Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang"

Átírás

1 NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri búcsú Ünnepélyes alkalomnak adott otthont a Gerenday Közösségi Ház, február 12-én. Testvérvárosunk, Rechnitz polgármestere, Saly József visszavonult tisztségébl, s nyugdíjas napjait tölti ez év január elsejétl. Lábatlan Város Képvisel-Testülete, ebbl az alkalomból búcsúzott a polgármester úrtól. A házigazdák nevében Török István polgármester Lábatlanért emlékplakettet, valamint egy, az 1956 ötvenedik évfordulójára emlékez érmét nyújtott át a kedves vendégnek. Saly Józsefet elkísérte a lábatlani ünnepségre felesége, Krisztina asszony, és utóda is, Rechnitz megválasztott polgármestere, Kenyeri Engelbert, aki köszöntötte a lábatlaniakat, és hangsúlyozta, hogy a két település közötti kapcsolatot is szívügyének tekinti és támogatja. A hangulatos estén megjelentek Lábatlan képviseli, intézményvezeti, másik testvértelepülésünk, Lábatlan intézményei megrendezték hagyományos farsangi báljaikat 2007-ben is. A jókedv bálokról néhány cikket közlünk a további oldalakon, itt pedig, ízelítül egy fotót, a Micimackó Óvoda gyermekeinek jelmezes mulatságáról. Március 15-e Legnagyobb nemzeti ünnepünkre 2007-ben is az ünnep napján emlékezünk meg. A Hsök terén fél tízkor, a Március 15-e téren fél tizenegykor várjuk a település polgárait az ünnepségre, a hagyományokhoz híven. Az ünnepségen az Arany János Általános Iskola diákjai szerepelnek, valamint a Hsök terén a Lábatlani Református Kórus tagjai is fellépnek. Kérjük városunk lakosait, jöjjenek el, ünnepeljünk együtt! Karva új polgármestere, Duka Gábor, alpolgármestere kíséretében és más meghívott vendégek, akik Lábatlan nemzetközi kapcsolatainak ersítésében közremködtek. Az ünnepi vacsorát a Bartos Kft szolgáltatta. Karván, a szlovákiai választások eredményeképpen új polgármestert választottak decemberben. A korábban hivatalban lév Tóth Tibor úr helyett Duka Gábor lett a falu vezetje. Tóth Tibor úrtól december végén köszönt el a lábatlani képvisel-testület. A szerkeszt Török István polgármester

2 Tájékoztató a képvisel-testület január havi rendkívüli, valamint február 13-ai ülésérl. A képvisel-testület januárban rendkívüli ülésen bejárást tartott az iskola két telephelyének helyszínein a fejlesztési lehetségekkel kapcsolatosan, döntés ezen az ülésen nem született. Elfogadta a képvisel-testület a távhszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét. Lábatlan Város Önkormányzati Képvisel Testületének 1 /2007. (I.12.) sz. rendelete a távhszolgáltatásról szóló 1/2004.(I.29.) sz. rendelet módosításáról 1. A 16/2006.(IX.12.)sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakban módosul: Havi díj M.egys. Ftési hdíj: Lakossági 1,2,3. épületek 142,2 Ft/lm 3 /hó Lakossági épületek 149,4 Ft/lm 3 /hó Melegvíz hdíj: Lakossági 607,5 Ft/vízm 3 Lakossági alapdíj: Csak ftési 44,7 Ft/lm 3 /hó Csak melegvíz 5,7 Ft/lm 3 /hó Együttes alapdíj 50,4 Ft/lm 3 /hó Társasházi alapdíj: Csak ftési 24,9 Ft/lm 3 /hó Csak melegvíz 5,7 Ft/lm 3 /hó Együttes alapdíj 30,6 Ft/lm 3 /hó Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tl kell alkalmazni. Schantzl Edit jegyz Török István polgármester A február havi ülésén a két ülés közötti tájékoztató után a következ napirendekben hoztak döntést a képviselk: Sor került az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Ennek eredményeképpen az elmúlt év költségvetési fösszege e Ft-ra emelkedett, ami e Ft növekedést jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A képviseltestület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését. Az idei évre tervezett bevételi fösszeg e Ft, ami a évi várható bevételi teljesítéshez képest 16 %-os csökkenést mutat (1. táblázat). A város oktatási és nevelési intézményeinek, valamint a Gondozási Központnak (volt Idsek Klubja) napi étkeztetésére vonatkozó térítési díj emelését a képviselk 7 %-ban határozták meg. Ennek megfelelen a térítési díjak a következk: Gyermekétkeztetés térítési díjai (Ft): Ebéd Menza Iskola Óvoda Gondozási Központban fizetend térítési díjak: Nyugdíj összeghatárok és fizetend összeg: Ftig 208 Ft, Ft-tól Ft-ig 245 Ft, Ft-tól Ft-ig 298 Ft, Ft-tól Ft-ig 315 Ft, Ft-tól Ft-ig 338 Ft, Ft-tól 355 Ft. A térítési díjak a 20 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák. A Gondozási Központban a szolgáltatási díjakat a képviseltestület nem módosította, tájékoztatásképpen a hatályban lév díjak a következk: Ebédhordási díj: 50.- Ft/nap Mosás: Ft/adag Gondozási díj: Ft/óra Módosította a képviseltestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. A közterület használati díjak és hirdetési díjak 6 %- kal emelkednek, január 1-jétl. A januári rendkívüli ülésen úgy döntött a képviseltestület, hogy a fejlesztend iskola kérdésében a februári rendkívüli ülésen dönt. A helyszíni bejárást megelzen még az elmúlt évben megkapták a képviselk a két iskola fejlesztésérl készített szakmai anyagot. Ezen a testületi ülésen napirendként szerepelt a fejlesztend iskola helyszínének kiválasztása. A testületi ülésen jelen voltak az Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola Szüli Munkaközösség tagjai is. Mindkét iskola fejlesztése mellett érvek, ellenérvek hangzottak el, a képviseltestület a döntést elhalasztotta a februári rendkívüli ülésre. A 3 éves kor alattiak napközbeni ellátásával, bölcsdei csoport kialakításának lehetségével is már az elmúlt évben is foglalkozott a testület. A Zeng Óvoda mellett mköd bölcsdei csoport létrehozását határozta el. A bölcsde az óvodával közös irányítás alatti többcélú, közös igazgatású intézményként, önálló szakmai egységként mködne. A bölcsdei csoport kialakítására várhatóan lesz pályázati lehetség, annak ismeretében dönt még a testület a csoport kialakításával kapcsolatosan. A helyi TV-t üzemeltet Elektro-Szolg-Kkt elterjesztette a Helyi Tv elfizetési díjainak módosítását. A csomagok elfizetési árait a testület az alábbiakban fogadta el. Szociális csomag: Ft, Basic csomag: Ft, Extra csomag: Ft. A testületi ülést megelz napon ünnepélyes keretek között átadtuk Josef Saly Rechnitz volt polgármesterének a testület által megítélt Lábatlanért Emlékplakett kitüntetést. Tájékoztatjuk a hírmondó olvasóit, mirl már bizonyára értesültek Gombai Dorottya lábatlani gyermek gyógykezelésére indult adománygyjtésbl február 15-ei idponttal Ft pénzösszeg érkezett az alapítvány számlájára. Tájékoztató a hóvirág védettségérl A hóvirág (Glandiolus nivalis) hazánk közkedvelt növénye. Sajnálatos módon a növény gyjtése napjainkra olyan méreteket öltött, amely a hazai populáció létét veszélyezteti, illetve genetikai elkorcsosulását okozhatja. Ezen okok miatt a hóvirág szeptemberében a fokozottan védett növény- és állatfajok közzétételérl szóló hazai rendelet (13/2001. (V.9. KöM rendelet)) listájára pénzben kifejezett egyedenkénti Ft-os értékkel. Annak érdekében, hogy a jöv generációi is megismerhessék ezt a kedves növényt, fogadjuk el hogy a tavaszi vadvirágoknak az eredeti élhelyükön kell díszelniük. Polgármesteri Hivata

3 Tájékoztató Tisztelt Lábatlaniak! A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány ezúton kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át helyi közösségi célok megvalósítására fordítsák! Anyagi segítségüket az alábbi célok megvalósításához kérjük: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is két alkalommal, várhatóan áprilisban és szeptemberben kerül sor a lomtalanításra, melynek során a szolgáltató térítésmentesen elszállítja a háztartásokban keletkez hulladékokat, nagyobb berendezési tárgyakat. A lomtalanítással egyidejleg veszélyes (gumiabroncs, akkumulátor, festékes- vegyszeres csomagolóanyag) és elektronikai hulladékgyjtés is megszervezésre kerül. A pontos idpontról a késbbiekben adunk tájékoztatást a honlapon, a hírmondón valamint a kábel tv-n keresztül. A lomtalanítás során nem szállítják el az építési törmeléket! Minden lábatlani háztartás évente egyszer jogosult 2 tonna építési törmeléket a nyergesújfalui hulladéklerakó telepen elhelyezni. A lerakáshoz szükséges igazolás a polgármesteri hivatalban igényelhet ügyfélfogadási napokon. A háztartásában keletkez többlet hulladékot, lomtalanítás kivételével csak a szolgáltató által kibocsátott zsákban szállítja el a szolgáltató hulladékszállítási napokon. A szolgáltató által kibocsátott 110 literes zsák a hivatal 9-es számú irodájában is megvásárolható 258 Ft-os áron. A hatályos jogszabályok értelmében, aki hulladékot hagy el, az hulladékgazdálkodási-bírsággal sújtható (mértéke esetenként Ft-ig terjedhet), valamint köteles az általa elhagyott hulladékot hulladéklerakóra szállítani. Kérünk mindenkit, hogy a köztisztasági elírásokat tartsa be! PH. Felhívás A gyógyszertárak ügyeleti rendje február 24-tl az alábbiak szerint változik. A négy közforgalmú gyógyszertár hetenkénti váltásban, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon, 8 órától 13 óráig ügyel az alábbi sorrendben: 1., Kék Írisz Gyógyszertár, Nyergesújfalu, Tompa M. u , Szent Miklós Gyógyszertár, Lábatlan, Zalka M. ltp , Kígyó Gyógyszertár, Bajót, Kossuth L. u. 122/a. 4., Borostyán Gyógyszertár, Tát, Kossuth L. u. 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos szociális helyzetek, a természet- és környezetvédelem, a helyi nemzeti hagyományok megrzése, a szabadidsport, a kultúra, mveldés, a népegészségügy támogatása. Kiemelt céljaink 2007-re: Civil szervezetek anyagi támogatása. Óvodások, sérült gyermekek, idsek kirándulásának, nekik szóló rendezvények megrendezésének anyagi támogatása, számítógép vásárlása egy hátrányos helyzet, kiemelked képesség általános iskolás részére. A beérkezett támogatásokat nyílt pályázat kiírásával és a beérkezett pályázatok értékelésével osztjuk el, amelyrl folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Az alapítvány adószáma: Neve: Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Eddigi támogatóinknak ezúton mondunk köszönetet és bízunk benne, hogy mind többen támogatják alapítványunkat azért, hogy közösségi céljaink megvalósítását anyagilag segítsék. Támogatásukat a Rendelkez nyilatkozat kivágásával, és a tudnivalók szerinti felhasználásával juttathatják el hozzánk! Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Kuratóriuma RENDELKEZ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Tudnivalók: A nyilatkozatot tegye szabvány postai borítékba, amelyen tüntesse fel az ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét. Aki önadózó az a lezárt borítékot helyezze el az adóbevallási csomagban, akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, a lezárt borítékot adja le a munkáltatójánál!

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány pályázatot hirdet az alapítvány alapító okiratában foglalt célkitzések megvalósítására. Az alapító okiratban rögzített célkitzések: A nagyközség szociális és kulturális helyzetének javítása. Gyermek és ifjúságvédelemmel és az oktatással összefügg társadalmi feladatok megvalósítása. Az épített és természetes környezet megóvása, szebbé tétele. Helyi és nemzeti hagyományok ápolása. Helyi sportolási lehetségek támogatása. A bnmegelzési társadalmi feladatok megoldásának segítése. Pályázatot a nagyközségben mköd civil szervezetek, egyesületek, közösségek nyújthatnak be. A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó nevét címét, az egyesület, közösség rövid bemutatását, a megvalósítandó tevékenység pontos leírását hozzávetleges költségét, az igényelt támogatás összegét. A megpályázható támogatás legfeljebb ,- Ft A pályázat benyújtásának határideje: március 23. Cím: Polgármesteri Hivatal Lábatlan, József A. út 60. A kiosztandó támogatás teljes összege: ,- Ft, amely a magánszemélyek közcélú felhasználásra felajánlott SZJA 1%-ból, valamint az önkormányzat támogatásából áll. A pályázat értékelésérl minden pályázót levélben értesítünk. Az alapítvány kuratóriuma LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A GERECSEHÁTI HEGYKÖZSÉG március 15-én /csütörtökön/ tartja LÁBATLANI BOR ÉS PÁLINKA VERSENYÉT A verseny helyszíne a Gerenday Ház! Az értékelés zárt, kezdés idpontja 10-óra. Eredményhirdetés aznap, 17-órakor! Nevezési feltételek. Minták leadása: március 13-án / kedd / óráig a Gerenday Házban. Részt vehetnek: - Lábatlan, Karva, Rechnitz és a szomszéd települések lakosai, és lábatlani pincével vagy szlvel rendelkez borászok. - Minta fajtánként: 2 üveg bor 0,75 literes boros palackban. - Minta fajtánként: 1 üveg pálinka 0,33 literes palackban. A leadott mintán fel kell tüntetni: - nevez nevét, címét - Bor/pálinka fajtáját, színét - jellegét / száraz, félszáraz, félédes, száraz / - évjáratát - termhelyét - saját vagy vásárolt szl. Nevezési díj hegyközségi tagnak 500,-Ft Nem hegyközségi tagnak : 600,-Ft Eredményhirdetést követen a leadott borok a helyszínen elfogyaszthatók. Baráti beszélgetések hangulatát növelve igény szerint Marhapörköltet tálalunk fel. Vacsora ára 900,- Ft/f mely a minta leadásakor igényelhet. FELHÍVJUK a borászok figyelmét, hogy a hegyközség választmányának döntése értelmében a hegyközségi borversenyen csak a helyi borversenyeken indult borokkal és igazolással rendelkez nevezk vehetnek részt! / Hegyközségi borverseny helyszíne: Bajna április 07. /Minden bortermelnek eredményes szereplést kíván a Gerecseháti Hegyközség Vezetsége. KARVÁN A BORVERSENY IDPONTJA 2007 MÁRCIUS 10 / SZOMBAT! LÁBATLANI INDULÓKAK NEVEZÉSI DIJ NINCS. MINTÁK LEADÁSA KARVÁN PÉNTEKEN DU ÓRÁIG VAGY LÁBATLANON A HULLÁM VENDÉGLBEN PÉNTEK 14-ÓRÁIG. Eredményhirdetés 10-én 17-órakor, vacsora / 100-korona v. 700,- Ft /ért igényelhet. Bartos Kálmán hegybíró

5 Egy sikeres lábatlani fiatal Dudás Ádámmal beszélgettünk, aki ma az egyik legsikeresebb lábatlani sportembernek tekinthet. Fiatal kora ellenére szép elismerések birtokosa, s bár a szakma már felfigyelt rá, sportkarrierjének még az elején jár. Riportunk apropóját az is adhatta volna, hogy Ádám éppen most volt 18 éves, mégsem ez az igazi oka az alábbi beszélgetésnek, hanem az, hogy néhány hete vette át legfrissebb kupáját, s egy-két hét múlva pedig Barcelonában találkozhatunk vele, ha épp arra járunk. - A Gyri-ETO-ban játszol. Hogy érzed magad? - Igen, a csapat támadó-középpályás játékosa vagyok. Nyáron lesz egy éve annak, hogy a felntt csapatban játszhatok. Jól érzem magam, szeretem a klubot. Hamarosan kezdjük a tavaszi idényt az els szezonnyitó mérkzéssel. Úgy érzem jól sikerült a felkészülés, sikerült beilleszkednem a csapatba. - Úgy tudom, hogy nagyhír külföldi klubok is felfigyeltek már rád. - Valóban, próbajátékon vehettem részt az Arsenal és a Tottenham angol csapatoknál. A néhány hetes angliai tartózkodás nagy élményt jelentett nekem, más a környezet, sokkal több a focirajongó, mint nálunk. Alkalmam volt egy kicsit Londont is megismerni, körbevittek minket a városban, nagyon tetszett. - Hogyan tudod a tanulást az élsporttal összeegyeztetni? - Magántanuló vagyok, a gimnázium harmadik osztályát végzem. Célom az érettségi vizsga sikeres letétele, utána szeretnék fiskolára járni. A napi programom elég feszes, hiszen napi két edzésen veszek részt, a hétvégeken jönnek a bajnoki mérkzések, és még tanulni is kell. - Hogy indult a te futballista pályád? - Ötéves koromtól 12 éves koromig Lábatlanon fociztam. Ekkor kerültem Gyrbe, s ma az NB-I-ben játszom. Lehetségem volt arra is, hogy korosztályos válogatottként az U 19 bajnokság Eb selejtezjén is részt vehettem, és az U 21 korosztályos olimpiai válogatott egyhetes edztáborában is ott lehettem. Célként fogalmaznám meg talán, hogy a magyar válogatott tagja lehessek egyszer. - Úgy tudom, a húgod is sportol. - Dóri szintén az ETO sportolója, a kézilabda csapat serdül korosztályában játszik. Mindketten kollégisták vagyunk, így tudunk segíteni egymásnak. - Öröm azt látni, hallani, hogy közöttünk él fiatalok sikeresek, viszik valamire. Rajtad is a komolyság jelei mutatkoznak korod ellenére. Mi adta nektek az ösztönzést az sporthoz, mi miatt csináljátok ilyen komolyan? - Talán a szüli példa is jó volt, hiszen apu focizott, anyu meg kézilabdázott, k mindenben segítettek és segítenek most is. Támogatták elképzeléseinket. Emellett a játék öröme az, ami egy bels mozgatórugó. - Beszéljünk most már azokról az elismerésekrl, amelyekkel kitüntettek téged decemberében kaptam meg a Fehér Miklós díjat, amit a klub, legtöbbet fejld játékosának szoktak adni. Nagyon büszke voltam rá február elején a Gyri Sportcsillagok Emlékét Gyjt Alapítvány kupáját kaptam meg, és éppen most fogom átvenni középiskolám díját, mert az év focistájának választottak meg. - A te eddigi életed sok szempontból példa lehet a lábatlani tizenévesek, a mai általános iskolások számára. Mit üzensz nekik, hogyan kerülhetnek egy olyan, vagy egy hasonlóan sikeres pályára, mint amilyen a tied? - Mindenképpen fontos az akarater és a kitartás a cél megvalósításához. Koncentrálni kell a feladatra, és csak arra, ami éppen elttünk áll. Fontosnak tartom az alázatot, minden kritikát és bírálatot el kell fogadni, mert ezek a fejldésünket és elrehaladásunkat szolgálják. Fontos annak a szeretete amit csinálunk, és fontos az egészséges életmód is. Azt hiszem, az élsportban vonzó a siker, az öröm, amit az ember megél a játék közben, és vonzóak az anyagi lehetségek is. Azt üzenem, bízzanak magukban. - Gratulálok sikereidhez, és elismeréseidhez. Szerkesztségünk nevében kívánok további szép eredményeket és sok örömöt a játékban. - Köszönöm. Naszák István Gyertek gyerekek, ki focizni szeret! Toborzó A Lábatlani Egyetértés Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztálya várja az ben született gyerekek jelentkezését! Aki szeret jó társaságban sportolni, focizni, annak köztünk a helye! Érdekldni lehet Ifj. Khéner László utánpótlásedznél, Tel.: Szeretettel várjuk a serdül csapatunkba is az ban született gyerekeket jelentkezését! Érdekldni lehet Ifj. Khéner Lászlónál vagy Balogh József serdüledznél a számon.

6 A remény sosem hal meg Kína lehet, hogy közel van? Van egy kislány. Van egy betegsége. Van egy segít közösség. Van egy ország. Távirati stílusban így lehetne összegezni a közelmúlt népszer szlogenjeit felhasználva - azt a mélyen megható személyes sorsot, amit egy lábatlani család napjainkban átél. Sokan olvashattuk már a hírt, sokunkhoz eljutott: Gombai Dórikának segítségre van szüksége. Születésekor oxigén hiány lépett fel, aminek következtében visszamaradt fejldése. A kislány 5 éves koráig nem beszélt. Gondolkodása, képességei nem úgy fejldtek, mint hasonló korú társainak. A televízióban 2006 novemberében egy msor volt látható a Kínában folyó ssejt átültetésekrl. A Gombai család, mint utolsó mentsvárba kapaszkodott ebbe a lehetségbe. Bár a hazai orvostársadalom jelents része szkeptikusan áll a gyógyítás eme új és még nem elterjedt gyakorlatával szemben, a család úgy érzi, minden meg kell tenni, a gyermek gyógyításáért, amit csak lehet. Ezt a történetet akartuk egy kicsit körül járni, így kerestük fel Gombainé Mátyási Máriát. - Hogyan kezddött az összefogás? - Tulajdonképpen nem mai kelet. A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány úgy négy éve vásárolt egy stimuláló gépet, amit használatra nekünk átadott. Hiszem, és tudom, hogy ennek a gépnek a használata jelents változásokat idézett el. Gyermekünk fejldése felgyorsult. A novemberi televízió msor után Tölgyesi Csilla közvetítésével megint csak az alapítvány volt, aki az els segítséget nyújtotta, hiszen számlaszámot nyitott Dórika gyógyulásának ügyében, ezzel is felkarolva ügyünket. Köszönöm Dinnyés István képvisel úrnak segítségét, aki az alapítvány kuratóriumának elnöke. A Petfi Sándor Általános Iskola pedagógus közössége is összefogott értünk, a tanárok pénzadományai talán elsként érkeztek a számlára. Azóta több lábatlani cég utalt át pénzt, jelenleg mintegy 807 ezer forint gylt össze ezen a számlán. - Mennyire van szükség? - Sajnos jóval többre, 3,7 millió Ft-ba kerül a kezelés, ehhez még dollár egyéb kiadással kell számolni, és még a repüljegyek árával. Elzetes felmérés alapján Dórikának két kezeléssorozatra van szüksége, ezért kéréssel fordultam az országgylés elnökéhez, Szili Katalinhoz, és a parlamenti pártokhoz, segítségüket kérve. Ezen kívül levelet írtam Meggyes Tamásnak, Esztergom polgármesterének is. Az országgylés elnökének hivatala bíztató választ küldött: azt ígérték, keresik a lehetségeket a segítségnyújtáshoz, és minden parlamenti frakció részére továbbították kérésünket. Esztergom városa 200 ezer forint támogatásról biztosított bennünket, és a város polgármestere 150 jól prosperáló cégnek juttatta el kérésünket. Nagyon bízunk a sikerben. Közben Lábatlan város vezeti is új támogatási formákkal igyekeznek támogatást nyerni a gyógyuláshoz: a Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány emelt díjas telefonszámot hozott létre az Invitelnél, hogy ezen az úton is támogathassák lakótársaink célunkat. - Mibl áll ez a kezelés? - Néhány napos kivizsgálás után egy 28 napos terápia veszi kezdetét, amikor négyszer tízmillió ssejtet ültetnek be Dórikába. Több gyógyuló, javuló beteget személyesen ismerünk, ezért nagy a bizodalmunk a módszerben. Természetesen nem csodát várunk, de jelents javulásban bízunk. A beavatkozást végz kínai orvos-küldöttség itt járt Magyarországon, mert szeretnének kiépíteni egy európai központot, ennek egyik lehetséges helyszíne lehet Magyarország. A további döntés a kormányzat kezében van. Mi jelenleg várjuk a meghívólevelet, ha megjött, intézzük a vízumot, és keressük a legolcsóbb repüljegyet. Persze közben a pénznek is meg kellene lennie. Nagyon eltökélt vagyok. Bízom a sikerben. Ha létrejönne egy európai központ, ez nekünk is nagy könnyebbséget jelentene, mert a második kezelés sorozatot már itthon, vagy egy közeli országban folytathatnánk. - szintén remélem, hogy vállalkozásuk sikerrel jár, sok szerencsét önöknek, kívánom, hogy teljesüljön az álmuk, és eredményes legyen az útjuk, Dórika gyógyuljon meg. - Köszönöm, nagyon reménykedem benne, hogy így lesz. (A szerkesztség megjegyzése: A 24 óra február 19-i számában az Áprilisban utazhatnak Kínába? cím cikkben némi csúsztatással jelent meg az a felhívás, amelyik az emelt díjas telefonszám hívásáról szól, mert a 24 óra megfogalmazásában az olvasók azt hihették, hogy az Invitel Zrt. támogatja ezzel az akcióval Dórika gyógyulását. Helyreigazításként leírjuk, hogy a Lábatlan Nagyközség Céljaiért Alapítvány kezdeményezésére indult ez az akció, az alapítvány szerzdést kötött a kommunikációs céggel, Dórika megsegítésére. ) Naszák István Adománygyjtés Dórikának Már többször olvashattak a lábatlani Gombai Dóriról, akinek a gyógykezelése 10 millió Ft-ba kerül. Alapítványunk a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány gyjtést kezdeményezett a gyógykezelés támogatására. Az Invitel Rt. Körzetébl az alábbi telefonszám felhívásával segíthetnek a leggyorsabban a kislányon. Kérjük hívja a es telefonszámot. (a hívás díja: 240 Ft+Áfa) (A szám mobiltelefonról és nem Invitel Rt-hez nem tartozó körzetbl nem hívható) Minden hívás 240 Ft-tal járul hozzá a kislány gyógykezeléséhez. Segítségüket elre is köszönjük! Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány TÁNCHÁZ március 3-án, szombaton, szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyókat soron következ táncházunkba, a Kamberekbe. Élzenével és jó társasággal várjuk a kilátogatókat! Gerecse Tájvéd Egyesület

7 Januári Arany -os hírek Színházban jártunk Január 10-én drámacsoportunk immáron harmadik bérletes eladását tekintette meg a tatai Magyary Zoltán Mveldési Ház szervezésében. Lázár Ervin A Négyszöglet Kerek Erd cím meséjét a Fnix Színház fiatal színészei álmodták színpadra. A véletlen mve volt, hogy az eladás a csodás mesemondó temetésének a napján volt. Mi ezzel adóztunk Lázár Ervin emlékének. Így sikerült méltó tisztelettel búcsúznunk a nagyszer szerztl. A csoport két tanára, Molnár Éva és jómagam még két eladás megtekintését tervezi az idei tanévben 23 tanulójával. Már az elz évadban is bérletesek voltunk. Tavaly az ötödik eladást a Nemzeti Színházba szerveztük. Az idén ötödik eladásként reményeink szerint a felújított Jászai Mari Színházba látogatunk el. Kovácsné Jószai Irén drámapedagógus Pályaválasztás Választottál már? Ez a kérdés foglalkoztatta a 8. évfolyamos diákjaink legnagyobb részét, az új év els hónapjában. Nehéz volt a választás a középiskolák közül, hiszen az elkövetkez négy-öt évrl kell döntést hozni gyereknek és szülnek egyaránt. Iskolánkban az osztályfnöki órákon is állandó téma volt a továbbtanulás. Az idén több középiskola pályaválasztási felelse személyesen is eljött hozzánk bemutatni iskoláját. Többek között a komáromi Kempelen Farkas és a tatai Bláthy Ottó Középiskolák igazgatóhelyettesei ajánlották intézményeiket diákjaink figyelmébe. Az elz években mindkét középiskola vezet helyet foglalt el a jelentkezési lapokon. A január 9-én tartott pályaválasztási szüli értekezletünkön pedig a Szalézi Irinyi és a Jávorka Sándor Középiskola képviseli tájékoztatták a szülket az intézményeikben folyó munkáról, lehetségekrl. Reméljük, minden végzs nyolcadikosunknak sikerült megtalálni a számára legmegfelelbb intézményt, melyben szeptembertl immár kilencedikesként folytathatja tanulmányait. Horváth Ágnes, pályaválasztási felels Mvészeti bemutató az Aranyban január 17-én került sor az Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola mvészeti osztályainak féléves bemutató eladásaira. Az eladást a modern- és kortárstánc tanszak tanulói nyitották meg. A táncok bemutatása eltt tanáruk, Salik Zoltán tájékoztatta a szülket félévi munkájukról. Az els táncot a kisebb tanulók mutatták be, akik a Madagaszkár cím film zenéjére készült koreográfiát adták el nagy izgalommal, de igen lelkesen. Ezután a nagyobbak következtek. k már egy érettebb, komolyabb technikai tudást igényl koreográfiát valósítottak meg egy mai sláger zenéjére. Az eladás második részében a dráma- és színjáték tanszak tanulói mutatkoztak be, Kovácsné Jószai Irén tanárn vezetésével egy érdekes beszédgyakorlat órán vehettünk részt. A beszédgyakorlat tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához. A bemutató órán lazító és koncentrációs gyakorlatokat, fejleszt beszédtechnikai játékokat, kreativitást igényl feladatmegoldásokat láthattunk. A tanszak tanulói ezután Molnár Éva tanárn irányításával mozgásgyakorlat órát mutattak be. Ennek a tantárgynak a célja, hogy a tanulók speciális mozgásos feladatok, illetve koncentrációt és kondíciót fejleszt gyakorlatok révén felkészüljenek egy bemutató eladásra. A harmadik részben ismét a táncosok következtek mazsorett bemutatóval. Vezetjük Staudingerné Kecskeméti Éva. A gyerekek itt is két csoportban tanulnak, ezért két koreográfiát láthattunk tlük. Az elsévesek csak néhány hete tanulják a mazsorett bot használatát, de már így is ügyes forgatásokat láthattunk tlük. A másodévesek összehangolt, látványos eladást tartottak a szép számban összegylt szülknek, nagyszülknek, iskolatársaknak. A gyerekek nem sokáig pihentek, hiszen a tanórák folytatódnak és a 2. Városi Ki mit tud rendezvényen ismét megmérettették magukat. Reméljük, a bemutatón részt vev szülknek tetszett, amit láttak, és eredményesnek ítélik a mvészeti iskolában végzett munkát. Urbánné Titter Gabriella mvészeti tagozatvezet A hét 8. napja Ezt a címet a filmfesztivál új alkotásai között olvastam, és megragadta a képzeletem. Vajon milyen titokzatos és különleges dolgok történhetnek a nyolcadik napon? (Ez amolyan május 40?) Úgy képzelem ide sorolhatók mindazok a megmagyarázhatatlan jó dolgok, amire nem számítunk, és mégis bekövetkeznek. Amelyek örömet okoznak, és emlékezünk rá a hét többi napján is. Ilyen az, amikor Molnár László és fia, Attila 40 színes fotóját mutatjuk be az Iskolagalériában. Az selemek sorozatot a gyerekek nem csak megnézik, de mért módon vizsgálgatják. két apró, nap formájú jel van a kezükben, és hosszasan fontolják, hogy melyik képre adják szavazatukat. Címeket adományoznak, és mindig új lehetségek jutnak eszükbe, mert tudják, részesei az alkotási folyamatnak. Ott érezhetik magukat a kék öblökben, a sziklára épült templomok tövében, a ragyogásban, hegytetkön, virágözönös lapályokon. Amikor decemberben a karácsonyfa körül álltunk és kint nem esett a hó, még megbocsátottuk, de aztán egész szünetben is feketék maradtak a dombok. Januárban minden zöldellt, szólt a madárdal, és a pataknál vígan tolta fel a vakond a földet, ezt már nem értettük. De amikor a Nagycsaládosok Egyesületének gyermekei eladták a Hókirálynt, egy kis zsákocskából hullott a gyerekek fejére a hó, mégis éreztük a mese csodáját. Köszönet

8 Szakállné Livinek és a gyerekeknek. Mi ez, ha nem a nyolcadik nap csodája? A Mackók köszöntése sem lett volna teljes Kelemenné nélkül, hiszen csodás mackó alakú csokitortával kedveskedett a gyerekeknek. Ilyen édes mackófalatot még nem ehettek, köszönjük. És örömöt okozott, amikor átvették a kerámia plaketteket, macikat, emléklapokat vagy kis mackós füzeteket Rozmanné Erzsikétl, Ulrichné Ágitól, Szarkáné Valikától, Urbánné Ildikótól, Patyiné Szilvitl, - a tanító nénik voltak a mackóhad számontartói, a játékmesterek. Milyen szerencsések ezek a gyerekek! Elkészült a gyerekkönyvtár felújítása, és a kicsik megannyi színes meseillusztrációval köszönték ezt meg. A különlegessége még az is, hogy három hatodikos fiú, Mrsán Tomi, Kégli Andris és Kriston Rafi rendezi a tárlatot a paravánokra. Válogattak a képek között, mértek, örültek k is az eredménynek. Mert elevenedjenek meg a mesék, hadd vágtasson a paripa, váljanak valóra az álmok, és nyerje el jutalmát a legkisebb királyfi, vagy szegénylegény! Ma már tudom, hogy a filmnek csak a címe volt fantasztikus, tartalma elég prózai. Ám mégis hiszem, hogy a hét 8. napja mégsem mentes a csodáktól. Óvári Zsuzsanna A Mackómúzeum ismét megnyílt! Macik ücsörögnek az ablakpárkányon, a szánkón egy szalmával tömött antik sárga mackó feszít, a polcokon is több száz játékmedve sorakozik. A karosszékbe ül macit, amikor ölébe ültette a 8 éves Adri, úgy nézett ki, mintha volna a játék, mert eltörpült a hatalmas mancsos alatt. Ölelni való apróságok, puha alvótársak, gondmegosztó komoly medvék - valamennyi, valaki kedves játéka. Nem nyúlik messzire a medvetörténelem, de az els játékmaci, az amerikai Teddy, jó ideje megünnepelhette 100. születésnapját. Az európai Steiff mackók fülibe, pedig 1902-ben ersítették be az eredetet bizonyító els gombot. MICIMACKÓ, akit meséjében Milne tett halhatatlanná, majd Disney rajzfilmjeivel világhírvé vált, most díszvendége az iskola 270. tárlatának. Piros trikója ott feszül méztl duzzadó pocakja felett, de biztos eszik a tortából, amin 80 gyertya hirdeti korát! Vendéglátója, egy hajdan jobb napokat látott kopott mackó. dörmögségét, még az els medve-nap eltt lelte lányom. A barna szalmás maci szakadtfül, egyetlen gombszeme lógott, és valakik piros cérnával varázsoltak újra orrot neki mert felismerték a viharvert jószágban a különlegességet. 11 éve az Iskolagalériában LOMOS mackó a házigazda. a hivatalos tavaszköszöntnk. Medve legyen a talpán, aki ebben a nyárias télben tudja, hogy kibújás, vagy bebújás? Lomos levelét a téli szünet után kapták kézhez a gyerekek, így hamarosan özönlött a mackórokonság Micimackó születésnapi ünnepségére. Mindegyiken kis biléta jelezte, hogy kinek a kedvence. A pénteki köszönt után plaketteket és emléklapokat kaptak a gazdik, akik mackómúzeumunkat gazdagították. Hagyományosan nyitotta kapuit a Medve-színpad: a Nagycsaládosok Egyesületének köszönhetjük az elbvöl Hókirályn mesejátékot, a Zengzet Zeneiskolásoknak a kedves muzikális gyerekeket, és Nemes Adrinak az Albert maciról szóló mesét, amely megkacagtatott minket. A Kelemen szülk ajándéka, a medve alakú torta osztatlan sikert aratott. Köszönet minden tanítónak és diáknak, hogy ilyen szeretettel vettek részt a játékban! Lomos híres vendége bejelenti, hogy 2008-ban mesemondó versenyre gyljenek a mackóbarátok. Úgy legyen brum-brum! Óvári Zs. FELHÍVÁS A Lábatlani Református Egyházközség Alapítványa tiszteletteljes kéréssel fordul Lábatlan adófizet állampolgáraihoz. Alapítványunk 1999 óta igyekszik támogatni hátrányos helyzet gyermekeket, családokat, ids embereket karácsonyán 80 ids embernek és 78 gyermeknek tudtunk karácsonyi ajándékot vásárolni Alapítványunk javára felajánlott támogatásokból. Évrlévre hozzájárulunk olyan szociálisan hátrányos helyzet gyermekek táborozási költségeihez, akiknek egyébként nem lenne lehetségük nyaralásra és szabadidejük hasznos eltöltésére óta rendszeresen segítjük erdélyi testvérgyülekezetünket, a székesi gyülekezetet és annak iskoláját is. Anyagi lehetségeinkhez mérten támogatjuk Lábatlan és a környék legrégibb épületének, a középkori eredet református templomnak felújítását, valamint környezetének rendbetételét. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával szíveskedjenek hozzájárulni Alapítványunk értékteremt munkájához. Alapítványunk neve: LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNYA Az Alapítvány Kuratóriuma Szeretettel várjuk vendégeinket 2007 március 10-én / szombat / 19-órakor kezdd NNAPI-BÁLRA Finom ételekkel, italokkal, éjjeli meglepetéssel várjuk kedves vendégeinket. A hangulatról Latorczai Árpi zenész gondoskodik. Várjuk Önöket a Belép 1000,- Ft/f Jegyek elvételben, az étteremben kaphatók. Érdekldni déleltt: egésznap: a 06-30/ as telefonszámon.

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni!

PÁLYÁZATI RLAP. Kérjük, hogy a pályázati rlapot írógéppel, vagy olvasható, nyomtatott betvel szíveskedjenek kitölteni! PÁLYÁZATI RLAP Balatonkenese Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport-és Idegenforgalmi Bizottságának kulturális, oktatási-és sporttámogatására kiírt pályázatához A pályázó szervezet azonosító adatai:

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

12 Tápiógyörgye 2007 március

12 Tápiógyörgye 2007 március 12 Tápiógyörgye 2007 március "# $% ) *+,,-,++./ 0 1 2 "% 3 4 4 5 1 1 1 ) $ *1 / "5% ) 5 *3 6 $ 5 $/ "# $# % "% *1 7/ 9 : : ") % # 2 2 +,,- +0 ; < ; < = 3 9 >? ) 7 : : @ A "% < 9 3 # B # C 1 B # C ) 6 D

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

2 Tápiógyörgye 2008 július

2 Tápiógyörgye 2008 július 2 Tápiógyörgye 2008 július #$ % & ' ( ' ) $ % & ), &-./ $ 0 '' 1' 2 3 ) 1 1 4 0 5)) 6 7 - # - # 7#.&- #% - 8 9 ) % - % % &:; ' % 8% 9 $ ' %'% ')# -# ' < = ) #% ' #' '# % & $ #) > $% # #% ## #5 # $ 6 %

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tisztelt érdeklődő Hölgy ill. Úr!

Tisztelt érdeklődő Hölgy ill. Úr! Tisztelt érdeklődő Hölgy ill. Úr! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket érdeklődéséve. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az Opál Nyugdíjas Apartman házba történő esetleges beköltözésével kapcsolatban. E

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Javaslat a 2008. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány "Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. " Benjamin Elijah Mays 2011. március- május

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. (Bethlen Gábor)

Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. (Bethlen Gábor) Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. (Bethlen Gábor) Bevétel-kiadás részleteit a 2011-es közhasznúsági jelentésben lesz olvasható amit 2012. május 20-ig teszünk közzé.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 014/015 A Köznevelési törvény (NKT 011/190) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 62/2010.11.18. A határozati javaslat elfogadásához egyszerû többség szükséges. Elõterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben Cím: Kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás, erdei iskola, a Nivegy-völgyben Kiíró: Nivegy-völgyi IfiSzálló Határid : Folyamatos Érvényes: 2014. 05. 31. Tárgymutató: nyári táborozás, erdei iskola,

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 1.Célja: Második alkalommal került kiírásra - 5 korosztályban - a Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2014. év

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével!

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével! Kedves Tagtársunk! A 2015. március 22-én megrendezett közgyűlésen az MHE vezetőségében teljes tisztújításra került sor, az előző vezetőség és ellenőrző bizottság lemondott és helyettük új vezető tisztségviselők

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben