BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta, melynek rendelkezéseit 2002.november 14. napjától kell alkalmazni. Egyidejűleg a korábban hatályos azonos című szabályzat hatályát veszti. Siklós november 13. Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága Módosítva: Az Igazgatóság a 37/6-2/2013. sz. határozatával jóváhagyta Módosítva: Az Igazgatóság a 29/1-16/2014. sz. határozatával jóváhagyta Hatályba lépés:

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Betétekkel kapcsolatos általános meghatározások Fogalmak Alapelvek Általános szabályok A betétek feletti rendelkezés módjai Kedvezményezettek, meghatalmazottak Kamatszámítás... 5 Ügyfelek tájékoztatása... 7 Betét elhelyezése Adatszolgáltatás Betétlekötési megbízás Szerződéskötés... 9 A betétek okmányai Betét megszüntetése Elveszett, letiltott betétek dokumentálása A Bank által kínált betétformák Pénzmosás megakadályozásáról Betétvédelem Betétek titkos kezelése A betétekre vonatkozó különleges szabályok Az egyes takarékbetét-konstrukciókra vonatkozó rendelkezések Kamatozó takarékbetétek Gyámhatósági takarékbetét Takarékszelvény A Takarékszelvény egyszeri lekötésű A Takarékszelvény folyamatos lekötésű Elő-takarékossági betét II Számla mellett lekötött betétek (természetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkezők vállalkozások által váltható betét) Lekötött betéti Konstrukciók Változó kamatozású lekötött betétek ; egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül fix, illetve változó kamatozású betétek Speciális Számlabetét konstrukciók Tartós Befektetési Számla (TBSZ) MEGSZŰNT BETÉTEK SIKLÓS 9 BETÉT (Forgalmazása ével megszűnt) Bónusz 2 év kamatozó betét (Forgalmazása ével megszűnt) Bónusz 3 év kamatozó betét (Forgalmazása ével megszűnt) A BONUS ill. BONUS PLUSZ 1 éves lekötésű, 3 évig ismétlődő, változó kamatozású kamatozó betét (Forgalmazása ével megszűnt) JUBILEUM betéti okirat (Forgalmazása tól) (Forgalmazása ével megszűnt.) DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 2

3 hónapos lekötésű, Fix ill. változó kamatozású kamatozó betét (Forgalmazása ével megszűnt.) A Mobil betét (Forgalmazása ével megszűnt.) A TENKES 1 éves lekötésű, fix ill. változó kamatozású kamatozó betét (Forgalmazása ével megszűnt.) Elő-takarékossági betét (Forgalmazása ável megszűnt.) Záró rendelkezések DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 3

4 1. Bevezetés A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt) 3. (1) bekezdése értelmében, valamint a Pénzügyi Szerveztek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) által 867/1997/F és /1987 PM kiadott engedélye alapján a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) betét gyűjtési szolgáltatást nyújthat ügyfelei részére. 2. Betétekkel kapcsolatos általános meghatározások 2.1 Fogalmak Betét: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) szerinti betétszerződés vagy a takarékbetétről szóló évi 2. törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr) szerinti takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a hitelintézetnél a fizetésiszámla-szerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is; Takarékbetét 1 : Hitelintézetnél takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv vagy más okirat ellenében elhelyezett pénzösszeg. Takarékbetét-szerződés alapján a Bank köteles az elhelyezőtől takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni. A természetes személyek fizetésiszámla-szerződés és betétszerződés keretében hitelintézetnél elhelyezett pénzeszközeire a takarékbetét-szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Betétszerződés 2 : (1) Betétszerződés alapján a betétes jogosult a Bank számára meghatározott pénzösszeget fizetni, a Bank köteles a betétes által felajánlott pénzösszeget elfogadni, ugyanakkora pénzösszeget későbbi időpontban visszafizetni, valamint kamatot fizetni. (2) Határozott időre szóló betét esetén a Bank a betét összegét lejáratkor vagy a betétes rendelkezése szerint köteles visszafizetni. (3) A betétes a betét összegének visszafizetését a szerződésben meghatározott idő lejárta előtt is jogosult kérni. A betétes felszólítása hiányában a bank a szerződésben meghatározott idő lejárta előtt nem jogosult a betét összegének visszafizetésére. (4) A lejáratkor fel nem vett betétösszeg átalakul határozatlan idejű betétté. (5) Határozatlan időtartamú betét esetén a bank a betét összegét a betétes rendelkezése szerint, késedelem nélkül köteles visszafizetni. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése: Pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával, vagy a nélkül visszafizetni. Betétes: Akinek a betét a nevére szól, vagy kizárólag a nem névre szóló takarékbetétek esetében (2001. december 19-e előtt elhelyezett takarékbetétek esetén) aki a betéti okiratot felmutatja. Fenntartásos betét: Névre szólóan fenntartással elhelyezett takarékbetétet a Bank az okiratban megnevezett személy a betétes vagy a kedvezményezett részére csak a betétes által az okiratban meghatározott feltétel teljesítése esetén fizeti vissza. E feltételt a betétes egyoldalúan a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja. Meghatározott feltétel teljesítése nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat vagy a bírósági végrehajtásra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján történő kifizetés esetén. Kártalanításra jogosult személy: A betétes, ha pedig a betétes kedvezményezettet jelentett be, akkor a kedvezményezett. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak. Kedvezményezett: 1 1 A takarékbetétekről szóló évi 2. sz. törvényerejű rendelet 1. szerint évi V. törvény (Ptk) 6:390. szerint DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1

5 A betét tulajdonosának írásos jognyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. A rendelkezési jog megnyílásáig a betét felett a betét elhelyezője (tulajdonosa) korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a rendelkezési jog megnyílásának időpontjáig írásban visszavonható. Meghatalmazott: Az a személy, akit a betét tulajdonosa írásban felhatalmaz a betéttel kapcsolatos tranzakciók lebonyolítására. A tulajdonos és a meghatalmazott között az a különbség, hogy a tulajdonos jogilag tulajdonolja a betétet, míg a meghatalmazott, csak használhatja azt. Így a meghatalmazott további személyeknek meghatalmazást nem adhat, kedvezményezettet nem jelölhet, kártalanításra és számlamegszűntetésre sem jogosult. Névre szóló betét: Az a betét, amelynek tulajdonosa az okirat vagy a bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható. Rendelkezésre jogosult személy: Aki a betét tulajdonosa, vagy ha nem tulajdonosa a betétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással, vagy a nélkül rendelkezhet a betét fölött. Óvadéki betét: olyan betét, amelyet a betétes a vele szemben fennálló követelés biztosítékaként (hitel) helyezett el a Banknál azzal, hogy a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Bank követelését a betét felhasználásával kielégítheti. Nevesítés: december 19-e előtt elhelyezett anonim (bemutatóra szóló) és a fenntartásos (olyan névre szóló betét, ahol a Bank nyilvántartásában csak az ügyfél neve és személyi igazolvány szám adata szerepel) betét, melyet a Bank névre szólóvá alakít. A névre szólóvá történő átalakítás vagy megszüntetés előtt a Bank köteles az ügyfelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2007 évi CXXXVI. törvény (Pmt) alapján azonosítani és egyúttal személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Az anonim betétkönyvet a jogszabály értelmében annak a nevére szólóvá alakítja át a Bank, aki azt először bemutatja. A betét tulajdonosának esetleges akadályoztatása esetén a betétkönyv (okirat) nevesítését a tulajdonos által meghatalmazott személy is elvégezheti. Ebben az esetben meg kell adni a betét tulajdonosának és a meghatalmazott személynek a törvényben felsorolt azonosító adatait (név, előző név, leánykori (születési) név, születési hely, idő, lakcím, levelezési cím, anyja neve, állampolgárság, személyazonosító okirat típusa, száma, betűjele, az azt kiállító hatóság neve). A korábban jelige közlésével (nem névre szólóan, rendelkezési jog fenntartásával) elhelyezett betét a tulajdonjog (jelige) közlése mellett, illetve annak hitelt érdemlő igazolása mellett is névre szólóvá alakítható, ha a Bank az azt bemutató és a feltételt teljesítő személy azonosítását elvégezte. 3 Az azonosítást a nem forgalmazó betéti okiratok beváltási szándéka esetén is el kell végezni, anélkül a betét nem fizethető ki. 3 A közlés nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat alapján történő átalakítás esetén, továbbá a takarékbetét végrehajtás alá vonása esetén történő kifizetéskor. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 2

6 2.2 Alapelvek A Bank betétet kizárólag névre szólóan nyit és vezet, azaz betételhelyezéskor az ügyfél-azonosítást követően (a betétes és a kedvezményezett azonosítását követően) mind az okiraton, mind a Bank nyilvántartásában az ügyfél azonosító adatok rögzítésre kerülnek. A betétből kifizetés csak az okiraton meghatározott személy részére történik, fenntartásos betét esetében pedig csak a meghatározott személy részére is csak akkor, ha a betétes által okiratban meghatározott feltételt teljesíti. A Banknál a betét tulajdonos által adott megbízás(oka)t a számítógépes rendszerben tartja nyilván. A korábban nem névre szólóan kibocsátott takarékbetétet a Bank a takarékbetétről szóló évi 2. számú törvényerejű rendeletnek megfelelően névre szólóvá alakítja. Betétből kifizetést a betétesen és a kedvezményezetten kívüli harmadik személy részére a Bank csak akkor teljesít, ha ezt a harmadik személyt a betétes a Bankhoz meghatalmazottként bejelentette. A Bank deviza belföldi és deviza külföldi természetes személyek és gazdálkodó szerveztek részére egyaránt nyújt betétlekötési lehetőségeket. A Bank a betétgyűjtési tevékenységet forint mellett további Hirdetményben rögzített devizanemekben is végzi. 2.3 Általános szabályok A szolgáltatás nyújtásánál a Bank törekszik az ügyfélkör sajátosságának, és az ügyfelek egyedi igényeinek leginkább megfelelő lekötési forma biztosítására. Az ügyfeleket a Bank az ügyintézői és Hirdetményei útján pontosan tájékoztatja az egyes betéti formák kondícióiról, szakszerű tanácsadással segíti a számukra leginkább megfelelő betéti forma kiválasztását. A Bank köteles tájékoztatni az ügyfeleket a kiválasztott betét biztosítottságának meglétéről vagy a betét nem biztosítottságáról. Az OBA által biztosított termékek esetén a biztosítottság nagyságáról valamint a betét befagyás, illetve a Bank felszámolása esetén a kártalanítási kifizetés menetéről is tájékoztatást ad. A betétet készpénz befizetéssel, valamint a Banknál vezetett fizetési számláról történő átvezetéssel lehet elhelyezni. Banknál elhelyezhető betét legkisebb összege 1.000,- Ft, de az egyes betéti konstrukcióknál ettől magasabb összeg is megállapításra kerülhet. A Bank betétei után a Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet. A Bank a betétek után betéttípustól függően az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben (ügyféltér) és a Bank honlapján (www.drbbank.hu) elérhető Hirdetmény alapján költséget számol fel. A Bank a Hirdetményben közzétett kamatmértéket, illetve a szerződésben rögzített kamatot - ha nem fix kamatként kerül megállapításra - jogosult egyoldalúan módosítani. Az új kamatmértéket a Banknak közzé kell tennie, mely Hirdetmény formájában történik. A takarékbetét titkos. Adatairól (pl. a takarékbetétes nevéről, takarékbetét összegéről, stb.) a takarékbetét tulajdonosának vagy törvényes képviselőjének a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a Bank más részére felvilágosítást nem ad. Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szóló évi V. törvény (Ptk), a takarékbetétekről szóló évi 2. számú törvényerejű rendeletnek, valamint a Bank mindenkori Általános Üzletszabályzatának rendelkezései, az egyes termékek Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek az irányadóak. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 3

7 A Bank az egyes betétekre vonatkozó egységesített betéti kamatláb mutatóit (EBKM) a mindenkori aktuális Hirdetményben teszi közzé. Lekötési idő szerint a Banknál elhelyezett betét lehet látra szóló vagy meghatározott időre lekötött. Ez utóbbi esetben az Ügyfél kötelessége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerződésben meghatározott időtartamig a Banknál tartsa, ennek megszegése a kamatra való jogosultság részbeni vagy teljes elvesztésével jár. A betétek fenntartással és fenntartás nélkül is elhelyezhetők. Fenntartásos betét esetén a betéttulajdonos Ügyfél (továbbiakban: Betétes) aláírását is nyilvántartja a Bank az Általános rendelkezésekben (A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok) foglaltakon túl. Több személy közösen is birtokolhat betétet, akkor eltérő rendelkezés hiányában valamennyi Betétes egyetemlegesen jogosult a teljes betétösszeg feletti rendelkezésre. A betétekben forgalmazni nemcsak a kiállítóhelyen, hanem a Bank minden fiókjában lehet. Bankfiókban minden betéti termék forgalmazott, az InternetBankon keresztül is elérhető termékeket a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. 2.4 A betétek feletti rendelkezés módjai Betétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Betétet két vagy több személy külön-külön vagy együttes rendelkezéséhez kötötten is el lehet helyezni. Több személy által együttesen elhelyezett, külön-külön rendelkezéshez kötött betét esetében valamennyi betétes egyetemlegesen, bármelyikük a teljes betétösszeg felett - ideértve a megszüntetést is - jogosult a betét feletti rendelkezésre. Több személy által együttes rendelkezéshez kötött betét feletti rendelkezésre valamennyi betétes együttesen jogosult. Ellenkező kikötés hiányában a betétben elhelyezett összegek tulajdoni hányada egyenlő. A betétesek rendelkezési jogosultságát a Bank mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a betétes(ek) a rendelkezési jogban beállott változást a Banknak írásban be nem jelenti(k), illetve amíg a betétes időközben beállott haláláról tudomást nem szerez. A Betétes elhalálozása esetén a Bank a betétet - a mindenkor érvényes jogszabályok szerint - a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki. Az elhunyt Betétes tulajdoni hányadára amennyiben nem képezi elhalálozás esetére szóló rendelkezés tárgyát a hagyatéki eljárás általános szabályai érvényesülnek. 2.5 Kedvezményezettek, meghatalmazottak A betét tulajdonosa jogosult más személyeket a betét feletti rendelkezésre meghatalmazni (a továbbiakban: Meghatalmazott). A rendelkezési jogosultság lehet egy alkalomra szóló vagy állandó meghatalmazás. A Meghatalmazott a betétben forgalmazhat, de tulajdonossá nem válik. Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Bank a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes állandó felhatalmazásnak tekinti. Több betétes együttes rendelkezési jogosultsággal elhelyezett betétje esetén meghatalmazott állítására a betétesek csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 4

8 A betétes (több betétes esetében bármely betétes) halála esetén a Meghatalmazott betét feletti rendelkezési joga megszűnik, így a Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. A Meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét a Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Bankot felelősség nem terheli. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. A Betétes elhalálozása esetére kedvezményezettet is megjelölhet (a továbbiakban: Kedvezményezett). A természetes személy Kedvezményezett a Betétes halála esetén a betét felett tulajdonjogot szerez, a betét nem vonható hagyatéki eljárás alá. Az eseti meghatalmazás a felhasználás előtt, az állandó meghatalmazás és a kedvezményezetti megjelölés pedig bármikor visszavonható. Sem a Meghatalmazott, sem pedig a Kedvezményezett nem jogosult további meghatalmazottak és/vagy kedvezményezettek állítására. A korábban feltétel nélküli kedvezményezetti megjelölést az Ügyfélnek halál esetére szóló kedvezményezettséggé kell alakítania, vagy vissza kell azt vonnia. Az addigi Kedvezményezettnek az Ügyfél döntésétől függően eseti vagy állandó meghatalmazás is adható. A meghatalmazás 4 elfogadott fajtái: közokirat (közjegyző előtt vagy külképviseleten adott), két tanú jelenlétében és aláírása mellett adott, illetve a fiókban, a dolgozók előtt adott meghatalmazás. Közokiratba kell foglalni a meghatalmazást: az állandó meghatalmazást, ha a betétes a Bank előtt nem jelenik meg személyesen; az ,- Ft feletti eseti meghatalmazást; valamint akkor is közokirat szükséges, amikor a betétes aláírásának valódiságát illetően kétség merül fel. 2.6 Kamatszámítás A betét ha jogszabály vagy a szerződés eltérően nem rendelkezik az elhelyezést követő naptól a megszűnést (kivétet) megelőző napig kamatozik. A mindenkor érvényes kamatlábakat a Bank az ügyfélterekben és a honlapon (www.drbbank.hu) teszi közzé. A Bank a bankszámlán lekötött betétek kivételével a betétek után járó kamatot 360 napos bázison számítja az alábbi képlet szerint: 4 A meghatalmazás alakszerűségi követelményeivel kapcsolatban a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) tartalmaz előírásokat. Ezek alapján: a közokirat az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki; ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít; teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 5

9 A kamatos kamatot naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani: A betét után járó kamat elszámolására, tőkésítésére és a kamatnapokra vonatkozó szabályokat az egyes betéti konstrukciók szerződési feltételei tartalmazzák. A hitelintézetnek az egyes betéti szerződésekben rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatlábmutatót (a továbbiakban EBKM) is ki kell számítania, és azt közzétennie. Az EBKM tartalmazza a kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat. A kötelezően közzéteendő egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) kiszámítási módja a következő: a) ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét n k bv i i 1 r ( / 365 t i 1 ) ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM, t i : a betételhelyezés napjától az i edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv) i : az i edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. b) ha lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: Elhelyezett betét A jelölések az a) pontban foglaltakkal azonosak. c) ha a betét befizetése több részletben történik: n k bv i ( t (1 r) i i 1 /365) n i 1 B (1 r) i ( t /365) i m j 1 K (1 r) ( j t j /365) ahol: n: a betétbefizetések száma, B i : az i edik betétbefizetés összege, t i : az első betételhelyezés napjától az i edik betétbefizetésig hátralévő napok száma, r: az EBKM értéke, m: kifizetések száma, t j : az első betételhelyezés napjától a j edik kifizetésig hátralévő napok száma, K j : a j edik kifizetés összeg. d) egyéb szempontok: DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 6

10 ha a betéti kamatláb a szerződés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az utolsó ismert kamatláb kerül alkalmazásra a betéti szerződés lejáratáig; határozatlan időre lekötött, automatikusan megújuló vagy le nem kötött betét esetén a lekötési időt egy évnek kell tekinteni, a Bank azonban jogosult az általa jellemzőnek tartott lekötési időre vonatkozóan kiszámított mutatót is közzétenni; a mutató számítása során a szerződésben rögzített lekötési idő kerül figyelembevételre; a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő (jóváírandó) összeg kerül figyelembevételre; ha a kifizetendő kamatot bármilyen jogcímen (pl.: jutalék, díj) levonás terheli, akkor a kamatösszeg a levonás összegével csökkentésre kerül. Nem referencia kamathoz kötött kamatozású betét esetében az EBKM értékét a Hirdetmény, referencia kamathoz kötött betétekre vonatkozó EBKM értékét a Bank által kiállított, a betétlekötés megtörténtét visszaigazoló dokumentum szerződés, megbízás tartalmazza. A szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett betét után a Bank nem a lekötési időhöz kapcsolódó, hanem a Hirdetményben, az adott betéttípusra vonatkozóan közzétett kamatot fizeti. Amennyiben az ügyfél a lekötési idő lejárata után betétjét nem szünteti meg, illetőleg új az eredetitől eltérő lekötési időben a Bankkal nem állapodik meg, a Bank az egyes megtakarítási formáknál a betéti szerződésben meghatározott kamatot az ott feltüntetett időpontig téríti, illetve bizonyos betétfajtáknál nem térít kamatot. A Bank jogosult a kamatok mértékét egyoldalúan módosítani. Ha az Ügyfél a kamatmódosítást nem fogadja el, jogában áll a szerződést felmondani. A felmondási idő lejáratáig a Bank az eredeti kamatot köteles megfizetni. Amennyiben az Ügyfél nem él a szerződés felmondásának lehetőségével, úgy a kamat mértékének módosítását részéről elfogadottnak kell tekinteni. A folyószámlán lekötött betétekre vonatkozó hirdetmény módosítás szabályait a forint- és a devizaszámlákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Fix kamatozású betéteknél a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a kamatot a lekötési idő alatt nem változtatja meg. Változó kamatláb esetén a lekötési időtartam alatt a Bank változtathatja a lekötött betétekre vonatkozó kamat mértékét. Ebben az esetben minden kamatozó napra az arra a napra érvényes Hirdetmény szerinti kamatösszeget kell számolni. A lejárattal rendelkező betétek esetében a kamatelszámolás eltérő megállapodás hiányában a lejárat végén és/vagy megszüntetéskor, míg lejárat nélküli betéteknél év végén és/vagy megszüntetéskor történik. A betétek lejáratakor elszámolt kamat kifizetése a lejáratot követő első napon történik, ha ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapon történhet a tőke és a kamat kifizetése. A Bank a fizetendő kamat összegéből levonásokat nem eszközöl, csak a hatályos jogszabályok szerinti kamatadó és egészségügyi hozzájárulás elszámolását végzi. A Bank az adott jogszabály(ok) alapján történő terhelésről a jelen ponton kívül más formában előzetesen nem értesíti a betétest. A betétkönyveket és egyéb okiratokat a Bank ingyenesen bocsátja az Ügyfelek rendelkezésére. A mindenkori betétekkel kapcsolatos díjakat a Hirdetmény tartalmazza. 3. Ügyfelek tájékoztatása Az ügyfelek részére ügyintéző teljes körű felvilágosítást köteles nyújtani a betétekkel kapcsolatban. A Bank köteles az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségekben jól látható módon kifüggeszteni az alábbi mindenkor hatályos dokumentumokat: Üzletszabályzat Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztató, Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) telefon/fax számát tartalmazó tájékoztató tábla, Hirdetmény (melyen megtalálható a fogyasztóvédelmi embléma). DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7

11 A Bank köteles tájékoztatni a betéteseket az Országos Betétbiztosítási Alappal kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekről, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról a biztosítás mértékéről, továbbá- a betétek befagyása, illetve a Bank felszámolása esetén - a kártalanítási kifizetés feltételeiről, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról. 4. Betét elhelyezése A betéti és számlaszerződések kötése, illetve takarékbetétkönyv kiállítása csak névre szólóan történhet. A Banknál betét elhelyezésére az alábbi formákban van lehetőség: fizetési számlán melyet mind természetes, mind nem természetes személyek részére vezethet a Bank, lekötött számlabetétben mely a fizetési számlán elhelyezett pénzeszközök lekötésére szolgál, vagyis kizárólag a fizetési számlához kapcsolódik, könyves betétként, okiratos betétként, speciális megtakarítási formaként. A takarékbetétek az évi 2. számú törvényerejű rendelet értelmében december 19-től kizárólag névre szólóan helyezhetők el, melyre vonatkozó rendelkezéseket szeptember 1-jétől a évi CXXXVI. törvény tartalmazza. 4.1 Adatszolgáltatás Természetes személy A belföldi természetes személyű ügyfeleknek át kell adniuk az ügyintézőnek: a lakcímet igazoló hatósági igazolványt a személyazonosító igazolványt (személyi igazolvány) vagy az útlevelet azonosítás és adatrögzítés céljából. az adóazonosító kártyát a Bank kifizetői minősítése okán. külföldi természetes személy(ek) esetén az útlevelét, személyi azonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedélyt azonosítás és adatrögzítés céljából. Tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 5. (1) bekezdésére az ügyfeleknek tudomásul kell venniük és hozzá kell járulniuk, hogy a személyi igazolvány adatait a Bank rögzíteni köteles. A Bank által nyilvántartott személyi azonosító adatok köre: 1. az ügyfél családi és utóneve, előző neve, nők esetében leánykori családi és utóneve 2. lakcíme 3. születési helye, ideje 4. állampolgársága 5. anyja leánykori családi és utóneve 6. az azonosító okmányának típusa és száma 7. az azonosító okmányt kiállító hatóság megnevezése, betűjele 8. adóazonosító jele 9. külföldi természetes személy esetén az 1-7 pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye, Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek Az ügyintéző az ügyfél azonosítása érdekében a Pmt. alapján köteles megkövetelni az alábbi, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását: 1. a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) azonosítását igazoló dokumentumok (ld.: ügyintézői teendők természetes személy esetén) DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 8

12 2. ha a szervezet azonosítása korábban nem történt meg, az azt igazoló okiratot, hogy cégbejegyzési, hatósági vagy cégbírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem Cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet alapító okiratát (társasági szerződését). a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 3. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A gazdálkodó szervezeteknek az alábbi dokumentumok eredeti példányát be kell mutatniuk, továbbá a másolati példányokat át kell adniuk a Bank részére: társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) cégbírósági végzés vagy a cégkivonat adóbejelentkezési lap aláírási címpéldány. A Bank által nyilvántartott azonosító adatok köre: 1. a vállalkozás neve, rövidített neve 2. székhelyének, fióktelepének címe 3. fő tevékenysége 4. azonosító okiratának száma 5. képviseletre jogosultak neve és beosztása 6. kézbesítésre megbízott azonosítására alkalmas adatai 4.2 Betétlekötési megbízás A betételhelyezésről szóló megbízásokat személyesen (vagy képviselő útján), elektronikus úton juttathatják el az ügyfelek a Bankhoz. A megbízások megfelelőnek tekinthetőek, amennyiben a megbízások a betét lekötési szerződés valamennyi szerződési pontjára kiterjednek. Az ügyfelek betétlekötéssel kapcsolatos megbízásaikat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon adhatják meg. A Bank a Hirdetményben feltüntetett díj ellenében a nyomtatványokat a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. A Bank csak szóbeli megbízást nem fogad el. A bizonylatok helyes kitöltése érdekében az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: megfelelő nyomtatványon és megfelelő példányszámban benyújtott megbízást kell beadni a Bankhoz; jól olvashatóan, javítás nélkül kell a megbízást az ügyfélnek kitöltenie; a megbízás valamennyi rovatát ki kell tölteni a megfelelő a Kitöltési útmutatóban meghatározott tartalommal, különös figyelemmel a kötelezően kitöltendő mezőkre; a hibásan, vagy hiányosan kitöltött megbízásokat a Banknak joga van visszaküldeni a megbízást benyújtónak. 4.3 Szerződéskötés DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 9

13 Betét elhelyezésére írásban megkötött szerződés alapján kerülhet sor, azaz a betéti megállapodást mindenkor írásba kell foglalni, melyet az aláírási jogosultságoknak megfelelően az ügyfélnek, vagy meghatalmazottjának alá kell írnia. Az ügyfél kötelessége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerződésben meghatározott időtartamig a Banknál tartsa, ennek megszegése betéttípustól függően - a kamatra való jogosultság részbeni, vagy teljes elvesztésével jár. Az ügyfél kötelezettsége, hogy a szerződésben szereplő összeg a szerződésben szereplő határidőig befizetésre, átutalásra kerüljön. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bank jogosult a szerződés egyoldalú felbontására. Takarékbetétkönyvek esetében a betétkönyvben szereplő kétpéldányos betétkartont (névlap) azonos módon kell kitölteni, melynek az első példánya a Bank birtokában, a második példány a könyvvel együtt az Ügyfél birtokában marad. 5. A betétek okmányai Jelen szabályzat hatályba lépésének időpontjától a Bank által kiállított okmánynak tartalmaznia kell a Bank nevét, az okmány megnevezését és sorszámát, kiállítás keltét, betét összegét, kamatlábat, valamint az ügyfél azonosítására szolgáló adatok közül a betétes, illetőleg a kedvezményezett családi és utónevét, születési helyét és születési idejét, továbbá a Hpt (3) bekezdése alapján kötelezően rögzítendő azonosító adatként meghatározott lakcímnek a Bank nyilvántartásában minden esetben szerepelnie kell. Könyves betéteknél az okmányon rögzíteni kell továbbá az egyes befizetések és kifizetések megtörténtét. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontjától nem névre szóló betétet a Bank nem fogad el. A korábban elhelyezett nem névre szóló betétek forgalmazása során az azonosításhoz szükséges adatok pótlásra kerülnek. 6. Betét megszüntetése A Betétes bármikor jogosult felmondani a betétet. A Bank kötelezi magát, hogy a betét összegét minden esetben visszafizeti a Betétes részére. A számlán lekötött betétek a számla megszüntetésével automatikusan megszűnnek. Betét megszűntetése lejáratkor A betét megszűntetéséről a betétestől külön felmondást nem kell bekérni, azt az elhelyezéskor vagy azt követően adott lejárati rendelkezés szerint kell teljesíteni. A számlabetétek lejáratakor az informatikai rendszer a megbízástól függően - a tőke, kamattal növelt összegét, vagy csak a kamat összegét átvezeti az ügyfél pénzforgalmi számlájára. Takarékbetétek lejáratkor a betét és az esedékes kamat összege elhatárolásra kerül. Betét megszűntetése futamidő közben A betétesnek a fizetési határidőn belül a számlabetétet és a számlán lekötött betétet írásban kell felmondania. Az okiratos betétet nem kell írásban felmondani. A betét felmondását csak az a személy kezdeményezheti, aki a betét felett is rendelkezési joggal bír. Amennyiben a Betétes a Bank hirdetményében közzétett szerinti kamat, költség és díjtétel módosítását nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést - az új feltételek érvénybelépésének időpontjáig - felmondani. A felmondási idő - ha a szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az új feltételek érvénybelépésének időpontjától számított 30 nap. A takarékbetétekről szóló évi 2. sz. tvr. szerint az február 1. napja előtt megkötött betétszerződések esetében a felmondási idő 90 nap. A felmondási idő lejártáig - amennyiben az eredeti szerződési feltételek (lekötési idő) - teljesültek a Bank a módosítást megelőző kamat fizetésére köteles. Amennyiben a betétes a felmondás lehetőségével nem él, úgy az a módosítás tudomásulvételét jelenti. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 10

14 7. Elveszett, letiltott betétek dokumentálása A letiltás bejelentése Az elvesztés (megsemmisülés) tényét és ezzel kapcsolatos letiltási (megsemmisülési) eljárás kezdeményezését az ügyfélnek a betétszerződést kiállító egységnél személyesen, írásban kell azonnal bejelentenie. A telefonon megadott előzetes letiltást az ügyfélnek még aznap az egységnél történő személyes megjelenésig a Bank figyelembe veszi. Telefonos bejelentéskor az ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia: név, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány száma. A letiltásról általában A betét tulajdonosa az elveszett vagy megsemmisült betéti okirathoz fűződő jogát közjegyzői megsemmisítési eljárás útján érvényesítheti. Ennek első mozzanata a letiltás, azaz a fenti tények bejelentése az okiratot kiállító Banki egységnél, majd a közjegyzőnél. A letiltott, megsemmisítési eljárás alatt álló vagy semmisnek nyilvánított okiratokra a Bank kifizetést nem teljesít, betétet nem fogad el. Az ügyfél a betétet kiállítóhelynél történő bejelentéstől számított hat munkanapon belül közjegyzői végzés bemutatásával tartozik igazolni a megsemmisítési eljárás megindítását. A megsemmisítés iránti kérelmét az ügyfélnek a lakhelye szerinti illetékes közjegyzőhöz kell haladéktalanul benyújtania. Új okirat kiállítására a jogerős közjegyzői végzés alapján kerülhet sor. Az elveszet okiratban elhelyezett összegről a betétes csak akkor rendelkezhet, ha az okirat megsemmisítését a közjegyző kimondta, az illetékes Bankot erről írásbeli végzéssel értesítette és ez a végzés jogerőssé vált. Könyves és okiratos betétek megsemmisítése A könyves és okiratos betétek okiratának elvesztését, megsemmisülését a Betétes köteles haladéktalanul jelenteni a Banknak. Az elvesztés, megsemmisülés esetére az okiratok közjegyzői, illetve esetleges bírói úton történő megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadók. A betét tulajdonosa az elveszett, vagy megsemmisült betéti okirathoz fűződő jogát megsemmisítési eljárás útján érvényesítheti. Ennek első lépése a letiltás, azaz a fenti tények bejelentése az okiratot kiállító banki egységnél, majd a közjegyzőnél. Az Ügyfél a kiállítóhelynél történő írásbeli bejelentéstől számított 6 munkanapon belül közjegyzői végzés bemutatásával tartozik igazolni a megsemmisítési eljárás megindítását. Az elveszett okiratban elhelyezett összegről a Betétes csak akkor rendelkezhet, ha az okirat megsemmisítését a közjegyző kimondta, a Bankot erről írásbeli végzéssel értesítette, és ez a végzés jogerőssé vált. A letiltott, megsemmisítési eljárás alatt álló vagy semmisnek nyilvánított okiratokra ki vagy befizetést a Bank nem teljesít. 8. A Bank által kínált betétformák Az ügyféltérben kifüggesztett mindenkori Hirdetmény tartalmazza a Bank által kínált betétformákat. 9. Pénzmosás megakadályozásáról DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 11

15 A Bank a évi CXXXVI törvény hatálya alá tartozik, így vonatkoznak rá a törvény előírásai, melynek értelmében: A hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzbefizetéssel, illetve -kifizetéssel együtt járó ügyleti megbízás esetén az ügyfélnek az azonosságát igazoló okmányait (ld.: jelen szabályzat 3.1. pontja) az ügyintéző kérésére rendelkezésre kell bocsátani. Ha a betétes kedvezményezettet is megjelöl, akkor az azonosítási kötelezettség rá is érvényes Minden, a Bank által pénzmosás gyanúsnak vélt ügyletet a Banknak jelentenie kell az illetékes hatóság felé. A Bank a január 1. előtt bemutatóra szóló, fenntartás nélkül elhelyezett takarékbetéteket az első azonosítás időpontjában az okiratot először bemutató személy nevére szólóvá alakítja. A Bank a január 1. előtti, nem névre szóló, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett takarékbetéteket az első azonosítás időpontjában, az okiratot először bemutató személy nevére szólóvá alakítja. A Bank az június 30-ig elhelyezett, állami szavatossággal védett, nem névre szóló betétek esetében is a betéteket névre szólóvá alakítja. Ebben az esetben az állami szavatosság továbbra is megmarad. A Bank a január 1. előtti jeligére elhelyezett takarékbetétet névre szólóvá alakítja abban az esetben is, ha a betétes a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolására nem képes. 10. Betétvédelem A Bank által kezelt, június 30 a után elhelyezett betétek (névre szóló lakossági és pénzforgalmi számlák, számlán nyilvántartott, könyves és okiratos betétek) a Hpt. ben foglalt kivételektől eltekintve az OBA által biztosítottak. Az június 30 a előtt elhelyezett betétek visszafizetéséért az állam helytáll. A biztosítottság és a nem biztosítottság ténye is fel van tüntetve a szerződésen/okiraton. A betétbiztosítás részletes szabályait a Hpt. tartalmazza. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. Az OBA által nyújtott biztosítás az alább felsorolt kivételekkel - a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint június 30-át követően állami garancia nélkül az OBA-ban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el. Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. Az június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett - állami garanciával (helytállással) biztosított - betétekbe az június 30-át követően teljesített új befizetés e törvény rendelkezéseinek megfelelően - az OBA által - biztosított. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az előző pontban meghatározott személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet által elhelyezett,és DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 12

16 n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. A kártalanításra jogosult részére az OBA személyenként és hitelintézetenként összevontan és kamattal növelten legfeljebb ,- EUR összeghatárig (továbbiakban kártalanítási összeghatár) forintban fizet kártalanítást. A kártalanítás forintösszegét a betétek befagyása, az MNB határozata vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzés közzététele utáni a három időpont közül a legkorábbi időpontot megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének megállapítása a kifizetés időpontjától függetlenül a kártalanítás kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az Alap a befagyott tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás kezdő időpontjáig legfeljebb a kártalanítási összeghatárig a szerződés szerinti kamatlábbal téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére. Közös betét esetén a kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából eltérő szerződési kikötés hiányában a betét összege a Betéteseket azonos arányban illeti meg. Hitelintézetek egyesülése esetén a kártalanítási összeghatár szempontjából továbbra is külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az egyesülés időpontja előtt az összeolvadó, beolvadó vagy átvevő hitelintézetnél elhelyezett betétei a lakástakarékpénztári betétek kivételével legfeljebb öt évig. Közösségi betétek esetén a kártalanítási összeghatárt a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként kell számításba venni, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. Kártalanítás szempontjából az egyéni vállalkozó által elhelyezett betét - elhelyezésének időpontjától függetlenül - az ugyanazon személy által magánszemélyként elhelyezett betéttől külön betétnek minősül. Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki. A Bank minden betéti szerződésen/okiraton feltünteti legalább a következő a betétesre és a Kedvezményezettre vonatkozó adatokat: név, anyja születési neve, születési hely és idő. Nem lakossági ügyfelek esetén pedig a következő adatokat: név/elnevezés, cím/székhely, adószám. Amennyiben a betéti szerződésen és a Bank nyilvántartásában az ügyfelek adatai eltérnek, a Bank nyilvántartása irányadó. A Kedvezményezettet az eredeti betétes halála után a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) szabályozott kivételektől eltekintve szintén megilleti a betétvédelem. A betétes elhalálozása esetén a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül az örökhagyó és az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig a kettő közül a későbbi időpontig külön betétnek kell tekinteni és az kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más betéteivel. Az örökhagyó betétje után a kártalanítás a kártalanítási összeghatárig fizetendő ki, függetlenül az örökösök számától. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 13

17 A Bank OBA ból történő kizárása vagy a tagsági jogviszony megszüntetése az alábbi eltéréssel nem érinti a tagság fennállása alatt a Banknál elhelyezett betétekre vonatkozó biztosítást. Az OBA a Bank tagsági viszonyának megszűnését követően nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. A betétes elhalálozása esetén felvilágosítást az elhunyt betétéről a jogerős hagyatékátadó végzéssel igazolt örökösöknek, továbbá a betétes hagyatéka ügyében eljáró közjegyzőnek, illetve a hagyatékot leltározó önkormányzati szerveknek, valamint hagyatékkal összefüggő perben a bíróságnak - írásbeli megkeresésre - kell megadni. Az örökhagyó betétén az elhalálozás időpontjában fennálló betétet kell érteni. 11. Betétek titkos kezelése A betét titkos. Adatairól (pl.: a betétes nevéről, a betét összegéről, a betéttel kapcsolatos egyéb adatokról) csak a betét tulajdonosának, a tulajdonos igazolt törvényes képviselőjének vagy az igazolt jogutódnak (örökösnek) szabad felvilágosítást adni. A betétes életében a betétről még a kedvezményezettnek sem adható felvilágosítás. Telefonon a betételhelyezőkről, a betétekkel kapcsolatos adatokról felvilágosítást adni szigorúan tilos! Az adatokról információt adni még akkor sem szabad, ha a telefonáló a betéttel kapcsolatban részadatok birtokában van. A Bank dolgozóinak az egyes betétekről, vagy betétesekről tudomásukra jutott adatokat - a fentiek figyelembe vételével - banktitokként kell kezelni. A Bank a betétes hozzájárulása nélkül is köteles tájékoztatást adni a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott esetekben, az ott megjelölt szervek, intézmények részére. A takarékbetét tulajdonosa (a tulajdonos törvényes képviselője vagy igazolt jogutóda) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felhatalmazást adhat - a kiszolgáltatható banktitok kör pontos megjelölésével - a Banknak a nála elhelyezett betétei adatainak közlésére, harmadik személy részére. Ez esetben is, csak a felhatalmazásban konkrétan megjelölt adatok szolgáltathatók ki. A Bank (ügyvezetője) a betétes hozzájárulása nélkül is köteles tájékoztatást adni a bíróság (közjegyző) megkeresésére a vagyonelkobzást kimondó, vagy a szándékos bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére kötelező (jogerős) ítélet esetén, továbbá - a hagyatékkal kapcsolatos eljárásban - az örökhagyó takarékbetéteiről. A jogszabályok csak a fenti kivételek esetében adnak felmentést a banktitok közlése alól, melyben a nyomozóhatóság eljárása nem szerepel. Rendőrségi megkeresés esetén, ezért - a helyes eljárás érdekében - a Bank vezetőségének azonnali tájékoztatásával, állásfoglalása közlése szerint kell eljárni. Amennyiben a betétes vagyonát jogerős ítélettel részben vagy egészben elkobozták, illetve végrehajtás alá vonták, ezekben az ügyekben az illetékes hatóságok megkeresésére az adatokat ki kell szolgáltatni. A betétes elhalálozása esetén felvilágosítást az elhunyt betétjéről a jogerős hagyatékátadó végzéssel igazolt örökösöknek, a betétes hagyatéka ügyében eljáró közjegyzőnek, valamint hagyatékkal összefüggő perben a bíróságnak - írásbeli megkeresésre - kell megadni. A megkeresésben megjelölt betétek adatait abban az esetben is közölni kell a bírósággal (közjegyzővel, stb.), ha a megkeresés nem tartalmazza azt, hogy az érdekeltek a titoktartási kötelezettség alóli felmentést a Bank részére megadták. Válaszadás előtt tehát csak azt kell vizsgálni, hogy a megkeresés hagyatéki eljárás keretében vagy hagyatéki perben keletkezett-e. A kért felvilágosítás megadása előtt meg kell győződni arról, hogy az örökös által az örökhagyó tulajdonául jelzett betét valóban az elhunyté volt-e. Általában csak az elhunyt nevén elhelyezett, az elhalálozás időpontjában fennálló betétet lehet az örökhagyó betétjének tekinteni. Elhalálozás esetére szóló rendelkezéssel elhelyezett betét kedvezményezettjéről - a betétes halála esetén - a betét (nem kedvezményezett) birtokosának (felmutatójának) és a hagyatéki örökösnek nem lehet felvilágosítást adni. Csak az DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 14

18 közölhető, hogy a betétes a betétről halál esetére szóló rendelkezést adott. (A hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőtől érkezett megkeresésre a kedvezményezett neve megadható.) Ha a felvilágosítást a kedvezményezetten kívül olyan személy kéri, aki nem birtokolja a betét, úgy részére semmiféle felvilágosítást nem lehet adni. Abban az esetben, ha a betétkönyvet még nem nevesítették, és az örökös a bemutatóra szóló betétkönyv vagy okirat számának, elnevezésének, fajtájának, összegének írásbeli közlésével valószínűsíti, hogy a betét az elhunyt hagyatékához tartozik - a Bank jogi képviseletét ellátó jogász előzetes hozzájárulásával - a felvilágosítást írásban meg lehet adni. Záradékban azonban azt is közölni kell, hogy Tekintettel arra, hogy a kiállított betétkönyv (egyéb okirat) bemutatóra szóló volt, jelen levelünk a tulajdonjogot önmagában nem bizonyítja. Egyéb bírósági megkeresés esetén (pl.: válóper) a betétekre vonatkozó adatokat csak akkor szabad megadni, ha a megkeresésben kifejezetten szerepel, hogy az érdekeltek a Bank részére felmentést adnak a titoktartási kötelezettség alól. Ha bármilyen adat kiszolgáltatása tekintetében a titkosság szempontjából kétely merül fel, az adatszolgáltatás nem teljesíthető. Amennyiben a betétes vagyonát jogerős bírói ítélettel részben vagy egészben elkobozták, vagy jogerős ítélettel kártérítésre kötelezték, úgy - ez ügyekben, az illetékes hatóságok megkeresésére - az adatokat a Bank vezetőségének döntése alapján kell kiszolgáltatni. Mindaddig, amíg a vagyonelkobzás jogerőre nem emelkedett, a betétek titkosságát meg kell őrizni. 12. A betétekre vonatkozó különleges szabályok A takarékbetét kamatát, hozadékát a mindenkori személyi jövedelemadó törvény szerinti forrásadó vagy kamatadó és egészségügyi hozzájárulás terheli. Az adóköteles kamat utáni adót és egészségügyi hozzájárulást a Bank a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be. A Bank az adott jogszabály(ok) alapján történő terhelésről a jelen ponton kívül más formában előzetesen nem értesíti a betétest/számlatulajdonost. A takarékbetétre nem lehet, fizetési számlára és számlabetétre lehet zálogjogot szerezni. A takarékbetét összegére és kamatára vonatkozó követelés nem évül el. Az Adóst megillető (ügyleti biztosíték alá nem vont) betét a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve végrehajtás alá vonható. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 15

19 13. Az egyes takarékbetét-konstrukciókra vonatkozó rendelkezések 13.1 Kamatozó takarékbetétek Kamatozó takarékbetétkönyv minimum Ft összeg elhelyezésével nyitható. A forgalmazás során a betétkönyv egyenlege minimum Ft lehet. A takarékbetét elhelyezhető: a) lekötési idő meghatározása nélkül (látra szólóan) b) 1évre szóló lekötéssel (gyámhatósági) A Bank a kamatozó takarékbetét után a mindenkor hatályos lakossági takarékbetétekről szóló "Hirdetmény" alapján meghatározott mértékű kamatot fizet. A takarékbetétkönyvek kamatozása az elhelyezést követő napon kezdődik és a felvétet megelőző napon végződik. A kamatszámítás az alábbi képlet segítségével történik: A takarékbetét után járó kamat - kamatelőirányzatként - mindig a naptári év végéig kerül kiszámításra és előjegyzésre. A napok száma a betét elhelyezésének napjától december 31- ig kerül meghatározásra úgy, hogy kamatszámításnál a hónapokat 30 nappal, az évet 360 nappal kell számítani. A kamatozó takarékbetéteknél a kamat jóváírása minden év december 31-ével történik. Ezt követően a betét kamatos kamattal kamatozik tovább. Az olyan befizetések után, amelyek a kamatjóváírás időpontjában a lekötési időt nem töltötték ki, az év végi tőkésítéskor megelőlegezett kamatot ír jóvá a Bank. A lekötött betéteknél minden egyes betételhelyezés önálló lekötésnek tekintendő, amelynek ki kell töltenie a vállalt lekötési időt. A kamat kiszámítása tehát nem a betétkönyv egyenlege, hanem a forgalmak alapján történik. A kamatozó takarékbetétből visszafizetés mindig a még fennálló legrégebbi betét/ek/ből történik. Az egy éves lekötési idő lejártát követően a betét lekötési ideje automatikusan újraindul. A lekötési idő lejárta előtt történő betét felvétel esetén a Bank a megelőlegezetten jóváírt (tőkésített) kamatot visszaszámolja és a felvett összeg után a mindenkor hatályos lakossági takarékbetétekről szóló "Hirdetmény"-ben közzétett mértékű kamatot fizeti. A betétfeltörést követően a takarékbetétben maradó összegek lekötési ideje és kamatozása az eredeti feltételek szerint tovább folytatódik Gyámhatósági takarékbetét A kiskorúak és gondnokoltak gyámhatósági kezelés alatt álló pénze a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet alapján gyámhatósági fenntartásos takarékbetétben helyezhető el. A gondnokság alá helyezett pénzét a gyámhivatal székhelye szerint illetékes hitelintézetnél nyitott gyámhatósági fenntartásos betétben, forint folyószámlán vagy devizaszámlán (a továbbiakban együtt: betét), kell elhelyezni. A hitelintézet a betétet elkülönítetten kezeli. A Bank a gyámhatósági betétkönyvet a gyámhatósági határozatban megjelölt törvényes képviselő aláírásához, személyazonosító igazolványának bemutatásához, valamint a gyámhatóság esetenként adott írásbeli kifizetési engedélyéhez kötött fenntartásos betétkönyvként kezeli. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 16

20 Gyámhatósági betétkönyvből kifizetést - ide értve a kamatok kifizetését is a Bank csak akkor teljesít, ha a törvényes képviselő a gyámhatóság végrehajtható határozatával rendelkezik. A határozatnak tartalmaznia kell a betétkönyv számát, a kiskorú, vagy gondnokolt nevét, anyja nevét, lakcímét, a kedvezményezett törvényes képviselő nevét, azonosító adatait és a kifizetendő összeget. A gyámhatósági takarékbetét kiskorú tulajdonosa a nagykorúság elérésekor, a gondnokolt a gondnokság alá helyezés bírósági megszüntetése után rendelkezhet a betét összege felett. Amennyiben a 18. életévét betöltött személy továbbra sem jogosult rendelkezni a betét felett (cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll, illetve a gyámhatóság utógondozását rendeli el), úgy a gyámhatóság erről a gyámhatósági betétkönyvet kezelő Bankot értesíti. A gyámhatósági takarékbetétek lekötési idő nélkül (látra szólóan) illetve egy évre tartósan lekötött kamatozó takarékbetétben kamatoznak. A kamat mértékét a mindenkor hatályos lakossági takarékbetétekről szóló "Hirdetmény" tartalmazza. A kamatszámítás módja megegyezik a kamatozó takarékbetétek foglaltakkal. A gyámhatósági takarékbetétekre megállapított kamat a kiskorú kedvezményezettet nagykorúságának elérése napjáig, a gondnokoltat a gyámhatósági felügyelet alól való bírósági mentesítéséig illeti meg Takarékszelvény A Takarékszelvény egyszeri lekötésű Takarékszelvény 3 hó I. Befektetői kör: A Takarékszelvényt természetes személyek válthatják. II. Címletei: A Takarékszelvény címletértéke minimum 1.000,- Ft, de tetszőleges (100-al maradék nélkül osztható) összegben és ezen belül szabadon választott címletértékekben váltható. III. Lejárata: A Takarékszelvény lejárata 3 hónap (minden hónapot 30 naposnak számítva = 90 nap). A Takarékszelvényt felváltani, az elhelyezett tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. Megszűnéskor illetve lejáratkor az okiraton kijelölt helyre a megszűnés tényét hivatalosan rögzíteni kell. Lejárat előtt történő készpénz felvétel esetén a Hirdetményben meghatározott díj kerül felszámítása. Lejáratkor történő felvétel készpénz esetén a Hirdetményben meghatározott díj kerül felszámításra. IV. Kamata: A Takarékszelvény fix kamatozású (a lejárati időn belül a kamata nem változik). A kamat mértéke 30 naponként emelkedik. A konstrukció lejáratkor (30 naponkénti tőkésítésekkel) kamatos kamatot fizet. A betét kamatozása a készpénzes befizetésnek vagy az átutalásnak a Bank számláján történő jóváírása napján kezdődik és a lejáratot megelőző napon végződik. A betét összege és az addig (napi kamatszámítás alapján) megszolgált időarányos kamat összege bármikor felvehető. Ha a lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapon történhet a tőke és a kamatos kamat kifizetése. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 17

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet Tisztelt Ügyfelünk! T-4 /2015. sz. Hirdetmény A Turai Takarékszövetkezet az alábbiakban tájékoztatja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény (továbbiakban Hpt.) alapján

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Igazgatósága a 29/1-16/2014. (2014.09.22) számú

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: március 11.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: március 11. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. TAKARÉKSZELVÉNY... 5 II. MATRAC BETÉTJEGY... 5 III. KAMATJEGY... 5 IV. LETÉTI JEGY...

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

KAMATOZÓ TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KAMATOZÓ TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KAMATOZÓ TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Takarékszövetkezet a Takarékbetétkönyvet névre szólóan, a rendelkezési jog fenntartásával, vagy rendelkezési jog fenntartása nélkül állítja

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések Érvényes: 2007. november 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kamatozó takarékbetétkönyv

Általános Szerződési Feltételek Kamatozó takarékbetétkönyv Hatályos: 2015. július 3. napjától Általános Szerződési Feltételek Kamatozó takarékbetétkönyv 1. A Kamatozó takarékbetétkönyvben takarékbetétet csak természetes személyek helyezhetnek el. A Kamatozó takarékbetétkönyv

Részletesebben

Takarék számlabetét szerződés

Takarék számlabetét szerződés Takarék számlabetét szerződés Amely létrejött Betéttulajdonos Betét társtulajdonos Név Születési név Lakcím Születési hely, idő Állampolgárság Anyja születési neve Azonosító okmány típusa / száma mint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Takarékszelvény betétszámla olyan megtakarítási forma, melynek elhelyezése és visszafizetése jelen betétszámla szerződés alapján történik. A Takarékszelvényben

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

MELLÉKLETEK Általános szerződési feltételek XII. 1. sz. melléklete XII. 2. sz. melléklete XII. 3. sz. melléklete XII. 4. sz. melléklete XII. 5. sz. melléklete XII. 6. sz. melléklete XII. 7. sz. melléklete

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 4 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági Takarékbetétkönyv ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági Takarékbetétkönyv 2. számú melléklet Hatályos: 2015. július 3. 1. A Takarékszövetkezet a Gyámhatósági Takarékbetétkönyvet (a továbbiakban: Takarékbetétkönyv)

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

SM. 2.sz. melléklet. BETÉTELHELYELYZÉS ÁLTALÁNOS ÜZLESZABÁLYZATA

SM. 2.sz. melléklet. BETÉTELHELYELYZÉS ÁLTALÁNOS ÜZLESZABÁLYZATA BETÉTELHELYELYZÉS ÁLTALÁNOS ÜZLESZABÁLYZATA 1. Bevezető rendelkezések A Bácska Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozata alapján végzi

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL I. Bevezetés Hatályos: 2015.07.03. napjától A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet által kezelt

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta, melynek rendelkezéseit 2002.november

Részletesebben

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos ~ 1 ~ HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTEK KONDÍCIÓI Érvényes 2016. június 7.-től Közzététel napja: 2016. április 7. A kamatváltozás az állományt is érinti a változó kamatozású betéteknél A hirdetmény módosítását

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.10%

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében Érvényes: 2014.02.04-től Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében I. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKRŐL 1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött

Részletesebben

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. május 18-tól érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.05% 0.05%

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Betét üzletszabályzat

KISKUN Takarékszövetkezet. Betét üzletszabályzat KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat Szabályzat száma: S-09/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága 79/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések 3 2. Fogalmak

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. június 1. (2. verzió) www.egertksz.hu 2. verzió kiadásának oka: pénzintézeti hibajavítás: a 2014. június 1-től

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzététel: 2016. november 14. Javítás : 2016. november 16. A piros betűkkel jelölt módosítás a vállalkozásoknak nyújtható megtakarítási lehetőségekről szól (4. oldal).

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2015. augusztus 01. és augusztus 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. MATRAC BETÉTJEGY... 5 II. KÖNYVESBETÉTEK...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A termékkivezetés kapcsán a kiadás időpontja: 2016.02.16. Betéti

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2012. december 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke

Részletesebben

KAMATOZÓ BETÉTEK: 2014.február 01.-től a teljes állományra - látra szóló évre lekötve

KAMATOZÓ BETÉTEK: 2014.február 01.-től a teljes állományra - látra szóló évre lekötve A NYÍRBÉLTEKI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2014.április 12.-től A hirdetményben feltüntetett kamatok 50 millió forint elhelyezéséig érvényesek, e feletti összeg esetén egyedi

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM 1. Fizetési számlák Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től Lakossági forint bankszámla 0,01% 0,01% Gyámhatósági számla 1,50% 1,52% A kamat látra szóló

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A termékkivezetés kapcsán: Kiadás időpontja: 2016.02.16. Betéti

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. augusztus 7. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat

KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat KISKUN Takarékszövetkezet Hatályos 2013.01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések 3 2. Fogalmak 3 3. Betételhelyezés esetén a Takarékszövetkezet által nyilvántartott ügyfél azonosító Adatok 5

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB

H I R D E T M É N Y. Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB H I R D E T M É N Y Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB Hatályos: 2017. január 01-től Tartalom: 1. Lakossági számlák

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. május 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. október 01-től visszavonásig A 2016.05.25-től érvényes Jegybanki alapkamat mértéke 0,90%. Közzététel: 2016. szeptember 30. Székhely:HU 7500 Nagyatád,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.10% 0.10%

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista. Érvényes: június 1-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista. Érvényes: június 1-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2012. június 1-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. április 06. Közzétéve: 2015. április 3. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 29. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL

A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL I. Általános rendelkezések Érvényes: 2007. november 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14.

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. Általános Üzletszabályzat 7.sz. melléklete I. Bevezetés Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható vállalkozói betétek. Érvényes: 2015. július 03-tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható vállalkozói betétek. Érvényes: 2015. július 03-tól Cégb. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Ikt.szám: 4131/2015. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható vállalkozói betétek Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BETÉTI TERMÉKEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BETÉTI TERMÉKEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BETÉTI TERMÉKEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Rendelkezések... 3 1.1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása...

Részletesebben