AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben"

Átírás

1 AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012

2 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD Technikai munkatárs: Kosztolányiné Gergely Orsolya Nagy Andrea ISSN

3 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények január 1 től december 31 ig I. PUBLIKÁCIÓK ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG a) Lektorált szakkönyv, monográfia (nyomdai ívenként/16 oldal) Szakcikk, folyóiratban lektorált Idegen nyelvű szakcikk, lektorált Barátné dr. Hajdu Ágnes - Bozsó Renáta: évesek olvasási szokásai = Olvasás szokások a tizenévesek körében Szegeden 2011 ben/szerk. Viskolcz Noémi. Szeged: SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Könyvtár és Múzeumpedagógiai Szakcsoport, Bajusz Jánosné Oros Sándor: A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének története = A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története Budapest : Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Bajusz Jánosné Oros Sándor: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteinek tevékenysége. Időrendi táblázatok. Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete = A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története Budapest: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Bajusz Jánosné Oros Sándor: A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének története = Múlt és jelen. MKE Csongrád megyei szervezete Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Szerk. Oros Sándor. Szeged : Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Bajusz Jánosné Oros Sándor: Kronológia = Múlt és jelen. MKE Csongrád megyei szervezete Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Szerk. Oros Sándor. Szeged: Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Konferenciakötetben - Cs. Bogyó Katalin: A portfólió, mint a könyvtárpedagógia tanár MA képzés hallgatói szintézise = Lehetőségek és alternatívák a Kárpát medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvár : Kaposvári Egyetem, 2011, Patkósné Hanesz Andrea: A speciális kollégiumok szerepe a könyvtárpedagógia tanár képzésben = Lehetőségek és alternatívák a Kárpát medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvár: Kaposvári Egyetem, 2011, A könyvtárpedagógia tanár MA és a zenei könyvtárosképzés tapasztalatai = II. Master of Library and Information Science konferencia. Budapest, ELTE szeptember Konferenciakötet. Szerk. Sebestyén György, Habók Lilla, Nemes László. Budapest : ELTE BTK Könyvtártudományi Szakos Hallgatói Érdekképviselet, 2011, Az identitáskérdései a tartalomfeltárásban = Az identitás szemiotikája. Tanulmányok. Szerk. Szirmai Éva, Újvári Edit. Szeged : SZTE JGYPK, 2011, Adatbázis: - UDCC online - Horváth Tibor tibor nekrolog/ [2011.március 14.] - Horváth Tibor: = Könyvtári levelező/lap, sz. 44.p. - Az ismeretszervezés dinamizmusa, különös tekintettel az Egyetemes Tizedes Osztályozásra = Könyv és Nevelés, sz. tematikus melléklet, Voice of Global Knowledge Management = IFLA Knowledge Management Section Newsletter 11., January [2011. január 28.] - Организација знања у кроскултурном и мултикултуралном друштву. Beograd: Универзитетска библиотека,

4 Dr. Bartkó János - Multiculturalisme dans les universités médiévales, In: Interculturelles Lernen in Ostmitteleuropa, EALIZ, Documentation eines internationalen wissentschaftlichen Symposiums Hochschule József Eötvös Baja, Ungarn 22. bis 25 september 2010, Wien, 2011, Le style des sermons médiévaux, In: Oszetzky Éva és Bene Krisztián (szerk.): Újlatin nyelvek és kultúrák, Pécs, 2011, Dr. Bayerle Alajos - A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője, Szerk.: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó - Gönczy Pál a modern európai népoktatás képviselője, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, Bedekovits Tamás - WebOPAC felületének és szolgáltatásainak fejlesztése. Rendszeradminisztrátori tapasztalatok a bajai Eötvös József Főiskola Könyvtárából In.: Tudományos és műszaki tájékoztatás, (58. évf.) 5. sz Dr. Brachinger Tamás - A civil mandátumok számszerű változása a megyéknél és a megyei jogú városoknál. Comitatus sz. - A jövő kultúraközvetítő szakemberének szakmai profilja. In: Koltai Zsuzsa (szerk.): Kulturális valóságismeret és EKF éves a pécsi kultúraközvetítő képzés. PTE FEEK. Pécs Dr. Drávavölgyi Tibor - The role of the human character and ability in the framing of the complex product of public administration, 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing, Politéchnico do Porto, University of Porto, Portugal, June The role of the human character and ability in the framing of the complex product of public administration, Academic Public Administration Studies Archive APAS, 2. Public and Nonprofit Marketing (PNM), 2.5. Behaviour of the consumer of public services and goods, APAS is created and administered by the Faculty of Public Administration of the National School of Political Studies and Public Administration. Faragóné Pöppl Zsuzsanna - Baja város közüzemi vízellátása, EMT IV. Tudomány és Ipartörténeti Konferencia, Konferenciakötet, Lakitelek, június. Dr. Fekete Árpád - I. Georgieva, F. Móricz: Characterizations of the convergence of harmonic averages of double numerical sequences, Mathematical Inequalities & Applications, Vol. 14 (3), 2011, Dr. Gorjanácz Zsivkó - Hrvatsko mađarske jezične veze na osnovi nekih rječnika i gramatika. In.: Hrvatski bez kompleksa (Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću), Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, Pécs, 2011., Neki podaci o šokačkom selu Vršenda u Republici Mađarskoj., In.: Šokačka rič 8. (Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 2010.) Zajednica kulturno umjetničkih djelatnosti Vukovarsko srijemske županije, Vinkovci, 2011.,

5 Győrfi Tamás - Raics P. Diffusion Cloud Chamber TO OBSERVE THE INVISIBLE. Acta Physica Debrecina, Csige I. Effect of Atmospheric Pressure Variations on the 222 Rn Activity Concentration in the Air of a Wine Cellar. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Volume 288, Number 1, 2011., Raics P. Investigation of Environmental Radioactivity of Wine Cellars, Watercourse and Industrial Waste. Applied Radiation and Isotopes Volume 69/9, 2011., Gyurcsó Júlia - Idősb Szinnyei József bibliográfia I. Nyomtatásban megjelent írásai és a róla szóló irodalom : , II. Kéziratos hagyatéka, könyvtári és levéltári iratok : Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, , 308. CD melléklettel Hajdú Miklós - Távoktatás: út a fizikai és státusz távolságok feloldódásához? In: Csótiné Belovári Anita (szerk.): A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara Dr. Kanizsai Mária - A horvát személynévkutatásról röviden. Dr. Tóth Sándor Attila (szerk.): Kutatások az Eötvös József Főiskolán, 2010 EJF Baja, 2011, Dr. Kosóczki Tamás - Muška osobna imena u pomurskoj kajkavskoj mikroregiji od do g. Timea Bockovac (urednica): Hrvatski bez kompleksa. Pecuh, , Kupszáné Ozvald Katalin - Országos Apáczai Tanítási Verseny az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában, Baján, Apáczai Kiadó Szakmódszertani folyóirata tanítók és tanárok számára, máj. (VIII. évf.) 9. szám. Dr. Lájer Konrád - A Devecseri Bakonyalja növényzete. Kanitzia 17: Dr. Magocsa László - Miért érdemes minél korábban elkezdeni az idegen nyelvek tanulását? Módszertani közlemények, 2011/51, The role of imitation in second language acquisition. Proceedings of INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain The acquisition of English by very young learners in a Hungarian setting. Proceedings of INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain How do young children acquire languages? Proceedings of XIV Apáczai Napok Conference. Győr, Dr. Majdán János - Durkó Mátyás tanári és emberi egyénisége In: Nemzetnevelés felnőttnevelés közművelődés (szerk. Juhász Erika Szabó Irma) Debrecen, A folyók felett átívelő nagy vasúti hidak kiépítése Magyarországon 1914 ig. In: A történelem szálai (Szerk.: Fischer Ferenc Hegedűs Katalin Rab Virág) Pécs,

6 - A vasutak körzetszervező szerepe Magyarországon In: Gazdasági válság regionális kitekintés Szerkesztette: Csata Andrea Elek Sándor, Csíkszereda december Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat Magyarországon recenzió Közép európai Közlemények 2011/ Rolul liniilor ferate şi al gărilor din Transilvani în creare pieţelor regionale la sfârşitul secolului al XIX lea In:Relaţia rural urban: ipostaze ale tradiţiei şi modernizării Coordonatori: I.M. Balog, R Gräf, I. Lumperdeean Cluj, Majorné Bodor Ilona - Könyvtár szakos hallgatók gyakorlata az Eötvös József Főiskola Könyv és Médiatárában In: Palcsó Mária (szerk.): A kulturális szakemberképzés perspektívái c. tudományos konferencia előadásai: Baja, október , Baja, EJF Kiadó, Dr. Manz Adelheid - XIX. Sommerakademie. Kreativität im Deutschunterricht weckt Interesse In: Busch Trommel. NZ Beilage für Pädagogen Die Aus und Fortbildung von Minderheitenpädagogen Aktualitäten und Perspektiven an der Eötvös József Főiskola Baja In: Bús I. Klein Á. Meskó N.(szerk.): Nevelés és kutatás. Tanulmányok az óvodapedagógus képzéshez. Erziehung und Forschung. Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung. Szekszárd, Manzné dr. Jäger Mónika - Wege zur Mehrsprachigkeit: Europäische Empfehlungen und Programme. In: Herbszt Mária Tóth Sándor Attila (szerk.): VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgypedagógiai Konferencia. Eötvös József Főiskolai Kiadó. Baja, Deutschunterricht und Wortschatzarbeit in der Grundschule im internationalen Vergleich. In: Manz, Adelheid Kemény Gombkötő, Krisztina (Hrsg.): XVIII. Sommerakademie für Deutschlehrer an der Eötvös József Hochschule Baja. Baja Ludwigsburg, Arculat Nyomda Kft. Baja, Dr. Marczin István - Szociálno Pedagogicsni Umovi Hudozsno Esztéticsnává Vihovánjá Oszobisztoszti Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrajna, Pedagógiai Füzetek május Mátrai Ildikó - Rózsáné Szűcs Beatrix Füleky György: Egy szikes tó évszázados változásai. In. Füleky György (szerk): A táj változásai a Kárpát medencében: Tájhasználat és tájátalakulás a században. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő. 2011, Dr. Nagy Éva - Fogyasztóvédelem és hitelszerződés. Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében. Novotni Alapítvány, Miskolc, Nemes Gáborné - Bemutatkozik az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Apáczai Kiadó Szakmódszertani folyóirata tanítók és tanárok számára, IX. évfolyam 1. szám, 2011 szeptember Dr. Palcsó Mária - A kultúraközvetítés esélyei. In: Kultúra és Közösség, IV. évfolyam, II. szám, Részlet A kulturális szakemberképzés perspektívái c. konferenciakötet előszavából. In: Felnőttképzési Szemle, 5. évf., 1 2. sz., 71. 6

7 Patocskai Mária - A fenntartható fejlődés mérhetőségének egyik lehetősége a karbon lábnyom. Modern Geografia, oldal. - Some Viewpoints of the Sustainable Development. In: Prof. Dr. habil Sári M. (szerk.): Interkulturelles Lernen. Ealiz EJF Kiadó, Bécs Baja, 2011, Pestné Háber Hajnalka - Interkulturelles lernen von frauen über 50 Jahren. In: Prof. Dr. Mihály Sári (szerk.): Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte Theorie Methoden Praxis. EALIZ, EJF, Wien, Baja. 2011, Dr. Sári Mihály - Saját erőnkből, európai tudással. In: Kultúra és közösség, II. sz Lektori köszöntő: A Debreceni Iskola Őrzői. In: Andragógia és Közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés. (Szerk.: Dr. Erdei Gábor) Felnőttnevelés, művelődés, Acta Adndragogiae et Culturae 23. Debrecen, Beispielhafte internationale Zusammenarbeit als erfolgreiche Anregung. In. XVIII. Sommerakademie für Deutschlehrer (Selbstbestimmtes Lernen, Wortschatzarbeit im Deutschunterricht), Baja, Ludwigsburg (mj. 2011), Grenzüberschreitende Forschungsprojekte für die Adaptation der Bildung der Hohschule von Baja. In: Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. (Red,: Prof.Dr. habil. Mihály Sári) Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Wien, Sipos Norbert - Czoller Dominika: Segítő eljárások coaching a tehetséggondozásban: Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Bolognai folyamat: válság és változásmenedzsment a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégiumban. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Farkas Ferencné, Balogh Gábor: Tehetségmenedzsment a "Pécsi Közgáz" végzettjeinél, munkaerő piaci illeszkedés. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Szabó Csilla, Zaja Róbert: Let's connect to the talents!a virtuális intézet közép-európa kutatására közleményei III.:(1 2.) (2011) - Weiner János: Education clusters, the networking approach of the human capital. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. III. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Balogh Gábor: Features of talent management among 'Pécsi Közgáz' graduates. A virtuális intézet közép-európa kutatására közleményei III.:(1 2.) (2011) Dr. Steinerné dr. Molnár Judit - Wörterbuch Lebeslanges Lernen, EJF Kiadó, Baja, 2011, p Kutatási alapfogalmak In: MELLearN Fogalomtár. Budapest, Műszaki Egyetem, 2011, p. 135 oldal. 7

8 Dr. Szappanyos Melinda - Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetet értékelő Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat a UPR. Földrész, 2011/1. (társszerző: Haász Veronika), Nemcsak természeti erőforrás vízhez való jog egyes környezetvédelmi tárgyú nemzetközi szerződésekben. In: Comitatus, június 2011., Which human rights should be respected on the Korean peninsula? International obligations on human rights of the Democratic People s Republic of Korea and the Republic of Korea Ádám Antal (szerk.): PhD Tanulmányok 10., PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya - The study of the geometrical concepts of teacher training college students, International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN, Osijek, Hrvatska, 2011, Dr. Szommer Gábor - Földrajz, megismerés és az információs rendszerek történeti vizsgálatában rejlő lehetőségek. In: Századok. 2011/ Tamás Enikő Anna - Longevity and survival of the Black Stork (Ciconia nigra) based on ring recoveries, Biologia 66(5): , Springer, DOI: /s IF: 0.609, 2011 Dr. Tóth Sándor Attila - Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta I. Az ephemerides Budenses szerkesztője s írója, Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, B/5 178 oldal. - Pjesme France Sebestijanovica = Latina et Graeca, Zagreb, 2010 (megjelenés 2011 május), Dr. Zalay Szabolcs - A drámapedagógiai módszer alkalmazása a konfliktuskezelésben. dr. Zalay Szabolcs In: Szakmai Szemle A Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsának Kiadványa, szám Budapest. - Élményalapú tanulás egy életen át. In: Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása" című, kiadványunkban (Neveléstudomány Egyesület Kiskönyvtára, 5. kötet). Budapest, A megtisztulás esélyei. In: A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa: Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére / Sipos Anna Magdolna (szerk.) Zalay Szabolcs (szerk.) Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.) Pécs: Pécsi tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Konstruktív kommunikáció. In: Közélet, Közigazgatás, Kommunikáció / Szécsi Gábor (szerk.) Budapest, Önkonet Kiadó, Holisztikus pedagógiai szemlélettel a válság ellen. In: augusztus 25. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, II. szerk. dr. habil Ferencz Árpád, Kecskemét, Intercultural learning among the youth of three nations. In: Interculturelles Lernen is Ostmitteleuropa / Dr. Sári Mihály (szerk.). Verein zur Förderung der Europäischen Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft EALIZ, Bécs, A special andragogical strategy against poverty and social esclusion The use of the drama pedagogical method int he training of Cultural Project Managers. In: Inclusion through Education and Culture Fourth Annual Conference of the UNECC Editors: Wim Coudenys László Komlósi Pécs. ISSN

9 - The Use of the Drama Pedagogical Method int he Training of Cultural Project Managers. In: Acta Tchnologica Dubnicae 2/2011. Dubnicae Technological Institute, Slovakia b) Ismeretterjesztő cikk Baráthné dr. Hajdu Ágnes - Összetartozásban van az erő = Református híradó, sz. 3. Bedekovits Tamás - Reprodukciók készítése digitális fényképezőgéppel In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros, (20. évf.) 2. sz Könyvtári események megörökítése digitális fényképezőgéppel In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros, (20. évf.) 3. sz Bujdosóné dr. Dani Erzsébet Irodalom a határon túlról, Heti Hírek Kultúra, Faragóné Pöppl Zsuzsanna - Kutassunk e a víz után a Naprendszerben? Tehetségműhely Ötvözet júliusi szám 12. oldal, kiadó: EJF - Mérnökképzés az Eötvös József Főiskolán Propaganda anyag október, kiadó: EJF Dr. Gorjanácz Zsivkó - Ako je koren zdrav, i biljka može bit zdrava. In.: Hrvatski kalendar 2012, Croatica, Budapest, 2011., Čudesan doživljaj jedne Bunjevke u Međugorju In.: Hrvatski kalendar 2012, Croatica, Budapest, 2011., Četrdesetak puta bio Isus/pjevao Isusa u santovačkoj Pasiji. In. : Hrvatski kalendar, Croatica, Budapest, 2011., Kovács T. László - Bognár József: A bajai általános iskolás korú gyermekek szüleinek viszonya a testneveléshez és a sporthoz VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgy Pedagógiai Konferencia Baja, (2009. nov ) EJF Kiadó Baja, (2011 ben jelent meg) Majorné Bodor Ilona - Könyvtári gyakorlat Horvátországban. In: Ötvözet Nagysikerű találkozó Baján. In: Ötvözet február pp Könyvtárfejlesztés. In: Ötvözet, június 15. Dr. Nagy Éva - A pécsi Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány koraszülött mentő tevékenysége, Dr. Szappanyos Melinda - 2 or 3 and the Consequences affiliation of the human right to water and State obligations in respect of its protection. In: Szappanyos Melinda (szerk.): 9. Országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai, PTE Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs, Vincze Lászlóné dr. - "Tudásplatform létrehozása az arzén és ammóniummentes ivóvízért Ötvözet 9

10 c) Lektorált jegyzet Lektorált oktatási segédlet, kompendium Pestné Háber Hajnalka - Női részvétel a felnőttoktatásban. Egy primer kutatás eredményei In:Kéri Katalin (szerk.): Társadalmi nem és oktatás. Konferenciakötet, PTE BTK Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs A tapasztalt korúak időfelhasználása. Szabadidős tevékenységek és a felnőttképzés kapcsolódása. In: Szappanyos Melinda (szerk.): 9. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai, PTE Grastyán Endre Szakkolégium, Pécs. 2011, Az elmúlt évek távlatában A FEEK en végzett hallgatók munkaerőpiaci eredményei. In: Koltai Zsuzsa (szerk.): Kulturális valóságismeret és EKF éves a pécsi kultúraközvetítő képzés, PTE FEEK, Pécs. 2011, elektronikus Török László - Kubatov István: Tervezési segédlet település vízellátása tanulmányterv készítéséhez d) Szakcikkek fordítása (magyarázó és értelmező jegyzetekkel) Szerkesztés magyar nyelven Szerkesztés idegen nyelven Barátné dr. Hajdu Ágnes - UDC Summary magyar változat <http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=hu&pr=y > [ [adatbázis] Dr. Bartkó János - Magyar szerb kapcsolatok a történelemben 2001 ig, Tanulmánykötet. (A június én megtartott II. magyar szerb történelmi konferencia előadásai.) Dr. Manz Adelheid - Adelheid Manz (Hrsg.) 2011: Német Tanítók XIX. Nyári Akadémiája XIX. Sommerakademie für Deutschlehrer Kreativität im Deutschunterricht. Beiträge zum DaF und DFU Unterricht Baja Ludwigsburg Dr. Palcsó Mária - Gertrud Teusen: Hogyan segítsünk idős szüleinknek. Időskorúak gondozása, ápolása. Saxum, o. - Vekerdy Tamás: És most belülről. Álmok és lidércek. Saxum, o. Dr. Sári Mihály - Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums Hochschule József Eötvös Baja. Verein zur Förderung der Europäischen Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Wien, Dr. Szappanyos Melinda - Szappanyos Melinda (szerk.): IX. Grastyán konferenciakötet, Pécs, Dr. Szommer Gábor - Musser, Charles: A korai mozi újragondolása: az attrakciók és a narrativitás mozija. In: Kiss Gábor Zoltán (szerk.) Narratívák 10. Pécs, o. 10

11 - Stewart, Garrett: Az optikai allúzióról. In Kiss Gábor Zoltán (szerk.): Narratívák 10. Pécs, o. - Andrew, Dudley: Mi a film? In Kiss Gábor Zoltán (szerk.): Narratívák 10. Pécs, o. Dr. Tóth Sándor Attila - Az Eötvös József Kiadó gondozásában 2010 ben megjelent könyvek Dr. Vincze Lászlóné - XXX Jubileumi OTDK Műszaki Tudományi Szekció Magyar nyelvű összefoglalók, 496 oldal. - XXX Jubileumi OTDK Műszaki Tudományi Szekció Angol nyelvű összefoglalók, 444 oldal Dr. Zalay Szabolcs - A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa: Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére / Sipos Anna Magdolna Zalay Szabolcs Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.) Pécs: Pécsi tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, ACTA Technologica Dubnicae. EV 4309/11 / Zalay Szabolcs (szerk.). Dubnica Technological Institute, Dubnica nad Vahom, Slovakia, 1/ ACTA Technologica Dubnicae. EV 4309/11 / Zalay Szabolcs (szerk.). Dubnica Technological Institute, Dubnica nad Vahom, Slovakia, 2/2011. e) Lektorálás magyar nyelven Lektorálás idegen nyelven Dr. Ábrahám Ferenc - Települési biológiai szennyvíztisztító telepek biokémiai folyamatainak optimalizálása a költségcsökkentés szempontjából EMVÍR Főiskolai- és szakképzési tananyaga Budapest Dr. Bartkó János - Magyar szerb kapcsolatok a történelemben 2001 ig Tanulmánykötet. A június én megtartott II. magyar szerb történelmi konferencia tanulmányainak lektorálása. Dr. Fekete Árpád - Esra Erkus, Duman: Statistical rates in approximation by positive linear operators, Miskolc Mathematical Notes, Vol. 12 (2011), No. 2, Dr. Lájer Konrád - Király Virók Molnár (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Ábrák. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. (irányítóként) - Salamon Albert Lőrincz: Szibériai nőszirmos gyepek szerveződése és természetvédelmi helyzete a Mecsek déli lábánál Dunántúli dolgozatok (A) Természettudományi sorozat 12: Ormódiné dr. Besir Anna - Dr. Zorn Antal: Emberek, sorsok, események Katymár múltjából II., Apolló Média Digitális Gyorsnyomda, Baja, (200 oldal) Dr. Steinerné dr. Molnár Judit - Az Eötvös József Főiskola oktatóinak és nevelőinek tudományos és sporttevékenysége 2010 ben. P

12 - Tudományos közlemények, EJF, Baja, p. 300 f) Kutatási zárójelentés (a kutatásstratégiával kapcsolatos kutatások) Dr. Steinerné dr. Molnár Judit - Multikulturalizmus oroszok a világban. Kutatásstratégiai pályázat EJF Baja, g) PhD konzulensi tevékenység évente (3 évig számolható el) PhD eljárási folyamatban bizottsági munka PhD opponensi tevékenység Dr. Ábrahám Ferenc - Pásztor István Ph.D értekezésének és védésének bizottsági minősítése, Veszprémi Egyetem - Pásztor István: A szennyvízminőség hatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál, Ph.D értekezés végső bírálata, opponálása, Veszprémi Egyetem Doktori Iskola, Barátné dr. Hajdu Ágnes - Nagy Enikő - Patkósné Hanesz Andrea - Lupkovicsné Major Edit - Pataki Gábor Dr. Brachinger Tamás - PhD eljárási folyamatban bizottsági munka: Sebestény István: A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetősége. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás térbeli, történeti, társadalmi dimenziói program. - PhD opponensi tevékenység: Sebestény István: A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetősége. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás térbeli, történeti, társadalmi dimenziói program. Dr. Sári Mihály - 2 PhD hallgató utolsó évesek (Háber Hajnalka, Dominek Dalma) - 1 eljárásban opponens ELTE Neveléstudományi doktori program 12

13 a) Nemzetközi tudományos II. ELŐADÁSOK KONFERENCIÁN Barátné dr. Hajdu Ágnes - Az MKE vendége az ALA American Library Association elnöke. Budapest, május Dynamism of Knowledge Organization, particularly its relation to UDC = 10 th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Ferrol, Spain, June 30 th July 1 st Az ETO fejlesztésének lehetőségei 2011 ben = UDC Update at IFLA, WLIC, San Juan, 18 th August Relative Index in the Hungarian edition of UDC = UDC Editorial Workshop, The Hague, 21 st September Dr. Bayerle Alajos - Gönczy Pál, a modern európai népoktatás képviselője, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE című nemzetközi konferenciájára: február Gönczy Pál tankönyvíró tevékenysége, V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia "Nevelés és társadalom: Hagyomány és megújulás" Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar március th International Conference for Theory and Practice in Education Society and Education Budapest, 9 11 Jun, 2011 (International Pető András Institute, HU 1125 Budapest, Kútvölgyi út No. 6. Hungary) Official conference languages: English, German Bayerle Alajos EJF Baja Jun.10. Pál Gönczy, der Organisator der bürgerlichen Volksbildung. Bohner Beke Alíz - Leidecker E., Galambosné Triszberger M., Bohner Beke A., Kranicz J.: Connection between physical activity and complaints of musculoskeletal system. 7th EFSMA European Congress of Sports Medicine, 3rd Central European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Salzburg, október Dr. Drávavölgyi Tibor - The role of the human character and ability in the framing of the complex product of public administration, 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing, Politéchnico do Porto, University of Porto, Portugal, June Faragóné Pöppl Zsuzsanna - Baja város közüzemi vízellátása, EMT IV. Tudomány és Ipartörténeti Konferencia, Lakitelek, 2011.június Dr. Gorjanácz Zsivkó - Neke svojstvenosti govora olaskih Šokaca u Mađarskoj. Znanstveni skup Šokačka rič 9, Vinkovci (Horvátország), november Gyurcsó Júlia - Könyvtárhasználatra, önálló ismeretszerzésre nevelés kisiskolás kortól az egyetemig. Elhangzott: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában III. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Komárom, Selye János Egyetem szeptember

14 Hajdú Miklós - Andragógusképzés és a felnőttoktatás regionális gyakorlata Magyarországon. Minszk, Belorusszia, április 22. Dr. Kanizsai Mária - Kreatív módszerek az anyanyelvi nevelésben Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia, Marosvásárhely, május 23. Kovács T. László - A bajai szülők és a testnevelés, MSTT Kongrresszus Sport egészség és teljesítmény című konferencia Győr máj A rendszeres mozgáshoz való viszonyulás a tanulóévek alatt, Apáczai Napok Győr okt Szülők és gyermekeik viszonya a testneveléshez és a rendszeres testmozgáshoz, Mozgásbiológiai Konferencia Semmelweis Egyetem Ttestnevelés és Sporttudományi Kar (TF) nov Dr. Magocsa László - The role of imitation in second language acquisition. INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain. - The acquisition of English by very young learners in a Hungarian setting. INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain. Dr. Majdán János - A vasutak körzetszervező szerepe Magyarországon Csíkszereda december 28. Dr. Manz Adelheid - Német szaknyelvi oktatás a nemzetiségi tanítóképzésben. Nyelvtanulás a matematika segítségével. Pädagogische Hochschule Niederösterreich (PHNÖ) Baden/ Ausztria (2011. március 22.) - Partnerschaftskontakte. Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ( ) - Studiumsmöglichkeiten an der Eötvös József Főiskola Baja. Deutsch Ungarische Hochschultage Karlsruhe /Deutschland ( ) - Weltweite Lesung zur Erinnerung an Heinrich von Kleist Deutscher, Humanitäre Verein Gerhard Sombor / Szerbia ( ) - Pädagogik bei Krankheit. Projektelőkészítés Osnovna sola Ljubljana / Szlovénia ( ) Újvidéki Egyetem, Orsostudományi Kar / Szerbia ( ) Manzné dr. Jäger Mónika - Leitbild: unterschiedliche Bildungsbereiche gemeinsame Verantwortung. Landeskonferenz des ungarndeutschen Bildungswesens. Ungarndeutsches Pädagogisches Institut. Budapest, február Wie weiter mit dem Leitbild? Praktische Umsetzungsmöglichkeiten in den Bildungseinrichtungen: Sektion Kindergarten. Ungarndeutsches Pädagogisches Institut. Budapest, február 11. Mátrai Ildikó - Fehér Gizella Váradi Zsolt Vincze Lászlóné: Water quality measurements ont he Danube River. Danube EHT Closing Conference, Subotica Palic,

15 Patocskai Mária - Hazánk és egy dél alföldi település részleges karbon lábnyom összehasonlítása. In: Lőrincz I. (szerk.): Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Pajrok Andor - Révfy Tivadarné dr. Pajrok Andor: Development of Accounting Regulation and its effects on Enterprise Operation in Hospitality Industry; International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development; ICEIRD 2011; Ohrid, Macedonia - Pajrok Andor: A szállodaipar beszámolási rendszerének szabályozási kerete, illetve alkalmazásbeli gyakorisága; I. Kárpát medence Turizmusa Konferencia; Harsányi János Főiskola, május Pestné Háber Hajnalka - III. Nemzetközi IX. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia A tapasztalt korúak időfelhasználása Dr. Révfy Tivadarné - Pajrok Andor: Development of Accounting Regulation and its effects on Enterprise Operation in Hospitality Industry; International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development; ICEIRD 2011; Ohrid, Macedonia Dr. Sári Mihály - Buchpräsentation von EALIZ EJF Baja Interkulturelles Lernen auf der Botschaft der Ungarischen Republik Wien. Rendezvényszervező - Fachtagung der VHS. Volkshochschule Oberösterreich , Linz. Előadás: Die Geschichte der VHS in Europa und in Ungarn - XIX. Sommerakademie für Deutschlehrer/innen Baja, Juni Megnyitó előadás: Wo liegt die Grenze der deutschen Kultur? - Quatrolaterales Symposium Olomouc, Olomouc. Konferenciaszervező, előadó: Die Internationalisierung des regionalen und nationalen Wissens und die Globalisierung. Dr. Simon József - Challenges of the audit system s innovation according to the development of the public accountancy. 4 th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD May 2011 Ohrid, Macedonia Sipos Norbert - Balogh Gábor: Tehetségmenedzsment szempontok a "Pécsi Közgáz" végzősei körében.taylor után 100 évvel Vezetéstudományi és emberi erőforrás kihívások a 21. század elején, május 27., Szeged, (2011) - Szabó Csilla, Zaja Róbert: Kapcsolódjunk a tehetségekhez! Taylor után 100 évvel Vezetéstudományi és emberi erőforrás kihívások a 21. század elején, május 27., Szeged, (2011) - Balogh Gábor, Farkas Ferencné: Best Practices of Higher Education Talent Support, Graduate Follow Up System at the University of Pécs. International Conference on Knowledge and Sustainable Economic Development, Partium Christian University, Oradea, October 2011 Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya - Geometriai fogalmak vizsgálata 6. osztályban, Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások, Szatmárnémeti (Satu Mare), Románia,

16 Sziebert János - Sziebert János: A mérőgyakorlati program hidrometriai váza, előadás a DANUBE EHT 2010 (HU SRB/0901/221/001) projekt nyitó konferenciáján, Baja, Sziebert János: Mintavételezés és feldolgozás, előadás a DANUBE EHT 2010 (HU SRB/0901/221/001) projekt záró konferenciáján, Palic, Serbia October 2011 Dr. Szommer Gábor - Information Management as Establishment. Dutch Navigational Knowledge on Japan, Tamás Enikő Anna - 8th Conference of the European Ornithologists' Union, Riga, Lettország, Tamás E.A., van den Bossche W., Rohde C., Kalocsa B.: Importance and evaluation of the International Black Stork colour ringing programme (előadás) Vincze Lászlóné dr. - IPA konferencia Mátrai Ildikó Kökény István Vincze Lászlóné dr.: Vízminőség vizsgálatok az Alsó Duna szakaszon, a szerb magyar határ két oldalán december Dr. Zalay Szabolcs - UNECC 2011 Antwerp Annual Conference / dr. Szabolcs Zalay With holistic pedagogic view against the crisis b) Országos tudományos Helyi tudományos Helyi, intézeti tanulmánysorozatban megjelenő műhelytanulmányok előadása Dr. Ábrahám Ferenc - Dr.Ábrahám F Vincze Lászlóné dr. A félüzemi vízmű fejlesztés utáni próbaüzeme Magyar Tudomány Napja, Baja, nov Korszerű tisztítástechnológiákkal az egészséges ivóvízért EJF MKK Szakmai Nap Dr.Ábrahám F. Török L.: Az EJF félüzemi fejlesztések bemutatása Babity Mária Szekcióvezetés - Nevelőszülői Gondoskodás IV. Országos Találkozója, május Pécs. 5. Szekció: Kamaszokról csak kamaszoknak. Szekcióvezetők: Babity Mária pszichológus és Goldmanné Fehér Hajnalka pszichológus. Bakacsi Zita - A Magyar Tudomány Napja november 16. Bakacsi Zita: A zene szerepe az ifjúkori szocializációban. Barátné dr. Hajdu Ágnes - A tartalmi feltárás identitása = Az identitás szemiotikája, Szeged, május Az ismeretszervezés dinamizmusa, különös tekintettel az Egyetemes Tizedes Osztályozásra = Törzs és az ágak. Könyvtár információ tudomány. Konferencia Dr. Horváth Tibor tiszteletére, Budapest, június 6. - A Könyvtárpedagógia tanár képzés célkitűzései, története, törekvései = Munkaerőpiaci kompetenciák és lehetőségek az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet képzéseinek tükrében, Szeged, október

17 - Az oktatás és vizualitás a Csongrád Megyei Általános Tanító Egyesület tevékenysége és illusztrációs pályázata a két világháború között = A vonal üzenete, Szeged, november Interdiszciplinaritás az osztályozásban = Prof.dr.Sebestyén György 65 éves. Ünnepi tudományos tanácskozás, Budapest, november A soha meg nem alkuvó Bibó Lajos = Bemutatkozik a Vásárhelyi Látóhatár 5. száma. Hódmezővásárhely, március A könyvtárpedagógia tanár képzés Szegeden = Az Informatikus könyvtáros képzés jövőképei az új felsőoktatási törvénytervezet tükrében. Műhelykonferencia, Kaposvár, május Információs rendszerek metodikai kérdései = EJF TÁMOP előadói nap, Baja, november 21. Dr. Bartkó János - Principles of De Gaulle s foreign policy during the World War II, Előadás a Bajai Eötvös József Főiskolán a Magyar Tudomány Napja alkalmából Les principes de la politiques de Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Előadás a Pécsi Egyetemen a Magyar Tudomány Napja alkalmából Dr. Bayerle Alajos - MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE november 16. Baja, Bayerle Alajos EJF Baja: Pál Gönczys Leben und Werk Volksunterricht, naturwissenschaftliche Erziehung, Waisenerziehung Bényi Beáta - Kincsvadászat, Magyar Tudomány Napi konferencia, Baján Berki Sándor - Válság a mélyben Magyarország, A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése, november Debreceni Egyetem Változás. Válság. Váltás.hu Bohner Beke Alíz - Molics Kránicz: A szerzett lábdeformitások gyakorisága, megelőzésének lehetőségei. A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, november A gyermek és felnőttkori statikai lábelváltozások megelőző programja. A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, november Molics Éliás Gombos Sebestyén Schmidt Kránicz Boncz: A fizioterápiás jellegű tevékenységek BNO szerinti megoszlása. A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, november Két lábbal a Földön (Lábunk mozgásszervi egészsége). A mentorálás szintjei II., Baja, október 17. Magyar - Gyermeklábak tudománya (A veleszületett és szerzett lábdeformitások mozgásterápiája). Tudomány Napja, Baja, november 16. Dr. Brachinger Tamás - Vannak e világos távlatok és irányok a hazai kulturális szakpolitikákban? Andragógia és közművelődés. Debrecen május 8. Debreceni Egyetem BTK neveléstudományi Intézete. - Kiléphet e árnyékából a hazai civil társadalom? Civil kilátások. Budapest szeptember 26. Általános Vállalkozási Főiskola. 17

18 - Önkormányzatiság, helyi társadalom, ÁMK a 21. századi Magyarországon. ÁMK k és civil szervezetek együttműködése a közkultúra különböző területein. Baja október 13. Újvárosi ÁMK. - Hatalom és társadalom kapcsolatának vizsgálata három magyar városban. Magyar Tudomány Ünnepe. Baja november 16. EJF. Dr. Drávavölgyi Tibor - Culture and Strategy building in the Institute of Business Sciences of the Eötvös József College, Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Eötvös József Főiskola, Baja, November 16. Dr. Fekete Árpád - Elágazó folyamatok és alkalmazásaik, Magyar Tudomány Napja, Baja, november Győrfi Tamás - Gálai A. Győrfi T.: Computeres látás. Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november Gyurcsó Júlia - Autoreferat zur Szinnyei Bibliographie / Gyurcsó Júlia. Elhangzott: EJF Tudomány Napja Konferencia. Baja, november 16. Idegennyelvi szekció Hajdú Miklós - Önkormányzatok az állampolgári nevelésért: miért van mozdulatlanság? Magyar Tudomány Ünnepe Baja, november Horváth Csaba Árpád - Public art: the democratization of art appearing in public sites, Magyar Tudomány napja, EJF, Baja Dr. Kanizsai Mária - Az irodalmi élményszerzés útjai a felkészüléstől a megvalósításig. Képzés és Gyakorlat, Kaposvár, április Hallgatóink külső szemmel Mentorálás szintjei II. szakmai tudományos konferencia, Baja, október Kreatív anyanyelvi játékok Támop/ Mentorháló Óvoda iskola átmenet szakmai továbbképzés, Baja, nov. 15. Kökény István - Kökény István Mátrai Ildikó Vincze Lászlóné (2011): Vízminőségi vizsgálatok az Alsó Duna szakaszán a szerb magyar határon. Magyar Tudomány Napja, EJF Baja, Kovács T. László - Magyar Tudomány Napja Eötvös József Főiskola Baja, 2011 nov. 16. Kovács T László: A rendszeres mozgás szülői és gyermekszemmel - Sugovica ÁMK óvónőinek kötelező továbbképzése nov. 15. meghívott előadó Kovács T. László: Aktualitások a testnevelés ürügyén Dr. Lájer Konrád - Lájer Konrád: A növényzet eróziócsökkentő szerepe: a fajok értékelése a felületi rétegerózió modellje alapján. Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november

19 Majorné Bodor Ilona - Az Eötvös József Főiskola Könyvtárának olvasásnépszerűsítő programjai, akciói (TÁMOP / ) (előadás) Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár (taggyűlés, szakmai nap), Dr. Manz Adelheid - Aktualitäten und Perspektiven in der Grundschullehreraus und Fortbildung für den Nationalitätenunterricht., Német nemzetiségi oktatás országos konferenciája Budapest, febr Die Ausbildung von Minderheitenpädagogen. 25 éves német nemzetiségi képzés PTE IGYFK Szekszárd, A nemzetiségi pedagógusképzés aktualitás kérdései és perspektívája a bajai Eötvös József Főiskolán Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című nemzetközi konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe Eger, november Manzné dr. Jäger Mónika - Az Óvodapedagógus szak gyakorlati képzésének elemzése. Országos Programfejlesztő Bizottság. ELTE TÓK, Budapest, május Kreativer Umgang mit Texten in der Grundschule im internationalen Vergleich. Eötvös József Főiskola, Baja, június 27. XIX. Sommerakademie für DeutschlehrerInnen. Német Tanítók XIX. Nyári Akadémiája június Qualität vor Quantität Sprachstandandsbeobachtungen. Magyar Tudomány Napja. Eötvös József Főiskola, Baja, november A német nemzetiségi nevelés helyzete, módszertani kérdései. Eötvös József Főiskola, Baja, március 3. - Hogyan tovább? A mentorálás szintjei II. konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja, október 27. Dr. Marczin István - Művésztelepek, mint civil szervezetek, Debreceni Egyetem május Mátrai Ildikó - Mátrai Ildikó Szlávik Lajos Lakatos Gyula (2011): Statisztikai módszerek alkalmazása egy vizes élőhely vízháztartásában bekövetkező változások előrejelzésére. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyűlés, Eger, Mátrai Ildikó Vincze Lászlóné Váradi Zsolt Fehér Gizella (2011): Vízminőségi keresztszelvény vizsgálatok a Dunán, az EJF (Baja) GDF (Szabadka) DANUBE EHT 2010 Magyarország Szerbia IPA projekt keretében. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyűlés, Eger, Kökény István Mátrai Ildikó Vincze Lászlóné (2011): Vízminőségi vizsgálatok az Alsó Duna szakaszán a szerb magyar határon. Magyar Tudomány Napja, EJF Baja, Dr. Melicz Zoltán - Gondolatébresztő elképzelések az arzén és ammónium eltávolításáról egy K+F program első lépései". VITI Group konferencia, Villánykövesd, 2011.október A kémiai előkezelés hatásainak üzemi vizsgálata a Miskolci Szennyvíztisztító Telepen. MHT XXIX. Vándorgyűlés Eger, július A félüzemi tisztítótelep a víztechnológia oktatásában a bajai főiskolán. MHT XXIX. Vándorgyűlés Eger, július Hogyan is gondolkodnak a mérnökök és helyettesíthető e a műszaki elme? MHT XVIII. Ifjúsági Napok Baja, 2011.szeptember

20 Pajrok Andor - Pajrok Andor: A költségelszámolás korlátai és továbbfejlesztésének lehetősége a szállodaiparban; IV. Számviteli konferencia; Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, október Pajrok Andor: A tevékenységalapú költségszámvitel (ABC) alkalmazásának lehetősége a szállodaiparban, Magyar Tudomány Ünnepe; Eötvös József Főiskola; november 16. Dr. Palcsó Mária - Műveltségeink. Előadás az Andragógia és közművelődés régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben c. országos konferencián Debrecenben, május 5 én. Patocskai Mária - Antropogén hatások következményei Baja város környezetének változásában. In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát medencében. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő, A fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági szükségszerűsége. In: Dr. Tóth S. A. (szerk.): Kutatások az Eötvös József Főiskolán. EJF, Baja, Pestné Háber Hajnalka - Iskola a társadalmi térben és időben II. PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola Andragógiai válaszok a társadalom elöregedési folyamata által életre hívott problémákra - Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben, Debrecen A nem formális tanulás jelentősége a felsőoktatáson kívül, a felnőttképzésen belül - Magyar Tudomány Ünnepe, Átalakuló tudomány a változások nyomában Pogány Stella Csilla - Arthur C. Danto: A művészet és művészetfilozófia viszonyáról; Magyar Tudomány Ünnepe 2011., november 16., EJF, Baja Dr. Sári Mihály - OTDK Baja 2011, április Megnyitó előadás: A tudás internacionalizálódása. - Iskola a társadalmi térben és időben május Pécs. Szekcióvezetés és előadás: Interdiszciplinaritás a neveléstudományban. Európai hatások a magyar felnőttnevelés módszertanában adaptáció, modernizáció, reform Simon József - Dr. Simon József: Az államszámviteli rendszer aktuális kérdései a helyi önkormányzatok gazdálkodásában. Számvitel Oktatás Szakma Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, október Dr. Simon József: A hazai önkormányzati rendszer fejlesztési lehetőségei az államszámvitel tükrében. Magyar Tudomány Napja Konferencia, Eötvös József Főiskola, november 16. Dr. Simon Miklós - Rózsáné Szűcs Beatrix, Simon Miklós: Szerves hulladékok kezelhetőségének vizsgálata Biocel technológiával, Magyar Tudomány Napja konferencia, November Simon Miklós: Szerves hulladékok kezelésének oktatása és kutatása az Eötvös József Főiskolán. Fenntartható szemléletű szerveshulladék kezelés konferencia és képzési program a Magyar Minőségi Komposzt Társaság szervezésében, október Baja 20

Belső kapcsolattartó 2014.06.01.- 2016.05.31. Dr. Fleit Ernő 2014.04.01.- 2015.09.30. Abonyi István. Nemes Gábor Istvánné

Belső kapcsolattartó 2014.06.01.- 2016.05.31. Dr. Fleit Ernő 2014.04.01.- 2015.09.30. Abonyi István. Nemes Gábor Istvánné BEADOTT Start Danube Region Project - water resource management Vízművek Zrt Fleit Ernő 2015.06.30 5 000,00 2014.09.17 Start Danube Region Project Kis szennyvíztisztító telepek VGK Klaszter, BDZ Lipcse

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia

A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia Felnőttképzési műhelyek jó gyakorlatai KAPOSVÁR 2010 A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben