A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő"

Átírás

1 A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő

2 Német nyelv évfolyam Óraszám: évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége és haszna: - Az iskolában az élő idegen nyelv tanításának elsődleges célja, hogy mind a 4 alapkészséget olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése,beszédkészség, íráskészség olyan szintre fejlesszük, hogy a tanuló beszélni tudjon német anyanyelvűvel, folyóiratokat, egyszerű szövegű irodalmi alkotásokat olvasni tudjon olyan szinten, hogy globálisan értse a szöveget, illetve a médiákat hallgatva, nézve felfogja,megértse a közleményt. Természetesen a diákok többségének a nyelvi órák elsődleges és kézzel fogható célja a sikeres érettségi vizsga megszerzése. - A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell a megfelelő szókinccsel, és ismernie kell a nyelv szerkezetét is. Boldogulnia kell az adott idegen nyelven a világban. - Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül más nyelven is kifejezheti magát. A nyelvismeret módot nyújt arra, hogy diákjaink bekapcsolódhassanak a nemzetközi gazdasági, tudományos és kulturális életbe. Különösen igaz ez Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta. Iskolánk németországi kapcsolata révén már a kötelező szakmai gyakorlatot külföldön végezhetik egyes diákjaink. Az iskola befejezése után pedig számos lehetősége van napjainkban egy idegen nyelvet beszélő fiatalnak a határokon túli munkavállalásra. - A német nyelvű országok értékeinek megismerése által a magyar diákok látóköre kiszélesedik, műveltségük gazdagszik. - Az idegen nyelv ismerete megerősíti az anyanyelvi tudást, megkönnyíti az újabb idegen nyelv megtanulását. - Fejlődik a tanuló személyisége: figyelme, gondolkodása, akaratereje, önkifejező és kommunikációs képessége. Önbizalma nő az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. A célokból adódó feladatok: Alapvető körülmény a nyelvtanításban is a fokozatosság, vagyis hogy az órák, tanévek során fokozatosan nehezedő feladatok elé állítsuk a tanulót, figyelembe véve eközben a diákok visszajelzéseit. Mivel a tanulók között jelentős eltérések mutatkozhatnak az ismeretszerzés és a készségfejlesztés területén, rendszeresen kell fejlesztenünk, mérnünk és ellenőriznünk minden készséget. Ahhoz, hogy a tanuló a követelményekben meghatározott cselekvések elvégzésére képessé váljon, többféle szemléltető eszközt, hanganyagot, szövegfajtát, könyvet, folyóiratot stb. kell használni a tanítás folyamán.

3 Évfolyamokra lebontott követelmények: Követelmények: 9. évfolyam Évi óraszám: 144 A. Kommunikációs szándékok a.) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés bemutatás, bemutatkozás személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás érdeklődés mások hogyléte iránt és arra reagálás köszönet és arra reagálás b.) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok öröm, bánat elégedettség, elégedetlenség remény c.) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás egyetértés, egyet nem értés tetszés, nem tetszés akarat, kívánság d.) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás e.) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok tiltás, felszólítás, kérés javaslat és arra reagálás meghívás és arra reagálás kínálás és arra reagálás f.) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok nem értés visszakérdezés, ismétléskérés

4 B. Fogalomkörök és nyelvi kifejezésük létezés kifejezése sein, es gibt birtoklás kifejezése haben, gehören, birtokos névmások térbeli viszonyok elöljárók időbeli viszonyok időhatározók, wie lange? mennyiségi viszonyok számnevek, határozatlan számnevek minőségi viszonyok wie, was für ein? modalitás mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen szövegösszetartó eszközök névelők, névmások C. Témakörök 1.) Bemutatkozás, ismerkedés, személyi adatok 14 óra A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 2.) A hétköznapi élet tevékenységei, szórakozásai 13 óra Napirend, időbeosztás Szabadidős tevékenységek, hobbi 3.) Iskola 13 óra Az iskola bemutatása Tantárgyak, órarend Szakmai tárgyak 4.) Időjárás 11 óra Évszakok, napszakok 5.) Bevásárlás 14 óra Üzletek, alapvető árucikkek, mértékek Vásárlás, pénz 6.) Öltözködés 13 óra Ruhadarabok Ruhavásárlás 7.) Étkezés 13 óra Főétkezések Étkezés otthon; iskolai büfé Alapvető ételek Kedvenc ételek 8.) A lakóhely bemutatása 16 óra A városi és a vidéki élet összehasonlítása Az otthon, a lakóhely és környéke A ház bemutatása A saját szoba bemutatása

5 9.) Civilizációs témák: német nyelvű országok: Ausztria 16 óra Egyén és család nálunk és a célországban Társadalmi szokások Iskolai hagyományok Életmód Kulturális és sportélet Pénzkezelés 10.) Ismétlés, összefoglalás 21 óra A továbbhaladás feltételei: 1. Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni köznyelvi párbeszéd vagy monologikus szöveg lényegét megérteni 2. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben részt venni társalgást követni 3. Olvasott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveget elolvasni kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni, a szöveg lényegét megérteni 4. Íráskészség kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni változatos közlésformákat használni

6 10. évfolyam Évi óraszám: 144 Követelmények: A. Kommunikációs szándékok a.) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás b.) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok sajnálkozás csodálkozás bosszúság c.)személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok valaki igazának az elismerése és el nem ismerése érdeklődés, érdektelenség dicséret, kritika, ellenvetés ígéret, szándék, terv értékítélet d.) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok események leírása ismerés, nem ismerés bizonyosság, bizonytalanság e.) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok tiltás, felszólítás javaslat és arra reagálás segítségkérés és arra reagálás f.) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok betűzés kérése, betűzés felkérés lassabb, hangosabb beszédre beszédszándék jelzése megerősítés témaváltás, beszélgetés lezárása B. Fogalomkörök és nyelvi kifejezésük cselekvés, létezés kifejezése visszaható igék birtoklás kifejezése birtokos névmások birtokos szerkezet térbeli viszonyok tárgy- és részesesettel álló elöjárók időbeli viszonyok időhatározók mennyiségi viszonyok alles, viel, wenig, einige minőségi viszonyok welcher? modalitás szövegösszetartó eszközök kötőszók

7 C. Témakörök 1.) A család és a barátok 15 óra A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Emberek külső és belső jellemzése Baráti kör 2.) Iskolai élet 15 óra Érdeklődési kör Tanulmányi munka Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 3.) Időjárás, évszakok 12 óra Időjárás az egyes évszakokban Az időjárásnak megfelelő öltözködés Éghajlat 4.) Egészség, betegség 12 óra Testrészek Leggyakoribb betegségek Sérülések, baleset 5.) Orvosnál, gyógyszertárban 12 óra Gyógykezelés Háziorvos, szakorvos, kórház Alternatív gyógymódok 6.) Közlekedés 14 óra Városi közlekedés A közlekedés eszközei, lehetőségei Tömegközlekedés Kerékpáros közlekedés 7.) Tömegkommunikáció, hírközlés 14 óra Televízió, rádió Telefon, mobiltelefon Számítógép 8.) Városunk bemutatása 15 óra A lakóhely nevezetességei Szolgáltatások (posta, bank) Szórakozási lehetőségek Sportolási lehetőségek

8 9.) Civilizációs témák, országismeret: Németország 15 óra Egyén és család nálunk és a célországban Társadalmi szokások Iskolai hagyományok Életmód Kulturális és sportélet Pénzkezelés 10.) Ismétlés, összefoglalás 20 óra A továbbhaladás feltételei 1. Hallott szöveg értése kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni kb. 150 szavas köznyelvben írt szövegben fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani köznyelvi párbeszéd vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni 2. Beszédkészség árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben aktívan részt venni, bekapcsolódni, véleményt kifejteni 3. Olvasott szöveg értése kb. 200 szavas, köznyelvi szöveget elolvasni és a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani kb. 200 szavas köznyelvi szöveg felépítését megérteni egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget globálisan megérteni 4. Íráskészség kb. 150 szavas, néhány bekezdésből álló, tényszerű információt közvetítő szöveget írni gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezni és szövegben megfogalmazni, változatos közlésformákat használni

9 11. évfolyam Évi óraszám: 144 Követelmények: A. Kommunikációs szándékok a.) A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok szóbeli üdvözletküldés személyes és hivatalos levélben megszólítás és elbúcsúzás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás együttérzés és arra reagálás b.) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok hála félelem ellenszenv c.) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok ellenvetés visszautasítása akarat, kívánság, lehetőség, bizonytalanság szükségesség, kötelezettség d.) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok információkérés, információadás bizonyosság, bizonytalanság válasz elutasítása e.) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés reklamálás kínálás és arra reagálás tanácskérés, tanácsadás ajánlat és arra reagálás segítség felajánlása és arra reagálás f.) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás megerősítés körülírás példa megnevezése témaváltás

10 B. Fogalomkörök és nyelvi kifejezésük cselekvés kifejezése lassen birtoklás kifejezése wessen? térbeli viszonyok gegenüber időbeli viszonyok Plusquamperfekt, bevor, nachdem mennyiségi viszonyok alle, einige, keine minőségi viszonyok was für ein? modalitás haben +zu+inf., sein+zu+inf. logikai viszonyok Kausalsatz, Subjektsatz, Objektsatz szövegösszetartó eszközök jeder, einander, Derselbe C. Témakörök 1.) A hétköznapi élet szerepei, családi programok 14 óra Ünnepek, családi ünnepek Családi élet, családi kapcsolatok A tizenévesek világa Kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 2.) Sport és közösség 10 óra Sportolás, sportágak Kedvenc sport Sportolás az iskolában és iskolán kívül 3.) Szabadidő, szórakozás 13 óra Kulturális élet (színház, mozi, zene, kiállítás, koncert) Turizmus, utazás 4.) Öltözködés 13 óra Öltözködés hétköznap, ünnepnap Öltözékek szabadidőben, sportoláskor Divat Iskolai egyenruha 5.) Az információ áramlása, az ismeretszerzés módjai 12 óra Olvasás, könyvtár, irodalom Televízió, rádió, filmek Számítógép, internet 6.) Az állatok, természetvédelem 10 óra Növények és állatok a környezetünkben Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 7.) Étkezés 14 óra Étkezési szokások a családban Étkezés iskolai menzán, gyorsétteremben, étteremben Ételrendelés étteremben, telefonon, interneten Receptek

11 8.) Egészséges életmód 14 óra Helyes és helytelen táplálkozás A testmozgás szerepe az egészség megőrzésében Testápolás Életünk és a stressz Függőségek (dohányzás, alkohol, drog, játékok, internet) 9.) Magyarország és nevezetességei 12óra Legfontosabb látnivalók A főváros legfontosabb látnivalói Hungarikumok 10.) Civilizációs témák, országismeret: Svájc 10 óra Egyén és család nálunk és a célországban Társadalmi szokások Iskolai hagyományok Életmód Kulturális és sportélet Pénzkezelés 11.) Ismétlés, összefoglalás 22 óra A továbbhaladás feltételei 1.) Hallott szöveg értése kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani köznyelvi párbeszédet vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni 2.) Beszédkészség bonyolultabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett választ adni választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben és társalgásban részt venni

12 3. Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését ismert nyelvi elemek segítségével kikövetkeztetni kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani, a szöveg tartalmát anyanyelven és idegen nyelven összefoglalni egyszerű irodalmi vagy publicisztikai szöveget nehézség nélkül megérteni 4. Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt tartalmazó, néhány bekezdésből álló szöveget írni gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni változatos közlésformákat használni különböző szövegfajtákat létrehozni

13 12. évfolyam Évi óraszám: 128 Követelmények: A. Kommunikációs szándékok Tartalmukat tekintve a évfolyamon tanultakkal megegyeznek, csak gazdagabb szókinccsel és árnyaltabb kifejezésmóddal vannak kibővítve. B. Fogalomkörök Ezek is megegyeznek a évfolyamon tanultakkal, csak bonyolultabb, több szinonimát tartalmazó kifejezésmódban különböznek az előzőektől. C. Témakörök 1.) Egyén és társadalom 14 óra Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése Hasonlóságok és különbségek; tolerancia Konfliktusok és kezelésük 2.) Utazás és turizmus itthon és külföldön 14 óra Utazás tervezése, szervezése Utazási előkészületek Egyéni és társasutazás Turisztikai célpontok 3.) A tenger és a hegyek környezetvédelem 9 óra Tennivalók a környezet és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért Globális kihívások 4.) Iskola, oktatásügy 14 óra Szakmai képzés Nyelvtanulás A nyelvtudás szerepe, fontossága a mindennapokban és a szakmában 5.) Pályaválasztás 10 óra Továbbtanulás vagy munkába állás

14 6.) Tudomány, technika 10 óra Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben Az internet szerepe a magánéletben, az iskolában, a tanulásban 7.) A munka világa álláskeresés 15 óra Diákmunka, nyári munkavállalás Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; kötelességek A képzési iránynak megfelelő szakmák Önéletrajz, állásinterjú 8.) Gazdaság, pénzügyek 10 óra Családi gazdálkodás A pénz szerepe a mindennapokban A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai Üzleti világ, fogyasztás, reklámok 9.) Civilizációs témák: német nyelvű irodalom, művészet 10 óra 10.) Ismétlés, összefoglalás 32 óra A továbbhaladás feltételei 1. Hallott szöveg értése kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni, specifikus információt azonosítani köznyelvi párbeszédet vagy monologikus szöveget anyanyelvén és célnyelven összefoglalni 2. Beszédkészség burkoltabban megfogalmazott kérdésekre, összetettebb struktúrákba rendezve válaszokat adni választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokkal előadni megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni beszélgetésben és társalgásban részt venni

15 3. Olvasott szöveg értése kb. 250 szavas szöveget elolvasni, abban a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni ismert nyelvi elemek segítségével az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani kb. 250 szavas köznyelvi szöveget anyanyelven összefoglalni egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelven és célnyelven összefoglalni 4. Íráskészség kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni gondolatait, érzelmeit, véleményét változatos kifejezésekkel, a megfelelő nyelvi eszközök segítségével, logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni változatos közlésformákat használni különböző szövegtípusokat létrehozni

16 Értékelés Rendszeresen és sokféle módon ellenőrizni és értékelni kell a tanulók fejlődését, haladását. Minél több lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy megszerzett ismereteikről számot tudjanak adni mind a négy alapkészség területén. Értékelésnél tekintettel kell lenni a tanulók egyéniségére, adottságaira, képességeire és figyelembe kell venni a kitűzött célokat. Ellenőrzéskor a pozitívumokból kell kiindulni és éreztetni kell a tanulóval a segítő szándékot. Ellenőrizni és értékelni kell A.) A hallott szöveg értése területén a globális szövegértést a speciális információk megértését Ajánlott feladattípusok: válaszadás nyitott kérdésekre, válaszadás eldöntendő kérdésekre, feleletválasztásos feladatok, igaz-hamis állítások szöveg kiegészítése, utasítások végrehajtása, hibás szövegek javítása, részvétel párbeszédben és szerepjátszásban, hallott szöveg tartalmi összefoglalása. B.) A beszédkészség területén a helyes kiejtést a szókincs és nyelvi struktúrák gazdagságát a szituációnak megfelelő tartalmat és kifejezési formát Ajánlott feladattípusok: kérdésalkotás, válaszadás párbeszédben és szerepjátékban, képleírás, képek összehasonlítása, hallott történet befejezése, szövegalkotás kulcsszavak és adatok alapján, véleménynyilvánítás, vita, előadás megadott szempontok alapján.

17 C.) Az olvasott szöveg értése területén a globális szövegértést speciális információk megértését Ajánlott feladattípusok: válaszadás nyitott kérdésekre, válaszadás eldöntendő kérdésekre, igaz-hamis feladatok, feleletválasztásos feladatok, kérdőívek kitöltése, hiányos szövegek, táblázatok, térképek kiegészítése, szöveg tartalmának összefoglalása németül, (irodalmi szövegek, kritikai írások értelmezése) csak emelt szinten. D.) Az íráskészség területén helyesírást nyelvhelyességet a szókincs és a nyelvi struktúrák gazdagságát a szituációnak megfelelő tartalmat és kifejezési formát Ajánlott feladattípusok: képleírás, olvasott történet befejezése, történet leírása kulcsszavak és adatok alapján, levél, levelezőlap megírása megadott szempontok alapján, nyitott kérdések megválaszolása, adatlap, formanyomtatvány kitöltése, önéletrajz írása, pályázat készítése, szövegrendezés kohéziós eszközök alapján, átalakítás, hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy szókészletből. A számonkérés formái: szóbeli: legtöbbször frontális, időnként előre meghatározott témáról a tanulók által önállóan írt dialógusok szóbeli számonkérése vagy az éppen tanult téma számonkérése kérdés felelet formájában; írásbeli: röpdolgozatok szavak, a tanult nyelvtan, önálló rövid fogalmazás stb.; témazárók: évente a heti óraszámnak megfelelő mennyiségben a nagyobb lexikai és nyelvtani egységek lezárásaképpen a tanultakat magában foglaló komplex feladatsor megoldása.

18 Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő órák helyi tanterve ( évfolyam) A program és a foglalkozások célja a tanulók felkészítése a középfokú nyelvvizsga vagy az emelt szintű érettségi vizsga letételére. A program tartalma az érettségi vizsga témaköreire épülve a kommunikációs helyzetek és szándékok megismerését és elsajátítását és a nyelvhelyesség elmélyítését foglalja magában a négy készség alkalmazása során. Témakörök 1. Személyes vonatkozások, család A család szerepe az egyén és a társadalom életében Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése A fogyasztói társadalom, reklámok Társadalmi viselkedésformák A lakóhely és környéke fejlődésének problémái A természet és az ember harmóniája A környezetvédelem lehetőségei és problémái 4. Az iskola Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 5. A munka világa A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

19 6. Életmód Az étkezési szokások hazánkban és más országokban Ételspecialitások hazánkban és más országokban A kulturált étkezés feltételei, fontossága A szenvedélybetegségek A gyógyítás egyéb módjai 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 8. Utazás, turizmus A szabadidő jelentősége az ember életében A művészet szerepe a mindennapokban Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra Az idegenforgalom jelentősége 9. Tudomány és technika A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre Kommunikációs helyzetek és szándékok: Helyzet Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben Hivatalokban, rendőrségen Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában Iskolában Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban Országhatáron Orvosnál Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen Tájékozódás az utcán, útközben Telefonbeszélgetésben Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) Szerep vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja ügyfél, állampolgár vendég tanuló, iskolatárs vendég, látogató, egy társaság tagja turista beteg, kísérő ügyfél munkavállaló helyi lakos, turista hívó és hívott fél utas, útitárs

20 Nyelvhelyesség: Igeidők Mondattan Segédigék Szófajok, szóképzés Feltételes mód Szenvedő szerkezet Stilisztika Szövegtípusok 11. évfolyam: Heti 2, évi 72 óra Témakörök: 24 óra Kommunikációs helyzetek és szándékok: 20 óra Nyelvhelyesség: 24 óra Dolgozatok: 4 óra Összesen: 72 óra 12. évfolyam: Heti 2, évi 60 óra Témakörök: 20 óra Kommunikációs helyzetek és szándékok: 16 óra Nyelvhelyesség: 20 óra Dolgozatok: 4 óra Összesen: 60 óra

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

11-12.évfolyam Idegen nyelvek Emelt szintű képzés

11-12.évfolyam Idegen nyelvek Emelt szintű képzés 11-12.évfolyam Idegen nyelvek Emelt szintű képzés Célkitűzés: A középiskola utolsó két évfolyamán a célnyelv tanításának elsőrendű feladata az emelt szintű érettségire való felkészülés/felkészítés. Általános

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról hatályos 2017. január 2-ától.

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6 Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv Mindkét típusú képzés olasz nyelvtanításának alapja a Giro d italiano c. tankönyvsorozat (tankönyv + munkafüzet) 3 kötete, melyek elvégzésével a diákok B1-es szintig

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből

A Javítóvizsga témakörei évfolyamon angol nyelvből A Javítóvizsga témakörei 9-12. évfolyamon angol nyelvből 9.Évfolyam: 1.Szókincs: köszönési,üdvözlési formák,országnevek, színek, számok, abc, az órán használt szavak, kifejezése, környezetünkben található

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe : Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben