A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő"

Átírás

1 A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő

2 Német nyelv évfolyam Óraszám: évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége és haszna: - Az iskolában az élő idegen nyelv tanításának elsődleges célja, hogy mind a 4 alapkészséget olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése,beszédkészség, íráskészség olyan szintre fejlesszük, hogy a tanuló beszélni tudjon német anyanyelvűvel, folyóiratokat, egyszerű szövegű irodalmi alkotásokat olvasni tudjon olyan szinten, hogy globálisan értse a szöveget, illetve a médiákat hallgatva, nézve felfogja,megértse a közleményt. Természetesen a diákok többségének a nyelvi órák elsődleges és kézzel fogható célja a sikeres érettségi vizsga megszerzése. - A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell a megfelelő szókinccsel, és ismernie kell a nyelv szerkezetét is. Boldogulnia kell az adott idegen nyelven a világban. - Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül más nyelven is kifejezheti magát. A nyelvismeret módot nyújt arra, hogy diákjaink bekapcsolódhassanak a nemzetközi gazdasági, tudományos és kulturális életbe. Különösen igaz ez Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta. Iskolánk németországi kapcsolata révén már a kötelező szakmai gyakorlatot külföldön végezhetik egyes diákjaink. Az iskola befejezése után pedig számos lehetősége van napjainkban egy idegen nyelvet beszélő fiatalnak a határokon túli munkavállalásra. - A német nyelvű országok értékeinek megismerése által a magyar diákok látóköre kiszélesedik, műveltségük gazdagszik. - Az idegen nyelv ismerete megerősíti az anyanyelvi tudást, megkönnyíti az újabb idegen nyelv megtanulását. - Fejlődik a tanuló személyisége: figyelme, gondolkodása, akaratereje, önkifejező és kommunikációs képessége. Önbizalma nő az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. A célokból adódó feladatok: Alapvető körülmény a nyelvtanításban is a fokozatosság, vagyis hogy az órák, tanévek során fokozatosan nehezedő feladatok elé állítsuk a tanulót, figyelembe véve eközben a diákok visszajelzéseit. Mivel a tanulók között jelentős eltérések mutatkozhatnak az ismeretszerzés és a készségfejlesztés területén, rendszeresen kell fejlesztenünk, mérnünk és ellenőriznünk minden készséget. Ahhoz, hogy a tanuló a követelményekben meghatározott cselekvések elvégzésére képessé váljon, többféle szemléltető eszközt, hanganyagot, szövegfajtát, könyvet, folyóiratot stb. kell használni a tanítás folyamán.

3 Évfolyamokra lebontott követelmények: Követelmények: 9. évfolyam Évi óraszám: 144 A. Kommunikációs szándékok a.) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés bemutatás, bemutatkozás személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás érdeklődés mások hogyléte iránt és arra reagálás köszönet és arra reagálás b.) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok öröm, bánat elégedettség, elégedetlenség remény c.) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás egyetértés, egyet nem értés tetszés, nem tetszés akarat, kívánság d.) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás e.) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok tiltás, felszólítás, kérés javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás kínálás és arra reagálás f.) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok nem értés visszakérdezés, ismétléskérés

4 B. Fogalomkörök és nyelvi kifejezésük létezés kifejezése sein, es gibt birtoklás kifejezése haben, gehören, birtokos névmások térbeli viszonyok elöljárók időbeli viszonyok időhatározók, wie lange? mennyiségi viszonyok számnevek, határozatlan számnevek minőségi viszonyok wie, was für ein? modalitás mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen szövegösszetartó eszközök névelők, névmások C. Témakörök 1.) Bemutatkozás, ismerkedés, személyi adatok 14 óra A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 2.) A hétköznapi élet tevékenységei, szórakozásai 13 óra Napirend, időbeosztás Szabadidős tevékenységek, hobbi 3.) Iskola 13 óra Az iskola bemutatása Tantárgyak, órarend Szakmai tárgyak 4.) Időjárás 11 óra Évszakok, napszakok 5.) Bevásárlás 14 óra Üzletek, alapvető árucikkek, mértékek Vásárlás, pénz 6.) Öltözködés 13 óra Ruhadarabok Ruhavásárlás 7.) Étkezés 13 óra Főétkezések Étkezés otthon; iskolai büfé Alapvető ételek Kedvenc ételek 8.) A lakóhely bemutatása 16 óra A városi és a vidéki élet összehasonlítása Az otthon, a lakóhely és környéke A ház bemutatása A saját szoba bemutatása

5 9.) Civilizációs témák: német nyelvű országok: Ausztria 16 óra Egyén és család nálunk és a célországban Társadalmi szokások Iskolai hagyományok Életmód Kulturális és sportélet Pénzkezelés 10.) Ismétlés, összefoglalás 21 óra A továbbhaladás feltételei: 1. Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni köznyelvi párbeszéd vagy monologikus szöveg lényegét megérteni 2. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben részt venni társalgást követni 3. Olvasott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveget elolvasni kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni, a szöveg lényegét megérteni 4. Íráskészség kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni változatos közlésformákat használni

6 10. évfolyam Évi óraszám: 144 Követelmények: A. Kommunikációs szándékok a.) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás b.) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok sajnálkozás csodálkozás bosszúság c.)személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok valaki igazának az elismerése és el nem ismerése érdeklődés, érdektelenség dicséret, kritika, ellenvetés ígéret, szándék, terv értékítélet d.) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok események leírása ismerés, nem ismerés bizonyosság, bizonytalanság e.) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok tiltás, felszólítás javaslat és arra reagálás segítségkérés és arra reagálás f.) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok betűzés kérése, betűzés felkérés lassabb, hangosabb beszédre beszédszándék jelzése megerősítés témaváltás, beszélgetés lezárása B. Fogalomkörök és nyelvi kifejezésük cselekvés, létezés kifejezése visszaható igék birtoklás kifejezése birtokos névmások birtokos szerkezet térbeli viszonyok tárgy- és részesesettel álló elöjárók időbeli viszonyok időhatározók mennyiségi viszonyok alles, viel, wenig, einige minőségi viszonyok welcher? modalitás szövegösszetartó eszközök kötőszók

7 C. Témakörök 1.) A család és a barátok 15 óra A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Emberek külső és belső jellemzése Baráti kör 2.) Iskolai élet 15 óra Érdeklődési kör Tanulmányi munka Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 3.) Időjárás, évszakok 12 óra Időjárás az egyes évszakokban Az időjárásnak megfelelő öltözködés Éghajlat 4.) Egészség, betegség 12 óra Testrészek Leggyakoribb betegségek Sérülések, baleset 5.) Orvosnál, gyógyszertárban 12 óra Gyógykezelés Háziorvos, szakorvos, kórház Alternatív gyógymódok 6.) Közlekedés 14 óra Városi közlekedés A közlekedés eszközei, lehetőségei Tömegközlekedés Kerékpáros közlekedés 7.) Tömegkommunikáció, hírközlés 14 óra Televízió, rádió Telefon, mobiltelefon Számítógép 8.) Városunk bemutatása 15 óra A lakóhely nevezetességei Szolgáltatások (posta, bank) Szórakozási lehetőségek Sportolási lehetőségek

8 9.) Civilizációs témák, országismeret: Németország 15 óra Egyén és család nálunk és a célországban Társadalmi szokások Iskolai hagyományok Életmód Kulturális és sportélet Pénzkezelés 10.) Ismétlés, összefoglalás 20 óra A továbbhaladás feltételei 1. Hallott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni kb. 150 szavas köznyelvben írt szövegben fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani köznyelvi párbeszéd vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni 2. Beszédkészség árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben aktívan részt venni, bekapcsolódni, véleményt kifejteni 3. Olvasott szöveg értése kb. 200 szavas, köznyelvi szöveget elolvasni és a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani kb. 200 szavas köznyelvi szöveg felépítését megérteni egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget globálisan megérteni 4. Íráskészség kb. 150 szavas, néhány bekezdésből álló, tényszerű információt közvetítő szöveget írni gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezni és szövegben megfogalmazni, változatos közlésformákat használni

9 11. évfolyam Évi óraszám: 144 Követelmények: A. Kommunikációs szándékok a.) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok szóbeli üdvözletküldés személyes és hivatalos levélben megszólítás és elbúcsúzás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás együttérzés és arra reagálás b.) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok hála félelem ellenszenv c.) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok ellenvetés visszautasítása akarat, kívánság, lehetőség, bizonytalanság szükségesség, kötelezettség d.) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok információkérés, információadás bizonyosság, bizonytalanság válasz elutasítása e.) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés reklamálás kínálás és arra reagálás tanácskérés, tanácsadás ajánlat és arra reagálás segítség felajánlása és arra reagálás f.) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás megerősítés körülírás példa megnevezése témaváltás

10 B. Fogalomkörök és nyelvi kifejezésük cselekvés kifejezése lassen birtoklás kifejezése wessen? térbeli viszonyok gegenüber időbeli viszonyok Plusquamperfekt, bevor, nachdem mennyiségi viszonyok alle, einige, keine minőségi viszonyok was für ein? modalitás haben +zu+inf., sein+zu+inf. logikai viszonyok Kausalsatz, Subjektsatz, Objektsatz szövegösszetartó eszközök jeder, einander, Derselbe C. Témakörök 1.) A hétköznapi élet szerepei, családi programok 14 óra Ünnepek, családi ünnepek Családi élet, családi kapcsolatok A tizenévesek világa Kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 2.) Sport és közösség 10 óra Sportolás, sportágak Kedvenc sport Sportolás az iskolában és iskolán kívül 3.) Szabadidő, szórakozás 13 óra Kulturális élet (színház, mozi, zene, kiállítás, koncert) Turizmus, utazás 4.) Öltözködés 13 óra Öltözködés hétköznap, ünnepnap Öltözékek szabadidőben, sportoláskor Divat Iskolai egyenruha 5.) Az információ áramlása, az ismeretszerzés módjai 12 óra Olvasás, könyvtár, irodalom Televízió, rádió, filmek Számítógép, internet 6.) Az állatok, természetvédelem 10 óra Növények és állatok a környezetünkben Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 7.) Étkezés 14 óra Étkezési szokások a családban Étkezés iskolai menzán, gyorsétteremben, étteremben Ételrendelés étteremben, telefonon, interneten Receptek

11 8.) Egészséges életmód 14 óra Helyes és helytelen táplálkozás A testmozgás szerepe az egészség megőrzésében Testápolás Életünk és a stressz Függőségek (dohányzás, alkohol, drog, játékok, internet) 9.) Magyarország és nevezetességei 12óra Legfontosabb látnivalók A főváros legfontosabb látnivalói Hungarikumok 10.) Civilizációs témák, országismeret: Svájc 10 óra Egyén és család nálunk és a célországban Társadalmi szokások Iskolai hagyományok Életmód Kulturális és sportélet Pénzkezelés 11.) Ismétlés, összefoglalás 22 óra A továbbhaladás feltételei 1.) Hallott szöveg értése kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani köznyelvi párbeszédet vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni 2.) Beszédkészség bonyolultabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett választ adni választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben és társalgásban részt venni

12 3. Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését ismert nyelvi elemek segítségével kikövetkeztetni kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani, a szöveg tartalmát anyanyelven és idegen nyelven összefoglalni egyszerű irodalmi vagy publicisztikai szöveget nehézség nélkül megérteni 4. Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt tartalmazó, néhány bekezdésből álló szöveget írni gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni változatos közlésformákat használni különböző szövegfajtákat létrehozni

13 12. évfolyam Évi óraszám: 128 Követelmények: A. Kommunikációs szándékok Tartalmukat tekintve a évfolyamon tanultakkal megegyeznek, csak gazdagabb szókinccsel és árnyaltabb kifejezésmóddal vannak kibővítve. B. Fogalomkörök Ezek is megegyeznek a évfolyamon tanultakkal, csak bonyolultabb, több szinonimát tartalmazó kifejezésmódban különböznek az előzőektől. C. Témakörök 1.) Egyén és társadalom 14 óra Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése Hasonlóságok és különbségek; tolerancia Konfliktusok és kezelésük 2.) Utazás és turizmus itthon és külföldön 14 óra Utazás tervezése, szervezése Utazási előkészületek Egyéni és társasutazás Turisztikai célpontok 3.) A tenger és a hegyek környezetvédelem 9 óra Tennivalók a környezet és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért Globális kihívások 4.) Iskola, oktatásügy 14 óra Szakmai képzés Nyelvtanulás A nyelvtudás szerepe, fontossága a mindennapokban és a szakmában 5.) Pályaválasztás 10 óra Továbbtanulás vagy munkába állás

14 6.) Tudomány, technika 10 óra Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben Az internet szerepe a magánéletben, az iskolában, a tanulásban 7.) A munka világa álláskeresés 15 óra Diákmunka, nyári munkavállalás Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; kötelességek A képzési iránynak megfelelő szakmák Önéletrajz, állásinterjú 8.) Gazdaság, pénzügyek 10 óra Családi gazdálkodás A pénz szerepe a mindennapokban A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai Üzleti világ, fogyasztás, reklámok 9.) Civilizációs témák: német nyelvű irodalom, művészet 10 óra 10.) Ismétlés, összefoglalás 32 óra A továbbhaladás feltételei 1. Hallott szöveg értése kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani köznyelvi párbeszédet vagy monologikus szöveget anyanyelvén és célnyelven összefoglalni 2. Beszédkészség burkoltabban megfogalmazott kérdésekre, összetettebb struktúrákba rendezve válaszokat adni választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokkal előadni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben és társalgásban részt venni

15 3. Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas szöveget elolvasni, abban a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni ismert nyelvi elemek segítségével az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani kb. 250 szavas köznyelvi szöveget anyanyelven összefoglalni egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelven és célnyelven összefoglalni 4. Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni gondolatait, érzelmeit, véleményét változatos kifejezésekkel, a megfelelő nyelvi eszközök segítségével, logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni változatos közlésformákat használni különböző szövegtípusokat létrehozni

16 Értékelés Rendszeresen és sokféle módon ellenőrizni és értékelni kell a tanulók fejlődését, haladását. Minél több lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy megszerzett ismereteikről számot tudjanak adni mind a négy alapkészség területén. Értékelésnél tekintettel kell lenni a tanulók egyéniségére, adottságaira, képességeire és figyelembe kell venni a kitűzött célokat. Ellenőrzéskor a pozitívumokból kell kiindulni és éreztetni kell a tanulóval a segítő szándékot. Ellenőrizni és értékelni kell A.) A hallott szöveg értése területén a globális szövegértést a speciális információk megértését Ajánlott feladattípusok: válaszadás nyitott kérdésekre, válaszadás eldöntendő kérdésekre, feleletválasztásos feladatok, igaz-hamis állítások szöveg kiegészítése, utasítások végrehajtása, hibás szövegek javítása, részvétel párbeszédben és szerepjátszásban, hallott szöveg tartalmi összefoglalása. B.) A beszédkészség területén a helyes kiejtést a szókincs és nyelvi struktúrák gazdagságát a szituációnak megfelelő tartalmat és kifejezési formát Ajánlott feladattípusok: kérdésalkotás, válaszadás párbeszédben és szerepjátékban, képleírás, képek összehasonlítása, hallott történet befejezése, szövegalkotás kulcsszavak és adatok alapján, véleménynyilvánítás, vita, előadás megadott szempontok alapján.

17 C.) Az olvasott szöveg értése területén a globális szövegértést speciális információk megértését Ajánlott feladattípusok: válaszadás nyitott kérdésekre, válaszadás eldöntendő kérdésekre, igaz-hamis feladatok, feleletválasztásos feladatok, kérdőívek kitöltése, hiányos szövegek, táblázatok, térképek kiegészítése, szöveg tartalmának összefoglalása németül, (irodalmi szövegek, kritikai írások értelmezése) csak emelt szinten. D.) Az íráskészség területén helyesírást nyelvhelyességet a szókincs és a nyelvi struktúrák gazdagságát a szituációnak megfelelő tartalmat és kifejezési formát Ajánlott feladattípusok: képleírás, olvasott történet befejezése, történet leírása kulcsszavak és adatok alapján, levél, levelezőlap megírása megadott szempontok alapján, nyitott kérdések megválaszolása, adatlap, formanyomtatvány kitöltése, önéletrajz írása, pályázat készítése, szövegrendezés kohéziós eszközök alapján, átalakítás, hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy szókészletből. A számonkérés formái: szóbeli: legtöbbször frontális, időnként előre meghatározott témáról a tanulók által önállóan írt dialógusok szóbeli számonkérése vagy az éppen tanult téma számonkérése kérdés felelet formájában; írásbeli: röpdolgozatok szavak, a tanult nyelvtan, önálló rövid fogalmazás stb.; témazárók: évente a heti óraszámnak megfelelő mennyiségben a nagyobb lexikai és nyelvtani egységek lezárásaképpen a tanultakat magában foglaló komplex feladatsor megoldása.

18 Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő órák helyi tanterve ( évfolyam) A program és a foglalkozások célja a tanulók felkészítése a középfokú nyelvvizsga vagy az emelt szintű érettségi vizsga letételére. A program tartalma az érettségi vizsga témaköreire épülve a kommunikációs helyzetek és szándékok megismerését és elsajátítását és a nyelvhelyesség elmélyítését foglalja magában a négy készség alkalmazása során. Témakörök 1. Személyes vonatkozások, család A család szerepe az egyén és a társadalom életében Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése A fogyasztói társadalom, reklámok Társadalmi viselkedésformák A lakóhely és környéke fejlődésének problémái A természet és az ember harmóniája A környezetvédelem lehetőségei és problémái 4. Az iskola Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 5. A munka világa A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

19 6. Életmód Az étkezési szokások hazánkban és más országokban Ételspecialitások hazánkban és más országokban A kulturált étkezés feltételei, fontossága A szenvedélybetegségek A gyógyítás egyéb módjai 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 8. Utazás, turizmus A szabadidő jelentősége az ember életében A művészet szerepe a mindennapokban Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra Az idegenforgalom jelentősége 9. Tudomány és technika A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre Kommunikációs helyzetek és szándékok: Helyzet Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben Hivatalokban, rendőrségen Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában Iskolában Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban Országhatáron Orvosnál Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen Tájékozódás az utcán, útközben Telefonbeszélgetésben Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) Szerep vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja ügyfél, állampolgár vendég tanuló, iskolatárs vendég, látogató, egy társaság tagja turista beteg, kísérő ügyfél munkavállaló helyi lakos, turista hívó és hívott fél utas, útitárs

20 Nyelvhelyesség: Igeidők Mondattan Segédigék Szófajok, szóképzés Feltételes mód Szenvedő szerkezet Stilisztika Szövegtípusok 11. évfolyam: Heti 2, évi 72 óra Témakörök: 24 óra Kommunikációs helyzetek és szándékok: 20 óra Nyelvhelyesség: 24 óra Dolgozatok: 4 óra Összesen: 72 óra 12. évfolyam: Heti 2, évi 60 óra Témakörök: 20 óra Kommunikációs helyzetek és szándékok: 16 óra Nyelvhelyesség: 20 óra Dolgozatok: 4 óra Összesen: 60 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben