A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata"

Átírás

1 A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-III-571/2012. Dátuma: november 06. Hatályba lépés napja: november 06. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FOGALMAK... 6 A TÁJÉKOZTATÓBAN ELŐFORDULÓ, GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK, KIFEJEZÉSEK:... 6 II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK III. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK III.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE, TÍPUSA III.2. A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK DÁTUMA, FUTAMIDEJE III.3. ANNAK A HELYNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA, VALAMINT A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ JELENTÉSEK BESZEREZHETŐK III.4. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ, BEFEKTETŐKET IS ÉRINTŐ ADÓZÁSI SZABÁLYOK RÖVID LEÍRÁSA. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT JÖVEDELMET ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET TERHELI-E LEVONÁS A FORRÁSNÁL III.5. ELSZÁMOLÁSI ÉS HOZAMFIZETÉSI NAPOK III.6. A BEFEKTETÉSI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGNEVEZÉSE III.7. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FAJTÁJÁNAK ÉS FŐBB JELLEMZŐINEK RÉSZLETEZÉSE a befektetési jegy által megtestesített (dologi, személyi vagy egyéb) jog a befektetési jegyek jellemzői, a tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja a befektetési alap megszűnésére vonatkozó döntéshez szükséges körülmények meghatározása és a megszűnési eljárás leírása, különös tekintettel ezeknek a befektetők jogaira gyakorolt hatására III.8. AZOKNAK A TŐZSDÉKNEK VAGY PIACOKNAK A FELTÜNTETÉSE (HA VANNAK ILYENEK), AHOL A BEFEKTETÉSI JEGYEKET JEGYZIK, ILLETVE FORGALMAZZÁK III.9. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI III.10. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI, VALAMINT AZOK A KÖRÜLMÉNYEK, AMELYEK MIATT A VISSZAVÁLTÁS FELFÜGGESZTHETŐ III.11. A HOZAM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI III.12. A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJAINAK LEÍRÁSA, FELTÜNTETVE A PÉNZÜGYI CÉLOKAT IS (PL.: TŐKENÖVEKEDÉS VAGY JÖVEDELEM), BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁT (PL.: FÖLDRAJZI VAGY IPARÁGI SPECIALIZÁCIÓ), A BEFEKTETÉSI POLITIKA MINDEN ESETLEGES KORLÁTOZÁSA, VALAMINT BÁRMELY OLYAN TECHNIKA, ESZKÖZ VAGY HITELFELVÉTELI JOGOSÍTVÁNY, AMELY A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSÉHEZ FELHASZNÁLHATÓ III.13. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI Beruházások, felújítások Folyószámlán elhelyezett összegek Lekötött betétek Az alap portfoliójában szereplő értékpapírok konkrét értékelési módja Az ingatlanok értékelésére vonatkozó szabályok III.14. A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSI VAGY FORGALOMBA HOZATALI, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALÁBBIAKRA: A FENTI ÁRAK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERE ÉS GYAKORISÁGA, A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSÁVAL VAGY FORGALOMBA HOZATALÁVAL, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK, A FENTI ÁRAK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA, HELYE ÉS GYAKORISÁGA III.15. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG, A LETÉTKEZELŐ VAGY HARMADIK FELEK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK, VALAMINT A FENTIEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÓDJÁNAK, ÖSSZEGÉNEK ÉS KISZÁMÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA III.16. AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK a, Politikai és gazdasági környezetből eredő kockázat

3 b, Befektetési lehetőségek változása miatti kockázat c, A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése d, Az Alap saját tőkéjének csökkenése e, Ingatlanok hasznosításából eredő kockázat f, Az Alap eszközeinek likviditási kockázata IV.1. AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK CÉGJEGYZÉS, JOGI FORMA, ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI IRODA ÉS SZÉKHELY, A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA Az Alapkezelő neve: Az Alapkezelő székhelye Az alapítás időpontja, bejegyzés helye és száma Az Alapkezelő tulajdonosai Az Alapkezelő fő tevékenysége Az Alapkezelő működésének időtartama A TÁRSASÁG ÜGYVIVŐ, ÜGYVEZETŐ ÉS FELÜGYELETI SZERVEINEK TAGJAI ÉS BEOSZTÁSUK Az Igazgatóság tagjai: A Felügyelő Bizottság tagjai A jegyzett tőke összege Az Alapkezelő által kezelt más befektetési alapok IV.2. A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: IV.2.1. A LETÉTKEZELŐ NEVE, JOGI FORMÁJA, ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI IRODÁJA ÉS SZÉKHELYE, FŐ TEVÉKENYSÉGE A Letétkezelő neve A Letétkezelő székhelye A letétkezelői tevékenységre jogosító engedélyének száma: Alakulásának időpontja Alaptőke nagysága (millió forintban): A társaság tevékenységi köre A társaság üzleti éve IV.2.2. A LETÉTKEZELŐ FELADATA IV.3. OLYAN SZERZŐDÉSES TANÁCSADÓ CÉGEKKEL VAGY KÜLSŐ BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK V. A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEKKEL, A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÉS A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA VI. EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK VI.1. BEFEKTETÉSI ALAP MÚLTBELI TELJESÍTMÉNYE AZ ALAP ÉS REFERENCIAINDEXÉNEK HOZAMADATAI AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN VI.2. ANNAK A JELLEMZŐ BEFEKTETŐNEK A PROFILJA, AKINEK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIT ELSŐDLEGESEN SZÁNJÁK. 26 VII. EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK VII.1. A BEFEKTETÉSI ALAPOT ÉS A BEFEKTETŐKET TERHELŐ EGYÉB LEHETSÉGES KÖLTSÉGEK VAGY DÍJAK, NYILATKOZAT MELLÉKLET: KEZELÉSI SZABÁLYZAT A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE, TÍPUSA A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK DÁTUMA, FUTAMIDEJE

4 1.3.ELSZÁMOLÁSI ÉS HOZAMFIZETÉSI NAPOK A befektetési jegyek forgalmazási árfolyama Befektetési jegy eladás és visszaváltás elszámolása A hozam A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI, VALAMINT AZOK A KÖRÜLMÉNYEK, AMELYEK MIATT A VISSZAVÁLTÁS FELFÜGGESZTHETŐ A HOZAM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI, TŐKE ÉS HOZAMÍGÉRET ESETÉN ENNEK PONTOS FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSI VAGY FORGALOMBA HOZATALI, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALÁBBIAKRA: a fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága, a befektetési jegyek eladásával vagy forgalomba hozatalával, illetve visszaváltásával kapcsolatban felszámított költségek fenti árak közzétételének módja, helye és gyakorisága A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJAINAK LEÍRÁSA, FELTÜNTETVE A PÉNZÜGYI CÉLOKAT IS (PL.: TŐKENÖVEKEDÉS VAGY JÖVEDELEM), BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁT (PL.: FÖLDRAJZI VAGY IPARÁGI SPECIALIZÁCIÓ), A BEFEKTETÉSI POLITIKA MINDEN ESETLEGES KORLÁTOZÁSA, VALAMINT BÁRMELY OLYAN TECHNIKA, ESZKÖZ VAGY HITELFELVÉTELI JOGOSÍTVÁNY, AMELY A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSÉHEZ FELHASZNÁLHATÓ A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS CÉLJAI, EZEN BELÜL KÜLÖNÖSEN: a) a befektetési stratégia, befektetési politika, portfolió elemeinek tervezett aránya b) a portfólió lehetséges elemei, c) az egyes értékpapírfajták tervezett aránya d) a származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei e) az ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanok megterhelésének lehetősége, hitelfelvételi és kölcsönzési szabályok A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG, A LETÉTKEZELŐ VAGY HARMADIK FELEK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK, VALAMINT A FENTIEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÓDJÁNAK, ÖSSZEGÉNEK ÉS KISZÁMÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA AZ ÖSSZESÍTETT ÉS AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK SZÁMÍTÁSI MÓDJA, GYAKORISÁGA, KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA, HELYE, IDEJE A HIBÁS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK SZÁMÍTÁS MIATT SZÜKSÉGES ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG RÉSZLETES ELJÁRÁSI SZABÁLYAI TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYOK BEFEKTETŐK RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI, ANNAK MÓDJA, HELYE, IDEJE ANNAK A HELYNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA, VALAMINT A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ JELENTÉSEK BESZEREZHETŐK A KEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI ÉS ALAPKEZELŐI HATÁROZATOK SZÁMA, IDEJE A KEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA ÉS IDEJE KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK AZ ALAPKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, JEGYZETT TŐKÉJE, SAJÁT TŐKÉJE ÉS ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA, ÁLTALA KEZELT TOVÁBBI BEFEKTETÉSI ALAPOK FELSOROLÁSA; A LETÉTKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, JEGYZETT TŐKÉJE, AZ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE ÉS ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA;

5 5.3 A FORGALMAZÓK NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, JEGYZETT TŐKÉJE, AZ UTOLSÓ, FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE; A vezető forgalmazó cégadatai Vezető Forgalmazó Függő Ügynökcégei: A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG NEVE A JOGI FORMA MEGJELÖLÉSÉVEL, SZÉKHELYE, KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA AZ INGATLANÉRTÉKELŐ NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, JEGYZETT TŐKÉJE, SAJÁT TŐKÉJE ÉS ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ, BEFEKTETŐKET IS ÉRINTŐ ADÓZÁSI SZABÁLYOK RÖVID LEÍRÁSA. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT JÖVEDELMET ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET TERHELI-E LEVONÁS A FORRÁSNÁL A BEFEKTETÉSI ALAP ADÓZÁSA MAGÁNSZEMÉLYEK ADÓZÁSA BELFÖLDI JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK a, Politikai és gazdasági környezetből eredő kockázat b, Befektetési lehetőségek változása miatti kockázat c, A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése d, Az Alap saját tőkéjének csökkenése e, Ingatlanok hasznosításából eredő kockázat f, Az Alap eszközeinek likviditási kockázata JELEN KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

6 I. FOGALMAK A Tájékoztatóban előforduló, gyakrabban használt rövidítések, kifejezések: Alap Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Alapkezelő Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Alapkezelési Szabályzat A jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat ÁÉKBV-irányelv Az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról. ÁÉKBV a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel az a Batv. felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre; Államkötvény Az egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír Állampapír A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Banki munkanap Minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfoliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán. Batv évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról Befektetési alap A Batv.-ben meghatározott feltételek szerint befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel; Befektetési alapkezelés A befektetési alap részére végzett kollektív portfoliókezelés. Befektetési alapkezelő Befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalkozás. befektetési alap saját tőkéje A befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos. 6

7 Befektetési jegy A Batv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. BÉT Budapesti Értéktőzsde Bszt. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény Dematerializált értékpapír A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. ETF Az ETF (Exchange Traded Fund) gyakorlatilag egy nyíltvégű befektetési alap, amelynek árfolyama mindig egy meghatározott termék árát, vagy árfolyamát követi. Értékpapírszámla A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Forgalmazás-elszámolási nap Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket. Forgalmazás-teljesítési nap Az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják. Forgalmazási nap Minden olyan nap, amlely az alap Forgalmazójánál nem szünnap, azaz amelyen az adott alap befektetési jegyeinek tényleges forgalmazása folyik. Forgalmazó A kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. (1) bekezdésében meghatározott szervezet. Vezető forgalmazó Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Az Alap további forgalmazói SPB Befektetési Zrt Budapest, Vörösmarty tér 7-8. RAIFFEISEN BANK Zrt Budapest, Akadémia u. 6. Hungária Értékpapír Zrt Cegléd, Rákóczi út 30 Ingatlanértékelő Euro-Immo Expert Ingatlanértékelő és Szolgáltató Kft Budapest, Nagymező u. 4. Kiemelt befektetői információ Az egyéb nyilvános nyílt végű befektetési alapról készített, a befektetőknek adandó legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum. 7

8 Kincstárjegy Egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír. Letétkezelő a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBV-irányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGTállam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni; Az Alap letétkezelője: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38. ) Likvid eszköz A pénz, a hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező állampapír, a felmondhatóságában nem korlátozott betét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező, legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. MTS Hungary Platform Elektronikus és multilaterális kereskedési rendszer, mely január 2-án indult. Az államkincstár a magyar államkötvényeket és kincstárjegyeket erre a piacra vezeti be másodpiaci kereskedés céljából. Nettó eszközérték A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Nyilvános forgalomba hozatal Az értékpapír nem zártkörű (egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére történő) forgalomba hozatala. Nyílt végű befektetési alap Az olyan befektetési Alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra. OECD Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete től működő nemzetközi szervezet PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Részvény Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír RMAX A három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index Szabályozott ingatlanbefektetési társaság Az a nyilvánosan működő részvénytársaság, amely megfelel a CII. törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és amelyet az állami adóhatóság - a társaság bejelentése alapján - a törvény hatálya alá tartozó szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba vett. T-nap A nettó eszközérték vonatkozási napja, vagyis a T napi eszköz-záróárfolyamok figyelembe vételével kerül a nettó eszközérték meghatározásra 8

9 T+2-nap Az összesített nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alkalmazásának napja Tájékoztató A Batv. 5. számú melléklete szerint összeállított jelen dokumentum Tőkenövekmény Az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a befektetési jegy névértéke közötti különbség, amennyiben az pozitív. Tpt. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 9

10 II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Jelen tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete november 06-án kelt, H-KE-III-571/2012. számú határozatával hagyta jóvá. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok hitelességét nem vizsgálta és nem vállal felelősséget az abban foglalt információk valódiságáért. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt) a következőképpen rendelkezik a tájékoztatóhoz kapcsolódó felelősségi szabályokról: "29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. (3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelő információt tartalmaz. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetőleg a hirdetmény közzétételétől számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelősség. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A tájékoztatóban szereplő valamennyi információ valódiságáért a Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.)., mint Alapkezelő és a Reálszisztéma Értékpapír- forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Forgalmazó egyetemleges felelősséget vállal, amit a Tájékoztató végén aláírásukkal igazolnak. Az Alapkezelő tevékenységét az ÁPTF november 2-án kelt /94. számú határozata alapján végzi, továbbá birtokában van minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabály előír a befektetési alap létrehozásához és kezeléséhez. A MKB Bank Zrt. - mint Letétkezelő (a továbbiakban: Letétkezelő) - rendelkezik a letétkezelői feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, amit az Állami Bankfelügyelet által kiadott befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító 50/1992. határozatszámú engedélye igazol. Az Alap könyvvizsgáló szervezete a 2011-es üzleti évtől VALEUR Adó- és Könyvszakértő Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 47., MKVK bejegyzési szám: ), felelős könyvvizsgáló Kékesiné Andrikó Mária. A Tájékoztatóban szereplő Alapkezelőn és Forgalmazón kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektől különböző személyek által adott tájékoztatást vagy ajánlatot nem szabad hitelt 10

11 érdemlőnek, azaz olyannak tekinteni, amely a REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelő Zrt. jóváhagyásán alapul. A Batv (1) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztató a Batv. 5. melléklet szerinti tartalmon túl tartalmaz minden olyan információt, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről és a befektetés kockázatairól. A tájékoztatónak világos és közérthető magyarázatot tartalmaz a befektetési alap kockázati tényezőiről. A (2) bekezdés szerint a tájékoztató megjelöli azokat az eszközkategóriákat, amelyekbe a befektetési alap befektethet. A tájékoztató tartalmaz minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A tájékoztatóban közölt adat, adatcsoportosítás, állítás, elemzés a valóságnak megfelel, helytálló, alkalmas arra, hogy a befektető a kibocsátó piaci, gazdasági, jogi helyzetét és annak várható alakulását megalapozottan megítélje. A tájékoztató félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó piaci, gazdasági, jogi helyzetét és annak várható alakulását veszélyezteti. Az Alapkezelő javasolja, hogy az Alap befektetési jegyeit megvásárló Befektetők alaposan mérlegeljék a Tájékoztatóban foglalt információkat, különös tekintettel Az Alap befektetési politikájával kapcsolatos kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra. A Befektetőknek döntésük meghozatalánál a jelen Tájékoztatóban foglalt, az Alapra vonatkozó adatokat, valamint a folyamatos forgalmazás feltételeit, a befektetés kockázatait és várható hozamát maguknak kell megítélniük és mérlegelniük. A leendő Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. A leendő Befektetőknek figyelembe kell venniük továbbá, hogy az Alapkezelő üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követően változások történhetnek. Jelen magyar nyelvű Tájékoztató megfelel a Batv. és Tpt. rendelkezéseinek és egyben ez tekinthető a Befektetési jegyek forgalmazása során az egyetlen hivatalos és jogilag kötelező érvényű dokumentumnak. 11

12 III. A befektetési alapra vonatkozó információk III.1. A befektetési alap neve, típusa Alap elnevezése: REÁLSZISZTÉMA Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Az Alap fajtája: nyílt végű Az Alap típusa: nyilvános az ÁÉKBV-irányelv szerint nem harmonizált III.2. A befektetési alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Lásd. a Kezelési szabályzat 1.2. pontjában. III.3. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezhetők. Lásd. a Kezelési szabályzat 3.2. pontjában. III.4. A befektetési alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok rövid leírása. Részletes tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a befektetők részére kifizetett jövedelmet és árfolyamnyereséget terheli-e levonás a forrásnál. Lásd. a Kezelési szabályzat 6. pontjában. III.5. Elszámolási és hozamfizetési napok. Lásd. a Kezelési szabályzat 1.3. pontjában. III.6. A befektetési alap könyvvizsgálójának megnevezése Lásd. a Kezelési szabályzat 5.4. pontjában. III.7. A befektetési jegyek fajtájának és főbb jellemzőinek részletezése - a befektetési jegy által megtestesített (dologi, személyi vagy egyéb) jog A Batv. 80. (1) A befektetőknek a befektetési alappal szemben fennálló követelését és egyéb jogait a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegy testesíti meg. Az Alap befektetési jegyeit a befektetők a folyamatos forgalmazás során az alap futamideje alatt megvásárolhatják, továbbá a befektetési jegyeket a befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint a futamidő alatt visszaválthatják. A Batv (7) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztató a befektetők számára a befektetési alap közzétételi helyén, a és a honlapon folyamatosan elérhető, és a tájékoztató egy nyomtatott példánya kérésre díjmentesen átadásra kerül. A tájékoztató a befektetési alap megszűnéséig hatályos. A befektetési jegyek mindenkori tulajdonosai jogosultak rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokra és a Batv.-ben meghatározott jogok gyakorlására. 12

13 - a befektetési jegyek jellemzői, a tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Jegy névre szóló dematerializált befektetési jegy, melynek nyilvántartása értékpapírszámlán történik. Az értékpapírszámla értékpapírszámla-szerződéssel jön létre. Értékpapírszámla-szerződéssel a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletekről a számlavezető az üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti a számlatulajdonost. Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. Az értékpapírszámlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog együttesen, vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján gyakorolható. A Batv ának megfelelően nyílt végű befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegy esetében a központi értéktár a forgalmazás-elszámolási napoknak megfelelő gyakorisággal állítja elő, illetve törli a befektetési jegyeket a befektetési alapkezelő, illetve megbízottja utasítása alapján. - a befektetési alap megszűnésére vonatkozó döntéshez szükséges körülmények meghatározása és a megszűnési eljárás leírása, különös tekintettel ezeknek a befektetők jogaira gyakorolt hatására. A Batv a szerint a befektetési alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról a befektetési alapkezelő vagy a Felügyelet határoz. Kötelező megindítani az eljárást, a) ha a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot; b) ha a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált; c) ha a befektetési alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét a Felügyelet visszavonta, d) ha a Felügyelet kötelezte a befektetési alapkezelőt a befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át, e) ha a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak. Külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás amennyiben a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le. Az Alapkezelő a megszűnési eljárás megindításáról hozott határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet, valamint rendkívüli közzététel útján a befektetőket és a befektetési alap hitelezőit. A c) és d) pont szerinti megszűnési eljárást a Letétkezelő folytatja le. A megszűnési eljárás lefolytatása alatt az Alap az alább meghatározott eltéréssel - az általános szabályok szerint működik. A megszűnési eljárás lefolytatása alatt 13

14 a) a befektetési alap nettó eszközértékét havonta egyszer kell megállapítani és az általános szabályok szerint közzétenni azzal, hogy a közzétételnél meg kell jelölni, hogy az alap megszűnés alatt áll; b) a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel kell függeszteni; c) a befektetési alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenérték a megszűnési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe fektethető be. Eszközök értékesítése és a vagyon kifizetése A Batv. 57. (1) bekezdése szerint a megszűnési eljárás alatt a befektetési alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket 1 hónapon belül, az ingatlanokat 12 hónapon belül értékesíteni kell. Az értékesítést a pénzügyi eszközök esetében piaci áron, az ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanok esetében legalább az ingatlanértékelő által meghatározott áron kell megkísérelni. Az értékesítésre megállapított határidő a befektetők érdekében a Felügyelet engedélyével pénzügyi eszközök esetében 3, ingatlanok esetében 6 hónappal meghosszabbítható. Az Ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozó előző bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén az ingatlanokat nyilvános árverésen történő értékesítésre kell bocsátani. Az árverési felhívást a befektetési alap közzétételi helyein az árverés időpontját legalább 10 nappal megelőzően meg kell jelentetni. A Batv. 58. (1) bekezdése szerint az Ingatlanalap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 15 munkanapon belül megszűnési jelentést kell készíteni. A megszűnési jelentést a Felügyelethez be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a befektetők felé közzé kell tenni. A megszűnési jelentésnek legalább a Batv. 4. mellékletben foglaltakat kell tartalmaznia. A megszűnési jelentés közzétételét követően a fizetések megkezdhetők. A Felügyelet a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal törli a befektetési alapot a nyilvántartásból. A befektetési alap a nyilvántartásból való törléssel megszűnik. A Batv. 59. (1) bekezdése szerint pozitív saját tőkével rendelkező befektetési alap esetén a befektetési alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből a befektetési alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a befektetőket befektetési jegyeik arányában illeti meg. A megszűnési eljárás időtartama alatt az eszközök értékesítéséből származó ellenértékből, illetve a befektetési alap bankszámlájának pozitív egyenlege terhére a befektetők számára előleg formájában részkifizetés teljesíthető. A részkifizetéssel kapcsolatos döntésről rendkívüli közleményt kell megjelentetni. A részkifizetésnek az egyes befektetési jegyek nettó eszközértékére vetítve, azonos arányban kell történnie. A részkifizetés nem történhet a befektetési alapot terhelő kötelezettségek (a befektetési alappal szembeni hitelezői igények) fedezetét jelentő eszközök terhére. A letétkezelő a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő 5 munkanapon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére, a részkifizetés keretében már kifizetett összeg figyelembevételével. A kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt kell közzétenni. A befektetők részére kifizetendő összeget a letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a befektetők részére történő kifizetésig. Negatív saját tőkével rendelkező befektetési alap megszűnése esetén a hitelezők követeléseit a Csődtörvény előírásai szerinti kielégítési sorrendben, a rendelkezésre álló összeg erejéig kell kiegyenlíteni. III.8. Azoknak a tőzsdéknek vagy piacoknak a feltüntetése (ha vannak ilyenek), ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák. A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegyek nincsenek tőzsdére bevezetve. III.9. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei. Lásd. a Kezelési szabályzat 1.4. pontjában. 14

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. A K&H tőkevédett euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-323/2014. Alapkezelő:

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Török Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Török Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Török Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-307/2010. Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.04.30.

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2008. június 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK...8 1. GENERALI IPO

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.149/99 Kelte: 1999.11.30. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP G10 Euró Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyelet engedélyének száma: E-III/110.598/2007 Kelte: 2007. december 20. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben