Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang"

Átírás

1 NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri búcsú Ünnepélyes alkalomnak adott otthont a Gerenday Közösségi Ház, február 12-én. Testvérvárosunk, Rechnitz polgármestere, Saly József visszavonult tisztségébl, s nyugdíjas napjait tölti ez év január elsejétl. Lábatlan Város Képvisel-Testülete, ebbl az alkalomból búcsúzott a polgármester úrtól. A házigazdák nevében Török István polgármester Lábatlanért emlékplakettet, valamint egy, az 1956 ötvenedik évfordulójára emlékez érmét nyújtott át a kedves vendégnek. Saly Józsefet elkísérte a lábatlani ünnepségre felesége, Krisztina asszony, és utóda is, Rechnitz megválasztott polgármestere, Kenyeri Engelbert, aki köszöntötte a lábatlaniakat, és hangsúlyozta, hogy a két település közötti kapcsolatot is szívügyének tekinti és támogatja. A hangulatos estén megjelentek Lábatlan képviseli, intézményvezeti, másik testvértelepülésünk, Lábatlan intézményei megrendezték hagyományos farsangi báljaikat 2007-ben is. A jókedv bálokról néhány cikket közlünk a további oldalakon, itt pedig, ízelítül egy fotót, a Micimackó Óvoda gyermekeinek jelmezes mulatságáról. Március 15-e Legnagyobb nemzeti ünnepünkre 2007-ben is az ünnep napján emlékezünk meg. A Hsök terén fél tízkor, a Március 15-e téren fél tizenegykor várjuk a település polgárait az ünnepségre, a hagyományokhoz híven. Az ünnepségen az Arany János Általános Iskola diákjai szerepelnek, valamint a Hsök terén a Lábatlani Református Kórus tagjai is fellépnek. Kérjük városunk lakosait, jöjjenek el, ünnepeljünk együtt! Karva új polgármestere, Duka Gábor, alpolgármestere kíséretében és más meghívott vendégek, akik Lábatlan nemzetközi kapcsolatainak ersítésében közremködtek. Az ünnepi vacsorát a Bartos Kft szolgáltatta. Karván, a szlovákiai választások eredményeképpen új polgármestert választottak decemberben. A korábban hivatalban lév Tóth Tibor úr helyett Duka Gábor lett a falu vezetje. Tóth Tibor úrtól december végén köszönt el a lábatlani képvisel-testület. A szerkeszt Török István polgármester

2 Tájékoztató a képvisel-testület január havi rendkívüli, valamint február 13-ai ülésérl. A képvisel-testület januárban rendkívüli ülésen bejárást tartott az iskola két telephelyének helyszínein a fejlesztési lehetségekkel kapcsolatosan, döntés ezen az ülésen nem született. Elfogadta a képvisel-testület a távhszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét. Lábatlan Város Önkormányzati Képvisel Testületének 1 /2007. (I.12.) sz. rendelete a távhszolgáltatásról szóló 1/2004.(I.29.) sz. rendelet módosításáról 1. A 16/2006.(IX.12.)sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakban módosul: Havi díj M.egys. Ftési hdíj: Lakossági 1,2,3. épületek 142,2 Ft/lm 3 /hó Lakossági épületek 149,4 Ft/lm 3 /hó Melegvíz hdíj: Lakossági 607,5 Ft/vízm 3 Lakossági alapdíj: Csak ftési 44,7 Ft/lm 3 /hó Csak melegvíz 5,7 Ft/lm 3 /hó Együttes alapdíj 50,4 Ft/lm 3 /hó Társasházi alapdíj: Csak ftési 24,9 Ft/lm 3 /hó Csak melegvíz 5,7 Ft/lm 3 /hó Együttes alapdíj 30,6 Ft/lm 3 /hó Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tl kell alkalmazni. Schantzl Edit jegyz Török István polgármester A február havi ülésén a két ülés közötti tájékoztató után a következ napirendekben hoztak döntést a képviselk: Sor került az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Ennek eredményeképpen az elmúlt év költségvetési fösszege e Ft-ra emelkedett, ami e Ft növekedést jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A képviseltestület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését. Az idei évre tervezett bevételi fösszeg e Ft, ami a évi várható bevételi teljesítéshez képest 16 %-os csökkenést mutat (1. táblázat). A város oktatási és nevelési intézményeinek, valamint a Gondozási Központnak (volt Idsek Klubja) napi étkeztetésére vonatkozó térítési díj emelését a képviselk 7 %-ban határozták meg. Ennek megfelelen a térítési díjak a következk: Gyermekétkeztetés térítési díjai (Ft): Ebéd Menza Iskola Óvoda Gondozási Központban fizetend térítési díjak: Nyugdíj összeghatárok és fizetend összeg: Ftig 208 Ft, Ft-tól Ft-ig 245 Ft, Ft-tól Ft-ig 298 Ft, Ft-tól Ft-ig 315 Ft, Ft-tól Ft-ig 338 Ft, Ft-tól 355 Ft. A térítési díjak a 20 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák. A Gondozási Központban a szolgáltatási díjakat a képviseltestület nem módosította, tájékoztatásképpen a hatályban lév díjak a következk: Ebédhordási díj: 50.- Ft/nap Mosás: Ft/adag Gondozási díj: Ft/óra Módosította a képviseltestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. A közterület használati díjak és hirdetési díjak 6 %- kal emelkednek, január 1-jétl. A januári rendkívüli ülésen úgy döntött a képviseltestület, hogy a fejlesztend iskola kérdésében a februári rendkívüli ülésen dönt. A helyszíni bejárást megelzen még az elmúlt évben megkapták a képviselk a két iskola fejlesztésérl készített szakmai anyagot. Ezen a testületi ülésen napirendként szerepelt a fejlesztend iskola helyszínének kiválasztása. A testületi ülésen jelen voltak az Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola Szüli Munkaközösség tagjai is. Mindkét iskola fejlesztése mellett érvek, ellenérvek hangzottak el, a képviseltestület a döntést elhalasztotta a februári rendkívüli ülésre. A 3 éves kor alattiak napközbeni ellátásával, bölcsdei csoport kialakításának lehetségével is már az elmúlt évben is foglalkozott a testület. A Zeng Óvoda mellett mköd bölcsdei csoport létrehozását határozta el. A bölcsde az óvodával közös irányítás alatti többcélú, közös igazgatású intézményként, önálló szakmai egységként mködne. A bölcsdei csoport kialakítására várhatóan lesz pályázati lehetség, annak ismeretében dönt még a testület a csoport kialakításával kapcsolatosan. A helyi TV-t üzemeltet Elektro-Szolg-Kkt elterjesztette a Helyi Tv elfizetési díjainak módosítását. A csomagok elfizetési árait a testület az alábbiakban fogadta el. Szociális csomag: Ft, Basic csomag: Ft, Extra csomag: Ft. A testületi ülést megelz napon ünnepélyes keretek között átadtuk Josef Saly Rechnitz volt polgármesterének a testület által megítélt Lábatlanért Emlékplakett kitüntetést. Tájékoztatjuk a hírmondó olvasóit, mirl már bizonyára értesültek Gombai Dorottya lábatlani gyermek gyógykezelésére indult adománygyjtésbl február 15-ei idponttal Ft pénzösszeg érkezett az alapítvány számlájára. Tájékoztató a hóvirág védettségérl A hóvirág (Glandiolus nivalis) hazánk közkedvelt növénye. Sajnálatos módon a növény gyjtése napjainkra olyan méreteket öltött, amely a hazai populáció létét veszélyezteti, illetve genetikai elkorcsosulását okozhatja. Ezen okok miatt a hóvirág szeptemberében a fokozottan védett növény- és állatfajok közzétételérl szóló hazai rendelet (13/2001. (V.9. KöM rendelet)) listájára pénzben kifejezett egyedenkénti Ft-os értékkel. Annak érdekében, hogy a jöv generációi is megismerhessék ezt a kedves növényt, fogadjuk el hogy a tavaszi vadvirágoknak az eredeti élhelyükön kell díszelniük. Polgármesteri Hivata

3 Tájékoztató Tisztelt Lábatlaniak! A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány ezúton kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át helyi közösségi célok megvalósítására fordítsák! Anyagi segítségüket az alábbi célok megvalósításához kérjük: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is két alkalommal, várhatóan áprilisban és szeptemberben kerül sor a lomtalanításra, melynek során a szolgáltató térítésmentesen elszállítja a háztartásokban keletkez hulladékokat, nagyobb berendezési tárgyakat. A lomtalanítással egyidejleg veszélyes (gumiabroncs, akkumulátor, festékes- vegyszeres csomagolóanyag) és elektronikai hulladékgyjtés is megszervezésre kerül. A pontos idpontról a késbbiekben adunk tájékoztatást a honlapon, a hírmondón valamint a kábel tv-n keresztül. A lomtalanítás során nem szállítják el az építési törmeléket! Minden lábatlani háztartás évente egyszer jogosult 2 tonna építési törmeléket a nyergesújfalui hulladéklerakó telepen elhelyezni. A lerakáshoz szükséges igazolás a polgármesteri hivatalban igényelhet ügyfélfogadási napokon. A háztartásában keletkez többlet hulladékot, lomtalanítás kivételével csak a szolgáltató által kibocsátott zsákban szállítja el a szolgáltató hulladékszállítási napokon. A szolgáltató által kibocsátott 110 literes zsák a hivatal 9-es számú irodájában is megvásárolható 258 Ft-os áron. A hatályos jogszabályok értelmében, aki hulladékot hagy el, az hulladékgazdálkodási-bírsággal sújtható (mértéke esetenként Ft-ig terjedhet), valamint köteles az általa elhagyott hulladékot hulladéklerakóra szállítani. Kérünk mindenkit, hogy a köztisztasági elírásokat tartsa be! PH. Felhívás A gyógyszertárak ügyeleti rendje február 24-tl az alábbiak szerint változik. A négy közforgalmú gyógyszertár hetenkénti váltásban, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon, 8 órától 13 óráig ügyel az alábbi sorrendben: 1., Kék Írisz Gyógyszertár, Nyergesújfalu, Tompa M. u , Szent Miklós Gyógyszertár, Lábatlan, Zalka M. ltp , Kígyó Gyógyszertár, Bajót, Kossuth L. u. 122/a. 4., Borostyán Gyógyszertár, Tát, Kossuth L. u. 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos szociális helyzetek, a természet- és környezetvédelem, a helyi nemzeti hagyományok megrzése, a szabadidsport, a kultúra, mveldés, a népegészségügy támogatása. Kiemelt céljaink 2007-re: Civil szervezetek anyagi támogatása. Óvodások, sérült gyermekek, idsek kirándulásának, nekik szóló rendezvények megrendezésének anyagi támogatása, számítógép vásárlása egy hátrányos helyzet, kiemelked képesség általános iskolás részére. A beérkezett támogatásokat nyílt pályázat kiírásával és a beérkezett pályázatok értékelésével osztjuk el, amelyrl folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Az alapítvány adószáma: Neve: Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Eddigi támogatóinknak ezúton mondunk köszönetet és bízunk benne, hogy mind többen támogatják alapítványunkat azért, hogy közösségi céljaink megvalósítását anyagilag segítsék. Támogatásukat a Rendelkez nyilatkozat kivágásával, és a tudnivalók szerinti felhasználásával juttathatják el hozzánk! Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Kuratóriuma RENDELKEZ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Tudnivalók: A nyilatkozatot tegye szabvány postai borítékba, amelyen tüntesse fel az ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét. Aki önadózó az a lezárt borítékot helyezze el az adóbevallási csomagban, akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, a lezárt borítékot adja le a munkáltatójánál!

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány pályázatot hirdet az alapítvány alapító okiratában foglalt célkitzések megvalósítására. Az alapító okiratban rögzített célkitzések: A nagyközség szociális és kulturális helyzetének javítása. Gyermek és ifjúságvédelemmel és az oktatással összefügg társadalmi feladatok megvalósítása. Az épített és természetes környezet megóvása, szebbé tétele. Helyi és nemzeti hagyományok ápolása. Helyi sportolási lehetségek támogatása. A bnmegelzési társadalmi feladatok megoldásának segítése. Pályázatot a nagyközségben mköd civil szervezetek, egyesületek, közösségek nyújthatnak be. A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó nevét címét, az egyesület, közösség rövid bemutatását, a megvalósítandó tevékenység pontos leírását hozzávetleges költségét, az igényelt támogatás összegét. A megpályázható támogatás legfeljebb ,- Ft A pályázat benyújtásának határideje: március 23. Cím: Polgármesteri Hivatal Lábatlan, József A. út 60. A kiosztandó támogatás teljes összege: ,- Ft, amely a magánszemélyek közcélú felhasználásra felajánlott SZJA 1%-ból, valamint az önkormányzat támogatásából áll. A pályázat értékelésérl minden pályázót levélben értesítünk. Az alapítvány kuratóriuma LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A GERECSEHÁTI HEGYKÖZSÉG március 15-én /csütörtökön/ tartja LÁBATLANI BOR ÉS PÁLINKA VERSENYÉT A verseny helyszíne a Gerenday Ház! Az értékelés zárt, kezdés idpontja 10-óra. Eredményhirdetés aznap, 17-órakor! Nevezési feltételek. Minták leadása: március 13-án / kedd / óráig a Gerenday Házban. Részt vehetnek: - Lábatlan, Karva, Rechnitz és a szomszéd települések lakosai, és lábatlani pincével vagy szlvel rendelkez borászok. - Minta fajtánként: 2 üveg bor 0,75 literes boros palackban. - Minta fajtánként: 1 üveg pálinka 0,33 literes palackban. A leadott mintán fel kell tüntetni: - nevez nevét, címét - Bor/pálinka fajtáját, színét - jellegét / száraz, félszáraz, félédes, száraz / - évjáratát - termhelyét - saját vagy vásárolt szl. Nevezési díj hegyközségi tagnak 500,-Ft Nem hegyközségi tagnak : 600,-Ft Eredményhirdetést követen a leadott borok a helyszínen elfogyaszthatók. Baráti beszélgetések hangulatát növelve igény szerint Marhapörköltet tálalunk fel. Vacsora ára 900,- Ft/f mely a minta leadásakor igényelhet. FELHÍVJUK a borászok figyelmét, hogy a hegyközség választmányának döntése értelmében a hegyközségi borversenyen csak a helyi borversenyeken indult borokkal és igazolással rendelkez nevezk vehetnek részt! / Hegyközségi borverseny helyszíne: Bajna április 07. /Minden bortermelnek eredményes szereplést kíván a Gerecseháti Hegyközség Vezetsége. KARVÁN A BORVERSENY IDPONTJA 2007 MÁRCIUS 10 / SZOMBAT! LÁBATLANI INDULÓKAK NEVEZÉSI DIJ NINCS. MINTÁK LEADÁSA KARVÁN PÉNTEKEN DU ÓRÁIG VAGY LÁBATLANON A HULLÁM VENDÉGLBEN PÉNTEK 14-ÓRÁIG. Eredményhirdetés 10-én 17-órakor, vacsora / 100-korona v. 700,- Ft /ért igényelhet. Bartos Kálmán hegybíró

5 Egy sikeres lábatlani fiatal Dudás Ádámmal beszélgettünk, aki ma az egyik legsikeresebb lábatlani sportembernek tekinthet. Fiatal kora ellenére szép elismerések birtokosa, s bár a szakma már felfigyelt rá, sportkarrierjének még az elején jár. Riportunk apropóját az is adhatta volna, hogy Ádám éppen most volt 18 éves, mégsem ez az igazi oka az alábbi beszélgetésnek, hanem az, hogy néhány hete vette át legfrissebb kupáját, s egy-két hét múlva pedig Barcelonában találkozhatunk vele, ha épp arra járunk. - A Gyri-ETO-ban játszol. Hogy érzed magad? - Igen, a csapat támadó-középpályás játékosa vagyok. Nyáron lesz egy éve annak, hogy a felntt csapatban játszhatok. Jól érzem magam, szeretem a klubot. Hamarosan kezdjük a tavaszi idényt az els szezonnyitó mérkzéssel. Úgy érzem jól sikerült a felkészülés, sikerült beilleszkednem a csapatba. - Úgy tudom, hogy nagyhír külföldi klubok is felfigyeltek már rád. - Valóban, próbajátékon vehettem részt az Arsenal és a Tottenham angol csapatoknál. A néhány hetes angliai tartózkodás nagy élményt jelentett nekem, más a környezet, sokkal több a focirajongó, mint nálunk. Alkalmam volt egy kicsit Londont is megismerni, körbevittek minket a városban, nagyon tetszett. - Hogyan tudod a tanulást az élsporttal összeegyeztetni? - Magántanuló vagyok, a gimnázium harmadik osztályát végzem. Célom az érettségi vizsga sikeres letétele, utána szeretnék fiskolára járni. A napi programom elég feszes, hiszen napi két edzésen veszek részt, a hétvégeken jönnek a bajnoki mérkzések, és még tanulni is kell. - Hogy indult a te futballista pályád? - Ötéves koromtól 12 éves koromig Lábatlanon fociztam. Ekkor kerültem Gyrbe, s ma az NB-I-ben játszom. Lehetségem volt arra is, hogy korosztályos válogatottként az U 19 bajnokság Eb selejtezjén is részt vehettem, és az U 21 korosztályos olimpiai válogatott egyhetes edztáborában is ott lehettem. Célként fogalmaznám meg talán, hogy a magyar válogatott tagja lehessek egyszer. - Úgy tudom, a húgod is sportol. - Dóri szintén az ETO sportolója, a kézilabda csapat serdül korosztályában játszik. Mindketten kollégisták vagyunk, így tudunk segíteni egymásnak. - Öröm azt látni, hallani, hogy közöttünk él fiatalok sikeresek, viszik valamire. Rajtad is a komolyság jelei mutatkoznak korod ellenére. Mi adta nektek az ösztönzést az sporthoz, mi miatt csináljátok ilyen komolyan? - Talán a szüli példa is jó volt, hiszen apu focizott, anyu meg kézilabdázott, k mindenben segítettek és segítenek most is. Támogatták elképzeléseinket. Emellett a játék öröme az, ami egy bels mozgatórugó. - Beszéljünk most már azokról az elismerésekrl, amelyekkel kitüntettek téged decemberében kaptam meg a Fehér Miklós díjat, amit a klub, legtöbbet fejld játékosának szoktak adni. Nagyon büszke voltam rá február elején a Gyri Sportcsillagok Emlékét Gyjt Alapítvány kupáját kaptam meg, és éppen most fogom átvenni középiskolám díját, mert az év focistájának választottak meg. - A te eddigi életed sok szempontból példa lehet a lábatlani tizenévesek, a mai általános iskolások számára. Mit üzensz nekik, hogyan kerülhetnek egy olyan, vagy egy hasonlóan sikeres pályára, mint amilyen a tied? - Mindenképpen fontos az akarater és a kitartás a cél megvalósításához. Koncentrálni kell a feladatra, és csak arra, ami éppen elttünk áll. Fontosnak tartom az alázatot, minden kritikát és bírálatot el kell fogadni, mert ezek a fejldésünket és elrehaladásunkat szolgálják. Fontos annak a szeretete amit csinálunk, és fontos az egészséges életmód is. Azt hiszem, az élsportban vonzó a siker, az öröm, amit az ember megél a játék közben, és vonzóak az anyagi lehetségek is. Azt üzenem, bízzanak magukban. - Gratulálok sikereidhez, és elismeréseidhez. Szerkesztségünk nevében kívánok további szép eredményeket és sok örömöt a játékban. - Köszönöm. Naszák István Gyertek gyerekek, ki focizni szeret! Toborzó A Lábatlani Egyetértés Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztálya várja az ben született gyerekek jelentkezését! Aki szeret jó társaságban sportolni, focizni, annak köztünk a helye! Érdekldni lehet Ifj. Khéner László utánpótlásedznél, Tel.: Szeretettel várjuk a serdül csapatunkba is az ban született gyerekeket jelentkezését! Érdekldni lehet Ifj. Khéner Lászlónál vagy Balogh József serdüledznél a számon.

6 A remény sosem hal meg Kína lehet, hogy közel van? Van egy kislány. Van egy betegsége. Van egy segít közösség. Van egy ország. Távirati stílusban így lehetne összegezni a közelmúlt népszer szlogenjeit felhasználva - azt a mélyen megható személyes sorsot, amit egy lábatlani család napjainkban átél. Sokan olvashattuk már a hírt, sokunkhoz eljutott: Gombai Dórikának segítségre van szüksége. Születésekor oxigén hiány lépett fel, aminek következtében visszamaradt fejldése. A kislány 5 éves koráig nem beszélt. Gondolkodása, képességei nem úgy fejldtek, mint hasonló korú társainak. A televízióban 2006 novemberében egy msor volt látható a Kínában folyó ssejt átültetésekrl. A Gombai család, mint utolsó mentsvárba kapaszkodott ebbe a lehetségbe. Bár a hazai orvostársadalom jelents része szkeptikusan áll a gyógyítás eme új és még nem elterjedt gyakorlatával szemben, a család úgy érzi, minden meg kell tenni, a gyermek gyógyításáért, amit csak lehet. Ezt a történetet akartuk egy kicsit körül járni, így kerestük fel Gombainé Mátyási Máriát. - Hogyan kezddött az összefogás? - Tulajdonképpen nem mai kelet. A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány úgy négy éve vásárolt egy stimuláló gépet, amit használatra nekünk átadott. Hiszem, és tudom, hogy ennek a gépnek a használata jelents változásokat idézett el. Gyermekünk fejldése felgyorsult. A novemberi televízió msor után Tölgyesi Csilla közvetítésével megint csak az alapítvány volt, aki az els segítséget nyújtotta, hiszen számlaszámot nyitott Dórika gyógyulásának ügyében, ezzel is felkarolva ügyünket. Köszönöm Dinnyés István képvisel úrnak segítségét, aki az alapítvány kuratóriumának elnöke. A Petfi Sándor Általános Iskola pedagógus közössége is összefogott értünk, a tanárok pénzadományai talán elsként érkeztek a számlára. Azóta több lábatlani cég utalt át pénzt, jelenleg mintegy 807 ezer forint gylt össze ezen a számlán. - Mennyire van szükség? - Sajnos jóval többre, 3,7 millió Ft-ba kerül a kezelés, ehhez még dollár egyéb kiadással kell számolni, és még a repüljegyek árával. Elzetes felmérés alapján Dórikának két kezeléssorozatra van szüksége, ezért kéréssel fordultam az országgylés elnökéhez, Szili Katalinhoz, és a parlamenti pártokhoz, segítségüket kérve. Ezen kívül levelet írtam Meggyes Tamásnak, Esztergom polgármesterének is. Az országgylés elnökének hivatala bíztató választ küldött: azt ígérték, keresik a lehetségeket a segítségnyújtáshoz, és minden parlamenti frakció részére továbbították kérésünket. Esztergom városa 200 ezer forint támogatásról biztosított bennünket, és a város polgármestere 150 jól prosperáló cégnek juttatta el kérésünket. Nagyon bízunk a sikerben. Közben Lábatlan város vezeti is új támogatási formákkal igyekeznek támogatást nyerni a gyógyuláshoz: a Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány emelt díjas telefonszámot hozott létre az Invitelnél, hogy ezen az úton is támogathassák lakótársaink célunkat. - Mibl áll ez a kezelés? - Néhány napos kivizsgálás után egy 28 napos terápia veszi kezdetét, amikor négyszer tízmillió ssejtet ültetnek be Dórikába. Több gyógyuló, javuló beteget személyesen ismerünk, ezért nagy a bizodalmunk a módszerben. Természetesen nem csodát várunk, de jelents javulásban bízunk. A beavatkozást végz kínai orvos-küldöttség itt járt Magyarországon, mert szeretnének kiépíteni egy európai központot, ennek egyik lehetséges helyszíne lehet Magyarország. A további döntés a kormányzat kezében van. Mi jelenleg várjuk a meghívólevelet, ha megjött, intézzük a vízumot, és keressük a legolcsóbb repüljegyet. Persze közben a pénznek is meg kellene lennie. Nagyon eltökélt vagyok. Bízom a sikerben. Ha létrejönne egy európai központ, ez nekünk is nagy könnyebbséget jelentene, mert a második kezelés sorozatot már itthon, vagy egy közeli országban folytathatnánk. - szintén remélem, hogy vállalkozásuk sikerrel jár, sok szerencsét önöknek, kívánom, hogy teljesüljön az álmuk, és eredményes legyen az útjuk, Dórika gyógyuljon meg. - Köszönöm, nagyon reménykedem benne, hogy így lesz. (A szerkesztség megjegyzése: A 24 óra február 19-i számában az Áprilisban utazhatnak Kínába? cím cikkben némi csúsztatással jelent meg az a felhívás, amelyik az emelt díjas telefonszám hívásáról szól, mert a 24 óra megfogalmazásában az olvasók azt hihették, hogy az Invitel Zrt. támogatja ezzel az akcióval Dórika gyógyulását. Helyreigazításként leírjuk, hogy a Lábatlan Nagyközség Céljaiért Alapítvány kezdeményezésére indult ez az akció, az alapítvány szerzdést kötött a kommunikációs céggel, Dórika megsegítésére. ) Naszák István Adománygyjtés Dórikának Már többször olvashattak a lábatlani Gombai Dóriról, akinek a gyógykezelése 10 millió Ft-ba kerül. Alapítványunk a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány gyjtést kezdeményezett a gyógykezelés támogatására. Az Invitel Rt. Körzetébl az alábbi telefonszám felhívásával segíthetnek a leggyorsabban a kislányon. Kérjük hívja a es telefonszámot. (a hívás díja: 240 Ft+Áfa) (A szám mobiltelefonról és nem Invitel Rt-hez nem tartozó körzetbl nem hívható) Minden hívás 240 Ft-tal járul hozzá a kislány gyógykezeléséhez. Segítségüket elre is köszönjük! Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány TÁNCHÁZ március 3-án, szombaton, szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyókat soron következ táncházunkba, a Kamberekbe. Élzenével és jó társasággal várjuk a kilátogatókat! Gerecse Tájvéd Egyesület

7 Januári Arany -os hírek Színházban jártunk Január 10-én drámacsoportunk immáron harmadik bérletes eladását tekintette meg a tatai Magyary Zoltán Mveldési Ház szervezésében. Lázár Ervin A Négyszöglet Kerek Erd cím meséjét a Fnix Színház fiatal színészei álmodták színpadra. A véletlen mve volt, hogy az eladás a csodás mesemondó temetésének a napján volt. Mi ezzel adóztunk Lázár Ervin emlékének. Így sikerült méltó tisztelettel búcsúznunk a nagyszer szerztl. A csoport két tanára, Molnár Éva és jómagam még két eladás megtekintését tervezi az idei tanévben 23 tanulójával. Már az elz évadban is bérletesek voltunk. Tavaly az ötödik eladást a Nemzeti Színházba szerveztük. Az idén ötödik eladásként reményeink szerint a felújított Jászai Mari Színházba látogatunk el. Kovácsné Jószai Irén drámapedagógus Pályaválasztás Választottál már? Ez a kérdés foglalkoztatta a 8. évfolyamos diákjaink legnagyobb részét, az új év els hónapjában. Nehéz volt a választás a középiskolák közül, hiszen az elkövetkez négy-öt évrl kell döntést hozni gyereknek és szülnek egyaránt. Iskolánkban az osztályfnöki órákon is állandó téma volt a továbbtanulás. Az idén több középiskola pályaválasztási felelse személyesen is eljött hozzánk bemutatni iskoláját. Többek között a komáromi Kempelen Farkas és a tatai Bláthy Ottó Középiskolák igazgatóhelyettesei ajánlották intézményeiket diákjaink figyelmébe. Az elz években mindkét középiskola vezet helyet foglalt el a jelentkezési lapokon. A január 9-én tartott pályaválasztási szüli értekezletünkön pedig a Szalézi Irinyi és a Jávorka Sándor Középiskola képviseli tájékoztatták a szülket az intézményeikben folyó munkáról, lehetségekrl. Reméljük, minden végzs nyolcadikosunknak sikerült megtalálni a számára legmegfelelbb intézményt, melyben szeptembertl immár kilencedikesként folytathatja tanulmányait. Horváth Ágnes, pályaválasztási felels Mvészeti bemutató az Aranyban január 17-én került sor az Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola mvészeti osztályainak féléves bemutató eladásaira. Az eladást a modern- és kortárstánc tanszak tanulói nyitották meg. A táncok bemutatása eltt tanáruk, Salik Zoltán tájékoztatta a szülket félévi munkájukról. Az els táncot a kisebb tanulók mutatták be, akik a Madagaszkár cím film zenéjére készült koreográfiát adták el nagy izgalommal, de igen lelkesen. Ezután a nagyobbak következtek. k már egy érettebb, komolyabb technikai tudást igényl koreográfiát valósítottak meg egy mai sláger zenéjére. Az eladás második részében a dráma- és színjáték tanszak tanulói mutatkoztak be, Kovácsné Jószai Irén tanárn vezetésével egy érdekes beszédgyakorlat órán vehettünk részt. A beszédgyakorlat tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához. A bemutató órán lazító és koncentrációs gyakorlatokat, fejleszt beszédtechnikai játékokat, kreativitást igényl feladatmegoldásokat láthattunk. A tanszak tanulói ezután Molnár Éva tanárn irányításával mozgásgyakorlat órát mutattak be. Ennek a tantárgynak a célja, hogy a tanulók speciális mozgásos feladatok, illetve koncentrációt és kondíciót fejleszt gyakorlatok révén felkészüljenek egy bemutató eladásra. A harmadik részben ismét a táncosok következtek mazsorett bemutatóval. Vezetjük Staudingerné Kecskeméti Éva. A gyerekek itt is két csoportban tanulnak, ezért két koreográfiát láthattunk tlük. Az elsévesek csak néhány hete tanulják a mazsorett bot használatát, de már így is ügyes forgatásokat láthattunk tlük. A másodévesek összehangolt, látványos eladást tartottak a szép számban összegylt szülknek, nagyszülknek, iskolatársaknak. A gyerekek nem sokáig pihentek, hiszen a tanórák folytatódnak és a 2. Városi Ki mit tud rendezvényen ismét megmérettették magukat. Reméljük, a bemutatón részt vev szülknek tetszett, amit láttak, és eredményesnek ítélik a mvészeti iskolában végzett munkát. Urbánné Titter Gabriella mvészeti tagozatvezet A hét 8. napja Ezt a címet a filmfesztivál új alkotásai között olvastam, és megragadta a képzeletem. Vajon milyen titokzatos és különleges dolgok történhetnek a nyolcadik napon? (Ez amolyan május 40?) Úgy képzelem ide sorolhatók mindazok a megmagyarázhatatlan jó dolgok, amire nem számítunk, és mégis bekövetkeznek. Amelyek örömet okoznak, és emlékezünk rá a hét többi napján is. Ilyen az, amikor Molnár László és fia, Attila 40 színes fotóját mutatjuk be az Iskolagalériában. Az selemek sorozatot a gyerekek nem csak megnézik, de mért módon vizsgálgatják. két apró, nap formájú jel van a kezükben, és hosszasan fontolják, hogy melyik képre adják szavazatukat. Címeket adományoznak, és mindig új lehetségek jutnak eszükbe, mert tudják, részesei az alkotási folyamatnak. Ott érezhetik magukat a kék öblökben, a sziklára épült templomok tövében, a ragyogásban, hegytetkön, virágözönös lapályokon. Amikor decemberben a karácsonyfa körül álltunk és kint nem esett a hó, még megbocsátottuk, de aztán egész szünetben is feketék maradtak a dombok. Januárban minden zöldellt, szólt a madárdal, és a pataknál vígan tolta fel a vakond a földet, ezt már nem értettük. De amikor a Nagycsaládosok Egyesületének gyermekei eladták a Hókirálynt, egy kis zsákocskából hullott a gyerekek fejére a hó, mégis éreztük a mese csodáját. Köszönet

8 Szakállné Livinek és a gyerekeknek. Mi ez, ha nem a nyolcadik nap csodája? A Mackók köszöntése sem lett volna teljes Kelemenné nélkül, hiszen csodás mackó alakú csokitortával kedveskedett a gyerekeknek. Ilyen édes mackófalatot még nem ehettek, köszönjük. És örömöt okozott, amikor átvették a kerámia plaketteket, macikat, emléklapokat vagy kis mackós füzeteket Rozmanné Erzsikétl, Ulrichné Ágitól, Szarkáné Valikától, Urbánné Ildikótól, Patyiné Szilvitl, - a tanító nénik voltak a mackóhad számontartói, a játékmesterek. Milyen szerencsések ezek a gyerekek! Elkészült a gyerekkönyvtár felújítása, és a kicsik megannyi színes meseillusztrációval köszönték ezt meg. A különlegessége még az is, hogy három hatodikos fiú, Mrsán Tomi, Kégli Andris és Kriston Rafi rendezi a tárlatot a paravánokra. Válogattak a képek között, mértek, örültek k is az eredménynek. Mert elevenedjenek meg a mesék, hadd vágtasson a paripa, váljanak valóra az álmok, és nyerje el jutalmát a legkisebb királyfi, vagy szegénylegény! Ma már tudom, hogy a filmnek csak a címe volt fantasztikus, tartalma elég prózai. Ám mégis hiszem, hogy a hét 8. napja mégsem mentes a csodáktól. Óvári Zsuzsanna A Mackómúzeum ismét megnyílt! Macik ücsörögnek az ablakpárkányon, a szánkón egy szalmával tömött antik sárga mackó feszít, a polcokon is több száz játékmedve sorakozik. A karosszékbe ül macit, amikor ölébe ültette a 8 éves Adri, úgy nézett ki, mintha volna a játék, mert eltörpült a hatalmas mancsos alatt. Ölelni való apróságok, puha alvótársak, gondmegosztó komoly medvék - valamennyi, valaki kedves játéka. Nem nyúlik messzire a medvetörténelem, de az els játékmaci, az amerikai Teddy, jó ideje megünnepelhette 100. születésnapját. Az európai Steiff mackók fülibe, pedig 1902-ben ersítették be az eredetet bizonyító els gombot. MICIMACKÓ, akit meséjében Milne tett halhatatlanná, majd Disney rajzfilmjeivel világhírvé vált, most díszvendége az iskola 270. tárlatának. Piros trikója ott feszül méztl duzzadó pocakja felett, de biztos eszik a tortából, amin 80 gyertya hirdeti korát! Vendéglátója, egy hajdan jobb napokat látott kopott mackó. dörmögségét, még az els medve-nap eltt lelte lányom. A barna szalmás maci szakadtfül, egyetlen gombszeme lógott, és valakik piros cérnával varázsoltak újra orrot neki mert felismerték a viharvert jószágban a különlegességet. 11 éve az Iskolagalériában LOMOS mackó a házigazda. a hivatalos tavaszköszöntnk. Medve legyen a talpán, aki ebben a nyárias télben tudja, hogy kibújás, vagy bebújás? Lomos levelét a téli szünet után kapták kézhez a gyerekek, így hamarosan özönlött a mackórokonság Micimackó születésnapi ünnepségére. Mindegyiken kis biléta jelezte, hogy kinek a kedvence. A pénteki köszönt után plaketteket és emléklapokat kaptak a gazdik, akik mackómúzeumunkat gazdagították. Hagyományosan nyitotta kapuit a Medve-színpad: a Nagycsaládosok Egyesületének köszönhetjük az elbvöl Hókirályn mesejátékot, a Zengzet Zeneiskolásoknak a kedves muzikális gyerekeket, és Nemes Adrinak az Albert maciról szóló mesét, amely megkacagtatott minket. A Kelemen szülk ajándéka, a medve alakú torta osztatlan sikert aratott. Köszönet minden tanítónak és diáknak, hogy ilyen szeretettel vettek részt a játékban! Lomos híres vendége bejelenti, hogy 2008-ban mesemondó versenyre gyljenek a mackóbarátok. Úgy legyen brum-brum! Óvári Zs. FELHÍVÁS A Lábatlani Református Egyházközség Alapítványa tiszteletteljes kéréssel fordul Lábatlan adófizet állampolgáraihoz. Alapítványunk 1999 óta igyekszik támogatni hátrányos helyzet gyermekeket, családokat, ids embereket karácsonyán 80 ids embernek és 78 gyermeknek tudtunk karácsonyi ajándékot vásárolni Alapítványunk javára felajánlott támogatásokból. Évrlévre hozzájárulunk olyan szociálisan hátrányos helyzet gyermekek táborozási költségeihez, akiknek egyébként nem lenne lehetségük nyaralásra és szabadidejük hasznos eltöltésére óta rendszeresen segítjük erdélyi testvérgyülekezetünket, a székesi gyülekezetet és annak iskoláját is. Anyagi lehetségeinkhez mérten támogatjuk Lábatlan és a környék legrégibb épületének, a középkori eredet református templomnak felújítását, valamint környezetének rendbetételét. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával szíveskedjenek hozzájárulni Alapítványunk értékteremt munkájához. Alapítványunk neve: LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNYA Az Alapítvány Kuratóriuma Szeretettel várjuk vendégeinket 2007 március 10-én / szombat / 19-órakor kezdd NNAPI-BÁLRA Finom ételekkel, italokkal, éjjeli meglepetéssel várjuk kedves vendégeinket. A hangulatról Latorczai Árpi zenész gondoskodik. Várjuk Önöket a Belép 1000,- Ft/f Jegyek elvételben, az étteremben kaphatók. Érdekldni déleltt: egésznap: a 06-30/ as telefonszámon.

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

12 Tápiógyörgye 2007 március

12 Tápiógyörgye 2007 március 12 Tápiógyörgye 2007 március "# $% ) *+,,-,++./ 0 1 2 "% 3 4 4 5 1 1 1 ) $ *1 / "5% ) 5 *3 6 $ 5 $/ "# $# % "% *1 7/ 9 : : ") % # 2 2 +,,- +0 ; < ; < = 3 9 >? ) 7 : : @ A "% < 9 3 # B # C 1 B # C ) 6 D

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni!

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni! PÁLYÁZATI RLAP Balatonkenese Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport-és Idegenforgalmi Bizottságának kulturális, oktatási-és sporttámogatására kiírt pályázatához A pályázó szervezet azonosító adatai:

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben