Találmányok és környezetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Találmányok és környezetvédelem"

Átírás

1 Találmányok és környezetvédelem Írta Dr. Vedres András a kémiai tudomány kandidátusa, feltaláló, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára A teremtett világra a jellemző a harmónia, azaz bármely rendszerben a megnyilvánuló kölcsönhatásokban egyensúly van. Ebben az állapotban bármely rendszer kimenő hatásai és környezetéből érkező hatások egyike sem lehet káros. Az ember ezt a harmóniát színrelépése óta folyamatosan megbontja. Az egyre több ember számára egyre több anyagi javakra, élelemre, energiára van szükség. E javak maradéktalan biztosítását a teremtett világ által rendelkezésre álló anyagiakból már ősidők óta nem lehet megoldani. E kényszertől vezérelve az ember folyamatosan átalakít, azaz valamiből valami ismertet hoz létre. Ha ez sem bizonyul elégségesnek, akkor az ember kénytelen alkotni, azaz valamiből valami újat létre hozni, majd később ezt az újat hasznosítani. Az átalakító tevékenység a termelés, az alkotás pedig a feltalálás, míg a találmányok hasznosítása az innováció. A dolgok egymással szövevényesen összefüggésben állnak. Az ember a termelő, feltaláló és innovációs tevékenysége során képtelen úgy eljárni, hogy mindenre tekintettel legyen. A legtöbb esetben nincs figyelemmel a tevékenysége szempontjából lényegtelen következményekre, még ha azok maga, más vagy mások számára kifejezetten ártalmasak is. Valójában a társadalmakban a termelő, feltaláló és innovációs tevékenység hajtóereje a profit szerzés. A szükségletek kielégítése, mint késztetés csak a pénzszerzés áttételén keresztül érvényesül. A nagyobb haszon reményében minden huncutságra, még környezetünk nem nagyon nyilvánvaló pusztítására is képesek vagyunk. A termelés, a feltalálás és az innováció tehát maga a környezeti katasztrófák előidézője. Napjainkra a természet harmóniáját annyira megbontottuk, hogy a környezetbiztonság az emberiség létérdekévé vált. Erre a tényre hívják fel a figyelmet a környezetvédő mozgalmak. Az ártalmakat igyekszünk csökkenteni, de sok esetben azokat csak elkendőzik a kormányok és a gazdasági társaságok ökológiai intézkedései. A környezetvédő mozgalmárok legtöbbje pedig Őfelsége fizetett ellenzéke vagy az ökológiai iparág kijárója lett.

2 2 A termelés-feltalálás-innováció hármas meghatározó eleme a feltalálás. Ezt könnyű belátni, ha egy pillantást vetünk magunk köré. Minden, ami a mai embert körülveszi, az feltalálás eredménye. Minden árucikket, amit megvásárolunk feltalált eljárással gyártunk. Mindezekből következtethetne valaki arra, hogy végső soron a feltalálót terheli a felelősség a környezeti ártalmakért. Minek talált fel olyan anyagot, mint például a freon, amely később hatalmas környezeti katasztrófával fenyegeti a világot. A freon feltalálása és a környezeti katasztrófa reális veszélye között azonban sok-sok vállalkozás innovációja és az általuk bezsebelt valamint elköltött pénzhegyek vannak. A feltaláló csupán egy lehetőséget teremtett meg, amelyet mások az innováció során kihasználtak. Tagadhatatlan, hogy a feltalálót erkölcsi felelőség terheli, akkor, ha találmánya olyan, ami más vagy mások számára ártalmas lehet. Más oldalról viszont a feltaláló az, aki képes a környezeti ártalmakat felszámolni, illetve csak olyan alkotásokat létrehozni, amelyek környezetbiztonságot károsan nem befolyásolják. Jelen előadásomban ilyen találmányok bemutatásával kívánom a figyelmet felhívni a fentebb fejtegetett általános következtetések alátámasztására. A konkrét példák bemutatása előtt nézzük meg az ökológiai találmányok gyakoriságát a statisztikai adatok tükrében. A fellelhető legnagyobb szabadalmi adatbázisban (Európai Szabadalmi Hivatal, 33 millió dokumentum van. Ezek közöl 231 ezer találmány leírásában fordul elő a környezetvédelem szó. Ez az összes találmány 7 ezreléke. A magyar szabadalmi adatbázisból megállapítható, hogy 1895 óta több mint 150 ezer találmányt alkottak a hazai feltalálók. Ezek közül 5500 szabadalom leiratában szerepel a környezetvédelem szó. Megállapíthatjuk, hogy a magyar találmányok közül ötször annyi mű foglalkozik az ökológiával, mint a világátlag. Ez örvendetes tény! A környezetvédelemmel kapcsolható találmányok közül a legtöbb a hulladék feldolgozással, illetve újrahasznosításával foglalkozik. Jövőbe mutató példa Hoffmann László és társainak eljárása (P ), amely az üveghulladékot alakítja értékes anyaggá. E találmány lényege, hogy a megőrölt üveghulladékot karbonát tartalmú adalékanyaggal keverik, majd megolvasztják. A folyamat során széndioxid fejlődik, amely habosítja az olvadékot. Abból hűtés és granulálás hatására meghatározott méretű golyócskák keletkeznek. Így olyan műkavics nyerhető, amelyből ha beton testet készítünk, akkor az kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonságú lesz, szilárdsága a hagyományos betonéval egyező, de olyan könnyű, hogy például úszik a vízen egy ilyen betontárgy. Ezzel a találmánnyal nem csak, hogy megszüntetjük a hulladék üveg hegyeket, hanem olyan értékes anyaghoz juthatunk, amely az építőiparban új alkalmazásokat tesz lehetővé. Ebben az évben például egy svájci repülőtéren ilyen betonból hangszigetelő fal épült, vagy ugyancsak ott alagút-tűz elleni védekezésre is tesztelik azt.

3 3 A következő találmány (P ) iskolapéldája lehet az ökológiai agrotechnikának. Tóth Ferenc és Bayar Kosbayar fiatal tudósok a pókok nagy szakértői. Zseniális találmányukban (P ) a növényvédőszer egy különleges pókfaj. Ezeknek a pókoknak az étlapján csupa olyan rovar szerepel, amely az üvegházi növényeket károsítja. A gazdának csak annyi a dolga, hogy a pók-tojásokat elhelyezze a fóliasátrába, például a melegházi paprika növekedésével együtt a pókok is kikelnek, majd a növények kártevőit elpusztítják. Vegyszerezésre tehát nincs szükség. A póktojásokat a találmány részét képező speciális pókházban könnyedén lehet termelni. Kis dobozkákban élnek a pókok. Táplálékuk egy bizonyos muslinca, amely a dobozkák légterébe helyezett cukros tésztán szaporodik. A pókok szívesen párosodnak, tojásaikat időnként eltávolítják, és felhasználásig jégszekrényben tárolják. Most mondhatja valaki, jó-jó, hogy a rovarkártevőket így vegyszermentesen kipusztítjuk, de helyettük azok a pókok fogják betölteni a fóliasátrakat. Tóth Ferencék erre is gondoltak. Az általuk alkalmazott pók faj kannibál, azaz az élelem fogytán egymást falják fel. Ezt az eljárás joggal nevezhetjük abszolút ökológiai agrotechnikának. Az egyik legnagyobb környezetszennyező a közlekedés. A közlekedési eszközöket általában mozgató belsőégésű motorok széndioxidot, és más káros égéstermékeket

4 4 bocsátanak ki, okozva ezzel az üvegházhatás növekedését és egészségkárosítást. Az Első Világháború után született meg a benzin oktánszámát emelő találmány az ólom-tetraetil alkalmazása adalékanyagként, amely széleskörű elterjesztés után, majdnem hogy a civilizált emberiség gyilkosa lett. Egy évtizeddel ezelőtt, már az újszülöttek csontjaiban is többszörös volt az ólomtartalom a megengedettnél. A folyton megújított Otto-motorok egyre magasabb oktánszámú benzint igényeltek. A megoldandó probléma arra késztette a vegyészeket, hogy találjanak fel valami más, hatékonyabb és kevésbé mérgező anyagot az ólom kiváltására. A feltalált megoldás most egy új vegyszer formájában ott csücsül autóink tankjaiban. Zöld színnel hirdeti magát, a hengerekbe kerülvén elég, majd autónk hátsójának nyílásán keresztül az égéstermékei kipöfögnek a levegőnkbe, onnan a tüdőnkbe, növényeinkbe jutva. Lehet, hogy csak húsz év múltán fogjuk megtudni, milyen ártalmakkal szolgált ez a zöld címkés benzin számunkra. Az Otto- és Diesel-motorokat a feltalálók folyton tökéletesítik, optimalizálva az égést, elektronizálva a szabályozást. Se szeri, se száma azoknak a feltalált szerkezeteknek, amelyek az üzemanyag-vezetékbe szerelve ígérnek csodákat. Ezek okoznak ugyan némi javulást a gazdaságosságban, csökkenti kissé a károsanyag kibocsátást, de a fő probléma, a széndioxid megmarad. Önként adódik, hogy ha elektromosság hajtja a járműveket, nincs széndioxid kipufogás. Pontosabban ott nincs, ahol a jármű halad, hanem másutt keletkezhet a széndioxid, például a hőerőműnél, ahol a villamosságot termeljük. Más a helyzet akkor, ha az áramot atom-, szél-, vagy vízierőmű állítja elő. Ez esetben üvegházhatást nem okozunk. A villamosság hajtotta járműveket elég régen feltaláltuk ahhoz, hogy széles körben elterjedjenek, de mégsem, mert behatároltan alkalmazhatók. Tudniillik, vezeték kell az energia odajuttatás miatt, vagy nagy méretű és súlyos akkumulátorokat kell alkalmazni, melyek hosszabb idő alatt tölthetők fel újra energiával. A vasutakat, a trolibuszokat leszámítva ma gyakorlatilag nincs más villany hajtotta járművünk. Kisméretű, könnyű és gyorsan tölthető akkumulátor megalkotására várunk több mint egy évszázada. Az akkumulátorokkal kapcsolatban van még egy baj. A korszerűsödő elektromos tárolók egyre drágábbak, és egyre veszélyesebb anyagokból állnak. Jó lenne tehát az akkumulátort valahogy kiküszöbölni, de azért villannyal hajtani a járműveket. Egy ilyen megoldás egy pár évvel ezelőtt készült el. Magam is kipróbáltam azt a londoni taxit, egy nemzetközi találmányi kiállításon, amelynek tankjában hidrogéngáz volt, az első kerekeit elektromos váltóáramú agymotorok hajtották. Semmi féltengely, semmi sebességváltó. A szükséges elektromos áram az orrészben elhelyezkedő üzemanyagcellában keletkezett, olyan mértékben, amilyen mennyiségben a cellába vezették a hidrogéngázt és a tisztított levegőt. Ez az autó csak vizet pufogott ki, hangtalanul, pont úgy siklott, mint a benzines társai. A probléma az üzemanyagban rejlik. Nem azért, mintha a hidrogén sokkal veszélyesebb lenne, mint a jó öreg benzin, hanem mert a hidrogén előállításához hatalmas mennyiségű elektromos energia kell, és a hidrogénkutak, az ellátás rendszerének feltalálása még várat magára. Nem elhanyagolható az a hátrány, amit a hidrogéngáz palack miatt kell elviselni, az ilyen jármű nem veheti igénybe a zárt garázsokat. Miután ezek a megoldandó problémák felvetődtek az üzemanyagcellás járművel kapcsolatban, két nagy autógyár feltalálói szellemes megoldással rukkoltak ki válaszul. Megépítettek egy A2 típusú Mercedes kisautót, amelynek a tankjába

5 5 metilalkoholt kell tölteni. A Brussels-EUREKA találmányi szalonon két éve alkalmam volt ezt zsűrizni. Mit is tapasztaltam? A padlólemez alá egy diplomata táska méretű kémiai üzem került, amelyben a metilalkoholból hidrogén és szénmonoxid képződik. Ez utóbbit rögtön széndioxiddá égetik el, mert a hőre szükség van a metilalkohol bontásánál. A keletkezett hidrogén az üzemanyagcellába kerül, és minden úgy működik, mint a hidrogénes autónál. A folyamatokat tökéletesen összehangolták, a jármű pont ugyanúgy futott, mint a benzines testvérkéje, de sajnos ugyanúgy széndioxidot is kibocsátott víz kipufogása mellett. Megjegyzem, hogy a metilalkohol kőszénből és vízből előállítható, így ez a megoldás nem igényel hatalmas elektromos energiát. Végezetül szólni kell a villanymotor hajtotta járművek egy ma még kissé néma hátrányáról. A villanymotor működése együtt jár alacsonyfrekvenciás mágneses tér jelenlétével. Mostanában egyre ismertebbé válik, hogy az ilyen tér, amely természeténél fogva leárnyékolhatatlan, igen káros az egészségre. Minél nagyobb energiát igényel egy villanymotor, vagy minél közelebb vagyunk hozzá, a károsító hatása annál nagyobb. Itt tehát az újabb megoldandó probléma, benzin és villanymotor nélküli jármű megalkotása. A járműveket ember (kerékpár), állat (szekér) szél (vitorlás hajó) majd 1787-től különféle erőgépek, időrendben gőzgép, villanymotor, benzin, dieselolaj, földgáz és hidrogén üzemű hőerőgép, majd rakéta mozgatja. Járműveink elszaporodásával a közlekedés energia igénye folyton növekszik, és az okozott környezetkárosítás (káros égéstermékek kibocsátása, veszélyes mágneses tér kialakulása) egyre jelentősebbé válik. Találmányok százezrei szolgálnak ezen a területen a fajlagos energiafelhasználás és az ártalom csökkentésére. Az elmúlt években megvalósíthatóvá vált a járművek légmotoros hajtása. E megoldás különleges előnye, hogy a közlekedésnél semmilyen káros anyag nem kerül a környezetbe. A légmotor egy olyan erőgép, amelyben a sűrített levegő normál nyomásra történő kitágulása végez munkát. Ez történhet egy dugattyús motorban, vagy turbinában. A közlekedésnél az első légmotort egy fegyvernél használták. Luppis János magyar fregattkapitány 1860-ban feltalálta az olyan torpedót, amelyben sűrített levegő légmotor segítségével forgatta a hajócsavart, és hajtotta a víz alatt ezt az egyszer használatos eszközt gyilkos terhével. A sűrített levegőt magában a torpadóban tárolták, amely a nagy nyomás elviselésére vastag acéllemezből készült, ezért a súlya tekintélyes volt, ami kellett a nagyobb romboló hatáshoz. A helyhez kötött légmotorok alkalmazása napjainkra széles körben elterjedt. Elég, ha itt példaként a gépkocsi-gyárak futószalagjai mellet serénykedő munkások légmotorral üzemelő szerszámaira utalunk, vagy emlékezünk fogorvosunk kezében sivító fúróra, amely percenként több mint et fordul, miközben a kiáramló levegő még vizet is permetez fogainkra. E légmotorokhoz a szükséges energiát az alkalmazásuk helyén előállított, és az eszközhöz csővezetéken oda juttatott 6 bár nyomású levegő biztosítja. A sűrített levegő formájában tárolt energia nagysága függ a levegő mennyiségétől, azaz a tartály térfogatától és a benne uralkodó nyomástól. Minél több energia tárolására azonos térfogat esetén nagyobb és nagyobb nyomáson kell a bezárt levegőnek lenni. Csak akkor lehet tehát ezt a megoldást a közlekedésnél alkalmazni, ha a tartály kis méretű, könnyű és minél nagyobb lehet a maximális üzemi nyomás

6 6 benne. Sűrített levegő tárolására napjainkig acélpalackok szolgáltak. Ezek súlya tekintélyes. Megoldással, mint sok más problémánál, erre is a haditechnika fejlesztése szolgált. A német Hoescht cég feltalálói 1959-ben megalkották a fém és műanyag összenövesztett úgynevezett kompozit-anyagokat. Később az Apolloprogramhoz a műanyagot szénszálakkal is erősítették, és így olyan könnyű palackokat gyártottak, amelyek 600 bar nyomást is kibírnak. Ezeket először a hadseregnél alkalmazták légző készülékekhez, majd a tűzoltóságnál is. Napjainkban már az ilyen tartályok bárki számára hozzáférhetővé váltak. Ez vezetett az általunk (Vedres András Gágyor János Szöllősi János) feltalált (P ; 2003.) alkalmazáshoz: a légmotoros kerékpár megépítéséhez (1. kép). 1. kép: Légmotoros kerékpár Egy kereskedelemben kapható kerékpár hátsó csomagtartójára hevederekkel erősítettük fel a légtartályt, amelynek térfogata 9 liter, üres súlya 4,2 kg. Benne 2700 liter normál nyomású levegő van 300 bar nyomásra sűrítve. Az ilyen formában tárolt energia megfelel egy szokványos gépkocsi akkumulátorban lévő elektromos energiának, csakhogy itt a súly fele akkora. Ez a légpalack biztonságos, az USA hadseregének tesztje szerint 200 méter távolságról egy M24-es karabély lövését is kiállja. A palackhoz nyomáscsökkentő szelep csatlakozik, amely 6 bar nyomáson engedi kiáramlani a levegőt, ami vékony műanyag vezetéken és szabályozó szelepen át a légmotorhoz jut. A kerékpáron az összes változtatása annyi, hogy az első kerekét, úgy, mint a kerékpároknál a hátsó hajtott kereket, szabadonfutóval láttuk el. Ehhez műanyag fogaskerekek segítségével csatlakozik a légmotor. Ez a motor úgynevezett szárnyas légmotor, a Wankel-motorokhoz hasonló működésű. Percenként maximálisan fordulaton járhat, a beépített áttétel azt 350-re csökkenti, a nyomatéka magas (11 Nm), a maximális teljesítmény 190 Watt. Rendkívül kis mérete és könnyű súlya (0,7 kg) ellenére átlagosan annyi munkát végezhet, mint egy pedálozó ember. Ha ezt a kerékpárt csak motoros üzemben használjuk, akkor a hatótávolsága 5 km, az elérhető maximális sebesség 20 km/ó. Persze ez segédmotoros kerékpár, ha csak segítségként kapcsoljuk a légmotort, például emelkedőkön, akkor km távolságra kényelmesen túrázhatunk vele. Nagyobb űrméretű kompozit anyagból készített légtartály is hozzáférhetővé vált. Guy Negré luxemburgi mérnök, aki a Forma 1 versenyautókkal foglalkozott, feltalálta (1991) a légautót. Annál dugattyús légmotort alkalmazott. A kísérletekhez átalakított egy Citroen AX típusú autót. A légautó számos előnnyel rendelkezett. Gondoljuk

7 7 csak meg, nem kellett hűtő, gyújtás, kipufogó rendszer. A motor könnyebb mint a hagyományos, a dugattyúk minden második ütemben munkát végeznek, a szabályozás egyszerű. Nincs alapjáratú fogyasztás, nem kell önindító, a motor a légcsap kinyitásával azonnal indul. A légautó nem tűz és robbanásveszélyes. Olajkenésre azonban szükség van, a motor után hangtompítót is kell alkalmazni. A kedvező eredmények hatására az innováció felgyorsult, megalakult az MDI holding, székhelye Luxemburgban van. A légautógyár szerelő szalagjáról ebben az évben négyféle változatban gördülnek le ezek a járművek. Itt most bemutatom a mostanában piacra kerülő légautó taxi változatát (2. kép). A jármű alumínium csőalvázra üvegszálas poliészter karosszéria elemekből épül fel. A légtartályok a padlólemez alatt helyezkednek el, amelyekben 300 bar nyomáson liter levegő van. A motor 30 lőerőt teljesít, súlya 36 kg, amelyhez kétfokozatú automataváltó csatlakozik. Az elektromos rendszer igen korszerű, egyvezetékes, rádióhullám távirányítós kapcsolókkal működik. A jármű önsúlya 700 kilogramm. Hatótávolsága 60 km/órás sebességnél 240 km. Maximális sebessége 100 km/óra, az ára Euro. 2. kép: Légautó Az üzemeltetésről is kell szólni. A légautó tartájait a napi városi használat után otthon egy közepes teljesítményű, árammal működtetett légsűrítővel töltötték fel. A töltés időtartama 3 óra volt. Az elektromos áram költsége Németországban 100 km légautózáshoz 1,5 Euro volt. Itt jegyezzük meg, hogy egy hasonló adottságú benzines jármű üzemanyagköltsége ennek az ötszöröse, 7,5 Euro. A légmotoros kerékpár és a légautó rendelkezésünkre áll. Elterjedésük mindannyiunk érdeke, mert nem szennyezik a környezetet. Két dologra azonban szükség lesz. Először, kompresszor állomásokat kell létesíteni a benzinkutaknál. Akkor a központi, nagy sűrített levegő tartályból a tankolás, a sűrített levegő áttöltése a járműbe csak perceket vesz majd igénybe. Másodszor, a sűrített levegő előállítására szolgáló elektromos energiát széndioxid kibocsátás nélkül működő erőművekben szabad csak termelni. Ha mindez teljesül, akkor az üvegházhatás csak a kertészetekben fog érvényesülni. /Ez a dolgozat A környezeti kockázatok egységes értelmezése című nemzetközi műhelymegbeszélésre (2003. december 8-9.) készült/

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: - HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: Dr. Kulcsár Sándor Accusealed Kft. Az energiatermelés problémája a tárolás. A hidrogén alkalmazásánál két feladatot kell megoldani:

Részletesebben

Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz

Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával telített életkörülmények közül és a szereti a

Részletesebben

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 Pályázat Vegyes ütemű üzemmódú motor működése A célkitűzés A belső égésű motorok kipufogógázainak a környezetre gyakorolt káros anyag kibocsátásának szennyező

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése A Solex motorkerékpár története Írta: Szili Dániel Az első motorkerékpár A Solex társaságot két zseniális mérnök Marcel Mennesson és Maurice Goudart alapította 1905 ben. Kezdetben fűtőkészülékek, később

Részletesebben

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az első alkohol motor A XIX. szd. második felében megszületik a jármű hajtásra alkalmas dugattyús belsőégésű motor 1862. Alphonse Beau

Részletesebben

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11.

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. Kriston Ákos Tartalom Elméleti ismertetők Kriston Ákos Mi az az üzemanyagcella?

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid?

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid? Audi hybrid A hibridtechnika bemutatása hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid? A görög és latin eredetű hibrid szó jelentése teli, keresztezett vagy kevert amely jelzők tökéletesen illenek a hibridjárművekre

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

a jövő energiahordozója

a jövő energiahordozója Energo Expo, Debrecen 2008. Dőry Zsófia, egyetemi hallgató Hidrogén a jövő energiahordozója Tartalom 1. A hidrogénről általában 2. Előállítási lehetőségei 3. Tárolási formái 4. A hidrogén biztonságtechnikája

Részletesebben

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır A hidrogén és a városi közlekedés jövője és lehetőségei Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Tartalom Magunkról Tüzelőanyag-cellák elmélete Tüzelőanyag-cellák a közlekedésben Gyakorlati tapasztalatok

Részletesebben

Mûszaki adatok áttekintése.

Mûszaki adatok áttekintése. Mûszaki adatok áttekintése. Dízelmotorok 2,5 l TDI motor (65 kw) 1 2,5 l TDI motor (80 kw) 1 Keverékképzés/Befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Common-rail közvetlen befecskendezés Hengerek

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Neil Packer cikke, Staffordshire Egyetem, Egyesült Királyság - 2011. február Az energia Az energia a munkához való képesség. A történelemben

Részletesebben

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit.

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. 155 Professzionális, nagy teljesítményű gépek, olíva és más gyümölcsök szedésére fejlesztve,

Részletesebben

Régió RPO Kód LDE&MFH LDE&MFH&5EA PT kombináció 1.6 MT 1.6 MT. Váltóáttétel

Régió RPO Kód LDE&MFH LDE&MFH&5EA PT kombináció 1.6 MT 1.6 MT. Váltóáttétel Régió RPO Kód LDE&MFH LDE&MFH&5EA PT kombináció 1.6 MT 1.6 MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve Hűtőrendszer zárt rendszerű, folyadékhűtés zárt rendszerű,

Részletesebben

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia Klima- und Energiemodellregion ökoenergieland Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia Energiastratégia Ökoenergetikai Modellrégió Cél: energetikai önellátás 2015-ig Burgenland -Bglandi Energiaügynökség

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Az Motorok 115 LE (85 kw) Motor, sebességváltó Motortípus Állandó mágnes által gerjesztett szinkrongép (PSM) Max. teljesítmény (LE (kw) 1/perc)

Részletesebben

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

E-mobilitás Európában és Zala megyében

E-mobilitás Európában és Zala megyében E-mobilitás Európában és Zala megyében Angster Tamás innovációs menedzser X. INNOTECH Innovációs Konferencia, Zalaegerszeg, 2015. 09. 17. 2 Elektromobilitás projektjeink PROSESC (2010-2012), Interreg IV/C

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD SHD-U "EURO" garatszárítók a fentről

Részletesebben

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna Hibrid kishaszonjármű fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen Varga Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

z ö ld le s ze k.h u

z ö ld le s ze k.h u Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával telített életkörülmények közül és a szereti a vízi élet, a kempingezés vadregényes élményét, annak is szüksége van energiára.

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben A Toyota luxusmárkája eddig is többféle hibrid hajtású típust kínált, de legújabb modelljük már kizárólag benzin-elektromos hajtással lesz kapható. A recept a Toyota

Részletesebben

Kommunális gépek és járművek, hulladékkezelő eszközök a MUT Hungária Kftt ől

Kommunális gépek és járművek, hulladékkezelő eszközök a MUT Hungária Kftt ől Kommunális gépek és járművek, hulladékkezelő eszközök a MUT Hungária Kftt ől Előadó: Jámbor László 1 Variopress és Rotopress hulladékgyűjt ő célgépek 2 3 4 5 6 Nagykonténer ürít ő szerkezet 7 8 Szelektív

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

Közlekedésenergetika

Közlekedésenergetika Közlekedésenergetika Alternatív üzemanyagok, alternatív megoldások hol húzódnak a fizikai határok Dr. Varga Zoltán Széchenyi István Egyetem, Győr Közúti és Vasúti Járművek Tanszék A közlekedés energiaigénye

Részletesebben

Öblösüveggyártás kihívásai a XXI században

Öblösüveggyártás kihívásai a XXI században Öblösüveggyártás kihívásai a XXI században Vulkáni tevékenységgel felszínre kerül(t) az ÜVEG A vulkáni tevékenységből időnként és helyenként természetes üveg kerül a felszínre Ez a természetes üveg az

Részletesebben

FFI. MPG-CAPS TM Jerry Lang analízise - 1 -

FFI. MPG-CAPS TM Jerry Lang analízise - 1 - FFI MPG-CAPS TM Jerry Lang analízise - 1 - Jerry Lang Jerry Lang több mint 40 év tapasztalattal rendelkezik belsőégésű motorokban lezajló üzemanyag égésével kapcsolatban, ezen felül jól ismeri az olaj

Részletesebben

tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben.

tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben. Pataki István Mobilitás tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben. O 2 Hidrogén-oxigén ciklus A JÖVŐBE VEZETŐÚT

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Karbantartás Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon Október 2014. október 15. Készítette: Kemény Béla Gestamp Hungária Kft

Részletesebben

Állófûtés. Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! www.webasto.hu. Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában!

Állófûtés. Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! www.webasto.hu. Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában! Állófûtés Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában! Kényelem Biztonság Környezet- és motorvédelem www.webasto.hu Webasto motortól független állófûtés:

Részletesebben

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu Rosta nélküli darálók SG14/24N/24T Jellemzők Az 14/24 sorozatok

Részletesebben

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

SpeedForce 50 Teljes áttekintés SpeedForce 50 Teljes áttekintés 1. Sisaktartó szerszámkészlettel 2. Csomagakasztó 3. Üzemanyag olaj tároló burkolat 4. Akkumulátor és biztosíték 5. Gyújtáskapcsoló, kormányzár 6. Fékfolyadék tartály 7.

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA?

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA? Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA? Ugye hallottál már arról, hogy minden apró atomokból áll? A kavicsok, a ceruzád, a telefonod, ez a képernyő, az állatok, és te magad is: mindent atomok építenek fel. Az atomok

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

Fiat Professional Natural Power

Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Ducato Natural Power A Fiat Professional kiemelkedően nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek. A Fiat Group Automobiles-val

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Biogáz buszok elterjedésének hatása a megújuló tüzelőanyag-felhasználásra

Biogáz buszok elterjedésének hatása a megújuló tüzelőanyag-felhasználásra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Biogáz buszok elterjedésének hatása a megújuló tüzelőanyag-felhasználásra

Részletesebben

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő:

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő: 2010.10.01.-től hatályos alapnorma átalány A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyagés kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992.

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

ECO TAK BEMUTATKOZÁS

ECO TAK BEMUTATKOZÁS ECO TAK BEMUTATKOZÁS 1. Az ECO-TAK technológiája Az ECO-TAK működésének köszönhetően az égéstérbe kerülő üzemanyag jelentős számú hidrogén-iont tartalmaz. A diamagnetikus hatások módosítják az égés során

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK Általános leírás Az éghajlatváltozás, a környezeti katasztrófák és ehhez kapcsolódóan az egészségünk

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal 2 A technológia lényege: A szárazjég-szóró berendezés a -79 C-os szárazjeget kb. 300 m/s sebességgel a tisztítandó felületre fújja, amit sokkszerűen lehűt.

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Volkswagen CC. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Volkswagen CC. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Volkswagen CC Das Auto. Motorok 150 LE (110 kw) TSI 150 LE (110 kw) TDI 184 LE (135 kw) TDI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

2011. 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

2011. 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Balázs: Személy / autó / busz / megálló A közforgalmú közlekedés szerepe a városok életében előadását hallhatják! 2 Dr. Horváth Balázs: Személy

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Windcraft Development L.L.C. Hungary - 1181 Budapest, Üllői u. 431. +36 30 235 2062 Fax: +36 1 294 0750 Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Rövid leírás A projekt célja A szélenergia hasznosításán

Részletesebben

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek SHOOF WALKEASE - Korai beavatkozásra csülökápolásban A készlet tartalmazza a Walkease blokkokat, a speciális Walkease ragasztót, egy Surform reszelőt. A használat így egyszerű és nagyon hatékony. Gyors

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Rugalmas tárolás és szállítás a Prominent segítségével. Megfelelő termékek a folyékony vegyszer tárolására és szállításához

Rugalmas tárolás és szállítás a Prominent segítségével. Megfelelő termékek a folyékony vegyszer tárolására és szállításához Rugalmas tárolás és szállítás a Prominent segítségével Megfelelő termékek a folyékony vegyszer tárolására és szállításához P Tárolás és szállítás Tároló tartályok A WHG-szabványnak megfelelő sok vegyszerrel

Részletesebben

Tejhűtési rendszerek. A BouMatic tejhűtési rendszerei biztosítják az optimális teljesítményt, a maximális hatékonyságot és a legjobb minőségű tejet.

Tejhűtési rendszerek. A BouMatic tejhűtési rendszerei biztosítják az optimális teljesítményt, a maximális hatékonyságot és a legjobb minőségű tejet. INNOVÁCIÓ Tejhűtési rendszerek A BouMatic tejhűtési rendszerei biztosítják az optimális teljesítményt, a maximális hatékonyságot és a legjobb minőségű tejet. Glacier tejhűtő tartály GlacierChill forrasztott

Részletesebben

Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot?

Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot? Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot? A kőolaj árának folyamatos emelkedése, költségtakarékossági megfontolások valamint a környezettudatosság erősödése nyomán a targoncagyártók egymás

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok 19 +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok - kis beépítési méret - elvi lökethossz 80%-a'ha,sználható, külso lökethossz-határoló szükséges - szöget bezáró felilletek,között is használható - ero a lökethossz

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

21. századi. Beetle Cabriolet

21. századi. Beetle Cabriolet Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Beetle Cabriolet 21. századi Beetle Cabriolet Motorok 105 LE (77 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI 220 LE (162 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek

Részletesebben

2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata.

2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata. 2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata. 2.1. Az emberi civilizáció és az energiafelhasználás kapcsolata. 2.2. Jelenlegi energiaforrásaink (fosszilis, nukleáris) és az őket

Részletesebben

Hibriddiagnosztika/1

Hibriddiagnosztika/1 1 Gépjárművek üzeme I. laboratóriumi gyakorlat Hibriddiagnosztika/1 Dr. Emőd István Szerkesztette és lektorálta Dr. Varga Ferenc és Dr. Emőd István 2 Hibridhajtás Ez a tananyagot az Emőd-Tölgyesi-Zöldy:

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Golf Variant. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Golf Variant. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016os gyártási évre z új Golf Variant Das uto. Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Ismerje meg az új Safari érzést

Ismerje meg az új Safari érzést Ismerje meg az új Safari érzést Üljön be egy új TATA SAFARI-ba, ahol otthonos világ fogadja. Ragadja meg a kormányt, indítson, tegyen meg több száz km-es távolságot. Autópályán, hegyen-völgyön, földutakon,

Részletesebben

Győr, az elektromos autók mintavárosa

Győr, az elektromos autók mintavárosa Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV- 2012-0012 Smarter Transport Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben