Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * Tudományos közlemények (cikkek, könyvek, könyvrészletek) Szabadtéri földrajzóra a gimnázium I. osztályában. A földrajz tanítása, X., 2., Az algák és mohák szerepe a bükki forrásmészkő képződésében. Botanikai Közlemények 57., 3., Hsz. ** : The Role the Alagae and Mosses in the Formation of the Bükk Spring-Water Limestone. Abstracta Botanica operum ex Instituto Taxonomiae-Oikologiae Plantarum Univ. Sci. de L. Eötvös, Bp., I., Katona Mihály, a magyar földrajztudomány megteremtője. Földrajzi Közlemények, XIX., 2-3., Hsz.: Szekrény a gimnáziumok kőzet- és ásványtani gyakorlatai számára. Földrajztanítás, XIV., 4-5., Forrásmészkő-képződés a Bükkben. Földrajzi Értesítő, 21., 2-3., Hsz.: Varga Márton és Katona Mihály, a magyar természeti földrajz tudományának előfutárai. Földrajzi Közlemények, XX., 1., Hsz.: Bertalanffi Pál Földrajzi Közlemények, XXII., 4., A kaliforniai Lassen tűzhányó Nemzeti Park. Földrajzi Értesítő, 23., 2., Földrajzi szaktanterem a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Földrajztanítás, XVII., 2., Kászonújfalvi Szabó János / / pályája és földrajzi munkássága. Földrajzi Értesítő, XXV., 2-4., A Bükk szerkezet- és felszínfejlődésének vázlata. Földrajzi Értesítő, XXVII., 2., Hsz.: A hegységképződés korszerű oktatásának lehetőségei a gimnáziumok első osztályának természetföldrajzi anyagában I-II. Bp. Az ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei XI/2., ; XII/ * A vastag önálló betűk idegen nyelven Magyarországon, a vastag dőlt betűk idegen nyelven külföldön megjelent írásokat jeleznek. ** Hsz.:= hivatkozások száma, vastag számjegyek idegennyelvű itthoni, vastag dőlt számjegyek idegen nyelvű külföldi kiadványban. 13

2 Papp S-ral: Evaluation of Natural Potentials of a Microregion Bükkalja /Based on Sample Area, Scale: 1:10 000/. Contemporary Geography and Integrated Landscape Research II., Slovak Academy of Sciences Instute Geographical Society, Pozsony (Bratislava) A földrajzi övezetesség oktatása a gimnáziumok első osztályában. Földrajzi Közlemények, XXVII., 1-3., Hsz.: Adatok a Bükk hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez. Földtani Közlöny, 110., ; Hsz.: Molnár K., Nemerkényi A., Nemerkényiné Hidegkúti K., Pósa L. társszerzőkkel: Földrajz, kísérleti tankönyv-pótló jegyzet az általános iskola 5. osztálya számára. Bp. ELTE TTK, A Földrajzi Képzés Korszerűsítése, Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben I., A Mount St. Helens évi kitörése. Földrajzi Értesítő, XXXI. 2-3, Hsz.: Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben II., Kialudt (?), szunnyadó (?), működő (?), tűzokádók. Földrajzi Értesítő, XXXII., 2., Hír J.- Ringer Á. társszerzőkkel: Ásatás a répáshutai Pongor-lyukban. Karszt és Barlang, I-II., 59-60; Hsz.: Répáshuta természetföldrajzi viszonyai. Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben, Miskolc, A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, XIII., 9-20; Hsz.: Prirodnozemepisné pomery obze Répáshuta a jej chotára. Národopis Slovákov v Mad, arsku, Národopisné stúdie z Répáshuty 5., Bp. Tankönyvkiadó, On the Dating of Karst Formations and their Significance on the Late Tertiary Pleistocene of Hungarian Limestone Mountains: the Bükk Mountains. Geographical Essays in Hungary Bp. MTA FKI, Hsz.: Karsztformák kormeghatározásáról és mészkőhegységeink újharmadidőszak végi- jégkori arculatának megrajzolásában játszott szerepükről a Bükk hegység példáján. Földrajzi Értesítő, XXXIII. 1-2., Hsz.: Geomorpology, geological structure (of Bükkalja). Results of Síkfőkút project, edited by P. Jakucs, Akadémiai Kiadó, Bp Rombarlangok a Bükkben. NME Közleményei, Miskolc, I. sorozat, Bányászat, 33. (1986) kötet, Hsz.: A Déli-Bükk karsztja I. Karszt és Barlang, I. 3-14; Hsz.: A Déli-Bükk karsztja II. Karszt és Barlang, II ; Hsz.: Hidegvizek létrehozta karsztok osztályozása. Földrajzi Értesítő, Hsz.: Gondolatok Dr. Tóth Géza A Központi Bükk és geomorfológiai körzetei c. tanulmányáról. Földrajzi Értesítő, Hsz.: 1 14

3 C.EK, Gábris Gy., Lénárt L. társszerzőkkel: Teneur en CO 2 de l, air de qvatre grottes de Hongrie. 9. Congreso International de Espeleologia Vd.1. Barcelona, de l, l al 7 d, a gost 1986., A Bükk hegység felszínfejlődése és karsztja *. Kandidátusi értekezés, Bp., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, 186; Hsz.: Feltáró munka a szlovéniai Nanos-karsztfennsíkon. Karszt és Barlang, I-II Development and Evolution of karst Regions in Hungary. Karszt és Barlang, Special Iussue Bp., Influence of Late Tertary-Quaternary Climatic Changes and Tectonics on Major Karsts in Hungary (Bükk and Aggtelek Karst). Carpatho-Balcan Geomorphological Comisson, Debrecen, 1989, Die Systematisirung des vom Kaltwasser ausgestaltenen Karstes. Zágráb(Zagreb) Geographical Papers A Bükk felszínfejlődése, különös tekintettel a karsztosodásra. Magyar Földrajzi Társaság, Bp. 67; Hsz.: A Tuya-Muyun felszínalaktanának általános jellemzése. Karszt és Barlang I Dublyansky Y.- Hevesi A.- Hromas J.- Kraus S.- Machanyokova V.- Mikhailov V.- Mucke D.- Sanyakova V.- Székely K.-T. Bolner K.:Tuya- Muyun (USSR, Kirghizia) Preliminary Results of the Speleological Researches carried out by the International Expedition in 1989., 10. International Congress of Speleology, Budapest Proceedings Communications III. (Editor: Hazslinszky T. Takácsné Bolner K.) Triedemie krasu studeny, ch vod. Slovensky, Kras VIII. Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás) Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse I. Földrajzi Közlemények, CXV. 1-2., ; Hsz.: Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse II. Földrajzi Közlemények, CXV ; Hsz.: By Frontiers Separated Physically-Economic Units in the Carpathian Basin. The European Geographer, Lisszabon ¾ A Bükk-fennsík karsztja. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai II. Miskolci Egyetem, ; Hsz.: 6 * Nyomtatásban csak részletei jelentek meg, később. Magas hivatkozási száma miatt azonban jegyzékben is érdemesnek vélem szerepeltetni. 15

4 A. Zicsi- A. Hevesi - V. Decu: Hongrie. Encyclopedia Biospeleologica Tome I. Société de Biospéologie, Moulis (C.N.R.S.) Bucurest (Academie Roumaine) A Föld kőzetburkát formáló belső erők. Házi tankönyv a Kolombusz Kristóf Gimnázium földrajzoktatásához. Budaörs, Természetföldrajzi Kislexikon. PannonKlett Könyvkiadó, Bp. 194; Hsz.: A Kárpát-medence földjének megismerése. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, 10-20; Hsz.: A kárpát-pannon térség tájtagolódása (Hajdú-Moharos J-fel). Kertek 2000, Budapest, ; Hsz.: Karsztos hegységeink arculata. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, ; Hsz.: A Bükk. Kertek 2000, Budapest, Szőlő- és borvidékeinek történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, A szepesváraljai Drevnyik-hegy édesvízi-mészköve. Karsztfejlődés III. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Cognition of the earth of Carpathian Basin. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD Physiognomy of karst landscapes. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 Aecanum Adatbázis Kft., Budapest, CD The Bükk Mountains. The earth of Hungary (editor: Karátson D.), Kertek Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD A Bükk-fennsík karsztja. Barlangi kutatásvezetői ismeretek. (Jegyzet), Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Budapest A Kárpátok és a Kárpát-medence felszínfejlődése. HUNGEO 2000, előadás összefoglaló, Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója, Piliscsaba (2000 augusztus) A miskolc-tapolcai Kőmázsák és környékük 1:10000-es felszínalaktani térképezésének eddigi eredményei. (Záhorszki A.-lal) Karsztfejlődés V., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Gondolatok Somogyi Sándor Az Észak-magyarországi-középhegység és tájföldrajzi feloszlása c. tanulmányával kapcsolatban. Földrajzi Értesítő, XLIX. 3-4., A Nyugati-Mecsek felszíni karsztosodásának kérdései. Karsztfejlődés VI., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Ősföldrajzi viszonyok a harmadidőszaktól a jégkor végéig. Ringer Á. (szerk.): Emberelődök nyomában Az őskor emlékei Északkelet- Magyarországon, Miskolc, 24-29; Hsz.: 3 16

5 Hunfalvy János élete. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, köt. Miskolci Egyetemi Kiadó A korszerű magyar földrajztudomány megteremtője Hunfalvy János földrjzi munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, köt. Miskolci Egyetemi Kiadó A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról. A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszék, CD Észrevételek Veress Márton Középhegységi karsztok néhány tipusa c. tanulmányához. Földrajzi Közlemények, CXXV.(XLIX.) Frölich Dávid ( ). Földrajzi Közlemények. CXXV.(XLIX.) Imre Vass, one of the first scientic observer of the surface karstforms of the Aggtelek region. ALCADI 2002, 6. International Symposium of History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians, and Dinarides. Gorizia, Preprint About the Development of Limestone Gorge. Geographica Croatica, Vol. 35.(2002) Zágráb(Zagreb) A Bükk hegység földrajzi helyzete, kialakulása, éghajlata. A Bükki Nemzeti Park (szerk.:baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Fejlődéstörténet II. Felszínfejlődés. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Felszínalaktani jellemzés, karsztformakincs. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak eltérő jellemvonásairól. Jakucs László, A tudós, az ismeretterjesztő és a művész; Pécs, Hol van Kelet és Nyugat határa? GEO 2002, Kelet és Nyugat határán. Magyar Földtudományi szakemberek VI. világtalálkozója, Sopron előadás összefoglaló, P Nyugat és Kelet határán. Földrajzi Közlemények CXXVI./L./,1-4., Szőlő- és borvidékeink történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, II. javított és bővített kiadás Kiegészítő adatok Frőlich Dávid földrajzi munkásságának nemzetközi jelentőségéhez. Földrajzi Közlemények, CXXVI./L./, 1-4., A Magyar-Szlovák határvidék földrajza. (szerk.: Hevesi A. Kocsis K.), Lilium Aurum, Dunaszerdahely

6 Gondolatok az általános (világméretű) fölmelegedésről. Környezetvédelmi mozaikok. Tiszteletkötet Kerényi Attila 60. születésnapjára. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék; Bükkvidék. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Felső-Forrási-barlang. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Udvar-kő. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga; Mezőgazda Kiadó, Budapest, Anna-barlang. (Lénárt Lászlóval) Magyarország fokozottan védett barlangjai. Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Miskolc és a hazai földrajztudomány kapcsolatai az egyetemi tanszék(ek) megalakulása előtt. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; A pliocén-negyedidőszaki éghajlatváltozások hatása Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak fejlődésére. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; The geoarchaeological studies of the site Zúgó-dűlő at Andornaktálya (Attila HEVESI and Árpád RINGER), Praehistoria vol. 4-5 ( ), Miskolci Egyetem, o Adatok a Bükkalja és a Bükk-hát eddig védetlen ( védtelen), de védelemre érdemes felszínalaktani-földtani és kultúrtörténeti értékeinek jegyzékéhez. Földtani és felszínalaktani értékek védelme. (szerk.: Dobos A., Illyés Z.) Eger, 2005, Élettelen természeti tényezők szerepe a táj életében: a Bükkalja; A földrajz dimenziói. Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Zoltán, Schweitzer Ferenc), MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005, o The life and scientific work of Dávid Frölich ( ); Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologia) 13., Térkép Tudomány; ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 2006, o A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre, néhány, leginkább sajátos felszíni(?) karsztformája; Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (szerk.: Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z.) Szeged, 2006, o Kászonújfalvi Szabó János ( ) és földtudományi munkássága; VII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, The life and scientic work of David Frölich ( ); Térképtudomány (Map-Science; Karlen-Wissenschaft.) Tanulmányok 18

7 Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Zentai L., Györffy J., Török Zs.) ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest, Jellegzetes hegy(lejtő)csuszamlás-formák a Bükk-hát és az Upponyihegység K-i felében. III. Magyar Földrajzi Konferencia. Absztrakt kötet (szerk.: Kertész Á., Dövényi Z., Kocsis K.) MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, Budapest, Herman Ottó és a földrajztudomány. Herman Ottó öröksége (szerk.: Hevesi A., Viga Gy.), Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Néhány gondolat a kőzetalakzattanról. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Földrajz, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 69. kötet (szerk.: Hevesi A.) Gondolatok a klimatikus geomorphologiá -ról. Tiszteletkötet Bulla Béla születésének 100. évfordulója alkalmából. Földrajzi Közlemények, CXXX./LIV./,3-4., Fényes Elek ( ), a XIX. sz. derekának jeles földrajztudósa Krassó vármegyéről. IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő. Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, A legutóbbi három tél (2004/05, 2005/06, 2006/07) hóviszonyainak hatása a bükk-fennsíki töbörfejlődésére. Karsztfejlődés XII. Szombathely, o Észak-Amerika negyedidőszaki vízhálózatának kialakulása. Földrajzi Értesítő LVI. Évfolyam 1-2 füzet, pp A Mátraerdő (Észak-magyarorszgái-középhegység) keleti harmada természetföldrajzi tájtagolásának kérdései. Szerencs, Dél-Zemplén központja. Szerk.: Frisnyák S. Gál A., Nyíregyháza-Szerencs, Gábris Gyula 65 éves. Földrajzi Közlemények, CXXX. (LV) köt., Magyarország földrajzi leírása Antonio Bonfini (1427?, 1434?-1502) és Heltai Gáspár (1490?, 1510?-1574) Magyarország történetéről szóló könyvében. X. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Nagyszeben (Sibin), Föltételezhető hasonlóságok az őslénytanilag és ősrégészetileg egyaránt fontos hór-völgyi Suba-lyuk és a forrás-völgyi Büdös-pest keletkezésére vonatkozóan. A Suba-lyuk barlang (szerk. Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2008, o The impact of the quaternary climate changes on karst development in the southern part of Central Europe. First International Geographical Scientific Colloquium Mostar Budapest Zagreb universitas Studiorum Mstariensis, o. 19

8 Az édesvízimészkő-képződés szerepe a karsztok völgyfejlődésében. In Szabó J. Demeter G. (szerk.): Geographia generalis et specialist. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen, pp Észak-Amerika tavainak általános jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica, Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz sorozat, Debrecen, Töbör szavunkról, mint szakszóról. Karszt és Barlang I-II o Valamit a Jászói-barlangról és környékéről. Karsztrfejlődés XIV. Szombathely, o A Máramarosi-medence földrajza. Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság, XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Máramarossziget, Tájtanulmányok. Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, o Észak-Amerika tavainak általános jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz Sorozat, Vol.3., Debrecen, Herman Ottó munkásságának földtudományi vonatkozásai Erdélyben ( ); XII. Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia, április 8-11, Nagyenyed, , O Našom slove TÖBÖR ako o odbornom názve; Geografické Poznatky Bez Hraníc výber z mad arských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie 2010; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicicach, Töbör szavunkról mint szakszóról; Földrajzi szemelvények határok nélkül napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból MTA Regionális Kutatások Központja, A magyarság és a Kárpáti-térségben szomszédos népek viszonya Mohácstól (1526) napjainkig HUNGEO 2010 Magyar Földtudományi Szakemberek X. Világtalálkozója; Régiók határmentiség peremterületek konferencia kiadvány, Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kara, Szombathely, Brassai Sámuel Bevezetés a Világ, Föld és státusok esméretére. C. könyvéről. III. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia, Marosvásárhely,

9 Térképek Balogh J. Juhász Á. társszerzőkkel: Eger felszínalaktani és lejtőállapot térképe. Eger építésföldtani térképsorozata. Bp , 14, 26; Hsz.: A bükki Nagy-fennsík geomorfológiai térképe (részlet) Magyarország atlasza, Bp. Cartographia Kft. 27. Népszerűsítő, tudományos népszerűsítő közlemények Kanadai indiánok és franciák között. Lányok Évkönyve, Bp. Móra Könyvkiadó, Barlangkutatás a Bükk-hegységben. Föld és Ég, III., 2., A kaliforniai Józsua fája Nemzeti Park. Természet Világa Két óceán között (Az Amerikai Egyesült Államok természetföldrajza) Amerikai Egyesült Államok, Bp. Panoráma, A Bükk-vidék természeti földrajza; A Bükk-vidék túraterveinek részletes ismertetése (Dr. Kletz A., Lénárt J., Prosek Gy., Repei Z. társszerzőkkel), Bükk útikalauz (szerk. Hevesi A.), Bp. Sport ; Hsz.: Együttélés a tűzhányókkal (A St. Helens és társai) I-II. Magyar Nemzet, XXXVIII sz., 8; A St. Helens évi ébredése. Természet Világa Lawelatla (Akitől a füst jön). Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának 1982 évi működéséről, A cascade-hegységi Mt. Hood tűzhányó szabálytalan megmászása. Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának évi működéséről, Kanada vázlatos földrajza. Panoráma, Bp Két óceán között az Amerikai Egyesült Államok vázlatos földrajza. Amerikai Egyesült Államok. Bp. Panoráma, Lillafüredi Kalauz. Miskolc, Lillafüred Alapítvány, A Guide to Lillafüred. Miskolc, the Lillafüred Foundation, Führer durch Lillafüred. Miskolc, Stiftung Lillafüred, Barlangok a művészetekben. Miskolc, Déli Hírlap, VII Üdvözlet a gömör-tornai szlovák-magyar világörökségnek. Miskolc, Déli Hírlap, IX (szlovákul is!) Együttélés a tűzhányókkal. Magiszter, Etyek-Botpuszta, Mikoviny Sámuel. Miskolc, Déli Hírlap, X Tűzhányók, lávasivatagok, lávabarlangok. A földgömb XIII., 2., A Bükk-vidék földrajzának és történetének rövid ismertetése. A Bükk; Turistaatlasz és útikönyv, Cartographia Kft., Budapest,

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Dr. Hevesi Attila Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék A Bükk É-i hegylábfelszínének, Bükkhátnak és az Upponyi-hegység

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MONOGRÁFIÁI 3. SOROZATSZERKESZTŐ: Baráz Csaba A Zempléni Tájvédelmi

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

Mecenatúra pályázatok 2004 - Döntés napja: 2004. június 23. (Konferencia rendezés)

Mecenatúra pályázatok 2004 - Döntés napja: 2004. június 23. (Konferencia rendezés) Nyílvántartási szám Pályázó MEC-00484/2004 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége MEC-00485/2004 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége MEC-00531/2004 MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 2. Magyarország egy azonos földtörténeti korú vulkáni képződményeinek összehasonlítása (Be lehet mutatni Magyarország vulkáni képződményeit, és egy (kiválasztott) földtörténeti

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Publikációs lista, előadások jegyzéke

Publikációs lista, előadások jegyzéke Publikációs lista, előadások jegyzéke Nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikk: - Szabó J. Vass R. Tóth Cs. 2012: Examination of fluvial development on study areas of Upper -Tisza

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 1. Magyarországi barlangok típusai és azok hasznosítása (Be lehet mutatni, hogy milyen kőzetekben és hogyan alakulnak ki barlangok, hogyan hasznosították régen és ma őket, milyen

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 369 373 Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben OSVÁTH RITA & BUDAY TAMÁS ABSTRACT: Because protection of geological values is

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 3. Lakóhelyem hulladékgazdálkodása földrajzos szemmel (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistérség) hulladékgazdálkodását (a lakosság és a gazdaság oldaláról),

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

ÉLETRAJZ. 1990 1994 Ady Endre Elméleti Líceum (Nagyvárad) matematika-informatika szak érettségi, segédprogramozói szakvizsga

ÉLETRAJZ. 1990 1994 Ady Endre Elméleti Líceum (Nagyvárad) matematika-informatika szak érettségi, segédprogramozói szakvizsga ÉLETRAJZ I. Személyi adatok Név: BARTOS-ELEKES Zsombor Születési hely, idő: Tétouan (Marokkó), 1976. március 28. Munkahely: Universitatea Babeş Bolyai Facultatea de Geografie (Babeş Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására

KÉRELEM Geográfus mesterképzési szak indítására III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó,

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Zentai Zoltán publikációs tevékenységének adatai 1

Zentai Zoltán publikációs tevékenységének adatai 1 Zentai Zoltán publikációs tevékenységének adatai 1 Szakcikkek: 1. Zentai Z. (1994): A parajdi sókarszt geomorfológiája- A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. IX.Természettudományok

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ IX. ÉVFOLYAM

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ IX. ÉVFOLYAM KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 1964 IX. ÉVFOLYAM Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Budapest VI., Gorkij fasor 46-48. A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1964. évi IX. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés a 2008. évről Közhasznúsági jelentés 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása 2. oldal 2.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Saunier Duval készülékek hivatalos beüzemelését és karbantartását végző partnerek Frissítve: 2016.01.04.

Saunier Duval készülékek hivatalos beüzemelését és karbantartását végző partnerek Frissítve: 2016.01.04. Bács-Kiskun Torma György 2750 Nagykőrös Gyopár u. 1/A 06 30 408 8022 gyorgy.torma@vaillant.hu Bács-Kiskun Hirösgáz 2000 Kft. 6000 Kecskemét Kós Károly utca 10. 06 76 484 950 hirosgaz2000kft@gmail.com Bács-Kiskun

Részletesebben

A LÉTRÁSI-VIZES-BARLANG KOMPLEX BARLANGTANI VIZSGÁLATÁNAK FŐBB EREDMÉNYEI LÉNÁRT LÁSZLÓ

A LÉTRÁSI-VIZES-BARLANG KOMPLEX BARLANGTANI VIZSGÁLATÁNAK FŐBB EREDMÉNYEI LÉNÁRT LÁSZLÓ NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 33(1986) kötet, 1-4. füzet, 33-45. A LÉTRÁSI-VIZES-BARLANG KOMPLEX BARLANGTANI VIZSGÁLATÁNAK FŐBB EREDMÉNYEI LÉNÁRT LÁSZLÓ Összefoglalás A Bükk-hegységi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Szabó Pál Zoltán tudományos munkássága

Szabó Pál Zoltán tudományos munkássága Szabó Pál Zoltán tudományos munkássága Összeállította: Sziráki Zsuzsanna 1929 SZABÓ PÁL ZOLTÁN: Az állam és a kisebbségek. Földrajzi Közlemények, 57. 1929. 1 5. 30 40. p. SZABÓ PÁL ZOLTÁN: Adatok a pécsvidéki

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

ELMÉLETI TEMATIKA 2013. 1/a. előadás: Bemutatkozó Ország János (0,5 óra) 1/b. előadás: Barlangjárás alapjai Bauer Márton (2 óra)

ELMÉLETI TEMATIKA 2013. 1/a. előadás: Bemutatkozó Ország János (0,5 óra) 1/b. előadás: Barlangjárás alapjai Bauer Márton (2 óra) február 15. péntek 18.00 20.30 ELMÉLETI TEMATIKA 1/a. előadás: Bemutatkozó Ország János (0,5 óra) Az egyesület bemutatása A tanfolyam ismertetése 1/b. előadás: Barlangjárás alapjai Bauer Márton (2 óra)

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben