Találmányok és környezetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Találmányok és környezetvédelem"

Átírás

1 Találmányok és környezetvédelem Írta Dr. Vedres András a kémiai tudomány kandidátusa, feltaláló, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára A teremtett világra a jellemző a harmónia, azaz bármely rendszerben a megnyilvánuló kölcsönhatásokban egyensúly van. Ebben az állapotban bármely rendszer kimenő hatásai és környezetéből érkező hatások egyike sem lehet káros. Az ember ezt a harmóniát színrelépése óta folyamatosan megbontja. Az egyre több ember számára egyre több anyagi javakra, élelemre, energiára van szükség. E javak maradéktalan biztosítását a teremtett világ által rendelkezésre álló anyagiakból már ősidők óta nem lehet megoldani. E kényszertől vezérelve az ember folyamatosan átalakít, azaz valamiből valami ismertet hoz létre. Ha ez sem bizonyul elégségesnek, akkor az ember kénytelen alkotni, azaz valamiből valami újat létre hozni, majd később ezt az újat hasznosítani. Az átalakító tevékenység a termelés, az alkotás pedig a feltalálás, míg a találmányok hasznosítása az innováció. A dolgok egymással szövevényesen összefüggésben állnak. Az ember a termelő, feltaláló és innovációs tevékenysége során képtelen úgy eljárni, hogy mindenre tekintettel legyen. A legtöbb esetben nincs figyelemmel a tevékenysége szempontjából lényegtelen következményekre, még ha azok maga, más vagy mások számára kifejezetten ártalmasak is. Valójában a társadalmakban a termelő, feltaláló és innovációs tevékenység hajtóereje a profit szerzés. A szükségletek kielégítése, mint késztetés csak a pénzszerzés áttételén keresztül érvényesül. A nagyobb haszon reményében minden huncutságra, még környezetünk nem nagyon nyilvánvaló pusztítására is képesek vagyunk. A termelés, a feltalálás és az innováció tehát maga a környezeti katasztrófák előidézője. Napjainkra a természet harmóniáját annyira megbontottuk, hogy a környezetbiztonság az emberiség létérdekévé vált. Erre a tényre hívják fel a figyelmet a környezetvédő mozgalmak. Az ártalmakat igyekszünk csökkenteni, de sok esetben azokat csak elkendőzik a kormányok és a gazdasági társaságok ökológiai intézkedései. A környezetvédő mozgalmárok legtöbbje pedig Őfelsége fizetett ellenzéke vagy az ökológiai iparág kijárója lett.

2 2 A termelés-feltalálás-innováció hármas meghatározó eleme a feltalálás. Ezt könnyű belátni, ha egy pillantást vetünk magunk köré. Minden, ami a mai embert körülveszi, az feltalálás eredménye. Minden árucikket, amit megvásárolunk feltalált eljárással gyártunk. Mindezekből következtethetne valaki arra, hogy végső soron a feltalálót terheli a felelősség a környezeti ártalmakért. Minek talált fel olyan anyagot, mint például a freon, amely később hatalmas környezeti katasztrófával fenyegeti a világot. A freon feltalálása és a környezeti katasztrófa reális veszélye között azonban sok-sok vállalkozás innovációja és az általuk bezsebelt valamint elköltött pénzhegyek vannak. A feltaláló csupán egy lehetőséget teremtett meg, amelyet mások az innováció során kihasználtak. Tagadhatatlan, hogy a feltalálót erkölcsi felelőség terheli, akkor, ha találmánya olyan, ami más vagy mások számára ártalmas lehet. Más oldalról viszont a feltaláló az, aki képes a környezeti ártalmakat felszámolni, illetve csak olyan alkotásokat létrehozni, amelyek környezetbiztonságot károsan nem befolyásolják. Jelen előadásomban ilyen találmányok bemutatásával kívánom a figyelmet felhívni a fentebb fejtegetett általános következtetések alátámasztására. A konkrét példák bemutatása előtt nézzük meg az ökológiai találmányok gyakoriságát a statisztikai adatok tükrében. A fellelhető legnagyobb szabadalmi adatbázisban (Európai Szabadalmi Hivatal, 33 millió dokumentum van. Ezek közöl 231 ezer találmány leírásában fordul elő a környezetvédelem szó. Ez az összes találmány 7 ezreléke. A magyar szabadalmi adatbázisból megállapítható, hogy 1895 óta több mint 150 ezer találmányt alkottak a hazai feltalálók. Ezek közül 5500 szabadalom leiratában szerepel a környezetvédelem szó. Megállapíthatjuk, hogy a magyar találmányok közül ötször annyi mű foglalkozik az ökológiával, mint a világátlag. Ez örvendetes tény! A környezetvédelemmel kapcsolható találmányok közül a legtöbb a hulladék feldolgozással, illetve újrahasznosításával foglalkozik. Jövőbe mutató példa Hoffmann László és társainak eljárása (P ), amely az üveghulladékot alakítja értékes anyaggá. E találmány lényege, hogy a megőrölt üveghulladékot karbonát tartalmú adalékanyaggal keverik, majd megolvasztják. A folyamat során széndioxid fejlődik, amely habosítja az olvadékot. Abból hűtés és granulálás hatására meghatározott méretű golyócskák keletkeznek. Így olyan műkavics nyerhető, amelyből ha beton testet készítünk, akkor az kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonságú lesz, szilárdsága a hagyományos betonéval egyező, de olyan könnyű, hogy például úszik a vízen egy ilyen betontárgy. Ezzel a találmánnyal nem csak, hogy megszüntetjük a hulladék üveg hegyeket, hanem olyan értékes anyaghoz juthatunk, amely az építőiparban új alkalmazásokat tesz lehetővé. Ebben az évben például egy svájci repülőtéren ilyen betonból hangszigetelő fal épült, vagy ugyancsak ott alagút-tűz elleni védekezésre is tesztelik azt.

3 3 A következő találmány (P ) iskolapéldája lehet az ökológiai agrotechnikának. Tóth Ferenc és Bayar Kosbayar fiatal tudósok a pókok nagy szakértői. Zseniális találmányukban (P ) a növényvédőszer egy különleges pókfaj. Ezeknek a pókoknak az étlapján csupa olyan rovar szerepel, amely az üvegházi növényeket károsítja. A gazdának csak annyi a dolga, hogy a pók-tojásokat elhelyezze a fóliasátrába, például a melegházi paprika növekedésével együtt a pókok is kikelnek, majd a növények kártevőit elpusztítják. Vegyszerezésre tehát nincs szükség. A póktojásokat a találmány részét képező speciális pókházban könnyedén lehet termelni. Kis dobozkákban élnek a pókok. Táplálékuk egy bizonyos muslinca, amely a dobozkák légterébe helyezett cukros tésztán szaporodik. A pókok szívesen párosodnak, tojásaikat időnként eltávolítják, és felhasználásig jégszekrényben tárolják. Most mondhatja valaki, jó-jó, hogy a rovarkártevőket így vegyszermentesen kipusztítjuk, de helyettük azok a pókok fogják betölteni a fóliasátrakat. Tóth Ferencék erre is gondoltak. Az általuk alkalmazott pók faj kannibál, azaz az élelem fogytán egymást falják fel. Ezt az eljárás joggal nevezhetjük abszolút ökológiai agrotechnikának. Az egyik legnagyobb környezetszennyező a közlekedés. A közlekedési eszközöket általában mozgató belsőégésű motorok széndioxidot, és más káros égéstermékeket

4 4 bocsátanak ki, okozva ezzel az üvegházhatás növekedését és egészségkárosítást. Az Első Világháború után született meg a benzin oktánszámát emelő találmány az ólom-tetraetil alkalmazása adalékanyagként, amely széleskörű elterjesztés után, majdnem hogy a civilizált emberiség gyilkosa lett. Egy évtizeddel ezelőtt, már az újszülöttek csontjaiban is többszörös volt az ólomtartalom a megengedettnél. A folyton megújított Otto-motorok egyre magasabb oktánszámú benzint igényeltek. A megoldandó probléma arra késztette a vegyészeket, hogy találjanak fel valami más, hatékonyabb és kevésbé mérgező anyagot az ólom kiváltására. A feltalált megoldás most egy új vegyszer formájában ott csücsül autóink tankjaiban. Zöld színnel hirdeti magát, a hengerekbe kerülvén elég, majd autónk hátsójának nyílásán keresztül az égéstermékei kipöfögnek a levegőnkbe, onnan a tüdőnkbe, növényeinkbe jutva. Lehet, hogy csak húsz év múltán fogjuk megtudni, milyen ártalmakkal szolgált ez a zöld címkés benzin számunkra. Az Otto- és Diesel-motorokat a feltalálók folyton tökéletesítik, optimalizálva az égést, elektronizálva a szabályozást. Se szeri, se száma azoknak a feltalált szerkezeteknek, amelyek az üzemanyag-vezetékbe szerelve ígérnek csodákat. Ezek okoznak ugyan némi javulást a gazdaságosságban, csökkenti kissé a károsanyag kibocsátást, de a fő probléma, a széndioxid megmarad. Önként adódik, hogy ha elektromosság hajtja a járműveket, nincs széndioxid kipufogás. Pontosabban ott nincs, ahol a jármű halad, hanem másutt keletkezhet a széndioxid, például a hőerőműnél, ahol a villamosságot termeljük. Más a helyzet akkor, ha az áramot atom-, szél-, vagy vízierőmű állítja elő. Ez esetben üvegházhatást nem okozunk. A villamosság hajtotta járműveket elég régen feltaláltuk ahhoz, hogy széles körben elterjedjenek, de mégsem, mert behatároltan alkalmazhatók. Tudniillik, vezeték kell az energia odajuttatás miatt, vagy nagy méretű és súlyos akkumulátorokat kell alkalmazni, melyek hosszabb idő alatt tölthetők fel újra energiával. A vasutakat, a trolibuszokat leszámítva ma gyakorlatilag nincs más villany hajtotta járművünk. Kisméretű, könnyű és gyorsan tölthető akkumulátor megalkotására várunk több mint egy évszázada. Az akkumulátorokkal kapcsolatban van még egy baj. A korszerűsödő elektromos tárolók egyre drágábbak, és egyre veszélyesebb anyagokból állnak. Jó lenne tehát az akkumulátort valahogy kiküszöbölni, de azért villannyal hajtani a járműveket. Egy ilyen megoldás egy pár évvel ezelőtt készült el. Magam is kipróbáltam azt a londoni taxit, egy nemzetközi találmányi kiállításon, amelynek tankjában hidrogéngáz volt, az első kerekeit elektromos váltóáramú agymotorok hajtották. Semmi féltengely, semmi sebességváltó. A szükséges elektromos áram az orrészben elhelyezkedő üzemanyagcellában keletkezett, olyan mértékben, amilyen mennyiségben a cellába vezették a hidrogéngázt és a tisztított levegőt. Ez az autó csak vizet pufogott ki, hangtalanul, pont úgy siklott, mint a benzines társai. A probléma az üzemanyagban rejlik. Nem azért, mintha a hidrogén sokkal veszélyesebb lenne, mint a jó öreg benzin, hanem mert a hidrogén előállításához hatalmas mennyiségű elektromos energia kell, és a hidrogénkutak, az ellátás rendszerének feltalálása még várat magára. Nem elhanyagolható az a hátrány, amit a hidrogéngáz palack miatt kell elviselni, az ilyen jármű nem veheti igénybe a zárt garázsokat. Miután ezek a megoldandó problémák felvetődtek az üzemanyagcellás járművel kapcsolatban, két nagy autógyár feltalálói szellemes megoldással rukkoltak ki válaszul. Megépítettek egy A2 típusú Mercedes kisautót, amelynek a tankjába

5 5 metilalkoholt kell tölteni. A Brussels-EUREKA találmányi szalonon két éve alkalmam volt ezt zsűrizni. Mit is tapasztaltam? A padlólemez alá egy diplomata táska méretű kémiai üzem került, amelyben a metilalkoholból hidrogén és szénmonoxid képződik. Ez utóbbit rögtön széndioxiddá égetik el, mert a hőre szükség van a metilalkohol bontásánál. A keletkezett hidrogén az üzemanyagcellába kerül, és minden úgy működik, mint a hidrogénes autónál. A folyamatokat tökéletesen összehangolták, a jármű pont ugyanúgy futott, mint a benzines testvérkéje, de sajnos ugyanúgy széndioxidot is kibocsátott víz kipufogása mellett. Megjegyzem, hogy a metilalkohol kőszénből és vízből előállítható, így ez a megoldás nem igényel hatalmas elektromos energiát. Végezetül szólni kell a villanymotor hajtotta járművek egy ma még kissé néma hátrányáról. A villanymotor működése együtt jár alacsonyfrekvenciás mágneses tér jelenlétével. Mostanában egyre ismertebbé válik, hogy az ilyen tér, amely természeténél fogva leárnyékolhatatlan, igen káros az egészségre. Minél nagyobb energiát igényel egy villanymotor, vagy minél közelebb vagyunk hozzá, a károsító hatása annál nagyobb. Itt tehát az újabb megoldandó probléma, benzin és villanymotor nélküli jármű megalkotása. A járműveket ember (kerékpár), állat (szekér) szél (vitorlás hajó) majd 1787-től különféle erőgépek, időrendben gőzgép, villanymotor, benzin, dieselolaj, földgáz és hidrogén üzemű hőerőgép, majd rakéta mozgatja. Járműveink elszaporodásával a közlekedés energia igénye folyton növekszik, és az okozott környezetkárosítás (káros égéstermékek kibocsátása, veszélyes mágneses tér kialakulása) egyre jelentősebbé válik. Találmányok százezrei szolgálnak ezen a területen a fajlagos energiafelhasználás és az ártalom csökkentésére. Az elmúlt években megvalósíthatóvá vált a járművek légmotoros hajtása. E megoldás különleges előnye, hogy a közlekedésnél semmilyen káros anyag nem kerül a környezetbe. A légmotor egy olyan erőgép, amelyben a sűrített levegő normál nyomásra történő kitágulása végez munkát. Ez történhet egy dugattyús motorban, vagy turbinában. A közlekedésnél az első légmotort egy fegyvernél használták. Luppis János magyar fregattkapitány 1860-ban feltalálta az olyan torpedót, amelyben sűrített levegő légmotor segítségével forgatta a hajócsavart, és hajtotta a víz alatt ezt az egyszer használatos eszközt gyilkos terhével. A sűrített levegőt magában a torpadóban tárolták, amely a nagy nyomás elviselésére vastag acéllemezből készült, ezért a súlya tekintélyes volt, ami kellett a nagyobb romboló hatáshoz. A helyhez kötött légmotorok alkalmazása napjainkra széles körben elterjedt. Elég, ha itt példaként a gépkocsi-gyárak futószalagjai mellet serénykedő munkások légmotorral üzemelő szerszámaira utalunk, vagy emlékezünk fogorvosunk kezében sivító fúróra, amely percenként több mint et fordul, miközben a kiáramló levegő még vizet is permetez fogainkra. E légmotorokhoz a szükséges energiát az alkalmazásuk helyén előállított, és az eszközhöz csővezetéken oda juttatott 6 bár nyomású levegő biztosítja. A sűrített levegő formájában tárolt energia nagysága függ a levegő mennyiségétől, azaz a tartály térfogatától és a benne uralkodó nyomástól. Minél több energia tárolására azonos térfogat esetén nagyobb és nagyobb nyomáson kell a bezárt levegőnek lenni. Csak akkor lehet tehát ezt a megoldást a közlekedésnél alkalmazni, ha a tartály kis méretű, könnyű és minél nagyobb lehet a maximális üzemi nyomás

6 6 benne. Sűrített levegő tárolására napjainkig acélpalackok szolgáltak. Ezek súlya tekintélyes. Megoldással, mint sok más problémánál, erre is a haditechnika fejlesztése szolgált. A német Hoescht cég feltalálói 1959-ben megalkották a fém és műanyag összenövesztett úgynevezett kompozit-anyagokat. Később az Apolloprogramhoz a műanyagot szénszálakkal is erősítették, és így olyan könnyű palackokat gyártottak, amelyek 600 bar nyomást is kibírnak. Ezeket először a hadseregnél alkalmazták légző készülékekhez, majd a tűzoltóságnál is. Napjainkban már az ilyen tartályok bárki számára hozzáférhetővé váltak. Ez vezetett az általunk (Vedres András Gágyor János Szöllősi János) feltalált (P ; 2003.) alkalmazáshoz: a légmotoros kerékpár megépítéséhez (1. kép). 1. kép: Légmotoros kerékpár Egy kereskedelemben kapható kerékpár hátsó csomagtartójára hevederekkel erősítettük fel a légtartályt, amelynek térfogata 9 liter, üres súlya 4,2 kg. Benne 2700 liter normál nyomású levegő van 300 bar nyomásra sűrítve. Az ilyen formában tárolt energia megfelel egy szokványos gépkocsi akkumulátorban lévő elektromos energiának, csakhogy itt a súly fele akkora. Ez a légpalack biztonságos, az USA hadseregének tesztje szerint 200 méter távolságról egy M24-es karabély lövését is kiállja. A palackhoz nyomáscsökkentő szelep csatlakozik, amely 6 bar nyomáson engedi kiáramlani a levegőt, ami vékony műanyag vezetéken és szabályozó szelepen át a légmotorhoz jut. A kerékpáron az összes változtatása annyi, hogy az első kerekét, úgy, mint a kerékpároknál a hátsó hajtott kereket, szabadonfutóval láttuk el. Ehhez műanyag fogaskerekek segítségével csatlakozik a légmotor. Ez a motor úgynevezett szárnyas légmotor, a Wankel-motorokhoz hasonló működésű. Percenként maximálisan fordulaton járhat, a beépített áttétel azt 350-re csökkenti, a nyomatéka magas (11 Nm), a maximális teljesítmény 190 Watt. Rendkívül kis mérete és könnyű súlya (0,7 kg) ellenére átlagosan annyi munkát végezhet, mint egy pedálozó ember. Ha ezt a kerékpárt csak motoros üzemben használjuk, akkor a hatótávolsága 5 km, az elérhető maximális sebesség 20 km/ó. Persze ez segédmotoros kerékpár, ha csak segítségként kapcsoljuk a légmotort, például emelkedőkön, akkor km távolságra kényelmesen túrázhatunk vele. Nagyobb űrméretű kompozit anyagból készített légtartály is hozzáférhetővé vált. Guy Negré luxemburgi mérnök, aki a Forma 1 versenyautókkal foglalkozott, feltalálta (1991) a légautót. Annál dugattyús légmotort alkalmazott. A kísérletekhez átalakított egy Citroen AX típusú autót. A légautó számos előnnyel rendelkezett. Gondoljuk

7 7 csak meg, nem kellett hűtő, gyújtás, kipufogó rendszer. A motor könnyebb mint a hagyományos, a dugattyúk minden második ütemben munkát végeznek, a szabályozás egyszerű. Nincs alapjáratú fogyasztás, nem kell önindító, a motor a légcsap kinyitásával azonnal indul. A légautó nem tűz és robbanásveszélyes. Olajkenésre azonban szükség van, a motor után hangtompítót is kell alkalmazni. A kedvező eredmények hatására az innováció felgyorsult, megalakult az MDI holding, székhelye Luxemburgban van. A légautógyár szerelő szalagjáról ebben az évben négyféle változatban gördülnek le ezek a járművek. Itt most bemutatom a mostanában piacra kerülő légautó taxi változatát (2. kép). A jármű alumínium csőalvázra üvegszálas poliészter karosszéria elemekből épül fel. A légtartályok a padlólemez alatt helyezkednek el, amelyekben 300 bar nyomáson liter levegő van. A motor 30 lőerőt teljesít, súlya 36 kg, amelyhez kétfokozatú automataváltó csatlakozik. Az elektromos rendszer igen korszerű, egyvezetékes, rádióhullám távirányítós kapcsolókkal működik. A jármű önsúlya 700 kilogramm. Hatótávolsága 60 km/órás sebességnél 240 km. Maximális sebessége 100 km/óra, az ára Euro. 2. kép: Légautó Az üzemeltetésről is kell szólni. A légautó tartájait a napi városi használat után otthon egy közepes teljesítményű, árammal működtetett légsűrítővel töltötték fel. A töltés időtartama 3 óra volt. Az elektromos áram költsége Németországban 100 km légautózáshoz 1,5 Euro volt. Itt jegyezzük meg, hogy egy hasonló adottságú benzines jármű üzemanyagköltsége ennek az ötszöröse, 7,5 Euro. A légmotoros kerékpár és a légautó rendelkezésünkre áll. Elterjedésük mindannyiunk érdeke, mert nem szennyezik a környezetet. Két dologra azonban szükség lesz. Először, kompresszor állomásokat kell létesíteni a benzinkutaknál. Akkor a központi, nagy sűrített levegő tartályból a tankolás, a sűrített levegő áttöltése a járműbe csak perceket vesz majd igénybe. Másodszor, a sűrített levegő előállítására szolgáló elektromos energiát széndioxid kibocsátás nélkül működő erőművekben szabad csak termelni. Ha mindez teljesül, akkor az üvegházhatás csak a kertészetekben fog érvényesülni. /Ez a dolgozat A környezeti kockázatok egységes értelmezése című nemzetközi műhelymegbeszélésre (2003. december 8-9.) készült/

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Miért. jók a hibridek?

Miért. jók a hibridek? A Honda a vállalat alapítása óta a környezetvédelem elkötelezett híve. Az 1990-es években a cég átalakította szervezeti felépítését és kiadta a vállalat környezetvédelmi állásfoglalását, melyben szigorú

Részletesebben

Környezetvédelmi. Minisztérium

Környezetvédelmi. Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közlekedjünk környezetkímélõen Készült a Közlekedéstudományi Intézet Rt. szerkesztésében Szerkesztõbizottság: Berndt Mihály Bibok Zsuzsa Kiss Diána Dr. Paár István

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY Mezőgazdasági termékekből és hulladékokból előállítható hajtóanyagok belsőégésű motorok tüzelőanyagaként történő alkalmazása I. rész. Készítette: A Budapesti

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig

A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Mészárosné Kis Ágnes Lukács Pál A közlekedési környezetvédelem helyzete és jövőbeli alakulása 1999-től 2020-ig Készült az OMFB Technológiai Előretekintési Program keretében Budapest 1999 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László

Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László Az automobil-motorok gyújtásának története Csizmadia László 2007 Az automobil-motorok gyújtásának története Írta: Csizmadia László III. évf. PHD hallgató Lektorálta: Dr. Jeszenszky Sándor a műszaki tudományok

Részletesebben

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz ENERGIA MAGAZIN AZ ELMU ÉS AZ ÉMÁSZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI MAGAZINJA 2011. osz Valódi alternatíva lehet az e-mobilitás Takarékoskodni segít az iphone Mivel fűtsünk télen és mennyiért? A tudatos fogyasztókat

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése Európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő

A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése Európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése Európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő használata révén TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 3

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) *

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) * Győri Zsuzsanna Ökológiailag-orientált vállalkozások (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

EGELY GYÖRGY VÍZAUTÓK... ANTIGRAVITÁCIÓ...

EGELY GYÖRGY VÍZAUTÓK... ANTIGRAVITÁCIÓ... EGELY GYÖRGY VÍZAUTÓK... ANTIGRAVITÁCIÓ... 2 Külső borító: Kara György Egely György írásainak nyelvi lektora: Varga Krisztina Tipográfia: Mészáros Katalin Szerkesztés, tördelés: Mészáros Gábor ISBN 978-963-06-5619-1

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben

Forradalom a Föld megmentéséért

Forradalom a Föld megmentéséért TERUO HIGA Forradalom a Föld megmentéséért Effektív mikroorganizmusokkal (EM) oldjuk meg Földünk problémáit TERUO HIGA Forradalom a Föld megmentéséért Effektív mikroorganizmusokkal (EM) oldjuk meg Földünk

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat

Részletesebben

Piac Technika Értékesítés Promóció Egészség Jog

Piac Technika Értékesítés Promóció Egészség Jog opedelec! Piac Technika Értékesítés Promóció Egészség Jog Áttekintő CÉL CÍMZETTEK FORMÁTUM FELÉPÍTÉS A GoPedelec kézikönyv bevezetést kíván nyújtani a pedelecnek a társadalom és a gazdaság számára nyújtandó

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak Levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE

Részletesebben