Képviselő-testületének szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ ; 25/ ; 25/ honlap: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 233/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére. 234/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása. 235/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Megállapodás gyógytestnevelés ellátására. 236/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás megszüntetése 237/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Jegyző felkérése a megállapodással kapcsolatos intézkedések megtételére

2 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ ; 25/ ; 25/ honlap: KIVONAT Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 3-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 233/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jakus János és Paál Huba képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 234/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirend 1. pontja: Javaslat logopédia és gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodás elfogadására Napirend 1. pontja: Javaslat logopédia és gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodás elfogadására A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 235/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai és gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodást, és úgy dönt, hogy a jelzett közoktatási szakfeladatok ellátása közül a gyógytestnevelést kívánja ellátatnia az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás útján a Velence-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. Ennek megfelelően kéri a megállapodás Pusztaszabolcsra vonatkozó részének módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a Kistérség által módosított megállapodás aláírására.

3 A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 236/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a korábbi logopédiai feladatellátásra vonatkozó megállapodást október 1. napjával történő megszüntetésére. Határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 237/2009. (IX. 3.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a döntésről az érintetteket értesítse és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Felelős: Vezér Ákos jegyző Határidő: szeptember 30.

4 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ ; 25/ ; 25/ honlap: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-én megtartott nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 238/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére. 239/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 240/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Bizottsági tag megválasztása 241/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Bizottsági tag megválasztása 242/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2008/2009. tanév/nevelési év munkájáról készített beszámoló elfogadása 243/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2009/2010. tanév/nevelési év indításáról készített beszámoló elfogadása 244/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat 334/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat visszavonása 245/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Általános iskolai intézményegységben indítható osztályok számának meghatározása 246/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Adonyi Kistérségi Központ Pusztaszabolcsi Telephelyének, prémiumévekben résztvevő dolgozó miatti létszámcsökkenésének tudomásul vétele 247/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Középiskolai kollégium visszaadására vonatkozó megállapodás-tervezet elfogadása. 248/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Orgonakoncertek megrendezésének évi támogatása 249/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Sport Club évi Szabolcs Kupa megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása 250/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Életmód és Szenvedélyek Napjáról készített beszámoló elfogadása 251/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Megbízás kötvénykibocsátással kapcsolatos tanácsadási feladatok ellátására 252/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására a Vörösmarty és Hársfa utcák építéséhez 253/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása 254/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Bérlakás állomány lehetséges növelésének elutasítása a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek lakásának megvásárlásával 255/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Teremhasználati kérelem támogatása 256/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Beépítési kötelezettséggel terhelt ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelem elutasítása. 257/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 258/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a KDOP C Kistelepüléseken településkép javítása megnevezésű pályázathoz 259/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat II. világháborúban elesettekről megemlékező tábla elkészíttetése 260/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Javaslat delegálásra a Fejér Megyei Szent György Kórház Felügyelő Tanácsába.

5 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ ; 25/ ; 25/ honlap: KIVONAT Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 238/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Szajkó János képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 239/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirendek előtt: - Tájékoztató a két ülés közti eseményekről - Kérdések, interpellációk Napirend 1. pontja Bizottság külsős tagjának megválasztása Napirend 2. pontja Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2008/2009. tanévének/nevelési évének értékeléséről Napirend 3. pontja Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2009/2010. tanév/nevelési év indításáról Napirend 4. pontja Szabálytalan oktatásszervezés az iskolában Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző Napirend 5. pontja Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi Telephely létszámcsökkentése Napirend 6. pontja Kollégium visszaadása

6 Napirend 7. pontja A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség pályázata a évi orgonahangverseny sorozat megrendezésének támogatására Napirend 8. pontja A Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolása a évi Szabolcs Kupa megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással Napirend 9. pontja Beszámoló a évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Napirend 10. pontja Megbízás kötvénykibocsátással kapcsolatos tanácsadási feladatok ellátására Napirend 11. pontja A Vörösmarty és Hársfa utcák építéséhez közbeszerzés kiírása Napirend 12 pontja Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Napirend 13. pontja Nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok érdekében történő megkeresés Napirend 14. pontja MÁV iskolában terembérleti kérelem Napirend 15. pontja Kérelem beépítési kötelezettséggel terhelt ingatlan értékesítésére Napirend 16. pontja Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010 Napirend 17. pontja Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a KDOP C Kistelepüléseken településkép javítása megnevezésű pályázathoz Napirend 18. pontja Javaslat emléktábla elhelyezésére Napirend 19. pontja Javaslat települési önkormányzatok küldöttjére a Fejér Megyei Szent György Kórház Felügyelő Tanácsába Zárt ülés Napirend 20. pontja Polgármester szabadságának jóváhagyása

7 Napirend 1. pontja Bizottság külsős tagjának megválasztása 240/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Milvius Attila lemondása miatt Településfejlesztési Bizottsági tagsága megszűnt. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke Vezér Ákos jegyző 241/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: Horváth Zoltán A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke Vezér Ákos jegyző Napirend 2. pontja Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2008/2009. tanévének/nevelési évének értékeléséről 242/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) 2008/2009. tanév értékeléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Felelős: Kocsis József intézményvezető

8 Napirend 3. pontja Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2009/2010. tanév/nevelési év indításáról 243/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) 2009/2010. tanév/nevelési év indításáról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Felelős: Kocsis József intézményvezető Napirend 4. pontja Szabálytalan oktatásszervezés az iskolában Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 244/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 334/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozatát visszavonja. A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 245/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) általános iskolai intézményegységben a 2009/2010-es évfolyamon indítható osztályok számát 23-ban határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy a novemberi testületi ülésre készítsen előterjesztést a jövő tanév, és az azt követő tanévek osztálylétszámainak meghatározására. Napirend 5. pontja Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi Telephely létszámcsökkentése A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 246/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi Telephelyének családgondozói létszáma egy fővel csökken. Tudomásul veszi azt is, hogy az egy fős létszámcsökkenés mellett az egyik dolgozó a prémiumévek programban fog részt venni, az engedélyezett létszámkeretet 18 hónapig nem emeli. Határidő: október 15.

9 Napirend 6. pontja Kollégium visszaadása A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 247/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Közgyűlés által megküldött, a középiskolai kollégium visszaadására vonatkozó megállapodás-tervezetet elfogadja úgy, hogy a szeptember 22-én kelt, Feljegyzés azokról az eszközökről, melyeket Pusztaszabolcs Város Önkormányzata át kíván venni a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Kollégiumától, annak megszüntetése miatt című irat a megállapodás mellékletét képezi. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Napirend 7. pontja A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség pályázata a évi orgonahangverseny sorozat megrendezésének támogatására A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással (Kovács Dénes képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 248/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközséget a évi orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez az önkormányzat Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelete 3. (1) bekezdése értelmében Ft-tal támogatja. A támogatás összege az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Napirend 8. pontja A Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolása a évi Szabolcs Kupa megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 249/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII.5.) Kt számú rendelet 3..(6) bek. alapján elfogadja a Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolását a évi Szabolcs Kupa megrendezéséhez kapott Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról.

10 Napirend 9. pontja Beszámoló a évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 250/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Életmód és Szenvedélyek Napja rendezvényről készült szakmai és pénzügyi beszámolót. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a programok szervezésében résztvevőknek a közreműködésért és a segítségért. Felelős: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Napirend 10. pontja Megbízás kötvénykibocsátással kapcsolatos tanácsadási feladatok ellátására A Képviselő-testület név szerinti szavazással 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 251/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft (1055 Budapest, Szent István körút 3/1 III/24) megbízási szerződés tervezetét megismerte. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ft-nak megfelelő EUR fejlesztési célú kötvény zárt körben történő kibocsátásával kapcsolatos tanácsadási tevékenység ellátására Ft + Áfa összegért - a szerződés tervezet II.5. pont szerinti fizetési ütemezéssel - megbízási szerződést köt a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft-vel. A megbízási díj összegét a Polgármesteri Hivatal útépítés előirányzata terhére biztosítja Felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére és a megbízási szerződés aláírására. Napirend 11. pontja A Vörösmarty és Hársfa utcák építéséhez közbeszerzés kiírása A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 252/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Szűcs Gábor ügyvédet a Vörösmarty és Hársfa utcák építése közbeszerzési eljárás lefolytatására Ft + Áfa összegért. A szolgáltatási díj fedezete az általános tartalék. Felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére és a közbeszerzés lefolytatásához a megbízási szerződés aláírására.

11 Napirend 12 pontja Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 253/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi évi határozatok végrehajtása folyamatban van: - 375/2007. (X. 25.). A Képviselő-testület a 375/2007. (X. 25.) Kt számú határozat pedagógiai program benyújtására vonatkozó határidejét május 10.-re módosítja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi évi határozatok végrehajtása folyamatban van: - 153/2008. (IV. 24.), 160/2008. (IV. 24.), 275/2008. (VIII. 28.), 318/2008. (IX. 25.), 351/2008.(X. 30.), 355/2008.(X. 30.), 362/2008.(X. 30.), 421/2008.(XI. 27.), 442/2008.(XII. 22.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi I. félévi határozatok végrehajtása folyamatban van: - 67/2009. (II. 26.), 69/2009. (II. 26.), 89/2009. (III. 26.), 90/2009. (III. 26.), 99/2009. (III. 26), 113/2009. (IV. 29.), 118/2009. (V. 20.), 119/2009. (V. 20.), 135/2009.(V. 28.), 163/2009.(VI. 25.), 178/2009. (VI. 25.), 179/2009. (VI. 25.), 183/2009. (VI 25.), 188/2009. (VI 25.), 190/2009. (VI. 25.), 192/2009. (VI. 25.), Napirend 13. pontja Nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok érdekében történő megkeresés A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 254/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Faktoring Követeléskezelő ZRt (Budapest, Mozsár u. 8.) ajánlatát megismerte, és úgy döntött, hogy nem kívánja növelni bérlakás állományát a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek lakásának megvásárlásával. Napirend 14. pontja MÁV iskolában terembérleti kérelem A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 255/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jehova Tanúi 13. számú Egyházkörzet (8000 Székesfehérvár, Gellért újsor ) pusztaszabolcsi gyülekezete számára 4 000,- Ft+Áfa/hó bérleti díjért bérbe adja szeptember 1-jétől augusztus 31-ig a MÁV iskola (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) egy 62 m 2 alapterületű termét heti két alkalommal (péntek és vasárnap) egyházi oktatási célokra. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződést, valamint felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Felelős: Czompó István

12 Napirend 15. pontja Kérelem beépítési kötelezettséggel terhelt ingatlan értékesítésére A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 256/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Debreceni Lászlóné Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 1/2. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja, és nem adja hozzájárulását a pusztaszabolcsi hrszú, az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési tilalommal terhelt ingatlan Debreceni László Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 1/2. sz. alatti lakos tulajdonában lévő ½ részének értékesítéséhez. Napirend 16. pontja Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat /2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, mely célra évben ,- Ft-os előirányzatot tervez be. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az A és B típusú pályázat kiírására október 1-ig. A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jóváhagyja. Határidő: október 1. Napirend 17. pontja Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a KDOP C Kistelepüléseken településkép javítása megnevezésű pályázathoz 258/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KDOP C Kistelepüléseken településkép javítása megnevezésű projekt partnerségben valósuljon meg, ehhez konzorciumi szerződést köt a Csiki Family 2007 Kft (2490 Pusztaszabolcs, Rövid u.2.)-vel. Felkéri a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

13 Napirend 18. pontja Javaslat emléktábla elhelyezésére A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 259/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a II. világháborúban elesettekről megemlékező táblát Horváth Krisztián pusztaszabolcsi vállalkozóval készítteti el, árajánlata alapján bruttó ,- Ft-ért, a költségvetés útépítési előirányzat terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő. Határidő: október 31. Napirend 19. pontja Javaslat települési önkormányzatok küldöttjére a Fejér Megyei Szent György Kórház Felügyelő Tanácsába A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Paál Huba képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 260/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Paál Hubát javasolja delegálni a Fejér Megyei Szent György Kórház Felügyelő Tanácsába. Felkéri a polgármestert, hogy a választás lebonyolításához a döntésről és Paál Huba adatairól tájékoztassa Fejér Megye Közgyűlésének elnökét. A Képviselő-testület az alábbi határozatotokat zárt ülésen hozta: 261/2009. (IX. 24.)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben