Diákhitel Központ Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diákhitel Központ Zrt."

Átírás

1 Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i h i t e l r e n d s z e r Magyarországon / t a n é v

2 A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása céljából, valamint a diákhitelrendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Részvénytársaság és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait. (Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből)

3 Tisztelt Olvasó! A hallgatói hitelezés hetedik tanévét zártuk le június végén. Ez az időszak is számos kihívást és sok izgalmas szakmai feladatot hozott, miközben jelentős eredményeket is elértünk. Az indulásunk óta kötött hitelszerződések száma 2008 márciusában átlépte a kétszázötvenezret, ami jól mutatja a diákhitelezés széles társadalmi beágyazottságát. Fennállásunk alatt már több mint 153 milliárd forint összegű Diákhitellel segítettük a felsőoktatásban tanulókat. Az elmúlt hét év alatt a Diákhitel közismert és széles körben elismert hitelformává vált. Ezért a hangsúlyt már nem a megismertetésre és a zavarmentes működésre, hanem a diákok minél magasabb színvonalú kiszolgálására kell helyeznünk. Ügyfeleink minőségi kiszolgálásához a hallgatók életének, elvárásainak és a Diákhitelhez való viszonyulásának minél pontosabb megismerésére van szükség, továbbá arra, hogy működésünket a célcsoportunkhoz hangoljuk, és a Diákhitel fel tétel rendszerének alakításánál minél inkább elébe menjünk a diákok igényeinek. Ennek érdekében idén ismét nagy figyelmet fordítottunk a hallgatói kutatásokra. A felmérések alapján örömmel könyvelhetjük el, hogy ügyfeleink alapvetően elégedettek, és fontosnak tartják a Diákhitel által nyújtott pénzügyi segítséget. Kutatásaink és tevékenységi mutatóink egyre markánsabban jelzik azt is, hogy a hallgatói hitelrendszer működését erőteljesen befolyásolják a körülöttünk zajló gazdasági, kulturális és társadalom-lélektani folyamatok. A működési környezet egyes elemei (pl. a makrogazdasági problémák, a pesszimista közgondolkodás, a felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenése) sokszor hátrányosan hatnak vissza a Diákhitel iránti keresletre is. Éves kiadványunkban arra törekedtünk, hogy Ön megismerhesse az elmúlt tanév legfontosabb történéseit és eredményeit, és ezek alapján képet alkothasson a magyar hallgatói hitelrendszer fejlődéséről. Budapest, augusztus Csillag Tamás vezérigazgató 3

4 I. A diákhitelezés hét éve A működés háttere A 2007/2008. tanév a hetedik volt a hallgatói hitelezés történetében. Büszkék lehetünk arra, hogy a évi indulás óta több mint negyedmillió hallgató egyetemi/ főiskolai életét könnyítette meg a Diákhitel. Mára a diákhitelrendszer partnereinknek (pl. a felsőoktatási intézményeknek, a Diákhitellel kapcsolatos ügyintézést vállaló cégeknek) is köszönhetően jól bejáratottan, magas színvonalon látja el feladatát. A Diákhitel általánosan ismertté és elfogadottá vált. Ennek ellenére hét éve töretlen lendülettel dolgozunk azon, hogy a rendszer minél gördülékenyebben és ügyfélbarát módon működjön. Ezt példázza több, a hitelezési feltételeket javító jogszabály-változtatási kezdeményezésünk, valamint ügyfélszolgálati, ügyviteli, informatikai rendszerünk és szervezeti működésünk időről időre történő továbbfejlesztése is. Az elmúlt évek diákhitelezéssel kapcsolatos fejleményeit és trendjeit, valamint ezek hátterét elemezve egyre nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy a Diákhitel iránti keresletet a szolgáltatói és kommunikációs munkánk színvonalán, valamint e hitelforma objektív jellemzőin túl számos külső (pl. felsőoktatás-piaci, kulturális, társadalom-lélektani, szociológiai, munkaerő-piaci és hitelpiaci) tényező is erőteljesen befolyásolja. Az egyik legfontosabb ezek közül a felsőoktatás iránti kereslet alakulása. A kilencvenes évek elejétől 2005-ig rendkívül dinamikus felsőoktatási expanzió játszódott le Magyarországon. Míg az 1990/1991. tanévben 108 ezer, addig a 2005/2006. tanévben 424 ezer hallgató vett részt felsőfokú oktatásban. A jelentkezők számában megtestesülő továbbtanulási kedv a majd másfél évtizedes növekedési pályán 2004-ben elért csúcs után csökkenni kezdett. Míg 2004-ben a tavaszi jelentkezési időszakban mintegy 167 ezer továbbtanulni szándékozót regisztráltak, ez a szám 2008 tavaszára 97 ezerre esett vissza. A felsőoktatásba jelentkezők számának alakulása között* Fő * a tavaszi jelentkezési időszak adatai Forrás: OFIK, 4

5 A jelentkezők számának erőteljes csökkenésével párhuzamosan az új Diákhiteligénylők száma is visszaesett a 2005/2006. tanévet követően. Míg a 2005/2006. tanévben új hiteligénylőt regisztráltunk, addig a 2007/2008. tanévre a számuk főre mérséklődött. (Fontos tudni, hogy a 2004/2005. tanévtől valamennyi tanévben 70% felett volt a frissen felvételizett elsősök aránya az új hiteligénylők között.) Új hitelfelvevők az egyes tanévekben (fő) 2001/ / / / / / / Az Országos Felvételi Információs Központ elemzése felhívja a figyelmet egy igen fontos hatótényezőre, amely szerepet játszott a jelentkezések visszaesésében. Néhány évvel ezelőttig a felsőoktatásba jelentkezők mintegy kétharmada nem a végzős középiskolások közül, hanem az idősebb korosztályból került ki, akik többsége már nem először próbálkozott a felvételivel. E fiatalok nagy része végül is sikeresen bejutott valamelyik felsőoktatási intézménybe, és az elmúlt évek egyre magasabb felvételi arányainak köszönhetően erőteljesen csökkent a továbbtanulni szándékozó idősebbek száma. Az Országos Felvételi Információs Központ felmérése szerint a továbbtanulásra jelentkezők számának visszaesése mögött nem állnak demográfiai tényezők. Az érettségiző korosztályok létszáma nem lett kisebb, és az elmúlt 1-2 évben ráadásul meg is állt a jelentkezői létszám csökkenése ebből a körből. Ugyanakkor a felmérés rámutat arra, hogy a felsőoktatás az utóbbi években egyértelműen vesztett vonzerejéből, mégpedig jellemzően a húsz-harminc éves korosztály körében. (Forrás: 5

6 Megítélésünk szerint csökkenti a továbbtanulási kedvet (de közvetlenül a Diákhitel felvétele iránti nyitottságot is), hogy az ismert kedvezőtlen makrogazdasági viszonyok (pl. a lassú növekedés és a magas infláció) a javuló egyensúlyi helyzet ellenére negatívan befolyásolják a lakosság (így a hallgatók és szüleik) jövővel kapcsolatos gondolkodását és terveit. A fiatalok borúlátóbban tekintenek saját boldogulási esélyeikre is. Nem növeli sem a továbbtanulás, sem a Diákhitel vonzerejét, hogy a 2005-től kezdődött javuló trend ellenére továbbra is az van a közgondolkodásban, hogy a pályakezdő diplomások egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni. A számok ugyanakkor mást mutatnak. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2005 és 2007 között 28%-kal csökkent a pályakezdő diplomás álláskeresők száma ben még 4 600, 2007-ben már csak főt tartottak nyilván ebben a körben. (Forrás: Diákhitel-történelem számokban Az elmúlt hét év mozgásainak érzékeltetéséhez érdemes számba venni a működésre (folyósításra, törlesztésre) vonatkozó legfontosabb mutatószámok alakulását évről évre a 2001-es indulásunk óta. A Diákhitelben részesült hallgatók összesített számának alakulása* Fő / / / / / / /2008 *a diákhitelezés indulásától az adott tanév utolsó napjáig (június 30-ig) Az indulásunk óta Diákhitelben részesült hallgatók összesített száma a 2006/2007. tanév végéhez képest 8%-kal bővült. Ez némileg csökkenő növekedési dinamikát jelent. 6

7 A hallgatók által igénybe vett Diákhitel összesített volumenének alakulása* Millió forint / / / / / / /2008 *a diákhitelezés indulásától az adott tanév utolsó napjáig (június 30-ig) A 2007/2008. tanévben közel 22,3 milliárd forint összegű hitelt folyósítottunk. A tanév végén hitelfelvevőt tartottunk nyilván. A tanévben folyósított Diákhitel egy hitelfelvevőre jutó átlagos összege 265 ezer forint volt. Ez enyhe növekedést jelent a korábbi tanévhez képest, egyben ez a legmagasabb érték hét év alatt. A teljesített hitel-visszafizetés és a törlesztők száma az egyes tanévekben* Millió forint fő fő fő fő fő fő 2002/ / / / / /2008 *június 30-án A hitel-visszafizetés (törlesztés, előtörlesztés) 2003 januárjától indult meg. A törlesztésre kötelezett ügyfelek (törlesztők) számával párhuzamosan az összes hitelvisszafizetés is tanévről tanévre nőtt. (Az oszlopok melletti függőleges számok a törlesztői létszámot mutatják az egyes tanévek végén.) Valamennyi tanévre igaz, hogy az elvárthoz képest számottevő a túlfizetés elejétől a 2007/2008. tanév végéig összesen 32,2 milliárd forint befizetés történt, ami a kötelező törlesztésként összesen elvárt összeg 188%-a. 7

8 II. Miben egyedi a Diákhitel? nem teszik lehetővé. A Diákhitel és a banki hitelek kamata (hitelköltsége) Kutatásaink azt bizonyítják, hogy sem a hallgatók, sem pedig a széles közvélemény számára nem evidens a Diákhitel kamatának kedvező volta. Sajnos sokan nem ismerik fel, hogy a kamatmértékek vagy a hitelköltségek mechanikus összevetésének a merőben más jellegű és tartalmú hitelkategóriák között nem igazán van értelme. Például lényeges különbség van a fedezet nélküli és a jelzálogfedezet mellett kihelyezett hitel között, vagy a forint és a deviza alapú hitel között. Ez a különbség természetesen a kamatokban is megnyilvánul. A szabadon felhasználható Diákhitelt a kamat tekintetében olyan hitelkategóriákkal érdemes összevetni, amelyek bizonyos jellemzőikben nem állnak túlzottan távol a hallgatói hiteltől. Ilyenek lehetnek a forint alapú fogyasztási hitelek (pl. áruvásárlási és személyi hitel), valamint a forint alapú folyószámlahitelek Az előbbi hiteltípus esetében a Magyar Nemzeti Bank havonta közli az átlagos hitelköltségmutatót, míg az utóbbi esetében az átlagos évesített kamatlábat. Különböző hiteltípusok kondícióinak alakulása ( ) 30,00 % 25,00 20,00 15,00 Diákhitel* Fogyasztási hitelek** Folyószámlahitelek*** Jegybanki alapkamat 10,00 5,00 0,00 január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június *Diákhitel kamata Forrás: MNB, Diákhitel Központ ** Forint alapú fogyasztási hitelek átlagos hitelköltségmutatója *** Forint alapú lakossági folyószámlahitelek átlagos évesített kamatlába 8

9 III. A 2007/2008. tanév krónikája szeptember Tulajdonosváltás Az állami vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján 2007 szeptemberétől a Diákhitel Központ Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Pénzügyminisztérium helyett. A tulajdonosváltás a társaság vezető testületeit nem érintette. Új hitelkeret az EIB-től 2008 szeptemberétől új EIB-hitelkeret áll a hallgatói hitelrendszer rendelkezésére. Az Európai Beruházási Bank (EIB) és a Diákhitel Központ ugyanis egy új, 150 millió euró keretösszegű hitelszerződést kötött augusztus végén. Ez az új EIB-szerződés is jól példázza a hazai diákhitelezés pozitív nemzetközi megítélését. Az EIB továbbra is többféle, kedvező feltételekkel bíró, hosszú lejáratú forrást biztosít a hallgatói hitelezés finanszírozására. Az EIB által biztosított első, 100 millió euró keretösszegű, maximum 15 éves futamidejű hitelkeretből több lehívás történt a tanév folyamán, melynek eredményeként a keret teljes összegében kihasználásra került. A hitellehívások nyomán a diákhitelezés finanszírozására felvett hosszú lejáratú hitelek állománya június végén meghaladta a 75 milliárd forintot október Kötvénykibocsátási program október 9-én zajlott le a Diákhitel Központ újabb, ezúttal 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának első aukciója, melynek keretében 10 milliárd forint névértékű kötvény került forgalomba. A program keretében kibocsátott DK2010/01 jelű értékpapírok forgalomba hozatalára három alkalommal, összesen 22,5 milliárd forint névértékben került sor. Az aukciókat csakúgy, mint az előző időszakok kibocsátásait magas, közel kétszeres túljegyzés jellemezte. BPR-projekt lezárása A Diákhitel Központ üzleti folyamatainak felmérését követően, október végére befejeződött a BPR-projekt, mely a vállalati folyamatok és a szervezeti működés hatékonyabb modelljének kialakításán keresztül meghatározta a jövőbeli informatikai rendszerre vonatkozó szakmai követelményeket is. Az őszi szemeszter első folyósítása október 15-e volt a tanév első folyósítási napja. (Ekkorra már ügyfeleink számlájára érkeztek az igényelt összegek.) A pótfolyósításokkal együtt októberben fő kapott hitelt, összesen mintegy 8,25 milliárd Ft összegben. 9

10 2007. november Kutatás a felsőoktatásban tanulók (különösen a diákhitelesek) társadalmi-gazdasági hátteréről A Diákhitel Központ egy 2008 februárjáig tartó kérdőíves kutatási projekt keretében megvizsgáltatta a felsőoktatásban tanulók, ezen belül a hallgatói hitelt felvevők társadalmi-gazdasági hátterének jellemzőit. A felmérés eredményei alapján képet kaphattunk arról, milyen a hitelt felvevő és hitelt nem igénylő hallgatók szüleinek iskolázottsága, anyagi háttere, hogyan alakul a hallgatók jövedelmi és kiadási szerkezete. A kutatás azt is felmérte, hogy a hallgatói hitel milyen szerepet játszik a diákok életében höz viszonyítva 15%-kal (26%-ról 41%-ra) nőtt azok aránya, akik állításuk szerint nem tudnák folytatni tanulmányaikat e hitel nélkül. Tájékoztató film a Diákhitelről 2007 novemberében elkészítettünk egy rövid tájékoztató filmet a Diákhitelről. Azt december legelején 1200 érettségiztető iskola igazgatójához juttattuk el DVD formájában, azzal a kéréssel, hogy tegyék lehetővé a film megtekintését a végzős középiskolások szülei számára január Jogszabály-módosítás A 2008 januárjában megjelent kormányrendelet-módosítás megemelte a maximálisan igényelhető Diákhitel összegét (államilag támogatott képzés esetén havi 40 ezer forintra, költségtérítéses képzés esetén havi 50 ezer forintra). Ezenfelül az engedményezés lehetőségének bevezetésével a költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató és a képzés díját részben vagy egészében Diákhitelből finanszírozni kívánó hallgatók számára lehetővé vált, hogy a hitelből fedezendő költségtérítés előzetes befizetése nélkül, rögtön a szemeszter kezdetén beiratkozhassanak. Mit jelent az engedményezés? Azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyek vállalják a Diákhitel Központtal való együttműködést, a költségtérítéses képzésüket Diákhitelből finanszírozni kívánó hallgatóknak a beiratkozáskor, illetve a tanulmányi félévre való bejelentkezéskor az intézményükkel egy engedményezési megállapodást kell kötniük, amelyben egyúttal megbízzák a Diákhitel Központot azzal, hogy az az általuk igényelt hallgatói hitel költségtérítésre szánt részét közvetlenül a felsőoktatási intézmény részére utalja át. Az engedményezési megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény elfogadja a hallgató bejelentkezését az adott tanulmányi félévre, és igazolja a Diákhitel Központ részére a folyósításhoz szükséges hallgatói jogviszony fennállását. A Diákhitel Központ ezek alapján a felsőoktatási intézmény részére az adott hallgató javára átutalja az engedményezés alapján meghatározott összegű Diákhitelt. Kamatmegállapítás Annak ellenére, hogy a nemzetközi, illetve a hazai pénz- és tőkepiaci feltételek kedvezőtlen alakulása miatt a forrásköltségünk emelkedett, a Diákhitel Központ nem változtatott a Diákhitel 2006 szeptembere óta fennálló 9,5%-os kamatán. 10

11 A kamatmegállapítás háttere Az aktuáriusi számításoknak a visszafizetési hajlandóságra vonatkozó pozitív adatai alapján július 1-től lehetőség nyílt a kockázati prémium (a hitelezési kockázatok fedezésére szolgáló kamatelem) mérséklésére (1,82%-ról 1,60%-ra) a hallgatói hitelrendszer pénzügyi stabilitásának változatlan szinten tartása mellett. A hallgatói hitelrendszert szabályozó kormányrendelet a július 1-jét követő időszakra 1,00%-ban határozza meg a működési prémium (a működési költségeket fedezni hivatott kamatelem) minimálisan felszámítandó mértékét. A forrásköltségek emelkedése ellenére a kihelyezett Diákhitel-állomány növekedése és a kockázati viszonyok kedvező alakulása egyaránt szerepet játszott abban, hogy a Diákhitel kamatát változatlan szinten lehet tartani 2006 szeptembere óta. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy egyidejűleg lehetőség nyílt a kötelezően előírt minimumot meghaladó működési prémium érvényesítésére, megalapozva ezzel folyó költségeink teljes fedezését, illetve a működésünk kezdeti éveiben elhatárolt (bevételekkel akkor nem fedezett) költségeink feloldásának megkezdését. További forrásbevonás hitelfelvétellel január 3-án újrafeltöltődő jellegű, egyéves futamidejű, ún. stand-by hitel nyújtásáról szóló hitelszerződést írtunk alá az Erste Bankkal. Ennek keretösszege 15 milliárd forint. Az évente megújított készenléti hitelkeretet likviditási helyzetünk függvényében használjuk ki, illetve a rugalmatlanabb feltételekkel bíró forrásbevonási eszközök kezelését lehetővé tevő áthidaló finanszírozási instrumentumként alkalmazzuk. A Diákhitel Központ az alkalmazott forrásbevonási technikáival a forrásköltségek és a lejáratok szempontjából egyaránt optimális forrásportfólió kialakítására törekszik. A különféle külső finanszírozási eszközök mellett ugyanakkor az ügyfelek befizetései egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához február Diák-újságírói pályázat kiírása Hitelesen a Diákhitelről címmel pályázatot írtunk ki középiskolás diákújságírók és diáklapok számára. A feladat olyan cikk írása és megjelentetése volt, amelyben a szerző tárgyilagosan és hitelesen mutatja be a Diákhitelt, eloszlatva a hitelformával kapcsolatos bizonyos félreértéseket és tévhiteket március A tavaszi szemeszter első folyósítása március 14-e volt a tavaszi szemeszter első folyósítási napja. (Ekkorra már ügyfeleink számlájára érkeztek az igényelt összegek.) A pótfolyósításokkal együtt márciusban fő kapott hitelt, összesen mintegy 7,8 milliárd Ft összegben. 11

12 2008. április Új kötvénykibocsátási program A Diákhitel Központ a 2008-as évre egy újabb, összesen 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramot indított, melynek első aukciója április 15-én zajlott le. Az aukció alkalmával mintegy 6 milliárd forint névértékű kötvény került forgalomba. A program keretében kibocsátott DK2011/01 jelű értékpapírok forgalomba hozatalára a tanév során három alkalommal került sor, összesen 11,2 milliárd forint névértékben. A tanév végén a Diákhitel Központ kötvényeinek forgalomban lévő állománya névértéken számolva 84 milliárd forint volt. Hasonlóan az előző tanév kötvényprogramjához, a kisbefektetők számára a tőzsdén kívül is elérhetők voltak az értékpapírok. A hiteligényléshez kapcsolódó ügyintézés vizsgálata A legfontosabb partnerbankok és a Magyar Posta előre kiválasztott egységeinél az általuk vállalt Diákhitel-ügyintézés színvonalának, menetének és körülményeinek felmérése céljából ún. próbavásárlási projektet indítottunk, amely májusban fejeződött be. A projekt igen sok hasznos információval szolgált. Feltárta a partnerek Diákhitel-ügyintézésének erősítendő pontjait, valamint azokat a területeket, ahol változások kívánatosak a partnereinkkel való együttműködésben június Alapítvány a pénzügyi kultúra javításáért június 6-án a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezése alapján az MNB, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ közösen létrehozta a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt, amelynek célja olyan programok kidolgozása, amelyek széles körben tudatosítják a pénzügyi ismeretek, az anyagi öngondoskodás és az egyéni felelősségvállalás fontosságát. 12

13 IV. A 2007/2008. tanév számokban A hitelfelvevőkre vonatkozó adatok A nők és férfiak aránya a hitelfelvevők között* Férfiak - 43% fő Nők - 57% fő * június 30-án A 2007/2008. tanév végén (2008. június 30-án) hallgatót tartottunk nyilván hitelfelvevőként. (Ennyien részesültek Diákhitelben a tanév folyamán.) Mint a fenti ábra mutatja, 57%-uk nő, 43%-uk férfi. Ez az arány gyakorlatilag 4 éve változatlan. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium statisztikája (a tanév nyitó adatai) szerint a 2007/2008. tanévben 57,5% körül volt a nők aránya a felsőoktatásban tanulók körében. Nem állítható tehát, hogy a női hallgatók Diákhitel-felvételi hajlandósága magasabb lenne a férfiakénál. A hitelfelvevők megoszlása a képzés finanszírozásának módja szerint* Költségtérítéses fő - 43% Államilag támogatott fő - 57% * június 30-án A tanév végén nyilvántartott hitelfelvevői kör 57%-a államilag támogatott, 43%- a költségtérítéses képzésben tanult. A költségtérítéses képzésben részt vevő (továbbtanulásuk érdekében többnyire valóban komoly költségeket vállaló) diákhitelesek előző tanévben regisztrált aránynövekedése tehát a 2007/2008. tanévben is folytatódott. A Diákhitel Központ számára mindenképpen jó hír, hogy egyre szélesedő körben tudjuk segíteni ezt a többnyire jelentős anyagi kihívásokkal szembenézni kénytelen csoportot. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók ugyanakkor továbbra is (bár fokozatosan csökkenő mértékben) túlreprezentáltak a diákhitelesek között az összes magyarországi hallgató között betöltött hányadukhoz (53%) képest. 13

14 A hitelfelvevők megoszlása a képzés formája szerint* Távoktatás - 4% fő Esti - 2% fő Nappali - 68% fő Levelező - 26% fő * június 30-án A 2007/2008. tanév végi hitelfelvevői körből 68% nappali, míg 26% levelező tagozaton tanult. A jelzett arányszámok az elmúlt 5 tanévben nagyjából változatlanok voltak. A nappali tagozatosok továbbra is túlreprezentáltak (bár csökkenő mértékben), míg a levelező tagozatosak továbbra is alulreprezentáltak (szintén csökkenő mértékben) a diákhitelesek között a teljes hallgatói körben elfoglalt arányukhoz képest. A hitelfelvevő hallgatók között az esti (2%), illetve a távoktatásos képzésben (4%) részt vevők aránya nem változott, továbbra is igen csekély volt. Az igényelt havi összegek nagysága június 30-án az összes hitelfelvevő között a havi 30 ezer forintot igénylők voltak magasan a legtöbben (51%, fő). A havi 40 ezer forintot kérők (ezt az összeget csak költségtérítéses diákok választhatták) az összes hitelfelvevő 20%-át tették ki. A havi 25 ezer forintot választók aránya az előző tanévhez képest jelentősen (28%-ról 20%-ra) csökkent. A kisebb hitelösszeget (15 és 10 ezer forintot) kérők száma igen csekély (3%, illetve 0,1%) volt. Ez volt a második olyan tanév, amikor a költségtérítéses képzésben tanulók már havi 40 ezer Ft-os hitelösszeget is igényelhettek. A tanév végén költségtérítéses hitelfelvevőként számba vett hallgatók közül ezzel a maximális hitellehetőséggel 53% ( fő) élt. 14

15 A havi gyakoriságú és az egyösszegű hitelfelvétel választása A 2007/2008. tanév végén hitelfelvevőként nyilvántartott hallgatók 61%-a ( fő) a szemeszterenkénti egyösszegű hitelfelvételt választotta, míg 39%-uk ( fő) havonkénti hitelfolyósítást kért. Ez a megoszlás közelítőleg megegyezik az előző tanévivel. A hitelfelvételi hajlandóság területi alakulása Átlag fölötti (9) Átlag körüli (±1) (6) Átlag alatti (5) A hallgatók hitelfelvételi hajlandóságát az egyes megyékben és Budapesten úgy vizsgáltuk, hogy megnéztük, az ott lakó (állandó lakóhellyel rendelkező), hallgatói hitelre jogosult diákok mekkora hányada veszi igénybe ezt a hitellehetőséget. Országos szinten a hitelfelvételi hányad 22% volt. Kiemelkedőnek mondható a hitelfelvételi hajlandóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakó hallgatók körében (35%). Jelentősen az országos átlag felett volt még a hitelfelvételi hajlandóság Baranya (27%) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (27%) lakó hallgatók körében. Kirívóan alacsony volt a hitelfelvételi hajlandóság a Vas megyében (11%) állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók között. A hitelfelvevők aránya jelentősen az országos átlag alatt maradt a Győr-Moson-Sopron (15%) és Heves megyében (18%) állandó lakosként nyilvántartott hallgatók között is. 15

16 A törlesztőkre vonatkozó adatok Pontosan törlesztők és hátralékosok A 2007/2008. tanév végén (2008. június 30-án) törlesztésre kötelezett ügyfelünk volt. Kedvező, hogy az előző tanévhez hasonlóan, 80%-uknak nincsen semmilyen hátraléka. A tanév egészében vagy annak csak egy részében törlesztésre kötelezett ügyfelek összlétszámához képest 3,8% körül volt azok aránya, akiknek összes hátraléka a tanévben elérte azt a kritikus határt, amelynél a hitelszerződést jogszabály szerint fel kell mondanunk, és a beszedés további intézését át kell adnunk az APEH-nek. Az elvárt törlesztés és a tényleges hitel-visszafizetés 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% millió Ft 100% Elvárt törlesztés millió Ft 192% Tényleges hitel-visszafizetés A 2007/2008. tanévben ügyfeleinknek összesen 6,7 milliárd forint összegű törlesztési kötelezettségük volt. Ehhez képest az előtörlesztésekkel együtt összesen mintegy 12,8 milliárd forintot fizettek vissza. Ez a tanévre eső összes törlesztési előírás 191%-a. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt öt tanévben mindig 80% felett volt a túlfizetés aránya a fizetési kötelezettséghez viszonyítva. Ezek az adatok jól mutatják, hogy ügyfeleink általános fizetőképessége jelentősen meghaladja a tényleges kötelezettségeiket. Ebből arra következtethetünk, hogy az egyéni jövedelmekhez igazodóan, azokhoz képest alacsony szinten megállapított havi törlesztőrészletek mellett sokaknak marad pluszforrásuk kisebb-nagyobb összegű előtörlesztések teljesítésére, akár teljes tartozásuk egyösszegű rendezésére is. 16

17 V. A hallgatói hitelrendszer szereplői A magyar állam, kormány A hitelezéshez igénybe vett források visszafizetését az állam garantálja. A hallgatói kölcsön legmagasabb havi összegét a kormány rendeletben állapítja meg. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács A Diákhitel Központ Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. Államadósság Kezelő Központ Az Államadósság Kezelő Központ közreműködik a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához szükséges források beszerzésében a pénz- és tőkepiacokon. APEH A harmadik törlesztési évtől az egyes ügyfelek havi törlesztőrészleteit a két évvel korábbi éves jövedelem alapján kell megállapítani. Ezeket a jövedelemadatokat az APEH biztosítja. Szerződésfelmondás esetén (pl. tartós és számottevő törlesztési késedelem miatt) a teljes hiteltartozás egy összegben esedékessé válik. Ha az ügyfél a hiteltartozást a felmondást követő 8 napon belül nem rendezi, a Diákhitel Központ megkeresi az APEH-et a tartozás behajtása érdekében. Behajtáskor az adóhatóság az adóhátralékok beszedésénél alkalmazott eljárást követi. Az adóhatóság a végrehajtásba az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően önálló bírósági végrehajtót is bevonhat. Magyar Államkincstár A Magyar Államkincstár bírálja el a Diákhitel Központ ügyfeleinek célzott kamattámogatás, illetve törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmét. Ezenfelül a Diákhitel Központ a Magyar Államkincstárnál vezeti számláit. Szociális és Munkaügyi Minisztérium A terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, gyermekgondozási segélyre jogosult ügyfelek tőketartozása után fizetendő célzott kamattámogatás összegét a minisztérium saját költségvetéséből biztosítja. 17

18 A hitelezés lebonyolításában közreműködő partnerek bankok, takarékszövetkezetek, Magyar Posta A Diákhitel Központ az igényelt hallgatói hitelt az ügyfelek által megadott bármely, Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vezetett forintszámlára átutalja. Számos bankkal és takarékszövetkezettel jött már létre együttműködési megállapodás annak érdekében, hogy ezek a hitelintézetek működjenek közre a Diákhitellel kapcsolatos ügyintézésben (pl. hiteligénylések, módosító adatlapok befogadása és továbbítása a Diákhitel Központnak), illetve nyújtsanak kedvezményeket azon ügyfeleiknek, akik hallgatói hitelüket a náluk vezetett bankszámlára utaltatják. A Magyar Posta nagyobb egységeinél már 2001 óta folyik Diákhitel-ügyintézés. Felsőoktatási intézmények A felsőoktatási intézmények fontos szerepet töltenek be a diákhitelezés rendszerében. A hallgatók egyéb jogszabályi feltételek teljesülése mellett akkor juthatnak hozzá az általuk igényelt Diákhitelhez, ha a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályai igazolják, hogy az adott szemeszterre beiratkoztak. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak országos érdekképviseleti szervezete a Diákhitel Központ fontos partnere a hallgatókkal való kommunikációban, a hallgatói igények és vélemények közvetítésében. Elsődleges kötvényforgalmazók A Diákhitel Központ forrásbevonási célból kötvényeket bocsát ki, melyek értékesítése aukciós eljárás keretében történik. A befektetők aukciós ajánlataikat a Diákhitel Központtal szerződést kötött elsődleges forgalmazók (bankok, befektetési szolgáltatók) valamelyikénél tehetik meg. A diákhitelezést finanszírozók A Diákhitel Központ által kibocsátott kötvényeket gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek egyaránt megvásárolhatják. Ezenkívül jelentős bankok hiteleket is nyújtanak a diákhitelezési tevékenység finanszírozására. Budapesti Értéktőzsde (BÉT) A Diákhitel Központ kötvényeinek másodlagos forgalma részben a BÉT-en keresztül zajlik. Oktatási Hivatal A Diákhitel Központ a külföldön tanuló hiteligénylők esetében a külföldi felsőoktatási intézmény jogállásával, valamint a hallgató által folytatott képzés elfogadhatóságával kapcsolatban állásfoglalás céljából megkeresi az Oktatási Hivatalt. 18

19 Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i h i t e l r e n d s z e r M a g y a r o r s z á g o n / t a n é v A Statisztikai CD tartalma Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről a törlesztésre kötelezett ügyfelekről Megyei bontású statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Részletes statisztikai adatok az egyes megyékben lakó diákhiteles ügyfelekről Intézményi statisztikai adatok Diákhitelben részesülő ügyfelekről az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről a törlesztésre kötelezett ügyfelekről

20 Diákhitel Központ Zrt Budapest, Csalogány u Levélcím: 1245 Budapest, Pf Telefon: , Fax:

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i hitelrendszer Magyarországon 2005/2006. tanév A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir. ÁLLamAdósság kezelô központ RT. 1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.hu Állampapírpiac Éves

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben