Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata"

Átírás

1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez tartozik, amely a 33 leghátrányosabb kistérségek egyike. A nehézipar megszűnte és a rendszerváltás okozta nehézségek együttes jelentkezését a mai napig nem tudta kiheverni a kistérség. A vidékfejlesztés lehetőségein belül a helyi természeti, kulturális adottságokra és a meglévő humán erőforrásra kiemelten a fiatalokra kell új irányt kidolgozni a kistérség gazdasági-társadalmi szerkezetváltására. A HVS felülvizsgálatánál mindenképpen szem előtt kell tartani a LEADER kistérség különleges adottságait. Egyrészt az igen gazdag kulturális örökséget, természeti értékeket, másrészt a fiatalok által képviselt innovációs, kreatív gondolkodást, törekvéseket. A kialakult generációs párbeszédnek köszönhetően évek óta kölcsönös tiszteletben és együttműködve dolgoznak a helyi társadalom idősebb és fiatalabb korosztály tagjai egy élhetőbb kistérség megteremtésén. Az idősebbek tapasztalataikkal, helyi tudásukkal, a fiatalabbak nemzetközi kapcsolatrendszerükkel, újító szándékukkal járulnak hozzá, egészítik ki egymást a kezdeményezések kidolgozása, megvalósítása során. Ez az együttműködés, tenni akarás a záloga annak, hogy ennek a kistérségnek van biztos jövője. Célunk 2013-ra a kistérség népesség megtartó erejének megerősödése kiemelt célként kezelve a fiatalok megtartását a helyi humán, természeti és kulturális adottságokra építve a kulturális és kreatív ipar, a zöld infrastruktúra és a térségi innováció alapjainak megteremtésével, elindításával, amely az új gazdasági szerkezet kereteinek létrehozását is jelenti. 1.2 Főbb célkitűzések Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával A helyi ifjúsági közösségek erősítése A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája A természeti környezet bevonása és fenntartható hasznosítása a turizmus terén

2 Európai hálózat kiépítésének elősegítése a helyi termékek (kézműves, gasztronómia), a vendéglátás, a helyi örökségek ápolása és az ifjúsági vállalkozások területén A helyi adottságokra épülő, illetve a helyi gazdaság fejődését elősegítő és innovatív mikrovállalkozások támogatása A településeken élők igényeinek és szükségleteinek megfelelő, a fiatalok helyben tartását elősegítő falumegújítási kezdeményezések támogatása A helyi örökség védelme és fenntartható hasznosítása a helyi közösségek számára 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja A vidékfejlesztési folyamatok eredményeképpen újra megjelentek a kistérség adottságaira épülő kezdeményezések, a közösségi összefogás, a helyi identitás erősödött. Az eddig megnyert pályázatok alapot jelentenek arra, hogy egyrészt előtérbe kerüljön a kulturális örökség és környezeti értékek fenntartható hasznosítása, a helyi hagyományos foglalkozások, termékek előállítása, amely elősegíti egyúttal a turizmus fejlődését is; másrészt újszerű, innovatív kezdeményezések valósuljanak meg. 1.4 A HVS felülvizsgálata során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát több módon hírdettük meg a helyi lakosság számára: az IH Közleménynek megfelelően minden érintett település önkormányzata megkapta a hírdetményt a HVS felülvizsgálatával kapcsolatban; a Tervező Bizottság megválasztásakor közgyűlést hívtunk össze, amelyen szintén tájékoztattuk a HACS tagságot a HVS felülvizsgálatának folyamatáról, fontosságáról, a lehetőségekről; fórumokat tartottunk mikro-térségenként, amelyen az önkormányzatok képviselői mellett mind a civil, mind a vállalkozói szféra képviseltette magát. A fórumokon felvetődött ötleteket projektötlet adatlapon sokan írásban is megfogalmazták, melyről a kistérség lakossága a HACS honlapján is tájékozódhatott. A fórumokon átlagosan 10 fő jelent meg, igen sikeres volt a Borsodszentgyörgyön tartott mikrotérségi megbeszélés, ahol Nádasd- és Hangony-völgye településeinek képviselői részt vettek; több személyes megkeresés is történt, amelyek során a munkaszervezet tagjai segítették a projektötletek végiggondolását; a fiatalok közreműködésével több ifjúsági fórumot is tartottunk, amelyen fiatal vett részt;

3 en keresztül is érkeztek be projektötletek, egy-egy településről 4-5 db, eddig összesen 37 db projektötlet jött be, melyből 18 projektötletet a civilek, civil szervezetek adták be. 1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások A jelenleg megfogalmazott jövőkép az eredeti prioritásokat tartalmazza, megerősítve a helyi adottságokra épülő gazdasági fejlesztéseket és az új, innovatív vállalkozási kezdeményezések támogatását, amely a kistérségben élők életszínvonalának emelkedését segíti elő, kiemelten kezelve a szakképzett fiatalok helyben tartását. 2. Helyzetelemzés 2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése (4-5 oldal) A térség általános jellemzői: Terület / lakosságszám / főbb környezeti, gazdasági, társadalmi problémák, kihívások, tendenciák; Az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által lefedett terület Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-nyugati területén, Miskolctól 60 kilométerre a szlovák-magyar határ mentén fekszik. A HACS területéhez az Ózdi Kistérség 28 települése - Nádasd-völgyében Borsodnádasd, Járdánháza, Borsodszentgyörgy, Arló-, Hangony-völgyében Hangony, Kissikátor, Domaháza -, Bükki Hegyháton Farkaslyuk, Csernely, Bükkmogyorósd, Lénárddaróc, Csokvaomány, Nekézseny, Sáta, Borsodbóta, Uppony, Sajómercse, Királd -, Sajó-völgyében Sajóvelezd, Sajónémeti, Sajópüspöki, Bánréve, Serényfalva, Putnok, Hét, Dubicsány, Kelemér, Gömörszőlős és a Bükki Hegyháthoz csatlakozott két település Sajógalgóc és Sajókaza tartozik. Az érintett kistérség lakosságának száma adatok alapján: fő. Ebből a munkaképes lakosság száma: fő. A HACS területe: 499 km 2. Környezeti problémák, kihívások, tendenciák: A kistérség Aggtelek - Szilvásvárad illetve a szlovák határ által lehatárolt háromszögben fekszik. Környezeti szempontból két arcát mutatja a kistérség: Egyrészt különleges flórával és faunával, ritka természeti értékekkel rendelkező kistérségről van szó. Általánosságban elmondható, hogy itt megtalálható még a háborítatlan természet, nincs olyan mikrotérség, amely ne rejtene igazi természeti csodát: A Bükki Hegyhát 2/3 része tájvédelmi terület, a Bükki Nemzeti Park része. Itt található többek között a Lázbérci-víztározó, mely a térség számára biztosítja

4 az ivóvizet. Híres kiránduló helyek az upponyi kereszt és a Damasa szakadék, ahol nyáron a legnagyobb forróságban is 0 0 C fok körül van. Ma már nemcsak a hazai természetkedvelők, de a külföldieknek is elsősorban hollandok és angolok kedvenc célpontja a Hegyhát. A Sajó-völgyében található a világhírű Mohos-tavak, de messze földön híres Gömörszőlős, az ökofalu. A Nádasd-völgyében található Gyepes szintén természetvédelmi terület, illetve itt található Európa második súvadással keletkezett tava, az Arlói-tó. Másrészt a nehézipar kohászat, bányászat - hagyatékaként magas a szennyezett, elhanyagolt földterület, a tönkrement, üresen álló épület pl. Királd, Farkaslyuk. Az évtizedek óta húzódó válság következtében megélhetési problémákkal küzdő emberek áldozatává váltak, hatalmas területeken szűntek meg az erdők. Az elmúlt években ezen a téren nem javulást, hanem folyamatos romlást lehet tapasztalni, mely a gazdasági helyzet súlyosbodásával is magyarázható. A jövőre nézve komoly kihívás nem csak a nehézipar által okozott környezeti károk felszámolása, hanem az erdősültség kérdése és a lakosság körében meglévő negatív szemlélet megváltoztatása, a fiatalok környezettudatos nevelése. Nem véletlenül döntött a HACS tagsága a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásakor amellett, hogy a tájkarbantartás és a megújuló energia kiemelt prioritást kapjon. Gazdasági problémák, kihívások, tendenciák: Több, mint húsz évvel a rendszerváltás és a nehézipar világméretű összeomlása után sem tudta kiheverni a kistérség a válságot, nem sikerült átütő gazdasági fejlesztéseket beindítani, új húzóágazatot a kistérségbe telepíteni. A két nagy multicég General Electric és a Johnson Electric - elsősorban az olcsó, betanított munkát igénylő női munkaerőnek biztosít munkahelyeket. A vállalkozások száma igen alacsony, legtöbbjük kényszervállalkozás. A kistelepüléseken sokszor az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények jelentik az egyedüli munkahelyet. A Sajó-völgyében a jó adottságok miatt beszélhetünk néhány sikeres mezőgazdasági vállalkozásról pl. Jankó Kft, ahol gyümölcs-és díszfák termesztésével, értékesítésével foglalkoznak; Sáránszky gazdaság, ami a Gödöllői SZIE tangazdasága is egyben. A Hegyháton már elindult a falusi és a lovas turizmus is, de a hiányos és gyenge infrastruktúra, a szolgáltatások alacsony színvonala miatt még igen érzékeny. A Nádasd-völgyében élők nagyrészt Ózdhoz kötődnek, illetve a Borsodnádasdon található ipari üzemekhez. Hangonyvölgyében szintén találunk olyan mezőgazdasági vállalkozókat, akik állattenyésztésből marha, juh, stb. élnek meg. Az itt található mangalica telepen már késztermékeket is előállítanak. A foglalkoztatás területén az idénymunka és az ingázás meghatározó kereseti forma. A mezőgazdasági idénymunka elsősorban a Sajó-völgyében, illetve a Bükki Hegyhát településein Eger vonzáskörzetében található szőlészetekben - jelent megélhetést. A

5 Nádasd- és Hangony völgyében sok szakmunkás külföldön találta meg a számítását, mely anyagilag ugyan az átlagnál jobb életmódot biztosít a családoknak, de a gyerekek, a fiatalok helyzetét tekintve gyakorlatilag, csonka családokról beszélhetünk, igy a hátrányos helyzet nemcsak gazdasági, de szociális szempontból vizsgálandó és kezelendő! Másrészt pont az a szakképzett réteg nem talál munkát helyben, hagyja el a kistérséget, akikre építve hosszabb távon a nagyobb hozamú, értékteremtő beruházásokat lehetne építeni. A jövő szempontjából nagy kihívás, hogy a nehézipar csődje után a helyi adottságokra építve újra megtalálja-e a kistérség önmagát. Egyrészt a több százéves múlttal rendelkező megélhetési formákhoz a mai kor igényének megfelelően megújulva vissza tud-e térni - pl. Bükki Hegyhát a falusi turizmushoz, Sajó-völgye a mezőgazdasághoz, stb., másrészt új, innovatív kezdeményezéseket be tud-e fogadni vagy vegetál tovább. Az elmúlt időszakban több törekvés is elindult ennek jegyében: Hangony községben a megújuló energia területén megvalósult mintaértékű projekt remélhetően továbbfejlődik, és nemcsak a hatékony, környezetkímélő energiafelhasználást segíti elő, hanem hozzájárul a munkahelyteremtéshez is. A megújuló energia hasznosítása az újtipusú vállalkozásoknál is meg kell, hogy jelenjen. Sajógalgócon a Vakcina Kft. keretében most megvalósuló laboratórium új távlatokat nyit a foglalkoztatás, a gazdaság szerkezetének átalakulása terén. Fontos kérdés továbbá az is, hogy a jól képzett fiatalok, akik közül már többen vállalták, hogy részt vesznek a kistérség megújulási folyamatában, meg tudjáke valósítani terveiket, kezdeményezéseiket, megkapják-e a megfelelő támogatást a helyi társadalomtól. A helyi hagyományos foglalkozások, a kistérség adottságaira épülő újtipusú vállalkozások beindítása. Társadalmi problémák, kihívások, tendenciák: Az egész világban tapasztalható tendencia, hogy a vidéki települések elöregednek, elnéptelenednek, a fiatalok elvándorolnak, itt is jellemző. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nehézipar válsága miatt összeomlott a kistérség gazdasága, hirtelen több ezer ember vált munkanélkülivé. Az elmúlt húsz év alatt ugyan felnőtt egy új generáció, de ténylegesen a válságon nem tudott túllépni a térség. Közismert, hogy a munkanélküliség az országos átlag háromszorosa, hivatalosan 24,35%, de sokan kikerültek a rendszerből és nincsennek nyilvántartva. Az elmúlt húsz év alatt sem sikerült kidolgozni Ózd térsége számára olyan stratégiát, amely a felnövekvő generációra akinek tagjai már nem kötődnek a nehéziparhoz alapozva, új tudást igénylő vállalkozásokat, munkahelyeket lehetett volna idehozni és/vagy létrehozni. A megoldás elhúzódásával a problémák nem csökkentek, hanem hatványozottan jelentkeznek. Ma már nem a speciális tudással bányász, kohász, stb.- rendelkezők tömege jelenti a fő gondot, hiszen legnagyobb részük nyugdíjas, hanem az ifjúság. A megfelelő tudással rendelkezők elhagyják a kistérséget és máshol keresik a megélhetésüket. Akik itt maradnak, nagy részük

6 munkanélküli, a pályakezdő diplomás munkanélküliek száma is feltűnően magas. Mindezek után megdöbbentő, hogy a fiatalok nagy része még most is kötődik a kistérséghez és visszajönne, ha megfelelő munkát találna a térségben. Külön problémát jelent a roma lakosság helyzete. Az elmúlt tíz év alatt megduplázódott a roma lakosság aránya az összlétszámon belül. Képzettségüket, szociális és gazdasági helyzetüket ismerve, átgondolt, mindenre kiterjedő program megvalósításával amely kormányzati segítség nélkül nem képzelhető el - is csak hosszabb távon van esély felzárkóztatásukra. A 90-es évek végén az ózdi kistérségben a cigányok körében végzett kutatás alapján a éves korúak 78%-a még tanult, addig 17 éves kor után már csak 4%. A éves korúak közül 80%-uk nem fejezte be az általános iskolai tanulmányát sem. Az iskolaköteles idő 18 évre való kitolása és Ózdon az Ady Endre Kollégium, illetve Sajókazán a Dr. Ámbédkar Gimnázium létrehozásával ugyan történt valamilyen előrelépés, de tényleges elmozdulás nem tapasztalható, sőt egyre súlyosabb a helyzet. Amíg a kistelepüléseken működtek az iskolák, hatékonyabban kezelték a helyi hátrányos és azon belül a roma gyerekek oktatását, felzárkóztatását, megszűntükkel komoly visszalépés történt a roma kérdés kezelésében. Az alulképzett roma lakosság nem tud munkát vállalni, saját magát eltartani, a megélhetési bűnözés pedig eddig nem tapasztalt méreteket ért el. A jelenleg kidolgozás és megvalósítás alatt lévő átfogó stratégia hatása ilyen rövid idő távlatából nem érzékelhető. A helyi társadalom nagy kihívása, hogy képes-e összefogni a három szféra mind települési, mind mikrotérségi, mind kistérségi szinten a társadalmi problémák felszámolása érdekében, képes-e a humán és pénzügyi forrásokat hatékonyan felhasználni, képes-e arra, hogy a jövőt érintő fejlesztéseket a fiatalokkal együttműködve, egyenlő partnerként valósítsa meg. Mindehhez elengedhetetlen a helyi kulturális örökség újrafelfedezése, az erre épülő identitástudat erősítése. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok: Elhelyezkedés / térség jellege, település szerkezete / védett területek / főbb környezeti problémák / főbb területhasználati módok (pl. szántó, erdőgazdálkodás, védett terület, ipari hasznosítású területek, egyéb.) ; Elhelyezkedés A kistérség természetföldrajzi szempontból az Északi-középhegységhez tartozik. A négy mikrotérségre tagozó része: Bükki Hegyhát:, mely a Bükk-alján, az Upponyi rög földtörténeti szempontból a geológiai ókorig vezethető vissza - körül helyezkedik el

7 A Sajó völgymedencéje az Ózdi-dombság, a Bükk és a Borsodi-dombvidék között alakult ki A Bükk északi homlokterében a Gömör Hevesi -dombság térségbe benyúló része, az Ózdi-dombvidék. Itt található a Hangony- és Nádasd-völgye. A kistérségben a legmagasabb aranykorona érték 24,64 - a térségi átlag 11,3 - szántóföldi termelés egyedül a Sajó-völgyében lehetséges. Az erdőgazdálkodás a másik három mikrotérségben évszázadokon keresztül meghatározó volt. A múlt század elején elkezdődött erdőirtás ma a megélhetési bűnözés és a Berentén működő hőerőmű következtében a Bükki Hegyhát szigorúan védett tájvédelmi körzetén kívül szinte mindenhol veszélyezteti erdőinket. Komoly erdősítési programot kell kidolgozni megmentésükre. A kistérség éghajlata részben domborzati adottságaiból, részben északi fekvése miatt lényegesen eltér az ország más területeitől. Az évi középhőmérséklet itt C-kal alacsonyabb. Itt található a legtöbb fagyzugos terület. A tenyészidőszak az országos átlagnál 2-3 héttel rövidebb. A kistérség földrajzi elhelyezkedése szempontjából B-A-Z megye észak-nyugati részén található, Szilvásvárad - Aggtelek között. Egyik oldalán a szlovák-magyar határ húzódik. A kistérség központja Ózd, de nagysága miatt nem része a vidékfejlesztési programnak, szerepe miatt azonban a stratégia kidolgozásakor mindenképpen meghatározó. A települések a természetföldrajzi adottság miatt völgyekben alakultak ki. A települési szerkezetet vizsgálva: 1000 fő feletti települések száma: 10 település, fő közötti települések száma: 12 település, 500 fő alatti települések száma: 8 település, legkisebb lélekszámú település: 71 fővel Gömörszőlős, két város található az érintett területen: Putnok és Borsodnádasd, két nagyközség található az érintett területen: Arló és Sajókaza. A két város meghatározó szerepet tölt be a mikrotérségek életében: Putnok, a Sajóvölgye, Borsodnádasd pedig a Nádasd- völgye központja. Putnok a Sajó-völgyében folyó mezőgazdasági termelés központja, fekvése miatt vezető szerepet tölt be a szlovák-magyar határmenti Sajó-Rima- Eurórégió - együttműködésben. Ózd mellett Borsodnádasd volt a kistérség ipari központja. A szó szorosan vett értelmében a mai napig Putnokon, Borsodnádasdon és a szénbányászat következtében Királdon, illetve Farkaslyukban található ipari terület.

8 A kistérség szennyezettségi állapota a nehézipar megszűntével minőségileg javult. Ma már a Sajó az ország egyik legtisztább folyója. Komoly problémát jelent az elmúlt évtizedek alatt elhanyagolt környezet, a nehézipar hagyatékaként megmaradt ipari területek rekultivációja (pl.: földcsere, illegális szemétlerakók felszámolása, stb.). Védett területek: A nehézipar megszűntével újra felértékelődött a kistérség. A Bükki Hegyhát 2/3 része táj- és természetvédelmi terület, része a Bükki Nemzeti Parknak. A múlt század elején még Magyar Szemmering néven közkedvelt kiránduló hely volt. A Nádasd-völgyében található Gyepes szintén természetvédelmi terület. Itt található Európa második súvadással keletkezett tava az Arlói-tó, amelynek rendbetétele mindannyiunk érdeke. Megoldására mindenképpen komplex projekt kidolgozása szükséges. Sajó-völgyében a Mohos tavak környéke tartozik természetvédelmi területhez. Demográfiai helyzet: lakosságszám, korszerkezet, aktív népesség, lakosság összetételének, számának változása, lakosság a városokban, községekben, hátrányos besorolású településeken, kisebbségek; A demográfiai helyzetet külön táblázat mutatja be. A lakosság száma a es adat szerint fő. Az aktív korú lakosság száma fő. A lakosság száma a 2007-es adatokhoz képest fővel csökkent. Figyelmeztető jel, hogy a 2010 és a 2007 évi adatok összehasonlításakor: a lakosság számának csökkenése 7%, az aktív lakosság számának csökkenése 2%, a nyilvántartott álláskeresők számának növekedése 43%. A korösszetétel vizsgálatánál megfigyelhető, hogy a roma lakosság arányának növekedése összhangban van a fiatalok számának növekedésével. A kistérség a 33 leghátrányosabb kistérséghez tartozik, egyedül Sajógalgóc nem leghátrányosabb helyzetű. Gazdasági környezet: Fő gazdasági ágak, tevékenységek, foglalkoztatók, infrastruktúra / hagyományos gazdasági ágak és a változás irányai / munkanélküliség (aránya és okai a térségen belül); A nehézipar megszűntével nehéz helyzetbe került a kistérség. A legnagyobb munkáltatók kohászat, bányászat felszámolásával egyik napról a másikra több ezer ember utcára került. A speciális tudással rendelkező munkaerő sem helyben, sem máshol nem talált könnyen munkát. Tényleges mezőgazdasági tevékenység a Sajó-völgyében van. Itt alakultak meg olyan mezőgazdasági vállalkozások, akik ha nehezen is, de képesek folyamatos

9 fejlesztésekre, előrelépésre. Élelmiszerfeldolgozás területén jelenleg a PI-PI Kft Borsodszentgyörgyön, a Mangalica Kft Hangonyon, Sajóvelezden gyűmölcsfeldolgozó üzem működik. Fafeldolgozó üzem ma már csak Arlóban tevékenykedik. A Kissikátorban működő Siki Pékség a foglalkoztatás mellett meghatározó szerepet játszik a település közösségformálásában is. A falusi turizmus szerepe lassan, de biztosan erősödik a kistérségben. A Bükki Hegyháton, a Nádasd- és Hangony- völgyében első sorban a természeti értékekre, míg Gömörszőlősön a kulturális és természeti örökség harmóniája jelent meg. Putnok szerepe meghatározó a határmenti együttműködésben. Ma már jelentős nemzetközi vásárrá nőtte ki magát a Gömör Expó. A kulturális örökség újrafelfedezése, a hagyományok ápolásának erősödése a színesebb és színvonalasabb kultúrális élet fellendülését segíti elő, mely a turizmus fejlődéséhez, a kistérség vendégmegtartó erejének erősödéséhez kell, hogy vezessen. A turizmus területén a kistérség adottsága miatt különösen a Bükki Hegyháton - az egészségturizmus meghonosodása, fejlődése várható. Az ipar területén Serényfalván téglagyár -, Putnokon és Borsodnádasdon találunk vállalkozásokat. Az utóbbi esetében a hagyományokra épülő fémmegmunkálás területén működik a Ples Rt. üzeme, és Lapátgyártó Kft, azonban egyik sem tudta ténylegesen megoldani a foglalkoztatást. Társadalmi környezet: Civil szervezetek, közösségi élet / társadalmi aktivitás / munkanélküliség / szolgáltatások / hátrányos helyzetű csoportok / hagyományok; A kistérség közösségi élete, a civil szervezetek megléte, aktivitása vegyes képet mutat. A települések életében meghatározó szerepet játszanak az önkormányzatok, az ott élő húzó, tenniakaró emberek csoportja, a fiatalokból álló közösségek megléte, támogatása. Az aktív települések vizsgálatakor egyértelműen kimutatható a hagyomány-, a szellemi és tárgyi kulturális örökség ápolása. Ennek kiemelkedő példája Gömörszőlős, ahol összesen 71 ember él, de nemzetközileg elismert, hagyományokra épülő szellemi központot sikerült kialakítani. A kulturális örökség ápolásában jeleskednek a népdalkörök Borsodszentgyörgy, Járdánháza, Arló, Borsodnádasd, Uppony -, népi táncegyüttesek Domaháza, Sajóvelezd. A putnoki Gömöri Múzeum, a borsodnádasdi helytörténeti gyűjtemény, a sajókazai Radvánszky Művelődési Ház, a Tompa Mihály Kulturális Egyesület nem csak őrzői, de a kulturális élet alakítói is a kistérségben. A települések közül ki kell emelni Arló, Putnok, Borsodbóta, Sajógalgóc, Sajókaza, Hét, Hangony, Borsodszentgyörgy közösségi életét, melyek túlmutatnak a települések határain. Ezen településeken több civil kezdeményezés is található, amely jól tükrözi a helyi társadalom aktivitását. Uppony a fiatalok révén évek óta a kistérség nemzetközi életének központja. A kistérség a 33 leghátrányosabb kistérségek egyike, Sajógalgóc kivételével minden település hátrányos, illetve halmozottan hátrányos. A tényleges munkanélküliség az országos átlag háromszorosa. A kisebbség aránya vegyes képet

10 mutat. A kistérségben a roma lakosság aránya átlagban 30%. A kisebbség aránya a Bükki Hegyháton a legkisebb, amely a települések elszigeteltségéből is adódik. Hagyományápolás: A kistérség igen egyedi képet mutat a kulturális örökség terén. A Sajó mint válaszvonal egyik oldalán a Bükki Hegyhát, a Hangony- és Nádasdvölgye a Barkóság területéhez tartozik, meghatározó a római katolikus vallás, míg a másik területen első sorban a református vallás vált uralkodóvá és hagyományaikban is kerülték a cifra, kihívó színeket. A gömöri népi kultúra feldolgozottsága, ápolása nagyobb múlttal rendelkezik, mint a Barkóság területe. A barkó hagyományok újrafelfedezése épp a most folyó vidékfejlesztési folyamatnak is köszönhető. Sok meglepetés vár még az egyéb kulturális örökség újrafelfedezése során, hiszen olyan személyek kötődnek szorosan a kistérséghez, mint Mátyás király, Szeleczky Zita, Karádi Katalin, Vidróczki, a híres betyár, stb. A helyi identitástudat megerősítéséhez, a kistérségben élők negatív életképének, szemléletének megváltoztatásához elengedhetetlen a kulturális örökség ezen részének is a felkutatása. 2.2 A LEADER Helyi akciócsoport és a helyi partnerség (1-1,5 oldal) A HVS kidolgozásakor a prioritásoknak, a célkitűzéseknek megfelelően a HACS stratégiai partnerei: a fiatalok képviselői, helyi kézművesek, kulturális csoportok, közösségek képviselői, vállalkozók. A fiatalokkal való együttműködés több évre tekint vissza, amelynek eredményei ma már kézzelfoghatóak. A fiatalok nem csak felelősséggel vállalták a kistérség jövőjének alakításában való részvételt, de felkészültségük, elhivatottságuk nélkül ma nem beszélhetnénk európai hálózat kialakításáról. A nemzetközi együttműködés legfőbb célkitűzései: a helyi termékek számára piacteremtés, fiatalok munkahelyteremtésének elősegítése, közös nemzetközi kulturális projektek megvalósítása a kulturális és környezeti értékekre építve, ezzel a kulturális és kreatív ipar létrejöttének segítése. Szavak mellett tényleges teljesítmény is áll mögöttük. Kezdeményezéseik nem csak részévé váltak a LEADER Programnak, de a közeljövőben megvalósuló Ifjúsági Innovációs Központ és a többi közösségi beruházás célja a fiatalok helyben tartásának elősegítése. Aktivitásuk, jövőbe vetett hitük révén már eddig is sok neves szakember, öregdiák állt kezdeményezéseik mellé. A vidékfejlesztés szakmai munkájának meghatározó feladata volt és a jövőben ez a szerep tovább erősödik a szellemi és tárgyi kulturális értékek felkutatása, a

11 hagyományainkat még ismerő és őrző emberek, csoportok előtérbe helyezése, velük együttműködve szakmai csoport létrehozása. Tudásuk, helyismeretük elengedhetetlen a helyi kézműves és gasztronómiai hagyományok újraélesztéséhez, az identitástudat megerősítéséhez, a pozitív életkép kialakításához, a turizmus fejlesztéséhez és egyúttal a foglalkoztatás területén értékteremtő munkahelyek létrehozásához, miközben sok közöttük megélhetési gondokkal küszködik. A vállalkozások területén sikerült partneri kapcsolatot kialakítani a kistérségben a rendszerváltás után létrejött, ma már megfelelő háttérrel rendelkező kis és közepes vállalkozásokkal. Támogatásuk, aktív közreműködésük nélkül a HVS nem valósítható meg. Egy-egy közösségében betöltött szerepük pozitív hatással van a település által megfogalmazott kezdeményezések kidolgozásában, tényleges kivitelezésében. 2.3 A LEADER megvalósítása során elért eredmények áttekintése Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának négy tengelye közül a Helyi Akciócsoportok a hármas és négyes tengely keretében meghirdetésre kerülő jogcímekre építhetik stratégiájukat. III-as tengely keretében a négy jogcím két alkalommal került kiírásra: vidéki örökség falumegújítás mikrovállalkozás falusi turizmus IV-es tengely LEADER Program keretében nemrég kerültek kihirdetésre a nyertes pályázatok. A helyi LEADER kistérség nem vett részt a magyar - csak a Bükki Hegyhát települései kapcsolódhattak be az angol partnerek révén - a LEADER+ Programba. A vidékfejlesztés 2007-es elindulásakor a HACS komoly hátrányokkal indult a LEADER+ Programban résztvevő HACS-okkal szemben. A jogilag meglévő együttműködésből hiányzott a tényleges közös gondolkodás, közös akarat, melynek formálása, erősítése a LEADER Program keretein belül valósítható meg. A III-as tengely pályázatainak első körös meghirdetése (2008 október) mindezt visszaigazolta. Az érdeklődés igen csekély volt. A LEADER Program összeállításánál elsődleges cél a három szféra, a települések, mikrotérségek közötti együttműködés, és a fiatalok helyzetbehozása volt. Ennek jegyében a meghirdetés után (2009. október) ugyan számszakilag kevés pályázat érkezett be és nyert, de minden esetben szükség volt tényleges partneri kapcsolatok létrehozásához, igazolásához. Hatása már a következő III-as tengely pályázati körének kiírásakor (2009. november) jelentkezett, a helyiek érdeklődése megnőtt a falusi turizmus és a mikrovállalkozások iránt. A LEADER Program nyertes pályázatai a keret 66%-át kötik le. Megvalósulásuk ugyan most kezdődött el, de a közös munka eredményeként kézzelfogható a kistérségben a közösségek, a helyi lakosság HVS

12 felülvizsgálata iránti érdeklődése, a kezdeményezések, projektötletek száma megtöbbszöröződött. 2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának szükségessége A LEADER Program első körében egyrészt olyan közösségi beruházások kidolgozása, megvalósítása volt a cél, mely elő kell, hogy segítse a helyi adottságokra épülő gazdasági szerkezetváltást, a fiatalok helyben tartását, másrészt erősítse a kistérségi összefogást, a helyi identitástudatot, a hagyományok felelevenítését, a helyi termékek, foglalkozások felértékelődését. A jelenleg folyó HVS felülvizsgálata már építhet az eddig elért eredményekre. Célunk egyrészt a beindult folyamatok megerősítése, másrészt a foglalkoztatás elősegítése a helyi adottságokra építve. 2.5 SWOT elemzés Erősségek A kistérség egyedi természeti értékekkel, ritka flóra és faunával rendelkezik, mely a zöld infrastruktúra kialakításának kedvez gazdag kulturális örökség a fiatalok aktív szerepvállalása, innovatív kezdeményezései nemzetközi kapcsolatok megléte a rendszerváltás után létrejött és jelenleg is működő kis- és középvállalkozások szerepének erősödése a településeken meglévő közösségi élet Lehetőségek a vidékfejlesztési támogatások hatékony, célirányos felhasználása a nemzetközi kapcsolat révén kialakult piaci lehetőségek kiaknázása a helyi gazdaság megerősítése érdekében Gyengeségek A kistérségben hiányos az infrastruktúra az turizmus megteremtéséhez, nincs meg sem a megfelelő szakmai tudás, sem a képzett humán erő a helyi termékek, tudás elismertsége alacsony, a hagyományok ápolása elszigetelt kevés az innovatív kezdeményezés a kistérség megtartó képessége gyenge magas munkanélküliség kedvezőtlen társadalmi szerkezet belső piac alig, vagy gyengén működik környezeti állapot folyamatos romlása Fenyegetések a pályázatok megvalósulásának ideje a pályázatkezelés lassúsága miatt nagyon elhúzódik elmaradnak a nemzetközi partnerek megállnak forráshiány miatt a

13 a beindult kedvező folyamatok erősítéséhez egyéb forrásokat sikerül találni új, innovatív vállalkozások indulnak be a helyi termékeket előállító vállalkozások száma nő határ menti gazdasági kapcsolatok jobb kihasználása beindult kedvező folyamatok nem valósulnak meg innovatív beruházások fejlesztések hiányában a szakképzett fiatalok elmennek sikertelen tőkebevonás 3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe (1 oldal) Célunk 2013-ra a kistérség megtartó erejének megerősödése kiemelt célként kezelve a fiatalok megtartását a helyi humán, természeti és kulturális adottságokra építve a kulturális és kreatív ipar, a zöld infrastruktúra és a térségi innováció alapjainak megteremtésével, elindításával, amely az új gazdasági szerkezet kereteinek létrehozását is jelenti. 3.2 A helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térségi szükségletekhez A HVS felülvizsgálatánál a LEADER kistérség jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetét, az eddig megfogalmazott prioritásokat, kiemelt célkitűzéseket, ezek kapcsán megvalósult, illeve folyamatban lévő fejlesztéseket, a humán erőforrás igényeinek és szükségleteinek kielégítését vettük figyelembe. A HVS 2008-as kidolgozásánál a legfontosabb prioritásként komplex programként a fiatalok helyben tartását és az elhanyagolt környezet, tepelülések rendbetételét, tájkarbantartást szem előtt tartva a természetes hulladék hasznosítását fogalmazta meg és fogadta el a Helyi Akciócsoport. A célok meghatározásánál a helyi adottságokra épülő kreatív és kulturális ipar illetve a zöld infrastruktúra megteremtése került előtérbe. A jelenleg folyó HVS felülvizsgálatánál már építhetünk egyrészt azokra a közeljövőben megvalósuló közösségi beruházásokra, a helyi identitástudatot és együttműködést erősítő rendezvényekre, képzésekre, amelyek a fenti célokat hivatottak szolgálni. Másrészt a több, mint három éves vidékfejlesztési szakmai munkának köszönhetően felértékelődtek a kistérségben mind a kulturális örökség, mind a környezeti értékek. Ezekre alapozva tovább kell lépni és az eredetileg megfogalmazott célokkal összhangban már egyre konkrétabb projektötletek fogalmazódtak meg.

14 A HVS felülvizsgálatánál figyelembe vettük a 2008-ban kidolgozott HVS mellett az Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011-es stratégiai tervét is. 3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 1. Célkitűzés: Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében Az egyoldalú iparpolitika kohászat, bányászat megszűnte után teljesen új típusú vállalkozások beindítása szükséges. A több évtizede elhúzódó válság miatt a kistérségben tőkehiány van, csak összefogással lehet hosszabb távon fenntartható vállalkozásokat indítani. Feldolgozó üzem a helyi termékek (gomba, fűszernövény, gyógynövény, gyümölcsök) olasz mintára közösségi üzemeltetése segíthetné kis és családi vállalkozások beindítását. 2. Célkitűzés: A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával A kistérségi társadalomban a most folyó vidékfejlesztés szakmai munkájának eredményeként újra felértékelődött a kulturális örökség barkó és gömöri népi hagyományok, kézművesség, gasztronómia - és természeti értékeink. A HVS felülvizsgálat során konkrétan felmerült igények: Szeleczky Zita Művelődési Ház létrehozása a Szeleczky szellemi hagyaték ápolására, Sturman kastély mellett található magtár kulturális rendezvényközponttá való átalakítása, kulturális rendezvények, tematikus utak, tradicionális eszközök és ruhák beszerzése, kulturális rendezvényekhez hangszer beszerzése, generációs párbeszéd, képzés keretében hagyományok átadása: pl. népi táncoktatás, hímzés, vert csipkekészítés, stb. 3. Célkitűzés: A helyi ifjúsági közösségek erősítése A fiatalok helyben tartásához elengedhetetlen, hogy a szabadidejüket kulturáltan, hasznosan töltsék el. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében eszközvásárlás, és a fiatalok helyi ismeretanyagának bővítése érdekében programok szervezése most is igényként merült fel 4. Célkitűzés: A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája

15 A LEADER Program első körében kiemelt prioritást élvező, a településekre vonatkozó tájkarbantartás létjogosultsága továbbra is fennáll. A zöld - település program, amely a településeken lévő és kialakítandó parkok, közterületek ápolását célozza meg, egyúttal lehetővé teszi a természetes hulladék hasznosítását a megújuló energia területén is. A megújuló energia egyéb módozata napenergia hasznosítása is felmerült a HVS felülvizsgálata során. 5. Célkitűzés: A természeti környezet bevonása és fenntartható hasznosítása a turizmus terén A most folyó HVS felülvizsgálatakor kiemelt szerepet kapott a természeti értékeink megvédése mellett a ritka természeti jelenségek, a különleges flóra és fauna bemutatása, bevonása a turizmus fejlesztésébe. Ennek jegyében elhangzott projektjavaslatok: erdei kerékpárút kialakítása a kistérségben ökopark létrehozása tematikus utak kialakítása a környezeti értékek bemutatása érdekében 6. Célkitűzés: Európai hálózat kiépítésének elősegítése a helyi termékek (kézműves, gasztronómia), a vendéglátás, a helyi örökségek ápolása és az ifjúsági vállalkozások területén A fiatalok nemzetközi tapasztalatainak, kapcsolatrendszerének köszönhetően a es évek elején több európai ország részvételével valósultak meg ifjúsági projektek, amelyek ma már tényleges kistérségi együttműködéssé nőtték ki magukat. A fiatalokkal és a főbb nemzetközi partnerekkel angol, norvég, olasz, német együttműködve jelenleg dolgozunk egy európai hálózat kialakításán, mely a helyi örökségre, a helyi tudásra, termékre építve kíván gazdasági fejlesztéseket elindítani kiemelve a fiatalok szerepét. 7. Célkitűzés: A helyi adottságokra épülő, illetve a helyi gazdaság fejődését elősegítő és innovatív mikrovállalkozások támogatása Új technológiák, innovatív ötletek megvalósítása, mely nem csak a gazdasági szerkezetváltást segíti elő, de a szakképzett fiatalok helyben tartása is így biztosítható. A vállalkozások létrejöttekor külön figyelemmel kell lenni a fiatalok vállalkozási kezdeményezéseire. 8. Célkitűzés: A településeken élők igényeinek és szükségleteinek megfelelő, a fiatalok helyben tartását elősegítő falumegújítási kezdeményezések támogatása A kistérség településeinek jelentős része jelenleg nem rendelkezik olyan parkokkal, amelyen a közösségi életet erősítő kulturális és szabadidős programokat lehetne szervezni. A helyi lakosság részéről komoly igényként merült fel

16 szabadtéri közösségi terek, a helyi hagyományokra pl. játékokra - épülő közösségi sportrendezvények lebonyolítására alkalmas parkok kialakítása 9. Célkitűzés: A helyi örökség védelme és fenntartható hasznosítása a helyi közösségek számára A kistérség hazánk egyik leghátrányosabb része, ezért szükséges a pozitív szemléletváltáshoz, az identitástudat erősítéséhez a helyi kulturális örökség újrafelfedezése, védelme, továbbvitele. A gömöri részen Gömörszőlős révén évtizedek óta komoly kutató és hagyományápoló tevékenység folyik, a Barkóság területén hiányzik egy olyan kulturális központ létrehozása, mely a barkó hagyományok ápolását, interaktív bemutatását szolgálja. Ennek jegyében született meg a Barkóház létrehozása című projekt gondolata.

17 3.4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései Jog címek közösségi Célterületek Kisértékű Kisértékű Komplex Komplex A helyi identitástudat és a közösségi Ifjúsági közösségek Helyi és erdei termékek Helyi kulturális értékek élet erősítését szolgáló és a kulturális megerősítését szolgáló kisértékű mintafarmja és módszertani megőrzését és és természeti értékek ápolásával kulturális és sporteszközök rendszerközpontja - oktatatás, hasznosítását szolgáló megvalósuló kisértékű fejlesztés beszerzése feldolgozás, kutatás, fejlesztés hálózatépítés Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés célú Forrás vállalkozási alapú Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása Vállalkozások támogatása megújuló energia területén Forrás rendezvény Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Négy Évszak kulturális fesztivál Forrás Összesen Nem tervezett jogcím: képzés;tervek és tanulmányok; Térségen belüli együttműködés

18 3.5. Forrásallokáció II. CÉLKITŰZÉSEK A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával A helyi ifjúsági közösségek erősítése HPME sorszáma HPME címe A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) A1. A2. Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel) közösségi célú közösségi célú Célterülethez allokált forrás (Ft) Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0) Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0;) Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%. Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%

19 II. CÉLKITŰZÉSEK A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében HPME sorszáma HPME címe Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) B1. B2. Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel) rendezvény közösségi célú Célterülethez allokált forrás (Ft) Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0) Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0;) Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%. Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%

20 II. CÉLKITŰZÉSEK Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája HPME sorszáma HPME címe Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának támogatása Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) B3 C1 Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel) vállalkozási alapú közösségi célú Célterülethez allokált forrás (Ft) Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0) Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB) Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0;) Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%. Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre való szoktatást és nevelést

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület M E G H Í V Ó. az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület M E G H Í V Ó. az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak M E G H Í V Ó az Európai Unió vidékfejlesztési igazgatóinak az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesületnél történő látogatására, A program meghívott vendégei: melyre ezúton tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Sárvíz Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Sárvíz Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Sárvíz Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként 4 Eume üzemméret alatti, mezőgazdasági terméket előállító kapacitás erősítése Célterület azonosító:1 020

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) tükrében Szajbert Ákos Munkaszervezet vezető Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Debrecen 2015. December 7.

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként I. II. megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként (A pályázatnak legalább négy kritériumnak kell megfelelnie!) Helyi termékek előállításának,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

LEADER Pályázati lehetőségek

LEADER Pályázati lehetőségek LEADER - 2017 Pályázati lehetőségek Helyi termék előállításának, fejlesztésének támogatása - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Helyi fejlesztés - a TEHO-tól a társadalmi innovációig

Helyi fejlesztés - a TEHO-tól a társadalmi innovációig Helyi fejlesztés - a TEHO-tól a társadalmi innovációig Gazdaságtudományi Kar Eger, 2015. november 19. Tartalom Elemzési keretek: a helyi fejlesztés fogalma, feltételrendszere A magyarországi helyi fejlesztés

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben