Klaszter stratégiai útmutató Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klaszter stratégiai útmutató Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz"

Átírás

1 Klaszter stratégiai útmutató Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz 1

2 Bevezető Az Új Széchenyi Terv Tudomány és Innováció Programja a vállalati együttműködés hiányát a magyar innovációs rendszer gyengeségei közt említi. Az együttműködési hajlandóság javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról építkező, önszerveződően együttműködő vállalati csoportok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg szétszabdaltan működő kutató, fejlesztő, gyártó, forgalmazó, szervizelő, stb. cégek erőforrásait. A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni. A jelen pályázati kiírás célja innovatív, magas hozzáadott értékű tevékenységet végző és exportorientált klaszterek akkreditálása oly módon, hogy a már működő klaszterek közül kiválasztásra (akkreditálásra) kerülnek azok, amelyek a fenti stratégiai célnak megfelelnek. Az Akkreditált Innovációs Klaszter (AIK) címpályázat részeként a pályázó klasztereknek egy részletes, szakmailag megalapozott 3 éves stratégiai tervet kell készíteniük. A készítendő stratégia célja, hogy előrevetítse azt a fejlesztési irányt és folyamatot, amelynek eredményeként a pályázó klaszter sikeres piaci szereplővé tud válni. A pályázó klasztereknek a stratégiai tervben ki kell jelölniük azokat az iparági szegmenseket, amelyekre a támogatási erőforrásokat koncentrálni akarják és ezáltal jelentős fejlődést tudnak elérni. A stratégiával szembeni általános elvárás, hogy jövőbe tekintő, szakmailag alátámasztott információkat tartalmazzon. Az elsősorban múltba tekintő, leíró jellegű dokumentumok nem felelnek meg a kiírás általi elvárásoknak. A dokumentum további részében a stratégia kialakításában elvárt struktúra kerül részletesen bemutatásra. A klasztereknek a stratégia kialakításakor kötelező a felvázolt struktúra használata. A stratégia kialakításával kapcsolatos kérdéseket a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-nek (Közreműködő Szervezet) lehet írásban feltenni és a közreműködő szervezet írásos válasza a kérdések megválaszolásában egyértelmű állásfoglalásnak értendő. 2

3 Az AIK klaszter stratégia útmutatója Stratégia felépítése Stratégia felépítése 1 Vezetői összefoglaló Klaszter bemutatása Tevékenység Struktúra Működés Teljesítmény és gazdaságélénkítő hatás, régióban betöltött szerep..7 3 Klaszter fókusz területeinek stratégiája Fókusz terület Klaszter célja a fókusz területen Piacelemzés Projekt tervek Fókusz terület kockázatainak elemzése

4 1 Vezetői összefoglaló Elvárt tartalom: A stratégia vezetői összefoglalójában a klaszternek áttekintést kell nyújtania arról, hogy milyen iparágban tevékenykedik és ezen belül milyen szegmenseket céloz meg. Az egyes szegmenseken belül a klaszternek definiálnia kell, hogy milyen fókusz területen kíván tevékenykedni. A klaszternek be kell mutatnia, hogy az egyes fókusz területeken belül milyen termék/szolgáltatás csoportok fejlesztésével kíván foglalkozni és arra milyen projektek indítását tervezi a támogatási keret felhasználásával. A klaszter teljes stratégiájának a fenti gondolatmenet bemutatását kell tükröznie az iparágtól eljutva egészen a projektek szintjéig. A gondolatmenet ábrázolására javasolt a következő illusztráció használata: Szegmens 1 Fókusz terület 1 Termék/szolgáltatás csoport 1 Projekt 1 Projekt 2 Iparág Termék/szolgáltatás csoport 2 Projekt 3 Projekt 4 Szegmens 2 Fókusz terület 2 Termék/szolgáltatás csoport 3 Projekt 5 Projekt 6 Az egyes fogalmak pontos meghatározása a segédlet végén található fogalomtárban, valamint az egyes részek elvárt tartalmának leírásánál található. Terjedelem: 1-2 oldal 4

5 2 Klaszter bemutatása Fejezet célja: A fejezet célja általános összefoglalás nyújtása a klaszter tevékenységéről, felépítéséről, működéséről és teljesítményéről. Teljes fejezet terjedelme: 9-11 oldal 2.1 Tevékenység Elvárt tartalom: A klaszter fő tevékenységi területeinek rövid bemutatása és a klaszter működése szempontjából releváns iparágak, szegmensek bemutatása. Klaszter szolgáltatásai: A klaszter főbb tevékenységeinek rövid bemutatása, azokra a tevékenységekre, szolgáltatásokra koncentrálva, amelyekre a klaszter jelenleg az erőforrásainak nagy részét koncentrálja. Iparágak, szegmensek, fókusz területek: A klaszter tevékenységeinek és szolgáltatásainak elhelyezése a megfelelő iparági struktúrában a következő táblázat szerint (a táblázatot szövegesen is magyarázni kell): Iparág Szegmens Fókusz terület A különböző szintek egységes kezelése érdekében a következő meghatározások szerint kell eljárni a táblázat készítésekor. Iparág: A klaszter tevékenységi területe és jövője szempontjából releváns iparágak. Az iparág kiválasztásánál a klaszter tevékenysége szerinti iparágat kell kiválasztani, nem a kapcsolódó iparágakat (például a termék/szolgáltatás vevőinek iparágát). Az iparági szint egységes kezelése érdekében az iparág megnevezéséhez a gazdasági tevékenységek egységes besorolási szabványait kell alkalmazni. Az elfogadott egységes struktúra a TEÁOR 08 szabvány, vagy annak angol nyelvű EU-s megfelelője, a NACE Rev. 2 szabvány. Az AIK címpályázat keretében iparágként definiáljuk a felsorolt szabványok első szintjét. Az iparági besorolásra a dokumentum végén található fogalomtárban gyakorlati példa is megadásra kerül. Szegmens: A klaszter tevékenységi területe és jövője szempontjából releváns iparági szegmensek. A szegmenseket az előző pontnak megfelelő tevékenységi struktúrák alapján kell meghatározni, tehát a TEÁOR 08 vagy a NACE Rev. 2 szabvány alapján. Az AIK címpályázat keretében a struktúra második szintjét tekintjük szegmensnek. Fókusz terület: Az adott szegmensen belüli fókusz terület szabadon definiálható a klaszter által. A fókusz területek definiálásában segítséget jelenthet a TEÁOR 08 vagy a NACE Rev.2 szabvány alacsonyabb szintjeinek használata. Amennyiben ezek a tevékenység megfogalmazások nem fedik megfelelő módon a fókusz terület jellegét, úgy az említett szabványoktól el lehet térni és szabadon lehet a fókusz területet definiálni. A stratégiában legalább 1, maximum 4 fókusz terület definiálása lehetséges. Amennyiben a klaszter ennél több fókusz területtel rendelkezik, akkor azt a 4 fókusz területet kell megjelölni, amelyekre a hosszú távú működését építi, és amelyben a támogatási összegek felhasználását tervezi. A megfogalmazott fókusz területeket a stratégiában részletes tervvel kell ellátni. Ajánlott források: A klaszter iparági besorolásához és szegmensekben való elhelyezéséhez a következő források használata ajánlott: 5

6 KSH Osztályozások ( Eurostat NACE Rev. 2 ( Terjedelem: 1-2 oldal 2.2 Struktúra Elvárt tartalom: Klaszteren belüli tagvállalatok homogén csoportokba sorolása a klaszteren belül elfoglalt szerep alapján. A vállalatok csoportosítására javasolt az elsődleges kibocsátók, belső szolgáltató vállalatok, kutatóintézetek és kapcsolódó iparági vállalatok csoportosítás használata. Elsődleges kibocsátónak számítanak azok a vállalatok, amelyek a klaszter tevékenységi területének megfelelő termékeket/szolgáltatásokat bocsátanak ki a piacon. Belső szolgáltatók azok a vállalatok, amelyek a klaszterben elsősorban más tagvállalatoknak nyújtanak szolgáltatásokat és ezzel járulnak hozzá a klaszter elsődleges kibocsátásához. Kutatóintézeteknek minősülnek azok a non-profit szervezetek, amelyek a klaszterben kutatási szolgáltatásokat nyújtanak a tagvállalatoknak. Kapcsolódó iparági cégek azok a vállalatok, amelyek az elsődleges kibocsátáshoz kapcsolódó iparágakban tevékenykednek. Terjedelem: 1 oldal 2.3 Működés Elvárt tartalom: Általános kép nyújtása a klaszter működéséről a következő pontok alapján: Menedzsment szervezet: Menedzsment szervezet formája és szerepe a klaszter működésében. Menedzsment szervezet tagjainak, beosztásának és kompetenciáinak felsorolása. A menedzsment szervezet által nyújtott szolgáltatások tömör ismertetése. Klaszteren belüli együttműködések: Klaszter irányítására kialakított szervezetek, klaszterek által közösen használt erőforrások, klaszterek által létrehozott szervezetek, egyéb klaszteren belüli együttműködések. Működési múlt, jelentősebb megvalósított vagy megvalósítás alatt álló projektek: A klaszter megalakulása óta végrehajtott legfontosabb fejlesztések, elért eredmények bemutatása. A korábban Akkreditált Innovációs Klaszter címet szerzett klaszterek esetében külön a cím megszerzése után megvalósított fejlesztések felsorolása, a korábbi címpályázatban foglalt célok teljesülésének bemutatása is. A klaszter projektjeinek felsorolásszerű bemutatása külön hazai és nemzetközi projektekre. A felsorolásnak tartalmaznia kell a támogatás segítségével, illetve anélkül megvalósított/megvalósítás alatt levő projekteket is. 1 A projekteket az alábbi formában szükséges felsorolni: Projekt név Projekt teljes értéke (Ft) Projekt indítása és befejezése Pályázás éve Projekt azonosítója Támogatási összeg (Ft) 1 Amennyiben a felsorolt projekt támogatás nélkül valósul vagy valósult meg a vonatkozó táblázat utolsó három oszlopát nem szükséges kitölteni. 6

7 A nemzetközi projektek felsorolásánál a projektek teljes értékét és a támogatási összeget euróban kell megadni. Azok a projektek minősülnek nemzetközinek, amelyek nemzetközi partner bevonásával valósulnak meg, vagy támogatás igénybevétele esetén nemzetközi kiírásúak. Nemzetközi partnernek kizárólag külföldön bejegyzett és külföldi telephellyel rendelkező önálló entitás tekinthető, tehát nem tekinthető nemzetközi partnernek egy külföldi vállalat magyarországi leányvállalata. Nemzetközi együttműködések: Azoknak a nemzetközi együttműködéseknek a bemutatása, amelyekben a klaszter aktív szerepet vállal(t). Az együttműködések bemutatásának ki kell térnie az együttműködés formájára és a klaszter szerepére az együttműködésben. Terjedelem: 3-4 oldal 2.4 Teljesítmény és gazdaságélénkítő hatás, régióban betöltött szerep Elvárt tartalom: A fejezet célja, hogy a pályázó bemutassa a klaszter jövőben várható gazdaságélénkítő hatását. A gazdaságélénkítő hatás bemutatásához 4 tényező a foglalkozatás, az export, a belföldi értékesítés árbevétele és a mérleg szerinti eredmény tény adatokon alapuló, jövőre becsült értékeinek számszerűsítése és a megcélzott számok indoklása, trendvizsgálata szükséges. A becsült értékek kiinduló pontként fognak szolgálni a klaszter fejlődésének értékeléséhez. A klaszter gazdaságélénkítő hatását a következők szerint kell bemutatni: Foglalkoztatás: A klaszternek 3 évre előre szükséges tervet adnia a klasztertagok (nemcsak tagvállalatok) általi foglalkoztatás várható változásáról. A foglalkoztatás tekintetében meg kell becsülni a közvetlen (klaszteren belüli) és a közvetett (értéklánc további tagjainál meglévő) foglalkoztatást. A klaszternek legalább a tárgyévre vonatkozóan azt is be kell mutatni, hogy mekkora arányt képvisel a klaszter foglalkoztatása a klaszter működési régióinak foglalkoztatásán belül. A foglalkoztatási adatokat a következő táblázatban kell megadni: Közvetlen foglalkoztatás 2 (fő) Közvetlen foglalkoztatás növekedése az előző évhez képest (%) Közvetett foglalkoztatás (fő) Közvetett foglalkoztatás Év (t-1) Év (t) na na na Év (t+1) Év (t+2) Év (t+3) 2 Éves átlagos statisztikai állományi létszám 7

8 növekedése az előző évhez képest (%) Export, belföldi értékesítés, mérleg szerinti eredmény: A klaszternek 3 évre előre szükséges tervet adnia a klasztertagvállalatok fenti mutatóinak várható változásáról. A jövőre becsült értékek számszerűsítése és a megcélzott számok indoklása, trendvizsgálata szükséges.: Export (millió Ft) Export változása az előző évihez képest (%) Belföldi értékesítés (millió Ft) Belföldi értékesítés változása az előző évihez képest (%) Mérleg szerinti eredmény (millió Ft) Mérleg szerinti eredmény változása az előző évihez képest (%) Év (t-1) Év (t) Év (t+1) Év (t+2) Év (t+3) na na na Terjedelem: 3-5 oldal 8

9 3 Klaszter fókusz területeinek stratégiája Fejezet célja: A fejezet célja a korábban definiált fókusz területek részletes, jövőbe mutató terveinek az ismertetése. A fókusz területek terveinek tartalmazni kell az egyes területek jövőképét és a legfőbb fejlesztési irányokat. Teljes fejezet terjedelme: fókuszterületenként oldal 3.1 Fókusz terület 1 Elvárt tartalom: A klaszternek minden meghatározott fókusz területre vonatkozóan részletes, számszerűsített és jövőbe mutató tervet kell készítenie. A tervek ismertetése képezi a stratégia legfontosabb részét. A fókusz területre vonatkozó tervekkel kapcsolatos elvárások a következő alfejezetben kerülnek részletezésre Klaszter célja a fókusz területen Elvárt tartalom: A klaszter adjon becslést arra, hogy milyen számszerűsített célt akar elérni az adott fókusz területen. A számszerűsített becslést indokolni szükséges. A piaci részesedés vizsgálatakor mutassa be röviden a belföldi és az export piacot is, amelyhez a klaszter piaci részesedését méri. Klaszter árbevétele az adott fókusz területen (millió Ft) Klaszter piaci részesedése a fókusz területen (%) Év (t) Év (t+1) Év (t+2) Év (t+3) Terjedelem: 1-2 oldal 9

10 3.1.2 Piacelemzés Elvárt tartalom: A klaszternek be kell mutatni azt, hogy a kitűzött célt milyen piaci tevékenységekkel akarja elérni és elemeznie kell az adott piacokat meghatározó tényezőket. A piacelemzést a következő szempontok szerint kell végrehajtani: Termék/szolgáltatás csoportok: A klaszter által a fókusz területen kínált termékek/szolgáltatások leírása azok funkciója és jellege alapján. Legalább 1 termék/szolgáltatás csoport bemutatása szükséges. A jelenlegi termékek bemutatásán túl ismertetni kell a jövőben fejleszteni kívánt termék/szolgáltatás csoportok funkcióját és jellegét. Legalább 1 fejlesztendő termék/ szolgáltatás csoport bemutatása szükséges. A termék/szolgáltatás csoporthoz kapcsolódóan szükséges azon know-how-k, szabadalmak, ipari oltalmak bemutatása, amelyek az adott termékcsoporttal kapcsolatban a klaszter birtokában vannak és a termék/szolgáltatás piaci sikeréhez hozzájárulnak. A know-how-k, szabadalmak, ipari oltalmak rendelkezésre állása pozitívan hat a stratégia elbírálásakor. Kereslet: A megnevezett termék/szolgáltatás csoportokkal kapcsolatos jelenlegi fogyasztói igények bemutatása és a fogyasztói igények jövőben várható változásának részletezése. A fogyasztói igények alapján definiálni kell a megcélzott piacokat földrajzi és fogyasztói rétegek szerint. A megcélzott piac méretét becsléssel számszerűsíteni kell a fogyasztók potenciális száma és a termék/szolgáltatás értékesíthető mennyisége szerint. Kínálat: A megcélzott piacok piaci struktúrájának, piaci koncentrációjának bemutatása. A piacokon működő főbb szereplőket árbevétel csoportokba kell rendezni és a klasztert el kell helyezni a kialakított csoportokon belül. A piacon relevánsnak számító versenytársakat a következő adatok megadásával kell felsorolni: Versenytárs neve Földrajzi aktivitás Árbevétel (millió Ft) Mérleg szerinti eredmény (millió Ft) Versenyelőny/értékajánlat: A klaszter által kifejlesztendő termékek/szolgáltatások piacon létező termékekkel/szolgáltatásokkal szemben fennálló versenyelőnyének bemutatása. Indokolni kell, hogy a klaszter fejlesztései milyen tényezőknek köszönhetően fognak a megcélzott piacokon árbevételt generálni. A versenyelőny/értékajánlat tényezőit strukturált módon a következő táblázat szerint szükséges összegyűjteni minden definiált termék/szolgáltatás csoportra: Versenyelőny/értékajánlat tényezője Tényező magyarázata Terjedelem: 5-6 oldal 10

11 3.1.3 Projekt tervek Elvárt tartalom: A klaszternek a stratégiájában minden fókusz területre rövid fejlesztési tervet kell megfogalmaznia. A Projektcélok meghatározását a következő táblázatban kell összegezni: Termék/szolgáltatás csoport Projekt cél Projekt cím A táblázatban megadott projekt címek részleteit ebben a tartalmi fejezetben részletesen is szükséges bemutatni minden projektre vonatkozóan a következő pontokban felsoroltak alapján: - K+F tevékenységek - Beruházások - Humán erőforrás - Projekt finanszírozás - Projekt időzítése A klaszternek minden projektet a bemutatott struktúra alapján kell leírni. Amennyiben a projektek leírása üzleti titkot tartalmazna, úgy az üzleti titoknak számító részek megfelelő körülírása is elegendő, de kizárólag a projektek szöveges bemutatását tartalmazó részben. A finanszírozás, időzítés és teljesítménymutatók tekintetében a leírtaknak megfelelően kell eljárni. A klaszternek fókusz területenként legalább egy, de összesen legalább három projektet kell bemutatnia. A megadott adatok a pályázatban előzetesen becsült adatokként kerülnek figyelembe vételre, így a későbbi konkrét projekt pályázatoknál a megadott adatoktól el lehet térni. Terjedelem: projektenként 2 oldal Fókusz terület kockázatainak elemzése Elvárt tartalom: A klaszternek be kell mutatni, hogy milyen tényezők befolyásolják a fókusz terület jövőjét és ezek milyen kockázatokat rejtenek. Ennek kapcsán a következő szempontok szerint szükséges a kockázatokat bemutatni: Növekedési mozgatórugók: A klaszternek meg kell határoznia azokat a főbb mozgatórugókat, amik a fókusz terület teljesítményét mozgatják. A mozgatórugók olyan tényezők, amelyek alapvetően befolyásolják a fókusz terület sikerességét. A klasztereknek legalább 2 mozgatórugót kell definiálni. Mozgatórugók várható változása: A klaszternek minden azonosított mozgatórugóra legalább 5 évre előre meg kell határozni a mozgatórugó várható változását. A mozgatórugó változását számszerűsíteni kell, vagy részletesen indokolni kell, hogy miért nem számszerűsíthető az adott mozgatórugó. Kockázatok: A fókusz terület sikerességére vonatkozó főbb kockázati tényezők megnevezése. A kockázati tényezők valószínűségének szöveges értékelése, a kockázati tényező csökkentésére, elhárítására tervezett lépések bemutatása. Legalább két kockázati tényező megnevezése szükséges. Terjedelem: 1-2 oldal 11

12 Az AIK klaszter stratégia útmutatója Fogalomtár NUTS 2: Az EU által bevezetett földrajzi alapú kódolási rendszer második szintje, ami régiók azonosítására szolgál. Forrás: Iparág: A TEÁOR 08 vagy annak EU-s megfelelője a NACE Rev. 2 által bevezetett tevékenységi jegyzék első szintje, amit az ABC szerinti nagy betűkkel jelölnek. Példa: Egy kőolaj-feldolgozással foglalkozó cég iparága a C betűvel jelzett Feldolgozóipar. Forrás: vagy Szegmens: A TEÁOR 08 vagy annak EU-s megfelelője a NACE Rev. 2 által bevezetett tevékenységi jegyzék második szintje, amit egy arab számmal jelölnek. Példa: Egy kőolajfeldolgozással foglalkozó cég a Feldolgozóipar 19 -es számmal jelölt, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás nevű szegmensében tevékenykedik. Forrás: Lásd az Iparágnál. Fókusz terület: Adott szegmensen belül olyan speciális terület, amire a klaszter fő tevékenysége összpontosul. A fókusz terület megnevezésénél ugyancsak használható a TEÁOR 08 vagy a NACE Rev. 2 struktúra harmadik vagy negyedik szintje, de ezektől a megnevezésektől szabadon el lehet térni. Példa: Egy kőolaj-feldolgozással foglalkozó cég fókusz területe a Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás nevű szegmensen belül lehet a es számmal jelölt Kőolaj-feldolgozás vagy egy ennél pontosabban specifikált terület. Forrás: Lásd az Iparágnál. 12

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

KLASZTERFEJLESZTÉS 2007-13 EREDMÉNYEK

KLASZTERFEJLESZTÉS 2007-13 EREDMÉNYEK KLASZTERFEJLESZTÉS 2007-13 EREDMÉNYEK Klaszterfejlesztési modell 2007-13 Fejlődési szint Induló együttműködés Fejlődő klaszter Akkreditált Klaszter Leírás Hálózati együttműködés kezdete Kooperáció támogató

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről 2012. május 31. Katonai Zsolt ügyvezető igazgató 1 A tartós siker Egy szervezet tartós sikerességét a megrendelők és más

Részletesebben

Projekt adatlap. a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló. Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása

Projekt adatlap. a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló. Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása Projekt adatlap a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása tárgyú pályázathoz Kazincbarcikai kistérség 4. prioritás A költségvetés

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2014. január 22. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Keller Péter Klaszterfejlesztési Irodavezető MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.04.15. - Szeged Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az első megalakuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A hazai klaszterfejlesztés 2007-2013-as eredményei, tapasztalatai Juhász Miklós MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

A hazai klaszterfejlesztés 2007-2013-as eredményei, tapasztalatai Juhász Miklós MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A hazai klaszterfejlesztés 2007-2013-as eredményei, tapasztalatai Juhász Miklós MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Szeged, 2013. december 12. Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték.

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték. X. Energia Mőhely Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték Az innovatív vállalkozások finanszírozása Gulyás Olivér 1 Bevezetés - Magyar Bankszövetség - Finanszírozási kérdések általában

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1

PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1 Kovács Ibolya Krisztina Ügyvezető igazgató PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA 2012. SZEPTEMBER 27. 1 Új Széchenyi Terv Innovációs pályázati lehetőségei Előadás vázlata I. Feltételek II. ÚSzT - Tudomány Innováció Program

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül:

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: A pályázatok benyújtásának folyamata: 1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: www.energiatudatossag.mvmp.hu A

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP KIS- KÖZÉPVÁLLALATOK,NON-PROFIT SZERVEZETEK ÉS 250 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság-

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE CÉGINFORMÁCIÓ D1. Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

A hazai klaszterfejlesztés 2007-13-as eredményei, tapasztalatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

A hazai klaszterfejlesztés 2007-13-as eredményei, tapasztalatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A hazai klaszterfejlesztés 2007-13-as eredményei, tapasztalatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2013. november 6. A tartalomból 1. Klaszter történelem; 2. Elvégzett

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben