Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve"

Átírás

1 Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Műszaki előkészítés alapjai- szakmai orientáció 9-10.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Számítógép-terem, Számítógéppel felszerelt tanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tesztfeladat megoldása, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Külső-belső tervek készítésének Felelősségtudat, Pontosság, Logikus gondolkodás, szabályai(b), Belső rendeletek Látás, Körültekintés elővigyázatosság, utasítások szabályozási Problémamegoldás hibaelhárítás, területek(b), Pályázat írásának Tervezési képesség, módja(c), ECDL 3. m. Szövegszerkesztés(2), ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés(2), Gépírás(3), Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban(4), Információforrások kezelése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi elvégezteti, Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz, Belső szakmai tervek készítésében részt vesz, Gazdasági tervek készítésében részt vesz, Havária tervek készítésében részt vesz, Pályázatok elkészítésében vesz részt, Anyag- és eszköznyilvántartást vezet, Anyagés eszközigényt állít össze, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%),

2 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/4.5/ Műszaki előkészítés Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források Sikeres pályázat és szerződéskötés Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai tartalom Műszaki ábrázolás alapjai:rajztechnikai és szerkesztőeszközök,használatuk rajzdokumentáció,tervek típusai,tartalmuk,tervkészítés cselekvési programja:rajzlapméretek,feliratmezők,műszaki rajzon alkalmazott betűk és számok,méretarány,ábrák vonalai,méretezés és szabályai,rajzképi jelölések szerkesztési feladatok,vetületi ábrázolások,szerkezetek,berendezések,műtárgyak rajzai azok értelmezése,rajzolvasás Ismerjék a műszaki ábrázolás eszközeit, tudjanak részterveket készíteni, terveket értelmezni. Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi alapismeretek 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Tanterem, Szaktanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tesztfeladat megoldása, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Információforrások Természeti értékek és jellemzői(c), Természeti értékeket veszélyeztető Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Értékelési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Biológiai jellemzőket mér értékel, Vízminőségvédelmi

3 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia kezelése(4), Szakmai nyelvi tényezők(c), Védetté feladatokat lát el, íráskészség fogalmazás írásban(4), Diagram nomogram olvasása értelmezése(4), Helyszínrajz olvasása értelmezése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), nyilvánítás folyamata védelem fokozatai(c), Ökológiai alapismeretek(c), Információs anyagok elkészítésében részt vesz, Kapcsolatot tart környezetvédelmi természetvédelmi hatóságokkal, Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz, Pályázatok elkészítésében vesz részt, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Környezetvédelmi méréstechnikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Települési környezetvédelmi technikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Agrárkörnyezetgazda (50.0%), Környezetvédelmi méréstechnikus, Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Települési környezetvédelmi technikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Termesztéstechnológiai, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi feladatok (6.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 269/1.6/ Természetvédelem alapjai Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi értékek és azokat veszélyeztető tényezők Védett természeti értékek csoportosítása Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák Védett és fokozottan védett természeti értékek Védetté nyilvánítás folyamata Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek Natura 2000-es területek A 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre,

4 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és kultúrtörténeti értékek 267/1.5/ Ökológia alapjai Szakmai tartalom Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényező, környezet és tűrőképesség, indikáció, indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális szerveződési szintek jellemzői Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia, térszerkezet Élőlénytársulások szerveződése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok Környezetvédelem fogalma,célja Környezetvédelem kialakulásának története,környezetvédelem és természetvédelem kapcsolata, Környezeti elemek, Lokális és globális környezeti problémák Bioszféra kialakulása, szerkezete,ökoszisztéma fogalma,alkotói,szabályozása Ökológia alapjai: Ökológiai alapfogalmak,ökológiai tényező,környezeti és tűrőképességi tényező,bioindikáció és szereplői,biológiai organizáció folyamata,szintjei,szupraindividuális szerveződési szintek jellemzői,populáció sajátosságai:csoporttulajdonságai,populációdinamika,p opulációdemográfia,térszerkezet, élőlénytársulások szerveződése,szerkezete,alapjelenségei,társulás típusok,táplálkozási kapcsolatok populációs kölcsönhatások,anyag-és energiaáramlások,biogeokémiai körfolyamatok Természetvédelem alapjai:természetvédelem célja,feladata, aktív-passzív természetvédelmi tevékenység,természetvédelemi alapfogalmak,védett természeti értékek csoportosítása,hazai és nemzetközi védelmi kategóriák,védett és fokozottan védett természeti értékek, védetté nyilvánítás folyamata,helyi 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, ismerjék fel a környezetvédelmi alapproblémát,a biotikus környezetet károsító folyamatokat, s következményeit. Munkájukban jelenjen meg a környezet A tanulók -és természetvédelem iránti elkötelezettségük.

5 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei és országos jelentőségű védett értékek,natura 2000, védett értékeket veszélyeztető tényezők,természetvédelmi kezelés,természetvédelem tárgykörei:földtani,víztani,növénytani,állattani,tájképi Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Információforrások kezelése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Víz mint környezeti elem(b), Levegő mint környezeti elem(b), Talaj mint környezeti elem(b), Pontosság, Logikus gondolkodás, Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít, Környezetvédelmi ellenőrzést végez, Információs anyagok elkészítésében részt vesz, Kapcsolatot tart környezetvédelmi természetvédelmi hatóságokkal, Helyszíni szemlén részt vesz, Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 269/1.1/ Talaj és levegő mint környezeti elemek 267/1.2/ Víz mint környezeti elem Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők, talajok osztályozása, zonális, azonális és hidromorf talajok típusai, jellemzői Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb talajszennyező anyagok és hatásuk Levegő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyező anyagok és forrásuk, szennyezőanyag terjedése, öntisztulás folyamata Természetes vizek csoportosítása, jellemzői, felszíni és felszín alatti vízformák Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminőségi jellemzők Vizek minősítési rendszerei Vízszennyező anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára Vizek öntisztulása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Szakmai tartalom Természetes vizek csoportosítása Felszíni,felszín alatti és különleges vizek,jellemzői Vízminőségi jellemzők:fizikai,kémiai,biológiai és egyéb A tanulók ismerjék a természeti környezet abiotikus elemeinek

6 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia vízminőségi jellemzők,vízminősítés rendszerei,legjellemzőbb vízszennyező anyagok,forrásai és hatásuk a környezetre Vizek öntisztulási folyamata Talaj fogalma, kialakulása, talajképző tényezők,talajban lejátszódó anyag-és sajátosságait,képesek legyenek a környezetkárosító tevékenységek felismerésére. energia átalakítási folyamatok,talajok osztályozása,zonális, azonális és hidromorf talajok jellemzői,talajok fizikai,kémiai,biológiai tulajdonságai,természeti erők és antropogén hatások okozta talajkárosodási folyamatok és a talajkárosodás elleni védelem lehetőségei,leggyakoribb talajszennyező anyagok,forrásai és hatásuk A levegő összetétele, a légkör szerkezete,fizikai állapothatározói,a légszennyezés folyamata,jellemzése, a légszennyező anyagok forrásai és hatásuk a környezetre,a levegő öntisztulása Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Hidrológia és hidraulika 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Tanterem, Szaktanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Vízkészletek(C), Hidrosztatika és hidrodinamika(c), Vízkörforgás(C), Szakmai nyelvű beszédkészség(4), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram olvasása értelmezése(4), Diagram nomogram kitöltése Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Fizikai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket mér értékel, Vízrajzi méréseket végez értékel, Áramlástechnikai méréseket végez értékel,

7 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia készítése(4), Helyszínrajz olvasása értelmezése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/2.2/ Hidrológia alapjai A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei, vízkészlet és változása, vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 267/2.3/ Hidraulika alapjai Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás, felhajtóerő, úszás Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás, Bernoulliegyenlet 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre,

8 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Szakmai tartalom A víz természetes körforgása és a körfolyamat elemei:párolgás,csapadék,beszivárgás,lefolyás Vízkészlet és változása,vízháztartási egyenlet Felszín alatti vizek formái és jellemzésük Felszíni vizek:vízfolyások kialakulása,alaktana,állóvizek hidrológiája Vízrajzi adatok Hidraulikai ismeretek: - alapfogalmak -hidrosztatika:alapegyenlete víznyomásábrák felhajtóerő úszás -hidrodinamika: - folyadékmozgások szabadfelszínű vízmozgás nyomás alatti vízmozgás Bernoulli egyenlet és alk. Ismerjék a víz különböző megjelenési formáit és jellemzőit. Tudjanak egyszerűbb méretezési és ellenőrzési feladatokat megoldani. Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi méréstechnika alapjai 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma gyakorlati képzési csoport, Természeti környezet, Erdőterület, Környezetvédelmi laboratórium, Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Elemzés készítése tapasztalatokról, Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Laboratóriumi eszközök használata(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Munkabiztonsági eszközök használata(5), Helyszíni /terepi/ mérési módszerek(b), Fizikai vizsgálati módszerek(b), Kémiai elemző vizsgálati módszerek(b), Hidrometeorológiai mérések(b), Makrobiológiai vizsgálati módszerek(b), Bioindikáció módszere(b), Mintavételezés és mintakezelés(b), Mikrobiológiai vizsgálati módszerek(c), Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Kézügyesség, Pontosság, Körültekintés elővigyázatosság, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Jegyzőkönyvet készít, Fizikai jellemzőket mér értékel, Kémiai jellemzőket mér értékel, Biológiai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket mér értékel,

9 Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Szakmai tartalom Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés Környezeti elemek vizsgálati módszerei: minta,mintavétel,minta tartósítása,előkészítése kémiai vizsgálatokhoz Kémiai elemző módszerek: gravimetria, titrimetria, elektrokémiai mérések:potenciometria, konduktometria, Mérési eredmények,mérési hibák 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, A tanulók képesek legyenek a környezeti elemek ellenőrzéséhez a megfelelő vizsgálati módszer kiválasztására.

10 Elméleti óraszám: 64 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezettechnika alapjai 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, Tanműhely, Környezettechnika mérőszoba, Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Információk önálló rendszerezése, Műveletek gyakorlása, Műtárgy-rajz értelmezése készítése, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Folyamatábrák olvasása értelmezése(3), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Munkabiztonsági eszközök használata(5), Mennyiségérzék(5), Környezettechnikai kémiai eljárások(c), Környezettechnikai biológiai eljárások(c), Környezettechnikai fizikai eljárások(c), Felelősségtudat, Kézügyesség, Logikus gondolkodás, Körültekintés elővigyázatosság, Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, Vízminőségvédelmi feladatokat lát el, Környezetvédelmi ellenőrzést végez, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%),

11 Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/2.1/ Környezettechnika alapjai műveletei Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései Szűrés különböző szűrőanyagokon Szűrőberendezések és alkalmazásuk Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és biokémiai alapja Szakmai tartalom Környezettechnikai alapműveletek:fizikai eljárások: - szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései - ülepítés,centrifugálás,sűrítés,felúsztatás,flotálás és berendezései -szűrés:durva és finom szűrés,szemcsés anyagon történő szűrés -adszorpció és berendezései - abszorpció és berendezései -egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások: -semlegesítés -hidrolízis oxidáció és redukció dehalogénezés -termikus eljárások -derítés - kicsapatás -ioncsere -elektrokémiai eljárások 20/Műveletek gyakorlása, 20/Műtárgy-rajz értelmezése készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerjék a főbb környezettechnikai eljárások csoportjait, a berendezések működési elvét. Elméleti óraszám: 64 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Földméréstan 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, Természeti környezet, Építési terület, Tanműhely tanpálya, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Írásos elemzések készítése,

12 Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Helyszínrajz készítése(3), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Munkabiztonsági eszközök használata(5), Vízkörforgás(C), Vízkészletek(C), Hidrosztatika és hidrodinamika(c), Vízrajzi mérések(c), Geodéziai mérések(c), Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Geodéziai méréseket végez, Vízrajzi méréseket végez értékel, Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.3/ Föld- és Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú 25/Műveletek gyakorlása,

13 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei vízmérési feladatok szögek kitűzése, derékszögű koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvényés területszintezés végrehajtása, ingatlan-nyilvántartás Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása 25/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Írásos elemzések készítése, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Szakmai tartalom Földméréstan és alapfogalmai Helymeghatározás alapelve Vízszintes mérés: -pontok jelölése -egyenesek kitűzése -hosszmérés nevezetes szögek kitűzése - részletpont meghatározás Területosztás alapfeladatai Magasságmérés: szintezés alapjai vonalszintezés hossz-és keresztszelvény szintezés területszintezés Ingatlan-nyilvántartás A tanulók képesek legyenek a terepen való tájékozódásra. Elméleti óraszám: 64 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi alapismeretek 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma osztálykeret, Szaktanterem, Számítógéppel felszerelt tanterem, Számítógéppel felszerelt szaktanterem, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tesztfeladat megoldása, Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia ECDL 5. m. Adatbáziskezelés(2), Információforrások kezelése(4), Szakmai nyelvű beszédkészség(4), Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Zaj zajjal kapcsolatos alapismeretek(b), A hulladékgazdálkodás alapjai(b), Települési ismeretek települési infrastruktúra(c), Radioaktivitás a környezetben(c), Pontosság, Logikus gondolkodás, Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, A környezeti adatokat nyilvántartja, A szennyezett területeket nyilvántartja, Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít, Épített környezet fenntartásában vesz részt,

14 Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Környezetvédelmi méréstechnikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Települési környezetvédelmi technikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus (50.0%), Környezetvédelmi méréstechnikus, Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Települési környezetvédelmi technikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus feladatok (2.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/1.4/ Hulladékgazdálkodás ( 267/1.3/ Épített környezet védelme Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása, hulladékgazdálkodás elemei: megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás Hulladékkezelés folyamata Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai, települési infrastruktúra elemei, jellemzői, szektorai Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemzői, a zaj élettani hatásai Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai Atomerőművek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok csoportosítása, biztonságos elhelyezése Lakosság szerepe a környezetvédelemben 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szakmai tartalom Település fogalma,típusai,szerkezete,alaprajzi Képesek legyenek az

15 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei elrendezése,funkcionális egységei Urbanizáció és szakaszai,hatása Infrastruktura fogalma és jellemzése,szektorai,települési infrastruktura elemei,jellemzésük, Hulladék fogalma,csoportosítása,hulladékok környezetkárosító hatásai,hulladékjegyzék, Hulladékgazdálkodás fogalma,alapelvei Megelőzés,hasznosítás,ártalmatlanítás folyamata hulladékkezelés komplex rendszere Hangtani alapfogalmak,zajforrások csoportjai és jellemzésük,zaj élettani hatásai, Radioaktivitás alapfogalmai,radioizotópok alkalmazási területei,sugárvédelem alapjai,atomerőművek az energiatermelésben,atomerőművek környezeti hatásai,radioaktív hulladékok forrásai és csoportosítása épített környezet problémáinak felismerésére, kezelésére. Elméleti óraszám: 0 Elméletigényes gyak. óraszám: 111 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi mérések alapjai 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, Tanműhely, Környezettechnika mérőszoba, Üzemlátogatás szennyvíztisztító műben, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Információk önálló rendszerezése, Műveletek gyakorlása, Műtárgy-rajz értelmezése készítése, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Folyamatábrák olvasása értelmezése(3), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Munkabiztonsági eszközök Környezettechnikai kémiai eljárások(c), Környezettechnikai biológiai eljárások(c), Környezettechnikai fizikai eljárások(c), Felelősségtudat, Kézügyesség, Logikus gondolkodás, Körültekintés elővigyázatosság, Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, Vízminőségvédelmi feladatokat lát el, Környezetvédelmi ellenőrzést végez,

16 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia használata(5), Mennyiségérzék(5), Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/2.1/ Környezettechnika alapjai műveletei Szakmai tartalom Környezettechnikai műveletek és a műveletek során alkalmazott technológiai elvek Fizikai műveletek és berendezései: szilárd anyagok előkészítő műveletei és berendezései Ülepítés, centrifugálás, sűrítés, felúsztatás, flotálás és berendezései Szűrés különböző szűrőanyagokon Szűrőberendezések és alkalmazásuk Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások, műveletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és biokémiai alapja Bevezetés a laboratóriumi munkába Fizikai jellemzők mérése és eszközei: -tömegmérés és eszközei -térfogatmérés és eszközei -hőmérsékletmérés -sűrűség,testsűrűség,halmazsűrűség.sűrűségmérés 20/Műveletek gyakorlása, 20/Műtárgy-rajz értelmezése készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, A tanulók az alapvető anyagi jellemzőket, meghatározásukhoz szükséges eszközöket biztonsággal tudják használni.

17 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei - hidrotechnikai jellemzők vizsgálata(víztartalom,vízfelvétel,vízáteresztőképesség ) -mechanikai jellemzők -szemcsés anyagok vizsgálata -kristályosítás,bepárlás,derítés.szűrés Kémiai vizsgálatok alapjai és eszközei: -oldatkészítés,oldatkoncentrációk -oldott anyagok reakciói -sav-bázis reakciók, csapadékképzésen alapuló eljárások ph, vezetőképesség mérése -mértékegységek -szakmai számítások alapjai Biológiai vizsgálatok alapjai: Mikroszkóp részei, használata Sejtalkotók vizsgálata Növényi szövetek vizsgálata Állati szövetek vizsgálata Élettani vizsgálatok Elméleti óraszám: 0 Elméletigényes gyak. óraszám: 111 Gyakorlati óraszám: 0 Környezetvédelmi alapgyakorlatok 11.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma gyakorlati képzési csoport, Természeti környezet, Erdőterület, Környezetvédelmi laboratórium, Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Elemzés készítése tapasztalatokról, Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Laboratóriumi eszközök használata(4), Olvasott szakmai szöveg Helyszíni /terepi/ mérési módszerek(b), Fizikai vizsgálati módszerek(b), Kémiai elemző vizsgálati módszerek(b), Hidrometeorológiai mérések(b), Makrobiológiai Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Kézügyesség, Pontosság, Körültekintés elővigyázatosság, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Jegyzőkönyvet készít, Fizikai jellemzőket mér értékel, Kémiai jellemzőket mér értékel, Biológiai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket

18 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Munkabiztonsági eszközök használata(5), vizsgálati módszerek(b), Bioindikáció módszere(b), Mintavételezés és mintakezelés(b), Mikrobiológiai vizsgálati módszerek(c), mér értékel, Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (4.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Szakmai tartalom Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés Környezetszennyező anyagok hatásának vizsgálata (pl. zuzmótérkép,kipufogógáz hatása) Eutrofizáció vizsgálat összalgaszám meghatározással Toxicitás vizsgálata Élőhelyek,társulások vizsgálata 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, A tanulók legyenek képesek a természetkárosító tevékenység és magatartás felismerésére.

19 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Növényhatározás Védett növények és állatok Biotikus index meghatározása BISEL módszerrel Természetvédelmi értékelés:mintaterület kijelölése,felvételezés,ökológiai mutatók meghatározása,természetvédelmi értékkategóriák meghatározása degradációt és természetközeli állapotot jelző fajok Terepgyakorlatok:NP,természeti és kultúrtörténeti értékek tanulmányozása Elméleti óraszám: 0 Elméletigényes gyak. óraszám: Gyakorlati óraszám: 96 Környezetvédelmi alapgyakorlatok 12.évf. Óraszám adatok Tanulócsoport jelleg Képzésihelyszín Tanulói tevékenységforma csoportbontás, gyakorlati képzési csoport, Természeti környezet, Építési terület, Erdőterület, Környezetvédelmi laboratórium, Tanműhely tanpálya, Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Írásos elemzések készítése, Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Műveletek gyakorlása, Elemzés készítése tapasztalatokról, Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Helyszínrajz készítése(3), Diagram nomogram kitöltése készítése(4), Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése(4), Laboratóriumi eszközök használata(4), Olvasott szakmai szöveg megértése(4), Mérőeszközök mérőműszerek használata(5), Fizikai vizsgálati módszerek(b), Bioindikáció módszere(b), Makrobiológiai vizsgálati módszerek(b), Kémiai elemző vizsgálati módszerek(b), Mintavételezés és mintakezelés(b), Helyszíni /terepi/ mérési módszerek(b), Hidrometeorológiai Felelősségtudat, Mozgáskoordináció (testi ügyesség), Kézügyesség, Pontosság, Látás, Logikus gondolkodás, Körültekintés elővigyázatosság, Értékelési képesség, Problémamegoldás hibaelhárítás, Tervezési képesség, Bioindikációt alkalmaz, Jegyzőkönyvet készít, Fizikai jellemzőket mér értékel, Kémiai jellemzőket mér értékel, Biológiai jellemzőket mér értékel, Meteorológiai jellemzőket mér értékel, Geodéziai méréseket végez, Vízrajzi méréseket végez értékel, Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz,

20 Szakmai készség Ismeret alkalmazás Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszerkompetencia Feladatkompetencia Munkabiztonsági eszközök használata(5), mérések(b), Mikrobiológiai vizsgálati módszerek(c), Vízkészletek(C), Vízkörforgás(C), Geodéziai mérések(c), Hidrosztatika és hidrodinamika(c), Vízrajzi mérések(c), Szakképesítés megfeleltetés Szakképesítés 100%-os megfeleltetés Követelménymodulok megfeleltetés Követelménymodulok 100%-os megfeleltetés Hulladékgazdálkodó üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó technikus Települési környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó, üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó, technikus, Települési környezetvédelmi technikus, Energetikai környezetvédő, Általános környezetvédelmi feladatok (9.0%), Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése 267/3.3/ Föld- és vízmérési feladatok Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták előkészítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élőhelyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés Egyenesek kitűzése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű koordinátamérés, 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 25/Műveletek gyakorlása, 25/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással,

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Díszlet és jelmeztervező Szakmaszám: 54 211 05 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ 3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5552501 AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben