J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésén, február 12-én, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodurszky Lajos alpolgármester. Balogh Béla, Fábián Béla, Kanyó József, Kossuth László, Lepés Imre, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Spaits Miklós, Szabó László Dezső, Székely Attila, Szilágyi Árpád képviselő. Távolmaradását előre jelezte: Garamszegi Sándor képviselő Hajdú András képviselő Simon László képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné vezető főtanácsos Kissné Páska Andrea pü. irodavezető Meghívott: Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Kht. ügyvezető Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 14 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Szeretne még egy napirendi pontot felvetetni napirendi pontként a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás évi önkormányzati hozzájárulásainak megállapítása, a költségek felosztása témában. Aki a napirendi pont felvételével egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendi pont felvételé. Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.

2 2 Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Szabó László Dezső képviselő: Három témában szeretne napirend előtt szólni. Az első, hogy a Sirius rádió működése Laci István halála miatt megszűnt. A rádió háttérszervezeteként működő egyesületének működése okafogyottá vált. Az illetékes bíróság az egyesület bejegyzését törölte. A második, hogy kéri a testületet, hogy ismét foglalkozzanak a Regéc testvérváros témájával. Javasolja, hogy a testvérvárosi megállapodást július 4-én a Rákóczi Napok alkalmával kössék meg. Ebben kéri Hodruszky Lajos alpolgármester úr segítségét. A harmadik pedig, hogy Csehily László Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke több alkalommal megkereste a kisebbségi önkormányzat támogatásával kapcsolatban. Egyértelműen elmagyarázta neki, hogy kérelmüket nem külön témában, hanem évi költségvetési tervezetben tárgyalták. Mivel a módosító indítvány külön nem hangzott el a testületi ülésen, így ő is megszavazta a költségvetés tervezetet. Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért, hogy Regéc testvérváros témáját napirendként tárgyalják, szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, hogy napirendi pontként felvegyék Regéc testvérváros témáját. N a p i r e n d i p o n t o k t á r g y a l á s a : 1. napirendi pont: Döntés a évi költségvetési rendelet megalkotásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Lepés Imre képviselő: A januári testületi ülésen már tárgyalták a költségvetési tervezetet. Látja, hogy a költségvetési tervezet azóta szinte semmit nem változott. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a városvezetés továbbra sem állt el a 250 millió forintos hitelfelvételtől. Véleménye szerint a mostani helyzetben nem kellene hitelt felvenni. A kiadások csökkentését szükségesnek tartja. Reméli, hogy lesznek még olyan képviselők, akik nem támogatják a beterjesztett költségvetési tervezet elfogadását. Gyenes Levente polgármester: A most kiosztott táblázat szerint annyi módosítás történt a költségvetésben, hogy az Erzsébet iskolára szánt 200 millió forint 160 millió forintra csökkent, így a fennmaradó 40 millió forinttal, már 80 millió forint tartalékok képeztek. Aki ezzel a módosítással egyetért, szavazzon.

3 3 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazatta, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyetért a fennmaradó 40 millió forint tartalék kerethez történő átcsoportosítással. Gyenes Levente polgármester: Aki az első határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. 23/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy: A Gyömrő, 1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 18 m 2 területet, a Gyömrő, 1534 hrsz-ú társasházi tulajdonú ingatlanból 51 m 2 területet átcsatol az 1259 hrsz-ú Táncsics M. utca területéhez a körforgalom kialakítása érdekében. Megbízza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás előkészítésére és lefolytatására az intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal és folyamatos. Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. 24/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy: A Gyömrő, Bajcsy-Zs u szám alatti, 431 hrsz-ú ingatlanon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületét bővíti. Megbízza a polgármestert, hogy a bővítés építéshatósági engedélyezési eljárásának előkészítésére az intézkedést tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos. Gyenes Levente polgármester: Aki a harmadik határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

4 4 25/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött arról, hogy: a TÜF Kht évi üzleti tervét ,- Ft bevételi és ugyanakkora kiadási főösszegben állapította meg. Amely bruttó ,- Ft-ot saját bevételként a Kht., és ,- Ft-ot a TÜF Kht. által végzett közhasznú tevékenységek támogatására, a tulajdonos önkormányzat biztosítja: Amelyből: Működési támogatásra (igazgatás): Ft Működési támogatásra (karbantartás): Ft Parkfenntartásra: Ft Út-híd fenntartásra: Ft Gyepmesteri tevékenységre: Ft Sportcsarnok működési támogatásra: Ft Focipálya fenntartása: Ft Helyi busz járat üzemeltetése: Ft Vasútállomás: Ft Összesen: Ft Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos. Gyenes Levente polgármester: Aki a negyedik határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. 26/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,.0 tartózkodással döntött arról, hogy: a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak évben nem nyújt önkormányzati támogatást, az igényelt ,- Ft támogatást költségvetésében nem tervezi. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos. Gyenes Levente polgármester: Aki a évi költségvetési rendeletet a fent elfogadott módosítással elfogadja, szavazzon.

5 5 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen szavazattal,1 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a a évi költségvetésről. 1/2009. sz. rendeletét 2. napirendi pont: Javaslat a évi Közbeszerzési terv jóváhagyására. Gyenes Levente polgármester: A bizottsági vélemények alapján a Közbeszerzési Terv módosítása megtörtént, ami most kiosztásra került. Kérdés, hozzászólás? Lepés Imre képviselő: Mivel a közbeszerzési terv tartalmazza azokat a beruházásokat, ami miatt hitelt akarnak felvenni, ezért nem támogatja a közbeszerzési terv elfogadását. Gyenes Levente polgármester: Aki a most kiosztott módosítással együtt a Közbeszerzési Tervet elfogadja, szavazzon. 27/2009. ( ) sz. önkormányzati határozati javaslat: 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással a évre szóló közbeszerzési tervet az előterjesztett formában elfogadta. 3. napirendi pont: A Gyömrő Városi Sportklub és a Gyömrői Sportegyesület beszámolója a évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő Város Sport Klub évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja, szavazzon. 28/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: elfogadja a Gyömrő Városi Sport Klub évben felvett önkormányzati támogatásokról szóló pénzügyi beszámolóját.

6 6 Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrői Sportegyesület évi önkormányzati támogatásról szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja, szavazzon. 29/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: elfogadja Gyömrői Sportegyesület évben felvett önkormányzati támogatásokról szóló pénzügyi beszámolóját. 4. napirendi pont: Jelentése a lejárt határidejű határozatokról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, szavazzon. 30/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta. 5. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a polgármesteri beszámoló elfogadja, szavazzon. 31/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: a polgármesteri beszámolót elfogadta.

7 7 6. napirendi pont: Döntés a 33/2000 (XII. 13.) számú önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a vagyonrendelet módosításával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 2/2009. sz. rendeletét a 33/2000 (XII. 13.) számú önkormányzat vagyonáról szóló rendeletének módosításáról. 7. napirendi pont: Döntés a 32/2000 (XII. 13.) számú a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a közművelődésről szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 3/2009. sz. rendeletét a 32/2000 (XII. 13.) számú a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról. 8. napirendi pont: Döntés a 10/1999.(V. 13.) számú mezei őrzésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a mezei őrzésről szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 4/2009. sz. rendeletét a 10/1999.(V. 13.) számú mezei őrzésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról.

8 8 9. napirendi pont: Döntés a 14/2002. (VI. 13.) számú a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a közterületek használatáról szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 5/2009. sz. rendeletét a 14/2002. (VI. 13.) számú a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról. 10. napirendi pont: Döntés a 11/2008.(IV. 25) számú a Gyömrő Város Helyi Építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 6/2009. sz. rendeletét a 11/2008.(IV. 25) számú a Gyömrő Város Helyi Építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról. 11. napirendi pont: Döntés a 9/2004. (V. 13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 13 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta a 7/2009. sz. rendeletét a 9/2004. (V. 13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

9 9 12. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló rendelet megalkotására. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 8/2009. sz. rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló rendeletét 13. napirendi pont: Javaslat a 31/2008. (XII. 19.) sz., a védőnői körzetekről szóló rendelet a módosítására. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a védőnői körzetről szóló rendelet módosításával egyetért, szavazzon. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 14 igen szavazatta, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a 9/2009. sz. rendeletét a 31/2008. (XII. 19.) sz., a védőnői körzetekről szóló rendelet módosításáról napirendi pont: Javaslat ingatlanrészek összevonására. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az ingatlanrészek összevonásával egyetért, szavazzon. 32/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő- testülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással döntött arról, hogy Gyömrő, 0148/9, /10, /11, /12, /13, /14, /15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok összevonásával két ingatlant alakít ki, a 0148/16 és a 0148/17 hrsz-ú területet. Megbízza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás előkészítésére és

10 10 lefolytatására az intézkedést tegye meg. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal napirendi pont: A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 33/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő- Testülete elfogadja a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal napirendi pont: A Vecsési Gondozási Központ évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Vecsési Gondozási Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 34/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő- Testülete elfogadja a Vecsési Gondozási Központ évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal napirendi pont: Beszámoló a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevékenységi feladat ellátásban megvalósuló logopédiai ellátásról.

11 11 Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevékenységi feladat ellátásban megvalósuló logopédiai ellátásról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. 35/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő- Testülete elfogadja a Bölcsőde és Gyermekközpont PSZSZ-a által végzett logopédiai ellátás évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót. Felelős: polgármester Hat. idő: azonnal napirendi pont: Döntés a KEOP 1.3.0/1 F pályázat projekt menedzsment feladatainak ellátásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Lepés Imre képviselő: Mielőtt a feladat ellátásáról dönt a testület, meg lehetne ismerni a cég referenciáját? Mezey Attila alpolgármester: A cég mindent igazolt, ami a pályázat benyújtásához szükséges volt. A dokumentáció az alpolgármesteri titkárságon természetesen megtekinthető. Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Menedzsment szolgáltatások megrendelése című pályázat nyertese az Általános Magyar Projektmenedzsment Kft. legyen, szavazzon. 36/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy Új vízbázis létesítése az ivóvízminőség-javítása érdekében tárgyú projekthez kapcsolódó projekt menedzsment szolgáltatás megrendelése c. pályázat nyertese a Általános Magyar Projektmenedzsment Kft (1052 Budapest, Belgrád rkp. 19. fsz. 1.). Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést kösse meg.

12 napirendi pont: Döntés a KEOP 1.3.0/1 F pályázat Részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) elkészítése feladatainak ellátásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy a Részletes megvalósíthatósági tanulmány megrendelése című pályázat nyertese az ESZ-DA Kft. legyen, szavazzon. 37/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy Új vízbázis létesítése az ivóvízminőség-javítása érdekében tárgyú projekthez kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány megrendelése (RMT) c. pályázat nyertese az ESZ-DA Kft. (6000 Kecskemét, Vágó utca 10.). Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést kösse meg napirendi pont: Döntés a KEOP 1.3.0/1 F pályázat kommunikációs szolgáltatás feladatainak ellátásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy a Kommunikációs szolgáltatás ellátásá -ra kiírt pályázat nyertese a Jász Travel Bt. legyen, szavazzon. 38/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy Új vízbázis létesítése az ivóvízminőség-javítása érdekében tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatás, kommunikációs szolgáltatás megrendelése c. pályázat nyertese a Jász Travel Bt. (5000 Szolnok, Szapáry út 18.). Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a szerződést kösse meg.

13 napirendi pont: Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás évi önkormányzati hozzájárulásainak megállapítása, a költségek felosztása. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás évi önkormányzati hozzájárulásainak megállapítása, a költségek felosztásával egyetért, szavazzon. 39/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás évi önkormányzati hozzájárulásait és a költségek felosztását az előterjesztett formában elfogadja napirendi pont: Döntés Regéc településsel történő testvérvárosi megállapodás megkötéséről. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a testvérvárosi megállapodás megkötésével egyetért, szavazzon. 40/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy Regéc Községgel testvérvárosi megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást készítse elő és a évben Gyömrőn megrendezésre kerülő Országos Rákóczi Napok rendezvényen kösse meg.

14 napirendi pont: Tájékoztató a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal évben tett törvényességi észrevételéről. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki törvényességi észrevételről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon. 41/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: elfogadta a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételét. Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: jegyző. 16. napirendi pont: Tájékoztató a hulladékgazdálkodás területén végzett Állami Számvevőszék vizsgálatról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült tájékoztatót elfogadja, szavazzon. 42/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: 14 igen szavazattal, 0nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja az Állami Számvevői jelentését Gyömrő Város Önkormányzatának hulladékgazdálkodói feladatainak ellátásáról. 17. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Szociális Koncepciójának módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a szociális koncepció módosításával egyetért, szavazzon.

15 15 43/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy az előterjesztett formában jóváhagyja Gyömrő Város Önkormányzat Szociális Koncepciójának módosítását. 18. napirendi pont: Javaslat Gyömrő Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a évi Közfoglalkoztatási terv jóváhagyásával egyetért, szavazzon. 44/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy az előterjesztett formában jóváhagyja Gyömrő Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervét. 19. napirendi pont: Spaits Miklós képviselői indítványának megtárgyalása. Gyenes Levente polgármester: Tekintettel arra, hogy az indítványnak anyagi vonzata van, javasolja, hogy tárgyalja a témát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és kerüljön vissza a következő testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, döntött arról, hogy Spaits Miklós képviselői indítványát a soron következő testületi ülésen tárgyalja újra. 20. napirendi pont: Bizottsági beszámolók elfogadása. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon.

16 16 45/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját elfogadta. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 46/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadja, szavazzon. 47/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját elfogadta. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS és Pénzügyi Bizottság együttes üléséről készült beszámolóját elfogadja, szavazzon. 48/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat:

17 17 a VOKS és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság i együttes ülésének beszámolóját elfogadta. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VOKS Bizottság üléséről készült beszámolóját elfogadja, szavazzon. 49/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: A VOKS Bizottság i beszámolóját elfogadta. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság üléséről készült beszámolóját elfogadja, szavazzon. 50/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság i beszámolóját elfogadta. 21. napirendi pont: Interpellációk. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Spaits Miklós képviselő: Javasolja a park környékére kukák kihelyezését. Az egészségház feljárója nagyon rossz állapodban van. Kéri, hogy hívják föl az intézmény figyelmét a problémára és kérjék a javítást.

18 18 Gyenes Levente polgármester: Kéri a Gyömrői TÜF Kht-t, hogy társadalmi munkába végezzék el a feljáró felújítását. A kezébe került egy régi interpelláció, ahol kérték, hogy a Mánya rét melletti hiányzó táblát pótoltassa az önkormányzat. Kéri a kht-t a tábla mielőbbi pótlására. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. K.m.f. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2007. november 19-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülésén, 2009. március 4-én, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19 én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülésén, 2009. május 25-én, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester.

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés az orvosi ügyeleti szolgálat tárgyban kiírt pályázati eljáráshoz kapcsolódó ajánlat kiválasztásáról.

1. napirendi pont: Döntés az orvosi ügyeleti szolgálat tárgyban kiírt pályázati eljáráshoz kapcsolódó ajánlat kiválasztásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én, 08.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én, 10.45 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében.

Részletesebben

1. napirendi pont: A Bóbita Óvoda falusi tagóvodájának bővítésére kivitelezési szerződés megkötése.

1. napirendi pont: A Bóbita Óvoda falusi tagóvodájának bővítésére kivitelezési szerződés megkötése. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2005. július 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés volt önkormányzati közérdekű lakások átalakításáról.

1. napirendi pont: Döntés volt önkormányzati közérdekű lakások átalakításáról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2005. augusztus 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrő, József Attila utca teljes felületének felújítására kiírt közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról.

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrő, József Attila utca teljes felületének felújítására kiírt közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2005. szeptember 23-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2007. december 10-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Fülöp Szilvia pü. irodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Fülöp Szilvia pü. irodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én, 10.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

JEGYZŐKÖNYV. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatti alpolgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, 2012. június 18-án, a Polgármesteri Hivatal A épületének tárgyalótermében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 71-13/2015.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 18- án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben