Találmányok és környezetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Találmányok és környezetvédelem"

Átírás

1 Találmányok és környezetvédelem Írta Dr. Vedres András a kémiai tudomány kandidátusa, feltaláló, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára A teremtett világra a jellemző a harmónia, azaz bármely rendszerben a megnyilvánuló kölcsönhatásokban egyensúly van. Ebben az állapotban bármely rendszer kimenő hatásai és környezetéből érkező hatások egyike sem lehet káros. Az ember ezt a harmóniát színrelépése óta folyamatosan megbontja. Az egyre több ember számára egyre több anyagi javakra, élelemre, energiára van szükség. E javak maradéktalan biztosítását a teremtett világ által rendelkezésre álló anyagiakból már ősidők óta nem lehet megoldani. E kényszertől vezérelve az ember folyamatosan átalakít, azaz valamiből valami ismertet hoz létre. Ha ez sem bizonyul elégségesnek, akkor az ember kénytelen alkotni, azaz valamiből valami újat létre hozni, majd később ezt az újat hasznosítani. Az átalakító tevékenység a termelés, az alkotás pedig a feltalálás, míg a találmányok hasznosítása az innováció. A dolgok egymással szövevényesen összefüggésben állnak. Az ember a termelő, feltaláló és innovációs tevékenysége során képtelen úgy eljárni, hogy mindenre tekintettel legyen. A legtöbb esetben nincs figyelemmel a tevékenysége szempontjából lényegtelen következményekre, még ha azok maga, más vagy mások számára kifejezetten ártalmasak is. Valójában a társadalmakban a termelő, feltaláló és innovációs tevékenység hajtóereje a profit szerzés. A szükségletek kielégítése, mint késztetés csak a pénzszerzés áttételén keresztül érvényesül. A nagyobb haszon reményében minden huncutságra, még környezetünk nem nagyon nyilvánvaló pusztítására is képesek vagyunk. A termelés, a feltalálás és az innováció tehát maga a környezeti katasztrófák előidézője. Napjainkra a természet harmóniáját annyira megbontottuk, hogy a környezetbiztonság az emberiség létérdekévé vált. Erre a tényre hívják fel a figyelmet a környezetvédő mozgalmak. Az ártalmakat igyekszünk csökkenteni, de sok esetben azokat csak elkendőzik a kormányok és a gazdasági társaságok ökológiai intézkedései. A környezetvédő mozgalmárok legtöbbje pedig Őfelsége fizetett ellenzéke vagy az ökológiai iparág kijárója lett.

2 2 A termelés-feltalálás-innováció hármas meghatározó eleme a feltalálás. Ezt könnyű belátni, ha egy pillantást vetünk magunk köré. Minden, ami a mai embert körülveszi, az feltalálás eredménye. Minden árucikket, amit megvásárolunk feltalált eljárással gyártunk. Mindezekből következtethetne valaki arra, hogy végső soron a feltalálót terheli a felelősség a környezeti ártalmakért. Minek talált fel olyan anyagot, mint például a freon, amely később hatalmas környezeti katasztrófával fenyegeti a világot. A freon feltalálása és a környezeti katasztrófa reális veszélye között azonban sok-sok vállalkozás innovációja és az általuk bezsebelt valamint elköltött pénzhegyek vannak. A feltaláló csupán egy lehetőséget teremtett meg, amelyet mások az innováció során kihasználtak. Tagadhatatlan, hogy a feltalálót erkölcsi felelőség terheli, akkor, ha találmánya olyan, ami más vagy mások számára ártalmas lehet. Más oldalról viszont a feltaláló az, aki képes a környezeti ártalmakat felszámolni, illetve csak olyan alkotásokat létrehozni, amelyek környezetbiztonságot károsan nem befolyásolják. Jelen előadásomban ilyen találmányok bemutatásával kívánom a figyelmet felhívni a fentebb fejtegetett általános következtetések alátámasztására. A konkrét példák bemutatása előtt nézzük meg az ökológiai találmányok gyakoriságát a statisztikai adatok tükrében. A fellelhető legnagyobb szabadalmi adatbázisban (Európai Szabadalmi Hivatal, 33 millió dokumentum van. Ezek közöl 231 ezer találmány leírásában fordul elő a környezetvédelem szó. Ez az összes találmány 7 ezreléke. A magyar szabadalmi adatbázisból megállapítható, hogy 1895 óta több mint 150 ezer találmányt alkottak a hazai feltalálók. Ezek közül 5500 szabadalom leiratában szerepel a környezetvédelem szó. Megállapíthatjuk, hogy a magyar találmányok közül ötször annyi mű foglalkozik az ökológiával, mint a világátlag. Ez örvendetes tény! A környezetvédelemmel kapcsolható találmányok közül a legtöbb a hulladék feldolgozással, illetve újrahasznosításával foglalkozik. Jövőbe mutató példa Hoffmann László és társainak eljárása (P ), amely az üveghulladékot alakítja értékes anyaggá. E találmány lényege, hogy a megőrölt üveghulladékot karbonát tartalmú adalékanyaggal keverik, majd megolvasztják. A folyamat során széndioxid fejlődik, amely habosítja az olvadékot. Abból hűtés és granulálás hatására meghatározott méretű golyócskák keletkeznek. Így olyan műkavics nyerhető, amelyből ha beton testet készítünk, akkor az kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonságú lesz, szilárdsága a hagyományos betonéval egyező, de olyan könnyű, hogy például úszik a vízen egy ilyen betontárgy. Ezzel a találmánnyal nem csak, hogy megszüntetjük a hulladék üveg hegyeket, hanem olyan értékes anyaghoz juthatunk, amely az építőiparban új alkalmazásokat tesz lehetővé. Ebben az évben például egy svájci repülőtéren ilyen betonból hangszigetelő fal épült, vagy ugyancsak ott alagút-tűz elleni védekezésre is tesztelik azt.

3 3 A következő találmány (P ) iskolapéldája lehet az ökológiai agrotechnikának. Tóth Ferenc és Bayar Kosbayar fiatal tudósok a pókok nagy szakértői. Zseniális találmányukban (P ) a növényvédőszer egy különleges pókfaj. Ezeknek a pókoknak az étlapján csupa olyan rovar szerepel, amely az üvegházi növényeket károsítja. A gazdának csak annyi a dolga, hogy a pók-tojásokat elhelyezze a fóliasátrába, például a melegházi paprika növekedésével együtt a pókok is kikelnek, majd a növények kártevőit elpusztítják. Vegyszerezésre tehát nincs szükség. A póktojásokat a találmány részét képező speciális pókházban könnyedén lehet termelni. Kis dobozkákban élnek a pókok. Táplálékuk egy bizonyos muslinca, amely a dobozkák légterébe helyezett cukros tésztán szaporodik. A pókok szívesen párosodnak, tojásaikat időnként eltávolítják, és felhasználásig jégszekrényben tárolják. Most mondhatja valaki, jó-jó, hogy a rovarkártevőket így vegyszermentesen kipusztítjuk, de helyettük azok a pókok fogják betölteni a fóliasátrakat. Tóth Ferencék erre is gondoltak. Az általuk alkalmazott pók faj kannibál, azaz az élelem fogytán egymást falják fel. Ezt az eljárás joggal nevezhetjük abszolút ökológiai agrotechnikának. Az egyik legnagyobb környezetszennyező a közlekedés. A közlekedési eszközöket általában mozgató belsőégésű motorok széndioxidot, és más káros égéstermékeket

4 4 bocsátanak ki, okozva ezzel az üvegházhatás növekedését és egészségkárosítást. Az Első Világháború után született meg a benzin oktánszámát emelő találmány az ólom-tetraetil alkalmazása adalékanyagként, amely széleskörű elterjesztés után, majdnem hogy a civilizált emberiség gyilkosa lett. Egy évtizeddel ezelőtt, már az újszülöttek csontjaiban is többszörös volt az ólomtartalom a megengedettnél. A folyton megújított Otto-motorok egyre magasabb oktánszámú benzint igényeltek. A megoldandó probléma arra késztette a vegyészeket, hogy találjanak fel valami más, hatékonyabb és kevésbé mérgező anyagot az ólom kiváltására. A feltalált megoldás most egy új vegyszer formájában ott csücsül autóink tankjaiban. Zöld színnel hirdeti magát, a hengerekbe kerülvén elég, majd autónk hátsójának nyílásán keresztül az égéstermékei kipöfögnek a levegőnkbe, onnan a tüdőnkbe, növényeinkbe jutva. Lehet, hogy csak húsz év múltán fogjuk megtudni, milyen ártalmakkal szolgált ez a zöld címkés benzin számunkra. Az Otto- és Diesel-motorokat a feltalálók folyton tökéletesítik, optimalizálva az égést, elektronizálva a szabályozást. Se szeri, se száma azoknak a feltalált szerkezeteknek, amelyek az üzemanyag-vezetékbe szerelve ígérnek csodákat. Ezek okoznak ugyan némi javulást a gazdaságosságban, csökkenti kissé a károsanyag kibocsátást, de a fő probléma, a széndioxid megmarad. Önként adódik, hogy ha elektromosság hajtja a járműveket, nincs széndioxid kipufogás. Pontosabban ott nincs, ahol a jármű halad, hanem másutt keletkezhet a széndioxid, például a hőerőműnél, ahol a villamosságot termeljük. Más a helyzet akkor, ha az áramot atom-, szél-, vagy vízierőmű állítja elő. Ez esetben üvegházhatást nem okozunk. A villamosság hajtotta járműveket elég régen feltaláltuk ahhoz, hogy széles körben elterjedjenek, de mégsem, mert behatároltan alkalmazhatók. Tudniillik, vezeték kell az energia odajuttatás miatt, vagy nagy méretű és súlyos akkumulátorokat kell alkalmazni, melyek hosszabb idő alatt tölthetők fel újra energiával. A vasutakat, a trolibuszokat leszámítva ma gyakorlatilag nincs más villany hajtotta járművünk. Kisméretű, könnyű és gyorsan tölthető akkumulátor megalkotására várunk több mint egy évszázada. Az akkumulátorokkal kapcsolatban van még egy baj. A korszerűsödő elektromos tárolók egyre drágábbak, és egyre veszélyesebb anyagokból állnak. Jó lenne tehát az akkumulátort valahogy kiküszöbölni, de azért villannyal hajtani a járműveket. Egy ilyen megoldás egy pár évvel ezelőtt készült el. Magam is kipróbáltam azt a londoni taxit, egy nemzetközi találmányi kiállításon, amelynek tankjában hidrogéngáz volt, az első kerekeit elektromos váltóáramú agymotorok hajtották. Semmi féltengely, semmi sebességváltó. A szükséges elektromos áram az orrészben elhelyezkedő üzemanyagcellában keletkezett, olyan mértékben, amilyen mennyiségben a cellába vezették a hidrogéngázt és a tisztított levegőt. Ez az autó csak vizet pufogott ki, hangtalanul, pont úgy siklott, mint a benzines társai. A probléma az üzemanyagban rejlik. Nem azért, mintha a hidrogén sokkal veszélyesebb lenne, mint a jó öreg benzin, hanem mert a hidrogén előállításához hatalmas mennyiségű elektromos energia kell, és a hidrogénkutak, az ellátás rendszerének feltalálása még várat magára. Nem elhanyagolható az a hátrány, amit a hidrogéngáz palack miatt kell elviselni, az ilyen jármű nem veheti igénybe a zárt garázsokat. Miután ezek a megoldandó problémák felvetődtek az üzemanyagcellás járművel kapcsolatban, két nagy autógyár feltalálói szellemes megoldással rukkoltak ki válaszul. Megépítettek egy A2 típusú Mercedes kisautót, amelynek a tankjába

5 5 metilalkoholt kell tölteni. A Brussels-EUREKA találmányi szalonon két éve alkalmam volt ezt zsűrizni. Mit is tapasztaltam? A padlólemez alá egy diplomata táska méretű kémiai üzem került, amelyben a metilalkoholból hidrogén és szénmonoxid képződik. Ez utóbbit rögtön széndioxiddá égetik el, mert a hőre szükség van a metilalkohol bontásánál. A keletkezett hidrogén az üzemanyagcellába kerül, és minden úgy működik, mint a hidrogénes autónál. A folyamatokat tökéletesen összehangolták, a jármű pont ugyanúgy futott, mint a benzines testvérkéje, de sajnos ugyanúgy széndioxidot is kibocsátott víz kipufogása mellett. Megjegyzem, hogy a metilalkohol kőszénből és vízből előállítható, így ez a megoldás nem igényel hatalmas elektromos energiát. Végezetül szólni kell a villanymotor hajtotta járművek egy ma még kissé néma hátrányáról. A villanymotor működése együtt jár alacsonyfrekvenciás mágneses tér jelenlétével. Mostanában egyre ismertebbé válik, hogy az ilyen tér, amely természeténél fogva leárnyékolhatatlan, igen káros az egészségre. Minél nagyobb energiát igényel egy villanymotor, vagy minél közelebb vagyunk hozzá, a károsító hatása annál nagyobb. Itt tehát az újabb megoldandó probléma, benzin és villanymotor nélküli jármű megalkotása. A járműveket ember (kerékpár), állat (szekér) szél (vitorlás hajó) majd 1787-től különféle erőgépek, időrendben gőzgép, villanymotor, benzin, dieselolaj, földgáz és hidrogén üzemű hőerőgép, majd rakéta mozgatja. Járműveink elszaporodásával a közlekedés energia igénye folyton növekszik, és az okozott környezetkárosítás (káros égéstermékek kibocsátása, veszélyes mágneses tér kialakulása) egyre jelentősebbé válik. Találmányok százezrei szolgálnak ezen a területen a fajlagos energiafelhasználás és az ártalom csökkentésére. Az elmúlt években megvalósíthatóvá vált a járművek légmotoros hajtása. E megoldás különleges előnye, hogy a közlekedésnél semmilyen káros anyag nem kerül a környezetbe. A légmotor egy olyan erőgép, amelyben a sűrített levegő normál nyomásra történő kitágulása végez munkát. Ez történhet egy dugattyús motorban, vagy turbinában. A közlekedésnél az első légmotort egy fegyvernél használták. Luppis János magyar fregattkapitány 1860-ban feltalálta az olyan torpedót, amelyben sűrített levegő légmotor segítségével forgatta a hajócsavart, és hajtotta a víz alatt ezt az egyszer használatos eszközt gyilkos terhével. A sűrített levegőt magában a torpadóban tárolták, amely a nagy nyomás elviselésére vastag acéllemezből készült, ezért a súlya tekintélyes volt, ami kellett a nagyobb romboló hatáshoz. A helyhez kötött légmotorok alkalmazása napjainkra széles körben elterjedt. Elég, ha itt példaként a gépkocsi-gyárak futószalagjai mellet serénykedő munkások légmotorral üzemelő szerszámaira utalunk, vagy emlékezünk fogorvosunk kezében sivító fúróra, amely percenként több mint et fordul, miközben a kiáramló levegő még vizet is permetez fogainkra. E légmotorokhoz a szükséges energiát az alkalmazásuk helyén előállított, és az eszközhöz csővezetéken oda juttatott 6 bár nyomású levegő biztosítja. A sűrített levegő formájában tárolt energia nagysága függ a levegő mennyiségétől, azaz a tartály térfogatától és a benne uralkodó nyomástól. Minél több energia tárolására azonos térfogat esetén nagyobb és nagyobb nyomáson kell a bezárt levegőnek lenni. Csak akkor lehet tehát ezt a megoldást a közlekedésnél alkalmazni, ha a tartály kis méretű, könnyű és minél nagyobb lehet a maximális üzemi nyomás

6 6 benne. Sűrített levegő tárolására napjainkig acélpalackok szolgáltak. Ezek súlya tekintélyes. Megoldással, mint sok más problémánál, erre is a haditechnika fejlesztése szolgált. A német Hoescht cég feltalálói 1959-ben megalkották a fém és műanyag összenövesztett úgynevezett kompozit-anyagokat. Később az Apolloprogramhoz a műanyagot szénszálakkal is erősítették, és így olyan könnyű palackokat gyártottak, amelyek 600 bar nyomást is kibírnak. Ezeket először a hadseregnél alkalmazták légző készülékekhez, majd a tűzoltóságnál is. Napjainkban már az ilyen tartályok bárki számára hozzáférhetővé váltak. Ez vezetett az általunk (Vedres András Gágyor János Szöllősi János) feltalált (P ; 2003.) alkalmazáshoz: a légmotoros kerékpár megépítéséhez (1. kép). 1. kép: Légmotoros kerékpár Egy kereskedelemben kapható kerékpár hátsó csomagtartójára hevederekkel erősítettük fel a légtartályt, amelynek térfogata 9 liter, üres súlya 4,2 kg. Benne 2700 liter normál nyomású levegő van 300 bar nyomásra sűrítve. Az ilyen formában tárolt energia megfelel egy szokványos gépkocsi akkumulátorban lévő elektromos energiának, csakhogy itt a súly fele akkora. Ez a légpalack biztonságos, az USA hadseregének tesztje szerint 200 méter távolságról egy M24-es karabély lövését is kiállja. A palackhoz nyomáscsökkentő szelep csatlakozik, amely 6 bar nyomáson engedi kiáramlani a levegőt, ami vékony műanyag vezetéken és szabályozó szelepen át a légmotorhoz jut. A kerékpáron az összes változtatása annyi, hogy az első kerekét, úgy, mint a kerékpároknál a hátsó hajtott kereket, szabadonfutóval láttuk el. Ehhez műanyag fogaskerekek segítségével csatlakozik a légmotor. Ez a motor úgynevezett szárnyas légmotor, a Wankel-motorokhoz hasonló működésű. Percenként maximálisan fordulaton járhat, a beépített áttétel azt 350-re csökkenti, a nyomatéka magas (11 Nm), a maximális teljesítmény 190 Watt. Rendkívül kis mérete és könnyű súlya (0,7 kg) ellenére átlagosan annyi munkát végezhet, mint egy pedálozó ember. Ha ezt a kerékpárt csak motoros üzemben használjuk, akkor a hatótávolsága 5 km, az elérhető maximális sebesség 20 km/ó. Persze ez segédmotoros kerékpár, ha csak segítségként kapcsoljuk a légmotort, például emelkedőkön, akkor km távolságra kényelmesen túrázhatunk vele. Nagyobb űrméretű kompozit anyagból készített légtartály is hozzáférhetővé vált. Guy Negré luxemburgi mérnök, aki a Forma 1 versenyautókkal foglalkozott, feltalálta (1991) a légautót. Annál dugattyús légmotort alkalmazott. A kísérletekhez átalakított egy Citroen AX típusú autót. A légautó számos előnnyel rendelkezett. Gondoljuk

7 7 csak meg, nem kellett hűtő, gyújtás, kipufogó rendszer. A motor könnyebb mint a hagyományos, a dugattyúk minden második ütemben munkát végeznek, a szabályozás egyszerű. Nincs alapjáratú fogyasztás, nem kell önindító, a motor a légcsap kinyitásával azonnal indul. A légautó nem tűz és robbanásveszélyes. Olajkenésre azonban szükség van, a motor után hangtompítót is kell alkalmazni. A kedvező eredmények hatására az innováció felgyorsult, megalakult az MDI holding, székhelye Luxemburgban van. A légautógyár szerelő szalagjáról ebben az évben négyféle változatban gördülnek le ezek a járművek. Itt most bemutatom a mostanában piacra kerülő légautó taxi változatát (2. kép). A jármű alumínium csőalvázra üvegszálas poliészter karosszéria elemekből épül fel. A légtartályok a padlólemez alatt helyezkednek el, amelyekben 300 bar nyomáson liter levegő van. A motor 30 lőerőt teljesít, súlya 36 kg, amelyhez kétfokozatú automataváltó csatlakozik. Az elektromos rendszer igen korszerű, egyvezetékes, rádióhullám távirányítós kapcsolókkal működik. A jármű önsúlya 700 kilogramm. Hatótávolsága 60 km/órás sebességnél 240 km. Maximális sebessége 100 km/óra, az ára Euro. 2. kép: Légautó Az üzemeltetésről is kell szólni. A légautó tartájait a napi városi használat után otthon egy közepes teljesítményű, árammal működtetett légsűrítővel töltötték fel. A töltés időtartama 3 óra volt. Az elektromos áram költsége Németországban 100 km légautózáshoz 1,5 Euro volt. Itt jegyezzük meg, hogy egy hasonló adottságú benzines jármű üzemanyagköltsége ennek az ötszöröse, 7,5 Euro. A légmotoros kerékpár és a légautó rendelkezésünkre áll. Elterjedésük mindannyiunk érdeke, mert nem szennyezik a környezetet. Két dologra azonban szükség lesz. Először, kompresszor állomásokat kell létesíteni a benzinkutaknál. Akkor a központi, nagy sűrített levegő tartályból a tankolás, a sűrített levegő áttöltése a járműbe csak perceket vesz majd igénybe. Másodszor, a sűrített levegő előállítására szolgáló elektromos energiát széndioxid kibocsátás nélkül működő erőművekben szabad csak termelni. Ha mindez teljesül, akkor az üvegházhatás csak a kertészetekben fog érvényesülni. /Ez a dolgozat A környezeti kockázatok egységes értelmezése című nemzetközi műhelymegbeszélésre (2003. december 8-9.) készült/

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. Pályázat Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 Pályázat Vegyes ütemű üzemmódú motor működése A célkitűzés A belső égésű motorok kipufogógázainak a környezetre gyakorolt káros anyag kibocsátásának szennyező

Részletesebben

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır A hidrogén és a városi közlekedés jövője és lehetőségei Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Tartalom Magunkról Tüzelőanyag-cellák elmélete Tüzelőanyag-cellák a közlekedésben Gyakorlati tapasztalatok

Részletesebben

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Windcraft Development L.L.C. Hungary - 1181 Budapest, Üllői u. 431. +36 30 235 2062 Fax: +36 1 294 0750 Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Rövid leírás A projekt célja A szélenergia hasznosításán

Részletesebben

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben

Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben Lexus HS 250h: hibrid luxuskivitelben A Toyota luxusmárkája eddig is többféle hibrid hajtású típust kínált, de legújabb modelljük már kizárólag benzin-elektromos hajtással lesz kapható. A recept a Toyota

Részletesebben

Közlekedésenergetika

Közlekedésenergetika Közlekedésenergetika Alternatív üzemanyagok, alternatív megoldások hol húzódnak a fizikai határok Dr. Varga Zoltán Széchenyi István Egyetem, Győr Közúti és Vasúti Járművek Tanszék A közlekedés energiaigénye

Részletesebben

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Neil Packer cikke, Staffordshire Egyetem, Egyesült Királyság - 2011. február Az energia Az energia a munkához való képesség. A történelemben

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

z ö ld le s ze k.h u

z ö ld le s ze k.h u Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával telített életkörülmények közül és a szereti a vízi élet, a kempingezés vadregényes élményét, annak is szüksége van energiára.

Részletesebben

Fiat Professional Natural Power

Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Ducato Natural Power A Fiat Professional kiemelkedően nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek. A Fiat Group Automobiles-val

Részletesebben

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA?

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA? Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA? Ugye hallottál már arról, hogy minden apró atomokból áll? A kavicsok, a ceruzád, a telefonod, ez a képernyő, az állatok, és te magad is: mindent atomok építenek fel. Az atomok

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu Rosta nélküli darálók SG14/24N/24T Jellemzők Az 14/24 sorozatok

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK Általános leírás Az éghajlatváltozás, a környezeti katasztrófák és ehhez kapcsolódóan az egészségünk

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása a logisztikai rendszerben

Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása a logisztikai rendszerben Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása a logisztikai rendszerben 2012 évi Országos Postás Konferencia Visegrád Előadó: Pintér István 1 Fenntartható fejlődés A tényező, amit le kellene

Részletesebben

Állófûtés. Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! www.webasto.hu. Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában!

Állófûtés. Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! www.webasto.hu. Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában! Állófûtés Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában! Kényelem Biztonság Környezet- és motorvédelem www.webasto.hu Webasto motortól független állófûtés:

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Volkswagen CC. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Volkswagen CC. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Volkswagen CC Das Auto. Motorok 150 LE (110 kw) TSI 150 LE (110 kw) TDI 184 LE (135 kw) TDI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid?

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid? Audi hybrid A hibridtechnika bemutatása hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid? A görög és latin eredetű hibrid szó jelentése teli, keresztezett vagy kevert amely jelzők tökéletesen illenek a hibridjárművekre

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre Az új Jetta Das Auto. Motorok 105 LE (77 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/2 Befecskendezés/feltöltés Közvetlen

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre:

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre: Honda filozófiája A Honda évek óta ott található az élvonalban azon vállalatok között, akik tudatossággal művelik a környezetvédelmet. Mint egy világméretű autógyártó cég kellő komolysággal érzi felelősségét

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2015-ös gyártási évre. Az új Golf Sportsvan. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2015-ös gyártási évre. Az új Golf Sportsvan. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2015-ös gyártási évre Az új Golf Sportsvan Das Auto. Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

Sűrített levegő tartályok

Sűrített levegő tartályok tartályok Tartálytérfogat: 90 10.000 liter www.kaeser.com tartályok Kiváló minőségű horganyzás sokkal hosszabb élettartam! Minden egy kézből A sűrített levegő tartályoknak, mint tároló- és puffereszközöknek

Részletesebben

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN KÍSÉRLETI CÉLÚ ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ EGYETEMI JÁRMŰVEK Szauter Ferenc - Dr. Varga Zoltán - Willisits Vilmos Széchenyi István Egyetem Willisits Mérnökiroda Kft. Járműipari

Részletesebben

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő:

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő: 2010.10.01.-től hatályos alapnorma átalány A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyagés kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992.

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Veszélyes Budapesti Buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05)

Veszélyes Budapesti Buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) Veszélyes Budapesti Buszok Segédanyag (Utolsó módosítás: 2014.08.05) Helyzet ma A BKV állományban ~692 darab olyan régi városi busz van, amelynek motorja az utastér alatt helyezkedik el. Ebből és konstrukciós

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

CNG hajtással a közösségi közlekedésben (Szeged városi tapasztalatok) Molnár József Tisza Volán Zrt. CNG KONFERENCIA 2011. November 24.

CNG hajtással a közösségi közlekedésben (Szeged városi tapasztalatok) Molnár József Tisza Volán Zrt. CNG KONFERENCIA 2011. November 24. CNG hajtással a közösségi közlekedésben (Szeged városi tapasztalatok) Molnár József Tisza Volán Zrt. CNG KONFERENCIA 2011. November 24. Tisza Volán Zrt.- Szeged 1993-ban alakult részvénytársasággá Tevékenységek:

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok

Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok Műszaki adatok Érvényes a 2013. modellévre Haszonjárművek Az Amarok Az ebben a kiadványban feltüntetett műszaki adatok információkat tartalmaznak az üzemanyag-fogyasztásról és a CO 2 -kibocsátásról. Nem

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE MÉGANE EXPRESSION KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK CÉGES ÜGYFELEINK RÉSZÉRE O OÚj Energy 1,2 TCe 115 LE motor Stop&Start rendszerrel OOFlottakedvezmény már egy autó vásárlásakor is O OGazdag felszereltség: Kétzónás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Összefoglaló a GOP-1.3.1.-11/A-2011-0164-es kutatásfejlesztési projektről.

Összefoglaló a GOP-1.3.1.-11/A-2011-0164-es kutatásfejlesztési projektről. Összefoglaló a GOP-1.3.1.-11/A-2011-0164-es kutatásfejlesztési projektről. Old. 1 Kutatás célja Nyolcatomos kén alkalmazása hőenergia tárolására, villamos energia előállítása céljából. Koncentrált nap

Részletesebben

Hengerenkénti üzemanyagbefecskendezés. Hengerenkénti. Üzemanyagellátó rendszer. Keréktárcsa mérete (coll/mm) / Gumiabroncs mérete:

Hengerenkénti üzemanyagbefecskendezés. Hengerenkénti. Üzemanyagellátó rendszer. Keréktárcsa mérete (coll/mm) / Gumiabroncs mérete: Epica LS Motor és sebességváltó 2.0 24V 2.0D 2.0D AT Löket (mm) 75,2 75,2 75,2 Sebességváltó 5 fokozatú, kézi 5 fokozatú, kézi 5 fokozatú, automata Végáttétel 3.974 3.974 3.974 Furat (mm) 75.0 75.0 75.0

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015. Budapest, 2015. szeptember 24.

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015. Budapest, 2015. szeptember 24. Jedlik Ányos Terv Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. Jelenlegi helyzet az EU-ban Kőolajimport-függőség: az EU közlekedésre fordított

Részletesebben

Corsa. Benzin Motorok ECOTEC ECOTEC. Start/Stop LPG előkészítés. Start/Stop

Corsa. Benzin Motorok ECOTEC ECOTEC. Start/Stop LPG előkészítés. Start/Stop Opel műszaki adatok Corsa Általános tulajdonságok Karosszéria -ajtós 5-ajtós Magasság (mm) 188 188 Hosszúság (mm) 999 999 Tengelytáv (mm) 2511 2511 Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) (mm) 19 / 171 19 /

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI 6200-11 ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI modul tananyagegységei: I. Munkaterület munkavédelme II. Tűz elleni védekezés III. Környezetvédelem IV. Az elsősegélynyújtás általános

Részletesebben

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G A Molok mélygyűjtésű rendszer a cég alapítójának, Veikko Sallinak innovatív ötletéből alakult ki. Terve egy függőleges szerkezet

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

Ha valaki a városi mobilitásra gondol, akkor a smart-ra gondol. A tökéletes városi autó.

Ha valaki a városi mobilitásra gondol, akkor a smart-ra gondol. A tökéletes városi autó. >> Brief ismertetés. Országos Piackutatási Diákverseny. Mercedes-Benz Hungária Kft., Sztipichné Kozári Edina Budapest, 2015. február 13. Ha valaki a városi mobilitásra gondol, akkor a smart-ra gondol.

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

A SELVE mindig a megfelelõ motort kínálja. Elektronikus végállású motorok Redõnyök és napellenzõk számára

A SELVE mindig a megfelelõ motort kínálja. Elektronikus végállású motorok Redõnyök és napellenzõk számára A SELVE mindig a megfelelõ motort kínálja Elektronikus végállású motorok Redõnyök és napellenzõk számára SELVE SE Plus motorok Biztonság mindenek felett! Az otthon biztonságáért A zárt redõnypalást biztonságot

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hanno -Protecto műszaki habok Protecto Kizárólagos magyarországi forgalmazó: TechFoam Hungary Kft. H-1183 Budapest, Felsőcsatári út 15. Tel: + 36 1 296 08 02 Fax: + 36 1 296 0803 e-mail: info@techfoam.hu

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Sűrített levegő előállítás. Dugattyús kompresszorok

Sűrített levegő előállítás. Dugattyús kompresszorok Sűrített levegő előállítás Dugattyús kompresszorok 1 Mobil kompresszorok Tartalom: Dugattyús kompresszor családok Dugattyús kompresszorok működése Mobil kompresszorok felépítése Telepített kompresszorok

Részletesebben

Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) Életkor. Kat. 14. életév

Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) Életkor. Kat. 14. életév Kat. Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) AM Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer GRUNDFOS MQ A nyugalom kora Az új házi vízellátó rendszer MQ: kompakt szivattyú házi vízellátási feladatokhoz A Grundfos MQ egy kompakt szivattyú és nyomásfokozó egység kifejezetten házi vízellátási, valamint

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben

Fatüzelésű és pelletes kályhák, kandallók, kazánok. BBQgrill. Heat & Go Kft.

Fatüzelésű és pelletes kályhák, kandallók, kazánok. BBQgrill. Heat & Go Kft. Fatüzelésű és pelletes kályhák, kandallók, kazánok BBQgrill Heat & Go Kft. Ismertető Az MCZ 1975 óta gyárt minőségi, innovatív kandallókat, kályhákat, kazánokat és grilleket. A speciális gyártástechnológiának

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Jeti vadászat - koncepció

Jeti vadászat - koncepció Jeti vadászat Jeti vadászat - koncepció Egy hatalmas vállalkozásnak indulnak neki a résztvevők, hiszen eddig még senkinek sem sikerült elfogni a hegyekben élő jetiket. A vadászat előtt csapatokba szervezve

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Nagyesésű vízturbina

Nagyesésű vízturbina Nagyesésű vízturbina A nagyesésű vízturbina, ahogy a neve is mutatja, nagy esésű vízfolyásokra telepíthető. Ebben az esetben a víz áramlási sebessége nagy, így elegendő viszonylag kisebb mennyiségű víz

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L]

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L] SAJTÓANYAG 2008. március 19-én írta ki a pályázatot a Debreceni Megyei Jogú Város az autóbusz helyi közösségi közlekedés menetrend szerinti személyszállításra. A pályázat kapcsán a DKV Zrt. és az INTER

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben