FÖLDRAJZ OKTV 2010/ Megyém/a főváros változó szerepe az ország iparában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 4. Megyém/a főváros változó szerepe az ország iparában"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2010/ Megyém/a főváros változó szerepe az ország iparában Statisztikák Budapest statisztikai évkönyve, Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, Ipari és építőipari statisztikai évkönyv, Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, Megyei statisztikai évkönyvek, Területi statisztikai évkönyv, Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, Könyvek Abonyiné Palotás Jolán: Az infrastruktúra elemeinek változó szerepe a területi fejlődésben Magyarországon. Szeged : SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, p. M 10844, M Barta Györgyi: A magyar ipar területi folyamatai Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Kiadó, p. (Dialóg Campus szakkönyvek). (Studia regionum). N 6758, N 6759 A budapesti barnaövezet megújulási esélyei / szerk. Barta Györgyi. Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, p. (Magyarország az ezredfordulón : műhelytanulmányok) M 10626, M Csernenszky László - Széplakiné Kiss Bernadette: Az integráció előny-hátrány-mérlege az ipar számára. Budapest : Integrációs Stratégiai Munkacsoport, p. (Európai tükör : műhelytanulmányok ; 19.) O 5098 Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból / szerk. Vidéki Imre. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, p. N 7028 Gazdaság / szerk. Palánkai Tibor. Budapest : Kossuth Kiadó ; MTA Társadalomkutató Központ, p. (Magyar tudománytár ; 5.) O 5901 A hazai építőipar versenyképességének javítása: klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztésben / szerk. Lengyel Imre, Rechnitzer János. Győr : Régió Art, p. M Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek / szerk. Buzás Norbert és Lengyel Imre. Szeged : JATEPress, p. M

2 Kiss Éva: A budapesti ipar szervezeti felépítése és néhány jellemzője. Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium ; Közép- és Kelet-Európai Gazdaság- és Környezetfejlesztési Intézet, , [6] p. (Műhely ; 1993/8.) X Kiss Éva: A korlátolt felelősségű társaságok társadalomföldrajzi vizsgálata Pest megye iparában. Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium ; Regionális Humánökológiai Hálózat, p. (Műhely ; 1994/4.) X Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Kiadó, p. (Studia regionum). (Dialóg Campus szakkönyvek). N 7134 Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza / szerk. Perczel György. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, p. [2. átdolgozott kiad.] M Rakusz Lajos: Ipari parkok, / kész. Rakusz Lajos. Budapest : Ipari Parkok Egyesület, , [14] p. O 5466 A régiók újraiparosítása : a Dél-Dunántúl esélyei / szerk. Fodor István. Pécs : MTA RKK, p. M Szalavetz Andrea: Hagyományos iparágak - hanyatló iparágak / témavezető: Szalavetz Andrea. Budapest : Oktatási Minisztérium, p. M Cikkek, tanulmányok Abonyiné Palotás Jolán: A Dél-Alföld élelmiszerfeldolgozásának alakulása a tulajdonviszonyok változásának figyelembevételével. In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig : III. Falukon-ferencia / szerk. Kovács Teréz. Pécs : MTA RKK, L 6919 Abonyiné Palotás Jolán: Magyarország húsvertikumának fejlődése. In: Földrajzi kaleidoszkóp : tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. születésnapjára / [szerk. Mészáros Rezső, Tóth József]. Pécs ; Szeged : JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszék ; JPTE TTK Általános Társadalom-földrajzi és Urbanisztikai Tanszék, p M 9731, M Abonyiné Palotás Jolán: A Dél-Alföld ipara. Statisztikai Szemle, 71/ Abonyiné Palotás Jolán - Komarek Levente: Dél-Alföld gazdasági helyzete és a kilábalás lehetőségei. Területi Statisztika, 10/ Alvincz József: Az élelmiszeripar főbb jellemzői az 1900-as években Magyarországon. Gazdálkodás, 40/ Alvincz József: Az élelmiszeripar privatizációjáról. Gazdálkodás, 37/

3 Antal Zoltán: Változások egyes iparágak termelésében és területi elhelyezkedésében. In: Aktuális problémák a földrajztanításban / szerk. Jáki Katalin. [H.n.] : Magazin Kiadó, L 6844 Antalóczy Katalin: Növekedési tartalékok és hiányok a magyar iparban. Társadalmi Szemle, 53/ Aubert Antal - Gelányi Nóra: A "schwäbische Türkei" gazdaságának változása a szocialista iparosítástól napjainkig. In: A Kárpát-medence és etnikumai / szerk. Tóth József, Aubert Antal. Pécs : PTE Földtudományok Doktori Iskola ; Publikon Kiadó, M Bajmócy Péter - Bajmócy Zoltán - Major Ágnes: Az üzleti inkubáció helyi gazdaságfejlesztési hatásai. Területi Statisztika, 46/ Barna Tamás: Vas megye ipari struktúrája és az iparban folyó tudományos tevékenység. Vasi Szemle, 49/ Barta Györgyi: A külföldi működő tőke szerepe a magyar ipar duális struktúrájának és regionális differenciálódásának kialakulásában. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón / szerk. Horváth Gyula, Rechnitzer János. Pécs : MTA RKK, N 6665 Barta Györgyi: A nagyvállalati szervezet átalakulásának hatása az ország ipari térszerkezetére. In: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon / szerk. Enyedi György. Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, M 9025 Barta Györgyi: A vállalati szervezeti változások hatása az Alföld ipari fejlődésére. Alföldi Tanulmányok, Barta Györgyi - Czirfusz Márton - Kukely György: Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. Tér és Társadalom, 22/ Barta Györgyi - Lengyel Balázs: Budapest mint fejlesztési pólus - a fővárosi elképzelések. Magyar Tudomány, 168/ Belyó Pál - Nyers József - Szabó László: Az Európai Unió iparának jellemzői és az ágazat várható fejlődése Magyarországon. Statisztikai Szemle, 86/ Bod Eszter: A bőr- és cipőipar illeszkedése az EU strukturális folyamataihoz. Ipargazdasági Szemle. 27/ Bora Gyula: A magyar ipar helyzete és továbbfejlődésének problémái. In: Segédanyag Magyarország földrajzának tanításához : (fejezetek napjaink gazdaságföldrajzából. 2.) / szerk. Göcsei Imre, Jáki Katalin. Győr : Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és Kísérleti Regionális Fejlesztési Központ ; Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztálya, L 6774 Brinszkyné Hidas Zsuzsanna: Vállalkozások a budapesti agglomerációban. Területi Statisztika, 6/

4 Csiba Zsuzsanna - Pap Norbert: A Dombóvári Ipari Park. In: Területfejlesztés a gyakorlatban / szerk. Pap Norbert. Pécs : Lomart ; PTE Földrajzi Intézete, (A terület- és településfejlesztés oktatása ; 4.) M Csizmadia Zoltán: Szerkezet-központú hálózatok : az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolatrendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői. Tér és Társadalom, 16/ Daróczi Katalin - Marosi Anikó - Reszler Györgyné - Szilágyiné Bíró Edit: A gazdaság fejlődése, szerkezetének sajátosságai Hajdú-Bihar megyében, Területi Statisztika, 5/ Dőry Tibor: Beszállítói kapcsolatok és az ipari együttműködés klaszterei a Közép- Dunántúlon. Tér és Társadalom, 12/ Dusek Tamás: A területfejlesztés megújítási iránya, az ipari körzetek. Tér és Társadalom, 13/ Erdősi Ferenc: A válságövezetek infrastruktúrájának jellemzői. Településfejlesztés, Fancsali József: Komárom-Esztergom megye ipara között. Területi Statisztika, 6/ Fekete Judit: Új fejlesztési stratégiák, pólusok. Társadalomkutatás, 26/ Gergely Sándor: Kisvállalkozás a vidékfejlesztés kulcsa! Gazdálkodás, 50/18. Különkiadás, [2], Gróf István: Az élelmiszeripar privatizációja Vas megyében. Vasi Szemle, 70/ Grosz András: Az ipari parkokban működő vállalkozások innovációs tevékenysége. In: Évkönyv 2001 / közread. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola ; szerk. Mezei Cecília. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara, M Grosz András: A gépjárműipari klaszterek külföldi tapasztalatai és a Pannon autóklaszter lehetőségei. Tér és Társadalom, 14/ Hahn Csaba: A térségi fejlődést befolyásoló tényezők Magyarországon. Területi Statisztika, 7/ Hajnal Béla: A piacgazdaságba való átmenet sajátosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 31/ Hastenberg, J. J. W. van: Külföldi nagyvállalatok, multinacionális vállalatok a budapesti iparban. In: Budapest - nemzetközi város / a kötetet összeáll. Barta Györgyi. Budapest : 4

5 Magyar Tudományos Akadémia, (Magyarország az ezredfordulón. 4., A területfejlesztési program tudományos alapozása) M 9699, M Havellant Orsolya: Ipartelepítés Dunaújvárosban pro és kontra. In: Földrajz : tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára / szerk. Hevesi Attila. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, M Hídvégi János: A magyar autó-gyártás 100 éve. Közlekedéstudományi Szemle, 55/ Horváth Krisztián: Az ipari parkok kialakulása és fejlődése Magyarországon. In: A társadalmi földrajz világai / szerk. Kovács Csaba, Pál Viktor. Szeged : SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, N 6954 Hrubi László: A Dél-Dunántúl gazdaságszerkezete és ipara. Tér és Társadalom, 8/ István Tiborné: Az ipar teljesítményének területi különbségei, különös tekintettel az export alakulására, Területi Statisztika, 5/ Kapronczai István: Élelmiszeripar - lefelé a lejtőn. A Falu, 24/ Kapronczai István: Gondok és kitörési lehetőségek az élelmiszeriparban. Valóság, 53/ Kiss Éva: Az alföldi ipar a globalizáció útján. In: Helyünk a világban - alföldi válaszok a globalizáció folyamataira : IV. Alföld Kongresszus, november 27-28, Békéscsaba / szerk. Belanka Csaba, Duray Balázs. Békéscsaba : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály, M Kiss Éva: Az átalakuló ipar térszerkezeti jellemzői. In: Föld, víz, levegő / szerk. Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc. Budapest : Kossuth Kiadó ; MTA Társadalomkutató Központ, O 5550, O 5552 Kiss Éva: Budapest ipari területei az utóbbi évtizedben. Tér és Társadalom, 23/ Kiss Éva: A budapesti ipar szervezeti felépítése és néhány jellemzője. Földrajzi Értesítő, 42/ Kiss Éva: A főváros tradicionális ipari területei a XX. század végén. Falu - Város - Régió, Kiss Éva: A fővárosi és a Pest megyei ipar szervezeti megújulása. Statisztikai Szemle, 73/ Kiss Éva: Az egyéni vállalkozások Pest megyében. 1. Statisztikai Szemle, 73/ Kiss Éva: Az egyéni vállalkozások Pest megyében. 2. Statisztikai Szemle, 73/

6 Kiss Éva: A hazai ipari parkok néhány jellemző vonása. Falu - Város - Régió, Kiss Éva: Helyzetkép a Közép-Magyarországi Régió ipari parkjairól. Ipari Szemle, 20/ Kiss Éva: Ipar. In: Budapest kézikönyve. 1. kötet, A főváros általános leírása / főszerk. Beluszky Pál, Kovács Zoltán. Budapest : CEBA Kiadó, O 5078, O 5118, O 5175 Kiss Éva: Az ipar szervezeti átalakulásának hatása a cégek térkapcsolataira a budapesti régió példáján. In: Tér - gazdaság - társadalom : huszonkét tanulmány Berényi Istvánnak / szerk. Dövényi Zoltán. Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, N 6509, N 6510, N 6511 Kiss Éva: Az ipar térszerkezetének sajátosságai a Központi Régióban az 1990-es években. Földrajzi Értesítő, 48/ Kiss Éva: Az ipari struktúra átalakulásának városszerkezeti konzekvenciái. Földrajzi Értesítő, 43/ Kiss Éva: A kft-k fontosabb sajátosságai a Pest megyei iparban. Ipari Szemle, 15/ Kiss Éva: A kiemelt regionális centrumok ipara az ezredfordulón. Földrajzi Értesítő, 50/ Kiss Éva: Külföldi tőkebefektetések és külföldi tőkeáthelyezések az iparban. In: A népességtől a természeti erőforrásokig : tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapjára / szerk. Kiss Éva. Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, N 6916 Kiss Éva: A magyar ipar térbeli szerkezetének átrendeződése 1989 után, 1. Területi Statisztika, 11/ Kiss Éva: A magyar ipar térbeli szerkezetének átrendeződése 1989 után, 2. Területi Statisztika, 11/ Kiss Éva: A magyar ipar térszerkezeti változásai. Földrajzi Értesítő, 51/ Kiss Éva: A nagyvárosi ipar térszerkezeti változásai 1. Budapest. Ipari Szemle, 18/ Kiss Éva: Relokáció a magyar iparban. Földrajzi Értesítő, 55/ Kiss Éva: A szekunder szektor és térbeli kapcsolatai, fejlődési lehetőségei a Budapesti Régióban. In: Tanulmányok a Központi Térség regionalizációs folyamatairól és térkapcsolati rendszeréről. 2. / szerk. Dövényi Zoltán, Perczel György. Budapest : ELTE TTK Társadalomés Gazdaság-földrajzi Tanszék ; MTA FKI Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztály, 2000 [!2001] O

7 Kiss Éva: Térszerkezeti és funkcionális változások Budapest ipari területein Tér és Társadalom, 13/ Klonkai László: Az élelmiszeripar szerepe és szerkezete Dél-Alföld gazdaságában. Területi Statisztika, 7/ Komarek Levente: Gondolatok a hazai cukorvertikum változásának alakulásáról. Földrajzi Értesítő, 55/ Komarek Levente: A hazai cukorvertikum regionális kérdései a XXI. század elején. A Földrajz Tanítása, 17/ Kormány Gyula: A Rétköz ipara. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv, Kovács Tibor: A jövő lehetősége : a Karcagi Ipari Park. Falu - Város - Régió, Kovács Zoltán: Építőipar és beruházások Budapesten. In: Budapest kézikönyve. 1. kötet, A főváros általános leírása / főszerk. Beluszky Pál, Kovács Zoltán. Budapest : CEBA Kiadó, O 5078, O 5118, O 5175 Kovács Zoltán: Kreatív gazdaság és városfejlődés : a magyarországi tapasztalatok. In: A közép- és nagyvárosok településföldrajza / szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt. Szombathely : Savaria University Press, M Kőnig Gábor: Az átalakuló magyarországi tejgazdaság. Gazdálkodás, 51/ Krajkó Gyula: A gazdasági fejlődés főbb vonásai Csongrád megyében. In: A társadalmi minimumtól a jólétig : tiszteletkötet Vuics Tibor professzor úr 60. születésnapjára / szerk. Tésits Róbert, Tóth József, Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, M 9798, M Kukely György: A területi és ágazati struktúra átalakulása a magyar ipar húzóágazatában, a gépiparban. Földrajzi Értesítő, 53/ Kukely György: A gazdaságfejlesztési célú állami és európai uniós támogatások szerepe az ipari térszerkezet formálódásában. Területi Statisztika, 11/ Kukely György: A közúti járműgyártás szerepe az ipar területi fejlődésében. In: 100 éve született Mendöl Tibor / [szerk. Perczel György, Szabó Szabolcs]. Budapest : Trefort Kiadó, (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok ; 1.) M Kullmann Ádám: A magyarországi ipari parkok fejlődési pályái. Tér és Társadalom, 14/ Kuti Mónika: A baranyai privatizáció. Tér és Társadalom, Lakner Zoltán: A magyar élelmiszeripar versenyképességei. Ipargazdasági Szemle, 27/

8 Lehőcz Rudolf: Győr-Moson-Sopron megye - fejlődésre ítélve az aranyháromszögben. Európai Tükör, 11/ Leveleki Magdolna: Iparosodottság és a kisvállalkozói sűrűség térbeli összefüggései. Tér és Társadalom, 16/ Lukács Gergely Sándor: A magyar vidék felemelkedése. Valóság, 53/ Lux Gábor: Az ipar hagyományos terei : a régi ipari térségek. Tér és Társadalom, 23/ Malakucziné Póka Mária: A megye gazdaságának jellemzői a kétezres évek első. Szabolcs- Szatmár-Beregi Szemle, 43/ Máthé Mária: Északnyugat-Dunántúl gazdasági és ipari szerkezetének átalakulása. Tér és Társadalom, Mátyás Bence: Az ipari parkok forrásai, innovációs és fejlesztési jelentőségük. Falu - Város - Régió, Molnár Ernő: Az észak-alföldi régió ipara a rendszerváltás után. In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára / szerk. Süli-Zakar István. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, M Molnár Ernő: Egy húzóágazat viszontagságai : helyzetkép Magyarország autóiparáról. In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés : tudományos konferencia az EKF Földrajz Tanszék 60 éves jubileumához kapcsolódva / szerk. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal. Eger : Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, M Molnár Ernő: Az ipar területi folyamatai Magyarországon a rendszerváltás után. In: Geographia generalis et specialis : tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára / szerk. Szabó József, Demeter Gábor. Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, M Nagy Tímea: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye üzleti vállalkozásainak bemutatása idősorok elemzésével. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43/ Nemes Nagy József: Újra Komárom az élen - megyei ipari növekedési pályák, In: Térségi és települési növekedési pályák Magyarországon : "A régiók és a hazai települések versenyképessége az európai gazdasági térben" c. 5/074/2001 sz. NKFP kutatás keretében készült tanulmányok / szerk. Nemes Nagy József. Budapest : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék ; MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, M Németh Nándor: Állandóság és változás Magyarország nagytérségi gazdasági fejlettségi térszerkezetében. Comitatus, 18/ Nikodémus Antal: A magyarországi ipari parkok múltja és jövője. Comitatus, 12/

9 Nikodémus Antal: A Széchenyi-terv ipari park programjainak regionális térszerkezeti hatása. Falu - Város - Régió, Novák Géza - Pálfalvi Zsoltné: Az élelmiszergazdaság jellemzői az Alföldön. Területi Statisztika, 11/ Nyakacska Mária: Baranya megye ipari teljesítményének alakulása az ezredfordulótól napjainkig. Területi Statisztika, 10/ Nyakacska Mária: A gazdasági és az iparszerkezet változásának főbb regionális jellemzői az 1990-es évtized közepétől. Területi Statisztika, 6/ Palkovits István: Gazdasági folyamatok Vas megyében, Területi Statisztika, 38/ Palkovits István: Gondolatok a versenyképesség körül : Vas megye gazdaságáról - a kutató szemével. Vasi Szemle, 55/ Patik Réka: A Bács-Kiskun megyei innovációs rendszer vizsgálata. Területi Statisztika, 10/ Rechnitzer János: Az Északnyugat-Dunántúl térségének gazdasági adottságai és versenyelőnyei. Tér és Társadalom, Rédei Mária, L.: Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. Tér és Társadalom, 16/ Sági Zsolt: A külföldi tőke szerepe a budapesti agglomerációs övezet feldolgozóipari térszerkezetének kialakításában. Földrajzi Értesítő, 49/ Salánki István: Cukoriparunk és zempléni gyárának fejlődése, eredményei, jelenlegi helyzete. In: Szerencs, Dél-Zemplén központja : a IV. Tájföldrajzi Konferencia előadásai (Szerencs, április ) / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András. Nyíregyháza ; Szerencs : Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, N 6957 Shánta Józsefné: Statisztikai kistérségek, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei vállalkozási struktúra alakulására. Comitatus, 7/ Sipos Mihály: Elektronikai iparunk strukturális és területi átalakulása 1990 és 2000 között. Statisztikai Szemle, 81/ Sipos Mihály: Geográfiai és strukturális átalakulás a magyar gépiparban között. Comitatus, 14/ Sipos Mihály: A magyar elektronikai ipar átalakulása között. In: Társadalmigazdasági mozaikok az uniós kapcsolatok tükrében : tanulmánykötet / szerk. Pitrik József, Ulcz Gyula. Pécs ; Szeged : PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet ; SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, M

10 Sipos Mihály: Tendenciák elektronikai iparunk földrajzi elhelyezkedésében a rendszerváltás után. Területi Statisztika, 7/ Szabó Gábor: A multinacionális cégek és a helyi kis- és középvállalkozások Vas megyében. Comitatus, 7/ Szabó Sándor: Posztszocialista iparvállalatok átalakulása a rendszerváltozás utáni időszakban a RÁBA és a VIDEOTON példáján. In: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája : társadalomföldrajzi előadások / szerk. Bajmóczy Péter, Józsa Klára, Pócsi Gabriella. Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, CD 75 Szabó Sándorné: A beruházások főbb jellemzői és a külföldi befektetések sajátosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 31/ Szépvölgyi János: Vegyipar az ezredfordulón. Ezredforduló, Szépvölgyi János: A vegyipar jelene és jövője. Ezredforduló, Tell Imre: Az élelmiszeripar fejlesztésének lehetőségei és korlátai az Északnyugat- Dunántúli Régióban. Acta Agronomica Óváriensis, 37/ Tésits Róbert: Gazdasági innováció és foglalkoztatás a Dél-Dunántúl iparvállalatainál. In: Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából. 1., A társadalmi-gazdasági aktivitás területi és környezeti problémái / szerk. Tésits Róbert, Tóth József. Pécs : JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék, M 9512 Varga Zoltán: Vas megye gazdasága, a fejlődés főbb irányai. Comitatus, 16/ Vas Zsófia: Közelség és regionális klaszterek: a szoftveripar Szegeden. Tér és Társadalom, 23/ Viszt Erzsébet: Vaskohászati termelés és piac Kelet-Európában és Magyarországon. Ipargazdasági Szemle, 27/ Volter Edina: A szolnoki agglomeráció nagyvállalatai az átmenet időszakában. Földrajzi Értesítő, 48/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 3. Demográfiai változások régiónk vagy megyénk életében 1990-től napjainkig Kézikönyvek Demográfiai évkönyv : Magyarország népesedése / [kész. a KSH Népesedésstatisztikai főosztályán].

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig Könyvek: HALPERN László: A külgazdasági orientációváltás tényezői és hatásai : vállalati adatok elemzése / Halpern László. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk

Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk SRAGNER MÁRTA Kulturális földrajz Pécs témakörben megjelent publikációk bibliográfiája (1997-2010) 1997 A magyarság kulturális földrajza. Szerk.: Tóth J., Trócsányi A. Pécs, 1997. Pro Pannonia Kiadó. 226

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 3. Magyarország szőlő- és gyümölcstermelésének változásai 1990-től napjainkig

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 3. Magyarország szőlő- és gyümölcstermelésének változásai 1990-től napjainkig FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 3. Magyarország szőlő- és gyümölcstermelésének változásai 1990-től napjainkig Könyvek Bényei Ferenc Lőrincz András Nagy László, Sz.: Szőlőtermesztés. Bp., Mezőgazda Kiadó, 1999.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó?

Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó? Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó? Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Győr, 2014. szeptember 25-26. Prof. Dr. Lengyel

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

A városhálózatok és térszerkezet, figyelemmel a nagyvárosokra

A városhálózatok és térszerkezet, figyelemmel a nagyvárosokra A városhálózatok és térszerkezet, figyelemmel a nagyvárosokra Prof. Dr. Rechnitzer János tudományos tanácsadó, egyetemi tanár MTRA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Osztály, Győr MTA, 2014. november 20. MTA

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 3. Lakóhelyem hulladékgazdálkodása földrajzos szemmel (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistérség) hulladékgazdálkodását (a lakosság és a gazdaság oldaláról),

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben