Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata"

Átírás

1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez tartozik, amely a 33 leghátrányosabb kistérségek egyike. A nehézipar megszűnte és a rendszerváltás okozta nehézségek együttes jelentkezését a mai napig nem tudta kiheverni a kistérség. A vidékfejlesztés lehetőségein belül a helyi természeti, kulturális adottságokra és a meglévő humán erőforrásra kiemelten a fiatalokra kell új irányt kidolgozni a kistérség gazdasági-társadalmi szerkezetváltására. A HVS felülvizsgálatánál mindenképpen szem előtt kell tartani a LEADER kistérség különleges adottságait. Egyrészt az igen gazdag kulturális örökséget, természeti értékeket, másrészt a fiatalok által képviselt innovációs, kreatív gondolkodást, törekvéseket. A kialakult generációs párbeszédnek köszönhetően évek óta kölcsönös tiszteletben és együttműködve dolgoznak a helyi társadalom idősebb és fiatalabb korosztály tagjai egy élhetőbb kistérség megteremtésén. Az idősebbek tapasztalataikkal, helyi tudásukkal, a fiatalabbak nemzetközi kapcsolatrendszerükkel, újító szándékukkal járulnak hozzá, egészítik ki egymást a kezdeményezések kidolgozása, megvalósítása során. Ez az együttműködés, tenni akarás a záloga annak, hogy ennek a kistérségnek van biztos jövője. Célunk 2013-ra a kistérség népesség megtartó erejének megerősödése kiemelt célként kezelve a fiatalok megtartását a helyi humán, természeti és kulturális adottságokra építve a kulturális és kreatív ipar, a zöld infrastruktúra és a térségi innováció alapjainak megteremtésével, elindításával, amely az új gazdasági szerkezet kereteinek létrehozását is jelenti. 1.2 Főbb célkitűzések Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával A helyi ifjúsági közösségek erősítése A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája A természeti környezet bevonása és fenntartható hasznosítása a turizmus terén

2 Európai hálózat kiépítésének elősegítése a helyi termékek (kézműves, gasztronómia), a vendéglátás, a helyi örökségek ápolása és az ifjúsági vállalkozások területén A helyi adottságokra épülő, illetve a helyi gazdaság fejődését elősegítő és innovatív mikrovállalkozások támogatása A településeken élők igényeinek és szükségleteinek megfelelő, a fiatalok helyben tartását elősegítő falumegújítási kezdeményezések támogatása A helyi örökség védelme és fenntartható hasznosítása a helyi közösségek számára 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja A vidékfejlesztési folyamatok eredményeképpen újra megjelentek a kistérség adottságaira épülő kezdeményezések, a közösségi összefogás, a helyi identitás erősödött. Az eddig megnyert pályázatok alapot jelentenek arra, hogy egyrészt előtérbe kerüljön a kulturális örökség és környezeti értékek fenntartható hasznosítása, a helyi hagyományos foglalkozások, termékek előállítása, amely elősegíti egyúttal a turizmus fejlődését is; másrészt újszerű, innovatív kezdeményezések valósuljanak meg. 1.4 A HVS felülvizsgálata során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát több módon hírdettük meg a helyi lakosság számára: az IH Közleménynek megfelelően minden érintett település önkormányzata megkapta a hírdetményt a HVS felülvizsgálatával kapcsolatban; a Tervező Bizottság megválasztásakor közgyűlést hívtunk össze, amelyen szintén tájékoztattuk a HACS tagságot a HVS felülvizsgálatának folyamatáról, fontosságáról, a lehetőségekről; fórumokat tartottunk mikro-térségenként, amelyen az önkormányzatok képviselői mellett mind a civil, mind a vállalkozói szféra képviseltette magát. A fórumokon felvetődött ötleteket projektötlet adatlapon sokan írásban is megfogalmazták, melyről a kistérség lakossága a HACS honlapján is tájékozódhatott. A fórumokon átlagosan 10 fő jelent meg, igen sikeres volt a Borsodszentgyörgyön tartott mikrotérségi megbeszélés, ahol Nádasd- és Hangony-völgye településeinek képviselői részt vettek; több személyes megkeresés is történt, amelyek során a munkaszervezet tagjai segítették a projektötletek végiggondolását; a fiatalok közreműködésével több ifjúsági fórumot is tartottunk, amelyen fiatal vett részt;

3 en keresztül is érkeztek be projektötletek, egy-egy településről 4-5 db, eddig összesen 37 db projektötlet jött be, melyből 18 projektötletet a civilek, civil szervezetek adták be. 1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások A jelenleg megfogalmazott jövőkép az eredeti prioritásokat tartalmazza, megerősítve a helyi adottságokra épülő gazdasági fejlesztéseket és az új, innovatív vállalkozási kezdeményezések támogatását, amely a kistérségben élők életszínvonalának emelkedését segíti elő, kiemelten kezelve a szakképzett fiatalok helyben tartását. 2. Helyzetelemzés 2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése (4-5 oldal) A térség általános jellemzői: Terület / lakosságszám / főbb környezeti, gazdasági, társadalmi problémák, kihívások, tendenciák; Az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által lefedett terület Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-nyugati területén, Miskolctól 60 kilométerre a szlovák-magyar határ mentén fekszik. A HACS területéhez az Ózdi Kistérség 28 települése - Nádasd-völgyében Borsodnádasd, Járdánháza, Borsodszentgyörgy, Arló-, Hangony-völgyében Hangony, Kissikátor, Domaháza -, Bükki Hegyháton Farkaslyuk, Csernely, Bükkmogyorósd, Lénárddaróc, Csokvaomány, Nekézseny, Sáta, Borsodbóta, Uppony, Sajómercse, Királd -, Sajó-völgyében Sajóvelezd, Sajónémeti, Sajópüspöki, Bánréve, Serényfalva, Putnok, Hét, Dubicsány, Kelemér, Gömörszőlős és a Bükki Hegyháthoz csatlakozott két település Sajógalgóc és Sajókaza tartozik. Az érintett kistérség lakosságának száma adatok alapján: fő. Ebből a munkaképes lakosság száma: fő. A HACS területe: 499 km 2. Környezeti problémák, kihívások, tendenciák: A kistérség Aggtelek - Szilvásvárad illetve a szlovák határ által lehatárolt háromszögben fekszik. Környezeti szempontból két arcát mutatja a kistérség: Egyrészt különleges flórával és faunával, ritka természeti értékekkel rendelkező kistérségről van szó. Általánosságban elmondható, hogy itt megtalálható még a háborítatlan természet, nincs olyan mikrotérség, amely ne rejtene igazi természeti csodát: A Bükki Hegyhát 2/3 része tájvédelmi terület, a Bükki Nemzeti Park része. Itt található többek között a Lázbérci-víztározó, mely a térség számára biztosítja

4 az ivóvizet. Híres kiránduló helyek az upponyi kereszt és a Damasa szakadék, ahol nyáron a legnagyobb forróságban is 0 0 C fok körül van. Ma már nemcsak a hazai természetkedvelők, de a külföldieknek is elsősorban hollandok és angolok kedvenc célpontja a Hegyhát. A Sajó-völgyében található a világhírű Mohos-tavak, de messze földön híres Gömörszőlős, az ökofalu. A Nádasd-völgyében található Gyepes szintén természetvédelmi terület, illetve itt található Európa második súvadással keletkezett tava, az Arlói-tó. Másrészt a nehézipar kohászat, bányászat - hagyatékaként magas a szennyezett, elhanyagolt földterület, a tönkrement, üresen álló épület pl. Királd, Farkaslyuk. Az évtizedek óta húzódó válság következtében megélhetési problémákkal küzdő emberek áldozatává váltak, hatalmas területeken szűntek meg az erdők. Az elmúlt években ezen a téren nem javulást, hanem folyamatos romlást lehet tapasztalni, mely a gazdasági helyzet súlyosbodásával is magyarázható. A jövőre nézve komoly kihívás nem csak a nehézipar által okozott környezeti károk felszámolása, hanem az erdősültség kérdése és a lakosság körében meglévő negatív szemlélet megváltoztatása, a fiatalok környezettudatos nevelése. Nem véletlenül döntött a HACS tagsága a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásakor amellett, hogy a tájkarbantartás és a megújuló energia kiemelt prioritást kapjon. Gazdasági problémák, kihívások, tendenciák: Több, mint húsz évvel a rendszerváltás és a nehézipar világméretű összeomlása után sem tudta kiheverni a kistérség a válságot, nem sikerült átütő gazdasági fejlesztéseket beindítani, új húzóágazatot a kistérségbe telepíteni. A két nagy multicég General Electric és a Johnson Electric - elsősorban az olcsó, betanított munkát igénylő női munkaerőnek biztosít munkahelyeket. A vállalkozások száma igen alacsony, legtöbbjük kényszervállalkozás. A kistelepüléseken sokszor az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények jelentik az egyedüli munkahelyet. A Sajó-völgyében a jó adottságok miatt beszélhetünk néhány sikeres mezőgazdasági vállalkozásról pl. Jankó Kft, ahol gyümölcs-és díszfák termesztésével, értékesítésével foglalkoznak; Sáránszky gazdaság, ami a Gödöllői SZIE tangazdasága is egyben. A Hegyháton már elindult a falusi és a lovas turizmus is, de a hiányos és gyenge infrastruktúra, a szolgáltatások alacsony színvonala miatt még igen érzékeny. A Nádasd-völgyében élők nagyrészt Ózdhoz kötődnek, illetve a Borsodnádasdon található ipari üzemekhez. Hangonyvölgyében szintén találunk olyan mezőgazdasági vállalkozókat, akik állattenyésztésből marha, juh, stb. élnek meg. Az itt található mangalica telepen már késztermékeket is előállítanak. A foglalkoztatás területén az idénymunka és az ingázás meghatározó kereseti forma. A mezőgazdasági idénymunka elsősorban a Sajó-völgyében, illetve a Bükki Hegyhát településein Eger vonzáskörzetében található szőlészetekben - jelent megélhetést. A

5 Nádasd- és Hangony völgyében sok szakmunkás külföldön találta meg a számítását, mely anyagilag ugyan az átlagnál jobb életmódot biztosít a családoknak, de a gyerekek, a fiatalok helyzetét tekintve gyakorlatilag, csonka családokról beszélhetünk, igy a hátrányos helyzet nemcsak gazdasági, de szociális szempontból vizsgálandó és kezelendő! Másrészt pont az a szakképzett réteg nem talál munkát helyben, hagyja el a kistérséget, akikre építve hosszabb távon a nagyobb hozamú, értékteremtő beruházásokat lehetne építeni. A jövő szempontjából nagy kihívás, hogy a nehézipar csődje után a helyi adottságokra építve újra megtalálja-e a kistérség önmagát. Egyrészt a több százéves múlttal rendelkező megélhetési formákhoz a mai kor igényének megfelelően megújulva vissza tud-e térni - pl. Bükki Hegyhát a falusi turizmushoz, Sajó-völgye a mezőgazdasághoz, stb., másrészt új, innovatív kezdeményezéseket be tud-e fogadni vagy vegetál tovább. Az elmúlt időszakban több törekvés is elindult ennek jegyében: Hangony községben a megújuló energia területén megvalósult mintaértékű projekt remélhetően továbbfejlődik, és nemcsak a hatékony, környezetkímélő energiafelhasználást segíti elő, hanem hozzájárul a munkahelyteremtéshez is. A megújuló energia hasznosítása az újtipusú vállalkozásoknál is meg kell, hogy jelenjen. Sajógalgócon a Vakcina Kft. keretében most megvalósuló laboratórium új távlatokat nyit a foglalkoztatás, a gazdaság szerkezetének átalakulása terén. Fontos kérdés továbbá az is, hogy a jól képzett fiatalok, akik közül már többen vállalták, hogy részt vesznek a kistérség megújulási folyamatában, meg tudjáke valósítani terveiket, kezdeményezéseiket, megkapják-e a megfelelő támogatást a helyi társadalomtól. A helyi hagyományos foglalkozások, a kistérség adottságaira épülő újtipusú vállalkozások beindítása. Társadalmi problémák, kihívások, tendenciák: Az egész világban tapasztalható tendencia, hogy a vidéki települések elöregednek, elnéptelenednek, a fiatalok elvándorolnak, itt is jellemző. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nehézipar válsága miatt összeomlott a kistérség gazdasága, hirtelen több ezer ember vált munkanélkülivé. Az elmúlt húsz év alatt ugyan felnőtt egy új generáció, de ténylegesen a válságon nem tudott túllépni a térség. Közismert, hogy a munkanélküliség az országos átlag háromszorosa, hivatalosan 24,35%, de sokan kikerültek a rendszerből és nincsennek nyilvántartva. Az elmúlt húsz év alatt sem sikerült kidolgozni Ózd térsége számára olyan stratégiát, amely a felnövekvő generációra akinek tagjai már nem kötődnek a nehéziparhoz alapozva, új tudást igénylő vállalkozásokat, munkahelyeket lehetett volna idehozni és/vagy létrehozni. A megoldás elhúzódásával a problémák nem csökkentek, hanem hatványozottan jelentkeznek. Ma már nem a speciális tudással bányász, kohász, stb.- rendelkezők tömege jelenti a fő gondot, hiszen legnagyobb részük nyugdíjas, hanem az ifjúság. A megfelelő tudással rendelkezők elhagyják a kistérséget és máshol keresik a megélhetésüket. Akik itt maradnak, nagy részük

6 munkanélküli, a pályakezdő diplomás munkanélküliek száma is feltűnően magas. Mindezek után megdöbbentő, hogy a fiatalok nagy része még most is kötődik a kistérséghez és visszajönne, ha megfelelő munkát találna a térségben. Külön problémát jelent a roma lakosság helyzete. Az elmúlt tíz év alatt megduplázódott a roma lakosság aránya az összlétszámon belül. Képzettségüket, szociális és gazdasági helyzetüket ismerve, átgondolt, mindenre kiterjedő program megvalósításával amely kormányzati segítség nélkül nem képzelhető el - is csak hosszabb távon van esély felzárkóztatásukra. A 90-es évek végén az ózdi kistérségben a cigányok körében végzett kutatás alapján a éves korúak 78%-a még tanult, addig 17 éves kor után már csak 4%. A éves korúak közül 80%-uk nem fejezte be az általános iskolai tanulmányát sem. Az iskolaköteles idő 18 évre való kitolása és Ózdon az Ady Endre Kollégium, illetve Sajókazán a Dr. Ámbédkar Gimnázium létrehozásával ugyan történt valamilyen előrelépés, de tényleges elmozdulás nem tapasztalható, sőt egyre súlyosabb a helyzet. Amíg a kistelepüléseken működtek az iskolák, hatékonyabban kezelték a helyi hátrányos és azon belül a roma gyerekek oktatását, felzárkóztatását, megszűntükkel komoly visszalépés történt a roma kérdés kezelésében. Az alulképzett roma lakosság nem tud munkát vállalni, saját magát eltartani, a megélhetési bűnözés pedig eddig nem tapasztalt méreteket ért el. A jelenleg kidolgozás és megvalósítás alatt lévő átfogó stratégia hatása ilyen rövid idő távlatából nem érzékelhető. A helyi társadalom nagy kihívása, hogy képes-e összefogni a három szféra mind települési, mind mikrotérségi, mind kistérségi szinten a társadalmi problémák felszámolása érdekében, képes-e a humán és pénzügyi forrásokat hatékonyan felhasználni, képes-e arra, hogy a jövőt érintő fejlesztéseket a fiatalokkal együttműködve, egyenlő partnerként valósítsa meg. Mindehhez elengedhetetlen a helyi kulturális örökség újrafelfedezése, az erre épülő identitástudat erősítése. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok: Elhelyezkedés / térség jellege, település szerkezete / védett területek / főbb környezeti problémák / főbb területhasználati módok (pl. szántó, erdőgazdálkodás, védett terület, ipari hasznosítású területek, egyéb.) ; Elhelyezkedés A kistérség természetföldrajzi szempontból az Északi-középhegységhez tartozik. A négy mikrotérségre tagozó része: Bükki Hegyhát:, mely a Bükk-alján, az Upponyi rög földtörténeti szempontból a geológiai ókorig vezethető vissza - körül helyezkedik el

7 A Sajó völgymedencéje az Ózdi-dombság, a Bükk és a Borsodi-dombvidék között alakult ki A Bükk északi homlokterében a Gömör Hevesi -dombság térségbe benyúló része, az Ózdi-dombvidék. Itt található a Hangony- és Nádasd-völgye. A kistérségben a legmagasabb aranykorona érték 24,64 - a térségi átlag 11,3 - szántóföldi termelés egyedül a Sajó-völgyében lehetséges. Az erdőgazdálkodás a másik három mikrotérségben évszázadokon keresztül meghatározó volt. A múlt század elején elkezdődött erdőirtás ma a megélhetési bűnözés és a Berentén működő hőerőmű következtében a Bükki Hegyhát szigorúan védett tájvédelmi körzetén kívül szinte mindenhol veszélyezteti erdőinket. Komoly erdősítési programot kell kidolgozni megmentésükre. A kistérség éghajlata részben domborzati adottságaiból, részben északi fekvése miatt lényegesen eltér az ország más területeitől. Az évi középhőmérséklet itt C-kal alacsonyabb. Itt található a legtöbb fagyzugos terület. A tenyészidőszak az országos átlagnál 2-3 héttel rövidebb. A kistérség földrajzi elhelyezkedése szempontjából B-A-Z megye észak-nyugati részén található, Szilvásvárad - Aggtelek között. Egyik oldalán a szlovák-magyar határ húzódik. A kistérség központja Ózd, de nagysága miatt nem része a vidékfejlesztési programnak, szerepe miatt azonban a stratégia kidolgozásakor mindenképpen meghatározó. A települések a természetföldrajzi adottság miatt völgyekben alakultak ki. A települési szerkezetet vizsgálva: 1000 fő feletti települések száma: 10 település, fő közötti települések száma: 12 település, 500 fő alatti települések száma: 8 település, legkisebb lélekszámú település: 71 fővel Gömörszőlős, két város található az érintett területen: Putnok és Borsodnádasd, két nagyközség található az érintett területen: Arló és Sajókaza. A két város meghatározó szerepet tölt be a mikrotérségek életében: Putnok, a Sajóvölgye, Borsodnádasd pedig a Nádasd- völgye központja. Putnok a Sajó-völgyében folyó mezőgazdasági termelés központja, fekvése miatt vezető szerepet tölt be a szlovák-magyar határmenti Sajó-Rima- Eurórégió - együttműködésben. Ózd mellett Borsodnádasd volt a kistérség ipari központja. A szó szorosan vett értelmében a mai napig Putnokon, Borsodnádasdon és a szénbányászat következtében Királdon, illetve Farkaslyukban található ipari terület.

8 A kistérség szennyezettségi állapota a nehézipar megszűntével minőségileg javult. Ma már a Sajó az ország egyik legtisztább folyója. Komoly problémát jelent az elmúlt évtizedek alatt elhanyagolt környezet, a nehézipar hagyatékaként megmaradt ipari területek rekultivációja (pl.: földcsere, illegális szemétlerakók felszámolása, stb.). Védett területek: A nehézipar megszűntével újra felértékelődött a kistérség. A Bükki Hegyhát 2/3 része táj- és természetvédelmi terület, része a Bükki Nemzeti Parknak. A múlt század elején még Magyar Szemmering néven közkedvelt kiránduló hely volt. A Nádasd-völgyében található Gyepes szintén természetvédelmi terület. Itt található Európa második súvadással keletkezett tava az Arlói-tó, amelynek rendbetétele mindannyiunk érdeke. Megoldására mindenképpen komplex projekt kidolgozása szükséges. Sajó-völgyében a Mohos tavak környéke tartozik természetvédelmi területhez. Demográfiai helyzet: lakosságszám, korszerkezet, aktív népesség, lakosság összetételének, számának változása, lakosság a városokban, községekben, hátrányos besorolású településeken, kisebbségek; A demográfiai helyzetet külön táblázat mutatja be. A lakosság száma a es adat szerint fő. Az aktív korú lakosság száma fő. A lakosság száma a 2007-es adatokhoz képest fővel csökkent. Figyelmeztető jel, hogy a 2010 és a 2007 évi adatok összehasonlításakor: a lakosság számának csökkenése 7%, az aktív lakosság számának csökkenése 2%, a nyilvántartott álláskeresők számának növekedése 43%. A korösszetétel vizsgálatánál megfigyelhető, hogy a roma lakosság arányának növekedése összhangban van a fiatalok számának növekedésével. A kistérség a 33 leghátrányosabb kistérséghez tartozik, egyedül Sajógalgóc nem leghátrányosabb helyzetű. Gazdasági környezet: Fő gazdasági ágak, tevékenységek, foglalkoztatók, infrastruktúra / hagyományos gazdasági ágak és a változás irányai / munkanélküliség (aránya és okai a térségen belül); A nehézipar megszűntével nehéz helyzetbe került a kistérség. A legnagyobb munkáltatók kohászat, bányászat felszámolásával egyik napról a másikra több ezer ember utcára került. A speciális tudással rendelkező munkaerő sem helyben, sem máshol nem talált könnyen munkát. Tényleges mezőgazdasági tevékenység a Sajó-völgyében van. Itt alakultak meg olyan mezőgazdasági vállalkozások, akik ha nehezen is, de képesek folyamatos

9 fejlesztésekre, előrelépésre. Élelmiszerfeldolgozás területén jelenleg a PI-PI Kft Borsodszentgyörgyön, a Mangalica Kft Hangonyon, Sajóvelezden gyűmölcsfeldolgozó üzem működik. Fafeldolgozó üzem ma már csak Arlóban tevékenykedik. A Kissikátorban működő Siki Pékség a foglalkoztatás mellett meghatározó szerepet játszik a település közösségformálásában is. A falusi turizmus szerepe lassan, de biztosan erősödik a kistérségben. A Bükki Hegyháton, a Nádasd- és Hangony- völgyében első sorban a természeti értékekre, míg Gömörszőlősön a kulturális és természeti örökség harmóniája jelent meg. Putnok szerepe meghatározó a határmenti együttműködésben. Ma már jelentős nemzetközi vásárrá nőtte ki magát a Gömör Expó. A kulturális örökség újrafelfedezése, a hagyományok ápolásának erősödése a színesebb és színvonalasabb kultúrális élet fellendülését segíti elő, mely a turizmus fejlődéséhez, a kistérség vendégmegtartó erejének erősödéséhez kell, hogy vezessen. A turizmus területén a kistérség adottsága miatt különösen a Bükki Hegyháton - az egészségturizmus meghonosodása, fejlődése várható. Az ipar területén Serényfalván téglagyár -, Putnokon és Borsodnádasdon találunk vállalkozásokat. Az utóbbi esetében a hagyományokra épülő fémmegmunkálás területén működik a Ples Rt. üzeme, és Lapátgyártó Kft, azonban egyik sem tudta ténylegesen megoldani a foglalkoztatást. Társadalmi környezet: Civil szervezetek, közösségi élet / társadalmi aktivitás / munkanélküliség / szolgáltatások / hátrányos helyzetű csoportok / hagyományok; A kistérség közösségi élete, a civil szervezetek megléte, aktivitása vegyes képet mutat. A települések életében meghatározó szerepet játszanak az önkormányzatok, az ott élő húzó, tenniakaró emberek csoportja, a fiatalokból álló közösségek megléte, támogatása. Az aktív települések vizsgálatakor egyértelműen kimutatható a hagyomány-, a szellemi és tárgyi kulturális örökség ápolása. Ennek kiemelkedő példája Gömörszőlős, ahol összesen 71 ember él, de nemzetközileg elismert, hagyományokra épülő szellemi központot sikerült kialakítani. A kulturális örökség ápolásában jeleskednek a népdalkörök Borsodszentgyörgy, Járdánháza, Arló, Borsodnádasd, Uppony -, népi táncegyüttesek Domaháza, Sajóvelezd. A putnoki Gömöri Múzeum, a borsodnádasdi helytörténeti gyűjtemény, a sajókazai Radvánszky Művelődési Ház, a Tompa Mihály Kulturális Egyesület nem csak őrzői, de a kulturális élet alakítói is a kistérségben. A települések közül ki kell emelni Arló, Putnok, Borsodbóta, Sajógalgóc, Sajókaza, Hét, Hangony, Borsodszentgyörgy közösségi életét, melyek túlmutatnak a települések határain. Ezen településeken több civil kezdeményezés is található, amely jól tükrözi a helyi társadalom aktivitását. Uppony a fiatalok révén évek óta a kistérség nemzetközi életének központja. A kistérség a 33 leghátrányosabb kistérségek egyike, Sajógalgóc kivételével minden település hátrányos, illetve halmozottan hátrányos. A tényleges munkanélküliség az országos átlag háromszorosa. A kisebbség aránya vegyes képet

10 mutat. A kistérségben a roma lakosság aránya átlagban 30%. A kisebbség aránya a Bükki Hegyháton a legkisebb, amely a települések elszigeteltségéből is adódik. Hagyományápolás: A kistérség igen egyedi képet mutat a kulturális örökség terén. A Sajó mint válaszvonal egyik oldalán a Bükki Hegyhát, a Hangony- és Nádasdvölgye a Barkóság területéhez tartozik, meghatározó a római katolikus vallás, míg a másik területen első sorban a református vallás vált uralkodóvá és hagyományaikban is kerülték a cifra, kihívó színeket. A gömöri népi kultúra feldolgozottsága, ápolása nagyobb múlttal rendelkezik, mint a Barkóság területe. A barkó hagyományok újrafelfedezése épp a most folyó vidékfejlesztési folyamatnak is köszönhető. Sok meglepetés vár még az egyéb kulturális örökség újrafelfedezése során, hiszen olyan személyek kötődnek szorosan a kistérséghez, mint Mátyás király, Szeleczky Zita, Karádi Katalin, Vidróczki, a híres betyár, stb. A helyi identitástudat megerősítéséhez, a kistérségben élők negatív életképének, szemléletének megváltoztatásához elengedhetetlen a kulturális örökség ezen részének is a felkutatása. 2.2 A LEADER Helyi akciócsoport és a helyi partnerség (1-1,5 oldal) A HVS kidolgozásakor a prioritásoknak, a célkitűzéseknek megfelelően a HACS stratégiai partnerei: a fiatalok képviselői, helyi kézművesek, kulturális csoportok, közösségek képviselői, vállalkozók. A fiatalokkal való együttműködés több évre tekint vissza, amelynek eredményei ma már kézzelfoghatóak. A fiatalok nem csak felelősséggel vállalták a kistérség jövőjének alakításában való részvételt, de felkészültségük, elhivatottságuk nélkül ma nem beszélhetnénk európai hálózat kialakításáról. A nemzetközi együttműködés legfőbb célkitűzései: a helyi termékek számára piacteremtés, fiatalok munkahelyteremtésének elősegítése, közös nemzetközi kulturális projektek megvalósítása a kulturális és környezeti értékekre építve, ezzel a kulturális és kreatív ipar létrejöttének segítése. Szavak mellett tényleges teljesítmény is áll mögöttük. Kezdeményezéseik nem csak részévé váltak a LEADER Programnak, de a közeljövőben megvalósuló Ifjúsági Innovációs Központ és a többi közösségi beruházás célja a fiatalok helyben tartásának elősegítése. Aktivitásuk, jövőbe vetett hitük révén már eddig is sok neves szakember, öregdiák állt kezdeményezéseik mellé. A vidékfejlesztés szakmai munkájának meghatározó feladata volt és a jövőben ez a szerep tovább erősödik a szellemi és tárgyi kulturális értékek felkutatása, a

11 hagyományainkat még ismerő és őrző emberek, csoportok előtérbe helyezése, velük együttműködve szakmai csoport létrehozása. Tudásuk, helyismeretük elengedhetetlen a helyi kézműves és gasztronómiai hagyományok újraélesztéséhez, az identitástudat megerősítéséhez, a pozitív életkép kialakításához, a turizmus fejlesztéséhez és egyúttal a foglalkoztatás területén értékteremtő munkahelyek létrehozásához, miközben sok közöttük megélhetési gondokkal küszködik. A vállalkozások területén sikerült partneri kapcsolatot kialakítani a kistérségben a rendszerváltás után létrejött, ma már megfelelő háttérrel rendelkező kis és közepes vállalkozásokkal. Támogatásuk, aktív közreműködésük nélkül a HVS nem valósítható meg. Egy-egy közösségében betöltött szerepük pozitív hatással van a település által megfogalmazott kezdeményezések kidolgozásában, tényleges kivitelezésében. 2.3 A LEADER megvalósítása során elért eredmények áttekintése Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának négy tengelye közül a Helyi Akciócsoportok a hármas és négyes tengely keretében meghirdetésre kerülő jogcímekre építhetik stratégiájukat. III-as tengely keretében a négy jogcím két alkalommal került kiírásra: vidéki örökség falumegújítás mikrovállalkozás falusi turizmus IV-es tengely LEADER Program keretében nemrég kerültek kihirdetésre a nyertes pályázatok. A helyi LEADER kistérség nem vett részt a magyar - csak a Bükki Hegyhát települései kapcsolódhattak be az angol partnerek révén - a LEADER+ Programba. A vidékfejlesztés 2007-es elindulásakor a HACS komoly hátrányokkal indult a LEADER+ Programban résztvevő HACS-okkal szemben. A jogilag meglévő együttműködésből hiányzott a tényleges közös gondolkodás, közös akarat, melynek formálása, erősítése a LEADER Program keretein belül valósítható meg. A III-as tengely pályázatainak első körös meghirdetése (2008 október) mindezt visszaigazolta. Az érdeklődés igen csekély volt. A LEADER Program összeállításánál elsődleges cél a három szféra, a települések, mikrotérségek közötti együttműködés, és a fiatalok helyzetbehozása volt. Ennek jegyében a meghirdetés után (2009. október) ugyan számszakilag kevés pályázat érkezett be és nyert, de minden esetben szükség volt tényleges partneri kapcsolatok létrehozásához, igazolásához. Hatása már a következő III-as tengely pályázati körének kiírásakor (2009. november) jelentkezett, a helyiek érdeklődése megnőtt a falusi turizmus és a mikrovállalkozások iránt. A LEADER Program nyertes pályázatai a keret 66%-át kötik le. Megvalósulásuk ugyan most kezdődött el, de a közös munka eredményeként kézzelfogható a kistérségben a közösségek, a helyi lakosság HVS

12 felülvizsgálata iránti érdeklődése, a kezdeményezések, projektötletek száma megtöbbszöröződött. 2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának szükségessége A LEADER Program első körében egyrészt olyan közösségi beruházások kidolgozása, megvalósítása volt a cél, mely elő kell, hogy segítse a helyi adottságokra épülő gazdasági szerkezetváltást, a fiatalok helyben tartását, másrészt erősítse a kistérségi összefogást, a helyi identitástudatot, a hagyományok felelevenítését, a helyi termékek, foglalkozások felértékelődését. A jelenleg folyó HVS felülvizsgálata már építhet az eddig elért eredményekre. Célunk egyrészt a beindult folyamatok megerősítése, másrészt a foglalkoztatás elősegítése a helyi adottságokra építve. 2.5 SWOT elemzés Erősségek A kistérség egyedi természeti értékekkel, ritka flóra és faunával rendelkezik, mely a zöld infrastruktúra kialakításának kedvez gazdag kulturális örökség a fiatalok aktív szerepvállalása, innovatív kezdeményezései nemzetközi kapcsolatok megléte a rendszerváltás után létrejött és jelenleg is működő kis- és középvállalkozások szerepének erősödése a településeken meglévő közösségi élet Lehetőségek a vidékfejlesztési támogatások hatékony, célirányos felhasználása a nemzetközi kapcsolat révén kialakult piaci lehetőségek kiaknázása a helyi gazdaság megerősítése érdekében Gyengeségek A kistérségben hiányos az infrastruktúra az turizmus megteremtéséhez, nincs meg sem a megfelelő szakmai tudás, sem a képzett humán erő a helyi termékek, tudás elismertsége alacsony, a hagyományok ápolása elszigetelt kevés az innovatív kezdeményezés a kistérség megtartó képessége gyenge magas munkanélküliség kedvezőtlen társadalmi szerkezet belső piac alig, vagy gyengén működik környezeti állapot folyamatos romlása Fenyegetések a pályázatok megvalósulásának ideje a pályázatkezelés lassúsága miatt nagyon elhúzódik elmaradnak a nemzetközi partnerek megállnak forráshiány miatt a

13 a beindult kedvező folyamatok erősítéséhez egyéb forrásokat sikerül találni új, innovatív vállalkozások indulnak be a helyi termékeket előállító vállalkozások száma nő határ menti gazdasági kapcsolatok jobb kihasználása beindult kedvező folyamatok nem valósulnak meg innovatív beruházások fejlesztések hiányában a szakképzett fiatalok elmennek sikertelen tőkebevonás 3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe (1 oldal) Célunk 2013-ra a kistérség megtartó erejének megerősödése kiemelt célként kezelve a fiatalok megtartását a helyi humán, természeti és kulturális adottságokra építve a kulturális és kreatív ipar, a zöld infrastruktúra és a térségi innováció alapjainak megteremtésével, elindításával, amely az új gazdasági szerkezet kereteinek létrehozását is jelenti. 3.2 A helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térségi szükségletekhez A HVS felülvizsgálatánál a LEADER kistérség jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetét, az eddig megfogalmazott prioritásokat, kiemelt célkitűzéseket, ezek kapcsán megvalósult, illeve folyamatban lévő fejlesztéseket, a humán erőforrás igényeinek és szükségleteinek kielégítését vettük figyelembe. A HVS 2008-as kidolgozásánál a legfontosabb prioritásként komplex programként a fiatalok helyben tartását és az elhanyagolt környezet, tepelülések rendbetételét, tájkarbantartást szem előtt tartva a természetes hulladék hasznosítását fogalmazta meg és fogadta el a Helyi Akciócsoport. A célok meghatározásánál a helyi adottságokra épülő kreatív és kulturális ipar illetve a zöld infrastruktúra megteremtése került előtérbe. A jelenleg folyó HVS felülvizsgálatánál már építhetünk egyrészt azokra a közeljövőben megvalósuló közösségi beruházásokra, a helyi identitástudatot és együttműködést erősítő rendezvényekre, képzésekre, amelyek a fenti célokat hivatottak szolgálni. Másrészt a több, mint három éves vidékfejlesztési szakmai munkának köszönhetően felértékelődtek a kistérségben mind a kulturális örökség, mind a környezeti értékek. Ezekre alapozva tovább kell lépni és az eredetileg megfogalmazott célokkal összhangban már egyre konkrétabb projektötletek fogalmazódtak meg.

14 A HVS felülvizsgálatánál figyelembe vettük a 2008-ban kidolgozott HVS mellett az Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011-es stratégiai tervét is. 3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 1. Célkitűzés: Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében Az egyoldalú iparpolitika kohászat, bányászat megszűnte után teljesen új típusú vállalkozások beindítása szükséges. A több évtizede elhúzódó válság miatt a kistérségben tőkehiány van, csak összefogással lehet hosszabb távon fenntartható vállalkozásokat indítani. Feldolgozó üzem a helyi termékek (gomba, fűszernövény, gyógynövény, gyümölcsök) olasz mintára közösségi üzemeltetése segíthetné kis és családi vállalkozások beindítását. 2. Célkitűzés: A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával A kistérségi társadalomban a most folyó vidékfejlesztés szakmai munkájának eredményeként újra felértékelődött a kulturális örökség barkó és gömöri népi hagyományok, kézművesség, gasztronómia - és természeti értékeink. A HVS felülvizsgálat során konkrétan felmerült igények: Szeleczky Zita Művelődési Ház létrehozása a Szeleczky szellemi hagyaték ápolására, Sturman kastély mellett található magtár kulturális rendezvényközponttá való átalakítása, kulturális rendezvények, tematikus utak, tradicionális eszközök és ruhák beszerzése, kulturális rendezvényekhez hangszer beszerzése, generációs párbeszéd, képzés keretében hagyományok átadása: pl. népi táncoktatás, hímzés, vert csipkekészítés, stb. 3. Célkitűzés: A helyi ifjúsági közösségek erősítése A fiatalok helyben tartásához elengedhetetlen, hogy a szabadidejüket kulturáltan, hasznosan töltsék el. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében eszközvásárlás, és a fiatalok helyi ismeretanyagának bővítése érdekében programok szervezése most is igényként merült fel 4. Célkitűzés: A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája

15 A LEADER Program első körében kiemelt prioritást élvező, a településekre vonatkozó tájkarbantartás létjogosultsága továbbra is fennáll. A zöld - település program, amely a településeken lévő és kialakítandó parkok, közterületek ápolását célozza meg, egyúttal lehetővé teszi a természetes hulladék hasznosítását a megújuló energia területén is. A megújuló energia egyéb módozata napenergia hasznosítása is felmerült a HVS felülvizsgálata során. 5. Célkitűzés: A természeti környezet bevonása és fenntartható hasznosítása a turizmus terén A most folyó HVS felülvizsgálatakor kiemelt szerepet kapott a természeti értékeink megvédése mellett a ritka természeti jelenségek, a különleges flóra és fauna bemutatása, bevonása a turizmus fejlesztésébe. Ennek jegyében elhangzott projektjavaslatok: erdei kerékpárút kialakítása a kistérségben ökopark létrehozása tematikus utak kialakítása a környezeti értékek bemutatása érdekében 6. Célkitűzés: Európai hálózat kiépítésének elősegítése a helyi termékek (kézműves, gasztronómia), a vendéglátás, a helyi örökségek ápolása és az ifjúsági vállalkozások területén A fiatalok nemzetközi tapasztalatainak, kapcsolatrendszerének köszönhetően a es évek elején több európai ország részvételével valósultak meg ifjúsági projektek, amelyek ma már tényleges kistérségi együttműködéssé nőtték ki magukat. A fiatalokkal és a főbb nemzetközi partnerekkel angol, norvég, olasz, német együttműködve jelenleg dolgozunk egy európai hálózat kialakításán, mely a helyi örökségre, a helyi tudásra, termékre építve kíván gazdasági fejlesztéseket elindítani kiemelve a fiatalok szerepét. 7. Célkitűzés: A helyi adottságokra épülő, illetve a helyi gazdaság fejődését elősegítő és innovatív mikrovállalkozások támogatása Új technológiák, innovatív ötletek megvalósítása, mely nem csak a gazdasági szerkezetváltást segíti elő, de a szakképzett fiatalok helyben tartása is így biztosítható. A vállalkozások létrejöttekor külön figyelemmel kell lenni a fiatalok vállalkozási kezdeményezéseire. 8. Célkitűzés: A településeken élők igényeinek és szükségleteinek megfelelő, a fiatalok helyben tartását elősegítő falumegújítási kezdeményezések támogatása A kistérség településeinek jelentős része jelenleg nem rendelkezik olyan parkokkal, amelyen a közösségi életet erősítő kulturális és szabadidős programokat lehetne szervezni. A helyi lakosság részéről komoly igényként merült fel

16 szabadtéri közösségi terek, a helyi hagyományokra pl. játékokra - épülő közösségi sportrendezvények lebonyolítására alkalmas parkok kialakítása 9. Célkitűzés: A helyi örökség védelme és fenntartható hasznosítása a helyi közösségek számára A kistérség hazánk egyik leghátrányosabb része, ezért szükséges a pozitív szemléletváltáshoz, az identitástudat erősítéséhez a helyi kulturális örökség újrafelfedezése, védelme, továbbvitele. A gömöri részen Gömörszőlős révén évtizedek óta komoly kutató és hagyományápoló tevékenység folyik, a Barkóság területén hiányzik egy olyan kulturális központ létrehozása, mely a barkó hagyományok ápolását, interaktív bemutatását szolgálja. Ennek jegyében született meg a Barkóház létrehozása című projekt gondolata.

17 3.4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései Jog címek közösségi Célterületek Kisértékű Kisértékű Komplex Komplex A helyi identitástudat és a közösségi Ifjúsági közösségek Helyi és erdei termékek Helyi kulturális értékek élet erősítését szolgáló és a kulturális megerősítését szolgáló kisértékű mintafarmja és módszertani megőrzését és és természeti értékek ápolásával kulturális és sporteszközök rendszerközpontja - oktatatás, hasznosítását szolgáló megvalósuló kisértékű fejlesztés beszerzése feldolgozás, kutatás, fejlesztés hálózatépítés Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés célú Forrás vállalkozási alapú Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása Vállalkozások támogatása megújuló energia területén Forrás rendezvény Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Négy Évszak kulturális fesztivál Forrás Összesen Nem tervezett jogcím: képzés;tervek és tanulmányok; Térségen belüli együttműködés

18 3.5. Forrásallokáció II. CÉLKITŰZÉSEK A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával A helyi ifjúsági közösségek erősítése HPME sorszáma HPME címe A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) A1. A2. Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel) közösségi célú közösségi célú Célterülethez allokált forrás (Ft) Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0) Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0;) Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%. Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%

19 II. CÉLKITŰZÉSEK A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében HPME sorszáma HPME címe Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) B1. B2. Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel) rendezvény közösségi célú Célterülethez allokált forrás (Ft) Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0) Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0;) Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%. Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%

20 II. CÉLKITŰZÉSEK Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája HPME sorszáma HPME címe Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának támogatása Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) B3 C1 Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel) vállalkozási alapú közösségi célú Célterülethez allokált forrás (Ft) Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0) Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0;) Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%. Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület M E G H Í V Ó. az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület M E G H Í V Ó. az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak M E G H Í V Ó az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesületnél történő látogatására, A program meghívott vendégei: melyre ezúton tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

J A VA S L A T. egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között

J A VA S L A T. egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között J A VA S L A T egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés. 2011. február 16., Zalacsány

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés. 2011. február 16., Zalacsány Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés 2011. február 16., Zalacsány Mi a LEADER program? Vidékfejlesztési módszer Lényege: Egy térség helyi szereplői összefognak, létrehoznak

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS.

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. Októberben meghirdetésre kerülő Leader célterületek 1. célterület: Turisztikai tematikus

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe:

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe: 1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1. A pályázat címe: 1.2. a.) Pályázó megnevezése: b.) Település(ek): c.) Régió: d.) Megye: e.) Lakosságszám: f.) A falumegújítási

Részletesebben

Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról

Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról Az FVM-VKSZI RIPI 2008. október 8.-án hirdette meg a Vidékfejlesztési Roma Akadémián (VRA) való részvétel lehetőségét. http://www.ripi.hu/index_main.php

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Jövőkép 1Helyzetelemzés 1 Fő célkitűzések 1Intézkedések 1célterületek Hozzászólások összefoglalója A megjelent tagokat, a Társaság ügyvezetője, egyben munkaszervezet vezetője köszöntötte. Elmondta, többen

Részletesebben

ÓZDI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

ÓZDI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 ÓZDI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés Tartalomjegyzék Összefoglalás... 4 1. A kistérség elhelyezkedése és települései,

Részletesebben

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY dr. Nagy Réka, vidékfejlesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezet Témák HELYI

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. 1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1 Tartalomjegyzék III. tengely... 2 5.3.3.1.1. diverzifikálás... 2 5.3.3.1.2. Mikrovállalkozások létrehozása és támogatása... 7 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése... 11 IV. tengely... 14 5.3.4.1.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

Turisztikai tevékenységek ösztönzése I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Turisztikai tevékenységek ösztönzése I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képező dokumentumok 1. A fejlesztés kapcsolódik az ügyfél által működtetett már meglévő

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve

Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve BALATON-FELVIDÉKI AKCIÓCSOPORT HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLATA Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2014. 04. 16. Szabolcs

2014. 04. 16. Szabolcs A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens Az MNVH céljai, feladata és felépítése Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve LEADER Intézkedési Terv - Gazdaságfejlesztés Kapcsolódó HVS célkitűzés: HVS intézkedés megnevezése: HVS intézkedés leírása: "Értékünk a térségünk"

Részletesebben

Országos Könyvtárügyi Konferencia

Országos Könyvtárügyi Konferencia Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes NAKVI 2012. november 22-23. Országos Könyvtárügyi Konferencia Országos Széchényi Könyvtár Az intézet rövid története 1994-ben az elődszervezetek összevonásával a szakképzési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

LEADER/CLLD múlt jelen - jövő. Budapest 2013. december 12.

LEADER/CLLD múlt jelen - jövő. Budapest 2013. december 12. LEADER/CLLD múlt jelen - jövő Budapest 2013. december 12. A LEADER hét alappillére 1. Területalapú fejlesztés, kisebb, homogén, gazdaságitársadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben