Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM: MUNKATERV tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév"

Átírás

1 MUNKATERV tanév Készült: augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető

2 Tartalom 1. A tanév helyi rendje Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja A szünetek időtartama A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, ünnepélyek Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények, események időpontjai Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés a tanulók körében és az intézmény ezzel kapcsolatos feladatai Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban A statisztikai adatok Osztályok, osztályfőnökök Napközis csoportok, csoportvezetők Tanulószoba, tanulószobai felügyelők Kockázati tényezők a tanévben Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető Humán erőforráshoz köthető Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető... 13

3 Humán erőforráshoz köthető Nevelőmunka tervezése Iskola és tanuló kapcsolata Iskola és családi ház kapcsolata Szülői munkaközösség Nevelési célkitűzések a 2014/2015. tanévre Az oktatómunka A tantárgyfelosztás Az órarend Az oktató munka Oktatási célkitűzések a 2014/2015. Tanévre SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók Ellátó intézmények Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok Lásd a 9.1 pontban A gyermekvédelmi munka A tanévkezdés kiemelt feladatai: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Tankönyvellátás A pályaválasztás A minőségfejlesztési munka tervezése A személyi feltételek A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok Aktualizált munkaköri leírások... 32

4 10. Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv Folyamatban lévő tanulmányok: Tervezett tanulmányok, melyek bekerültek a ös beiskolázási tervbe: Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása A vezetők heti ügyeleti rendje, napi beosztása Az intézményben működő alkalmazotti közösségek tanévre vonatkozó feladatai (felelősökkel, határidőkkel) Munkaközösségek, munkaközösség vezetők Iskolai megbízások, választott tisztségek, feladatok A belső ellenőrzés általános rendje Ellenőrzési terv Belső kommunikáció és információáramlás A tanév feladatait meghatározó dokumentumok: A törvényi változásokból adódó feladatok: Nevelőtestületi értekezletek, munkaértekezletek Iskolarádió Faliújság Elektronikus levelezés Tárgyi felszereltség Épület állaga, műszaki állapota, környezete Tantermi, szaktantermi elhelyezés, pihenést szolgáló területek Tárgyi felszereltség, az eszközjegyzéknek való megfelelés Sportlétesítmények, lehetőségek Pályázatok Futó pályázatok Benyújtásra tervezett pályázatok... 42

5 14.3 Fenntartási időszakban levő pályázatok Az intézmény kapcsolatrendszere és ebből adódó feladatai Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat a működtetővel Intézményi Tanács Egyéb partnerek Búzavirág Óvoda Iskolaorvos Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Napkerék Egyesület Munkaközösségek munkatervei Reál munkaközösség munkaterve Humán munkaközösség munkaterve Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Napközis munkaközösség munkaterve Tanítói munkaközösség munkaterve Könyvtár munkaterve Partnerek együttműködési tervei Búzavirág Tagóvoda Iskola-egészségügyi munkaterv Záradékok...

6 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Ballagás: június 19. (péntek) A tanítási napok száma: 181 nap A szorgalmi idő első féléve január 16- ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Nevelési értekezlet igazgató október 04. (Klebelsberg Pedagógiai Nap ) február 20.(péntek) Zrínyi Gáspárné Béres február 20. Ilona Országos Matematika Verseny területi fordulója Bernadett megyei szervező 3. A 2014 évi kompetenciamérés munkaközösségvezetők április 23. eredményeinek elemzése 4. DÖK - nap Sántosiné Oláh Edit június Osztálykirándulás osztályfőnökök (Javasolt időpont: június 05.) 1.2. A szünetek időtartama Munkanap átrendezés Munkanap átrendezés 2014.október 18. (szombat) munkanap Helyette: október 04-én Nevelési Értekezlet október 24. (péntek) pihenőnap Őszi szünet Munkanap átrendezés Munkanap átrendezés október 27 október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 03. (hétfő) december 13. (szombat) munkanap Helyette: április 23-án Nevelési Értekezlet december 24. (szerda) pihenőnap

7 Téli szünet Munkanap átrendezés december január 02. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő) január 02. (péntek) pihenőnap 7 Munkanap átrendezés január 17. (szombat) munkanap Tavaszi szünet április április 07. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda) 1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Az Aradi Vértanúk emléknapja Szemánné Horváth Magdolna 2. Október 23. megünneplése Szemánné Horváth Magdolna 3. A kommunista és egyéb diktatúrák igazgató áldozatai emléknapja (részvétel a városi megemlékezésen) október 6.(hétfő) október 22.(szerda) február 25 (szerda) 4. Március 15. megünneplése Rajcziné Joó Judit március 13.(péntek) 5. A holokauszt áldozatai emléknapja igazgató (részvétel a városi megemlékezésen) 6. A nemzeti Összetartozás Napja Szemánné Horváth Magdolna április 16.(csütörtök) június 4. (csütörtök) Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, ünnepélyek Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Tanévnyitó ünnepély Fejes Lajosné szeptember o osztályfőnök (hétfő) 2. Nyárbúcsúztató-sportnap Sántosiné Oláh Edit október 03.(péntek) 3. Mikulás- látogatás DÖK december 05. (péntek)

8 Ssz. Esemény Felelős Időpont 4. Télapó-műsor óvodásoknak Varga Ildikó december 04. (csütörtök) 5. Karácsonyi műsor óvodásoknak Wind Katalin december 18.(csütörtök) 6. Fenyőest Wind Katalin december 19. Péntek Farsang DÖK+ SZM. február 27. (péntek) 8 8. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Gáspárné Béres március 07. megyei díjátadója Bernadett, (szombat) Szabó Tamásné 9. Anyák-napi műsor 1-4. o osztályfőnökei május o búcsú-műsora osztályfőnökök június Ballagás, tanévzáró 7. osztály Koczor Andrásné június19. péntek Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények, események időpontjai Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Városi tanévnyitó ünnepély igazgató augusztus Tanévkezdő pedagógus kirándulás munkaközösségek szeptember 26. Zselickislakra 3. Pedagógus karácsony-est munkaközösségek december Városi pedagógus-nap igazgató június Tanévzáró pedagógus kirándulás munkaközösségek június 26. Zselickislakra 6. Nyugdíjasok búcsúztatója Tantestület június Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja Ssz. Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Időpont 1 Alakuló értekezlet igazgató augusztus Munka- és tűzvédelmi oktatás igazgató augusztus Tanévnyitó értekezlet igazgató augusztus Munkaértekezlet- munkaterv elfogadása igazgató szeptember 11.

9 Ssz. Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Időpont 5. Nevelési értekezlet (Klebelsberg Pedagógiai Nap) igazgató október 04. (szombat) 6. Munkaértekezlet igazgató október 21. (Első és ötödik osztályok osztályfőnökeinek beszámolója 7. Félévi osztályozó értekezlet igazgató január I. Félév munkáját értékelő nevelőtestületi munkaközösségvezetők január 29. értekezlet 9. Zrínyi Ilona Matematikaversenyt előkészítő szervezők február 20. munkaértekezlet 10. Munkaértekezlet igazgató március Nevelési értekezlet (kompetenciamérés eredményeinek értékelése) humán-, reál munkaközösségvezető április Munkaértekezlet igazgató május Tanév végi osztályozó értekezlet igazgató június Tanév végi nevelőtestületi értekezlet igazgató június A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Ssz. Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős Időpont Szülői értekezlet 1. évfolyam osztályfőnök szeptember (A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, adatszolgáltatás, szabadidős programok igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) Szülői értekezlet 2-4. évfolyam osztályfőnökök szeptember (A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, adatszolgáltatás, szabadidős programok igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) Szülői értekezlet 5-8. évfolyam osztályfőnökök szeptember (A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, adatszolgáltatás, szabadidős programok igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) 4. Szülői értekezlet 1. évfolyam osztályfőnök október 20. (A szoktatási idő és az óvónői látogatások tapasztalatai.) 5. Szülői értekezlet 8. évfolyam osztályfőnök október 21. (Továbbtanulással kapcsolatos eljárásrend.) 6. Fogadóóra 1-4. évfolyam osztályfőnökök, november 10. szaktanítók 7. Fogadóóra 5-8. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok november 11.

10 Ssz. Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős Időpont 8. Szülői értekezlet 1-4. Évfolyam osztályfőnökök február 02. ( A félévi munka értékelése, rendezvényekkel kapcsolatos szervezés, aktualitások) 9. Szülői értekezlet 5-8. évfolyam osztályfőnökök február 03. (A félévi munka értékelése, rendezvényekkel kapcsolatos szervezés, aktualitások) 10. Fogadóóra 1-4. évfolyam osztályfőnökök március 23. szaktanítók 11. Fogadóóra 5-8. évfolyam osztályfőnökök március 24. szaktanárok 12. Fogadóóra 1-4. évfolyam osztályfőnökök május 11. szaktanítók 13. Fogadóóra 5-8. évfolyam osztályfőnökök szaktanárok május Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja Ssz. Nyílt nap Felelős Időpont 1. Óvónői látogatás a szoktatási időszak végén, Fejes Lajosné október 15. szakmai megbeszélés 2. Nyílt tanítási nap a 2. osztályban Horváthné Szabó november 12. Lívia 3. Nyílt nap a leendő elsősöknek: óralátogatások, Rajcziné Joó Judit február 18. az iskola bemutatása Varga Ildikó 4. Nyílt nap a leendő elsősöknek Rajcziné Joó Judit március 18. Varga Ildikó 5. Nyílt nap a leendő elsősöknek Rajcziné Joó Judit Varga Ildikó április Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés a tanulók körében és az intézmény ezzel kapcsolatos feladatai Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Első évfolyamosok felmérése Szabó Tamásné október Felmérésben résztvevő elsősök jelentése Szabó Tamásné október Adatszolgáltatás a Medgyesi Irén november 21. kompetenciaméréshez (szövegértés, matematika, angol) 4. DIFER- mérés elvégzése Szabó Tamásné december 05.

11 Ssz. Esemény Felelős Időpont 5. Szövegértés, matematika kompetenciamérés évfolyam 6. NETFIT- mérés (a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata) 7. A évi kompetenciamérés elemzésére épülő intézkedési terv elkészítése. 8. Írásbeli idegen nyelvi mérés évfolyam 9. A évi kompetenciamérés elemzésére épülő intézkedési terv nevelőtestületi véleményezése 10. Írásbeli idegen nyelvi mérés Évfolyam (javítás) 11. A évi kompetenciamérés elemzésére épülő intézkedési terv megküldése a fenntartónak Csikósné Kovács Emőke május 27. Csikósné Kovács Emőke január 05-május 27. Sántosiné Oláh Edit Medgyesi Irén június 10. Csikósné Kovács június 11. Emőke Medgyesi Irén június 25. Oláh Mária június 30. Medgyesi Irén június Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban 2.1. A statisztikai adatok Osztályok, osztályfőnökök Osztály/csoport/ osztályfőnök 1.a Fejes Lajosné 2.a Horváthné Szabó Lívia 3.a Hirt Mihályné 4.a Rajcziné Joó Judit 5.a Sántosiné Oláh Edit 6.a Oláh Mária 7.a Koczor Andrásné Oszt létszám Integrált SNI tanulók BTM Magántanuló HH HHH Egész napos nevelésoktatásban létszám

12 Osztály/csoport/ osztályfőnök 8.a Csikósné Kovács Emőke 8.b Szemánné Horváth Magdolna Oszt létszám Integrált SNI tanulók BTM Magántanuló HH HHH Egész napos nevelésoktatásban létszám Összesen Iskolánk 9 osztályában 215 tanuló tanul a ös tanévben Az egész napos nevelés-oktatásban 144 fő, intézményünk tanulóinak 66,98 %-a vesz részt Napközis csoportok, csoportvezetők Csoport/ csoportvezető 1.cs. Kulcsárné Szendrődi Szabina 2.cs. Wind Katalin 3.cs. Jónásné Bánfi Csilla 4.cs. Varga Ildikó Csoporthoz tartozó osztály Létszám Fiú Lány 1.a a a a Összesen Tanulószoba, tanulószobai felügyelők Csoport/ felügyelők 5.cs Bene János Sántosiné Oláh Edit Sashalmi Zoltán Csikósné Kovács Emőke 6.cs. Csóka Ildikó Polotár Zoltán Csoporthoz tartozó osztály Létszám Fiú Lány 5.a a

13 Csoport/ felügyelők 7. cs. Bene János Koczor Andrásné Medgyesi Irén Csoporthoz tartozó osztály Létszám Fiú Lány 7.a a b 2 2 Összesen: Kockázati tényezők a tanévben 3.1. Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi erőforrások nem állnak rendelkezésre. Az informatikai eszközök amortizációja jelentősen befolyásolja az informatika tantárgy oktatását és az irodai munkát. A kötelezően használatos programok (pl.kir, KELLO, tantárgyfelosztás,) alacsony színvonalú működése felesleges többletmunkára kényszeríti a dolgozókat Humán erőforráshoz köthető A január 1-ét követő évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján bevezetésre kerülő tanügy-igazgatási, irányítási változások személyi vonzatainak intézményrendszerben történő szabályos kezelése. A tagintézmény pedagógusainak magas átlagéletkora miatti utánpótlás-nevelésre nincs lehetőség, mert az alacsony tanulólétszám miatt folyamatos leépítésekre kerül sor Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi erőforrásokat biztosítják. Az elavult gépek cseréje megvalósul Humán erőforráshoz köthető A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, és a Sm-i Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal történő együttműködés az információáramlás lassúsága miatt nehézkes lehet. A technikai létszám minimálisra történő csökkentése veszélyezteti az épület takarításának megvalósítását.

14 4. Nevelőmunka tervezése 4.1. Iskola és tanuló kapcsolata Diákközgyűlések időpontjai: 1. Iskolatitkár és osztálytitkárok bemutatkozása, éves munkaterv ismertetése, diákparlamenti választásokkal kapcsolatos feladatok. A tanév újdonságai 2. A tanév értékelése, várható újdonságok. A tanulmányi versenyek sikeres résztvevőinek bemutatása. A DÖK éves munkájának értékelése Téma Felelős Időpont DÖK-támogató pedagógus: Sántosiné Oláh Edit DÖK-támogató pedagógus: Sántosiné Oláh Edit szeptember június Diáktitkári megbeszélések: Minden hónap második kedd DÖK nap: június 15. Felelős: Sántosiné Oláh Edit Rendezvények: Lásd az 1.3, 1.3.1, pontokban 4.2. Iskola és családi ház kapcsolata Szülői munkaközösség Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői alkotják. Évente legalább 2-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetőségének egyik tagja is jelen van. Az iskolai rendezvények aktív résztvevői és szervezői. A Szülői Munkaközösség tagjai: Osztály SZM-tag neve Lakcím Telefon 1.a 2.a Frangné Virág Éva Sólyomné Horváth Lívia Szilágyiné Dobos Adrienn Pallós Karolina

15 Osztály SZM-tag neve Lakcím Telefon 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a Horváth Zsuzsanna Spingler Nikoletta Szagri Viktória Demes Attila Jónás Szilvia Kovács Anita Torma Andrea Szőkéné Matesz Anikó Magyarics Diána Simonicsné Besenyei Veronika Szabó Erika Györei Hajnalka Szennai Krisztina Takács Katalin Harkány Tímea Szabados Gézáné Molnárné Szalmasági Andrea 8.a Kulcsár Gyöngyi Valkó Istvánné Kosarasné Szabó Anita 8.b Lapat Tímea Kapitány Karolina 15 Szülői Munkaközösség vezetősége: Elnök: Tagok: Jónás Szilvia Pallós Karolina Simonicsné Besenyei Veronika Szilágyiné Dobos Adrienn Virág Szilvia Szülői Munkaközösségi értekezletek Szülői értekezletek előtti szerda Szülői értekezletek: lásd az 1.5 pontban Fogadóórák: lásd az 1.5 pontban Iskolai honlap elérhetősége: Zárt csoportot működtet a facebookon: 2.a, 1.a

16 4.3. Nevelési célkitűzések a 2014/2015. tanévre Kiemelt területek: kulturált magatartási szokások kialakítása, beszédstílus alakítása, fejlesztése egyéni bánásmód, beilleszkedés segítése közösségfejlesztés elért eredmények megőrzése 16 Céljaink a nevelési tevékenységrendszerünk kiszélesítése és megújítása, folyamatos jobbítása. Diákjaink felkészítése az elvárt társadalmi szerepek, magatartások, a sokirányú szerepvállalás betöltésére a tanulási folyamatban, a közéletben, a szabadidőben. Azon személyiségjegyek megalapozása, amelyek segítségével sokoldalú emberekké válhatnak, akik érzékenyek, nyitottak környezetükre, segítőkészek embertársaikkal. Kiemelt nevelési cél: A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon választható szabadidős programok szervezésével. 5. Az oktatómunka 5.1. A tantárgyfelosztás A ös tanévben a KLIK előírása szerint 26 kötelező órával készült el a tantárgyfelosztás, mely elfogadásra beküldésre került. Az intézmény számára rendelkezésre álló órakeret a 2011.évi CXC. Törvény 6.sz. melléklete alapján 481 óra Az órarend A tantárgyfelosztás alapján elkészültek az órarendek, mely a KLIK támogatásának köszönhetően az új órarendkészítő program segítségével került összeállításra. Az elsődleges áttekintés után a racionális módosítási igényeket javítottuk, és a tanévnyitó értekezlet után mindenki átvette saját, illetve osztályának órarendjét, és a tanítás zavartalanul megkezdődhetett szeptember elsején Tanulók, osztályok szerinti órarendje Augusztus 29-én az osztályfőnökök átvették az órarendeket, melyeket szeptember elsején az osztályfőnöki órákon ismertettek a tanulókkal. A nevelőtestület számára a faliújságon kifüggesztésre került minden osztály órarendje Pedagógusok órarendje A pedagógusok augusztus 29-én átvették órarendjüket, mely a munkaköri leírás szerves részét képezi, és azzal együtt a személyi anyagokban megtekinthetők.

17 5.3. Az oktató munka Alkalmazott tantervek A ös tanévben két tanterv szerint folyik az oktatás intézményünkben az alábbi beosztás szerint: 17 Új-NAT Kerettanterv Specialitások 1.évfolyam X informatika, dráma, erkölcstan / hit- és erkölcstan, mindennapos testnevelés 2.évfolyam X informatika, dráma, erkölcstan / hit- és erkölcstan, mindennapos testnevelés 3.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, dráma modul, mindennapos testnevelés 4.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, dráma modul 5.évfolyam X erkölcstan / hit- és erkölcstan, informatika, dráma, hon-és népismeret mindennapos testnevelés 6.évfolyam X erkölcstan / hit- és erkölcstan, informatika, dráma, hon-és népismeret, mindennapos testnevelés 7.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, mindennapos testnevelés 8.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, 5.4 Oktatási célkitűzések a 2014/2015. Tanévre Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése. A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak megjelenítése a tanulási folyamatokban (1-2. és 5-6. osztály). Kompetenciamérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása. Kiemelt területek: személyiségfejlesztés képességek kibontakoztatása, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása elért eredmények megőrzése Cél az alapműveltség megszerzéséhez szükséges készségek, képességek kialakítása, folyamatos fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása, képességének kialakítása. Kiemelt oktatási cél: A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő képességfejlesztés a tehetséggondozás jegyében, differenciált képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök szervezésével.

18 5.5 SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók Osztály/csoport/ Oszt létszám Integrált SNI tanulók 1.a a a a a a a a b 18 1 BTM Összesen Ellátó intézmények KLIK Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény: Szekeresné Horváth Tünde gyógypedagógus, logopédus Szűcs Éva gyógypedagógus Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye: Gyógytestnevelés: Logopédia: BTMN tanulók ellátása: TSMT II. Csatosné Szili Gabriella gyógytestnevelő Szekeresné Horváth Tünde gyógypedagógus, logopédus Lukács Gabriella pszichopedagógus Kiss Réka pszichopedagógus Benke Eleonóra TSMT terapeuta Kinizsi Lakótelepi Tagiskola SNI, BTMN tanulók ellátása: Szabó Tamásné tanító, gyógypedagógus, pszichopedagógus

19 5.6. Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők Tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok: Hivatalos okmányok alapján adatok felvétele a beiratkozási íven (személyes okmányokon kívül szükséges még óvodai szakvélemény vagy iskolatávozási igazolás) Lakcímkártya hiányában nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról Tanuló felvétele a KIR- ben Tankönyvrendelés a KELLO rendszerben Bizonyítvány átvétele Nyilatkozat erkölcstan vagy hit-és erkölcstan tantárgy igényléséről Nyilatkozat étkezés igénybevételéről Nyilatkozat a óráig való benntartózkodás alóli mentességről Kedvezményre jogosító határozatok átvétele Tanulói adatlap kitöltése Nyilatkozat szülői együtt-, vagy különélésről (igazolások, bírósági végzések másolata szükséges) Szükség esetén az iskola befogadó nyilatkozatot állít ki a tanuló átvétele ügyében A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek Tanár neve, heti óraszám Tehetséggondozás Felzárkóztatás Szabadidős program Heti óraszám Bene János mozgóképkultúra 1 Bene János X 1,5 Bene János képzőművészeti szakkör 2 Csóka Ildikó komplex 2 természettudományos műhely Csóka Ildikó X 2 Csikósné Kovács ügyességi 2 Emőke sportjátékok Csikósné Kovács tömegsport 2 Emőke Fejes Lajosné X 4 Győrffyné Tóth Ildikó technika-életvitel 2 Győrffyné Tóth Ildikó közlekedési 1 Győrffyné Tóth Ildikó X 2,5 Hirt Mihályné X 2 Hirt Mihályné Horváthné Szabó Lívia környezetvédelmi szakkör (2. o.) népi- és sportjátékok 1 1

20 Tanár neve, heti óraszám Horváthné Szabó Lívia Tehetséggondozás környezetvédelmi szakkör (6. o.) Felzárkóztatás Szabadidős program Heti óraszám Horváthné Szabó X 2 Lívia Koczor Andrásné X 2 Koczor Andrásné angol-nyelvi 2 Kulcsárné Szendrődi Ügyeskezek 1 Szabina Polotár Zoltán TörténÉsz 1 Polotár Zoltán X 2 Rajcziné Joó Judit Komplex-irodalmi 2 Rajcziné Joó Judit X 2 Sántosiné Oláh Edit sportjátékok 2 Szabó Tamásné X 1 Sashalmi Zoltán informatika 1 Szemánné Horváth Komplex irodalmi, 2 Magdolna 1 óra honismereti Szemánné Horváth X 2,5 Magdolna Varga Ildikó kézműves 1 szakkör Varga Ildikó X 2 Wind Katalin művészeti 2 Wind Katalin X Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: Foglalkozást tartó Foglalkozás neve Korcsoport Foglalkozást tartó Mikrokozmosz AMI néptánc 1-2.o Varjas Tamás néptánc 3-6.o I.korcsoport MGYLSZ Bozsik labdarúgás II. korcsoport Program III. korcsoport Kulcsár Bence Kaposfüredi SE. labdarúgás I-III. korcsoport Vincze Péter Kaposvölgye LUE labdarúgás I-III. korcsoport Csendes Balázs

21 Foglalkozást tartó Foglalkozás neve Korcsoport Foglalkozást tartó KAC atlétika II-III. korcsoport Hirt Mihály Versenyek, versenyre való felkészítések Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős Technikaéletvitel Matematika Magyar nyelv és irodalom XVI. Országos Technikaverseny XIV. Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Verseny Közlekedés-ismereti Verseny Közlekedés-ismereti Verseny Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny Országos Kalmár László Matematikaverseny Kodály Zoltán Művészeti Verseny Vers- és prózamondó verseny Helyesírási verseny Győrffyné Tóth Ildikó 7-8. Győrffyné Tóth Ildikó 8. Győrffyné Tóth Ildikó 4. Horváthné Szabó Lívia 2-8. Győrffyné Tóth Ildikó, Csóka Ildikó, Hirt Mihályné, Varga Ildikó 3-8. Győrffyné Tóth Ildikó 3-4. Hirt Mihályné, Rajcziné Joó Judit, Varga Ildikó 1-2. Fejes Lajosné, Horváthné Szabó Lívia, 3-4. Hirt Mihályné, Rajcziné Joó Judit Fejes Lajosné, Hirt Mihályné, Rajcziné Joó Judit Kazinczy Szépkiejtési Verseny Fejes Lajosné, Hirt Mihályné, 4. Rajcziné Joó Judit Szép Magyar Beszéd 5-8. Szemánné Horváth Magdolna Versmondó verseny 5-8. Szemánné Horváth Magdolna Játékos anyanyelvi 5-8. Szemánné Horváth Magdolna vetélkedő 5-8. Szemánné Horváth Magdolna Somogy ezer éve néprajzi, honismereti verseny Marcali Olvassunk együtt! 5-8. Jónásné Bánfi Csilla 21

22 Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős Fizika Eötvös Lóránd Fizika 7-8. Csóka Ildikó Levelező Verseny Számítástechnika PC-START 7-8. Csóka Ildikó Természetismeret Testnevelés és sport Könyvtár Angol Városi Környezetvédelmi Vetélkedő 3-8. Horváthné Szabó Lívia, Bene János Klímaőrjárat 6. Horváthné Szabó Lívia Mezei futó diákolimpia 3-8. Csikósné Kovács Emőke Sántosiné Oláh Edit Giesz Gyula Emlékverseny 3-8. Csikósné Kovács Emőke Sántosiné Oláh Edit Legyél Te is 3-6. Jónásné Bánfi Csilla kölyökolvasó! Szépkiejtési verseny 4-6. Koczor Andrásné Oláh Mária Országos általános 5-8. Oláh Mária iskolai tanulmányi verseny Saját szervezésű versenyek Tantárgy Verseny Időpont Évfolyam Felelős Matematika Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny területi fordulója Magyar Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! február április Gáspárné Béres Bernadett megyei szervező 7-8. Szemánné Horváth Magdolna Számítástechnika PC-START Megyei számítógépkezelői és könyvtárinformatikai verseny április Csóka Ildikó 5.8. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok Lásd a 9.1 pontban

23 6. A gyermekvédelmi munka 6.1 A tanévkezdés kiemelt feladatai: Az étkezéssel és a tankönyvtámogatással kapcsolatos kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok rendszerezése, határozatok összegyűjtése a szülőktől. Az étkezési kedvezményben részesülő gyerekek folyamatos egyeztetése a gazdasági ügyintézővel. Nyilvántartás frissítése az iskola H. H.-s és H.H.H. -s tanulóiról, valamint a tartósan beteg és több gyermekes családban élőkről. Konzultáció megszervezése a veszélyeztetett és védelembe vett gyerekek családsegítőivel. Tájékozódás az iskolai védőnőtől az esetleges egészségügyi, mentálhigiénés és veszélyeztető tényezőkről. A gyermekvédelmi munkaközösség munkáját gyermekvédelmi koordinátor (Balázs- Ingula Erzsébet Pécsi Utcai Tagiskola) segíti. Az osztályfőnökök segítségével folyamatosnak kell lenni a hiányzások követésének, igazolatlan iskolai hiányzás esetén a szükséges intézkedéseket az eljárásrend szerint meg kell tenni. A veszélyeztető tényezők feltárásában, észlelésében az iskola minden pedagógusának részt kell venni, tapasztalataikról a gyermekvédelmi felelőst és az igazgatót tájékoztatniuk kell Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt rászoruló gyermeket segítse abban, hogy a gyermeki jogokkal összhangban a családja képes legyen a gyermek otthon történő ellátására. A kedvezményt olyan gyermek kaphatja, akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% ( Ft), és a törvényben meghatározottnál magasabb mértékű vagyona nincs. A jogosultság alkalmanként egy év időtartamra kerül megállapításra. A gyermekvédelmi törvény értelmében ingyenes étkeztetésre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kedvezményes 50%-os étkeztetésre jogosult három- vagy többgyermekes családok, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló 6.3 Tankönyvellátás A tankönyvtámogatásra való jogosultságot a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. 4. -a szabályozza. Tankönyvtámogatásban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeken túl a tartósan beteg gyermek, a

24 három vagy többgyermekes családban élő gyermek, a nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult gyermek is részesülhet. Az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket felmenő rendszerben az általános iskolás tanulók számára (2014 szeptemberétől már valamennyi 1. és 2. évfolyamosnak). 7. A pályaválasztás 24 Középfokú felvételi eljárásrend a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Ssz. határidő feladat A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel Az általános felvételi eljárás kezdete Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 10: : :00 gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben