AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. DECEMBER 31."

Átírás

1 AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. Készült: május aláírás

2 I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző év tárgy év A) BEFEKTETETT D) SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I. Induló tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Befektetett pénzügyi III. Lekötött tartalék eszközök IV. Befektetett eszközök IV. Értékelési tartalék értékhelyesbítése B) V. Tárgyévi eredmény FORGÓESZKÖZÖK alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) I. Készletek VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből II. Követelések E) CÉLTARTALÉK III. Értékpapírok F) KÖTELEZETTSÉGEK IV. Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS, DECEMBER 31. Közhasznú eredménykimutatás december 31. (eft-ban) Megnevezés Előző év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény

4 A kapott támogatások részletezése 1. A központi költségvetésből származó támogatás: Ft 1 %-os felajánlások: Ft 2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás: Ft Belföldi magánszemélyektől kapott adomány: Ft Belföldi jogi személyektől kapott támogatás: Ft Külföldi adományok: Ft 3. Önkormányzattól kapott támogatás: 0 Ft 4. Pályázati úton nyert támogatás: Ft - NCA Ft 5. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Ft 6. Az egyéb bevételek: Ft Kerekítési különbözet: Ft Kamat: Ft Árfolyamnyereség: Ft A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk Az Afrikáért Alapítvány július 18-án alakult Ft alapító vagyonnal. Az Alapítvány vagyona ehhez képest 2011-ben eft-tal csökkent, ahogy ezt a mérlegfőösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon csökkent, amely jórészt a tárgyévi eft összegű eredménynek tulajdonítható.

5 Tárgyi eszközök állományának alakulása: Megnevezés Bruttó érték Tárgy évi ért. Halmozott Nettó értéke dec. 31. Csökkenés értékcsökkenés dec. 31. Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Összesen Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzeszköz állomány december 31-én: Ft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámlák összesen: Ft - Forint számla: Ft - Árva és Diák Alap: Ft - Működési Alap: 17 Ft - Bangu Alap: Ft - Pályázati Alap: 288 Ft Deviza számla összesen: Ft USD Ft (55,79 Usd) EUR Ft (445,63 Eur) Házi pénztár: Valutapénztár összesen: Ft USD Ft (7.318 Usd) EUR Ft (28,98Eur) HRK Ft (1958 HRK) CZK 202 (18CZK) Követelések: - Egyéb követelések -Magánnyugdíjpénztári túlfizetések Ft Ft

6 A saját tőke változása: Alaptőke: 300 eft évi eredmény: 164 eft évi eredmény: 523 eft évi eredmény: 416 eft évi eredmény: eft évi eredmény: eft évi eredmény: 803 eft évi eredmény: eft évi eredmény: 75 eft évi eredmény: eft Rövid lejáratú kötelezettségek: Adónemek: Bérek Ft Ft Ft Passzív időbeli elhatárolások: M.Ford.N el. Id. Terh.Ktg. Ráf. Elhat Ft Ft A költségek megoszlása: Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség: Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Közvetített szolgáltatások: Ft Ft Ft Ft Ft Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetések: Bérjárulékok: Értékcsökkenési leírás: Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 Egyéb ráfordítások: Szállítói késedelmi kamat: Kerekítési különbözet: Apeh kés.pótlék: Cégautóadó (APEH) Önkormányzati adók: Alapítványi támogatások: Ft 1.285Ft 102 Ft Ft Ft Ft Ft (Kongó) Pénzügyi műveletek ráfordításai: Ft Fizetendő kamat: 120 Árfolyamveszteség: Ft Rendkívüli ráfordítások: Ft Cél szerinti juttatások kimutatása A kongói iskola építése: A kongói Othniel iskola működésének támogatása: Egészségügyi támogatások (gyógyszervásárlás, kórházfelújítás): Szociális támogatások (La providence árvaház, egyéb szociális tevékenységek): Kongó és Tanzánia: Összesen: Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft

8 Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A közhasznú szervezet vezető tisztviselői évben nyújtott juttatások: France Mutombo (elnök): Ft (tiszteletdíj) Vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő szervének és felügyelő szervének elnöke és tagja. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

9 Afrikáért Alapítvány Szakmai Beszámoló 2011

10 Az Afrikáért Alapítvány 2002-es évi megalapítása óta számos eredményről, sikerről számolhat be mind Magyarországon, mind Afrikában. Az Alapítvány két kontinenst összekötő munkája különböző területeket ölel fel itthon és a távoli Afrikában. Míg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Tanzániában az ott élők szociális ellátásának javítását, fejlesztési és humanitárius tevékenységek révén tűzte ki célul, addig hazánkban globális nevelésért, a szemléletváltozásért, a másság elfogadásáért, a diszkrimináció leküzdéséért, valamint a társadalmi szolidaritás erősítéséért munkálkodik. A Kongói Demokratikus Köztársaságban végzett munkásságunk 2011-ben Négy hónapos missziós út (2010. augusztus január) A tavaly megkezdett iskolai átszervezési reform és fejlesztések folytatása mellett a feladataink között volt az árvaház infrastrukturális fejlesztési programjának beindítása, új támogatók és pénzügyi források felkutatása Kongóban, és az Alapítvány működési reformjának lehetőség szerinti kiterjesztése az árvaházra és az Alapítvány egészére. A misszió eredményei: College Othniel: A minőségi oktatás érdekében tavaly bevezetett reformoknak köszönhetően azt tapasztaltuk, hogy az iskola diákjai és szülői felelősségtudatosabbá váltak. Ez főként abban mutatkozik meg, hogy az iskola által támasztott kötelezettségeket és tanulási elvárásokat sokkal inkább betartják. Csökkent a fluktuáció és ezzel együtt sok új gyermek érkezett, ami az iskola jó hírét erősíti a környéken. Emellett idén megjutalmaztuk a kötelezettségeiket komolyan vevő diákokat és szülőket. Bevezettük a privilege programot, amely reményeink szerint a diákokat tanulásra, a szülőket pedig felelősségteljes hozzáállásra ösztönzi. A program lényege, hogy a jó tanulókat fokozatosan egyre nagyobb tandíjkedvezményben részesítjük, amennyiben eleget tesznek az alapvető követelményeknek. Új szakok bevezetése az iskolában: - Szabás varrás szakkör - Informatikai szak - Angol tanóra Újra visszalátogattak az árvaházba annak a görög befektetői csoportnak tagjai, akik már korábban is támogatták a gyerekeket. Egy spanyol vendégcsapat is járt az árvaházban a SG (Secretaire Générale) vezetésével, és végül két magyar származású, de szlovákiai EU parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével iskolánkat és az árvaházat.

11 Új számítógép terem a College Othnielben Több mint 20 géppel rendelkező termet igénybe vehették diákjaink, s emellett a Munganga negyedből érdeklődő szülők és fiatalok is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek is szükségük van számítástechnika oktatásra. A terem és a gépek üzembe helyezése Erdődi Péter, EVS informatikus önkéntesünknek köszönhető. Béres János támogatónk adományozó körútja A szokásokhoz hűen idén is a River Lepra Kórház, a Kimpesei Lepra Kórház, a Maluku, valamint a Kabindai Kórház betegei részesültek a több millió forint értékű gyógyszer- és élelmiszer adományokban. A misszió alatt az idén 4500$ értekben kapott a La Providence Árvaházunk új matracokat, bútorokat, konyhai felszereléseket, háztartási berendezéseket, valamint a biztonság érdekében megépült a kerítés. Most már biztonságban élhetnek a gyermekeink. Testvériskola A Belga-Kongó általános iskola Kinshasa egyik elit iskolája diákjai látogatták meg testvériskolájukat, azaz a mi iskolánkat, a College Othnielt. Fabio, a Belga iskola tanára immár másodjára szervezi meg az iskolák találkozását. Több mint 50 gyermek érkezett a magas színvonalú oktatási intézményből, ahová főként diplomaták és befolyásos üzletemberek gyermekei járnak. Az ott dolgozó tanárok fontosnak tartják, hogy a burokban élő gyermekek közösséget vállaljanak a szegénynegyed tanulóival, lakóival. A két iskola 3. osztályos diákjai és tanárai számára nagycsoportos beszélgetést szerveztek, ahol a résztvevők közvetlen módon ismerkedhettek egymással. A gyerekek tetszőleges kérdést tehettek fel az iskolával, az iskolai szokásokkal kapcsolatban. A kérdések során felszínre kerültek az iskolák közti különbözőségek és hasonlóságok is. Például: Vannak-e tankönyveitek? Osztrák-német orvosi műszer-adomány Dr. Minea Samuel, osztrák származású támogatónk németországi kapcsolatai réven Instrumed GmbH cégtől, nagy mennyiségű vadonatúj kórházi műszereket és munkaeszközöket adományozott a rászorult kongói kórházak számára. Az orvosi- és kórházi eszközök többek között sebészeti eszközök, csipeszek, ollók, szülészeti eszközök, vérnyomásmérők, stb. A műszereket a tervek szerint lehetőségeinkhez mérten folyamatosan juttatjuk majd el különböző kongói korházakba és klinikákra. Vízhiány a tönkrement aggregátor miatt A College Othniel 600 diákja és a La Providence Árvaház 11 árvája szenvedett vízhiánytól. A vízhiány oka, hogy tönkrement az aggregátorunk, amely 80 m mélységből pumpálta fel a tiszta vizet. Az árvák méterre mennek vízért, több liternyit a fejükön hordozva. Az új aggregátor ára: 1800 USD, azaz Ft. Ennek megvásárlása céljából támogatásokat gyűjtöttünk, amely sikeres megvalósulásának köszönhetőn fel tudtuk állítani az új szerkezetet.

12 2011. május 100%-os érettségi eredmény a College Othniel-ben Idén 7 fő 12. évfolyamos vett részt a végső megmérettetésen. A gyakorlati vizsgákon (gépírás, laborvizsgálatok) májusban teljesítették, a központi érettségi felmérőket júniusban írták. A diákjaink 100%-os siker-aránya nagyon jó megítélést ad az intézménynek, és elősegíti, hogy a következő tanévben még több diákunk legyen. Szabás-varrás kör özvegyek részére A Restore a child amerikai partnerszervezet támogatásából nyáron elindítottunk egy varrás-szabás kört olyan szegény özvegyek részére, akiknek nincs szakmája, és ennek következtében megélhetési gondokkal küzdenek. A varrásszabás kör résztvevői diákijaink özvegyen maradt szüleiből és a környéken élő özvegyekből áll. A projekt 3 hónapig tartott. Ez idő alatt intenzíven tanultak és 2 hónap után képesek voltak pl. inget varrni. A projekt az un. FIR, egy gyors hatású képzés, amely a tudás-átadási program keretén belül első kísérletként valósult meg. A FIR lényege, hogy minél rövidebb időn belül olyan szakmai tudást adjuk át az embereknek, amellyel önállóvá tudnak válni és boldogulni tudnak későbbi életünk során. Továbbá ez a program újabb fejlődést jelentett az alapítványunk alapvető elvei és filozófiájának megvalósításában is, hiszen ilyen módon nem csak a gyerekeknek adunk át tudást, hanem a szülőknek is. Beiratkozás a College Othniel-ben Szeptember 1-vel az ünnepélyes tanévnyitót követően megkezdődött a beiratkozás az Othniel Iskolába. Már az ünnepségen is szép számban jelen voltak a kis diákok. Az afrikai szokások szerint a diákok szeptember elejétől egészen október végig jelezhetik beiratkozási szándékukat, és kezdhetik meg a tanévet. La Providence Árvaház március Árvaházvásárlás pro jekt A La Providence Árvaház 2008-as fennállása óta az Afrikáért Alapítvány meghatározó intézményévé nőtte ki magát, ezért a fejlesztése és a gyermekek életkörülményeinek javítása nagy prioritású célként szerepel a terveink között. Idén szeptemberben két éves volt az Árvaház. A 11 kicsi, nevelt árvánk már nagyon beilleszkedett, összeszokott és gyakorlatilag otthonukká tették az intézményt. A közös életük szerény keretek között indult, de az Árvaház létrehozása óta folyamatosan fejlesztjük a körülményeiket támogatóinknak köszönhetően.

13 Azonban hosszú elemzés után arra a következtésre kellett jutnunk, hogy nem lehet igazán jól fejleszteni az árvák otthonát, amíg nincs az Alapítvány tulajdonában az épület, hiszen a jelenleg bérelt ingatlan bérleti szerződése nem biztosítja hosszú távra az intézmény működését. Pl. októberben felszólítást kaptunk, hogy hagyjuk el az épületet. A tárgyalások után kiderült, hogy csak a bérleti díj ok nélküli emelése állt a fenyegetés hátterében. Ezzel együtt minden általunk véghezvitt fejlesztés az ingatlan állapotában, a ház értekét növeli és a bérlet díj emelésére jogosítja fel a tulajdonost. Ezért összefogásra van szükség, hogy az Alapítvány Árvaháza magántulajdonba kerüljön, és így a gyerekek ne legyenek kitéve a jelenlegi tulajdonos szeszélyeinek. A havi bérleti díj folyamatos növelése, a fejlesztések, bővítések blokkolása nem engedhető meg tovább. Jelenleg 11 árva gyermek otthona van veszélyben. Humanitárius Turizmus október, Tanzánia A korábbi évek hagyományaihoz hűen, az Afrikáért Alapítvány 2011-ben is szervezett Humanitárius utat az afrikai kontinens és kultúra iránt érdeklődők számára, amit nagy sikerrel véghez is tudott vinni. Az idei út célországa Tanzánia volt, amely rendkívül sikeresen debütált a magyar látogatók (10 fő) körében. A hagyományos turisztikai programok mellett hangsúlyosak az autentikus kulturális programok, ahol nem csak nézői, de résztvevői is lehetnek az utazók az eseményeknek. Az út legfelemelőbb része a humanitárius projekt, melynek keretében a turisták a helyiekkel közösen dolgozva alkotnak valami maradandót a közösség szolgálatára. Így a humanitárius turistaútnak egyformán része a szafari és az iskola felújítás, a piaclátogatás és a közös kunyhóépítés a helyi törzsbeliekkel. A tanzániai út eredményei: - a 10 fő utazó megismerte az igazi maszáj világot, beleértve a maszáj kultúrát (közös éneklés és táncolás a helyiekkel, kunyhóépítés sárból) - két intézmény látogatása (egy maszáj árvaház és egy maszáj iskola) - humanitárius turisták által összegyűjtött ajándékok (iskolai felszerelések, könyvek, játékok) átadása az árva - és más rászoruló gyermeknek - vízgyűjtőrendszer felállítása közel az iskola udvarában Az Afrikáért Alapítvány Európában végzett tevékenysége 2011-ben Nemzetközi Pályázatban való részvétel Önkéntes Program European Voluntary Service (Európai Önkéntes Szolgálat) január július Az European Voluntary Service (EVS európai önkéntes szolgálat), az Európai Únió égisze alatt megvalósuló program, melynek keretében az európai fiatalság mobilizációját és szakmai fejlődését szeretnék elősegíteni. Első sikeres pályázatunknak köszönhetően indíthattuk útnak 6 önkéntesünket, hogy a magyar támogatásokból működtetett College Othnielben és a La Providence árvaházban lássanak el feladatokat.

14 A projekt célja volt, hogy a már meglévő feladatköröket kiegészítve nyújtson még több lehetőséget az iskolásoknak és árváknak, valamint lehetőséget adjon az önkénteseknek a szakmai fejlődésre. A csoport fő feladata: formális-és informális oktatást nyújtása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Informatikus, francia nyelvű korrepetitor, angol nyelvű korrepetitor, ápolónő (higiénia és betegség prevenciós tanfolyamokat szervez gyermekek számára.) A 2011-es évben elnyert hazai pályázatok Az Afrikáért Alapítvány három pályázatot nyert a 2011-es évben a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati kiírásaiból: -NCA Működési Pályázat A 2011-es évben megvalósított nemzetközi pályázatok HAND Pályázat Az Afrikáért Alapítvány az Afrikai Magyar Egyesülettel és az Antropolissal közösen a Hand-on belül közös pályázatot nyújtott be az EU-hoz egy Afrika fejlesztési terv kidolgozásának céljából, amelyet 2010-ben sikeresen elnyert és 2011-ben megvalósított. Magyarország Európai Uniós elnöksége során a civil társadalom is komoly célkitűzéseket határozott meg önmagának. A HAND szervezet által vezetett elnökségi projekt keretein belül New Voices in Development Effectiveness, a magyar afrikanista szervezetek is elindítanak egy közös projektet. Partnereinkkel, az Afrikai Magyar Egyesülettel és az Anthropolis-szal egy új, alternatív Afrika stratégiát alkottunk meg szakértők bevonásával. Az Afrikáért Alapítvány Magyarországon végzett tevékenysége 2011-ben Konferenciák, szakmai képzések Új Hangok Nyitókonferencia, Időpont: január 25., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: Hivatalosan is kezdetét vette a HAND szervezet által vezetett, magyar Európai Uniós elnökséghez kötődő civil szervezeti program sorozat. A rendezvényen hazai és uniós szakemberek, újságírók mellett részt vettek Alapítványunk dolgozói is. JPA Rendezvény, Időpont: 2011.május 4., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: május 19-én lezárult a Budapest Kongresszusi Központban az AKCS-EU parlament képviselők 21. találkozója. Az esemény ideje alatt több mint 400 képviselő érkezett Magyarországra, hogy megvitassák az Afrika-EU kapcsolatokat érintő legaktuálisabb kérdéseket, többek között a fejlesztés-segélyezés, valamint a béke és biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket. A találkozó alatt az Európai Civil szervezetek is képviseltették magukat annak érdekében, hogy a nem kormányzati szektor érdekei is megjelenjenek. Ennek értelmében a belga ernyő szervezet, a Concorde által szervezett vita ebéd alkalmával, France Mutombo a HAND (magyar), az Afrikáért Alapítvány, az AHU, az Anthropolis, a Pécsi Afrika Kutató Központ, valamint a Magyar Afrika Platform nevében nyitóbeszédet tartott és ezt követően felvázolta a civil ajánlás dokumentumát a hamarosan megszületendő Magyar Afrika Stratégiához. A dokumentum elkészítése az EU által megnyert pályázatnak köszönhető. Egy kiállítás is készült ebből az alkalomból, amely során képekben is láthatóvá vált a magyar civil szervezetek Afrikában megvalósított, fejlesztési és segélyezési területen végzett sikeres projektjei. A rendezvény ideje alatt számos hazai és külföldi kapcsolat alakult ki, melyek munkánk során fontosak lehetnek.

15 AKCS-EU Parlamenti Képviselők Találkozója, Időpont: május 19-én, Helyszín: Budapest, Kongresszusi Központ A rendezvény célkitűzése és központi témája: AKCS-EU parlament képviselők 21. találkozója. Az esemény ideje alatt több mint 400 képviselő érkezett Magyarországra, hogy megvitassák az Afrika-EU kapcsolatokat érintő legaktuálisabb kérdéseket, többek között a fejlesztés-segélyezés, valamint a béke és biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket. France Mutombo a HAND (magyar), az Afrikáért Alapítvány, az AHU, az Anthropolis, a Pécsi Afrika Kutató Központ, valamint a Magyar Afrika Platform nevében nyitóbeszédet tartott a civil szervezetek és parlamenti képviselők számára szervezett vitaülésen, majd ezt követően felvázolta a civil ajánlás dokumentumát a hamarosan megszületendő Magyar Afrika Stratégiához. Szemléletformálás, ismeretterjesztés Egyik önkéntesünk, Füle Lídia szülővárosának két általános iskolájában járt, ahol a tanulók kíváncsian várták az információkat az afrikai életről. A ceglédi Református Általános Iskola 300 felső tagozatos növendéke bámulatos érdeklődésről tett tanúbizonyságot, és a kongói népviseletbe öltözött előadóval együtt élték át az afrikai mindennapokat. Színházzal a tanulásért A Hunfalvi János Középiskola diákjai immár két alkalommal léptek színpadra, hogy bemutassák tehetségüket, de még inkább segítő szándékukat. Gogol Revizor című darabját vitték színpadra. Az előadásokat adománygyűjtő céllal szervezték. A belépés ingyenes volt, azonban szívesen fogadtak adományokat. Az így befolyt összeget az Afrikáért Alapítvány révén afrikai diákok számára szerették volna eljuttatni. A fellépéseiknek köszönhetően Ft gyűlt össze, amit egy tanzániai határfalu, Namanga diákjai kaptak meg. A pénzösszeg hozzájárult ahhoz, hogy az iskola udvarán egy vízgyűjtő rendszert állítsanak fel, biztosítva az iskola vízellátását. Számos általános-és középiskolában tartottunk tolerancia és szemléletformáló előadásokat, köztük a budapesti Lauder Javne Iskolában is.

16 Kulturális programok, rendezvények Az Afrikáért Alapítvány 2011-ben is számos rendezvényen és kulturális eseményen igyekezett képviseltetni magát. Kongó Missziós Est; Időpont:2011., Helyszín: Budapest, A rendezvény célkitűzése és központi témája: január 11-én megtartott Kongói Missziós Estünk nagy sikerrel zárult az Alexandra Pódiumon. Az est legfontosabb célkitűzése az volt, hogy felhívja a figyelmet minél szélesebb társadalmi körben az Önkéntes Szolgálat fontosságára, különösen az afrikai kontinensen. Születés Hete, Időpont: május 4-6-ig, Helyszín: Budapest, Szabó Ervin könyvtár A rendezvény célkitűzése és központi témája: Gyermek élete Afrikában, képvetítéssel egybekötött előadás felnőttek és gyermekek részére egyaránt Afrika Ünnepe, Időpont: május 15., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: a hagyományosan minden évben megrendezett, az Afrikáért Alapítvány kezdeményezésére elindított Expo, amelyen főleg Afrikával foglalkozó szervezeteknek van lehetősége képviseltetni magukat kulturális, fejlesztési és humanitárius területen. Lehetőség nyílik kerekasztal beszélgetések, standok állítására az egyes szervezeteknek Hazai Civil Fesztivál és Fórum, Időpont: július 2, Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: Legfőbb célja az volt, hogy felhívja a társadalmi nyilvánosság figyelmét a civil szervezetek szerepének jelentőségére, továbbá személyesen is megismerhessék a magyarországi alapítványok, egyesületek munkásságát, és lehetőséget teremtett arra is, hogy kérdéseiket szemből szembe tegyék fel olyan témakörökben, amelyek magyar állampolgárként valamennyiünket érint. Nyelvparádé; Időpont: szeptember 2-4.; Helyszín: Budapest, Millenáris Központ A rendezvény célkitűzése és központi témája: A háromnapos eseményen számos Afrikával foglalkozó szervezet bemutatkozott, tevékenységüket élvezetes előadásokkal, filmvetítésekkel tarkították. Kongót megjárt Afrikáért Alapítvány önkéntesei is beszámoltak tapasztalataikról a kíváncsi érdeklődőknek. Megannyi hangszer, hagyományos kelme, afrofrizura várta a felfedezni vágyó látogatót, és még a gyerekek is jót szórakoztak a csimpánzfül-készítés alatt, miközben kongói népi meséket hallgattak France Mutombo tolmácsolásában. Karácsonyi Évzáró Est, Időpont: december 18., Helyszín: Budapest, Vista Terem A rendezvény célkitűzése és központi témája: Nagy megtiszteltetés és öröm volt személyesen is újra látni azokat az embereket, akik egész évben lelkesedésükkel és kitartásukkal körbe vettek bennünket, és ez által együtt sikerült sok száz, ezer kongói kisgyermek oktatását és szociális körülményeinek biztosítását segíteni. A közel 4 óra hosszában az Afrikáért Alapítvány elnöke, France Mutombo összefoglalta a 2011-es évet, majd vendégeink meghallgathatták a Maszájok földjét megjárt humanitárius turisták élménybeszámolóját fantasztikus afrikai ételek mellett. A rendezvény alkalmából telefonon keresztül énekeltek a La Providence Árvaház kislakói, mely az est fénypontja volt és mindenki számára felejthetetlen élmény. Média megjelenés Az Afrikáért Alapítvány a 2010-es évben számos médiában és sajtóorgánumban megjelent; a teljesség igénye nélkül: MTV, TV2, ATV Világ Arcai, Civil Rádió, Kossuth Rádió, Neo Rádió, Mária Rádió, Life Network, Origo, Népszabadság, Courier Magazin EU-AKCS Magazin, Magyar narancs, Nők Lapja Cafe.

17 2012-es évre tervezett Projektek 1. La Providence Árvaház megvásárlása év, 10 ország, 10 Projekt megvalósítása az Afrikáért Alapítvány fennállásának 10. éves Születésnapja alkalmából 3. Újabb Humanitárius Turizmus célországok kijelölése és megvalósítása 4. Az Afrikáért Alapítvány tevékenységének kiterjesztése újabb afrikai országokra 5. A diák-és árvatámogatási rendszer fejlesztése Zárszó Az elmúlt évben komoly fejlődési lendületet sikerült adni az Alapítvány életébe és az által fenntartott intézmények működésébe. Hosszú út áll még az Alapítvány előtt, mire minden elképzelés a gyakorlatban megvalósul, de elindult egy pozitív változást hozó, új, biztos alapokat nyújtó folyamat. Egy új korszak kezdődött az Afrikáért Alapítvány életében. Mind emellett szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, önkénteseinknek, valamint összes együttműködő partnerünknek, akik hozzájárultak a munkánk sikeréhez. Köszönettel, France Mutombo Afrikáért Alapítvány Elnök Budapest, május 30.. aláírás

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 30...

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 30... Székhely: Adószám: StaGszGkai számjel: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 18201251-1- 42 18243242-9499- 569-01 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés

MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Kaposvár 2013.05.31. Minta közhasznúsági jelentés Készítettünk egy mintát, amelynek segítségével egyszerűbbé válik az Önök

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - mérleg - eredménykimutatás II. Általános rész III. Vagyon felhasználásának bemutatása IV. Cél szerinti juttatások és azok felhasználása

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete a vagyon felhasználásáról Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Megjegyzés % eft Induló tőke 79 566 Tőkeváltozás 271 356-210 Lekötött

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben