Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * Tudományos közlemények (cikkek, könyvek, könyvrészletek) Szabadtéri földrajzóra a gimnázium I. osztályában. A földrajz tanítása, X., 2., Az algák és mohák szerepe a bükki forrásmészkő képződésében. Botanikai Közlemények 57., 3., Hsz. ** : The Role the Alagae and Mosses in the Formation of the Bükk Spring-Water Limestone. Abstracta Botanica operum ex Instituto Taxonomiae-Oikologiae Plantarum Univ. Sci. de L. Eötvös, Bp., I., Katona Mihály, a magyar földrajztudomány megteremtője. Földrajzi Közlemények, XIX., 2-3., Hsz.: Szekrény a gimnáziumok kőzet- és ásványtani gyakorlatai számára. Földrajztanítás, XIV., 4-5., Forrásmészkő-képződés a Bükkben. Földrajzi Értesítő, 21., 2-3., Hsz.: Varga Márton és Katona Mihály, a magyar természeti földrajz tudományának előfutárai. Földrajzi Közlemények, XX., 1., Hsz.: Bertalanffi Pál Földrajzi Közlemények, XXII., 4., A kaliforniai Lassen tűzhányó Nemzeti Park. Földrajzi Értesítő, 23., 2., Földrajzi szaktanterem a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Földrajztanítás, XVII., 2., Kászonújfalvi Szabó János / / pályája és földrajzi munkássága. Földrajzi Értesítő, XXV., 2-4., A Bükk szerkezet- és felszínfejlődésének vázlata. Földrajzi Értesítő, XXVII., 2., Hsz.: A hegységképződés korszerű oktatásának lehetőségei a gimnáziumok első osztályának természetföldrajzi anyagában I-II. Bp. Az ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei XI/2., ; XII/ * A vastag önálló betűk idegen nyelven Magyarországon, a vastag dőlt betűk idegen nyelven külföldön megjelent írásokat jeleznek. ** Hsz.:= hivatkozások száma, vastag számjegyek idegennyelvű itthoni, vastag dőlt számjegyek idegen nyelvű külföldi kiadványban. 13

2 Papp S-ral: Evaluation of Natural Potentials of a Microregion Bükkalja /Based on Sample Area, Scale: 1:10 000/. Contemporary Geography and Integrated Landscape Research II., Slovak Academy of Sciences Instute Geographical Society, Pozsony (Bratislava) A földrajzi övezetesség oktatása a gimnáziumok első osztályában. Földrajzi Közlemények, XXVII., 1-3., Hsz.: Adatok a Bükk hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez. Földtani Közlöny, 110., ; Hsz.: Molnár K., Nemerkényi A., Nemerkényiné Hidegkúti K., Pósa L. társszerzőkkel: Földrajz, kísérleti tankönyv-pótló jegyzet az általános iskola 5. osztálya számára. Bp. ELTE TTK, A Földrajzi Képzés Korszerűsítése, Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben I., A Mount St. Helens évi kitörése. Földrajzi Értesítő, XXXI. 2-3, Hsz.: Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben II., Kialudt (?), szunnyadó (?), működő (?), tűzokádók. Földrajzi Értesítő, XXXII., 2., Hír J.- Ringer Á. társszerzőkkel: Ásatás a répáshutai Pongor-lyukban. Karszt és Barlang, I-II., 59-60; Hsz.: Répáshuta természetföldrajzi viszonyai. Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben, Miskolc, A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, XIII., 9-20; Hsz.: Prirodnozemepisné pomery obze Répáshuta a jej chotára. Národopis Slovákov v Mad, arsku, Národopisné stúdie z Répáshuty 5., Bp. Tankönyvkiadó, On the Dating of Karst Formations and their Significance on the Late Tertiary Pleistocene of Hungarian Limestone Mountains: the Bükk Mountains. Geographical Essays in Hungary Bp. MTA FKI, Hsz.: Karsztformák kormeghatározásáról és mészkőhegységeink újharmadidőszak végi- jégkori arculatának megrajzolásában játszott szerepükről a Bükk hegység példáján. Földrajzi Értesítő, XXXIII. 1-2., Hsz.: Geomorpology, geological structure (of Bükkalja). Results of Síkfőkút project, edited by P. Jakucs, Akadémiai Kiadó, Bp Rombarlangok a Bükkben. NME Közleményei, Miskolc, I. sorozat, Bányászat, 33. (1986) kötet, Hsz.: A Déli-Bükk karsztja I. Karszt és Barlang, I. 3-14; Hsz.: A Déli-Bükk karsztja II. Karszt és Barlang, II ; Hsz.: Hidegvizek létrehozta karsztok osztályozása. Földrajzi Értesítő, Hsz.: Gondolatok Dr. Tóth Géza A Központi Bükk és geomorfológiai körzetei c. tanulmányáról. Földrajzi Értesítő, Hsz.: 1 14

