Diákhitel Központ Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diákhitel Központ Zrt."

Átírás

1 Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i h i t e l r e n d s z e r Magyarországon / t a n é v

2 A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása céljából, valamint a diákhitelrendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Részvénytársaság és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait. (Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből)

3 Tisztelt Olvasó! A hallgatói hitelezés hetedik tanévét zártuk le június végén. Ez az időszak is számos kihívást és sok izgalmas szakmai feladatot hozott, miközben jelentős eredményeket is elértünk. Az indulásunk óta kötött hitelszerződések száma 2008 márciusában átlépte a kétszázötvenezret, ami jól mutatja a diákhitelezés széles társadalmi beágyazottságát. Fennállásunk alatt már több mint 153 milliárd forint összegű Diákhitellel segítettük a felsőoktatásban tanulókat. Az elmúlt hét év alatt a Diákhitel közismert és széles körben elismert hitelformává vált. Ezért a hangsúlyt már nem a megismertetésre és a zavarmentes működésre, hanem a diákok minél magasabb színvonalú kiszolgálására kell helyeznünk. Ügyfeleink minőségi kiszolgálásához a hallgatók életének, elvárásainak és a Diákhitelhez való viszonyulásának minél pontosabb megismerésére van szükség, továbbá arra, hogy működésünket a célcsoportunkhoz hangoljuk, és a Diákhitel fel tétel rendszerének alakításánál minél inkább elébe menjünk a diákok igényeinek. Ennek érdekében idén ismét nagy figyelmet fordítottunk a hallgatói kutatásokra. A felmérések alapján örömmel könyvelhetjük el, hogy ügyfeleink alapvetően elégedettek, és fontosnak tartják a Diákhitel által nyújtott pénzügyi segítséget. Kutatásaink és tevékenységi mutatóink egyre markánsabban jelzik azt is, hogy a hallgatói hitelrendszer működését erőteljesen befolyásolják a körülöttünk zajló gazdasági, kulturális és társadalom-lélektani folyamatok. A működési környezet egyes elemei (pl. a makrogazdasági problémák, a pesszimista közgondolkodás, a felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenése) sokszor hátrányosan hatnak vissza a Diákhitel iránti keresletre is. Éves kiadványunkban arra törekedtünk, hogy Ön megismerhesse az elmúlt tanév legfontosabb történéseit és eredményeit, és ezek alapján képet alkothasson a magyar hallgatói hitelrendszer fejlődéséről. Budapest, augusztus Csillag Tamás vezérigazgató 3

4 I. A diákhitelezés hét éve A működés háttere A 2007/2008. tanév a hetedik volt a hallgatói hitelezés történetében. Büszkék lehetünk arra, hogy a évi indulás óta több mint negyedmillió hallgató egyetemi/ főiskolai életét könnyítette meg a Diákhitel. Mára a diákhitelrendszer partnereinknek (pl. a felsőoktatási intézményeknek, a Diákhitellel kapcsolatos ügyintézést vállaló cégeknek) is köszönhetően jól bejáratottan, magas színvonalon látja el feladatát. A Diákhitel általánosan ismertté és elfogadottá vált. Ennek ellenére hét éve töretlen lendülettel dolgozunk azon, hogy a rendszer minél gördülékenyebben és ügyfélbarát módon működjön. Ezt példázza több, a hitelezési feltételeket javító jogszabály-változtatási kezdeményezésünk, valamint ügyfélszolgálati, ügyviteli, informatikai rendszerünk és szervezeti működésünk időről időre történő továbbfejlesztése is. Az elmúlt évek diákhitelezéssel kapcsolatos fejleményeit és trendjeit, valamint ezek hátterét elemezve egyre nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy a Diákhitel iránti keresletet a szolgáltatói és kommunikációs munkánk színvonalán, valamint e hitelforma objektív jellemzőin túl számos külső (pl. felsőoktatás-piaci, kulturális, társadalom-lélektani, szociológiai, munkaerő-piaci és hitelpiaci) tényező is erőteljesen befolyásolja. Az egyik legfontosabb ezek közül a felsőoktatás iránti kereslet alakulása. A kilencvenes évek elejétől 2005-ig rendkívül dinamikus felsőoktatási expanzió játszódott le Magyarországon. Míg az 1990/1991. tanévben 108 ezer, addig a 2005/2006. tanévben 424 ezer hallgató vett részt felsőfokú oktatásban. A jelentkezők számában megtestesülő továbbtanulási kedv a majd másfél évtizedes növekedési pályán 2004-ben elért csúcs után csökkenni kezdett. Míg 2004-ben a tavaszi jelentkezési időszakban mintegy 167 ezer továbbtanulni szándékozót regisztráltak, ez a szám 2008 tavaszára 97 ezerre esett vissza. A felsőoktatásba jelentkezők számának alakulása között* Fő * a tavaszi jelentkezési időszak adatai Forrás: OFIK, 4

5 A jelentkezők számának erőteljes csökkenésével párhuzamosan az új Diákhiteligénylők száma is visszaesett a 2005/2006. tanévet követően. Míg a 2005/2006. tanévben új hiteligénylőt regisztráltunk, addig a 2007/2008. tanévre a számuk főre mérséklődött. (Fontos tudni, hogy a 2004/2005. tanévtől valamennyi tanévben 70% felett volt a frissen felvételizett elsősök aránya az új hiteligénylők között.) Új hitelfelvevők az egyes tanévekben (fő) 2001/ / / / / / / Az Országos Felvételi Információs Központ elemzése felhívja a figyelmet egy igen fontos hatótényezőre, amely szerepet játszott a jelentkezések visszaesésében. Néhány évvel ezelőttig a felsőoktatásba jelentkezők mintegy kétharmada nem a végzős középiskolások közül, hanem az idősebb korosztályból került ki, akik többsége már nem először próbálkozott a felvételivel. E fiatalok nagy része végül is sikeresen bejutott valamelyik felsőoktatási intézménybe, és az elmúlt évek egyre magasabb felvételi arányainak köszönhetően erőteljesen csökkent a továbbtanulni szándékozó idősebbek száma. Az Országos Felvételi Információs Központ felmérése szerint a továbbtanulásra jelentkezők számának visszaesése mögött nem állnak demográfiai tényezők. Az érettségiző korosztályok létszáma nem lett kisebb, és az elmúlt 1-2 évben ráadásul meg is állt a jelentkezői létszám csökkenése ebből a körből. Ugyanakkor a felmérés rámutat arra, hogy a felsőoktatás az utóbbi években egyértelműen vesztett vonzerejéből, mégpedig jellemzően a húsz-harminc éves korosztály körében. (Forrás: 5

6 Megítélésünk szerint csökkenti a továbbtanulási kedvet (de közvetlenül a Diákhitel felvétele iránti nyitottságot is), hogy az ismert kedvezőtlen makrogazdasági viszonyok (pl. a lassú növekedés és a magas infláció) a javuló egyensúlyi helyzet ellenére negatívan befolyásolják a lakosság (így a hallgatók és szüleik) jövővel kapcsolatos gondolkodását és terveit. A fiatalok borúlátóbban tekintenek saját boldogulási esélyeikre is. Nem növeli sem a továbbtanulás, sem a Diákhitel vonzerejét, hogy a 2005-től kezdődött javuló trend ellenére továbbra is az van a közgondolkodásban, hogy a pályakezdő diplomások egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni. A számok ugyanakkor mást mutatnak. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2005 és 2007 között 28%-kal csökkent a pályakezdő diplomás álláskeresők száma ben még 4 600, 2007-ben már csak főt tartottak nyilván ebben a körben. (Forrás: Diákhitel-történelem számokban Az elmúlt hét év mozgásainak érzékeltetéséhez érdemes számba venni a működésre (folyósításra, törlesztésre) vonatkozó legfontosabb mutatószámok alakulását évről évre a 2001-es indulásunk óta. A Diákhitelben részesült hallgatók összesített számának alakulása* Fő / / / / / / /2008 *a diákhitelezés indulásától az adott tanév utolsó napjáig (június 30-ig) Az indulásunk óta Diákhitelben részesült hallgatók összesített száma a 2006/2007. tanév végéhez képest 8%-kal bővült. Ez némileg csökkenő növekedési dinamikát jelent. 6

7 A hallgatók által igénybe vett Diákhitel összesített volumenének alakulása* Millió forint / / / / / / /2008 *a diákhitelezés indulásától az adott tanév utolsó napjáig (június 30-ig) A 2007/2008. tanévben közel 22,3 milliárd forint összegű hitelt folyósítottunk. A tanév végén hitelfelvevőt tartottunk nyilván. A tanévben folyósított Diákhitel egy hitelfelvevőre jutó átlagos összege 265 ezer forint volt. Ez enyhe növekedést jelent a korábbi tanévhez képest, egyben ez a legmagasabb érték hét év alatt. A teljesített hitel-visszafizetés és a törlesztők száma az egyes tanévekben* Millió forint fő fő fő fő fő fő 2002/ / / / / /2008 *június 30-án A hitel-visszafizetés (törlesztés, előtörlesztés) 2003 januárjától indult meg. A törlesztésre kötelezett ügyfelek (törlesztők) számával párhuzamosan az összes hitelvisszafizetés is tanévről tanévre nőtt. (Az oszlopok melletti függőleges számok a törlesztői létszámot mutatják az egyes tanévek végén.) Valamennyi tanévre igaz, hogy az elvárthoz képest számottevő a túlfizetés elejétől a 2007/2008. tanév végéig összesen 32,2 milliárd forint befizetés történt, ami a kötelező törlesztésként összesen elvárt összeg 188%-a. 7

8 II. Miben egyedi a Diákhitel? nem teszik lehetővé. A Diákhitel és a banki hitelek kamata (hitelköltsége) Kutatásaink azt bizonyítják, hogy sem a hallgatók, sem pedig a széles közvélemény számára nem evidens a Diákhitel kamatának kedvező volta. Sajnos sokan nem ismerik fel, hogy a kamatmértékek vagy a hitelköltségek mechanikus összevetésének a merőben más jellegű és tartalmú hitelkategóriák között nem igazán van értelme. Például lényeges különbség van a fedezet nélküli és a jelzálogfedezet mellett kihelyezett hitel között, vagy a forint és a deviza alapú hitel között. Ez a különbség természetesen a kamatokban is megnyilvánul. A szabadon felhasználható Diákhitelt a kamat tekintetében olyan hitelkategóriákkal érdemes összevetni, amelyek bizonyos jellemzőikben nem állnak túlzottan távol a hallgatói hiteltől. Ilyenek lehetnek a forint alapú fogyasztási hitelek (pl. áruvásárlási és személyi hitel), valamint a forint alapú folyószámlahitelek Az előbbi hiteltípus esetében a Magyar Nemzeti Bank havonta közli az átlagos hitelköltségmutatót, míg az utóbbi esetében az átlagos évesített kamatlábat. Különböző hiteltípusok kondícióinak alakulása ( ) 30,00 % 25,00 20,00 15,00 Diákhitel* Fogyasztási hitelek** Folyószámlahitelek*** Jegybanki alapkamat 10,00 5,00 0,00 január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június *Diákhitel kamata Forrás: MNB, Diákhitel Központ ** Forint alapú fogyasztási hitelek átlagos hitelköltségmutatója *** Forint alapú lakossági folyószámlahitelek átlagos évesített kamatlába 8

9 III. A 2007/2008. tanév krónikája szeptember Tulajdonosváltás Az állami vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján 2007 szeptemberétől a Diákhitel Központ Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Pénzügyminisztérium helyett. A tulajdonosváltás a társaság vezető testületeit nem érintette. Új hitelkeret az EIB-től 2008 szeptemberétől új EIB-hitelkeret áll a hallgatói hitelrendszer rendelkezésére. Az Európai Beruházási Bank (EIB) és a Diákhitel Központ ugyanis egy új, 150 millió euró keretösszegű hitelszerződést kötött augusztus végén. Ez az új EIB-szerződés is jól példázza a hazai diákhitelezés pozitív nemzetközi megítélését. Az EIB továbbra is többféle, kedvező feltételekkel bíró, hosszú lejáratú forrást biztosít a hallgatói hitelezés finanszírozására. Az EIB által biztosított első, 100 millió euró keretösszegű, maximum 15 éves futamidejű hitelkeretből több lehívás történt a tanév folyamán, melynek eredményeként a keret teljes összegében kihasználásra került. A hitellehívások nyomán a diákhitelezés finanszírozására felvett hosszú lejáratú hitelek állománya június végén meghaladta a 75 milliárd forintot október Kötvénykibocsátási program október 9-én zajlott le a Diákhitel Központ újabb, ezúttal 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának első aukciója, melynek keretében 10 milliárd forint névértékű kötvény került forgalomba. A program keretében kibocsátott DK2010/01 jelű értékpapírok forgalomba hozatalára három alkalommal, összesen 22,5 milliárd forint névértékben került sor. Az aukciókat csakúgy, mint az előző időszakok kibocsátásait magas, közel kétszeres túljegyzés jellemezte. BPR-projekt lezárása A Diákhitel Központ üzleti folyamatainak felmérését követően, október végére befejeződött a BPR-projekt, mely a vállalati folyamatok és a szervezeti működés hatékonyabb modelljének kialakításán keresztül meghatározta a jövőbeli informatikai rendszerre vonatkozó szakmai követelményeket is. Az őszi szemeszter első folyósítása október 15-e volt a tanév első folyósítási napja. (Ekkorra már ügyfeleink számlájára érkeztek az igényelt összegek.) A pótfolyósításokkal együtt októberben fő kapott hitelt, összesen mintegy 8,25 milliárd Ft összegben. 9

10 2007. november Kutatás a felsőoktatásban tanulók (különösen a diákhitelesek) társadalmi-gazdasági hátteréről A Diákhitel Központ egy 2008 februárjáig tartó kérdőíves kutatási projekt keretében megvizsgáltatta a felsőoktatásban tanulók, ezen belül a hallgatói hitelt felvevők társadalmi-gazdasági hátterének jellemzőit. A felmérés eredményei alapján képet kaphattunk arról, milyen a hitelt felvevő és hitelt nem igénylő hallgatók szüleinek iskolázottsága, anyagi háttere, hogyan alakul a hallgatók jövedelmi és kiadási szerkezete. A kutatás azt is felmérte, hogy a hallgatói hitel milyen szerepet játszik a diákok életében höz viszonyítva 15%-kal (26%-ról 41%-ra) nőtt azok aránya, akik állításuk szerint nem tudnák folytatni tanulmányaikat e hitel nélkül. Tájékoztató film a Diákhitelről 2007 novemberében elkészítettünk egy rövid tájékoztató filmet a Diákhitelről. Azt december legelején 1200 érettségiztető iskola igazgatójához juttattuk el DVD formájában, azzal a kéréssel, hogy tegyék lehetővé a film megtekintését a végzős középiskolások szülei számára január Jogszabály-módosítás A 2008 januárjában megjelent kormányrendelet-módosítás megemelte a maximálisan igényelhető Diákhitel összegét (államilag támogatott képzés esetén havi 40 ezer forintra, költségtérítéses képzés esetén havi 50 ezer forintra). Ezenfelül az engedményezés lehetőségének bevezetésével a költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató és a képzés díját részben vagy egészében Diákhitelből finanszírozni kívánó hallgatók számára lehetővé vált, hogy a hitelből fedezendő költségtérítés előzetes befizetése nélkül, rögtön a szemeszter kezdetén beiratkozhassanak. Mit jelent az engedményezés? Azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyek vállalják a Diákhitel Központtal való együttműködést, a költségtérítéses képzésüket Diákhitelből finanszírozni kívánó hallgatóknak a beiratkozáskor, illetve a tanulmányi félévre való bejelentkezéskor az intézményükkel egy engedményezési megállapodást kell kötniük, amelyben egyúttal megbízzák a Diákhitel Központot azzal, hogy az az általuk igényelt hallgatói hitel költségtérítésre szánt részét közvetlenül a felsőoktatási intézmény részére utalja át. Az engedményezési megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény elfogadja a hallgató bejelentkezését az adott tanulmányi félévre, és igazolja a Diákhitel Központ részére a folyósításhoz szükséges hallgatói jogviszony fennállását. A Diákhitel Központ ezek alapján a felsőoktatási intézmény részére az adott hallgató javára átutalja az engedményezés alapján meghatározott összegű Diákhitelt. Kamatmegállapítás Annak ellenére, hogy a nemzetközi, illetve a hazai pénz- és tőkepiaci feltételek kedvezőtlen alakulása miatt a forrásköltségünk emelkedett, a Diákhitel Központ nem változtatott a Diákhitel 2006 szeptembere óta fennálló 9,5%-os kamatán. 10

11 A kamatmegállapítás háttere Az aktuáriusi számításoknak a visszafizetési hajlandóságra vonatkozó pozitív adatai alapján július 1-től lehetőség nyílt a kockázati prémium (a hitelezési kockázatok fedezésére szolgáló kamatelem) mérséklésére (1,82%-ról 1,60%-ra) a hallgatói hitelrendszer pénzügyi stabilitásának változatlan szinten tartása mellett. A hallgatói hitelrendszert szabályozó kormányrendelet a július 1-jét követő időszakra 1,00%-ban határozza meg a működési prémium (a működési költségeket fedezni hivatott kamatelem) minimálisan felszámítandó mértékét. A forrásköltségek emelkedése ellenére a kihelyezett Diákhitel-állomány növekedése és a kockázati viszonyok kedvező alakulása egyaránt szerepet játszott abban, hogy a Diákhitel kamatát változatlan szinten lehet tartani 2006 szeptembere óta. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy egyidejűleg lehetőség nyílt a kötelezően előírt minimumot meghaladó működési prémium érvényesítésére, megalapozva ezzel folyó költségeink teljes fedezését, illetve a működésünk kezdeti éveiben elhatárolt (bevételekkel akkor nem fedezett) költségeink feloldásának megkezdését. További forrásbevonás hitelfelvétellel január 3-án újrafeltöltődő jellegű, egyéves futamidejű, ún. stand-by hitel nyújtásáról szóló hitelszerződést írtunk alá az Erste Bankkal. Ennek keretösszege 15 milliárd forint. Az évente megújított készenléti hitelkeretet likviditási helyzetünk függvényében használjuk ki, illetve a rugalmatlanabb feltételekkel bíró forrásbevonási eszközök kezelését lehetővé tevő áthidaló finanszírozási instrumentumként alkalmazzuk. A Diákhitel Központ az alkalmazott forrásbevonási technikáival a forrásköltségek és a lejáratok szempontjából egyaránt optimális forrásportfólió kialakítására törekszik. A különféle külső finanszírozási eszközök mellett ugyanakkor az ügyfelek befizetései egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához február Diák-újságírói pályázat kiírása Hitelesen a Diákhitelről címmel pályázatot írtunk ki középiskolás diákújságírók és diáklapok számára. A feladat olyan cikk írása és megjelentetése volt, amelyben a szerző tárgyilagosan és hitelesen mutatja be a Diákhitelt, eloszlatva a hitelformával kapcsolatos bizonyos félreértéseket és tévhiteket március A tavaszi szemeszter első folyósítása március 14-e volt a tavaszi szemeszter első folyósítási napja. (Ekkorra már ügyfeleink számlájára érkeztek az igényelt összegek.) A pótfolyósításokkal együtt márciusban fő kapott hitelt, összesen mintegy 7,8 milliárd Ft összegben. 11

12 2008. április Új kötvénykibocsátási program A Diákhitel Központ a 2008-as évre egy újabb, összesen 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramot indított, melynek első aukciója április 15-én zajlott le. Az aukció alkalmával mintegy 6 milliárd forint névértékű kötvény került forgalomba. A program keretében kibocsátott DK2011/01 jelű értékpapírok forgalomba hozatalára a tanév során három alkalommal került sor, összesen 11,2 milliárd forint névértékben. A tanév végén a Diákhitel Központ kötvényeinek forgalomban lévő állománya névértéken számolva 84 milliárd forint volt. Hasonlóan az előző tanév kötvényprogramjához, a kisbefektetők számára a tőzsdén kívül is elérhetők voltak az értékpapírok. A hiteligényléshez kapcsolódó ügyintézés vizsgálata A legfontosabb partnerbankok és a Magyar Posta előre kiválasztott egységeinél az általuk vállalt Diákhitel-ügyintézés színvonalának, menetének és körülményeinek felmérése céljából ún. próbavásárlási projektet indítottunk, amely májusban fejeződött be. A projekt igen sok hasznos információval szolgált. Feltárta a partnerek Diákhitel-ügyintézésének erősítendő pontjait, valamint azokat a területeket, ahol változások kívánatosak a partnereinkkel való együttműködésben június Alapítvány a pénzügyi kultúra javításáért június 6-án a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezése alapján az MNB, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ közösen létrehozta a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt, amelynek célja olyan programok kidolgozása, amelyek széles körben tudatosítják a pénzügyi ismeretek, az anyagi öngondoskodás és az egyéni felelősségvállalás fontosságát. 12

13 IV. A 2007/2008. tanév számokban A hitelfelvevőkre vonatkozó adatok A nők és férfiak aránya a hitelfelvevők között* Férfiak - 43% fő Nők - 57% fő * június 30-án A 2007/2008. tanév végén (2008. június 30-án) hallgatót tartottunk nyilván hitelfelvevőként. (Ennyien részesültek Diákhitelben a tanév folyamán.) Mint a fenti ábra mutatja, 57%-uk nő, 43%-uk férfi. Ez az arány gyakorlatilag 4 éve változatlan. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium statisztikája (a tanév nyitó adatai) szerint a 2007/2008. tanévben 57,5% körül volt a nők aránya a felsőoktatásban tanulók körében. Nem állítható tehát, hogy a női hallgatók Diákhitel-felvételi hajlandósága magasabb lenne a férfiakénál. A hitelfelvevők megoszlása a képzés finanszírozásának módja szerint* Költségtérítéses fő - 43% Államilag támogatott fő - 57% * június 30-án A tanév végén nyilvántartott hitelfelvevői kör 57%-a államilag támogatott, 43%- a költségtérítéses képzésben tanult. A költségtérítéses képzésben részt vevő (továbbtanulásuk érdekében többnyire valóban komoly költségeket vállaló) diákhitelesek előző tanévben regisztrált aránynövekedése tehát a 2007/2008. tanévben is folytatódott. A Diákhitel Központ számára mindenképpen jó hír, hogy egyre szélesedő körben tudjuk segíteni ezt a többnyire jelentős anyagi kihívásokkal szembenézni kénytelen csoportot. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók ugyanakkor továbbra is (bár fokozatosan csökkenő mértékben) túlreprezentáltak a diákhitelesek között az összes magyarországi hallgató között betöltött hányadukhoz (53%) képest. 13

14 A hitelfelvevők megoszlása a képzés formája szerint* Távoktatás - 4% fő Esti - 2% fő Nappali - 68% fő Levelező - 26% fő * június 30-án A 2007/2008. tanév végi hitelfelvevői körből 68% nappali, míg 26% levelező tagozaton tanult. A jelzett arányszámok az elmúlt 5 tanévben nagyjából változatlanok voltak. A nappali tagozatosok továbbra is túlreprezentáltak (bár csökkenő mértékben), míg a levelező tagozatosak továbbra is alulreprezentáltak (szintén csökkenő mértékben) a diákhitelesek között a teljes hallgatói körben elfoglalt arányukhoz képest. A hitelfelvevő hallgatók között az esti (2%), illetve a távoktatásos képzésben (4%) részt vevők aránya nem változott, továbbra is igen csekély volt. Az igényelt havi összegek nagysága június 30-án az összes hitelfelvevő között a havi 30 ezer forintot igénylők voltak magasan a legtöbben (51%, fő). A havi 40 ezer forintot kérők (ezt az összeget csak költségtérítéses diákok választhatták) az összes hitelfelvevő 20%-át tették ki. A havi 25 ezer forintot választók aránya az előző tanévhez képest jelentősen (28%-ról 20%-ra) csökkent. A kisebb hitelösszeget (15 és 10 ezer forintot) kérők száma igen csekély (3%, illetve 0,1%) volt. Ez volt a második olyan tanév, amikor a költségtérítéses képzésben tanulók már havi 40 ezer Ft-os hitelösszeget is igényelhettek. A tanév végén költségtérítéses hitelfelvevőként számba vett hallgatók közül ezzel a maximális hitellehetőséggel 53% ( fő) élt. 14

15 A havi gyakoriságú és az egyösszegű hitelfelvétel választása A 2007/2008. tanév végén hitelfelvevőként nyilvántartott hallgatók 61%-a ( fő) a szemeszterenkénti egyösszegű hitelfelvételt választotta, míg 39%-uk ( fő) havonkénti hitelfolyósítást kért. Ez a megoszlás közelítőleg megegyezik az előző tanévivel. A hitelfelvételi hajlandóság területi alakulása Átlag fölötti (9) Átlag körüli (±1) (6) Átlag alatti (5) A hallgatók hitelfelvételi hajlandóságát az egyes megyékben és Budapesten úgy vizsgáltuk, hogy megnéztük, az ott lakó (állandó lakóhellyel rendelkező), hallgatói hitelre jogosult diákok mekkora hányada veszi igénybe ezt a hitellehetőséget. Országos szinten a hitelfelvételi hányad 22% volt. Kiemelkedőnek mondható a hitelfelvételi hajlandóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakó hallgatók körében (35%). Jelentősen az országos átlag felett volt még a hitelfelvételi hajlandóság Baranya (27%) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (27%) lakó hallgatók körében. Kirívóan alacsony volt a hitelfelvételi hajlandóság a Vas megyében (11%) állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók között. A hitelfelvevők aránya jelentősen az országos átlag alatt maradt a Győr-Moson-Sopron (15%) és Heves megyében (18%) állandó lakosként nyilvántartott hallgatók között is. 15

16 A törlesztőkre vonatkozó adatok Pontosan törlesztők és hátralékosok A 2007/2008. tanév végén (2008. június 30-án) törlesztésre kötelezett ügyfelünk volt. Kedvező, hogy az előző tanévhez hasonlóan, 80%-uknak nincsen semmilyen hátraléka. A tanév egészében vagy annak csak egy részében törlesztésre kötelezett ügyfelek összlétszámához képest 3,8% körül volt azok aránya, akiknek összes hátraléka a tanévben elérte azt a kritikus határt, amelynél a hitelszerződést jogszabály szerint fel kell mondanunk, és a beszedés további intézését át kell adnunk az APEH-nek. Az elvárt törlesztés és a tényleges hitel-visszafizetés 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% millió Ft 100% Elvárt törlesztés millió Ft 192% Tényleges hitel-visszafizetés A 2007/2008. tanévben ügyfeleinknek összesen 6,7 milliárd forint összegű törlesztési kötelezettségük volt. Ehhez képest az előtörlesztésekkel együtt összesen mintegy 12,8 milliárd forintot fizettek vissza. Ez a tanévre eső összes törlesztési előírás 191%-a. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt öt tanévben mindig 80% felett volt a túlfizetés aránya a fizetési kötelezettséghez viszonyítva. Ezek az adatok jól mutatják, hogy ügyfeleink általános fizetőképessége jelentősen meghaladja a tényleges kötelezettségeiket. Ebből arra következtethetünk, hogy az egyéni jövedelmekhez igazodóan, azokhoz képest alacsony szinten megállapított havi törlesztőrészletek mellett sokaknak marad pluszforrásuk kisebb-nagyobb összegű előtörlesztések teljesítésére, akár teljes tartozásuk egyösszegű rendezésére is. 16

17 V. A hallgatói hitelrendszer szereplői A magyar állam, kormány A hitelezéshez igénybe vett források visszafizetését az állam garantálja. A hallgatói kölcsön legmagasabb havi összegét a kormány rendeletben állapítja meg. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács A Diákhitel Központ Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. Államadósság Kezelő Központ Az Államadósság Kezelő Központ közreműködik a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához szükséges források beszerzésében a pénz- és tőkepiacokon. APEH A harmadik törlesztési évtől az egyes ügyfelek havi törlesztőrészleteit a két évvel korábbi éves jövedelem alapján kell megállapítani. Ezeket a jövedelemadatokat az APEH biztosítja. Szerződésfelmondás esetén (pl. tartós és számottevő törlesztési késedelem miatt) a teljes hiteltartozás egy összegben esedékessé válik. Ha az ügyfél a hiteltartozást a felmondást követő 8 napon belül nem rendezi, a Diákhitel Központ megkeresi az APEH-et a tartozás behajtása érdekében. Behajtáskor az adóhatóság az adóhátralékok beszedésénél alkalmazott eljárást követi. Az adóhatóság a végrehajtásba az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően önálló bírósági végrehajtót is bevonhat. Magyar Államkincstár A Magyar Államkincstár bírálja el a Diákhitel Központ ügyfeleinek célzott kamattámogatás, illetve törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmét. Ezenfelül a Diákhitel Központ a Magyar Államkincstárnál vezeti számláit. Szociális és Munkaügyi Minisztérium A terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, gyermekgondozási segélyre jogosult ügyfelek tőketartozása után fizetendő célzott kamattámogatás összegét a minisztérium saját költségvetéséből biztosítja. 17

18 A hitelezés lebonyolításában közreműködő partnerek bankok, takarékszövetkezetek, Magyar Posta A Diákhitel Központ az igényelt hallgatói hitelt az ügyfelek által megadott bármely, Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vezetett forintszámlára átutalja. Számos bankkal és takarékszövetkezettel jött már létre együttműködési megállapodás annak érdekében, hogy ezek a hitelintézetek működjenek közre a Diákhitellel kapcsolatos ügyintézésben (pl. hiteligénylések, módosító adatlapok befogadása és továbbítása a Diákhitel Központnak), illetve nyújtsanak kedvezményeket azon ügyfeleiknek, akik hallgatói hitelüket a náluk vezetett bankszámlára utaltatják. A Magyar Posta nagyobb egységeinél már 2001 óta folyik Diákhitel-ügyintézés. Felsőoktatási intézmények A felsőoktatási intézmények fontos szerepet töltenek be a diákhitelezés rendszerében. A hallgatók egyéb jogszabályi feltételek teljesülése mellett akkor juthatnak hozzá az általuk igényelt Diákhitelhez, ha a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályai igazolják, hogy az adott szemeszterre beiratkoztak. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak országos érdekképviseleti szervezete a Diákhitel Központ fontos partnere a hallgatókkal való kommunikációban, a hallgatói igények és vélemények közvetítésében. Elsődleges kötvényforgalmazók A Diákhitel Központ forrásbevonási célból kötvényeket bocsát ki, melyek értékesítése aukciós eljárás keretében történik. A befektetők aukciós ajánlataikat a Diákhitel Központtal szerződést kötött elsődleges forgalmazók (bankok, befektetési szolgáltatók) valamelyikénél tehetik meg. A diákhitelezést finanszírozók A Diákhitel Központ által kibocsátott kötvényeket gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek egyaránt megvásárolhatják. Ezenkívül jelentős bankok hiteleket is nyújtanak a diákhitelezési tevékenység finanszírozására. Budapesti Értéktőzsde (BÉT) A Diákhitel Központ kötvényeinek másodlagos forgalma részben a BÉT-en keresztül zajlik. Oktatási Hivatal A Diákhitel Központ a külföldön tanuló hiteligénylők esetében a külföldi felsőoktatási intézmény jogállásával, valamint a hallgató által folytatott képzés elfogadhatóságával kapcsolatban állásfoglalás céljából megkeresi az Oktatási Hivatalt. 18

19 Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i h i t e l r e n d s z e r M a g y a r o r s z á g o n / t a n é v A Statisztikai CD tartalma Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről a törlesztésre kötelezett ügyfelekről Megyei bontású statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Részletes statisztikai adatok az egyes megyékben lakó diákhiteles ügyfelekről Intézményi statisztikai adatok Diákhitelben részesülő ügyfelekről az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről a törlesztésre kötelezett ügyfelekről

20 Diákhitel Központ Zrt Budapest, Csalogány u Levélcím: 1245 Budapest, Pf Telefon: , Fax:

(Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből)

(Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből) A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i hitelrendszer Magyarországon 2005/2006. tanév A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

8%-os kamat. Folyósított hitel DIÁK-

8%-os kamat. Folyósított hitel DIÁK- 8%-os kamat Folyósított hitel DIÁK- 2011 éves jelentés annual report tartalom 3 4 Vezérigazgatói elôszó 5 A Felügyelőbizottság elnökének üzenete 6 A Diákhitel Központ Zrt. menedzsmentje 7 felügyelôbizottság

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. július 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 4 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 5 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 6 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 7 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Van, amiben nem különbözünk

Van, amiben nem különbözünk Van, amiben nem különbözünk Diákhitel - a tudásba történő befektetés A felsőoktatásba belépve olyan kiadásokkal is szembesülhetsz, amelyekkel középiskolásként eddig nem találkozhattál. Érdemes alaposan

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK Érvényes 2015. április 01. Vállalkozói hitelek / Önkormányzati hitelek Cél: forgóeszköz illetve beruházás Minimális hitelösszeg:

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek 1 / 20 Tartalomjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Folyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015. január 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 júniusában

A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 júniusában MAGYAR NEMZETI BANK NYILVÁNOS: 2002. 2..30 órától! Budapest, 2002. 31. A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 ában A nem pénzügyi vállalati hitelek és betétek átlagkamatlába

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Annual Report / Éves Jelentés

Annual Report / Éves Jelentés Annual Report / Éves Jelentés TARTALOMJEGYZÉK VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 4 AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 5 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 6 FELÜGYELÔBIZOTTSÁG, IGAZGATÓSÁG 7 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET. H a t á l y o s 2 0 1 3. m á j u s 1 - t ó l

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET. H a t á l y o s 2 0 1 3. m á j u s 1 - t ó l H a t á l y o s 2 0 1 3. m á j u s 1 - t ó l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t a l a p ú h i t e l e z é s h e z É r v é n y e s : 2

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2?

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? Az új diákhitel nem népszerű a diákok között. Ennek oka részben a hitelektől való általános félelem. Ha részletesen utánaszámolunk a konstrukciónak, akkor sem rózsásabb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. június

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. 2013. április. www.bisz.hu

Éves tájékoztató. a Központi Hitelinformációs Rendszerről. Készítette a BISZ Zrt. 2013. április. www.bisz.hu Éves tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről 212 Készítette a BISZ Zrt. 213. április www.bisz.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. KHR működése... 5 2.1. Lakossági alrendszer... 5 2.1.1.

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9020 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től I.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

Jelzálog fedezet nélküli hitelek:

Jelzálog fedezet nélküli hitelek: HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről 8900Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Érvényes: 2015. augusztus 26.-tól 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelek: Fizetési számla hitelkeret

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK A Takarékszövetkezet hitelezési szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes:

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben