TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/ZDIdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/ZDIdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai"

Átírás

1 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/ZDIdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Írásbeli záróteszt. A hallgató ismeri az egyes módszerek kialakulását. Képes azokat azonosítani jegyeik alapján. Ismeri az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. Ismeri az alapvető koncepciókat és fogalmakat és képes azokat alkalmazni az oktatási folyamatban. Módszerek és eljárások Az idegen nyelvi didaktika és módszertan alapkérdései GÜM A közvetlen módszer Az audio-linguális /vizuális módszer A közvetítő módszer A kommunikatív didaktika Az interkulturális koncepció Szakirodalom: BAUSCH:, K.R. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB, DALHAUS, B.: Fertigkeit Hörverstehen. München: Langenscheidt, HELBIG, G./GÖTZE, L./HENRICI, G./KRUMM, H-J. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Berlin (HSK; ), KAST, B.: Fertigkeit Schreiben. München: Langenscheidt, NEUF-MÜNKEL, G./ROLAND, R.: Fertigkeit Sprechen. München: Langenscheidt, NEUNER, G./HUNFELD, H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. München: Langenscheidt, WESTHOFF, G.: Fertigkeit Lesen. München: Langenscheidt, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 126 Oldal: 1

2 A B C D E FX Oktató: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 2

3 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/ZTRdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A fordítástudomány alapjai Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A vizsga teljesítésének feltétele: fordítási portfólió kidolgozása és egy HU-DE/SK-DE szótár elkészítése adott témakörben (az összpontszám 40%-a) + egy tudományos / műszaki szöveg lefordítása németről magyarra/szlovákra (az összpontszám 60%-a). A hallgató ismeri a fordítástudomány elméleti és gyakorlati alapjait. Ismeri az alapfogalmakat és az alapvető elméleteket. Képes alkalmazni a fordítási technikákat a gyakorlatban. Képes azonosítani a forrásszöveg kulturális sajátosságait és átültetni azokat a célnyelvbe. Bevezetés a fordítástudomány alapjaiba - a fordítási folyamat, alapfogalmak A fordítás mint interkulturális folyamat Az irodalmi műfajok, szövegfunkciók Fordítási technikák Kutatómunka, szótárak és online források használata Szakirodalom: AMMON, U.; BICKEL, H.; EBNER, J. (Hrsg.): Variantenwörterbuch des Deutschen. Berlin: Gruyter Verlag, DUBOVÁ,. J.: Übersetzen nichtliterarischer Texte (URL: preklad.doc) SNELL-HORNBY, M; HÖNIG, H. G.; KUßMAUL, P.; SCHMITT, P. A. (Hrsg.): Handbuch Translation. Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage. Tübingen: Stauffenburg Verlag, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 Oldal: 3

4 A B C D E FX Oktató: prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD., Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 4

5 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/ MEDZ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A két világháború közötti szlovák irodalom Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Meg kell ismerni a szlovákiai irodalmi fejlődés különböző kontextusait. Tudni kell értelmezni a modern szlovák irodalom legjelentősebb alkotásait, továbbá jellemezni az egyes irodalmi áramlatokat, képesnek kell lenni periodizálni az adott korszakot. A szlovák irodalom két világháború közötti korszakának általános jellemzése a szlovák kultúra és irodalom intézményi emancipációja, külföldi példák, a korábbi hagyományokhoz való viszonyulás. Az adott korszak főbb témái és megközelítései. Nadrealizmus és vitalizmus a szlovák irodalomban, lirizált próza és jelentősége. A katolikus modern létrejötte és fejlődése. A két világháború közötti szlovák irodalom főbb témái, dilemma és intézményi háttere A két világháború közötti szlovák realizmus a 20. század 20-as és a 30-as éveinek az irodalma, különös tekitnettel M. Rázusra. Az 1918 fordulat előtti és utáni új szerzők az akkori prózában. A próza fejlődésének jelentős képviselői: Ladislav Nádaši-Jégé, Ján Hrušovský, Gejza Vámoš, Ivan Horváth, Peter Jilemnický, Milo Urban, Jozef Cíger Hronský, Ľudo Ondrejov, Dobroslav Chrobák, František Švantner, Margita Figuli. Az első világháború és a kor legfontosabb társadalimi kérdések irodalmi feldolgozása. Új irányzatok, inspirációk és próbálkozások (például a lirizált próza stb.). Az 1939 és 1945 közötti szlovák irodalom. Az első Szlovák Köztársaság kulturális politikája, támogatott és tűrt irányzatok, az egyes szerzők viszonya a korabeli rezsimhez. Szakirodalom: SEDLÁK, I.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin : Matica slovenská, s. ISBN ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry - II. : 19. storočie a prvá polovica 20. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum, s. ISBN Oldal: 5

6 ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu - Bratislava : Tatran, s. ISBN ŠTEVČEK, J. Lyrizovaná próza. Bratislava : Tatran, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 A B C D E FX Oktató: doc. Dr. Ivan Halász, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 6

7 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/LZS/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A külhoni szlovákok irodalma Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont, záró teszt 40 pont. Végső értékelés: %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A hallgató képes lesz tájékozódni a nemzetiségi szlovák irodalom problematikájában. Tudni fogja a külhoni szlovákság egyes rétegeinek jellemzését és ismerni fogja a legfontosabb képviselőit. Képes lesz elemezni ezen költők és írók egyes műveit. A nemzetiségi kultúrák és irodalmak kérdésköre. Az alföldi szlovák irodalom és kultúra. Az alföldi szlovák irodalom kontextusai. A magyarországi szlovák irodalom. A szlovák kultúra és irodalom fejlődése Romániában. A szlovák költészet, próza és esszé fejlődése Romániában. A szlovák irodalom Szerbiában (Vajdaságban) a 19. században és a 20. század első felében. A jelenkori vajdasági szlovák költészet és próza. A vajdasági irodalomtudomány tegnap és ma. Az európai és tengerentúli nemzetiségi szlovák irodalom. A külhoni szlovákokkal való törődés és együttműködés. Szakirodalom: ANDRUŠKA, P.: Krajanská literatúra a kultúra. Nitra : Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s. ISBN ANDRUŠKA, P.: Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Šaľa : A-klub, s. ISBN ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. - ISBN ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Maďarska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. ISBN Oldal: 7

8 ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Vojvodiny. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. ISBN ANDRUŠKA, P.: Antológia slovenskej krajanskej poézie. Topoľčianky : End s.r.o., s. ISBN ANOCA, D. M.: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, s. - ISBN DIVIČANOVÁ, A.: Slováci v Maďarsku : Meniaci sa svet 2. Győr : Press Publica, s. ISBN X HARPÁŇ, M.: Texty a kontexty. Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov. Bratislava : Literárne informačné centrum, s. ISBN KMEŤ, M.: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, s. SBN ŠENKÁR, P.: Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Komárno : Univerzita J. Selyeho, ISBN ŠTEFANKO, O.: Pohľadaj korene svoje. Nadlak : Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, s. ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 6 A B C D E FX Oktató: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 8

9 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/MORdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelv alaktana Oktatás formája: Előadás Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga sikeres teljesítésének előfeltétele a legalább 60%-os írásbeli eredmény és A-E közti értékelés a szóbeli résznél. A hallgató ismeretekkel rendelkezik a nyelvészeti diszciplínák területén: terminológia, módszerek, paradigmák, nyelvészeti szakterületek. Ismeri az alapvető nyelvészeti koncepciókat, különös tekintettel a német nyelv alaktanára. Az alaktan fogalma és helye a tudományok rendszerében. A morfológia alapfogalmai: A morféma és típusai. Szintetikus és analitikus formák. Szófajtan. Osztályozás és szófajtani sajátosságok. A főnevek osztályozása morfológiai, szemantikai és szintaktikai jegyek alapján. Névmások. Melléknevek és számnevek. Az ige. Igeragozás. Az ige nyelvtani kategóriái. Az igék mondatalkotó képessége. Nem ragozható szófajok. Határozószók és módosítószók. Elöljárószók. Kötőszók. Szakirodalom: HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Verfügbare Auflagen. HENTSCHEL, E./WEYDT, H.: Handbuch der deutschen Grammatik. 3. Aufl. Berlin/New York: De Gruyter, PONGÓ, S.: Grundriss der deutschen Grammatik kontrastiv. Komárno: UJS, SOMMERFELDT, K.-E./STARKE, G.: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 2., neu bearb,. Aufl. Tübingen: Niemeyer, Oldal: 9

10 A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 135 A B C D E FX Oktató: prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 10

11 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/FONdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelv hangtana Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga sikeres teljesítésének előfeltétele a legalább 60%-os írásbeli eredmény és A-E közti értékelés a szóbeli résznél. A hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezik a német hangtan területéről. Képes elsajátítani a német kiejtés sajátosságait és megkülönböztetni azokat a magyar, ill. a szlovák nyelv sajátosságaitól. Ismeri és alkalmazza a fonetikus átírást. Ismeri a hangképző szervek működését. Képes azonosítani, osztályozni és leírni a német hangképzést. A fonetika és fonológia helye a tudományok rendszerében A fonetika és fonológia tárgya és feladatai A hangtan alapfogalmai: fonéma, hang, allofon Az artikulációs fonetika Beszédhangok képzése A magánhangzók rendszere A mássalhangzók rendszere Általános hangtani alapelvek Szupraszegmentális elemek Szakirodalom: ADAMCOVÁ, L.: Phonetik der deutschen Sprache. Bratislava: UK, BRENNER, K./HUSZKA, B./WERK-MARINKÁS, Cs.: Deutsche Phonetik. Eine Einführung. Budapest/Veszprém: Bölcsész Konzorcium, RAUSCH, R./RAUSCH, I.: Deutsche Phonetik für Ausländer. 3. Aufl. Langenscheidt: München, UZONYI, Pál: Phonetik und Phonologie des Deutschen. Budapest: Akadémiai Kiadó, ISBN HIRSCHFELD, Ursula: Phonetik sim sala bim : Ein Übungskurs für Deutschlernende vyd. - Berlin: Langenscheidt, s. - ISBN Oldal: 11

12 A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 20 A B C D E FX Oktató: Dr. phil. Mihály Riszovannij Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 12

13 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/SYNdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelv mondattana Oktatás formája: Előadás Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga sikeres teljesítésének előfeltétele a legalább 60%-os írásbeli eredmény és A-E közti értékelés a szóbeli résznél. A hallgató ismeretekkel rendelkezik a nyelvészeti diszciplínák területén: terminológia, módszerek, paradigmák, nyelvészeti szakterületek. Ismeri az alapvető nyelvészeti koncepciókat, különös tekintettel a német nyelv mondattanára. A mondattan elméleti alapjai. Relációs és funkcionális egységek. Morfológiai szó - szintaktikai szó. Alapvető mondattani műveletek. A szintaktikai egységek meghatározása: szó és mondat. Mondatfunkciók. Mondatfajták: egyszerű és összetett mondat. Alárendelés és mellérendelés. Mondattani elméletek: GTG, függőségi mondattan, klasszikus mondattan. Szakirodalom: HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. 15., durchges. Auflage. Leipzig/Berlin/ München/Wien/Zürich/New York: Langenscheidt, PONGÓ, S.: Grundriss der deutschen Grammatik kontrastiv. Komárno: UJS, SZIGETI, I.: Lehrbuch der deutschen Syntax. Piliscsaba: Katholische Péter-Pázmány-Universität, PITTNER, Karin, BERMAN, Judith: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch vyd. - Tübingen: GNV, s. - ISBN TROŠOK, Roman: Syntax = Eine Einführung in die Dependenzsyntax des Deutschen - 1. vyd. - Nitra: Vysoká škola pedagogická, s. - ISBN X. ENGEL, Ulrich: Syntax der deutschen Gegenwartssprache vyd. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, s. - ISBN ALTMANN, Hans, HAHNEMANN, Susan: Syntax fürs Exams vyd. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. - ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Oldal: 13

14 német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 129 A B C D E FX Oktató: prof. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 14

15 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/KUGdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A német nyelvterület kultúrája és történelme Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Aktív részvétel az órákon és záróteszt teljesítése. Kreditpontok megítélésének feltétele: legalább 60%-os teljesítmény. A hallgatók áttekintéssel bírnak a német nyelvterület országainak történelméről. Alapvető ismereteket kapnak a tényekről és megértik a történelmi és kulturális összefüggéseket. Germánok, Frank Birodalom Germán államok a késő középkorban Nagy dinasztiák Humanizmus és reneszánsz Ellenreformáció és a harmincéves háború Német-római birodalom és a Habsburgok A forradalom évei Poroszország, a német egység Németország és Ausztria a századfordulón, az 1. vh. A Weimari Köztársaság, A 2. világháború, a háború utáni évek A német államok 1989 után Szakirodalom: MAI, Manfred: Deutsche Geschichte vyd. - Gelberg: Gulliver, s. - ISBN MÜLLER, Reiner: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band Stuttgart : Philipp Reclam jun., ISBN x. Fragen an die deutsche Geschichte / Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit. - Köln: Sonderausgabe, s ISBN x. Oldal: 15

16 A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: német Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 7 A B C D E FX Oktató: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 16

17 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/VDSJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv fejlődése és története Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Történeti nyelvészet és alapfogalmak A szlovák nyelv eredetének hipotézisei. A Nagymorva Birodalom bukása és a Magyar Királyság alapítása A jerek megszűnése és a kontrakció Történeti hangtan Történeti alaktan Történeti lexikológia Nyelvemlékek, a latin korszaka Német - szlovák nyelvi összefüggések A cseh mint kulturális nyelv Kulturális nyugat-, közép-, és keletszlovák nyelv A Bernolák-korszak A Štúr-korszak A Matica-korszak A mártoni korszak Szlovák-magyar nyelvi összefüggések A szlovák nyelv története Csehszlovákia megalapításától napjainkig Szakirodalom: KOPECKÁ LALIKOVÁ ONDREJKOVÁ SKLADANÁ VALENTOVÁ: Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: VEDA KRAJČOVIČ, R. ŽIGO, P. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, ISBN Oldal: 17

18 KRAJČOVIČ, R. ŽIGO, P. Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, ISBN KRAJČOVIČ, R. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: UK, ISBN KRÁLIK, Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA, 2016 NOVÁK, Ľ. Jazykovedné glosy k československej otázke. Matica slovenská PAULINY, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: SPN s. A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 142 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 18

19 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/FON/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv fonetikája és fonológiája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 50 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A hallgatók megismerik a szlovák nyelv fonetikai és fonológiai rendszerét összevetésben a magyar nyelvvel. Elsajátítják ezek helyesírási és kiejtési összefüggéseit és azok alkalmazását a gyakorló pedagógus számára. A fonetika és a fonológia diszciplínái Beszédképzés, artikuláció A beszédhangok csoportosítása Distinktív jegyek A szlovák nyelv magánhangzórendszere összevetésben a magyarral A szlovák nyelv mássalhangzórendszere összevetésben a magyarral Az irodalmi szlovák kiejtés Fonémák és garfémák viszonya Neutralizációk Alternációk Szupraszegmentális jelenségek Szakirodalom: ALABÁNOVÁ, M. Slovenský jazyk a literatúra v menšinových školách. Nitra: UKF, KRÁĽ, Á. SABOL, J. Fonetika a fonológia, Bratislava: SPN, 1989 KRÁĽ, Á. Spisovná slovenská výslovnosť. Bratislava: Veda, 2003 MISTRÍK, J. Moderná slovenčina. Bratislava: SPN, s ISBN NAVRÁTL, L. Fonetika a fonológia IN: Slovenský jazyk pre štúdium učiteľstva 1. stupňa zš s vyuč.jaz. maď. Nitra: Vysoká škola pedagogická, s OLŠIAK, M. Základy fonetiky a ortoepie slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, 2015 PAULINY, E. Slovenská fonológia. Bratislava: SPN, s. Oldal: 19

20 PILECKY M. Základy porovnávacej fonológie. Pilíšska Čaba: PPKE BTK, SYČÁKOVÁ, Ľ. Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Slovak Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 152 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 20

21 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/LEX/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv leikológiája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 50 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Ismeretek szerzése a jelentéstan és a motiváció, a szókészlet bővítésének módjai, a lexikográfia, a frazeológia és a névtan tárgyköréből. A lexikológia tárgya, diszciplínái és alapfogalmai. Szó és szókészlet. Lexikográfia és korpusznyelvészet Jelentéstan Lexikális paradigmatika Lexikális motiváció Szóképzés Szóátvétel Lexikális stilisztika A szókészlet dinamikája A szavak kapcsolódása Frazeológia Névtan Szakirodalom: DOLNÍK, J.: Lexikológia. Bratislava: UK, ISBN FURDÍK, J., Ed. OLOŠTIAK, M.: Slovenská slovotvorba. Prešov: Náuka, 2004 ISBN X FURDÍK, J., Ed. OLOŠTIAK, M.: Teória motivácie v lexikálnej zásobe Košice : LG, ISBN HORECKÝ, J. BUZZÁSYOVÁ, K. BOSÁK, J.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, ISBN Oldal: 21

22 MLACEK, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ORGOŇOVÁ, O. - BOHUNICKÁ, A.: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia. Bratislava : Stimul, s. ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 134 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 22

23 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/SYNT/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv mondattana Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A nyelv szintaktikai rendszere működésének megismerése. Szintagmák, mondatrészek. A szlovák nyelv mondattani sajátosságainak összevetése a magyarral. Szórend és aktuális tagolás. A nyelv szintaktikai szerkezete. Az ige valenciája Szintagmatika A mondat nyelvtani és modális-kommunikációs típusai Fő mondatrészek Kiegészítő mondatrészek Értelmezős szerkezetek Összetett mondatok Szövegnyelvészet és aktuális tagolás Szakirodalom: IVANOVÁ, M. Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo PU, ISBN MOŠKO, G. Príručka vetného rozboru. Prešov: Náuka, ISBN ORAVEC, J. BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský jazyk. Syntax. Bratislava: SPN, s. PAVLOVIČ, J.: Syntax slovenského jazyka I. Trnava: TU, ISBN PAVLOVIČ, J.: Syntax slovenského jazyka II. Trnava : TU, ISBN TÓTH, S.J.: Veta - text - štýl. Komárno: PF UJS, ISBN VAŇKO, J.: Sntax slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Oldal: 23

24 Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 142 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 24

25 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/ MORF/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv morfológiája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 4 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). Rendszeres tudás a szlovák nyelv morfológiai síkjáról. A morfémaelemzés, a nyelvtani kategóriák és a ragozás alkalmazása a gyakorlatban. Szófajtani és tipológiai ismeretek elsajátítása. A mai szlovák morfológiájának dinamikája. A morfológia helye a nyelv síkjai között. Morfológiai terminológia. Morfológiai kategóriák. A szó morfémaszerkezete és elemzése, a morfémák típusai. Morfológia tipológia. A szófajok osztályozása. Partikulák, indulatszók, kötőszók. Az igék osztályozása, nyelvtani kategóriáik, ragozásuk. Intenció, valencia, igekötők, visszaható igék Segédigék Igenevek A főnevek osztályozása, szám, nem Főnévragozás, eset, elöljárószók Melléknevek és határozószók Névmások és számnevek A mai szlovák nyelv morfológiájának dinamikája Szakirodalom: AUXOVÁ, D. - VAŇKO, J.: Morfológia slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, ISBN DOLNÍK, J. (Ed.) Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, s. ISBN DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda Oldal: 25

26 MANDELÍKOVÁ, Lenka Základy morfológie slovenského jazyka. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISBN NAVRÁTIL, L.: Neohybné slovné druhy a citoslovcia. Nitra: Enigma, NAVRÁTIL, L.: Nominálne slovné druhy. Nitra: Enigma, NAVRÁTIL, L.: Slovesá kráľovský slovný druh. Nitra: Enigma, ORAVEC, J. BAJZÍKOVÁ, E. FURDÍK, J. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : SPN s. ISBN SOKOLOVÁ, M. Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ISBN TÓTH, S. J. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Komárno: UJS, A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 179 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 26

27 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdb/STYL/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A szlovák nyelv stilisztikája Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: Félévközi teszt 60 pont. Végső értékelés (vizsga): %: A, 89-80%: B, 79-70%: C, 69-60%: D, 59-50%: E, 50% alatt: FX (nem kap kreditet). A stilisztika alapjainak megismerése. Stilémák, nyelvi stílusrétegek. Szövegnyelvészeti ismeretek. A stíluseszközök alkalmazása konkrét szövegekben. A stilisztika mint diszciplína. A nyelvi stílus. Szövegnyelvészet, szöveg és kommunikáció A szöveg szerkezete és felépítése A fogalmazás műfajai A stílust befolyásoló tényezők Alapvető és másodlagos nyelvi stílusok Stilémák Szakirodalom: BAJZÍKOVÁ, E. DOLNÍK, J.: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul, s. ISBN FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin : Osveta, ISBN FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, ISBN FINDRA, J.: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania Martin : Osveta, ISBN MISTRÍK, J.: Štylistika. SPN: Bratislava, PAVLOVIČ, J.: Prednášky zo štylistiky slovenčiny. Trnava: PF TU, ISBN SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov : Slovacontact, ISBN X TÓTH, S. J.: Veta - text - štýl. Komárno: PF UJS, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Oldal: 27

28 szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 124 A B C D E FX Oktató: Sándor János Tóth, PhD. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 28

29 Egyetem: Selye János Egyetem KPD/SZdb/SVZ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A tanárképzés pedagógiai, pszichológiai és szociális alapjai Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: KPD/SZdb/VDP/15 a KPD/SZdb/ZVP/15 a KPD/SZdb/TEV/15 a KPD/SZdb/ VPS/15 a KPD/SZdb/DID/15 a KPD/SZdb/SCP/15 a KPD/SZdb/FVV/15 a KPD/SZdb/LAD/15 a KPD/SZdb/ANA/15 a KPD/SZdb/PX1/15 a KPD/SZdb/SMP/15 a KPD/SZdb/APK/15 A hallgató szóbeli felelete a pedagógiai-pszichológiai alapokat képező tantárgyakból, amelyet vizsgabizottság értékel. Az értékelés skálája: A %, B 80-89%, C 70-79%, D 60-69%, E 50-59%. A tanárképzés akadémiai tárgyakban tanulmányi szakirány abszolvense a pedagógiaipszichológiai alapokat képező tantárgyak által az oktatási-nevelési és tanítási-tanulási folyamat elméleti alapjait sajátítja el, ismereteket szerez az oktatás törvényi hátteréről, digitális, pszichológiai és speciálpedagógiai ismeretekre tesz szert. Államvizsga témakörök 1.Didaktika, mint tudományág 2. Tanítási folyamat tartalma 3. Ellenőrzés, értékelés, osztályozás 4. Pedagógiai kommunikáció 5. Pedagógia, mint tudományág a pedagógiai tudományok rendszerében 6. A pedagógus munkájának tervezése 7. Konkrét (specifikus) oktatási célok és taxonómiái 8. Hagyományos oktatási módszerek 9. Újszerű oktatási módszerek 10. A tanulók differenciált munkája 11. Az európai iskolarendszerek kialakulása, szintjei. Az emberkép jellemzői, a nevelés-oktatás tananyagtartalma, módszerei, eszközei 12. Comenius munkássága és hatása napjainkig. Apáczai Csere János szerepe a magyar pedagógiai elmélet fejlődésében 13. Oktatástechnológia és taneszközök Oldal: 29

30 14. Egészségmegőrzés az iskolában: napirend, mentálhigiéné, fizikai terhelhetőség, az iskolai környezet kialakítása és az elsősegély ellátás princípiumai 15. Az iskola szerepe és lehetőségei a megelőzésben. A pedagógus személyisége, a pedagógus, mint példakép 16. A biológiai (testi), pszichológiai és szociális fejlődési sajátosságai 17. Freud, Erikson és Piaget fejlődési skálájának jellemzése a személyiségfejlődésben 18. Az osztályfőnök közösségépítő feladata 19. A nehezen nevelhetőség pszichológiai kérdései 20. A megismerő folyamatok szerepe a tanulásban 21. A sajátos nevelési igényűek iskolai lehetőségei Szakirodalom: A kötelező és kötelezően választható tantárgyak tantárgyi adatlapjaiban van feltüntetve. A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: magyar vagy szlovák Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 Oktató: A B C D E FX Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 30

31 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL1a/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Ütőtechnika kialakítása, fogásmódok megismerése. Tenyeres átadások. Fonák átadások. Nyitások, nyitásfogadások. Folyamatos labdaadogatás kötött területre, meghatározott érintéssel. Folyamatos adogatás szabadon. Gyorsaságfejlesztés. Állóképesség fejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 31

32 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 4 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 32

33 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL1b/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Gyorsaságfejlesztés. Állóképesség fejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. Játék. Versenyszerű játék. Sportág specifikus képességfejlesztés. Védekező mozgások. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 33

34 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 0 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 34

35 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL2a/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Állóképesség fejlesztés. Gyorsaságfejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Támadó és védekező mozgás. Taktikai elemek gyakorlása. Váltott oldali adogatás. Játék a szabályoknak megfelelően. Folyamatos labdaadogatás kötött területre, meghatározott érintéssel. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Játék. Versenyszerű játék. 2-2 elleni játék. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 35

36 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 8 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 36

37 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL2b/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. A felső végtag izomzatának fejlesztése. A törzs izomzatának fejlesztése. Állólépesség, erő állóképesség fejlesztése. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. Játék. Versenyszerű játék. Sportág specifikus képességfejlesztés. Védekező mozgások. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 37

38 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 0 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 38

39 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL3a/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 10-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Ütőtechnika kialakítása, fogásmódok megismerése. Tenyeres átadások. Fonák átadások. Nyitások, nyitásfogadások. Folyamatos labdaadogatás kötött területre, meghatározott érintéssel. Folyamatos adogatás szabadon. Ütőerő, ütőtechnika fejlesztése. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. lopty. Játék. Versenyszerű játék. Sportág specifikus képességfejlesztés. Védekező mozgások. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Oldal: 39

40 Órán való aktív részvétel részvétel. Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 2 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 40

41 Egyetem: Selye János Egyetem KTVŠ/TEL3b/ST/17 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: ASZTALITENISZ Oktatás formája: Gyakorlat Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Tanulmány szintje: I., I.II., II. Feltételtárgyak: Órán való aktív részvétel. a (absolvovanie) 10-8 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. n (neabsolvovanie) 7-0 alkalommal részvétel a testnevelés foglalkozáson. A mozgásszeretet kialakítása. Alapfogalmak, a játék alapszabályai, különböző gyakorlatokat megismerése. Motoros képességfejlesztés sportág specifikus gyakorlatokkal. Az új eszközök használata. Testnevelési mozdulatok begyakorlása. Játék alkalmazása, versenyhelyzetek megoldása. Balesetvédelmi tájékoztatás. Gyorsaságfejlesztés. Állóképesség fejlesztés. Sportág specifikus képességfejlesztés. Támadó és védekező mozgások, átadások. Folyamatos labdamenetek kialakítása. Helyezett, irányított átadások elsajátítása. Váltott oldali adogatás. Játék. Versenyszerű játék. Versenyszerű játék. 2-2 elleni játék. Szakirodalom: Sportlexikon A-K / Nádori László vyd. : Sport, s. - ISBN Sportlexikon L -Z / Nádori László. - Budapest : Sport, s. - ISBN Antal Zoltán, Sass Tibor, László István: A magyar sport kézikönyve Sport, Budapest asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry Blum vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, s. - ISBN Olimpiai játékok / Zoltán Subert, László Gy. Papp, Endre Kahlich. - Budapest : Sport, ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: Magyar nyelv vagy szlovák nyelv ismerete. Megjegyzések: Az órán való aktív részvétel részvétel. Oldal: 41

42 Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 0 a n Oktató: PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Péter Szabó Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 42

43 Egyetem: Selye János Egyetem KPD/SZdb/APK/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai koncepciók Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A tantárgy vizsgával végződik. A vizsgaidőszakban a diák a félév tananyagából vizsgát tesz. Írásbeli tudásfelmérő teszt lesz. A sikeres teljesítéshez min. 50%-t kell teljesíteni a vizsga előírt mennyiségű tananyagából. Az érdemjegyek értékelési fokozata: A %, B 80-89%, C 70-79%, D 60-69%, E 50-59%. A diák elsajátítja a pedagógia tudományterületén létező mai alternatív irányzatokat és fejlődési irányultságukat otthon és külföldön egyaránt. Képes lesz beazonosítani, analizálni, szemléltetni és értékelni az alternatív irányzatokat. Alternatív iskolák létrejötte a 20. század első felében (Waldorf, Jéna terv, Dalton, Freinet, Montessori). Alternatív iskolák keletkezése a 20. század második felében (Rogers kliensközpontúság, ITV, Zsolnay iskola, Nyitott Iskola, projektoktatás, globális nevelés és más). A reformiskola modellezése - prognózis felvázolása. Szakirodalom: Németh András. A reformpedagógia múltja és jelene. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s. - ISBN Bodoni Ágnes. Reformpedagógia : Pedagógusi kompetenciák fejlesztése reform- és alternatív pedagógiai módszerek segítségével vyd. - Kolozsvár : Ábel Kiadó, s. - ISBN Németh András, Ehrenhard Skiera. Reformpedagógia és az iskola reformja vyd. - Budapest : Nemzeti Tankönyv, s. - ISBN Németh András, Pirka Veronika. Az életreform és reformpedagógia-recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében vyd. - Budapest : Gondolat Kiadó, s. - ISBN Kovátsné- Németh Mária. Reformpedagógiai koncepciók, alternatív megoldások. - Komárno : Selye János Egyetem, s. - ISBN Zelina Miron. Alternatívne školstvo : alternatívne školy, alternatívna pedagogika, alternatívne pedagogické koncepcie a smery vyd. - Bratislava : IRIS, s. - ISBN Prucha Jan. Alternativní školy Oldal: 43

44 a inovace ve vzdilávání. Portál, s. - ISBN Pukánszky Béla. Iskola és pedagógusképzés vyd. - Budapest : Gondolat Kiadó, s. - ISBN Pukánszky Béla. Két évszázad gyermekei : A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története vyd. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, s. - ISBN A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv: magyar vagy szlovák nyelv Megjegyzések: Tantárgy értékelése Az értékelt hallgatók száma: 163 A B C D E FX Oktató: prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc. Az utolsó módosítás dátuma: Jóváhagyta: doc. Dr. Ivan Halász, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc., Dr. habil. Károly Oldal: 44

45 Egyetem: Selye János Egyetem KMF/VAJ2/16 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Angol nyelv I. Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2., 4., 6. Tanulmány szintje: I. Feltételtárgyak: A szemeszter során két írásbeli teszt kerül megírásra, melyekre egyenként 50 pontot lehet szerezni. Az A értékeléshez legalább 90 pont megszerzése szükséges, a B értékeléshez legalább 80 pont, a C értékeléshez legalább 70 pont, a D értékeléshez legalább 60 pont és az E értékeléshez legalább 50 pont. Kredit nem kerül beírásra annak a hallgatónak, aki kevesebb mint 50 pontot szerez. A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató képes lesz a kortárs, standard angol nyelv morfológiai és szintaktikai szerkezeteinek alkalmazására; képes lesz magát kifejezni angolul a hétköznapi témákhoz kapcsolódó szókinccsel. A nyelvi szeminárium fő célja a hallgatók (írott és beszélt) nyelvi kompetenciáinak, és a kommunikációs alkompetenciáinak (szókincs és nyelvtan) tökéletesítése. Ez a kurzus az Angol nyelv I kurzus folytatása, mely során olyan témák kerülnek kifejtésre, melyek segítségével a hallgatók tovább bővíthetik nyelvi készségeiket. A kurzus során a következő témák kerülnek szóba: Ünnepségek, események és fesztiválok, Mennyiségek meghatározása, Nehéz helyzetek kezelése, Gerund és infinitive, A gazdagság előnyei és hátrányai, Problémamegoldás, Rejtélyek, Módbeli segédigék múltideje, Kooperáció és versengés, Nemzetközi találkozó szervezése, Igeidők jövő idő, Hipotetikus helyzetek, Szakirodalom: Cutting Edge Upper-Intermediate Students Book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - Essex, England: Longman Group Ltd., ISBN Graver, B.D.: Advanced English Practice. Oxford: OUP, Focus on Proficiency: Full Colour Edition / Sue O Connell vyd. - Essex: Pearson, s. - ISBN English Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Studies / Raymond Murphy. - Cambridge: Cambridge University Press, ISBN X. Oldal: 45

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/ZDIdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/ZDIdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai Egyetem: Selye János Egyetem KMF/ZDIdb/NJ/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A didaktika alapjai Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi időszak

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár (/V/S Mintatanterv kód: MR76+NE74_2016OOZN Irodalomtudományi alapozó tárgyak (6 REDIT) Propedeutika 1. Bevezetés az irodalomtudományba előadás TNM 0115 15 v 2 Propedeutika 2: Bevezetés az irodalomtudományba

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan Nyelvészet I. Témakör: Leíró nyelvtan 1. A magyar magánhangzó-harmónia és a hangtani hasonulások jellegzetességei KASSAI ILONA (1998): A beszédlánc fonetikai jelenségei. In: Kassai Ilona: Fonetika. Budapest:

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/KTV/SZ/10

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/KTV/SZ/10 KPD/KTV/SZ/10 Tantárgy megnevezése: Testnevelési tanfolyam és táborozás Gyakorlat 40s Kreditszám: 2 5. Alapvető fogalmak. Felszerelés. Étkezés. Veszély a természetben. Egészségmegőrzés. Alapvető mozgásformák,

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KCH/DCH1/14. Tantárgy megnevezése: Kémia módszertana I.

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KCH/DCH1/14. Tantárgy megnevezése: Kémia módszertana I. KCH/DCH1/14 Tantárgy megnevezése: Kémia módszertana I. Oktatás formája: Szeminárium Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 7. Az utolsó módosítás dátuma: 11.06.2014 KCH/DCH2/14 Tantárgy

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Szláv és Balti Filológiai Intézet SZLAVISZTIKA ALAPSZAK ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Formai követelmények: A dolgozatot nyomtatva, kötve

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KSL/SJdm/DIA/15

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KSL/SJdm/DIA/15 Egyetem: Selye János Egyetem KSL/SJdm/DIA/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Szlovák nyelvjárástan és nyelvtörténet Oktatás formája: Előadás / Szeminárium Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/CITdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: Szövegértés - olvasás

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/CITdb/NJ/15. Tantárgy megnevezése: Szövegértés - olvasás TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Selye János Egyetem KMF/CITdb/NJ/15 Tantárgy megnevezése: Szövegértés - olvasás Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Gazdaságtudományi Kar Tantárgy kódja: KMI/AIdb/ZLD/16

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Gazdaságtudományi Kar Tantárgy kódja: KMI/AIdb/ZLD/16 Egyetem: Selye János Egyetem KMI/AIdb/ZLD/16 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: A légi közlekedés alapjai Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 2 Tanulmányi

Részletesebben

Orsolya egyetemi docens. egyetemi docens dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit egyetemi docens. Szabó Judit egyetemi docens

Orsolya egyetemi docens. egyetemi docens dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit egyetemi docens. Szabó Judit egyetemi docens Mintatanterv hagyományos angol szakos főiskolai diplomával rendelkező angoltanári mesterszakos hallgatók számára (T/D) (2 félév, 30 ) (A pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék honlapján)

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar 0BTANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Tantárgy neve: REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁK (választható)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Tantárgy neve: REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁK (választható) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR SZAK: PÉNZÜGY-BANK EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV I. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

1. A modern szláv irodalomtudomány

1. A modern szláv irodalomtudomány 1. A modern szláv irodalomtudomány A MODERN SZLÁV IRODALOMTUDOMÁNY Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 A tantárgy elıfeltételei: - A kurzus célja, hogy a hallgatók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/AMS20/10

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/AMS20/10 Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMF/AMS20/10 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: 20. századi amerikai novellák olvasása Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN52+TR20_2015OAN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Az iskola mentálhigiénéje PSX 1211L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 10 Gyakorlati jegy TK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak első

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/MJFdb/ ANG1/15. Tantárgy megnevezése: Angol nyelv 1

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/MJFdb/ ANG1/15. Tantárgy megnevezése: Angol nyelv 1 Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/MJFdb/ ANG1/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Angol nyelv 1 Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere: Oktatás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 (/V Mintatanterv kód: AN7+ME74_2015OOZN ANGOL - SZAMAI ALAPOZÓ ISMERETE (30 REDIT) Nyelvfejlesztés: Nyelvtani rendszerezés TNA 101-30 é 2 Nyelvfejlesztés: Idiómák TNA 1017-30 é 2 Bevezetés az angol nyelvészetbe

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

A Humán Tudományok Intézete oktatói által oktatott tantárgyak Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve 2016/17.

A Humán Tudományok Intézete oktatói által oktatott tantárgyak Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve 2016/17. A Humán Tudományok Intézete oktatói által oktatott tantárak Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve 2016/17. tanévtől 6 féléves képzés tantárak- a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Gazdaságtudományi Kar Tantárgy kódja: KJP/PHMeb/ CJA1/15. Tantárgy megnevezése: Angol nyelv 1

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Gazdaságtudományi Kar Tantárgy kódja: KJP/PHMeb/ CJA1/15. Tantárgy megnevezése: Angol nyelv 1 Egyetem: Selye János Egyetem KJP/PHMeb/ CJA1/15 TANTÁRGYI ADATLAP Tantárgy megnevezése: Angol nyelv 1 Oktatás formája: Szeminárium Hetente: A tanulmányok ideje alatt: 26s Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben