Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * Tudományos közlemények (cikkek, könyvek, könyvrészletek) Szabadtéri földrajzóra a gimnázium I. osztályában. A földrajz tanítása, X., 2., Az algák és mohák szerepe a bükki forrásmészkő képződésében. Botanikai Közlemények 57., 3., Hsz. ** : The Role the Alagae and Mosses in the Formation of the Bükk Spring-Water Limestone. Abstracta Botanica operum ex Instituto Taxonomiae-Oikologiae Plantarum Univ. Sci. de L. Eötvös, Bp., I., Katona Mihály, a magyar földrajztudomány megteremtője. Földrajzi Közlemények, XIX., 2-3., Hsz.: Szekrény a gimnáziumok kőzet- és ásványtani gyakorlatai számára. Földrajztanítás, XIV., 4-5., Forrásmészkő-képződés a Bükkben. Földrajzi Értesítő, 21., 2-3., Hsz.: Varga Márton és Katona Mihály, a magyar természeti földrajz tudományának előfutárai. Földrajzi Közlemények, XX., 1., Hsz.: Bertalanffi Pál Földrajzi Közlemények, XXII., 4., A kaliforniai Lassen tűzhányó Nemzeti Park. Földrajzi Értesítő, 23., 2., Földrajzi szaktanterem a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Földrajztanítás, XVII., 2., Kászonújfalvi Szabó János / / pályája és földrajzi munkássága. Földrajzi Értesítő, XXV., 2-4., A Bükk szerkezet- és felszínfejlődésének vázlata. Földrajzi Értesítő, XXVII., 2., Hsz.: A hegységképződés korszerű oktatásának lehetőségei a gimnáziumok első osztályának természetföldrajzi anyagában I-II. Bp. Az ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei XI/2., ; XII/ * A vastag önálló betűk idegen nyelven Magyarországon, a vastag dőlt betűk idegen nyelven külföldön megjelent írásokat jeleznek. ** Hsz.:= hivatkozások száma, vastag számjegyek idegennyelvű itthoni, vastag dőlt számjegyek idegen nyelvű külföldi kiadványban. 13

2 Papp S-ral: Evaluation of Natural Potentials of a Microregion Bükkalja /Based on Sample Area, Scale: 1:10 000/. Contemporary Geography and Integrated Landscape Research II., Slovak Academy of Sciences Instute Geographical Society, Pozsony (Bratislava) A földrajzi övezetesség oktatása a gimnáziumok első osztályában. Földrajzi Közlemények, XXVII., 1-3., Hsz.: Adatok a Bükk hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez. Földtani Közlöny, 110., ; Hsz.: Molnár K., Nemerkényi A., Nemerkényiné Hidegkúti K., Pósa L. társszerzőkkel: Földrajz, kísérleti tankönyv-pótló jegyzet az általános iskola 5. osztálya számára. Bp. ELTE TTK, A Földrajzi Képzés Korszerűsítése, Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben I., A Mount St. Helens évi kitörése. Földrajzi Értesítő, XXXI. 2-3, Hsz.: Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben II., Kialudt (?), szunnyadó (?), működő (?), tűzokádók. Földrajzi Értesítő, XXXII., 2., Hír J.- Ringer Á. társszerzőkkel: Ásatás a répáshutai Pongor-lyukban. Karszt és Barlang, I-II., 59-60; Hsz.: Répáshuta természetföldrajzi viszonyai. Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben, Miskolc, A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, XIII., 9-20; Hsz.: Prirodnozemepisné pomery obze Répáshuta a jej chotára. Národopis Slovákov v Mad, arsku, Národopisné stúdie z Répáshuty 5., Bp. Tankönyvkiadó, On the Dating of Karst Formations and their Significance on the Late Tertiary Pleistocene of Hungarian Limestone Mountains: the Bükk Mountains. Geographical Essays in Hungary Bp. MTA FKI, Hsz.: Karsztformák kormeghatározásáról és mészkőhegységeink újharmadidőszak végi- jégkori arculatának megrajzolásában játszott szerepükről a Bükk hegység példáján. Földrajzi Értesítő, XXXIII. 1-2., Hsz.: Geomorpology, geological structure (of Bükkalja). Results of Síkfőkút project, edited by P. Jakucs, Akadémiai Kiadó, Bp Rombarlangok a Bükkben. NME Közleményei, Miskolc, I. sorozat, Bányászat, 33. (1986) kötet, Hsz.: A Déli-Bükk karsztja I. Karszt és Barlang, I. 3-14; Hsz.: A Déli-Bükk karsztja II. Karszt és Barlang, II ; Hsz.: Hidegvizek létrehozta karsztok osztályozása. Földrajzi Értesítő, Hsz.: Gondolatok Dr. Tóth Géza A Központi Bükk és geomorfológiai körzetei c. tanulmányáról. Földrajzi Értesítő, Hsz.: 1 14

3 C.EK, Gábris Gy., Lénárt L. társszerzőkkel: Teneur en CO 2 de l, air de qvatre grottes de Hongrie. 9. Congreso International de Espeleologia Vd.1. Barcelona, de l, l al 7 d, a gost 1986., A Bükk hegység felszínfejlődése és karsztja *. Kandidátusi értekezés, Bp., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, 186; Hsz.: Feltáró munka a szlovéniai Nanos-karsztfennsíkon. Karszt és Barlang, I-II Development and Evolution of karst Regions in Hungary. Karszt és Barlang, Special Iussue Bp., Influence of Late Tertary-Quaternary Climatic Changes and Tectonics on Major Karsts in Hungary (Bükk and Aggtelek Karst). Carpatho-Balcan Geomorphological Comisson, Debrecen, 1989, Die Systematisirung des vom Kaltwasser ausgestaltenen Karstes. Zágráb(Zagreb) Geographical Papers A Bükk felszínfejlődése, különös tekintettel a karsztosodásra. Magyar Földrajzi Társaság, Bp. 67; Hsz.: A Tuya-Muyun felszínalaktanának általános jellemzése. Karszt és Barlang I Dublyansky Y.- Hevesi A.- Hromas J.- Kraus S.- Machanyokova V.- Mikhailov V.- Mucke D.- Sanyakova V.- Székely K.-T. Bolner K.:Tuya- Muyun (USSR, Kirghizia) Preliminary Results of the Speleological Researches carried out by the International Expedition in 1989., 10. International Congress of Speleology, Budapest Proceedings Communications III. (Editor: Hazslinszky T. Takácsné Bolner K.) Triedemie krasu studeny, ch vod. Slovensky, Kras VIII. Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás) Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse I. Földrajzi Közlemények, CXV. 1-2., ; Hsz.: Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse II. Földrajzi Közlemények, CXV ; Hsz.: By Frontiers Separated Physically-Economic Units in the Carpathian Basin. The European Geographer, Lisszabon ¾ A Bükk-fennsík karsztja. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai II. Miskolci Egyetem, ; Hsz.: 6 * Nyomtatásban csak részletei jelentek meg, később. Magas hivatkozási száma miatt azonban jegyzékben is érdemesnek vélem szerepeltetni. 15

4 A. Zicsi- A. Hevesi - V. Decu: Hongrie. Encyclopedia Biospeleologica Tome I. Société de Biospéologie, Moulis (C.N.R.S.) Bucurest (Academie Roumaine) A Föld kőzetburkát formáló belső erők. Házi tankönyv a Kolombusz Kristóf Gimnázium földrajzoktatásához. Budaörs, Természetföldrajzi Kislexikon. PannonKlett Könyvkiadó, Bp. 194; Hsz.: A Kárpát-medence földjének megismerése. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, 10-20; Hsz.: A kárpát-pannon térség tájtagolódása (Hajdú-Moharos J-fel). Kertek 2000, Budapest, ; Hsz.: Karsztos hegységeink arculata. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, ; Hsz.: A Bükk. Kertek 2000, Budapest, Szőlő- és borvidékeinek történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, A szepesváraljai Drevnyik-hegy édesvízi-mészköve. Karsztfejlődés III. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Cognition of the earth of Carpathian Basin. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD Physiognomy of karst landscapes. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 Aecanum Adatbázis Kft., Budapest, CD The Bükk Mountains. The earth of Hungary (editor: Karátson D.), Kertek Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD A Bükk-fennsík karsztja. Barlangi kutatásvezetői ismeretek. (Jegyzet), Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Budapest A Kárpátok és a Kárpát-medence felszínfejlődése. HUNGEO 2000, előadás összefoglaló, Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója, Piliscsaba (2000 augusztus) A miskolc-tapolcai Kőmázsák és környékük 1:10000-es felszínalaktani térképezésének eddigi eredményei. (Záhorszki A.-lal) Karsztfejlődés V., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Gondolatok Somogyi Sándor Az Észak-magyarországi-középhegység és tájföldrajzi feloszlása c. tanulmányával kapcsolatban. Földrajzi Értesítő, XLIX. 3-4., A Nyugati-Mecsek felszíni karsztosodásának kérdései. Karsztfejlődés VI., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Ősföldrajzi viszonyok a harmadidőszaktól a jégkor végéig. Ringer Á. (szerk.): Emberelődök nyomában Az őskor emlékei Északkelet- Magyarországon, Miskolc, 24-29; Hsz.: 3 16

5 Hunfalvy János élete. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, köt. Miskolci Egyetemi Kiadó A korszerű magyar földrajztudomány megteremtője Hunfalvy János földrjzi munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, köt. Miskolci Egyetemi Kiadó A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról. A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszék, CD Észrevételek Veress Márton Középhegységi karsztok néhány tipusa c. tanulmányához. Földrajzi Közlemények, CXXV.(XLIX.) Frölich Dávid ( ). Földrajzi Közlemények. CXXV.(XLIX.) Imre Vass, one of the first scientic observer of the surface karstforms of the Aggtelek region. ALCADI 2002, 6. International Symposium of History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians, and Dinarides. Gorizia, Preprint About the Development of Limestone Gorge. Geographica Croatica, Vol. 35.(2002) Zágráb(Zagreb) A Bükk hegység földrajzi helyzete, kialakulása, éghajlata. A Bükki Nemzeti Park (szerk.:baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Fejlődéstörténet II. Felszínfejlődés. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Felszínalaktani jellemzés, karsztformakincs. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak eltérő jellemvonásairól. Jakucs László, A tudós, az ismeretterjesztő és a művész; Pécs, Hol van Kelet és Nyugat határa? GEO 2002, Kelet és Nyugat határán. Magyar Földtudományi szakemberek VI. világtalálkozója, Sopron előadás összefoglaló, P Nyugat és Kelet határán. Földrajzi Közlemények CXXVI./L./,1-4., Szőlő- és borvidékeink történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, II. javított és bővített kiadás Kiegészítő adatok Frőlich Dávid földrajzi munkásságának nemzetközi jelentőségéhez. Földrajzi Közlemények, CXXVI./L./, 1-4., A Magyar-Szlovák határvidék földrajza. (szerk.: Hevesi A. Kocsis K.), Lilium Aurum, Dunaszerdahely

6 Gondolatok az általános (világméretű) fölmelegedésről. Környezetvédelmi mozaikok. Tiszteletkötet Kerényi Attila 60. születésnapjára. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék; Bükkvidék. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Felső-Forrási-barlang. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Udvar-kő. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga; Mezőgazda Kiadó, Budapest, Anna-barlang. (Lénárt Lászlóval) Magyarország fokozottan védett barlangjai. Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Miskolc és a hazai földrajztudomány kapcsolatai az egyetemi tanszék(ek) megalakulása előtt. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; A pliocén-negyedidőszaki éghajlatváltozások hatása Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak fejlődésére. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; The geoarchaeological studies of the site Zúgó-dűlő at Andornaktálya (Attila HEVESI and Árpád RINGER), Praehistoria vol. 4-5 ( ), Miskolci Egyetem, o Adatok a Bükkalja és a Bükk-hát eddig védetlen ( védtelen), de védelemre érdemes felszínalaktani-földtani és kultúrtörténeti értékeinek jegyzékéhez. Földtani és felszínalaktani értékek védelme. (szerk.: Dobos A., Illyés Z.) Eger, 2005, Élettelen természeti tényezők szerepe a táj életében: a Bükkalja; A földrajz dimenziói. Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Zoltán, Schweitzer Ferenc), MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005, o The life and scientific work of Dávid Frölich ( ); Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologia) 13., Térkép Tudomány; ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 2006, o A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre, néhány, leginkább sajátos felszíni(?) karsztformája; Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (szerk.: Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z.) Szeged, 2006, o Kászonújfalvi Szabó János ( ) és földtudományi munkássága; VII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, The life and scientic work of David Frölich ( ); Térképtudomány (Map-Science; Karlen-Wissenschaft.) Tanulmányok 18

7 Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Zentai L., Györffy J., Török Zs.) ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest, Jellegzetes hegy(lejtő)csuszamlás-formák a Bükk-hát és az Upponyihegység K-i felében. III. Magyar Földrajzi Konferencia. Absztrakt kötet (szerk.: Kertész Á., Dövényi Z., Kocsis K.) MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, Budapest, Herman Ottó és a földrajztudomány. Herman Ottó öröksége (szerk.: Hevesi A., Viga Gy.), Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Néhány gondolat a kőzetalakzattanról. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Földrajz, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 69. kötet (szerk.: Hevesi A.) Gondolatok a klimatikus geomorphologiá -ról. Tiszteletkötet Bulla Béla születésének 100. évfordulója alkalmából. Földrajzi Közlemények, CXXX./LIV./,3-4., Fényes Elek ( ), a XIX. sz. derekának jeles földrajztudósa Krassó vármegyéről. IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő. Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, A legutóbbi három tél (2004/05, 2005/06, 2006/07) hóviszonyainak hatása a bükk-fennsíki töbörfejlődésére. Karsztfejlődés XII. Szombathely, o Észak-Amerika negyedidőszaki vízhálózatának kialakulása. Földrajzi Értesítő LVI. Évfolyam 1-2 füzet, pp A Mátraerdő (Észak-magyarorszgái-középhegység) keleti harmada természetföldrajzi tájtagolásának kérdései. Szerencs, Dél-Zemplén központja. Szerk.: Frisnyák S. Gál A., Nyíregyháza-Szerencs, Gábris Gyula 65 éves. Földrajzi Közlemények, CXXX. (LV) köt., Magyarország földrajzi leírása Antonio Bonfini (1427?, 1434?-1502) és Heltai Gáspár (1490?, 1510?-1574) Magyarország történetéről szóló könyvében. X. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Nagyszeben (Sibin), Föltételezhető hasonlóságok az őslénytanilag és ősrégészetileg egyaránt fontos hór-völgyi Suba-lyuk és a forrás-völgyi Büdös-pest keletkezésére vonatkozóan. A Suba-lyuk barlang (szerk. Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2008, o The impact of the quaternary climate changes on karst development in the southern part of Central Europe. First International Geographical Scientific Colloquium Mostar Budapest Zagreb universitas Studiorum Mstariensis, o. 19

8 Az édesvízimészkő-képződés szerepe a karsztok völgyfejlődésében. In Szabó J. Demeter G. (szerk.): Geographia generalis et specialist. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen, pp Észak-Amerika tavainak általános jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica, Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz sorozat, Debrecen, Töbör szavunkról, mint szakszóról. Karszt és Barlang I-II o Valamit a Jászói-barlangról és környékéről. Karsztrfejlődés XIV. Szombathely, o A Máramarosi-medence földrajza. Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság, XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Máramarossziget, Tájtanulmányok. Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, o Észak-Amerika tavainak általános jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz Sorozat, Vol.3., Debrecen, Herman Ottó munkásságának földtudományi vonatkozásai Erdélyben ( ); XII. Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia, április 8-11, Nagyenyed, , O Našom slove TÖBÖR ako o odbornom názve; Geografické Poznatky Bez Hraníc výber z mad arských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie 2010; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicicach, Töbör szavunkról mint szakszóról; Földrajzi szemelvények határok nélkül napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból MTA Regionális Kutatások Központja, A magyarság és a Kárpáti-térségben szomszédos népek viszonya Mohácstól (1526) napjainkig HUNGEO 2010 Magyar Földtudományi Szakemberek X. Világtalálkozója; Régiók határmentiség peremterületek konferencia kiadvány, Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kara, Szombathely, Brassai Sámuel Bevezetés a Világ, Föld és státusok esméretére. C. könyvéről. III. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia, Marosvásárhely,

9 Térképek Balogh J. Juhász Á. társszerzőkkel: Eger felszínalaktani és lejtőállapot térképe. Eger építésföldtani térképsorozata. Bp , 14, 26; Hsz.: A bükki Nagy-fennsík geomorfológiai térképe (részlet) Magyarország atlasza, Bp. Cartographia Kft. 27. Népszerűsítő, tudományos népszerűsítő közlemények Kanadai indiánok és franciák között. Lányok Évkönyve, Bp. Móra Könyvkiadó, Barlangkutatás a Bükk-hegységben. Föld és Ég, III., 2., A kaliforniai Józsua fája Nemzeti Park. Természet Világa Két óceán között (Az Amerikai Egyesült Államok természetföldrajza) Amerikai Egyesült Államok, Bp. Panoráma, A Bükk-vidék természeti földrajza; A Bükk-vidék túraterveinek részletes ismertetése (Dr. Kletz A., Lénárt J., Prosek Gy., Repei Z. társszerzőkkel), Bükk útikalauz (szerk. Hevesi A.), Bp. Sport ; Hsz.: Együttélés a tűzhányókkal (A St. Helens és társai) I-II. Magyar Nemzet, XXXVIII sz., 8; A St. Helens évi ébredése. Természet Világa Lawelatla (Akitől a füst jön). Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának 1982 évi működéséről, A cascade-hegységi Mt. Hood tűzhányó szabálytalan megmászása. Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának évi működéséről, Kanada vázlatos földrajza. Panoráma, Bp Két óceán között az Amerikai Egyesült Államok vázlatos földrajza. Amerikai Egyesült Államok. Bp. Panoráma, Lillafüredi Kalauz. Miskolc, Lillafüred Alapítvány, A Guide to Lillafüred. Miskolc, the Lillafüred Foundation, Führer durch Lillafüred. Miskolc, Stiftung Lillafüred, Barlangok a művészetekben. Miskolc, Déli Hírlap, VII Üdvözlet a gömör-tornai szlovák-magyar világörökségnek. Miskolc, Déli Hírlap, IX (szlovákul is!) Együttélés a tűzhányókkal. Magiszter, Etyek-Botpuszta, Mikoviny Sámuel. Miskolc, Déli Hírlap, X Tűzhányók, lávasivatagok, lávabarlangok. A földgömb XIII., 2., A Bükk-vidék földrajzának és történetének rövid ismertetése. A Bükk; Turistaatlasz és útikönyv, Cartographia Kft., Budapest,

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MONOGRÁFIÁI 3. SOROZATSZERKESZTŐ: Baráz Csaba A Zempléni Tájvédelmi

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 2. Magyarország egy azonos földtörténeti korú vulkáni képződményeinek összehasonlítása (Be lehet mutatni Magyarország vulkáni képződményeit, és egy (kiválasztott) földtörténeti

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 1. Magyarországi barlangok típusai és azok hasznosítása (Be lehet mutatni, hogy milyen kőzetekben és hogyan alakulnak ki barlangok, hogyan hasznosították régen és ma őket, milyen

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 3. Lakóhelyem hulladékgazdálkodása földrajzos szemmel (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistérség) hulladékgazdálkodását (a lakosság és a gazdaság oldaláról),

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében Juhász Ágoston tudományos

Részletesebben

Válasz Veress Márton válaszára

Válasz Veress Márton válaszára Tisztelt Olvasók! 2001-ben a Földrajzi Közlemények XXV. (XLIX.) kötetének 1-2. sz. számában észrevételeket fûztem dr. Veress Márton e folyóiratban 2000-ben megjelent, a Középhegységi karsztok néhány típusa

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szabó Pál Zoltán tudományos munkássága

Szabó Pál Zoltán tudományos munkássága Szabó Pál Zoltán tudományos munkássága Összeállította: Sziráki Zsuzsanna 1929 SZABÓ PÁL ZOLTÁN: Az állam és a kisebbségek. Földrajzi Közlemények, 57. 1929. 1 5. 30 40. p. SZABÓ PÁL ZOLTÁN: Adatok a pécsvidéki

Részletesebben

EMBLÉMA HELYE HUNGEO 2010 MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAKEMBEREK X. TALÁLKOZÓJA SZOMBATHELY

EMBLÉMA HELYE HUNGEO 2010 MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAKEMBEREK X. TALÁLKOZÓJA SZOMBATHELY Tudós hazája széles e világ (Eötvös Loránd) EMBLÉMA HELYE HUNGEO 2010 MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAKEMBEREK X. TALÁLKOZÓJA 2010. AUGUSZTUS 14-19. SZOMBATHELY RÉGIÓK - HATÁRMENTISÉG - PEREMTERÜLETEK 1. KÖRLEVÉL

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés a 2008. évről Közhasznúsági jelentés 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása 2. oldal 2.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Segíthet-e a domborzatmodell a kistájak elhatárolásában, a tájbeosztásban (az Ózd Pétervásárai-dombság példáján)

Segíthet-e a domborzatmodell a kistájak elhatárolásában, a tájbeosztásban (az Ózd Pétervásárai-dombság példáján) Hegedős András i Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tsz. 3515 -Egyetemváros ecoeged@uni-miskolc.hu Bevezetés A Mátra, a Bükk, a Medves-vidék, a Rima- és a Sajó völgye között terül el hazánk felszínalaktani

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

KIS ÉVA. Publikációs jegyzék

KIS ÉVA. Publikációs jegyzék KIS ÉVA Publikációs jegyzék BALOGH J. KIS É. SCHWEITZER F. VICZIÁN I. 2006. Feltételezett klímaváltozások kapcsolata az árvizekkel és belvizekkel a Tisza Jász Nagykun Szolnok megyei árterein. In: A globális

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN

KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN Bevezetés Telbisz Tamás 1 A természetföldrajzi és felszínalaktani kutatásokban jelenleg az anyagvizsgálati módszerek fejlődése

Részletesebben

KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 BEVEZETÉS

KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 BEVEZETÉS KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 REPRESENTATION OF KARST TERRAINS ON HUNGARIAN TOPOGRAPHIC MAPS Abstract: The representation of karst terrains on topographic maps

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program 8 00-10 00 Regisztráció: Hotel Eger, Eger, Szálloda u. 1/3. 1. NAP 2014. január 22. szerda 10 00 Megnyitó dr Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor, Károly Róbert

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2 ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY KÁROLI GÁSPÁR BUDAPES0 REFORMÁTUS HR ZAGREB0 ZAGREB DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése Könyvek Adámy Béla Németh András: A magyar kőolajfeldolgozóipar

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról.

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. Május 29. (vasárnap) 6.30 7.00 óra Reggeli 7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. 8.30. óra Írásbeli - 4. forduló Herman Ottó élete

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY 0 H SZENT ISTVÁN GODOLLO0

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig)

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) Konferencia részvétel (előadó) 1, Sütő L. - Ráczkevi J. Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK, Környezetvédelem

Részletesebben

Pécsi Márton és a magyar tájkutatás

Pécsi Márton és a magyar tájkutatás Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 225 232. ÉRINTKEZÉSI PONTOK PÉCSI MÁRTON ÉLETMŰVE ÉS A TÁJKUTATÁS KÖZÖTT Csorba Péter Kerényi Attila Point of contacts between life-work of Márton Pécsi and the

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN Hoyk Edit 1 Bevezetés A Mecsek hegység nyugati részén, az Abaliget-Orfű-Mánfa-Tubes-Misina-Jakab-hegy

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Dr. habil Göőz Lajos egyetemi magántanár PUBLIKÁCIÓI

Dr. habil Göőz Lajos egyetemi magántanár PUBLIKÁCIÓI Dr. habil Göőz Lajos egyetemi magántanár PUBLIKÁCIÓI Könyvek Books 1. Az Alföld geotermikus energiakészletei, földrajzi megoszlása, kitermelésének gazdaságföldrajzi értékelése. MTA Földrajztudományi Kutató

Részletesebben

Vidéki Imre publikációs jegyzéke

Vidéki Imre publikációs jegyzéke Vidéki Imre publikációs jegyzéke Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Vidéki I. (1986): Folyó vízből villamos-energia. Háttér 14. Budapest, 2. pp. 79-81. Vidéki I. (1989): Műanyagalapanyag termelés,

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán A térinformatika lehetőségei a földrajzórán Geolokáció az oktatásban konferencia AKG, Budapest, 2013. november 30. Dr. Sik András adjunktus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék sikandras@gmail.com Mit jelent?

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Recens karsztosodás Magyarországon

Recens karsztosodás Magyarországon A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Recens karsztosodás Magyarországon Veress Márton egyetemi tanár, dékán NYME Természettudományi Kar vmarton@ttk.nyme.hu A tanulmány

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben