A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRA NAGY ZOLTÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRA NAGY ZOLTÁN"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRA NAGY ZOLTÁN 1. Bevezető gondolatok A globális pénzügyi válság új fejezetet nyitott több területen a bankjogi szabályozásban. Felszínre kerültek olyan problémák, amelyek rendszerszinten már ismertek voltak, de a válság hozta felszínre és kikényszerítette szabályozásukat. A 2007 júliusában kezdődött, az USA-ban kialakult válság második hulláma az európai országokat 2008 őszén érte el. A bankrendszerbe vetett bizalom csökkent, a bankközi pénzpiaci likviditás világméretekben is összeszűkült. 1 Kezdetben úgy tűnt, hogy a válság a hazai bankrendszert elkerüli. A hazai hitelintézetek jelentős része külföldi, nyugat-európai bankok tulajdonában van és a hitelezési tevékenység egyre inkább a külföldi forrásokra támaszkodott. Azonban a nyugat-európai anyabankok likviditási nehézsége akadályt gördített a hazai leánybankok finanszírozása elé. 2 A finanszírozás szűkülése érintette a vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt. Különösen a hitelezés területén kumulálódtak a problémák. A hitelkínálat szűkülése, illetve a gazdasági válság szorításában egyre több vállalkozás ment csődbe, nőtt a munkanélküliség, amely egyaránt növelte a hitelek visszafizetésének a kockázatát. A devizahiteleseket különösen hátrányosan érintette a forint árfolyam változása, illetve az ország és banki kockázati felárak növekedése, amelyet a bankok áthárítottak az ügyfelekre. 3 DR. NAGY ZOLTÁN egyetemi docens Miskolci Egyetem ÁJK, Pénzügyi Jogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Losoncz Miklós Nagy Gyula: A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra nemzetközi tapasztalatok. Pénzügyi Szemle 2010/1, o. 2 Losoncz Nagy: i. m o. 3 Kállai Zoltán Kőszeghy Tamás: Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban, Hitelintézeti Szemle 2009/3, 187. o.

2 230 Nagy Zoltán Mindezen kiélezett helyzetben a Kormány is lépéskényszerbe került, hogy hathatós szabályokkal fokozza a felügyeleti tevékenységet, mentőövet nyújtson a nehéz helyzetbe került adósok számára, illetve az egyre kiszolgáltatottabbá vált fogyasztók védelmét fokozza. A gazdasági pénzügyi válság következtében, tehát választ adott a jogi szabályozás több-kevesebb sikerrel olyan kérdésekre is, amelyeket a válságtól függetlenül már korábban szükségszerűen szabályozni kellett volna. Ilyen terület többek között: a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának és felügyeletének a megerősítése; a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdések; a hitelezés újraszabályozása. Jelen tanulmány arra keresi a választ a teljesség igénye nélkül egyes területeket kiemelve, hogy kielégítő megoldást adott-e a szabályozás a felvetett problémákra, illetve van-e olyan terület, ahol még további jogfejlesztésre van szükség. 2. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának és felügyeletének megerősítése A pénzügyi gazdasági válság rámutatott arra, hogy a teljességgel liberális megengedő szabályozás nem segíti elő a pénzügyi piacok stabilitását, illetve válságok esetén szükségessé teszik az állami beavatkozást. A profitot magánosítjuk a veszteséget államosítjuk elve sérti a társadalmi érdeket, különösen, hogy az adófizetők pénzét, költségvetési forrásokat kell a bankok konszolidálásra felhasználni. A magánérdek és a társadalmi érdek konfliktusára rámutat a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitására vonatkozó törvény indoklása is. 4 A társadalmi érdek közvetlen érvényesülése mellett érvel a jogalkotó, amely álláspont szerint a pénzügyi közvetítőrendszer olyan mértékben meghatározó elemévé vált az egyes államok, így a hazai gazdaságnak is, hogy rendeltetésszerű működése társadalmi érdek, annak ellenére, hogy alapvetően a magánszektor keretei között működik. Ez teremti meg az alapot az állami beavatkozásra, amelynek kereteit az új szabályozás is tartalmazza, megfelelő eljárási és garanciális szabályokkal ötvözve. A szabályozás két problémát is elvet. Az egyik, hogy ugyan jelentős társadalmi érdek áll az állami beavatkozás mellett, de erre felhasználhatók-e évi CIV. törvény indoklása a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről.

3 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 231 költségvetési források, adófizetői pénzek és ennek milyen formája fogalmazható meg. Mindenképpen olyan formát kell tehát találni, amely a legkevesebb áldozattal jár, és legkevésbé csapolja meg az adófizetők pénzét. Erre vonatkozóan két forma kialakítására került sor a garanciavállalásra 5 és a tőkeemelésre. 6 A két formát nem véletlenül választja el a jogalkotó, hiszen eltérő a létrejöttének és a kapcsolódó hitelintézeti kötelezettségek szabályozása. A garanciavállalás csak a hitelintézet kérelmére valósulhat meg, a Felügyelet és az MNB elnökének javaslatára. Nyilván ez a feltétel biztosítja azt, hogy megfelelő szakmai megalapozással rendelkezzen a garanciavállalás. A Felügyelet ugyanis a hitelintézet működéséről és tőkehelyzetéről bír információkkal (mikrostabilitási helyzet), az MNB viszont az egyes hitelintézetek rendszerkockázati szempontú értékelését végezheti el, így a makrostabilitási helyzetet elemezheti. 7 A garanciavállalás esetén díjat szed az állam, és a garanciavállalás egyfajta biztosítékaként különleges vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényhez jut, 8 illetve tulajdonosi irányítási jogot nyer a garancia beváltása esetén. (Ezt egy külön kormányrendelet alapján.) A tőkeemelés történhet a hitelintézet kérelmére és hivatalból a hitelintézet egyetértése nélkül is. (Itt is szükséges a Felügyelet és az MNB javaslata.) A tőkeemelés esetén különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvény 9 és a különleges vétójogot biztosító részvény egyaránt kibocsátásra kerül. Mindezek a részesedési formák célja kettős, egyrészt az állam számára biztosíthatják a megfelelő megtérülést, másrészt ellenőrzési jogot is adnak a hitelintézet működésére vonatkozóan. Fontos kiemelni, hogy az állam a teljes irányítás átvételére is jogosult akár hivatalból is, azonban ebben az esetben bírósági út igénybevételére van lehetőség a hitelintézet számára évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről évi CIV. tv. 8. (1)-(5) bek évi CIV. tv. indoklása évi CIV. tv Ez a részvény speciális jogokat testesít meg. Vétójogot ad az osztalékfizetésnél, a szavazatelsőbbségi részvényekkel szemben, illetve a háromnegyedes szótöbbséggel hozandó részvényeknél. Osztalékra nem jogosít, jegyzésére csak a Magyar Állam jogosult, illetve forgalomképtelen évi CIV. tv Ez a részvény osztalékelsőbbséget biztosít más részvényfajtába, illetve osztályba tartozó részvényeket megelőzően. Szavazati jog ehhez a részvényhez nem kapcsolódik, illetve a jegyzésére kizárólag a Magyar Állam jogosult. A hitelintézetnek a törvény alapján vételi joga van a különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvényre.

4 232 Nagy Zoltán Mindenesetre a pénzügyi közvetítőrendszer megerősítése kockázatos eszköz egy pénzügyi válságban, hiszen a válság lecsengése esetén az államot valószínűleg nem éri veszteség, de egy elhúzódó válság már komoly költségvetési károkat okozhat. A kisebb rossz természetesen a teljes pénzügyi összeomlás elkerülése, akár jelentősebb költségvetési áldozatok árán, azaz a társadalmi érdek az adófizetők pénzének a feláldozását is jelentheti. Szerencsére erre Magyarországon a legutóbbi as válság kapcsán nem került sor. A jobb megoldás azonban a megelőzés lenne, amelyre az európai uniós államok és Európai Unió is hangsúlyt kíván fektetni. A válság rámutatott a pénzügyi felügyelet gyenge pontjaira, illetve arra, hogy Európára, illetve akár a világ valamennyi országára kiterjedő felügyelet létrehozására lenne szükség. Az egységesülés és a globalizálódás eredményeként kialakuló pénzügyi csoportokkal a felügyeleti hatóságoknak is lépést kell tartaniuk. 10 A hagyományos felügyeleti szemléletet egy komplexebb, hathatósabb megközelítésnek kell felváltania, amelyet a brit felügyeleti hatóság elnöke öt pontban fogalmazott meg: 11 nagyobb erőfeszítés és több erőforrás kell a piaci és társadalmi hatásában meghatározóbb intézmények felügyeletére; hathatósabb figyelmet kell fordítani az üzleti stratégiából fakadó és rendszerszintű kockázatokra; nagyobb figyelmet kell fordítani a szakmai tudás meglétére, nem elegendő a feddhetetlenség; jobban kell összpontosítani a banki számvitel részleteire, részletkérdéseire; nyitottabbnak kell lennie a bank általi átfogó kockázatok megítélésében és határozatban történő megállapításában. Különösen indokolttá teszi a fenti álláspontot, hogy a bankmodellek megváltozása a felügyeleti tevékenység változását is magával hozza. A hagyományos betétgyűjtő és hitelt nyújtó bankmodelltől a kockázatokkal kereskedő bankmodellen keresztül a pénzügyi válságot kiváltó originate to distribute bankmodellig nagy változáson és fejlődésen esett át a bankrendszer. 12 A változások pedig indukálják a felügyeleti rendszer átgondolását. 10 Zsolnai Alíz: A pénzügyi szektorbeli felügyelet kérdései az Európai Unió tükrében, Hitelintézeti Szemle 2009/5, 461. o. 11 Turner, A.: Turner Rewiew Press Conference: Speaking nots and slides for the press, Speech by Adair Turner, március 18. In: Zsolnai: i. m o. 12 Erdős Mihály Mérő Katalin: A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése, Hitelintézeti Szemle 2008/5, 492. o.

5 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 233 Először az európai uniós felügyeleti rendszerrel kapcsolatos kérdéskört szükséges elemezni, hiszen a felügyeleti problémák jelentős része országhatárokon átívelő problémaként jelentkezik. Az Európai Bizottság 2008-ban megbízott egy bizottságot (High Level Expert Group), hogy tegyen konkrét megoldási javaslatot az európai pénzügyi szabályozás és felügyelés jövőjével kapcsolatban. A bizottság 2009-ben elkészítette jelentését, amely De-Larosière jelentés néven vált ismertté. 13 A bizottság három kiemelt kérdéskör vizsgálatával foglalkozott: hogyan lehetne a legjobb módon megszervezni az európai pénzügyi intézmények és piacok felügyeletét annak érdekében, hogy biztosítsák a pénzügyi intézmények prudenciális helyzetét, a piacok megfelelő működését, valamint a betétesek, biztosított személyek és befektetők érdekeit; az európai hatóságok hogyan működhetnének együtt nemzetközi szinten más jelentős államokkal a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében. A bizottság is rávilágított arra, hogy a pénzügyi válság kiemelte a felügyeleti tevékenység hiányosságait, így az erre vonatkozó reformot fel kell gyorsítani. A bizottság ajánlásokat dolgozott ki az új európai felügyeleti szabályozással kapcsolatban. 14 A De Larosière bizottság jelentése alapján az Európai Bizottság elkészítette a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó több irányelvet módosító omnibusz direktívára vonatkozó javaslatát, amely a felügyeleti struktúra létrehozása kapcsán módosítja a különböző pénzügyi szektorok szabályait De Larosière Jelentés, Peport De Larosière: The High-Level Group on Financial Supervision in the Eu. Brüsszel február (2010. június 1.) A bizottság február 25-én publikálta a jelentését, amelynek során 31 ajánlást tesz az európai felügyelésre. A jelentés 4 fő részére tagozódik: 1. A pénzügyi válság okai. 2. Javaslatok a politikai és szabályozó lépésekre. 3. Javaslatok az EU felügyeleti lépésekre. 4. Javaslatok a nemzetközi szintű lépésekre. 14 Zsolnai: i. m o. A felügyelet témájához kapcsolódóan a De Larosière bizottság alábbi jelentősebb ajánlásai emelhetőek ki a szerző álláspontja alapján: felügyeleti hatáskörök, szankciók és szankcionális rendszerek; a nemzeti diszkréciók számának csökkentése; új testület: European Systemic Risk Council; decentralizált hálózat: European System of Financial Supervision; jobb minőségű felügyelés kialakítása; best practice a felügyeleti kollégiumok működése során. 15 Móra Mária: Az európai pénzügyi felügyeleti rendszer átalakítása, Magyar Bankszövetség E-hírlevél 2010/2, 2. o. (2010. június 1.)

6 234 Nagy Zoltán A De Larosière bizottság a felügyelés két szintjének kialakítására tett javaslatot amelyet az Európai Bizottság direktíva javaslata is teljesen átvett a makroprudenciális felügyelésre egy új testület kialakítását indítványozza, az Európai Rendszerkockázati Tanács létrehozását (ESRC European Systemic Risk Council). Az ESRC ellenőrzi és értékeli a pénzügyi rendszer egészének a stabilitását fenyegető kockázatokat. Figyelmeztetéseket ad ki a rendszerszintű kockázatokról és ajánlásokat tesz ezeknek a kezelésére. Az ajánlásokat és figyelmeztetéseket a tagállamoknak, a tagállami felügyeleteknek és a létrejövő európai felügyeleti hatóságoknak is be kell tartaniuk. Ennek betartását az is elősegíti, hogy a Tanács tagjai körébe tartozik az EKB elnöke, a nemzeti központi bankok elnökei, az európai felügyeleti hatóságok elnökei, a nemzeti felügyeletek vezetői. 16 A második szintje a felügyeleti tevékenységnek a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (ESFS European System of Financial Supervision), amely mikroprudenciális felügyelést jelenti. 17 Az ESFS a nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából, a létrehozandó új felügyeleti hatóságokból, a pénzügyi konglomerátumok felügyeletét ellátó bizottságból (Joint Committee of Eurpean Supervisory Authorities) és az Európai Bizottságból áll. 18 Az új felügyeleti hatóságok az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA European Banking Authority), az Európai Biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjfelügyeleti Hatóság (EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság. Az új európai felügyeleti hatóságok (ESA) átveszik a jelenlegi 3L3 bizottságok (az európai bankelügyelők bizottsága CEBS, az európai biztosítás és foglalkoztatói nyugdíjfelügyeletek bizottsága CESR) feladatait, kötelezettségeit. Azonban az új hatóságok az elődökhöz képest többletjogosítványokat, többletfelelősséget, nagyobb hatáskört és jogi felhatalmazást kapnak az alábbiak szerint: 19 a jobb szabályozás elve alapján technikai standardokra irányuló javaslatok kidolgozása; 16 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF Összefoglaló): Az Európai Bizottság közzétette az új európai pénzügyi felügyeleti struktúra létrehozását célzó jogszabályi javaslatait. (2010. június 1.) 1. o. 17 De Larosière Jelentés: A jelentés két szakaszra bontva javasolta létrehozni az ESFS-t. 1. szakasz: Előkészítés ( ); 2. szakasz: Az ESFS szabályozási rendszerének a kialakítása ( ). 18 Móra: i. m. 2. o. 19 PSZÁF Összefoglaló a jelentésről (2010): i. m. 2. o.; Móra: i. m o.

7 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 235 nemzeti felügyeletek közötti nézeteltérések rendezése a felügyeletek közötti együttműködési kötelezettség esetén; elősegítik a technikai jellegű közösségi szabályok alkalmazását; közvetlen felügyelet a hitelminősítő ügynökségek felett; a nemzeti felügyeletek koordinálása rendkívüli helyzetekben. A szabályozás több területen vitára adott okot és az Európai Tanács, a parlamenti jelentéstevő, illetve az Európai Bankföderáció is kritikát fogalmazott meg a szabályozási tervekkel kapcsolatosan. Ezek a javaslatok egyrészt enyhítik a szabályozást, míg mások szigorúbb szabályozási kereteket határoznak meg. A szabályozás szigorúságát enyhítő javaslatok közül kiemelendőek az alábbiak: 20 ha a nemzeti felügyeleti hatóság nem tartja be az uniós jogot, az európai felügyeleti hatóságok a pénzügyi intézményeket közvetlenül érintő döntéseket is hozhatnak; ha egy államra a felügyeleti hatóságok döntései fiskális kötelezettséggel járnának, az adott állam kérheti az Európa Tanács felülvizsgálatát; az Európai Bizottságnak legyen joga az európai felügyeleti hatóságok által javasolt technikai sztenderdek megváltoztatására. A szabályozás szigorúságát megőrző javaslatok nagyobb önállóságot és hatáskört biztosítanának a felügyeleti hatóságoknak. Ilyen javaslat többek között: 21 az európai bankfelügyelet feladata lenne a határokon átnyúló pénzügyi csoportok felügyelete; az európai bankfelügyelet felügyelőket küldhetne a nemzeti felügyeletekhez, amelyek az európai felügyelet utasításait teljesítenék; az európai bankfelügyelet végső döntést hozhatja meg az EU jogszabályok alkalmazása, a sürgősségi helyzetek és az egyeztetések esetén. A hazai felügyeleti hatóság is kialakította álláspontját az új európai felügyeleti struktúrával kapcsolatosan és több olyan problémát és megoldást is felvetett, amelyek helytállóan rámutatnak egyes kérdéskörök további rendezésére és pontosítására. Az álláspontból néhány alapvető gondolat kiemelése rámutat a probléma összetettségére Móra: i. m. 2. o. 21 Móra: i. m. 3. o. 22 A PSZÁF álláspontja az egységes Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság felállításával kapcsolatban. ( )

8 236 Nagy Zoltán A felügyelet célszerűnek tartaná, hogy egy előkészítő elődintézmény előzze meg az európai felügyeleti rendszer kialakítását, azaz egy Európai Pénzügyi Felügyeleti Intézetet (European Financial Supervisory Institute) kellene először létrehozni. Az elődintézmény keretében aztán kialakíthatóak a személyi, tárgyi feltételek, a szervezeti struktúra és a belső eljárási rend. Másodsorban a felügyelet álláspontja szerint integrált felügyeletet kellene létrehozni, amely lefedi a teljes pénzügyi szektort, hasonlóan a hazai felügyelethez. Három érv szól emellett az integrált felügyelet mellett a PSZÁF álláspontja szerint, a hatékonyság, a csoportszintű, konszolidált pénzügyi helyzet egyszintű egységes vizsgálata és az, hogy egyre több tagállamban kerül kialakításra az egységes felügyeleti tevékenységet ellátó szerv. Az érdekkonfliktusok elkerülése miatt szét kellene választani a prudenciális felügyeletet a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi kérdésektől. Az EU pénzügyi felügyeleti hatóság csak a prudenciális felügyeletért lenne felelős, a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi kérdésekben továbbra is a nemzeti felügyeleti hatóságok lennének illetékesek. A PSZÁF az európai felügyeleti tevékenységet széleskörűen értelmezi, azaz álláspontja szerint a felügyelet hatásköre ki kell, hogy terjedjen mindazon szervezetekre és csoportra, amely egynél több tagállamban végez tevékenységet. Ezt egyrészt a versenykülönbségek, másrészt a nemzeti és az európai uniós felügyeletek közötti szabályozói és felügyeleti esetleges érdekkonfliktusok is indokolják. A szabályozás korrigálására azonban nemcsak az Európai Unió szintjén került sor, hanem a hazai felügyeleti tevékenységben is új szabályok léptek hatályba. A felügyelés két területét érinti a szabályozás. 23 A mikroprudenciális felügyeletet továbbra is a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el. Az új szabályozás keretében a felügyelet statusza is megváltozik, a kormányhivatalból autonóm igazgatási szervezetté válik. Szervezete is átalakul a hatékony felügyelet érdekében. Megszűnt a Felügyeleti Tanács és helyette az MNB struktúrájához hasonlóan egyszemélyi felelős vezető, az elnök vezeti a szervet két alelnökkel. A struktúra megváltoztatásához kapcsolódóan jött létre a Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a felügyelet munkáját segítő tanácsadó szerv. 24 Feladatai és szerepe mindenképpen a makroprudenciális felügyeléshez kapcsolódik. A Tanács helyzete sajátos, hiszen csak tanácsadó, a Felügyelet tevékenységét figyelemmel kísérő szerv, de a PSZÁF fölött sem irányítási, sem ellenőrzési évi CXLVIII. tv évi CXLVIII. tv. 56. (1) bek.; évi CXXXV. tv

9 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 237 jogot nem gyakorol, ezért nem is képezi a felügyelet szervezetének a részét, illetve nem önálló közigazgatási szerv, így hatósági jogköre sincs. A makroprudenciális felügyelet hathatósabb feladatát látja el a hatósági hatáskörrel felruházott jegybank. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási feladatköre nagymértékben kiszélesedett. A jegybanknak fel kell tárnia a pénzügyi közvetítőrendszer egészét érintő üzleti és gazdasági kockázatokat, elő kell segítenie a rendszerszintű kockázatok kialakulásának megelőzését, illetve az ilyen kockázatok csökkentését és megszüntetését. 25 A törvénymódosítások megerősítették a PSZÁF fogyasztóvédelmi szerepkörét, a pénzügyi szektort érintő fogyasztóvédelmi jellegű kérdésekben a felügyelet jár el. 3. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdések A fogyasztóvédelmi tevékenység átvételével fontos eljárási kérdésekről is rendelkezett a jogalkotó. A korábbi eljárás két lépcsős volt. A bejelentési, illetve a panasz eljárás nem volt hatósági eljárás, hanem a felügyelet előzetes vizsgálatát követően válhatott hatósági eljárássá. Az új szabályozás a bejelentési és panaszkezelési eljárást megszünteti és helyette a közigazgatási hatósági eljárás szabályain alapuló fogyasztóvédelmi eljárást vezet be. 26 A szakágazati szabályokon kívül a PSZÁF eljárásánál a közigazgatási eljárás, a fogyasztóvédelemről szóló törvény és a felügyeleti törvény szabályait is figyelembe kell venni. Megerősített fogyasztóvédelmi tevékenysége révén hatékonyabban tud fellépni a felügyelet az egyedi jogsértésekkel kapcsolatosan. 27 Külön szabályt alkotott a jogalkotó a fogyasztóvédelmi bírságolásra, még pedig a fogyasztók széles körét érintő kérdésben, illetve az ismételt jogszabálysértés esetén. Sajátos intézménye a fogyasztóvédelmi eljárásnak a hatósági szerződés. 28 A hatósági szerződés keretében a felügyelet megállapodik az ügyféllel, hogy az felhagy a jogsértő magatartásával és a tevékenységét összhangba hozza a jogszabályi rendelkezésekkel. Ezzel a hatósági szerződéssel a felügyelet saját magát is korlátozza, hiszen jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye évi LVIÍI. tv. a Magyar Nemzeti Bankról 4. (7) bek /2009. (VII. 23.) Korm. rend. 27 Kaposy Zsuzsa: Szabályozás és útkeresés, Banking 2009/1, 15. o., évi CXXXV. tv. 48./7..

10 238 Nagy Zoltán A fogyasztóvédelem területéhez kapcsolódik a banki Magatartási Kódex. 29 A kódex célja a válság következtében a lakossági hitelezés területén keletkező problémák rendezése, elsősorban a pénzügyi szervezeteknek az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartás szabálygyűjteménye. A kódex aláírói egyben azt is tudomásul vették, hogy a Felügyelet a rendelkezések betartását ellenőrzi és a hitelintézetek kódex szerinti minősítését közzéteszi. Fontos szabályozási terület a kódexben: a felelős hitelezés normái; a szerződéskötésben, illetve a szerződés tartama alatt követendő eljárások; a szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó normák; egyoldalú szerződésmódosítás szabályai; a fizetési nehézségek és a követelés végrehajtásánál alkalmazandó szabályok. Azonban a nem csatlakozó hitelintézetek részéről több bírálat is érte a kódex szabályrendszerét. Az AXA Bank elvi okok miatt nem csatlakozott a kódexhez és hevesen bírálta a szabályokat. 30 A bírálat szerint egy új alapokon nyugvó valódi pénzügyi önszabályozó rendszert kellene kialakítani, hiszen a Magatartási Kódex ellentmondása, hogy piaci önszabályozás, de ellenőrzésére a felügyelet jogosult. Kérdés továbbá, hogy szankcionálhatja-e a Felügyelet a kódex megsértését. Az elemzők szerint jobb megoldás egy önszabályozás, amelyet egy mediátor rendszeren keresztül lehetne működtetni, azaz a panasztétel orvoslása ezen keresztül történne. Szintén a fogyasztóvédelmet érintő szabályozás körébe tartozik az ügyfelek érdekeit védő szabályozás szigorítása. A szabályok közül a fogyasztási típusú magas kamatú kölcsönök évi egyszer alkalomra csökkentése, vagy a vételi jog biztosítási célú kikötésének semmissége emelhető ki. 31 A fentieken kívül szigorodó szabályokat találunk az ügyfél tájékoztatás, az üzletszabályzat pontosítása, és a panaszkezelés területén ( ) évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) ; 200. : Semmis a fogyasztóval kötött, a vételi jog biztosítéki célú kikötésére vonatkozó szerződés, ha a vételi jog a kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozik.

11 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások A hitelezés újraszabályozása A hitelezés és pénzkölcsönnyújtás szabályai szintén a fókuszba kerültek a gazdasági válság kapcsán. A hitel és pénzkölcsönnyújtási alapvető szabályok a Ptk. XLIV. fejezetében a bank és hitelviszonyok között kerültek megfogalmazásra, amely szabályrendszert az új Ptk. átalakította. 32 A hatályos régi Ptk. szabályai mellett hangsúlyos szerepet kaptak a hitelintézeti törvény rendelkezései. Az új Ptk. gyakorlatilag közelítette a két szabályozást, különösen azzal, hogy hitelintézeti törvény a hitel és pénzkölcsönnyújtás körébe tartozó lízing és faktoring szerződés szabályait is rögzíti. 33 Az új Ptk. a pénz és hitelviszonyok körében szabályozza a hitelszerződés, a kölcsönszerződés és a fogyasztói kölcsönszerződés szabályait. 34 Ez utóbbi kölcsönszerződés típus a jogalkotás fókuszába került és a hitelintézeti törvény szabályai mellett külön törvény is született róla. 35 A fogyasztói hitel törvény (Fhtv.) célja kettős volt, egyrészt a 2008/48/EK irányelv (a fogyasztói hitelmegállapodásokról) rendelkezéseit implementálja, másrészt a válság következtében sok problémát okozó jelzáloghitelekre is kiterjedő szabályozást ad. A hiteltörvény rögzíti és csokorba fogja a fogyasztói jogokat. (Ezek a jogok részben külön szabályozásként megtalálhatóak a Hpt. fogyasztási kölcsönre vonatkozó szabályai között.) Gyakorlatilag a felelős hitelezés szabályainak az alapjait rakta le az új törvény. 36 A neuralgikus pontok egyike a kereskedelmi kommunikáció a hitelezéssel kapcsolatosan. Sok esetben a teljes hiteldíj mutató mellett a pénzügyi szolgáltatók egyéb járulékos költséget is felszámítottak, amely torzította a valós törlesztési összeget vagy nagyobb egyszeri költségtérítéssel járt, ezért a törvény pontosítja a fogyasztó számára rendelkezésre bocsátandó adatok körét. Az Fhtv. kiegészítő szabályaként a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról külön jogszabály született. 37 A kormányrendelet pontosítja az eddigi THM szabályozást évi CXX. tv. a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) 33 Nagy Zoltán: Faktoring, HVG-ORAC Kft., Budapest, 2009., o. 34 Ptk. (2009) 5: évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről. 36 Kaposy: i. m o /2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről. A betéti kamatok területén is született hasonló

12 240 Nagy Zoltán A szabályozás fókuszába került a tájékoztatási kötelezettség, amely a hitellel kapcsolatos kérdésekben rendel el teljes körű felvilágosítást, illetve a szerződés tervezetének áttanulmányozását. Fontos kiemelni, hogy ez nem csak egy passzív magatartást takar, hanem aktív kitanítási kötelezettséget is. A hitelezőnek ahogy az indoklás is rámutat tehát kötelessége elmagyarázni a hitelnek a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását, a fizetés elmulasztásának a következményeit. A fogyasztó tehát fel tudja mérni, hogy a hitel az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességeinek megfelel-e. A másik fontos kötelezettség, hogy a felelős hitelezés követelménye alapján a hitelező minden esetben köteles a fogyasztó hitelképességét értékelni. A törvény részletszabályait megállapító, a körültekintő lakossági hitelezés feltételeit megállapító kormányrendelet pontosítja a hitelező ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. 38 Szigorú korlátozó szabályokat állít fel a jogalkotó, mint a hitelezhetőségi limit megállapítása, a jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek szabályai, a pénzügyi lízing, illetve a gépjárművásárlási hitelezés rendelkezései. A hitelezhetőségi limit a maximális havi hiteltörlesztési képességen alapuló, a természetes személy háztartásának jövedelmi viszonyait figyelembe vevő összeg. (A pontos mértékének a meghatározása a hitelnyújtó belső szabályzata alapján történik.) Közvetlen szabályozás a jelzálogalapú, a gépjárművásárlási hitelezés és a pénzügyi lízing területén. Ezekben az esetekben a jogalkotó korlátozza a fedezetek forgalmi értékére vonatkoztatott kitettséget, ezzel is az ingatlanpiaci árváltozásokból eredő kockázatokat mérsékelve. Fontos kiemelni, hogy kormányzati és gazdaságpolitikai céllá vált a devizahitelek visszafogása és helyette a forintalapú hitelek növelése. Ezt a célt szolgálja többek között, hogy a kormányrendelet differenciál a forintalapú és a deviza alapú hitelek fedezeteinek figyelembevételénél. 39 A felelős hitelezés szabályait figyelembe véve az Fhtv. pontosítja a hitelszerződés kötelező tartalmi elemeit. Ezek közül a legtöbb problémát a szerződéssel kapcsolatos elállási és felmondási jog kérdésköre jelentette különösen az elszámolási szabálynak területén, amelyet rendez a törvény, illetve az előtörlesztés kérdése és a hozzá kapcsolódó elszámolás. Az szabályozás a 82/2010. (III.25.) Korm. rend. a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről (EBKM) /2009. (XII. 30.) Korm. rend. a körültekintő lakossági hitelezés feltételéről és a hitelképesség vizsgálatáról /2009. (XII. 30.) Korm. rend Például a jelzálog fedezete mellett nyújtott forinthitel esetén a kitettség mértéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének a 75%-t. Euro alapú hitelnél ez 60%, egyéb deviza hitelnél pedig 45%.

13 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 241 előtörlesztés alanyi joggá vált minden fogyasztó számára, és az előtörlesztéssel kapcsolatos tényleges költségek megtérítésére is csak akkor jogosult a hitelező, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Sok problémát okozott a hitelezési gyakorlatban az ügynökök által betöltött szerepe. Az ügynökök tevékenysége korábban szabályozatlan keretek között folyt. A hitelintézeti törvény ugyan pénzügyi szolgáltatásnak minősítette a pénzügyi ügynöki tevékenységet és engedélykötelezetté tette, de ha az ügynök csak az üzletfelet közvetítette csak bejelentési kötelezettséget írt elő a jogalkotó. Ez utóbbi esetben pedig semmiféle szakmai előírás és kontroll nem volt az ügynökök felett, ennek a kérdésnek a rendezése a pénzügyi intézmény és az ügynök közötti szerződésre tartozott. Az ügynöki tevékenység jelentősége azonban megnőtt. Az új kihelyezésű ingatlanhiteleken belül körülbelül 50-60%-os a részesedésük. Nagy probléma volt, hogy az ügynök csak a forgalom növekedésében érdekelt és a jutalék növekedésében. Így háttérbe szorultak a hitelezés minőségi követelményei. 40 Ezt támasztotta alá, hogy az ügynökök által közvetített hitelek jelentős része a problémás kategóriába került. A jogalkotónak tehát rendezni kellett a közvetítőre vonatkozó szabályozást, amelyet részben tevékenységi szintjén, részben az intézményi szinten is megtesz. 41 Tevékenység szintjén a pénzügyi szolgáltatások körében marad a pénzügyi szolgáltatás közvetítése, de három tevékenységi típusra bontja szét a törvény. A kiemelt közvetítői tevékenység esetén a pénzügyi intézménnyel kötött szerződés alapján jár el a megbízott, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára. Az ügynöki tevékenység szintén megbízási szerződés alapján végzett tevékenységet jelöl, de a pénzügyi intézmény kockázatára önálló kötelezettség vállalására nincs lehetőség. Az alkusz pedig az ügyféllel köt szerződést és segít a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés kiválasztásában, azaz elősegíti a szerződéskötést. Fontos, hogy intézményi oldal is szabályozásra kerül, kiterjesztve a közvetítők rendszerére a hitelintézeti törvény szabályait, de nem megbontva a pénzügyi intézményrendszer struktúráját. Szigorú intézményi szakmai szabályokat ír elő a törvény ezzel is átláthatóbbá téve a piacot, és szűrve a közvetítői tevékenységet végzők körét. Valószínűleg a szabályozás következtében csökken a közvetítők száma, megrostálódik a piac, de a 40 Erdős Mihály Mérő Katalin: A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése, Hitelintézeti Szemle 2008/5, 511. o évi CXII. tv. 3. (1) bek. h., pont.

14 242 Nagy Zoltán megmaradók tevékenysége szabályozottabb és talán etikusabb lesz az eddigi ügynöki tevékenységnél. 5. Összegzés Mindezek a szabályok azonban már késő jöttek és csak követték az eseményeket. Az adósok egy jelentős része krízis helyzetbe került a válság következtében, amelyre a fentebb említett szabályok már nem adtak megoldást. Az adósok jó része több problémával került szembe. Egyrészt a gazdasági válság következtében a devizában felvett hitelek törlesztő részlete (kamat, tőke) megnőtt a forint árfolyamesése következtében, amely újabb terhet jelentett a korábbi törlesztőrészletekhez képest. Másrészt a válság a munkanélküliség növekedésével járt, amely a családi költségvetések nehéz helyzetbe kerüléséhez, illetve összeomlásához vezetett. A Kormány a krízishelyzet kezelésére több területen lépéseket tett. Részben a krízishelyzetbe került családok számára nyújtott támogatást, másrészt a törlesztések áthidalásáról rendelkezett. 42 Az intézkedések azonban a költségvetés szintjén is jelentkeznek és kérdés, hogy ez hogyan hat a költségvetési egyenlegre. Komoly társadalmi feszültség forrása lett, hogy a jelzálogalapú hiteleknél a családok számára lakhatást biztosító ingatlanok árverezésre kerültek. Ugyan árverezési moratórium lépett életbe a téli időszakra, illetve a végrehajtási szabályok módosításával elhúzható az árverezés, de ezzel sérül a hitelezők érdeke is. Ezt a problémát megpróbálta átterhelni az önkormányzatokra az állam úgy, hogy elővásárlási jogot kaptak az önkormányzatok az árverezésnél és a volt tulajdonos visszabérelheti az ingatlanát. A probléma csak az, hogy a nehéz költségvetési helyzetben lévő önkormányzatok nem rendelkeznek kellő forrással az ingatlanok megvásárlásához. Újabb koncepció szerint végül a központi költségvetés vállalná fel ezt a feladatot. Erre a feladatra alkalmas lenne egy kiterjedt fiókhálózattal rendelkező állami bank, de ez jelenleg nem áll az állam rendelkezésére. Különösen hasznos lenne ez az intézmény, ha követelések megvásárlására kerülne sor és így menekülnének meg az adósok a kiköltöztetés elől. Mindenesetre az új kormány feladata is egy fontos kérdés egyeztetése lesz, azaz hogyan hozhatók összhangba az üzleti szféra érdekei a társadalmi felelősségvállalással. A társadalmi érdek és felelősség terjedhet e addig, hogy /2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról; 154/2009. (VII. 25.) Korm. rendelet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól.

15 A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások 243 egyes ügyfelek vagy pénzpiaci szereplők hibás döntéseinek következményeit az állam átvállalja a többi adófizetési terhére? Egy nehéz helyzetben lévő költségvetés meddig terjeszkedhet ebben a társadalmi felelősségvállalásban? A kérdésekre a választ a jövőben oldhatja meg a jogalkotó, remélhetőleg az egyensúlyt megtalálva a társadalmi érdek, az egyéni érdekek és a költségvetési egyensúly szűk mezsgyéjén haladva. Zoltán Nagy The effects of the economic crisis on the regulation of the financial institutions and services Summary The global financial crisis opened a new chapter on several areas of bank law. The problems concentrated especially on the areas of credit and loan transactions. Legislators took steps to increase the effectiveness of the supervisory activities, to help debtors in difficult situation, to protect the more and more defenceless consumers. Our present study concerns - without the claim to completeness and emphasizing only single areas - that the answers given by the government to the present problems are satisfying enough and are there any needs in any other areas that needs more legal development. Certainly can be stated as a moral that the crisis extorted the correction of the regulation, though it would have been necessary to make the deficiencies of the regulation a stressed area earlier. This is a future warning for the legislator.

A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák

A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák 44 Prugberger Tamás Nagy Zoltán Prugberger Tamás Nagy Zoltán A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák A tanulmány a jogi szabályozás szemszögéből vizsgálja a hitelezés gyakorlati és

Részletesebben

Megújuló Bankfelügyelet

Megújuló Bankfelügyelet Megújuló Bankfelügyelet IV: Pécsi Pénzügyi Napok 2010. március 30. Dr. Farkas Ádám Elnök Pénzügy Szervezetek Állami Felügyelete Áttekintés I. A válság tanulságai felügyeleti szempontból II. Hazai felügyeleti

Részletesebben

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Tartalomjegyzék A GMU szerkezeti hiányosságai A felügyelés erősítése 2010-ben Az integrált pénzügyi keret (bankunió) terve

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

ECB-PUBLIC. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. június 23.) a felelős hitelezési követelményekről (CON/2014/44)

ECB-PUBLIC. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. június 23.) a felelős hitelezési követelményekről (CON/2014/44) HU ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. június 23.) a felelős hitelezési követelményekről (CON/2014/44) Bevezetés és jogalap 2014. május 28-án az Európai Központi Bank (EKB) a fogyasztói

Részletesebben

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center Ügynöki felelősség az értékesítésben Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE FÜGGŐ Közvetítő: ha egynek dolgozik, vagy többnek de nem versengő FÜGGETLEN közvetítő:

Részletesebben

Néhány fontosabb. A PTT Tagozat 2010. december 9-i rendezvényén elhangzott előadás

Néhány fontosabb. A PTT Tagozat 2010. december 9-i rendezvényén elhangzott előadás Néhány fontosabb jogszabályi változás (2011.) 2010. évi XCVI. tv. Címe: Egyes pü. tárgyú tv-eknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében történő módosításáról

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Seregdi László PSZÁF 2010. november 18. Témák 1. Pénzügyi szabályozás fő nemzetközi mozgatóelemei 2. Hitelintézeti szektor 3. Könyvvizsgálattal

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról. A rendelet hatálya

361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról. A rendelet hatálya 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról A Kormány a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. május 01.-től

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. május 01.-től HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. május 01.-től 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

A pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdései

A pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdései Dr. Nagy Zoltán A pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdései I. Bevezető gondolatok Napjainkban a pénzügyi fogyasztóvédelem a hitelezéssel, devizahitelezéssel kapcsolatban az Európai Unióban és Magyarországon

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A LAKÁSHITELEKNÉL A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEXRŐL (A továbbiakban: Megállapodás )

MEGÁLLAPODÁS A LAKÁSHITELEKNÉL A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEXRŐL (A továbbiakban: Megállapodás ) MEGÁLLAPODÁS A LAKÁSHITELEKNÉL A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKÉNTES KÓDEXRŐL (A továbbiakban: Megállapodás ) A Megállapodást az európai fogyasztói szövetségek és a lakáshiteleket

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

2008. évi CIV. törvény. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2008. évi CIV. törvény. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A jogszabály 2009. április 17.-én hatályos állapota 2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről A pénzügyi közvetítőrendszernek a gazdaság egészének működésében betöltött

Részletesebben

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges csökkenésének lehetőségét! Alaposan nézzen körül a Gádoros Takarék

Részletesebben

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók Az alkalmazandó főbb jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

A bankunió hatása a magyar bankrendszerre

A bankunió hatása a magyar bankrendszerre A bankunió hatása a magyar bankrendszerre Farkas Ádám Főigazgató EBA 2014 Január 21 GKI, Budapest 2012 EBA European Banking Authority Az EU pénzügyi felügyeleti intézményrendszerének átalakítása 2011-ben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

Jelzálog fedezet nélküli hitelek:

Jelzálog fedezet nélküli hitelek: HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről 8900Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Érvényes: 2015. augusztus 26.-tól 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelek: Fizetési számla hitelkeret

Részletesebben

A Bázeli Bizottság és a banki belső ellenőrzés

A Bázeli Bizottság és a banki belső ellenőrzés A Bázeli Bizottság és a banki belső ellenőrzés Tóth József OTP Bank Nyrt. 2013.02.06 Ellenőrzési Igazgatóság 2 Tartalomjegyzék I. Általános bevezető II. A belső ellenőrzés funkciójára vonatkozó felügyeleti

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A lényegről egyszerűbben

A lényegről egyszerűbben A lényegről egyszerűbben Szeretné tudni, hogy Önt is érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Kérdése van a határidőkről, vagy nem tudja, hogy mikor milyen teendője van? Kiadványunkból választ

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása ági, ~ j+, 0 L. 2011. évi... törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazá s biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések 1. Milyen feltételek esetén jogosult valaki az eljárásban történő részvételre? Több együttes feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy adós az eljárást kezdeményezhesse,

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2012/2037(INI) 8.6.2012 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a fogyasztói

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok Árfolyamgáttal kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok A konstrukcióról részletes információk olvashatók a PSZÁF honlapján: www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/fizetesi_nehezsegek/arfolyamrogzites.html,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2 HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a 2012.

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

A Felügyelet 2010. évi II. féléves fogyasztóvédelmi kockázati jelentése

A Felügyelet 2010. évi II. féléves fogyasztóvédelmi kockázati jelentése A Felügyelet 2010. évi II. féléves fogyasztóvédelmi kockázati jelentése 2011. március T a r t a l o m j e g y z é k ELŐSZÓ 4 1. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 5 2. A FELÜGYELET FOGYASZTÓVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

A brókerbotrányok tanulságai

A brókerbotrányok tanulságai A brókerbotrányok tanulságai Dr. Windisch László A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök Magyar Közgazdasági Társaság 2015. szeptember 4. 1 Miről lesz szó? 1. A befektetési

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban Kiemelten felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, hogy az alábbi információk a vonatkozó jogszabályok 2014. november 17-én ismert tartalmával összhangban kerültek megfogalmazásra és ügyfeleink tájékoztatását

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 1-től

Érvényes: 2009. augusztus 1-től Érvényes: 2009. augusztus 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

2012.11.12. MKVK PTT előadás. Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség. Batka Anna vezető közgazdász

2012.11.12. MKVK PTT előadás. Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség. Batka Anna vezető közgazdász Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség Batka Anna vezető közgazdász 1 A Magyar Bankszövetség szerepe és felelőssége a bankszektorban Szervezet és tevékenység 2011-2013. év kihívásai 2 Szervezet és tevékenység

Részletesebben

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről 2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről A gazdasági lehetőségekkel összhangban a gazdasági válság hatásainak tompítása és a rászorult, lakáscélú kölcsönnel

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben