Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve"

Átírás

1 Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Műszaki előkészítés alapjai- szakmai orientáció 9-10.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Számítógép-terem, Számítógéppel felszerelt tanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tesztfeladat megoldása, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Külső-belső tervek készítésének Felelősségtudat, Pontosság, Logikus gondolkodás, szabályai(b), Belső rendeletek Látás, Körültekintés elővigyázatosság, utasítások szabályozási Problémamegoldás hibaelhárítás, területek(b), Pályázat írásának Tervezési képesség, módja(c), ECDL 3. m. Szövegszerkesztés(2), ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés(2), Gépírás(3), Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban(4), Információforrások kezelése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi elvégezteti, Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz, Belső szakmai tervek készítésében részt vesz, Gazdasági tervek készítésében részt vesz, Havária tervek készítésében részt vesz, Pályázatok elkészítésében vesz részt, Anyag- és eszköznyilvántartást vezet, Anyagés eszközigényt állít össze, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%),

2 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/4.5/ Műszaki előkészítés Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források Sikeres pályázat és szerződéskötés Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai tartalom Műszaki ábrázolás alapjai:rajztechnikai és szerkesztőeszközök,használatuk rajzdokumentáció,tervek típusai,tartalmuk,tervkészítés cselekvési programja:rajzlapméretek,feliratmezők,műszaki rajzon alkalmazott betűk és számok,méretarány,ábrák vonalai,méretezés és szabályai,rajzképi jelölések szerkesztési feladatok,vetületi ábrázolások,szerkezetek,berendezések,műtárgyak rajzai azok értelmezése,rajzolvasás Ismerjék a műszaki ábrázolás eszközeit, tudjanak részterveket készíteni, terveket értelmezni. Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi alapismeretek 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Tanterem, Szaktanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tesztfeladat megoldása, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Információforrások Természeti értékek és jellemzői(c), Természeti értékeket veszélyeztető Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Értékelési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Biológiai jellemzőket mér értékel, Vízminőségvédelmi

3 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia kezelése(4), Szakmai nyelvi tényezők(c), Védetté feladatokat lát el, íráskészség fogalmazás írásban(4), Diagram nomogram olvasása értelmezése(4), Helyszínrajz olvasása értelmezése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), nyilvánítás folyamata védelem fokozatai(c), Ökológiai alapismeretek(c), Információs anyagok elkészítésében részt vesz, Kapcsolatot tart környezetvédelmi természetvédelmi hatóságokkal, Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz, Pályázatok elkészítésében vesz részt, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Környezetvédelmi méréstechnikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Települési környezetvédelmi technikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Agrárkörnyezetgazda (50.0%), Környezetvédelmi méréstechnikus, Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Települési környezetvédelmi technikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Termesztéstechnológiai, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi feladatok (6.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 269/1.6/ Természetvédelem alapjai Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi értékek és azokat veszélyeztető tényezők Védett természeti értékek csoportosítása Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák Védett és fokozottan védett természeti értékek Védetté nyilvánítás folyamata Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek Natura 2000-es területek A 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre,

4 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és kultúrtörténeti értékek 267/1.5/ Ökológia alapjai Szakmai tartalom Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció, indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális szerveződési szintek jellemzői Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia, térszerkezet Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok Környezetvédelem fogalma,célja Környezetvédelem kialakulásának története,környezetvédelem és természetvédelem kapcsolata, Környezeti elemek, Lokális és globális környezeti problémák Bioszféra kialakulása, szerkezete,ökoszisztéma fogalma,alkotói,szabályozása Ökológia alapjai: Ökológiai alapfogalmak,ökológiai tényező,környezeti és tűrőképességi tényező,bioindikáció és szereplői,biológiai organizáció folyamata,szintjei,szupraindividuális szerveződési szintek jellemzői,populáció sajátosságai:csoporttulajdonságai,populációdinamika,p opulációdemográfia,térszerkezet, élőlénytársulások szerveződése,szerkezete,alapjelenségei,társulás típusok,táplálkozási kapcsolatok populációs kölcsönhatások,anyag-és energiaáramlások,biogeokémiai körfolyamatok Természetvédelem alapjai:természetvédelem célja,feladata, aktív-passzív természetvédelmi tevékenység,természetvédelemi alapfogalmak,védett természeti értékek csoportosítása,hazai és nemzetközi védelmi kategóriák,védett és fokozottan védett természeti értékek, védetté nyilvánítás folyamata,helyi 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, ismerjék fel a környezetvédelmi alapproblémát,a biotikus környezetet károsító folyamatokat, s következményeit. Munkájukban jelenjen meg a környezet A tanulók -és természetvédelem iránti elkötelezettségük.

5 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei és országos jelentőségű védett értékek,natura 2000, védett értékeket veszélyeztető tényezők,természetvédelmi kezelés,természetvédelem tárgykörei:földtani,víztani,növénytani,állattani,tájképi Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Információforrások kezelése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Víz mint környezeti elem(b), Levegő mint környezeti elem(b), Talaj mint környezeti elem(b), Pontosság, Logikus gondolkodás, Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít, Környezetvédelmi ellenőrzést végez, Információs anyagok elkészítésében részt vesz, Kapcsolatot tart környezetvédelmi természetvédelmi hatóságokkal, Helyszíni szemlén részt vesz, Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 269/1.1/ Talaj és levegő mint környezeti elemek 267/1.2/ Víz mint környezeti elem Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és hidromorf talajok típusai, jellemzői Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb talajszennyező anyagok és hatásuk Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők Vizek minősítési rendszerei Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára Vizek öntisztulása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Szakmai tartalom Természetes vizek csoportosítása Felszíni,felszín alatti és különleges vizek,jellemzői Vízminőségi jellemzők:fizikai,kémiai,biológiai és egyéb A tanulók ismerjék a természeti környezet abiotikus elemeinek

6 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia vízminőségi jellemzők,vízminősítés rendszerei,legjellemzőbb vízszennyező anyagok,forrásai és hatásuk a környezetre Vizek öntisztulási folyamata Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők,talajban lejátszódó anyag-és sajátosságait,képesek legyenek a környezetkárosító tevékenységek felismerésére. energia átalakítási folyamatok,talajok osztályozása,zonális, azonális és hidromorf talajok jellemzői,talajok fizikai,kémiai,biológiai tulajdonságai,természeti erők és antropogén hatások okozta talajkárosodási folyamatok és a talajkárosodás elleni védelem lehetőségei,leggyakoribb talajszennyező anyagok,forrásai és hatásuk A levegő összetétele, a légkör szerkezete,fizikai állapothatározói,a légszennyezés folyamata,jellemzése, a légszennyező anyagok forrásai és hatásuk a környezetre,a levegő öntisztulása Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Hidrológia és hidraulika 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Tanterem, Szaktanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Vízkészletek(C), Hidrosztatika és hidrodinamika(c), Vízkörforgás(C), Szakmai nyelvű beszédkészség(4), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram olvasása értelmezése(4), Diagram nomogram kitöltése Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Fizikai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket mér értékel, Vízrajzi méréseket végez értékel, Áramlástechnikai méréseket végez értékel,

7 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia készítése(4), Helyszínrajz olvasása értelmezése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/2.2/ Hidrológia alapjai A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása, vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 267/2.3/ Hidraulika alapjai Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás, felhajtóerő, úszás Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás, Bernoulliegyenlet 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre,

8 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Szakmai tartalom A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei:párolgás,csapadék,beszivárgás,lefolyás Vízkészlet és változása,vízháztartási egyenlet Felszín alatti vizek formái és jellemzésük Felszíni vizek:vízfolyások kialakulása,alaktana,állóvizek hidrológiája Vízrajzi adatok Hidraulikai ismeretek: - alapfogalmak -hidrosztatika:alapegyenlete víznyomásábrák felhajtóerő úszás -hidrodinamika: - folyadékmozgások szabadfelszínű vízmozgás nyomás alatti vízmozgás Bernoulli egyenlet és alk. Ismerjék a víz különböző megjelenési formáit és jellemzőit. Tudjanak egyszerűbb méretezési és ellenőrzési feladatokat megoldani. Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi méréstechnika alapjai 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma gyakorlati képzési csoport, Természeti környezet, Erdőterület, Környezetvédelmi laboratórium, Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Elemzés készítése tapasztalatokról, Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Laboratóriumi eszközök használata(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Munkabiztonsági eszközök használata(5), Helyszíni /terepi/ mérési módszerek(b), Fizikai vizsgálati módszerek(b), Kémiai elemző vizsgálati módszerek(b), Hidrometeorológiai mérések(b), Makrobiológiai vizsgálati módszerek(b), Bioindikáció módszere(b), Mintavételezés és mintakezelés(b), Mikrobiológiai vizsgálati módszerek(c), Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Kézügyesség, Pontosság, Körültekintés elővigyázatosság, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Jegyzőkönyvet készít, Fizikai jellemzőket mér értékel, Kémiai jellemzőket mér értékel, Biológiai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket mér értékel,

9 Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Szakmai tartalom Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés Környezeti elemek vizsgálati módszerei: minta,mintavétel,minta tartósítása,előkészítése kémiai vizsgálatokhoz Kémiai elemző módszerek: gravimetria, titrimetria, elektrokémiai mérések:potenciometria, konduktometria, Mérési eredmények,mérési hibák 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, A tanulók képesek legyenek a környezeti elemek ellenőrzéséhez a megfelelő vizsgálati módszer kiválasztására.

10 Elméleti óraszám: 64 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezettechnika alapjai 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, Tanműhely, Környezettechnika mérőszoba, Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Információk önálló rendszerezése, Műveletek gyakorlása, Műtárgy-rajz értelmezése készítése, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Folyamatábrák olvasása értelmezése(3), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Munkabiztonsági eszközök használata(5), Mennyiségérzék(5), Környezettechnikai kémiai eljárások(c), Környezettechnikai biológiai eljárások(c), Környezettechnikai fizikai eljárások(c), Felelősségtudat, Kézügyesség, Logikus gondolkodás, Körültekintés elővigyázatosság, Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, Vízminőségvédelmi feladatokat lát el, Környezetvédelmi ellenőrzést végez, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%),

11 Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/2.1/ Környezettechnika alapjai műveletei Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései Szűrés különböző szűrőanyagokon Szűrőberendezések és alkalmazásuk Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és biokémiai alapja Szakmai tartalom Környezettechnikai alapműveletek:fizikai eljárások: - szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései - ülepítés,centrifugálás,sűrítés,felúsztatás,flotálás és berendezései -szűrés:durva és finom szűrés,szemcsés anyagon történő szűrés -adszorpció és berendezései - abszorpció és berendezései -egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások: -semlegesítés -hidrolízis oxidáció és redukció dehalogénezés -termikus eljárások -derítés - kicsapatás -ioncsere -elektrokémiai eljárások 20/Műveletek gyakorlása, 20/Műtárgy-rajz értelmezése készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerjék a főbb környezettechnikai eljárások csoportjait, a berendezések működési elvét. Elméleti óraszám: 64 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Földméréstan 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, Természeti környezet, Építési terület, Tanműhely tanpálya, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Írásos elemzések készítése,

12 Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Helyszínrajz készítése(3), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Munkabiztonsági eszközök használata(5), Vízkörforgás(C), Vízkészletek(C), Hidrosztatika és hidrodinamika(c), Vízrajzi mérések(c), Geodéziai mérések(c), Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Geodéziai méréseket végez, Vízrajzi méréseket végez értékel, Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.3/ Föld- és Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú 25/Műveletek gyakorlása,

13 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei vízmérési feladatok szögek kitűzése, derékszögű koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvényés területszintezés végrehajtása, ingatlan-nyilvántartás Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása 25/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Írásos elemzések készítése, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Szakmai tartalom Földméréstan és alapfogalmai Helymeghatározás alapelve Vízszintes mérés: -pontok jelölése -egyenesek kitűzése -hosszmérés nevezetes szögek kitűzése - részletpont meghatározás Területosztás alapfeladatai Magasságmérés: szintezés alapjai vonalszintezés hossz-és keresztszelvény szintezés területszintezés Ingatlan-nyilvántartás A tanulók képesek legyenek a terepen való tájékozódásra. Elméleti óraszám: 64 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi alapismeretek 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Szaktanterem, Számítógéppel felszerelt tanterem, Számítógéppel felszerelt szaktanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tesztfeladat megoldása, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia ECDL 5. m. Adatbáziskezelés(2), Információforrások kezelése(4), Szakmai nyelvű beszédkészség(4), Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Zaj zajjal kapcsolatos alapismeretek(b), A hulladékgazdálkodás alapjai(b), Települési ismeretek települési infrastruktúra(c), Radioaktivitás a környezetben(c), Pontosság, Logikus gondolkodás, Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, A környezeti adatokat nyilvántartja, A szennyezett területeket nyilvántartja, Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít, Épített környezet fenntartásában vesz részt,

14 Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Környezetvédelmi méréstechnikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Települési környezetvédelmi technikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus (50.0%), Környezetvédelmi méréstechnikus, Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Települési környezetvédelmi technikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus feladatok (2.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/1.4/ Hulladékgazdálkodás ( 267/1.3/ Épített környezet védelme Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása, hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás Hulladékkezelés folyamata Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai, települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok csoportosítása, biztonságos elhelyezése Lakosság szerepe a környezetvédelemben 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai tartalom Település fogalma,típusai,szerkezete,alaprajzi Képesek legyenek az

15 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei elrendezése,funkcionális egységei Urbanizáció és szakaszai,hatása Infrastruktura fogalma és jellemzése,szektorai,települési infrastruktura elemei,jellemzésük, Hulladék fogalma,csoportosítása,hulladékok környezetkárosító hatásai,hulladékjegyzék, Hulladékgazdálkodás fogalma,alapelvei Megelőzés,hasznosítás,ártalmatlanítás folyamata hulladékkezelés komplex rendszere Hangtani alapfogalmak,zajforrások csoportjai és jellemzésük,zaj élettani hatásai, Radioaktivitás alapfogalmai,radioizotópok alkalmazási területei,sugárvédelem alapjai,atomerőművek az energiatermelésben,atomerőművek környezeti hatásai,radioaktív hulladékok forrásai és csoportosítása épített környezet problémáinak felismerésére, kezelésére. Elméleti óraszám: 0 Elméletigényes gyak. óraszám: 111 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi mérések alapjai 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, Tanműhely, Környezettechnika mérőszoba, Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Információk önálló rendszerezése, Műveletek gyakorlása, Műtárgy-rajz értelmezése készítése, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Folyamatábrák olvasása értelmezése(3), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Munkabiztonsági eszközök Környezettechnikai kémiai eljárások(c), Környezettechnikai biológiai eljárások(c), Környezettechnikai fizikai eljárások(c), Felelősségtudat, Kézügyesség, Logikus gondolkodás, Körültekintés elővigyázatosság, Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, Vízminőségvédelmi feladatokat lát el, Környezetvédelmi ellenőrzést végez,

16 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia használata(5), Mennyiségérzék(5), Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/2.1/ Környezettechnika alapjai műveletei Szakmai tartalom Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései Szűrés különböző szűrőanyagokon Szűrőberendezések és alkalmazásuk Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és biokémiai alapja Bevezetés a laboratóriumi munkába Fizikai jellemzők mérése és eszközei: -tömegmérés és eszközei -térfogatmérés és eszközei -hőmérsékletmérés -sűrűség,testsűrűség,halmazsűrűség.sűrűségmérés 20/Műveletek gyakorlása, 20/Műtárgy-rajz értelmezése készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, A tanulók az alapvető anyagi jellemzőket, meghatározásukhoz szükséges eszközöket biztonsággal tudják használni.

17 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei - hidrotechnikai jellemzők vizsgálata(víztartalom,vízfelvétel,vízáteresztőképesség ) -mechanikai jellemzők -szemcsés anyagok vizsgálata -kristályosítás,bepárlás,derítés.szűrés Kémiai vizsgálatok alapjai és eszközei: -oldatkészítés,oldatkoncentrációk -oldott anyagok reakciói -sav-bázis reakciók, csapadékképzésen alapuló eljárások ph, vezetőképesség mérése -mértékegységek -szakmai számítások alapjai Biológiai vizsgálatok alapjai: Mikroszkóp részei, használata Sejtalkotók vizsgálata Növényi szövetek vizsgálata Állati szövetek vizsgálata Élettani vizsgálatok Elméleti óraszám: 0 Elméletigényes gyak. óraszám: 111 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi alapgyakorlatok 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma gyakorlati képzési csoport, Természeti környezet, Erdőterület, Környezetvédelmi laboratórium, Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Elemzés készítése tapasztalatokról, Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Laboratóriumi eszközök használata(4), Olvasott szakmai szöveg Helyszíni /terepi/ mérési módszerek(b), Fizikai vizsgálati módszerek(b), Kémiai elemző vizsgálati módszerek(b), Hidrometeorológiai mérések(b), Makrobiológiai Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Kézügyesség, Pontosság, Körültekintés elővigyázatosság, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Jegyzőkönyvet készít, Fizikai jellemzőket mér értékel, Kémiai jellemzőket mér értékel, Biológiai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket

18 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Munkabiztonsági eszközök használata(5), vizsgálati módszerek(b), Bioindikáció módszere(b), Mintavételezés és mintakezelés(b), Mikrobiológiai vizsgálati módszerek(c), mér értékel, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Szakmai tartalom Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata (pl. zuzmótérkép,kipufogógáz hatása) Eutrofizáció vizsgálat összalgaszám meghatározással Toxicitás vizsgálata Élőhelyek,társulások vizsgálata 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, A tanulók legyenek képesek a természetkárosító tevékenység és magatartás felismerésére.

19 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Növényhatározás Védett növények és állatok Biotikus index meghatározása BISEL módszerrel Természetvédelmi értékelés:mintaterület kijelölése,felvételezés,ökológiai mutatók meghatározása,természetvédelmi értékkategóriák meghatározása degradációt és természetközeli állapotot jelző fajok Terepgyakorlatok:NP,természeti és kultúrtörténeti értékek tanulmányozása Elméleti óraszám: 0 Elméletigényes gyak. óraszám: Gyakorlati óraszám: 96 Környezetvédelmi alapgyakorlatok 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, gyakorlati képzési csoport, Természeti környezet, Építési terület, Erdőterület, Környezetvédelmi laboratórium, Tanműhely tanpálya, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Írásos elemzések készítése, Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Elemzés készítése tapasztalatokról, Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Helyszínrajz készítése(3), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Laboratóriumi eszközök használata(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Fizikai vizsgálati módszerek(b), Bioindikáció módszere(b), Makrobiológiai vizsgálati módszerek(b), Kémiai elemző vizsgálati módszerek(b), Mintavételezés és mintakezelés(b), Helyszíni /terepi/ mérési módszerek(b), Hidrometeorológiai Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Kézügyesség, Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Körültekintés elővigyázatosság, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Jegyzőkönyvet készít, Fizikai jellemzőket mér értékel, Kémiai jellemzőket mér értékel, Biológiai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket mér értékel, Geodéziai méréseket végez, Vízrajzi méréseket végez értékel, Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz,

20 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Munkabiztonsági eszközök használata(5), mérések(b), Mikrobiológiai vizsgálati módszerek(c), Vízkészletek(C), Vízkörforgás(C), Geodéziai mérések(c), Hidrosztatika és hidrodinamika(c), Vízrajzi mérések(c), Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése 267/3.3/ Föld- és vízmérési feladatok Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű koordinátamérés, 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 25/Műveletek gyakorlása, 25/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással,

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus szakképesítés. Helyi tanterve

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus szakképesítés. Helyi tanterve 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus szakképesítés Helyi tanterve Készítette: Vajdics Hajnalka Szaktanár

Részletesebben

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola. Kecskemét, Szent Imre u. 9. HELYI TANTERV. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola. Kecskemét, Szent Imre u. 9. HELYI TANTERV. Környezetvédelem-vízgazdálkodás Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola Kecskemét, Szent Imre u. 9. HELYI TANTERV Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Természetvédelmi -, és környezetvédelmi technikus szakma

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉELMI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 851 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

104/2011. (XI. 10.) VM rendelet

104/2011. (XI. 10.) VM rendelet 104/2011. (XI. 10.) VM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN A környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás SZAKMAI VIZSGÁJA

Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás SZAKMAI VIZSGÁJA Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 1214-06

Részletesebben

Természetvédelmi ügyintéző Természet- és környezetvédelmi technikus

Természetvédelmi ügyintéző Természet- és környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Környezetvédelmi technikus 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Környezetvédelmi technikus 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Környezetvédelmi technikus 13. évfolyam (OKJ száma: 54 50 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

a(z) VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 55 853 02 VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző. Természet- és környezetvédelmi technikus 2/49

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző. Természet- és környezetvédelmi technikus 2/49 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 258. sorszámú technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE

SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE 9. 37 hét SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE 10. 37 hét 11. 37 hét 12. 32. hét 14.év 32. hét elméleti tantárgyak elméleti tantárgyak Környezetvédelem 2 2 2 2 Energetika 4 Környezettechnika 2 2 Energetikai berendezések

Részletesebben

Szakmai Program. 3. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai Program. 3. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 11499-12 Foglalkoztatás II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A szakképzés összes óraszáma Szakmai Program 3. számú táblázat A szakmai

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazati képzés Környezetvédelmi technikus szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 850 01 ÉRVÉNYES: 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb Dr. Kadocsa László A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb munkafunkciójának megtanítása. A technikai

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

VÍZÜGYI TECHNIKUS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 0000 00 00. Szakképesítések köre:

VÍZÜGYI TECHNIKUS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 0000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

A azonosító számú A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartoz Áruforgalmazás

A azonosító számú A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartoz Áruforgalmazás A 10027-12 azonosító számú A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartoz Áruforgalmazás gyakorlat I tantárgy 1. 1. A 10027-12 azonosító számú, A ruházati

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek,

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy 1 1. A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer,

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

Adózási alapismeretek tantárgy

Adózási alapismeretek tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

CSATORNAMŰ-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSATORNAMŰ-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SATORNAMŰKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 853 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: satornaműkezelő

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

a(z) KÖRNYEZETVÉDELMI-MÉRÉS SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) KÖRNYEZETVÉDELMI-MÉRÉS SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 55 850 02 KÖRNYEZETVÉDELMI-MÉRÉS SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére A 10250-12 azonosító számú Kézápolás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Vendégfogadás, diagnosztizálás, kézápolás Manikűr 1. Manikűr

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖRNYEZETVÉDELEM VÍZGAZDÁLKODÁS SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖRNYEZETVÉDELEM VÍZGAZDÁLKODÁS SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖRNYEZETVÉDELEM VÍZGAZDÁLKODÁS SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoportos alapozó ismeretek Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoportos

Részletesebben

6. (269.) KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

6. (269.) KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 6. (269.) KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETVÉDELMI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐGZSÁGI GÉPKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Erdőgazdasági

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

HULLADÉKTELEP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HULLADÉKTELEP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HULLADÉKTELEPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 853 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

SZAKÁCS. Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)

SZAKÁCS. Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyam száma Óraszám Erdőgazdasági gépkezelő 1000

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyam száma Óraszám Erdőgazdasági gépkezelő 1000 2. ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ 5 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai program. 54 850 01Környezetvédelmi technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 850 01Környezetvédelmi technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 850 01Környezetvédelmi technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 33 811 03 1000 00 00 SZAKÁCS. Helyi tanterv 2010.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 33 811 03 1000 00 00 SZAKÁCS. Helyi tanterv 2010. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 33 811 03 1000 00 00 SZAKÁCS Helyi tanterv 2010. Készítette: Hegyi Sándor I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÉSNÖK SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 215 02 2. szakképesítés megnevezése: Vésnök 3. Szakképesítések köre: 3.1

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

VÍZMŰKEZELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 853 06 1000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

VÍZMŰKEZELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 853 06 1000 00 00. A szakképesítés megnevezése: VÍZMŰKEZELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 345 02 KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Környezetvédelmi ügyintéző OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Környezetvédelmi ügyintéző OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Környezetvédelmi ügyintéző OKJ azonosító: 51 850 01 KÉPZÉSI PROGRAM

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben