Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang"

Átírás

1 NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri búcsú Ünnepélyes alkalomnak adott otthont a Gerenday Közösségi Ház, február 12-én. Testvérvárosunk, Rechnitz polgármestere, Saly József visszavonult tisztségébl, s nyugdíjas napjait tölti ez év január elsejétl. Lábatlan Város Képvisel-Testülete, ebbl az alkalomból búcsúzott a polgármester úrtól. A házigazdák nevében Török István polgármester Lábatlanért emlékplakettet, valamint egy, az 1956 ötvenedik évfordulójára emlékez érmét nyújtott át a kedves vendégnek. Saly Józsefet elkísérte a lábatlani ünnepségre felesége, Krisztina asszony, és utóda is, Rechnitz megválasztott polgármestere, Kenyeri Engelbert, aki köszöntötte a lábatlaniakat, és hangsúlyozta, hogy a két település közötti kapcsolatot is szívügyének tekinti és támogatja. A hangulatos estén megjelentek Lábatlan képviseli, intézményvezeti, másik testvértelepülésünk, Lábatlan intézményei megrendezték hagyományos farsangi báljaikat 2007-ben is. A jókedv bálokról néhány cikket közlünk a további oldalakon, itt pedig, ízelítül egy fotót, a Micimackó Óvoda gyermekeinek jelmezes mulatságáról. Március 15-e Legnagyobb nemzeti ünnepünkre 2007-ben is az ünnep napján emlékezünk meg. A Hsök terén fél tízkor, a Március 15-e téren fél tizenegykor várjuk a település polgárait az ünnepségre, a hagyományokhoz híven. Az ünnepségen az Arany János Általános Iskola diákjai szerepelnek, valamint a Hsök terén a Lábatlani Református Kórus tagjai is fellépnek. Kérjük városunk lakosait, jöjjenek el, ünnepeljünk együtt! Karva új polgármestere, Duka Gábor, alpolgármestere kíséretében és más meghívott vendégek, akik Lábatlan nemzetközi kapcsolatainak ersítésében közremködtek. Az ünnepi vacsorát a Bartos Kft szolgáltatta. Karván, a szlovákiai választások eredményeképpen új polgármestert választottak decemberben. A korábban hivatalban lév Tóth Tibor úr helyett Duka Gábor lett a falu vezetje. Tóth Tibor úrtól december végén köszönt el a lábatlani képvisel-testület. A szerkeszt Török István polgármester

2 Tájékoztató a képvisel-testület január havi rendkívüli, valamint február 13-ai ülésérl. A képvisel-testület januárban rendkívüli ülésen bejárást tartott az iskola két telephelyének helyszínein a fejlesztési lehetségekkel kapcsolatosan, döntés ezen az ülésen nem született. Elfogadta a képvisel-testület a távhszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét. Lábatlan Város Önkormányzati Képvisel Testületének 1 /2007. (I.12.) sz. rendelete a távhszolgáltatásról szóló 1/2004.(I.29.) sz. rendelet módosításáról 1. A 16/2006.(IX.12.)sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakban módosul: Havi díj M.egys. Ftési hdíj: Lakossági 1,2,3. épületek 142,2 Ft/lm 3 /hó Lakossági épületek 149,4 Ft/lm 3 /hó Melegvíz hdíj: Lakossági 607,5 Ft/vízm 3 Lakossági alapdíj: Csak ftési 44,7 Ft/lm 3 /hó Csak melegvíz 5,7 Ft/lm 3 /hó Együttes alapdíj 50,4 Ft/lm 3 /hó Társasházi alapdíj: Csak ftési 24,9 Ft/lm 3 /hó Csak melegvíz 5,7 Ft/lm 3 /hó Együttes alapdíj 30,6 Ft/lm 3 /hó Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tl kell alkalmazni. Schantzl Edit jegyz Török István polgármester A február havi ülésén a két ülés közötti tájékoztató után a következ napirendekben hoztak döntést a képviselk: Sor került az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Ennek eredményeképpen az elmúlt év költségvetési fösszege e Ft-ra emelkedett, ami e Ft növekedést jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A képviseltestület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését. Az idei évre tervezett bevételi fösszeg e Ft, ami a évi várható bevételi teljesítéshez képest 16 %-os csökkenést mutat (1. táblázat). A város oktatási és nevelési intézményeinek, valamint a Gondozási Központnak (volt Idsek Klubja) napi étkeztetésére vonatkozó térítési díj emelését a képviselk 7 %-ban határozták meg. Ennek megfelelen a térítési díjak a következk: Gyermekétkeztetés térítési díjai (Ft): Ebéd Menza Iskola Óvoda Gondozási Központban fizetend térítési díjak: Nyugdíj összeghatárok és fizetend összeg: Ftig 208 Ft, Ft-tól Ft-ig 245 Ft, Ft-tól Ft-ig 298 Ft, Ft-tól Ft-ig 315 Ft, Ft-tól Ft-ig 338 Ft, Ft-tól 355 Ft. A térítési díjak a 20 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák. A Gondozási Központban a szolgáltatási díjakat a képviseltestület nem módosította, tájékoztatásképpen a hatályban lév díjak a következk: Ebédhordási díj: 50.- Ft/nap Mosás: Ft/adag Gondozási díj: Ft/óra Módosította a képviseltestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. A közterület használati díjak és hirdetési díjak 6 %- kal emelkednek, január 1-jétl. A januári rendkívüli ülésen úgy döntött a képviseltestület, hogy a fejlesztend iskola kérdésében a februári rendkívüli ülésen dönt. A helyszíni bejárást megelzen még az elmúlt évben megkapták a képviselk a két iskola fejlesztésérl készített szakmai anyagot. Ezen a testületi ülésen napirendként szerepelt a fejlesztend iskola helyszínének kiválasztása. A testületi ülésen jelen voltak az Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola Szüli Munkaközösség tagjai is. Mindkét iskola fejlesztése mellett érvek, ellenérvek hangzottak el, a képviseltestület a döntést elhalasztotta a februári rendkívüli ülésre. A 3 éves kor alattiak napközbeni ellátásával, bölcsdei csoport kialakításának lehetségével is már az elmúlt évben is foglalkozott a testület. A Zeng Óvoda mellett mköd bölcsdei csoport létrehozását határozta el. A bölcsde az óvodával közös irányítás alatti többcélú, közös igazgatású intézményként, önálló szakmai egységként mködne. A bölcsdei csoport kialakítására várhatóan lesz pályázati lehetség, annak ismeretében dönt még a testület a csoport kialakításával kapcsolatosan. A helyi TV-t üzemeltet Elektro-Szolg-Kkt elterjesztette a Helyi Tv elfizetési díjainak módosítását. A csomagok elfizetési árait a testület az alábbiakban fogadta el. Szociális csomag: Ft, Basic csomag: Ft, Extra csomag: Ft. A testületi ülést megelz napon ünnepélyes keretek között átadtuk Josef Saly Rechnitz volt polgármesterének a testület által megítélt Lábatlanért Emlékplakett kitüntetést. Tájékoztatjuk a hírmondó olvasóit, mirl már bizonyára értesültek Gombai Dorottya lábatlani gyermek gyógykezelésére indult adománygyjtésbl február 15-ei idponttal Ft pénzösszeg érkezett az alapítvány számlájára. Tájékoztató a hóvirág védettségérl A hóvirág (Glandiolus nivalis) hazánk közkedvelt növénye. Sajnálatos módon a növény gyjtése napjainkra olyan méreteket öltött, amely a hazai populáció létét veszélyezteti, illetve genetikai elkorcsosulását okozhatja. Ezen okok miatt a hóvirág szeptemberében a fokozottan védett növény- és állatfajok közzétételérl szóló hazai rendelet (13/2001. (V.9. KöM rendelet)) listájára pénzben kifejezett egyedenkénti Ft-os értékkel. Annak érdekében, hogy a jöv generációi is megismerhessék ezt a kedves növényt, fogadjuk el hogy a tavaszi vadvirágoknak az eredeti élhelyükön kell díszelniük. Polgármesteri Hivata

3 Tájékoztató Tisztelt Lábatlaniak! A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány ezúton kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át helyi közösségi célok megvalósítására fordítsák! Anyagi segítségüket az alábbi célok megvalósításához kérjük: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is két alkalommal, várhatóan áprilisban és szeptemberben kerül sor a lomtalanításra, melynek során a szolgáltató térítésmentesen elszállítja a háztartásokban keletkez hulladékokat, nagyobb berendezési tárgyakat. A lomtalanítással egyidejleg veszélyes (gumiabroncs, akkumulátor, festékes- vegyszeres csomagolóanyag) és elektronikai hulladékgyjtés is megszervezésre kerül. A pontos idpontról a késbbiekben adunk tájékoztatást a honlapon, a hírmondón valamint a kábel tv-n keresztül. A lomtalanítás során nem szállítják el az építési törmeléket! Minden lábatlani háztartás évente egyszer jogosult 2 tonna építési törmeléket a nyergesújfalui hulladéklerakó telepen elhelyezni. A lerakáshoz szükséges igazolás a polgármesteri hivatalban igényelhet ügyfélfogadási napokon. A háztartásában keletkez többlet hulladékot, lomtalanítás kivételével csak a szolgáltató által kibocsátott zsákban szállítja el a szolgáltató hulladékszállítási napokon. A szolgáltató által kibocsátott 110 literes zsák a hivatal 9-es számú irodájában is megvásárolható 258 Ft-os áron. A hatályos jogszabályok értelmében, aki hulladékot hagy el, az hulladékgazdálkodási-bírsággal sújtható (mértéke esetenként Ft-ig terjedhet), valamint köteles az általa elhagyott hulladékot hulladéklerakóra szállítani. Kérünk mindenkit, hogy a köztisztasági elírásokat tartsa be! PH. Felhívás A gyógyszertárak ügyeleti rendje február 24-tl az alábbiak szerint változik. A négy közforgalmú gyógyszertár hetenkénti váltásban, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon, 8 órától 13 óráig ügyel az alábbi sorrendben: 1., Kék Írisz Gyógyszertár, Nyergesújfalu, Tompa M. u , Szent Miklós Gyógyszertár, Lábatlan, Zalka M. ltp , Kígyó Gyógyszertár, Bajót, Kossuth L. u. 122/a. 4., Borostyán Gyógyszertár, Tát, Kossuth L. u. 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos szociális helyzetek, a természet- és környezetvédelem, a helyi nemzeti hagyományok megrzése, a szabadidsport, a kultúra, mveldés, a népegészségügy támogatása. Kiemelt céljaink 2007-re: Civil szervezetek anyagi támogatása. Óvodások, sérült gyermekek, idsek kirándulásának, nekik szóló rendezvények megrendezésének anyagi támogatása, számítógép vásárlása egy hátrányos helyzet, kiemelked képesség általános iskolás részére. A beérkezett támogatásokat nyílt pályázat kiírásával és a beérkezett pályázatok értékelésével osztjuk el, amelyrl folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Az alapítvány adószáma: Neve: Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Eddigi támogatóinknak ezúton mondunk köszönetet és bízunk benne, hogy mind többen támogatják alapítványunkat azért, hogy közösségi céljaink megvalósítását anyagilag segítsék. Támogatásukat a Rendelkez nyilatkozat kivágásával, és a tudnivalók szerinti felhasználásával juttathatják el hozzánk! Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Kuratóriuma RENDELKEZ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért alapítvány Tudnivalók: A nyilatkozatot tegye szabvány postai borítékba, amelyen tüntesse fel az ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét. Aki önadózó az a lezárt borítékot helyezze el az adóbevallási csomagban, akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, a lezárt borítékot adja le a munkáltatójánál!

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány pályázatot hirdet az alapítvány alapító okiratában foglalt célkitzések megvalósítására. Az alapító okiratban rögzített célkitzések: A nagyközség szociális és kulturális helyzetének javítása. Gyermek és ifjúságvédelemmel és az oktatással összefügg társadalmi feladatok megvalósítása. Az épített és természetes környezet megóvása, szebbé tétele. Helyi és nemzeti hagyományok ápolása. Helyi sportolási lehetségek támogatása. A bnmegelzési társadalmi feladatok megoldásának segítése. Pályázatot a nagyközségben mköd civil szervezetek, egyesületek, közösségek nyújthatnak be. A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó nevét címét, az egyesület, közösség rövid bemutatását, a megvalósítandó tevékenység pontos leírását hozzávetleges költségét, az igényelt támogatás összegét. A megpályázható támogatás legfeljebb ,- Ft A pályázat benyújtásának határideje: március 23. Cím: Polgármesteri Hivatal Lábatlan, József A. út 60. A kiosztandó támogatás teljes összege: ,- Ft, amely a magánszemélyek közcélú felhasználásra felajánlott SZJA 1%-ból, valamint az önkormányzat támogatásából áll. A pályázat értékelésérl minden pályázót levélben értesítünk. Az alapítvány kuratóriuma LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A GERECSEHÁTI HEGYKÖZSÉG március 15-én /csütörtökön/ tartja LÁBATLANI BOR ÉS PÁLINKA VERSENYÉT A verseny helyszíne a Gerenday Ház! Az értékelés zárt, kezdés idpontja 10-óra. Eredményhirdetés aznap, 17-órakor! Nevezési feltételek. Minták leadása: március 13-án / kedd / óráig a Gerenday Házban. Részt vehetnek: - Lábatlan, Karva, Rechnitz és a szomszéd települések lakosai, és lábatlani pincével vagy szlvel rendelkez borászok. - Minta fajtánként: 2 üveg bor 0,75 literes boros palackban. - Minta fajtánként: 1 üveg pálinka 0,33 literes palackban. A leadott mintán fel kell tüntetni: - nevez nevét, címét - Bor/pálinka fajtáját, színét - jellegét / száraz, félszáraz, félédes, száraz / - évjáratát - termhelyét - saját vagy vásárolt szl. Nevezési díj hegyközségi tagnak 500,-Ft Nem hegyközségi tagnak : 600,-Ft Eredményhirdetést követen a leadott borok a helyszínen elfogyaszthatók. Baráti beszélgetések hangulatát növelve igény szerint Marhapörköltet tálalunk fel. Vacsora ára 900,- Ft/f mely a minta leadásakor igényelhet. FELHÍVJUK a borászok figyelmét, hogy a hegyközség választmányának döntése értelmében a hegyközségi borversenyen csak a helyi borversenyeken indult borokkal és igazolással rendelkez nevezk vehetnek részt! / Hegyközségi borverseny helyszíne: Bajna április 07. /Minden bortermelnek eredményes szereplést kíván a Gerecseháti Hegyközség Vezetsége. KARVÁN A BORVERSENY IDPONTJA 2007 MÁRCIUS 10 / SZOMBAT! LÁBATLANI INDULÓKAK NEVEZÉSI DIJ NINCS. MINTÁK LEADÁSA KARVÁN PÉNTEKEN DU ÓRÁIG VAGY LÁBATLANON A HULLÁM VENDÉGLBEN PÉNTEK 14-ÓRÁIG. Eredményhirdetés 10-én 17-órakor, vacsora / 100-korona v. 700,- Ft /ért igényelhet. Bartos Kálmán hegybíró

5 Egy sikeres lábatlani fiatal Dudás Ádámmal beszélgettünk, aki ma az egyik legsikeresebb lábatlani sportembernek tekinthet. Fiatal kora ellenére szép elismerések birtokosa, s bár a szakma már felfigyelt rá, sportkarrierjének még az elején jár. Riportunk apropóját az is adhatta volna, hogy Ádám éppen most volt 18 éves, mégsem ez az igazi oka az alábbi beszélgetésnek, hanem az, hogy néhány hete vette át legfrissebb kupáját, s egy-két hét múlva pedig Barcelonában találkozhatunk vele, ha épp arra járunk. - A Gyri-ETO-ban játszol. Hogy érzed magad? - Igen, a csapat támadó-középpályás játékosa vagyok. Nyáron lesz egy éve annak, hogy a felntt csapatban játszhatok. Jól érzem magam, szeretem a klubot. Hamarosan kezdjük a tavaszi idényt az els szezonnyitó mérkzéssel. Úgy érzem jól sikerült a felkészülés, sikerült beilleszkednem a csapatba. - Úgy tudom, hogy nagyhír külföldi klubok is felfigyeltek már rád. - Valóban, próbajátékon vehettem részt az Arsenal és a Tottenham angol csapatoknál. A néhány hetes angliai tartózkodás nagy élményt jelentett nekem, más a környezet, sokkal több a focirajongó, mint nálunk. Alkalmam volt egy kicsit Londont is megismerni, körbevittek minket a városban, nagyon tetszett. - Hogyan tudod a tanulást az élsporttal összeegyeztetni? - Magántanuló vagyok, a gimnázium harmadik osztályát végzem. Célom az érettségi vizsga sikeres letétele, utána szeretnék fiskolára járni. A napi programom elég feszes, hiszen napi két edzésen veszek részt, a hétvégeken jönnek a bajnoki mérkzések, és még tanulni is kell. - Hogy indult a te futballista pályád? - Ötéves koromtól 12 éves koromig Lábatlanon fociztam. Ekkor kerültem Gyrbe, s ma az NB-I-ben játszom. Lehetségem volt arra is, hogy korosztályos válogatottként az U 19 bajnokság Eb selejtezjén is részt vehettem, és az U 21 korosztályos olimpiai válogatott egyhetes edztáborában is ott lehettem. Célként fogalmaznám meg talán, hogy a magyar válogatott tagja lehessek egyszer. - Úgy tudom, a húgod is sportol. - Dóri szintén az ETO sportolója, a kézilabda csapat serdül korosztályában játszik. Mindketten kollégisták vagyunk, így tudunk segíteni egymásnak. - Öröm azt látni, hallani, hogy közöttünk él fiatalok sikeresek, viszik valamire. Rajtad is a komolyság jelei mutatkoznak korod ellenére. Mi adta nektek az ösztönzést az sporthoz, mi miatt csináljátok ilyen komolyan? - Talán a szüli példa is jó volt, hiszen apu focizott, anyu meg kézilabdázott, k mindenben segítettek és segítenek most is. Támogatták elképzeléseinket. Emellett a játék öröme az, ami egy bels mozgatórugó. - Beszéljünk most már azokról az elismerésekrl, amelyekkel kitüntettek téged decemberében kaptam meg a Fehér Miklós díjat, amit a klub, legtöbbet fejld játékosának szoktak adni. Nagyon büszke voltam rá február elején a Gyri Sportcsillagok Emlékét Gyjt Alapítvány kupáját kaptam meg, és éppen most fogom átvenni középiskolám díját, mert az év focistájának választottak meg. - A te eddigi életed sok szempontból példa lehet a lábatlani tizenévesek, a mai általános iskolások számára. Mit üzensz nekik, hogyan kerülhetnek egy olyan, vagy egy hasonlóan sikeres pályára, mint amilyen a tied? - Mindenképpen fontos az akarater és a kitartás a cél megvalósításához. Koncentrálni kell a feladatra, és csak arra, ami éppen elttünk áll. Fontosnak tartom az alázatot, minden kritikát és bírálatot el kell fogadni, mert ezek a fejldésünket és elrehaladásunkat szolgálják. Fontos annak a szeretete amit csinálunk, és fontos az egészséges életmód is. Azt hiszem, az élsportban vonzó a siker, az öröm, amit az ember megél a játék közben, és vonzóak az anyagi lehetségek is. Azt üzenem, bízzanak magukban. - Gratulálok sikereidhez, és elismeréseidhez. Szerkesztségünk nevében kívánok további szép eredményeket és sok örömöt a játékban. - Köszönöm. Naszák István Gyertek gyerekek, ki focizni szeret! Toborzó A Lábatlani Egyetértés Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztálya várja az ben született gyerekek jelentkezését! Aki szeret jó társaságban sportolni, focizni, annak köztünk a helye! Érdekldni lehet Ifj. Khéner László utánpótlásedznél, Tel.: Szeretettel várjuk a serdül csapatunkba is az ban született gyerekeket jelentkezését! Érdekldni lehet Ifj. Khéner Lászlónál vagy Balogh József serdüledznél a számon.

6 A remény sosem hal meg Kína lehet, hogy közel van? Van egy kislány. Van egy betegsége. Van egy segít közösség. Van egy ország. Távirati stílusban így lehetne összegezni a közelmúlt népszer szlogenjeit felhasználva - azt a mélyen megható személyes sorsot, amit egy lábatlani család napjainkban átél. Sokan olvashattuk már a hírt, sokunkhoz eljutott: Gombai Dórikának segítségre van szüksége. Születésekor oxigén hiány lépett fel, aminek következtében visszamaradt fejldése. A kislány 5 éves koráig nem beszélt. Gondolkodása, képességei nem úgy fejldtek, mint hasonló korú társainak. A televízióban 2006 novemberében egy msor volt látható a Kínában folyó ssejt átültetésekrl. A Gombai család, mint utolsó mentsvárba kapaszkodott ebbe a lehetségbe. Bár a hazai orvostársadalom jelents része szkeptikusan áll a gyógyítás eme új és még nem elterjedt gyakorlatával szemben, a család úgy érzi, minden meg kell tenni, a gyermek gyógyításáért, amit csak lehet. Ezt a történetet akartuk egy kicsit körül járni, így kerestük fel Gombainé Mátyási Máriát. - Hogyan kezddött az összefogás? - Tulajdonképpen nem mai kelet. A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány úgy négy éve vásárolt egy stimuláló gépet, amit használatra nekünk átadott. Hiszem, és tudom, hogy ennek a gépnek a használata jelents változásokat idézett el. Gyermekünk fejldése felgyorsult. A novemberi televízió msor után Tölgyesi Csilla közvetítésével megint csak az alapítvány volt, aki az els segítséget nyújtotta, hiszen számlaszámot nyitott Dórika gyógyulásának ügyében, ezzel is felkarolva ügyünket. Köszönöm Dinnyés István képvisel úrnak segítségét, aki az alapítvány kuratóriumának elnöke. A Petfi Sándor Általános Iskola pedagógus közössége is összefogott értünk, a tanárok pénzadományai talán elsként érkeztek a számlára. Azóta több lábatlani cég utalt át pénzt, jelenleg mintegy 807 ezer forint gylt össze ezen a számlán. - Mennyire van szükség? - Sajnos jóval többre, 3,7 millió Ft-ba kerül a kezelés, ehhez még dollár egyéb kiadással kell számolni, és még a repüljegyek árával. Elzetes felmérés alapján Dórikának két kezeléssorozatra van szüksége, ezért kéréssel fordultam az országgylés elnökéhez, Szili Katalinhoz, és a parlamenti pártokhoz, segítségüket kérve. Ezen kívül levelet írtam Meggyes Tamásnak, Esztergom polgármesterének is. Az országgylés elnökének hivatala bíztató választ küldött: azt ígérték, keresik a lehetségeket a segítségnyújtáshoz, és minden parlamenti frakció részére továbbították kérésünket. Esztergom városa 200 ezer forint támogatásról biztosított bennünket, és a város polgármestere 150 jól prosperáló cégnek juttatta el kérésünket. Nagyon bízunk a sikerben. Közben Lábatlan város vezeti is új támogatási formákkal igyekeznek támogatást nyerni a gyógyuláshoz: a Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány emelt díjas telefonszámot hozott létre az Invitelnél, hogy ezen az úton is támogathassák lakótársaink célunkat. - Mibl áll ez a kezelés? - Néhány napos kivizsgálás után egy 28 napos terápia veszi kezdetét, amikor négyszer tízmillió ssejtet ültetnek be Dórikába. Több gyógyuló, javuló beteget személyesen ismerünk, ezért nagy a bizodalmunk a módszerben. Természetesen nem csodát várunk, de jelents javulásban bízunk. A beavatkozást végz kínai orvos-küldöttség itt járt Magyarországon, mert szeretnének kiépíteni egy európai központot, ennek egyik lehetséges helyszíne lehet Magyarország. A további döntés a kormányzat kezében van. Mi jelenleg várjuk a meghívólevelet, ha megjött, intézzük a vízumot, és keressük a legolcsóbb repüljegyet. Persze közben a pénznek is meg kellene lennie. Nagyon eltökélt vagyok. Bízom a sikerben. Ha létrejönne egy európai központ, ez nekünk is nagy könnyebbséget jelentene, mert a második kezelés sorozatot már itthon, vagy egy közeli országban folytathatnánk. - szintén remélem, hogy vállalkozásuk sikerrel jár, sok szerencsét önöknek, kívánom, hogy teljesüljön az álmuk, és eredményes legyen az útjuk, Dórika gyógyuljon meg. - Köszönöm, nagyon reménykedem benne, hogy így lesz. (A szerkesztség megjegyzése: A 24 óra február 19-i számában az Áprilisban utazhatnak Kínába? cím cikkben némi csúsztatással jelent meg az a felhívás, amelyik az emelt díjas telefonszám hívásáról szól, mert a 24 óra megfogalmazásában az olvasók azt hihették, hogy az Invitel Zrt. támogatja ezzel az akcióval Dórika gyógyulását. Helyreigazításként leírjuk, hogy a Lábatlan Nagyközség Céljaiért Alapítvány kezdeményezésére indult ez az akció, az alapítvány szerzdést kötött a kommunikációs céggel, Dórika megsegítésére. ) Naszák István Adománygyjtés Dórikának Már többször olvashattak a lábatlani Gombai Dóriról, akinek a gyógykezelése 10 millió Ft-ba kerül. Alapítványunk a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány gyjtést kezdeményezett a gyógykezelés támogatására. Az Invitel Rt. Körzetébl az alábbi telefonszám felhívásával segíthetnek a leggyorsabban a kislányon. Kérjük hívja a es telefonszámot. (a hívás díja: 240 Ft+Áfa) (A szám mobiltelefonról és nem Invitel Rt-hez nem tartozó körzetbl nem hívható) Minden hívás 240 Ft-tal járul hozzá a kislány gyógykezeléséhez. Segítségüket elre is köszönjük! Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány TÁNCHÁZ március 3-án, szombaton, szeretettel várjuk a kikapcsolódni vágyókat soron következ táncházunkba, a Kamberekbe. Élzenével és jó társasággal várjuk a kilátogatókat! Gerecse Tájvéd Egyesület

7 Januári Arany -os hírek Színházban jártunk Január 10-én drámacsoportunk immáron harmadik bérletes eladását tekintette meg a tatai Magyary Zoltán Mveldési Ház szervezésében. Lázár Ervin A Négyszöglet Kerek Erd cím meséjét a Fnix Színház fiatal színészei álmodták színpadra. A véletlen mve volt, hogy az eladás a csodás mesemondó temetésének a napján volt. Mi ezzel adóztunk Lázár Ervin emlékének. Így sikerült méltó tisztelettel búcsúznunk a nagyszer szerztl. A csoport két tanára, Molnár Éva és jómagam még két eladás megtekintését tervezi az idei tanévben 23 tanulójával. Már az elz évadban is bérletesek voltunk. Tavaly az ötödik eladást a Nemzeti Színházba szerveztük. Az idén ötödik eladásként reményeink szerint a felújított Jászai Mari Színházba látogatunk el. Kovácsné Jószai Irén drámapedagógus Pályaválasztás Választottál már? Ez a kérdés foglalkoztatta a 8. évfolyamos diákjaink legnagyobb részét, az új év els hónapjában. Nehéz volt a választás a középiskolák közül, hiszen az elkövetkez négy-öt évrl kell döntést hozni gyereknek és szülnek egyaránt. Iskolánkban az osztályfnöki órákon is állandó téma volt a továbbtanulás. Az idén több középiskola pályaválasztási felelse személyesen is eljött hozzánk bemutatni iskoláját. Többek között a komáromi Kempelen Farkas és a tatai Bláthy Ottó Középiskolák igazgatóhelyettesei ajánlották intézményeiket diákjaink figyelmébe. Az elz években mindkét középiskola vezet helyet foglalt el a jelentkezési lapokon. A január 9-én tartott pályaválasztási szüli értekezletünkön pedig a Szalézi Irinyi és a Jávorka Sándor Középiskola képviseli tájékoztatták a szülket az intézményeikben folyó munkáról, lehetségekrl. Reméljük, minden végzs nyolcadikosunknak sikerült megtalálni a számára legmegfelelbb intézményt, melyben szeptembertl immár kilencedikesként folytathatja tanulmányait. Horváth Ágnes, pályaválasztási felels Mvészeti bemutató az Aranyban január 17-én került sor az Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola mvészeti osztályainak féléves bemutató eladásaira. Az eladást a modern- és kortárstánc tanszak tanulói nyitották meg. A táncok bemutatása eltt tanáruk, Salik Zoltán tájékoztatta a szülket félévi munkájukról. Az els táncot a kisebb tanulók mutatták be, akik a Madagaszkár cím film zenéjére készült koreográfiát adták el nagy izgalommal, de igen lelkesen. Ezután a nagyobbak következtek. k már egy érettebb, komolyabb technikai tudást igényl koreográfiát valósítottak meg egy mai sláger zenéjére. Az eladás második részében a dráma- és színjáték tanszak tanulói mutatkoztak be, Kovácsné Jószai Irén tanárn vezetésével egy érdekes beszédgyakorlat órán vehettünk részt. A beszédgyakorlat tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához. A bemutató órán lazító és koncentrációs gyakorlatokat, fejleszt beszédtechnikai játékokat, kreativitást igényl feladatmegoldásokat láthattunk. A tanszak tanulói ezután Molnár Éva tanárn irányításával mozgásgyakorlat órát mutattak be. Ennek a tantárgynak a célja, hogy a tanulók speciális mozgásos feladatok, illetve koncentrációt és kondíciót fejleszt gyakorlatok révén felkészüljenek egy bemutató eladásra. A harmadik részben ismét a táncosok következtek mazsorett bemutatóval. Vezetjük Staudingerné Kecskeméti Éva. A gyerekek itt is két csoportban tanulnak, ezért két koreográfiát láthattunk tlük. Az elsévesek csak néhány hete tanulják a mazsorett bot használatát, de már így is ügyes forgatásokat láthattunk tlük. A másodévesek összehangolt, látványos eladást tartottak a szép számban összegylt szülknek, nagyszülknek, iskolatársaknak. A gyerekek nem sokáig pihentek, hiszen a tanórák folytatódnak és a 2. Városi Ki mit tud rendezvényen ismét megmérettették magukat. Reméljük, a bemutatón részt vev szülknek tetszett, amit láttak, és eredményesnek ítélik a mvészeti iskolában végzett munkát. Urbánné Titter Gabriella mvészeti tagozatvezet A hét 8. napja Ezt a címet a filmfesztivál új alkotásai között olvastam, és megragadta a képzeletem. Vajon milyen titokzatos és különleges dolgok történhetnek a nyolcadik napon? (Ez amolyan május 40?) Úgy képzelem ide sorolhatók mindazok a megmagyarázhatatlan jó dolgok, amire nem számítunk, és mégis bekövetkeznek. Amelyek örömet okoznak, és emlékezünk rá a hét többi napján is. Ilyen az, amikor Molnár László és fia, Attila 40 színes fotóját mutatjuk be az Iskolagalériában. Az selemek sorozatot a gyerekek nem csak megnézik, de mért módon vizsgálgatják. két apró, nap formájú jel van a kezükben, és hosszasan fontolják, hogy melyik képre adják szavazatukat. Címeket adományoznak, és mindig új lehetségek jutnak eszükbe, mert tudják, részesei az alkotási folyamatnak. Ott érezhetik magukat a kék öblökben, a sziklára épült templomok tövében, a ragyogásban, hegytetkön, virágözönös lapályokon. Amikor decemberben a karácsonyfa körül álltunk és kint nem esett a hó, még megbocsátottuk, de aztán egész szünetben is feketék maradtak a dombok. Januárban minden zöldellt, szólt a madárdal, és a pataknál vígan tolta fel a vakond a földet, ezt már nem értettük. De amikor a Nagycsaládosok Egyesületének gyermekei eladták a Hókirálynt, egy kis zsákocskából hullott a gyerekek fejére a hó, mégis éreztük a mese csodáját. Köszönet

8 Szakállné Livinek és a gyerekeknek. Mi ez, ha nem a nyolcadik nap csodája? A Mackók köszöntése sem lett volna teljes Kelemenné nélkül, hiszen csodás mackó alakú csokitortával kedveskedett a gyerekeknek. Ilyen édes mackófalatot még nem ehettek, köszönjük. És örömöt okozott, amikor átvették a kerámia plaketteket, macikat, emléklapokat vagy kis mackós füzeteket Rozmanné Erzsikétl, Ulrichné Ágitól, Szarkáné Valikától, Urbánné Ildikótól, Patyiné Szilvitl, - a tanító nénik voltak a mackóhad számontartói, a játékmesterek. Milyen szerencsések ezek a gyerekek! Elkészült a gyerekkönyvtár felújítása, és a kicsik megannyi színes meseillusztrációval köszönték ezt meg. A különlegessége még az is, hogy három hatodikos fiú, Mrsán Tomi, Kégli Andris és Kriston Rafi rendezi a tárlatot a paravánokra. Válogattak a képek között, mértek, örültek k is az eredménynek. Mert elevenedjenek meg a mesék, hadd vágtasson a paripa, váljanak valóra az álmok, és nyerje el jutalmát a legkisebb királyfi, vagy szegénylegény! Ma már tudom, hogy a filmnek csak a címe volt fantasztikus, tartalma elég prózai. Ám mégis hiszem, hogy a hét 8. napja mégsem mentes a csodáktól. Óvári Zsuzsanna A Mackómúzeum ismét megnyílt! Macik ücsörögnek az ablakpárkányon, a szánkón egy szalmával tömött antik sárga mackó feszít, a polcokon is több száz játékmedve sorakozik. A karosszékbe ül macit, amikor ölébe ültette a 8 éves Adri, úgy nézett ki, mintha volna a játék, mert eltörpült a hatalmas mancsos alatt. Ölelni való apróságok, puha alvótársak, gondmegosztó komoly medvék - valamennyi, valaki kedves játéka. Nem nyúlik messzire a medvetörténelem, de az els játékmaci, az amerikai Teddy, jó ideje megünnepelhette 100. születésnapját. Az európai Steiff mackók fülibe, pedig 1902-ben ersítették be az eredetet bizonyító els gombot. MICIMACKÓ, akit meséjében Milne tett halhatatlanná, majd Disney rajzfilmjeivel világhírvé vált, most díszvendége az iskola 270. tárlatának. Piros trikója ott feszül méztl duzzadó pocakja felett, de biztos eszik a tortából, amin 80 gyertya hirdeti korát! Vendéglátója, egy hajdan jobb napokat látott kopott mackó. dörmögségét, még az els medve-nap eltt lelte lányom. A barna szalmás maci szakadtfül, egyetlen gombszeme lógott, és valakik piros cérnával varázsoltak újra orrot neki mert felismerték a viharvert jószágban a különlegességet. 11 éve az Iskolagalériában LOMOS mackó a házigazda. a hivatalos tavaszköszöntnk. Medve legyen a talpán, aki ebben a nyárias télben tudja, hogy kibújás, vagy bebújás? Lomos levelét a téli szünet után kapták kézhez a gyerekek, így hamarosan özönlött a mackórokonság Micimackó születésnapi ünnepségére. Mindegyiken kis biléta jelezte, hogy kinek a kedvence. A pénteki köszönt után plaketteket és emléklapokat kaptak a gazdik, akik mackómúzeumunkat gazdagították. Hagyományosan nyitotta kapuit a Medve-színpad: a Nagycsaládosok Egyesületének köszönhetjük az elbvöl Hókirályn mesejátékot, a Zengzet Zeneiskolásoknak a kedves muzikális gyerekeket, és Nemes Adrinak az Albert maciról szóló mesét, amely megkacagtatott minket. A Kelemen szülk ajándéka, a medve alakú torta osztatlan sikert aratott. Köszönet minden tanítónak és diáknak, hogy ilyen szeretettel vettek részt a játékban! Lomos híres vendége bejelenti, hogy 2008-ban mesemondó versenyre gyljenek a mackóbarátok. Úgy legyen brum-brum! Óvári Zs. FELHÍVÁS A Lábatlani Református Egyházközség Alapítványa tiszteletteljes kéréssel fordul Lábatlan adófizet állampolgáraihoz. Alapítványunk 1999 óta igyekszik támogatni hátrányos helyzet gyermekeket, családokat, ids embereket karácsonyán 80 ids embernek és 78 gyermeknek tudtunk karácsonyi ajándékot vásárolni Alapítványunk javára felajánlott támogatásokból. Évrlévre hozzájárulunk olyan szociálisan hátrányos helyzet gyermekek táborozási költségeihez, akiknek egyébként nem lenne lehetségük nyaralásra és szabadidejük hasznos eltöltésére óta rendszeresen segítjük erdélyi testvérgyülekezetünket, a székesi gyülekezetet és annak iskoláját is. Anyagi lehetségeinkhez mérten támogatjuk Lábatlan és a környék legrégibb épületének, a középkori eredet református templomnak felújítását, valamint környezetének rendbetételét. Ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával szíveskedjenek hozzájárulni Alapítványunk értékteremt munkájához. Alapítványunk neve: LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALAPÍTVÁNYA Az Alapítvány Kuratóriuma Szeretettel várjuk vendégeinket 2007 március 10-én / szombat / 19-órakor kezdd NNAPI-BÁLRA Finom ételekkel, italokkal, éjjeli meglepetéssel várjuk kedves vendégeinket. A hangulatról Latorczai Árpi zenész gondoskodik. Várjuk Önöket a Belép 1000,- Ft/f Jegyek elvételben, az étteremben kaphatók. Érdekldni déleltt: egésznap: a 06-30/ as telefonszámon.

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A XXX. évfolyam 5. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2014. május Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt (azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 4. szám www.fonyod.hu 2013. május Úgy szeretném meghálálni, Vagy legalább megpróbálni, Mind, mind azt a jót, mit értem tett az én anyám. Tartalom: MÁJUS Közélet 3

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

KöSzöntjüK Az édesanyákat

KöSzöntjüK Az édesanyákat Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 4. (282.) szám 2014 április A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa KöSzöntjüK Az édesanyákat Szénási Sándor István: Anyák napjára Kezeidben nyílt a létem minden

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben