FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013"

Átírás

1 FÖLDRAJZ OKTV 2012/ Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat beszerzési és együttműködési kapcsolatrendszerét földrajzi szempontból, anyag- és energiaigényét, ennek időbeli változását, ezenkívül termelési jellemzőit, termékpalettáját, az alkalmazott technológiákat, foglalkoztatási, munkaszervezési ismérveket. Fontos lehet az értékesítés, szállítás, logisztika jellemzőinek bemutatása. Mindezt környezeti oldalról is fontos körüljárni, tehát többek közt a vállalat vízhasználati és -kezelési, levegőtisztaság-védelmi, talajvédelmi, hulladékgazdálkodási stb. tevékenységét is fel lehet tárni földrajzos szemmel, és be lehet mutatni, amennyiben ezeknek van jelentősége a cég tevékenysége és a hatásviselők (lakosság, környezet, természeti értékek) szempontjából.) Könyvek: Baranyi Béla - Fodor István (szerk.): Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. Pécs - Debrecen, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, p. M Barta Györgyi: A magyar ipar területi folyamatai Bp. - Pécs, Dialóg Campus Kiadó, p. (Dialóg Campus szakkönyvek). (Studia regionum). N 6758, N 6759 Burgerné Gimes Anna - Szép Katalin: Az egyéni (családi) mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete napjainkban. Bp., Agroinform Kiadó, p. M Buzás Norbert - Lengyel Imre (szerk.): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. Szeged, JATEPress, p. M Csizmadia Zoltán - Grosz András: Innováció a Nyugat-Dunántúlon Pécs - Győr : MTA RKK, p. M Csizmadia Zoltán - Grosz András: Innováció és együttműködés : a kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása. Pécs Győr, MTA RKK, p. M Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Bp. - Pécs, Dialóg Campus Kiadó, p. (Studia regionum). (Dialóg Campus szakkönyvek). N 7134 Kovács Gyula - Gelencsér Géza - Centeri Csaba (szerk.): Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia : Siófok, szeptember : konferenciakötet. Törökkopány, Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, p. N 7163 Kővári Lajos (szerk.): Vállalkozások a budapesti agglomerációban Bp., KSH Budapesti és 1

2 Pest Megyei Igazgatósága, p. (Közlemények a budapesti agglomerációról ; 10.). O 5855 Magda Róbert (szerk.): A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása. Bp., Mezőgazda Kiadó, p. N 7171 Márkus Ferenc - Nagy Szabolcs: A fenntartható mezőgazdaság módszereinek környezetvédelmi kérdései és bevezethetősége : az extenzív gazdálkodási módok megőrzése, a jó mezőgazdasági gyakorlat, a környezetileg érzékeny területek rendszere. Bp., Fenntartható Fejlődés Bizottság, p. (Fenntartható fejlődés és környezet). O 4937 Nyitrai József (szerk.): A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon. Győr, Központi Statisztikai Hivatal, p. : ill. ; 29 cm. O 6243 Palánkai Tibor (szerk): Magyar tudománytár. 5., Gazdaság. Bp., MTA Társadalomkutató Központ - Kossuth Kiadó, p. O 5901 Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. 2. átdolg. kiad. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, p. M Rakusz Lajos: Ipari parkok, Bp., Ipari Parkok Egyesület, 2001?. 167 p. O 5466 Sikos T. Tamás - Tiner Tibor (szerk.): Cégek célkeresztben : vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárom, Selye János Egyetem Kutatóintézete, p. M 11505, M Szalavetz Andrea: Hagyományos iparágak - hanyatló iparágak. Bp., Oktatási Minisztérium, p. M Szlávik János (szerk.): Környezetgazdaságtan. Bp., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ; Typotex, p. (Baccalaureus scientiae tankönyvek). M Thyll Szilárd (szerk.): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. 2. kiad. Bp., Mezőgazda Kiadó, cop p. N 6655 Könyvfejezetek: Barta Györgyi: Újraiparosodás - újraiparosítás : nosztalgia vagy valóságos kitörési lehetőség? In: Fábián Attila, Lukács Amarilla (szerk.): Párbeszéd és együttműködés : Területfejlesztési Szabadegyetem, Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, N 7167 Bihari Zsuzsanna: Vállalkozási intenzitás a budapesti agglomerációban. In: Barta Györgyi, Beluszky Pál (szerk.): Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban. Bp., Regionális Kutatási Alapítvány, M 9783, M 9945 Bodnár Dénes: Vállalkozási övezetek - mint a területfejlesztés eszközei : Szabolcs-Szatmár- Bereg megye és Kárpátalja megye a vállalkozási övezetek tükrében In: Táj, tér, tervezés :

3 szeptember 4-5. [elektr. dok.]. Szeged, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, CD 76 Fancsik Tamás - Török Kálmán - Törökné Sinka Mariann - Szabó Csaba - Lenkey László: Az ipari tevékenységből származó szén-dioxid hosszú távú elhelyézésének lehetősége Magyarországon. In: Stratégiai kutatások : kutatási jelentések. Bp., MTA - Miniszterelnöki Hivatal, M Horváth Krisztián: Az ipari parkok kialakulása és fejlődése Magyarországon. In: Kovács Csaba, Pál Viktor (szerk.): A társadalmi földrajz világai. Szeged, SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, N 6954 Kiss Katalin: A magyarországi és osztrák vállalkozások működésének, sajátosságainak összehasonlítása. In: Táj, tér, tervezés : szeptember 4-5. [elektr. dok.]. Szeged, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, CD 76 Korom Erik: Uniós csatlakozásunk hatása a határ menti térségekben működő vállalatok teljesítményének alakulására. In: Beszteri Béla, Majoros Pál, Zimler Tamás (szerk.): Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében : a április 27-én Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásai. Veszprém, MTA VEAB, N 7200 Kovács Lívia: Innováció, vállalkozások és klaszterek kapcsolata a Dél-alföldi régióban. In: Józsa Klára, Bajmócy Péter (szerk.): Geográfus Doktoranduszok XI. Országos Konferenciája [elektr. dok.]. Szeged, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, CD 92 Ludescher Gabriella: A vállalkozói mentalitás és a helyi kapcsolatrendszerek Bükkösd példáján. In: László Mária, Bucher Eszter (szerk.): A terület- és településfejlesztés társadalomföldrajzi megközelítésben : tanulmányok. Pécs, PTE Földrajzi Intézete, (Geographia Pannonica Nova ; 4.). N 7187 Márton György: Alternatív lehetőség a kis- és középvállalkozások finanszírozására a Dél-Dunántúlon : a kockázati tőke. In: Mezei Cecília (szerk.): Évkönyv Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, M Molnár Ernő: Egy húzóágazat viszontagságai : helyzetkép Magyarország autóiparáról. In: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.): Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés : tudományos konferencia az EKF Földrajz Tanszék 60 éves jubileumához kapcsolódva. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, M Sipos Mihály: A magyar elektronikai ipar átalakulása között. In: Babák Krisztina, Tóth József (szerk.): Földrajzi tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából. 4. Pécs, PTE, M Somogyi Sándor: Az állattartás környezeti hatásai és a fenntartható fejlődés. In: Kovács Teréz 3

4 (szerk.): A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig : III. Falukonferencia. Pécs, MTA RKK, L 6919 Soós István: Koncentráció Magyarország mezőgazdaságában, különös tekintettel a Dél-Alföldre. In: Bajmóczy Péter, Józsa Klára, Pócsi Gabriella (szerk.): Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája : társadalomföldrajzi előadások. Szeged, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, CD 75 Stárics Roland: A 100 legnagyobb magyarországi középvállalkozás területi, ágazati és tulajdonos szerkezeti jellemzőinek változása az ezredfordulótól napjainkig. In: Józsa Klára, Bajmócy Péter (szerk.): Geográfus Doktoranduszok XI. Országos Konferenciája [elektr. dok.]. Szeged, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, CD 92 Stárics Roland - Szabó Sándor: A nyugat-dunántúli könnyűipar átalakulása az elmúlt két évtizedben. In: Szabó Szabolcs (szerk.): Vidéki térségek Magyarországon. Bp., Trefort Kiadó, (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok ; 5.). M 11754, M Szabó Sándor: Posztszocialista iparvállalatok átalakulása a rendszerváltozás utáni időszakban a RÁBA és a VIDEOTON példáján. In: Bajmóczy Péter, Józsa Klára, Pócsi Gabriella (szerk.): Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája : társadalomföldrajzi előadások. Szeged, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, CD 75 Szegedi Gabriella: A magánvállalkozások térszerkezeti differenciáltsága a budapesti kerületekben és főváros belső agglomerációs övezetében. In: Probáld Ferenc (szerk.): Pro Geographia Humana. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, M 9222 Tóth Géza: Vállalkozási övezetek. In: Ekéné Zamárdi Ilona (szerk.): 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke. Debrecen, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, M Tóth József: Fenntartható fejlődés lehetősége az agráriumban az osztrák példa alapján.in: Kopári László, Tóth József, Dr. Tóth József (szerk.): Földrajzi tanulmányok a Pécsi Doktoriskolából. 6. Pécs : PTE, M Villányi László: Magyar agrárkereskedelmi tendenciák az elmúlt tíz évben. In: Mezei Cecília, Bakucz Márta (szerk.): Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés : tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, M Folyóiratcikkek: Abonyiné Palotás Jolán: Gondolatok mezőgazdaságunk versenyképességének fokozásáról. A Földrajz Tanítása, 18/5. (2010) Abonyiné Palotás Jolán - Komarek Levente: Összehasonlító vizsgálatok az ipari beruházások 4

5 ágazati és területi szerkezetének alakulásáról. Comitatus, 21/9. (2011) Alvincz József: Az élelmiszeripar privatizációjáról. Gazdálkodás, 37/9. (1993) Ángyán József: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás, A Falu, 16/4. (2001) Antal Zoltán: A magyar mezőgazdaság átalakulása között (Gazdaságföldrajzi áttekintés). Földrajzi Értesítő, 48/3-4. (1999) Barta Györgyi: A nagyvállalatok szervezeti - tulajdoni - térbeli változásai. Tér és Társadalom, 15/1. (2001) Barta Györgyi: A vállalati szervezeti változások hatása az Alföld ipari fejlődésére. Alföldi Tanulmányok, 15. (1993) Barta Györgyi: Vállalatok Budapest barnaövezetében. Területi Statisztika, 6/2. (2003) Barta Györgyi - Czirfusz Márton - Kukely György: Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. Tér és Társadalom, 22/4. (2008) Bartha Andrea: A sertéságazat versenyképességének javítása. Gazdálkodás, 53/2. (2009) Béládi Katalin - Kertész Róbert - Dudás Gyula: A mezőgazdasági termelők motivációi az állati termékek előállításában. Gazdálkodás, 53/4. (2009) Bencsik Andrea - Oláh László: A világgazdaság és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Valóság, 52/8. (2009) Bihari Zsuzsanna - Bodnár Dénes: Mikrovállalkozások fejlesztésének lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. A Falu, 23/2. (2008) Bihari Zsuzsanna: Társas vállalkozások Nógrád és Pest megyében. Tér és Társadalom, 8/3-4. (1994) Biró Tamás - Czinege István: A mezőgazdasági vízgazdálkodás helyzete, kilátásai. Klíma-21 Füzetek, 61. (2010) Brinszkyné Hidas Zsuzsanna: Vállalkozások a budapesti agglomerációban. Területi Statisztika, 6/5. (2003) Buday-Sántha Attila: Realitás vagy illúzió : az ökotermelés szerepe az agrártermelésben. Magyar Tudomány, 167/4. (2007) Csabina Zoltán: Vállalkozások Közép- és Nyugat-Dunántúlon a kistérségek gazdasági és 5

6 demográfiai helyzetének és iparosodottságának tükrében. Comitatus, 16/1-2. (2006) Cserháti Ilona: Regionális fejlettség és tőkevonzási képesség. Területi Statisztika, 8/1. (2005) Csete László: Az agrárgazdaság fenntartható fejlesztése, Ezredforduló, 4. (2002) Csomós György - Kulcsár Balázs: A városok pozíciója a globális gazdaság irányításában a nagyvállalatok forgalma alapján. Földrajzi Közlemények, 136/2. (2012) Éder Tamás: Magyarország élelmiszeriparának helyzete a klímaváltozás és a bioenergiafelhasználás tükrében. Gazdálkodás, 52/6. (2008) Gál Zoltán: A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és térségi gazdaság fejlődésében. Tér és Társadalom, 16/2. (2002) Gergely Sándor: Kisvállalkozás a vidékfejlesztés kulcsa!. Gazdálkodás, 50/18. Különkiadás, [2], (2006) Gordos Tamás: Az innovatív vállalkozások kérdőíves felmérésének eredményei Közép- Magyarország régióban, Területi Statisztika, 8/2. (2005) Gráf József: Klímaváltozás és a hazai agrárgazdaság. Gazdálkodás, 53/2. (2009) Gronás Viktor - Centeri Csaba - Magyari Julianna - Belényesi Márta: Agrár-környezetgazdálkodási programok bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére. Tájökológiai Lapok, 4/2. (2006) Grosz András: A hazai vállalkozások innovációs és K+F-tevékenységének területi különbségei. Területi Statisztika, 14/3. (2011) Grosz András: Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből. Tér és Társadalom, 19/2. (2005) Hantos Krisztina: Generációváltás elősegítése az agrárvilágban. Valóság, 50/5. (2007) Herczeg Adrienn: A tőkeszerkezet és a jövedelmezőség kapcsolata mezőgazdasági vállakozásokban. Gazdálkodás, 53/ Kabai Gergely - Oláh Miklós: Gazdasági Kamarától a TDM-ig : vállalkozói együttműködések a Balatonnál. Comitatus, 20/8-9. (2010) Kapronczai István: Élelmiszeripar - lefelé a lejtőn. A Falu, 24/1. (2009) Kapronczai István: A magyar agrárgazdaság napjainkban. Gazdálkodás, 55/7. (2011) Kapronczai István - Udovecz Gábor: A magyar agrárgazdaság helyzete. Gazdálkodás, 53/6. 6

7 (2009) Kapronczai István - Vágó Szabolcs: Felkészültek-e a mezőgazdasági termelők napjaink fő kihívásaira? Valóság, 50/1. (2007) Kapros Tiborné: Vállalkozási övezetek Észak-Magyarországon. Területi Statisztika, 4/4. (2001) Kárpáti Zoltán - Maácz Miklós: A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében. Gazdálkodás, 53/3. (2009) Keszthelyi Szilárd: A különböző típusú árutermelő mezőgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban. Statisztikai Szemle, 85/12. (2007) Kiss Éva: A kft-k fontosabb sajátosságai a Pest megyei iparban. Ipari Szemle, 15/4. (1995) Kiss Éva: Az egyéni vállalkozások előzményei és területi sajátosságai Magyarországon. Földrajzi Értesítő, 45/3-4. (1996) Kiss Éva: Az egyéni vállalkozások Pest megyében. 1.. Statisztikai Szemle, 73/10. (1995) Kiss Éva: Az egyéni vállalkozások Pest megyében. 2.. Statisztikai Szemle, 73/11. (1995) Kiss Éva: Relokáció a magyar iparban. Földrajzi Értesítő, 55/3-4. (2006) Koltai Zoltán: A magyarországi városok versenyképességének vállalati megítélése. Tér és Társadalom, 21/2. (2007) Kovács Ferenc: Gazdálkodás - állati termék előállítás - környezetvédelem. Gazdálkodás, 51/Jubileumi Évkönyv (2007) Kovács Krisztina: A gazdasági válság és az Észak-alföldi régió : az Észak-alföldi régió vállalkozásaira gyakorolt válsághatások a statisztika és egy kérdőíves felmérés tükrében. Falu - Város - Régió, 2010/ Kőnig Gábor: Az átalakuló magyarországi tejgazdaság. Gazdálkodás, 51/1. (2007) Laky Ildikó: A vállalkozási övezetek jövője. Falu - Város - Régió, 1-2. (1999) Láng István: Az alkalmazkodó mezőgazdaság ökológiai feltételei. Gazdálkodás, 12. (1990) Lux Gábor: Az ipar hagyományos terei : a régi ipari térségek. Tér és Társadalom, 23/4. (2009)

8 Magda Róbert: A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban. Gazdálkodás, 55/6. (2011) Magda Sándor - Magda Róbert: A globális gazdasági válság és a magyarországi agrárgazdaság kilátásai. Gazdálkodás, 53/2. (2009) Málovics György - Ván Hajnalka: Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései. Tér és Társadalom, 22/2. (2008) Mezeyné Varju Emma: Székesfehérvár - a vállalkozások sikeres színtere. Területi Statisztika, 1-1. (1998) Mező Ferenc - Kovács Krisztina: A válság és a KKV-szektor az Észak-Alföldi Régióban. Comitatus, 20/1-2. (2010) Molnár Barna - Goda Mátyás: Társas vállalkozások adózási környezete és adóterhelése az élelmiszergazdaságban. Gazdálkodás, 51/20. különkiadás (2007) Nagy János - Kovács János: Az öntözéses mezőgazdaság klímabefolyásoló hatása. Agro-21 Füzetek, 40. (2005) Nagy Tímea: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye üzleti vállalkozásainak bemutatása idősorok elemzésével. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43/2. (2008) Nemessályi Zsolt: A szerkezeti és ágazati kapcsolattorzulások a mezőgazdaságban. Gazdálkodás, 51/20. különkiadás (2007) Novák Zoltán - Vass Anikó: A vállalkozások regionális sajátosságai Magyarországon. Területi Statisztika, 12/4. (2009) Nyárs Levente: A magyarországi baromfiágazat középtávú kilátásai. Gazdálkodás, 52/3. (2008) Péter Erzsébet - Fehérvölgyi Beáta - Birkner Zoltán: A vállalkozási hajlandóság elemzése a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. Tér és Társadalom, 23/2. (2009) Potori Norbert - Varga Edina: A magyar gabonaágazat középtávú kilátásai. Gazdálkodás, 52/2. (2008) Román Zoltán: A vállalkozás mérése és magyarországi helyzete. Statisztikai Szemle, 87/6. (2009) Sántha Józsefné: A vállalkozási struktúra változása a kilencvenes években. Statisztikai Szemle, 74/5-6. (1996) Schmuck Ottó: Vállalkozások Magyarországon, Statisztikai Szemle, 77/2-3. (1999)

9 Seres Antal - Szabó Márton: Hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelők nagy láncoknak történő értékesítési lehetőségei. Gazdálkodás, 53/3. (2009) Shánta Józsefné: Statisztikai kistérségek, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei vállalkozási struktúra alakulására. Comitatus, 7/6. (1997) Sipos Mihály: Elektronikai iparunk strukturális és területi átalakulása 1990 és 2000 között. Statisztikai Szemle, 81/5-6. (2003) Sipos Mihály: Geográfiai és strukturális átalakulás a magyar gépiparban között. Comitatus, 14/3. (2004) Somai Miklós: Két autóipari óriás Magyarországon: az Opel és az Audi. Ipargazdasági Szemle : Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák, 26/3-4. (1995) Süli-Zakar István: A munkanélküliség és az új agrárvállalkozások társadalomföldrajzi vizsgálata a Borsodi Iparvidék falvaiban, Borsodi Földrajzi Évkönyv, (1992) Szabó Gábor: A multinacionális cégek és a helyi kis- és középvállalkozások Vas megyében. Comitatus, 7/1. (1997) Székely Csaba: A magyar agrárágazat a rendszerváltás után. Közép-Európai Közlemények, 5/1. (2012) Székely Csaba: A versenyképesség növelésének lehetőségei a magyarországi vállalkozásoknál. Közép-Európai Közlemények, 3/1. (2010) Székely Csaba - Pálinkás Péter: A hazai mezőgazdasági vállalkozások menedzsmentje európai összehasonlításban. Gazdálkodás, 51/6. (2007) Szépvölgyi János: Vegyipar az ezredfordulón. Ezredforduló, 2. (1999) Szerb László - Ács J. Zoltán: Vállalkozási tevékenység a világban és Magyarországon a globális vállalkozói index (GEI) alapján. Magyar Tudomány, 171/10. (2010) Tamás Veronika: Vállalkozóbarát önkormányzat vagy önkormányzatbarát vállalkozó? : a helyi önkormányzatok és vállalkozók együttműködésének útjai. A Falu, 22/1. (2007) Tóbi István: Vállalkozói siker és a társadalmi tőke. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 6/2. (2009) Tóth Géza: A vállalati logisztika hatása a területi folyamatokra, a RÁBA Holding példáján. Területi Statisztika, 4/3. (2001) Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros 9

10 vállalkozásokról. Valóság, 51/7. (2008) Udovecz Gábor: Alkalmazkodási kényszer az "élelem-energia-környezet" összefüggésrendszerben. Magyar Tudomány, 170/4. (2009)

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben

15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné

15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 15215 Andrási Éva A lakossági megtakarítások összehasonlító értékelése az OTP Bank gyakorlatában Misinszki Józsefné 15217 Balogh Anita Családi

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 16719 Áfra László A földgáz, mint természeti erőforrás a magyar lakosság körében Dr. Magyary István 16720 Andrási Erika Az egyéni vállalkozók

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / a 2008-2010. Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / a 2008-2010 Gazdálkodási, pénzügyi és műszaki menedzser szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Gazdálkodási szak 2008..3 Gazdálkodási szak 2009.33 Gazdálkodási

Részletesebben

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900 Fax: (+36-92) 509-930 www.pszfz.bgf.

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900 Fax: (+36-92) 509-930 www.pszfz.bgf. 2011. évi szakdolgozatok (10709 10865) 157 db fájl/mappa (T48, K109) A titkos dolgozatokról csak bibliográfiai adatokat közlünk, ezek a dolgozatok nem kutathatók! A publikus jelzésű dolgozatok a feldolgozás

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 13673 Abonyi István A zöldborsó termesztésének technológiája és ökonómiai elemzése a jászapáti 2000. mezőgazdasági zrt-ben Deme Pál 13674 Ábrahámi

Részletesebben

A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK

A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK 2008 (295 dolgozat, SZ. 9911-10205) (Szerkesztette: Szabó G. Tibor) Sz.9911 Litvik Nikoletta A Tiffer Kft.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 2009. ÉVI SZAKDOLGOZATOK (10206 10412) 207 db fájl, ebből kutatható 155, titkos 52 A titkos dolgozatokról

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben

A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben 2014/IV. pp. 1-24. ISSN: 2062-1655 Kiss Katalin A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben ABSZTRAKT A kis- és középvállalkozások (kkv) gazdasági

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill.

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill. 1 A banki hitelnyújtás folyamata egy kiválasztott vállalat példáján keresztül / Németh Szabina, [Győr], SZIF, [2000]. 56, [14] 2 A banki kamatkockázat kezelése / Nyers Roland, [Győr], SZIF, [2000]. 74,

Részletesebben

1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében

1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében Szakdolgozati lista 199O. 1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében 2. Bihariné Túri Anikó: Gondolatok a Csoportos Élet

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 22202 MSC Asztalos Gergely Vidéki turizmus fejlesztése a gyakorlatban Dr.

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 22202 MSC Asztalos Gergely Vidéki turizmus fejlesztése a gyakorlatban Dr. LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 22201 Angyal Renáta Neurális háló alapú mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei a tőzsdei kereskedelemben Zakár Tivadar 22202 MSC

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben