Budapest, aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ"

Átírás

1 Budapest, aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. játssza: NEMZETI APOLLÓ UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< MAGYAR FILMÍRÓD

2 i i i i i,m Wm I I I B l. - imii a BUBUS F Ő S Z E R E P L Ő K : JOHAHHES RIEMflHH PORIT KREYSLE8 SOMJA ZIEMAHH I D A W 0 S T FORGALOMBA HOZZA: FILMIPARI ES FILMKERESKEDELMI RT. Budapest, IV., Kossuth Lajosutca 13. Telefon: FILMEN IS O H / C D I C C 7 MINT M I N T OLYAN O I K l K LüOL SZÍNDARABBAN VOLT!

3 Egy gyártási év mérlege Érdekes statisztika az 1942 március március 1 között készült 46 magyar film szereplőiről és gyártási munkatársairól Az elmúlt gyártási évadban március 1-től március l-ig öszszeállított statisztikai adatok igen érdekes képet mutatnak a magyar filmgyártásról, valamint a filmek szereplőiről és munkatársainak működéséről. A március l-ig terjedő egy esztendő alatt összesen 46 filmet gyártottunk. Ezek közül 31 a Hunnia Filmgyár zuglói és pasaréti műtermeiben készült, 15 pedig a Magyar Filmiroda műtermében. A Hunniában forgatott filmek a következők: 1. Negyedíziglen, 2. Fráter Lóránd, 3. Emberek a havason, 4. Bajtársak, 5. Halálos csók, 6. Jelmezbál, 7. Szerelmi láz, 8. Férfihűség, 9. Enyém vagy, 10. Isten rabjai, 11. Külvárosi őrszoba, : 12. Éjféli gyors, 13. Egy szív megáll, 14. Keresztúton, 15. Négylovas hintó^ 16. Heten, mint a gonoszok, 17. Hegyek lánya, 18. Pista tekintetes úr, 19. Álomkeringő, 20. Katyi, 21. Annamária, 22. Családunk szégyene, 23. Fekete hajnal, 24. Szeptember végén, 25. Egy bolond százat csinál, 26. Tökéletes család, 27. Tilos a szerelem, 28. Jómadár, 29. Egy szoknya egy nadrág, 30. Késő, 31. Szerencsés flótás. A Magyar Filmirodában készült filmek a következők: 1. Estélyiruh'a kötelező, 2. Őrségváltás, 3. Egér a palotában, 4. Alkalom, 5. Csalódás, 6. Szakítani nehéz dolog, 7. A harmincadik, 8. Szerető fia Péter, 9. Gyávaság, 10. Üzenet a Volgapartról, 11. Éjszaka lánya, 12. A láp virága, 13. Őpiumkeringő, 14. Házassággíal kezdődik, 15. Legény a gáton. Az ismert színésznők közül ki hány filmben szerepelt? Az ismert filmszinésznők közül kis epizódszerepekben legtöbbször Egyed Lenke nevével találkozunk, aki 15 filmben vett részt. A férfiak közül hasonlóképpen a rekordot Szabód Gyula tartja 19 szerepléssel. Utána Makláry Zoltán az, aki legtöbbször került a felvevőgép elé filmben játszott kisebb-nagyobb szerepeket. Színésznőink közül betűrendben felsorolva a következők szerepeltek többször: Bordy Bella kettő filmben, Bulla Elma háromban* Csikós Rózsi négyben, Dajbukát Ilona háromban, Dayka Margit és Deésy Mária csak 2 filmben szerepelt, Erdélyi Mici háromban, Fáykiss Dóra kilencben, Fényes Alice kettőben, Goll Bea háromban, Haraszthy Mici háromban,- Hídvégi Vali háromban, Karádi Katalin hatban, Kelemen Éva kettőben, Keresztess}' Mária háromban, Kiss Manyi ötben, Kökény Ilona, ugyancsak ötben, Ladomerszky Margit négyben, Lánczy Margit kettőben, Muráti Lili négyben, Ölvedy Zsóka kettőben,! Peéry Piri kettőben, Pelsőczy Irén ötben,raffay Blanka háromban, Rácz Vali és Sennyey Vera háromban, Simon Marcsa hétszer szerepelt, Sittkey Irén ötször. Somogyi Nusi nyolcszor, Szemere Vera hétszer, Szörényi Éva háromszor, Tahi Anna Mária kétszer, Tolnay Klári és Turai Ida ötször, Vaszary Piri tízszer, Vay Ilus kétszer, Vágóné Margit é? Vizváry Mariska hatszor, ^silley Margit pedig négyszer. Csak egy-egy filmben szerepelt: Árpád Margit^ Berky Lili, Déri Sári- Egri Mária, Eszenyi Olga, Feje? Teri, Lukács Margit, Makáy Margit, Medgyaszay Vilma, Németh Romola, Füzess Anna, Réti Eszter, Simor Erzsi, Sulyok Mária, Szeleczky Zita, Szellai Alice, Szilágyi Szabó Eszter és Tasnády Ilona., Színészeink közül kik filmeztek Ismert színészeink közül Makláry Zoltán áll az első helyen tizennyolc szerepléssel, alig marad azonban mögötte Kelemen Lajos 16. Pethes Sándor pedig 15 szerepléssel, továbbá Szőreghy Gyula, aki 17 filmben játszott. Nevesebb színészeink betűrend szerint a következőképp vettek részt az elmúlt év filmgyártásában: Ajtay Andor 6 filmben játszott, Balázs Samu négyben, Baló Elemér kettőben, v. Bánky Róbert ötben, Benkő Gyula négyben, Bilicsi Tivadar nyolcban, Csortos Gyula hétben, Fáy Béla hétben, Greguss Zoltán hatban, Halász Géza négyben, Halmay Tibor ötben, Hidassy Sándor kilencben Hosszú Zoltán kettőben, Ignáth Gyula ötben, Jávor Pál öt filmszerepet játszott, Juhász József kilencet, Kertész Dezső hármat, Kőváry Gyula hatot, Kürthy György hetet, id. Latabár Árpád hármat, Latabár Kálmán négyet, Lehotay Árpád hármat, Lontay István tizet, Makláry János hetet, Matány Antal hármat, Mály Gerő kilencet, Mihályfi Béla négyet, Mihályi Ernő tizenhármat, Misoga László tizenötöt, Nagy István hatot, Pataky Jenő hármat, Páger Antal ötöt, Pártos Gusztáv tizenegyet, Perényi Lászlói négyet Pethes Ferenc tizenegyet, Rajnai Gábor hatot, Sárdi János otölj Somlay Artúr és Szakács Zoltán ugyancsak ötöt, Szilassy László hét film vezetőszerepét játszotta, Tímár

4 József és Tompa Pufi két filmben szerepeltek, és Toronyi Imre tízben. Egy-egy filmben szerepleltek a Igen érdekes, ha végigtekintünk egy év gyártásán abból a szempontból, hogy kik írták a forgatókönyveket, kik szerezték a zenét, kik rendezték a filmeket, kik vezették a gyártást stb. A forgatókönyvek közül hármat Asztalos Miklós írt, négyet Babay József, ugyancsak négyet Barabás Pál s e gy forgatókönyv írásában vett részt Bánky Viktor, egyben Cserépy László, háromban Dallos Sándor, egyben Daróczy József, egyben György István, ugyancsak egyben Hamza D. Ákos és Harsányi Gréte, valamint zalabéri Horváth János, Hosszú Zoltán, és Jablonszky Ferenc. Kalmár László két forgatókönyvet írt, egyet Kere- Kik írták a forgatókönyveket? következők: Apáthy Imre, v. Garamszeghy Sándor, Kamarás Gyula), Petrovich Szvetiszláv, Puskás Tibor és Uray Tivadar. csendi Kiss Márton, Kolczonay Ervin, üj. Lázár István, Martonffy Emil, Matolay Géza, Matolcsy Andor, Nagyiványi Zoltán, Nádasdy Kálmán Örbók Attila, míg Pacséry László három, Palásthy Géza pedig négy könyvet írt. Podmaniczky Félix egy, Rákóczy Péter ugyancsak egy, Rodriguez Endre pedig két film forgatókönyvét írta. Egy forgatókönyvet írt, illetve annak írásában részt vett Széli István, Szitnyay Zoltán, Szőts István, Sz'üle Mihály, Timár Kató, négy forgatókönyv írásában vett részt Tóth Miklós, kettőt írt Vaszary János és ugyancsak kettőt Zsigray Julianna. A negyvenhat magyar film rendezői Az március 1-től március hó l-ig terjedő idő alatt ké- Iszült negyvenhat film közül egyet rendezett Balogh István, aki ugyanezen idő alatt négy filmnél, mint segédrendező működött. Egy filmet rendezett galánthay Balogh Béla, hármat rendezett Bán Frigyes, néet Bánlzy Viktor, aki ezek közül ét filmnek az összeállítását is végezte. Cserépy László két filmet rendezett s mind a kettőt ő maga is állította össze. Daróczy József három filmet rendezett, Deésy Alfréd egyet, Farkas Zoltán pedig kettőt, aki ezen felül öt filmnek az Összeállítását végezte. György István egy filmet rendezett és állított össze. Négy filmet rendezett Hamza D. Ákos, egyet Hováth Árpád, egyet Jeney Imre, aki viszont öt filmnél működött, mint segédrendező, és egynél mint másodsegédrendező. Kalmár László öt filmet rendezett, egyet ifj. Lázár István., aki viszont egy filmben működött ^mint segédrendező és egynél, mint felvételvezető. Nádasdy Kálmán egy filmet, Pacséry Ágost két filmet, Podmaniczky Félix egyet. Ráthonyi Ákos kettőt, Rodriguez Endre négyet, Szőts István egyet és Zsabka Kálmán szintén egy filmet rendezett. Zeneszerzők és zenei vezetők munkája A negyvenhat film zeneszerzői és jét, Eisemann Mihály ugyancsak zenei vezetői között munkateljesítményben az első helyet Vincze volt zenei vezető, Fényes Szabolcs kettőét, Farkas Ferenc egy filmnél Ottó foglalja el, aki tizenkilenc pedig öt film zenéjét szerezte. Losonczy Dezső és Majorossy Aladár filmben működött részben mint zeneszerző, részben mint zenei vezető. De nézzük névsor szerint kom zenei vezető. Paul Tibor pedig egy filmnél működött közre, ínint ponistáink és karmestereink munkáját. Ákom Lajos öt film nyolc filmnél. Pongrácz Zoltán és zenéjét szerezte, Buday Dénes hét filmét, Dolecskó Béla kettőnek írta a zené Az egy év alatt gyártott negyvenhat magyar film közül hétnek a gyártását Bajusz Péter vezette, egyét B. Nagy Mária, egyét Csapó Géza s ugyancsak egyét Csepreghy Béla. Gottesmann Ernő három, ifj. Gütler Lajos négy, Hausz Mária három, Z. Horváth János egy, Az operatőrök közül Berendik István két filmet fényképezett, egynél pedig, mint segédoperatőr működött, Bécsi József egy filmnek Á gyártásvezetők Az operatőrök munkája Zakál Dénes egy-egy film zenéjét szerezte. Húzly Imre egy, Jenes Nándor egy, Jeszenszky Ferenc egy, Kauser István kettő, Szalontai Kiss Miklós hét, Kokas Klára kettő, Kolczonay Ervin ugyancsak két, Sulkovszky Zoltán egy, Takács Antal egy, Tangl Lóránt kettő és Tasnády Árpád három film gyártását vezette. volt vezető operatőrje. Eiben István hat filmet fényképezett, míg Fekete Ferenc-négyet, Hegyi Barna működött legtöbbet, aki tizenhárom film felvételeit készítette. Kilenc filmet fényképezett Icsey Rezső, egyet Kerti Lajos, tizenegyet Makay Árpád és hetet Vass Károly. Ezek szerint Hegyi Barna készítette a legtöbb filmfelvételt, utána Makay Árpád, Icsey Rezső, Vass Károly majd hat filmmel szerepel Eiben István, aki azonban részben Magyarországon készült német filmnél is dolgozott, részben pedig Németországban is forgatott filmet és így kevesebb ideje jutott a magyar filmek részére. Ki hány díszletet tervezett? Érdekes végig nézni a díszlettervezők és díszletépítők névsorát is. Itt Básthy István vezet a filmek számával, miután ő a Filmirodában készült filmek díszleteit úgyszólván kizárólagos joggal készíti. Básthy 13 filmdíszletet tervezett és épített. Daday Ferenc kettőét, Dudás László négyét, Horváth János kettőét, Kokas Klára háromét, Lévay Lajos kettőét, Pagonyi János hétét, Simonsits József hat és Sőrés Imre nyolc film díszletét tervezte, illetve építette. Ruhatervezőként csupán Bajusz Péterné és Kokas Klára szerepel a kimutatásban s ebből az tűnik ki, hogy ruhatervezőt a filmeknek csak mintegy negyedrészénél vették igénybe, egyébként a filmek ruháit a különböző szabócégeknél készítették anélkül, hogy a filmhez értő szakember irányította volna az egyébként igen fontos munkát. A felvételvezetők Az igen fontos munkakört betöltő felvetelvezetők közül Gaál László hét, Golda József kilenc, Kerekes Imre kettő, Mingovits Tibor három, Péchy Dénes három, Racsányi Ferenc egy, Sulkovszky Zoltán kettő, Varasdy Dezső egy, Zimmermann Adolf egy és Zombory György hat film felvételeit vezette. Filmösszeállítók (cutterek) A filmösszeállítás munkáját ott, ahol nem maga a rendező (mint például Bánky Viktor és Farkas Zoltán) végezte, ott a következők kezébe volt letéve a film összeállításának nehéz munkája: Beszterczey Jánosné, aki egy filmet állított össze, Katonka László, aki hét. Kerényi Zoltán, aki tizenöt, Paál Lajos, aki egy, Pokol Péter, aki négy és Vályiné Sultheisz Mária, aki hét film cuttirozását végezte. Ezen kívül, mint segédrendező, másodsegédrendező, segédoperatőr, segédfelvételező, műtermi kisegítő, naplóvezető, még igen sokan vettek részt abban a nehéz és felelősségteljes munkában, amely létrehozta az elmúlt esztendő alatt azt a negyvenhat magyar filmet, amellyel Magyarország ma számszerűen harmadik helyen áll az európai filmgyártásban.

5 A Magyar Magyar rendező, szereplő és írók jellemzik az UFA bemutatandó új filmjeit Három hatalmas UFA színesfilm Magyarországon Film mult heti számában részletesen beszá- Máriássy József a filmmel kapcsolatban megjegyzi: Jelenet a Münchhausen" c. filmből moltunk a Budapest-Film R T. filmkölcsönző vállalat filmjeiről, amelyeket az új moziévadban a magyar nyilvánosság elé bocsátanak. Máriássy Józseffel, az UFA budapesti érdekeltségének sajtófőnökével folytatott beszélgetés alapján most az UFA új filmjeit ismertetjük dióhéjban, azokat a filmeket, amelyek úgy irodalmi tartalmuknál fogva, mint kiállításban nemcsakhogy egyvonalban állanak az eddigi megszokott UFA filmekkel, hanem azokat művészi színvonal tekintetében felül is múlják. A magyar mozilátogató közönség már hónapok óta nagy érdeklődéssel várja a minden idők legnagyobb szinesfilmjét a»műnchhauseni című UFA jubiláris filmet. A német filmgyártásnak ez a leggrandiózusabb alkotása az emlékezetes»lidércfény«c. színesfilm példanélkül álló sikersorozatát is túlszárnyalja. Birodalom A filmszínházaiban hónapok óta műsoron van. A kínt járt magyarok közül, akiknek módjukban volt megnézni a»münchhausen«-t, a legnagyobb elragadtatás hangján beszélnek a filmről. Marté Harell és Willy Birgel Nekünk magyaroknak pedig, külön büszkeség szám' 'ba megy, hogy ennek a hatalmas német filmnek magyar a rendezője: Baky József. A trükkfelvételek nagy száma,, a hihetetlen izgalmas mese*- szövés, valósággal lázban tartja a nézőközönséget. Egy gyönyörű, álomszerű szép, gigantikus képeskönyv ez a film. Hans Albers életének legnagyobb szerepét játssza benne. Ugy hallottuk, hogy az UFA még ezenkívül több nagy 'színesfilmet mutat be Magyarországon. A»Münchhausen«után két UFA szinesfilm kerül a magyar filmszínházak vásznára. Sorrendben nem tudom, hogy melyik lesz a következő. Az egyik az első színes európai revűfilm, melynek címe:»a csillagok csillagai. írója: Vaszary János. A rendezője: Georg Jacobi és a főszerepet isrnét egy magyar játssza: Rökk Marika. A másik szinesfilm»a vergődése Ez Veit Harlan és Christina Söderbaum legújabb színes filmje, amelyet a vtlidércfényv. testvérfilmjének lehet nevezni. Örömmel hallgatjuk Máriássy beszámolóját és nem kis a Rejtély" ü m i c. Bolváry-filmben megelégedettséggel állapítjuk meg, hogy a magyarok ismét vezető szerepet visznek a német elsővonalbeli jelkészítésében. filmek Több magyar vonatkozása film nem készült az UFA műtermeiben? vetjük fel a majdnem szerénytelen kérdést. Dehogynem, feleli Máriássy, mégpedig a vígjáték-filmek terén. Mindjárt itt van az első: Willy Fritsch és Jenny Jugo filmje. Ezt a filmet külön Jenny Jugo számára írta: Thea v. Harbour. Bókay János:»Négy asszonyt szereleki és a ^Feleségi című műveiből. Majd egy BoU yáry-túm is lesz, tele szebbinéi szebb melódiákkal. A magyar neve ennek a filmnek:»csődöt mondott tudományi- Érdekes szereposztása van»rejtély'«-nek, mert Willy Birgel és Ewald Bahlsen játsza a két férfi főszerepet. Vaszary Gábor is szerepel a filmírók sorában.»bubus«elmű vígjátékát filemsítette meg az UFA és a forgatókönyv írásában maga Vaszary Gábor is résztvett. (Jelenleg taiár vetítik is az Urániában. Szerk.) Ebben a ránk következő új moziévadban Heinz Veit Harlan Vergődés" c. filmje. Christina Söderbaum és CarI Raddatz Rüh-

6 mattit azonban csak mint rendező jön hozzánk legújabb zseniális alkotásával a»maf,d a gyerekeké című, nagyon érdekes filmjével, folytatja Máriássy József. Egy éjszaka története van ebben a filmben összesűrítve. Kényes helyzetek adódnak, amelyeket Rühmann mesteri rendezése a finom jóízlés határain belül tár a közönség elé. Komolyabb tárgyú filmekről is szeretnénk valami közelebbit hallani. mond juk. Az -hitét a folyói című Terra-film, amelyet az UFA filmkölcsönző osztálya hoz forgalomba, magyar vonatkozásában is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ugyanis bemutatja az árvizssújtotta vidék hősies küzdelmét a mindent elsöprő árvizveszedelemmel szemben. Zarah Leander idei egyetlen filmjét is bemutatjuk:» Akkor...«címen. Egy orvosnő életregényét eleveníti meg ez a film, aki vál- Zarah Leander és Kaus Brauservetter az Akkor lalja egy gyilkosság látszatát. Ennek a történetnek keretében látjuk majd meg a nő életének egyes fejezeteit. A filmet nagy feszültség és izgalmas cselekmény jellemzi. Egész biztosan külön élményt fog jelenteni a magyar mozilátogatóknak ez a film is. Tehát ezek lennének azok a filmek, amelyekkel az UFA az es játékévben bizonyságot tesz a német." egyik jelenetében filmgyártás elvitathatatlan elsőbbségéről Európában, sőt ami a filmek irodalmi értékét jelenti, azzal nyugodtan mondhatjuk egyedül áll az egész világon. \ RÓNAI GYULA Augusztus 10-én kísérték utolsó útjára dr. ing. h. c. Rónai Gyula m. kir. kormányfőtanácsosh a magyar vasúttechnika egyik legkiválóbb szakemberét ban született egy Salgótarján melletü bányatelepen ban gépészmérnöki oklevelet szerzett a m. kir. József- Műegyetemen és utána a m. kir. Államvasutak kocsi'szerkesztési osztályának szolgálatába lépett. Az első világháború alatt a vasúti hadiszállítás fokozásában elért eredményes munkásságáért a király a hadiszalagon viselendő Koronás Arany Érdemkeresztet adományozta heki ben a vagőngyárak egy szindikátust alakítottak: a Jugoszláv Kocsikat Javító Egyesülést, melynek elnök4gazgatójává a MÁV Rónait ajánlotta. Ebben az elsősorban kereskedelmi jellegű beosztásban bebizonyította, hogy keres< kedői képességei sem maíradnak el a műszakiak mögött ban visszatért az Államvasutakhoz, ahol a já~ rőműszerkesztési osztály vezetésével és az ezzel kapcsolatos nemzetközi ügyek intézésével bizták meg. Ö képviselte az Államvasutakat járműszerkesztési ügyekben a Nemzetközi Vasúti Egyesülés (UIC) és a Középe európai Vasúk-Egylet (VMEV) ülésein, ahol hamarosan nagy tekintélyt szerzett magának és a magyar vasúttechnikának. A Középeurópai Vasút-Egylet 5 találmányát, ill. műszaki' értekezését pénzjutalmakkal díjazta, majd később beválasztotta a díjkiosztó bizottság bírái közé. A Breslaui Műegyetem 1935-ben vasúttechnikai munkásságának elismeréséül, különösen pedig a sínek és kerekek együttműködésének tudományos vizsgálatáért tiszteletbeli doktorrá avatta. Még ez évben szolgaiad idejének leteltével nyugdíjba ment és a Ganz-gyár szolgálatába lépett tanácsadó mérnöki minőségben. Itt működött egészen megbetegedéséig. Benne nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi vasúti tudomány is egyik legkiválóbb művelőjét vesztette el. Több, mint húsz nagyfontosságú vasúttechnikai találmánya van, részben a saját, részben a MÁV, részben peleiig a Ganz neve alatt. Nincs olyan földrész, amelynek vasútjai valamelyik konstrukcióját nem alkalmazták volna, ő szerkesztette az új magyar vasúti kocsik legnagyobb részét és nagy része van a belföldi és az Egyiptomnak, Jugoszláviának és Délamerikának szállított Ganz-Jendrassik rendszerű sínautóbuszok és motorvonatok futóművének és alvázának szerkesztésében. Egyik utolsó munkájában, melyet már betegen a Magyar Mérnök és Építész Egylet egyik ülésén ismertetett, az első világháború alatti munkásságának adott folytatást, rámutatott ugyanis egy újabb olcsó és egyszerű megoldásra, amellyel a. vasutak szállítóképességét jelentékenyen növelni lehetne. Ennek kikísérletezése most van. folyamatban, _ végső eredményét már nem érhette meg. Magas társadalmi pozíciója mellett is egyszerű, puritán életet élt és élete legfőbb céljának a kötelességteljesítést tűzte ki. Felfelé gerinces volt, alárendeltjeivel szemben pedig nagy szociális érzékről tett tanúságot. Munkásságát a külföld is több magas kitüntetéssel ismerte el. Ifj. Rónai Gyula, a Hunnia Filmgyár hangmérnöke édesapját gyászolja benne.

7 Nyári látogatáson Szörényi Évánál és kisfiánál: ifj. Örményi Istvánkánál aki szépen fejlődik A Magyar Film munkatársa ^ezúttal ifj. örményi Istvánjnál és bájos mamájánál: Szörényi Évánál tett intervjúvizlet. Hűvösvölgyi villa napsütötte terraszán, hatalmas gyermekkocsi mellett ült éppen a fiatal mama, amikor. meglátogattuk. A főtéma természetesen a legújabb esemény, a kéthónapos ifjabb István. Az i>esemény«nyugodtan szundikál kocsijában, néha-néha mozgolódik, ki-kinyitja a szemét, de egész idő alatt egy hangja sincsen. Áldott jó gyerek' dicséri mamája alig lehet észrevenni, hogy kisbaba van a háznál. Soha meg se mukkan. A nörsze azt szokta mondogatni, hogy meglátjuk, egyszer majd kitör belőle a roszszaság, mert az már nem is lehet, hogy egy gyerek állandóan ilyen jó legyen. Eleinte éjjel sírt, de mi inkább virrasztottunk, mint hogy felvegyük és műsoron kívül enni se kapott. Erre aztán hamaror san bölcsen belátta, hogy nem ér el semmi eredményt és felhagyott a kísérletezéssel. Azóta némán alussza át az éjszakát. Ha napközben ébren van, úgy figyel ránk, mintha íérfené a beszédünket. Márn> vetni is szokott, főleg ha az uramat látja. Ő egész nap odavan, csak este jön haza, mégis úgy szereti a kis betyár, úgylátszik, máris igen nagy az atyai tekintély. Néha szinte furcsa azért, hogy most nekem is gyermekem van, a\ családunkban engem * mindig kislányként kezeitekül kényeztettek, féltettek, és most " íme, komoly mama lettem. El lehet-e már vele szórakozni? Öh, pompásan eljátszogatom vele egész nap. Nekem gyermekkoromban sose volt játékbabám, valahogy nemtaláltam elég jó mulatságnak, na most aztán kipótolom a mulasztottakat. Különben most éppen nadrágot kötök neki. Pár hónap múlva jó lesz neki, egy kicsit nagyra sikerült. Szépen fejlődik, három és fél kiló volt születésekor, most öt kiló 26 deka. és most: 5 kiló 26 deka" Egészen átszeuemül Szörényi Éva édes kis arca, amint folytatja: Akinek nincs gyermeke, \az nem tudja elképzelni, micsoda kimondhatatlan boldogság ez- Én mindig szerettem a gyerekeket és nagy örömmel vártam a magamét, de azért nem gondoltam volna, hogy ilyen sokat fog jelenteni. Ez minden áldozatot és szenvedést. Pedig végeredményben nagy kockázat egy színésznőnek a gyerek, az emberek inagyon szemfülesek és szárnontartják a csemete korát. Olyan könnyen rámondják azolyasmi, amit igazán nem lehet szavakkal érzékeltetni, ezt csak az értheti meg, aki maga is átélte már. Mindennél több és nagyobb érzés ez, megér Tervek a film és színpad Ravaszul kérdjük, hogy vájjon a hivatásáról is lemondana-e a gyerek miatt, ha éppen így alakulna a helyzet. Jaj! Ez már nagyon fájdalmas áldozat lenne. Dehát (szerencsére ez a probléma nem fenyeget- Miután a mamát jól kifaggattuk, érdeklődünk a művésznő terveiről is. Mi újság a filmezés és színpad körül? Határozott tervek még tán valakire: Óh, ez már öreg, ennek már tízéves fia van és hasonlókat. De ezek a problémák mind eltörpülnek, olyan semmivé válnak. körül nincsenek filmszerepre vonatkozólag. Mindenesetre jobban szeretném, ha szeptemberben és októberben filmezhetnék, (míg a Nemzetinél nincs anyínyi elfoglaltságom. És persze az lenne a legjobb, ha itt a pasaréti telepen forgatnának. Egészen közel van, egymacsikaugrásnyira, a felvételek szünetében mindig hazaszaladhatnék a fiamhoz. (Ugy látszik, a mama és a művésznő azért nem választhatók külön.) A legkedvesebb szerepeim' Nagyon szeretnék egyszer egy szép nagy történelmi filmben játszani sóhajjá. Valami olyan szerepet, amilyet még nem játszottam, például egy magyar nagyasszony alakját- De természetesen ismerem a nehézségeket, amelyek miatt nem gyárthatunk történelmi filmet, így sajnos, ez egyelőre megvalósu 1 atlan álom marad. Ed- ' digi legkedvesebb szerepeim voltak a r,szüts Maráé Kó-ja, a»mária nővéri és az ^Annamáriáé. Nehezen tudnám megmondani, mit játszom szívesebben, vígjátékot-e vagy drámát. Nagyon szívesen és jókedvvel bolondozom végig a mulatságos szerepeket, de éppenúgy örülök annak, ha komolyabb', súlyosabb feladat áll előttem. ; ; Az aszt Ion könyv fekszik. Tirso da Molina színdarabja,»a zöldnadrágos lovagé. Érdeklődésünkre elmondja röviden a tartalmát. Ezt nem részletezzük, nézze meg majd mindenki, egyelőre elég anyínyi, hogy roppant kedves, mulatságos, ötletes vígjáték, igazi Szörényinek való szerep. Hol mint fiú, hol mint lány jelenik meg a színen és imind a két formájában meghódítja az összes szíveket. Ungváry László és Uray játsszák a férfifőszerepeket. Most már nagyjából mindent megtudtunk, de olyan nehezünkre esne a búcsúzás,!hogy újabb témát dobunk fel. A házasság általánosságban kerül szóba és ezzel kapcsolatban saját, meglehetősen pesszimista véleményünk, hogy nagj'on nehéz lehet alkalmazkodni egy másik ember kívánságaihoz, szokásaihoz, kedélyhullámzásaihoz. Utóvégre a házasság nem a legegyszerűbb probléma a világonl Ez azelőtt engem is nyugtalanított mondja Éva művésznő. De ha az embernek olyan férfe van, mint nekem, akkor vége minden aggodalomnak. Igazán hálái adhatok a sorsnak, hogy ilyen nagyon jól jártam. Az én uramnál főbb, kedvesebb, megértőbb, gyöngédebb férjet nem lehetne képzelni. Soha egy hangos szó még nem lesett köztünk, mindegyikünk csak arra törekszik, hogy a másiknak a kedvét keresse, hogy egymásnak örömet okozzunk. Én végtelenül boldog vagyok' Hallgatjuk ezt a kedves, Szép fiatalasszonyt és va'ahogy olyan jól esik érezni azt, hogy ezek a szavak nem a nyilvánosságnak szánt, állandóan készenlétben tartott, hamisan csengő frázisok, hanem egy mélyérzésű léleknek belülről fakadó, őszinte megnyilatkozása. Búcsúzóul megkérdezzük a babát, aki pár perc óta ébren van: Na. mit üzensz a»magyar Fitmé-nek? Kedélyes morgás a válasz, amit a marra tolmácsol: > Egyelőre csak üdvözlik mindenkit, legk'zelebb mafd bővebben nyilatkozom. Ezt az ígére'et mindenesetre számontartjuk! Zoványi Klára.

8 2 O li o ÉS KÍSÉRTETEK A megmérgezett' loto A KÉT VILÁG;HIRÜ K A C A G T A T Ó AZ 1943/44-ES FILMSZE HAJNAL FERENC FILMJE Szellem a legszellemese O Huru Bolond Istók* nevű lovával FORGALOMBA HOZZA: BALOGH FILM VIU ER2

9 HURU KASTÉLYÉBAN IRU IDÁN M;UVÉSZ Ó VÍGJÁTÉKA MSZEZON CSEMEGÉJE Huru a Derby nyertese DALBETÉTEK SZINKRONIZÁLVA Kellemesebb vígjátékban Vége jó.,. minden jó ÜtZSÉBET KÖRŰT & \\l TELEFON s

10 Mult heti számunkban helyet adtunk Molnár Jenő Antal»Egy kritikus a (szakértelemről«című cikjkének, mert a legtárgyilagosabb módon kívánunk foglalkozni a felvetett kérdéssel. Szívesen adtunk helyet ezért Molnár cikkének, s ugyanígy szívesen hozzászólásokat is, amelyek a kritikusok táborából hangzanak el. Molnár Jenő Antal azt írja többek között, hogy a szakértelem, aminek hiányát kifogásoltam a kritikában,. kizárólag > technikai szakértelem. És ebből a feltevésből folyik cikkének egész logikai láncolata. Az alapvető tétel, amelyből a cikkíró kiindul, teljes mértékben téves és ezért az arra épített összes érvek maguktól megdőlnek. Én nem annyira azt kifogásoltam, hogy a kritikusok technikai szakértelem nélkül írják meg kritikájukat, hanem azt, hogy technikai szakértelem nélkül a film technikai kérdéseihez szólnak hozzá. Ezért történt meg az, hogy egyes kritikáknak ilyen szakvonatkozású technikai hibákra utaló megjegyzéseit (szóvá tettemi s ezeken keresztül mutattam rá arra, FILMKRITIKA ES SZAKÉRTELEM Válasz Molnár Jenő Antal cikkére hogy a bírálatok menynyire tévesek voltak a szakértelem hiánya miatt. Az teljesen rendjén van, ha valaki csak nagy általánosságban foglalkozik egy filmmel és aszerint bírálja el, hogy az neki, mint nézőnek, mint esztétikusnak tetszik-e közlünk le más vagy nem. Az ilyen általános bírálat nem igényel különösebb szakértelmet. A hiba azonban ott van, hogy csaknem minden filmkritikus néha kissé fitogtatni akarja szakértelmét és ilyenkor vagy [arról ír, hogy a hang rossz volt, vagy arról, hogy egyik vagy másik jelenetet külső felvételben kellett volna megcsinálni stb. Bírálják a rendező, a hangmérnök, a filmösszeállító, a gyártásvezető és egyéb résztvevők munkáját, és ennek folyamán történnek a súlyos baklövések. Rendszerint minden ilyen bírálatban olyan tévedések csúsznak be, amelyek a legvilágosabban elárulják, hogy a kritikusnak halvány fogalma sincsen arról, miként készül a film. Akinek tehát nincs meg d kellő szakértelme, az ne bocsátkozzék bele a részletes és szakszerű bírálatba. Aki nem tud arabul, ne beszéljen arabul! A bajok okát kell megszüntetni Nagyon helyeslem Molnár Jenő Antalnak azt a anyagi felkészültségéhez filmgyártás technikai és jnegállapítását, hogy az viszonyítva, hanem egyszerűen arról, hogy az 'újságcikk nem szakdolgozat és a napilap nem művészeti folyóirat, s ezért tudatában ne szidjuk a adottságok és lehetőségek ne várjunk a hírlapi bírálattól tudományosan meg vagy az írót olyasmiért, gyárlöt, vagy a rendezőt, alapozott csalhatatlan ítéletet. Ez mind igaz, de ami nem az ő hibája. akkor az a kritikus, aki Számtalanszor előfordult hogy hatalmas cik bírálatot mond egy filmről, maga se kalandozzon keket írtak a gyártók és el a szakszerűség területére. Ez vonatkozik a könnyebb fajsúlyú a rendezők ellen, amiért filme technikai szakértelemre. Ezen kívül azonban a magyar filmgyártás speciális adottságaival is tisztában kellene lennie minden bírálónak. Most nem arról van szó, hogy aránylagos bírálatot mondjanak a magyar ket készítettek. Ha egy filmkritikus teljes mértékben ismeri a magyar filmgyártás minden körülményét, akkor tudnia kell, hogy ezekért a kifogásolt filmekért csak ritkán és kismértékben lehet felelőssé tenni a gyártót vagy a rendezőt és egészen máshol kell keresni a hibákat. Ezekre a hibákra, a rendszerben györ kerező bajokra és az orvoslás módjaira már sorozatos cikkeimben, részletesen rámutattam, szükségtelennek tartom tehát, hogy ezeket újra elismételjem. A bírálóknak mindezt ugyanígy tudnia kellene, azok a cikkek azonban, amelyek a magyar filmgyártással kapcsolatban a közelmúltban napvilágot láttak, azt bizonyítják, hogy a bírálók Imindezzel nincsenek tisztában. A legfontosabb változtatnivaló Egyet ismételten le kell szögeznem. Azt, hogy az első és legfontosabb változtatás, amelyet a mai rendszeren sietve végre kell hajtani: a filmforgatókönyveket ugyanaz a bizottság bírálja el, ameifyik a kész filmet! Ha ezt a változtatást eszközlik, Imegszűnik az a mai lehetetlen állapot, hogy valamelyik gyártó egy jóváhagyott forgatókönyv alapján elkészíti filmjét, s azt a Mozgóképvizsgáló Bizottság betiltja. Ennyire különböző véleménynek az irányító szervek között nem szabad lenni. Mertbiszen honvédelmi, nemzetvédelmi, művészeti és erkölcsi szempontokból ebben az országban minden irányító közegnek azonos véleménnyel kell bírnia. A mai rendszer mellett A közös cél A magyar sajtónak minden kétséget kizáróan csak egy célja lehet, hogy szép, jó és művészi magyar filmek készüljenek. A. filmek attól nem lesznek jobbak, szebbek és művészibbek, ha a gyártókat és a rendezőket szidjuk, hanem csak akkor, ha megadjuk nekik azt a lehetőséget, ami a megkívánt magasabb színvonalú filmek készítéséhez szükséges. Arra kell tehát törekednünk, hogy a filmgyártás elakadt szekerét kiemeljük a kátyúból s ezt csak azon a módon érhetjük el, hogy a filmgyártással,; annak eljlenőrzésével, irányításával kapcsolatos hibákat kiküszöböljük. a szerencsétlen gyártók, rendezők és írók örökös tojástánoot járnak, bizonytalanokká válnak, keresgélik, hogy mi az a téma, amit nem fognak kifogásolni majd egyik oldalról sem!, s ezért születnek meg az együgyű történetek, a kitalált mesék' s ezért nincsen életszaga ö magyar filmek nagy részének. A magyar film- "jgyártásnak vissza kell adni az elvett szabadság egy 'részét és meg kell teremteni azt az elemi biztonságot, hogyha valaki jóváhagyott forgatókönyv alapján készít egy filmet és azt úgy készítette el, ahogyan az a forgatókönyvben le van fektetve, ifikkor az a film teljes bizonyossággal meg is jelenhessen a mozik vásznán. Én arra kérem a filmek bírálóit, hogy a magyar filmgyártást ezen az úton segítse s ha a célt elértük, akkor tényleg joggal és okkal lehet követelni magasabb nívót, életből merített témát stb., ami most, sajnos, legtöbbször kényszerűségből hiányzik. Nem elég, ha az orvos megállapítja, hogy valaki beteg. Ezzel még nem tud gyógyítani. Szakértelem, 'tudás kell ahhoz, hogy a betegség okozóját megállapíthassuk s megtaláljuk a biztos orvosságot is. Matolay Géza dr. A FILMCOMPASS most jelent meg. Ára: 7.80 P. Kapható: Körmendy ; könyvkiadónál, VIII., Erzsébet-körút 9 11.

11 Ú J Irta: Kurt Weffe Rendezte: S. W. Ernő Főszereplők: Magda Scneider, Wolf Albach-Retty, Oskar Sima, Hans Aldern, Charlott Bandert Cenzúra: aluli. Beszél: németül. Készítette: Wien-film. Forgalombahozza: Budapest-film. Bemutatta: Corvin. F I L M Két boldog ember f t* A német vígjáték filmek egymásutániságában, ami a cselekményt és a rendezést illeti, határozott emelkedő irányzatot látunk az utóbbi alkotásoknál. Nemcsak a helyzetkomikumok finomabb kihangsúlyozására építik a nézőközönség tetszésnyilvánítását, hanem a történet ferdehelyzeteinek ügyes csoportosításával sokat lendítenek a filmek sikerein. A»Két boldog emberi c_ filmben seholsemi halmozza a rendező a kbjmikus helyzeteket, amire pe-! dig a történet folyamán bő- Ven lenne alkalma. A szereplők játéka, helyesebben játékstílusa azonban ezt meg sem engedi, egyedül Hans Thimig jeleneteiben fedeztünk fel némi túlzásokat, de ennyit elbir a film nyugodt, úri vígjátékcselekmény és megjátszáskompoziciója. Két jogászember egy férfi és egy nő kezdődő házasságát, az»első ktiensrei való vadászását tárgyalja a film, amely kissé, szatirikus formában mutatja be a feleség»akaratoskodásatt«, amikor az, a nő igazi hivatása helyett, inkább a törvényszék tárgyaló asztalait és szószékeit akarja választani. Egy válópör tárgyalása alkalmával összetalálkozik K&the és Werner, két régi szerelmes, akik két évvel azelőtt valami csekélységen összevesztek. A szerelem ismét kivirágzik, és házasság lesz belőle Bécs két leghíresebb válóperes ügyvédjének tanúskodása mellett, akik különben külön-külön főnökei voltak a leánynak, illetve a fiúnak. Első ténykedésük, hogy önálló ügyvédi irodát nyitnak és szívszorongva várják az»első pert«. Ehelyett bőven jönnek biztosító-ügynökök, bútorosok, stb. A fiatalasszony elhanyagolja a háztartást és csak a jogi ikönyveket bújja. Az újdotír 1, sült férj remélve, hogy utazás alatt a feleséghez méltó hivatásra nevelheti szíveválasztottját, azt ajánlja, hogy tegyenek»nászát-:t«, amelyen szó sem esik»törvényről és perrők. A fürdőhely előkelő szállójában a férj találkozik egy régi ismerősével, aki házasságra készül lépni az ünnepelt színésznővel Valerievel, aki (azonban még nincs elválva férjétől. Itt az első per. A férj, Werner, nem szól semmit a feleségének erről. Hogy azonban megtárgyalhassa a per részleteit;, a szo r bájában sietve elköltött vacsora után leszalad az étterembe, ahol várja a barát és a színművésznő. Werner a feleségének azt mondja, hogy csak pár percig marad lent. Azonban a pár percből éffélután lesz. A fiatalasszony nem győzi bevárni férjét és lemegy az étterembe, ahol félreértésre alkalmas jelenetinek lesz a tanúja: «színművésznő egy cédulát csúsztat búcsúzás közben Werner kezébe. (A cédula»corpus delicti«-ként szerepel a válóperben, amelyet a színésznő férje ellen bead Werner útján.) Kdthe, a fiatalasszony, sírva, dühösen szálai a szobájába és lefekszik, alvást színlel. A férj, bepityókázott hangulatban lép a szobába és ő is lefekszik. A feleség, amikor azt hiszi, hogy férje elaludt, kioson az ágyból, megtalálja a cédulát a férj kabátzsebében, amelyen az éjszakai randez-vousrahívás áll, egy bizonyos számú hotelszobába. A fiatalasszony megdönthetetlen bizonyítéknak hiszi ezt a férje hűtlenségéhez és amikor az, kiszalad a toilettbe, azt gondolja, hogy akkor megy a színésznőhöz. Utána les és a színésznő szobájából szerelmes szavak suttogását hallja. (A színésznő LUISA VE UKIDA egyik legtöbbszőr szereplő olasz filmsztár Filmcompass évi kötete most jelent meg Nélkülözhetetlen kézikönyve minden mozitulojdonosnak és műsorkörőnek. A piacon levő összes filmek részletes, pontos adatait tartalmazza Ara: P 7.80 Kapható: KÖRMENDY KÖNYVKIADÓHÁL VII., Erzsébet-körút 9 11 ugyanis szerepét tanulja.) A férj, a toilettből visszatérőben szintén meglátja a feleségét, amint az egy idegen szobába nyit. Ő is hűtlenséget sejt. Ezután következik a film mulatságos jeleneteinek egész sorozata. Sok bonyodalmon és beadott válóperen keresztül, amelyen Köthet és Wernert volt gazdájuk képviselik végül is megtörténik a kimagvarázkodás. Ehhez egy színházi előadás adja a csattanót, amelyen K&the ugyanazon szavakat hallja az ünnepelt színésznő szájából, amelyeket azon a bizonyos éjszakán a szállóban az ajté mögött kihallgatott. A film új témaköri választott tárgyának. Könnyen gördülő cselekménye kellemes szórakozást nyújt. Magda Schneider Káthe szerepében végtelenül bájos, kedves jelenség, aki annyi természetességgel játszik a filmben, mintha az életben adná a valóságot. Wolf Albach-ReTly a férjet, Wernert, úgy alakítja, amint azt megszoktuk tőle. Kamaszos, fiús alakja és játéka méltóképen sorakozik Magda Schneider alakítása mellé. Az epizódszereplőkről is mind a legjobbakat mondhatjuk. A régen látott Hans Thimig kis szerepében is kitűnik. A kiállítás egyszerű eszközökkel dolgozik. A rendezés már többet nyújt és a komikumot mindenütt irodalmi színvonalon tartja. Szép, fis*, ta fényképezés, a jó hang iegytőkegyig tartozékai a sikernek, amelynek bizonyítéka a közönség köréből az előadások végén felcsendülő taps. Cs. M.

12 MŰTERMI HÍREK. A Magyar Filmirodában a mult héten forgatták a»macska Katái c. filmet. Gyártója a Mester Film, rendezője pedig Bánky Viktor. Irta: Peéry Piri. Gyártásvezető: Szalontai Kiss Miklós, Operatőr: Kerti Lajos, zene: Malcsiner Béla. Főszereplők: Buttykay Emmi, Hajmássy Miklós, Szendrey Kata. A külső felvételek Alsónémetin, a Duna partján készültek. Jövő hétfőn kezdik meg az»aranypáva«című Délibáb-Film műtermi felvételeit. A külsők már elkészültek Veszprémben. A HUNNIÁBAN tovább folynak Daróczy rendezésében»rákóczi nótájav. című film felvételei. Az udvaron már épül Kassa főtere. Bárd Miklós regényéből írt filmet v. Sotnogyváry Gyula, melyet augusztus 11-én kezdtek forgatni. A 48-as időkben lejátszódó film (Szarka produkció) címe: Szováthy Éva. Főszerepe lői: Karády, Jávor, Mednyanszky Ági, Somlai, Lehotay, Toronyi, Raffay Blanka, Harsányi Rezső, Kürthy György, Bihary Nándor, A film gyártásvezetője Nagy Mária, rendezője Pacséry Ágost. A zenét Sándor Jenő szerezte. VÁLTOZÁSOK A MODERN FILM KFT.-NÉL. A Modern Film Kft. vezetősége közölte szerkesztőségünkkel, hogy a vállalat kötelékéből Pozsgai (Schenkengel) Rezső jún evel véglegesen kilépett és a vállalat ügyvezetését Diacsek Gyula vette át. Ugyancsak megvált a cégtől Tószegi Antal is, és aug. 15.-től a kölcsönosztály vezetését Nagy József az Esperia volt kölcsönosztályvezetője vette át. A változás alkalmából személyesen is felkerestük a céget és arról volt alkalmunk meggyőződnünk, hogy a vállalat régebbi függő ügyei fokozatosan elintézésre és kiegyenlítésre kerülnek. Diacsek Gyula ügyvezető igazgató és Nagy József kölcsönosztályverető agilis tettkészsé- (ge a legbiztatóbb ígéret arra, ihogy ennek a vállalatnak felvirágoztatását elérik. ZORO ÉS HURU MAGYA RUL ÉNEKELNEK. Galánthai Balogh Béla filmvállalata nagy meglepetéssel szolgál a magyar mozitársadalomnak. Megérkezett a kacagás világbajnokainak, Zoro és Huninak legújabb filmje, amelyet Zoro és Huru»A kisértetek kastélyában«címen hoznak forgalomba. Az új, rendkívül mulatságos és elegáns miliőben játszódó burleszkbohózat több írészét a filmvállalat magyarra szinkronizáltatta s ez által fokozta az amúgy is táblás házakat vonzó Zoro és Huru film népszerűségét, i Zoro és Huru a kísértetek kastélyában című új vígjáték tehát azzal a szenzációval lepi meg a közönséget, hogy a két népszerű dán komikus magyarul énekel. Zoro és Huru egy hangulatos tangódalt, továbbá egy pattogó ritmusú indulót énekel magyarul, továbbá ma-, gyárra szinkronizálták azt az izgalmas jelenetet is, amikor a gömbölyű Huru ezer akadályon keresztül megnyeri az ügető derbyt. A bizonyára telt házakat jelentő mulatságos bohózat Hajnal Ferenc filmkereskedelmi vállalatának tulajdona és a Balogh Béla filmvállalat hozza forgalomba. MAGYAR MOZGÓFÉNYKÉPGÉPKEZELÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETE mint az állami munkaközvetítő hivatal hat. eng. megbízottja DÍJTALANUL SZAKAVATOTT KÖZVETÍT GÉPÉSZEKET állandó alkalmazásra és kisegítésekre úgy helyben, mini vidéken. Budapest, VIII., Népszinház-n. 19. Telefon: Hivatalos órák: 1 3-ig Hivatalos órák után Tálra mozgó Évtizedes szakmai és adminisztrációs gyakorlattal keresztény szakember, ald az egyik vidéki nagyváros moziaínak üzemvezető igazgatója volt, budapestí elhelyezkedést keres mozinál vagy filmvállalatnál. Választ»önálló komoly mimkaerő«jelige alatt a kiadóhivatal továbbít. MIT HOL JÁTSZANAK A miniszter barátja Aranyember A szűz és a gödölye Az ördög nem alszik Azurexpressz Alomkeringő Bubus Csákó és kalap Csók parádé Dankó Pista Dr. Kovács István Eladó birtok Elkésettlevél Édes mostoha Érted! Fehér emberek Hegyek lánya Jómadár Jöjjön elsején Kristály Andrássy Székely Anna, Palota Tinódi Omnia, Rádius Uránia Vitéz Barlang Plútó, Ugocsa Tisza Hunnia Éva Nap Alkotás, Korona, Kultur, Turul Flórián Adria, Attila, Béke, Budai Apolló, Erzsébet, Glória, Homeros. Körönd, Nép, Nyugat, Otthon, Petőfi, Szivárvány, Túrán, Zuglói Deák, Kaszinó Tátra Késő Két boldog ember Kölcsönadott BUDAPESTEN élet Kölcsönkért kastély Legény a gáton Lelki klinika Lidércfény Magyar kívánsághangverseny Makrancos hölgy Megbélyegzett asszony Néma kolostor Operett ópium keringő Orlent expressz Pénz áll a házhoz Pista tekintetes úr Bégi nyár Sárga csikó Szeptember végén Szerelmi láz Szerencsés flótás Utolsó Wereczkey Üzenet a Volgapartról Végre Kamara Corvin Átrium, Nemzeti Apolló, Szittya, Baross Damjanich Ráday Népszínház Korzó Scala Belvárosi, Hazám Józsefvárosi Capitol Pest Diadal Bethlen, Csaba, U jbuda Rákóczi Toldi Fórum Duna Beleznay Maros Ipoly Délibáb

13 GOBL A. GYÖRGY UUnf^áUá is fiímksicsmza vállalata BUDAPEST,VII, ERZSÉBET-KRT. 8. II. E. alá Uety&zU át Uadáiát Telefon: és Üzletet {ehf%ta up>úz-ftm(ei a tnaay>a% illm f 0%%íá$ te-^^tkm atkúázai: I f ^ F N V A í % V N F M? Zenés vígjáték. Írták: Vaszary János és Asztalos Miklós. Ren- d e z t e ; Bánky Viktor. Zene: Buday Dénes. Főszereplők: MURÁTI U\MM\UU mmmmnl * LILI, SZÖRÉNYI ÉVA, PÁGER ANTAL, JÁVOR PÁL, VASZARY ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " PIROSKA, KiSS MANYI, MÁLY GERŐ, PETHES SÁNDOR _.. ' Zenés vígjáték. Irta: Szilágyi László. Rendezte: Bánky Viktor. T O K A J I ASZÚ Zene: Eisemann Mihály. Főszereplők: FEDÁK SÁRI, BORDY ^ M m m m m ^ m m m s m m m x BELLA, MHÁLYFFY BÉLA, PÁLOCZY LÁSZLÓ, BILICSI TIVADAR, r r PETHES FERENC 0 E J 7 D C C T C I Irta: Csepreghy Béla. Rendezte: Csepreghy Jenő. Zene: L Dolecskó Béla. Főszereplők: CSORTOS GYULA, SZÖRÉNYI ÉVA, DAYKA MARGIT, MÁLY GERŐ, KOVÁCS KÁROLY MáuMn muuésai fuu*ua fttm: A EEI/ o a v E T E A C C T f N k l V ^ 'lághírű regényének filmváltozata. Rendezte: Jean rclvcl C A O O t U H T Renoir. Főszereplők: JEAN GABIN és SIMONÉ SIMON CSALÁDI TITOK Rendezte: Berthomieu. Főszereplők; RAIMU, FRANCOIS ROSAY és a kis ALAIN MICHEL VIHAR. ÁZSIA FELETT R e n d 8 z f e : R i c n a r d Oswald. Főszereplők; CONRAD VEIDT, Viaül eay, iaayoqá német fittn: ELSŐ MÁMOR Főszereplők; GlGLI, MARIA CEBOTARI, HANS MOSER Az es anyagom programját a közeljövőben közölni fogom az igen tisztelt mozgószínháztulajdonosokkal 1 JEGYEZZE ELŐ! KÖSSE LE! O S S Z A BE! Hazafias üdufcdettel: G ő b l A. G y ö r g y filmgyártó és filmkölcsönző vállalata

14 Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság által engedélyezett filmek b) Nyilvános előadásra alkalmasnak találta és a mozgófényképüzemekben a magyar nyelvű fényképek kötelező bemutalására előírt arányszámba beszáiní(halónak minősítette:, Orient express (Délibáb Film) hangos vígjáték 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban, évben készült, 2260 m hosszú filmet, mint Magyarországon készült, magyar nyelvű mozgófényképet. c) Kísérő műsorul a kötelező arányszámba bzszámíthatónak minősítette: Vidámság hangverseny (Reiber Antal) zenés filmi 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 300 m hosszú filmet, mint Magyarországon készült, magyar nyelvű inozgóiényképet. d) Előadásra alkalmasnak találta, de eltiltotta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb korúak jelen lehessenek: Ártatlanul (Végzetes éjszaka) (Nozze di Sangue) (Baloghné Kokas Klára) hangos dráma 5 felvonásban, a Cinecitta filmgyárban 1941/42. évben készült, 2249 m hosszú mozgófényképet. e) Előadásra alkalmasnak találta azzal, hogy nyilvánosan csak úgynevezett keskeny mozgófényképüzemekben szabad bemutatni: Egy éjszaka Erdélyben előzetes (Hunnia) hangos reklám] 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben "készült, 34 m hosszú, Egy éjszaka Erdélyben (Hunnia) hangos vígjáték 2 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 927 m hosszú, Kincses Kolozsvár (M. F. I.) hangos kulturfitm 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 155 ín hosszú, Magyar világhíradó (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 101 m hosszú, UFA világhíradó 199. (Auslandstonwoche) (Kefifor) hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárbán évben készült. 131 m hosszú, Bob herceg előzetes (Hunnia) hangos reklám 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 37 m hosszú, Bob herceg (Hunnia) hangos vígjáték 3 felvonásban;, a Hunnia filmgyárban évben készült, 1078 m hosszú keskeny mozgófényképeket. f) Külföldi kivitelre engedélyezte: Vitorlás avatás és verseny Balatonkenesén (M. F. I.) hangos riport 11 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 26 m hosszú, Négylovas hintó (Mester Film) hangos vígjáték 4 felvonásban, a Hunnia filmgyárban évben készült, 2132 m hosszú, í Vitorlázó repülő rekordja (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban^ a Magyar Film Irodában, évben készült, '20 m hosszú, Vitorlázó repülőgép gyártás (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban^, a ^Magyar 'Film Irodában évben készült, 35 hosszú, Az oltárkő megmászása (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban., a Magyar Film Irodában évben készült, 20 összeg felvételéért az Országos Moz- ; m hosszú mozgófényképeket. góképvizsgáló Bizottságnál (Budapest IV., Eskü-tér 6. I.) nem jelent UFA világhíradó 199. sz. (német beszéddel) (Auslandstonwoche) (UFA) kezik, az a hivatkozott rendelet 4-. hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárban évben kényét elveszti, %-ának 9. bekezdése értelmében igészült, 318 m. hosszú, A megállapított összegek kifizetése az Országos Mozgóképvizsgáló' Fekete ember (L'homme du Nigger) (Palatínus) hangos dráma 5 felvonásban, a Francinex filmgyárban évben készült, 2424 m. hosszú, tott részesedési jegyekre történik.. [Bizottságnál előzőleg beszolgálta Magyar világhíradó (M. F. I.) Budapest, augusztun 5-én. hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Szőllőssy Alfréd dr. sk. Film Irodában évben készült, 2(30 miniszteri tanácsos, m. hosszú, az Országos Magyar Mozgóképvizsgáló Bizottság elnöke Rajzos hiradó 107. (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában évben készült, 108 m. hosszú, UFA világhíradó 200. sz. (Auslandstonwoche Nr. 200.) (UFA) hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárban évben készült, 340 m. hosszú, Megállapították a játékfilm és rövidfilm részesedési jegyeinek beváltási árát Azí Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság megállapította a magyar játékfilm részesedési jegyek és a magyar rövidfilm részesedési jegjyek beváltási árát. Felhívjuk az' érdekeltek figyelmét, hogy 90 napon belül a részesedési eső összeg felvételéért jelentkezzenek, különben az azon túl érvényét veszti. Az OMB erre vonatkozó hirdetményét az alábbiakban közöljük. A /1940. B. M. számú rendelet 4. -ának 8. bekezdése alapján,: megállapítom, hogy a magyar játékfilm részesedési jegyekre az: játszási évadra egyenként Ketiőezernyolcszázríuszoiinyolc pengő 57 fillér ( P), míg a magyar rövidfilm részesedési jegyekre egyenként Kilenc pengő 80 fillér (9.80 P) esik. Az az igényjogosult, aki e Tilrdetmény közzétételét követő 90 napon belül a részesedési jegyre eső- LESZERELT KATONA, ÉRETTSÉGIZETT ÜZEM VEZETŐ, tb. kamarai tag, gyakorlattal elhelyezkedne vidéken is. Cím: Szabó Ferenc, Kispest, Csokonay-u. 17/a. BEMUTATÓFILMSZÍNHÁZAK MŰSORA ÁTRIUM CORVIN DEÁK FORUM KASZINÓ KORZÓ NEMZETI APOLLÓ OMNIA RADIUS SCALA SZITTYA URÁNIA Kölcsönadott élet Két boldog ember Jómadár Szeptember végén Jómadár Magysr kív. hangv. Kölcsönadott élet Álomkeringő Álomke ringő Makrancos hölgy Kölcsönadott élet Bubus VIII. 19-től VIII. 10-től viii. 9-től VIII. 19-től Vili. 9-től VIII. 19-től VIII. 10-től VIH. 19-től VIII. 19-től VIII. 19-től VIII. 10-től VIII. 19-től MFI Budapest Művelődés Művelődés Erdélyi MFI MFI UFA Felelős szerkesztő: MATOLAY K. GÉZA dr. Felelős kiadd.: LIEBER LÁSZLÓ dr. Kiadókivátali főnök: GYIMESY KÁSÁS ERNÓ Készült a»jövő«nyomdaszövetkezet műhelyébe*; Budapest, IX., Erkel-u. 17. Telefon: Felelős vezető: Demjén Feretre

15 EMIL JANNINGS Sok dtámai s&ecep után ISMÉT MOSOLYOG a Tobis ötletes, fadulatos, üde víqiátékábafi, melynek tnauuae cítne AZ OREG SZÍV P A R T N E R E I ; VIKTOR DE KOWA É S MARIA LANDROCK Forgalombahozza: B U D A P E S T F I L M R. T. VII., RÁ K Ó C Z I - Ú T 5 2. T E L E F O N ;

16 Budaoesl aug. 18 V évi. 33. sz. Egyes szam ára: 70 üli

TOLNAY KLÁRI. Budapest, 1943. dec. 15. /go. gz. ' Egyes. az ÁGRÓLSZAKADT ÚRILÁNY" főszereplője. Gyártotta ét forgolombohoiia; QBJECHV \

TOLNAY KLÁRI. Budapest, 1943. dec. 15. /go. gz. ' Egyes. az ÁGRÓLSZAKADT ÚRILÁNY főszereplője. Gyártotta ét forgolombohoiia; QBJECHV \ Budapest, 1943. dec. 15 /go. gz. ' Egyes TOLNAY KLÁRI az ÁGRÓLSZAKADT ÚRILÁNY" főszereplője Pioduktio: TAKÁCS AHTAl A DEÁK FILMSZIKHÁZ legközelebbi műsora Gyártotta ét forgolombohoiia; QBJECHV \ perényi

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Videólistája

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Videólistája A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Videólistája 2 x 2 néha 5 - Zenthe Ferencz 300.000 pengő az utcán A "Latyi" A 111-es (1937) - Jávor Pál A beszélő köntös - Jávor Pál A cigánybáró A csúnya lány (

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története A könyvek általában új ismeretekkel és értékekkel bő vítik az érdeklő dő emberi elmét. Lehet az regény, hely-

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA A KRITIKÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL

AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA A KRITIKÁRÓL ÉS EGYEBEKRŐL AZ ERZSÉBET- EMLÉKMŰ- PÁLYÁZAT MÉG NÉHÁNY TANULSÁGA 2 7 4-1 -itti m m a m I rrm urm ~ifi urim nr ' r i n n iirn 'ittt> arm imp ht a nir«i - r uri m m m m um m «i m m m mi m m u m i AZ ERZSÉBET-EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Torek, 13.

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Torek, 13. Dr`avni izpitni center *M06123114* NAVODILA ZA OCENJEVANJE SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU Torek, 13. junij 2006 SPLO[NA MATURA C RIC 2006 2 M061-231-1-4

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 10-14 éveseknek. Bagdi Bella

Boldogságóra. munkafüzet. 10-14 éveseknek. Bagdi Bella Bagdi Bella Boldogságóra munkafüzet 0-4 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 0-4 éveseknek Írta: Bagdi Bella Téma szerkesztők: Gárdonyi Éva, Ködmön Anikó, Drahosné Akócsi Ancilla, Tabajdi Éva, Petőné Honvári

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD Kapusi Krisztián Olvasom Axel Hoffer tanulmányában az alábbi sorokat: Gizella (született Altschul) családja közeli

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y BUDAPESTI MOZINEVEK Készítette: HAVAS PÉTER ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y Budapest, 1995 TARTALOM 1. Bevezetés 2. A mozinév fogalma 3. A mozinévelemek együttes vizsgálata

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA SZABADKA MAGYARKANIZSA ZENTA ZOMBOR ÚJVIDÉK 2015. OKTÓBER 12 21. SZABADKA OKTÓBER 12., LIFKA SÁNDOR ART MOZI 12.00 óra LIFKA SÁNDOR MELLSZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA 19.00 óra

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

A kérdezô UNGVÁRI TAMÁS. Szokatlan beszélgetések SCOLAR

A kérdezô UNGVÁRI TAMÁS. Szokatlan beszélgetések SCOLAR A kérdezô UNGVÁRI TAMÁS Szokatlan beszélgetések SCOLAR TARTALOM 10 MÜLLER PÉTER 2010. december 27. 18 SZINETÁR MIKLÓS 2011. március 28. 28 LATOR LÁSZLÓ TÓTH KRISZTINA 2011. április 18. 44 VEKERDY TAMÁS

Részletesebben

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra...

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Tábori hírmondó 2012 Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Hétfő: Reggeli után megalakultak a csapatok; a Sárkányok, a Sárkányölők, a Lelkesek és a JC csapat. Komoly szabályok vannak, pontokat

Részletesebben