Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM: MUNKATERV tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév"

Átírás

1 MUNKATERV tanév Készült: augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető

2 Tartalom 1. A tanév helyi rendje Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja A szünetek időtartama A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, ünnepélyek Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények, események időpontjai Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés a tanulók körében és az intézmény ezzel kapcsolatos feladatai Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban A statisztikai adatok Osztályok, osztályfőnökök Napközis csoportok, csoportvezetők Tanulószoba, tanulószobai felügyelők Kockázati tényezők a tanévben Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető Humán erőforráshoz köthető Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető... 13

3 Humán erőforráshoz köthető Nevelőmunka tervezése Iskola és tanuló kapcsolata Iskola és családi ház kapcsolata Szülői munkaközösség Nevelési célkitűzések a 2014/2015. tanévre Az oktatómunka A tantárgyfelosztás Az órarend Az oktató munka Oktatási célkitűzések a 2014/2015. Tanévre SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók Ellátó intézmények Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok Lásd a 9.1 pontban A gyermekvédelmi munka A tanévkezdés kiemelt feladatai: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Tankönyvellátás A pályaválasztás A minőségfejlesztési munka tervezése A személyi feltételek A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok Aktualizált munkaköri leírások... 32

4 10. Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv Folyamatban lévő tanulmányok: Tervezett tanulmányok, melyek bekerültek a ös beiskolázási tervbe: Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása A vezetők heti ügyeleti rendje, napi beosztása Az intézményben működő alkalmazotti közösségek tanévre vonatkozó feladatai (felelősökkel, határidőkkel) Munkaközösségek, munkaközösség vezetők Iskolai megbízások, választott tisztségek, feladatok A belső ellenőrzés általános rendje Ellenőrzési terv Belső kommunikáció és információáramlás A tanév feladatait meghatározó dokumentumok: A törvényi változásokból adódó feladatok: Nevelőtestületi értekezletek, munkaértekezletek Iskolarádió Faliújság Elektronikus levelezés Tárgyi felszereltség Épület állaga, műszaki állapota, környezete Tantermi, szaktantermi elhelyezés, pihenést szolgáló területek Tárgyi felszereltség, az eszközjegyzéknek való megfelelés Sportlétesítmények, lehetőségek Pályázatok Futó pályázatok Benyújtásra tervezett pályázatok... 42

5 14.3 Fenntartási időszakban levő pályázatok Az intézmény kapcsolatrendszere és ebből adódó feladatai Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat a működtetővel Intézményi Tanács Egyéb partnerek Búzavirág Óvoda Iskolaorvos Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Napkerék Egyesület Munkaközösségek munkatervei Reál munkaközösség munkaterve Humán munkaközösség munkaterve Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Napközis munkaközösség munkaterve Tanítói munkaközösség munkaterve Könyvtár munkaterve Partnerek együttműködési tervei Búzavirág Tagóvoda Iskola-egészségügyi munkaterv Záradékok...

6 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Ballagás: június 19. (péntek) A tanítási napok száma: 181 nap A szorgalmi idő első féléve január 16- ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Nevelési értekezlet igazgató október 04. (Klebelsberg Pedagógiai Nap ) február 20.(péntek) Zrínyi Gáspárné Béres február 20. Ilona Országos Matematika Verseny területi fordulója Bernadett megyei szervező 3. A 2014 évi kompetenciamérés munkaközösségvezetők április 23. eredményeinek elemzése 4. DÖK - nap Sántosiné Oláh Edit június Osztálykirándulás osztályfőnökök (Javasolt időpont: június 05.) 1.2. A szünetek időtartama Munkanap átrendezés Munkanap átrendezés 2014.október 18. (szombat) munkanap Helyette: október 04-én Nevelési Értekezlet október 24. (péntek) pihenőnap Őszi szünet Munkanap átrendezés Munkanap átrendezés október 27 október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 03. (hétfő) december 13. (szombat) munkanap Helyette: április 23-án Nevelési Értekezlet december 24. (szerda) pihenőnap

7 Téli szünet Munkanap átrendezés december január 02. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő) január 02. (péntek) pihenőnap 7 Munkanap átrendezés január 17. (szombat) munkanap Tavaszi szünet április április 07. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda) 1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Az Aradi Vértanúk emléknapja Szemánné Horváth Magdolna 2. Október 23. megünneplése Szemánné Horváth Magdolna 3. A kommunista és egyéb diktatúrák igazgató áldozatai emléknapja (részvétel a városi megemlékezésen) október 6.(hétfő) október 22.(szerda) február 25 (szerda) 4. Március 15. megünneplése Rajcziné Joó Judit március 13.(péntek) 5. A holokauszt áldozatai emléknapja igazgató (részvétel a városi megemlékezésen) 6. A nemzeti Összetartozás Napja Szemánné Horváth Magdolna április 16.(csütörtök) június 4. (csütörtök) Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, ünnepélyek Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Tanévnyitó ünnepély Fejes Lajosné szeptember o osztályfőnök (hétfő) 2. Nyárbúcsúztató-sportnap Sántosiné Oláh Edit október 03.(péntek) 3. Mikulás- látogatás DÖK december 05. (péntek)

8 Ssz. Esemény Felelős Időpont 4. Télapó-műsor óvodásoknak Varga Ildikó december 04. (csütörtök) 5. Karácsonyi műsor óvodásoknak Wind Katalin december 18.(csütörtök) 6. Fenyőest Wind Katalin december 19. Péntek Farsang DÖK+ SZM. február 27. (péntek) 8 8. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Gáspárné Béres március 07. megyei díjátadója Bernadett, (szombat) Szabó Tamásné 9. Anyák-napi műsor 1-4. o osztályfőnökei május o búcsú-műsora osztályfőnökök június Ballagás, tanévzáró 7. osztály Koczor Andrásné június19. péntek Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények, események időpontjai Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Városi tanévnyitó ünnepély igazgató augusztus Tanévkezdő pedagógus kirándulás munkaközösségek szeptember 26. Zselickislakra 3. Pedagógus karácsony-est munkaközösségek december Városi pedagógus-nap igazgató június Tanévzáró pedagógus kirándulás munkaközösségek június 26. Zselickislakra 6. Nyugdíjasok búcsúztatója Tantestület június Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja Ssz. Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Időpont 1 Alakuló értekezlet igazgató augusztus Munka- és tűzvédelmi oktatás igazgató augusztus Tanévnyitó értekezlet igazgató augusztus Munkaértekezlet- munkaterv elfogadása igazgató szeptember 11.

9 Ssz. Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Időpont 5. Nevelési értekezlet (Klebelsberg Pedagógiai Nap) igazgató október 04. (szombat) 6. Munkaértekezlet igazgató október 21. (Első és ötödik osztályok osztályfőnökeinek beszámolója 7. Félévi osztályozó értekezlet igazgató január I. Félév munkáját értékelő nevelőtestületi munkaközösségvezetők január 29. értekezlet 9. Zrínyi Ilona Matematikaversenyt előkészítő szervezők február 20. munkaértekezlet 10. Munkaértekezlet igazgató március Nevelési értekezlet (kompetenciamérés eredményeinek értékelése) humán-, reál munkaközösségvezető április Munkaértekezlet igazgató május Tanév végi osztályozó értekezlet igazgató június Tanév végi nevelőtestületi értekezlet igazgató június A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Ssz. Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős Időpont Szülői értekezlet 1. évfolyam osztályfőnök szeptember (A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, adatszolgáltatás, szabadidős programok igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) Szülői értekezlet 2-4. évfolyam osztályfőnökök szeptember (A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, adatszolgáltatás, szabadidős programok igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) Szülői értekezlet 5-8. évfolyam osztályfőnökök szeptember (A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, adatszolgáltatás, szabadidős programok igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) 4. Szülői értekezlet 1. évfolyam osztályfőnök október 20. (A szoktatási idő és az óvónői látogatások tapasztalatai.) 5. Szülői értekezlet 8. évfolyam osztályfőnök október 21. (Továbbtanulással kapcsolatos eljárásrend.) 6. Fogadóóra 1-4. évfolyam osztályfőnökök, november 10. szaktanítók 7. Fogadóóra 5-8. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok november 11.

10 Ssz. Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős Időpont 8. Szülői értekezlet 1-4. Évfolyam osztályfőnökök február 02. ( A félévi munka értékelése, rendezvényekkel kapcsolatos szervezés, aktualitások) 9. Szülői értekezlet 5-8. évfolyam osztályfőnökök február 03. (A félévi munka értékelése, rendezvényekkel kapcsolatos szervezés, aktualitások) 10. Fogadóóra 1-4. évfolyam osztályfőnökök március 23. szaktanítók 11. Fogadóóra 5-8. évfolyam osztályfőnökök március 24. szaktanárok 12. Fogadóóra 1-4. évfolyam osztályfőnökök május 11. szaktanítók 13. Fogadóóra 5-8. évfolyam osztályfőnökök szaktanárok május Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja Ssz. Nyílt nap Felelős Időpont 1. Óvónői látogatás a szoktatási időszak végén, Fejes Lajosné október 15. szakmai megbeszélés 2. Nyílt tanítási nap a 2. osztályban Horváthné Szabó november 12. Lívia 3. Nyílt nap a leendő elsősöknek: óralátogatások, Rajcziné Joó Judit február 18. az iskola bemutatása Varga Ildikó 4. Nyílt nap a leendő elsősöknek Rajcziné Joó Judit március 18. Varga Ildikó 5. Nyílt nap a leendő elsősöknek Rajcziné Joó Judit Varga Ildikó április Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés a tanulók körében és az intézmény ezzel kapcsolatos feladatai Ssz. Esemény Felelős Időpont 1. Első évfolyamosok felmérése Szabó Tamásné október Felmérésben résztvevő elsősök jelentése Szabó Tamásné október Adatszolgáltatás a Medgyesi Irén november 21. kompetenciaméréshez (szövegértés, matematika, angol) 4. DIFER- mérés elvégzése Szabó Tamásné december 05.

11 Ssz. Esemény Felelős Időpont 5. Szövegértés, matematika kompetenciamérés évfolyam 6. NETFIT- mérés (a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata) 7. A évi kompetenciamérés elemzésére épülő intézkedési terv elkészítése. 8. Írásbeli idegen nyelvi mérés évfolyam 9. A évi kompetenciamérés elemzésére épülő intézkedési terv nevelőtestületi véleményezése 10. Írásbeli idegen nyelvi mérés Évfolyam (javítás) 11. A évi kompetenciamérés elemzésére épülő intézkedési terv megküldése a fenntartónak Csikósné Kovács Emőke május 27. Csikósné Kovács Emőke január 05-május 27. Sántosiné Oláh Edit Medgyesi Irén június 10. Csikósné Kovács június 11. Emőke Medgyesi Irén június 25. Oláh Mária június 30. Medgyesi Irén június Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói létszámokkal kapcsolatban 2.1. A statisztikai adatok Osztályok, osztályfőnökök Osztály/csoport/ osztályfőnök 1.a Fejes Lajosné 2.a Horváthné Szabó Lívia 3.a Hirt Mihályné 4.a Rajcziné Joó Judit 5.a Sántosiné Oláh Edit 6.a Oláh Mária 7.a Koczor Andrásné Oszt létszám Integrált SNI tanulók BTM Magántanuló HH HHH Egész napos nevelésoktatásban létszám

12 Osztály/csoport/ osztályfőnök 8.a Csikósné Kovács Emőke 8.b Szemánné Horváth Magdolna Oszt létszám Integrált SNI tanulók BTM Magántanuló HH HHH Egész napos nevelésoktatásban létszám Összesen Iskolánk 9 osztályában 215 tanuló tanul a ös tanévben Az egész napos nevelés-oktatásban 144 fő, intézményünk tanulóinak 66,98 %-a vesz részt Napközis csoportok, csoportvezetők Csoport/ csoportvezető 1.cs. Kulcsárné Szendrődi Szabina 2.cs. Wind Katalin 3.cs. Jónásné Bánfi Csilla 4.cs. Varga Ildikó Csoporthoz tartozó osztály Létszám Fiú Lány 1.a a a a Összesen Tanulószoba, tanulószobai felügyelők Csoport/ felügyelők 5.cs Bene János Sántosiné Oláh Edit Sashalmi Zoltán Csikósné Kovács Emőke 6.cs. Csóka Ildikó Polotár Zoltán Csoporthoz tartozó osztály Létszám Fiú Lány 5.a a

13 Csoport/ felügyelők 7. cs. Bene János Koczor Andrásné Medgyesi Irén Csoporthoz tartozó osztály Létszám Fiú Lány 7.a a b 2 2 Összesen: Kockázati tényezők a tanévben 3.1. Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi erőforrások nem állnak rendelkezésre. Az informatikai eszközök amortizációja jelentősen befolyásolja az informatika tantárgy oktatását és az irodai munkát. A kötelezően használatos programok (pl.kir, KELLO, tantárgyfelosztás,) alacsony színvonalú működése felesleges többletmunkára kényszeríti a dolgozókat Humán erőforráshoz köthető A január 1-ét követő évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján bevezetésre kerülő tanügy-igazgatási, irányítási változások személyi vonzatainak intézményrendszerben történő szabályos kezelése. A tagintézmény pedagógusainak magas átlagéletkora miatti utánpótlás-nevelésre nincs lehetőség, mert az alacsony tanulólétszám miatt folyamatos leépítésekre kerül sor Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához köthető Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi erőforrásokat biztosítják. Az elavult gépek cseréje megvalósul Humán erőforráshoz köthető A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, és a Sm-i Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal történő együttműködés az információáramlás lassúsága miatt nehézkes lehet. A technikai létszám minimálisra történő csökkentése veszélyezteti az épület takarításának megvalósítását.

14 4. Nevelőmunka tervezése 4.1. Iskola és tanuló kapcsolata Diákközgyűlések időpontjai: 1. Iskolatitkár és osztálytitkárok bemutatkozása, éves munkaterv ismertetése, diákparlamenti választásokkal kapcsolatos feladatok. A tanév újdonságai 2. A tanév értékelése, várható újdonságok. A tanulmányi versenyek sikeres résztvevőinek bemutatása. A DÖK éves munkájának értékelése Téma Felelős Időpont DÖK-támogató pedagógus: Sántosiné Oláh Edit DÖK-támogató pedagógus: Sántosiné Oláh Edit szeptember június Diáktitkári megbeszélések: Minden hónap második kedd DÖK nap: június 15. Felelős: Sántosiné Oláh Edit Rendezvények: Lásd az 1.3, 1.3.1, pontokban 4.2. Iskola és családi ház kapcsolata Szülői munkaközösség Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői alkotják. Évente legalább 2-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetőségének egyik tagja is jelen van. Az iskolai rendezvények aktív résztvevői és szervezői. A Szülői Munkaközösség tagjai: Osztály SZM-tag neve Lakcím Telefon 1.a 2.a Frangné Virág Éva Sólyomné Horváth Lívia Szilágyiné Dobos Adrienn Pallós Karolina

15 Osztály SZM-tag neve Lakcím Telefon 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a Horváth Zsuzsanna Spingler Nikoletta Szagri Viktória Demes Attila Jónás Szilvia Kovács Anita Torma Andrea Szőkéné Matesz Anikó Magyarics Diána Simonicsné Besenyei Veronika Szabó Erika Györei Hajnalka Szennai Krisztina Takács Katalin Harkány Tímea Szabados Gézáné Molnárné Szalmasági Andrea 8.a Kulcsár Gyöngyi Valkó Istvánné Kosarasné Szabó Anita 8.b Lapat Tímea Kapitány Karolina 15 Szülői Munkaközösség vezetősége: Elnök: Tagok: Jónás Szilvia Pallós Karolina Simonicsné Besenyei Veronika Szilágyiné Dobos Adrienn Virág Szilvia Szülői Munkaközösségi értekezletek Szülői értekezletek előtti szerda Szülői értekezletek: lásd az 1.5 pontban Fogadóórák: lásd az 1.5 pontban Iskolai honlap elérhetősége: Zárt csoportot működtet a facebookon: 2.a, 1.a

16 4.3. Nevelési célkitűzések a 2014/2015. tanévre Kiemelt területek: kulturált magatartási szokások kialakítása, beszédstílus alakítása, fejlesztése egyéni bánásmód, beilleszkedés segítése közösségfejlesztés elért eredmények megőrzése 16 Céljaink a nevelési tevékenységrendszerünk kiszélesítése és megújítása, folyamatos jobbítása. Diákjaink felkészítése az elvárt társadalmi szerepek, magatartások, a sokirányú szerepvállalás betöltésére a tanulási folyamatban, a közéletben, a szabadidőben. Azon személyiségjegyek megalapozása, amelyek segítségével sokoldalú emberekké válhatnak, akik érzékenyek, nyitottak környezetükre, segítőkészek embertársaikkal. Kiemelt nevelési cél: A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon választható szabadidős programok szervezésével. 5. Az oktatómunka 5.1. A tantárgyfelosztás A ös tanévben a KLIK előírása szerint 26 kötelező órával készült el a tantárgyfelosztás, mely elfogadásra beküldésre került. Az intézmény számára rendelkezésre álló órakeret a 2011.évi CXC. Törvény 6.sz. melléklete alapján 481 óra Az órarend A tantárgyfelosztás alapján elkészültek az órarendek, mely a KLIK támogatásának köszönhetően az új órarendkészítő program segítségével került összeállításra. Az elsődleges áttekintés után a racionális módosítási igényeket javítottuk, és a tanévnyitó értekezlet után mindenki átvette saját, illetve osztályának órarendjét, és a tanítás zavartalanul megkezdődhetett szeptember elsején Tanulók, osztályok szerinti órarendje Augusztus 29-én az osztályfőnökök átvették az órarendeket, melyeket szeptember elsején az osztályfőnöki órákon ismertettek a tanulókkal. A nevelőtestület számára a faliújságon kifüggesztésre került minden osztály órarendje Pedagógusok órarendje A pedagógusok augusztus 29-én átvették órarendjüket, mely a munkaköri leírás szerves részét képezi, és azzal együtt a személyi anyagokban megtekinthetők.

17 5.3. Az oktató munka Alkalmazott tantervek A ös tanévben két tanterv szerint folyik az oktatás intézményünkben az alábbi beosztás szerint: 17 Új-NAT Kerettanterv Specialitások 1.évfolyam X informatika, dráma, erkölcstan / hit- és erkölcstan, mindennapos testnevelés 2.évfolyam X informatika, dráma, erkölcstan / hit- és erkölcstan, mindennapos testnevelés 3.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, dráma modul, mindennapos testnevelés 4.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, dráma modul 5.évfolyam X erkölcstan / hit- és erkölcstan, informatika, dráma, hon-és népismeret mindennapos testnevelés 6.évfolyam X erkölcstan / hit- és erkölcstan, informatika, dráma, hon-és népismeret, mindennapos testnevelés 7.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, mindennapos testnevelés 8.évfolyam X angol-számítástechnika tagozat, 5.4 Oktatási célkitűzések a 2014/2015. Tanévre Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése. A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak megjelenítése a tanulási folyamatokban (1-2. és 5-6. osztály). Kompetenciamérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása. Kiemelt területek: személyiségfejlesztés képességek kibontakoztatása, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása elért eredmények megőrzése Cél az alapműveltség megszerzéséhez szükséges készségek, képességek kialakítása, folyamatos fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása, képességének kialakítása. Kiemelt oktatási cél: A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő képességfejlesztés a tehetséggondozás jegyében, differenciált képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök szervezésével.

18 5.5 SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók Osztály/csoport/ Oszt létszám Integrált SNI tanulók 1.a a a a a a a a b 18 1 BTM Összesen Ellátó intézmények KLIK Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény: Szekeresné Horváth Tünde gyógypedagógus, logopédus Szűcs Éva gyógypedagógus Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye: Gyógytestnevelés: Logopédia: BTMN tanulók ellátása: TSMT II. Csatosné Szili Gabriella gyógytestnevelő Szekeresné Horváth Tünde gyógypedagógus, logopédus Lukács Gabriella pszichopedagógus Kiss Réka pszichopedagógus Benke Eleonóra TSMT terapeuta Kinizsi Lakótelepi Tagiskola SNI, BTMN tanulók ellátása: Szabó Tamásné tanító, gyógypedagógus, pszichopedagógus

19 5.6. Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők Tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok: Hivatalos okmányok alapján adatok felvétele a beiratkozási íven (személyes okmányokon kívül szükséges még óvodai szakvélemény vagy iskolatávozási igazolás) Lakcímkártya hiányában nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról Tanuló felvétele a KIR- ben Tankönyvrendelés a KELLO rendszerben Bizonyítvány átvétele Nyilatkozat erkölcstan vagy hit-és erkölcstan tantárgy igényléséről Nyilatkozat étkezés igénybevételéről Nyilatkozat a óráig való benntartózkodás alóli mentességről Kedvezményre jogosító határozatok átvétele Tanulói adatlap kitöltése Nyilatkozat szülői együtt-, vagy különélésről (igazolások, bírósági végzések másolata szükséges) Szükség esetén az iskola befogadó nyilatkozatot állít ki a tanuló átvétele ügyében A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek Tanár neve, heti óraszám Tehetséggondozás Felzárkóztatás Szabadidős program Heti óraszám Bene János mozgóképkultúra 1 Bene János X 1,5 Bene János képzőművészeti szakkör 2 Csóka Ildikó komplex 2 természettudományos műhely Csóka Ildikó X 2 Csikósné Kovács ügyességi 2 Emőke sportjátékok Csikósné Kovács tömegsport 2 Emőke Fejes Lajosné X 4 Győrffyné Tóth Ildikó technika-életvitel 2 Győrffyné Tóth Ildikó közlekedési 1 Győrffyné Tóth Ildikó X 2,5 Hirt Mihályné X 2 Hirt Mihályné Horváthné Szabó Lívia környezetvédelmi szakkör (2. o.) népi- és sportjátékok 1 1

20 Tanár neve, heti óraszám Horváthné Szabó Lívia Tehetséggondozás környezetvédelmi szakkör (6. o.) Felzárkóztatás Szabadidős program Heti óraszám Horváthné Szabó X 2 Lívia Koczor Andrásné X 2 Koczor Andrásné angol-nyelvi 2 Kulcsárné Szendrődi Ügyeskezek 1 Szabina Polotár Zoltán TörténÉsz 1 Polotár Zoltán X 2 Rajcziné Joó Judit Komplex-irodalmi 2 Rajcziné Joó Judit X 2 Sántosiné Oláh Edit sportjátékok 2 Szabó Tamásné X 1 Sashalmi Zoltán informatika 1 Szemánné Horváth Komplex irodalmi, 2 Magdolna 1 óra honismereti Szemánné Horváth X 2,5 Magdolna Varga Ildikó kézműves 1 szakkör Varga Ildikó X 2 Wind Katalin művészeti 2 Wind Katalin X Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: Foglalkozást tartó Foglalkozás neve Korcsoport Foglalkozást tartó Mikrokozmosz AMI néptánc 1-2.o Varjas Tamás néptánc 3-6.o I.korcsoport MGYLSZ Bozsik labdarúgás II. korcsoport Program III. korcsoport Kulcsár Bence Kaposfüredi SE. labdarúgás I-III. korcsoport Vincze Péter Kaposvölgye LUE labdarúgás I-III. korcsoport Csendes Balázs

21 Foglalkozást tartó Foglalkozás neve Korcsoport Foglalkozást tartó KAC atlétika II-III. korcsoport Hirt Mihály Versenyek, versenyre való felkészítések Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős Technikaéletvitel Matematika Magyar nyelv és irodalom XVI. Országos Technikaverseny XIV. Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Verseny Közlekedés-ismereti Verseny Közlekedés-ismereti Verseny Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny Országos Kalmár László Matematikaverseny Kodály Zoltán Művészeti Verseny Vers- és prózamondó verseny Helyesírási verseny Győrffyné Tóth Ildikó 7-8. Győrffyné Tóth Ildikó 8. Győrffyné Tóth Ildikó 4. Horváthné Szabó Lívia 2-8. Győrffyné Tóth Ildikó, Csóka Ildikó, Hirt Mihályné, Varga Ildikó 3-8. Győrffyné Tóth Ildikó 3-4. Hirt Mihályné, Rajcziné Joó Judit, Varga Ildikó 1-2. Fejes Lajosné, Horváthné Szabó Lívia, 3-4. Hirt Mihályné, Rajcziné Joó Judit Fejes Lajosné, Hirt Mihályné, Rajcziné Joó Judit Kazinczy Szépkiejtési Verseny Fejes Lajosné, Hirt Mihályné, 4. Rajcziné Joó Judit Szép Magyar Beszéd 5-8. Szemánné Horváth Magdolna Versmondó verseny 5-8. Szemánné Horváth Magdolna Játékos anyanyelvi 5-8. Szemánné Horváth Magdolna vetélkedő 5-8. Szemánné Horváth Magdolna Somogy ezer éve néprajzi, honismereti verseny Marcali Olvassunk együtt! 5-8. Jónásné Bánfi Csilla 21

22 Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős Fizika Eötvös Lóránd Fizika 7-8. Csóka Ildikó Levelező Verseny Számítástechnika PC-START 7-8. Csóka Ildikó Természetismeret Testnevelés és sport Könyvtár Angol Városi Környezetvédelmi Vetélkedő 3-8. Horváthné Szabó Lívia, Bene János Klímaőrjárat 6. Horváthné Szabó Lívia Mezei futó diákolimpia 3-8. Csikósné Kovács Emőke Sántosiné Oláh Edit Giesz Gyula Emlékverseny 3-8. Csikósné Kovács Emőke Sántosiné Oláh Edit Legyél Te is 3-6. Jónásné Bánfi Csilla kölyökolvasó! Szépkiejtési verseny 4-6. Koczor Andrásné Oláh Mária Országos általános 5-8. Oláh Mária iskolai tanulmányi verseny Saját szervezésű versenyek Tantárgy Verseny Időpont Évfolyam Felelős Matematika Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny területi fordulója Magyar Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! február április Gáspárné Béres Bernadett megyei szervező 7-8. Szemánné Horváth Magdolna Számítástechnika PC-START Megyei számítógépkezelői és könyvtárinformatikai verseny április Csóka Ildikó 5.8. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok Lásd a 9.1 pontban

23 6. A gyermekvédelmi munka 6.1 A tanévkezdés kiemelt feladatai: Az étkezéssel és a tankönyvtámogatással kapcsolatos kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok rendszerezése, határozatok összegyűjtése a szülőktől. Az étkezési kedvezményben részesülő gyerekek folyamatos egyeztetése a gazdasági ügyintézővel. Nyilvántartás frissítése az iskola H. H.-s és H.H.H. -s tanulóiról, valamint a tartósan beteg és több gyermekes családban élőkről. Konzultáció megszervezése a veszélyeztetett és védelembe vett gyerekek családsegítőivel. Tájékozódás az iskolai védőnőtől az esetleges egészségügyi, mentálhigiénés és veszélyeztető tényezőkről. A gyermekvédelmi munkaközösség munkáját gyermekvédelmi koordinátor (Balázs- Ingula Erzsébet Pécsi Utcai Tagiskola) segíti. Az osztályfőnökök segítségével folyamatosnak kell lenni a hiányzások követésének, igazolatlan iskolai hiányzás esetén a szükséges intézkedéseket az eljárásrend szerint meg kell tenni. A veszélyeztető tényezők feltárásában, észlelésében az iskola minden pedagógusának részt kell venni, tapasztalataikról a gyermekvédelmi felelőst és az igazgatót tájékoztatniuk kell Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt rászoruló gyermeket segítse abban, hogy a gyermeki jogokkal összhangban a családja képes legyen a gyermek otthon történő ellátására. A kedvezményt olyan gyermek kaphatja, akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% ( Ft), és a törvényben meghatározottnál magasabb mértékű vagyona nincs. A jogosultság alkalmanként egy év időtartamra kerül megállapításra. A gyermekvédelmi törvény értelmében ingyenes étkeztetésre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kedvezményes 50%-os étkeztetésre jogosult három- vagy többgyermekes családok, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló 6.3 Tankönyvellátás A tankönyvtámogatásra való jogosultságot a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. 4. -a szabályozza. Tankönyvtámogatásban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeken túl a tartósan beteg gyermek, a

24 három vagy többgyermekes családban élő gyermek, a nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult gyermek is részesülhet. Az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket felmenő rendszerben az általános iskolás tanulók számára (2014 szeptemberétől már valamennyi 1. és 2. évfolyamosnak). 7. A pályaválasztás 24 Középfokú felvételi eljárásrend a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Ssz. határidő feladat A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak amennyiben szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel Az általános felvételi eljárás kezdete Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 10: : :00 gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s ajánlások Európai Bizottság: A többi közalkalmazott és a magánszektorban dolgozók fizetéséhez viszonyított

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre - kivonat III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE 2012-2013. tanév TARTALOM 1. Székhelyének 2. Marcali Telephelyének 3. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV 1 A TANÉV HELYI RENDJE Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016. június

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév Munkaterv Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény,

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Különös közzétételi lista Miskolc, 2015.szeptember 1. VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére A

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet Dátum Általános iskola A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Gimnázium Szakképzés AMI Pedagógiai Intézet 14. 18. 24. 25. 26. 27-28. 27. 28. 31. 31. 31. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int.

első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int. 1 első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int.-ben a szorgalmi idő első és utolsó napját az igazgató határozza

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2014/2015

ISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Utolsó frissítés: 2015. május 28. VEZETÉSI ALAPELVEK 1. Modern cél és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben