AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. DECEMBER 31."

Átírás

1 AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. Készült: május aláírás

2 I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző év tárgy év A) BEFEKTETETT D) SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I. Induló tőke II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Befektetett pénzügyi III. Lekötött tartalék eszközök IV. Befektetett eszközök IV. Értékelési tartalék értékhelyesbítése B) V. Tárgyévi eredmény FORGÓESZKÖZÖK alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) I. Készletek VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből II. Követelések E) CÉLTARTALÉK III. Értékpapírok F) KÖTELEZETTSÉGEK IV. Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS, DECEMBER 31. Közhasznú eredménykimutatás december 31. (eft-ban) Megnevezés Előző év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény

4 A kapott támogatások részletezése 1. A központi költségvetésből származó támogatás: Ft 1 %-os felajánlások: Ft 2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás: Ft Belföldi magánszemélyektől kapott adomány: Ft Belföldi jogi személyektől kapott támogatás: Ft Külföldi adományok: Ft 3. Önkormányzattól kapott támogatás: 0 Ft 4. Pályázati úton nyert támogatás: Ft - NCA Ft 5. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Ft 6. Az egyéb bevételek: Ft Kerekítési különbözet: Ft Kamat: Ft Árfolyamnyereség: Ft A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk Az Afrikáért Alapítvány július 18-án alakult Ft alapító vagyonnal. Az Alapítvány vagyona ehhez képest 2011-ben eft-tal csökkent, ahogy ezt a mérlegfőösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon csökkent, amely jórészt a tárgyévi eft összegű eredménynek tulajdonítható.

5 Tárgyi eszközök állományának alakulása: Megnevezés Bruttó érték Tárgy évi ért. Halmozott Nettó értéke dec. 31. Csökkenés értékcsökkenés dec. 31. Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Összesen Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzeszköz állomány december 31-én: Ft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámlák összesen: Ft - Forint számla: Ft - Árva és Diák Alap: Ft - Működési Alap: 17 Ft - Bangu Alap: Ft - Pályázati Alap: 288 Ft Deviza számla összesen: Ft USD Ft (55,79 Usd) EUR Ft (445,63 Eur) Házi pénztár: Valutapénztár összesen: Ft USD Ft (7.318 Usd) EUR Ft (28,98Eur) HRK Ft (1958 HRK) CZK 202 (18CZK) Követelések: - Egyéb követelések -Magánnyugdíjpénztári túlfizetések Ft Ft

6 A saját tőke változása: Alaptőke: 300 eft évi eredmény: 164 eft évi eredmény: 523 eft évi eredmény: 416 eft évi eredmény: eft évi eredmény: eft évi eredmény: 803 eft évi eredmény: eft évi eredmény: 75 eft évi eredmény: eft Rövid lejáratú kötelezettségek: Adónemek: Bérek Ft Ft Ft Passzív időbeli elhatárolások: M.Ford.N el. Id. Terh.Ktg. Ráf. Elhat Ft Ft A költségek megoszlása: Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség: Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Közvetített szolgáltatások: Ft Ft Ft Ft Ft Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetések: Bérjárulékok: Értékcsökkenési leírás: Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 Egyéb ráfordítások: Szállítói késedelmi kamat: Kerekítési különbözet: Apeh kés.pótlék: Cégautóadó (APEH) Önkormányzati adók: Alapítványi támogatások: Ft 1.285Ft 102 Ft Ft Ft Ft Ft (Kongó) Pénzügyi műveletek ráfordításai: Ft Fizetendő kamat: 120 Árfolyamveszteség: Ft Rendkívüli ráfordítások: Ft Cél szerinti juttatások kimutatása A kongói iskola építése: A kongói Othniel iskola működésének támogatása: Egészségügyi támogatások (gyógyszervásárlás, kórházfelújítás): Szociális támogatások (La providence árvaház, egyéb szociális tevékenységek): Kongó és Tanzánia: Összesen: Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft

8 Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A közhasznú szervezet vezető tisztviselői évben nyújtott juttatások: France Mutombo (elnök): Ft (tiszteletdíj) Vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő szervének és felügyelő szervének elnöke és tagja. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

9 Afrikáért Alapítvány Szakmai Beszámoló 2011

10 Az Afrikáért Alapítvány 2002-es évi megalapítása óta számos eredményről, sikerről számolhat be mind Magyarországon, mind Afrikában. Az Alapítvány két kontinenst összekötő munkája különböző területeket ölel fel itthon és a távoli Afrikában. Míg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Tanzániában az ott élők szociális ellátásának javítását, fejlesztési és humanitárius tevékenységek révén tűzte ki célul, addig hazánkban globális nevelésért, a szemléletváltozásért, a másság elfogadásáért, a diszkrimináció leküzdéséért, valamint a társadalmi szolidaritás erősítéséért munkálkodik. A Kongói Demokratikus Köztársaságban végzett munkásságunk 2011-ben Négy hónapos missziós út (2010. augusztus január) A tavaly megkezdett iskolai átszervezési reform és fejlesztések folytatása mellett a feladataink között volt az árvaház infrastrukturális fejlesztési programjának beindítása, új támogatók és pénzügyi források felkutatása Kongóban, és az Alapítvány működési reformjának lehetőség szerinti kiterjesztése az árvaházra és az Alapítvány egészére. A misszió eredményei: College Othniel: A minőségi oktatás érdekében tavaly bevezetett reformoknak köszönhetően azt tapasztaltuk, hogy az iskola diákjai és szülői felelősségtudatosabbá váltak. Ez főként abban mutatkozik meg, hogy az iskola által támasztott kötelezettségeket és tanulási elvárásokat sokkal inkább betartják. Csökkent a fluktuáció és ezzel együtt sok új gyermek érkezett, ami az iskola jó hírét erősíti a környéken. Emellett idén megjutalmaztuk a kötelezettségeiket komolyan vevő diákokat és szülőket. Bevezettük a privilege programot, amely reményeink szerint a diákokat tanulásra, a szülőket pedig felelősségteljes hozzáállásra ösztönzi. A program lényege, hogy a jó tanulókat fokozatosan egyre nagyobb tandíjkedvezményben részesítjük, amennyiben eleget tesznek az alapvető követelményeknek. Új szakok bevezetése az iskolában: - Szabás varrás szakkör - Informatikai szak - Angol tanóra Újra visszalátogattak az árvaházba annak a görög befektetői csoportnak tagjai, akik már korábban is támogatták a gyerekeket. Egy spanyol vendégcsapat is járt az árvaházban a SG (Secretaire Générale) vezetésével, és végül két magyar származású, de szlovákiai EU parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével iskolánkat és az árvaházat.

11 Új számítógép terem a College Othnielben Több mint 20 géppel rendelkező termet igénybe vehették diákjaink, s emellett a Munganga negyedből érdeklődő szülők és fiatalok is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek is szükségük van számítástechnika oktatásra. A terem és a gépek üzembe helyezése Erdődi Péter, EVS informatikus önkéntesünknek köszönhető. Béres János támogatónk adományozó körútja A szokásokhoz hűen idén is a River Lepra Kórház, a Kimpesei Lepra Kórház, a Maluku, valamint a Kabindai Kórház betegei részesültek a több millió forint értékű gyógyszer- és élelmiszer adományokban. A misszió alatt az idén 4500$ értekben kapott a La Providence Árvaházunk új matracokat, bútorokat, konyhai felszereléseket, háztartási berendezéseket, valamint a biztonság érdekében megépült a kerítés. Most már biztonságban élhetnek a gyermekeink. Testvériskola A Belga-Kongó általános iskola Kinshasa egyik elit iskolája diákjai látogatták meg testvériskolájukat, azaz a mi iskolánkat, a College Othnielt. Fabio, a Belga iskola tanára immár másodjára szervezi meg az iskolák találkozását. Több mint 50 gyermek érkezett a magas színvonalú oktatási intézményből, ahová főként diplomaták és befolyásos üzletemberek gyermekei járnak. Az ott dolgozó tanárok fontosnak tartják, hogy a burokban élő gyermekek közösséget vállaljanak a szegénynegyed tanulóival, lakóival. A két iskola 3. osztályos diákjai és tanárai számára nagycsoportos beszélgetést szerveztek, ahol a résztvevők közvetlen módon ismerkedhettek egymással. A gyerekek tetszőleges kérdést tehettek fel az iskolával, az iskolai szokásokkal kapcsolatban. A kérdések során felszínre kerültek az iskolák közti különbözőségek és hasonlóságok is. Például: Vannak-e tankönyveitek? Osztrák-német orvosi műszer-adomány Dr. Minea Samuel, osztrák származású támogatónk németországi kapcsolatai réven Instrumed GmbH cégtől, nagy mennyiségű vadonatúj kórházi műszereket és munkaeszközöket adományozott a rászorult kongói kórházak számára. Az orvosi- és kórházi eszközök többek között sebészeti eszközök, csipeszek, ollók, szülészeti eszközök, vérnyomásmérők, stb. A műszereket a tervek szerint lehetőségeinkhez mérten folyamatosan juttatjuk majd el különböző kongói korházakba és klinikákra. Vízhiány a tönkrement aggregátor miatt A College Othniel 600 diákja és a La Providence Árvaház 11 árvája szenvedett vízhiánytól. A vízhiány oka, hogy tönkrement az aggregátorunk, amely 80 m mélységből pumpálta fel a tiszta vizet. Az árvák méterre mennek vízért, több liternyit a fejükön hordozva. Az új aggregátor ára: 1800 USD, azaz Ft. Ennek megvásárlása céljából támogatásokat gyűjtöttünk, amely sikeres megvalósulásának köszönhetőn fel tudtuk állítani az új szerkezetet.

12 2011. május 100%-os érettségi eredmény a College Othniel-ben Idén 7 fő 12. évfolyamos vett részt a végső megmérettetésen. A gyakorlati vizsgákon (gépírás, laborvizsgálatok) májusban teljesítették, a központi érettségi felmérőket júniusban írták. A diákjaink 100%-os siker-aránya nagyon jó megítélést ad az intézménynek, és elősegíti, hogy a következő tanévben még több diákunk legyen. Szabás-varrás kör özvegyek részére A Restore a child amerikai partnerszervezet támogatásából nyáron elindítottunk egy varrás-szabás kört olyan szegény özvegyek részére, akiknek nincs szakmája, és ennek következtében megélhetési gondokkal küzdenek. A varrásszabás kör résztvevői diákijaink özvegyen maradt szüleiből és a környéken élő özvegyekből áll. A projekt 3 hónapig tartott. Ez idő alatt intenzíven tanultak és 2 hónap után képesek voltak pl. inget varrni. A projekt az un. FIR, egy gyors hatású képzés, amely a tudás-átadási program keretén belül első kísérletként valósult meg. A FIR lényege, hogy minél rövidebb időn belül olyan szakmai tudást adjuk át az embereknek, amellyel önállóvá tudnak válni és boldogulni tudnak későbbi életünk során. Továbbá ez a program újabb fejlődést jelentett az alapítványunk alapvető elvei és filozófiájának megvalósításában is, hiszen ilyen módon nem csak a gyerekeknek adunk át tudást, hanem a szülőknek is. Beiratkozás a College Othniel-ben Szeptember 1-vel az ünnepélyes tanévnyitót követően megkezdődött a beiratkozás az Othniel Iskolába. Már az ünnepségen is szép számban jelen voltak a kis diákok. Az afrikai szokások szerint a diákok szeptember elejétől egészen október végig jelezhetik beiratkozási szándékukat, és kezdhetik meg a tanévet. La Providence Árvaház március Árvaházvásárlás pro jekt A La Providence Árvaház 2008-as fennállása óta az Afrikáért Alapítvány meghatározó intézményévé nőtte ki magát, ezért a fejlesztése és a gyermekek életkörülményeinek javítása nagy prioritású célként szerepel a terveink között. Idén szeptemberben két éves volt az Árvaház. A 11 kicsi, nevelt árvánk már nagyon beilleszkedett, összeszokott és gyakorlatilag otthonukká tették az intézményt. A közös életük szerény keretek között indult, de az Árvaház létrehozása óta folyamatosan fejlesztjük a körülményeiket támogatóinknak köszönhetően.

13 Azonban hosszú elemzés után arra a következtésre kellett jutnunk, hogy nem lehet igazán jól fejleszteni az árvák otthonát, amíg nincs az Alapítvány tulajdonában az épület, hiszen a jelenleg bérelt ingatlan bérleti szerződése nem biztosítja hosszú távra az intézmény működését. Pl. októberben felszólítást kaptunk, hogy hagyjuk el az épületet. A tárgyalások után kiderült, hogy csak a bérleti díj ok nélküli emelése állt a fenyegetés hátterében. Ezzel együtt minden általunk véghezvitt fejlesztés az ingatlan állapotában, a ház értekét növeli és a bérlet díj emelésére jogosítja fel a tulajdonost. Ezért összefogásra van szükség, hogy az Alapítvány Árvaháza magántulajdonba kerüljön, és így a gyerekek ne legyenek kitéve a jelenlegi tulajdonos szeszélyeinek. A havi bérleti díj folyamatos növelése, a fejlesztések, bővítések blokkolása nem engedhető meg tovább. Jelenleg 11 árva gyermek otthona van veszélyben. Humanitárius Turizmus október, Tanzánia A korábbi évek hagyományaihoz hűen, az Afrikáért Alapítvány 2011-ben is szervezett Humanitárius utat az afrikai kontinens és kultúra iránt érdeklődők számára, amit nagy sikerrel véghez is tudott vinni. Az idei út célországa Tanzánia volt, amely rendkívül sikeresen debütált a magyar látogatók (10 fő) körében. A hagyományos turisztikai programok mellett hangsúlyosak az autentikus kulturális programok, ahol nem csak nézői, de résztvevői is lehetnek az utazók az eseményeknek. Az út legfelemelőbb része a humanitárius projekt, melynek keretében a turisták a helyiekkel közösen dolgozva alkotnak valami maradandót a közösség szolgálatára. Így a humanitárius turistaútnak egyformán része a szafari és az iskola felújítás, a piaclátogatás és a közös kunyhóépítés a helyi törzsbeliekkel. A tanzániai út eredményei: - a 10 fő utazó megismerte az igazi maszáj világot, beleértve a maszáj kultúrát (közös éneklés és táncolás a helyiekkel, kunyhóépítés sárból) - két intézmény látogatása (egy maszáj árvaház és egy maszáj iskola) - humanitárius turisták által összegyűjtött ajándékok (iskolai felszerelések, könyvek, játékok) átadása az árva - és más rászoruló gyermeknek - vízgyűjtőrendszer felállítása közel az iskola udvarában Az Afrikáért Alapítvány Európában végzett tevékenysége 2011-ben Nemzetközi Pályázatban való részvétel Önkéntes Program European Voluntary Service (Európai Önkéntes Szolgálat) január július Az European Voluntary Service (EVS európai önkéntes szolgálat), az Európai Únió égisze alatt megvalósuló program, melynek keretében az európai fiatalság mobilizációját és szakmai fejlődését szeretnék elősegíteni. Első sikeres pályázatunknak köszönhetően indíthattuk útnak 6 önkéntesünket, hogy a magyar támogatásokból működtetett College Othnielben és a La Providence árvaházban lássanak el feladatokat.

14 A projekt célja volt, hogy a már meglévő feladatköröket kiegészítve nyújtson még több lehetőséget az iskolásoknak és árváknak, valamint lehetőséget adjon az önkénteseknek a szakmai fejlődésre. A csoport fő feladata: formális-és informális oktatást nyújtása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Informatikus, francia nyelvű korrepetitor, angol nyelvű korrepetitor, ápolónő (higiénia és betegség prevenciós tanfolyamokat szervez gyermekek számára.) A 2011-es évben elnyert hazai pályázatok Az Afrikáért Alapítvány három pályázatot nyert a 2011-es évben a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati kiírásaiból: -NCA Működési Pályázat A 2011-es évben megvalósított nemzetközi pályázatok HAND Pályázat Az Afrikáért Alapítvány az Afrikai Magyar Egyesülettel és az Antropolissal közösen a Hand-on belül közös pályázatot nyújtott be az EU-hoz egy Afrika fejlesztési terv kidolgozásának céljából, amelyet 2010-ben sikeresen elnyert és 2011-ben megvalósított. Magyarország Európai Uniós elnöksége során a civil társadalom is komoly célkitűzéseket határozott meg önmagának. A HAND szervezet által vezetett elnökségi projekt keretein belül New Voices in Development Effectiveness, a magyar afrikanista szervezetek is elindítanak egy közös projektet. Partnereinkkel, az Afrikai Magyar Egyesülettel és az Anthropolis-szal egy új, alternatív Afrika stratégiát alkottunk meg szakértők bevonásával. Az Afrikáért Alapítvány Magyarországon végzett tevékenysége 2011-ben Konferenciák, szakmai képzések Új Hangok Nyitókonferencia, Időpont: január 25., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: Hivatalosan is kezdetét vette a HAND szervezet által vezetett, magyar Európai Uniós elnökséghez kötődő civil szervezeti program sorozat. A rendezvényen hazai és uniós szakemberek, újságírók mellett részt vettek Alapítványunk dolgozói is. JPA Rendezvény, Időpont: 2011.május 4., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: május 19-én lezárult a Budapest Kongresszusi Központban az AKCS-EU parlament képviselők 21. találkozója. Az esemény ideje alatt több mint 400 képviselő érkezett Magyarországra, hogy megvitassák az Afrika-EU kapcsolatokat érintő legaktuálisabb kérdéseket, többek között a fejlesztés-segélyezés, valamint a béke és biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket. A találkozó alatt az Európai Civil szervezetek is képviseltették magukat annak érdekében, hogy a nem kormányzati szektor érdekei is megjelenjenek. Ennek értelmében a belga ernyő szervezet, a Concorde által szervezett vita ebéd alkalmával, France Mutombo a HAND (magyar), az Afrikáért Alapítvány, az AHU, az Anthropolis, a Pécsi Afrika Kutató Központ, valamint a Magyar Afrika Platform nevében nyitóbeszédet tartott és ezt követően felvázolta a civil ajánlás dokumentumát a hamarosan megszületendő Magyar Afrika Stratégiához. A dokumentum elkészítése az EU által megnyert pályázatnak köszönhető. Egy kiállítás is készült ebből az alkalomból, amely során képekben is láthatóvá vált a magyar civil szervezetek Afrikában megvalósított, fejlesztési és segélyezési területen végzett sikeres projektjei. A rendezvény ideje alatt számos hazai és külföldi kapcsolat alakult ki, melyek munkánk során fontosak lehetnek.

15 AKCS-EU Parlamenti Képviselők Találkozója, Időpont: május 19-én, Helyszín: Budapest, Kongresszusi Központ A rendezvény célkitűzése és központi témája: AKCS-EU parlament képviselők 21. találkozója. Az esemény ideje alatt több mint 400 képviselő érkezett Magyarországra, hogy megvitassák az Afrika-EU kapcsolatokat érintő legaktuálisabb kérdéseket, többek között a fejlesztés-segélyezés, valamint a béke és biztonsághoz kapcsolódó kérdéseket. France Mutombo a HAND (magyar), az Afrikáért Alapítvány, az AHU, az Anthropolis, a Pécsi Afrika Kutató Központ, valamint a Magyar Afrika Platform nevében nyitóbeszédet tartott a civil szervezetek és parlamenti képviselők számára szervezett vitaülésen, majd ezt követően felvázolta a civil ajánlás dokumentumát a hamarosan megszületendő Magyar Afrika Stratégiához. Szemléletformálás, ismeretterjesztés Egyik önkéntesünk, Füle Lídia szülővárosának két általános iskolájában járt, ahol a tanulók kíváncsian várták az információkat az afrikai életről. A ceglédi Református Általános Iskola 300 felső tagozatos növendéke bámulatos érdeklődésről tett tanúbizonyságot, és a kongói népviseletbe öltözött előadóval együtt élték át az afrikai mindennapokat. Színházzal a tanulásért A Hunfalvi János Középiskola diákjai immár két alkalommal léptek színpadra, hogy bemutassák tehetségüket, de még inkább segítő szándékukat. Gogol Revizor című darabját vitték színpadra. Az előadásokat adománygyűjtő céllal szervezték. A belépés ingyenes volt, azonban szívesen fogadtak adományokat. Az így befolyt összeget az Afrikáért Alapítvány révén afrikai diákok számára szerették volna eljuttatni. A fellépéseiknek köszönhetően Ft gyűlt össze, amit egy tanzániai határfalu, Namanga diákjai kaptak meg. A pénzösszeg hozzájárult ahhoz, hogy az iskola udvarán egy vízgyűjtő rendszert állítsanak fel, biztosítva az iskola vízellátását. Számos általános-és középiskolában tartottunk tolerancia és szemléletformáló előadásokat, köztük a budapesti Lauder Javne Iskolában is.

16 Kulturális programok, rendezvények Az Afrikáért Alapítvány 2011-ben is számos rendezvényen és kulturális eseményen igyekezett képviseltetni magát. Kongó Missziós Est; Időpont:2011., Helyszín: Budapest, A rendezvény célkitűzése és központi témája: január 11-én megtartott Kongói Missziós Estünk nagy sikerrel zárult az Alexandra Pódiumon. Az est legfontosabb célkitűzése az volt, hogy felhívja a figyelmet minél szélesebb társadalmi körben az Önkéntes Szolgálat fontosságára, különösen az afrikai kontinensen. Születés Hete, Időpont: május 4-6-ig, Helyszín: Budapest, Szabó Ervin könyvtár A rendezvény célkitűzése és központi témája: Gyermek élete Afrikában, képvetítéssel egybekötött előadás felnőttek és gyermekek részére egyaránt Afrika Ünnepe, Időpont: május 15., Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: a hagyományosan minden évben megrendezett, az Afrikáért Alapítvány kezdeményezésére elindított Expo, amelyen főleg Afrikával foglalkozó szervezeteknek van lehetősége képviseltetni magukat kulturális, fejlesztési és humanitárius területen. Lehetőség nyílik kerekasztal beszélgetések, standok állítására az egyes szervezeteknek Hazai Civil Fesztivál és Fórum, Időpont: július 2, Helyszín: Budapest A rendezvény célkitűzése és központi témája: Legfőbb célja az volt, hogy felhívja a társadalmi nyilvánosság figyelmét a civil szervezetek szerepének jelentőségére, továbbá személyesen is megismerhessék a magyarországi alapítványok, egyesületek munkásságát, és lehetőséget teremtett arra is, hogy kérdéseiket szemből szembe tegyék fel olyan témakörökben, amelyek magyar állampolgárként valamennyiünket érint. Nyelvparádé; Időpont: szeptember 2-4.; Helyszín: Budapest, Millenáris Központ A rendezvény célkitűzése és központi témája: A háromnapos eseményen számos Afrikával foglalkozó szervezet bemutatkozott, tevékenységüket élvezetes előadásokkal, filmvetítésekkel tarkították. Kongót megjárt Afrikáért Alapítvány önkéntesei is beszámoltak tapasztalataikról a kíváncsi érdeklődőknek. Megannyi hangszer, hagyományos kelme, afrofrizura várta a felfedezni vágyó látogatót, és még a gyerekek is jót szórakoztak a csimpánzfül-készítés alatt, miközben kongói népi meséket hallgattak France Mutombo tolmácsolásában. Karácsonyi Évzáró Est, Időpont: december 18., Helyszín: Budapest, Vista Terem A rendezvény célkitűzése és központi témája: Nagy megtiszteltetés és öröm volt személyesen is újra látni azokat az embereket, akik egész évben lelkesedésükkel és kitartásukkal körbe vettek bennünket, és ez által együtt sikerült sok száz, ezer kongói kisgyermek oktatását és szociális körülményeinek biztosítását segíteni. A közel 4 óra hosszában az Afrikáért Alapítvány elnöke, France Mutombo összefoglalta a 2011-es évet, majd vendégeink meghallgathatták a Maszájok földjét megjárt humanitárius turisták élménybeszámolóját fantasztikus afrikai ételek mellett. A rendezvény alkalmából telefonon keresztül énekeltek a La Providence Árvaház kislakói, mely az est fénypontja volt és mindenki számára felejthetetlen élmény. Média megjelenés Az Afrikáért Alapítvány a 2010-es évben számos médiában és sajtóorgánumban megjelent; a teljesség igénye nélkül: MTV, TV2, ATV Világ Arcai, Civil Rádió, Kossuth Rádió, Neo Rádió, Mária Rádió, Life Network, Origo, Népszabadság, Courier Magazin EU-AKCS Magazin, Magyar narancs, Nők Lapja Cafe.

17 2012-es évre tervezett Projektek 1. La Providence Árvaház megvásárlása év, 10 ország, 10 Projekt megvalósítása az Afrikáért Alapítvány fennállásának 10. éves Születésnapja alkalmából 3. Újabb Humanitárius Turizmus célországok kijelölése és megvalósítása 4. Az Afrikáért Alapítvány tevékenységének kiterjesztése újabb afrikai országokra 5. A diák-és árvatámogatási rendszer fejlesztése Zárszó Az elmúlt évben komoly fejlődési lendületet sikerült adni az Alapítvány életébe és az által fenntartott intézmények működésébe. Hosszú út áll még az Alapítvány előtt, mire minden elképzelés a gyakorlatban megvalósul, de elindult egy pozitív változást hozó, új, biztos alapokat nyújtó folyamat. Egy új korszak kezdődött az Afrikáért Alapítvány életében. Mind emellett szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, önkénteseinknek, valamint összes együttműködő partnerünknek, akik hozzájárultak a munkánk sikeréhez. Köszönettel, France Mutombo Afrikáért Alapítvány Elnök Budapest, május 30.. aláírás

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A BALATONBOGLÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A BALATONBOGLÁRI ORGONÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2009. ÁPRILIS 26-ÁN 10 ÓRÁRA, AZ ÚJ ORGONÁNK FELSZENTELÉSÉRE ÉS A 14 ÓRAKOR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 1139/Pk. 64864 KSH nyilvántartási szám: 19651989-9133-569-01 Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló 2010. évről Budapest: 2011. február 01. I. A szervezet

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben