Budapest, aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ"

Átírás

1 Budapest, aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. játssza: NEMZETI APOLLÓ UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< MAGYAR FILMÍRÓD

2 i i i i i,m Wm I I I B l. - imii a BUBUS F Ő S Z E R E P L Ő K : JOHAHHES RIEMflHH PORIT KREYSLE8 SOMJA ZIEMAHH I D A W 0 S T FORGALOMBA HOZZA: FILMIPARI ES FILMKERESKEDELMI RT. Budapest, IV., Kossuth Lajosutca 13. Telefon: FILMEN IS O H / C D I C C 7 MINT M I N T OLYAN O I K l K LüOL SZÍNDARABBAN VOLT!

3 Egy gyártási év mérlege Érdekes statisztika az 1942 március március 1 között készült 46 magyar film szereplőiről és gyártási munkatársairól Az elmúlt gyártási évadban március 1-től március l-ig öszszeállított statisztikai adatok igen érdekes képet mutatnak a magyar filmgyártásról, valamint a filmek szereplőiről és munkatársainak működéséről. A március l-ig terjedő egy esztendő alatt összesen 46 filmet gyártottunk. Ezek közül 31 a Hunnia Filmgyár zuglói és pasaréti műtermeiben készült, 15 pedig a Magyar Filmiroda műtermében. A Hunniában forgatott filmek a következők: 1. Negyedíziglen, 2. Fráter Lóránd, 3. Emberek a havason, 4. Bajtársak, 5. Halálos csók, 6. Jelmezbál, 7. Szerelmi láz, 8. Férfihűség, 9. Enyém vagy, 10. Isten rabjai, 11. Külvárosi őrszoba, : 12. Éjféli gyors, 13. Egy szív megáll, 14. Keresztúton, 15. Négylovas hintó^ 16. Heten, mint a gonoszok, 17. Hegyek lánya, 18. Pista tekintetes úr, 19. Álomkeringő, 20. Katyi, 21. Annamária, 22. Családunk szégyene, 23. Fekete hajnal, 24. Szeptember végén, 25. Egy bolond százat csinál, 26. Tökéletes család, 27. Tilos a szerelem, 28. Jómadár, 29. Egy szoknya egy nadrág, 30. Késő, 31. Szerencsés flótás. A Magyar Filmirodában készült filmek a következők: 1. Estélyiruh'a kötelező, 2. Őrségváltás, 3. Egér a palotában, 4. Alkalom, 5. Csalódás, 6. Szakítani nehéz dolog, 7. A harmincadik, 8. Szerető fia Péter, 9. Gyávaság, 10. Üzenet a Volgapartról, 11. Éjszaka lánya, 12. A láp virága, 13. Őpiumkeringő, 14. Házassággíal kezdődik, 15. Legény a gáton. Az ismert színésznők közül ki hány filmben szerepelt? Az ismert filmszinésznők közül kis epizódszerepekben legtöbbször Egyed Lenke nevével találkozunk, aki 15 filmben vett részt. A férfiak közül hasonlóképpen a rekordot Szabód Gyula tartja 19 szerepléssel. Utána Makláry Zoltán az, aki legtöbbször került a felvevőgép elé filmben játszott kisebb-nagyobb szerepeket. Színésznőink közül betűrendben felsorolva a következők szerepeltek többször: Bordy Bella kettő filmben, Bulla Elma háromban* Csikós Rózsi négyben, Dajbukát Ilona háromban, Dayka Margit és Deésy Mária csak 2 filmben szerepelt, Erdélyi Mici háromban, Fáykiss Dóra kilencben, Fényes Alice kettőben, Goll Bea háromban, Haraszthy Mici háromban,- Hídvégi Vali háromban, Karádi Katalin hatban, Kelemen Éva kettőben, Keresztess}' Mária háromban, Kiss Manyi ötben, Kökény Ilona, ugyancsak ötben, Ladomerszky Margit négyben, Lánczy Margit kettőben, Muráti Lili négyben, Ölvedy Zsóka kettőben,! Peéry Piri kettőben, Pelsőczy Irén ötben,raffay Blanka háromban, Rácz Vali és Sennyey Vera háromban, Simon Marcsa hétszer szerepelt, Sittkey Irén ötször. Somogyi Nusi nyolcszor, Szemere Vera hétszer, Szörényi Éva háromszor, Tahi Anna Mária kétszer, Tolnay Klári és Turai Ida ötször, Vaszary Piri tízszer, Vay Ilus kétszer, Vágóné Margit é? Vizváry Mariska hatszor, ^silley Margit pedig négyszer. Csak egy-egy filmben szerepelt: Árpád Margit^ Berky Lili, Déri Sári- Egri Mária, Eszenyi Olga, Feje? Teri, Lukács Margit, Makáy Margit, Medgyaszay Vilma, Németh Romola, Füzess Anna, Réti Eszter, Simor Erzsi, Sulyok Mária, Szeleczky Zita, Szellai Alice, Szilágyi Szabó Eszter és Tasnády Ilona., Színészeink közül kik filmeztek Ismert színészeink közül Makláry Zoltán áll az első helyen tizennyolc szerepléssel, alig marad azonban mögötte Kelemen Lajos 16. Pethes Sándor pedig 15 szerepléssel, továbbá Szőreghy Gyula, aki 17 filmben játszott. Nevesebb színészeink betűrend szerint a következőképp vettek részt az elmúlt év filmgyártásában: Ajtay Andor 6 filmben játszott, Balázs Samu négyben, Baló Elemér kettőben, v. Bánky Róbert ötben, Benkő Gyula négyben, Bilicsi Tivadar nyolcban, Csortos Gyula hétben, Fáy Béla hétben, Greguss Zoltán hatban, Halász Géza négyben, Halmay Tibor ötben, Hidassy Sándor kilencben Hosszú Zoltán kettőben, Ignáth Gyula ötben, Jávor Pál öt filmszerepet játszott, Juhász József kilencet, Kertész Dezső hármat, Kőváry Gyula hatot, Kürthy György hetet, id. Latabár Árpád hármat, Latabár Kálmán négyet, Lehotay Árpád hármat, Lontay István tizet, Makláry János hetet, Matány Antal hármat, Mály Gerő kilencet, Mihályfi Béla négyet, Mihályi Ernő tizenhármat, Misoga László tizenötöt, Nagy István hatot, Pataky Jenő hármat, Páger Antal ötöt, Pártos Gusztáv tizenegyet, Perényi Lászlói négyet Pethes Ferenc tizenegyet, Rajnai Gábor hatot, Sárdi János otölj Somlay Artúr és Szakács Zoltán ugyancsak ötöt, Szilassy László hét film vezetőszerepét játszotta, Tímár

4 József és Tompa Pufi két filmben szerepeltek, és Toronyi Imre tízben. Egy-egy filmben szerepleltek a Igen érdekes, ha végigtekintünk egy év gyártásán abból a szempontból, hogy kik írták a forgatókönyveket, kik szerezték a zenét, kik rendezték a filmeket, kik vezették a gyártást stb. A forgatókönyvek közül hármat Asztalos Miklós írt, négyet Babay József, ugyancsak négyet Barabás Pál s e gy forgatókönyv írásában vett részt Bánky Viktor, egyben Cserépy László, háromban Dallos Sándor, egyben Daróczy József, egyben György István, ugyancsak egyben Hamza D. Ákos és Harsányi Gréte, valamint zalabéri Horváth János, Hosszú Zoltán, és Jablonszky Ferenc. Kalmár László két forgatókönyvet írt, egyet Kere- Kik írták a forgatókönyveket? következők: Apáthy Imre, v. Garamszeghy Sándor, Kamarás Gyula), Petrovich Szvetiszláv, Puskás Tibor és Uray Tivadar. csendi Kiss Márton, Kolczonay Ervin, üj. Lázár István, Martonffy Emil, Matolay Géza, Matolcsy Andor, Nagyiványi Zoltán, Nádasdy Kálmán Örbók Attila, míg Pacséry László három, Palásthy Géza pedig négy könyvet írt. Podmaniczky Félix egy, Rákóczy Péter ugyancsak egy, Rodriguez Endre pedig két film forgatókönyvét írta. Egy forgatókönyvet írt, illetve annak írásában részt vett Széli István, Szitnyay Zoltán, Szőts István, Sz'üle Mihály, Timár Kató, négy forgatókönyv írásában vett részt Tóth Miklós, kettőt írt Vaszary János és ugyancsak kettőt Zsigray Julianna. A negyvenhat magyar film rendezői Az március 1-től március hó l-ig terjedő idő alatt ké- Iszült negyvenhat film közül egyet rendezett Balogh István, aki ugyanezen idő alatt négy filmnél, mint segédrendező működött. Egy filmet rendezett galánthay Balogh Béla, hármat rendezett Bán Frigyes, néet Bánlzy Viktor, aki ezek közül ét filmnek az összeállítását is végezte. Cserépy László két filmet rendezett s mind a kettőt ő maga is állította össze. Daróczy József három filmet rendezett, Deésy Alfréd egyet, Farkas Zoltán pedig kettőt, aki ezen felül öt filmnek az Összeállítását végezte. György István egy filmet rendezett és állított össze. Négy filmet rendezett Hamza D. Ákos, egyet Hováth Árpád, egyet Jeney Imre, aki viszont öt filmnél működött, mint segédrendező, és egynél mint másodsegédrendező. Kalmár László öt filmet rendezett, egyet ifj. Lázár István., aki viszont egy filmben működött ^mint segédrendező és egynél, mint felvételvezető. Nádasdy Kálmán egy filmet, Pacséry Ágost két filmet, Podmaniczky Félix egyet. Ráthonyi Ákos kettőt, Rodriguez Endre négyet, Szőts István egyet és Zsabka Kálmán szintén egy filmet rendezett. Zeneszerzők és zenei vezetők munkája A negyvenhat film zeneszerzői és jét, Eisemann Mihály ugyancsak zenei vezetői között munkateljesítményben az első helyet Vincze volt zenei vezető, Fényes Szabolcs kettőét, Farkas Ferenc egy filmnél Ottó foglalja el, aki tizenkilenc pedig öt film zenéjét szerezte. Losonczy Dezső és Majorossy Aladár filmben működött részben mint zeneszerző, részben mint zenei vezető. De nézzük névsor szerint kom zenei vezető. Paul Tibor pedig egy filmnél működött közre, ínint ponistáink és karmestereink munkáját. Ákom Lajos öt film nyolc filmnél. Pongrácz Zoltán és zenéjét szerezte, Buday Dénes hét filmét, Dolecskó Béla kettőnek írta a zené Az egy év alatt gyártott negyvenhat magyar film közül hétnek a gyártását Bajusz Péter vezette, egyét B. Nagy Mária, egyét Csapó Géza s ugyancsak egyét Csepreghy Béla. Gottesmann Ernő három, ifj. Gütler Lajos négy, Hausz Mária három, Z. Horváth János egy, Az operatőrök közül Berendik István két filmet fényképezett, egynél pedig, mint segédoperatőr működött, Bécsi József egy filmnek Á gyártásvezetők Az operatőrök munkája Zakál Dénes egy-egy film zenéjét szerezte. Húzly Imre egy, Jenes Nándor egy, Jeszenszky Ferenc egy, Kauser István kettő, Szalontai Kiss Miklós hét, Kokas Klára kettő, Kolczonay Ervin ugyancsak két, Sulkovszky Zoltán egy, Takács Antal egy, Tangl Lóránt kettő és Tasnády Árpád három film gyártását vezette. volt vezető operatőrje. Eiben István hat filmet fényképezett, míg Fekete Ferenc-négyet, Hegyi Barna működött legtöbbet, aki tizenhárom film felvételeit készítette. Kilenc filmet fényképezett Icsey Rezső, egyet Kerti Lajos, tizenegyet Makay Árpád és hetet Vass Károly. Ezek szerint Hegyi Barna készítette a legtöbb filmfelvételt, utána Makay Árpád, Icsey Rezső, Vass Károly majd hat filmmel szerepel Eiben István, aki azonban részben Magyarországon készült német filmnél is dolgozott, részben pedig Németországban is forgatott filmet és így kevesebb ideje jutott a magyar filmek részére. Ki hány díszletet tervezett? Érdekes végig nézni a díszlettervezők és díszletépítők névsorát is. Itt Básthy István vezet a filmek számával, miután ő a Filmirodában készült filmek díszleteit úgyszólván kizárólagos joggal készíti. Básthy 13 filmdíszletet tervezett és épített. Daday Ferenc kettőét, Dudás László négyét, Horváth János kettőét, Kokas Klára háromét, Lévay Lajos kettőét, Pagonyi János hétét, Simonsits József hat és Sőrés Imre nyolc film díszletét tervezte, illetve építette. Ruhatervezőként csupán Bajusz Péterné és Kokas Klára szerepel a kimutatásban s ebből az tűnik ki, hogy ruhatervezőt a filmeknek csak mintegy negyedrészénél vették igénybe, egyébként a filmek ruháit a különböző szabócégeknél készítették anélkül, hogy a filmhez értő szakember irányította volna az egyébként igen fontos munkát. A felvételvezetők Az igen fontos munkakört betöltő felvetelvezetők közül Gaál László hét, Golda József kilenc, Kerekes Imre kettő, Mingovits Tibor három, Péchy Dénes három, Racsányi Ferenc egy, Sulkovszky Zoltán kettő, Varasdy Dezső egy, Zimmermann Adolf egy és Zombory György hat film felvételeit vezette. Filmösszeállítók (cutterek) A filmösszeállítás munkáját ott, ahol nem maga a rendező (mint például Bánky Viktor és Farkas Zoltán) végezte, ott a következők kezébe volt letéve a film összeállításának nehéz munkája: Beszterczey Jánosné, aki egy filmet állított össze, Katonka László, aki hét. Kerényi Zoltán, aki tizenöt, Paál Lajos, aki egy, Pokol Péter, aki négy és Vályiné Sultheisz Mária, aki hét film cuttirozását végezte. Ezen kívül, mint segédrendező, másodsegédrendező, segédoperatőr, segédfelvételező, műtermi kisegítő, naplóvezető, még igen sokan vettek részt abban a nehéz és felelősségteljes munkában, amely létrehozta az elmúlt esztendő alatt azt a negyvenhat magyar filmet, amellyel Magyarország ma számszerűen harmadik helyen áll az európai filmgyártásban.

5 A Magyar Magyar rendező, szereplő és írók jellemzik az UFA bemutatandó új filmjeit Három hatalmas UFA színesfilm Magyarországon Film mult heti számában részletesen beszá- Máriássy József a filmmel kapcsolatban megjegyzi: Jelenet a Münchhausen" c. filmből moltunk a Budapest-Film R T. filmkölcsönző vállalat filmjeiről, amelyeket az új moziévadban a magyar nyilvánosság elé bocsátanak. Máriássy Józseffel, az UFA budapesti érdekeltségének sajtófőnökével folytatott beszélgetés alapján most az UFA új filmjeit ismertetjük dióhéjban, azokat a filmeket, amelyek úgy irodalmi tartalmuknál fogva, mint kiállításban nemcsakhogy egyvonalban állanak az eddigi megszokott UFA filmekkel, hanem azokat művészi színvonal tekintetében felül is múlják. A magyar mozilátogató közönség már hónapok óta nagy érdeklődéssel várja a minden idők legnagyobb szinesfilmjét a»műnchhauseni című UFA jubiláris filmet. A német filmgyártásnak ez a leggrandiózusabb alkotása az emlékezetes»lidércfény«c. színesfilm példanélkül álló sikersorozatát is túlszárnyalja. Birodalom A filmszínházaiban hónapok óta műsoron van. A kínt járt magyarok közül, akiknek módjukban volt megnézni a»münchhausen«-t, a legnagyobb elragadtatás hangján beszélnek a filmről. Marté Harell és Willy Birgel Nekünk magyaroknak pedig, külön büszkeség szám' 'ba megy, hogy ennek a hatalmas német filmnek magyar a rendezője: Baky József. A trükkfelvételek nagy száma,, a hihetetlen izgalmas mese*- szövés, valósággal lázban tartja a nézőközönséget. Egy gyönyörű, álomszerű szép, gigantikus képeskönyv ez a film. Hans Albers életének legnagyobb szerepét játssza benne. Ugy hallottuk, hogy az UFA még ezenkívül több nagy 'színesfilmet mutat be Magyarországon. A»Münchhausen«után két UFA szinesfilm kerül a magyar filmszínházak vásznára. Sorrendben nem tudom, hogy melyik lesz a következő. Az egyik az első színes európai revűfilm, melynek címe:»a csillagok csillagai. írója: Vaszary János. A rendezője: Georg Jacobi és a főszerepet isrnét egy magyar játssza: Rökk Marika. A másik szinesfilm»a vergődése Ez Veit Harlan és Christina Söderbaum legújabb színes filmje, amelyet a vtlidércfényv. testvérfilmjének lehet nevezni. Örömmel hallgatjuk Máriássy beszámolóját és nem kis a Rejtély" ü m i c. Bolváry-filmben megelégedettséggel állapítjuk meg, hogy a magyarok ismét vezető szerepet visznek a német elsővonalbeli jelkészítésében. filmek Több magyar vonatkozása film nem készült az UFA műtermeiben? vetjük fel a majdnem szerénytelen kérdést. Dehogynem, feleli Máriássy, mégpedig a vígjáték-filmek terén. Mindjárt itt van az első: Willy Fritsch és Jenny Jugo filmje. Ezt a filmet külön Jenny Jugo számára írta: Thea v. Harbour. Bókay János:»Négy asszonyt szereleki és a ^Feleségi című műveiből. Majd egy BoU yáry-túm is lesz, tele szebbinéi szebb melódiákkal. A magyar neve ennek a filmnek:»csődöt mondott tudományi- Érdekes szereposztása van»rejtély'«-nek, mert Willy Birgel és Ewald Bahlsen játsza a két férfi főszerepet. Vaszary Gábor is szerepel a filmírók sorában.»bubus«elmű vígjátékát filemsítette meg az UFA és a forgatókönyv írásában maga Vaszary Gábor is résztvett. (Jelenleg taiár vetítik is az Urániában. Szerk.) Ebben a ránk következő új moziévadban Heinz Veit Harlan Vergődés" c. filmje. Christina Söderbaum és CarI Raddatz Rüh-

6 mattit azonban csak mint rendező jön hozzánk legújabb zseniális alkotásával a»maf,d a gyerekeké című, nagyon érdekes filmjével, folytatja Máriássy József. Egy éjszaka története van ebben a filmben összesűrítve. Kényes helyzetek adódnak, amelyeket Rühmann mesteri rendezése a finom jóízlés határain belül tár a közönség elé. Komolyabb tárgyú filmekről is szeretnénk valami közelebbit hallani. mond juk. Az -hitét a folyói című Terra-film, amelyet az UFA filmkölcsönző osztálya hoz forgalomba, magyar vonatkozásában is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ugyanis bemutatja az árvizssújtotta vidék hősies küzdelmét a mindent elsöprő árvizveszedelemmel szemben. Zarah Leander idei egyetlen filmjét is bemutatjuk:» Akkor...«címen. Egy orvosnő életregényét eleveníti meg ez a film, aki vál- Zarah Leander és Kaus Brauservetter az Akkor lalja egy gyilkosság látszatát. Ennek a történetnek keretében látjuk majd meg a nő életének egyes fejezeteit. A filmet nagy feszültség és izgalmas cselekmény jellemzi. Egész biztosan külön élményt fog jelenteni a magyar mozilátogatóknak ez a film is. Tehát ezek lennének azok a filmek, amelyekkel az UFA az es játékévben bizonyságot tesz a német." egyik jelenetében filmgyártás elvitathatatlan elsőbbségéről Európában, sőt ami a filmek irodalmi értékét jelenti, azzal nyugodtan mondhatjuk egyedül áll az egész világon. \ RÓNAI GYULA Augusztus 10-én kísérték utolsó útjára dr. ing. h. c. Rónai Gyula m. kir. kormányfőtanácsosh a magyar vasúttechnika egyik legkiválóbb szakemberét ban született egy Salgótarján melletü bányatelepen ban gépészmérnöki oklevelet szerzett a m. kir. József- Műegyetemen és utána a m. kir. Államvasutak kocsi'szerkesztési osztályának szolgálatába lépett. Az első világháború alatt a vasúti hadiszállítás fokozásában elért eredményes munkásságáért a király a hadiszalagon viselendő Koronás Arany Érdemkeresztet adományozta heki ben a vagőngyárak egy szindikátust alakítottak: a Jugoszláv Kocsikat Javító Egyesülést, melynek elnök4gazgatójává a MÁV Rónait ajánlotta. Ebben az elsősorban kereskedelmi jellegű beosztásban bebizonyította, hogy keres< kedői képességei sem maíradnak el a műszakiak mögött ban visszatért az Államvasutakhoz, ahol a já~ rőműszerkesztési osztály vezetésével és az ezzel kapcsolatos nemzetközi ügyek intézésével bizták meg. Ö képviselte az Államvasutakat járműszerkesztési ügyekben a Nemzetközi Vasúti Egyesülés (UIC) és a Középe európai Vasúk-Egylet (VMEV) ülésein, ahol hamarosan nagy tekintélyt szerzett magának és a magyar vasúttechnikának. A Középeurópai Vasút-Egylet 5 találmányát, ill. műszaki' értekezését pénzjutalmakkal díjazta, majd később beválasztotta a díjkiosztó bizottság bírái közé. A Breslaui Műegyetem 1935-ben vasúttechnikai munkásságának elismeréséül, különösen pedig a sínek és kerekek együttműködésének tudományos vizsgálatáért tiszteletbeli doktorrá avatta. Még ez évben szolgaiad idejének leteltével nyugdíjba ment és a Ganz-gyár szolgálatába lépett tanácsadó mérnöki minőségben. Itt működött egészen megbetegedéséig. Benne nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi vasúti tudomány is egyik legkiválóbb művelőjét vesztette el. Több, mint húsz nagyfontosságú vasúttechnikai találmánya van, részben a saját, részben a MÁV, részben peleiig a Ganz neve alatt. Nincs olyan földrész, amelynek vasútjai valamelyik konstrukcióját nem alkalmazták volna, ő szerkesztette az új magyar vasúti kocsik legnagyobb részét és nagy része van a belföldi és az Egyiptomnak, Jugoszláviának és Délamerikának szállított Ganz-Jendrassik rendszerű sínautóbuszok és motorvonatok futóművének és alvázának szerkesztésében. Egyik utolsó munkájában, melyet már betegen a Magyar Mérnök és Építész Egylet egyik ülésén ismertetett, az első világháború alatti munkásságának adott folytatást, rámutatott ugyanis egy újabb olcsó és egyszerű megoldásra, amellyel a. vasutak szállítóképességét jelentékenyen növelni lehetne. Ennek kikísérletezése most van. folyamatban, _ végső eredményét már nem érhette meg. Magas társadalmi pozíciója mellett is egyszerű, puritán életet élt és élete legfőbb céljának a kötelességteljesítést tűzte ki. Felfelé gerinces volt, alárendeltjeivel szemben pedig nagy szociális érzékről tett tanúságot. Munkásságát a külföld is több magas kitüntetéssel ismerte el. Ifj. Rónai Gyula, a Hunnia Filmgyár hangmérnöke édesapját gyászolja benne.

7 Nyári látogatáson Szörényi Évánál és kisfiánál: ifj. Örményi Istvánkánál aki szépen fejlődik A Magyar Film munkatársa ^ezúttal ifj. örményi Istvánjnál és bájos mamájánál: Szörényi Évánál tett intervjúvizlet. Hűvösvölgyi villa napsütötte terraszán, hatalmas gyermekkocsi mellett ült éppen a fiatal mama, amikor. meglátogattuk. A főtéma természetesen a legújabb esemény, a kéthónapos ifjabb István. Az i>esemény«nyugodtan szundikál kocsijában, néha-néha mozgolódik, ki-kinyitja a szemét, de egész idő alatt egy hangja sincsen. Áldott jó gyerek' dicséri mamája alig lehet észrevenni, hogy kisbaba van a háznál. Soha meg se mukkan. A nörsze azt szokta mondogatni, hogy meglátjuk, egyszer majd kitör belőle a roszszaság, mert az már nem is lehet, hogy egy gyerek állandóan ilyen jó legyen. Eleinte éjjel sírt, de mi inkább virrasztottunk, mint hogy felvegyük és műsoron kívül enni se kapott. Erre aztán hamaror san bölcsen belátta, hogy nem ér el semmi eredményt és felhagyott a kísérletezéssel. Azóta némán alussza át az éjszakát. Ha napközben ébren van, úgy figyel ránk, mintha íérfené a beszédünket. Márn> vetni is szokott, főleg ha az uramat látja. Ő egész nap odavan, csak este jön haza, mégis úgy szereti a kis betyár, úgylátszik, máris igen nagy az atyai tekintély. Néha szinte furcsa azért, hogy most nekem is gyermekem van, a\ családunkban engem * mindig kislányként kezeitekül kényeztettek, féltettek, és most " íme, komoly mama lettem. El lehet-e már vele szórakozni? Öh, pompásan eljátszogatom vele egész nap. Nekem gyermekkoromban sose volt játékbabám, valahogy nemtaláltam elég jó mulatságnak, na most aztán kipótolom a mulasztottakat. Különben most éppen nadrágot kötök neki. Pár hónap múlva jó lesz neki, egy kicsit nagyra sikerült. Szépen fejlődik, három és fél kiló volt születésekor, most öt kiló 26 deka. és most: 5 kiló 26 deka" Egészen átszeuemül Szörényi Éva édes kis arca, amint folytatja: Akinek nincs gyermeke, \az nem tudja elképzelni, micsoda kimondhatatlan boldogság ez- Én mindig szerettem a gyerekeket és nagy örömmel vártam a magamét, de azért nem gondoltam volna, hogy ilyen sokat fog jelenteni. Ez minden áldozatot és szenvedést. Pedig végeredményben nagy kockázat egy színésznőnek a gyerek, az emberek inagyon szemfülesek és szárnontartják a csemete korát. Olyan könnyen rámondják azolyasmi, amit igazán nem lehet szavakkal érzékeltetni, ezt csak az értheti meg, aki maga is átélte már. Mindennél több és nagyobb érzés ez, megér Tervek a film és színpad Ravaszul kérdjük, hogy vájjon a hivatásáról is lemondana-e a gyerek miatt, ha éppen így alakulna a helyzet. Jaj! Ez már nagyon fájdalmas áldozat lenne. Dehát (szerencsére ez a probléma nem fenyeget- Miután a mamát jól kifaggattuk, érdeklődünk a művésznő terveiről is. Mi újság a filmezés és színpad körül? Határozott tervek még tán valakire: Óh, ez már öreg, ennek már tízéves fia van és hasonlókat. De ezek a problémák mind eltörpülnek, olyan semmivé válnak. körül nincsenek filmszerepre vonatkozólag. Mindenesetre jobban szeretném, ha szeptemberben és októberben filmezhetnék, (míg a Nemzetinél nincs anyínyi elfoglaltságom. És persze az lenne a legjobb, ha itt a pasaréti telepen forgatnának. Egészen közel van, egymacsikaugrásnyira, a felvételek szünetében mindig hazaszaladhatnék a fiamhoz. (Ugy látszik, a mama és a művésznő azért nem választhatók külön.) A legkedvesebb szerepeim' Nagyon szeretnék egyszer egy szép nagy történelmi filmben játszani sóhajjá. Valami olyan szerepet, amilyet még nem játszottam, például egy magyar nagyasszony alakját- De természetesen ismerem a nehézségeket, amelyek miatt nem gyárthatunk történelmi filmet, így sajnos, ez egyelőre megvalósu 1 atlan álom marad. Ed- ' digi legkedvesebb szerepeim voltak a r,szüts Maráé Kó-ja, a»mária nővéri és az ^Annamáriáé. Nehezen tudnám megmondani, mit játszom szívesebben, vígjátékot-e vagy drámát. Nagyon szívesen és jókedvvel bolondozom végig a mulatságos szerepeket, de éppenúgy örülök annak, ha komolyabb', súlyosabb feladat áll előttem. ; ; Az aszt Ion könyv fekszik. Tirso da Molina színdarabja,»a zöldnadrágos lovagé. Érdeklődésünkre elmondja röviden a tartalmát. Ezt nem részletezzük, nézze meg majd mindenki, egyelőre elég anyínyi, hogy roppant kedves, mulatságos, ötletes vígjáték, igazi Szörényinek való szerep. Hol mint fiú, hol mint lány jelenik meg a színen és imind a két formájában meghódítja az összes szíveket. Ungváry László és Uray játsszák a férfifőszerepeket. Most már nagyjából mindent megtudtunk, de olyan nehezünkre esne a búcsúzás,!hogy újabb témát dobunk fel. A házasság általánosságban kerül szóba és ezzel kapcsolatban saját, meglehetősen pesszimista véleményünk, hogy nagj'on nehéz lehet alkalmazkodni egy másik ember kívánságaihoz, szokásaihoz, kedélyhullámzásaihoz. Utóvégre a házasság nem a legegyszerűbb probléma a világonl Ez azelőtt engem is nyugtalanított mondja Éva művésznő. De ha az embernek olyan férfe van, mint nekem, akkor vége minden aggodalomnak. Igazán hálái adhatok a sorsnak, hogy ilyen nagyon jól jártam. Az én uramnál főbb, kedvesebb, megértőbb, gyöngédebb férjet nem lehetne képzelni. Soha egy hangos szó még nem lesett köztünk, mindegyikünk csak arra törekszik, hogy a másiknak a kedvét keresse, hogy egymásnak örömet okozzunk. Én végtelenül boldog vagyok' Hallgatjuk ezt a kedves, Szép fiatalasszonyt és va'ahogy olyan jól esik érezni azt, hogy ezek a szavak nem a nyilvánosságnak szánt, állandóan készenlétben tartott, hamisan csengő frázisok, hanem egy mélyérzésű léleknek belülről fakadó, őszinte megnyilatkozása. Búcsúzóul megkérdezzük a babát, aki pár perc óta ébren van: Na. mit üzensz a»magyar Fitmé-nek? Kedélyes morgás a válasz, amit a marra tolmácsol: > Egyelőre csak üdvözlik mindenkit, legk'zelebb mafd bővebben nyilatkozom. Ezt az ígére'et mindenesetre számontartjuk! Zoványi Klára.

8 2 O li o ÉS KÍSÉRTETEK A megmérgezett' loto A KÉT VILÁG;HIRÜ K A C A G T A T Ó AZ 1943/44-ES FILMSZE HAJNAL FERENC FILMJE Szellem a legszellemese O Huru Bolond Istók* nevű lovával FORGALOMBA HOZZA: BALOGH FILM VIU ER2

9 HURU KASTÉLYÉBAN IRU IDÁN M;UVÉSZ Ó VÍGJÁTÉKA MSZEZON CSEMEGÉJE Huru a Derby nyertese DALBETÉTEK SZINKRONIZÁLVA Kellemesebb vígjátékban Vége jó.,. minden jó ÜtZSÉBET KÖRŰT & \\l TELEFON s

10 Mult heti számunkban helyet adtunk Molnár Jenő Antal»Egy kritikus a (szakértelemről«című cikjkének, mert a legtárgyilagosabb módon kívánunk foglalkozni a felvetett kérdéssel. Szívesen adtunk helyet ezért Molnár cikkének, s ugyanígy szívesen hozzászólásokat is, amelyek a kritikusok táborából hangzanak el. Molnár Jenő Antal azt írja többek között, hogy a szakértelem, aminek hiányát kifogásoltam a kritikában,. kizárólag > technikai szakértelem. És ebből a feltevésből folyik cikkének egész logikai láncolata. Az alapvető tétel, amelyből a cikkíró kiindul, teljes mértékben téves és ezért az arra épített összes érvek maguktól megdőlnek. Én nem annyira azt kifogásoltam, hogy a kritikusok technikai szakértelem nélkül írják meg kritikájukat, hanem azt, hogy technikai szakértelem nélkül a film technikai kérdéseihez szólnak hozzá. Ezért történt meg az, hogy egyes kritikáknak ilyen szakvonatkozású technikai hibákra utaló megjegyzéseit (szóvá tettemi s ezeken keresztül mutattam rá arra, FILMKRITIKA ES SZAKÉRTELEM Válasz Molnár Jenő Antal cikkére hogy a bírálatok menynyire tévesek voltak a szakértelem hiánya miatt. Az teljesen rendjén van, ha valaki csak nagy általánosságban foglalkozik egy filmmel és aszerint bírálja el, hogy az neki, mint nézőnek, mint esztétikusnak tetszik-e közlünk le más vagy nem. Az ilyen általános bírálat nem igényel különösebb szakértelmet. A hiba azonban ott van, hogy csaknem minden filmkritikus néha kissé fitogtatni akarja szakértelmét és ilyenkor vagy [arról ír, hogy a hang rossz volt, vagy arról, hogy egyik vagy másik jelenetet külső felvételben kellett volna megcsinálni stb. Bírálják a rendező, a hangmérnök, a filmösszeállító, a gyártásvezető és egyéb résztvevők munkáját, és ennek folyamán történnek a súlyos baklövések. Rendszerint minden ilyen bírálatban olyan tévedések csúsznak be, amelyek a legvilágosabban elárulják, hogy a kritikusnak halvány fogalma sincsen arról, miként készül a film. Akinek tehát nincs meg d kellő szakértelme, az ne bocsátkozzék bele a részletes és szakszerű bírálatba. Aki nem tud arabul, ne beszéljen arabul! A bajok okát kell megszüntetni Nagyon helyeslem Molnár Jenő Antalnak azt a anyagi felkészültségéhez filmgyártás technikai és jnegállapítását, hogy az viszonyítva, hanem egyszerűen arról, hogy az 'újságcikk nem szakdolgozat és a napilap nem művészeti folyóirat, s ezért tudatában ne szidjuk a adottságok és lehetőségek ne várjunk a hírlapi bírálattól tudományosan meg vagy az írót olyasmiért, gyárlöt, vagy a rendezőt, alapozott csalhatatlan ítéletet. Ez mind igaz, de ami nem az ő hibája. akkor az a kritikus, aki Számtalanszor előfordult hogy hatalmas cik bírálatot mond egy filmről, maga se kalandozzon keket írtak a gyártók és el a szakszerűség területére. Ez vonatkozik a könnyebb fajsúlyú a rendezők ellen, amiért filme technikai szakértelemre. Ezen kívül azonban a magyar filmgyártás speciális adottságaival is tisztában kellene lennie minden bírálónak. Most nem arról van szó, hogy aránylagos bírálatot mondjanak a magyar ket készítettek. Ha egy filmkritikus teljes mértékben ismeri a magyar filmgyártás minden körülményét, akkor tudnia kell, hogy ezekért a kifogásolt filmekért csak ritkán és kismértékben lehet felelőssé tenni a gyártót vagy a rendezőt és egészen máshol kell keresni a hibákat. Ezekre a hibákra, a rendszerben györ kerező bajokra és az orvoslás módjaira már sorozatos cikkeimben, részletesen rámutattam, szükségtelennek tartom tehát, hogy ezeket újra elismételjem. A bírálóknak mindezt ugyanígy tudnia kellene, azok a cikkek azonban, amelyek a magyar filmgyártással kapcsolatban a közelmúltban napvilágot láttak, azt bizonyítják, hogy a bírálók Imindezzel nincsenek tisztában. A legfontosabb változtatnivaló Egyet ismételten le kell szögeznem. Azt, hogy az első és legfontosabb változtatás, amelyet a mai rendszeren sietve végre kell hajtani: a filmforgatókönyveket ugyanaz a bizottság bírálja el, ameifyik a kész filmet! Ha ezt a változtatást eszközlik, Imegszűnik az a mai lehetetlen állapot, hogy valamelyik gyártó egy jóváhagyott forgatókönyv alapján elkészíti filmjét, s azt a Mozgóképvizsgáló Bizottság betiltja. Ennyire különböző véleménynek az irányító szervek között nem szabad lenni. Mertbiszen honvédelmi, nemzetvédelmi, művészeti és erkölcsi szempontokból ebben az országban minden irányító közegnek azonos véleménnyel kell bírnia. A mai rendszer mellett A közös cél A magyar sajtónak minden kétséget kizáróan csak egy célja lehet, hogy szép, jó és művészi magyar filmek készüljenek. A. filmek attól nem lesznek jobbak, szebbek és művészibbek, ha a gyártókat és a rendezőket szidjuk, hanem csak akkor, ha megadjuk nekik azt a lehetőséget, ami a megkívánt magasabb színvonalú filmek készítéséhez szükséges. Arra kell tehát törekednünk, hogy a filmgyártás elakadt szekerét kiemeljük a kátyúból s ezt csak azon a módon érhetjük el, hogy a filmgyártással,; annak eljlenőrzésével, irányításával kapcsolatos hibákat kiküszöböljük. a szerencsétlen gyártók, rendezők és írók örökös tojástánoot járnak, bizonytalanokká válnak, keresgélik, hogy mi az a téma, amit nem fognak kifogásolni majd egyik oldalról sem!, s ezért születnek meg az együgyű történetek, a kitalált mesék' s ezért nincsen életszaga ö magyar filmek nagy részének. A magyar film- "jgyártásnak vissza kell adni az elvett szabadság egy 'részét és meg kell teremteni azt az elemi biztonságot, hogyha valaki jóváhagyott forgatókönyv alapján készít egy filmet és azt úgy készítette el, ahogyan az a forgatókönyvben le van fektetve, ifikkor az a film teljes bizonyossággal meg is jelenhessen a mozik vásznán. Én arra kérem a filmek bírálóit, hogy a magyar filmgyártást ezen az úton segítse s ha a célt elértük, akkor tényleg joggal és okkal lehet követelni magasabb nívót, életből merített témát stb., ami most, sajnos, legtöbbször kényszerűségből hiányzik. Nem elég, ha az orvos megállapítja, hogy valaki beteg. Ezzel még nem tud gyógyítani. Szakértelem, 'tudás kell ahhoz, hogy a betegség okozóját megállapíthassuk s megtaláljuk a biztos orvosságot is. Matolay Géza dr. A FILMCOMPASS most jelent meg. Ára: 7.80 P. Kapható: Körmendy ; könyvkiadónál, VIII., Erzsébet-körút 9 11.

11 Ú J Irta: Kurt Weffe Rendezte: S. W. Ernő Főszereplők: Magda Scneider, Wolf Albach-Retty, Oskar Sima, Hans Aldern, Charlott Bandert Cenzúra: aluli. Beszél: németül. Készítette: Wien-film. Forgalombahozza: Budapest-film. Bemutatta: Corvin. F I L M Két boldog ember f t* A német vígjáték filmek egymásutániságában, ami a cselekményt és a rendezést illeti, határozott emelkedő irányzatot látunk az utóbbi alkotásoknál. Nemcsak a helyzetkomikumok finomabb kihangsúlyozására építik a nézőközönség tetszésnyilvánítását, hanem a történet ferdehelyzeteinek ügyes csoportosításával sokat lendítenek a filmek sikerein. A»Két boldog emberi c_ filmben seholsemi halmozza a rendező a kbjmikus helyzeteket, amire pe-! dig a történet folyamán bő- Ven lenne alkalma. A szereplők játéka, helyesebben játékstílusa azonban ezt meg sem engedi, egyedül Hans Thimig jeleneteiben fedeztünk fel némi túlzásokat, de ennyit elbir a film nyugodt, úri vígjátékcselekmény és megjátszáskompoziciója. Két jogászember egy férfi és egy nő kezdődő házasságát, az»első ktiensrei való vadászását tárgyalja a film, amely kissé, szatirikus formában mutatja be a feleség»akaratoskodásatt«, amikor az, a nő igazi hivatása helyett, inkább a törvényszék tárgyaló asztalait és szószékeit akarja választani. Egy válópör tárgyalása alkalmával összetalálkozik K&the és Werner, két régi szerelmes, akik két évvel azelőtt valami csekélységen összevesztek. A szerelem ismét kivirágzik, és házasság lesz belőle Bécs két leghíresebb válóperes ügyvédjének tanúskodása mellett, akik különben külön-külön főnökei voltak a leánynak, illetve a fiúnak. Első ténykedésük, hogy önálló ügyvédi irodát nyitnak és szívszorongva várják az»első pert«. Ehelyett bőven jönnek biztosító-ügynökök, bútorosok, stb. A fiatalasszony elhanyagolja a háztartást és csak a jogi ikönyveket bújja. Az újdotír 1, sült férj remélve, hogy utazás alatt a feleséghez méltó hivatásra nevelheti szíveválasztottját, azt ajánlja, hogy tegyenek»nászát-:t«, amelyen szó sem esik»törvényről és perrők. A fürdőhely előkelő szállójában a férj találkozik egy régi ismerősével, aki házasságra készül lépni az ünnepelt színésznővel Valerievel, aki (azonban még nincs elválva férjétől. Itt az első per. A férj, Werner, nem szól semmit a feleségének erről. Hogy azonban megtárgyalhassa a per részleteit;, a szo r bájában sietve elköltött vacsora után leszalad az étterembe, ahol várja a barát és a színművésznő. Werner a feleségének azt mondja, hogy csak pár percig marad lent. Azonban a pár percből éffélután lesz. A fiatalasszony nem győzi bevárni férjét és lemegy az étterembe, ahol félreértésre alkalmas jelenetinek lesz a tanúja: «színművésznő egy cédulát csúsztat búcsúzás közben Werner kezébe. (A cédula»corpus delicti«-ként szerepel a válóperben, amelyet a színésznő férje ellen bead Werner útján.) Kdthe, a fiatalasszony, sírva, dühösen szálai a szobájába és lefekszik, alvást színlel. A férj, bepityókázott hangulatban lép a szobába és ő is lefekszik. A feleség, amikor azt hiszi, hogy férje elaludt, kioson az ágyból, megtalálja a cédulát a férj kabátzsebében, amelyen az éjszakai randez-vousrahívás áll, egy bizonyos számú hotelszobába. A fiatalasszony megdönthetetlen bizonyítéknak hiszi ezt a férje hűtlenségéhez és amikor az, kiszalad a toilettbe, azt gondolja, hogy akkor megy a színésznőhöz. Utána les és a színésznő szobájából szerelmes szavak suttogását hallja. (A színésznő LUISA VE UKIDA egyik legtöbbszőr szereplő olasz filmsztár Filmcompass évi kötete most jelent meg Nélkülözhetetlen kézikönyve minden mozitulojdonosnak és műsorkörőnek. A piacon levő összes filmek részletes, pontos adatait tartalmazza Ara: P 7.80 Kapható: KÖRMENDY KÖNYVKIADÓHÁL VII., Erzsébet-körút 9 11 ugyanis szerepét tanulja.) A férj, a toilettből visszatérőben szintén meglátja a feleségét, amint az egy idegen szobába nyit. Ő is hűtlenséget sejt. Ezután következik a film mulatságos jeleneteinek egész sorozata. Sok bonyodalmon és beadott válóperen keresztül, amelyen Köthet és Wernert volt gazdájuk képviselik végül is megtörténik a kimagvarázkodás. Ehhez egy színházi előadás adja a csattanót, amelyen K&the ugyanazon szavakat hallja az ünnepelt színésznő szájából, amelyeket azon a bizonyos éjszakán a szállóban az ajté mögött kihallgatott. A film új témaköri választott tárgyának. Könnyen gördülő cselekménye kellemes szórakozást nyújt. Magda Schneider Káthe szerepében végtelenül bájos, kedves jelenség, aki annyi természetességgel játszik a filmben, mintha az életben adná a valóságot. Wolf Albach-ReTly a férjet, Wernert, úgy alakítja, amint azt megszoktuk tőle. Kamaszos, fiús alakja és játéka méltóképen sorakozik Magda Schneider alakítása mellé. Az epizódszereplőkről is mind a legjobbakat mondhatjuk. A régen látott Hans Thimig kis szerepében is kitűnik. A kiállítás egyszerű eszközökkel dolgozik. A rendezés már többet nyújt és a komikumot mindenütt irodalmi színvonalon tartja. Szép, fis*, ta fényképezés, a jó hang iegytőkegyig tartozékai a sikernek, amelynek bizonyítéka a közönség köréből az előadások végén felcsendülő taps. Cs. M.

12 MŰTERMI HÍREK. A Magyar Filmirodában a mult héten forgatták a»macska Katái c. filmet. Gyártója a Mester Film, rendezője pedig Bánky Viktor. Irta: Peéry Piri. Gyártásvezető: Szalontai Kiss Miklós, Operatőr: Kerti Lajos, zene: Malcsiner Béla. Főszereplők: Buttykay Emmi, Hajmássy Miklós, Szendrey Kata. A külső felvételek Alsónémetin, a Duna partján készültek. Jövő hétfőn kezdik meg az»aranypáva«című Délibáb-Film műtermi felvételeit. A külsők már elkészültek Veszprémben. A HUNNIÁBAN tovább folynak Daróczy rendezésében»rákóczi nótájav. című film felvételei. Az udvaron már épül Kassa főtere. Bárd Miklós regényéből írt filmet v. Sotnogyváry Gyula, melyet augusztus 11-én kezdtek forgatni. A 48-as időkben lejátszódó film (Szarka produkció) címe: Szováthy Éva. Főszerepe lői: Karády, Jávor, Mednyanszky Ági, Somlai, Lehotay, Toronyi, Raffay Blanka, Harsányi Rezső, Kürthy György, Bihary Nándor, A film gyártásvezetője Nagy Mária, rendezője Pacséry Ágost. A zenét Sándor Jenő szerezte. VÁLTOZÁSOK A MODERN FILM KFT.-NÉL. A Modern Film Kft. vezetősége közölte szerkesztőségünkkel, hogy a vállalat kötelékéből Pozsgai (Schenkengel) Rezső jún evel véglegesen kilépett és a vállalat ügyvezetését Diacsek Gyula vette át. Ugyancsak megvált a cégtől Tószegi Antal is, és aug. 15.-től a kölcsönosztály vezetését Nagy József az Esperia volt kölcsönosztályvezetője vette át. A változás alkalmából személyesen is felkerestük a céget és arról volt alkalmunk meggyőződnünk, hogy a vállalat régebbi függő ügyei fokozatosan elintézésre és kiegyenlítésre kerülnek. Diacsek Gyula ügyvezető igazgató és Nagy József kölcsönosztályverető agilis tettkészsé- (ge a legbiztatóbb ígéret arra, ihogy ennek a vállalatnak felvirágoztatását elérik. ZORO ÉS HURU MAGYA RUL ÉNEKELNEK. Galánthai Balogh Béla filmvállalata nagy meglepetéssel szolgál a magyar mozitársadalomnak. Megérkezett a kacagás világbajnokainak, Zoro és Huninak legújabb filmje, amelyet Zoro és Huru»A kisértetek kastélyában«címen hoznak forgalomba. Az új, rendkívül mulatságos és elegáns miliőben játszódó burleszkbohózat több írészét a filmvállalat magyarra szinkronizáltatta s ez által fokozta az amúgy is táblás házakat vonzó Zoro és Huru film népszerűségét, i Zoro és Huru a kísértetek kastélyában című új vígjáték tehát azzal a szenzációval lepi meg a közönséget, hogy a két népszerű dán komikus magyarul énekel. Zoro és Huru egy hangulatos tangódalt, továbbá egy pattogó ritmusú indulót énekel magyarul, továbbá ma-, gyárra szinkronizálták azt az izgalmas jelenetet is, amikor a gömbölyű Huru ezer akadályon keresztül megnyeri az ügető derbyt. A bizonyára telt házakat jelentő mulatságos bohózat Hajnal Ferenc filmkereskedelmi vállalatának tulajdona és a Balogh Béla filmvállalat hozza forgalomba. MAGYAR MOZGÓFÉNYKÉPGÉPKEZELÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETE mint az állami munkaközvetítő hivatal hat. eng. megbízottja DÍJTALANUL SZAKAVATOTT KÖZVETÍT GÉPÉSZEKET állandó alkalmazásra és kisegítésekre úgy helyben, mini vidéken. Budapest, VIII., Népszinház-n. 19. Telefon: Hivatalos órák: 1 3-ig Hivatalos órák után Tálra mozgó Évtizedes szakmai és adminisztrációs gyakorlattal keresztény szakember, ald az egyik vidéki nagyváros moziaínak üzemvezető igazgatója volt, budapestí elhelyezkedést keres mozinál vagy filmvállalatnál. Választ»önálló komoly mimkaerő«jelige alatt a kiadóhivatal továbbít. MIT HOL JÁTSZANAK A miniszter barátja Aranyember A szűz és a gödölye Az ördög nem alszik Azurexpressz Alomkeringő Bubus Csákó és kalap Csók parádé Dankó Pista Dr. Kovács István Eladó birtok Elkésettlevél Édes mostoha Érted! Fehér emberek Hegyek lánya Jómadár Jöjjön elsején Kristály Andrássy Székely Anna, Palota Tinódi Omnia, Rádius Uránia Vitéz Barlang Plútó, Ugocsa Tisza Hunnia Éva Nap Alkotás, Korona, Kultur, Turul Flórián Adria, Attila, Béke, Budai Apolló, Erzsébet, Glória, Homeros. Körönd, Nép, Nyugat, Otthon, Petőfi, Szivárvány, Túrán, Zuglói Deák, Kaszinó Tátra Késő Két boldog ember Kölcsönadott BUDAPESTEN élet Kölcsönkért kastély Legény a gáton Lelki klinika Lidércfény Magyar kívánsághangverseny Makrancos hölgy Megbélyegzett asszony Néma kolostor Operett ópium keringő Orlent expressz Pénz áll a házhoz Pista tekintetes úr Bégi nyár Sárga csikó Szeptember végén Szerelmi láz Szerencsés flótás Utolsó Wereczkey Üzenet a Volgapartról Végre Kamara Corvin Átrium, Nemzeti Apolló, Szittya, Baross Damjanich Ráday Népszínház Korzó Scala Belvárosi, Hazám Józsefvárosi Capitol Pest Diadal Bethlen, Csaba, U jbuda Rákóczi Toldi Fórum Duna Beleznay Maros Ipoly Délibáb

13 GOBL A. GYÖRGY UUnf^áUá is fiímksicsmza vállalata BUDAPEST,VII, ERZSÉBET-KRT. 8. II. E. alá Uety&zU át Uadáiát Telefon: és Üzletet {ehf%ta up>úz-ftm(ei a tnaay>a% illm f 0%%íá$ te-^^tkm atkúázai: I f ^ F N V A í % V N F M? Zenés vígjáték. Írták: Vaszary János és Asztalos Miklós. Ren- d e z t e ; Bánky Viktor. Zene: Buday Dénes. Főszereplők: MURÁTI U\MM\UU mmmmnl * LILI, SZÖRÉNYI ÉVA, PÁGER ANTAL, JÁVOR PÁL, VASZARY ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " PIROSKA, KiSS MANYI, MÁLY GERŐ, PETHES SÁNDOR _.. ' Zenés vígjáték. Irta: Szilágyi László. Rendezte: Bánky Viktor. T O K A J I ASZÚ Zene: Eisemann Mihály. Főszereplők: FEDÁK SÁRI, BORDY ^ M m m m m ^ m m m s m m m x BELLA, MHÁLYFFY BÉLA, PÁLOCZY LÁSZLÓ, BILICSI TIVADAR, r r PETHES FERENC 0 E J 7 D C C T C I Irta: Csepreghy Béla. Rendezte: Csepreghy Jenő. Zene: L Dolecskó Béla. Főszereplők: CSORTOS GYULA, SZÖRÉNYI ÉVA, DAYKA MARGIT, MÁLY GERŐ, KOVÁCS KÁROLY MáuMn muuésai fuu*ua fttm: A EEI/ o a v E T E A C C T f N k l V ^ 'lághírű regényének filmváltozata. Rendezte: Jean rclvcl C A O O t U H T Renoir. Főszereplők: JEAN GABIN és SIMONÉ SIMON CSALÁDI TITOK Rendezte: Berthomieu. Főszereplők; RAIMU, FRANCOIS ROSAY és a kis ALAIN MICHEL VIHAR. ÁZSIA FELETT R e n d 8 z f e : R i c n a r d Oswald. Főszereplők; CONRAD VEIDT, Viaül eay, iaayoqá német fittn: ELSŐ MÁMOR Főszereplők; GlGLI, MARIA CEBOTARI, HANS MOSER Az es anyagom programját a közeljövőben közölni fogom az igen tisztelt mozgószínháztulajdonosokkal 1 JEGYEZZE ELŐ! KÖSSE LE! O S S Z A BE! Hazafias üdufcdettel: G ő b l A. G y ö r g y filmgyártó és filmkölcsönző vállalata

14 Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság által engedélyezett filmek b) Nyilvános előadásra alkalmasnak találta és a mozgófényképüzemekben a magyar nyelvű fényképek kötelező bemutalására előírt arányszámba beszáiní(halónak minősítette:, Orient express (Délibáb Film) hangos vígjáték 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban, évben készült, 2260 m hosszú filmet, mint Magyarországon készült, magyar nyelvű mozgófényképet. c) Kísérő műsorul a kötelező arányszámba bzszámíthatónak minősítette: Vidámság hangverseny (Reiber Antal) zenés filmi 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 300 m hosszú filmet, mint Magyarországon készült, magyar nyelvű inozgóiényképet. d) Előadásra alkalmasnak találta, de eltiltotta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb korúak jelen lehessenek: Ártatlanul (Végzetes éjszaka) (Nozze di Sangue) (Baloghné Kokas Klára) hangos dráma 5 felvonásban, a Cinecitta filmgyárban 1941/42. évben készült, 2249 m hosszú mozgófényképet. e) Előadásra alkalmasnak találta azzal, hogy nyilvánosan csak úgynevezett keskeny mozgófényképüzemekben szabad bemutatni: Egy éjszaka Erdélyben előzetes (Hunnia) hangos reklám] 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben "készült, 34 m hosszú, Egy éjszaka Erdélyben (Hunnia) hangos vígjáték 2 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 927 m hosszú, Kincses Kolozsvár (M. F. I.) hangos kulturfitm 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 155 ín hosszú, Magyar világhíradó (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 101 m hosszú, UFA világhíradó 199. (Auslandstonwoche) (Kefifor) hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárbán évben készült. 131 m hosszú, Bob herceg előzetes (Hunnia) hangos reklám 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 37 m hosszú, Bob herceg (Hunnia) hangos vígjáték 3 felvonásban;, a Hunnia filmgyárban évben készült, 1078 m hosszú keskeny mozgófényképeket. f) Külföldi kivitelre engedélyezte: Vitorlás avatás és verseny Balatonkenesén (M. F. I.) hangos riport 11 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 26 m hosszú, Négylovas hintó (Mester Film) hangos vígjáték 4 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 2132 m hosszú, í Vitorlázó repülő rekordja (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban^ a Magyar Film Irodában, évben készült, '20 m hosszú, Vitorlázó repülőgép gyártás (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban^, a ^Magyar 'Film Irodában évben készült, 35 hosszú, Az oltárkő megmászása (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban., a Magyar Film Irodában évben készült, 20 összeg felvételéért az Országos Moz- ; m hosszú mozgófényképeket. góképvizsgáló Bizottságnál (Budapest IV., Eskü-tér 6. I.) nem jelent UFA világhíradó 199. sz. (német beszéddel) (Auslandstonwoche) (UFA) kezik, az a hivatkozott rendelet 4-. hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárban évben kényét elveszti, %-ának 9. bekezdése értelmében igészült, 318 m. hosszú, A megállapított összegek kifizetése az Országos Mozgóképvizsgáló' Fekete ember (L'homme du Nigger) (Palatínus) hangos dráma 5 felvonásban, a Francinex filmgyárban évben készült, 2424 m. hosszú, tott részesedési jegyekre történik.. [Bizottságnál előzőleg beszolgálta Magyar világhíradó (M. F. I.) Budapest, augusztun 5-én. hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Szőllőssy Alfréd dr. sk. Film Irodában évben készült, 2(30 miniszteri tanácsos, m. hosszú, az Országos Magyar Mozgóképvizsgáló Bizottság elnöke Rajzos hiradó 107. (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 108 m. hosszú, UFA világhíradó 200. sz. (Auslandstonwoche Nr. 200.) (UFA) hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárban évben készült, 340 m. hosszú, Megállapították a játékfilm és rövidfilm részesedési jegyeinek beváltási árát Azí Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság megállapította a magyar játékfilm részesedési jegyek és a magyar rövidfilm részesedési jegjyek beváltási árát. Felhívjuk az' érdekeltek figyelmét, hogy 90 napon belül a részesedési eső összeg felvételéért jelentkezzenek, különben az azon túl érvényét veszti. Az OMB erre vonatkozó hirdetményét az alábbiakban közöljük. A /1940. B. M. számú rendelet 4. -ának 8. bekezdése alapján,: megállapítom, hogy a magyar játékfilm részesedési jegyekre az: játszási évadra egyenként Ketiőezernyolcszázríuszoiinyolc pengő 57 fillér ( P), míg a magyar rövidfilm részesedési jegyekre egyenként Kilenc pengő 80 fillér (9.80 P) esik. Az az igényjogosult, aki e Tilrdetmény közzétételét követő 90 napon belül a részesedési jegyre eső- LESZERELT KATONA, ÉRETTSÉGIZETT ÜZEM VEZETŐ, tb. kamarai tag, gyakorlattal elhelyezkedne vidéken is. Cím: Szabó Ferenc, Kispest, Csokonay-u. 17/a. BEMUTATÓFILMSZÍNHÁZAK MŰSORA ÁTRIUM CORVIN DEÁK FORUM KASZINÓ KORZÓ NEMZETI APOLLÓ OMNIA RADIUS SCALA SZITTYA URÁNIA Kölcsönadott élet Két boldog ember Jómadár Szeptember végén Jómadár Magysr kív. hangv. Kölcsönadott élet Álomkeringő Álomke ringő Makrancos hölgy Kölcsönadott élet Bubus VIII. 19-től VIII. 10-től viii. 9-től VIII. 19-től Vili. 9-től VIII. 19-től VIII. 10-től VIH. 19-től VIII. 19-től VIII. 19-től VIII. 10-től VIII. 19-től MFI Budapest Művelődés Művelődés Erdélyi MFI MFI UFA Felelős szerkesztő: MATOLAY K. GÉZA dr. Felelős kiadd.: LIEBER LÁSZLÓ dr. Kiadókivátali főnök: GYIMESY KÁSÁS ERNÓ Készült a»jövő«nyomdaszövetkezet műhelyébe*; Budapest, IX., Erkel-u. 17. Telefon: Felelős vezető: Demjén Feretre

15 EMIL JANNINGS Sok dtámai s&ecep után ISMÉT MOSOLYOG a Tobis ötletes, fadulatos, üde víqiátékábafi, melynek tnauuae cítne AZ OREG SZÍV P A R T N E R E I ; VIKTOR DE KOWA É S MARIA LANDROCK Forgalombahozza: B U D A P E S T F I L M R. T. VII., RÁ K Ó C Z I - Ú T 5 2. T E L E F O N ;

16 Budaoesl aug. 18 V évi. 33. sz. Egyes szam ára: 70 üli

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Videólistája

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Videólistája A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Videólistája 2 x 2 néha 5 - Zenthe Ferencz 300.000 pengő az utcán A "Latyi" A 111-es (1937) - Jávor Pál A beszélő köntös - Jávor Pál A cigánybáró A csúnya lány (

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány Márciusi program és rövid leírása a daraboknak 7. szombat A makrancos hölgy 19.00 Mecénás bérlet 3. 10. kedd A makrancos hölgy 18.00 Páger Antal bérlet 3. 11. szerda A szófogadatlan kiskakas 10.00 Csipike

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Összetett Fiú III-IV kcs. "A" kategória Név Egyesület Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Össz. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Természetgyógyász Szakértői Szaknévsor

Természetgyógyász Szakértői Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/szak Érvényesség neve Akupresszőr Lejár TGY.SZ.H.AKU. 1/2012. TGY.SZ. 8/2011 Bánszky Judit 2016. Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Egyesülete 1023 Budapest TGY.SZ.H.AKU.

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 41-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye Bíróság

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Egyéni Angyalföldi Éva 70-74 200 m vegyesúszás 8. LEN 50 m-es Európa ranglista 2014 Balla Mónika

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben