Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata"

Átírás

1 Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata Gyöngyös Készítette: dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató Farkas István közgyűjteményi igazgatóhelyettes Berkóné Krigovszki Nóra igazgatói asszisztens

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető A könyvtár és részlegeinek címe, nyitva tartása: A központi könyvtár Címe, elérhetőségei: Nyitva tartása: A központi könyvtár részlegei Fiókkönyvtár Címe, elérhetőségei: Nyitva tartása: Kiállítóhely és Éremtár Címe, elérhetőségei: Nyitva tartása: Könyvtárhasználat Törvényi háttér Szolgáltatások Beiratkozás A könyvtár szolgáltatásai A könyvtári dokumentumok kölcsönzése A kölcsönzés szabályai Késedelmes visszaszolgáltatás Könyvtárközi kölcsönzés Helyben használat Előjegyzés Másolatszolgáltatás Irodalomkutatás Technikai eszközök használata Számítógépes szolgáltatás A könyvtár és állományának védelme Az állomány védelme Az épület (könyvtár) védelme Egyéb szabályok Ruhatár használata Társadalmi együttélés szabályai Tagságból történő kizárás Jogorvoslat Záradék FELNŐTT OLVASZÓSZOLGÁLATI INTERNETHASZNÁLAT GYERMEKKÖNYVTÁRI INTERNETHASZNÁLAT FIÓKKÖNYVTÁRI INTERNETHASZNÁLAT

3 1. BEVEZETŐ A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, A Szervezeti és működési szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon. 2. A KÖNYVTÁR ÉS RÉSZLEGEINEK CÍME, NYITVA TARTÁSA: 2.1. A központi könyvtár Címe, elérhetőségei: Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyöngyös, Fő tér 10. Tel./fax: 37/ Honlap: Nyitva tartása: H K Sze: Cs.: szünnap P: Szo: V.: zárva, ill. igény szerint A központi könyvtár részlegei Felnőtt olvasószolgálat Helyismereti részleg Zenei részleg Gyermekkönyvtár 3

4 2.2. Fiókkönyvtár Címe, elérhetőségei: GYÖNGYÖK Fiókkönyvtár 3200 Gyöngyös, Platán u. 2/2. Tel.:37/ Nyitva tartása: Sze - P.: Kiállítóhely és Éremtár Címe, elérhetőségei: Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár Kiállítóhely és Éremtár Gyöngyös, Fő tér 10. Tel./fax: 37/ Honlap: Nyitva tartása: H K Sze: Cs.: szünnap P: Szo: V.: zárva, ill. igény szerint Előre bejelentett csoportokat nyitva tartási időn túl is fogadunk. 4

5 3. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 3.1. Törvényi háttér A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az évi CXL., a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény határozza meg Szolgáltatások A könyvtárba látogatót ingyenesen, beiratkozás nélkül illetik meg a következő: alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, a könyvtár elektronikus katalógusainak használata, felolvasó gép használata vakok, gyengén látók és olvasási nehézségekkel küzdő olvasók számára információ a könyvtár szolgáltatásairól, információ a könyvtári rendszerről, közhasznú információszolgáltatás könyvtári rendezvényeken való részvétel (ha nem belépődíjas). CD-ROM gyűjtemény, adatbázisok helyben használata, zenehallgatás, Az alábbi szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, irodalomkutatás Az alábbi szolgáltatások térítési díj ellenében vehetők igénybe: internet használat, számítógépes nyomtatás, és másolatszolgáltatás könyvtárközi kölcsönzés (posta,- és másolási költség) irodalomkutatás A 16 éven aluli látogatók elsősorban a gyermekkönyvtár szolgáltatásait vehetik igénybe. 5

6 3.2. Beiratkozás A beiratkozás részlegenként történik. Az éves beiratkozási díj befizetésével a beiratkozás napjától egy éven keresztül a könyvtár minden részlegének szolgáltatásait igénybe veheti az olvasó. Beiratkozni személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy ennek hiányában érvényes diákigazolvány bemutatásával lehet. Beiratkozáskor az olvasó aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A tanulók csak jótálló megnevezésével vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A tanulóért szülője, gondviselője (eltartója) vállal felelősséget, illetve téríti meg az olvasó által okozott esetleges kárt. A beiratkozásnál kért és rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények (1992. LXIII. tv.) előírásait betartva kezeli. A kötelező adatokban (az olvasó neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma) történt változást mind a kezesnek, mind az érintett olvasónak kötelessége a következő kölcsönzés alkalmával bejelenteni. A beiratkozással az olvasó kóddal ellátott olvasójegyet kap, melyet minden alkalommal magával kell hoznia. Ez a könyvtár és az ő bizonylata. Az olvasójegy másra nem ruházható át. Az elveszett, vagy megrongált kódos olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. A könyvtári tagság egy évre szól, a beiratkozási (átírási) naptól számolva. Megújítása évenként szükséges. A személyi adatok igazolásának hiánya, a személyi higiénia kifogásolhatósága, ittas állapot, és renitens magatartás a beiratkozás és a könyvtárhasználat megtagadását vonhatja maga után. A beiratkozás díjtételeit a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. sz. Szolgáltatási díjak című melléklete tartalmazza. 4. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 4.1. A könyvtári dokumentumok kölcsönzése - Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. - A könyvek és hangzó dokumentumok a szabadpolcról közvetlenül kiválaszthatók kölcsönzésre, vagy helyben olvasásra. - A könyvtár kölcsönző és olvasói tereiben az őrjegy használata kötelező. - A raktárban, vagy más olvasónál kölcsönzés alatt lévő dokumentumok a "Kérőlap" nevű dokumentum kitöltésével igényelhetőek. 6

7 A kölcsönzés szabályai A kölcsönzés időtartama és a kikölcsönzött dokumentumok száma dokumentumtípusonként és részlegenként különböző: - Felnőtt olvasószolgálat: - Zenei részleg: - Gyermekkönyvtár: 6 db könyv/4 hét 3db hangos könyv / 4 hét 5 db hangzó dokumentum (hanglemez, CD, hangkazetta)/1 hét 5 db kotta/4 hét 6 db könyv/4 hét 6 db diafilm/ 4 hét A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható a határidő lejárta előtt (személyesen, interneten a honlapon keresztül vagy telefonon), amennyiben a dokumentumra előjegyzés vagy kereslet nincs. A kölcsönzési határidő lejártakor a dokumentumokat vissza kell szolgáltatni a könyvtárnak Késedelmes visszaszolgáltatás Ha az olvasó a kölcsönzési határidő lejártakor nem hozza vissza a könyvtárnak a kikölcsönzött dokumentumot, és nem is hosszabbítja meg a kölcsönzési időt, akkor e szabályzat mindenkori mellékletében található késedelmi díjat köteles a könyvtár számára befizetni. A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére az első felszólítóval figyelmezteti. Ha ennek ellenére nem szolgáltatja vissza a dokumentumokat, akkor újabb két esetben küldhet felszólító levelet. (második, harmadik felszólító). Negyedik alkalommal tértivevényes levél formájában figyelmeztetjük az olvasót, feltüntetve azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt követel a könyvtár. Ez magában foglalja a késedelmi díjat és a kikölcsönzött dokumentumok ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján a közgyűjteményi igazgatóhelyettes (akadályoztatása esetén a részlegvezetők) döntése szerint történik. A könyv (dokumentum) gyűjteményi értéke az az összeg, amennyiért a könyvet pótolni lehet. Ritka és értékes könyvek elvesztése esetén a könyv antikvár ára térítendő. Ez esetenként a beszerzési árnak a többszöröse is lehet (pl. fénymásoltatási, köttetési ár). 7

8 A tértivevényes levél figyelmezteti az olvasót arra is, hogy kötelessége nem teljesítése miatt a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény (1994.LIII. tv.) rendelkezései szerint jár el Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő olvasónak a 73/2003. (V.28.) Korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az ilyen módon érkezett dokumentum kölcsönzési feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár határozza meg. Az olvasók könyvtárközi kölcsönzési igényeiket csak személyesen adhatják le. A könyvtárközi kölcsönzés felmerülő költségeit a kölcsönkérő olvasó fizeti a mindenkori díjszabás szerint (ld. 1. sz. melléklet) Helyben használat A kézikönyvtárakban az állandó használat céljait szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka dokumentumokat, lexikonokat, albumokat, térképeket, az egy példányban meglévő folyóiratokat, a zenei részleg helyben használható hangzó dokumentumait és kottáit csak a könyvtárban való olvasásra, tanulmányozásra, ill. zenehallgatásra lehet igénybe venni. Kutatómunkához, tanuláshoz egy estére, éjszakára vagy a zárva tartási napokra (csütörtök, vasárnap) egyedi elbírálással -, az egyébként nem kölcsönözhető dokumentumok is kölcsönözhetők. Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a hírlapolvasóban szabadpolcról helyben olvasásra vehetők kézbe, a régebbieket, illetve az összegyűjtött évfolyamokat a könyvtárostól lehet kérni Előjegyzés Ha a kért mű kölcsönzés alatt van, akkor a könyvtár a munkához, tanuláshoz szükséges műveket előjegyzi. A kért művet beérkezés után félreteszi. Olvasói kérésre postán, interneten vagy telefonon értesíti az olvasót Másolatszolgáltatás A másolatszolgáltatás az évi LXXVI. szerzői jogi törvény alapján történik. Teljes könyv, teljes hangzó dokumentum, továbbá a folyóirat, CD-ROM, vagy a napilap egésze nem másolható (35. (2)). Szakdolgozatok, kéziratok nem fénymásoltathatók. Amennyiben a könyv, folyóirat állapota (elsősorban 1945 előtti megjelenés) úgy indokolja, akkor nem fénymásoltatható a dokumentum. Hangfelvételek másolása csak oktatási célra, és térítés nélkül lehetséges. A másolatszolgáltatás (reprográfia) térítési díjai e szabályzat 1. sz. mellékletében találhatók. 8

9 4.6. Irodalomkutatás Írásban benyújtott igény alapján vállaljuk - adott témához - irodalomjegyzék összeállítását a könyvtár katalógusa, bibliográfiák, adatbázisok, internet segítségével a mellékletben meghatározott díjszabás szerint Technikai eszközök használata A könyvtár technikai eszközeit (mikrofilm leolvasó, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges eszközök, a multimédia alkalmazások használatára, valamint a könyvtár katalógusainak lekérdezésére rendelt számítógép) az olvasó csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett használhatja Számítógépes szolgáltatás A számítógépes szolgáltatásokra, illetve az olvasói terminálok használatára vonatkozó elvárások - részlegenként külön - az Internethasználati szabályzatban (2. sz. mellékletben) olvashatók. A CD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok térítési díj nélkül, helyben használhatók, illetve egy részük kölcsönözhető. A számítógépes szolgáltatások díjai e szabályzat 2. sz. mellékletében találhatók. 5. A KÖNYVTÁR ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK VÉDELME 5.1. Az állomány védelme Az olvasóknak a könyvtári dokumentumokat a helyben használat és a kölcsönzés során is gondosan kell kezelniük: óvni kell azokat a rongálástól, a bejegyzéstől, a könyvtári jelzetek és a kódok eltüntetésétől. Ha az olvasó a könyvet elveszti vagy megrongálja, akkor annak a műnek egy másik kifogástalan állapotban lévő példányát kell a könyvtárnak beszolgáltatnia. Ha ez nem lehetséges, akkor a könyv (dokumentum) gyűjteményi értékét (az az összeg, amennyiért a könyvet pótolni lehet) köteles megtéríteni. Ritka és értékes könyvek elvesztése esetén a könyv antikvár ára térítendő. Ez esetenként a beszerzési árnak a többszöröse is lehet (pl. fénymásoltatási ár). 9

10 5.2. Az épület (könyvtár) védelme A könyvtárlátogató köteles a könyvtár berendezési tárgyait, felszerelését kíméletesen, rendeltetési céloknak megfelelően használni. Az okozott károkat köteles megtéríteni. A könyvtár területén biztonsági kamerarendszer működik, erről a látogatók a ruhatárnál elhelyezett tájékoztató tábláról vesznek tudomást. 6. EGYÉB SZABÁLYOK 6.1. Ruhatár használata A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata kötelező és ingyenes. Az olvasószolgálati terekbe kabátot, táskát (kézitáska kivételével) bevinni nem szabad. Az intézmény a ruhákban, táskákban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállal Társadalmi együttélés szabályai A könyvtárban való tartózkodás a társadalmi együttélés szabályai értelmében megkívánja a fokozottan csendes, a többi olvasót nem zavaró magatartást. A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az állományok és a berendezések védelmét, az étkezés, a rádióhasználat, mobiltelefon-használat mellőzését. A könyvtár egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak épületen kívül, megfelelő távolságban lehet Tagságból történő kizárás A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, kárt okoz, illetve a könyvtár használati szabályzatát megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja. 10

11 6.4. Jogorvoslat Az olvasók és könyvtárlátogatók amennyiben az intézmény dolgozóinak az intézkedéseit sérelmezik panaszaikkal, észrevételeikkel a részlegvezetőhöz fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldása nem jár eredménnyel, úgy jogorvoslatért forduljanak a közgyűjteményi igazgatóhelyetteshez, majd az intézmény igazgatójához. 7. ZÁRADÉK Jelen könyvtárhasználati szabályzatot Gyöngyös Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete VI./9. pontja alapján az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben 12/2014.(XII.08.) számú határozatával hagyta jóvá. A szabályzat a hatályba lépésétől határozatlan ideig érvényes. Gyöngyös, dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 11

12 Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának MELLÉKLET GYŰJTEMÉNYE [Hatályos: Könyvtárhasználati Szabályzat hatályba lépésétől] Készítette: Farkas István közgyűjteményi igazgatóhelyettes Berkóné Krigovszki Nóra igazgatói asszisztens Jóváhagyta: dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 12

13 1. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SZABÁLYZATA [Hatályos: Könyvtárhasználati Szabályzat hatályba lépésétől] Készítette: Farkas István közgyűjteményi igazgatóhelyettes Berkóné Krigovszki Nóra igazgatói asszisztens Jóváhagyta: dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 13

14 1. BEIRATKOZÁSI DÍJAK Központi Könyvtárban: Fiókkönyvtárakban: Ft/év 800 Ft/év Kedvezmények: Ingyenes - 16 év alatt, - 70 év felett, - könyvtár, múzeum, kulturális intézmények, levéltárak dolgozói. 50%-os kedvezmény - 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali középiskolai, egyetemi vagy főiskolai képzésben résztvevő diák, - 70 év alatti nyugdíjas. Az elveszett vagy megrongált kóddal ellátott olvasójegy pótlásának összege: 100.-Ft. 2. KÉSEDELMI DÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK - 5 Ft / nap / könyv + a mindenkori postaköltség. - Bírósági eljárásnál: a hatályos jogszabályoknak megfelelően. - Az elveszett, vagy sérülten visszahozott dokumentumoknál a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket kell megtéríteni. 3. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS DÍJAI Eredetiben küldött dokumentum kérése esetén az ODR rendszerben könyvtárközi kölcsönzés díjtalan. A küldő könyvtárba történő visszaküldés postaköltségét az olvasó fizeti a mindenkori postai díjszabás alapján. A másolatban kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg, és a másolati díj az igénylő olvasót terheli. 4. MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES NYOMTATÁS DÍJAI Fekete-fehér: - A/4 méretű oldal: 15 Ft / oldal - A/3 méretű oldal: 30 Ft / oldal Színes kép és szöveg: - A/4 méretű oldal 60 Ft / oldal - A/3 méretű oldal 120 Ft / oldal 14

15 5. SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS DÍJAI Számítógép használat: 15 perc / 60 Ft 30 perc / 120 Ft 60 perc / 240 Ft 120 perc / 480 Ft 5 óra / Ft Szkennelés: 30 Ft / kép 6. IRODALOMKUTATÁS, BIBLIOGRÁFIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA Témánként: 600 Ft 7. KIÁLLÍTÓHELY ÉS ÉREMTÁR SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI belépő jegy 200.-Ft / látogató (tárlatvezetés esetén ) csoportos jegy (20 fő felett a csoport létszámától függetlenül) Ft (előzetes bejelentkezés esetén ) Herman Lipót kiállítás katalógusa: 200,- Ft / db látogatói érem: 400,- Ft / db A könyvtár beiratkozott olvasói térítési díj megfizetése nélkül látogathatják a művészeti gyűjteményeket. 8. HATÁLYBALÉPÉS Jelen szolgáltatási díjak a Könyvtárhasználati szabályzat hatályba lépésétől érvényesek, és 27 % áfát tartalmaznak. Gyöngyös, dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 15

16 2. sz. melléklet VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA [Hatályos: Könyvtárhasználati Szabályzat hatályba lépésétől] Készítette: Farkas István közgyűjteményi igazgatóhelyettes Berkóné Krigovszki Nóra igazgatói asszisztens Jóváhagyta: dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 16

17 1. FELNŐTT OLVASZÓSZOLGÁLATI INTERNETHASZNÁLAT 1. A Vachott Sándor Városi Könyvtárban internethasználati díj ellenében lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 15 percet leszámítva. 10 éven aluliak a gépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 2. Az Internet használati szabályzat elfogadása a számítógép használat megkezdésével történik. 3. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. 4. A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)! 5. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 6. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni. 7. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 8. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 9. A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket hozhatunk velük szemben. Gyöngyös, dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 17

18 2. GYERMEKKÖNYVTÁRI INTERNETHASZNÁLAT 1. A gyermekkönyvtár két olvasói internetes számítógépét csak általános iskolás, érvényes olvasójeggyel és számítógépes ismeretekkel rendelkező olvasóink használhatják, díjtalanul. 10 éven aluliak idősebb hozzátartozó felügyeletével vehetik igénybe a szolgáltatást. 2. A használat ideje naponta 1 alkalommal 30 perc, melyet a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. Amennyiben a szolgáltatásra más nem tart igényt, az Internet-hozzáférés 30 perccel meghosszabbítható. 3. A számítógépet a megadott időn belül csak a bejelentkezett olvasó használhatja. Egy gépnél legfeljebb ketten tartózkodhatnak. 4. Az Internet tanulási, iskolai anyaggyűjtési és kutatási célra történő használata előnyt élvez. 5. Az Internet-szolgáltatás csoportos foglalkozások és rendezvények ideje alatt szünetel. 6. Nyomtatási művelet indításához a könyvtáros segítségét kell kérni. 7. A számítógép nem rendeltetésszerű használata (képernyővédő és a háttér átállítása, ikonok elhelyezése, jó ízlést sértő oldalak nézegetése stb.) a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után. A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket hozhatunk velük szemben. Gyöngyös, dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató 18

19 3. FIÓKKÖNYVTÁRI INTERNETHASZNÁLAT 1. A Vachott Sándor Városi Könyvtár I. sz. fiókkönyvtárában internet használati díj ellenében lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. Az erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 15 percet leszámítva. 10 éven aluliak a gépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 2. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A regisztrációval az olvasó elfogadja a könyvtár Internet használati szabályzatát. 3. A számítógép használat díjai: Számítógép használat: Fekete-fehér nyomtatás és másolás (kép és szöveg) : Színes nyomtatás és másolás (kép és szöveg): Szkennelés: 240 Ft / 60 perc 120 Ft / 30 perc 60 Ft / 15 perc 15 Ft / oldal 60 Ft / oldal 30 Ft / kép (Az árak 27 % áfát tartalmaznak.) 4. A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)! 5. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 6. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni. 7. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 8. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 9. A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket hozhatunk velük szemben. Gyöngyös, dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2. sz. melléklet VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA [Hatályos: Könyvtárhasználati Szabályzat hatályba lépésétől] Készítette: Szekeresné Sennyey Mária helyismereti és zenei részleg

Részletesebben

GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Gyöngyös 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1. A könyvtár és részlegeinek címe, nyitva

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs Könyvtárhasználati Szabályzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs 1. A könyvtárhasználat feltételei, a könyvtár szolgáltatásai A kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Változatai: 1. Egy teljes, egységes szerkezetben megjelenő szabályzat 2. Rövidített változat 3. Hogyan használjam a könyvtárat? Gyakran Ismételt Kérdések KÖNYVTÁRHASZNÁLATI

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. Könyvtárának használati szabályzata

Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. Könyvtárának használati szabályzata Szada, Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának használati szabályzata Szolgáltatások - a könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata ( olvasóterem, helytörténet) - az állományfeltáró

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Bibliotéka Egyesület Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Biblioteka Egyesület könyvtára nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fertőszentmiklós Érvényes: 2016. január 4-től (továbbiakban könyvtár) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a1997. évi CXI. tv.

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

1.számú melléklet. Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok Könyvtárhasználati Szabályzata

1.számú melléklet. Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok Könyvtárhasználati Szabályzata 1.számú melléklet Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok Könyvtárhasználati Szabályzata Ács 2018 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Általános szabályok...4 3. Használati jog...

Részletesebben

A MARCALI BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MARCALI BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MARCALI BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár szakmai működését a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzata

Könyvtárhasználati szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 1. sz. melléklet A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzata Érvényes: 2006. szeptember 11-től Aktualizálva: 2013. január

Részletesebben

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar.

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar. Jelen szabályzatot Hajdúnánás Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyilvános városi könyvtár, amely rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997.

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtár 1. Bevezető Fegyvernek Város könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. törvényben rögzített nyilvános

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Igazgatói utasítás a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár használatának rendjéről

Igazgatói utasítás a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár használatának rendjéről Igazgatói utasítás a Pannon Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár használatának rendjéről Keszthely Hatályba lépés ideje: 2019. február 15. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

HOGYAN HASZNÁLJAM A KÖNYVTÁRAT? Gyakran Ismételt Kérdések

HOGYAN HASZNÁLJAM A KÖNYVTÁRAT? Gyakran Ismételt Kérdések HOGYAN HASZNÁLJAM A KÖNYVTÁRAT? Gyakran Ismételt Kérdések Ki használhatja a könyvtárat? A nyilvános könyvtár, szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és magára

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Balassagyarmat 2013 I. BEVEZETŐ A Madách Imre Városi Könyvtár nyilvános könyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZ ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZ ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT AZ ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2016 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk

Részletesebben

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5 Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/11. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás könyvtárvezető mb. jogi igazgató Név Göröcsné Orsó Ágnes dr. Bíró Barbara

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI Beiratkozás A könyvtárhasználók adatainak kezelése A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST, OROSHÁZA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST, OROSHÁZA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAPEST, OROSHÁZA 1. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Kodolányi János Főiskola Könyvtár és Információs Központ szolgáltatásai a

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, amely a helyi körülményekből és a könyvtári rendszerben elfoglalt helyéből következően, az 1997. évi CXL.

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Könyvtári szolgáltatások 2/A. 1

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Könyvtári szolgáltatások 2/A. 1 Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat Beiratkozás A Nagy Gáspár Városi Könyvtár tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a könyvtárhasználati

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása 1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár ezen határozata mellékleteként

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata

A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (1) A Politikatörténeti Intézet Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános tudományos szakkönyvtár. Fenntartója

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat 2. számú melléklet Könyvtárhasználati szabályzat Budapest. 2013. január 15. Strobl Imréné könyvtáros Tartalomjegyzék I. KÖLCSÖNZÉSI IDŐ II. A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓI KÖRE 2.1 A könyvtár tagjaitól elvárt magatartás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Könyvtár felsőoktatási nyilvános szakkönyvtár, így rendelkezésére áll minden használónak és érdeklődőnek, aki a Könyvtárhasználati szabályzatban előírtaknak megfelel és

Részletesebben

A Lipták Gábor Városi Könyvtár

A Lipták Gábor Városi Könyvtár 3.számú Melléklet A Lipták Gábor Városi Könyvtár KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA az 1997. évi CXL. törvény alapján, különös tekintettel a könyvtárakra vonatkozó 56., 57. és 58. -ra A kulturális javak védelméről

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól SZMSZ 4.sz. függ. Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól Összeállította: igazgató Hatályos: Téglás, 2015. január 1-től Könyvtári tagsági díjak 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóknak

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 2014 Tatabánya 1. Bevezető A József Attila Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2018.09.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11. Könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Könyvtárhasználati Szabályzat A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásaival minden - a használatból nem kizárt- érdeklődőnek rendelkezésére áll. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2018 1.1.9.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR Könyvtárhasználati szabályzat (2008-ban módosított egységes szerkezetben) Összeállította: Felelős vezető: A Szenátus döntése alapján jóváhagyta:

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

RATKÓ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

RATKÓ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR RATKÓ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Nagykálló 2017. A könyvtár elérhetőségei Név: Ratkó József Városi Könyvtár Cím: 4320 Nagykálló, Korányi F. út 1. Telefonszám: 06/42-263-339 Email

Részletesebben

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata 1. függelék Segesd község közösségi színterének használati szabályzata Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út 118/120 A Városi Könyvtár Használati Szabályzata Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári

Részletesebben

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata 2018. szeptember 1-től A könyvtár célja: Gyál város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, és minőségi

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagja, nyilvános kari könyvtár.

AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagja, nyilvános kari könyvtár. AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagja, nyilvános kari könyvtár. Könyvtárhasználók

Részletesebben

YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA

YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA 1 0 A T %ptr Pejtsk é1cx ykö-5 és Iska% Köiiyvtc 1W YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA 0 2014.02.19. Kétette Stké- ILdikó kyvttrve tó zrtat,m I. A könyvtár használata II. A beiratkozás III. A könyvtár szolgáltatásai

Részletesebben

Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzat

Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzat Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzat Verziószám: 4. Iktatószám: SZIE-R/1844-1/2017 Összeállította: Bodnár Erika Véleményezte: Minőségirányítási Tanács

Részletesebben