NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben"

Átírás

1 NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

2 I. HELYZETELEMZÉS A Babay József Általános Iskola és Sportiskola alsós tanulóinak száma 104 fő, mely 50 lányból és 54 fiúból tevődik össze. Közülük 30 fő hátrányos helyzetű, melyből 11 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Tanulóink 16 óráig a napköziben tartózkodnak. Különösen az ő érdeküket szem előtt tartva született meg az ötlet, hogy a napközis szabadidőt mindig az aktuális témák köré szervezzük, segítve ezzel tanulóink mindennapi életben való eligazodását, tájékozottságuk növelését. Kezdetben havi egy téma alapos körüljárását tudtuk megvalósítani, általában a nevezetes napokhoz kapcsolódva. Később a gyerekek érdeklődését, igényeit is figyelembe véve határoztuk meg, mivel is foglalkozzunk délután. Célunkat elértük: felkeltjük érdeklődésüket, játszva tanítjuk őket, tartalmas délutánokat töltenek el iskolánkban. II. CÉL Az 1-4.osztályos tanulók napközis szabadidős tevékenységének megszervezése a diákok alapszükségleteinek (kapcsolat, kompetencia, autonómia) figyelembevételével, adaptív tanulásszervezéssel. III. FELADATOK Társas kompetenciák fejlesztése Érzelmi intelligencia fejlesztése Kommunikáció fejlesztése Problémamegoldás fejlesztése Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése Élményszükséglet kielégítése 2

3 IV. ÚJ TÍPUSÚ NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE A gyerekek azt végzik szívesen, amihez kedvük van. Érdeklődésüket úgy tudjuk felkelteni, ha olyan tevékenységeket kínálunk nekik, amit szívesen végeznek. Ehhez a napközis szabadidős tevékenységek megújítására volt szükség. Ennek érdekében a tanév elején az aktualitások számbavétele után a gyerekek véleményét is kikérjük, ötleteiket meghallgatjuk. Fontosnak tartjuk a helyi adottságok, lehetőségek maximális kihasználását, a helyi sajátosságok megismertetését. A tanév heteihez az előző szempontok alapján összeállított témákból egyet-egyet rendelünk. Minden téma feldolgozásához egy egy pedagógus készít programajánlót, melyet a többi kollégával megoszt. (egy tanévben kb. 4 téma jut egy nevelőre.) A tervezet tartalmaz kulturális, manuális, sport és egyéb tevékenység-javaslatot is. Minden napközis csoport a saját arculatára alakítja, formálja az ott meghatározott tevékenységeket. Mivel iskolánkban tantárgycsoportos oktatás folyik, a délutáni szabadidős foglalkozás megszervezésében minden alsó tagozaton dolgozó nevelő érintett. Így gyakran előfordul, hogy az adott délutáni téma sokszor a délelőtti tanítási órákba is beépül. V. MEGVALÓSULÁS MÓDJA, FOLYAMATA A témahetek megvalósítása a téma kidolgozását vállaló pedagógus koordinálásával, a napközis nevelők irányításával zajlik. A felelős pedagógus a témához kapcsolódó programok, feladatok, tevékenységek összegyűjtése után fénymásolatot készít a tervezetről kollégái számára, majd tájékoztatót készít az iskolai zsibongó faliújságjára a gyerekek számára. Így biztosítva az információk zavartalan áramlását. Gondoskodik a szükséges eszközökről, erőforrásokról. Ha kell, összehangolja a csoportok munkáját. A programajánló feladatainak végrehajtása minden napközis csoportban az igényekhez és lehetőségekhez igazítva történik, így osztályonként más és más. A témahetek jó lehetőséget teremtenek arra, hogy gyermekeink közvetlen környezetüket alaposan megismerjék, az iskola és a helyi intézmények kapcsolata erősödjék, hiszen a megvalósításban mindig kérjük a város különböző intézményeinek segítségét ( 3

4 rendőrség, tűzoltóság, múzeum, könyvtár, művelődési ház, stb.). A kirándulások, túrák szervezése szintén a helyismeret kialakítását szolgálják. VI. ÉRTÉKELÉS A gyerekek munkáinak értékelésével, az elkészült produktumok zsibongóban történő kiállításával zajlik. Diákönkormányzatunk, szülői munkaközösségünk anyagi támogatásával lehetőségünk nyílik a különböző totók, rejtvények, pályázatok díjazására is. VII. PROGRAMAJÁNLATOK A könyv Európa Filmek A Föld Az időjárás Állatok Közlekedés Lovagok hete Az ősz Autók, autómentes világnap Dinók Takarékosság Erdei növények, gyógynövények Gyümölcsök Népdalok Márciusi 15. 4

5 A KÖNYV Iskolai versmondó nap Osztályonként 3-8 tanuló mondja el versét. A résztvevő gyerekek oklevelet kapnak. Gianni Rodari: A képeskönyv-egér (1-2. osztály) Olvassátok el Gianni Rodari meséjét és készítsétek el az osztály képeskönyv egerét! Mindenki rajzoljon egy-egy azonos méretű kartonlap mindkét oldalára neki tetsző képet. Az elkészült rajzokat illesszétek egymás mellé és ragasszátok össze őket szépen sorba! Kezdődhet a közös történet, mese kitalálása a rajzaitok alapján. Jó szórakozást! Az osztály verseskönyve ( 3-4.o.)Mindenki írjon egy verset, készítsen hozzá illusztrációt is. A vers témája lehet a játék, a tanulás, a barátság stb. Lehet a vers akár egy soros is, pl. a nevükre: Az én nevem Peti, aki a focit nagyon szereti. Az elkészült lapokat fűzzétek össze, készítsétek el a könyv borítólapját! Azonos méretű lapokra dolgozzatok. A verseskönyvet őrizzétek meg, jó lesz majd egy osztálytalálkozón elővenni. Ki írta? Ismeret címek és írók párosítása Arcképcsarnok 5

6 Egy egy magyar költő, író felismerése fényképről. Cím szerinti betűrendbe soroltam nektek szóló könyvek címeit. ( A névelőket az a-t és az t nem veszi figyelembe). Ha felismertétek az ARCKÉPCSARNOK íróit, költőit, keressétek meg ki írta a könyveket! Nézzetek utána az interneten, vagy az Alexandra könyvesboltban! Benedek Elek, Csoóri Sándor,Csukás István, Fésüs Éva, Janikovszky Éva, Lázár Ervin Mándy Iván, Marék Veronika, Móra Ferenc, Nemes N. Ágnes, Weöres Sándor, Zelk Zoltán 1. Ajnácska 2. Bóbita 3. Boribon és Annipanni 4. Bors néni könyve 5. Cvikkedli 6. Dióbél királyfi 7. Az ezüsthegedű 8. Gólyavirág, gólyahír 9. Ha a világ rigó lenne 10. A három nyúl 11. A hatrongyosi kakasok 12. A kockásfülű nyúl 13. Lila fecske 14. A manógyár 15. Mirr-Murr, a kandúr 16. A Négyszögletű Kerek Erdő 17. Süsü 18. Többsincs királyfi és más mesék 19. Az úgy volt. 20. Világszép nádszál kisasszony Megoldás: Marék Veronika: 3.,12. Móra Ferenc: 6.,11. Nemes Nagy Ágnes: 4.,13. Weöres Sándor: 2., 9. Zelk Zoltán: 8.,10. Benedek Elek: 18., 20. Csukás István: 15.,17. Fésűs Éva: 1.,7. Janikovszky Éva: 5., 19. Lázár Ervin: 14.,16. Teszt a könyvről. A feladatlap megoldásához olvassátok el a faliújságot. 1. Mi a neve? Egy 12,5X7,5 cm nagyságú kartonlap, feltünteti a könyv minden fontos adatát. V olvasójegy Z katalógus T katalóguscédula 2.Melyik betű követi a könyvtári ábécében? Az a-t, az n-t és a s betűt? 6

7 Ü b, o, sz A á, ny, sz Ő b, o, t 3. Mi a neve? A könyv belső része, a két kötéstábla közé illesztett lapok. M gerinc Ny címoldal N könyvtest 4. Hány főosztály van az ETO-ban? D 10 B 9 C 7 5. Mi Móra Ferenc Cutter száma? E M5 F P65 É M86 6. Ki illusztrálta Vackor történetét? P Füzesi Zsuzsa R Reich Károly Q Dargay Attila 7. Melyik az a könyv, amely ábécében sorakozó szavak után felsorolja azok rokon értelmű kifejezéseit? K értelmező kéziszótár J idegen szavak és kifejezések szótára L szinonima szótár 8.Melyik kiadó adta ki1992-ben az Ablak-Zsiráf gyermeklexikont? A Móra Kiadó O Alexandria Kiadó I Apáczai Kiadó 9. Mi az élőfej az ÉKSz 774. oldalán? H könyvhét L könyöradomány, könyvnyomtatás C könyvnyomtatás 10. Művészi élményt nyújt és közben szórakoztat. I szakirodalom A szépirodalom Ó ismeretterjesztő irodalom Ha a helyes válaszok előtti betűket bekarikázod Fehér Klára egyik gyerekeknek szóló könyvének címét kapod. Megfejtés: Totó Az írás és a könyvtár történetéről 1. Milyen írás a mi írásunk? latin betűs, hang írás 2. Mire írtak az egyiptomiak?.papiruszra 3. Honnan származik a papírkészítés tudománya?.kínából 4. Ki volt az európai könyvnyomtatás feltalálója? Johannes Gutenberg 5. Mi a kódex első, díszes betűjének a neve? iniciálé 6. Ki volt az első magyar nyomdász? Hess András 7. Mi a könyvtár görög elnevezése? Bibliotéka 8. Hol volt Magyarországon a legrégebbi könyvtár? Pannonhalmán 9. Mi volt Mátyás király könyvtárának a neve? Bibliotheca Corviniana 10. Mikor alapította gróf Széchenyi Ferenc a magyar közgyűjteményű könyvtárt? 1802 A könyv útja - társasjáték 3-4. osztálynak. Találjanak ki a gyerekek játékszabályokat! 7

8 A kiadó, miután eltervezte, milyen könyvet kíván megjelentetni, megkéri az adott témakörben jártas szakembert a szöveg megírására. A számítógép nyomtatója kiadjaimmár nyomdai betűkkel- az első levonatot. A kiadó, vagy annak egy munkatársa, a szerkesztő vagy a lektor elolvassa és elbírálja (lektorálja) a szöveget. Ha megfelelőnek találja, elfogadja. A szerkesztő előkészíti a kéziratot, azaz kijavítja hiányosságait (helyesírás, mondatszerkesztés, írásjelek stb.). A szedőteremben a szedő-mintha csak írógépen írna- beviszi a szöveget a számítógépbe. Ezt a levonatot elolvassa a szerző és a kiadói korrektor. A művészeti szerkesztő kiválasztja az illusztrációkat: fotókat, rajzokat, térképeket készíttet. A tervező egy oldalpáron bemutatja a képek és a szöveg elhelyezését. Több megoldást is ajánl. A tördelés, vagyis a forgatókönyv elkészítése hosszadalmas és aprólékos munka. A kinyomott íveket hajtogatják, füzetszerűen összeillesztik, és a lapokat varrással vagy ragasztással összefogják. Végül felrakják a borítót. A kiadó megszervezi, hogy a szerző valamelyik könyvesboltban dedikálja művét, így az író személyesen találkozhat olvasóival. Elektronikus készülék segítségével pontokra bontják a képet, hogy a legapróbb színkülönbségeket is érzékeltetni lehessen. Az íróval kötött szerződés és a könyv megjelenése között kb. 1-2 év telik el, néha még több is. A műszaki szerkesztő végleges méretű és elhelyezésű oldalpárokat készít a szövegből a képekkel. Az imprimatúrát a szerző és a szerkesztő ellenőrzi, majd aláírja, hogy a könyv nyomtatható. A fűzött vagy kötött könyveket a kiadó raktárába szállítják. Kezdődhet a nyomtatás! Egy nyomtatógépen óránként 7000 színes ív készül el, amelyek mindegyikén 64 oldal fér el. Néhány nappal később a könyvesboltok megkapják az újdonságot. A könyvet most már ki-ki saját ritmusa szerint, ott és akkor olvashatja, ahol és amikor kedve tartja. A forgatókönyv alapján minden képen bejelölik a szükséges nagyítás vagy kicsinyítés mértékét. Móra Ferenc A századik könyv című elbeszélésének felolvasása. Beszélgetés az olvasás fontosságáról. (3-4. osztály). Bölcsességek a könyvről: vitakör O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások: keresés- könyv Megzenésített gyermekversek hallgatása, rajz készítése. Kaláka 8

9 Legkedvesebb könyvem bemutatása. Miért ez a legkedvesebb könyved? Kitől kaptad? Hozzanak otthonról egy-egy könyvet, rendezzetek belőlük börzét. Az osztály könyvtárának rendezése cím vagy szerzők szerint. Krumpli-nyomda: Vágjatok félbe egy krumplit, rajzoljátok rá a nevetek kezdőbetűjének tükörképét majd késsel vágjátok ki. Sűrű temperával indulhat a nyomtatás. Ha összedolgoztok más szavakat is ki tudtok nyomtatni. Az iskola faliújságára: Az írás fejlődése Barlangrajzok: az emberiség legrégebbi írásos emlékei, az őskorból maradtak ránk. Tárgyírás: rováspálca, csomójel, kagylófüzér- tárgyakat rajzoltak le, ezek a rajzok emlékeztettek vagy figyelmeztettek. Képírás (piktográfia): tárgyakat ábrázol, melyek egy-egy szót, vagy egy mondatot jelentenek. Fogalomírás (ideogramma): a képeket elsődleges jelentésükön kívül, más összefüggésben is használtak. Ékírás: Kr.e. 4. sumérok használták Mezopotániában. Agyagtáblára ék alakú jeleket írtak háromszög alakú pálcikákkal. Hieroglif írás: kb évvel ezelőtt az egyiptomiak díszírása, a jelek száma 1000 körüli. A kínai jelek száma , noha belőlük mindössze 5000-et használnak. Szótagírás: a mükénéi kultúra görögjei használták, és mindmáig használják az induk. Hangírás: a mi írásunk- a latin betűs írás, melyet ma is használunk- a görög ábécé egyik változatából alakult ki. Érdekességek Gutenberg találmányának lényege az volt, hogy az ismert fatáblák helyett valamennyi betű tükörképét megformázta, és ólomból kiöntötte. A mozgatható betűket tetszés szerinti mennyiségben lehetett előállítani, és egy betűszekrényben rendben tartani. A szedő az egyes betűket szavakká és mondatokká rakja össze. Sort sor után tölt ki, míg egy oldal elkészül. Megfelelő nyomdafestéket is készített Gutenberg. Mátyás király uralkodásának tizenötödik évében került sor az első magyar nyomda felállítására tavaszán a király meghívására Budára érkezett Hess András, aki Rómában tanulta a nyomdász mesterséget. Két könyvet nyomtatott, a Magyarok krónikája és A költői legendákról című műveket. Az első magyar szöveget sokszorosító nyomdát 1537-ben Sárvár mellett alapították. Bibliotéka: görög eredetű szó, jelentése könyvtár. 9

10 Az Árpád-ház egyik királya, Kálmán ( ), akit Könyves Kálmánként emlegetünk, melléknevét onnan kapta, hogy a korabeli tudomány iránt a kortárs királyokhoz és udvari emberekhez képest szokatlan érdeklődést mutatott. A legrégebbi magyar könyvtár, a Győrtől 18 km-re lévő bencés kolostorban, Pannonhalmán volt. A XV. század legnagyobb könyvgyűjteményei közé számított ( ezernél is több kötet) Mátyás király budai könyvtára a Bibliotheca Corviniana. A drága könyveket Mátyás király hollós címere díszítette. Ezért nevezték corvináknak. A gyűjtemény kézírásos kódexeket és nyomtatott könyveket is tartalmazott. A magyar nemzeti könyvtárat, az Országos Széchenyi Könyvtár alapját gróf Széchenyi Ferenc ( Széchenyi István apja) teremtette meg azzal, hogy 1802-ben a nemzetnek ajándékozta nagycenki könyvtárát. Az OSzK mai helye a budai királyi palotában található. Bölcsességek: A könyv tanít, nevel és szórakoztat. A könyv a legjobb barát. Amilyen a könyv, olyan a gazdája. A könyv a legszebb ajándék! A könyv néma tanító. Rendezzetek vitakört! Én azt állítom, hogy a könyv..., mert. Akinek más a véleménye, az a vállamra teszi a kezét, helyet cserélünk és elmondja az ő érveit. Keressetek ti is hasonlókat O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvében! Versek, gondolatok a könyvekről: Tarján Iza: Olvasni jó Szó ami szó, Ha szép a szó, Versben a szó, Olvasni jó: örömadó játszadozó, Mulattató, igazmondó, szívhez szóló, Tanítgató. Vigasztaló. Elvarázsló Szeressétek a könyvet, a tudás forrását /Gorkij/ Szabó Lőrinc: Könyvek otthon Gyűlt már saját könyvtáram is. Előbb fióknyi volt, majd az asztalra nőtt, szétáradt s polcokra kérezkedett. Könyvre költöttem minden pénzemet 10

11 Szabó Lőrinc: Olvasás Mint a csillagokat a távcsövek, Úgy húztam körém, s egyre közelebb, Könyveken át a Világ Tényeit: Éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig A könyvek a könyvtárban kezet fognak egymással, hogy együtt képviseljék az emberről, a világról szóló ismeretek egészét. ( Könyves- Tóth Lilla) Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelnet kapjanak, te kellesz, olvasó. ( Kosztolányi Dezső) A könyvet szép, de csalfa tündér lakja: Ha fölnyitod, megkapja szívedet, És fölvisz a legragyogóbb csillagra. ( Petőfi Sándor: Szomorú éj) Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell, Hogy a könyvnél több az élet és az Ember: Mert a könyv is élet, és él, mint az ember- Így él: emberben a könyv, s a könyvben az Ember. ( Babits Mihály: Ritmus a könyvről) Szép Ernő: Könyv Nincs könyv olyan drága, Hogy olcsó ne lenne, Annyi, annyi kincs van benne. Olyan jó pajtásunk, Hogy ott lakik nálunk, Tőle soha el nem válunk. A könyvtári polcokon a könyvek sorrendjét a raktári jelzet határozza meg, amely betűkből és számokból áll. A szerző nevét rövidítő betűjel és mellette a kétjegyű Cutter szám (ejtsd katter). Egy amerikai könyvtáros által kidolgozott rendszer a könyvek betűrendes elhelyezésére. Például: Petőfi P65 Az ismeretközlő műveket tartalmuk szerint csoportosítjuk. 10 főosztályt különböztetünk meg 0-9 között, az Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO szerint. A könyvtári ábécé a nemzetközi ábécére épül. Nem tartalmazza a magyar ábécé összes betűjét, a hosszú magánhangzókat és a két- és többjegyű mássalhangzókat, de az ö, az ü és a sz betűt kivételnek tekinti. A szótár betűrendbe sorolt szójegyzék, a nyelv szókincsét, vagy annak egy részét tartalmazza. A könyvek fajtái tartalom szerint: Szépirodalom: a népköltészeti alkotások,, írók, költők művei, melyek olvasása hozzásegít a világ megismeréséhez, művészi élményt nyújt és szórakoztat. Szakirodalom vagy ismeretközlő irodalom: valamely tudomány, szakma, ismeretág eredményeinek leírását adja. Olvasása ismereteket nyújt számunkra, segítséget a tanulásban. 11

12 EURÓPA Választható tevékenységek: Országonként feldarabolt Európa térkép kirakása. Ország- főváros- zászló Feladatlap kitöltése (3-4. osztály). Szókártyákkal ( országok- fővárosok- zászlók) párosító játék ( 1-2. osztály). Európai épületek - felismerő feladat (faliújságon) Rejtvények- nemzetek Európai zászlók készítése, festése. Pl. Mindenki kihúzza az egyik ország nevét, aminek elkészíti a zászlaját. Utána játszhattok felismerő, kitaláló játékot. Kedvenc tudnivalók (a faliújságon) IGAZ-HAMIS játék Megfejtés: I, H, I, I, H, H, H, H, H, I, I, I, H, H, Híres európaiak Rejtvény Európa TOTÓ Megfejtés: X,2,1,1,X,2,1,X,2,1,1,2,X,2 Európai gyerekjátékok közül egy megtanulása. Európai gyerekdalok közül egy megtanulása. Tablókészítés: gyűjtsetek képeslapokat, képeket és mutassatok be egy választott európai országot! Ország, város játék EURÓPA - Csak európai neveket írhattok be! 3-4.o. ország város folyó híres ember M B S H R 1-2.o. ország város növény állat M m B b S s H h R r EURÓPA TOTÓ 1. Melyik nemzet zászlaja nem piros-fehér-zöld színű? 1. olasz 2. bolgár X. holland 2. Melyik európai ország nem tagja az Európai Uniónak? 1. Magyarország 2. Svájc X. Németország 3. Melyik Európa legmagasabb hegycsúcsa? 1. Mont Blanc 2. Mont Everest X. Kilimandzsáró 12

13 4. Melyik két európai országot köti össze a Csalagút? 1. Angliát és Franciaországot 2. Angliát és Írországot X. Olaszországot és Szicíliát 5. Melyik a legnagyobb európai ország? ( Oroszországot nem számítjuk bele!) 1. Spanyolország 2. Svédország X. Franciaország 6. Közép-Európának melyik a legnagyobb tava? 1. Genfi-tó 2. Balaton X. Fertő-tó 7. Melyik tenger határolja északról Európát? 1. Jeges-tenger 2. Földközi-tenger X. Égei-tenger 8. Melyik autómárka nem német? 1. Porsche 2. BMW X. Ferrari 9. Kinek az alkotása a Mona Lisa? 1. Michelangeio 2. Leonardo da Vinci X. Botticelli 10. Melyik Közép-Európa fő folyója 1. Duna 2. Szajna X. Elba 11. Melyik hegység határolja keletről Európát? 1. Ural 2. Alpok X. Kárpátok 12. Melyik mesehős olasz származású? 1. Nils Horgerson 2. Pinokkió X. Pumukli 13. Melyik nemzet étele a croissant? 1. olasz 2. belga X. francia Hol keletkezhet lavina? 1. Magyarország 2. Ausztria X. Görögország Népek játékai Anglia fogóváltozatok: Bogey- mumus: Kijelölünk egy házat, ebben áll egy játékos, a mumus. Tetszés szerinti időpontban útnak indul valamelyik irányban, a többiek tisztes távolságból árnyékként követik, és csúfolják. Egyszerre a mumus megfordul és elkezd visszafelé futni a házába. Ha ezen az útvonalon valakit el tud fogni, az kiesik, és nélküle folytatódik a játék. 13

14 Ape tag majomfogó: Egyszerű fogócska, amelyben azonban a fogó köteles majomszerűen utánozni azt, amit az éppen üldözött csinál. Pack quat - Csapd agyon a szúnyogot! Ebben a fogóban az üldözöttek valamilyen tárgyat (ütőt) visznek magukkal. A fogó csakis azt a játékost üldözheti, akinél a tárgy van. Ha azonban már nagyon szorongatott helyzetben van az üldözött, továbbadhatja a tárgyat, így az elfogás alól felszabadul. Ha megfogja azt, akinél a tárgy van, akkor az lesz az új fogó. Touch wood Érintsd a fát! Ebben a fogóváltozatban a fogó az ördög. A menekülők mentesülnek a megfogástól, ha fát vagy vasat érintenek. A fa, fém megfogása megszabadít az ördög varázslatától. Moldva - szlovák kavicsjáték A játékos egy dió nagyságú tárgyat, kavicsot dob a magasba. A célja, hogy az a lábához a lehető legközelebb érjen földet. A dobás magasságát előre meghatározzák a játékosok ( pl. faág, háztető vagy ablakpárkány stb.) A visszahullott kavics távolságát a dobó játékos lábától egy bottal mérik. Akinek a kavics a lábához a legközelebb hullott le, az lesz a győztes. Bulgár játék - Csirkék A résztvevők egy tyúkot és egy kakast választanak. A többi játékos a tyúk mögött helyezkedik el, ők a csibék. A kakas egy körülhatárolt helyen tesz-vesz, ásást utánoz. A tyúk azt mondja bevezetőül: kot-kot, a csibék: piu-piu. A tyúk csibéit fel-alá vezeti, aztán a kakas elé lép és így szól: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Mit csinálsz? Magtárat ások. Minek a magtár? Edények lesznek benne. Minek az edény? Tengerit tárolni. Minek a tengeri? Csirkét etetni. Honnan vannak a csirkék? A hátad mögött. Hisz ezek az enyémek. Mindjárt megszerzem őket! Azzal a kakas elindul, hogy megfogjon egy csirkét. A tyúk kiterjesztett kezekkel (szárnyakkal) próbálja megakadályozni ebben. A kakas a tyúkot megkerülni igyekszik, hogy elragadja a sor végén álló csirkét. Ha ez sikerült neki, a csirke kimarad a játékból. Addig folytatódik a játék a kérdés felelet ismétlésével, míg minden csibe el nem fogy. Szerepcserével kezdődhet újból a játék. 14

15 Német játék - Üsd a medvét! A játékosok körben állnak. A kör közepén egy zsámolyon a medve ül, mellette áll az őrzője. A medve és az őr egy félméteres kötél két végét fogják, amelyet a játék során sem engedhetnek el. A köríven elhelyezkedők megpróbálják a medvét megérinteni úgy, hogy őket ne foghassa el sem a medve, sem az őr. Ha kettejük közül valamelyik megfog egy játékost, az a játékos elfoglalja a medve helyét, a medve lesz az őr, a volt őr pedig beáll a játékosok közé. A támadás során a medve nem állhat fel, a zsinórt végig fogniuk kell. ( Zsinór helyett foghatják egymás kezét. Finn játék - Égető labda Egy kört (átmérője 6-8 m) rajzolunk a földre, ezen belül helyezkednek el a játékosok. Az égető a körön kívül áll a labdával, és igyekszik megdobni egy játékost. Ha ez sikerül, az eltalált játékos körön kívül megy, és az égető segédje lesz. Most már egymásnak is dobhatják a labdát, hogy a körön kívül állókat megtévesszék. Így a körben állók száma csökken, a körön kívül nő. Aki legutolsónak marad a végére, az a legügyesebb, az nyer. Olasz játék - Baromfipiac Legalább 6-8 játékos játszhat. Az egyik lesz a kofa, a másik a vásárló. A többiek leguggolnak, és karjukkal átfogják a térdüket, ők a kiscsirkék. A vásárló a kofa elé lép, és megkérdi: Van-e csirke eladó? A kofa válaszol: Hogyne, nagyon szép csirkéim vannak. Vevő: Megnézhetem? Kofa: Csak tessék! A vevő a csirkék mögé megy, és sorban megérinti őket.: Ez nem tetszik nekem, mert túl öreg. Ez rágós húsú! Ez nagyon sovány. Ez túl bőrös. stb. Az egyiknél aztán azt monda: Ez igen, ezt megveszem! Ekkor a kofa és a vevő a kiválasztott csirkét a két karjába karolva felemelik, és így szólnak: Te jó csirke vagy. Összekulcsolod a kezed és nem nevetsz! Ha az áldozatul választott mosolyogni, nevetni kezd, illetve a karját szétnyitja, a játékból kiesik. Svájci játék - Jó reggelt, vadász! A résztvevők körben állnak, egy vadászt választanak, aki a játékosok mögött körben jár. Váratlanul valakinek megérinti a vállát, mire a megérintett szembefordul, kezet fog vele, azt mondja: Szép jó reggelt, vadász! Ugyanekkor el is indul a vadásszal ellentétes irányba a kör mentén, a játékosok mögött. Félúton természetesen találkozni fognak, akkor ismét megállnak kezet fognak, és a megérintett azt mondja: Szép jó reggelt, vadász! Ismét futnak tovább, és aki előbb ér az üresen maradt helyre, az beállhat, és a másik lesz az új vadász. Népek éneke: Európai gyerekdalok I. kötetéből Európai gyerekdalok II. kötet osztrák: 10. Ha Tirolban jársz német: 4. Kakukk, kakukk 12. Nyuszi Gyuszi fekszik 5. Szállongó szél 13. Hej, Csipkerózsa szép kislány 7. A gazda rétre megy dán: 33. Menetel az ezred norvég: 10. Jer, aranyszőrű 15

16 finn: 36. Hull a hó is 13. Mond anyóka francia: 46. Táncolunk, diridon olasz: 16. Ha táncolni nem kívánsz holland: 60. A fák mögött 17. Ibolya kelyhe horvát: 70. Édesanyám rózsa 18. Nézd, itt az ingó-bingó lengyel: 78. Itt sétál, ott mászkál román: 26. Csipkebokor zöld levele 79. Gyere, tapsolj, toppants 27. Jön egy varjú a malomba 28. Erre gyere, arra svájci: 36. Te, varga, hej mari-cseremisz: 57. Ág, ág, kicsi ág orosz: 61. Sej, haj, eldaloltunk Forrásmunkák: Lukácsy András: Népek játékai, Móra Kiadó Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. kötet, Zeneműkiadó,1966. Hírességek Ha helyesen karikázod be a betűket, megfejtésül egy magyar vonatkozású történelmi eseményt kapsz! A helyes megoldást aláhúzással jelöltem. A nemzetiségeket is önállóan kellett beírni. név Albert Einstein Antoine de Saint Exupéry Bartók Béla Johannes Gutenberg Hans Christian Andersen Giuseppe Verdi Móra Ferenc Munkácsy Mihály Pablo Picasso Szergej Szergejevics Prokofjev Vincent van Gogh zeneszerző író festőművész feltalálótudós nemzetisége E R T H német I O U Z francia N O P Ő magyar D S A F német F O G U dán G K J H olasz R L T Z magyar Ű Á A É magyar V B L N spanyol Á Ú Ó E orosz Z J S T holland Megfejtés:honfoglalás 16

17 Nevezetes európai épületek Melyik ország, melyik városában találhatók a következő híres épületek? Minden épületről egy-egy képet láthatnak a gyerekek. Ezeket kell a nevükkel, az ország és a város nevével párosítani. (A képek megtalálhatóak az interneten) A, Németország- Berlin: Brandenburgi kapu B, Franciaország- Párizs: Eiffel-torony C, Spanyolország- Barcelona: Sagrada Família D, Franciaország- Párizs: Notre Dame E, Görögország- Athén: Akropolisz F, Olaszország- Velence: Rialto - híd G, Magyarország- Budapest: Parlament H, Olaszország- Pisa: Pisai ferdetorony J, Nagy-Britannia- London: Big Ben K, Nagy-Britannia- London: London Eyes L, Olaszország-Róma: Colosseum M, Németország-Köln: Kölni székesegyház 17

18 FILMEK Optikai játékok készítése FORGÓ CSODA Anyagszükséglet: 8cm átmérőjű kör két ellentétes oldalába befűzve fonal. Az egyik oldalán egy ember, aki a kezét kinyújtja, a másik oldalán egy felfelé szálló léggömb. Vagy: az egyiken fiú rúg az egyik lábával, a másikon egy labda repül. PÖRGETETT FÜZET Anyagszükséglet: füzet, vagy könyv, aminek a jobb sarkának minden oldalára egy lufit rajzolunk, de kicsit mindig magasabbra. Vagy fejet, aminek a szája lefelé kezd görbülni, majd el kezd sírni is. SZTROBOSZKÓP Anyagszükséglet: egy közös az osztálynak a leírás alapján. Gyerekenként 56X4 cm-es 16 négyzetre felosztott papírcsík LEGYEZŐS JÁTÉK Anyagszükséglet : két kisebb papírlap, ceruza a pörgetéshez. Rajzfilm figurák felismerése, megnevezése Írjátok le egy lapra a figurák nevét, vagy a film címét amiben szerepeltek, majd vágjátok szét a lapokat, és színezzétek ki!

19

20 Artúr 2. Shrek 3. Dexter laboratóriuma 4. Garfield 5. Teletubies Lala 6. Snoopy kiskutya 8. Macskaarisztokrat ák Marie 9. Aladdin Abu 10. Micimackó 11. Ariel Sebastian 12. Hamupipőke Guszti és Jack 13. Lilo Stich 14. Bolondos dallamok Csőrike 15. Pokemon 16. Pindur Pandurok Sziporka 17. Sailormoon Bunny 18. Pókember 19. Spongyabob 20. Maci Laci 21. Mickie egér Minnie 22. Egy bogár élete Fürge 23. Bambi 24. Dumbó 25. Verdák 26. Oroszlánkirály 27. Digimon 28. Scooby- Doo, Bozont 29. Szépség és a Szörnyeteg Cogsworth 30. Pinokkió Rajzfilm slágerek Címek kitalálása rövid részletek alapján. (Magnókazettán) 1-2. o. Beszélgetés a legkedvesebb rajzfilmjeikről, egy-egy figura lerajzolása, kiállítás készítése. 20

21 3-4. o. Fogalmazás írása: Kedvenc rajzfilmem (Miért ez a kedvenced? Melyik szereplővel tudsz azonosulni?) ÉS játék: Játék leírása: lapról mondja a játékvezető egy-egy mesefigura nevét. Aki először rávágja a párja nevét, a jutalmat kaphat ( cukorka, pont stb. ). Maci Laci ÉS Bubu Hófehérke ÉS a hét törpe Tom ÉSYerry Lolka ÉS Bolka Lilo ÉS Stich Szépség ÉS a Szörnyeteg Chip ÉS Dale Kököjszi ÉS Bobojsza Pumba ÉS Timon Frédi ÉS Béni Ed, Edd ÉS Eddy Loucien ÉS Wayne Tarzan ÉS Jane Szerényke ÉS Lukrécia Kukori ÉS Kotkoda Mazsola ÉS Tádé Ilma ÉS Vilma A hercegnő ÉS a kobold Guszti ÉS Jack Piroska ÉS a farkas Luise ÉS Lotte Susi ÉS Tekergő A kismalac ÉS a farkasok Kukori ÉS Kotkoda Ki mit tud a filmekről? Vetélkedő filmekről Játszhatjátok úgy, mint az És -t, vagy csoportonként, írásban is. 1. Milyen színű Marge haja? /kék/ 2. Henry Potter barátainak mi a neve? / Ron, Hermione/ 3. Kemény kalap és krumpliorrban hogyan nevezték a fagylaltost? / Bagaméri/ 4. A szerelmes hangjegyek II-ben mi volt Gabriella foglalkozása? / Úszómester/ 5. A Shrek II-ben mivé változott át Szamár? / ló/ 6. Milyen színű Puszedli haja? / szőke/ 7. Hol él Spongyabob? / víz alatt/ 8. Kinek a koboldja Pumukli? /Éder mester/ 9. Hogyan hívják a hupikék törpék faluját? / Aprajafalva/ 10. Hókuszpók macskájának a neve? / Sziamiaú/ 11. A Tininindzsa teknőcök tanítója? / Szecska mester/ 12. Ki Dexter nővére? / Dee-dee/ 13. Milyen különleges ismertetőjegye volt Némónak? / Hiányzott az egyik uszonya/ 14. Mitől tudnak nagyokat ugrani a gumimacik? / gumibogyó szörp/ 15. Melyik napot utálja Garfield? / hétfőt) 16. Mitől lesz erős Popey? / spenót/ 17. Ki utazott a vadludak hátán? / Nils Horgerson/ 18. Mi a neve Betmen autójának? / Bet-mobil/ 19. Ki Maugli ellensége? / Sírkán a tigris/ 20. Hová jár iskolába Henry Potter? / Roxford/ 21. Ki Mézgáék szomszédja? / Máris/ 22. Mi szeretne lenni Süsü? / rózsabimbó/ 23. Milyen állat Manfréd? / mamut/ Sid? /lajhár/ 24. Ki a 101 kiskutya ellensége? / Szörnyella/ 25. Mi a neve Kanga kicsijének? /Zsebibaba/ 26. Milyen állat Dr Bubó asszisztense, Ursula? / víziló/ 27. Hová kíséri el Picurt Pompon? / iskola/ 21

22 28. Vuk kacsája? /Tas/ 29. Ki a Vízipók barátja? /keresztes pók/ 30. Mi lett végül Mekk mester foglalkozása? / szabó- a tehénre varrt ruhát/ 31. Kinek varrtak kisnadrágot? / Kis vakond/ 32. A szerelmes hangjegyek I-ben mi volt a kosárcsapat neve? /Wildcats/ 33. Hogy hívták a Karib-tenger kalózaiban Jack Sparrow kapitány hajóját?/feketegyöngy/ 34. Mivé változik át Pecás kishúga ( Csilla) a Segítség hal lettem-ben? /tengeri csillag/ 35. Hogy hívják Pán Péter ellenségét? / Hook kapitány/ 36. Mi volt a Gyűrűk ura II-nek a címe? / A két torony/ 37. Kinek a tanítványa az ifjú Anakin Skywalker / Obi-Wan Kenobi/ 38. Mitől nőtt meg Pinokkió orra? / hazudott/ 39. Ki volt Tom Sawyer Legjobb barátja? / Huckleberry Finn/ 40. Mit akar kiásni a jégből Scrat? /mókusszerű/ Diavetítés TV készítése kartondobozból, tv adás. Találjanak ki műsorszámokat, mutassák be az osztály tv-ben! Anyagszükséglet: kartondoboz, filctoll, esetleg háttérnek rajz, drapéria Egész héten át dolgozhatnak egy igazi film elkészítésén. 1. Írjatok egy rövid forgatókönyvet. Lehet egy iskolai történet ami veletek történt, vagy ki is találhattok egyet. De egy mese is lehet. amit szívesen megfilmesítenétek. 2. Készítsetek szereposztást, szerezzetek be kellékeket, esetleg díszletet. 3. Próbáljatok a szereplőkkel, majd kérjetek meg egy szülőt, hogy egyik délután ( ha már mindennel elkészültetek) hozzon videó kamerát és vegye fel a ti filmeteket. 4. Nagyon izgalmas lesz majd megnéznetek a saját Osztályfilmeteket. 22

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. VÍZ A LÉGKÖRBEN A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. A víz körforgása a napsugárzás hatására indul meg amikor a Nap felmelegíti az óceánok, tengerek vizét; majd a felmelegedő

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Csapat száma: Elért pontszám: KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Megoldási időtartam: 75 perc Összes pontszám: 40 pont FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006 2007 I. Írjátok

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Dr. Kircsi Andrea Egyetemi adjunktus DE Meteorológiai Tanszék Debrecen, 2009/2010 I. félév Levegő vízgőztartalma légnedvesség Kondenzálódott

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály Név: Iskola: Osztály:...... 1. Határozd

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

A felhőzet megfigyelése

A felhőzet megfigyelése TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Kircsi Andrea Egyetemi tanársegéd DE Meteorológiai Tanszék Debrecen, 2008/2009 II. félév A felhőzet megfigyelése Felhőzet megfigyelése Levegő vízgőztartalma kondenzációs

Részletesebben

BARÁTUNK A TERMÉSZET

BARÁTUNK A TERMÉSZET BARÁTUNK A TERMÉSZET 2016-2017 A TERMÉSZET RITMUSAI 3-4. osztályosok feladatai 1. HÓNAPSOROLÓ Az évszakok váltakozásához kapcsolódó fordulónk egy hónapsoroló versikével kezdődik. Fejtsétek meg a költemény

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Időjárás lexikon. gyerekeknek

Időjárás lexikon. gyerekeknek Időjárás lexikon gyerekeknek Mikor esik az eső? Miután a nap a földön lévő vizet elpárologtatja, a vízpárával telített meleg levegő felszáll. (Ezt minden nap láthatod, hiszen a tűzhelyen melegített vízből

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 77 D1 Magyar pénzek Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Ügyeskedj! Kalendárium. Legyél Te is indián! Zöld mozaik. Egészség-ábécé. Mese. - Szívem a. - Gondolkozz! Oldd meg! - Anyák napja.

Ügyeskedj! Kalendárium. Legyél Te is indián! Zöld mozaik. Egészség-ábécé. Mese. - Szívem a. - Gondolkozz! Oldd meg! - Anyák napja. 2006. május A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VI. évf.v. szám - Szívem a szíveddel lüktetett - Kalendárium - Anyák napja Zöld mozaik - A mûanyag Mese - Versek Ügyeskedj! - Gondolkozz!

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:10 2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. október 26. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt napokban - a Kárpát-medence közelében

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához

Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához Módszertani tippek Május A Madarak és fák napja alakalmából szervezhetünk tanítványainknak állatkerti iskolát. Néhány napig (2-3 esetleg 5 napig) minden

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV KÉSZÍTETTE: Rakovics Judit földrajz-technika szakos tanár Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító JÓVÁHAGYTA: Szonn Ibolya Mária

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály III. forduló (természetvédelem, környezetvédelem, Herman Ottó)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály III. forduló (természetvédelem, környezetvédelem, Herman Ottó) Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben