FATCA-kérdőív vállalkozások számára (jogi személyek, stb.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FATCA-kérdőív vállalkozások számára (jogi személyek, stb.)"

Átírás

1 FATCA-kérdőív vállalkozások számára (jogi személyek, stb.) Fontos megjegyzések Jelen kérdőív arra szolgál, hogy a Partner Bank AG olyan információkat szerezzen be megbízóitól, amelyekre az Amerikai Egyesült Államok adótörvényei alapján kötelezett 1. A kérdőív kizárólag bankon belüli célokat szolgál. Az összes adat az osztrák banktitok hatálya alá esik. Ügyfélszám: Név: Nyilatkozat Alulírott kijelenti, hogy jelen kérdőívet legjobb tudása és tiszta lelkiismerete szerint, valósághűen, pontosan, és teljeskörűen töltötte ki. A vonatkozó kérdőív Kérjük, töltse ki az Önre vonatkozó részt! I. rész (2. oldal) Társaságok / Corporations / osztrák magánalapítványok II. rész (3. oldal) Az illetőségi országban adófizetés alól felmentett szervezetek III. rész (4. oldal) Trust-ok, külföldi alapítványok és társaságok (nem termelővállalat értelemben véve) IV. rész (6. oldal) Társulások, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok V. rész (7. oldal) Hatóságok A körülmények megváltozása Alulírott kötelezi magát, hogy minden olyan körülményről értesíti a Bankot, amely jelenlegi státuszát érinti, illetve státuszát, mint jogos haszonélvező ( Beneficial owners ), nemamerikai személyről amerikai személyre változtatja (azaz Non-U.S. Person-ról, U.S. Person-ra). Egy státuszváltozás kihatással lehet az amerikai vagyoni értékbe (mint pénzügyi befektetés) történt befektetésekre. Alulírott határozottan és korlátozások nélkül lemond bármilyen elszenvedett kárral kapcsolatos kárigényről és kötelezi magát arra, hogy bármely amerikai vagyoni értékének eladásából eredő kárért saját maga állja a következményeket. Elolvasva, elfogadva és megértve: 1 A továbbiakban az amerikai megjegyzés mindig az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozik! Állapot: 2014/09 oldal: 1/7

2 I. rész Társaságok / Corporations / osztrák magánalapítványok A társaságok jogi személyek, mint pl. a Kft., a szövetkezetek/egyesülések, részvénytársaságok és az osztrák magánalapítványok. 1. A társaság minősítése, ill. besorolása Ön egy amerikai társaság? Ebben az esetben, nyújtson be egy amerikai W-9- es adónyomtatványt (beszerezhető a Partner Banktól). A W-9-es nyomtatvánnyal az Ön ügyféladatai bejelentésre kerülnek az amerikai adóhatósághoz (Internal Revenue Service, IRS). Az amerikai társaság aláírása: 2. Check-the-Box Kérvényezte Ön az úgynevezett Check-the-Box szabályok szerint, hogy ne mint jogi személy, hanem mint társulás vegyék figyelembe 2? Kérjük, nyújtsa be az USA adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) igazolását, hogy dokumentálni lehessen ezt a körülményt. Ebben az esetben, alapvetően nem jogosult csökkentett USA Forrásadó kulcs használatára. Aláírás 8832-es nyomtatvánnyal rendelkező nem amerikai társaság számára. 3. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DBA) Határozottan érvényesíteni kívánja jogosultságát az ebben az esetben alkalmazható kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény alapján, az amerikai forrásadó kulcs mérséklésére? Kérjük, nyújtson be egy amerikai W-8BEN adónyomtatványt (beszerezhető a Parner Banktól)! Alulírott kijelenti, hogy minden, az ő adóilletékesség szerinti országa (ahogy az 1. oldalon szerepel) és az USA között fennálló, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény által megkívánt előfeltételnek, amely alapján USA forrásadó csökkentés kérhető megfelel, beleértve azon előfeltételeket is, melyek az egyezményes előnyök korlátozásait felsoroló cikkelyben találhatóak 3. Alulírott kijelenti, hogy ő a jogos élvezője ( Beneficial Owner ) az USA adójogszabályok 4 szerint adókedvezményben részesült Aláírás a DBA előnyöket élvező, nem-usa társaság számára. Aláírás a DBA előnyökre nem jogosult, nem- USA társaság számára. Kérjük, lépjen tovább a 3. pontra! 2 A Partner Banktól beszerezhető 8832-es USA adónyomtatvány útján. 3 Limitation on Benefits, LOB, azaz, az előnyök korlátozásai. 4 U.S. Internal Revenue Code, IRC Section 894 beleértve a végrehajtási rendelkezéseket. Állapot: 2014/09 oldal: 2/7

3 II. rész Az illetőségi országban adófizetés alól felmentett szervezetek. Ilyennek minősülnek a nyugdíjpénztárak, jótékonysági szervezetek, a tisztán szociális, közhasznú és nem üzleti célokat szolgáló társaságok, feltéve, hogy az ezen társaságok által eszközölt tőkebefektetéseken keletkező bevételt nem magánszemélyek számára fizetik ki. Az osztrák egyesületek nagyrészt adómentességet élvező szervezeteknek minősülnek. Az üzleti tevékenységet folytató egyesületeknek az I. részt kell kitölteniük! 1. Jótékonysági/közhasznú szervezetek Ön egy, az adófizetési kötelezettség alól Ausztriában felmentett szervezet? Kérjük, nyújtsa be az illetékes adóügyi hatóság számára az adómentesítésre vonatkozó rendelkezés egy példányát! Ezzel mentesül az osztrák adóhatóság által történő további adólevonás alól, ugyanakkor viszont nem mentesül az USA forrásadó alól. 2. Adómentesség az USA-ban Ön egy, az IRC (c) bekezdésének értelmében általános adómentességet élvező szervezet? Kérjük, nyújtson be egy az amerikai adóhatóság, vagy ottani ügyvéd által kiállított igazolást, mely azt bizonyítja, hogy az IRC 501 (c) bekezdése az Ön helyzetére közvetlenül alkalmazható. Kérjük, nyújtson még ezen felül be egy W-8EXP típusú amerikai adónyomtatványt (beszerezhető a Partner Banktól). 3. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DBA) Határozottan érvényesíteni kívánja jogosultságát az ebben az esetben alkalmazható kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény alapján, az amerikai forrásadó kulcs mérséklésére? Alulírott kijelenti, hogy minden, az ő adóilletékesség szerinti országa (ahogy az 1. oldalon szerepel) és az USA között fennálló, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény által megkívánt előfeltételnek, amely alapján USA forrásadó csökkentés kérhető megfelel, beleértve azon előfeltételeket is, melyek az egyezményes előnyök korlátozásait felsoroló cikkelyben találhatóak 6. Alulírott kijelenti, hogy ő a jogos haszonélvezője ( Beneficial Owner ) az USA adójogszabályok 7 szerint adókedvezményben részesült Aláírás a DBA előnyöket élvező társaság számára. Aláírás a DBA előnyökre nem jogosult társaság számára. Ilymódon teljesen mentesül az USA forrásadófizetési kötelezettség alól. Az IRC 501 (c) bekezdése szerint adómentesített szervezet aláírása Kérjük. lépjen tovább a 3. pontra! 5 U.S. Internal Revenue Code, azaz az Egyesült Államok Adókódexe 6 Limitation on Benefits, LOB, azaz, az előnyök korlátozásai. 7 U.S. Internal Revenue Code, IRC Section 894 beleértve a végrehajtási rendelkezéseket is. Állapot: 2014/09 oldal: 3/7

4 III. rész Trustok, külföldi alapítványok és társaságok (nem termelővállalat értelemben véve) Ezek külföldi székhellyel bejegyzett társaságok, mint pl. a lichtensteini alapítványok, intézmények és más offshore-társaságok, melyeket az USA adótörvények trustként, azaz rendszeres üzleti tevékenységet folytató szervezetként kezelnek. Az üzleti vállalkozásoknak, vagy ún. Per se társaságoknak, amelyeket az amerikai adóhatóság a cégforma alapján alapvetően ilyennek tekint (mint pl. az osztrák részvénytársaságok) az I. részt kell kitölteniük! A jótékonysági szervezeteknek (alapítványoknak) a II. részt kell kitölteniük! 1. A trust besorolása Ön egy amerikai trust 8? Kérjük, nyújtson be egy W-9-es USA adónyomtatványt (beszerezhető a Partner Banktól)! A W-9-es nyomtatvánnyal az Ön ügyféladatai bejelentésre kerülnek az amerikai adóhatósághoz (Internal Revenue Service, IRS). Aláírás az amerikai trust számára: 2. Trust típus Milyen típusú Trustról van szó? Nem-USA Grantor-Trust (Flow-through Entity) A Grantor-Trust esetében az adományozó, ill. tulajdonos rendelkezik ellenőrzési jogkörrel, vagy ő rendelkezik a bevételek, ill. a tőke felett. A visszavonható trust-ök ( revocable trusts ) mindig Grantor-trustnak számítanak. Kérjük, lépjen tovább a 3. pontra! Nem USA Simple-Trust (Flow-Through Entity) Egy Simple-Trust köteles minden évben minden bevételét, ide nem értve viszont a tőkéjét, felosztani (a tulajdonosok között) és nem eszközölhet közhasznú kifizetéseket. Kérjük, lépjen tovább a 3. pontra! Nem USA Complex-Trust (Flow-Through Entity) Komplex-Trust minden olyan trust, ami nem esik a Grantor-Trust, vagy a Simple-Trust definíciója alá. Kérjük, lépjen tovább a 4. pontra! 3. Nem-USA Grantor/Simple Trust Az USA adótörvények szerint nem a trust az adóalany, hanem a mögötte álló haszonélvezők, a Beneficial Owners (Grantor/gazdaságilag jogosultak). Kérjük, nyújtsa be a következő dokumentumokat! - W-8IMY amerikai adónyomtatvány - Withholding Statement / Written Agreement - személyazonosító iratok a Nem-USA Grantorok/haszonélvezők (gazdaságilag jogosultak) számára 9 - W-9-es 10 USA adónyomtatvány az USA Grantorok/haszonélvezők (gazdaságilag jogosultak) számára Az IRC Section 501 (c) alapján adómentességre jogosult szervezetek aláírása: 4. Nem-USA Complex Trust 4.1 Gazdasági jogosultság Alulírott kijelenti, hogy az USA adójog alapján 11 ő a gazdaságilag jogosult haszonélvezője minden jelen kérdőívben hivatkozott vagyoni értéknek, illetve bevételnek. 8 Egy trust csak akkor számít amerikai trustnak, ha az mind az un. Court Test -nek, (illetékes USA bíróság) mind pedig a Control Test -nek (a trustot effektíve az USA-ból irányítják) megfelel. 9 Természetes személyek esetében: útlevél, tartózkodási engedély, személyi igazolvány, jogi személyek esetében: cégkivonat, alapító okirat, társasági szerződés, stb. (hitelesített másolatban, vagy betekintés az eredetibe). 10 A W-9-es USA adónyomtatvánnyal (beszerezhető a Partner Banktól) az esetleges USA Grantorok/haszonélvezők (gazdaságilag jogosultak) személyazonossága bejelentésre kerül az USA adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) felé. 11 U.S. Internal Revenue Code, IRC Section 894, beleértve a végrehajtási rendelkezéseket is. Állapot: 2014/09 oldal: 4/7

5 4.2 Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DBA) Kívánja-e kifejezetten érvényesíteni jogosultságát, az ebben az esetben alkalmazható kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény alapján, az amerikai forrásadó kulcs mérséklésére? Alulírott kijelenti, hogy minden, az ő adóilletékesség szerinti országa (ahogy az 1. oldalon szerepel) és az USA között fennálló, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény által megkívánt előfeltételnek, amely alapján USA forrásadó csökkentés kérhető megfelel, beleértve azon előfeltételeket is, melyek az egyezményes előnyök korlátozásait felsoroló cikkelyben találhatóak 12. Alulírott kijelenti, hogy ő a jogos haszonélvezője ( Beneficial Owner ) az USA adójogszabályok 13 szerint adókedvezményben részesülő Kérjük, nyújtson be egy érvényes azonosító dokumentumot 14 (felétve, hogy nem bocsátotta már azt a Partner Bank rendelkezésre). Aláírás a DBA előnyöket élvező Non-USA Complex-Trust társaság számára. Aláírás a DBA előnyöket nem élvező Non-USA Complex-Trust társaság számára. 12 Limitation on Benefits, LOB, azaz, az előnyök korlátozásai. 13 U.S. Internal Revenue Code, IRC Section 894 beleértve a végrehajtási rendelkezéseket is. 14 Cégkivonat, alapító okirat, társasági szerződés, stb. (hitelesített másolatban, vagy betekintés az eredetibe). Állapot: 2014/09 oldal: 5/7

6 IV. rész Társulások, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok A társulások olyan szervezetek, melyek nem társasági formában kerültek bejegyzésre, ennek ellenére üzleti, vagy gazdasági tevékenységet folytatnak és profitorientáltak. Az osztrák polgárjog szerint jogi személyiséggel nem rendelkező Offene Gesellschaft OG (nagyjából a közkereseti társaság megfelelője) és a Kommaditgesellschaft KG (nagyjából a betéti társaság megfelelője) az USA adójogszabályai szerint társulásnak számítanak, ha aktívan és nyereségorientáltan gazdálkodnak. 1. A társulás besorolása Ön egy amerikai társulás? Kérjük, nyújtson be egy W-9-es USA adónyomtatványt (beszerezhető a Partner Banktól)! A W-9-es nyomtatvánnyal az Ön ügyféladatai bejelentésre kerülnek az amerikai adóhatósághoz (Internal Revenue Service, IRS). Az USA adótörvények szerint nem a társulás az adóalany, hanem a mögötte álló haszonélvezők, a Beneficial Owners (Partners/gazdaságilag jogosultak). Kérjük, nyújtsa be a következő dokumentumokat! - W-8IMY amerikai adónyomtatvány - Withholding Statement / Written Agreement - személyazonosító iratok a Nem-USA Partnerek számára 16 - W-9-es 17 USA adónyomtatvány az USA Partnerek számára A Nem-USA társulások aláírása: Aláírás az amerikai társulás számára: 2. Check-the-Box Kérvényezte Ön az úgy nevezett Check-the-Box szabályok szerint, hogy olyan szervezetként sorolják be, amely mint tőketársaság adózik? 15 Kérjük, nyújtsa be az USA adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) igazolását, hogy ez a körülmény dokumentálható legyen! Ebben az esetben, alapvetően nem jogosult csökkentett USA Forrásadó kulcs használatára. Aláírás az amerikai társulás számára: 15 A Partner Banktól beszerezhető 8832-es USA adónyomtatvány útján. 16 Természetes személyek esetében: útlevél, tartózkodási engedély, személyi igazolvány, jogi személyek esetében: cégkivonat, alapító okirat, társasági szerződés, stb. (hitelesített másolatban, vagy betekintés az eredetibe). 17 A W-9-es USA adónyomtatvánnyal (beszerezhető a Partner Banktól) az esetleges USA Partnerek személyazonossága bejelentésre kerül az USA adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) felé. Állapot: 2014/09 oldal: 6/7

7 V. Rész Hatóságok A nem amerikai hatóságok ( Gouvernments ) és azok részlegei mentesek az amerikai adóktól, feltéve, hogy az IRC 892-es 18 szakasza alapján azt kérelmezik. Hatóságnak tekintendő minden országos, megyei és helyi önkormányzati szerv, csakúgy, mint ezek nyugdíjpénztárai, feltéve, hogy munkájuk végzéséhez kizárólag közalkalmazottakat használnak. Azon állami vállalatoknak, melyek üzleti tevékenységet folytatnak, az I. Részt kell kitölteniük! 1. Gazdasági tevékenység Ön egy olyan hatóság, mely jelentős gazdasági tevékenységet folytat és megfelelő bevételeinek jelentős hányadára ezen tevékenység során tesz szert? Ön alapvetően mentesül az USA Forrásadó fizetési kötelezettség alól. Az államilag elismert protestáns és katolikus egyházközségeknek egy W-8EXP-s USA adónyomtatványt kell beküldeniük (a nyomtatvány beszerezhető a Partner Banktól). Aláírás jelentős gazdasági tevékenységgel nem rendelkező hatóságok számára 2. Kettős adóztatást elkerülő egyezmény (DBA) Határozottan érvényesíteni kívánja jogosultságát, az ebben az esetben alkalmazható kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény alapján, az amerikai forrásadó kulcs mérséklésére? Alulírott kijelenti, hogy minden, az ő adóilletékesség szerinti országa (ahogy az 1. oldalon szerepel) és az USA között fennálló, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény által megkívánt előfeltételnek, - mely alapján USA forrásadó csökkentés kérhető - megfelel, beleértve azon előfeltételeket is, melyek az egyezményes előnyök korlátozásait felsoroló cikkelyben találhatóak 19. Alulírott kijelenti, hogy ő a jogos haszonélvezője ( Beneficial Owner ) az USA adójogszabályok 20 szerint adókedvezményben részesülő Aláírás DBA előnyöket élvező, gazdasági tevékenységgel rendelkező hatóságok számára Aláírás DBA előnyöket nem élvező, gazdasági tevékenységgel rendelkező hatóságok számára 18 U.S. Internal Revenue Code, IRC Section 892 beleértve a végrehajtási rendelkezéseket is. 19 Limitation on Benefits, LOB, azaz, az előnyök korlátozásai. 20 U.S. Internal Revenue Code, IRC Section 892 beleértve a végrehajtási rendelkezéseket is. Állapot: 2014/09 oldal: 7/7

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály Kincstári Osztály Útmutató a W-8BEN Egyesült Államok Adóhatósága Nyomtatvány kitöltéséhez (Felülv. 2014. február) Haszonhúzó Külföldi Státuszának igazolása az Egyesült Államok Adóhatóságának Adó-visszatartási

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE

PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE A prezentáció tartalma a Partner Bank AG szellemi tulajdona. Az alábbi dokumentum teljes ill. részleges tolmácsolásának, feldolgozásának avagy fordításának jogát bármely formában fenntartjuk,

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től

Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től TÁJÉKOZTATÓ Magánszemélyek (természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő) részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi XIX. számú törvényben kihirdetett FATCA

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában. A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. Párkány, 2012. november 15.

Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában. A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. Párkány, 2012. november 15. Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta Párkány, 2012. november 15. Janok Júlia Vállalkozás Szlovákiában 2 Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben