat ) A Promóció Szervezője:

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Valentin napi promóció

Valentin napi promóció Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest,

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben