GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Gyöngyös 2008

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A könyvtár és részlegeinek címe, nyitva tartása: A könyvtárhasználat feltételei Törvényi háttér Beiratkozás A könyvtár szolgáltatásai A könyvtári dokumentumok kölcsönzése A kölcsönzés szabályai Késedelmes visszaszolgáltatás Könyvtárközi kölcsönzés Helyben használat Előjegyzés Másolatszolgáltatás Irodalomkutatás Technikai eszközök használata Számítógépes szolgáltatás A könyvtár és állományának védelme Az állomány védelme Az épület (könyvtár) védelme Egyéb szabályok Ruhatár használata Társadalmi együttélés szabályai Tagságból történő kizárás Jogorvoslat A könyvtárosok könyvtárhasználata Záradék Mellékletek Szolgáltatási díjak Internethasználati szabályzat Internethasználati szabályzat Internethasználati szabályzat... 19

3 Könyvtárhasználati szabályzat 2. oldal 1. Bevezető A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár. Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, A Szervezeti és működési szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon A könyvtár és részlegeinek címe, nyitva tartása: A központi könyvtár címe Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyöngyös, Fő tér 10. Tel./fax: 37/ Honlap: A könyvtár részlegei Felnőtt olvasószolgálat Helyismereti részleg Zenei részleg Gyermekkönyvtár Nyitva tartás Központi könyvtár hétfő, kedd, szerda, péntek szombat

4 Könyvtárhasználati szabályzat 3. oldal Fiókkönyvtár I. sz. Fiókkönyvtár (3200 Gyöngyös, Platán u. 2/2. Tel.:37/ ) szerda, péntek Herman Lipót Hagyaték Huszár Lajos Éremtár Nyitva tartás hétfő, kedd, szerda, péntek: szombat Előre bejelentett csoportokat nyitva tartási időn túl is fogadunk. 2. A könyvtárhasználat feltételei 2.1. Törvényi háttér Az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendelkezések alapján a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtárban a könyvtárhasználat feltételei az alábbiak szerint alakulnak. A könyvtárba látogatót ingyenesen, beiratkozás nélkül illetik meg a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, a könyvtár cédula és elektronikus katalógusainak használata, felolvasó gép használata vakok, gyengénlátók és olvasási nehézségekkel küzdő olvasók számára információ a könyvtár szolgáltatásairól, információ a könyvtári rendszerről, közhasznú információszolgáltatás

5 Könyvtárhasználati szabályzat 4. oldal könyvtári rendezvényeken való részvétel (ha nem belépődíjas). Az alábbi szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, irodalomkutatás, Internet használat, CD-ROM gyűjtemény, adatbázisok helyben használata, zenehallgatás, másolatszolgáltatás könyvtári anyagokról. A 16 éven aluli látogatók elsősorban a gyermekkönyvtár szolgáltatásait vehetik igénybe.

6 Könyvtárhasználati szabályzat 5. oldal 2.2. Beiratkozás A beiratkozás részlegenként történik. Az éves beiratkozási díj befizetésével a beiratkozás napjától egy éven keresztül a könyvtár minden részlegének szolgáltatásait igénybe veheti az olvasó. Beiratkozni személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy ennek hiányában érvényes diákigazolvány bemutatásával lehet. Beiratkozáskor az olvasó aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A tanulók csak jótálló megnevezésével vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A tanulóért szülője, gondviselője (eltartója) vállal felelősséget, illetve téríti meg az olvasó által okozott esetleges kárt. A beiratkozásnál kért és rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvények (1992. LXIII. tv.) előírásait betartva kezeli. A kötelező adatokban (az olvasó neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma) történt változást mind a kezesnek, mind az érintett olvasónak kötelessége a következő kölcsönzés alkalmával bejelenteni. A beiratkozással az olvasó kóddal ellátott olvasójegyet kap, melyet minden alkalommal magával kell hoznia. Ez az ő bizonylata. Az olvasójegy másra nem ruházható át. Az elveszett, vagy megrongált kódos olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. A könyvtári tagság egy évre szól, a beiratkozási (átírási) naptól számolva. Megújítása évenként szükséges. A személyi adatok igazolásának hiánya, a személyi higiénia kifogásolhatósága, ittas állapot, és renitens magatartás a beiratkozás és a könyvtárhasználat megtagadását vonhatja maga után. A beiratkozás díjtételeit a Szolgáltatási díjak szabályzata tartalmazza. 3. A könyvtár szolgáltatásai 3.1. A könyvtári dokumentumok kölcsönzése Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A könyvek és hangzó dokumentumok a szabadpolcról közvetlenül kiválaszthatók kölcsönzésre, vagy helyben olvasásra. A könyvtár kölcsönző és olvasói tereiben az őrjegy használata kötelező. A raktárban, vagy más olvasónál kölcsönzés alatt lévő dokumentumok "Kérőlap"-pal kérhetők.

7 Könyvtárhasználati szabályzat 6. oldal A kölcsönzés szabályai A kölcsönzés időtartama és a kikölcsönzött dokumentumok száma dokumentumtípusonként és részlegenként különböző. Felnőtt olvasószolgálat: 6 db könyv/4 hét 3db hangos könyv / 4 hét Zenei részleg: 5 db hangzó dokumentum (hanglemez, CD, hangkazetta)/1 hét 5 db kotta/4 hét Gyermekkönyvtár: 6 db könyv/4 hét 6 db diafilm/ 4 hét A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható a határidő lejárta előtt (személyesen vagy telefonon), amennyiben a dokumentumra előjegyzés vagy kereslet nincs. A kölcsönzési határidő lejártakor a dokumentumokat vissza kell szolgáltatni a könyvtárnak Késedelmes visszaszolgáltatás Ha az olvasó a kölcsönzési határidő lejártakor nem hozza vissza a könyvtárnak a kikölcsönzött dokumentumot, és nem is hosszabbítja meg a kölcsönzési időt, akkor e szabályzat mindenkori mellékletében található késedelmi díjat köteles a könyvtár számára befizetni. A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére az első felszólítóval figyelmezteti. Ha ennek ellenére nem szolgáltatja vissza a dokumentumokat, akkor újabb két esetben küldhet felszólító lapot. (második, harmadik felszólító). Negyedik alkalommal tértivevényes levél formájában figyelmeztetjük az olvasót, feltüntetve azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt követel a könyvtár. Ez magában foglalja a késedelmi díjat és a kikölcsönzött dokumentumok ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján az igazgató (akadályoztatása esetén a részlegvezetők) döntése

8 Könyvtárhasználati szabályzat 7. oldal szerint történik. A könyv (dokumentum) gyűjteményi értéke az az összeg, amennyiért a könyvet pótolni lehet. Ritka és értékes könyvek elvesztése esetén a könyv antikvár ára térítendő. Ez esetenként a beszerzési árnak a többszöröse is lehet (pl. fénymásoltatási, köttetési ár). A tértivevényes levél figyelmezteti az olvasót arra is, hogy kötelessége nem teljesítése miatt a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény (1994.LIII. tv.) rendelkezései szerint jár el Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő olvasónak a 73/2003. (V.28.) Korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az ilyen módon érkezett dokumentum kölcsönzési feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár határozza meg. Az olvasók könyvtárközi kölcsönzési igényeiket csak személyesen adhatják le. A könyvtárközi kölcsönzés felmerülő költségeit a kölcsönkérő olvasó fizeti a mindenkori díjszabás szerint (ld. melléklet) Helyben használat A kézikönyvtárakban az állandó használat céljait szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka dokumentumokat, lexikonokat, albumokat, térképeket, az egy példányban meglévő folyóiratokat, a zenei részleg helyben használható hangzó dokumentumait és kottáit csak a könyvtárban való olvasásra, tanulmányozásra, ill. zenehallgatásra lehet igénybe venni. Kutatómunkához, tanuláshoz egy estére, éjszakára vagy a zárva tartási napokra (csütörtök, vasárnap) egyedi elbírálással -, az egyébként nem kölcsönözhető dokumentumok is kölcsönözhetők a helyismereti gyűjtemény anyagának kivételével. Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a hírlapolvasóban szabadpolcról helyben olvasásra vehetők kézbe, a régebbieket, illetve az összegyűjtött évfolyamokat a könyvtárostól lehet kérni Előjegyzés Ha a kért mű kölcsönzés alatt van, akkor a könyvtár a munkához, tanuláshoz szükséges műveket előjegyzi. A kért művet beérkezés után félreteszi. Olvasói kérésre postán vagy telefonon értesíti az olvasót.

9 Könyvtárhasználati szabályzat 8. oldal 3.5. Másolatszolgáltatás A másolatszolgáltatás az évi LXXVI. szerzői jogi törvény alapján történik. Teljes könyv, teljes hangzó dokumentum, továbbá a folyóirat, CD-ROM, vagy a napilap egésze nem másolható (35. (2) bek.). Szakdolgozatok, kéziratok nem fénymásoltathatók. Amennyiben a könyv, folyóirat állapota (elsősorban 1945 előtti megjelenés) úgy kívánja, akkor nem fénymásoltatható a dokumentum. Hangfelvételek másolása csak magáncélra, oktatási célra, kazettára és térítés nélkül lehetséges. A másolatszolgáltatás (reprográfia) térítési díjai e szabályzat mellékletében találhatók Irodalomkutatás Írásban benyújtott igény alapján vállaljuk - adott témához - irodalomjegyzék összeállítását a könyvtár katalógusa, bibliográfiák, adatbázisok, internet segítségével a mellékletben meghatározott díjszabás szerint Technikai eszközök használata A könyvtár technikai eszközeit (mikrofilm leolvasó, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges eszközök, a multimédia alkalmazások használatára, valamint a könyvtár katalógusainak lekérdezésére rendelt számítógép) az olvasó csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett használhatja Számítógépes szolgáltatás A számítógépes szolgáltatásokra, illetve az olvasói terminálok használatára vonatkozó elvárások - részlegenként külön - az Internethasználati szabályzatban olvashatók. A CD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok térítési díj nélkül, helyben használhatók. A számítógépes szolgáltatások díjai e szabályzat mellékletében találhatók.

10 Könyvtárhasználati szabályzat 9. oldal 4. A könyvtár és állományának védelme 4.1. Az állomány védelme Az olvasóknak a könyvtári dokumentumokat a helyben használat és a kölcsönzés során is gondosan kell kezelniük: óvni kell azokat a rongálástól, a bejegyzéstől, a könyvtári jelzetek és a kódok eltüntetésétől. Ha az olvasó a könyvet elveszti vagy megrongálja, akkor annak a műnek egy másik kifogástalan állapotban lévő példányát kell a könyvtárnak beszolgáltatnia. Ha ez nem lehetséges, akkor a könyv(dokumentum) gyűjteményi értékét (az az összeg, amennyiért a könyvet pótolni lehet) köteles megtéríteni. Ritka és értékes könyvek elvesztése esetén a könyv antikvár ára térítendő. Ez esetenként a beszerzési árnak a többszöröse is lehet (pl. fénymásoltatási ár) Az épület (könyvtár) védelme A könyvtárlátogató köteles a könyvtár berendezési tárgyait, felszerelését kíméletesen, rendeltetési céloknak megfelelően használni. Az okozott károkat köteles megtéríteni. 5. Egyéb szabályok 5.1. Ruhatár használata A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata kötelező és ingyenes. Az olvasószolgálati terekbe kabátot, táskát (kézitáska kivételével) bevinni nem szabad. Az intézmény a ruhákban, táskákban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

11 Könyvtárhasználati szabályzat 10. oldal 5.2. Társadalmi együttélés szabályai A könyvtárban való tartózkodás a társadalmi együttélés szabályai értelmében megkívánja a fokozottan csendes, a többi olvasót nem zavaró magatartást A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az állományok és a berendezések védelmét, az étkezés, a rádióhasználat, mobiltelefonhasználat mellőzését. A könyvtár egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak épületen kívül lehet Tagságból történő kizárás A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, kárt okoz, illetve a könyvtár használati szabályzatát megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja Jogorvoslat Az olvasók és könyvtárlátogatók amennyiben az intézmény dolgozóinak az intézkedéseit sérelmezik panaszaikkal, észrevételeikkel a részlegvezetőhöz fordulhatnak. Amennyiben problémájuk megoldása nem jár eredménnyel, úgy jogorvoslatért forduljanak az intézmény igazgatójához 6. A könyvtárosok könyvtárhasználata A könyvtárhasználati szabályok a könyvtárosokra is érvényesek.

12 Könyvtárhasználati szabályzat 11. oldal 7. Záradék Jelen könyvtárhasználati szabályzatot Gyöngyös Város Képviselő-testületének Kulturális, Idegenforgalmi és Sportbizottsága átruházott hatáskörben hagyta jóvá. A szabályzat június 9-étől határozatlan ideig érvényes. Gyöngyös, június 9. Patkós Magdolna igazgató

13 Mellékletek

14 Szolgáltatási díjak 13. oldal G y ö n g y ö s i K u l t u r á l i s é s K ö z g y ű j t e m é n y i K ö z p o n t V A C H O T T S Á N D O R V Á R O S I K Ö N Y V T Á R GYÖNGYÖS Szolgáltatási díjak 1. BEIRATKOZÁSI DÍJAK Központi Könyvtárban: 1200,-Ft/év Fiókkönyvtárakban: 600,-Ft/év Kedvezmények Ingyenes - 16 év alatt, - 70 év felett, - könyvtár, múzeum, kulturális intézmények, levéltárak dolgozói, illetve a Károly Róbert Főiskola hallgatói számára ( a mellékelt Könyvtárhasználati szerződés alapján). 50%-os kedvezmény - 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali középiskolai, egyetemi vagy főiskolai képzésben résztvevő diák, - 70 év alatti nyugdíjas. Az elveszett vagy megrongált kóddal ellátott olvasójegy pótlásának összege: 100.-Ft 2. KÉSEDELMI DÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK I. felszólításnál: 300,- Ft II. felszólításnál: 500,- Ft III. felszólításnál: 700,- Ft IV. felszólításnál: 1000,- Ft Bírósági eljárásnál: a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az elveszett, vagy sérülten visszahozott dokumentumoknál a könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket kell megtéríteni.

15 Szolgáltatási díjak 14. oldal 3. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS DÍJAI Eredetiben küldött dokumentum kérése esetén a könyvtárközi kölcsönzés díjtalan. A küldő könyvtárba történő visszaküldés postaköltségét az olvasó fizeti a mindenkori postai díjszabás alapján. A másolatban kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg, és a másolati díj az igénylő olvasót terheli. 4. MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS DÍJAI Fénymásolat (fekete-fehér): A/4 méretű oldal: 15,-Ft/oldal A/3 méretű oldal: 25,-Ft/oldal 5. SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS DÍJAI Számítógép használat: 30 perc x 240.-Ft Fekete kép nyomtatás: 60.- Ft/ oldal Fekete szöveg nyomtatás: 25.- Ft./ oldal Színes kép nyomtatás: Ft/ oldal Színes szöveg nyomtatás: 60.- Ft/ oldal Mágneslemez: Ft/ darab Szkennelés: Ft/ kép 6. IRODALOMKUTATÁS, BIBLIOGRÁFIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA témánként: 600,-Ft

16 Szolgáltatási díjak 15. oldal 7. HERMAN LIPÓT HAGYATÉK HUSZÁR LAJOS ÉREMTÁR - BELÉPŐJEGY 200.-Ft / látogató csoportos jegy (20 fő felett a csoport létszámától függetlenül) Ft A könyvtár beiratkozott olvasói térítési díj megfizetése nélkül látogathatják a művészeti gyűjteményeket. 8. HATÁLYBALÉPÉS Jelen szolgáltatási díjak június 9-étől érvényesek, és 20 % áfát tartalmaznak. Gyöngyös, június 9. Patkós Magdolna igazgató

17 Internethasználati szabályzat 16. oldal Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár Internethasználati szabályzat 1. A Vachott Sándor Városi Könyvtárban internethasználati díj ellenében lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 15 percet leszámítva. 10 éven aluliak a gépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 2. Az Internet használati szabályzat elfogadása kötelező. 3. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A géphasználat regisztrációra kerül. 4. A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: - Számítógép használat 240,- Ft/ 30 perc - Szövegszerkesztés, táblázatkezelés - Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón - Elektronikus levelezés - Letöltés - Nyomtatás (külön kérés alapján) - Szkennelés (külön kérés alapján) Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben kép: 60,- Ft/oldal szöveg: 25,- Ft/oldal Színes nyomtatás A/4-es méretben: kép: 180,- Ft/oldal szöveg: 60,- Ft/oldal Szkennelés 120,- Ft/kép Mágneslemez 120,- Ft/db (Az árak 20 % áfát tartalmaznak.) 5. A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)! 6. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.

18 Internethasználati szabályzat 17. oldal 7. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni. 8. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 9. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 10. Elektronikus levelezésre ( ) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni (pl A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket hozhatunk velük szemben. Gyöngyös, június 9. Patkós Magdolna igazgató

19 Internethasználati szabályzat I. sz. Fiókkönyvtár 18. oldal Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára Internethasználati szabályzat 1. A gyermekkönyvtár két olvasói internetes számítógépét csak általános iskolás, érvényes olvasójeggyel és számítógépes ismeretekkel rendelkező olvasóink használhatják, díjtalanul. 10 éven aluliak idősebb hozzátartozó felügyeletével vehetik igénybe a szolgáltatást. 2. A használat ideje naponta 1 alkalommal 30 perc, melyet a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. Amennyiben a szolgáltatásra más nem tart igényt, az Internet-hozzáférés 30 perccel meghosszabbítható. 3. A számítógépet a megadott időn belül csak a bejelentkezett olvasó használhatja. Egy gépnél legfeljebb ketten tartózkodhatnak. 4. Az Internet a tanulási, az iskolai anyaggyűjtési és a kutatási célra történő használata előnyt élvez. 5. Az Internet-szolgáltatás csoportos foglalkozások és rendezvények ideje alatt szünetel. 6. Nyomtatási művelet indításához a könyvtáros segítségét kell kérni. A nyomtatás díja: Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben kép: 60,- Ft/oldal szöveg: 25,- Ft/oldal Színes nyomtatás A/4-es méretben kép: 180,- Ft/oldal szöveg: 60,- Ft/oldal (Áraink 20 % áfát tartalmaznak.) 7. A számítógép nem rendeltetésszerű használata (képernyővédő és a háttér átállítása, ikonok elhelyezése, jó ízlést sértő oldalak nézegetése stb.) a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után. Gyöngyös, június 9. Patkós Magdolna igazgató

20 Internethasználati szabályzat I. sz. Fiókkönyvtár 19. oldal Gyöngyösi kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár I. sz. Fiókkönyvtára Internethasználati szabályzat 1. A fiókkönyvtár az olvasói Internetezés lehetőségét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium E-Magyarország Pont pályázatán keresztül valósította meg. 2. A könyvtárban elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépeket számítógépes ismeretekkel rendelkező olvasóink vehetik igénybe. 10 éven aluliak csak felnőtt felügyelettel használhatják. 3. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A regisztrációs lap kitöltésével az olvasó elfogadja a könyvtár Internet használati szabályzatát. 4. Egy használó naponta maximum 1 óra időtartamra igényelhet számítógépet. Amennyiben a szolgáltatásra mások nem tartanak igényt, az internethozzáférés időtartama meghosszabbítható. 5. A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: - Szövegszerkesztés, táblázatkezelés - Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón - Elektronikus levelezés - Letöltés - Nyomtatás (külön kérés alapján) - Szkennelés (külön kérés alapján) Számítógép használat: 240,-Ft/60 perc 120,-Ft/30 perc 60,.Ft/15 perc Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben kép: 60,- Ft/oldal szöveg: 25,- Ft/oldal fénymásolás 15,-Ft/oldal Színes nyomtatás A/4-es méretben: kép: 180,- Ft/oldal szöveg: 60,- Ft/oldal Szkennelés 120,- Ft/kép Mágneslemez 120,- Ft/db (Az árak 20 % áfát tartalmaznak.) 6. A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)!

21 Internethasználati szabályzat I. sz. Fiókkönyvtár 20. oldal 7. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 8. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni. 9. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 10. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 11. Elektronikus levelezésre ( ) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, valamelyik ingyenes levelező oldalt használni (pl A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket hozhatunk velük szemben. Gyöngyös, június 9. Patkós Magdolna igazgató

Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata Gyöngyös 2014. Készítette: dr. Birnbaumné Pintér Mária igazgató Farkas István közgyűjteményi igazgatóhelyettes Berkóné Krigovszki Nóra igazgatói

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs Könyvtárhasználati Szabályzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs 1. A könyvtárhasználat feltételei, a könyvtár szolgáltatásai A kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény: az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fertőszentmiklós Érvényes: 2016. január 4-től (továbbiakban könyvtár) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a1997. évi CXI. tv.

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2091 Etyek, Alcsúti út 1. (22) 353-618 e-mail: konyvtar@etyek.hu Könyvtárhasználati Szabályzat I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar.

Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 Postacím: 4080 Hajdúnánás, Pf. 114 Telefon: 52/381-941 Fax: 52/381-941 e-mail: konyvtar@nanaskonyvtar. Jelen szabályzatot Hajdúnánás Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. a) pont felhatalmazása alapján e törvény

Részletesebben

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus).

- nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság), - állományfeltáró eszközök használata (számítógépes katalógus). Könyvtárhasználati szabályzat 2011 Az Anóka Eszter Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtár 1. Bevezető Fegyvernek Város könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. törvényben rögzített nyilvános

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyilvános városi könyvtár, amely rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997.

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, amely a helyi körülményekből és a könyvtári rendszerben elfoglalt helyéből következően, az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5 Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/11. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás könyvtárvezető mb. jogi igazgató Név Göröcsné Orsó Ágnes dr. Bíró Barbara

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI Beiratkozás A könyvtárhasználók adatainak kezelése A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati

Részletesebben

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól SZMSZ 4.sz. függ. Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól Összeállította: igazgató Hatályos: Téglás, 2015. január 1-től Könyvtári tagsági díjak 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóknak

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Devecser, 2015 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Általános szabályok A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a lakosság könyvtári

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat Beiratkozás A Nagy Gáspár Városi Könyvtár tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a könyvtárhasználati

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SZERENCSI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGE 2. oldal 2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 2. oldal 2.1. Beiratkozás 2. oldal 2.2.

Részletesebben

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013 1 A GVKIK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Szabályzat az 1997.évi CXL. tv. a kulturális javakról és a muzeális

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Városi Könyvtár NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 24. Tel./fax: (36) 42/281-698. http//www.vknyirbator.hu E-mail: siposf@nyf.hu A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2 A könyvtár elérhetőségei: Városi

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása 1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár ezen határozata mellékleteként

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata

A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata A Politikatörténeti Intézet Könyvtárának használati szabályzata I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (1) A Politikatörténeti Intézet Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános tudományos szakkönyvtár. Fenntartója

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR Könyvtárhasználati szabályzat (2008-ban módosított egységes szerkezetben) Összeállította: Felelős vezető: A Szenátus döntése alapján jóváhagyta:

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Könyvtár felsőoktatási nyilvános szakkönyvtár, így rendelkezésére áll minden használónak és érdeklődőnek, aki a Könyvtárhasználati szabályzatban előírtaknak megfelel és

Részletesebben

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG

Kedves Olvasó! A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE: 2015. JANUÁR 15-TÓL VISSZAVONÁSIG 1. sz. melléklet Kedves Olvasó! Örömmel látjuk, hogy ön is a Csuka Zoltán Könyvtár olvasója, látogatója szeretne lenni. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati szabályzatot, amely tulajdonképpen

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 2014 Tatabánya 1. Bevezető A József Attila Megyei és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-888 Fax : 42/404-107, www.mzsk.hu e- mail : info@mzsk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Kiadás: Verzió: Hatályos:

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy. I. Általános szabályok A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos

Részletesebben

DOMOSZLÓ KÖZSÉG KÖNYVTÁRA ÉS DOMOSZLÓ KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMOSZLÓ KÖZSÉG KÖNYVTÁRA ÉS DOMOSZLÓ KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 DOMOSZLÓ KÖZSÉG KÖNYVTÁRA ÉS DOMOSZLÓ KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szervezeti és működési Szabályzat jogszabályi alapja és célja: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújváros 0 Könyvtár címe: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Címe: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. sz. Honlap: www.lmvk.hu Email: balmpublib@gmail.com

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata 1. függelék Segesd község közösségi színterének használati szabályzata Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR V PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény:

Részletesebben

A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok

A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok 2015. 294/2014. (XII. 15.) sz. KSZB. határozat melléklete Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR. Könyvtárhasználati szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR Könyvtárhasználati szabályzat 2014. 2 BEVEZETŐ A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár települési ellátást végző nyilvános

Részletesebben

YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA

YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA 1 0 A T %ptr Pejtsk é1cx ykö-5 és Iska% Köiiyvtc 1W YTÁR1-1ASZl)Á LA TI SZA?ÁLYZATA 0 2014.02.19. Kétette Stké- ILdikó kyvttrve tó zrtat,m I. A könyvtár használata II. A beiratkozás III. A könyvtár szolgáltatásai

Részletesebben

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata

A Városi Könyvtár Használati Szabályzata Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út 118/120 A Városi Könyvtár Használati Szabályzata Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: július 1-jétől

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: július 1-jétől 58/2013. (VI.18.) OKSTB határozat KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. július 1-jétől A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (a továbbiakban: intézmény) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás Feltételek Időtartam Mennyiség/Egység /kölcsönzési határidő

Könyvtári szolgáltatás Feltételek Időtartam Mennyiség/Egység /kölcsönzési határidő Beiratkozás A könyvtárhasználati szabályzat elfogadása és betartása. A díj alóli mentességet és a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. beiratkozás napjától számított Szimpla csomag dokumentum

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a könyvtárhasználati Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 46/2014.(XII.19.)

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata 2. sz. mellélet A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati szabályzata A könyvtár célja: Gödöllő város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű

Részletesebben

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013.

A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013. A DUNAHARASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013. I. Általános szabályok 1. A könyvtárhasználat részletes feltételeit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2015. Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális

Részletesebben

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár használati szabályzata Érvényessége: 2013. január 1-jétől visszavonásig. Beiratkozás

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár használati szabályzata Érvényessége: 2013. január 1-jétől visszavonásig. Beiratkozás A Csuka Zoltán Városi Könyvtár használati szabályzata Érvényessége: 2013. január 1-jétől visszavonásig A városi könyvtár összes részlegének szolgáltatásait mindenki igénybe veheti. Beiratkozás A könyvtár

Részletesebben

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Általános információk... 3

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TITTEL PÁL KÖNYVTÁR GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Könyvtárhasználati szabályzat az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós Felnőtt és Gyermekkönyvtárának RÖVIDÍTETT Könyvtárhasználati szabályzata 2013. Érvényes 2012. március 1-től Soltiné Radnics Magdolna igazgató 1. Általános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Könyvtára nyilvános városi közművelődési könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Fenntartója: Mágocs

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ használati szabályzatáról

Részletesebben