Vezérigazgatói bevezetô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezérigazgatói bevezetô"

Átírás

1 Vezérigazgatói bevezetô Az EGIS Nyrt. Magyarország és Közép-Kelet-Európa vezetô generikus gyógyszergyárainak egyike. Közel száz éves hagyományokkal bíró és klasszikus felépítésû, vertikálisan integrált gyógyszergyár, azaz tevékenységünk a gyógyszergyártás minden területére kiterjed az originális kutatástól és generikus fejlesztéstôl a hatóanyag- és készgyógyszer-gyártáson át a kereskedelemig. Közép-Kelet-Európa összes iparvállalata közül a harmadik legnagyobb összeget, évi több mint 10 milliárd forintot fordítunk kutatásra és fejlesztésre, mert hisszük, hogy az innováció nem csupán versenyképességünk megôrzésének záloga, hanem legfôbb módja annak, hogy a jövôben is eredményesen járulhassunk hozzá a betegek életminôségének javulásához, és ahhoz, hogy az innováció segítségével Magyarország gazdasága kitörjön a válságból. Bár ma már bevételünk több mint kétharmadát külföldi piacainkon elért forgalmunk adja, az EGIS Nyrt. azon kevés hazai cégek egyike, amely nyeresége 94 százalékát Magyarországon fektette be. Kiemelt stratégiai célunk, hogy megôrizzük és növeljük versenyképességünket. Elsô ízben adunk számot a társadalmi felelôsségvállalásról alkotott hitvallásunkról és mutatjuk be a fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos stratégiánkat, társadalmi szerepvállalásunkat, környezeti hatásaink mérséklésére tett erôfeszítéseinket és munkatársaink iránti elkötelezettségünket. Bízom abban, hogy jelentésünk átfogó képet ad környezeti, gazdasági és társadalmi céljainkról, eredményeinkrôl. dr. Hodász István vezérigazgató EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 3

2 Magyarországi gyökerek, globális jelenlét Mûködési szerkezet Az EGIS Nyrt. egyike Magyarország vezetô gyógyszergyárainak. A teljes export millió Ft-ot tett ki, ami 4%-kal magasabb az elôzô év VEZÉRIGAZGATÓ Minden tizedik doboz Magyarorszá- eredményénél. gon eladott gyógyszer EGIS-termék, vállalatunk eladott dobozszám alap- Nyereségünk 94 százalékát Magyar- ján a hazai piac harmadik legna- országon fektettük be. Kizárólag ma- gyobb szállítója 9,7%-os részese- gyarországi telephelyeinken kutatunk GAZDASÁGI HUMÁN ERÔFORRÁS KERESKEDELMI KUTATÁSI MÛSZAKI KÖRMENDI déssel, míg értékben 5,3%-kal az és fejlesztünk, budapesti és körmen- IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓSÁG FIÓKTELEP ötödik helyen állunk. di telephelyeinken termelünk. Üzleti évünk október 1-jétôl szep- Az EGIS a 27. legnagyobb munkál- tember 30-áig tart. Fenntarthatósági tató Magyarországon, teljes- és jelentésünk a 2009/2010-es üzleti részmunkaidôben 2658 fôt foglalkoz- évre vonatkozik. tattunk a 2009/2010-es üzleti évben. Vállalatcsoportunk külföldi kirendelt- Árbevételünk 73%-át az export-, míg ségein további 1189 fô dolgozott. 27%-át a hazai piacon értük el. Gyártótevékenységeink A 2009/2010-es üzleti évben 4,3 milli- A körmendi telephelyen tabletták árd tablettát, 130 millió doboz gyógy- és kapszulák mellett számos más szert és 367 tonna hatóanyagot gyár- gyógyszerformát, így kenôcsöket, tottunk. Folyamatosan modernizált, kúpokat, oldatokat, szirupokat és a legkorszerûbb technológiákat alkal- aeroszolokat is gyártanak, csomagol- mazó gyártóbázisaink Budapesten és Körmenden találhatók. Keresztúri úti székhelyünkön a gyógyszerha- nak munkatársaink. KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS BUDAPESTEN GYÁRTÁS BUDAPESTEN ÉS KÖRMENDEN KERESKEDELEM VILÁGSZERTE tóanyagok készülnek, a Bökényföldi úton az injekcióüzem, az egyik tabletta- és csomagolóüzem, valamint készáruraktár mûködik. ORIGINÁLIS KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI ÜZEMEK: TABLETTÁK, KAPSZULÁK, HATÓ- ANYAG CSOMA- GOLÁS KÖZVETLEN: KÖZÉP- ÉS KELET- GENERIKUS HATÓANYAG SZINTÉZIS INJEKCIÓK, EURÓPA, OROSZ- FEJLESZTÉS ÉS KÉSZÍT- GALENIKUMOK ORSZÁG, FÁK ÉS MÉNY TÖRÖKORSZÁG FORMULÁLÁS KÖZVETETT: NYUGAT-EURÓPA ÉS EGYÉB ORSZÁGOK 4 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 5

3 Kereskedelmi tevékenységünk Termékeink Fô terápiás területek (%) Tápcsatorna és anyagcsere 5,8% Egyéb 11,8% Szív- és érrendszer 38,2% Vérképzôszervek 6,4% Légzôrendszer 14,2% Központi idegrendszer 23,6% EGIS képviseletek és leányvállalatok 18 országban Értékesítés partnereken keresztül 44 országban Termékeinket hazánkban és a világ 62 országában értékesítjük, stratégiai piacaink Magyarország, Oroszország és a FÁKországok, Közép- és Kelet-Európa. Régiónkénti árbevétel (2009/2010): Oroszország és egyéb FÁK-piacok: millió Ft Közép- és Kelet-Európa: millió Ft Magyarország: millió Ft Nyugat-Európa: millió Ft Észak-Amerika és Japán: millió Ft Egyéb országok: millió Ft Egyéb tevékenység: millió Ft A teljes árbevétel: millió Ft Kilencvenféle hatóanyagból, összesen 121 termékcsaládba tartozó készítmény alkotja portfóliónkat, melynek legnagyobb részét a szív- és érrendszerre, a központi idegrendszerre és a légzôrendszerre ható gyógyszerek teszik ki. A hatáserôsségeket és az eltérô csomagolásokat is figyelembe véve forgalmazott termékeink száma EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 7

4 Az EGIS Nyrt. számokban Kitüntetéseink, díjaink A GRI EC1-es indikátorához tartozó adataink Progress Research felmérés Csomagolási különdíj a Jovital Kerékpárosbarát Munkahely (2010, 2009, 2008, 2006, 2005) C-termékcsaládnak (2010) (2010, 2009) 2009/2010 (millió Ft) 2008/2009 (millió Ft) Mûködési költségek Alkalmazotti bérek és juttatások Befektetôknek szánt kifizetések Államkasszába történô befizetések Közösségi befektetések Tôkeerôsség 85,4% 84,1% A Progress Research felmérése során a megkérdezett orvosok ben is az EGIS-t választották az év gyógyszervállalatának, a legtekintélyesebb, legjobb hírû és leginkább etikus vállalatnak a szív- és érrendszeri termékek gyártói közül. A Hungaropack Magyar Csomagolási Versenyen a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) különdíját kapta a Jovital C rágótabletta-termékcsaládunk. A Kerékpáros Magyarország Program keretében meghirdetett pályázaton a jól kiépített kerékpáros infra struktúránk, valamint a munkavállalók kerékpározásra ösztönzése jelentett elônyt. Az év cafeteria rendszere (2010) Business Superbrands A Magyar Kardiológusok Társasága Az év cafeteria rendszere 2010 díjra (2010, 2009, 2008) kiemelt támogatója (2010) 107 magyarországi cég pályázott. A díjat a nagyvállalati kategóriában A Magyarország legnevesebb A 2009/2010-es üzleti évi jelentésünkben közölt konszolidált adataink A címet elsôsorban a kardiológiában kifejtett tudományos tevékenységünk nyertük el. márkaszakembereibôl álló bizottság több ezer vezetô márka közül har- 2009/2010 (millió Ft) 2008/2009 (millió Ft) eredményeként, szakmai klubok, kongresszusok és továbbképzô ren- MagyarBrands (2010) madik éve választotta a kiváló üzleti szupermárkák közé az EGIS-t. Értékesítés nettó árbevétele Közvetlen és közvetett költségek Üzleti eredmény Pénzügyi és társult eredmény Adózás elôtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény K+F Beruházások dezvények szervezéséért kaptuk meg 2010-ben is. A legkiválóbb hazai márkák minôsítésére és bemutatására indították útjára 2010-ben a MagyarBrandsprogramot. Az EGIS a minôsített üzleti márkák versenyében a harmadik helyen végzett, ezt elsôsorban ismertségünknek, jó hírnevünknek és identitásunknak köszönhetjük. 8 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 9

5 Élen az innovációban Az innovációnak, a kutatás-fejlesztési Regionális szinten is kiemelkedôen és fejlesztô üzemünk. Kutatásunk Az EGIS Igazgatósága 11 tagból áll, A részvényesek javaslattételének A beszámolási idôszakban az EGIS- tevékenységnek hosszú évtizedekre innovatív vállalat vagyunk, Magyar- két fô területe a nagy piaci poten- akiket a közgyûlés 3 éves idôszakra intézményesített formája évente meg- ben két telephelyi és egy központi nyúló hagyománya van vállalatunk országon az árbevétel és a kutatásra, ciállal rendelkezô, költséghatékony választ meg. Az Igazgatóság elnöke rendezett közgyûlésünk, de egyéb üzemi tanács mûködött. életében. illetve fejlesztésre fordított ráfor- generikus gyógyszerek fejlesztése, nem lát el ügyvezetôi teendôket. csatornákon keresztül is folyamatos Az üzemi tanácsnak jóváhagyási, Jogelôdünk, a Dr. Wander Gyógyszer- dításaink arányát tekintve az elsôk valamint originális gyógyszermo- Az Igazgatóság 11 tagjából hárman párbeszédet tartunk fenn részvénye- véleményezési és együttdöntési és Tápszergyár elsô kutatólaboratóri- vagyunk, és a harmadik legnagyobb lekula-jelöltek kémiai szintézise és az EGIS Nyrt. alkalmazásában állnak, seinkkel, akik a vállalat mûködésének joga van. Ez utóbbi a legerôsebb uma 1932-ben készült el, így kutatási összeget költjük kutatásra és fej- gyógyszerhatástani vizsgálata. Gene- és közülük egy a vezérigazgatói cím- kontrollját a héttagú Felügyelôbizottsá- jogosítványa, melyet a Kollektív tapasztalatunk közel nyolc évtizedes. lesztésre a közép-kelet-európai rikus fejlesztôi munkánkat az elmúlt használattal rendelkezik. Az Igazga- gon és a háromtagú Auditbizottságon Szerzôdésben meghatározott jóléti Jelenleg 496 munkatársunk dolgozik régió összes iparvállalata közül 18 év során összesen hat alkalommal tóság további 8 tagja független, nem keresztül gyakorolják. célú ingatlanok hasznosításában ezen a területen. (2010 EU Industry R&D Investment díjazta a Magyar Innovációs Szövet- áll az EGIS Nyrt. alkalmazásában, a gyakorolhatja. Scoreboard). ség, 2006 és 2008 között mindhárom vállalat napi ügymenetére közvetlen A Felügyelôbizottság három tagját A munkavédelmi képviselôkbôl álló Ez az összeg a 2009/2010-es üzleti évben nyertünk innovációs díjat. befolyásuk nincs. a vállalat munkavállalói közvetlenül munkavédelmi bizottság javaslatot évben árbevételünk 9,1 százaléka, Felelôs társaságirányítási rend- választják. tehet a munkakörülmények javí- 10,9 milliárd forint volt. szerünk mûködésérôl évente je- A vállalatnál két szakszervezet tására, a javaslatokról a paritásos Egyik legjelentôsebb közelmúltbe- lentést teszünk közzé. A Budapesti mûködik. Kollektív Szerzôdés szabá- munkavédelmi testület dönt. li, 3,76 milliárd forint összköltségû Értéktôzsde Felelôs Társaságirányí- lyozza a munkaviszonyból származó K+F-beruházásunk a Bökényföldi úti tási Ajánlásaiban megfogalmazottak jogokat és kötelezettségeket. A Kol- telephelyünkön elkészült új, közel alkalmazását a tartsd be, vagy lektív Szerzôdést a vállalat vezetése a 3500 négyzetméter alapterületû magyarázd meg elve alapján nyilat- szakszervezetekkel köti meg, a felek gyógyszertechnológiai kísérleti kozatban tárjuk a nyilvánosság elé. évente újratárgyalják, és megújítják. Vállalatirányításunk Tulajdonosi szerkezetünk (%) Vállalatunk nyilvánosan mûködô részvénytársaság, tevékenységét Alapszabályunk határozza meg. Az EGIS Nyrt. legfôbb szerve a közgyûlés, amely a részvényesek összességébôl áll. A közgyûlés határoz minden olyan ügyben, amely a vállalat Alapszabálya szerint a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik így például az Igazgatóság, a Felügyelôbizottság, az Ellenôrzô (Audit) bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása. ATP (Servier) 51% Külföldi magánés intézményi befektetôk 34% Hazai magán- és intézményi befektetôk 15% 10 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

6 Párbeszéd érintettjeinkkel Környezeti hatásaink A vállalatunk által azonosított, Az EGIS története közel száz évvel A gyógyszergyártás környezetre választjuk, amelyek használata ártalmatlaníttatjuk. A hulladékkeze- mûködésünk szempontjából leg- ezelôtt Kôbányán kezdôdött. Székhe- gyakorolt hatásainak vizsgálatakor a legkevesebb káros hatással van léshez kizárólag olyan partnereket fontosabb stakeholder csopor tok: lyünk a mai napig itt található, ezért elengedhetetlenül szükséges annak a környezetre. Környezetvédelmi választunk, akik a lehetô legkevésbé munkavállalók és az ôket képviselô kiemelten fontosnak érezzük a ke- figyelembevétele, hogy szemben elvárásainkról, kitûzött céljainkról környezetterhelô technológiákat üzemi tanácsok, szakszervezetek, rület lakosaival, helyi közösségeivel más iparágakkal a hatóanyag- oktatásokon tájékoztatjuk valameny- alkalmazzák. munkavédelmi bizott ság; részvénye- (önkormányzat és civil szervezetek) gyártás összetett szerveskémiai nyi munkatársunkat, akiknek építünk Évek óta szelektíven gyûjtjük az irodai sek és befektetôk; nagykereskedôk, folytatott párbeszédet. Budapesten reakciók hosszú folyamata, melyhez környezettudatos magatartására. papírt, a kartonpapírt, az üveget, az kórházak, orvosok és gyógysze- a XVI. kerületben, valamint a Vas nagy mennyiségben szükségesek elektromos fénycsöveket, a száraz- részek; gyógyszereink vásárlói, megyei Körmenden is jelentôs mun- halogénes és nem halogénes oldó- Kiemelt figyelmet fordítunk a takaré- elemet, illetve a mûanyag forgácsot. használói; a hatóságok; társadalmi káltatónak számítunk telephelyeink szerek. kos anyag- és energia-felhasználás ben ez a lista tovább bôvült a intézmények és szervezetek, vala- révén. Rendszeresen támogatjuk az ra, az újrahasznosításra, a káros- Tetra Pak dobozok, az üdítôs fémdo- mint egyesületek. itt élôk egészségügyi és környezet- Ezek használata a környezet ter- anyag-kibocsátás csökkentésére, bozok, a PET-palackok, valamint az védelmi kezdeményezéseit, az infra- helésével jár, melynek mértékét valamint a keletkezô hulladékok elektronikai adathordozók hulladé- struktúra fejlesztését, a helyi kultúra vállalatunk minden tevékenységében környezetbarát kezelésére, ártal- kait is válogatva gyûjtjük. ápolását. igyekszik csökkenteni. Törekszünk matlanítására. Oldószereinket a természeti erôforrásokkal való igyekszünk minél nagyobb arányban A jelentésünkben szereplô környezeti ésszerû gazdálkodásra és a környe- visszaforgatni, a termelés során adataink egy része mérésen, más zet védelmére. Mindig az elérhetô keletkezett, újrahasznosítható hulla- része pedig a vonatkozó jogszabá- Beszállítóink Beszállítóink kiválasztásában és versenyeztetésében meghatározó, hogy a GMP-irányelveknek (a helyes gyógyszergyártási gyakorlat irány- Vásárolt alap-, segéd- és csomagolóanyagaink közel egynegyede érkezik helyi (magyar) beszállítóktól, ill. helyi cégek közvetítésével. legjobb technikát (Best Available Technology) alkalmazzuk új gyártósorok kialakításakor. Új technológiák létesítésekor azokat a megoldásokat dékainkat amennyiben alkalmasak rá értékesítjük, a nem újrahasznosíthatóakat pedig az erre a célra hatóságilag jóváhagyott égetômûben lyok szerint elvégzett számításokon alapul. Minden szükséges engedélylyel rendelkezünk, mûködésünket a hatóságok rendszeresen ellenôrzik. elvei), és a hatósági elôírásoknak Beszállítóink harminc százaléka megfelelô módon és körülmények között gyártott, továbbá a gyógyszertörzskönyvekben engedélyezett minôségi paraméterekkel rendelkezô magyar, a 2009/2010-es üzleti évben a beszállítói kifizetéseken belül a belföldiek teljes aránya 48 százalék volt, a be-ruházási szállítókon belül Energiaracionalizálás Az energiaracionalizálás érdekében 2009-ben székhelyünkön megkezdtük távvezetékeink korszerûsítését, melynek révén gazdaságosabban, kevesebb veszteséggel továbbíthatunk hô- és hûtôenergiát épületeink között. árut szállítsanak, olyan ütemezés és elérte a 73 százalékot. árak mellett, melyekkel biztosítható termékeink versenyképessége. Minôségbiztosítási rendszerünk szer- ves része beszállítóink anyagkezelési, gyártási, minôségbiztosítási és kör- Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Keresztúri út Bökényföldi út Körmend nyezetirányítási rendszereinek értékelése elsôsorban helyszíni auditokkal, illetve kérdôíves rendszerrel. vill. energia (GJ) földgáz (GJ) gôz (GJ) EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

7 Levegôvédelem Az EGIS Nyrt. által kibocsátott szer- A kvóta naptári évre vonatkozik, Vízfelhasználás Az EGIS Nyrt. számára szükséges víz- A szennyvizet a Fôvárosi Csatornázá- vetlen légszennyezô anyagok közül ezért ezt az adatunkat ebben az eset- és szennyvíz-kibocsátás mennyiséget a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.- si Mûvek Zrt. Észak-pesti Szennyvíz- csak a CO 2 és a NOx kibocsátás a ben nem pénzügyi, hanem naptári tôl és a Vasi Víz Zrt.-tôl vásároljuk. tisztító Telepén tisztítják meg. meghatározó, a többi kibocsátás évre vonatkozóan adjuk meg. A közcsatornába kibocsátott szenny- Törekszünk a gyártás során kelet- nem releváns. A hatóságilag meghatározott éves víz mennyiségét vállalatunk a 38/1995. kezô ipari szennyvíz melyet a kvóta Keresztúri úti székhelyünk- (IV.5.) Kormányrendelet 24. elôírása- csatornába kerülése elôtt minden CO 2 -kibocsátásunkat hatóságilag re között tonna/ it figyelembe véve mérés hiányában esetben elôkezelünk mennyisé- kötelezôen elôírt módon auditált és év. Az alábbiakból is kitûnik, hogy az adott helyen fogyasztott (számlá- gének csökkentésére. A szennyvíz akkreditált külsô szakértô hitelesíti, csökkenô tendenciát mutató éves zott) vízmennyiség alapul vételével minôségét folyamatosan ellenôrizzük a kibocsátás mérése központi és CO 2 -kibocsátásunk ettôl az értéktôl állapítja meg. A telephelyeinken akkreditált környezetvédelmi labora- körmendi telephelyeinken hatósági- jelentôs mértékben elmarad. összegyûjtött szennyvíz a fôvárosi tóriumunkban. lag kötelezô. A földgáz-felhasználás csökkenése csatornahálózatba kerül. a kibocsátott CO 2 jelentôs csökkenését vonta maga után. Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Keresztúri út Körmend Keresztúri út Körmend CO 2 -kibocsátás (tonna) Szennyvíz kibocsátás (em 3 ) , ,4 Vízfelhaszn. (em 3 ) Hulladékkezelés A Keresztúri úti székhelyünkön indított kazán- és égôfej-cserék révén az elmúlt években jelentôsen (2007 óta 41%-kal) csökkent NOx-kibocsátásunk, az érték jelenleg is a határérték alatt áll. Vállalatunknál veszélyes hulladék a gyógyszerhatóanyag-gyártással összefüggô tevékenységek során ke- Minden partnerünkkel szemben alapvetô elvárás a teljes körû jogszabályi megfelelés, a hatóságilag hitelesített mûködés és a szakmai Ennek nagy része (60 százaléka) az úgynevezett Bácska-telepen zajló bontások eredménye. A lebontott épületek helyén jelenleg m 2 letkezik. A települési szilárd hulladé- felkészültség. Folyamatosan figye- területet parkosítunk, füvesítünk. kot (EWC-kód: ) közszolgálta- lemmel kísérjük, mi történik ártal- A vállalatunk területén keletkezô tónak adjuk át, mennyisége után nem matlanításra átadott hulladékainkkal, hulladékokat naptári évre vonat- Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Keresztúri út Bökényföldi út Körmend kell hulladékbevallást készítenünk. Az intézményi hulladékot a települési szilárd hulladékból kiemeljük, sze- törekszünk arra, hogy hulladékainkat minél nagyobb arányban gyûjtsük szelektíven. A folyamatos felújítások, kozóan tartja nyilván rendszerünk, így ezt ebben a bontásban közöljük. (A táblázat a következô oldalon.) NOx-kibocsátás (kg) lektíven gyûjtjük; éves mennyisége a nagyarányú építkezések, valamint a hulladékbevallásban szerepel. korszerûtlen épületek bontása révén az elmúlt évben nagymértékben nôtt Keresztúri úti székhelyünkön a nem veszélyes hulladék mennyisége. 14 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

8 Hulladékok Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Veszélyes (kg) Nem veszélyes (kg) Intézményi (kg) Környezetünk gondozása Kertfenntartóink telephelyeinken összesen 35 hektárnyi parkosított területet gondoznak. Az EGIS egy Budapesten egyedülálló környezetvédelmi projekt keretében a XVI. kerületi Bökényföldi úton megvásárolt egy iparilag szennyezett ingatlant, mintegy 13,3 hektár telepítése készült el, amely 2 hektár természetes úton kialakult hazai nyárfással egészült ki. Az elmúlt 10 évben mintegy 6100 lombos fát, 5300 virágzó cserjét és 1400 fenyôt telepítettünk az arborétumban. megtisztítottuk és arborétumot alakítottunk ki a területén. A 15,3 hektár méretû terület rekultivációja 2000-ben kezdôdött, napjainkig Fa-, cserje- és fenyôfajok a Bökényföldi úti arborétumunkban Mennyiség Fajta Fa db 45 féle Cserje db 36 féle Fenyô db 13 féle Elkötelezettek vagyunk a környezeti hatásaink mérséklését célul kitûzô külsô kezdeményezések mellett. Az elsôk között írtuk alá a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (MFKI) által 2009-ben életre hívott Környezet Chartát. A Magyar-Francia Kereskedelmi A Környezet Charta aláírásával a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai kifejezik társadalmi szerepvállalásukat az élhetô környezet és Iparkamara által kezdeményezett Környezet Charta megteremtésében, a meglévô természeti értékek védelmében és a környezet jobbá tételében. A tagvállalatok vállalják, hogy erôfeszítéseket tesznek az Az MFKI tagvállalatai vallják, hogy általuk esetlegesen okozott környezetterhelés csökkentésére. sokat tehetnek a fenntartható Ennek érdekében üzleti tevékenységük során környezettudatos magatartást fejlôdésért és Magyarország versenyképességének növeléséért a kör- elôvigyázatosság, tervszerûség, integráció, megelôzés, társadalmi részvétel. tanúsítanak az EU környezetpolitikájának alapelveit szem elôtt tartva, melyek: nyezet területén. Közös fellépésük A kamara tagvállalatai készek önkéntes megállapodások megkötésére a fenti bizonyítékaként aláírják a Környezet alapelvek érvényesítése érdekében. Chartát, amely összhangban áll az Európai Unió 6. Környezetvédelmi A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai elô kívánják Akcióprogramja, Környezet 2010: segíteni a környezettudatos gondolkodás széles körben való terjedését A mi jövônk, a mi választásunk elveivel és négy prioritásával, melyek: sokkal takarékoskodó, környezetkímélô megoldásokat, üzleti partnereik azáltal, hogy mûködésük során elônyben részesítik a természeti erôforrá- az éghajlatváltozás megelôzése és kiválasztása, a termelési eszközök beszerzése és egyéb vásárlásaik során ellensúlyozása, a természet védelme, környezettudatos magatartást tanúsítanak, gondot fordítanak a környezetbarát hulladékkezelésre, valamint munkavállalóikat és szûkebb-tágabb a környezethez és az egészséghez kapcsolódó problémák kezelése, környezetüket is környezetbarát gondolkodásra, életvitelre ösztönzik. a természeti erôforrások megóvása és a hulladékkezelés. A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai vállalják, hogy megosztják a fenti értékeket alvállalkozóikkal, ügyfeleikkel, partnereikkel, munkatársaikkal, a jó példákat, sikeres programjaikat egymással megismertetik, a megvalósításukhoz szükséges szakmai ismereteket egymásnak átadják, a környezet fenntarthatóságával kapcsolatos hozzáállásukat egymással megosztják, összehangolják annak érdekében, hogy érdemben tudjanak hozzájárulni a fenntartható fejlôdés nemzeti szintû megvalósításához. 16 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

9 Munkavállalóink Jóléti és juttatási rendszerünk Vállalati kultúránk egyik alappillére Ezen felül támogatjuk munkatársaink A kötelezôen elôírt munkaalkalmas- Kardiológiai szûréseink az EKG-n egészségtudatossági kampányhoz, átfogó jóléti és juttatási rendszerünk. gyermekeinek nyári táborozását is. sági vizsgálatokon túl munkahelyi és vérnyomásmérésen kívül tar- melynek célja munkatársaink és Munkatársaink és családtagjaik szá- szûrôvizsgálatokat is végzünk dolgo- talmazzák a perifériás érbetegsé- rajtuk keresztül érintett családtag- Évente másfél milliárd forinttal járu- mára minden évben családi napot, zóink számára, melyekhez megfelelô gek rizikófaktorát feltáró boka/kar jaik figyelmének felhívása volt az lunk hozzá dolgozóink szabadidôs, sportnapot és Mikulás-ünnepséget humán laboratóriumi háttérrel index-mérést, továbbá lehetôség van egészséges életmódra, az egészség- sport, rekreációs, egészségmegôrzô szervezünk. A Keresztúri úti székhe- rendelkezünk. vércukor- és koleszterinszint-mé- tudatos magatartásra és a szûrô- céljainak megvalósításához. lyünk mellett mûködik klubházunk és résre, BMI-, PSA- és prosztatavizs- vizsgálatok fontosságára. Munkatár- sporttelepünk, tavaly a Lehel utcai gálatra, szájüregi és dermatológiai saink több hónapon át rendszeresen január 1-jétôl választható béren kereskedôházunkban fitnesztermet szûrôvizsgálatra, valamint FOB- kaptak tájékoztató kiadványokat, kívüli juttatási rendszer mûködik alakítottunk ki, ezzel is segítve dol- vizsgálatra (bélrendszer vizsgálat). hírleveleket belsô információs vállalatunknál, melynek 2010-ben gozóink rekreációját. Meghatározó csatornáinkon az Egészséghíd az alábbi választható elemei voltak: szerepet tölt be munkatársaink ki- A H1N1 világjárvány idején dolgo- Partnerlánc eseményeirôl, és infor- melegétkezési utalvány, önkéntes kapcsolódásában, sporttevékenysé- zóink számára ingyenes oltási lehe- mációkat a mellrák, a méhnyakrák nyugdíjpénztári, egészségpénztári gében a 75 éves EGIS Sportegyesü- tôséget biztosítottunk, amelyet a lét- és a prosztatarák megelô zésérôl, a és önsegélyezô pénztári befizetés, let, melynek szakosztályai változatos szám 30%-a igénybe vett. szûrôvizsgálatok fontosságáról, a üdülési csekk, internet utalvány, sportolási lehetôségeket kínálnak a 2010-ben csatlakoztunk a hazánk- kockázatcsökkentésrôl és az egész- helyi közlekedési bérlet és lakástá- túrakerékpározástól kezdve a kosár- ban egyedülálló, az Egészség Hídja séges életmódról. mogatás. labdán és vitorlázáson át a teniszig Összefogás Egyesület által 2009-ben és a hosszútávfutásig. elindított Egészséghíd PartnerLánc Dolgozóink 13. havi fizetésben részesülnek, és munkatársaink kamatmen- Parkosított, akadálymentesített, tes lakáshitelt, iskolakezdési támogatást is igényelhetnek. Hat vízparti üdülô és sporttelep áll munkatársaink rendelkezésére, tavaly minden második dolgozónk az integrált nevelési elvek alapján mûködô, 150 férôhelyes bölcsôdét és óvodát tartunk fenn dolgozóink gyermekei számára, melyek a többféle mûszakhoz igazodva rugalmasabb Az egészségmegôrzés, a betegségmegelôzés támogatása vállalatunk társadalmi felelôsségvállalásának egyik kiemelt eleme. Ezzel összhangban írtuk alá 2009-ben a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (MFKI) által életre hívott Egészség Chartát. az EGIS támogatásával nyaralt csa- nyitva tartással mûködnek, mint az ládjával. Sportegyesületünk balatoni vitorlástáborokat, horgászegyesületünk horgásztábort szervez 10 évnél idôsebb gyerekek részére, klubházunkban minden nyári szünidôben napközis kézmûves és sporttábor mûködik. önkormányzati intézmények. Az intézmények Keresztúri úti székhelyünk mellett találhatók, ahol a 7300 négyzetméteres parkban játszótér, medence, KRESZ-pálya és korszerû játékok állnak a gyerekek rendelkezésére. A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett Egészség Charta A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai szükségesnek tartják az egészség, mint gazda- Az Egészség Charta aláírásával a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai kifejezik társadalmi szerepvállalásukat munkavállalóik munkakörülményeinek egészségesebbé tételében azáltal, hogy kötelezettséget vállalnak a szûrési programokon alapuló egészségmegôrzés elômozdítására, a munkavállalók egészségesebb életmódra való orientálására. A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai elô kívánják segíteni az egészségtudatos gondolkodás széles körben való terjedését azáltal, sági érték fontosságára felhívni hogy támogatják munkavállalóik sportolását, a munkahelyi étkeztetésben a figyelmet. pedig elônyben részesítik az egészséges táplálkozást. A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai vállalják, hogy sikeres programjaikat egymással megismertetik, a megvalósításukhoz szükséges szakmai ismereteket egymásnak átadják. 18 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

10 Munkahelyi biztonság 2009/2010-ben 29 dolgozónk szenve- Rendszeres, munkaterülettôl függô Munkatársainkról bôvebben dett munkahelyi balesetet, amelynek gyakoriságú munkavédelmi, során 597 táppénzben töltött naptári nap volt a munkaidô-kiesés. Sem halálos munkahelyi baleset, sem foglalkozásból eredô megbetegedés nem történt. Munkatársaink a ledolgozandó munkaidô 3,7%-ában voltak távol betegség miatt. tûzvédelmi oktatás segíti a munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések, rendkívüli helyzetek, tûzesetek megelôzését, elkerülését. Belépésekor minden új munkavállalónknak vizsgát kell tennie munkahelye biztonsági elôírásaiból szeptember 30-án 2658 munkatársunk dolgozott Magyarországon (a jelentésben közölt munkaügyi eredményeink ezen az adaton alapulnak), 98%-uk, 2600 fô teljes-, míg 58 fô részmunkaidôben. Külföldi kereskedelmi vállalatainknál további Munkatársainkra magas képzettségi átlag jellemzô, 43%-uk diplomával rendelkezik. A nôk aránya teljes hazai munkaerô-állományunkban 59%. A Magyarországon foglalkoztatott munkavállalók átlagéletkora 43 év, munkaviszonyuk átlagos hossza 16 év. Munkaerônk éves átlagos fluktuációja 10%; a 30 évnél fiatalabb dolgozók körében a fluktuáció 10%, a év közötti munkavállalók esetén 4%, míg az 50 év felettiek körében 18%. Minden hazai munkavállalónk a Kollektív Szerzôdés hatálya alá tartozik fô külföldi szakember dolgozott. Munkatársaink 31%-a 50 év feletti, 59%-a 30 és 50 év közötti, míg 10%-a 30 év alatti. Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Keresztúri út Bökényföldi út Körmend Sérülési ráta (IR) 0,0008% 0,0003% 0,0007% 0,0003% 0,0000% 0,0002% Foglalkozásból eredô megbetegedési ráta (ODR) 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00006% 0,00000% 0,00005% Elveszett nap ráta (LDR) 0,07% 0,02% 0,06% 0,08% 0,02% 0,07% Hiányzási ráta (AR) 3,6% 2,2% 3,7% 4,1% 4,4% 4,2% Régió Budapest Körmend Összesen Beosztás szerint Beosztott Vezetô Összesen Foglalkoztatás típusa Teljes munkaidôs 98% 98% Részmunkaidôs 2% 2% Összesen 100% 100% Munkaszerzôdés típusa Határozatlan 96% 97% Határozott 4% 3% Összesen 100% 100% 20 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

11 A teljes munkaerô-fluktuáció Az irányító testületek és a munkatársak összetétele és csoportosítása Irányító testület(ek) (igazgatótanács, felügyelôbizottság, ügyvezetés és egyéb munkavállalói érdekvédelmi szervezetek) Kilépôk száma Fluktuáció Kilépôk száma Fluktuáció Budapest 193 9% % Körmend 34 7% 38 8% Összesen 227 9% % Nem szerint Nô 22% 19% Férfi 78% 81% Korcsoport szerint <30 0% 0% % 19% >50 83% 81% Kilépôk száma Fluktuáció Kilépôk száma Fluktuáció Alkalmazottak < % 26 11% % 70 5% > % % Összesen 227 9% % Kilépôk száma Fluktuáció Kilépôk száma Fluktuáció Nem szerint Nô 59% 58% Férfi 41% 42% Korcsoport szerint <30 10% 9% % 58% >50 31% 33% Nô 142 9% 130 9% Férfi 85 8% % Összesen 227 9% % A nôk esetében a fluktuáció aránya 9% volt a 2009/2010-es üzleti évben, míg a férfiak körében 8%. Férfiak és nôk alapfizetésének egymáshoz viszonyított aránya (Nôk átlagos alapbére/férfiak átlagos alapbére) A nôk átlagos alapbére 13%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. A homogén csoportoknál nem jellemzô a magas bérkülönbség a nemek között, a nôk vállalati szinten 13%-kal alacsonyabb átlagos alapbére az eltérô munkaköri megoszlással, a nôk jellemzôen alacsonyabb munkabérrel honorált munkakörökben való foglalkoztatásával magyarázható. Beosztás szerint Beosztott 96% 96% Vezetô 82% 94% Összesen 87% 87% 22 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

12 Közösségi kapcsolataink Támogatások Az elmúlt hat évben több mint fogyatékkal élô gyermekek nevelésé- ÉRV Ereink Védelmében az EGIS támogatásával egymilliárd forint értékben támogat- vel foglalkozó szakmai szervezetek- Az EGIS társadalmi felelôsség- tunk lakossági szûrôprogramokat. kel. Emellett üdülôinkben ingyenes vállalásának alapja a transzparens, felelôs vállalati mûködés és négy fô dimenzió, az egészségvédelem, a környezetvédelem, az oktatás és tudomány, illetve az esélyegyenlôség köré szervezôdik. A társadalmi felelôsségvállalás évtizedek óta vállalati kultúránk meghatározó, integrált része, meghatározott célok mentén megvalósuló kezdeményezéseink, aktivitásaink folyamatosan fejlôdnek. Támogatjuk a hazai tudományos élet fejlôdését, a fiatal tudósokat, az egyetemeken folyó tudományos munkát, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Vegyipari, illetve Orvos- és Gyógyszerésztudományi szekcióját. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen minden évben EGIS-díjjal jutalmazzuk a kiemelkedô teljesítményt A Partnerség az egészségért program keretében 17 kistérségben végzünk szív- és érrendszeri rizikófelmérést, valamint támogatjuk a Magyar Hypertonia Társaság 2007 tavaszán indított ÉRV - Ereink Védelmében programját és az ehhez kapcsolódó ÉRV Regisztert. A nemzetközi szinten is elismert, ötéves ÉRV programban 20 ezer beteg vesz részt, míg a 2009 áprilisában indult, a családorvosi praxisokra is kiterjesztett ÉRV Regiszter célja, hogy a szakértôk valós képet kapjanak a magyarországi perifériás érbetegek számáról, arányáról és valós egészségi állapotáról szeptemberéig már több mint 35 ezer pácienst vizsgáltak meg. Vállalati óvodánk minden munkatársa képesítést szerzett a fogyatékkal élô gyermekek integrációjára, rendsze- nyaralási lehetôséget biztosítunk fogyatékkal élô gyermekek számára. Az EGIS ezüst fokozatú támogatója, rendszeres gyógyszer-adományozója a Magyar Vöröskeresztnek. Minden ötödik dolgozónk rendszeres véradó, akik az elmúlt öt évben 1200 liter vért, az országos vérszükséglet egy ezrelékét adták. A 2009/2010-es pénzügyi évben 420 millió forint értékben támogattunk alapítványokat, egyesületeket, szakmai szervezeteket és közösségi kezdeményezéseket. A Magyar Hypertonia Társaság az EGIS Nyrt. kizárólagos támoga tásával, 2007-ben létrehozott EReink Védelmében (ÉRV) programjának deklarált célja a tünet mentes perifériás érbetegek felderítése és a körükben tapasztalható kiemelkedôen magas szív- és érrendszeri halálozási arány csökkentése. Az 5 éves utánkövetést biztosító tudományos vizsgálat jelentôségét hangsúlyozza, hogy a Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelôzésének és Gyógyításának Nemzeti Programjának része. Az ÉRV Programba, 55 centrum részvételével, , döntôen hypertoniás beteg került beválasztásra, akiknél boka/kar index mérést is végeztek a komplex szív-és érrendszeri rizikóbecslés mellett. A legfontosabb eredmény, hogy a bevont betegek 14 százalékánál egyértelmûen kimutatható volt a már kialakult perifériás érbetegség, illetve további 15,6 százalékuknál volt megfigyelhetô az érszûkület kialakulásának markáns lehetôsége. A kiemelkedô szakmai sikerre való tekintettel az ÉRV Program részeként 2009-ben a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság együttmûködésében létrejött az ÉRV Regiszter program, melynek célja, hogy a szakértôk valós képet kapjanak a Magyarországon lévô perifériás érbetegek számáról, arányáról és valódi egészségi állapotáról a szûrôvizsgálatok családorvosi praxisokra való kiterjesztésével szeptemberéig az ÉRV Programhoz és Regiszterhez összesen 55 ezer beteg csatlakozott. A Regiszterben a perifériás érbetegség a megvizsgáltak 17 százalékánál volt egyértelmûen diagnosztizálható, 20 százalékuknál pedig határértéken lévô eredmények születtek. A vizsgálati eredmények azt is igazolják, hogy az életkor elôrehaladtával folyamatosan nô a perifériás érbetegség kialakulásának veszélye, emellett a dohányzás, a kontrollálatlan magas vérnyomás, a cukorbetegség, és az alkoholfogyasztás is megsokszorozhatja a betegség kialakulásának lehetôségét. nyújtó diákokat. resen szervezünk közös programokat A program fontos eredménye, hogy a perifériás érbetegség korai, még tünetmentes állapotban történô kiszûrése nagyban hozzájárulhat a késôbbi súlyos szív- és érrendszeri események megelôzéséhez. 24 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

13 GRI Tartalmi Index 1. Stratégia és analízis 2.6. A tulajdon természete és jogi formája nyilvánosan mûködô rész A jelentéstételi ciklus: egy éves 4. Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek A jelentésben szereplô teljesítményindikátorok LA14 A férfiak és nôk alapfizeté sének egymáshoz viszonyított aránya be- 1.1 Vezérigazgatói köszöntô vénytársaság. Tulajdonosi szerkezet 3.4. Elérhetôség: osztási kategória szerint: 23. oldal 3. oldal a 2009/2010-es üzleti évben: ATP (a Irányítás Gazdasági-üzleti teljesítmény francia Servier gyógyszergyár leány- A jelentés kiterjedési köre és határa 4.1. A szervezet irányítási struktúrá- vállalata): 50,91%, külföldi befektetôk: 3.5 A jelentés tartalma: tevékeny- jának bemutatása: oldal EC1 A keletkezett és felosztott gazda- Környezeti teljesítmény 2. Szervezeti profil 34,24%, magyar befektetôk: 14,85% ségünket CSR-stratégiánkkal sági érték: 8. oldal összhangban, a fenntarthatóság 4.2. A legfelsôbb szintû irányító tes- Energia 2.1 A szervezet neve: 2.7. A kiszolgált piacok: környezeti, társadalmi és gazdasági tület elnöke rendelkezik-e ügyvezetôi EN3 Közvetlen energia-felhasználás EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan A vállalat nagykereskedôkön keresz- dimenziói mentén mutatjuk be. szerepkörrel: 11. oldal Felelôs munkáltatói gyakorlat elsôdleges energiaforrások szerinti Mûködô Részvénytársaság tül vagy közvetlenül kórházak szá- bontásban: 13. oldal mára értékesíti termékeit belföldön, 3.6. A jelentés határa: a jelentésben 4.3. Az irányító testület független Foglalkoztatás 2.2. Elsôdleges márkák, termékek, illetve exportálja azokat külpiacain. kizárólag az EGIS magyarországi tagjainak száma: 11. oldal LA2 A teljes munkaerô-fluktuáció EN4 Közvetett energia-felhasználás és/vagy szolgáltatások: gyógyszer- alaptevékenységei szerepelnek, a korcsoport, nem és régió szerinti elsôdleges energiaforrások szerinti gyártás, kutatás-fejlesztés, marke A szervezet mérete: 4. oldal jelentés nem vonatkozik a leányvál A részvényesek és az alkal- bontásban: 21. oldal bontásban: 13. oldal ting, kereskedelem. lalatokra, kivéve az EC1-es indikátort, mazottak javaslattételére irányuló Az EGIS termékportfóliója nagyrészt 2.9. A szervezet méretében, szerke- ami a teljes vállalatcsoport eredmé- mechanizmusok: 11. oldal LA4 A kollektív szerzôdés hatálya Víz vényköteles termékekbôl áll, melyek zetében vagy tulajdonviszonyaiban nyét tükrözi. alá tartozó alkalmazottak aránya: EN8 Összes vízkivétel források sze- megnevezését mind a 3/2009-es a jelentéstételi idôszak alatt történt Az érintettek bevonása 21. oldal rinti bontásban: 15. oldal egészségügyi miniszteri rendelet, jelentôs változások: a beszámolási 3.7. A kiterjedési körrel és a határok Azon érintettek listája, amelyek- mind a gyógyszer-kommunikáció idôszakban nem történt lényeges kal kapcsolatos bárminemû korláto- kel a szervezet bármilyen formájú Munkahelyi egészség és biztonság Biodiverzitás etikai kódexe szigorúan tiltja. változás a vállalatban. zás bemutatása: nem releváns párbeszédet folytat: 12. oldal LA7 Sérülések, foglalkozásból eredô EN13 Védett vagy helyreállított betegségek, elveszett napok és élôhelyek: 16. oldal 2.3. A szervezet mûködési szerke A jelentéstételi idôszak alatt 3.8. Összehasonlíthatóságot befolyá Az alapelvek bemutatása, hiányzások aránya, illetve a halállal zete: 5. oldal. Leányvállalatainkról kapott kitüntetések és díjak: 9. oldal soló szempontok: a külföldi leány- amelyek alapján a szervezet kivá- végzôdô munkahelyi balesetek szá- Légnemû és cseppfolyós kibocsátá- a oldalon található vállalatok tevékenysége nem befo- lasztja azokat az érintetteket, akikkel ma régiónként: 20. oldal sok és hulladékok részletes tájékoztató. lyásolja szignifikánsan a jelentésben párbeszédet folytat: 12. oldal EN20 NOx, SOx, CO 2 és más jelentôs 3. A jelentés paraméterei kommunikált vállalati teljesítményt. LA8 Oktatás, képzés, tanácsadás, légszennyezô anyagok kibocsátása 2.4. A szervezet székhelye: megelôzés és kockázatkezelési prog- típus és súly szerinti bontásban: 1106 Budapest, Keresztúri út A jelentés profilja A korábbi jelentésekben már ramok: 20. oldal 14. oldal 3.1. A jelentéstételi idôszak: a vállalat szerepelt információk újraközlésének 2.5. Azoknak az országoknak a szá- pénzügyi évéhez igazodóan indoklása: nem releváns Sokféleség és esélyegyenlôség EN21 Az összes vízkibocsátás minô- ma, amelyekben a vállalat mûködik: október szeptember 30. LA13 Az irányító testületek összetéte- ség és befogadók szerinti bontásban: 6. oldal A jelentésben közölt gazdasági ada Az elôzô jelentéstételi le és az alkalmazottak csoportosítása 15. oldal tok forrása a 2009/2010-es üzleti évi, idôszakhoz képest bekövetkezett nem, életkor, kisebbségi csoporthoz konszolidált IFRS szerinti jelentés. jelentôs változások: nem releváns való tartozás, és a sokféleséget EN22 Az összes hulladék mennyisége je len tô egyéb tényezôk szerint: súlyban, típus és lerakási módszer 3.2. A legutóbbi jelentés dátuma: 3.12 GRI Tartalmi Index: oldal 23. oldal szerinti bontásban: oldal nem releváns 26 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

14 Minôsítô levél Cél, kiterjedtség Függetlenség A tanúsítás módszertana A tanúsítás célja, hogy megvizsgálja A B&P Braun & Partners Magyar- A minôsítési folyamat lépéseit és és tanúsítsa a Jelentésben közölt ország a Jelentés által lefedett eszközrendszerét a Global Reporting B&P Braun & Partners Magyarország 1022 Budapest, Csopaki utca 6-8. információk relevanciáját, hitelességét, teljeskörûségét és érthetôségét, ezáltal növelve az érintettek vállalat- idôszakban nem végzett az EGIS számára olyan tanácsadási tevékenységet, amely ellentétben állna a jelen Initiative (GRI) G3 útmutatójának figyelembevételével alakítottuk ki. ba vetett bizalmát. feladat elvégzéséhez szükséges függetlenség elvével. A B&P Braun & Partners Magyarország az EGIS Nyrt. (továbbiakban: EGIS, vállalat) megbízásából, független harmadik félként tanúsította az EGIS 2009/2010 évi Fenntarthatósági Jelentését (továbbiakban: Jelentés). A tanúsítás során az alábbi vizsgálati módszereket alkalmaztuk: A GRI G3 útmutató alapján megvizsgáltuk, hogy a Jelentés tartalmazza-e a C megfelelési szinthez szükséges indikátorokat, ellenôriztük a GRI tartalmi index megfelelôségét, valamint a GRI jelentéstételi alapelveinek való megfelelést. Szúrópróbaszerûen betekintettünk az adatforrásokba és dokumentumokba, hogy ellenôrizzük a Jelentésben közzétett adatok és információk hitelességét. Szúrópróbaszerûen személyes interjúkat készítettünk az eredeti adatok, információk birtokosaival annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a Jelentésben szereplô feltételezések, információk és komplex számítások alátámaszthatóságát. A Jelentés teljességét nyilvános és belsô dokumentumok elemzése, a vállalat mûködési környezete, valamint az iparág-specifikus tendenciák és ügyek vizsgálata alapján értékeltük. Olvasói szempontú vizsgálattal értékeltük a Jelentés strukturáltságát és követhetôségét. A tanúsítás során az alábbi vizsgálati módszereket alkalmaztuk: Az EGIS Fenntarthatósági jelentésének vizsgálata, a háttérdokumentumokba történô betekintés és a személyes interjúk alapján a következô megállapításokat tesszük: A Jelentés teljesíti a GRI C+ megfelelési szint eléréséhez szükséges követelményeket. Külön pozitívumként kiemeljük, hogy a Jelentés az elôírt minimálisnál több GRI indikátort tartalmaz. A Jelentés a GRI irányelvek figyelembevételével, azokkal összhangban lett elkészítve. A GRI irányelveknek történô megfelelést tételesen is értékeltük. Az adat- és információforrások szúrópróbaszerû ellenôrzése, valamint a személyes interjúk lefolytatása alapján nem találtunk a Jelentés hitelességét megkérdôjelezô körülményre utaló jelet. A közölt információk kellôen megalapozottak, valós kezdeményezésekkel és cselekvésekkel alátámasztottak. A Jelentés jól strukturált, követhetô, az olvasók különösebb erôfeszítés nélkül meg tudják találni a kívánt információt a tartalomjegyzék, az ábrák és a hivatkozások segítségével. 28 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/

15 Összefoglaló értékelés Fejlesztendô területek A Jelentés vizsgálata, valamint a személyes interjúk lefolytatása után az Interjúalanyok: dr. Lukács Ferenc igazgatóhelyettes, minôségirányítási igazgatóság; alábbi fejlesztési javaslatokat tesszük annak tudatában és elismerésével, Menthy Mariann kommunikációs vezetô; Orosz Anna kommunikációs mun- hogy ez az EGIS elsô fenntarthatósági jelentése: katárs; Rajkiné Sörös Andrea óvodavezetô; Réti Gábor környezetvédelmi és üzembiztonsági igazgató; Stieber Anna humán kontrolling csoportvezetô; Javasoljuk, hogy a késôbbi jelentésekben az EGIS térjen ki további, a gyógy- Borosi Aranka, Szarvas Magdolna és Szabó Attila a környezetvédelmi osztály szeripar felelôs mûködésével kapcsolatos, a vizsgált Jelentésben nem említett hatósági munkatársai. fontos ügyekre, például a termékek elérhetôségének, hozzáférhetôségének kérdésére a hátrányos helyzetû csoportok számára; a gyógyszerhamisítás kérdésére; a felelôs marketingre, az orvoslátogatók munkájával kapcsolatos politikákra, etikai normákra; lobbi tevékenységre: árképzés és támogatások, társadalombiztosítás kapcsán; a kutatás-fejlesztés kapcsán az állatkísérletekre és gyógyszerkipróbálásokra. C C+ B B+ A A+ Javasoljuk a vállalat társadalmi és környezeti teljesítményére vonatkozó konkrét célkitûzések szerepeltetését a Jelentésben. Javasoljuk részletesebben bemutatni az érintettekkel folytatott párbeszédfolyamatokat és azok tanulságait, valamint azt, hogy a vállalat hogyan építi be mûködésébe az érintettek elvárásait. Annak érdekében, hogy a vállalatcsoport fenntarthatósági teljesítménye még inkább teljes körûen értékelhetôvé váljon és a Jelentésben közölt információk konzisztensen ugyanarra a vállalati körre vonatkozzanak, javasoljuk a Jelentés hatókörének kiterjesztését, a közös és leányvállalatok teljesítményének bemutatását. Javasoljuk, hogy az EGIS terjessze ki a jelentésben foglalt indikátorok körét a GRI B megfelelôségi szint eléréséhez. szabadon választott kötelezô önbesorolás független fél ellenôrizte GRI ellenôrizte Külsô fél hitelesítette Külsô fél hitelesítette Külsô fél hitelesítette Braun Róbert, partner Ujhelyi Katalin, projektvezetô B&P Braun & Partners Magyarország B&P Braun & Partners Magyarország Budapest, március 24. EGIS Fenntarthatósági jelentés 2009/2010 Kiadja az Egis Nyrt. Nyomdai kivitel: Perjési Grafikai Stúdió Kft. 30 EGIS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2009/2010

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

HUPSA február 20. dr. Hodász István vezérigazgató A GYÓGYSZERÉSZ, GYÓGYSZERÉSZET SZEREPE A HAZAI GYÓGYSZERGYÁRTÁSBAN

HUPSA február 20. dr. Hodász István vezérigazgató A GYÓGYSZERÉSZ, GYÓGYSZERÉSZET SZEREPE A HAZAI GYÓGYSZERGYÁRTÁSBAN HUPSA 2016. február 20. dr. Hodász István vezérigazgató A GYÓGYSZERÉSZ, GYÓGYSZERÉSZET SZEREPE A HAZAI GYÓGYSZERGYÁRTÁSBAN Gyógyszerészet: hivatás, korlátlan lehetőségekkel Lakossági gyógyszerellátás Oktatás,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 XV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL -BESZÉLGETÉS SZOMOLÁNYI KATALIN BUDAPEST, 2014. SZEPTEMBER 3. MAGYAR TELEKOM ÜGYFÉLSZÁMAI ~ ~ Energia 175 000 TV 900 000 ~ Internet 850

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015 RSM Audit Hungary Zrt. 1138 Budapest, Faludi u. 3. T 06 1 886 3700 06 1 886 3701 F 06 1 886 3729 E rsm.audit@rsm.hu W www.rsmaudit.hu ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálati

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 4. negyedév

2012/2013. üzleti év 4. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált 3-kal növekvő árbevétel, 3,6 milliárd Ft adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 35 296 34 255

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 1. negyedév

2012/2013. üzleti év 1. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált 3-kal növekvő árbevétel, 23-kal bővülő adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 31 445 30 392 1

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Arts et Techniques du Progrès megvásárolja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. fennmaradó részvényeit

Arts et Techniques du Progrès megvásárolja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. fennmaradó részvényeit Arts et Techniques du Progrès megvásárolja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. fennmaradó részvényeit Befektetői Prezentáció 2013. szeptember 24. Kedd Fontos Figyelmeztetés Az Ajánlat, beleértve a mellékleteit

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21.

A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. A MAGYAR TELEKOM FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK 2012. ÉVI EREDMÉNYEI XIV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS 2013.06.21. FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA 2011-2015 FŐ CÉLKITŰZÉS, VÍZIÓ, MEGKÖZELÍTÉS

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, Erdős karbantartás, P éterné dr., MOL indirekt és segédanyagok, EBK és kútmunkálatok,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2009. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Szívhang Egerben Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Magyarországon 65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Közel 2,5 millió ember szenved magas

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Európai Helyes Gyakorlat Díjak

Európai Helyes Gyakorlat Díjak A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Együtt a kockázatok megelőzéséért www.healthy-workplaces.eu NEVEZÉSI FELHÍVÁS Európai

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Egészségpénztárak. A korszerű ellátásszervezés szolgálatában

Egészségpénztárak. A korszerű ellátásszervezés szolgálatában Egészségpénztárak A korszerű ellátásszervezés szolgálatában 1 Tendenciák az egészségpénztárak fejlődésében Utóbbi évek Munkáltatói pénztárak, majd banki, biztosítói pénztárak Munkáltatói tagok aránya 80-90%

Részletesebben