J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén, április 28-án, a Polgármesteri Hivatal, A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián Bála, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós. Távolmaradását előre jelezte: Székely Attila képviselő Tölli László képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Kissné Páska Andrea pü. irodavezető Volcz Zoltánné testületi irodavezető Harcsásné T. Krisztina műszaki ügyintéző Rupp Zoltán építéshatósági irodavezető Meghívottak: Kertész Gyula Vízmű ügyvezető Lakatos Istvánné GY-M-E Kft. gazdasági vezető Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető Szabó Zsolt IVK Kft. ügyvezető Spaitsné Rónaszéki Mária iskolaigazgató Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Döntés a 3/2010. (II. 23.) számú, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról. Gáspár Krisztián képviselő: Ez a rendelet a évi költségvetést módosítja. Az anyagban számos módosítás van, ami nincs írásban indokolva. Szerinte ez így nem előterjeszthető. Nem 1

2 jó elv, hogy hoznak egy virtuális költségvetést, amit később a zárszámadáshoz módosítanak. A maga részérő nem támogatja. Gyenes Levente polgármester: Megkérdezi Jegyző urat, hogy jogszabály szerint járnak-e el? Varga Ernő jegyző: Igen, jogszabály szerint járnak el. Gyenes Levente polgármester: Aki a 3/2010. (II. 23.) sz., az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotja az 11/2011. sz. rendeletét a 3/2010. (II. 23.) számú, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. 2. napirendi pont: Döntés a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról. Gáspár Krisztián képviselő: Jól látja, hogy a zárszámadás a költségvetés módosítása szerint készült el? Az iskolák beszámolói jóval meghaladják a fenntartó beszámolóját. Gyenes Levente polgármester: Megkérdezi Jegyző urat, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásakor jogszerűen járnak-e el? Varga Ernő jegyző: Igen, jogszerűen járnak el. Gyenes Levente polgármester: Aki a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon. 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotja az a évi költségvetés végrehajtásáról. 12/2011. sz. rendeletét 3. napirendi pont: Döntés a évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról. Gáspár Krisztián képviselő: Megkérdezi a Könyvvizsgálót, hogy a könyvvizsgálói jelentést a módosított költségvetés szerint készítette-e? 2

3 Kanász Péterné könyvvizsgáló: A könyvvizsgáló jelentés az egyszerűsített éves beszámoló alapján lett auditálva. Gyenes Levente polgármester: Minden évben így szoktak auditálni? Kanász Péterné könyvvizsgáló: Igen, mert így a jogszerű. Gyenes Levente polgármester: Aki a évi könyvvizsgálói jelentést elfogadja, szavazzon. 68/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 4. napirendi pont: Döntés a 4/2010. (III. 17.) sz. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról szóló rendeletének módosításáról. Nincs. Aki a 4/2010. (III. 17.) sz. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról szóló rendeletének módosításával egyetért, szavazzon. 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotja az 13/2011. sz. rendeletét a 4/2010. (III. 17.) sz. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról szóló rendeletének módosításáról. 5. napirendi pont: Döntés a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. Gáspár Krisztián képviselő: Itt egy cég beszámolójáról beszélnek. Jó lenne, ha a cégek ügyvezetője pár szóban előadná a évi beszámolót. Ezt így kellene csinálni, mert mindenhol így van. A kiküldött anyagban az 1. sz. mellékletet nem tudta megnyitni. Gyenes Levente polgármester: Az 1. sz. mellékletet mindenki más meg tudta nyitni. Aki a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon. 69/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: 3

4 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 6. napirendi pont: Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. Gáspár Krisztián képviselő: Egy viszonylag bő beszámolót kaptak, amit megköszön. Ha jól értelmezi, a strand üzemeltetésénél látszik, hogy 2010-ben nagyobb létszámban jelentek meg a strandolók, ennek ellenére a bevétel 6 millió forinttal kevesebb. Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető: Nem lett a beszámolóba leírva, hogy kevesebb volt a bevétel. A teljes strandbevétel nem egyezik a jegybevétellel. Ami elmaradt, az nem a jegybevétel, az a tavalyihoz képest nőtt, de az előző évekhez képest csökkent a bérleti díj. Gyenes Levente polgármester: 32 millió forint lett tervezve, mert ez volt a legjobb évük. Gáspár Krisztián képviselő: De akkor fent mért az van írva, hogy 25 millió forint. Tanulmányozta a piac árbevételét is, ami nyolc éve nem emelkedett. Mit lehet ezzel kezdeni? Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető: Ennek az az oka, amit már a beszámolójában is leírt, tehát a gazdasági számok romlása. Nagyon sok üzletközpont nyílt a közelben és ez nagy hatással van a piac bevételére is. A piac virágkora lejárt. Egyre kevesebb az odalátogatók száma. A stagnálás lassú visszaesést jelent. A piacon sajnos egyre több szabad hely marad. Gáspár Krisztián képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy a szemétszállítás költségénél az ügyfélszolgálat 2,2 millió forint értékben. Ez mit takar? Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető: Az ügyfélszolgálat ki van adva. Gáspár Krisztián képviselő: Kinek van kiadva? Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető: Az ESCORT Kft-nek. Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrő Város Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja, szavazzon. 70/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a Gyömrő Város Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 4

5 7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló. Gyenes Levente polgármester: Nagyon jól sikerült a szemétgyűjtési akció. Köszöni Hodruszky Lajos alpolgármester úr munkáját, mert nagyon jól beszervezte az egyesületeket. Ezután a Gyömrőn működő vállalkozásokat is érdemes lenne beszervezni. Mende felé működik egy illegális szennyvíziszap gyűjtő, ahol már gödröt sem ásnak, csak egyszerűen leeresztik a szennyvizet. Valamilyen módon el kell járni a szakhatóságok felé. Neki a vállalkozó azt mondta, hogy a gyömrői szennyvíztisztító nem tudja fogadni őket. Kertész Gyula ügyvezető: A szennyvíztelep be tudja fogadni a szennyvizet, csak fizetni kell érte. Gyenes Levente polgármester: Aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon. 71/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a polgármesteri beszámolót elfogadja. 8. napirendi pont: Jelentés a lejárt idejű határozatokról. Nincs. Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon. 72/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja napirendi pont: Döntés KMOP kódszámú, az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázat benyújtásáról, valamint az önrész biztosításáról. Gáspár Krisztián képviselő: Az anyagban nincs benne, hogy melyik épületre pályázik az önkormányzat. Gyenes Levente polgármester: Az A épület akadálymentesítésére pályáznak. 5

6 Gáspár Krisztián képviselő: Nem lát előterjesztést. Véleménye szerint a képviselők nem értik, csak megszavazzák. Gyenes Levente polgármester: Megkéri Gáspár Krisztiánt, hogy ne minősítse le a képviselő társait. Aki a KMOP kódszámú, az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázat benyújtásával, valamint az önrész biztosításával egyetért, szavazzon. 73/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a VÁTI Kft. által kiírt KMOP kódszámú, az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati kiírásra. A projekt elszámolható költsége összesen: ,- Ft Az igényelt támogatás összege: ,- Ft vállalja, hogy a pályázott célok megvalósításához szükséges önrészt, ,- Ft összeget a évi költségvetésében biztosítja napirendi pont: Döntés a Gyömrő Városért Közalapítvány kuratóriumi tag megbízásáról. (Bodoki István nem kérte a téma zárt ülésen történő tárgyalását.) Nincs. Aki Bodoki István kuratóriumi tag megbízásával egyetért, szavazzon. 74/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: dönt arról, hogy a Gyömrő Városért Közalapítvány kuratóriumába tagként Bodoki István Gyömrő, Szent István út 62. sz. alatti lakost delegálja. Hat. idő: azonnal 10. napirendi pont: Döntés a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Nincs. Aki a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola közötti tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 6

7 75/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: dönt arról, hogy a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola Igazgatójának a 2006-tól évig terjedő időszakra vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal 11. napirendi pont: Döntés a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény közötti tevékenységéről szóló vezetői beszámoló elfogadásáról. Nincs. Aki a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény közötti tevékenységéről szóló vezetői beszámolót elfogadja, szavazzon. 76/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: dönt arról, hogy a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény Igazgatójának, a 2008-tól évig terjedő időszakra vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal 12. napirendi pont: Döntés a Bóbita Óvoda közötti tevékenységéről szóló vezetői beszámoló elfogadásáról. Nincs. aki a Bóbita Óvoda közötti tevékenységéről szóló vezetői beszámolót elfogadja, szavazzon. 77/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: dönt arról, hogy a Bóbita Óvoda Vezetője által elkészített, a 2006-tól évig terjedő időszakra vonatkozó szakmai beszámolót elfogadja. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal 7

8 13. napirendi pont: Döntés a Gyömrő Maglód Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. beszámolójának elfogadásáról. Gáspár Krisztián képviselő: Itt is az a vágya, hogy az ügyvezetőt szeretné látni, aki előadja a beszámolót. Véleménye szerint ez így lenne a normális. Gyenes Levente polgármester: A gazdasági vezető jelen van, az ügyvezető egyéb elfoglaltsága miatt előre jelezte távolmaradását. Spaits Miklós képviselő: A bizottsági feladatok azért vannak, hogy a napirendi pontokat előtte megtárgyalják. Minden bizottsági ülés nyilvános, ha kíváncsi, akkor tisztelje meg a bizottság munkáját és ne itt vitatkozzanak róla. Gáspár Krisztián képviselő: Nem tudja a bizottsági ülések idejét. Gyenes Levente polgármester: Aki a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. beszámolóját elfogadja, szavazzon. 78/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztisztító Kft évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 14. napirendi pont: Döntés a évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadásáról. Nincs. Aki a évi belső ellenőri összefoglaló jelentést elfogadja, szavazzon. 79/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: Vincent Auditor Kft évben elvégzett belső ellenőrzéséről készült összefoglalóját elfogadja. 15. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében ellátott Pedagógiai Szakmai Szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadásáról. 8

9 Nincs. Aki a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében ellátott Pedagógiai Szakmai Szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 80/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében ellátott Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás év tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 16. napirendi pont: Döntés a Gyömrői IVK Kft évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. Gáspár Krisztián képviselő: Ez a Kft. nem jött létre? Gyenes Levente polgármester: Ha egy Kft. Kft., akkor az létrejött. Gáspár Krisztián képviselő: A működni nem működik. Ezt ki akadályozta meg? Ez a cég kulcsfontosságú biztonságot jelenthetne, mert megteremthetné a Gyömrőn és környékén lévő ingatlanok hasznosítását. A meglévő területeken a vállalkozók lakóparkokat hoznak létre és a haszon is oda megy. Gyenes Levente polgármester: Ez egy létrejött cég, van beszámolója, csak nullás. Valóban iparterületek miatt hozták létre, de még nincs agglomerációs törvény, mely lehetővé tenné a működést. Megkérdezi Szabó Zsoltot az IVK Kft. ügyvezetőjét, hogy a működés hiányának az oka, hogy nem lett a cég az önkormányzat által kistafírungozva? Szabó Zsolt ügyvezető: Nem a tőke az oka. Nem volt hosszú a beszámoló, de a lényeg benne van, és ha valaki elolvasta, benne volt a jogszabályi rész is. Gyenes Levente polgármester: Felkéri a képviselőket, hogy az anyagot mindig tüzetesen olvassák át. Aki a Gyömrői IVK Kft évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon. 81/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Gyömrői IVK Kft év tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 9

10 17. napirendi pont: Döntés a Központi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. Nincs. Aki a Központi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon. 82/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Központi Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 18. napirendi pont: Döntés a Alapítvány a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának fejlesztése évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Nincs. Aki az Alapítvány a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának fejlesztés évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon. 83/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: az Alapítvány a Gyömrői Ifjúság Nyelvoktatásának Fejlesztésére év tevékenységét bemutató pénzügyi beszámolóját elfogadja. 19. napirendi pont: Döntés a Gyömrő Városért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Nincs. Aki a Gyömrő városért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon. 84/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Gyömrő Városért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 10

11 20. napirendi pont: Döntés a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Alapítványának évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Nincs. Aki a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Alapítványa évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, szavazzon. 85/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Alapítványának év tevékenységéről szóló éves beszámolóját elfogadja. 21. napirendi pont: Döntés a 400 millió forintos folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról. Gáspár Krisztián képviselő: Mekkora kamatköltséget jelent ez a 400 millió forintos hitelkeret az önkormányzatnak? Gyenes Levente polgármester: Megkérdezi a pénzügyi vezetőt, hogy tud-e pontos adatot mondani, vagy írásban küldi el a választ? Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Most nem tud pontos választ mondani, ezért majd írásban küldi el a választ. Egyébként azért volt szükség a meghosszabbításra, mert két nagy pályázat is folyamatban van. Gáspár Krisztián képviselő: A pályázatok finanszírozásának költségét nem lett betervezve a pályázatokba? Véleménye szerint ez lehetséges. Kissné Páska Andrea pü. irodavezető: Úgy tudja, hogy a most futó pályázatokba nem lehetett betervezni ezeket a költségeket. Gáspár Krisztián képviselő: Nézzék meg, mert akkor ezek a költségek nem a költségvetést fogják terhelni. Nem folyószámla hitelkeret formájában, hanem projekt hitel formájában juthat hozzá az Önkormányzat. Gyenes Levente polgármester: Megkérdezi Gáspár Krisztiánt, hogy írt már-e a cége KMOP városközpont rehabilitációs pályázatot? Gáspár Krisztián képviselő: Ilyet még nem, de hasonló nagyságrendűt igen. Gyenes Levente polgármester: Ivóvízbázis bővítésre írt már pályázatot? 11

12 Kertész Gyula vízmű ügyvezető: Valamilyen szinten igaza van Krisztiánnak abban, hogy vannak olyan pályázati hitelek, aminek a kamatai elszámolhatók, a pályázónak kell beletenni a pénzt és a végén kapja meg. Amikor az önrész is utófinanszírozott, akkor ezeknek a költségeknek rendelkezésre kell állnia. Gyenes Levente polgármester: Utána nézhetett volna, hogy ezek milyen pályázatok, mielőtt kérdezett. Gáspár Krisztián képviselő: Ez az információ most hangzott el, ezért javasolta, hogy nézzék meg. Gyenes Levente polgármester: Bízik a kollégáiban, és úgy gondolja, hogy megfelelő munkát végeztek és megfelelően megvizsgálták. Aki a ,- forintos folyószámla hitelkeret meghosszabbításával egyetért, szavazzon. 86/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással dönt arról, hogy az OTP Bank Rt-nél lévő ,- Ft összegű folyószámla hitelkeretet további egy évre július június 30. meghosszabbítja. Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal a felvett hitel és járulékainak futamidő alatt a költségvetésbe történő betervezésére és visszafizetésére. Megbízza a polgármestert, hogy a hitelszerződést kösse meg. 22. napirendi pont: Döntés a TÜF Nonprofit Kft. által igényelt folyószámla hitelkerethez nyújtandó tulajdonosi kézfizető kezességvállalás meghosszabbításáról. Gáspár Krisztián képviselő: A beszámolóban is szerepelt, hogy az önkormányzat folyamatosan előfinanszíroz, akkor minek a Kft-nek 40 millió forintos hitelkeret? Gyenes Levente polgármester: Az önkormányzat ebben au esetben csak kezességet vállal, nem érti mi a kérdés? Gáspár Krisztián képviselő: Az önkormányzat mindent előfinanszíroz a Kft-nek, akkor miért kell a hitelkeret? Gyenes Levente polgármester: Az önkormányzat nem mindent finanszíroz elő és vannak saját beruházásai is a cégnek. Ez úgy működik, hogy vannak olyan normatívák, amiket megkapnak előre, de vannak, amit csak sokkal később. Gáspár Krisztián képviselő: Igénybe lett a tavalyi évben véve a 40 millió forintos hitelkeret? 12

13 Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető: Folyamatosan igénybe lett véve, de, az igénybevett összeg folyamatosan változott, de hogy mennyi volt, azt csak a könyvelő tudja megmondani, de ha kell, utána néz. Gyenes Levente polgármester: Aki a TÜF Nonprofit Kft. által igényelt folyószámla hitelkerethez nyújtandó tulajdonosi kézfizető kezességvállalás meghosszabbításával egyetért, szavazzon. 87/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással dönt arról, hogy a Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. által a OTP Bank Nyrt-től igényelt maximum 40 millió forint összegű folyószámla hitelkerethez, mint a társaság kizárólagos tulajdonosa kézfizetői kezességet vállal. Felhatalmazza a Polgármestert, a kezesség vállalás nyújtásához szükséges nyilatkozat, illetve egyéb dokumentum aláírására. 23. napirendi pont: A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény kérelmének megtárgyalása. Nincs. Aki a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény kérelmével egyetért, azt támogatja, szavazzon. 88/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testülete dönt arról, hogy támogatja az általa fenntartott Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény referencia intézményi előminősítési eljárás megkezdését, ehhez a fenntartói hozzájárulást megadja. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal 24. napirendi pont: Dr. Szalay Éva fogorvos kérelmének megtárgyalása. Nincs. Aki dr. Szalay Éva fogorvos kérelmét támogatja, szavazzon. 13

14 25. napirendi pont: Bizottsági beszámolók elfogadása. 89/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testülete dönt arról, hogy elvi hozzájárulást adja és támogatja, hogy Dr. Szalay Éva fogorvos az Üllő, Pesti út 92. sz. rendelőjében OEP finanszírozott szájsebészeti szakellátást megszervezze. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal Nincs. Aki a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 90/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a VOKS Bizottság beszámolóját elfogadja. Nincs. Aki a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 91/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját elfogadja. Nincs. Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 92/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja. 14

15 Nincs. Aki az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 93/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját elfogadja. Nincs. Aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 26. napirendi pont: Interpellációk. 94/2011. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadja. Nincs. Sas Zoltán képviselő: A testület által elfogadott rovás táblák kihelyezésével kapcsolatban szeretne érdeklődni? Gyenes Levente polgármester: Már beszélt Papp Gyula fafaragó művésszel ebben a témában, de még két fontos feladatot adott neki, ahogy ezekkel végzett a táblák is kihelyezésre kerülnek. Kossuth László képviselő: Szeretne minden képviselőt meghívni a hétvégi gasztronómiai fesztiválra, ami két napos lesz. Mindenkit egy tál ételre szeretettel vár. Gáspár Krisztián képviselő: Még a tavalyi testületi ülésen beszéltek a malom épületről. Mi történt ezzel kapcsolatban? Gyenes Levente polgármester: Tárgyalt a tulajdonosokkal, akik 40 millió forintért szeretnék értékesíteni az ingatlant, de olyan rossz állapotban van, hogy valószínűleg föl fogják szólítani őket az ingatlan lebontására. 15

16 Gáspár Krisztián képviselő: A testület döntött Gróf Teleki Tibor díszpolgárrá avatásáról, de nem látja kint a falon a képét. Kéri, hogy ez mielőbb történjen meg. A Dózsa tanyával kapcsolatban mi történt, mert a lakók azt mondják, hogy még ugyanúgy állnak a vízben. Rupp Zoltán irodavezető: Van egy forrás, ami 50 éve ott van, holnap reggel 8.00 órakor jön egy geo-technikai szakember és véleményt alkot a helyzetről. Gyenes Levente polgármester: Ha kiderül, hogy valamelyik tulajdonos fúrt egy kutat és a pozitív kútból jön föl a víz, akkor meg fogják őket büntetni. Gáspár Krisztián képviselő: Polgármester úr említette, hogy volt Borbély János koronaőr megemlékezésén. Véleménye szerint nagyon kevesen jelentek meg. Kezdeményezni kellene részére a díszpolgári cím megadását. Gyenes Levente polgármester: Minden nagy gyömrői ember előtt meg kell hajolnia akár élnek, akár nem, de véleménye szerint a díszpolgári címet hagyják meg azoknak, akik élnek. Gondoljanak azokra, akik ma nagyon sokat tesznek. A múltból elő lehet kutatni nagyon sok történelmi személyt. Gáspár Krisztián képviselő: Mindig mintákat kell mutatni és akkor könnyebb eldönteni, hogy ki érdemes erre a címre. Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. K.m.f. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén, 2009. február 12-én, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

JEGYZŐKÖNYV. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatti alpolgármesteri

Részletesebben

1. napirendi pont: A Bóbita Óvoda falusi tagóvodájának bővítésére kivitelezési szerződés megkötése.

1. napirendi pont: A Bóbita Óvoda falusi tagóvodájának bővítésére kivitelezési szerződés megkötése. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2005. július 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés az orvosi ügyeleti szolgálat tárgyban kiírt pályázati eljáráshoz kapcsolódó ajánlat kiválasztásáról.

1. napirendi pont: Döntés az orvosi ügyeleti szolgálat tárgyban kiírt pályázati eljáráshoz kapcsolódó ajánlat kiválasztásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én, 08.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, 2012. június 18-án, a Polgármesteri Hivatal A épületének tárgyalótermében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Fülöp Szilvia pü. irodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Fülöp Szilvia pü. irodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én, 10.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető. Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.

JEGYZŐKÖNYV. Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető. Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 16 án, 14.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés volt önkormányzati közérdekű lakások átalakításáról.

1. napirendi pont: Döntés volt önkormányzati közérdekű lakások átalakításáról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2005. augusztus 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a :

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a : J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradását nem jelezte: Tanácskozási joggal részt vett: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrő, József Attila utca teljes felületének felújítására kiírt közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról.

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrő, József Attila utca teljes felületének felújítására kiírt közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2005. szeptember 23-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2008. április 21-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén, 2010. április 26-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. költségvetésének véleményezése

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. költségvetésének véleményezése JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bogdán Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Baji Beáta Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnok. Szabó László Dezső testvértelepülési koordinátor. Városfejlesztési Bizottság külső tag

JEGYZŐKÖNYV. Baji Beáta Gyömrői Rendőrőrs őrsparancsnok. Szabó László Dezső testvértelepülési koordinátor. Városfejlesztési Bizottság külső tag JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 23-án, 14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230. Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja. Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-01 100-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 22-én 17. 00 órakor a

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat 275/2011. (X. 12.) BVKt 276/2011. (X. 12.) BVKt 277/2011. (X. 12.) BVKt 278/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben