AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben"

Átírás

1 AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012

2 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD Technikai munkatárs: Kosztolányiné Gergely Orsolya Nagy Andrea ISSN

3 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények január 1 től december 31 ig I. PUBLIKÁCIÓK ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG a) Lektorált szakkönyv, monográfia (nyomdai ívenként/16 oldal) Szakcikk, folyóiratban lektorált Idegen nyelvű szakcikk, lektorált Barátné dr. Hajdu Ágnes - Bozsó Renáta: évesek olvasási szokásai = Olvasás szokások a tizenévesek körében Szegeden 2011 ben/szerk. Viskolcz Noémi. Szeged: SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Könyvtár és Múzeumpedagógiai Szakcsoport, Bajusz Jánosné Oros Sándor: A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének története = A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története Budapest : Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Bajusz Jánosné Oros Sándor: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteinek tevékenysége. Időrendi táblázatok. Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete = A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története Budapest: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Bajusz Jánosné Oros Sándor: A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének története = Múlt és jelen. MKE Csongrád megyei szervezete Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Szerk. Oros Sándor. Szeged : Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Bajusz Jánosné Oros Sándor: Kronológia = Múlt és jelen. MKE Csongrád megyei szervezete Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Szerk. Oros Sándor. Szeged: Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 2011, Konferenciakötetben - Cs. Bogyó Katalin: A portfólió, mint a könyvtárpedagógia tanár MA képzés hallgatói szintézise = Lehetőségek és alternatívák a Kárpát medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvár : Kaposvári Egyetem, 2011, Patkósné Hanesz Andrea: A speciális kollégiumok szerepe a könyvtárpedagógia tanár képzésben = Lehetőségek és alternatívák a Kárpát medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvár: Kaposvári Egyetem, 2011, A könyvtárpedagógia tanár MA és a zenei könyvtárosképzés tapasztalatai = II. Master of Library and Information Science konferencia. Budapest, ELTE szeptember Konferenciakötet. Szerk. Sebestyén György, Habók Lilla, Nemes László. Budapest : ELTE BTK Könyvtártudományi Szakos Hallgatói Érdekképviselet, 2011, Az identitáskérdései a tartalomfeltárásban = Az identitás szemiotikája. Tanulmányok. Szerk. Szirmai Éva, Újvári Edit. Szeged : SZTE JGYPK, 2011, Adatbázis: - UDCC online - Horváth Tibor tibor nekrolog/ [2011.március 14.] - Horváth Tibor: = Könyvtári levelező/lap, sz. 44.p. - Az ismeretszervezés dinamizmusa, különös tekintettel az Egyetemes Tizedes Osztályozásra = Könyv és Nevelés, sz. tematikus melléklet, Voice of Global Knowledge Management = IFLA Knowledge Management Section Newsletter 11., January [2011. január 28.] - Организација знања у кроскултурном и мултикултуралном друштву. Beograd: Универзитетска библиотека,

4 Dr. Bartkó János - Multiculturalisme dans les universités médiévales, In: Interculturelles Lernen in Ostmitteleuropa, EALIZ, Documentation eines internationalen wissentschaftlichen Symposiums Hochschule József Eötvös Baja, Ungarn 22. bis 25 september 2010, Wien, 2011, Le style des sermons médiévaux, In: Oszetzky Éva és Bene Krisztián (szerk.): Újlatin nyelvek és kultúrák, Pécs, 2011, Dr. Bayerle Alajos - A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője, Szerk.: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó - Gönczy Pál a modern európai népoktatás képviselője, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, Bedekovits Tamás - WebOPAC felületének és szolgáltatásainak fejlesztése. Rendszeradminisztrátori tapasztalatok a bajai Eötvös József Főiskola Könyvtárából In.: Tudományos és műszaki tájékoztatás, (58. évf.) 5. sz Dr. Brachinger Tamás - A civil mandátumok számszerű változása a megyéknél és a megyei jogú városoknál. Comitatus sz. - A jövő kultúraközvetítő szakemberének szakmai profilja. In: Koltai Zsuzsa (szerk.): Kulturális valóságismeret és EKF éves a pécsi kultúraközvetítő képzés. PTE FEEK. Pécs Dr. Drávavölgyi Tibor - The role of the human character and ability in the framing of the complex product of public administration, 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing, Politéchnico do Porto, University of Porto, Portugal, June The role of the human character and ability in the framing of the complex product of public administration, Academic Public Administration Studies Archive APAS, 2. Public and Nonprofit Marketing (PNM), 2.5. Behaviour of the consumer of public services and goods, APAS is created and administered by the Faculty of Public Administration of the National School of Political Studies and Public Administration. Faragóné Pöppl Zsuzsanna - Baja város közüzemi vízellátása, EMT IV. Tudomány és Ipartörténeti Konferencia, Konferenciakötet, Lakitelek, június. Dr. Fekete Árpád - I. Georgieva, F. Móricz: Characterizations of the convergence of harmonic averages of double numerical sequences, Mathematical Inequalities & Applications, Vol. 14 (3), 2011, Dr. Gorjanácz Zsivkó - Hrvatsko mađarske jezične veze na osnovi nekih rječnika i gramatika. In.: Hrvatski bez kompleksa (Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću), Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, Pécs, 2011., Neki podaci o šokačkom selu Vršenda u Republici Mađarskoj., In.: Šokačka rič 8. (Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 2010.) Zajednica kulturno umjetničkih djelatnosti Vukovarsko srijemske županije, Vinkovci, 2011.,

5 Győrfi Tamás - Raics P. Diffusion Cloud Chamber TO OBSERVE THE INVISIBLE. Acta Physica Debrecina, Csige I. Effect of Atmospheric Pressure Variations on the 222 Rn Activity Concentration in the Air of a Wine Cellar. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Volume 288, Number 1, 2011., Raics P. Investigation of Environmental Radioactivity of Wine Cellars, Watercourse and Industrial Waste. Applied Radiation and Isotopes Volume 69/9, 2011., Gyurcsó Júlia - Idősb Szinnyei József bibliográfia I. Nyomtatásban megjelent írásai és a róla szóló irodalom : , II. Kéziratos hagyatéka, könyvtári és levéltári iratok : Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, , 308. CD melléklettel Hajdú Miklós - Távoktatás: út a fizikai és státusz távolságok feloldódásához? In: Csótiné Belovári Anita (szerk.): A felnőttképzés perspektívái nemzetközi konferencia. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara Dr. Kanizsai Mária - A horvát személynévkutatásról röviden. Dr. Tóth Sándor Attila (szerk.): Kutatások az Eötvös József Főiskolán, 2010 EJF Baja, 2011, Dr. Kosóczki Tamás - Muška osobna imena u pomurskoj kajkavskoj mikroregiji od do g. Timea Bockovac (urednica): Hrvatski bez kompleksa. Pecuh, , Kupszáné Ozvald Katalin - Országos Apáczai Tanítási Verseny az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában, Baján, Apáczai Kiadó Szakmódszertani folyóirata tanítók és tanárok számára, máj. (VIII. évf.) 9. szám. Dr. Lájer Konrád - A Devecseri Bakonyalja növényzete. Kanitzia 17: Dr. Magocsa László - Miért érdemes minél korábban elkezdeni az idegen nyelvek tanulását? Módszertani közlemények, 2011/51, The role of imitation in second language acquisition. Proceedings of INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain The acquisition of English by very young learners in a Hungarian setting. Proceedings of INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain How do young children acquire languages? Proceedings of XIV Apáczai Napok Conference. Győr, Dr. Majdán János - Durkó Mátyás tanári és emberi egyénisége In: Nemzetnevelés felnőttnevelés közművelődés (szerk. Juhász Erika Szabó Irma) Debrecen, A folyók felett átívelő nagy vasúti hidak kiépítése Magyarországon 1914 ig. In: A történelem szálai (Szerk.: Fischer Ferenc Hegedűs Katalin Rab Virág) Pécs,

6 - A vasutak körzetszervező szerepe Magyarországon In: Gazdasági válság regionális kitekintés Szerkesztette: Csata Andrea Elek Sándor, Csíkszereda december Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat Magyarországon recenzió Közép európai Közlemények 2011/ Rolul liniilor ferate şi al gărilor din Transilvani în creare pieţelor regionale la sfârşitul secolului al XIX lea In:Relaţia rural urban: ipostaze ale tradiţiei şi modernizării Coordonatori: I.M. Balog, R Gräf, I. Lumperdeean Cluj, Majorné Bodor Ilona - Könyvtár szakos hallgatók gyakorlata az Eötvös József Főiskola Könyv és Médiatárában In: Palcsó Mária (szerk.): A kulturális szakemberképzés perspektívái c. tudományos konferencia előadásai: Baja, október , Baja, EJF Kiadó, Dr. Manz Adelheid - XIX. Sommerakademie. Kreativität im Deutschunterricht weckt Interesse In: Busch Trommel. NZ Beilage für Pädagogen Die Aus und Fortbildung von Minderheitenpädagogen Aktualitäten und Perspektiven an der Eötvös József Főiskola Baja In: Bús I. Klein Á. Meskó N.(szerk.): Nevelés és kutatás. Tanulmányok az óvodapedagógus képzéshez. Erziehung und Forschung. Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung. Szekszárd, Manzné dr. Jäger Mónika - Wege zur Mehrsprachigkeit: Europäische Empfehlungen und Programme. In: Herbszt Mária Tóth Sándor Attila (szerk.): VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgypedagógiai Konferencia. Eötvös József Főiskolai Kiadó. Baja, Deutschunterricht und Wortschatzarbeit in der Grundschule im internationalen Vergleich. In: Manz, Adelheid Kemény Gombkötő, Krisztina (Hrsg.): XVIII. Sommerakademie für Deutschlehrer an der Eötvös József Hochschule Baja. Baja Ludwigsburg, Arculat Nyomda Kft. Baja, Dr. Marczin István - Szociálno Pedagogicsni Umovi Hudozsno Esztéticsnává Vihovánjá Oszobisztoszti Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrajna, Pedagógiai Füzetek május Mátrai Ildikó - Rózsáné Szűcs Beatrix Füleky György: Egy szikes tó évszázados változásai. In. Füleky György (szerk): A táj változásai a Kárpát medencében: Tájhasználat és tájátalakulás a században. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő. 2011, Dr. Nagy Éva - Fogyasztóvédelem és hitelszerződés. Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében. Novotni Alapítvány, Miskolc, Nemes Gáborné - Bemutatkozik az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Apáczai Kiadó Szakmódszertani folyóirata tanítók és tanárok számára, IX. évfolyam 1. szám, 2011 szeptember Dr. Palcsó Mária - A kultúraközvetítés esélyei. In: Kultúra és Közösség, IV. évfolyam, II. szám, Részlet A kulturális szakemberképzés perspektívái c. konferenciakötet előszavából. In: Felnőttképzési Szemle, 5. évf., 1 2. sz., 71. 6

7 Patocskai Mária - A fenntartható fejlődés mérhetőségének egyik lehetősége a karbon lábnyom. Modern Geografia, oldal. - Some Viewpoints of the Sustainable Development. In: Prof. Dr. habil Sári M. (szerk.): Interkulturelles Lernen. Ealiz EJF Kiadó, Bécs Baja, 2011, Pestné Háber Hajnalka - Interkulturelles lernen von frauen über 50 Jahren. In: Prof. Dr. Mihály Sári (szerk.): Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte Theorie Methoden Praxis. EALIZ, EJF, Wien, Baja. 2011, Dr. Sári Mihály - Saját erőnkből, európai tudással. In: Kultúra és közösség, II. sz Lektori köszöntő: A Debreceni Iskola Őrzői. In: Andragógia és Közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés. (Szerk.: Dr. Erdei Gábor) Felnőttnevelés, művelődés, Acta Adndragogiae et Culturae 23. Debrecen, Beispielhafte internationale Zusammenarbeit als erfolgreiche Anregung. In. XVIII. Sommerakademie für Deutschlehrer (Selbstbestimmtes Lernen, Wortschatzarbeit im Deutschunterricht), Baja, Ludwigsburg (mj. 2011), Grenzüberschreitende Forschungsprojekte für die Adaptation der Bildung der Hohschule von Baja. In: Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. (Red,: Prof.Dr. habil. Mihály Sári) Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Wien, Sipos Norbert - Czoller Dominika: Segítő eljárások coaching a tehetséggondozásban: Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Bolognai folyamat: válság és változásmenedzsment a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégiumban. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Farkas Ferencné, Balogh Gábor: Tehetségmenedzsment a "Pécsi Közgáz" végzettjeinél, munkaerő piaci illeszkedés. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. II. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Szabó Csilla, Zaja Róbert: Let's connect to the talents!a virtuális intézet közép-európa kutatására közleményei III.:(1 2.) (2011) - Weiner János: Education clusters, the networking approach of the human capital. In: Ferencz Á (szerk.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. III. kötet. Kecskemét, Magyarország, Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Balogh Gábor: Features of talent management among 'Pécsi Közgáz' graduates. A virtuális intézet közép-európa kutatására közleményei III.:(1 2.) (2011) Dr. Steinerné dr. Molnár Judit - Wörterbuch Lebeslanges Lernen, EJF Kiadó, Baja, 2011, p Kutatási alapfogalmak In: MELLearN Fogalomtár. Budapest, Műszaki Egyetem, 2011, p. 135 oldal. 7

8 Dr. Szappanyos Melinda - Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetet értékelő Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat a UPR. Földrész, 2011/1. (társszerző: Haász Veronika), Nemcsak természeti erőforrás vízhez való jog egyes környezetvédelmi tárgyú nemzetközi szerződésekben. In: Comitatus, június 2011., Which human rights should be respected on the Korean peninsula? International obligations on human rights of the Democratic People s Republic of Korea and the Republic of Korea Ádám Antal (szerk.): PhD Tanulmányok 10., PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya - The study of the geometrical concepts of teacher training college students, International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN, Osijek, Hrvatska, 2011, Dr. Szommer Gábor - Földrajz, megismerés és az információs rendszerek történeti vizsgálatában rejlő lehetőségek. In: Századok. 2011/ Tamás Enikő Anna - Longevity and survival of the Black Stork (Ciconia nigra) based on ring recoveries, Biologia 66(5): , Springer, DOI: /s IF: 0.609, 2011 Dr. Tóth Sándor Attila - Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta I. Az ephemerides Budenses szerkesztője s írója, Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, B/5 178 oldal. - Pjesme France Sebestijanovica = Latina et Graeca, Zagreb, 2010 (megjelenés 2011 május), Dr. Zalay Szabolcs - A drámapedagógiai módszer alkalmazása a konfliktuskezelésben. dr. Zalay Szabolcs In: Szakmai Szemle A Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsának Kiadványa, szám Budapest. - Élményalapú tanulás egy életen át. In: Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása" című, kiadványunkban (Neveléstudomány Egyesület Kiskönyvtára, 5. kötet). Budapest, A megtisztulás esélyei. In: A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa: Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére / Sipos Anna Magdolna (szerk.) Zalay Szabolcs (szerk.) Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.) Pécs: Pécsi tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Konstruktív kommunikáció. In: Közélet, Közigazgatás, Kommunikáció / Szécsi Gábor (szerk.) Budapest, Önkonet Kiadó, Holisztikus pedagógiai szemlélettel a válság ellen. In: augusztus 25. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, II. szerk. dr. habil Ferencz Árpád, Kecskemét, Intercultural learning among the youth of three nations. In: Interculturelles Lernen is Ostmitteleuropa / Dr. Sári Mihály (szerk.). Verein zur Förderung der Europäischen Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft EALIZ, Bécs, A special andragogical strategy against poverty and social esclusion The use of the drama pedagogical method int he training of Cultural Project Managers. In: Inclusion through Education and Culture Fourth Annual Conference of the UNECC Editors: Wim Coudenys László Komlósi Pécs. ISSN

9 - The Use of the Drama Pedagogical Method int he Training of Cultural Project Managers. In: Acta Tchnologica Dubnicae 2/2011. Dubnicae Technological Institute, Slovakia b) Ismeretterjesztő cikk Baráthné dr. Hajdu Ágnes - Összetartozásban van az erő = Református híradó, sz. 3. Bedekovits Tamás - Reprodukciók készítése digitális fényképezőgéppel In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros, (20. évf.) 2. sz Könyvtári események megörökítése digitális fényképezőgéppel In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros, (20. évf.) 3. sz Bujdosóné dr. Dani Erzsébet Irodalom a határon túlról, Heti Hírek Kultúra, Faragóné Pöppl Zsuzsanna - Kutassunk e a víz után a Naprendszerben? Tehetségműhely Ötvözet júliusi szám 12. oldal, kiadó: EJF - Mérnökképzés az Eötvös József Főiskolán Propaganda anyag október, kiadó: EJF Dr. Gorjanácz Zsivkó - Ako je koren zdrav, i biljka može bit zdrava. In.: Hrvatski kalendar 2012, Croatica, Budapest, 2011., Čudesan doživljaj jedne Bunjevke u Međugorju In.: Hrvatski kalendar 2012, Croatica, Budapest, 2011., Četrdesetak puta bio Isus/pjevao Isusa u santovačkoj Pasiji. In. : Hrvatski kalendar, Croatica, Budapest, 2011., Kovács T. László - Bognár József: A bajai általános iskolás korú gyermekek szüleinek viszonya a testneveléshez és a sporthoz VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgy Pedagógiai Konferencia Baja, (2009. nov ) EJF Kiadó Baja, (2011 ben jelent meg) Majorné Bodor Ilona - Könyvtári gyakorlat Horvátországban. In: Ötvözet Nagysikerű találkozó Baján. In: Ötvözet február pp Könyvtárfejlesztés. In: Ötvözet, június 15. Dr. Nagy Éva - A pécsi Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány koraszülött mentő tevékenysége, Dr. Szappanyos Melinda - 2 or 3 and the Consequences affiliation of the human right to water and State obligations in respect of its protection. In: Szappanyos Melinda (szerk.): 9. Országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai, PTE Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs, Vincze Lászlóné dr. - "Tudásplatform létrehozása az arzén és ammóniummentes ivóvízért Ötvözet 9

10 c) Lektorált jegyzet Lektorált oktatási segédlet, kompendium Pestné Háber Hajnalka - Női részvétel a felnőttoktatásban. Egy primer kutatás eredményei In:Kéri Katalin (szerk.): Társadalmi nem és oktatás. Konferenciakötet, PTE BTK Oktatás és társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs A tapasztalt korúak időfelhasználása. Szabadidős tevékenységek és a felnőttképzés kapcsolódása. In: Szappanyos Melinda (szerk.): 9. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai, PTE Grastyán Endre Szakkolégium, Pécs. 2011, Az elmúlt évek távlatában A FEEK en végzett hallgatók munkaerőpiaci eredményei. In: Koltai Zsuzsa (szerk.): Kulturális valóságismeret és EKF éves a pécsi kultúraközvetítő képzés, PTE FEEK, Pécs. 2011, elektronikus Török László - Kubatov István: Tervezési segédlet település vízellátása tanulmányterv készítéséhez d) Szakcikkek fordítása (magyarázó és értelmező jegyzetekkel) Szerkesztés magyar nyelven Szerkesztés idegen nyelven Barátné dr. Hajdu Ágnes - UDC Summary magyar változat <http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=hu&pr=y > [ [adatbázis] Dr. Bartkó János - Magyar szerb kapcsolatok a történelemben 2001 ig, Tanulmánykötet. (A június én megtartott II. magyar szerb történelmi konferencia előadásai.) Dr. Manz Adelheid - Adelheid Manz (Hrsg.) 2011: Német Tanítók XIX. Nyári Akadémiája XIX. Sommerakademie für Deutschlehrer Kreativität im Deutschunterricht. Beiträge zum DaF und DFU Unterricht Baja Ludwigsburg Dr. Palcsó Mária - Gertrud Teusen: Hogyan segítsünk idős szüleinknek. Időskorúak gondozása, ápolása. Saxum, o. - Vekerdy Tamás: És most belülről. Álmok és lidércek. Saxum, o. Dr. Sári Mihály - Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums Hochschule József Eötvös Baja. Verein zur Förderung der Europäischen Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Wien, Dr. Szappanyos Melinda - Szappanyos Melinda (szerk.): IX. Grastyán konferenciakötet, Pécs, Dr. Szommer Gábor - Musser, Charles: A korai mozi újragondolása: az attrakciók és a narrativitás mozija. In: Kiss Gábor Zoltán (szerk.) Narratívák 10. Pécs, o. 10

11 - Stewart, Garrett: Az optikai allúzióról. In Kiss Gábor Zoltán (szerk.): Narratívák 10. Pécs, o. - Andrew, Dudley: Mi a film? In Kiss Gábor Zoltán (szerk.): Narratívák 10. Pécs, o. Dr. Tóth Sándor Attila - Az Eötvös József Kiadó gondozásában 2010 ben megjelent könyvek Dr. Vincze Lászlóné - XXX Jubileumi OTDK Műszaki Tudományi Szekció Magyar nyelvű összefoglalók, 496 oldal. - XXX Jubileumi OTDK Műszaki Tudományi Szekció Angol nyelvű összefoglalók, 444 oldal Dr. Zalay Szabolcs - A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa: Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére / Sipos Anna Magdolna Zalay Szabolcs Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.) Pécs: Pécsi tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, ACTA Technologica Dubnicae. EV 4309/11 / Zalay Szabolcs (szerk.). Dubnica Technological Institute, Dubnica nad Vahom, Slovakia, 1/ ACTA Technologica Dubnicae. EV 4309/11 / Zalay Szabolcs (szerk.). Dubnica Technological Institute, Dubnica nad Vahom, Slovakia, 2/2011. e) Lektorálás magyar nyelven Lektorálás idegen nyelven Dr. Ábrahám Ferenc - Települési biológiai szennyvíztisztító telepek biokémiai folyamatainak optimalizálása a költségcsökkentés szempontjából EMVÍR Főiskolai- és szakképzési tananyaga Budapest Dr. Bartkó János - Magyar szerb kapcsolatok a történelemben 2001 ig Tanulmánykötet. A június én megtartott II. magyar szerb történelmi konferencia tanulmányainak lektorálása. Dr. Fekete Árpád - Esra Erkus, Duman: Statistical rates in approximation by positive linear operators, Miskolc Mathematical Notes, Vol. 12 (2011), No. 2, Dr. Lájer Konrád - Király Virók Molnár (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Ábrák. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. (irányítóként) - Salamon Albert Lőrincz: Szibériai nőszirmos gyepek szerveződése és természetvédelmi helyzete a Mecsek déli lábánál Dunántúli dolgozatok (A) Természettudományi sorozat 12: Ormódiné dr. Besir Anna - Dr. Zorn Antal: Emberek, sorsok, események Katymár múltjából II., Apolló Média Digitális Gyorsnyomda, Baja, (200 oldal) Dr. Steinerné dr. Molnár Judit - Az Eötvös József Főiskola oktatóinak és nevelőinek tudományos és sporttevékenysége 2010 ben. P

12 - Tudományos közlemények, EJF, Baja, p. 300 f) Kutatási zárójelentés (a kutatásstratégiával kapcsolatos kutatások) Dr. Steinerné dr. Molnár Judit - Multikulturalizmus oroszok a világban. Kutatásstratégiai pályázat EJF Baja, g) PhD konzulensi tevékenység évente (3 évig számolható el) PhD eljárási folyamatban bizottsági munka PhD opponensi tevékenység Dr. Ábrahám Ferenc - Pásztor István Ph.D értekezésének és védésének bizottsági minősítése, Veszprémi Egyetem - Pásztor István: A szennyvízminőség hatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál, Ph.D értekezés végső bírálata, opponálása, Veszprémi Egyetem Doktori Iskola, Barátné dr. Hajdu Ágnes - Nagy Enikő - Patkósné Hanesz Andrea - Lupkovicsné Major Edit - Pataki Gábor Dr. Brachinger Tamás - PhD eljárási folyamatban bizottsági munka: Sebestény István: A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetősége. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás térbeli, történeti, társadalmi dimenziói program. - PhD opponensi tevékenység: Sebestény István: A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetősége. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás térbeli, történeti, társadalmi dimenziói program. Dr. Sári Mihály - 2 PhD hallgató utolsó évesek (Háber Hajnalka, Dominek Dalma) - 1 eljárásban opponens ELTE Neveléstudományi doktori program 12

13 a) Nemzetközi tudományos II. ELŐADÁSOK KONFERENCIÁN Barátné dr. Hajdu Ágnes - Az MKE vendége az ALA American Library Association elnöke. Budapest, május Dynamism of Knowledge Organization, particularly its relation to UDC = 10 th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Ferrol, Spain, June 30 th July 1 st Az ETO fejlesztésének lehetőségei 2011 ben = UDC Update at IFLA, WLIC, San Juan, 18 th August Relative Index in the Hungarian edition of UDC = UDC Editorial Workshop, The Hague, 21 st September Dr. Bayerle Alajos - Gönczy Pál, a modern európai népoktatás képviselője, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE című nemzetközi konferenciájára: február Gönczy Pál tankönyvíró tevékenysége, V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia "Nevelés és társadalom: Hagyomány és megújulás" Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar március th International Conference for Theory and Practice in Education Society and Education Budapest, 9 11 Jun, 2011 (International Pető András Institute, HU 1125 Budapest, Kútvölgyi út No. 6. Hungary) Official conference languages: English, German Bayerle Alajos EJF Baja Jun.10. Pál Gönczy, der Organisator der bürgerlichen Volksbildung. Bohner Beke Alíz - Leidecker E., Galambosné Triszberger M., Bohner Beke A., Kranicz J.: Connection between physical activity and complaints of musculoskeletal system. 7th EFSMA European Congress of Sports Medicine, 3rd Central European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Salzburg, október Dr. Drávavölgyi Tibor - The role of the human character and ability in the framing of the complex product of public administration, 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing, Politéchnico do Porto, University of Porto, Portugal, June Faragóné Pöppl Zsuzsanna - Baja város közüzemi vízellátása, EMT IV. Tudomány és Ipartörténeti Konferencia, Lakitelek, 2011.június Dr. Gorjanácz Zsivkó - Neke svojstvenosti govora olaskih Šokaca u Mađarskoj. Znanstveni skup Šokačka rič 9, Vinkovci (Horvátország), november Gyurcsó Júlia - Könyvtárhasználatra, önálló ismeretszerzésre nevelés kisiskolás kortól az egyetemig. Elhangzott: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában III. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Komárom, Selye János Egyetem szeptember

14 Hajdú Miklós - Andragógusképzés és a felnőttoktatás regionális gyakorlata Magyarországon. Minszk, Belorusszia, április 22. Dr. Kanizsai Mária - Kreatív módszerek az anyanyelvi nevelésben Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia, Marosvásárhely, május 23. Kovács T. László - A bajai szülők és a testnevelés, MSTT Kongrresszus Sport egészség és teljesítmény című konferencia Győr máj A rendszeres mozgáshoz való viszonyulás a tanulóévek alatt, Apáczai Napok Győr okt Szülők és gyermekeik viszonya a testneveléshez és a rendszeres testmozgáshoz, Mozgásbiológiai Konferencia Semmelweis Egyetem Ttestnevelés és Sporttudományi Kar (TF) nov Dr. Magocsa László - The role of imitation in second language acquisition. INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain. - The acquisition of English by very young learners in a Hungarian setting. INTED2011 Conference. 7 9 March 2011, Valencia, Spain. Dr. Majdán János - A vasutak körzetszervező szerepe Magyarországon Csíkszereda december 28. Dr. Manz Adelheid - Német szaknyelvi oktatás a nemzetiségi tanítóképzésben. Nyelvtanulás a matematika segítségével. Pädagogische Hochschule Niederösterreich (PHNÖ) Baden/ Ausztria (2011. március 22.) - Partnerschaftskontakte. Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ( ) - Studiumsmöglichkeiten an der Eötvös József Főiskola Baja. Deutsch Ungarische Hochschultage Karlsruhe /Deutschland ( ) - Weltweite Lesung zur Erinnerung an Heinrich von Kleist Deutscher, Humanitäre Verein Gerhard Sombor / Szerbia ( ) - Pädagogik bei Krankheit. Projektelőkészítés Osnovna sola Ljubljana / Szlovénia ( ) Újvidéki Egyetem, Orsostudományi Kar / Szerbia ( ) Manzné dr. Jäger Mónika - Leitbild: unterschiedliche Bildungsbereiche gemeinsame Verantwortung. Landeskonferenz des ungarndeutschen Bildungswesens. Ungarndeutsches Pädagogisches Institut. Budapest, február Wie weiter mit dem Leitbild? Praktische Umsetzungsmöglichkeiten in den Bildungseinrichtungen: Sektion Kindergarten. Ungarndeutsches Pädagogisches Institut. Budapest, február 11. Mátrai Ildikó - Fehér Gizella Váradi Zsolt Vincze Lászlóné: Water quality measurements ont he Danube River. Danube EHT Closing Conference, Subotica Palic,

15 Patocskai Mária - Hazánk és egy dél alföldi település részleges karbon lábnyom összehasonlítása. In: Lőrincz I. (szerk.): Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Pajrok Andor - Révfy Tivadarné dr. Pajrok Andor: Development of Accounting Regulation and its effects on Enterprise Operation in Hospitality Industry; International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development; ICEIRD 2011; Ohrid, Macedonia - Pajrok Andor: A szállodaipar beszámolási rendszerének szabályozási kerete, illetve alkalmazásbeli gyakorisága; I. Kárpát medence Turizmusa Konferencia; Harsányi János Főiskola, május Pestné Háber Hajnalka - III. Nemzetközi IX. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia A tapasztalt korúak időfelhasználása Dr. Révfy Tivadarné - Pajrok Andor: Development of Accounting Regulation and its effects on Enterprise Operation in Hospitality Industry; International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development; ICEIRD 2011; Ohrid, Macedonia Dr. Sári Mihály - Buchpräsentation von EALIZ EJF Baja Interkulturelles Lernen auf der Botschaft der Ungarischen Republik Wien. Rendezvényszervező - Fachtagung der VHS. Volkshochschule Oberösterreich , Linz. Előadás: Die Geschichte der VHS in Europa und in Ungarn - XIX. Sommerakademie für Deutschlehrer/innen Baja, Juni Megnyitó előadás: Wo liegt die Grenze der deutschen Kultur? - Quatrolaterales Symposium Olomouc, Olomouc. Konferenciaszervező, előadó: Die Internationalisierung des regionalen und nationalen Wissens und die Globalisierung. Dr. Simon József - Challenges of the audit system s innovation according to the development of the public accountancy. 4 th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD May 2011 Ohrid, Macedonia Sipos Norbert - Balogh Gábor: Tehetségmenedzsment szempontok a "Pécsi Közgáz" végzősei körében.taylor után 100 évvel Vezetéstudományi és emberi erőforrás kihívások a 21. század elején, május 27., Szeged, (2011) - Szabó Csilla, Zaja Róbert: Kapcsolódjunk a tehetségekhez! Taylor után 100 évvel Vezetéstudományi és emberi erőforrás kihívások a 21. század elején, május 27., Szeged, (2011) - Balogh Gábor, Farkas Ferencné: Best Practices of Higher Education Talent Support, Graduate Follow Up System at the University of Pécs. International Conference on Knowledge and Sustainable Economic Development, Partium Christian University, Oradea, October 2011 Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya - Geometriai fogalmak vizsgálata 6. osztályban, Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások, Szatmárnémeti (Satu Mare), Románia,

16 Sziebert János - Sziebert János: A mérőgyakorlati program hidrometriai váza, előadás a DANUBE EHT 2010 (HU SRB/0901/221/001) projekt nyitó konferenciáján, Baja, Sziebert János: Mintavételezés és feldolgozás, előadás a DANUBE EHT 2010 (HU SRB/0901/221/001) projekt záró konferenciáján, Palic, Serbia October 2011 Dr. Szommer Gábor - Information Management as Establishment. Dutch Navigational Knowledge on Japan, Tamás Enikő Anna - 8th Conference of the European Ornithologists' Union, Riga, Lettország, Tamás E.A., van den Bossche W., Rohde C., Kalocsa B.: Importance and evaluation of the International Black Stork colour ringing programme (előadás) Vincze Lászlóné dr. - IPA konferencia Mátrai Ildikó Kökény István Vincze Lászlóné dr.: Vízminőség vizsgálatok az Alsó Duna szakaszon, a szerb magyar határ két oldalán december Dr. Zalay Szabolcs - UNECC 2011 Antwerp Annual Conference / dr. Szabolcs Zalay With holistic pedagogic view against the crisis b) Országos tudományos Helyi tudományos Helyi, intézeti tanulmánysorozatban megjelenő műhelytanulmányok előadása Dr. Ábrahám Ferenc - Dr.Ábrahám F Vincze Lászlóné dr. A félüzemi vízmű fejlesztés utáni próbaüzeme Magyar Tudomány Napja, Baja, nov Korszerű tisztítástechnológiákkal az egészséges ivóvízért EJF MKK Szakmai Nap Dr.Ábrahám F. Török L.: Az EJF félüzemi fejlesztések bemutatása Babity Mária Szekcióvezetés - Nevelőszülői Gondoskodás IV. Országos Találkozója, május Pécs. 5. Szekció: Kamaszokról csak kamaszoknak. Szekcióvezetők: Babity Mária pszichológus és Goldmanné Fehér Hajnalka pszichológus. Bakacsi Zita - A Magyar Tudomány Napja november 16. Bakacsi Zita: A zene szerepe az ifjúkori szocializációban. Barátné dr. Hajdu Ágnes - A tartalmi feltárás identitása = Az identitás szemiotikája, Szeged, május Az ismeretszervezés dinamizmusa, különös tekintettel az Egyetemes Tizedes Osztályozásra = Törzs és az ágak. Könyvtár információ tudomány. Konferencia Dr. Horváth Tibor tiszteletére, Budapest, június 6. - A Könyvtárpedagógia tanár képzés célkitűzései, története, törekvései = Munkaerőpiaci kompetenciák és lehetőségek az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet képzéseinek tükrében, Szeged, október

17 - Az oktatás és vizualitás a Csongrád Megyei Általános Tanító Egyesület tevékenysége és illusztrációs pályázata a két világháború között = A vonal üzenete, Szeged, november Interdiszciplinaritás az osztályozásban = Prof.dr.Sebestyén György 65 éves. Ünnepi tudományos tanácskozás, Budapest, november A soha meg nem alkuvó Bibó Lajos = Bemutatkozik a Vásárhelyi Látóhatár 5. száma. Hódmezővásárhely, március A könyvtárpedagógia tanár képzés Szegeden = Az Informatikus könyvtáros képzés jövőképei az új felsőoktatási törvénytervezet tükrében. Műhelykonferencia, Kaposvár, május Információs rendszerek metodikai kérdései = EJF TÁMOP előadói nap, Baja, november 21. Dr. Bartkó János - Principles of De Gaulle s foreign policy during the World War II, Előadás a Bajai Eötvös József Főiskolán a Magyar Tudomány Napja alkalmából Les principes de la politiques de Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Előadás a Pécsi Egyetemen a Magyar Tudomány Napja alkalmából Dr. Bayerle Alajos - MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE november 16. Baja, Bayerle Alajos EJF Baja: Pál Gönczys Leben und Werk Volksunterricht, naturwissenschaftliche Erziehung, Waisenerziehung Bényi Beáta - Kincsvadászat, Magyar Tudomány Napi konferencia, Baján Berki Sándor - Válság a mélyben Magyarország, A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése, november Debreceni Egyetem Változás. Válság. Váltás.hu Bohner Beke Alíz - Molics Kránicz: A szerzett lábdeformitások gyakorisága, megelőzésének lehetőségei. A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, november A gyermek és felnőttkori statikai lábelváltozások megelőző programja. A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, november Molics Éliás Gombos Sebestyén Schmidt Kránicz Boncz: A fizioterápiás jellegű tevékenységek BNO szerinti megoszlása. A Magyar Epidemiológiai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, november Két lábbal a Földön (Lábunk mozgásszervi egészsége). A mentorálás szintjei II., Baja, október 17. Magyar - Gyermeklábak tudománya (A veleszületett és szerzett lábdeformitások mozgásterápiája). Tudomány Napja, Baja, november 16. Dr. Brachinger Tamás - Vannak e világos távlatok és irányok a hazai kulturális szakpolitikákban? Andragógia és közművelődés. Debrecen május 8. Debreceni Egyetem BTK neveléstudományi Intézete. - Kiléphet e árnyékából a hazai civil társadalom? Civil kilátások. Budapest szeptember 26. Általános Vállalkozási Főiskola. 17

18 - Önkormányzatiság, helyi társadalom, ÁMK a 21. századi Magyarországon. ÁMK k és civil szervezetek együttműködése a közkultúra különböző területein. Baja október 13. Újvárosi ÁMK. - Hatalom és társadalom kapcsolatának vizsgálata három magyar városban. Magyar Tudomány Ünnepe. Baja november 16. EJF. Dr. Drávavölgyi Tibor - Culture and Strategy building in the Institute of Business Sciences of the Eötvös József College, Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Eötvös József Főiskola, Baja, November 16. Dr. Fekete Árpád - Elágazó folyamatok és alkalmazásaik, Magyar Tudomány Napja, Baja, november Győrfi Tamás - Gálai A. Győrfi T.: Computeres látás. Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november Gyurcsó Júlia - Autoreferat zur Szinnyei Bibliographie / Gyurcsó Júlia. Elhangzott: EJF Tudomány Napja Konferencia. Baja, november 16. Idegennyelvi szekció Hajdú Miklós - Önkormányzatok az állampolgári nevelésért: miért van mozdulatlanság? Magyar Tudomány Ünnepe Baja, november Horváth Csaba Árpád - Public art: the democratization of art appearing in public sites, Magyar Tudomány napja, EJF, Baja Dr. Kanizsai Mária - Az irodalmi élményszerzés útjai a felkészüléstől a megvalósításig. Képzés és Gyakorlat, Kaposvár, április Hallgatóink külső szemmel Mentorálás szintjei II. szakmai tudományos konferencia, Baja, október Kreatív anyanyelvi játékok Támop/ Mentorháló Óvoda iskola átmenet szakmai továbbképzés, Baja, nov. 15. Kökény István - Kökény István Mátrai Ildikó Vincze Lászlóné (2011): Vízminőségi vizsgálatok az Alsó Duna szakaszán a szerb magyar határon. Magyar Tudomány Napja, EJF Baja, Kovács T. László - Magyar Tudomány Napja Eötvös József Főiskola Baja, 2011 nov. 16. Kovács T László: A rendszeres mozgás szülői és gyermekszemmel - Sugovica ÁMK óvónőinek kötelező továbbképzése nov. 15. meghívott előadó Kovács T. László: Aktualitások a testnevelés ürügyén Dr. Lájer Konrád - Lájer Konrád: A növényzet eróziócsökkentő szerepe: a fajok értékelése a felületi rétegerózió modellje alapján. Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november

19 Majorné Bodor Ilona - Az Eötvös József Főiskola Könyvtárának olvasásnépszerűsítő programjai, akciói (TÁMOP / ) (előadás) Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár (taggyűlés, szakmai nap), Dr. Manz Adelheid - Aktualitäten und Perspektiven in der Grundschullehreraus und Fortbildung für den Nationalitätenunterricht., Német nemzetiségi oktatás országos konferenciája Budapest, febr Die Ausbildung von Minderheitenpädagogen. 25 éves német nemzetiségi képzés PTE IGYFK Szekszárd, A nemzetiségi pedagógusképzés aktualitás kérdései és perspektívája a bajai Eötvös József Főiskolán Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című nemzetközi konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe Eger, november Manzné dr. Jäger Mónika - Az Óvodapedagógus szak gyakorlati képzésének elemzése. Országos Programfejlesztő Bizottság. ELTE TÓK, Budapest, május Kreativer Umgang mit Texten in der Grundschule im internationalen Vergleich. Eötvös József Főiskola, Baja, június 27. XIX. Sommerakademie für DeutschlehrerInnen. Német Tanítók XIX. Nyári Akadémiája június Qualität vor Quantität Sprachstandandsbeobachtungen. Magyar Tudomány Napja. Eötvös József Főiskola, Baja, november A német nemzetiségi nevelés helyzete, módszertani kérdései. Eötvös József Főiskola, Baja, március 3. - Hogyan tovább? A mentorálás szintjei II. konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja, október 27. Dr. Marczin István - Művésztelepek, mint civil szervezetek, Debreceni Egyetem május Mátrai Ildikó - Mátrai Ildikó Szlávik Lajos Lakatos Gyula (2011): Statisztikai módszerek alkalmazása egy vizes élőhely vízháztartásában bekövetkező változások előrejelzésére. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyűlés, Eger, Mátrai Ildikó Vincze Lászlóné Váradi Zsolt Fehér Gizella (2011): Vízminőségi keresztszelvény vizsgálatok a Dunán, az EJF (Baja) GDF (Szabadka) DANUBE EHT 2010 Magyarország Szerbia IPA projekt keretében. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyűlés, Eger, Kökény István Mátrai Ildikó Vincze Lászlóné (2011): Vízminőségi vizsgálatok az Alsó Duna szakaszán a szerb magyar határon. Magyar Tudomány Napja, EJF Baja, Dr. Melicz Zoltán - Gondolatébresztő elképzelések az arzén és ammónium eltávolításáról egy K+F program első lépései". VITI Group konferencia, Villánykövesd, 2011.október A kémiai előkezelés hatásainak üzemi vizsgálata a Miskolci Szennyvíztisztító Telepen. MHT XXIX. Vándorgyűlés Eger, július A félüzemi tisztítótelep a víztechnológia oktatásában a bajai főiskolán. MHT XXIX. Vándorgyűlés Eger, július Hogyan is gondolkodnak a mérnökök és helyettesíthető e a műszaki elme? MHT XVIII. Ifjúsági Napok Baja, 2011.szeptember

20 Pajrok Andor - Pajrok Andor: A költségelszámolás korlátai és továbbfejlesztésének lehetősége a szállodaiparban; IV. Számviteli konferencia; Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, október Pajrok Andor: A tevékenységalapú költségszámvitel (ABC) alkalmazásának lehetősége a szállodaiparban, Magyar Tudomány Ünnepe; Eötvös József Főiskola; november 16. Dr. Palcsó Mária - Műveltségeink. Előadás az Andragógia és közművelődés régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben c. országos konferencián Debrecenben, május 5 én. Patocskai Mária - Antropogén hatások következményei Baja város környezetének változásában. In: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát medencében. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő, A fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági szükségszerűsége. In: Dr. Tóth S. A. (szerk.): Kutatások az Eötvös József Főiskolán. EJF, Baja, Pestné Háber Hajnalka - Iskola a társadalmi térben és időben II. PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola Andragógiai válaszok a társadalom elöregedési folyamata által életre hívott problémákra - Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben, Debrecen A nem formális tanulás jelentősége a felsőoktatáson kívül, a felnőttképzésen belül - Magyar Tudomány Ünnepe, Átalakuló tudomány a változások nyomában Pogány Stella Csilla - Arthur C. Danto: A művészet és művészetfilozófia viszonyáról; Magyar Tudomány Ünnepe 2011., november 16., EJF, Baja Dr. Sári Mihály - OTDK Baja 2011, április Megnyitó előadás: A tudás internacionalizálódása. - Iskola a társadalmi térben és időben május Pécs. Szekcióvezetés és előadás: Interdiszciplinaritás a neveléstudományban. Európai hatások a magyar felnőttnevelés módszertanában adaptáció, modernizáció, reform Simon József - Dr. Simon József: Az államszámviteli rendszer aktuális kérdései a helyi önkormányzatok gazdálkodásában. Számvitel Oktatás Szakma Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, október Dr. Simon József: A hazai önkormányzati rendszer fejlesztési lehetőségei az államszámvitel tükrében. Magyar Tudomány Napja Konferencia, Eötvös József Főiskola, november 16. Dr. Simon Miklós - Rózsáné Szűcs Beatrix, Simon Miklós: Szerves hulladékok kezelhetőségének vizsgálata Biocel technológiával, Magyar Tudomány Napja konferencia, November Simon Miklós: Szerves hulladékok kezelésének oktatása és kutatása az Eötvös József Főiskolán. Fenntartható szemléletű szerveshulladék kezelés konferencia és képzési program a Magyar Minőségi Komposzt Társaság szervezésében, október Baja 20

KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 Konferencia keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft

KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 Konferencia keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft Ikt. szám: TB-25/2011. KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft Név 1) Neidert László 2011. január 27-28. - Esztergom 2) Dr. Palcsó Mária 2011. január 27-28.

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Eötvös József Főiskola 2006.03.12

Eötvös József Főiskola 2006.03.12 NÉV TEL. mellék MOBIL/OT CSOPORT BEOSZTÁS TH. Abonyi István Dr. 523-900 146, 151 Matematika számítástechnika tanszék Fakultásigazgató, Tanszékvezető Ábrahám Ferenc Dr. 523-900 123,162 Vízellátás-csatornázás

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Dr. Bajusz Klára egyetemi docens PTE FEEK bajusz.klara@feek.pte.hu TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Oktatói adatlap SIPOS NORBERT

Oktatói adatlap SIPOS NORBERT Oktatói adatlap SIPOS NORBERT 1. Születési év, (oklevél szerinti) végzettség és szakképzettség: 1985 a) Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, gazdálkodási szak, Menedzsment-vezetési tanácsadás

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

CV - Dr. Bús Imre Ph.D

CV - Dr. Bús Imre Ph.D CV - Dr. Bús Imre Ph.D Dr. Bús Imre Ph.Dfõiskolai tanár Pedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 203. irodatelefon: 74/528-300/1208Email: bus@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre PhD Beosztás,

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink

A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink A rehabilitáció nemzetközi szervezetei, jelenlegi kapcsolataink Fazekas Gábor ORFMMT nemzetközi kapcsolatokért felelős titkára Dénes Zoltán UEMS PRM Szekció magyar képviselő, National manager EFRR Rehabilitation

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Lányi Beatrix lanyi@ktk.pte.hu 72/501-599/23182 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-88 Fax: 487-8196 ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Készült 2015. november 26-án,

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Barátné dr.hajdu Ágnes szakmai életrajza

Barátné dr.hajdu Ágnes szakmai életrajza Barátné dr.hajdu Ágnes szakmai életrajza Személyi adatok: Név: Barátné dr.hajdu Ágnes Szül.: Hódmezővásárhely, 1955. jan.19. Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Felnőttképzési

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Részletes program és csoportbeosztás:

Részletes program és csoportbeosztás: Részletes program és csoportbeosztás: 2013. okt. 24. (csütörtök): Időpont Tevékenység / feladat Helyszín Szervező / előadó / felelős 8 30 9 30 Regisztráció, Gyurcsó Júlia névkártyák, mappák, Kovács T.

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 2014/2015. TANÉVI A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília 2013. Publikációs lista List of Publications Referált publikációk Referred publications 1. Sitkuné Görömbei Cecília: How to teach the

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben