I. sz. Gyermekklinika évkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. sz. Gyermekklinika évkönyve"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve Budapest

2 Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette: Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár Dr. Cserháti Endre ny. egyetemi tanár május Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika, 2013 ISSN A könyv szerzõi jogi oltalom és kizárólagos kiadói felhasználási jog alatt áll. Bármely részének vagy egészének mindennemû többszörözése kizárólag a szerkesztõk, a szerzõk és a kiadó elõzetes írásbeli engedélye alapján jogszerû. Felelõs kiadó: Táncos László igazgató Tördelõszerkesztõ: Békésy János SKD: 429 Nyomta: Mester Nyomda Kft.

3 Tartalom 1. ELÕSZÓ ÉS AJÁNLÁS TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A 2010-ES ÉVRÕL GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ ÉS A BETEGELLÁTÁS MUTATÓI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ A BETEGELLÁTÁS MUTATÓI AZ ÁPOLÁS HELYZETE 2012-BEN SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 2012-BEN OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Graduális oktatás Postgraduális képzés KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG SZAKMAPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG FONTOSABB ESEMÉNYEK A 2012-ES ÉV SORÁN A KLINIKA MÛKÖDÉSÉNEK EGYES JELENTÕS ÁLLOMÁSAI 2012-BEN VENDÉGEINK ÉS ÜNNEPSÉGEINK ALAPÍTVÁNYAINK BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY BÓKAY JÁNOS GYERMEKALAPÍTVÁNY TRAUTSCH ANDRÁS OLIVÉR ALAPÍTVÁNY MAGYAR GYERMEKSEBÉSZ ALAPÍTVÁNY SZPONZORAINK...119

4

5 1. ELÕSZÓ ÉS AJÁNLÁS A mûveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A mûveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. (Márai Sándor) Lectori salutem! Amikor a tavaszi szél elsöpri a hideget és a havat hozó fellegeket, akkor szokott Cserháti professzor finom levelet írni, hogy mindenki a neki rendelt feladat alapján készítse el az évkönyvhöz az értékelést. Persze ilyenkor az évkönyv törzsanyaga már készen áll, s csak a finomságok hiányoznak. Idén a tél hosszú volt és kemény. Hol maradt a március 15-ei rövidnadrágos ünneplés? Hol az örömteli, önfeledt kokárdás Nemzeti Dal? Fázva, kályhához bújva kerestük a meleget és a biztonságot. S csak reménykedtünk, hogy szeretteink, barátaink, bárki, aki úton volt épségben hazakerül. Mert a legfontosabb az otthon. Az otthon jelenti a biztonságot, a meleget, szeretteinket, és a külvilág sok zaját kiszûrve a csendet is. Szükségünk volt a csendre 2012-ben is. Az otrombán nagyképû és agonizáló euro-atlanti társadalom a teljesíthetetlen feladatok sietsége és a felpörgetett, pszeudoaktivitás látszata mögé bújik, s kényszer cselekvéseket próbál az intézményekre és ez által az emberekre is rákényszeríteni. Csak a pörgés számít, mert azzal lehet több forráshoz jutni. Az emberek ma azt gondolják, hogy a boldogságuk, és a boldogulásuk a forrástól, a pénztõl, és a technikától származik. Társadalmi szinten elfogadott vélekedés amely sok fiatalt külföldre hajszol hogy a megszerzett anyagi javak majd boldogítanak. Pedig látnunk kellene, hogy a fogyasztás oltárra helyezése az emberiség sírját ássa: a még több, a még nagyobb hajszolása zsákutca. Nemcsak a körülöttünk lévõ élõ természetet, hanem önmagunkat is tönkretesszük. Az biztosan mentális öngyilkosság, ha gondolataink központjában az anyagi javak állnak, s életünk nagy részét az anyagiak megszerzésére áldozzuk. Pénzzel, az ezen megvehetõ technikával bástyázzuk magunkat körbe, s ezáltal az ember gõgösen egymagában is erõsnek, s egyedül is sérthetetlennek érzi magát. Micsoda tévedés! Így válunk a fogyasztói társadalom manipulált áldozataivá. Azé a fogyasztói társadalomé, amely olyan berendezkedést, mentális állapotot jelöl, ahol a javak és a szolgáltatások fogyasztása az emberi élet társadalmilag elfogadott célja, s egyszersmind sokak legfontosabb személyes motivációja. S még a végén el fogjuk hinni, hogy a fogyasztás az önfejlesztés, önkiteljesítés, önmegvalósítás fõ útja. S ehhez képest milyen jó reggel bejönni a Bókay Klinikára. A kertbe, amelyben a gesztenyefák már több mint 100 éve figyelik az arra járókat, hullajtják levelüket, télen befedi õket a hó, de tavasszal csodálatos virágba-borulással hirdetik a természet szépségét és örömét. Oda, ahol bár a világ lármája behallatszik de sok tisztességes ember úgy él és dolgozik, mintha Thomas Mann vagy Márai Sándor Európájában élne. Ahol érvényes Szt. Pál Galata-béliekhez intézett intelme is: A lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hûség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. a Bókay Klinika olyan hely, ahol az emberek megemelik a kalapjukat, bármi is tör rájuk. Maradjon így még sokáig! Budapest, április 19. Tulassay Tivadar 5

6

7 2. TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS Klinikánk kiemelkedõ teljesítményei Klinikánk évkönyveiben, amelyeket 1995 óta minden esztendõben kiadunk, szerepelt néhány oldalon és néhány fényképpel egy történeti visszatekintés. Ebben az idõrendet figyelembe nem véve történetünk egy-egy fejezetét vagy lényeges momentumát ismertettük. Ebben a 19. évkönyvben megkíséreljük ismertetni azokat az eredményeket, amelyekkel a gyermekgyógyászatot, egyetemünket, a magyar orvostudományt és néhány pontban az egyetemes orvostudományt bõvíteni igyekeztünk. A most következõ ismertetések válogatása szubjektív, biztos lennének mások által fontosabbnak tartott eredmények, vagy a most leírtak egy részét nem kellene fontosnak, jelentõsnek tartani. Schoepf-Merei Ágoston megalapítja a mozgásszervi betegségekkel foglalkozó intézetet: A Pesti orthopaedi Privát-Intézet a Mirígykór s Elgörbülések gyógyítására, az emberi testen s tagokon. Ez volt az elsõ olyan gyógyító intézmény, amely kizárólag gyermekkorú betegekkel foglalkozott. Az épület a mai Károly krt. közvetlen közelében állt, ott ahol a Dohány utca beletorkollik a Kis körútba. Schoepf úgy gondolta, hogy az elgörbülések és a mirigykórok (abban az idõben többségükben tuberkulotikus eredetûek) egymáshoz közel álló kórformák és megítélése szerint ezeket tornagyakorlatokkal, fürdõkkel, szabadlevegõ kúrákkal és jól meghatározott életrenddel lehet gyógyítani. A felvett betegek után a szülõknek jelentõs összeget kellett fizetniük, viszont a kórházkertben tornaeszközök voltak, kedvezõtlen idõjárás esetén egy fûthetõ, kb. 60 négyzetméteres teremben folytathatták a kezeléseket. A betegek a testedzésen túlmenõen társasági játékokban, játékszíni mulatságokban, táncos rendezvényeken vettek részt, kézimunkázást és francia nyelvet tanultak. Az intézet elsõ látogatója gróf Széchenyi István volt július 24-én, majd József nádor felesége, Mária Dorottya fõhercegnõ érkezett az intézetbe. Az 1836-ban alapított intézményt a nagy pesti árvíz (1838, Wesselényi-féle árvíz) teljesen tönkre tette és ezzel Schoepf-Merei szerény vagyona is megsemmisült. Ezek után döntött úgy Schoepf, hogy általános gyermekkórházat alapít. Elképzelése szerint ennek a feladata az volt, hogy foglalkozzanak valamennyi betegségfajtával, járóbetegekkel, bentfekvõkkel, sebészeti és nem sebészeti kórképekkel, saját gyógyszertárral és kórbonctannal. Mindezt közadakozásból az ún. Szegény-gyermek Kórház Egyesület segítségével, jótékonysági alapon kívánta alapítani és mûködtetni. Az indításhoz szükséges összeg birtokában kibérelték az akkori ötpacsirta (jelenleg: Puskin) utcában álló egyik házrészt és annak emeletén tíz szobában augusztus közepén megkezdte mûködését a kórház. Ezzel az elsõ magyar gyermekkórház, Klinikánk elõdje megvalósult és a párizsi, szentpétervári és bécsi intézmények után a világ 4. gyermekkórházaként mûködött. Az intézmény gyorsan kinõtte a szerény épületrészt és méterrel arrébb az Õsz utcában (ma Szentkirályi utca) 1845-tõl 1883-ig mûködött. Az alapító ars poeticája a következõ volt: Segélytelen beteg gyermekeket vallás, születés és lakhelyük tekintete nélkül ápolni és gyógyítani; az anyáknak súlyos beteg kisdedeikkel együtt felvétele és az alább leírandó ambulatórium által a gyermekápolás javítására a szegények között munkálni; végre ifjú orvosnak alkalmat nyújtván, hogy magokat a gyógytan imez fontos, nehéz és mind eddig még nem elegendõ figyelemre méltatott ágában gyakorlatilag kiképezhessék, ez által a gyermekgyógyászat tökéletesítésére és országszertébb terjedésére mûködni Schoepfnek a szabadságharc alatti tevékenysége miatt emigrálnia kellett, és a kórház igazgatása a fiatal Bókai Jánosra maradt. A gyermekgyógyászat multidiszciplináris jellegének kialakulása Bókai János igazgatósága idején 1857-ig az igazgatónak két segédorvos segített a munkavégzésben. Teendõiket egy pontos szervezeti és mûködési szabály szögezte le, amely rajtuk kívül még a vezetõ ápolónõ kötelességeit is tartal- 7

8 mazta; õ volt a szabályzat szerint a fõnéne. A többi beosztottnak a munkaköre úgy szólt, hogy azt kell tennie, amit a fõnéne számára elrendel ban jött el annak a lehetõsége, hogy a kórház orvosi karát bõvítsék. Ekkor Bókainak az a gondolata támadt, hogy az orvosi létszám bõvítése ne egyszerûen a gyermekorvosok számának növekedését jelentse, hanem felkérjen olyan szakembereket ma azt mondanánk, kiváló szakorvosokat akik egy-egy szerv megbetegedéseivel, vagy a gyermekgyógyászat valamelyik ágával magas szinten foglalkozni tudnak. Az elsõ specialista Hirschler Ignác volt, aki 1858-tól szembeteg gyermekek számára szakrendelést létesített. A növekvõ forgalmú, nagy igényt kielégítõ szemészeti rendelést 1869-ben fekvõbeteg osztállyá alakítják át, és így az operált szemû betegeket már kórtermekben helyezik el. A szakellátás következõ lépcsõje a kórházon belül mûködõ önálló kórbonctan, ennek vezetõi azon idõszak kiválóságai közül kerültek ki. Csupán példaként említhetjük Genersich Antal (késõbb Kolozsvárott majd Pesten kórbonctan professzor), majd Dollinger Gyula nevét és még inkább Babes Viktort, aki ig tölti be ezt az állást. Nevét az általa felismert és a diftéria kórokozóját jellemzõ Ernst-Babes szemcsék tartották meg a mai napig. Számos más lényeges eredmény fûzõdik munkásságához és így a jelenlegi kolozsvári egyetem az õ nevét is viseli (Babes-Bólyai Egyetem). A korán bekapcsolódott specialisták közé tartozott Bõke Gyula, aki 1869-ben lett Bókai munkatársa, olyan jelentõs fülész volt, hogy a késõbbiekben a pesti egyetem elsõ fülész professzora lett. A fülészeti részleget-osztályt a következõ évtizedekben is mindig jelentõs szakemberek vezették. Érdekességként megemlíthetõ, hogy az újonnan felismert lehetõséget, a gége tükrözését az ebben gyakorlatot szerzett specialista, Lõri Ede végezte 1874-tõl kezdve. A gégetükrözéseknek külön kiemelt jelentõséget adott az a tény, hogy az akkoriban rendkívül gyakori és súlyos diftériás fertõzések miatt a gége pontos ismerete, és késõbb ezen kórkép miatt bevezetett gégeintubáció helyes végzése alapvetõ feladattá vált. A kor új ismeretei közé tartozott az idegrendszeri bántalmak galván árammal való kezelése, így 1871-tõl kezdve Kétly Károly foglalkozott ezekkel a betegekkel fõorvos a villámgyógyászatban címmel fontos fordulópont az intézet életében; megindul az az együttmûködés a gyermeksebészettel, amely sok évtizeden át máig is azzal a kiváló lehetõséggel járt, hogy a sebészeti problémákat az épületen belül, egymás szavát jól értõ konzíliárusokkal lehetett megoldani. Ettõl az idõponttól kezdve Balassa János tanítványa Verebély László látta el a sebész konziliáriusi teendõket. Õ az István Kórház fõorvosaként végezte a gyermekek sebészeti ellátását. E tevékenységet 1902-tõl Koós Aurél segítette tõl az ifjú Bókay János vette át apja halála után a kórház igazgatását. Intubációs készlet a diftériás betegek légzésének elõsegítésére Rendkívül sokoldalú munkásságának csupán néhány kiemelkedõ momentumát tudjuk felsorolni. Megfigyelte, hogy bárányhimlõben szenvedõ gyermekek környezetében viszonylag rövid idõ múlva övsömör is felléphet. Amikor egyre több ilyet észlelt, közölte azon elképzelését, amely szerint a bárányhimlõ ismeretlen kórokozója vírusokról még nem tudtak semmit speciális körülmények között övsömört okozhat. Ez az alapvetõ megfigyelés volt az elsõ, amelyik bizonyította, hogy ugyanazon kórokozó két egymástól lényegesen különbözõ megbetegedést is létrehozhat. Az 1900-as évek elejére teóriáját világszerte elfogadták. Érdekességként említhetõ, hogy a Nelson-féle gyermekgyógyászat évti- 8

9 zedeken keresztül újabb és újabb kiadásaiban Bókay ezen felismerését nevének említésével közölte. Korának egyik legfélelmetesebb betegsége, a diphtheria (torokgyík) volt, sok gyermek megkapta és jelentõs részük ebben meg is halt. A halál oka a légutakban elsõsorban a gégében keletkezett hártya (croup) volt, amely fokozatosan csökkentette a gége és a légcsõ átjárhatóságát és ennek eredménye volt a fulladásos halál. A másik oka a végzetes kimenetelnek a baktérium toxinja által okozott szívizom-károsodás volt. Bókay mindkét komponens ellen hatékonyan küzdött. Átvette az USA-ból származó ötletet és technikát: a gége fémcsõvel való tágan tartását. Az O Dwyer által kidolgozott módszer lényege a következõ volt: a gyerek nagysága szerint változó méretû fémcsõ speciális céleszköz segítségével került a gégébe és ottmaradt mindaddig, amíg a betegség gyógyulni nem kezdett augusztusában végzett elõször ilyen fémcsõbehelyezést Bókay egy diphtheriás gyermeknél, megelõzve ezzel mindenki mást Magyarországon és majdnem mindenkit a világon. Az eljárás annyira elterjedt, hogy 1913-ban már emléktáblát helyeztek el a kórház diphtheria pavilonjának falán annak emlékére, hogy ezen módszert addig már 2000 gyermeknél alkalmazták. Néhány évvel késõbb Behring német tudós arra az alapvetõ gondolatra jutott, hogy ha nagytestû állatokat (lovat, tehenet) diphtheria toxinnal, azaz diphtheriás savóval beolt, akkor azok ellenanyagot termelnek a méreggel szemben, és ha jól megválasztjuk az adagot, akkor túlélik ezt az állapotot. A tõlük levett vér és ebbõl készült savó nagy mennyiségû antitoxint tartalmaz, és ha ezt beadják a betegnek, akkor a benne levõ méreg lekötõdik, és mindez jelentõsen javítja a túlélést. Behring számára ez 1901-ben a Nobel-díjat jelentette; ez volt az elsõ orvosi Nobel-díj, amit kiadtak. Savójából a pesti gyermekkórház számára is jutott, ez volt az egyik hely, ahol ezt a terápiás megközelítést kipróbálták. A Klinika könyvtárának falán jelenleg is ott van Behring fényképe személyes aláírásával. A klinikai eredmények nagyszerûek voltak és Bókay a halálozás rohamos csökkenésérõl és a betegek gyógyulásáról számolhatott be 1922-ben. A betegségnek közel 30%-os (gégediphtheria esetén 90%-os) halálozása akkorra 10% alá csökkent. Bókay János kezdeményezésére 1899-ben, alig több mint négy évvel a röntgensugár felfedezése után már ezt a lehetõséget felhasználó osztály mûködött a kórházban. Emil Adolf von Behring, az elsõ orvosi Nobel-díj kitüntetettje, aki a diftériás antitoxin savó klinikai kipróbálásában együttmûködött Bókay Jánossal Klinikánk szerepe a Nemzetközi Gyermekorvos Társaság (Association Internationale de Pédiatrie, késõbb: International Paediatric Association, IPA) megalapításában A magyar király fõvédnöksége alatt a magyar közegészségügy, gyermekvédelem és a TBC elleni küzdelem terén elért haladás iránti tisztelet és értékelés kifejezéseként Budapesten rendezték meg 1909-ben (augusztus 30.) a XVI. Nemzetközi Orvoskongresszust. Ezen belül a X. számú gyermekgyógyászati szakosztályban tanácskoztak szakmánk képvi- A német-magyar közös gyermekkongresszus elnökségi tagjai. Közöttük Vass József népjóléti miniszter (reverendában)

10 selõi. A bevezetõ elnöki megnyitót Bókay János tartotta, örömmel üdvözölte a pediátria jelen levõ, legjelesebb külföldi személyiségeit. A továbbiakban hangsúlyozza reményét, hogy bár ez az internacionális együttlét azt eredményezné, hogy az egész mûvelt világ tudományos gyermekorvosai között szakmánk továbbfejlõdése érdekében oly szoros organikus kapcsolatosság jönne létre, mely a különbözõ nemzetek gyermekorvosainak eredményes együttmûködését még inkább lehetõvé tenné. Ezen óhajtással nyitom meg szakosztályunk tárgyalásait. A Bókay által elmondott javaslat hatására a jelenlevõk általános egyetértése és helyeslése közepette (Victor Henri) Hutinel párizsi gyermekgyógyász professzor elvállalta a nemzetközi gyermekgyógyász társaság megszervezését. Elõször szervezõbizottságot hoztak létre és ezek felhívására a csatlakozni szándékozó országok gyermekorvosai 2-2 megbízottat küldtek a párizsi összejövetelre, melyre július 28-án került sor. A magyar küldöttek Bókay János és Szontágh Félix (késõbb debreceni gyermekgyógyász professzor) voltak. A megalkotott alapszabály szerint az elõzõekben nevén nevezett nemzetközi társaság megalakult, amely azóta is mûködik; a viszonylagos közelmúltban ünnepelte a 100 éves fennállását. Ugyanebben az esztendõben megalakult a Magyar Nemzeti Gyermekgyógyász Társulat, melynek elnöke Bókay János, titkára Heim Pál, pénztárosa Deutsch Ernõ. Az említetteken kívül az alapító tagok között Klinikánk tagjai közül szerepel Flesch Ármin, Koós Aurél, Péteri Ignácz. Koós Aurél, a hazai gyermeksebészet emblematikus alakja 1902-tõl 1957-ig dolgozott Klinikánkon. Hedri Endre professzor, egyetemünk I. sz. Sebészeti Klinikájának igazgatója ír róla nekrológot: Õ volt az elsõ magyar sebész, aki felismerte, hogy a csecsemõ és gyermekkor sebészete nem azonos a felnõttek sebészetével. Egészen más a jellege nemcsak a világra hozott rendellenességek problémáinak megoldása szempontjából, hanem azért is, mert elsõsorban az újszülöttek és csecsemõk, de a gyermekek is másként reagálnak a mûtéti beavatkozásokra, mint a felnõttek. Ha a felnõttkorban a korszerû sebészet megköveteli a gondos mûtéti elõkészítést, és utókezelést, a finom és szövetkímélõ mûtétet az újszülöttekre, csecsemõkre és gyermekekre vonatkozólag még fokozottabban áll ez. Ma már nehéz megítélni, hogy Koós Aurél munkásságára nézve mennyire igazak a nálánál fiatalabb kortárs sebész professzor mondatai. Nem tudjuk, hogy Verebély László, aki 1871-tõl 43 évig volt a Klinika sebésze, vagy a még régebbi korban a mûtéteket is végzõ Schöpf-Merei Ágoston az 1840-es években mit értett meg a gyermekkori mûtétek sajátosságaiból, de kétségtelen, hogy Koós Aurél volt az, aki minden csábítás ellenére hû maradt a gyermeksebészethez és annak korszerûsítésén nem szûnt meg munkálkodni. Ebbõl a témakörbõl jelent meg több mint 40 igényes dolgozata; ezek közül különösen értékesnek kell tekinteni a fejlõdési rendellenességekkel, a gyermekkori osteomyelitissel, a pneumococcus peritonitissel és a pylorus spasmussal foglalkozó munkáit. Az elsõk között volt Magyarországon, aki rendszeresen operált nyúlszájat és farkastorkot. A XX. század elején Párizsban volt az az iskola (Veau professzor), amely az új mûtéti eljárásokat kidolgozta. Koós Aurél egy tanulmányút során megtanulta ezt az eljárást. Mûködésének hosszú évtizedei alatt a gyermeksebészetet világszerte legtöbbször mellékesen mûvelték a felnõtt sebészek, így a gyermekgyógyászattal szorosan együttmûködõ, önálló gyermeksebészeti osztály ritkaság volt. Bizonyos idõszakokban Koós Aurél professzort joggal lehetett világhírûnek tekinteni, hiszen számos nyugati országból, többek között a Mayo Klinikáról jöttek hozzá a gyermeksebészetet tanulni. Napjainkban minden reggel a Klinika orvosai abban a teremben gyûlnek össze a teendõk megbeszélésére, amelyet róla neveztünk el. 10

11 Gyermeksebészeti osztályunk tevékenysége Koós Aurél örökségét ma Verebély Tibor professzor gondozza. A vezetése alatt mûködõ sebészeti osztály Közép-Európa egyik kiemelkedõ gyermeksebészeti centruma, ahol világszínvonalú az újszülött-sebészet és egyedülállóan eredményes a vizeletelvezetõ rendszer veleszületett és szerzett rendellenességeinek gondozása is. Az õ vezetése alatt vezették be a Klinikán a minimális invazív sebészeti technikát. Verebély Tibor vezetése alatt az I. Sz. Gyermekklinika Sebészeti osztálya vezetõ centrummá vált az újszülöttsebészet terén. A korábban jelentõs mortalitással járó súlyos fejlõdési rendellenességek mára az esetek többségében minimális halálozással, jó életminõséggel korrigálhatóak. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik a koraszülöttek nyitott ductus arteriosusának a mûtéti lekötése is, melyet a 90-es években, hiánypótló jelleggel kezdtek végezni. Az osztály ezeknek a betegnek az ellátásában szoros együttmûködésben dolgozik a szülészetek Perinatalis Intenzív Centrumaival. Az osztály másik fontos szakterülete a különbözõ gyermekurológiai kórképek sebészeti kezelése. Az obstruktív uropathiás betegek komplex ellátása a gyermek-nephrológusokkal, gyermek-radiológusokkal együtt történik. Ezeknek a fejlõdési rendellenességeknek nagy hányada már az intrauterin életben elvégzett szûrõvizsgálatok során felismerésre kerül. Országos központként végzi az osztály mellkassebészeti tevékenységét. Az ezredforduló óta végzik a mellkasdeformitások minimálisan invazív módszerrel való korrekcióját. Több mint 600 pectus excavatumos és 60 pectus carinatumos beteget operáltak a módszerrel. Szintén országos igényt elégítenek ki a légúti szûkületek, tüdõfejlõdési rendellenességek miatt végzett sebészeti beavatkozások. A 90-es évek végétõl, az országban az elsõk között kezdték az osztályon végezni a különbözõ minimálisan invazív mûtéteket. Ezek közé tartoznak például a Hirschsprung betegség miatt transanalisan végzett áthúzásos mûtétek, vagy a köldökmetszésen keresztül végzett különbözõ hasi mûtétek. A laparoscopos, thoracoscopos beavatkozások köre is jelentõsen bõvült mára, mind az indikációs kör, mind az így operált betegek köre tekintetében. Ilyen minimálisan invazív módszereket alkalmaznak ma már akár újszülöttekben is például rekeszsérv, pylorusstenosis kezelésében és olyan nagy mûtétek, mint a splenectomia, tüdõ lobectomia esetében is. Az eddig részletezett nagy mûtétek mellett végzett kisebb sebészeti beavatkozások többségét az osztályon már a 80-as évek közepétõl egynapos sebészeti ellátás keretei között végzik szeptembere óta mûködik Klinikánkon egy munkacsoport, amelynek elsõdleges feladata az ajak- és szájpadhasadékkal született gyermekek átfogó, teljes körû, multidiszciplináris ellátása. A munkacsoportot, a résztvevõket, a feladatokat Klinikánk 2011-es évkönyve részletesen ismerteti. A munkacsoport mûködése sikeresen, begyakorolt módon folytatódik. Gefferth Károly, a magyar gyermekradiológia nemzetközi hírû mûvelõje Gefferth Károly több külföldi tanulmányút után 1930-ban lépett be a Pázmány Péter Tudományegyetem gyermekklinikájára tõl 1971-ig, nyugalomba vonulásáig vezeti a Klinika röntgen osztályát. Ezután is rendszeresen, 1992-ben bekövetkezett haláláig, bejár a Klinikára és vele konzultálják a problémásnak tartott röntgenképeket. Ilyenkor kicsit hümmögött, beült a könyvtárba, keresgélt és gondolkodott és szinte mindig bennünket segítõ, elõre mutató véleményhez juttatott ban nyeri el az orvostudományok kandidátusa címet az elõzõ évben megírt értekezése alapján: A csecsemõkori aspecifikus tüdõgyulladások röntgen diagnosztikájának egyes kérdéseirõl. Nagy szorgalommal és tehetséggel végezte tudományos munkáját, radiológiai aktivitásának 40 esztendeje alatt. Már 1930-ban német nyelvû közleménye jelenik meg az epehólyag röntgenvizsgálatáról. Átfogó jelentõségû az 1962-ben Budapesten megjelent Röntgendiagnostik der Säuglingspneumonien c. monográfiája. Számos közleményben foglalkozik a tüdõ gombás megbetegedéseivel. Így õt kérték fel az Opitz-Schmid: Handbuch der Kinderheilkunde c. könyvben a Moniliasis fejezet megírására (Berlin, 1963). 11

12 Összesen több mint 100 dolgozatot írt; fõ érdeklõdési köre a tüdõ inflitrátumok mellett egyes csontelváltozások radiológiai vizsgálata. Kialakít egy eljárást, mely a sziklacsont összehasonlító felvételére alkalmas, és amelyet Gefferth-felvétel néven hosszú ideig alkalmaztak. Hazai és nemzetközi tekintélyét igazolja, hogy halála után rövidesen Gefferth-díjat és emlékérmet alapítanak tiszteletére. Az elmúlt esztendõkben kialakított egyik oktató termünket róla neveztük el. A gyermekradiológia mûvelése ma is kiemelkedõ tevékenysége Klinikánknak, Kis Éva docens asszony által szerkesztett és részben megírt gyermekradiológia széles körben használt alapvetõ munka. Csapó József és Kerpel-Fronius Ödön Kerpel-Fronius Ödön fiatalabb éveiben A 30-as években Hainiss Elemér igazgatósága idején a korszak egyik legfontosabb klinikai orvosa volt Csapó József. Munkássága a gyermekgyógyászati kórélettan jelentõs elõrehaladását hozta magával. A nála fiatalabb Kerpel-Fronius Ödönnel sokat dolgozott együtt, több közös közleményük is volt. Eme munkák a nephritises betegek organikus savaival, a diabeteses kóma egyes jellegzetességeivel, az uraemia anyagcsere-zavaraival, a csecsemõkori vízháztartás problémakörével, az acidosissal járó lézgészavarokkal, a só- és folyadékanyag-csere sajátosságaival foglakoztak. Jól tudjuk, hogy Kerpel- Fronius Ödön gyakran emlegette nagyon tisztelt és szeretett munkatársaként Csapó tanár urat. Az általa összeállított popsikenõcsöt hosszú ideig Csapó-kenõcsnek hívták, amely késõbb Unguentum infantum néven hivatalos kenõcs lett, és még a mai napig is a magyar csecsemõk egyik standard bõrápolási szereként maradt meg. Kerpel-Fronius Ödön munkássága Klinikánkon 1930-tól 1946-ig tartott ös évkönyvünkben a történeti visszatekintés jelentõs része személyével és munkásságával foglalkozik. A bostoni Harvard Medical School laboratóriumából származó munkája a sóveszteség és azotaemia közötti összefüggéseket írja le, több munkája a világhírû Alan M. Butler társszerzõségével készült. Klinikánkon végzett munkásságának legfõbb eredményei: az újszülött- és csecsemõkori folyadéktér-eloszlások különbözõsége, a diabeteses állapot és sóhiány összefüggései, a só-vízháztartás kórélettana. Az USA-ban történt munkásság eredményeiként már beszámol, és a gyakorlatban megvalósítja a csecsemõk és kisdedek intravénás folyadék, só- és dextrose infúzióval történõ kezelését. A rendkívüli jelentõségû munkásság a pécsi, majd a budapesti II. sz. Gyermekklinikán folytatódott. Gegesi-Kiss Pál I. sz. Gyermekklinikán betöltött szerepe 1945-tõl 1971-ig vezette a Klinikát. Az igazgatóságát megelõzõ, és a Klinikán töltött több mint két évtized alatt munkássága eredményeképpen került a gyermekkori EKG-vizsgálatok végzése a gyermekgyógyászat magyarországi gyakorlatába. A pszichológia iránti érdeklõdésének köszönhetõen elérte, hogy 1936-tól kezdve pszichológiai munka folyt a Klinikán, amelybõl még igazgatósága idején számos munkatárssal mûködõ nevelési tanácsadó-gyermekpszichiátriai osztály alakult ki tõl 1955-ig az Eötvös Lóránt Tudományegyetem orvosi karának dékánja és 1955-tõl 1961-ig az önállóvá vált Budapesti Orvostudományi Egyetem rektora. Döntõ szerepe volt az önálló orvostudományi egyetem létrejöttében. Több szakmai lap megalapítása fûzõdik hozzá: Paediatria Danubiana ( ). A nemzetközi lapot a nyugati világból való szerkesztõbizottsági tagok miatt betiltották. Gyermekgyógyászat (1950). Az elsõ és máig mûködõ szaklapja a diszciplínának. Acta Paediatrica Hungarica (1959). Magyar Pszichológiai Szemle (1960). Sokat tett azért, hogy ez a diszciplína visszatérhetett a szakmai közéletbe. 12

13 Pszichológiai-pszichiátriai tevékenység Klinikánkon A gyermekpszichológiai feladatok ellátása a 30-as évek második felében kezdõdött Klinikánkon. Ilyen jellegû gyermekklinikai-gyermekkórházi diszciplína ezt megelõzõen nem mûködött hazánkban. Liebermann Lucy gyermekpszichológus engedélyt kapott a Klinika akkori igazgatójától, hogy igen szerény körülmények között megkezdhesse a bentfekvõ és az ambuláns betegek pszichológiai vizsgálatát. Gegesi Kiss Pál akkori adjunktusban a gyermekpszichológia iránti érdeklõdés ezekben az években alakult. Õ kérte meg Hainiss Elemér akkori tanszékvezetõ professzort, hogy gyermekpszichológiai mûködés elindulhasson. A rendelõ egy fürdõszoba volt, amelyben a gyerekek fürdetésének befejezése után lehetett ilyen rendelést tartani. Különösen a II. világháború után, amikor Gegesi Kiss Pál lett a Klinika igazgatója, ez a mûködés kiteljesedett, több munkatárssal bõvült. A háború utáni idõkben a pszichológia szó erõsen polgári-burzsoá tartalommal bírt, így nevét nevelési tanácsadóra változtatták. A gyermekek rendszeres pszichológiai ellátása, az osztályokon fekvõk vizsgálata, a szülõk berendelése egyre kiterjedtebbé vált. Viszonylag korai halála után munkatársa Popper Péter vette át az osztály vezetését. Az õ mûködése idején általában 10 munkatárs dolgozott ezen a részlegen, oktatási feladataik az V-VI. éves medikusokon túlmenõen, a jogi kar hallgatóira, az ELTE pszichológus hallgatóira is kiterjedt. Popper Péter közírói tevékenysége jelentõsen hozzájárult a diszciplína közismertté tételéhez Ebben az idõszakban döntõen Gerõ Zsuzsa munkássága kapcsán a gyermekrajzok elemzése és az autista betegekkel való foglalkozás volt úttörõ jellegû. Átmeneti szünet után 2004-ben Pászthy Bea vezetésével megalakult az elsõ Klinikai gyermekpszichiátriai osztály Budapesten. Az osztály betegellátó tevékenysége a gyermekpszichiátriai betegségek csaknem teljes spektrumát felöleli, bentfekvõ és ambuláns betegekre egyaránt kiterjed. Az osztály országosan kiemelkedõ jelentõségû tevékenysége az anorexia nervosában szenvedõ és autizmussal élõ gyermekek diagnosztizálása és kezelése. Elindult a gyermekpszichiátriai képzés a gyermekgyógyászaton belül; tantermi elõadáson és gyakorlaton sajátíthatják el az ötödéves hallgatók a gyermekpszichiátriai betegségek diagnosztikáját és terápiáját. A diszciplina iránt különösen érdeklõdõ hallgatók pedig 30 órás kötelezõen választandó speciálkollégium keretein belül vehetik fel a tantárgyat. Szakdolgozatot, rektori pályamunkát is írhatnak gyermekpszichiátriából. Az ELTE, Pázmány és Károli Egyetem pszichológia szakos hallgatóinak is szakmai gyakorlati helye a klinika gyermekpszichiátriai osztálya. A graduális képzésen túl posztgraduális képzések is folynak az osztályon: a gyermekpszichiátria rezidens képzés és a klinikai szakpszichológusok képzése egyaránt sok ifjú szakembert vonz a klinikára. Az osztály vezetõje két jelentõs továbbképzést szervez immáron tíz éve. A Gyakorlati Gyermekpszichiátria Gyermekorvosoknak továbbképzés célja a gyermekorvosok érzékenyítése és képzése a gyermekpszichiátria betegségek tekintetében; ez a rendezvény nagy népszerûségnek örvend a kollégák körében, csak úgy, mint a kétévente megrendezésre kerülõ Magyar Evészavar Kongresszus, mely az evészavaros betegekkel foglalkozó különbözõ szakemberek párbeszédét hivatott elõsegíteni. Klinikánk gyermekpszichiátriai osztályának munkatársai számos graduális és posztgarduális képzés oktatói, elõadó, rendszeresen adnak elõ hazai és nemzetközi konferenciákon. A kutatómunkát két PhD védés jelzi (Pászthy Bea, Csenki Laura). A szakmapolitikában is komoly elõrelépést jelent az osztály kialakulása és mûködése, Pászthy Bea docens az elnöke az elsõ ízben megalakuló a Szakmai Kollégium Gyermek és Ifjúságpszichiátria Tagozatának, illetve a SE Gyermekpszichiátriai Grémiumának. Diabetes mellitus kutatások a Klinikán A 40-es évektõl kezdve mindig intenzíven foglalkozott a Klinika a gyermekkori diabetesben szenvedõ gyerekekkel. Barta Lajos professzor 1945-tõl 1983-ig dolgozott Klinikánkon, és a Klinika endokrinés anyagcsere osztályát vezette. Szakmai és tudományos érdeklõdése már korán az endokrin- és az anyagcsere betegségek, ezen belül elsõsorban a gyermekkorban kezdõdõ cukorbetegség irányába fordult. Hosszú és sikeres pályafutásának és az általa kinevelt munkacsoportnak köszönhetõen a 13

14 budapesti I. sz. Gyermekklinika az 1950-es évek második felétõl kezdve a gyermek- és serdülõkori diabetes mellitus kezelésének és kutatásának hazai központjává lett. Gegesi Kiss Pál akadémikussal közösen írt könyve, a Diabetes mellitus csecsemõ- és gyermekkorban elsõ kiadásban 1956 tavaszán jelent meg, - átdolgozott második kiadása pedig 1966-ban -, és hosszú ideig a magyar gyermekorvosok és diabetológusok sokat forgatott kézikönyvévé vált. Munkássága során számos új ismerettel gazdagította az általa még juvenilis diabetes mellitus -nak nevezett (ma 1-es típusú diabetes mellitus) pathogenezisét és klinikumát. A gyermekkori cukorbetegség terápiájában korát messze megelõzve a napi többszöri reguláris inzulin adását javasolta, szemben az akkoriban divatos és elfogadott naponta egyszer adott zinkprotamin inzulinkezeléssel. Ezzel a módszerrel az évtizedekkel késõbben bevezetett intenzív- konzervatív inzulin kezelés egyik elõhírnöke volt. Már 1957-ben felismerte 1-es típusú gyermek cukorbetegekben a posthypoglykaemiás állapotokban kialakuló, túlzott mértékû ellenreguláció jelentõségét, melyet ellenregulációs shock -nak nevezett (napjainkban pedig Somogyi szindróma-ként diagnosztizáljuk). A gyermekdiabetológiával foglalkozó munkacsoport vezetését az 1980-as évek során Madácsy László professzor vette át, aki a Gyermekdiabetológiai Szekció, majd a Magyar Diabetes Társaság elnöki tisztjét is betöltötte. Kutatásai során vizsgálta a környezeti tényezõk hatását a gyermekkori inzulin dependens és non-inzulin dependens diabetes mellitus kialakulására, az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulásának folyamatát fokozott rizikójú gyermekekben. Kutatásai a gyermekkori inzulinfüggõ cukorbetegséghez társuló krónikus érszövõdmények biokémiai és kórélettani patomechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálatára is irányultak. A krónikus betegségek kialakulásában szerepet játszó genetikai faktorok (N-acetil transzferáz 2 -NAT2) vizsgálata a nefropatia kialakulása szempontjából lassú/gyors fenotípus meghatározását tette lehetõvé. Vezetésével a munkacsoport több nemzetközi tudományos kutatási együttmûködésben vett részt (European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial, Nutritional primary prevention of Type I diabetes mellitus) tõl Körner Anna egyetemi docens vezeti a diabetes osztályt és ambulanciát, a diabetes megelõzésével és szövõdményével foglakozó közleményei rangos nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. Gasztroenterológiai eredmények Klinikánkon Vékonybélbiopszia elõször a Klinikánkon történt 1975-ben Watson-Crosby kapszulával, ami egyidõben két minta vételére volt képes. A gyermekendoszkópia elõtti korban csak így volt lehetõség mintavételre. Az elsõ magyar Gyermek-gasztroenterológia könyv 2003-ban Arató András és Szõnyi László, a Klinika munkatársainak szerkesztésében jelent meg. A 2000-es évek elejétõl a vékonybélbiopsziát kiszorította az endoszkópos mintavétel. Klinikánkon rövid idõ alatt az ország egyik legjelentõsebb endoszkópos centruma létesült, évente több mint 300 beavatkozással. Közülük kiemelendõ speciális területek a csecsemõkori colonoscopia, Veres Gábor közremûködésével, valamint a krónikus májbetegek varicositásának kezelése Dezsõfi Antal vezetésével ben Veres Gábor kezdeményezésére és vezetésével egy Gyulladásos Bélbetegség (IBD) Regiszter indult, amely az ország 27 centrumában újonnan kórismézett IBD-s gyermekeket regisztrálja és nyomon követi. Neurológiai tevékenység Bókay János tekintélyét és megbecsültségét jelzi, hogy Klinikánk idegrendszeri betegségekkel foglalkozó ambulanciáján éveken át vállalt feladatot báró Korányi Sándor, a magyar belgyógyászat egyik legjelentõsebb személyisége. Klinikánk gyermekneurológiai betegellátási profilja továbbiakban Farkas Viktor tudományos 14

15 fõmunkatárs aktivitása nyomán bõvült a gyermekkori fejfájás betegségek ellátásával, így az osztály egyik további súlyponti területe lett a gyermek- és serdülõkori migrénbetegségek ellátása. Farkas Viktor a Nemzetközi Fejfájás Társaság gyermekszekciójának alapításától vezetõségi tagja. Nephrológiai munkacsoportunk egyes eredményei A korábban nem jelentõs vese-kutatás és betegellátás Miltényi Miklós idõszakában fejlõdött nemzetközi színvonalúvá. Az õ kezdeményezésére jött létre 1985-ben az elsõ budapesti gyermek mûvese centrum. A vese kutatások fejlesztésére kutatólabort alakított ki, amelyet késõbb Tulassay Tivadar pályázatával a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyévé emelt (MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatólaboratórium). A laboratóriumban zajló kutatások kiterjednek a krónikus veseelégtelenség (Szabó Attila), a diabeteses nefropátia (Fekete Andrea), a hypoxiás ischaemias károsodások bemutatására (Vannay Ádám), valamint a meglévõ nemi különbségek leírására (Szabó Attila). Az utóbbi években a kutatás nefro-genetikai, és immuno-nefrológiai témákat is magával hordoz (Tory Kálmán). Reusz György professzor vezetésével a 90-es évek közepe óta alkalmazzuk a 24 órás vérnyomás-monitorozás technikáját gyermekeknél. Legújabban a nem invazív szív- és érrendszeri rizikó felmérésben tették közzé az elsõ nemzetközi normál értékeket, amely jelentõs nemzeteközi figyelmet kapott. Hepatológia májátültetés A 90-es évek elején Európa néhány központjában egyre nagyobb sikerrel kezdték el csecsemõk élõdonor májátültetését végezni. Kupcsulik Péter (I. Sz. Sebészeti Klinika) és Verebély Tibor a Semmelweis Egyetem két sebész professzora javaslatára 1990 elején az I. sz. Gyermekklinika Belgyógyászati osztálya (osztályvezetõ: Szõnyi László egyetemi docens) felmérést végzett, hogy hány csecsemõnek és gyermeknek lenne szûksége májátültetésre. A felmérés eredménye azt mutatta, hogy évente csecsemõ és gyermek szorul májtranszplantációra. Ezt megelõzõen a májelégtelen csecsemõk és gyermekek valamennyien meghaltak. Magyarországon a májátültetési program a Transzplantációs és Sebészeti Klinika kapuinak megnyitását követõen kezdõdött el, elõször felnõttek részére. Csecsemõk és gyermekek számára a hatékony segítségnek egyetlen módjaként kínálkozott a külföldi májátültetés. A Belgyógyászati osztály feladata lett a gyermekek májátültetés elõtti kivizsgálása, a külföldi transzplantáció feltételeinek megteremtése, valamint a mûtét utáni gondozás. Így alakult ki Magyarországon az azóta is egyetlen májbeteg gyermekeket ellátó egység. Az utóbbi tíz évben megvalósulni látszik a törekvés, hogy a májbeteg csecsemõk és gyermekek komplex kivizsgálása és kezelése egy helyen történjen. Az I. sz. Gyermekklinika és a Transzplantációs és Sebészeti Klinika együttmûködésének eredményeként 2008-ban az országban elsõként hepatocyta transzplantáció történt. Májátültetésre 115 csecsemõt és gyermeket készített fel a hepatológiai egység. Jelenleg 78 májátültetett gyermek mellett közel 500 májbeteg gyermek gondozása zajlik. Az egység gondozza a Magyarországon élõ, legrégebben transzplantált beteget, aki 25 éve él új májjal. Tüdõgyógyászat allergológia A XX. század elsõ évtizedében minden magyar gyermekintézményt megelõzve az elsõ hörgõtükrözést Klinikánkon végezte Pauntz Márk. Az asthma kezelésére vonatkozó világméretû ajánlás (Global Initiative of Asthma) eredeti szövegének kidolgozásában felkérés alapján részt vett Cserháti Endre. A gyermekkori légúti betegségekrõl szóló három könyv (2002, 2010, 2012.) szerkesztõje Cserháti Endre, az egyes fejezetek írói jelentõs részben Klinikánkról kerülnek ki óta 6-7 évesnél fiatalabb gyermekek légzésfunkciós vizsgálatainak a megvalósítása oscillometriás úton történik (Kelemen József). 15

16 A bronchológiai mûszeres eljárások (bronchoscopia és fiberoscopia) rendszeres bevezetése Kovács Lajos nevéhez fûzõdik. Tüdõtranszplantáció A gyermek tüdõtranszplantáció Magyarországon aránylag késõn került bevezetésre. A kezdeményezést Klinikánk vállalta. Kovács Lajos doktor Bécsben egy tanulmányút során megtanulta a tüdõtranszplantációra való elõkészítés és utángondozás tennivalóit és 2005-ben sor került az elsõ magyarországi gyermekbetegnél a tüdõátültetésre. Magát a mûtétet a bécsi tüdõtranszplantációs központ végezte, ahol a betegek szükség szerinti idõtartamú, közvetlen posztoperatív kezelése és megfigyelése történik. Valamennyi magyarországi gyermekbeteg a tüdõelégtelenség elõrehaladó stádiumában Klinikánkra kerül és a mûtét után itt történik a gondozása. Eddig összesen 19 gyermeknél döntõ többségüknél mucoviscidosis miatt történt a beavatkozás. Neonatológiai Intenzív ellátás A koraszülöttek országos szintû szervezett ellátása a 70-es évek közepén indult meg Magyarországon. A hivatalos állami támogatásnak sokat segített Kerpel-Fronius professzor hathatós elvi támogatása. Budapesten Büky Béla és Kiszel János mellett Rosta János volt az, aki az egyetemi klinikákon a neonatológiai ellátás megszervezésében és mûködtetésében fáradozott. Rosta János azonban nem az I. sz. Gyermekklinikán, hanem a II. sz. Nõi Klinikán alakított ki Perinatális Intenzív Centrumot (PIC). Az I. sz. Gyermekklinika korábbi Intenzív osztályából 1994-re sikerült Tulassay Tivadarnak és Verebély Tibornak olyan Neonatológiai Intenzív Centrumot (NIC) létrehozni, amely a hagyományos újszülött betegségek mellett elsõsorban a neonatális sebészeti kórképek ellátását vállalta. A NIC fejlõdésének jelentõs lendületet adott Machay Tamás professzor, aki a hazai neonatológiai szakma doyenje. A klinika NIC ának jelenlegi vezetõje Szabó Miklós docens nemzetközi együttmûködés alapján sikeresen vezette be hazánkban a hipoxiás újszülöttek hipotermiás kezelését. Jelentõs feladatot vállal az utánpótlás nevelésben és a hazai szakmapolitikai irányításban is. Újszülöttkori oxigénhiányos állapotok megelõzése Az I. sz. Gyermekklinika neonatológiai munkacsoportja tudományos kutatási program keretében elsõként alkalmazott Magyarországon hypotermiás kezelést újszülöttkori asphyxia kezelésében. Mindezzel nemzetközi szinten jelentõsen hozzájárult a hypotermiás kezelés hatásosságának és biztonságosságának tudományos bizonyításához. A hypothermiás kezeléssel kapcsolatos kutatások eredményeit vezetõ külföldi és hazai szaklapokban tettük közzé. A 2004-ben megkezdett program nyomán napjainkra százra tehetõ azon újszülöttek száma, akik idegrendszeri épsége ennek az új terápiának köszönhetõ. Érdekességként említjük, hogy Véghelyi Péter az 1950-es évek során szeptikus állapotok kezelésére bevezette a hûtéses (hibernációs) kezelést, amely néhány éven keresztül a legsúlyosabb újszülöttés csecsemõkori betegeink terápiáját szolgálta. Az eljárásról Mesterséges hibernáció címmel könyv jelent meg. Az eljárás nem váltotta be teljesen a hozzá fûzött reményeket és néhány év múlva, a 60-as évek elején alkalmazását abbahagytuk. Újszülöttek kötelezõ veleszületett anyagcsere-betegség szûrése Az egészségügyi miniszter rendelete (44/2007. (IX. 29) alapján hazánkban minden újszülöttnél október 1-tõl kötelezõ a kiterjesztett anyagcsere szûrõvizsgálat elvégzése, az újszülöttek 48 és 72-ik órája között levett mintából (szárított vércsepp) két központban. Az egyik központ a Szegedi 16

17 Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikája, a másik a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikája lett. Az addigi négy kórkép további 22 betegséggel egészült ki (aminosav, zsírsavoxidációs és szerves savvizelési zavarok). Ezzel Magyarország (Ausztria és Dánia mellé) bekerült a legtöbb betegséget szûrõ országok közé Európában. A laboratórium lehetõvé tette anyagcsere krízis helyzetbe került újszülöttek, csecsemõk gyors laboratóriumi kivizsgálását, megalapozva ezzel a korai, megfelelõ, intenzív kezelést. A felnõtt korba lépett anyagcsere-betegek gondozását a II. sz. Belgyógyászati Klinika végzi. a betegek és családjaik életminõségének javítása a legfontosabb feladat a gyógyszer és diéta beállítását követõen. Ennek érdekében alakult meg 1990-ben a Magyarországi PKU Egyesület, amely azóta Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb létszámú szülõi szervezete lett. Doktori Iskola A Klinikán 1996 óta mûködik Doktori iskola, amely Tulassay Tivadar klinikaigazgató professzor kezdeményezésére kezdte meg aktivitását. Az általa mûködtetett akkreditált doktori program címe: Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója. Ezen belül nem csak a klinikai, hanem az elmélyült alapkutatás iránt érdeklõdõknek is lehetõségük és módjuk nyílik a tudományos fokozat megszerzésére. Az egyes munkacsoportokon belül a molekuláris genetikai laboratórium biztosít mindezekre lehetõséget. Az eddigi mûködése során 37 doktori értekezés született. Jelenleg 16 Ph.D. hallgató és két levelezõ kollegánk folytat munkát a doktori iskolában. A Klinikán mûködõ tudományos fokozattal rendelkezõ kollegáink között számosan a doktori iskolán belüli kutatások segítségével szereztek tudományos fokozatot. A Klinikán jelenleg dolgozó, ill. a közelmúltban fokozatot szerzett és más munkahelyre kerültek között egy akadémikus (az MTA rendes tagja), 9 MTA doktor és 47 Ph.D.-vel rendelkezõ munkatársunk van. Ezek közül egy akadémikus, 7 MTA doktor és 38 Ph.D.-vel rendelkezõ munkatársunk ezen évkönyv megírása idején is velünk dolgozott. A Klinika minõségi mûködésének fontos bizonyítéka, hogy a korábbi munkatársak közül hárman lettek tanszékvezetõ egyetemi tanárok a Semmelweis Egyetem más intézeteiben (Szabó Antal, Vásárhelyi Barna és Szabó András). 17

18

19 3. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A 2012-ES ÉVRÕL Immár közel 20. éve készül Évkönyv az I. sz. Gyermekklinika tevékenységérõl. A puszta tények és számadatok mellett, az érdeklõdõk számára az ezekbõl az adatokból kiolvasható szöveges összegzést is elkészítjük. Visszatekintve az elmúlt évek összefoglalóira, az utókor, ha kezébe veszi az évkönyveket egy évrõl évre küzdelmesebb, a teljesítmény szinten tartásáért egyre nagyobb energiát befektetõ klinikai közösség életébe kap majd bepillantást. Ennek ellenére, ha feltesszük a kérdést, hogy milyen is volt 2012, a rövid válasz lehetne akár az is, hogy jó. Miért is volt jó 2012? Jó volt, mert fent tudtunk maradni az egyre nehezebb körülmények között is, úgy, hogy a beteg gyermekek ellátása még nem került veszélybe. Jó volt, mert egyes területeken még megújulni is tudtunk. Megújult és reméljük, hogy ezzel minõségileg is javult az oktatásunk. Ezt persze a hallgatók és különösen a jövõ igazolhatja. A gyakorlati oktatásban bevezetésre került differenciáldiagnosztikai-betegbemutatás és a tantermi elõadások számonkérése reményeink szerint a minõséget javította. Jó volt, mert egy jó kezdeményezés tovább folytatódhatott. Az oktatásban a szakképzést segítõ, de egyben egyéb ismereteket is nyújtó Rezidens Szalon sikerrel folytatódott. Jó volt, hiszen a betegellátás terén egy új sürgõsségi ambulanciát alakítottunk ki, amelyrõl néhány hónap távlatából elmondható, hogy szükség volt egy ilyen egységre. Jó volt az is, hogy az egynapos sebészeti és egyéb egynapos ellátást igénylõ betegek számára kialakítottunk egy külön egységet a Klinikán. Jó volt, hiszen nem csökkent a teljesítményünk. Jó volt, hiszen még épültünk-szépültünk is. Elkezdõdött az anyagcsere- és kutatólabor átépítése, eszközök kerültek beszerzésre, amelyek közül kiemelendõ a dialízis rész gépparkjának megújítása. Jó volt, hiszen a mai magyar egészségügy helyzetéhez képest 2012-ben csak kevesen távoztak a klinikáról. Jó volt, hiszen kollégáink közül többen szereztek szakvizsgát, újabb képesítést. Jó volt, mert a tudományos képzésben, továbbképzésben megtartottuk vezetõ szerepünket. Ezt jelzik a számos TDK konferencia díj és helyezés, a Rektori pályázatok díjazásai és PhD oktatásban elért eredményeink. Jó volt a tudományos tevékenységünk. Igazolják ezt a sikerrel megvédett PhD értekezések, a sikeres habilitációs eljárás és a korábbiakhoz képest is kiemelkedõ publikációs tevékenységünk. Jó volt, mert a Klinikán megalakult a Lendület Kutatócsoport, amely a lerakott alapokra építkezve már a jövõbe mutat. Végül jó volt, hiszen közösséget is tudtunk alkotni és tudtunk együtt küzdeni, örülni, de méltó módon veszíteni is. Erre biztosan jó volt a csocsó-bajnokság, összehozott minket. Azonban a jó mindenképp valami rosszhoz mérten jó, ahogyan ezt Carl Jung fogalmazta meg. Most kérdezzük meg, hogy rendben, röviden jó volt, de bõvebben milyen is volt 2012? Kicsit elgondolkodva, erre már lehet, hogy a válasz: nem jó. Miért nem volt jó 2012? Nem volt jó, mert egyre inkább a számok bûvöletébe kerülünk. Betegszám, pénzügyi keretek, kódok és hetente-havonta változó szabályok rendeletek között könnyen elvész hivatásunk lényege, a beteggel való törõdés, a rá fordított idõ. Nem volt jó, mert nõttek az adminisztratív terhek. Nem volt jó, mert nem jó a kiszámíthatatlanság, a folyton változó szabályrendszer. Nem volt jó, mert az eredmények mögött ott rejtõzik a bizonytalanság. Tegnap még sikerült kigazdálkodni, támogatást szerezni, de ez csak máról holnapra túlélést jelent. Nem volt jó, hiszen megtapasztaltuk, hogy a túlélés egyre nagyobb energiákat követel. Nem volt jó, hiszen a pályázatok, alapítványi támogatások és egyéb bevételek nélkül nem tudtuk volna felmutatni az elért eredményeket. Ezek megszerzése pedig egyre nehezebb. Nem volt könnyû év 2012, de mérlegre téve a leírtakat, talán több volt még a jó, mint a rossz. Ahhoz, hogy ez így maradjon, tovább kell menni az immár közel 20 éve kijelölt ösvényen. Ennek az útnak az állomásairól tudósítanak az évkönyvek. Amikor összegezzük az elmúlt évet és felsoroljuk, hogy mi volt jó és mi nem, gondoljunk Wass Albert szavaira: Jajgatni és sopánkodni könnyû. ( ) De tettekre csak azok képesek, akiknek a lelkében van bátorság és erõ. 19

20

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

CF BETEGSÉG EGY ÁLTALÁNOS GYERMEKORVOS SZEMÜVEGÉN ÁT

CF BETEGSÉG EGY ÁLTALÁNOS GYERMEKORVOS SZEMÜVEGÉN ÁT CF BETEGSÉG EGY ÁLTALÁNOS GYERMEKORVOS SZEMÜVEGÉN ÁT Szabó László Belgyógyászat-Pulmonológia, Heim Pál Gyermekkórház, Csillebérci Családi Találkozó, 2014. 05.17-18. Vázlat 1. Holisztikus medicina 2. Fiatal

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával 2015. Február 27. péntek 11 00-12 45 Érkezés, regisztráció és ebéd 12 45-13 00 Megnyitó Havasi Anikó NUTRICIA Advanced Medical Nutrition Táplálék

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY Bajai Kórház KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (KAIBO) ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974

Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974 Pályakép Dr. Herczegfalvi Ágnes Ph.D. Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974 Szakképesítések: csecsemő és gyermekgyógyászat, felnőtt neurológia és gyermekneurológia.

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van.

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Budapesti gyermek-intézmények gyermek-dietetikai ellátása Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Gyermekkorban

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete

A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete A Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézete 1921-től Gyermekgyógyászati Klinika 2008-tól Gyermekgyógyászati Intézet 1921 1929 Szontagh Félix ny.r. tanár, igazgató 1929 1930. I. Hüttl Tivadar ny.r.

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

Dr. med. habil. Hirschberg Andor fül-orr-gégész, audiológus

Dr. med. habil. Hirschberg Andor fül-orr-gégész, audiológus Dr. med. habil. Hirschberg Andor fül-orr-gégész, audiológus Tanulmányok 1974-1980: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, ÁOK; summa cum laude, gyógyszertan tanulmányi verseny első díj. 1970-1974: Móricz Zsigmond

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2011. évi kongresszusa 2011. november 18-19. Tisztelt Kollégák! A Magyar Meserséges Táplálási Társaság Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önöket a 2011-es kongresszusunkra.

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája

A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinikája 1921-től I. sz. Belgyógyászati Klinika 2003-tól Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika 1921 1928 Csíky József ny.r.

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Gyakorlati protokoll-témakörök a XI. félévi kisállat-belgyógyászati klinikai gyakorlat teljesítésére

Gyakorlati protokoll-témakörök a XI. félévi kisállat-belgyógyászati klinikai gyakorlat teljesítésére 11_félév_bel_gyak_protokoll_13_12_08 vzs.doc Gyakorlati protokoll-témakörök a XI. félévi kisállat-belgyógyászati klinikai gyakorlat teljesítésére Összeállította: Dr. Vörös Károly Rotáció az egyes klinikai

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Tüdőtranszplantáció Magyarországon:

Tüdőtranszplantáció Magyarországon: Tüdőtranszplantáció Magyarországon: (nem)utópia (vagy) realitás? Gál János Indikációk Parenchymás betegségekben: fibrosis, sarcoidosis, histiocytosis-x cystás fibrosis emphysema, alpha-1 AT hiány Vascularis

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kolléganő betanítására kérte meg vezetője. Feladata az 1. típusú diabetesszel kapcsolatos és a diabetes szövődményeként jelentkező alsó végtagi kritikus állapotokhoz kapcsolódó ismeretek

Részletesebben

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04.

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04. Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice Szolgálat 2011.04.04. Kezdetek A Szemem Fénye Alapítvány 2002-ben alakult Személyes indíttatásból: a leukémiás megbetegedésben elhunyt Nail emlékére

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT

Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT szintentartó és továbbképző tanfolyam Szeged, 2014.szeptember

Részletesebben

Fekvőbeteg teljesítményelemzés. Fekvőbeteg intézmény, Bp. 2005.04-2006.03

Fekvőbeteg teljesítményelemzés. Fekvőbeteg intézmény, Bp. 2005.04-2006.03 Fekvőbeteg teljesítményelemzés 2005.04-2006.03 Tartalomjegyzék Összefoglaló... 1 Osztályonkénti részletezés... 6 999910110 I.belgyógyászat... 7 999910120 Ii.belgyógyászat... 10 999910130 Iii.belgyógyászat...

Részletesebben

Hasadékos Kezelő lap - Általános adatok

Hasadékos Kezelő lap - Általános adatok Hasadékos Kezelő lap - Általános adatok Név: Születési hely, idő: TAJ szám: Lakcím: Pontos diagnózis, oldaliság: Hasadék Centrumba kerülés időpontja: A hasadék felismerésének időpontja: Gyermeksebészeti

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó

ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Meghívó Meghívó Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 2010. június 10-11-én megrendezésre kerülő konferenciánkat, melynek címe: Konferencia a Perikoncepcionális Egészségről és a Veleszületett Rendellenességek

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben

A gyermekgyógyászat tárgya, a II.sz. Gyermekklinika bemutatása Növekedés fejlődés. Dr. Szabó András, MTA doktora intézetvezető egyetemi tanár

A gyermekgyógyászat tárgya, a II.sz. Gyermekklinika bemutatása Növekedés fejlődés. Dr. Szabó András, MTA doktora intézetvezető egyetemi tanár A gyermekgyógyászat tárgya, a II.sz. Gyermekklinika bemutatása Növekedés fejlődés Dr. Szabó András, MTA doktora intézetvezető egyetemi tanár Semmelweis Egyetem 246. tanév 212 éve van önálló gyermekgyógyászat

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011 Hospice betegellátás 2011 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

2014. évi Vándorgyűlése

2014. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2014. évi Vándorgyűlése 2014. október 3-4. Második értesítő Pécs, Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas utca 2/A Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Nagy

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben