EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja"

Átírás

1 EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Szakmai programja

2 EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Készült: március 25 -én az 2012-es szakmai program átdolgozásával Jóváhagyta: Németh Eszter igazgató Fenntartói jóváhagyás dátuma Az elfogadás dátuma március 28. Hatálybalépés időpontja szeptember 01 A program időbeli hatálya, érvényessége újabb módosításig 2

3 Tartalom I. A szakképzés felépítése 4 II. A szakképzés rendszere.. 5 III. Szakképzéseink.. 8 IV. Szakmacsoportok... 9 V. Gyakorlati képzéseink VI. Szakmai vizsgák

4 III. rész SZAKMAI PROGRAM Szakmai programunkban a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat tartjuk be, azok tartalmi elemei meghatározóak és irányadóak oktató nevelő munkánkra. I. A szakképzés felépítése: 4. évfolyamos szakközépiskolai képzés szakmai orientáéció, szakmai alapozó képzés OKJ - szerinti szakképzés szakképző évfolyamokon OKJ szakmai vizsga (államilag elismert) Felsőoktatás Más OKJ - szakma elsajátítása Munkába-állás A képzés szakaszai: 1. Iskolarendszerű szakképzés középfokú nevelés-oktatás szakasza: 4. évfolyamos szakközépiskolai képzés, évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás és szakmai orientációs, a évfolyamon szakmacsoportos alapozó képzés folyik. A évfolyamon lehetőség nyílik OKJ-ban szereplő szakmák megszerzésére. szakiskolai szakképzési évfolyam, ahol a tanulók felvételének feltétele az iskolai előképzettség a 10. évfolyam elvégzésével tanúsított, alapfokú iskolai végzettség, szakmai előképzettség nem szükséges, betöltött 16 életév. érettségi vizsgához kötött szakképzési évfolyam, ahol a tanulók felvételének feltétele az érettségi bizonyítvány megléte, szakmai előképzettség nem szükséges, betöltött 18. életév. nappali felnőttoktatás 4

5 esti felnőttoktatás 2. Iskolarenszeren kivüli szakképzés Az intézmény képzési profiljához illeszkedő iskolarendszeren kivüli szakmai képzést és vizsgáztatást végzünk. A felnőttképzés nappali, esti illetve levelező oktatás munkarendje szerint kerül megszervezésre. A képzésben résztvevők beiskolázási feltételei megegyeznek az iskolarendszerű szakképzések feltételeivel. A szakképzések alkalmazkodnak a munkaerő-piaci igényekhez és követik az OKJ változásait Az oktatott szakmáknál több éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezünk, kölcsönös partneri viszonyon alapulva a terep-illetve gyakorlóhelyekkel. II. A szakképzés rendszere: Iskolánkat a jelen pedagógiai és nevelési program egyértelműen középfokú szakképző (szakközép és szakiskola) intézményként definiálja. Képzéseink a moduláris oktatás szerint történnek, melynek felépítése: tantárgyak tananyagegységek modul modulok - szakképesítés. 1. Vizsga struktúra: modulzáró vizsgák a képzési szakaszok lezárásaként, a képző intézmények szakmai érettségi vizsga nkt.-ben meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyak és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyakból képző intézmény komplex szakmai vizsga szakmai felügyeletet gyakorló minisztériumok 1.a, Vizsgák részei: - írásbeli, gyakorlati, interaktív, szóbeli. Modulonként változó formákkal és vizsgaszámmal. Értékelésük százalékos arány alapján történik a szakmai és vizsgakövetelmények alapján. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről jogszabály rendelkezik. 2. Iskolánkban hagyományainknak megfelelően gazdasági, irodai ügyvitel, szociális és egészségügyi szakmacsoportos szakképzések zajlanak. 5

6 Képzéseink elméleti és gyakorlati részből állnak, (ennek egymáshoz viszonyított arányát a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák) melynek gyakorlati része együttműködési megállapodás keretén belül - terepintézményekben, cégeknél, vállalatoknál valósul meg. Képzéseink gyakorlatorientáltak, - elméleti képzésben több éves szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberek oktatnak és a gyakorlati képzések is olyan terepeken/helyeken zajlanak, ahol oktatási tapasztalattal rendelkeznek. Az intézmények, vállalkozások, mint leendő munkaadók elvárják az intézményünktől, tanulóinktól: - a szakmai ismeret napra készségét, - a szakma továbbfejlesztését, - a szakmák szélesítését - további szakmák elsajátítását - kiegészítő informatikai tudást - kommunikációs készséget - kreativitást, rugalmas alkalmazkodást - csoportban és emberekkel való együttműködési készséget - idegen nyelvismeretet. Szakképzéseinkben kiemelt szempont az integritás/ tudástranszfer elmélet és gyakorlat egymásba illesztése -, a használhatóság és alkalmazhatóság, mobil, rugalmas ismeretek adása. A gyakorlati képzések hatékonysága érdekében rendszeres megbeszéléseket tartunk az intézményekkel, a gyakorlati oktatást végzőkkel. Az átalakuló modern gazdaság egyre inkább kitágítja az egyes szakmák határait, illetve a gazdasági átalakulás elmossa a szakmák közti határvonalat. A határvonalak eltűnése több olyan ismeretet, készséget és képességet követel meg a munkavállalóktól, amely nem kapcsolódik konkrétan egy szakmához, vagy akár szakmaterülethez. Alapvető iskolafejlesztési és oktatástervezési koncepciónk, hogy az iskola szakképzési rendszere a következő képességek és tudástípusok mentén szerveződjön, korszerűsödjön: A/ az eredeti szakmai tudás folyamatos karbantartása, fejlesztése B/ a második, harmadik, stb. szakmák elsajátítása C/ kiegészítő informatikai tudás (Internet, telemarketing stb.) 6

7 D/ nyelvtudás E/ az együttműködési és kommunikációs készség F/ tárgyalási készség G/ eladás-technikai tudás és kapcsolódó készségek 3. Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerébe: a beszámítás a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 29. -ának (1) bekezdése alapján a pályaorientáció, a gyakorlati oktatás, a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteknek a figyelembe vételével történik a szakképzési évfolyamokon folyó tanulmányokba. A Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Sztv.) 27. (1) bekezdésében foglaltak alapján a szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképzést nyújtó szakképzésben előírt megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az OKJ-s képzésben mentességet kaphatnak a tanulók egyes tárgyak/ tananyagegységek, illetve modulok tanulása, illetve vizsgája alól az alábbi rend szerint: 1. Vizsga alóli mentesség Az egyes OKJ-s szakmáknak megfelelően a vizsgát felügyelő főhatóság előírásainak figyelembevételével. Már meglévő, tanúsítvánnyal igazolt modulzáró vizsga. 2. Órák látogatása alóli mentesség Abból a tárgyból kapható, amelyet a tanuló más képzési formában tágabb tartalommal és magasabb ban tanult, és ezt OKJ-s bizonyítvánnyal igazolja, és az adott OKJ-s képzés jogszabályi előírásai ezt nem tiltják. Adott tantárgy óráinak látogatása alól a szaktanár javaslatára az igazgató, egyes vizsgarészek alól az igazgató adhat felmentést. Tantárgyi felmentés annak a tanulónak adható: 1. aki normál beiskolázás szerint szeptember 15-ig, illetve keresztféléves beiskolázás esetén január 15-ig benyújtja írásos kérelmét az iskola által használt formanyomtatványon 2. aki a felmentésre irányuló tantárgyból legalább négyes érdemjegyet, százalékos értékelés esetén 70%-t meghaladó eredményt ért el 7

8 3. amelyet a tanuló más képzési formában, tágabb tartalommal és magasabb ban tanult és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja, 4. a beszámításra kért igazolásul szolgáló tanúsítványa, bizonyítványa, igazolása 5 éven belüli (gyakorlatorientált szakképzés ezt indokolttá teszi) 5. a képzés jogszabályi előírásai ezt nem tiltják III. Szakképzéseink 1. A képzések célja: az adott szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátítani az adott munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az ahhoz szükséges tulajdonságokat, (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 2. Iskolarendszeren belüli szakképzések Szakközépiskola: Szakképző évfolyamok: Szakma megnevezése 4. évfolyamos középiskola Közgazdasági szakmacsoport Szociális/egészségügyi szcs. 2 éves képzési idővel OKJ szám nappali/esti kisgyermek-gondozó, nevelő nappali/est gyermekotthoni asszisztens nappali/esti rehabilitációs nevelő, segítő nappali/esti szociális asszisztens nappali/esti szociális szakgondozó szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi nappali/esti ügyintéző nappali/esti gerontológiai gondozó nappali/esti mentálhigiénés asszisztens nappali/esti szenvedélybeteg gondozó nappali/esti pszichiátriai gondozó nappali/esti gyakorló mentőápoló nappali/esti mentőápoló nappali/esti gyógy- és sportmasszőr nappali/esti pénzügyi- és számviteli ügyintéző nappali/esti vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző nappali ügyviteli titkár nappali irodai asszisztens esti mentőápoló

9 nappali/esti csecsemő-és gyermeknevelő, gondozó (FSZ) nappali pénzügyi- és számviteli ügyintéző nappali masszőr (gyógymasszőr elágazás) esti szociális asszisztens Szakiskola: Szakképző évfolyamok: 3 éves képzési idővel esti szociális gondozó és ápoló Iskolarendszeren kivüli szakképzések 1. szociális gondozó és ápoló OKJ: szociális gondozó és ápoló OKJ: kisgyermek gondozó, - nevelő OKJ: gyakorló mentőápoló OKJ: gyógy- és sportmasszőr OKJ: gerontológiai gondozó OKJ: mentálhigiénés asszisztens OKJ: foglalkozás-szervező OKJ: szenvedélybeteg gondozó OKJ: pszichiátriai gondozó OKJ: mentőápoló OKJ: SZAKMACSOPORTOK Egészségügyi képzések Gyógy- és sportmasszőr OKJ: azonosító száma megnevezése a 9

10 Egészségügyi alapismeretek Alapápolás Klinikumi ismeretek Masszázs elméleti alapjai Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák Gyógy- és sportmasszázs Foglalkoztatás I Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2268 Gyakorló mentőápoló OKJ: azonosító száma megnevezése a Alapápolás Egészségügyi alapismeretek Klinikumi ismeretek Mentéstechnika Logisztika Sürgősségi betegellátás Foglalkoztatás I Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2268 Mentőápoló OKJ: Képzési idő: 0,5 tanév azonosító száma megnevezése a Szakápolástani ismeretek Mentésszervezési és oktatási feladatok 168 Képzési ok összesen 504 Szociális szolgáltatások képzései Gyermekotthoni asszisztens OKJ: azonosító száma megnevezése a 10

11 A szociális ellátás általános tevékenységei Elsősegély nyújtási feladatok Gyermekellátási alapfeladatok Gyermekfelügyelői feladatok Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Gyermekotthoni tevékenységek Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2268 Szociális gondozó ápoló OKJ: Képzési idő: 3 tanév azonosító száma megnevezése a Gondozási-ápolási alapfeladatok A szükségletek felmérése Sajátos gondozási feladatok Gondozási-ápolási adminisztráció Foglalkoztatás I Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2366 Kisgyermek gondoló nevelő OKJ: azonosító száma megnevezése a A szociális ellátás általános tevékenységei Elsősegély nyújtási feladatok Gyermekellátási alapfeladatok Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok A napközbeni gyermekellátás feladatai A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2268 Szociális asszisztens OKJ:

12 azonosító száma megnevezése a A szociális ellátás általános tevékenységei Elsősegély nyújtási feladatok A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai Önálló szociális segítő feladatok Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok Szociális munka adminisztrációja Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2368 Szociális szakgondozó OKJ: azonosító száma megnevezése a A szociális ellátás általános tevékenységei Elsősegély nyújtási feladatok A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai Önálló szociális segítő feladatok Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok Szociális munka adminisztrációja Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2268 Rehabilitációs nevelő, segítő OKJ: azonosító száma megnevezése a A szociális ellátás általános tevékenységei Elsősegély nyújtási feladatok A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai Önálló szociális segítő feladatok Rehabilitációs feladatok A rehabilitáció adminisztrációs feladatai Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen

13 Pszichiátriai gondozó OKJ: Képzési idő: 1 tanév azonosító száma megnevezése a Pszichiátriai gondozási feladatok A pszichiátriai gondozás adminisztrációs feladatai 224 Képzési ok összesen 1008 Szenvedélybeteg gondozó OKJ: Képzési idő: 1 tanév azonosító száma megnevezése a Addiktológiai gondozási feladatok Addiktológiai adminisztrációs feladatok 224 Képzési ok összesen 1008 Mentálhigiénés asszisztens OKJ: Képzési idő: 1 tanév azonosító száma megnevezése a Mentálhigiénés feladatok 1008 Képzési ok összesen 1008 Gerontológiai gondozó OKJ: Képzési idő: 1 tanév azonosító száma megnevezése a Időskorúak támogatási feladatai A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai 320 Képzési ok összesen 1008 Közgazdasági képzések Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ:

14 azonosító száma megnevezése a Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Gazdálkodási feladatok ellátása Könyvelés számítógépen Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése Foglalkoztatás I Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2108 Vám -, jövedéki- termékdíj ügyintéző OKJ: azonosító száma megnevezése a Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Jogi-, adójogi feladatok ellátása Jövedéki feladatok ellátása Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása Vámjogi feladatok ellátása Vámtarifa feladatok és áruosztályozás Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság Képzési ok összesen 2108 Irodai asszisztens OKJ: azonosító száma megnevezése a Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gazdálkodási alapfeladatok Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés Irodai asszisztensi feladatok Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 64 14

15 Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2318 Ügyviteli titkár OKJ: azonosító száma megnevezése a Gazdálkodási alapfeladatok Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven Titkári ügyintézés Rendezvény- és programszervezés Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság 18 Képzési ok összesen 2268 A képzések helyi tantervét a 1. számú melléklet tartalmazza. KIFUTÓ KÉPZÉSEK Tananyagegység neve VÁMÜGYINTÉZŐ OKJ: Képzési idő: 1 tanév Elméleti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlati Összesen Vámjogi alapok Jövedéki alapok Vámtarifa Áruosztályozás Ügyintézői feladatok Általános információ, technológia Jogi ismeretek Általános rendelkezések Adónemek Számviteli ismeretek Ellenőrzési ismeretek VámjogI Osztályfőnöki testnevelés Idegen nyelv

16 Összesen: Tananyagegység neve MENTŐÁPOLÓ OKJ: /2011/EAHUF ESTI képzés Elméleti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlati Összesen Interakció az egészségügyi ellátásban Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Logisztikai eljárások, betegszállítás Egészségmegőrzésbetegségmegelőzés Ápolás-szakápolás Állapotfelmérés Mentés, mentéstechnika Szakmai vizsga felkészítő összesen Tananyagegység neve PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ OKJ: Képzési idő: 1,5 tanév Elméleti Elméletigény es gyakorlati Gyakorlati Összesen Közgazdaságtan-Mikroökonómiai ismeretek Közgazdaságtan-Makroökonómiai ismeretek Gazdasági jog Marketing alapjai Az üzleti vállalkozás működése A vállalkozások általános pénzügyei Vállalkozások finanszírozása Adózási ismeretek Pénzügyi feladatok a gyakorlatban Adózás a gyakorlatban Számviteli alapismeretek Gazdasági események könyvelése Zárlati munkálatok

17 Számviteli alapismereti gyakorlatok Könyvvezetési gyakorlat Analitikus nyilvántartások Irodai ügyviteli alapok Statisztikai alapismeretek Statisztika gyakorlatok Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek Könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok Osztályfőnöki Testnevelés Idegen nyelv Szakmai vizsga felkészítő Összesen: Tananyagegység neve SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ: Képzési idő: 2 év, esi képzés Elméleti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlati Területi gyakorlat Összesen Osztályfőnöki Jogi-, szociálpolitikai és etikai ismeretek Pszichológiai ismeretek Egészségügyi alapismeretek Gondozási ismeretek Ápolási és gondozási ismeretek Informatika Szociális munka Szociális gondozás A szociális szakemberek személyiségvédelem A gondozás és ápolás adminisztrációja Szociális alapismeretek Az idősellátás klinikai és kisklinikai alapismeretei Idegen nyelv Szakmai vizsga felkészítő összesen

18 CSECSEMŐ-ÉS GYERMEKNEVELŐ GONDOZÓ OKJ - száma: Képzési idő: 2 tanítási év, esti képzés Tantárgyak Elméleti órák száma Elméletigényes gyakorlati órák száma Gyakorlati órák száma Összes Társadalomtudomány Pedagógia Pszichológia Magyar nyelv és irodalom Természettudományi-egészségügyi ismeretek Dokumentáció-adminisztráció Ének-zenei nevelés és vizuális nevelés Idegen nyelv Társadalomtudomány Pedagógia Pszichológia Magyar nyelv és irodalom Természettudományi-egészségügyi ismeretek Ének-zenei és vizuális nevelés Gyakorlati képzés Záródolgozat (krit.köv.) 30 Összes : Tananyagegység neve MASSZŐR (GYÓGY) OKJ - száma: /2011/EAHOF NAPPALI képzés Elméleti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlati Összesen Interakció az egészségügyi ellátásban

19 Aszepszis, antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás- elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés- betegségmegelőzés Masszázs alapozás Masszázs Masszőr szakmai szolgáltatás Gyógy masszázs Osztályfőnöki Testnevelés Informatika Idegen nyelv Szakmai vizsga felkészítő Összesen: A gyakorlati képzések 5.1. elméletigényes gyakorlati képzések demonstrációs termi, gyakorlótermi képzések A szakmai gyakorlati oktatásra alkalmas termeink (taniroda, demons terem) a képzési szakoknak megfelelő korszerű eszközökkel vannak felszerelve - az elsősegélynyújtás oktatását számítógéppel vezérelt és kontrolált újraélesztéshez alkalmas baba és egyéb életmentő beavatkozáshoz szükséges eszközök segítik. - Masszázs alapjainak elsajátítása és gyakoroltatása korszerű, különböző masszázságyakon és székeken történik, mely megfelelő mennyiségben és minőségben áll rendelkezésükre a tanulóknak. - Ápolási-gondozási tevékenységek alapjait a korszerű ápolási-gondozási eszközök segítségével készségszintre tudjuk emelni, mely megfelelő alapot ad a területi gyakorlatokon való helytállásra - A képzésekhez szükséges informatikai szoftver programok, kellő mennyiségű és minőségű személyi számítógép áll rendelkezésre. Biztosítani tudjuk, hogy minden tanuló önállóan, egyénileg dolgozni tud saját gépen. A szakmai iskolai gyakorlatok és a demonstrációs gyakorlatok az órarendbe illesztve valósulnak meg szorosan kapcsolódva az elméleti képzéshez. A képzésekhez csatlakozó területi gyakorlatok a Déli régió egészségügyi, szociális valamint rehabilitációs intézményeiben és kisegítő szakintézményekben valósulnak meg. Gazdasági jellegű szakmacsoportban a gyakorlati képzések cégeknél, alapítványoknál, gazdasági intézményeknél valósulnak meg kiscsoportos formában. 5.2 területi gyakorlatok A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatokat - Együttműködési Megállapodások keretében, illetve Széndéknyilatkozatok alapján - a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, az évi LXVIII. törvénnyel egységes szerkezetbe foglalva, az oktatási 19

20 miniszter 17/1999. (IV.2.) OM rendelete, évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, a évi CI. törvény a felnőttképzésről, valamint a 31/2001. (IX.14.) OM rendelet alapján valósulnak meg. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokat alkalmazzuk. A szakképzésben együttműködő partneri listát az 2.számú melléklet tartalmazza 6. Szakmai vizsgák 6.1. Komplex szakmai vizsga Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanuló és az iskolarendszeren kivüli képzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképsítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajáítását tanúsító, bizonyítvány kiadására irányuló eljárás Szakmai érettségi vizsga a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyakból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeleteben meghatározottak szerint munakör betöltésére képesít. Képzéseink a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei, a szakképzési kerettantervek és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és rendjéről szóló jogszabályok alapján történnek. 20

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben