NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben"

Átírás

1 NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

2 I. HELYZETELEMZÉS A Babay József Általános Iskola és Sportiskola alsós tanulóinak száma 104 fő, mely 50 lányból és 54 fiúból tevődik össze. Közülük 30 fő hátrányos helyzetű, melyből 11 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Tanulóink 16 óráig a napköziben tartózkodnak. Különösen az ő érdeküket szem előtt tartva született meg az ötlet, hogy a napközis szabadidőt mindig az aktuális témák köré szervezzük, segítve ezzel tanulóink mindennapi életben való eligazodását, tájékozottságuk növelését. Kezdetben havi egy téma alapos körüljárását tudtuk megvalósítani, általában a nevezetes napokhoz kapcsolódva. Később a gyerekek érdeklődését, igényeit is figyelembe véve határoztuk meg, mivel is foglalkozzunk délután. Célunkat elértük: felkeltjük érdeklődésüket, játszva tanítjuk őket, tartalmas délutánokat töltenek el iskolánkban. II. CÉL Az 1-4.osztályos tanulók napközis szabadidős tevékenységének megszervezése a diákok alapszükségleteinek (kapcsolat, kompetencia, autonómia) figyelembevételével, adaptív tanulásszervezéssel. III. FELADATOK Társas kompetenciák fejlesztése Érzelmi intelligencia fejlesztése Kommunikáció fejlesztése Problémamegoldás fejlesztése Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése Élményszükséglet kielégítése 2

3 IV. ÚJ TÍPUSÚ NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE A gyerekek azt végzik szívesen, amihez kedvük van. Érdeklődésüket úgy tudjuk felkelteni, ha olyan tevékenységeket kínálunk nekik, amit szívesen végeznek. Ehhez a napközis szabadidős tevékenységek megújítására volt szükség. Ennek érdekében a tanév elején az aktualitások számbavétele után a gyerekek véleményét is kikérjük, ötleteiket meghallgatjuk. Fontosnak tartjuk a helyi adottságok, lehetőségek maximális kihasználását, a helyi sajátosságok megismertetését. A tanév heteihez az előző szempontok alapján összeállított témákból egyet-egyet rendelünk. Minden téma feldolgozásához egy egy pedagógus készít programajánlót, melyet a többi kollégával megoszt. (egy tanévben kb. 4 téma jut egy nevelőre.) A tervezet tartalmaz kulturális, manuális, sport és egyéb tevékenység-javaslatot is. Minden napközis csoport a saját arculatára alakítja, formálja az ott meghatározott tevékenységeket. Mivel iskolánkban tantárgycsoportos oktatás folyik, a délutáni szabadidős foglalkozás megszervezésében minden alsó tagozaton dolgozó nevelő érintett. Így gyakran előfordul, hogy az adott délutáni téma sokszor a délelőtti tanítási órákba is beépül. V. MEGVALÓSULÁS MÓDJA, FOLYAMATA A témahetek megvalósítása a téma kidolgozását vállaló pedagógus koordinálásával, a napközis nevelők irányításával zajlik. A felelős pedagógus a témához kapcsolódó programok, feladatok, tevékenységek összegyűjtése után fénymásolatot készít a tervezetről kollégái számára, majd tájékoztatót készít az iskolai zsibongó faliújságjára a gyerekek számára. Így biztosítva az információk zavartalan áramlását. Gondoskodik a szükséges eszközökről, erőforrásokról. Ha kell, összehangolja a csoportok munkáját. A programajánló feladatainak végrehajtása minden napközis csoportban az igényekhez és lehetőségekhez igazítva történik, így osztályonként más és más. A témahetek jó lehetőséget teremtenek arra, hogy gyermekeink közvetlen környezetüket alaposan megismerjék, az iskola és a helyi intézmények kapcsolata erősödjék, hiszen a megvalósításban mindig kérjük a város különböző intézményeinek segítségét ( 3

4 rendőrség, tűzoltóság, múzeum, könyvtár, művelődési ház, stb.). A kirándulások, túrák szervezése szintén a helyismeret kialakítását szolgálják. VI. ÉRTÉKELÉS A gyerekek munkáinak értékelésével, az elkészült produktumok zsibongóban történő kiállításával zajlik. Diákönkormányzatunk, szülői munkaközösségünk anyagi támogatásával lehetőségünk nyílik a különböző totók, rejtvények, pályázatok díjazására is. VII. PROGRAMAJÁNLATOK A könyv Európa Filmek A Föld Az időjárás Állatok Közlekedés Lovagok hete Az ősz Autók, autómentes világnap Dinók Takarékosság Erdei növények, gyógynövények Gyümölcsök Népdalok Márciusi 15. 4

5 A KÖNYV Iskolai versmondó nap Osztályonként 3-8 tanuló mondja el versét. A résztvevő gyerekek oklevelet kapnak. Gianni Rodari: A képeskönyv-egér (1-2. osztály) Olvassátok el Gianni Rodari meséjét és készítsétek el az osztály képeskönyv egerét! Mindenki rajzoljon egy-egy azonos méretű kartonlap mindkét oldalára neki tetsző képet. Az elkészült rajzokat illesszétek egymás mellé és ragasszátok össze őket szépen sorba! Kezdődhet a közös történet, mese kitalálása a rajzaitok alapján. Jó szórakozást! Az osztály verseskönyve ( 3-4.o.)Mindenki írjon egy verset, készítsen hozzá illusztrációt is. A vers témája lehet a játék, a tanulás, a barátság stb. Lehet a vers akár egy soros is, pl. a nevükre: Az én nevem Peti, aki a focit nagyon szereti. Az elkészült lapokat fűzzétek össze, készítsétek el a könyv borítólapját! Azonos méretű lapokra dolgozzatok. A verseskönyvet őrizzétek meg, jó lesz majd egy osztálytalálkozón elővenni. Ki írta? Ismeret címek és írók párosítása Arcképcsarnok 5

6 Egy egy magyar költő, író felismerése fényképről. Cím szerinti betűrendbe soroltam nektek szóló könyvek címeit. ( A névelőket az a-t és az t nem veszi figyelembe). Ha felismertétek az ARCKÉPCSARNOK íróit, költőit, keressétek meg ki írta a könyveket! Nézzetek utána az interneten, vagy az Alexandra könyvesboltban! Benedek Elek, Csoóri Sándor,Csukás István, Fésüs Éva, Janikovszky Éva, Lázár Ervin Mándy Iván, Marék Veronika, Móra Ferenc, Nemes N. Ágnes, Weöres Sándor, Zelk Zoltán 1. Ajnácska 2. Bóbita 3. Boribon és Annipanni 4. Bors néni könyve 5. Cvikkedli 6. Dióbél királyfi 7. Az ezüsthegedű 8. Gólyavirág, gólyahír 9. Ha a világ rigó lenne 10. A három nyúl 11. A hatrongyosi kakasok 12. A kockásfülű nyúl 13. Lila fecske 14. A manógyár 15. Mirr-Murr, a kandúr 16. A Négyszögletű Kerek Erdő 17. Süsü 18. Többsincs királyfi és más mesék 19. Az úgy volt. 20. Világszép nádszál kisasszony Megoldás: Marék Veronika: 3.,12. Móra Ferenc: 6.,11. Nemes Nagy Ágnes: 4.,13. Weöres Sándor: 2., 9. Zelk Zoltán: 8.,10. Benedek Elek: 18., 20. Csukás István: 15.,17. Fésűs Éva: 1.,7. Janikovszky Éva: 5., 19. Lázár Ervin: 14.,16. Teszt a könyvről. A feladatlap megoldásához olvassátok el a faliújságot. 1. Mi a neve? Egy 12,5X7,5 cm nagyságú kartonlap, feltünteti a könyv minden fontos adatát. V olvasójegy Z katalógus T katalóguscédula 2.Melyik betű követi a könyvtári ábécében? Az a-t, az n-t és a s betűt? 6

7 Ü b, o, sz A á, ny, sz Ő b, o, t 3. Mi a neve? A könyv belső része, a két kötéstábla közé illesztett lapok. M gerinc Ny címoldal N könyvtest 4. Hány főosztály van az ETO-ban? D 10 B 9 C 7 5. Mi Móra Ferenc Cutter száma? E M5 F P65 É M86 6. Ki illusztrálta Vackor történetét? P Füzesi Zsuzsa R Reich Károly Q Dargay Attila 7. Melyik az a könyv, amely ábécében sorakozó szavak után felsorolja azok rokon értelmű kifejezéseit? K értelmező kéziszótár J idegen szavak és kifejezések szótára L szinonima szótár 8.Melyik kiadó adta ki1992-ben az Ablak-Zsiráf gyermeklexikont? A Móra Kiadó O Alexandria Kiadó I Apáczai Kiadó 9. Mi az élőfej az ÉKSz 774. oldalán? H könyvhét L könyöradomány, könyvnyomtatás C könyvnyomtatás 10. Művészi élményt nyújt és közben szórakoztat. I szakirodalom A szépirodalom Ó ismeretterjesztő irodalom Ha a helyes válaszok előtti betűket bekarikázod Fehér Klára egyik gyerekeknek szóló könyvének címét kapod. Megfejtés: Totó Az írás és a könyvtár történetéről 1. Milyen írás a mi írásunk? latin betűs, hang írás 2. Mire írtak az egyiptomiak?.papiruszra 3. Honnan származik a papírkészítés tudománya?.kínából 4. Ki volt az európai könyvnyomtatás feltalálója? Johannes Gutenberg 5. Mi a kódex első, díszes betűjének a neve? iniciálé 6. Ki volt az első magyar nyomdász? Hess András 7. Mi a könyvtár görög elnevezése? Bibliotéka 8. Hol volt Magyarországon a legrégebbi könyvtár? Pannonhalmán 9. Mi volt Mátyás király könyvtárának a neve? Bibliotheca Corviniana 10. Mikor alapította gróf Széchenyi Ferenc a magyar közgyűjteményű könyvtárt? 1802 A könyv útja - társasjáték 3-4. osztálynak. Találjanak ki a gyerekek játékszabályokat! 7

8 A kiadó, miután eltervezte, milyen könyvet kíván megjelentetni, megkéri az adott témakörben jártas szakembert a szöveg megírására. A számítógép nyomtatója kiadjaimmár nyomdai betűkkel- az első levonatot. A kiadó, vagy annak egy munkatársa, a szerkesztő vagy a lektor elolvassa és elbírálja (lektorálja) a szöveget. Ha megfelelőnek találja, elfogadja. A szerkesztő előkészíti a kéziratot, azaz kijavítja hiányosságait (helyesírás, mondatszerkesztés, írásjelek stb.). A szedőteremben a szedő-mintha csak írógépen írna- beviszi a szöveget a számítógépbe. Ezt a levonatot elolvassa a szerző és a kiadói korrektor. A művészeti szerkesztő kiválasztja az illusztrációkat: fotókat, rajzokat, térképeket készíttet. A tervező egy oldalpáron bemutatja a képek és a szöveg elhelyezését. Több megoldást is ajánl. A tördelés, vagyis a forgatókönyv elkészítése hosszadalmas és aprólékos munka. A kinyomott íveket hajtogatják, füzetszerűen összeillesztik, és a lapokat varrással vagy ragasztással összefogják. Végül felrakják a borítót. A kiadó megszervezi, hogy a szerző valamelyik könyvesboltban dedikálja művét, így az író személyesen találkozhat olvasóival. Elektronikus készülék segítségével pontokra bontják a képet, hogy a legapróbb színkülönbségeket is érzékeltetni lehessen. Az íróval kötött szerződés és a könyv megjelenése között kb. 1-2 év telik el, néha még több is. A műszaki szerkesztő végleges méretű és elhelyezésű oldalpárokat készít a szövegből a képekkel. Az imprimatúrát a szerző és a szerkesztő ellenőrzi, majd aláírja, hogy a könyv nyomtatható. A fűzött vagy kötött könyveket a kiadó raktárába szállítják. Kezdődhet a nyomtatás! Egy nyomtatógépen óránként 7000 színes ív készül el, amelyek mindegyikén 64 oldal fér el. Néhány nappal később a könyvesboltok megkapják az újdonságot. A könyvet most már ki-ki saját ritmusa szerint, ott és akkor olvashatja, ahol és amikor kedve tartja. A forgatókönyv alapján minden képen bejelölik a szükséges nagyítás vagy kicsinyítés mértékét. Móra Ferenc A századik könyv című elbeszélésének felolvasása. Beszélgetés az olvasás fontosságáról. (3-4. osztály). Bölcsességek a könyvről: vitakör O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások: keresés- könyv Megzenésített gyermekversek hallgatása, rajz készítése. Kaláka 8

9 Legkedvesebb könyvem bemutatása. Miért ez a legkedvesebb könyved? Kitől kaptad? Hozzanak otthonról egy-egy könyvet, rendezzetek belőlük börzét. Az osztály könyvtárának rendezése cím vagy szerzők szerint. Krumpli-nyomda: Vágjatok félbe egy krumplit, rajzoljátok rá a nevetek kezdőbetűjének tükörképét majd késsel vágjátok ki. Sűrű temperával indulhat a nyomtatás. Ha összedolgoztok más szavakat is ki tudtok nyomtatni. Az iskola faliújságára: Az írás fejlődése Barlangrajzok: az emberiség legrégebbi írásos emlékei, az őskorból maradtak ránk. Tárgyírás: rováspálca, csomójel, kagylófüzér- tárgyakat rajzoltak le, ezek a rajzok emlékeztettek vagy figyelmeztettek. Képírás (piktográfia): tárgyakat ábrázol, melyek egy-egy szót, vagy egy mondatot jelentenek. Fogalomírás (ideogramma): a képeket elsődleges jelentésükön kívül, más összefüggésben is használtak. Ékírás: Kr.e. 4. sumérok használták Mezopotániában. Agyagtáblára ék alakú jeleket írtak háromszög alakú pálcikákkal. Hieroglif írás: kb évvel ezelőtt az egyiptomiak díszírása, a jelek száma 1000 körüli. A kínai jelek száma , noha belőlük mindössze 5000-et használnak. Szótagírás: a mükénéi kultúra görögjei használták, és mindmáig használják az induk. Hangírás: a mi írásunk- a latin betűs írás, melyet ma is használunk- a görög ábécé egyik változatából alakult ki. Érdekességek Gutenberg találmányának lényege az volt, hogy az ismert fatáblák helyett valamennyi betű tükörképét megformázta, és ólomból kiöntötte. A mozgatható betűket tetszés szerinti mennyiségben lehetett előállítani, és egy betűszekrényben rendben tartani. A szedő az egyes betűket szavakká és mondatokká rakja össze. Sort sor után tölt ki, míg egy oldal elkészül. Megfelelő nyomdafestéket is készített Gutenberg. Mátyás király uralkodásának tizenötödik évében került sor az első magyar nyomda felállítására tavaszán a király meghívására Budára érkezett Hess András, aki Rómában tanulta a nyomdász mesterséget. Két könyvet nyomtatott, a Magyarok krónikája és A költői legendákról című műveket. Az első magyar szöveget sokszorosító nyomdát 1537-ben Sárvár mellett alapították. Bibliotéka: görög eredetű szó, jelentése könyvtár. 9

10 Az Árpád-ház egyik királya, Kálmán ( ), akit Könyves Kálmánként emlegetünk, melléknevét onnan kapta, hogy a korabeli tudomány iránt a kortárs királyokhoz és udvari emberekhez képest szokatlan érdeklődést mutatott. A legrégebbi magyar könyvtár, a Győrtől 18 km-re lévő bencés kolostorban, Pannonhalmán volt. A XV. század legnagyobb könyvgyűjteményei közé számított ( ezernél is több kötet) Mátyás király budai könyvtára a Bibliotheca Corviniana. A drága könyveket Mátyás király hollós címere díszítette. Ezért nevezték corvináknak. A gyűjtemény kézírásos kódexeket és nyomtatott könyveket is tartalmazott. A magyar nemzeti könyvtárat, az Országos Széchenyi Könyvtár alapját gróf Széchenyi Ferenc ( Széchenyi István apja) teremtette meg azzal, hogy 1802-ben a nemzetnek ajándékozta nagycenki könyvtárát. Az OSzK mai helye a budai királyi palotában található. Bölcsességek: A könyv tanít, nevel és szórakoztat. A könyv a legjobb barát. Amilyen a könyv, olyan a gazdája. A könyv a legszebb ajándék! A könyv néma tanító. Rendezzetek vitakört! Én azt állítom, hogy a könyv..., mert. Akinek más a véleménye, az a vállamra teszi a kezét, helyet cserélünk és elmondja az ő érveit. Keressetek ti is hasonlókat O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvében! Versek, gondolatok a könyvekről: Tarján Iza: Olvasni jó Szó ami szó, Ha szép a szó, Versben a szó, Olvasni jó: örömadó játszadozó, Mulattató, igazmondó, szívhez szóló, Tanítgató. Vigasztaló. Elvarázsló Szeressétek a könyvet, a tudás forrását /Gorkij/ Szabó Lőrinc: Könyvek otthon Gyűlt már saját könyvtáram is. Előbb fióknyi volt, majd az asztalra nőtt, szétáradt s polcokra kérezkedett. Könyvre költöttem minden pénzemet 10

11 Szabó Lőrinc: Olvasás Mint a csillagokat a távcsövek, Úgy húztam körém, s egyre közelebb, Könyveken át a Világ Tényeit: Éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig A könyvek a könyvtárban kezet fognak egymással, hogy együtt képviseljék az emberről, a világról szóló ismeretek egészét. ( Könyves- Tóth Lilla) Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelnet kapjanak, te kellesz, olvasó. ( Kosztolányi Dezső) A könyvet szép, de csalfa tündér lakja: Ha fölnyitod, megkapja szívedet, És fölvisz a legragyogóbb csillagra. ( Petőfi Sándor: Szomorú éj) Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell, Hogy a könyvnél több az élet és az Ember: Mert a könyv is élet, és él, mint az ember- Így él: emberben a könyv, s a könyvben az Ember. ( Babits Mihály: Ritmus a könyvről) Szép Ernő: Könyv Nincs könyv olyan drága, Hogy olcsó ne lenne, Annyi, annyi kincs van benne. Olyan jó pajtásunk, Hogy ott lakik nálunk, Tőle soha el nem válunk. A könyvtári polcokon a könyvek sorrendjét a raktári jelzet határozza meg, amely betűkből és számokból áll. A szerző nevét rövidítő betűjel és mellette a kétjegyű Cutter szám (ejtsd katter). Egy amerikai könyvtáros által kidolgozott rendszer a könyvek betűrendes elhelyezésére. Például: Petőfi P65 Az ismeretközlő műveket tartalmuk szerint csoportosítjuk. 10 főosztályt különböztetünk meg 0-9 között, az Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO szerint. A könyvtári ábécé a nemzetközi ábécére épül. Nem tartalmazza a magyar ábécé összes betűjét, a hosszú magánhangzókat és a két- és többjegyű mássalhangzókat, de az ö, az ü és a sz betűt kivételnek tekinti. A szótár betűrendbe sorolt szójegyzék, a nyelv szókincsét, vagy annak egy részét tartalmazza. A könyvek fajtái tartalom szerint: Szépirodalom: a népköltészeti alkotások,, írók, költők művei, melyek olvasása hozzásegít a világ megismeréséhez, művészi élményt nyújt és szórakoztat. Szakirodalom vagy ismeretközlő irodalom: valamely tudomány, szakma, ismeretág eredményeinek leírását adja. Olvasása ismereteket nyújt számunkra, segítséget a tanulásban. 11

12 EURÓPA Választható tevékenységek: Országonként feldarabolt Európa térkép kirakása. Ország- főváros- zászló Feladatlap kitöltése (3-4. osztály). Szókártyákkal ( országok- fővárosok- zászlók) párosító játék ( 1-2. osztály). Európai épületek - felismerő feladat (faliújságon) Rejtvények- nemzetek Európai zászlók készítése, festése. Pl. Mindenki kihúzza az egyik ország nevét, aminek elkészíti a zászlaját. Utána játszhattok felismerő, kitaláló játékot. Kedvenc tudnivalók (a faliújságon) IGAZ-HAMIS játék Megfejtés: I, H, I, I, H, H, H, H, H, I, I, I, H, H, Híres európaiak Rejtvény Európa TOTÓ Megfejtés: X,2,1,1,X,2,1,X,2,1,1,2,X,2 Európai gyerekjátékok közül egy megtanulása. Európai gyerekdalok közül egy megtanulása. Tablókészítés: gyűjtsetek képeslapokat, képeket és mutassatok be egy választott európai országot! Ország, város játék EURÓPA - Csak európai neveket írhattok be! 3-4.o. ország város folyó híres ember M B S H R 1-2.o. ország város növény állat M m B b S s H h R r EURÓPA TOTÓ 1. Melyik nemzet zászlaja nem piros-fehér-zöld színű? 1. olasz 2. bolgár X. holland 2. Melyik európai ország nem tagja az Európai Uniónak? 1. Magyarország 2. Svájc X. Németország 3. Melyik Európa legmagasabb hegycsúcsa? 1. Mont Blanc 2. Mont Everest X. Kilimandzsáró 12

13 4. Melyik két európai országot köti össze a Csalagút? 1. Angliát és Franciaországot 2. Angliát és Írországot X. Olaszországot és Szicíliát 5. Melyik a legnagyobb európai ország? ( Oroszországot nem számítjuk bele!) 1. Spanyolország 2. Svédország X. Franciaország 6. Közép-Európának melyik a legnagyobb tava? 1. Genfi-tó 2. Balaton X. Fertő-tó 7. Melyik tenger határolja északról Európát? 1. Jeges-tenger 2. Földközi-tenger X. Égei-tenger 8. Melyik autómárka nem német? 1. Porsche 2. BMW X. Ferrari 9. Kinek az alkotása a Mona Lisa? 1. Michelangeio 2. Leonardo da Vinci X. Botticelli 10. Melyik Közép-Európa fő folyója 1. Duna 2. Szajna X. Elba 11. Melyik hegység határolja keletről Európát? 1. Ural 2. Alpok X. Kárpátok 12. Melyik mesehős olasz származású? 1. Nils Horgerson 2. Pinokkió X. Pumukli 13. Melyik nemzet étele a croissant? 1. olasz 2. belga X. francia Hol keletkezhet lavina? 1. Magyarország 2. Ausztria X. Görögország Népek játékai Anglia fogóváltozatok: Bogey- mumus: Kijelölünk egy házat, ebben áll egy játékos, a mumus. Tetszés szerinti időpontban útnak indul valamelyik irányban, a többiek tisztes távolságból árnyékként követik, és csúfolják. Egyszerre a mumus megfordul és elkezd visszafelé futni a házába. Ha ezen az útvonalon valakit el tud fogni, az kiesik, és nélküle folytatódik a játék. 13

14 Ape tag majomfogó: Egyszerű fogócska, amelyben azonban a fogó köteles majomszerűen utánozni azt, amit az éppen üldözött csinál. Pack quat - Csapd agyon a szúnyogot! Ebben a fogóban az üldözöttek valamilyen tárgyat (ütőt) visznek magukkal. A fogó csakis azt a játékost üldözheti, akinél a tárgy van. Ha azonban már nagyon szorongatott helyzetben van az üldözött, továbbadhatja a tárgyat, így az elfogás alól felszabadul. Ha megfogja azt, akinél a tárgy van, akkor az lesz az új fogó. Touch wood Érintsd a fát! Ebben a fogóváltozatban a fogó az ördög. A menekülők mentesülnek a megfogástól, ha fát vagy vasat érintenek. A fa, fém megfogása megszabadít az ördög varázslatától. Moldva - szlovák kavicsjáték A játékos egy dió nagyságú tárgyat, kavicsot dob a magasba. A célja, hogy az a lábához a lehető legközelebb érjen földet. A dobás magasságát előre meghatározzák a játékosok ( pl. faág, háztető vagy ablakpárkány stb.) A visszahullott kavics távolságát a dobó játékos lábától egy bottal mérik. Akinek a kavics a lábához a legközelebb hullott le, az lesz a győztes. Bulgár játék - Csirkék A résztvevők egy tyúkot és egy kakast választanak. A többi játékos a tyúk mögött helyezkedik el, ők a csibék. A kakas egy körülhatárolt helyen tesz-vesz, ásást utánoz. A tyúk azt mondja bevezetőül: kot-kot, a csibék: piu-piu. A tyúk csibéit fel-alá vezeti, aztán a kakas elé lép és így szól: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Tyúk: Kakas: Mit csinálsz? Magtárat ások. Minek a magtár? Edények lesznek benne. Minek az edény? Tengerit tárolni. Minek a tengeri? Csirkét etetni. Honnan vannak a csirkék? A hátad mögött. Hisz ezek az enyémek. Mindjárt megszerzem őket! Azzal a kakas elindul, hogy megfogjon egy csirkét. A tyúk kiterjesztett kezekkel (szárnyakkal) próbálja megakadályozni ebben. A kakas a tyúkot megkerülni igyekszik, hogy elragadja a sor végén álló csirkét. Ha ez sikerült neki, a csirke kimarad a játékból. Addig folytatódik a játék a kérdés felelet ismétlésével, míg minden csibe el nem fogy. Szerepcserével kezdődhet újból a játék. 14

15 Német játék - Üsd a medvét! A játékosok körben állnak. A kör közepén egy zsámolyon a medve ül, mellette áll az őrzője. A medve és az őr egy félméteres kötél két végét fogják, amelyet a játék során sem engedhetnek el. A köríven elhelyezkedők megpróbálják a medvét megérinteni úgy, hogy őket ne foghassa el sem a medve, sem az őr. Ha kettejük közül valamelyik megfog egy játékost, az a játékos elfoglalja a medve helyét, a medve lesz az őr, a volt őr pedig beáll a játékosok közé. A támadás során a medve nem állhat fel, a zsinórt végig fogniuk kell. ( Zsinór helyett foghatják egymás kezét. Finn játék - Égető labda Egy kört (átmérője 6-8 m) rajzolunk a földre, ezen belül helyezkednek el a játékosok. Az égető a körön kívül áll a labdával, és igyekszik megdobni egy játékost. Ha ez sikerül, az eltalált játékos körön kívül megy, és az égető segédje lesz. Most már egymásnak is dobhatják a labdát, hogy a körön kívül állókat megtévesszék. Így a körben állók száma csökken, a körön kívül nő. Aki legutolsónak marad a végére, az a legügyesebb, az nyer. Olasz játék - Baromfipiac Legalább 6-8 játékos játszhat. Az egyik lesz a kofa, a másik a vásárló. A többiek leguggolnak, és karjukkal átfogják a térdüket, ők a kiscsirkék. A vásárló a kofa elé lép, és megkérdi: Van-e csirke eladó? A kofa válaszol: Hogyne, nagyon szép csirkéim vannak. Vevő: Megnézhetem? Kofa: Csak tessék! A vevő a csirkék mögé megy, és sorban megérinti őket.: Ez nem tetszik nekem, mert túl öreg. Ez rágós húsú! Ez nagyon sovány. Ez túl bőrös. stb. Az egyiknél aztán azt monda: Ez igen, ezt megveszem! Ekkor a kofa és a vevő a kiválasztott csirkét a két karjába karolva felemelik, és így szólnak: Te jó csirke vagy. Összekulcsolod a kezed és nem nevetsz! Ha az áldozatul választott mosolyogni, nevetni kezd, illetve a karját szétnyitja, a játékból kiesik. Svájci játék - Jó reggelt, vadász! A résztvevők körben állnak, egy vadászt választanak, aki a játékosok mögött körben jár. Váratlanul valakinek megérinti a vállát, mire a megérintett szembefordul, kezet fog vele, azt mondja: Szép jó reggelt, vadász! Ugyanekkor el is indul a vadásszal ellentétes irányba a kör mentén, a játékosok mögött. Félúton természetesen találkozni fognak, akkor ismét megállnak kezet fognak, és a megérintett azt mondja: Szép jó reggelt, vadász! Ismét futnak tovább, és aki előbb ér az üresen maradt helyre, az beállhat, és a másik lesz az új vadász. Népek éneke: Európai gyerekdalok I. kötetéből Európai gyerekdalok II. kötet osztrák: 10. Ha Tirolban jársz német: 4. Kakukk, kakukk 12. Nyuszi Gyuszi fekszik 5. Szállongó szél 13. Hej, Csipkerózsa szép kislány 7. A gazda rétre megy dán: 33. Menetel az ezred norvég: 10. Jer, aranyszőrű 15

16 finn: 36. Hull a hó is 13. Mond anyóka francia: 46. Táncolunk, diridon olasz: 16. Ha táncolni nem kívánsz holland: 60. A fák mögött 17. Ibolya kelyhe horvát: 70. Édesanyám rózsa 18. Nézd, itt az ingó-bingó lengyel: 78. Itt sétál, ott mászkál román: 26. Csipkebokor zöld levele 79. Gyere, tapsolj, toppants 27. Jön egy varjú a malomba 28. Erre gyere, arra svájci: 36. Te, varga, hej mari-cseremisz: 57. Ág, ág, kicsi ág orosz: 61. Sej, haj, eldaloltunk Forrásmunkák: Lukácsy András: Népek játékai, Móra Kiadó Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. kötet, Zeneműkiadó,1966. Hírességek Ha helyesen karikázod be a betűket, megfejtésül egy magyar vonatkozású történelmi eseményt kapsz! A helyes megoldást aláhúzással jelöltem. A nemzetiségeket is önállóan kellett beírni. név Albert Einstein Antoine de Saint Exupéry Bartók Béla Johannes Gutenberg Hans Christian Andersen Giuseppe Verdi Móra Ferenc Munkácsy Mihály Pablo Picasso Szergej Szergejevics Prokofjev Vincent van Gogh zeneszerző író festőművész feltalálótudós nemzetisége E R T H német I O U Z francia N O P Ő magyar D S A F német F O G U dán G K J H olasz R L T Z magyar Ű Á A É magyar V B L N spanyol Á Ú Ó E orosz Z J S T holland Megfejtés:honfoglalás 16

17 Nevezetes európai épületek Melyik ország, melyik városában találhatók a következő híres épületek? Minden épületről egy-egy képet láthatnak a gyerekek. Ezeket kell a nevükkel, az ország és a város nevével párosítani. (A képek megtalálhatóak az interneten) A, Németország- Berlin: Brandenburgi kapu B, Franciaország- Párizs: Eiffel-torony C, Spanyolország- Barcelona: Sagrada Família D, Franciaország- Párizs: Notre Dame E, Görögország- Athén: Akropolisz F, Olaszország- Velence: Rialto - híd G, Magyarország- Budapest: Parlament H, Olaszország- Pisa: Pisai ferdetorony J, Nagy-Britannia- London: Big Ben K, Nagy-Britannia- London: London Eyes L, Olaszország-Róma: Colosseum M, Németország-Köln: Kölni székesegyház 17

18 FILMEK Optikai játékok készítése FORGÓ CSODA Anyagszükséglet: 8cm átmérőjű kör két ellentétes oldalába befűzve fonal. Az egyik oldalán egy ember, aki a kezét kinyújtja, a másik oldalán egy felfelé szálló léggömb. Vagy: az egyiken fiú rúg az egyik lábával, a másikon egy labda repül. PÖRGETETT FÜZET Anyagszükséglet: füzet, vagy könyv, aminek a jobb sarkának minden oldalára egy lufit rajzolunk, de kicsit mindig magasabbra. Vagy fejet, aminek a szája lefelé kezd görbülni, majd el kezd sírni is. SZTROBOSZKÓP Anyagszükséglet: egy közös az osztálynak a leírás alapján. Gyerekenként 56X4 cm-es 16 négyzetre felosztott papírcsík LEGYEZŐS JÁTÉK Anyagszükséglet : két kisebb papírlap, ceruza a pörgetéshez. Rajzfilm figurák felismerése, megnevezése Írjátok le egy lapra a figurák nevét, vagy a film címét amiben szerepeltek, majd vágjátok szét a lapokat, és színezzétek ki!

19

20 Artúr 2. Shrek 3. Dexter laboratóriuma 4. Garfield 5. Teletubies Lala 6. Snoopy kiskutya 8. Macskaarisztokrat ák Marie 9. Aladdin Abu 10. Micimackó 11. Ariel Sebastian 12. Hamupipőke Guszti és Jack 13. Lilo Stich 14. Bolondos dallamok Csőrike 15. Pokemon 16. Pindur Pandurok Sziporka 17. Sailormoon Bunny 18. Pókember 19. Spongyabob 20. Maci Laci 21. Mickie egér Minnie 22. Egy bogár élete Fürge 23. Bambi 24. Dumbó 25. Verdák 26. Oroszlánkirály 27. Digimon 28. Scooby- Doo, Bozont 29. Szépség és a Szörnyeteg Cogsworth 30. Pinokkió Rajzfilm slágerek Címek kitalálása rövid részletek alapján. (Magnókazettán) 1-2. o. Beszélgetés a legkedvesebb rajzfilmjeikről, egy-egy figura lerajzolása, kiállítás készítése. 20

21 3-4. o. Fogalmazás írása: Kedvenc rajzfilmem (Miért ez a kedvenced? Melyik szereplővel tudsz azonosulni?) ÉS játék: Játék leírása: lapról mondja a játékvezető egy-egy mesefigura nevét. Aki először rávágja a párja nevét, a jutalmat kaphat ( cukorka, pont stb. ). Maci Laci ÉS Bubu Hófehérke ÉS a hét törpe Tom ÉSYerry Lolka ÉS Bolka Lilo ÉS Stich Szépség ÉS a Szörnyeteg Chip ÉS Dale Kököjszi ÉS Bobojsza Pumba ÉS Timon Frédi ÉS Béni Ed, Edd ÉS Eddy Loucien ÉS Wayne Tarzan ÉS Jane Szerényke ÉS Lukrécia Kukori ÉS Kotkoda Mazsola ÉS Tádé Ilma ÉS Vilma A hercegnő ÉS a kobold Guszti ÉS Jack Piroska ÉS a farkas Luise ÉS Lotte Susi ÉS Tekergő A kismalac ÉS a farkasok Kukori ÉS Kotkoda Ki mit tud a filmekről? Vetélkedő filmekről Játszhatjátok úgy, mint az És -t, vagy csoportonként, írásban is. 1. Milyen színű Marge haja? /kék/ 2. Henry Potter barátainak mi a neve? / Ron, Hermione/ 3. Kemény kalap és krumpliorrban hogyan nevezték a fagylaltost? / Bagaméri/ 4. A szerelmes hangjegyek II-ben mi volt Gabriella foglalkozása? / Úszómester/ 5. A Shrek II-ben mivé változott át Szamár? / ló/ 6. Milyen színű Puszedli haja? / szőke/ 7. Hol él Spongyabob? / víz alatt/ 8. Kinek a koboldja Pumukli? /Éder mester/ 9. Hogyan hívják a hupikék törpék faluját? / Aprajafalva/ 10. Hókuszpók macskájának a neve? / Sziamiaú/ 11. A Tininindzsa teknőcök tanítója? / Szecska mester/ 12. Ki Dexter nővére? / Dee-dee/ 13. Milyen különleges ismertetőjegye volt Némónak? / Hiányzott az egyik uszonya/ 14. Mitől tudnak nagyokat ugrani a gumimacik? / gumibogyó szörp/ 15. Melyik napot utálja Garfield? / hétfőt) 16. Mitől lesz erős Popey? / spenót/ 17. Ki utazott a vadludak hátán? / Nils Horgerson/ 18. Mi a neve Betmen autójának? / Bet-mobil/ 19. Ki Maugli ellensége? / Sírkán a tigris/ 20. Hová jár iskolába Henry Potter? / Roxford/ 21. Ki Mézgáék szomszédja? / Máris/ 22. Mi szeretne lenni Süsü? / rózsabimbó/ 23. Milyen állat Manfréd? / mamut/ Sid? /lajhár/ 24. Ki a 101 kiskutya ellensége? / Szörnyella/ 25. Mi a neve Kanga kicsijének? /Zsebibaba/ 26. Milyen állat Dr Bubó asszisztense, Ursula? / víziló/ 27. Hová kíséri el Picurt Pompon? / iskola/ 21

22 28. Vuk kacsája? /Tas/ 29. Ki a Vízipók barátja? /keresztes pók/ 30. Mi lett végül Mekk mester foglalkozása? / szabó- a tehénre varrt ruhát/ 31. Kinek varrtak kisnadrágot? / Kis vakond/ 32. A szerelmes hangjegyek I-ben mi volt a kosárcsapat neve? /Wildcats/ 33. Hogy hívták a Karib-tenger kalózaiban Jack Sparrow kapitány hajóját?/feketegyöngy/ 34. Mivé változik át Pecás kishúga ( Csilla) a Segítség hal lettem-ben? /tengeri csillag/ 35. Hogy hívják Pán Péter ellenségét? / Hook kapitány/ 36. Mi volt a Gyűrűk ura II-nek a címe? / A két torony/ 37. Kinek a tanítványa az ifjú Anakin Skywalker / Obi-Wan Kenobi/ 38. Mitől nőtt meg Pinokkió orra? / hazudott/ 39. Ki volt Tom Sawyer Legjobb barátja? / Huckleberry Finn/ 40. Mit akar kiásni a jégből Scrat? /mókusszerű/ Diavetítés TV készítése kartondobozból, tv adás. Találjanak ki műsorszámokat, mutassák be az osztály tv-ben! Anyagszükséglet: kartondoboz, filctoll, esetleg háttérnek rajz, drapéria Egész héten át dolgozhatnak egy igazi film elkészítésén. 1. Írjatok egy rövid forgatókönyvet. Lehet egy iskolai történet ami veletek történt, vagy ki is találhattok egyet. De egy mese is lehet. amit szívesen megfilmesítenétek. 2. Készítsetek szereposztást, szerezzetek be kellékeket, esetleg díszletet. 3. Próbáljatok a szereplőkkel, majd kérjetek meg egy szülőt, hogy egyik délután ( ha már mindennel elkészültetek) hozzon videó kamerát és vegye fel a ti filmeteket. 4. Nagyon izgalmas lesz majd megnéznetek a saját Osztályfilmeteket. 22

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Jakab Izabella-Erika Földünk nem játék! Ajándék!

Jakab Izabella-Erika Földünk nem játék! Ajándék! Jakab Izabella-Erika A projekt témája: A projekt megvalósításának helye: Hófehérke Óvoda A projekt célcsoportja: 3 7 éves óvodás gyermekek Bevezető gondolatok a témaválasztás indoklása Földünk békéje és

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

az Ongai Kulturális Egyesület első félévében egy tematikus, 3 előadásból

az Ongai Kulturális Egyesület első félévében egy tematikus, 3 előadásból XV. évfolyam 5. szám 2013. május Tartalomból: Pályázatok előrehaladásáról VIII. Ongai Kulturális Napok előzetes programterve Vesd Bele Magad! Sportegyesületi hírek Értesítés óvodai beiratkozás! Pálinkabíráló

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre,

Részletesebben

JÚLIUS. Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium

JÚLIUS. Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium JÚLIUS Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium JÚLIUS Áldás hava, Szent Jakab hava Henrik napja július 15. Az új kenyér sütésének

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Ismét a futóké volt az utca!

Ismét a futóké volt az utca! 1 XXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. JÚNIUS 30. ALAPÍTVA 1990-BEN MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4200 PÉLDÁNYBAN KÖZÉLETI LAP 25 XXVI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2015. JÚNIUS 30. Ismét a futóké volt az

Részletesebben

Az ifjúság házáról AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA. A hírújság megjelenését az NCA támogatja

Az ifjúság házáról AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA. A hírújság megjelenését az NCA támogatja AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Egy nemrég megjelent, az ifjúsági munkát összegzõ tankönyv (Ifjúságsegítés. Probléma vagy lehetõség az ifjúság? Szerkesztette Nagy

Részletesebben

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ

VISSZATEKINTŐ, ELŐRENÉZŐ 2012. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG pénzpiaci, majd a gazdasági válság sajnos nem állítható meg a A község határainál, ehhez nincsenek eszközeink, de hatását tudjuk mérsékelni. Ezek a nehézségek

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Négy kilométernyi falrendszer 15 futballpályán

Négy kilométernyi falrendszer 15 futballpályán KIKELET melléklet LIX. évfolyam 15. szám 2007. április 20. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 27-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA ÉlõDuna Projekt Négy kilométernyi falrendszer 15 futballpályán

Részletesebben

Jánossomorjai NAPLÓ. VIII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Jánossomorjai NAPLÓ. VIII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Jánossomorjai NAPLÓ VIII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft TARTALOMJEGYZÉK Ujjlenyomat az útlevélben 2. oldal Kezdődik az iskola 5. oldal Támadás a Karolina Kórházban 6. oldal Ifjú

Részletesebben

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Ingyenes forgalmazás, könyvtári rendszerben 1 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium

Részletesebben

A hét fotója. 3 Jó Pajtás

A hét fotója. 3 Jó Pajtás nyarat! 2 Gyönyörű A szeptemberi viszontlátásig kellemes és eseménydús nyári pihenőt kívánunk a tiniknek, a pedagógusoknak, a Jó Pajtást olvasó szülőknek, nagyszülőknek, továbbá a lap valamennyi barátjának,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

II/1. A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában

II/1. A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában II/1 2 0 1 0 TÁMOGATJA AZ NCA NEMZETKÖZI KOLLÉGIUMA ÉS A KOPPÁNMONOSTORI RÉSZÖNKORMÁNYZAT A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában 2 Programajánló Filmajánló hideg téli

Részletesebben

www.teremtesunnepe.hu

www.teremtesunnepe.hu Teremtés hete, 2014. A tanulmányt az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport tagjai készítették: Béres Tamás (evangélikus) Ifj. Gyimóthy Géza (református) Khaled László (metodista) Kodácsy Tamás (református)

Részletesebben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2006 A kiadványban szereplő versenyek jegyzéke versenyleírások, feladatlapok, megoldások, fényképek

Részletesebben

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső

Fasti. Húsvétjaim. 3 Jó Pajtás. Kedves Lennert Géza! Kosztolányi Dezső 2 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tininek, a pedagógusoknak, szülőknek, lapterjesztőknek és az újság valamennyi barátjának, támogatójának. A következő, 15. száma április 19-én jelenik meg. 3

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 3. SZÁM. Láthatár. Diákszemmel. Láthatár. Láthatár. Diákszemmel. Tanterem. Lélekjelenlét. Óvoda. Szülői szemmel. Tanterem.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 3. SZÁM. Láthatár. Diákszemmel. Láthatár. Láthatár. Diákszemmel. Tanterem. Lélekjelenlét. Óvoda. Szülői szemmel. Tanterem. Láthatár 1. 12. Magyarul, óvodától egyetemig 2. 6. Forradalom utca 48. történelmi vetélkedő kamerák előtt Diákszemmel MAGYAR 3. 2014. 3. SZÁM Életemben nem kaptam még ilyen kicsi jegyeket a kolozsvári

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Hitélet... 3 Múltidéz õ... 5 Mezõgazdaság... 8 Gyermeksarok...

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

Katonáink emlékére...

Katonáink emlékére... mindenkinek van véleménye 2009. január III. évfolyam, 1. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Ne feledd a tért, ahol elestek ôk, a földet se feledd, bárhol hulltak el ôk, fajtánk hû férfiai. Katonáink

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa WEKERLE A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a 2007. június 20. Tartalomjegyzék Megjelenik negyedévenként XIII. évfolyam, 2. szám Nagy Tamás: Tisztelt wekerlei

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben