AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2005) 89 végleges 2005/0019 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, illetve az adókijátszások és adókikerülések megakadályozására szolgáló egyes intézkedések, valamint egyes, eltéréseket biztosító határozatok megszüntetése tekintetében történő módosításáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 Háttér INDOKLÁS A hatodik HÉA irányelv 27. cikkének értelmében a Tanács a Bizottság javaslatára egyhangúlag minden tagállamot felhatalmazhat arra, hogy ezen irányelvtől eltérő különös intézkedéseket vezessen be az adókivetésre vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, vagy az adókijátszások és adókikerülések egyes típusainak megakadályozására. Jelenleg a tagállamok több, mint 140 eltérést alkalmazhatnak. Ez a szám a közeljövőben emelkedni fog, mivel azok a tagállamok, amelyek május 1-jén csatlakoztak az EU-hoz, jelenleg nyújtják be eltérésekre vonatkozó kérelmeiket. Ezen felül, viszonylag rövid időn belül szinte biztosra vehető, hogy ezek az országok olyan egyéb, különös jogszabályi intézkedéseket hoznak, amelyek közösségi jogalapot tesznek szükségessé. A Bizottság a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett június 7-i, a belső piac keretén belül a HÉA-rendszer működésének javítását célzó stratégiáról szóló közleményében 1 a jelenleg hatályban levő, nagyszámú eltérések némelyikének racionalizálására vállalkozott. A stratégiát felülvizsgáló és frissítő, október 20-i bizottsági közlemény 2 megerősítette ezt. A tervek szerint ez a racionalizálás minden tagállam számára bizonyos egyedi eltéréseket tenne lehetővé a hatodik HÉA irányelv módosítása révén 3. Azokról a hatékonynak bizonyult eltérésekről lenne szó, amelyek megoldottak már nem csak egy tagállamot érintő problémákat is. Az eltérések száma, valamint a megoldandó problémák hasonló jellege arra a tényre utalnak, hogy az elmúlt években a HÉA-kikerülés és -csalás valós problémává váltak. Mind a tagállamok nemzeti hatóságai, mind pedig az üzleti szövetségek rámutattak, hogy a HÉAkikerülés egyes ágazatokban annyira elterjedt, hogy versenyhátrányba hozza a tisztességes kereskedőket. A HÉA felszámítása, de az állam részére történő befizetésének elmulasztása nem csak azt eredményezi, hogy az állam bevételektől esik el, hanem azt is, hogy a tisztességtelen kereskedők alacsonyabb árakon tudják kínálni az árukat vagy szolgáltatásokat, mint tisztességes versenytársaik. Ezen kívül a tagállamok egyre gyakrabban szembesülnek olyan gyakran számos ügylettel járó mesterséges konstrukciókkal, amelyeket kizárólag abból a célból hoztak létre, hogy HÉA-kedvezményhez jussanak vagy a kivetett végső adó csökkentése, vagy az előzetesen megfizetett HÉA visszatérítésének növelése által. Míg az ügyletek láncolatának mesterséges jellege általában nyilvánvaló, jogi szempontból sokkal nehezebb hatékonyan vagy gyorsan fellépni ezek ellen, különösen mivel az ellenintézkedések, illetve a bírósági intézkedések elkerülhetetlenül hosszú ideig tartanak. Eközben a tagállamok tapasztalatai azt mutatják, hogy a HÉA-kikerülési módszereket szakemberek dolgozzák ki és a hatékony módszereket a vállalkozások számára termékként értékesítik. Ezért kérdéses, hogy továbbra is megfelelő-e ennek a problémának a megoldására az egyenként történő megközelítés azokban az esetekben, ahol nyilvánvaló, hogy közös problémákról van szó. Ha a tagállamok a HÉA-ra vonatkozó nemzeti jogszabályaikat azért kívánják módosítani, hogy megakadályozzák ezeket az adókikerülési módszereket, akkor felmerül a tervezett intézkedések közösségi joggal, és különösen a hatodik HÉA irányelvvel való COM (2000) 348 végleges. COM (2003) 614 végleges A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., , 1. o.). A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., , 35.o.) módosított irányelv. HU 2 HU

3 összeegyeztethetőségének kérdése. A HÉA-kivetés mesterséges csökkentésére irányuló mechanizmusokat különösen az adókikerülés területén a nemzeti HÉA-rendelkezések és a hatodik HÉA irányelv pontos megfogalmazásának gondos elemzését követően hozzák létre. A közös HÉA-rendszerre vonatkozó, a hatodik HÉA irányelvben meghatározott elvek úgy tűnik, mindenekelőtt valós ügyletekre vonatkoznak. Magában a hatodik HÉA irányelvben vagy egyáltalán nincs, vagy csak kevés rendelkezés vonatkozik az olyan esetekre, amelyekben az adóalany megpróbálja ezeket az elveket kijátszani. Csak az említett 27. cikk szolgáltat jogalapot, amelynek révén a Tanács egy tagállam egyedi kérelme alapján felhatalmazást adhat a szokásos szabályoktól eltérő különös intézkedések alkalmazására. Ez azonban nehézkes eljárás. A Bizottság ezért azon a véleményen van, hogy az ismert, különleges mechanizmusokra hatékonyabb megoldást lehet találni az irányelv módosítása révén annak érdekében, hogy egy, a szokványos elbánást felváltó, tartós, megvalósítható alternatíva álljon rendelkezésre abban az esetben, amikor ez a bizonyított adókikerülés és adókijátszás tényével igazolható. A javaslat Ez a javaslat a hatodik irányelv módosítását célozza annak érdekében, hogy a tagállamok számára jogi szempontból megbízható intézkedéseket biztosítson az adókijátszások és adókikerülések megakadályozására egyes különleges, célzott területeken. Ez nem csak a nemzeti kincstárak számára jár majd előnyökkel, hanem az olyan vállalkozások számára is, amelyeket a tisztességtelen verseny sújt amiatt, hogy nem kívánnak részt venni az adókikerülési mechanizmusok alkalmazásában. Az adókikerülések és adókijátszások leküzdésére szolgáló intézkedéseken kívül a racionalizálásra vonatkozó javaslat tartalmaz egyes olyan intézkedéseket is, amelyek célja az adó alkalmazásának egyszerűsítése bizonyos körülmények között, amikor az adókötelezettek pénzügyi nehézségekkel küzdenek. A racionalizálás mindezek ellenére sem az egyes tagállamokban fennálló különleges helyzetek kezelésére hivatott egyedi intézkedéseket, sem a tagállamok azon képességét nem érinti, hogy továbbra is eltérésekre vonatkozó kérelmeket nyújtsanak be a hatodik irányelv 27. cikke értelmében. Ezért a javaslat néhány olyan területen változtatásokat vezet be, amelyeken bizonyítottan nehézségekbe ütközik a hatodik irányelv alkalmazása és amelyeken nagyobb általánosságban kimutathatóan szükség van bizonyos rugalmasságra. Az alapul szolgáló eltérésekhez hasonlóan ezek az intézkedések is alternatívát jelentenek a szokásos szabályokhoz képest, és csak azért elérhetők az összes tagállam számára, hogy segítsék őket az adókijátszások és adókikerülések megakadályozásában, vagy az adóműveletek egyszerűsítésében. A Bizottság továbbá azon a véleményen van, hogy egyes területeken, mint például a hulladékokkal és törmelékanyagokkal kapcsolatos adózás vonatkozásában, jobb és megfelelőbb a hatodik irányelv egy módosításának az állandósága, mint az átmeneti eltérésekre való túlzott rászorultság. A javasolt változtatások nagymértékben azon lehetőségek egységes szerkezetbe foglalását jelentik, amelyek a 27. cikk szerinti eltérés révén minden esetben hozzáférhetők lennének, és a javasolt alternatív intézkedések hasonlóképpen ugyanazon korlátozások alá esnek. Ezen kívül azonban a változtatások az irányelvben (semmint az eltérésekben) már megjelenő egyik intézkedés olyan kiterjesztését foglalják magukban két területen, amelyet az adóellenőrzés során a tagállamok alkalmaztak. Az intézkedések (a különleges problémákra vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően) lehetővé teszik a tagállamok számára az alternatív szabály alkalmazását, nem pedig kérelmük kötelezővé tételét. Így nem kötelező a tagállam számára a szabály elfogadása, ha nem szükséges egy ilyen szabály bevezetése az adott tagállamban. Ezen kívül, mivel az adókikerülési mechanizmusok válaszul az ellenintézkedésekre sok változáson mennek keresztül, a javaslat mozgásteret hagy a tagállamoknak, hogy az intézkedéseket különleges HU 3 HU

4 nemzeti helyzetükhöz igazítsák. Így, miután a szabály alkalmazása mellett döntöttek, a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy korlátozzák az új szabályok alkalmazását az adókijátszásokra és adókikerülésekre vonatkozó egyedi problémáik tekintetében. Ekképp a vállalkozásokat nem sújtja a nem megfelelő szabályok kötelező alkalmazása. Ellenkezőleg, előnyükre válik a szelektív és nem céltalan alkalmazás, amely nem a vállalkozásokat általánosságban, hanem az adókikerülőket érinti. A Bizottság úgy véli, hogy az eltérésnek határokat szabó és az e határokon belüli rugalmas alkalmazást lehetővé tevő megközelítés a legmegfelelőbb válasz az egyedi megoldásokat igénylő, azonosított általános problémákra. Mivel a javaslat egyik célkitűzése az eltérések számának leginkább azokon a területeken való csökkentése, amelyeken a tagállamok között átfedés van, az irányelv hivatalosan is hatályon kívül helyez számos tanácsi határozatot. Bár ezek közül számos időben korlátozott és hatályon kívül helyezés vár rá, néhány viszont (különböző okokból) időben nem korlátozott. Mivel a módosított 77/388/EGK irányelv szolgáltatja majd a jelenleg az eltérésekben szereplő intézkedések számára a jogalapot, nem szükséges a zűrzavart okozó kettős jogalapot fenntartani. Ennek megfelelően sor kerül az irányelvbe beépített eltérések ésszerű időn belüli hatályon kívül helyezésére annak érdekében, hogy a nemzeti jogi szabályozásban a szükséges változtatások elvégezhetők legyenek. A javasolt egy éves határidő lehetővé teszi majd például szükség esetén a HÉA Bizottsággal folytatott újbóli konzultációt, és időt ad a szükséges változtatások nemzeti szinten történő elvégzésére. Ez a racionalizálás lehetőséget ad a 77/388/EGK irányelv 27. cikke (5) bekezdése szerint bejelentett olyan eltérések hivatalos azonosítására is, amelyeket az érintett tagállamok már nem alkalmaznak, mivel azok megszüntetésre kerültek vagy helyükbe másikak léptek. Mivel ezek az eltérések megszűntek, nem szükséges a javasolt eszköz által történő hatályon kívül helyezésük. A racionalizálás egy további célkitűzése az átláthatóság javítása. Ez a folyamat a 27. cikk módosításaival kezdődött 2004 elején és a 2004/7/EK irányelvben valósult meg. Ezek megszüntették azt a rendelkezést, amelynek értelmében a Tanács egy eltérésre vonatkozó határozatát hallgatólagosan elfogadottnak kell tekinteni, ha az értesítést követő két hónapon belül nem emelt kifogást az intézkedés ellen. A felülvizsgált eljárás keretében a Bizottságnak válaszolnia kell minden, a tagállam által benyújtott, különleges elbánásra vonatkozó kérelmet illetően egy, a Tanácshoz benyújtott javaslat formájában, ha a kérelem elfogadható; ha pedig nem elfogadható, akkor az intézkedést ellenző indokokat kell eljuttatnia a Tanácshoz. E célkitűzés megvalósítása tovább folytatódott, mivel e javaslathoz kapcsolódóan a Bizottság közzétett egy jegyzéket a TAXUD Főigazgatóság weboldalán, amelyen megtalálhatók a jelenleg még hatályos összes olyan intézkedés hivatkozásai, amelyeket a 27. cikk (1) (4) bekezdése értelmében engedélyeztek vagy a 27. cikk (5) bekezdése értelmében jelentettek be. Különleges tartalom 1. cikk (1) bekezdés: Csoportosítás, valamint 1. cikk (2) bekezdés: Az egész vagyon vagy annak egy részének átruházása egy társaságra Bár nem meglévő eltérésekből adódik, az 1. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdése a Bizottság megragadja az alkalmat és változtatásokra tesz javaslatot olyan területek erősítése céljából, amelyeket a tagállamok szerint HÉA-kikerülésre lehet használni. A hatodik irányelv 4. cikke (4) bekezdése csoportosítás, valamint az 5. cikk (8) bekezdése az egész vagyon vagy annak egy részének átruházása egy társaságra esetében a javaslat lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy lépéseket tegyenek annak biztosítására, hogy a szabályok alkalmazása nem vezet olyan tisztességtelen eredményre, amely igazolhatatlan előnyökhöz juttatná vagy sértené az érintetteket. A tagállamok belátásuk szerint alakítják ki azokat a HU 4 HU

5 körülményeket, amelyek között ez a két szabály alkalmazható. A 20. cikk (6) bekezdése révén az egyes tárgyi eszközökre már alkalmazott új szabály segít a tagállamoknak a szabályok alkalmazásából származó igazságtalan eredmények megakadályozásában. 1. cikk (3) bekezdés a) pont: Elhagyás Ez a cikk egyszerűen elhagyja a hatodik irányelvben szereplő szabadpiaci forgalmi érték meghatározását, amely csak a 11. A. cikk 1. bekezdése d) pontjára vonatkozik. A javasolt irányelv 1. cikke (3) bekezdésének b) pontja a meghatározás módosítását irányozza elő a 11. A. cikk új (8) bekezdésének beillesztése révén. 1. cikk (3) bekezdés b) pont: Új (5) bekezdés Befektetési arany Számos tagállam már különleges intézkedést alkalmaz a 27. cikk alapján egy olyan rendelkezés ellensúlyozására, amelynek segítségével kikerülhető a HÉA megfizetése az adómentes befektetési arany nyersanyagként, fogyasztási cikkek előállítására történő felhasználása esetében. A javaslat értelmében a hatodik HÉA irányelvben biztosítani kell minden tagállam számára az ezen intézkedés alkalmazására szolgáló eszközöket. A javaslat 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja bevezet egy, a meglévő eltérésekből származó opcionális szabályt azzal, hogy kiegészíti a hatodik irányelv 11. A. cikkét egy új (5) bekezdéssel. Amennyiben a veretlen arany piaca által elismert, meghatározott tisztaságú, rudak vagy lapok formájában tartott befektetési arany vagy aranyérmék teljesítik a jogi követelményeket, mentesülnek a HÉA alól. Ha az arany értékesítésére olyan formában kerül sor, amikor az már nem minősül befektetési aranynak, a HÉA-t a termékértékesítésre kell terhelni. Ez történik például akkor, amikor az aranyrúdból ékszereket készítenek. A fizetendő adó összege minimálisra csökkenthető, amennyiben a fogyasztó saját befektetési aranyát adja megmunkálásra, mivel termékértékesítés vonatkozásában csak aranymegmunkálásra vonatkozó szolgáltatás-nyújtásról lesz szó. Mivel az adómentes arany nem kerül értékesítésre, nem kerül elszámolásra az adó még akkor sem, ha az arany elvesztette beruházási arany státuszát és többé már nem vonatkozik rá az adómentesség. Ez az a visszaélés, amelyet a meglévő eltérések megpróbálnak ellensúlyozni. Hasonlóképpen, amennyiben a fogyasztó adja a befektetési aranyat és az ékszerész ezt olyan egységgé alakítja, amely az ékszerész által biztosított termékeket is magában foglalja, akkor az ezt követő termékértékesítéskor nem veszik majd figyelembe az arany értékét. E cikk előírja, hogy akik adómentes aranyat munkálnak meg, a HÉA-t az aranynak azon az értékén számolják el, amikor arra többé már nem vonatkozik az adómentesség. 1. cikk (3) bekezdés b) pont: Új (6) (8) bekezdések: Értékesítések becslése Az adókikerülés egyik legérzékenyebb területe az értékesítések becslésére vonatkozik, mivel ez közvetlenül érinti a kivetett adó összegét. A hatodik irányelv 11. A. cikkének új (6) bekezdése, amely az 1. cikk (3) bekezdése b) pontjában található, bevezet egy olyan opcionális szabályt, amely a tagállamok számára egyes értékesítések újrabecslését teszi lehetővé. Mivel a hatodik irányelv 11. cikkében szereplő, becslésre vonatkozó szabály egyértelmű és az egyik legfontosabb adóelvet képezi, minden eltérést gondosan kell meghatározni. A javaslatok különösen betartják azt az elvet, miszerint az adóhatóság természetszerűleg ne avatkozzon be egy értékesítés adóértékébe, ezt csak meghatározott körülmények között tegye, de akkor sem rutinszerűen. A cikk ezért az újrabecslést csak az adókikerülések és adókijátszások leküzdésének összefüggésében engedélyezi, ehhez pedig számos további vizsgálatra is szükség van. A szabály csak abban az esetben alkalmazható, ha a felek kapcsolatban állnak egymással és ez a kapcsolat bizonyíthatóan nem kereskedelmi okokból olyan értéket eredményezett, amely eltér az értékesítésre vonatkozó szokásos piaci értéktől. HU 5 HU

6 Ezen kívül egy értékesítés újrabecslése csak három esetben megengedett: (alulértékelés esetén) amikor HÉA-kivetésre került sor és az értékesítés kedvezményezettje nem teljes körűen jogosult a HÉA-levonásra; vagy (túlbecslés esetén) amikor HÉA-kivetésre került sor és az értékesítő vagy szolgáltató nem teljes mértékben jogosult HÉA-levonásra. Ha nem került sor HÉA-kivetésre, akkor az újrabecslés csak akkor alkalmazható, ha egy adómentes értékesítést alulbecsült egy olyan adóalany, akire részleges adómentesség vonatkozik. Végezetül a szabály nem alkalmazható, ha a szabadpiaci forgalmi érték és az értékesítési érték különbözete nem jelentős, vagy ha kimutatható, hogy az értékesítés ugyanazon ellenérték fejében elérhető azok számára, akik a meghatározás értelmében nem állnak kapcsolatban egymással. Így az újrabecslésre vonatkozó intézkedés hatálya korlátozott. A tervek szerint nem a szokásos, mindennapi ügyletekkel kapcsolatban alkalmazzák majd, hanem csak nagyon kisszámú, egyedi kategóriákba eső és egyedi körülmények között megvalósuló ügyletek esetében. Az elvégzendő vizsgálatok azt jelentik, hogy az újrabecslés olyan ügyletekre szintén nem vonatkozik majd, mint a promóció részeként az önköltségi ár alatt történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás; sérült készlet árengedménnyel történő eladása; vagy például kifutó modellek kiárusítása, illetve szezonvégi kiárusítás. Ez az intézkedés az adókikerülések leküzdését célozza abban az esetben, amikor az adóköteles értékesítés alacsony értéken történik egy olyan vevő részére, aki nem képes levonni az összes HÉA-ját és így az alacsonyabb adóösszeg reális és tartós adóbevételveszteséget jelent. Az ellenértéket csak azért állapították meg ezen a szinten, mert az értékesítő vagy szolgáltató, valamint a vevő kapcsolatban állnak egymással. A szabály alkalmazása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a felek közötti vonatkozó kapcsolatokat. Ezt a meghatározást bele kell foglalni az irányelvben megállapított kategóriákba. Hasonlóképpen, a túlbecsült értékesítésekkel kapcsolatos szabály azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek nem teljes mértékben jogosultak a HÉA-levonásra és amelyek adóköteles értékesítéseiket egy teljes mértékben adóköteles, velük kapcsolatban álló vállalkozásnak adják át. A kedvezményezett teljes mértékben vissza tudja igényelni az előzetes HÉA-t, de az érték növelésével az értékesítő vagy szolgáltató el tudja tolni az adóköteles és a nem adóköteles értékesítések értéke közötti egyensúlyt úgy, hogy az a levonandó HÉA arányában történő növekedéséhez vezessen. A vállalkozások ugyanezt az eredményt érhetik el azáltal, ha csökkentik egy adómentes értékesítés értékét annak érdekében, hogy csökkenjen az adóköteles értékesítéseik értékére vonatkozó forgalmiadómentességük és ezáltal növekedjen visszatérítési arányuk. E javaslat értelmében csak akkor kell alkalmazni az újrabecslés lehetőségét, ha az értékesítés értékének változása közvetlen adóveszteséghez vezet vagy a visszatérítés növekedése, vagy a vissza nem térítendő adó csökkenése miatt. Nincs adóveszteség, ha az értékesítést egy teljes mértékben adófizetésre kötelezett adóalany egy másik teljes mértékben adófizetésre kötelezett adóalany számára végzi, mivel az értékesítésre kivetett adót egyszerűen vissza lehet igényelni és a becslés nem befolyásolja az értékesítő vagy szolgáltató visszatérítését. Ezek az értékesítések emiatt nem kerültek be az alternatív új szabályokba. Ez összefügg azzal a ténnyel, hogy az opcionális szabályok továbbra is a rendes szabályoktól való eltérés egy formáját jelentik, amelyeket (az EB döntéseivel összhangban) szigorúan a probléma megoldására kell korlátozni. Megjegyzendő, hogy ez a szabály vonatkozik az EK-n belüli kereskedelemből származó beszerzésekre, csakúgy, mint az egy tagállamon belüli értékesítésekre, mivel a javaslat HU 6 HU

7 módosítja a hatodik irányelv 11. A. cikkét, amely egyúttal a 28. cikk e) pontjában szereplő rendelkezés a közösségen belüli értékesítésekre vonatkozó becslés meghatározására. A javaslat engedélyezi az értékesítések újrabecslését a szabadpiaci forgalmi érték (OMV) tekintetében. A hatodik irányelv 11. A. cikkének javasolt új (8) bekezdése kiigazítja és felváltja az OMV-nek a 11. A. cikk (1) bekezdés d) pontjában szereplő meghatározását e változás figyelembe vétele céljából. A Bizottság a két fő lehetőség, azaz az OMV, illetve az önköltségi ár alkalmazásával történő újraértékelés közül az OMV-t tartja a megfelelőbbnek. Az önköltségi ár csak azt tenné lehetővé a tagállamok számára, hogy az alacsony érték miatt elszenvedett adóveszteséget semlegesítsék, míg az OMV lehetővé teszi az adóhatóságok számára a hozzáadottérték-adó egy részének védelmét. Sem az OMV, sem az önköltségi ár nem számítható ki szükségszerűen könnyen minden értékesítés esetében, de az OMV a tagállamok számára hatalmas teret enged, hogy beszedjék azt a hozzávetőleges adót, amely különben fizetendő lenne. Annak érdekében, hogy az adófizető számára további védelmet nyújtson, a javaslat újfent megerősíti, hogy az OMV az értékesítés költsége alá kerülhet, de egyúttal kiköti, hogy az OMV rendszerint érje el legalább az önköltségi árat. Ezen intézkedés bevezetése a nemzeti jogi szabályozással és a vonatkozó szabályokkal együtt szükségessé teszi a hatodik irányelv 29. cikkének értelmében létrehozott HÉA Bizottsággal való konzultációt. Erre a jogi szabályozás konzisztens értelmezésének biztosítása érdekében van szükség azokban a tagállamokban, amelyek az intézkedés elfogadása mellett döntenek. Ebből, a konzultációra vonatkozó követelményből adódik, hogy azok a tagállamok, amelyek jelenleg olyan eltérést alkalmaznak, amelyre ez az új szabály vonatkozik, újra be kell, hogy jelentsék majd hazai jogi szabályozásuk részleteit, amint a közösségi jogalap változik. 1. cikk (4) és (5) bekezdés: Hivatkozások változása E két bekezdés mindegyike szükségszerűen módosítja a 21. cikkre vonatkozó hivatkozásokat a hatodik HÉA irányelv 17. és 18. cikkében. Ezek szükségessé teszik a hatodik HÉA irányelv 21. cikke (2) bekezdésének egy új, opcionális, fordított adózásra vonatkozó szabállyal történő kiegészítését ezen irányelv 1. cikkének (7) bekezdése által. 1. cikk (6) bekezdés: Tárgyi eszközök A hatodik HÉA irányelv 20. cikkének (2) és (3) bekezdése egyes különleges szabályokat állapít meg a tárgyi eszközökre vonatkozó előzetes HÉA-levonások kiigazítására. A 20. cikk (4) bekezdése előírja, hogy a tagállamok meghatározhatják a tárgyi eszközök fogalmát. Bár logikusnak tűnik, hogy egy bizonyos érték feletti szolgáltatásokat, amelyeket egy vállalkozáson belül hosszabb időn át alkalmaznak, a termékekhez hasonló módon kezelnek, ez az irányelvből nem tűnik ki határozottan az irányelv jelenlegi állása szerint. Ennek következtében egyes tagállamok tartózkodtak a 20. cikk (2) és (3) bekezdésének a szolgáltatásokra vonatkozó alkalmazásától, bár a Bizottság tudatában van annak, hogy ez a megközelítés adókikerülésekre adott lehetőséget. Az 1. cikk (6) bekezdésében szereplő javasolt módosítás célja annak tisztázása, hogy a hatodik irányelv 20. cikke szerinti tárgyi eszközökre vonatkozó levonások kiigazítását ugyanígy alkalmazni lehet-e a szolgáltatásokra, feltéve, hogy ezek tárgyi jellegűek és kezelésük ennek megfelelő. 1. cikk (7) bekezdés: Fordított adózás Az 1. cikk (7) bekezdése kiterjeszti az opcionális, fordított adózásra vonatkozó mechanizmus alkalmazását az adóalanyok számára teljesített, meghatározott értékesítésekre. Ezek a gazdaság azon ágazataiban fordulnak elő, amelyekben rendkívül nehéznek bizonyult a tagállamok számára az ellenőrzés például az ipar jellege vagy szerkezete miatt. Gyakran jelentős bevétel-kiesések származnak abból, hogy az értékesítésről számlát kiállító HU 7 HU

8 adóalanyok eltűnésük előtt nem számolják el a számlára vonatkozó HÉA-t, míg ezzel egyidejűleg a kedvezményezett törvényesen gyakorolja az adólevonással kapcsolatos jogát. Az erre vonatkozó területek a következők: épületekhez kapcsolódó szolgáltatások (beleértve a következők egyikét vagy mindegyikét: építéssel, javítással, tisztítással és bontással kapcsolatos szolgáltatások); személyzet biztosítása az épületekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz; az a terület vagy azok az épületek, amelyekre az adózás lehetőségét alkalmazták; valamint hulladékok, törmelékanyagok, anyagában hasznosítható anyagok, csakúgy, mint az ezek kezeléséből, valamint egyes kezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokból származó termékek értékesítései. Ami a hulladék fogalmát illeti, ennek meghatározása abban az új mellékletben található, amely a meglévő eltérésekre vonatkozó jegyzéket tartalmazza. Bár egyes tagállamoknak jelenleg felhatalmazásuk van a hulladékok értékesítésével kapcsolatos eltérésre vonatkozó mentesség alkalmazására, a fordított adózás lehetőséget ad az adó visszaigénylésére; könnyű alkalmazni; ahol már bevezették, ott jól működőnek bizonyult; valamint biztosítja, hogy rejtett adó nem kerül továbbításra a vevő részére az eladó vissza nem térítendő adója révén. Ezen kívül egy új mentesítés még ha opcionális is nem felelne meg az adómentesség kiterjesztésének korlátozására irányuló általános szükségletnek. Ezen kívül egyes tagállamok olyan eltéréssel rendelkeznek, amely megelőzi az adóveszteségeket, ha azok a következő három eset egyike következtében keletkeznek: ingatlanok igazságügyi felszámolás során történő értékesítése, amelynek során a 13. C. cikkben szereplő adózási lehetőséget alkalmazták; garanciaként szolgáló áruk értékesítése; valamint ha az áruk értékesítésére a tulajdonjog fenntartásáról egy engedményes részére történő lemondást, valamint az engedményesi jogok gyakorlását követően kerül sor. Mindhárom esetben az értékesítést általában olyan eladó végzi, akinek pénzügyi nehézségei vannak és nem képes tartozásai kiegyenlítésére, beleértve az adóhatóságok felé fennálló kötelezettségeit is. Ennek eredményképpen az adót vagy az értékesítés bevételéből számolják, és ezt megtartja a hitelező az adóalany tartozásának ellentételezéseként, vagy (amennyiben eléri az adóalanyt) az adóalany az adóhatóságok részére történő adófizetés nélkül eltűnik. Az 1. cikk (7) bekezdése azokat az adóalanyokat, akik e körülmények között az értékesítések kedvezményezettjei, felelőssé teszi az ezen értékesítésekre vonatkozó HÉA megfizetéséért és elszámolásáért. Ez egyrészt megkönnyíti, másrészt hatékonyabbá teszi a rendszert anélkül, hogy az adó szempontjából befolyásolná a fogyasztót, valamint azáltal, hogy minimalizálja a megfelelés további költségeit. A második albekezdés egyrészt azokat az eseteket határozza meg, amikor a tagállamok belátásuk szerint (az első albekezdésben meghatározott konzultációs eljárásra is figyelemmel) alkalmazhatnak korlátozó intézkedéseket, másrészt ezen intézkedések jellegét. 1. cikk (8) bekezdés: Új melléklet Az 1. cikk (8) bekezdése által beépített új melléklet meghatározza azoknak a hulladék anyagoknak a fajtáit és formáit, amelyekre a fordított adózás vonatkozik. 2. cikk: Hatályon kívül helyezések E cikk előírja a 27. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében a tanácsi határozatok (a 2004/7/EK irányelvvel történő módosítást megelőzően) hatályon kívül helyezését, amennyiben azok tartalma a javasolt irányelv hatálya alá kerül. A hatályon kívül helyezés időpontja egy évet ad azon tagállamok számára, amelyeknek a jogalapban történt változtatásokat, valamint a nemzeti intézkedéseikben bekövetkezett lényegi változásokat át kell vezetniük jogi szabályozásuk módosításakor. Időt biztosít továbbá a HÉA Bizottsággal való esetleges konzultációkra. HU 8 HU

9 Ezen indokolás I. melléklete tartalmazza a 27. cikk (1) és (4) cikke szerinti azon határozatok jegyzékét, amelyekre a Bizottság véleménye szerint a javasolt irányelv 2. cikke vonatkozik. A II. melléklet meghatározza azokat a határozatokat, amelyek tartalmára a Bizottság véleménye szerint vonatkoznak a javaslatban szereplő határidők, de amelyeket nem szükséges hatályon kívül helyezni, mivel a határozatokban szereplő határidők lejárata egy konkrét időpont vagy az alternatív szabályok hatályba lépésének napja, attól függően, hogy melyik következik be korábban. A Bizottság intézkedéseket fog javasolni annak biztosítása érdekében, hogy az ez utóbbi kategóriába tartozó eltérések fenntarthatók legyenek a javasolt irányelv hatályba lépését követően azokban az esetekben, amelyekben a 29. cikk szerinti konzultációra van szükség. A felhasznált hivatkozások az eredeti határozatokra vonatkoznak, nem pedig azok rákövetkező megújításaira. Végezetül ezen indokolás III. melléklete a 27. cikk (5) bekezdése értelmében a Bizottság számára bejelentett azon eltérések jegyzékét tartalmazza, amelyeket mint arról a tagállamok a Bizottságot értesítették már nem alkalmaznak. A Bizottság azon a véleményen van, hogy nem szükséges hivatalosan visszavonni a felsorolt eltéréseket, hanem ezek az átláthatóság biztosítása érdekében szerepelnek ebben a dokumentumban. 3. cikk: Végrehajtás, bejelentés és hivatkozások A 3. cikk két célkitűzést valósít meg. Az (1) bekezdés olyan határidőt ír elő, amelyen belül a tagállamoknak változtatásokat kell eszközölniük nemzeti jogi szabályozásukban az irányelv kötelező érvényű részeinek hatályba léptetése érdekében. A megfeleléshez szükséges konstrukció arra utal, hogy ha egy tagállam nem egy, az irányelvben meghatározott lehetőség alkalmazását választja, akkor nincs szükség a nemzeti jogi szabályozásra. Másfelől azokban az esetekben, amikor a javasolt irányelv módosítja a meglévő lehetőségeket (például a 77/388/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésében szereplő csoportosítási lehetőség), valamint amikor ezek már alkalmazásra kerültek egy tagállam által, akkor az illető tagállamnak majd végre kell hajtania a változtatásokat. Ha a lehetőséget jelenleg nem alkalmazza egy tagállam, akkor a változtatás a lehetőség elfogadásáig nem lesz hatályos. A második albekezdés, valamint a (2) bekezdés megállapítják, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek az irányelv értelmében jogi szabályozást fogadnak el, erről értesíteniük kell a Bizottságot, valamint hogy az irányelvre történő hivatkozást a közzétételnek vagy a szövegnek tartalmaznia kell. 4. cikk: Hatályba lépés, valamint 5. cikk: Kedvezményezettek Önmagát indokoló. HU 9 HU

10 I. MELLÉKLET A 27. cikk szerinti határozatok jegyzéke, amelyekre a Bizottság megítélése szerint a javaslatban szereplő határidők vonatkoznak, és amelyeket ezért az irányelv hatályon kívül helyez A Tanács egy évi, az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, egyes egymással kapcsolatban álló személyek által teljesített értékesítések becsléséről szóló, nem közzétett határozata, a Német Szövetségi Köztársaság kérésére. A Tanács április 11-én elfogadottnak tekintett határozata, amely felhatalmazza az Egyesült Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, május 17-i 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 4 A Tanács július 19-i 88/498/EGK határozata, amely felhatalmazza a Holland Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, május 17-i 77/388/EGK irányelv 21. cikk (1) bekezdése a) pontjától eltérő intézkedést alkalmazzon. 5 A Tanács a 77/388/EGK irányelv 27. cikke (4) bekezdésében szereplő eljárás keretében február 18-án elfogadottnak tekintett, május 17-i változatú határozata, amely felhatalmazza a Francia Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 2. és 10. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. E határozat a tagállamokhoz intézett kérelem december 18-i bejelentését követi. A Tanács december 19-i 98/23/EGK határozata, amely felhatalmazza az Egyesült Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 28.e. cikk (1) bekezdésétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 6 A Tanács június 4-i 2002/439/EK határozata, amely felhatalmazza a Német Szövetségi Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 7 A Tanács november 5-i 2002/880/EK határozata, amely felhatalmazza az Osztrák Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 8 A Tanács március 30-i 2004/290/EK határozata, amely felhatalmazza a Német Szövetségi Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon HL L 132., , 22. o. HL L 269., , 54. o. HL L 8., , 24. o. HL L 151., , 12. o. HL L 306., , 24. o. HL L 94., , 59. o. HU 10 HU

11 A Tanács október 21-i 2004/736/EK határozata, amely felhatalmazza az Egyesült Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 10 A Tanács november 2-i 2004/758/EK határozata, amely felhatalmazza az Osztrák Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon HL L 325., , 58. o. HL L 336., , 38. o. HU 11 HU

12 II. MELLÉKLET A 27. cikk szerinti határozatok jegyzéke, amelyekre a Bizottság megítélése szerint a javaslatban szereplő határidők vonatkoznak, de amelyek hatályon kívül helyezése nem szükséges A Tanács február 16-i 98/161/EK határozata, amely felhatalmazza a Holland Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 2. és 28.a. cikk (1) bekezdésétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 12 A Tanács március 20-i 2000/256/EK határozata, amely felhatalmazza a Holland Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 13 A Tanács november 27-i 2000/746/EK határozata, amely felhatalmazza a Francia Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon 14. A Tanács november 6-i 2001/865/EK határozata, amely felhatalmazza a Spanyol Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 15 A Tanács július 12-i 2002/736/EK határozata, amely felhatalmazza a Görög Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 2. és 28.a. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon 16. A Tanács február 26-i 2004/228/EK határozata, amely felhatalmazza a Spanyol Királyságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. 17 A Tanács március 22-i 2004/295/EK határozata, amely felhatalmazza az Olasz Köztársaságot arra, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon HL L 53., , 19. o. HL L 79., , 36. o. HL L 302., , 61. o. HL L 323., , 24. o. HL L 233., , 36. o. HL L 70., , 37. o. HL L 97., , 63. o. HU 12 HU

13 III. MELLÉKLET A 27. cikk (5) bekezdése szerinti, az érintett tagállamok által feleslegesnek ítélt, és így a Bizottság által hatályon kívül helyezendőnek tekintett bejelentések jegyzéke (1) A Francia Köztársaságra vonatkozó bejelentések az alábbiakat illetően: - 2. és 21. cikk, valamint a nem adóalanyoktól történő vételekre vonatkozó adózás; cikk, valamint a nagy értékű lovak behozatalára és értékesítésére vonatkozó maximális adóalapok átalányának meghatározása cikk, valamint a nem adóalanyok által történő termék-értékesítésbe bevont személyek által végzett ügyletek teljes összegére vonatkozó adózás (2) A Német Szövetségi Köztársaságra vonatkozó bejelentések az alábbiakat illetően: cikk, valamint egyes, a behozatalt követő értékesítésekre vonatkozó adófelfüggesztés cikk, valamint az utazási költségekkel kapcsolatos HÉA-ra vonatkozó átalány levonhatósága (3) A Luxemburgi Nagyhercegségre vonatkozó bejelentések az alábbiakat illetően: - 9. cikk, valamint a közlekedési műveletek kezelése C. cikk, valamint az értékek luxemburgi frankra történő átváltása havi átlagárfolyamon A. cikk, valamint a nonprofit jellegű szövetségek által végzett tevékenységekre vonatkozó adó hatálya alól történő kivétel, amit ezen intézmények tagdíj ellenében nyújtanak tagjaik számára, azok közös érdekében cikk, valamint egy adóképviselő kinevezése a nem luxemburgi telephellyel rendelkező termékértékesítők vagy szolgáltatók által megvalósított eladásokra vonatkozó HÉA elszámolásához. (4) Az Egyesült Királyságra, valamint Észak-Írországra vonatkozó bejelentések az alábbiakat illetően: - 6., 11. és 13. cikk, valamint különleges intézkedések alkalmazása a hosszú szállodai tartózkodásokra vonatkozó adóalapot illetően cikk, valamint a kozmetikai cikkek értékesítésébe bevont közvetítőkre vonatkozó elbánás cikk, valamint a leszámítolt bélyegekre vonatkozó intézkedések HU 13 HU

14 2005/0019 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, illetve az adókijátszások és adókikerülések megakadályozására szolgáló egyes intézkedések, valamint egyes, eltéréseket biztosító határozatok megszüntetése tekintetében történő módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára 19, tekintettel az Európai Parlament véleményére 20, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 21, mivel: (1) Az adókikerülések és adókijátszások leküzdése, valamint a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése érdekében az egyéni tagállamokra alkalmazott, illetve számukra nyújtott, hasonló problémákra vonatkozó egyes eltéréseket minden tagállam számára elérhetővé kell tenni a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló közös hozzáadottértékadórendszer: egységes adóalap-megállapítás május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelvbe 22 való beillesztés révén. Ezen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük és a probléma megoldására kell korlátozódniuk. Tekintve, hogy a tagállamok eltérő szükségletekkel rendelkeznek, a beillesztésnek arra kell korlátozódnia, hogy szükség esetén minden tagállamra kiterjessze a kérdéses szabályok elfogadásának lehetőségét. (2) A tagállamoknak képesnek kell lenniük intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy a 77/388/EGK irányelvben előírt, a vállalkozások javát szolgáló, az adóalanyra vonatkozó a vagyonnak egy társaságra történő folyamatos átruházását illetően könnyítéseket ne adókikerülésre használják fel. (3) A tagállamok számára lehetővé kell tenni a beavatkozást az értékesítések értékét illetően különleges, korlátozott esetekben annak biztosítására, hogy ne keletkezzen adóveszteség az egymással kapcsolatban álló feleken keresztül történő adókedvezmény igénybe vétele révén. (4) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy belefoglalhassák egy ügylet adóalapjába a késztermék előállítására felhasznált befektetési arany értékét, amikor is a feldolgozás következtében az arany elveszti beruházási arany státuszát HL C ( )., ( )., ( ). o. HL C ( )., ( )., ( ). o. HL C ( )., ( )., ( ). o. HL L 145., , 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., , 35.o.) módosított irányelv. HU 14 HU

15 (5) Világosan meg kell határozni, hogy egyes, tárgyi eszköz jellegű szolgáltatásokat be lehet illeszteni abba a rendszerbe, amely engedélyezi a tárgyi eszközökre vonatkozó levonások kiigazítását a vagyon élettartamán túl, tényleges használatának megfelelően. (6) A tagállamoknak különleges esetekben képesnek kell lenniük arra, hogy megjelöljék az értékesítések kedvezményezettjét, vagyis azt a személyt, aki a hozzáadottérték-adó megfizetéséért, valamint elszámolásáért felelős. Ez segít a tagállamoknak az adókijátszások és -veszteségek megakadályozására meghatározott ágazatokban és meghatározott ügyletfajták esetében. (7) A 77/388/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell. (8) Ennek következtében egyes, egyéni eltéréseket engedélyező tanácsi határozatokat a 77/388/EGK irányelv 27. cikke alapján hatályon kívül kell helyezni, és a tagállamok nem élhetnek az e cikkben szereplő azon eltérések lehetőségével, amelyekre az ezen irányelvben meghatározott intézkedések vonatkoznak. (9) Az egyes intézkedéseknek a tagállamok belátása szerinti következetes alkalmazása és végrehajtása érdekében ezen intézkedések bevezetése szükségessé teszi a 77/388/EGK irányelv 29. cikkében létrehozott hozzáadottérték-adóval foglalkozó tanácsadó bizottsággal való konzultációt. ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 1. cikk A 77/388/EGK irányelv a következőképpen módosul: (1) A 4. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki: Amennyiben egy tagállam a második albekezdésben előírt lehetőséggel él, biztosítania kell, hogy e lehetőség alkalmazása az adóalanyok számára nem okoz sem igazolhatatlan előnyt, sem indokolatlan hátrányt. (2) A 5. cikk (8) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép: A tagállamok adott esetben megtehetik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a verseny torzulásait elkerüljék azon esetekben, amikor a kedvezményezett nem teljes mértékben adóköteles. Biztosítaniuk kell, hogy ne keletkezzen átruházott igazolhatatlan előny vagy indokolatlan hátrány. (3) A 11. A. cikk a következőképpen módosul: (a) Az (1) bekezdés d) pontjában a második albekezdést törölni kell. b) A szöveg a következő (5), (6), (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki: "5. Amennyiben a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás magában foglalja a 26.b. cikk (A) bekezdésének értelmében az adómentes befektetési arany olyan mértékű megmunkálását, hogy az többé már nem minősül befektetési aranynak, akkor a tagállamok előírhatják, hogy az adóalapnak magában kell foglalnia a késztermékben lévő arany értékét, amelyet a befektetési arany aktuális szabadpiaci forgalmi értéke alapján számítanak ki. 6. A tagállamok a 29. cikk szerinti konzultációra is figyelemmel előírhatják, hogy a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adóalap megegyezzen a szabadpiaci forgalmi értékkel, ha az alábbi esetek egyikéről van szó: HU 15 HU

16 a) ha az ellenérték lényegesen alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték és az értékesítés vagy a szolgáltatás kedvezményezettje nem teljes mértékben jogosult a levonásra a 17. cikk értelmében; b) ha az ellenérték lényegesen alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték és az értékesítő vagy a szolgáltató nem teljes körűen jogosult a levonásra a 17. cikk értelmében, valamint mentesség vonatkozik az értékesítésre vagy a szolgáltatásra a 13. cikk értelmében; (c) ha az ellenérték lényegesen magasabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték és az értékesítő vagy a szolgáltató nem teljes mértékben jogosult a levonásra a 17. cikk értelmében; Ezt a lehetőséget csak akkor kell alkalmazni, ha a cél az adókijátszások és adókikerülések megelőzése, valamint ha azt az ellenértéket, amelyen egyébként alapulna az adóalap, a tagállam által meghatározott családi, irányítási, tulajdoni, pénzügyi vagy jogi kapcsolatok befolyásolták. E célból a jogviszonyok magukban foglalják a munkaadó és a munkáltató közötti hivatalos kapcsolatot. 7. A 6. cikkben előírt lehetőség nem alkalmazandó a következő esetekben: a) ha az értékesítő vagy a szolgáltató kereskedelmi okokra tud hivatkozni az árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó ellenérték megállapításával kapcsolatban b) ha kimutatható, hogy hasonló ellenérték megállapítására kerülne sor olyan személyre vonatkozóan, aki az értékesítővel vagy a szolgáltatóval nem áll a (6) bekezdés második albekezdésében említett jellegű jogviszonyban. 8. Ezen irányelv alkalmazásában a szabadpiaci forgalmi érték az a teljes összeg, amelyet a fogyasztónak abban az értékesítési fázisban, amelyben az értékesítésre sor kerül, egy teljesen független szolgáltatónak kellene fizetnie a kérdéses áruért vagy szolgáltatásért abban a tagállamban, amelyben az értékesítés adóköteles, az értékesítés időpontjában, a tisztességes versenyfeltételek mellett. A szabadpiaci forgalmi érték nem lehet alacsonyabb, mint az értékesítő önköltségi ára, kivéve, ha azt a piaci viszonyok indokolják. (4) A 17. cikk (4) bekezdésének a 28f. cikk (1) bekezdése szerinti változata a következőképpen módosul: a) A második albekezdés a) pontjában a 21. cikk (1) bekezdés a) és c) pont helyébe a 21. cikk (1) bekezdés a) és c) pont vagy (2) bekezdés c) pont lép; b) A második albekezdés b) pontjában a 21. cikk (1) bekezdés a) pont helyébe a 21. cikk (1) bekezdés a) vagy (2) bekezdés c) pont lép; (5) A 18. cikk (1) bekezdésének d) pontja a 28f. cikk (2) bekezdése szerinti változatában a 21. cikk (1) bekezdés" helyébe a 21. cikk (1) bekezdés vagy 21. cikk (2) bekezdés c) pont lép; (6) A 20. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki: A tagállamok a (2) és (3) bekezdéseket is alkalmazhatják azokra a szolgáltatásokra, amelyek hasonló jellegűek, mint a szokványosan a tárgyi eszközökre vonatkozóak, beleértve azokat az eseteket, amikor ezeket a szolgáltatásokat nem folyó kiadásokként, hanem folyamatos, vagyonra vonatkozó könyv szerinti értéküket figyelembe véve kezelik. HU 16 HU

17 (7) A 21. cikk (2) bekezdésének a 28g. cikk szerinti változata a következő c) ponttal egészül ki: c) azokban az esetekben, amikor az alábbi értékesítésekre kerül sor, a tagállamok meghatározhatják a 29. cikk szerinti konzultációra is figyelemmel, hogy az adó megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, akinek a részére az értékesítések történtek: i) az építéssel, javítással, tisztítással, karbantartással, átalakítással és bontással kapcsolatos szolgáltatások ingatlanok vonatkozásában; ii) iii) iv) személyzet biztosítása az i) pontban szereplő tevékenységekhez kapcsolódóan; a 13. B. cikk g) és h) pontjában említett ingatlanok értékesítése, amikor is az értékesítő a 13. C. cikk b) pontja szerinti értékesítésre vonatkozó adózás mellett döntött; használt anyagok, adott állapotukban újrafelhasználásra alkalmatlan használt anyagok, törmelékanyagok, ipari és nem ipari hulladék, anyagában hasznosítható hulladék, részben feldolgozott hulladék értékesítése, valamint egyes, az M. mellékletben felsorolt, meghatározott szolgáltatások; v) egy adott adóalany által egy másik adóalany részére igazságügyi felszámolási eljáráson kívül garanciaként értékesített áruk; vi) vii) ingatlanok értékesítése, amelyek esetében a 13. C. cikkben szereplő adózási lehetőséget alkalmazták annak a gazdasági egységnek az igazságügyi felszámolási eljárása során, amely az ily módon értékesített ingatlan tulajdonosa volt; áruértékesítés, amikor arra a tulajdonjog fenntartásáról egy engedményes részére történő lemondást, valamint az engedményesi jogoknak az engedményes által történő gyakorlását követően kerül sor. Az első albekezdés céljából a tagállamok meghatározhatják azokat az értékesítéseket, amelyekre az i) pont vonatkozik, csakúgy, mint az értékesítők vagy kedvezményezettek azon kategóriáit, amelyekre ez a pont alkalmazható. Korlátozhatják ezen intézkedés alkalmazását a iv) pontban, valamint az M. mellékletben felsorolt egyes értékesítések esetében. (8) Az irányelv kiegészül az I. melléklet szerinti M. melléklettel. 2. cikk Minden határozat, amely a 77/388/EGK irányelv 27. cikke alapján olyan eltéréseket biztosít, amelyekre ezen irányelv rendelkezései vonatkoznak, ( )-tól/-től (időpont a hatálybalépést követő egy év) hatályát veszti. 3. cikk 1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb ( )-án/-én (a hatályba lépést követő egy év) megfeleljenek. Haladéktalanul ismertetik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét. HU 17 HU

18 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 2. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 4. cikk Ezen irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ( ). napon lép hatályba. 5. cikk Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, ( )-án/-én. a Tanács részéről az elnök ( ) HU 18 HU

19 I. MELLÉKLET M. melléklet A 21. cikk (2) bekezdés c) pont iv) alpontjában szereplő használt anyagok értékesítésének jegyzéke a) vas- és nem vashulladék, törmelékanyag és használt anyagok értékesítése, beleértve a színesfémek feldolgozásából, gyártásából vagy olvasztásából származó félkész termékeket; b) vas- és nem vashulladék félkész termékek értékesítése, valamint a kapcsolódó feldolgozással összefüggő egyes szolgáltatások c) vasfémeket vagy színesfémeket tartalmazó visszamaradt anyagok és egyéb, anyagukban hasznosítható anyagok, illetve ezek ötvözeteinek, salakjának, hamujának, pernyéjének, valamint a fémeket tartalmazó ipari visszamaradt anyagok vagy ezek ötvözeteinek értékesítése, továbbá az ezekhez a termékekhez kapcsolódó válogatási, vágási, aprózási és préselési szolgáltatások; d) vashulladék, forgács, törmelékanyag, hulladék, valamint üvegcserepet, üveget, papírt, kartont, papírlemezt, rongyot, csontot, bőrt, műbőrt, pergament, nyersbőrt és irhát, ínt és ínhüvelyt, zsinórt, kötelet, fonatot, sodronykötelet, gumit és műanyagot tartalmazó használt és anyagukban hasznosítható anyagok értékesítése, továbbá az ezekhez kapcsolódó, feldolgozással összefüggő egyes szolgáltatások; e) a d) pontban szereplő anyagok tisztítás, fényezés, válogatás, vágás vagy öntés formájában történő feldolgozását követő értékesítése; f) az alapanyagok megmunkálásából származó törmelékanyag és hulladék értékesítése. HU 19 HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.10.2004 COM(2004)662 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA amely módosítja a 2001/865/EK határozatot, mely utóbbi felhatalmazza a Spanyol Királyságot olyan

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.7.2004 COM(2004) 468 végleges 2003/0091 (CNS) Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV A postai szolgáltatásokra kivetett hozzáadottérték-adóról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.10. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.10. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Franciaországnak a Svájccal a Bâle-Mulhouse repülőtér tekintetében a 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.7.2006 COM(2006) 404 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban HU HU 1. HÁTTÉR A tagállamok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2014.4.14. JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE a líbiai helyzetre tekintettel

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.17. COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében 48 Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 40. (1) bekezdése szerint az adót termékértékesítésnél

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2009. január 15. Tárgy: Javaslat A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben