NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben"

Átírás

1 NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

2 I. HELYZETELEMZÉS A Babay József Általános Iskola és Sportiskola alsós tanulóinak száma 104 fő, mely 50 lányból és 54 fiúból tevődik össze. Közülük 30 fő hátrányos helyzetű, melyből 11 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Tanulóink 16 óráig a napköziben tartózkodnak. Különösen az ő érdeküket szem előtt tartva született meg az ötlet, hogy a napközis szabadidőt mindig az aktuális témák köré szervezzük, segítve ezzel tanulóink mindennapi életben való eligazodását, tájékozottságuk növelését. Kezdetben havi egy téma alapos körüljárását tudtuk megvalósítani, általában a nevezetes napokhoz kapcsolódva. Később a gyerekek érdeklődését, igényeit is figyelembe véve határoztuk meg, mivel is foglalkozzunk délután. Célunkat elértük: felkeltjük érdeklődésüket, játszva tanítjuk őket, tartalmas délutánokat töltenek el iskolánkban. II. CÉL Az 1-4.osztályos tanulók napközis szabadidős tevékenységének megszervezése a diákok alapszükségleteinek (kapcsolat, kompetencia, autonómia) figyelembevételével, adaptív tanulásszervezéssel. III. FELADATOK Társas kompetenciák fejlesztése Érzelmi intelligencia fejlesztése Kommunikáció fejlesztése Problémamegoldás fejlesztése Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése Élményszükséglet kielégítése 2

3 IV. ÚJ TÍPUSÚ NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE A gyerekek azt végzik szívesen, amihez kedvük van. Érdeklődésüket úgy tudjuk felkelteni, ha olyan tevékenységeket kínálunk nekik, amit szívesen végeznek. Ehhez a napközis szabadidős tevékenységek megújítására volt szükség. Ennek érdekében a tanév elején az aktualitások számbavétele után a gyerekek véleményét is kikérjük, ötleteiket meghallgatjuk. Fontosnak tartjuk a helyi adottságok, lehetőségek maximális kihasználását, a helyi sajátosságok megismertetését. A tanév heteihez az előző szempontok alapján összeállított témákból egyet-egyet rendelünk. Minden téma feldolgozásához egy egy pedagógus készít programajánlót, melyet a többi kollégával megoszt. (egy tanévben kb. 4 téma jut egy nevelőre.) A tervezet tartalmaz kulturális, manuális, sport és egyéb tevékenység-javaslatot is. Minden napközis csoport a saját arculatára alakítja, formálja az ott meghatározott tevékenységeket. Mivel iskolánkban tantárgycsoportos oktatás folyik, a délutáni szabadidős foglalkozás megszervezésében minden alsó tagozaton dolgozó nevelő érintett. Így gyakran előfordul, hogy az adott délutáni téma sokszor a délelőtti tanítási órákba is beépül. V. MEGVALÓSULÁS MÓDJA, FOLYAMATA A témahetek megvalósítása a téma kidolgozását vállaló pedagógus koordinálásával, a napközis nevelők irányításával zajlik. A felelős pedagógus a témához kapcsolódó programok, feladatok, tevékenységek összegyűjtése után fénymásolatot készít a tervezetről kollégái számára, majd tájékoztatót készít az iskolai zsibongó faliújságjára a gyerekek számára. Így biztosítva az információk zavartalan áramlását. Gondoskodik a szükséges eszközökről, erőforrásokról. Ha kell, összehangolja a csoportok munkáját. A programajánló feladatainak végrehajtása minden napközis csoportban az igényekhez és lehetőségekhez igazítva történik, így osztályonként más és más. A témahetek jó lehetőséget teremtenek arra, hogy gyermekeink közvetlen környezetüket alaposan megismerjék, az iskola és a helyi intézmények kapcsolata erősödjék, hiszen a megvalósításban mindig kérjük a város különböző intézményeinek segítségét ( 3

4 rendőrség, tűzoltóság, múzeum, könyvtár, művelődési ház, stb.). A kirándulások, túrák szervezése szintén a helyismeret kialakítását szolgálják. VI. ÉRTÉKELÉS A gyerekek munkáinak értékelésével, az elkészült produktumok zsibongóban történő kiállításával zajlik. Diákönkormányzatunk, szülői munkaközösségünk anyagi támogatásával lehetőségünk nyílik a különböző totók, rejtvények, pályázatok díjazására is. VII. PROGRAMAJÁNLATOK A könyv Európa Filmek A Föld Az időjárás Állatok Közlekedés Lovagok hete Az ősz Autók, autómentes világnap Dinók Takarékosság Erdei növények, gyógynövények Gyümölcsök Népdalok Márciusi 15. 4

5 A KÖNYV Iskolai versmondó nap Osztályonként 3-8 tanuló mondja el versét. A résztvevő gyerekek oklevelet kapnak. Gianni Rodari: A képeskönyv-egér (1-2. osztály) Olvassátok el Gianni Rodari meséjét és készítsétek el az osztály képeskönyv egerét! Mindenki rajzoljon egy-egy azonos méretű kartonlap mindkét oldalára neki tetsző képet. Az elkészült rajzokat illesszétek egymás mellé és ragasszátok össze őket szépen sorba! Kezdődhet a közös történet, mese kitalálása a rajzaitok alapján. Jó szórakozást! Az osztály verseskönyve ( 3-4.o.)Mindenki írjon egy verset, készítsen hozzá illusztrációt is. A vers témája lehet a játék, a tanulás, a barátság stb. Lehet a vers akár egy soros is, pl. a nevükre: Az én nevem Peti, aki a focit nagyon szereti. Az elkészült lapokat fűzzétek össze, készítsétek el a könyv borítólapját! Azonos méretű lapokra dolgozzatok. A verseskönyvet őrizzétek meg, jó lesz majd egy osztálytalálkozón elővenni. Ki írta? Ismeret címek és írók párosítása Arcképcsarnok 5

6 Egy egy magyar költő, író felismerése fényképről. Cím szerinti betűrendbe soroltam nektek szóló könyvek címeit. ( A névelőket az a-t és az t nem veszi figyelembe). Ha felismertétek az ARCKÉPCSARNOK íróit, költőit, keressétek meg ki írta a könyveket! Nézzetek utána az interneten, vagy az Alexandra könyvesboltban! Benedek Elek, Csoóri Sándor,Csukás István, Fésüs Éva, Janikovszky Éva, Lázár Ervin Mándy Iván, Marék Veronika, Móra Ferenc, Nemes N. Ágnes, Weöres Sándor, Zelk Zoltán 1. Ajnácska 2. Bóbita 3. Boribon és Annipanni 4. Bors néni könyve 5. Cvikkedli 6. Dióbél királyfi 7. Az ezüsthegedű 8. Gólyavirág, gólyahír 9. Ha a világ rigó lenne 10. A három nyúl 11. A hatrongyosi kakasok 12. A kockásfülű nyúl 13. Lila fecske 14. A manógyár 15. Mirr-Murr, a kandúr 16. A Négyszögletű Kerek Erdő 17. Süsü 18. Többsincs királyfi és más mesék 19. Az úgy volt. 20. Világszép nádszál kisasszony Megoldás: Marék Veronika: 3.,12. Móra Ferenc: 6.,11. Nemes Nagy Ágnes: 4.,13. Weöres Sándor: 2., 9. Zelk Zoltán: 8.,10. Benedek Elek: 18., 20. Csukás István: 15.,17. Fésűs Éva: 1.,7. Janikovszky Éva: 5., 19. Lázár Ervin: 14.,16. Teszt a könyvről. A feladatlap megoldásához olvassátok el a faliújságot. 1. Mi a neve? Egy 12,5X7,5 cm nagyságú kartonlap, feltünteti a könyv minden fontos adatát. V olvasójegy Z katalógus T katalóguscédula 2.Melyik betű követi a könyvtári ábécében? Az a-t, az n-t és a s betűt? 6

7 Ü b, o, sz A á, ny, sz Ő b, o, t 3. Mi a neve? A könyv belső része, a két kötéstábla közé illesztett lapok. M gerinc Ny címoldal N könyvtest 4. Hány főosztály van az ETO-ban? D 10 B 9 C 7 5. Mi Móra Ferenc Cutter száma? E M5 F P65 É M86 6. Ki illusztrálta Vackor történetét? P Füzesi Zsuzsa R Reich Károly Q Dargay Attila 7. Melyik az a könyv, amely ábécében sorakozó szavak után felsorolja azok rokon értelmű kifejezéseit? K értelmező kéziszótár J idegen szavak és kifejezések szótára L szinonima szótár 8.Melyik kiadó adta ki1992-ben az Ablak-Zsiráf gyermeklexikont? A Móra Kiadó O Alexandria Kiadó I Apáczai Kiadó 9. Mi az élőfej az ÉKSz 774. oldalán? H könyvhét L könyöradomány, könyvnyomtatás C könyvnyomtatás 10. Művészi élményt nyújt és közben szórakoztat. I szakirodalom A szépirodalom Ó ismeretterjesztő irodalom Ha a helyes válaszok előtti betűket bekarikázod Fehér Klára egyik gyerekeknek szóló könyvének címét kapod. Megfejtés: Totó Az írás és a könyvtár történetéről 1. Milyen írás a mi írásunk? latin betűs, hang írás 2. Mire írtak az egyiptomiak?.papiruszra 3. Honnan származik a papírkészítés tudománya?.kínából 4. Ki volt az európai könyvnyomtatás feltalálója? Johannes Gutenberg 5. Mi a kódex első, díszes betűjének a neve? iniciálé 6. Ki volt az első magyar nyomdász? Hess András 7. Mi a könyvtár görög elnevezése? Bibliotéka 8. Hol volt Magyarországon a legrégebbi könyvtár? Pannonhalmán 9. Mi volt Mátyás király könyvtárának a neve? Bibliotheca Corviniana 10. Mikor alapította gróf Széchenyi Ferenc a magyar közgyűjteményű könyvtárt? 1802 A könyv útja - társasjáték 3-4. osztálynak. Találjanak ki a gyerekek játékszabályokat! 7

8 A kiadó, miután eltervezte, milyen könyvet kíván megjelentetni, megkéri az adott témakörben jártas szakembert a szöveg megírására. A számítógép nyomtatója kiadjaimmár nyomdai betűkkel- az első levonatot. A kiadó, vagy annak egy munkatársa, a szerkesztő vagy a lektor elolvassa és elbírálja (lektorálja) a szöveget. Ha megfelelőnek találja, elfogadja. A szerkesztő előkészíti a kéziratot, azaz kijavítja hiányosságait (helyesírás, mondatszerkesztés, írásjelek stb.). A szedőteremben a szedő-mintha csak írógépen írna- beviszi a szöveget a számítógépbe. Ezt a levonatot elolvassa a szerző és a kiadói korrektor. A művészeti szerkesztő kiválasztja az illusztrációkat: fotókat, rajzokat, térképeket készíttet. A tervező egy oldalpáron bemutatja a képek és a szöveg elhelyezését. Több megoldást is ajánl. A tördelés, vagyis a forgatókönyv elkészítése hosszadalmas és aprólékos munka. A kinyomott íveket hajtogatják, füzetszerűen összeillesztik, és a lapokat varrással vagy ragasztással összefogják. Végül felrakják a borítót. A kiadó megszervezi, hogy a szerző valamelyik könyvesboltban dedikálja művét, így az író személyesen találkozhat olvasóival. Elektronikus készülék segítségével pontokra bontják a képet, hogy a legapróbb színkülönbségeket is érzékeltetni lehessen. Az íróval kötött szerződés és a könyv megjelenése között kb. 1-2 év telik el, néha még több is. A műszaki szerkesztő végleges méretű és elhelyezésű oldalpárokat készít a szövegből a képekkel. Az imprimatúrát a szerző és a szerkesztő ellenőrzi, majd aláírja, hogy a könyv nyomtatható. A fűzött vagy kötött könyveket a kiadó raktárába szállítják. Kezdődhet a nyomtatás! Egy nyomtatógépen óránként 7000 színes ív készül el, amelyek mindegyikén 64 oldal fér el. Néhány nappal később a könyvesboltok megkapják az újdonságot. A könyvet most már ki-ki saját ritmusa szerint, ott és akkor olvashatja, ahol és amikor kedve tartja. A forgatókönyv alapján minden képen bejelölik a szükséges nagyítás vagy kicsinyítés mértékét. Móra Ferenc A századik könyv című elbeszélésének felolvasása. Beszélgetés az olvasás fontosságáról. (3-4. osztály). Bölcsességek a könyvről: vitakör O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások: keresés- könyv Megzenésített gyermekversek hallgatása, rajz készítése. Kaláka 8

9 Legkedvesebb könyvem bemutatása. Miért ez a legkedvesebb könyved? Kitől kaptad? Hozzanak otthonról egy-egy könyvet, rendezzetek belőlük börzét. Az osztály könyvtárának rendezése cím vagy szerzők szerint. Krumpli-nyomda: Vágjatok félbe egy krumplit, rajzoljátok rá a nevetek kezdőbetűjének tükörképét majd késsel vágjátok ki. Sűrű temperával indulhat a nyomtatás. Ha összedolgoztok más szavakat is ki tudtok nyomtatni. Az iskola faliújságára: Az írás fejlődése Barlangrajzok: az emberiség legrégebbi írásos emlékei, az őskorból maradtak ránk. Tárgyírás: rováspálca, csomójel, kagylófüzér- tárgyakat rajzoltak le, ezek a rajzok emlékeztettek vagy figyelmeztettek. Képírás (piktográfia): tárgyakat ábrázol, melyek egy-egy szót, vagy egy mondatot jelentenek. Fogalomírás (ideogramma): a képeket elsődleges jelentésükön kívül, más összefüggésben is használtak. Ékírás: Kr.e. 4. sumérok használták Mezopotániában. Agyagtáblára ék alakú jeleket írtak háromszög alakú pálcikákkal. Hieroglif írás: kb évvel ezelőtt az egyiptomiak díszírása, a jelek száma 1000 körüli. A kínai jelek száma , noha belőlük mindössze 5000-et használnak. Szótagírás: a mükénéi kultúra görögjei használták, és mindmáig használják az induk. Hangírás: a mi írásunk- a latin betűs írás, melyet ma is használunk- a görög ábécé egyik változatából alakult ki. Érdekességek Gutenberg találmányának lényege az volt, hogy az ismert fatáblák helyett valamennyi betű tükörképét megformázta, és ólomból kiöntötte. A mozgatható betűket tetszés szerinti mennyiségben lehetett előállítani, és egy betűszekrényben rendben tartani. A szedő az egyes betűket szavakká és mondatokká rakja össze. Sort sor után tölt ki, míg egy oldal elkészül. Megfelelő nyomdafestéket is készített Gutenberg. Mátyás király uralkodásának tizenötödik évében került sor az első magyar nyomda felállítására tavaszán a király meghívására Budára érkezett Hess András, aki Rómában tanulta a nyomdász mesterséget. Két könyvet nyomtatott, a Magyarok krónikája és A költői legendákról című műveket. Az első magyar szöveget sokszorosító nyomdát 1537-ben Sárvár mellett alapították. Bibliotéka: görög eredetű szó, jelentése könyvtár. 9

10 Az Árpád-ház egyik királya, Kálmán ( ), akit Könyves Kálmánként emlegetünk, melléknevét onnan kapta, hogy a korabeli tudomány iránt a kortárs királyokhoz és udvari emberekhez képest szokatlan érdeklődést mutatott. A legrégebbi magyar könyvtár, a Győrtől 18 km-re lévő bencés kolostorban, Pannonhalmán volt. A XV. század legnagyobb könyvgyűjteményei közé számított ( ezernél is több kötet) Mátyás király budai könyvtára a Bibliotheca Corviniana. A drága könyveket Mátyás király hollós címere díszítette. Ezért nevezték corvináknak. A gyűjtemény kézírásos kódexeket és nyomtatott könyveket is tartalmazott. A magyar nemzeti könyvtárat, az Országos Széchenyi Könyvtár alapját gróf Széchenyi Ferenc ( Széchenyi István apja) teremtette meg azzal, hogy 1802-ben a nemzetnek ajándékozta nagycenki könyvtárát. Az OSzK mai helye a budai királyi palotában található. Bölcsességek: A könyv tanít, nevel és szórakoztat. A könyv a legjobb barát. Amilyen a könyv, olyan a gazdája. A könyv a legszebb ajándék! A könyv néma tanító. Rendezzetek vitakört! Én azt állítom, hogy a könyv..., mert. Akinek más a véleménye, az a vállamra teszi a kezét, helyet cserélünk és elmondja az ő érveit. Keressetek ti is hasonlókat O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvében! Versek, gondolatok a könyvekről: Tarján Iza: Olvasni jó Szó ami szó, Ha szép a szó, Versben a szó, Olvasni jó: örömadó játszadozó, Mulattató, igazmondó, szívhez szóló, Tanítgató. Vigasztaló. Elvarázsló Szeressétek a könyvet, a tudás forrását /Gorkij/ Szabó Lőrinc: Könyvek otthon Gyűlt már saját könyvtáram is. Előbb fióknyi volt, majd az asztalra nőtt, szétáradt s polcokra kérezkedett. Könyvre költöttem minden pénzemet 10

11 Szabó Lőrinc: Olvasás Mint a csillagokat a távcsövek, Úgy húztam körém, s egyre közelebb, Könyveken át a Világ Tényeit: Éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig A könyvek a könyvtárban kezet fognak egymással, hogy együtt képviseljék az emberről, a világról szóló ismeretek egészét. ( Könyves- Tóth Lilla) Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelnet kapjanak, te kellesz, olvasó. ( Kosztolányi Dezső) A könyvet szép, de csalfa tündér lakja: Ha fölnyitod, megkapja szívedet, És fölvisz a legragyogóbb csillagra. ( Petőfi Sándor: Szomorú éj) Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell, Hogy a könyvnél több az élet és az Ember: Mert a könyv is élet, és él, mint az ember- Így él: emberben a könyv, s a könyvben az Ember. ( Babits Mihály: Ritmus a könyvről) Szép Ernő: Könyv Nincs könyv olyan drága, Hogy olcsó ne lenne, Annyi, annyi kincs van benne. Olyan jó pajtásunk, Hogy ott lakik nálunk, Tőle soha el nem válunk. A könyvtári polcokon a könyvek sorrendjét a raktári jelzet határozza meg, amely betűkből és számokból áll. A szerző nevét rövidítő betűjel és mellette a kétjegyű Cutter szám (ejtsd katter). Egy amerikai könyvtáros által kidolgozott rendszer a könyvek betűrendes elhelyezésére. Például: Petőfi P65 Az ismeretközlő műveket tartalmuk szerint csoportosítjuk. 10 főosztályt különböztetünk meg 0-9 között, az Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO szerint. A könyvtári ábécé a nemzetközi ábécére épül. Nem tartalmazza a magyar ábécé összes betűjét, a hosszú magánhangzókat és a két- és többjegyű mássalhangzókat, de az ö, az ü és a sz betűt kivételnek tekinti. A szótár betűrendbe sorolt szójegyzék, a nyelv szókincsét, vagy annak egy részét tartalmazza. A könyvek fajtái tartalom szerint: Szépirodalom: a népköltészeti alkotások,, írók, költők művei, melyek olvasása hozzásegít a világ megismeréséhez, művészi élményt nyújt és szórakoztat. Szakirodalom vagy ismeretközlő irodalom: valamely tudomány, szakma, ismeretág eredményeinek leírását adja. Olvasása ismereteket nyújt számunkra, segítséget a tanulásban. 11

12 EURÓPA Választható tevékenységek: Országonként feldarabolt Európa térkép kirakása. Ország- főváros- zászló Feladatlap kitöltése (3-4. osztály). Szókártyákkal ( országok- fővárosok- zászlók) párosító játék ( 1-2. osztály). Európai épületek - felismerő feladat (faliújságon) Rejtvények- nemzetek Európai zászlók készítése, festése. Pl. Mindenki kihúzza az egyik ország nevét, aminek elkészíti a zászlaját. Utána játszhattok felismerő, kitaláló játékot. Kedvenc tudnivalók (a faliújságon) IGAZ-HAMIS játék Megfejtés: I, H, I, I, H, H, H, H, H, I, I, I, H, H, Híres európaiak Rejtvény Európa TOTÓ Megfejtés: X,2,1,1,X,2,1,X,2,1,1,2,X,2 Európai gyerekjátékok közül egy megtanulása. Európai gyerekdalok közül egy megtanulása. Tablókészítés: gyűjtsetek képeslapokat, képeket és mutassatok be egy választott európai országot! Ország, város játék EURÓPA - Csak európai neveket írhattok be! 3-4.o. ország város folyó híres ember M B S H R 1-2.o. ország város növény állat M m B b S s H h R r EURÓPA TOTÓ 1. Melyik nemzet zászlaja nem piros-fehér-zöld színű? 1. olasz 2. bolgár X. holland 2. Melyik európai ország nem tagja az Európai Uniónak? 1. Magyarország 2. Svájc X. Németország 3. Melyik Európa legmagasabb hegycsúcsa? 1. Mont Blanc 2. Mont Everest X. Kilimandzsáró 12

13 4. Melyik két európai országot köti össze a Csalagút? 1. Angliát és Franciaországot 2. Angliát és Írországot X. Olaszországot és Szicíliát 5. Melyik a legnagyobb európai ország? ( Oroszországot nem számítjuk bele!) 1. Spanyolország 2. Svédország X. Franciaország 6. Közép-Európának melyik a legnagyobb tava? 1. Genfi-tó 2. Balaton X. Fertő-tó 7. Melyik tenger határolja északról Európát? 1. Jeges-tenger 2. Földközi-tenger X. Égei-tenger 8. Melyik autómárka nem német? 1. Porsche 2. BMW X. Ferrari 9. Kinek az alkotása a Mona Lisa? 1. Michelangeio 2. Leonardo da Vinci X. Botticelli 10. Melyik Közép-Európa fő folyója 1. Duna 2. Szajna X. Elba 11. Melyik hegység határolja keletről Európát? 1. Ural 2. Alpok X. Kárpátok 12. Melyik mesehős olasz származású? 1. Nils Horgerson 2. Pinokkió X. Pumukli 13. Melyik nemzet étele a croissant? 1. olasz 2. belga X. francia Hol keletkezhet lavina? 1. Magyarország 2. Ausztria X. Görögország Népek játékai Anglia fogóváltozatok: Bogey- mumus: Kijelölünk egy házat, ebben áll egy játékos, a mumus. Tetszés szerinti időpontban útnak indul valamelyik irányban, a többiek tisztes távolságból árnyékként követik, és csúfolják. Egyszerre a mumus megfordul és elkezd visszafelé futni a házába. Ha ezen az útvonalon valakit el tud fogni, az kiesik, és nélküle folytatódik a játék. 13

14 Ape tag majomfogó: Egyszerű fogócska, amelyben azonban a fogó köteles majomszerűen utánozni azt, amit az éppen üldözött csinál. Pack quat - Csapd agyon a szúnyogot! Ebben a fogóban az üldözöttek valamilyen tárgyat (ütőt) visznek magukkal. A fogó csakis azt a játékost üldözheti, akinél a tárgy van. Ha azonban már nagyon szorongatott helyzetben van az üldözött, továbbadhatja a tárgyat, így az elfogás alól felszabadul. Ha megfogja azt, akinél a tárgy van, akkor az lesz az új fogó. Touch wood Érintsd a fát! Ebben a fogóváltozatban a fogó az ördög. A menekülők mentesülnek a megfogástól, ha fát vagy vasat érintenek. A fa, fém megfogása megszabadít az ördög varázslatától. Moldva - szlovák kavicsjáték A játékos egy dió nagyságú tárgyat, kavicsot dob a magasba. A célja, hogy az a lábához a lehető legközelebb érjen földet. A dobás magasságát előre meghatározzák a játékosok ( pl. faág, háztető vagy ablakpárkány stb.) A visszahullott kavics távolságát a dobó játékos lábától egy bottal mérik. Akinek a kavics a lábához a legközelebb hullott le, az lesz a győztes. Bulgár játék - Csirkék A résztvevők egy tyúkot és egy kakast választanak. A többi játékos a tyúk mögött helyezkedik el, ők a csibék. A kakas egy körülhatárolt helyen tesz-vesz, ásást utánoz. A tyúk azt mondja bevezetőül: kot-kot, a csibék: piu-piu. A tyúk csibéit fel-alá vezeti, aztán a kakas elé lép és így szól: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Mit csinálsz? Magtárat ások. Minek a magtár? Edények lesznek benne. Minek az edény? Tengerit tárolni. Minek a tengeri? Csirkét etetni. Honnan vannak a csirkék? A hátad mögött. Hisz ezek az enyémek. Mindjárt megszerzem őket! Azzal a kakas elindul, hogy megfogjon egy csirkét. A tyúk kiterjesztett kezekkel (szárnyakkal) próbálja megakadályozni ebben. A kakas a tyúkot megkerülni igyekszik, hogy elragadja a sor végén álló csirkét. Ha ez sikerült neki, a csirke kimarad a játékból. Addig folytatódik a játék a kérdés felelet ismétlésével, míg minden csibe el nem fogy. Szerepcserével kezdődhet újból a játék. 14

15 Német játék - Üsd a medvét! A játékosok körben állnak. A kör közepén egy zsámolyon a medve ül, mellette áll az őrzője. A medve és az őr egy félméteres kötél két végét fogják, amelyet a játék során sem engedhetnek el. A köríven elhelyezkedők megpróbálják a medvét megérinteni úgy, hogy őket ne foghassa el sem a medve, sem az őr. Ha kettejük közül valamelyik megfog egy játékost, az a játékos elfoglalja a medve helyét, a medve lesz az őr, a volt őr pedig beáll a játékosok közé. A támadás során a medve nem állhat fel, a zsinórt végig fogniuk kell. ( Zsinór helyett foghatják egymás kezét. Finn játék - Égető labda Egy kört (átmérője 6-8 m) rajzolunk a földre, ezen belül helyezkednek el a játékosok. Az égető a körön kívül áll a labdával, és igyekszik megdobni egy játékost. Ha ez sikerül, az eltalált játékos körön kívül megy, és az égető segédje lesz. Most már egymásnak is dobhatják a labdát, hogy a körön kívül állókat megtévesszék. Így a körben állók száma csökken, a körön kívül nő. Aki legutolsónak marad a végére, az a legügyesebb, az nyer. Olasz játék - Baromfipiac Legalább 6-8 játékos játszhat. Az egyik lesz a kofa, a másik a vásárló. A többiek leguggolnak, és karjukkal átfogják a térdüket, ők a kiscsirkék. A vásárló a kofa elé lép, és megkérdi: Van-e csirke eladó? A kofa válaszol: Hogyne, nagyon szép csirkéim vannak. Vevő: Megnézhetem? Kofa: Csak tessék! A vevő a csirkék mögé megy, és sorban megérinti őket.: Ez nem tetszik nekem, mert túl öreg. Ez rágós húsú! Ez nagyon sovány. Ez túl bőrös. stb. Az egyiknél aztán azt monda: Ez igen, ezt megveszem! Ekkor a kofa és a vevő a kiválasztott csirkét a két karjába karolva felemelik, és így szólnak: Te jó csirke vagy. Összekulcsolod a kezed és nem nevetsz! Ha az áldozatul választott mosolyogni, nevetni kezd, illetve a karját szétnyitja, a játékból kiesik. Svájci játék - Jó reggelt, vadász! A résztvevők körben állnak, egy vadászt választanak, aki a játékosok mögött körben jár. Váratlanul valakinek megérinti a vállát, mire a megérintett szembefordul, kezet fog vele, azt mondja: Szép jó reggelt, vadász! Ugyanekkor el is indul a vadásszal ellentétes irányba a kör mentén, a játékosok mögött. Félúton természetesen találkozni fognak, akkor ismét megállnak kezet fognak, és a megérintett azt mondja: Szép jó reggelt, vadász! Ismét futnak tovább, és aki előbb ér az üresen maradt helyre, az beállhat, és a másik lesz az új vadász. Népek éneke: Európai gyerekdalok I. kötetéből Európai gyerekdalok II. kötet osztrák: 10. Ha Tirolban jársz német: 4. Kakukk, kakukk 12. Nyuszi Gyuszi fekszik 5. Szállongó szél 13. Hej, Csipkerózsa szép kislány 7. A gazda rétre megy dán: 33. Menetel az ezred norvég: 10. Jer, aranyszőrű 15

16 finn: 36. Hull a hó is 13. Mond anyóka francia: 46. Táncolunk, diridon olasz: 16. Ha táncolni nem kívánsz holland: 60. A fák mögött 17. Ibolya kelyhe horvát: 70. Édesanyám rózsa 18. Nézd, itt az ingó-bingó lengyel: 78. Itt sétál, ott mászkál román: 26. Csipkebokor zöld levele 79. Gyere, tapsolj, toppants 27. Jön egy varjú a malomba 28. Erre gyere, arra svájci: 36. Te, varga, hej mari-cseremisz: 57. Ág, ág, kicsi ág orosz: 61. Sej, haj, eldaloltunk Forrásmunkák: Lukácsy András: Népek játékai, Móra Kiadó Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. kötet, Zeneműkiadó,1966. Hírességek Ha helyesen karikázod be a betűket, megfejtésül egy magyar vonatkozású történelmi eseményt kapsz! A helyes megoldást aláhúzással jelöltem. A nemzetiségeket is önállóan kellett beírni. név Albert Einstein Antoine de Saint Exupéry Bartók Béla Johannes Gutenberg Hans Christian Andersen Giuseppe Verdi Móra Ferenc Munkácsy Mihály Pablo Picasso Szergej Szergejevics Prokofjev Vincent van Gogh zeneszerző író festőművész feltalálótudós nemzetisége E R T H német I O U Z francia N O P Ő magyar D S A F német F O G U dán G K J H olasz R L T Z magyar Ű Á A É magyar V B L N spanyol Á Ú Ó E orosz Z J S T holland Megfejtés:honfoglalás 16

17 Nevezetes európai épületek Melyik ország, melyik városában találhatók a következő híres épületek? Minden épületről egy-egy képet láthatnak a gyerekek. Ezeket kell a nevükkel, az ország és a város nevével párosítani. (A képek megtalálhatóak az interneten) A, Németország- Berlin: Brandenburgi kapu B, Franciaország- Párizs: Eiffel-torony C, Spanyolország- Barcelona: Sagrada Família D, Franciaország- Párizs: Notre Dame E, Görögország- Athén: Akropolisz F, Olaszország- Velence: Rialto - híd G, Magyarország- Budapest: Parlament H, Olaszország- Pisa: Pisai ferdetorony J, Nagy-Britannia- London: Big Ben K, Nagy-Britannia- London: London Eyes L, Olaszország-Róma: Colosseum M, Németország-Köln: Kölni székesegyház 17

18 FILMEK Optikai játékok készítése FORGÓ CSODA Anyagszükséglet: 8cm átmérőjű kör két ellentétes oldalába befűzve fonal. Az egyik oldalán egy ember, aki a kezét kinyújtja, a másik oldalán egy felfelé szálló léggömb. Vagy: az egyiken fiú rúg az egyik lábával, a másikon egy labda repül. PÖRGETETT FÜZET Anyagszükséglet: füzet, vagy könyv, aminek a jobb sarkának minden oldalára egy lufit rajzolunk, de kicsit mindig magasabbra. Vagy fejet, aminek a szája lefelé kezd görbülni, majd el kezd sírni is. SZTROBOSZKÓP Anyagszükséglet: egy közös az osztálynak a leírás alapján. Gyerekenként 56X4 cm-es 16 négyzetre felosztott papírcsík LEGYEZŐS JÁTÉK Anyagszükséglet : két kisebb papírlap, ceruza a pörgetéshez. Rajzfilm figurák felismerése, megnevezése Írjátok le egy lapra a figurák nevét, vagy a film címét amiben szerepeltek, majd vágjátok szét a lapokat, és színezzétek ki!

19

20 Artúr 2. Shrek 3. Dexter laboratóriuma 4. Garfield 5. Teletubies Lala 6. Snoopy kiskutya 8. Macskaarisztokrat ák Marie 9. Aladdin Abu 10. Micimackó 11. Ariel Sebastian 12. Hamupipőke Guszti és Jack 13. Lilo Stich 14. Bolondos dallamok Csőrike 15. Pokemon 16. Pindur Pandurok Sziporka 17. Sailormoon Bunny 18. Pókember 19. Spongyabob 20. Maci Laci 21. Mickie egér Minnie 22. Egy bogár élete Fürge 23. Bambi 24. Dumbó 25. Verdák 26. Oroszlánkirály 27. Digimon 28. Scooby- Doo, Bozont 29. Szépség és a Szörnyeteg Cogsworth 30. Pinokkió Rajzfilm slágerek Címek kitalálása rövid részletek alapján. (Magnókazettán) 1-2. o. Beszélgetés a legkedvesebb rajzfilmjeikről, egy-egy figura lerajzolása, kiállítás készítése. 20

21 3-4. o. Fogalmazás írása: Kedvenc rajzfilmem (Miért ez a kedvenced? Melyik szereplővel tudsz azonosulni?) ÉS játék: Játék leírása: lapról mondja a játékvezető egy-egy mesefigura nevét. Aki először rávágja a párja nevét, a jutalmat kaphat ( cukorka, pont stb. ). Maci Laci ÉS Bubu Hófehérke ÉS a hét törpe Tom ÉSYerry Lolka ÉS Bolka Lilo ÉS Stich Szépség ÉS a Szörnyeteg Chip ÉS Dale Kököjszi ÉS Bobojsza Pumba ÉS Timon Frédi ÉS Béni Ed, Edd ÉS Eddy Loucien ÉS Wayne Tarzan ÉS Jane Szerényke ÉS Lukrécia Kukori ÉS Kotkoda Mazsola ÉS Tádé Ilma ÉS Vilma A hercegnő ÉS a kobold Guszti ÉS Jack Piroska ÉS a farkas Luise ÉS Lotte Susi ÉS Tekergő A kismalac ÉS a farkasok Kukori ÉS Kotkoda Ki mit tud a filmekről? Vetélkedő filmekről Játszhatjátok úgy, mint az És -t, vagy csoportonként, írásban is. 1. Milyen színű Marge haja? /kék/ 2. Henry Potter barátainak mi a neve? / Ron, Hermione/ 3. Kemény kalap és krumpliorrban hogyan nevezték a fagylaltost? / Bagaméri/ 4. A szerelmes hangjegyek II-ben mi volt Gabriella foglalkozása? / Úszómester/ 5. A Shrek II-ben mivé változott át Szamár? / ló/ 6. Milyen színű Puszedli haja? / szőke/ 7. Hol él Spongyabob? / víz alatt/ 8. Kinek a koboldja Pumukli? /Éder mester/ 9. Hogyan hívják a hupikék törpék faluját? / Aprajafalva/ 10. Hókuszpók macskájának a neve? / Sziamiaú/ 11. A Tininindzsa teknőcök tanítója? / Szecska mester/ 12. Ki Dexter nővére? / Dee-dee/ 13. Milyen különleges ismertetőjegye volt Némónak? / Hiányzott az egyik uszonya/ 14. Mitől tudnak nagyokat ugrani a gumimacik? / gumibogyó szörp/ 15. Melyik napot utálja Garfield? / hétfőt) 16. Mitől lesz erős Popey? / spenót/ 17. Ki utazott a vadludak hátán? / Nils Horgerson/ 18. Mi a neve Betmen autójának? / Bet-mobil/ 19. Ki Maugli ellensége? / Sírkán a tigris/ 20. Hová jár iskolába Henry Potter? / Roxford/ 21. Ki Mézgáék szomszédja? / Máris/ 22. Mi szeretne lenni Süsü? / rózsabimbó/ 23. Milyen állat Manfréd? / mamut/ Sid? /lajhár/ 24. Ki a 101 kiskutya ellensége? / Szörnyella/ 25. Mi a neve Kanga kicsijének? /Zsebibaba/ 26. Milyen állat Dr Bubó asszisztense, Ursula? / víziló/ 27. Hová kíséri el Picurt Pompon? / iskola/ 21

22 28. Vuk kacsája? /Tas/ 29. Ki a Vízipók barátja? /keresztes pók/ 30. Mi lett végül Mekk mester foglalkozása? / szabó- a tehénre varrt ruhát/ 31. Kinek varrtak kisnadrágot? / Kis vakond/ 32. A szerelmes hangjegyek I-ben mi volt a kosárcsapat neve? /Wildcats/ 33. Hogy hívták a Karib-tenger kalózaiban Jack Sparrow kapitány hajóját?/feketegyöngy/ 34. Mivé változik át Pecás kishúga ( Csilla) a Segítség hal lettem-ben? /tengeri csillag/ 35. Hogy hívják Pán Péter ellenségét? / Hook kapitány/ 36. Mi volt a Gyűrűk ura II-nek a címe? / A két torony/ 37. Kinek a tanítványa az ifjú Anakin Skywalker / Obi-Wan Kenobi/ 38. Mitől nőtt meg Pinokkió orra? / hazudott/ 39. Ki volt Tom Sawyer Legjobb barátja? / Huckleberry Finn/ 40. Mit akar kiásni a jégből Scrat? /mókusszerű/ Diavetítés TV készítése kartondobozból, tv adás. Találjanak ki műsorszámokat, mutassák be az osztály tv-ben! Anyagszükséglet: kartondoboz, filctoll, esetleg háttérnek rajz, drapéria Egész héten át dolgozhatnak egy igazi film elkészítésén. 1. Írjatok egy rövid forgatókönyvet. Lehet egy iskolai történet ami veletek történt, vagy ki is találhattok egyet. De egy mese is lehet. amit szívesen megfilmesítenétek. 2. Készítsetek szereposztást, szerezzetek be kellékeket, esetleg díszletet. 3. Próbáljatok a szereplőkkel, majd kérjetek meg egy szülőt, hogy egyik délután ( ha már mindennel elkészültetek) hozzon videó kamerát és vegye fel a ti filmeteket. 4. Nagyon izgalmas lesz majd megnéznetek a saját Osztályfilmeteket. 22

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály III. forduló (természetvédelem, környezetvédelem, Herman Ottó)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály III. forduló (természetvédelem, környezetvédelem, Herman Ottó) Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály Név: Iskola: Osztály:...... 1. Határozd

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Csapat neve Tagjai. Osztály: Kedves versenyzők!

ZÖLDKÖZNAPOK. Csapat neve Tagjai. Osztály: Kedves versenyzők! ZÖLDKÖZNAPOK Csapat neve Tagjai Osztály: Kedves versenyzők! Ebben a tanévben is meghirdetjük a Zöldköznapok vetélkedőt. Nevezni 3-4 fős csapatokban lehet. (a megoldólapon tüntessétek fel csapatotok nevét

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Kedvenc hősök. Felmérés rajzfilmek és számítógépes játékok szereplőiről

Kedvenc hősök. Felmérés rajzfilmek és számítógépes játékok szereplőiről Kedvenc hősök Felmérés rajzfilmek és számítógépes játékok szereplőiről Tartalom I. Felmérés Kedvenc játékok, rajzfilmek, képregények II. felmérés Konkrétabb, arra kíváncsi, hogy milyen számítógépes játék

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Árvainé Libor Ildikó Horváth Andrásné Szabados Anikó Környezetünk titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó 2013 Növények az iskola környékén 1. Melyik iskolai környezet barátságosabb?

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Az UNESCO világa és benne MI

Az UNESCO világa és benne MI Az UNESCO világa és benne MI A szombathelyi GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA bemutatkozása MADARÁSZ SULI Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Madarász suli. A foglalkozások elősegítik, hogy napjainkban,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek Bevezetés Ebben a fejezetben a földfelszínt körülölelő levegőburok, a légkör jelenségeivel ismerkedünk meg. Választ kapunk arra, hogyan keletkeznek a felhők, mikor hullik eső és mikor hó, milyen pusztításokat

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

www.pedellusinfo.hu w.pedellu

www.pedellusinfo.hu w.pedellu 1. 2. 3. 4. 5. Informatikai eszközök használata / 4 Infokommunikáció / 13 Prezentáció / 22 Algoritmusok / 30 Könyvtárhasználat / 38 Több feladat megoldásához használnod kell az általunk előkészített állományokat,

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Feladatok a Tavasztündér című meséhez

Feladatok a Tavasztündér című meséhez Feladatok a Tavasztündér című meséhez 1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 1. A leghidegebb évszakunk 2. Gyümölcs 3. Csapból folyik 4. Gondolkodás szerve 5. Ételízesítő 6. Rossz tojás 6. 2.

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben