AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. DECEMBER 31."

Átírás

1 AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. Készült: május aláírás

2 I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző év tárgy év A) BEFEKTETETT D) SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I. Induló tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Befektetett pénzügyi III. Lekötött tartalék eszközök IV. Befektetett eszközök IV. Értékelési tartalék értékhelyesbítése B) V. Tárgyévi eredmény FORGÓESZKÖZÖK alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) I. Készletek VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből II. Követelések E) CÉLTARTALÉK III. Értékpapírok F) KÖTELEZETTSÉGEK IV. Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS, DECEMBER 31. Közhasznú eredménykimutatás december 31. (eft-ban) Megnevezés Előző év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény

4 A kapott támogatások részletezése 1. A központi költségvetésből származó támogatás: Ft 1 %-os felajánlások: Ft 2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás: Ft Belföldi magánszemélyektől kapott adomány: Ft Belföldi jogi személyektől kapott támogatás: Ft Külföldi adományok: Ft 3. Önkormányzattól kapott támogatás: 0 Ft 4. Pályázati úton nyert támogatás: Ft - NCA Ft 5. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Ft 6. Az egyéb bevételek: Ft Kerekítési különbözet: Ft Kamat: Ft Árfolyamnyereség: Ft A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk Az Afrikáért Alapítvány július 18-án alakult Ft alapító vagyonnal. Az Alapítvány vagyona ehhez képest 2011-ben eft-tal csökkent, ahogy ezt a mérlegfőösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon csökkent, amely jórészt a tárgyévi eft összegű eredménynek tulajdonítható.

5 Tárgyi eszközök állományának alakulása: Megnevezés Bruttó érték Tárgy évi ért. Halmozott Nettó értéke dec. 31. Csökkenés értékcsökkenés dec. 31. Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Összesen Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzeszköz állomány december 31-én: Ft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámlák összesen: Ft - Forint számla: Ft - Árva és Diák Alap: Ft - Működési Alap: 17 Ft - Bangu Alap: Ft - Pályázati Alap: 288 Ft Deviza számla összesen: Ft USD Ft (55,79 Usd) EUR Ft (445,63 Eur) Házi pénztár: Valutapénztár összesen: Ft USD Ft (7.318 Usd) EUR Ft (28,98Eur) HRK Ft (1958 HRK) CZK 202 (18CZK) Követelések: - Egyéb követelések -Magánnyugdíjpénztári túlfizetések Ft Ft

6 A saját tőke változása: Alaptőke: 300 eft évi eredmény: 164 eft évi eredmény: 523 eft évi eredmény: 416 eft évi eredmény: eft évi eredmény: eft évi eredmény: 803 eft évi eredmény: eft évi eredmény: 75 eft évi eredmény: eft Rövid lejáratú kötelezettségek: Adónemek: Bérek Ft Ft Ft Passzív időbeli elhatárolások: M.Ford.N el. Id. Terh.Ktg. Ráf. Elhat Ft Ft A költségek megoszlása: Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség: Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Közvetített szolgáltatások: Ft Ft Ft Ft Ft Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetések: Bérjárulékok: Értékcsökkenési leírás: Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 Egyéb ráfordítások: Szállítói késedelmi kamat: Kerekítési különbözet: Apeh kés.pótlék: Cégautóadó (APEH) Önkormányzati adók: Alapítványi támogatások: Ft 1.285Ft 102 Ft Ft Ft Ft Ft (Kongó) Pénzügyi műveletek ráfordításai: Ft Fizetendő kamat: 120 Árfolyamveszteség: Ft Rendkívüli ráfordítások: Ft Cél szerinti juttatások kimutatása A kongói iskola építése: A kongói Othniel iskola működésének támogatása: Egészségügyi támogatások (gyógyszervásárlás, kórházfelújítás): Szociális támogatások (La providence árvaház, egyéb szociális tevékenységek): Kongó és Tanzánia: Összesen: Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft

8 Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A közhasznú szervezet vezető tisztviselői évben nyújtott juttatások: France Mutombo (elnök): Ft (tiszteletdíj) Vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő szervének és felügyelő szervének elnöke és tagja. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

9 Afrikáért Alapítvány Szakmai Beszámoló 2011

10 Az Afrikáért Alapítvány 2002-es évi megalapítása óta számos eredményről, sikerről számolhat be mind Magyarországon, mind Afrikában. Az Alapítvány két kontinenst összekötő munkája különböző területeket ölel fel itthon és a távoli Afrikában. Míg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Tanzániában az ott élők szociális ellátásának javítását, fejlesztési és humanitárius tevékenységek révén tűzte ki célul, addig hazánkban globális nevelésért, a szemléletváltozásért, a másság elfogadásáért, a diszkrimináció leküzdéséért, valamint a társadalmi szolidaritás erősítéséért munkálkodik. A Kongói Demokratikus Köztársaságban végzett munkásságunk 2011-ben Négy hónapos missziós út (2010. augusztus január) A tavaly megkezdett iskolai átszervezési reform és fejlesztések folytatása mellett a feladataink között volt az árvaház infrastrukturális fejlesztési programjának beindítása, új támogatók és pénzügyi források felkutatása Kongóban, és az Alapítvány működési reformjának lehetőség szerinti kiterjesztése az árvaházra és az Alapítvány egészére. A misszió eredményei: College Othniel: A minőségi oktatás érdekében tavaly bevezetett reformoknak köszönhetően azt tapasztaltuk, hogy az iskola diákjai és szülői felelősségtudatosabbá váltak. Ez főként abban mutatkozik meg, hogy az iskola által támasztott kötelezettségeket és tanulási elvárásokat sokkal inkább betartják. Csökkent a fluktuáció és ezzel együtt sok új gyermek érkezett, ami az iskola jó hírét erősíti a környéken. Emellett idén megjutalmaztuk a kötelezettségeiket komolyan vevő diákokat és szülőket. Bevezettük a privilege programot, amely reményeink szerint a diákokat tanulásra, a szülőket pedig felelősségteljes hozzáállásra ösztönzi. A program lényege, hogy a jó tanulókat fokozatosan egyre nagyobb tandíjkedvezményben részesítjük, amennyiben eleget tesznek az alapvető követelményeknek. Új szakok bevezetése az iskolában: - Szabás varrás szakkör - Informatikai szak - Angol tanóra Újra visszalátogattak az árvaházba annak a görög befektetői csoportnak tagjai, akik már korábban is támogatták a gyerekeket. Egy spanyol vendégcsapat is járt az árvaházban a SG (Secretaire Générale) vezetésével, és végül két magyar származású, de szlovákiai EU parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével iskolánkat és az árvaházat.

11 Új számítógép terem a College Othnielben Több mint 20 géppel rendelkező termet igénybe vehették diákjaink, s emellett a Munganga negyedből érdeklődő szülők és fiatalok is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek is szükségük van számítástechnika oktatásra. A terem és a gépek üzembe helyezése Erdődi Péter, EVS informatikus önkéntesünknek köszönhető. Béres János támogatónk adományozó körútja A szokásokhoz hűen idén is a River Lepra Kórház, a Kimpesei Lepra Kórház, a Maluku, valamint a Kabindai Kórház betegei részesültek a több millió forint értékű gyógyszer- és élelmiszer adományokban. A misszió alatt az idén 4500$ értekben kapott a La Providence Árvaházunk új matracokat, bútorokat, konyhai felszereléseket, háztartási berendezéseket, valamint a biztonság érdekében megépült a kerítés. Most már biztonságban élhetnek a gyermekeink. Testvériskola A Belga-Kongó általános iskola Kinshasa egyik elit iskolája diákjai látogatták meg testvériskolájukat, azaz a mi iskolánkat, a College Othnielt. Fabio, a Belga iskola tanára immár másodjára szervezi meg az iskolák találkozását. Több mint 50 gyermek érkezett a magas színvonalú oktatási intézményből, ahová főként diplomaták és befolyásos üzletemberek gyermekei járnak. Az ott dolgozó tanárok fontosnak tartják, hogy a burokban élő gyermekek közösséget vállaljanak a szegénynegyed tanulóival, lakóival. A két iskola 3. osztályos diákjai és tanárai számára nagycsoportos beszélgetést szerveztek, ahol a résztvevők közvetlen módon ismerkedhettek egymással. A gyerekek tetszőleges kérdést tehettek fel az iskolával, az iskolai szokásokkal kapcsolatban. A kérdések során felszínre kerültek az iskolák közti különbözőségek és hasonlóságok is. Például: Vannak-e tankönyveitek? Osztrák-német orvosi műszer-adomány Dr. Minea Samuel, osztrák származású támogatónk németországi kapcsolatai réven Instrumed GmbH cégtől, nagy mennyiségű vadonatúj kórházi műszereket és munkaeszközöket adományozott a rászorult kongói kórházak számára. Az orvosi- és kórházi eszközök többek között sebészeti eszközök, csipeszek, ollók, szülészeti eszközök, vérnyomásmérők, stb. A műszereket a tervek szerint lehetőségeinkhez mérten folyamatosan juttatjuk majd el különböző kongói korházakba és klinikákra. Vízhiány a tönkrement aggregátor miatt A College Othniel 600 diákja és a La Providence Árvaház 11 árvája szenvedett vízhiánytól. A vízhiány oka, hogy tönkrement az aggregátorunk, amely 80 m mélységből pumpálta fel a tiszta vizet. Az árvák méterre mennek vízért, több liternyit a fejükön hordozva. Az új aggregátor ára: 1800 USD, azaz Ft. Ennek megvásárlása céljából támogatásokat gyűjtöttünk, amely sikeres megvalósulásának köszönhetőn fel tudtuk állítani az új szerkezetet.

12 2011. május 100%-os érettségi eredmény a College Othniel-ben Idén 7 fő 12. évfolyamos vett részt a végső megmérettetésen. A gyakorlati vizsgákon (gépírás, laborvizsgálatok) májusban teljesítették, a központi érettségi felmérőket júniusban írták. A diákjaink 100%-os siker-aránya nagyon jó megítélést ad az intézménynek, és elősegíti, hogy a következő tanévben még több diákunk legyen. Szabás-varrás kör özvegyek részére A Restore a child amerikai partnerszervezet támogatásából nyáron elindítottunk egy varrás-szabás kört olyan szegény özvegyek részére, akiknek nincs szakmája, és ennek következtében megélhetési gondokkal küzdenek. A varrásszabás kör résztvevői diákijaink özvegyen maradt szüleiből és a környéken élő özvegyekből áll. A projekt 3 hónapig tartott. Ez idő alatt intenzíven tanultak és 2 hónap után képesek voltak pl. inget varrni. A projekt az un. FIR, egy gyors hatású képzés, amely a tudás-átadási program keretén belül első kísérletként valósult meg. A FIR lényege, hogy minél rövidebb időn belül olyan szakmai tudást adjuk át az embereknek, amellyel önállóvá tudnak válni és boldogulni tudnak későbbi életünk során. Továbbá ez a program újabb fejlődést jelentett az alapítványunk alapvető elvei és filozófiájának megvalósításában is, hiszen ilyen módon nem csak a gyerekeknek adunk át tudást, hanem a szülőknek is. Beiratkozás a College Othniel-ben Szeptember 1-vel az ünnepélyes tanévnyitót követően megkezdődött a beiratkozás az Othniel Iskolába. Már az ünnepségen is szép számban jelen voltak a kis diákok. Az afrikai szokások szerint a diákok szeptember elejétől egészen október végig jelezhetik beiratkozási szándékukat, és kezdhetik meg a tanévet. La Providence Árvaház március Árvaházvásárlás pro jekt A La Providence Árvaház 2008-as fennállása óta az Afrikáért Alapítvány meghatározó intézményévé nőtte ki magát, ezért a fejlesztése és a gyermekek életkörülményeinek javítása nagy prioritású célként szerepel a terveink között. Idén szeptemberben két éves volt az Árvaház. A 11 kicsi, nevelt árvánk már nagyon beilleszkedett, összeszokott és gyakorlatilag otthonukká tették az intézményt. A közös életük szerény keretek között indult, de az Árvaház létrehozása óta folyamatosan fejlesztjük a körülményeiket támogatóinknak köszönhetően.

13 Azonban hosszú elemzés után arra a következtésre kellett jutnunk, hogy nem lehet igazán jól fejleszteni az árvák otthonát, amíg nincs az Alapítvány tulajdonában az épület, hiszen a jelenleg bérelt ingatlan bérleti szerződése nem biztosítja hosszú távra az intézmény működését. Pl. októberben felszólítást kaptunk, hogy hagyjuk el az épületet. A tárgyalások után kiderült, hogy csak a bérleti díj ok nélküli emelése állt a fenyegetés hátterében. Ezzel együtt minden általunk véghezvitt fejlesztés az ingatlan állapotában, a ház értekét növeli és a bérlet díj emelésére jogosítja fel a tulajdonost. Ezért összefogásra van szükség, hogy az Alapítvány Árvaháza magántulajdonba kerüljön, és így a gyerekek ne legyenek kitéve a jelenlegi tulajdonos szeszélyeinek. A havi bérleti díj folyamatos növelése, a fejlesztések, bővítések blokkolása nem engedhető meg tovább. Jelenleg 11 árva gyermek otthona van veszélyben. Humanitárius Turizmus október, Tanzánia A korábbi évek hagyományaihoz hűen, az Afrikáért Alapítvány 2011-ben is szervezett Humanitárius utat az afrikai kontinens és kultúra iránt érdeklődők számára, amit nagy sikerrel véghez is tudott vinni. Az idei út célországa Tanzánia volt, amely rendkívül sikeresen debütált a magyar látogatók (10 fő) körében. A hagyományos turisztikai programok mellett hangsúlyosak az autentikus kulturális programok, ahol nem csak nézői, de résztvevői is lehetnek az utazók az eseményeknek. Az út legfelemelőbb része a humanitárius projekt, melynek keretében a turisták a helyiekkel közösen dolgozva alkotnak valami maradandót a közösség szolgálatára. Így a humanitárius turistaútnak egyformán része a szafari és az iskola felújítás, a piaclátogatás és a közös kunyhóépítés a helyi törzsbeliekkel. A tanzániai út eredményei: - a 10 fő utazó megismerte az igazi maszáj világot, beleértve a maszáj kultúrát (közös éneklés és táncolás a helyiekkel, kunyhóépítés sárból) - két intézmény látogatása (egy maszáj árvaház és egy maszáj iskola) - humanitárius turisták által összegyűjtött ajándékok (iskolai felszerelések, könyvek, játékok) átadása az árva - és más rászoruló gyermeknek - vízgyűjtőrendszer felállítása közel az iskola udvarában Az Afrikáért Alapítvány Európában végzett tevékenysége 2011-ben Nemzetközi Pályázatban való részvétel Önkéntes Program European Voluntary Service (Európai Önkéntes Szolgálat) január július Az European Voluntary Service (EVS európai önkéntes szolgálat), az Európai Únió égisze alatt megvalósuló program, melynek keretében az európai fiatalság mobilizációját és szakmai fejlődését szeretnék elősegíteni. Első sikeres pályázatunknak köszönhetően indíthattuk útnak 6 önkéntesünket, hogy a magyar támogatásokból működtetett College Othnielben és a La Providence árvaházban lássanak el feladatokat.

14 A projekt célja volt, hogy a már meglévő feladatköröket kiegészítve nyújtson még több lehetőséget az iskolásoknak és árváknak, valamint lehetőséget adjon az önkénteseknek a szakmai fejlődésre. A csoport fő feladata: formális-és informális oktatást nyújtása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Informatikus, francia nyelvű korrepetitor, angol nyelvű korrepetitor, ápolónő (higiénia és betegség prevenciós tanfolyamokat szervez gyermekek számára.) A 2011-es évben elnyert hazai pályázatok Az Afrikáért Alapítvány három pályázatot nyert a 2011-es évben a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati kiírásaiból: -NCA Működési Pályázat A 2011-es évben megvalósított nemzetközi pályázatok HAND Pályázat Az Afrikáért Alapítvány az Afrikai Magyar Egyesülettel és az Antropolissal közösen a Hand-on belül közös pályázatot nyújtott be az EU-hoz egy Afrika fejlesztési terv kidolgozásának céljából, amelyet 2010-ben sikeresen elnyert és 2011-ben megvalósított. Magyarország Európai Uniós elnöksége során a civil társadalom is komoly célkitűzéseket határozott meg önmagának. A HAND szervezet által vezetett elnökségi projekt keretein belül New Voices in Development Effectiveness, a magyar afrikanista szervezetek is elindítanak egy közös projektet. Partnereinkkel, az Afrikai Magyar Egyesülettel és az Anthropolis-szal egy új, alternatív Afrika stratégiát alkottunk meg szakértők bevonásával. Az Afrikáért Alapítvány Magyarországon végzett tevékenysége 2011-ben Konferenciák, szakmai képzések Új Hangok Nyitókonferencia, Időpont: január 25., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: Hivatalosan is kezdetét vette a HAND szervezet által vezetett, magyar Európai Uniós elnökséghez kötődő civil szervezeti program sorozat. A rendezvényen hazai és uniós szakemberek, újságírók mellett részt vettek Alapítványunk dolgozói is. JPA Rendezvény, Időpont: 2011.május 4., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: május 19-én lezárult a Budapest Kongresszusi Központban az AKCS-EU parlament képviselők 21. találkozója. Az esemény ideje alatt több mint 400 képviselő érkezett Magyarországra, hogy megvitassák az Afrika-EU kapcsolatokat érintő legaktuálisabb kérdéseket, többek között a fejlesztés-segélyezés, valamint a béke és biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket. A találkozó alatt az Európai Civil szervezetek is képviseltették magukat annak érdekében, hogy a nem kormányzati szektor érdekei is megjelenjenek. Ennek értelmében a belga ernyő szervezet, a Concorde által szervezett vita ebéd alkalmával, France Mutombo a HAND (magyar), az Afrikáért Alapítvány, az AHU, az Anthropolis, a Pécsi Afrika Kutató Központ, valamint a Magyar Afrika Platform nevében nyitóbeszédet tartott és ezt követően felvázolta a civil ajánlás dokumentumát a hamarosan megszületendő Magyar Afrika Stratégiához. A dokumentum elkészítése az EU által megnyert pályázatnak köszönhető. Egy kiállítás is készült ebből az alkalomból, amely során képekben is láthatóvá vált a magyar civil szervezetek Afrikában megvalósított, fejlesztési és segélyezési területen végzett sikeres projektjei. A rendezvény ideje alatt számos hazai és külföldi kapcsolat alakult ki, melyek munkánk során fontosak lehetnek.

15 AKCS-EU Parlamenti Képviselők Találkozója, Időpont: május 19-én, Helyszín: Budapest, Kongresszusi Központ A rendezvény célkitűzése és központi témája: AKCS-EU parlament képviselők 21. találkozója. Az esemény ideje alatt több mint 400 képviselő érkezett Magyarországra, hogy megvitassák az Afrika-EU kapcsolatokat érintő legaktuálisabb kérdéseket, többek között a fejlesztés-segélyezés, valamint a béke és biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket. France Mutombo a HAND (magyar), az Afrikáért Alapítvány, az AHU, az Anthropolis, a Pécsi Afrika Kutató Központ, valamint a Magyar Afrika Platform nevében nyitóbeszédet tartott a civil szervezetek és parlamenti képviselők számára szervezett vitaülésen, majd ezt követően felvázolta a civil ajánlás dokumentumát a hamarosan megszületendő Magyar Afrika Stratégiához. Szemléletformálás, ismeretterjesztés Egyik önkéntesünk, Füle Lídia szülővárosának két általános iskolájában járt, ahol a tanulók kíváncsian várták az információkat az afrikai életről. A ceglédi Református Általános Iskola 300 felső tagozatos növendéke bámulatos érdeklődésről tett tanúbizonyságot, és a kongói népviseletbe öltözött előadóval együtt élték át az afrikai mindennapokat. Színházzal a tanulásért A Hunfalvi János Középiskola diákjai immár két alkalommal léptek színpadra, hogy bemutassák tehetségüket, de még inkább segítő szándékukat. Gogol Revizor című darabját vitték színpadra. Az előadásokat adománygyűjtő céllal szervezték. A belépés ingyenes volt, azonban szívesen fogadtak adományokat. Az így befolyt összeget az Afrikáért Alapítvány révén afrikai diákok számára szerették volna eljuttatni. A fellépéseiknek köszönhetően Ft gyűlt össze, amit egy tanzániai határfalu, Namanga diákjai kaptak meg. A pénzösszeg hozzájárult ahhoz, hogy az iskola udvarán egy vízgyűjtő rendszert állítsanak fel, biztosítva az iskola vízellátását. Számos általános-és középiskolában tartottunk tolerancia és szemléletformáló előadásokat, köztük a budapesti Lauder Javne Iskolában is.

16 Kulturális programok, rendezvények Az Afrikáért Alapítvány 2011-ben is számos rendezvényen és kulturális eseményen igyekezett képviseltetni magát. Kongó Missziós Est; Időpont:2011., Helyszín: Budapest, A rendezvény célkitűzése és központi témája: január 11-én megtartott Kongói Missziós Estünk nagy sikerrel zárult az Alexandra Pódiumon. Az est legfontosabb célkitűzése az volt, hogy felhívja a figyelmet minél szélesebb társadalmi körben az Önkéntes Szolgálat fontosságára, különösen az afrikai kontinensen. Születés Hete, Időpont: május 4-6-ig, Helyszín: Budapest, Szabó Ervin könyvtár A rendezvény célkitűzése és központi témája: Gyermek élete Afrikában, képvetítéssel egybekötött előadás felnőttek és gyermekek részére egyaránt Afrika Ünnepe, Időpont: május 15., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: a hagyományosan minden évben megrendezett, az Afrikáért Alapítvány kezdeményezésére elindított Expo, amelyen főleg Afrikával foglalkozó szervezeteknek van lehetősége képviseltetni magukat kulturális, fejlesztési és humanitárius területen. Lehetőség nyílik kerekasztal beszélgetések, standok állítására az egyes szervezeteknek Hazai Civil Fesztivál és Fórum, Időpont: július 2, Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: Legfőbb célja az volt, hogy felhívja a társadalmi nyilvánosság figyelmét a civil szervezetek szerepének jelentőségére, továbbá személyesen is megismerhessék a magyarországi alapítványok, egyesületek munkásságát, és lehetőséget teremtett arra is, hogy kérdéseiket szemből szembe tegyék fel olyan témakörökben, amelyek magyar állampolgárként valamennyiünket érint. Nyelvparádé; Időpont: szeptember 2-4.; Helyszín: Budapest, Millenáris Központ A rendezvény célkitűzése és központi témája: A háromnapos eseményen számos Afrikával foglalkozó szervezet bemutatkozott, tevékenységüket élvezetes előadásokkal, filmvetítésekkel tarkították. Kongót megjárt Afrikáért Alapítvány önkéntesei is beszámoltak tapasztalataikról a kíváncsi érdeklődőknek. Megannyi hangszer, hagyományos kelme, afrofrizura várta a felfedezni vágyó látogatót, és még a gyerekek is jót szórakoztak a csimpánzfül-készítés alatt, miközben kongói népi meséket hallgattak France Mutombo tolmácsolásában. Karácsonyi Évzáró Est, Időpont: december 18., Helyszín: Budapest, Vista Terem A rendezvény célkitűzése és központi témája: Nagy megtiszteltetés és öröm volt személyesen is újra látni azokat az embereket, akik egész évben lelkesedésükkel és kitartásukkal körbe vettek bennünket, és ez által együtt sikerült sok száz, ezer kongói kisgyermek oktatását és szociális körülményeinek biztosítását segíteni. A közel 4 óra hosszában az Afrikáért Alapítvány elnöke, France Mutombo összefoglalta a 2011-es évet, majd vendégeink meghallgathatták a Maszájok földjét megjárt humanitárius turisták élménybeszámolóját fantasztikus afrikai ételek mellett. A rendezvény alkalmából telefonon keresztül énekeltek a La Providence Árvaház kislakói, mely az est fénypontja volt és mindenki számára felejthetetlen élmény. Média megjelenés Az Afrikáért Alapítvány a 2010-es évben számos médiában és sajtóorgánumban megjelent; a teljesség igénye nélkül: MTV, TV2, ATV Világ Arcai, Civil Rádió, Kossuth Rádió, Neo Rádió, Mária Rádió, Life Network, Origo, Népszabadság, Courier Magazin EU-AKCS Magazin, Magyar narancs, Nők Lapja Cafe.

17 2012-es évre tervezett Projektek 1. La Providence Árvaház megvásárlása év, 10 ország, 10 Projekt megvalósítása az Afrikáért Alapítvány fennállásának 10. éves Születésnapja alkalmából 3. Újabb Humanitárius Turizmus célországok kijelölése és megvalósítása 4. Az Afrikáért Alapítvány tevékenységének kiterjesztése újabb afrikai országokra 5. A diák-és árvatámogatási rendszer fejlesztése Zárszó Az elmúlt évben komoly fejlődési lendületet sikerült adni az Alapítvány életébe és az által fenntartott intézmények működésébe. Hosszú út áll még az Alapítvány előtt, mire minden elképzelés a gyakorlatban megvalósul, de elindult egy pozitív változást hozó, új, biztos alapokat nyújtó folyamat. Egy új korszak kezdődött az Afrikáért Alapítvány életében. Mind emellett szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, önkénteseinknek, valamint összes együttműködő partnerünknek, akik hozzájárultak a munkánk sikeréhez. Köszönettel, France Mutombo Afrikáért Alapítvány Elnök Budapest, május 30.. aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 30...

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 30... Székhely: Adószám: StaGszGkai számjel: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV/4 18201251-1- 42 18243242-9499- 569-01 PANGEA- AZ EGYETEMES EMBERI NEMZETÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet A szervezet megnevezése: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület A szervezet címe: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. Bírósági bejegyzés száma: Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről CÉDRUS Közhasznú Alapítvány Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25. Adószám: 18684247-1-13 Banksz: 14700002-00500602-41129019 Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Solymár 4.Pk.60.236/1999. közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1-2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: "A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 2. Elnök: dr. Baska Ferenc 3. Székhely: 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 Statisztikai számjel: 18666777-9133-569-13 (adószám, csekkszámlaszám) 18666777-1-13 Cégjegyzék

Részletesebben

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés 1 9 3 3 0 3 3 6 1 0 5 9 3 2 9 5 2 9 0 5 adószáma KSH száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út.59. KETTŐS

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 211. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 211. március 31. Németh Tünde elnök ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 SZÉF Széf Színházi és Filmművészeti Alapítvány Adószám: 18982576-1-08 Nyilvántartási száma: Pk.60105/2005/2/I, 2005.06.06. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 A SZÉF Alapítvány elsőrendű

Részletesebben