3 C.EK, Gábris Gy., Lénárt L. társszerzőkkel: Teneur en CO 2 de l, air de qvatre grottes de Hongrie. 9. Congreso International de Espeleologia Vd.1. Barcelona, de l, l al 7 d, a gost 1986., A Bükk hegység felszínfejlődése és karsztja *. Kandidátusi értekezés, Bp., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, 186; Hsz.: Feltáró munka a szlovéniai Nanos-karsztfennsíkon. Karszt és Barlang, I-II Development and Evolution of karst Regions in Hungary. Karszt és Barlang, Special Iussue Bp., Influence of Late Tertary-Quaternary Climatic Changes and Tectonics on Major Karsts in Hungary (Bükk and Aggtelek Karst). Carpatho-Balcan Geomorphological Comisson, Debrecen, 1989, Die Systematisirung des vom Kaltwasser ausgestaltenen Karstes. Zágráb(Zagreb) Geographical Papers A Bükk felszínfejlődése, különös tekintettel a karsztosodásra. Magyar Földrajzi Társaság, Bp. 67; Hsz.: A Tuya-Muyun felszínalaktanának általános jellemzése. Karszt és Barlang I Dublyansky Y.- Hevesi A.- Hromas J.- Kraus S.- Machanyokova V.- Mikhailov V.- Mucke D.- Sanyakova V.- Székely K.-T. Bolner K.:Tuya- Muyun (USSR, Kirghizia) Preliminary Results of the Speleological Researches carried out by the International Expedition in 1989., 10. International Congress of Speleology, Budapest Proceedings Communications III. (Editor: Hazslinszky T. Takácsné Bolner K.) Triedemie krasu studeny, ch vod. Slovensky, Kras VIII. Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás) Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse I. Földrajzi Közlemények, CXV. 1-2., ; Hsz.: Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse II. Földrajzi Közlemények, CXV ; Hsz.: By Frontiers Separated Physically-Economic Units in the Carpathian Basin. The European Geographer, Lisszabon ¾ A Bükk-fennsík karsztja. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai II. Miskolci Egyetem, ; Hsz.: 6 * Nyomtatásban csak részletei jelentek meg, később. Magas hivatkozási száma miatt azonban jegyzékben is érdemesnek vélem szerepeltetni. 15

4 A. Zicsi- A. Hevesi - V. Decu: Hongrie. Encyclopedia Biospeleologica Tome I. Société de Biospéologie, Moulis (C.N.R.S.) Bucurest (Academie Roumaine) A Föld kőzetburkát formáló belső erők. Házi tankönyv a Kolombusz Kristóf Gimnázium földrajzoktatásához. Budaörs, Természetföldrajzi Kislexikon. PannonKlett Könyvkiadó, Bp. 194; Hsz.: A Kárpát-medence földjének megismerése. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, 10-20; Hsz.: A kárpát-pannon térség tájtagolódása (Hajdú-Moharos J-fel). Kertek 2000, Budapest, ; Hsz.: Karsztos hegységeink arculata. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, ; Hsz.: A Bükk. Kertek 2000, Budapest, Szőlő- és borvidékeinek történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, A szepesváraljai Drevnyik-hegy édesvízi-mészköve. Karsztfejlődés III. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Cognition of the earth of Carpathian Basin. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD Physiognomy of karst landscapes. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 Aecanum Adatbázis Kft., Budapest, CD The Bükk Mountains. The earth of Hungary (editor: Karátson D.), Kertek Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD A Bükk-fennsík karsztja. Barlangi kutatásvezetői ismeretek. (Jegyzet), Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Budapest A Kárpátok és a Kárpát-medence felszínfejlődése. HUNGEO 2000, előadás összefoglaló, Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója, Piliscsaba (2000 augusztus) A miskolc-tapolcai Kőmázsák és környékük 1:10000-es felszínalaktani térképezésének eddigi eredményei. (Záhorszki A.-lal) Karsztfejlődés V., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Gondolatok Somogyi Sándor Az Észak-magyarországi-középhegység és tájföldrajzi feloszlása c. tanulmányával kapcsolatban. Földrajzi Értesítő, XLIX. 3-4., A Nyugati-Mecsek felszíni karsztosodásának kérdései. Karsztfejlődés VI., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Ősföldrajzi viszonyok a harmadidőszaktól a jégkor végéig. Ringer Á. (szerk.): Emberelődök nyomában Az őskor emlékei Északkelet- Magyarországon, Miskolc, 24-29; Hsz.: 3 16

5 Hunfalvy János élete. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, köt. Miskolci Egyetemi Kiadó A korszerű magyar földrajztudomány megteremtője Hunfalvy János földrjzi munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, köt. Miskolci Egyetemi Kiadó A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról. A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszék, CD Észrevételek Veress Márton Középhegységi karsztok néhány tipusa c. tanulmányához. Földrajzi Közlemények, CXXV.(XLIX.) Frölich Dávid ( ). Földrajzi Közlemények. CXXV.(XLIX.) Imre Vass, one of the first scientic observer of the surface karstforms of the Aggtelek region. ALCADI 2002, 6. International Symposium of History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians, and Dinarides. Gorizia, Preprint About the Development of Limestone Gorge. Geographica Croatica, Vol. 35.(2002) Zágráb(Zagreb) A Bükk hegység földrajzi helyzete, kialakulása, éghajlata. A Bükki Nemzeti Park (szerk.:baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Fejlődéstörténet II. Felszínfejlődés. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Felszínalaktani jellemzés, karsztformakincs. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak eltérő jellemvonásairól. Jakucs László, A tudós, az ismeretterjesztő és a művész; Pécs, Hol van Kelet és Nyugat határa? GEO 2002, Kelet és Nyugat határán. Magyar Földtudományi szakemberek VI. világtalálkozója, Sopron előadás összefoglaló, P Nyugat és Kelet határán. Földrajzi Közlemények CXXVI./L./,1-4., Szőlő- és borvidékeink történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, II. javított és bővített kiadás Kiegészítő adatok Frőlich Dávid földrajzi munkásságának nemzetközi jelentőségéhez. Földrajzi Közlemények, CXXVI./L./, 1-4., A Magyar-Szlovák határvidék földrajza. (szerk.: Hevesi A. Kocsis K.), Lilium Aurum, Dunaszerdahely

6 Gondolatok az általános (világméretű) fölmelegedésről. Környezetvédelmi mozaikok. Tiszteletkötet Kerényi Attila 60. születésnapjára. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék; Bükkvidék. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Felső-Forrási-barlang. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Udvar-kő. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga; Mezőgazda Kiadó, Budapest, Anna-barlang. (Lénárt Lászlóval) Magyarország fokozottan védett barlangjai. Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, Miskolc és a hazai földrajztudomány kapcsolatai az egyetemi tanszék(ek) megalakulása előtt. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; A pliocén-negyedidőszaki éghajlatváltozások hatása Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak fejlődésére. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; The geoarchaeological studies of the site Zúgó-dűlő at Andornaktálya (Attila HEVESI and Árpád RINGER), Praehistoria vol. 4-5 ( ), Miskolci Egyetem, o Adatok a Bükkalja és a Bükk-hát eddig védetlen ( védtelen), de védelemre érdemes felszínalaktani-földtani és kultúrtörténeti értékeinek jegyzékéhez. Földtani és felszínalaktani értékek védelme. (szerk.: Dobos A., Illyés Z.) Eger, 2005, Élettelen természeti tényezők szerepe a táj életében: a Bükkalja; A földrajz dimenziói. Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Zoltán, Schweitzer Ferenc), MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005, o The life and scientific work of Dávid Frölich ( ); Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologia) 13., Térkép Tudomány; ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 2006, o A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre, néhány, leginkább sajátos felszíni(?) karsztformája; Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (szerk.: Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z.) Szeged, 2006, o Kászonújfalvi Szabó János ( ) és földtudományi munkássága; VII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, The life and scientic work of David Frölich ( ); Térképtudomány (Map-Science; Karlen-Wissenschaft.) Tanulmányok 18

7 Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Zentai L., Györffy J., Török Zs.) ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest, Jellegzetes hegy(lejtő)csuszamlás-formák a Bükk-hát és az Upponyihegység K-i felében. III. Magyar Földrajzi Konferencia. Absztrakt kötet (szerk.: Kertész Á., Dövényi Z., Kocsis K.) MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, Budapest, Herman Ottó és a földrajztudomány. Herman Ottó öröksége (szerk.: Hevesi A., Viga Gy.), Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Néhány gondolat a kőzetalakzattanról. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Földrajz, Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 69. kötet (szerk.: Hevesi A.) Gondolatok a klimatikus geomorphologiá -ról. Tiszteletkötet Bulla Béla születésének 100. évfordulója alkalmából. Földrajzi Közlemények, CXXX./LIV./,3-4., Fényes Elek ( ), a XIX. sz. derekának jeles földrajztudósa Krassó vármegyéről. IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő. Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, A legutóbbi három tél (2004/05, 2005/06, 2006/07) hóviszonyainak hatása a bükk-fennsíki töbörfejlődésére. Karsztfejlődés XII. Szombathely, o Észak-Amerika negyedidőszaki vízhálózatának kialakulása. Földrajzi Értesítő LVI. Évfolyam 1-2 füzet, pp A Mátraerdő (Észak-magyarorszgái-középhegység) keleti harmada természetföldrajzi tájtagolásának kérdései. Szerencs, Dél-Zemplén központja. Szerk.: Frisnyák S. Gál A., Nyíregyháza-Szerencs, Gábris Gyula 65 éves. Földrajzi Közlemények, CXXX. (LV) köt., Magyarország földrajzi leírása Antonio Bonfini (1427?, 1434?-1502) és Heltai Gáspár (1490?, 1510?-1574) Magyarország történetéről szóló könyvében. X. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Nagyszeben (Sibin), Föltételezhető hasonlóságok az őslénytanilag és ősrégészetileg egyaránt fontos hór-völgyi Suba-lyuk és a forrás-völgyi Büdös-pest keletkezésére vonatkozóan. A Suba-lyuk barlang (szerk. Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2008, o The impact of the quaternary climate changes on karst development in the southern part of Central Europe. First International Geographical Scientific Colloquium Mostar Budapest Zagreb universitas Studiorum Mstariensis, o. 19

8 Az édesvízimészkő-képződés szerepe a karsztok völgyfejlődésében. In Szabó J. Demeter G. (szerk.): Geographia generalis et specialist. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen, pp Észak-Amerika tavainak általános jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica, Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz sorozat, Debrecen, Töbör szavunkról, mint szakszóról. Karszt és Barlang I-II o Valamit a Jászói-barlangról és környékéről. Karsztrfejlődés XIV. Szombathely, o A Máramarosi-medence földrajza. Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság, XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Máramarossziget, Tájtanulmányok. Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, o Észak-Amerika tavainak általános jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz Sorozat, Vol.3., Debrecen, Herman Ottó munkásságának földtudományi vonatkozásai Erdélyben ( ); XII. Bányászati, Kohászati és Földtani konferencia, április 8-11, Nagyenyed, , O Našom slove TÖBÖR ako o odbornom názve; Geografické Poznatky Bez Hraníc výber z mad arských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie 2010; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicicach, Töbör szavunkról mint szakszóról; Földrajzi szemelvények határok nélkül napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból MTA Regionális Kutatások Központja, A magyarság és a Kárpáti-térségben szomszédos népek viszonya Mohácstól (1526) napjainkig HUNGEO 2010 Magyar Földtudományi Szakemberek X. Világtalálkozója; Régiók határmentiség peremterületek konferencia kiadvány, Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kara, Szombathely, Brassai Sámuel Bevezetés a Világ, Föld és státusok esméretére. C. könyvéről. III. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia, Marosvásárhely,

9 Térképek Balogh J. Juhász Á. társszerzőkkel: Eger felszínalaktani és lejtőállapot térképe. Eger építésföldtani térképsorozata. Bp , 14, 26; Hsz.: A bükki Nagy-fennsík geomorfológiai térképe (részlet) Magyarország atlasza, Bp. Cartographia Kft. 27. Népszerűsítő, tudományos népszerűsítő közlemények Kanadai indiánok és franciák között. Lányok Évkönyve, Bp. Móra Könyvkiadó, Barlangkutatás a Bükk-hegységben. Föld és Ég, III., 2., A kaliforniai Józsua fája Nemzeti Park. Természet Világa Két óceán között (Az Amerikai Egyesült Államok természetföldrajza) Amerikai Egyesült Államok, Bp. Panoráma, A Bükk-vidék természeti földrajza; A Bükk-vidék túraterveinek részletes ismertetése (Dr. Kletz A., Lénárt J., Prosek Gy., Repei Z. társszerzőkkel), Bükk útikalauz (szerk. Hevesi A.), Bp. Sport ; Hsz.: Együttélés a tűzhányókkal (A St. Helens és társai) I-II. Magyar Nemzet, XXXVIII sz., 8; A St. Helens évi ébredése. Természet Világa Lawelatla (Akitől a füst jön). Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának 1982 évi működéséről, A cascade-hegységi Mt. Hood tűzhányó szabálytalan megmászása. Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának évi működéséről, Kanada vázlatos földrajza. Panoráma, Bp Két óceán között az Amerikai Egyesült Államok vázlatos földrajza. Amerikai Egyesült Államok. Bp. Panoráma, Lillafüredi Kalauz. Miskolc, Lillafüred Alapítvány, A Guide to Lillafüred. Miskolc, the Lillafüred Foundation, Führer durch Lillafüred. Miskolc, Stiftung Lillafüred, Barlangok a művészetekben. Miskolc, Déli Hírlap, VII Üdvözlet a gömör-tornai szlovák-magyar világörökségnek. Miskolc, Déli Hírlap, IX (szlovákul is!) Együttélés a tűzhányókkal. Magiszter, Etyek-Botpuszta, Mikoviny Sámuel. Miskolc, Déli Hírlap, X Tűzhányók, lávasivatagok, lávabarlangok. A földgömb XIII., 2., A Bükk-vidék földrajzának és történetének rövid ismertetése. A Bükk; Turistaatlasz és útikönyv, Cartographia Kft., Budapest,

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Martonné Dr. Erd s Katalin

Martonné Dr. Erd s Katalin EGY SZAKMAI ÉLETÚT EREDMÉNYEI ÉS SZÍNHELYEI Tiszteletkötet Martonné Dr. Erd s Katalin egyetemi docens 60. születésnapjára Szerkeszt : Dr. Csorba Péter Debrecen 2006. június A kötet elkészítéséhez anyagi

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek Papp Katalin publikációi 1 1 1 1 1 20. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30. Tanulmányok, folyóirat cikkek Katalin Papp (2010): "Spend time in the past above the town" An exhibition of old scientic instruments in the

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA

HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor 1835. június 26-án született a felvidéki Breznóbányán. Szüleivel 1847-ben költöztek át Alsóhámorba. Iskoláit Miskolcon kezdte, tanulmányai

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben