Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról"

Átírás

1 Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról Készítette: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratórium elnöke: Szél István Székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. Tel: /

2 Tartalom 1 Bevezetés A védjegyről általánosságban Mi a védjegyoltalom? Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom Ki szerezhet védjegyoltalmat A KISKUN VÉDJEGY kialakulása, bevezetése A KISKUN VÉDJEGY szabályzatai KISKUN VÉDJEGY szabályzata, minősítési kritérium rendszere KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termékek minőségi kritériumai Arculati kézikönyv A KISKUN VÉDJEGY alá rendezendő termékek védjegy elnyerésének gyakorlati útmutatója Előzmények Kérelem Földrajzi lehatárolás A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása (áruosztályozás)hiba! A könyvjelző nem létezik.10 6 A KISKUN VÉDJEGY-gyel ellátott élelmiszerek minőségi kritérium rendszere KISKUN VÉDJEGY minőségbiztosítási gyakorlata A védjegyhasználat szabályai A védjegyhasználat ellenőrzése A védjegyeztetés alapdokumentumai

3 1.Bevezetés A CENTRAL EUROPE program támogatásával, a Traditional and wild projekt négy ország és kilenc partnerszervezet tevékenységét fogja össze. A projekt célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A projekt számára biztosított időszak végére a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak. A jelen tanulmány egy olyan részletes leírás, gyakorlati útmutató üzleti tervvel, amely konkrét termék példán keresztül bemutatja a helyi védjegy, a KISKUN VÉDJEGY elérés folyamatát, feltételeit, lehetőségeit, és tartalmazza a szükséges formanyomtatványokat is. A Községi Önkormányzat Kunadacs, - mint partnerszervezet - által a vadon élő növények gyűjtéséből, és feldolgozásából előállított kétféle mintatermékén, a csalánteán és bodzalekváron keresztül mutatjuk be a védjegyeztetés folyamatát. 3

4 2. A védjegyről általánosságban 2.1 Mi a védjegyoltalom? 1 A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén. 2.2 Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom? Védjegy lehet szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek kombinációja, ha megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható, nem áll fenn a lajstromozásával szemben feltétlen kizáró ok (pl. általánosan használják az áru megjelölésére), vagy viszonylagos kizáró ok (pl. más javára azonos vagy azzal összetéveszthetőségig hasonló védjegy már oltalmat nyert). 2.3 Ki szerezhet védjegyoltalmat? Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. 1 Forrás: 4

5 3. A KISKUN VÉDJEGY kialakulása, bevezetése A tanulmány írásával megbízott kunadacsi székhelyű Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány (továbbiakban: Védjegytulajdonos) több éve foglakozik a helyi/térségi termékek piacra jutását elősegítő, a termékeket megkülönböztető védjegy megalkotásának és működtetésének gondolatával. A helyi termék rangja erősítésének, a fogyasztói attitűd kialakítása előmozdításának érdekében a KEOP 6.2.0/B/ pályázat megvalósítása során kezdeményezte a KISKUN VÉDJEGY (továbbiakban: Védjegy) lajstromba vételét. A Védjegytulajdonos megalkotta a KISKUN VÉDJEGY szabályzatot, minőségi kritériumrendszerét, és az arculati kézkönyvet. A védjegy tulajdonosa: Védjegytulajdonos neve: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Védjegytulajdonos székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. Védjegyokirat kelte 1 : Budapest, 2013.november 22. Lajstromszám:

6 4. A KISKUN VÉDJEGY szabályzatai 4.1 KISKUN VÉDJEGY szabályzata, minősítési kritérium rendszere A Védjegy megszerzésének gyakorlati lépéseit a védjegyszabályzat rögzíti. A védjegyszabályzat útmutatást ad a védjegy használat jogáért bejelentkező, védjegyhasználati szerződést kötni akaró Védjegyhasználók, valamint az eljárást lefolytató adminisztráció részére a Védjeggyel ellátandó termékek minőségi követelményeinek vonatkozásában. 4.2 KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termékek minőségi kritériumai A minőségi kritériumok a védjegy szabályzatban foglaltakra figyelemmel kerültek összeállításra. 4.3 Arculati kézikönyv Az arculati kézikönyv biztosítja a kiskunsági helyi termelők által előállított termékek beazonosítását. Biztosítja, az egységes, hatékony kommunikációt. A Védjegy arculati kézikönyve szabályozza az egységes védjegy használatot a belső-és külső kommunikációban A Kiskun Védjegyre vonatkozó alapinformációk LOGO 6

7 A logo megfelelően egy változatban használható: egyszínű A logo engedélyezett legkisebb mérete: 23 mm 30 mm A védjegy grafikai elemekből és feliratból áll. A grafika a természetet, a tájegységre jellemző, azt szimbolizáló őshonos szürkemarhát, háttérben tanyát gémeskúttal ábrázolja ovális foglalatban. A felirat: Kiskun egyértelműen jelöli a tájegységet. A védjegy szimbólum színei: a fehér, szürke és fekete árnyalatai. Az arculati kézikönyv pontos paramétereket ad a logo -leírásáról -szerkesztéséről -színeiről -változatairól -használatáról -logohasználat tiltásairól -tipográfiáról Az arculati kézikönyv előírja: a belső és külső kommunikáció alapvető nyomtatványainak kötelező szerkesztési alapelveit, a nyomtatvány rendszer használatát, a technikai sokszorosíthatósághoz szükséges arculati követelmények technikai paramétereit. A termékre kerülő öntapadó címke kivitelezése: Anyag: vinyl Nyomás: 1 színes, ofszet, stancolva Grafikai elem: Logo Méret: 23 x 30mm, 53 x 70mm 7

8 5. KISKUN VÉDJEGY alá rendezendő termékek védjegy elnyerésének gyakorlati útmutatója 5.1.Előzmények A Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány évben kialakította a helyi termékek megkülönböztetése céljából a KISKUN VÉDJEGY-et. A következő évben a Szellemei Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezte a védjegy oltalom alá helyezését, a Hivatal a védjegyet számon lajstromozta. A védjegyhasználathoz kötődő tulajdonosi jogokat a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratóriuma gyakorolja. A védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő eljárást a Kuratórium saját ügyrendjének megfelelően folytatja le. Kunadacs Község Önkormányzatának a Traditional and wild programjának keretén belül létrehozott termékeknek, a bodzalekvárnak és a csalánteának a védjegyeztetési eljárási folyamata: 5.2. Kérelem A védjegyhasználat jogának megszerzése kérelemre indul, 1 eredeti aláírt példányban az arra rendszeresített formanyomtatványon, amely letölthető a honlapról. (1. számú melléklet). A kérelemhez csatolni kell a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. A regisztrációs díj befizetése az Alapítvány bankszámlájára történik átutalással: A regisztrációs díj termékenként: az éves nettó árbevétel 0,1%-a minimum Ft-maximum Ft A kérelem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét/székhelyét, gazdaság/élelmiszer előállítás helyét, a védjegy alá rendezni kívánt termékkör megnevezését. 8

9 Kérelmező nyilatkozik, hogy a Védjegy Szabályzatban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez. A kérelem benyújtásának helye és módja: A kérelmet kitöltve, aláírva Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. címzéssel, zárt borítékban szükséges benyújtani. A kérelmező, a kérelme megtárgyalásának időpontjáról írásban kerül kiértesítésre postai úton. A Kuratóriumi ülésen a kérelmező kérelme vonatkozásában tárgyalási joggal vesz részt meghívottként. A Kuratórium a kérelemről egyszerű többséggel dönt, a hozzájárulást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a védjegyhasználati jog védjegyszabályzat szerinti feltételei nincsenek meg. A Kuratórium elnöke a Kuratórium kérelemnek helyt adó határozata alapján, határozatlan időre a Kérelmezővel védjegy használati szerződést (licencia szerződést) köt, a Kuratórium döntésétől számított 30 napon belül. A Védjegytulajdonos a Védjegyhasználót nyilvántartásba veszi, és gondoskodik annak közzétételéről a honlapon a formanyomtatvány szerinti tartalommal. A védjegyeztetés további költségei 1 termék esetében: A védjegyhasználat joga díjmentes, egyszeri - a kérelem benyújtásakor megfizetendő - regisztrációs díjfizetési kötelezettség keletkezik, melynek összege mértéke a pályázó korrigált éves nettó árbevételének 0,1 %-a, minimum Ft, maximum Ft. Költségnem Védjegyhasználati jog Regisztrációs díj kérelmenként KISKUN VÉDJEGY-es címke Bruttó díj 0 Ft az éves nettó árbevétel 0,1%-a minimum Ft-maximum Ft 60 Ft/db 9

10 Csak azok a termékek kerülhetnek KISKUN VÉDJEGY oltalom alá, amelyek származási helye megfelel a védjegyszabályzatban leírtaknak, és besorolható a védjegy alá vont áruosztályok közé Földrajzi lehatárolás: A két mintatermék előállításához felhasznált, gyűjtésből származó alapanyag megfelel a szabályzatban meghatározottnak: a Kiskunságban feldolgozott termék a tájegységen belül termelt alapanyag felhasználásával készül, az alapanyag legalább 90%-a a Kiskunságban került megtermelésre. A Kiskunsági élelmiszer származásának földrajzi lehatárolása között található települések: Abony, Akasztó, Balotaszállás, Bócsa, Bodoglár, Bugac, Csengele, Csengőd, Csólyospálos, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Harkakötöny, Izsák, Jakabszállás, Jászkarajenő, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunadacs, Kunbaracs, Kunbaja, Kunbábony, Kunfehértó, Kunszállás, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Móricgát, Orgovány, Pusztamérges, Szabadszállás, Szank, Tompa, Törtel, Üllés, Zsana települések közigazgatási területe. A fent felsorolt területekről gyűjtött vadon termő csalán és bodza megfelel a minősítési rendszer területi kritériumának A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása (áruosztályozás) A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás január 1. napján hatályba lépett 10. kiadása alapján történik. 29. OSZTÁLY: Hús, hal-, baromfi és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30. OSZTÁLY: Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. A Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás alapján a csalántea a 30-as áruosztályba (tea), a bodzalekvár a 29-es áruosztályba tartozik a lekvárok (dzsemek) termékkörbe. 10

11 6. Kiskun védjeggyel ellátott élelmiszerek minőségi kritérium rendszere Minőségi kritériumok Az önkormányzatnak, mint védjegyhasználónak az élelmiszer biztonság érdekében a Kiskun védjeggyel ellátott termékek minőségi kritériumai dokumentumban rögzítetteket, továbbá a termék minőségére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell betartania: - Az alap élelmiszerek termelése tekintetében; az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú mellékletében foglalt Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai, valamint a kölcsönös megfeleltetés jogszabályba foglalt követelményei. - A kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben foglaltak, különös tekintettel az élelmiszerek biztonságát és nyomon követhetőségét célzó nyilvántartások (permetezési napló, állattartóhely telepi nyilvántartás, gyógyszeres kezelések nyilvántartása, hatósági állatorvosi bizonyítvány, hússzállítási igazolás, kistermelői nyilvántartás) vezetésére. - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelte (2004. április 29.) az élelmiszerhigiéniáról. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK Rendelete (2002. január28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról. - A évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Élelmiszerbiztonsági követelmények, nyomonkö vethetőség Nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított, védjegy alá rendezett termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés helyéről, idejéről. A nyilvántartást 2 évig meg kell őrizni. Védjegyhasználónak termék adatlapot kell készítenie az alaptermékből előállított élelmiszerről a következő tartalommal: név, cím, élelmiszer előállítás helye, élelmiszer megnevezése, az összetevők csökkenő sorrendben való felsorolása, fogyaszthatósági időtartam, illetve minőség megőrzési időtartam, tárolási hőmérséklet. 11

12 7. KISKUN VÉDJEGY minőségbiztosítási gyakorlata 2. Feldolgozatlan termékek megfelelőségi követelményei ("feldolgozatlan termékek": olyan élelmiszerek, amelyeken még nem végeztek feldolgozást, és ide tartoznak a szétválasztott, részekre osztott, elvágott, szeletelt, kicsontozott, darált, megnyúzott, őrölt, vágott, tisztított, darabolt, kifejtett, tört, hűtött, fagyasztott, mélyfagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerek;) 2.1. A feldolgozatlan növényi termékek - A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. - A feldolgozatlan termék csomagolása megfelelő. (Élelmiszert csak tiszta, szükség szerint fertőtlenített, az adott élelmiszer csomagolására megfelelő csomagolóanyagban, edényzetben tartva, tárolva lehet árusítani.) - A termék jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. - A kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, - a termék nevét, - a fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzés időtartamát és - fogyaszthatósági időtartammal rendelkező élelmiszerek esetében a tárolási hőmérsékletet, - a termék Nettó tömegét, kivéve, ha a csomagolt terméket a kistermelő a vevő jelenlétében méri le. A növényi eredetű alaptermékekre vonatkozó feltételek megléte. Szemrevételezés Szemrevételezés Csomagolt termék szemrevételezése. 12

13 3. Feldolgozott termékek megfelelőségi követelményei 3.1. Növényi eredetű feldolgozott termékek (savanyúság, befőtt, ivólé) Növényi eredetű alap - és feldolgozatlan termékekre vonatkozó feltételek megléte. - A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. - A feldolgozott termék csomagolása, jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. - A feldolgozott termékről termék adatlapot kell készíteni. Szemrevételezés Szemrevételezés Dokumentum megtekintése 4. Nyomon követhetőség - Beszállítók nyilvántartása a gazdaságba bekerült termékek származásának, a várakozási idők Bizonylatok és /vagy nyilvántartások betartásának ellenőrizhetősége (növényvédő szerek, megléte. takarmány és adalékanyagok, gyógyszer). - Kistermelői nyilvántartás vezetése az eladott Nyilvántartás megléte. termékekről - Termékek jelzéssel (címkével történő ellátása) Szemrevételezés - Dokumentumok megőrzési határidejének Dokumentumok áttekintése. megtartása. Megőrzési idő 5 év. 13

14 8. A védjegyhasználat szabályai A védjegyet csak érvényes védjegy használati szerződés birtokában, az Arculati Kézikönyvben előírt módon és célra lehet felhasználni. A Védjegyhasználó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja. A Védjegyhasználó jogosult a Védjegytulajdonos hozzájárulása mellett, azzal egyeztetett módon a védjegy reklámozására, saját termékei reklámozása során a védjegyet, mint reklámelemet alkalmazni. A védjegyhasználati jog megszűnik, ha - a védjegy használatáról a Védjegyhasználó bármilyen okból lemond, - a védjegyhasználati jogot a Védjegytulajdonos a Védjegy Szabályzat megsértése miatt visszavonja. 9. A védjegyhasználat ellenőrzése Védjegytulajdonos előre bejelentett módon a Védjegy Szabályzatban foglaltak betartását eseti jelleggel ellenőrzi. A Védjegyhasználó köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani a jogtulajdonosnak, ami kiterjed a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos dokumentációkba való betekintés, az előállítás vagy szolgáltatás körülményeinek helyszíni ellenőrzése jogának biztosítására. Védjegyhasználó köteles együttműködni jogtulajdonossal minden egyéb, a Szabályzat betartása szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenység során. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Védjegyhasználó a Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, Védjegytulajdonos felszólítja annak betartására. A Védjegyhasználó amennyiben megadott határidőig nem tesz eleget a felszólításnak Védjegytulajdonos a védjegyhasználati szerződést egyoldalúan felbontja, a védjegyhasználati jogot visszavonja. 14

15 10. Védjegyeztetés alapdokumentumai: -Kérelem (1. számú melléklet) -Felvételi ív a Kiskun védjegy használata jogát kezdeményező gazdaság helyszíni szemléjéhez és a termékek nyomon követhetősége adatlap (2. számú melléklet) -Védjegyhasználati szerződés (3. számú melléklet) A dokumentumok letölthetők a oldalról. 15

16 Kérelem (1.számú melléklet) Kiskun védjegy használatához - NYOMTATVÁNYMINTA - 1. Kérelmező adatai Kérelmező neve: Kunadacs Község Önkormányzata Természetes személy esetén - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Adószáma: MVH regisztrációs szám: - Kistermelői regisztrációs szám: - Telefon szám: +36/76/ cím: - Gazdaság helye: (település név) Kunadacs - Telephely címe: (ahol a termékfeldolgozás történik) Családi gazdaság esetén a gazdaság tagjainak adatai: 1. - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Őstermelői igazolvány száma: - Telefon szám: - cím: 2. - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Őstermelői igazolvány száma: - Telefon szám: - cím: Jogi személyiség esetén: - Képviselő neve: - Székhely címe: - Cégjegyzék szám: - Adószáma: - MVH regisztrációs szám: - Gazdaság helye: (település név) - Telephely címe: - Telefon szám: - cím: 6097 Kunadacs Rákóczi u.2. 16

17 2. Védjegy alá rendezni kívánt termékek köre Helyi élelmiszer: Helyben megtermelt feldolgozatlan és/vagy helyben feldolgozott termék, amit emberi fogyasztásra szánnak (Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) "élelmiszer" fogalom meghatározás alapján.) A helyben feldolgozott termék helyi alapanyag felhasználásával vagy helyben hozzáadott értékkel valósul meg. Az alapanyag vagy a helyben hozzáadott érték aránya legalább 90%. Helyi élelmiszer származásának földrajzi lehatárolása: Alaptermék pl.: Zöldség- gyümölcs félék, tej, méz, tojás, élőállat; feldolgozatlan termék pl.: bontott baromfi, hús; feldolgozott termék pl.: tejtermékek, tésztafélék, húskészítmények stb. 1. számú táblázat Helyi termék megnevezése 1 Alap Feldolgozatlan Feldolgozott 2 bodzatermés szárított bodzatermés bodzalekvár csalánlevél szárított csalánlevél csalántea 1. Az adatsorok szükség szerinti bővítése megengedett 2. Válaszadás esetén a 2. számú táblázat kitöltése is szükséges 2. számú táblázat A helyben feldolgozott termékekre vonatkozó további adatok 1 Helyi termék megnevezése Helyben termelt alapanyag Helyben hozzáadott érték megnevezése aránya (%) a termékben aránya (%) bodzalekvár szárított bodzatermés 100% (100%) csalántea szárított csalánlevél (100%) 100% 1. Az adatsorok szükség szerinti bővítése megengedett Alulírott kérem fenti termékek tekintetében a Kiskun védjegy használata jogának megadását. Egyben kijelentem, hogy, Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kiskun Védjegy Szabályzatában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, védjegy használat jogának megadása esetén betartom, hozzájárulok kérelmem nyílt Kuratóriumi ülésen való tárgyalásához, továbbá hozzájárulok a kérelmem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez, valamint ezzel összefüggésben személyes adataim kezeléséhez, közzétételéhez. Csatolt melléklet: Regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolata. KUNADACS, JANUÁR kérelmező aláírása 17

18 A kérelem benyújtásának helye és módja: A kérelmet kitöltve, aláírva Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. Címzéssel, zárt borítékban szükséges benyújtani. A kérelmező, a kérelme megtárgyalásának időpontjáról írásban kerül kiértesítésre postai úton. A Képviselőtestületi ülésen a kérelmező kérelme vonatkozásában tárgyalási joggal vesz részt meghívottként. 18

19 Felvételi ív (2.számú melléklet) Kiskun védjegy használata jogát kezdeményező gazdaság helyszíni szemléjéhez Gazdálkodó adatai: Kistermelő / gazdálkodó neve: Gazdálkodó címe: (ahol lakik, levelezési cím) Termék előállítási hely címe: (amennyiben eltér a gazdálkodó lakhelyétől) Telefon / fax szám: Mobil telefon: cím: Saját honlap címe: Őstermelői/Vállalkozói ig. száma: MVH regisztrációs szám: Kistermelői regisztrációs szám: (Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal) Állattartás esetén: tartási hely nyilv.tart száma/tenyészkód száma 19

20 Alap* Teljes egészében saját gazdaságban termelt növény vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. I. Termék megnevezése Feldolgozatlan Teljes egészében saját gazdaságban termelt növényből vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. Feldolgozott A felhasznált alapanyag 90%-ban saját gazdaságban termelt növényből vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. Megjegyzés: állati termék esetén fel kell tüntetni a fajt, pl.: fürjtojás, kecsketej 20

21 II. Alaptermék előállítás 1. Növényi eredetű alaptermék (pl.: zöldség, gyümölcs) Jelölje x jellel a megfelelő választ Sorszám Ellenőrzés területe Az elmúlt 3 évben szankcionálták-e a 1. gazdaságot a HMK szabályainak megszegése miatt? 2. Permetezési naplót vezet Megfelel Igen Nem 3. Permetezési napló megőrzésre kerül 5 évig Kézmosási lehetőség biztosított-e a növényi 4. eredetű élelmiszer alaptermékek piaci előkészítése során? A növényi eredetű élelmiszer alaptermékek 5. piaci előkészítése során alkalmazott eszközök tisztaságáról gondoskodik (láda, rekesz, zsák, szedőedények stb.) Az áru előkészítésére használt helyiség 6. tiszta, az élelmiszer szennyeződésének veszélye nem áll fenn. 7. Hulladékok, veszélyes anyagok tárolása előírás szerint történik. Hulladékok, veszélyes anyagok elszállítását 8. igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak. Rovarok, rágcsálók irtása rendszeresen 9. megtörténik. 21

22 III. A feldolgozatlan termékek 1. A feldolgozatlan növényi termékek A növényi eredetű alaptermékekre vonatkozó feltételek teljesülése szükséges. Sorszám 1. Ellenőrzés területe A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség rendelkezésre áll. 2. Termékféleségtől függően a termék mosásához ivóvíz minőségű víz, rendelkezésre áll. 3. A feldolgozatlan termék csomagolása a higiéniai követelményeknek megfelel. 4. Csomagolóanyag tárolás során nem szennyeződik. 5. Csomagolt termék esetén a termék jelölése (címke) előírásoknak megfelel. Megfelel Igen Nem IV. Feldolgozott termékek 1. Növényi eredetű termékek A növényi eredetű feldolgozatlan termékekre vonatkozó feltételek teljesülése szükséges. Sorszám 1. Ellenőrzés területe A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. 2. A feldolgozott termék csomagolása, jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. 3. A feldolgozott termékről termék adatlap készült. Megfelel Igen Nem 22

23 V. Termékek nyomon követhetősége Sorszám Ellenőrzés területe A gazdaságba bekerült termékek származása egyértelműen megállapítható (kísérő okmányok, termék címke tartalmazzák a termék összetételét) A várakozási idők betartása nyomon követhető (növényvédő szerek, takarmány és adalékanyagok, gyógyszer). 3. Kistermelői nyilvántartást vezet az eladott termékekről 4. Termékek jelzéssel/címkével ellátottak (csomagolt) 5. Dokumentumok megőrzési határideje betartásra kerül. Megőrzési idő 5 év. Megfelel Igen Nem A KIKUN védjegy használata jogának megadását: (aláhúzással jelölni) javasolom feltételesen javasolom nem javasolom Nemleges javaslat indoklása:... Feltételes javaslat esetén: Hiányzó feltételek felsorolása:.. 23

24 . Hiányok pótlására gazdálkodó által megjelölt határidő: Egyéb észrevétel megjegyzés: Adatfelvételt végző részéről:. Gazdálkodó részéről: Felmérő személy neve: Felmérés időpontja: Felmérő aláírása: (hó) (nap) Gazdálkodó aláírása: 24

25 VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS (3. számú melléklet) (tervezet) amely létrejött egyrészről Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Székhely: 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. adószám: bírósági bejegyzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /2000, sorszám: 1215 bankszámlaszáma: képviseli: Szél István elnök, mint védjegyoltalom jogosult (továbbiakban: Jogosult), másrészről Községi Önkormányzat Kunadacs Székhely: 6097 Kunadacs Rákóczi u.2. Adószám/adóazonosító: Cégjegyzék szám: Képviselő: Dunai László polgármester Telefon: 76/ Fax: 76/ Kapcsolattartó: Szántai József projektmenedzser mint védjegyhasználó (továbbiakban: Használó) között (továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételek szerint: 1. Jogosult kijelenti, hogy kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) 2013.március 28-án a M bejelentett KISKUN ábrával kombinált védjegy, mint lajstromozásra bejelentett védjegynek (továbbiakban: védjegy). 2. Jogosult kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a használati szerződés fennállása alatt a védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott bitorlás esetén a bitorlókkal szemben fellép. 3. Jogosult szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a védjegy magyarországi hasznosítását korlátozó vagy gátló joga. Kijelenti továbbá, hogy a védjegy kizárólagos jogosultja, és azzal szabadon rendelkezik. 4. Felek jelen szerződésben az 1. pontban megjelölt védjegyre felhasználási szerződést kötnek, mely alapján Használó díjmentesen nem kizárólagos védjegy használói jogot szerez Jogosulttól. Használó más 3. személynek a használati jogot nem engedheti át. 5. Jogosult jelen szerződéssel Használó részére határozatlan idejű, de legkésőbb a Jogosult védjegy oltalmi jogának fennállásáig használati jogot enged. 6. Használó tudomásul veszi, hogy Jogosult jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti a jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt termékek / szolgáltatások körét és minőségét. A nem megfelelő joggyakorlás a szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog megszűnését vonhatja maga után. 25

26 7. A védjegyhasználat a Használó részére a következő jogokkal és kötelezettségekkel jár: - Használó a védjegy használatára a következő termékek vonatkozásában jogosult: Helyi termék megnevezése Alap Feldolgozatlan Feldolgozott Bodzatermés Szárított bodzatermés Bodzalekvár Csalánlevél Szárított csalánlevél Csalántea A helyben feldolgozott helyi termékekre vonatkozó további adatok Helyi termék megnevezése Helyben termelt alapanyag Helyben hozzáadott érték megnevezése aránya (%) a termékben aránya (%) Bodzalekvár bodzatermés(gyűjtött) 100% 100% Csalántea csalánlevél(gyűjtött) 100% 100% - Használó a védjegy használatának során a A Kiskun védjegy szabályzat előírásait köteles betartani. - Használó a védjegy alkalmazása során az Arculati kézikönyv előírásait köteles betartani. 8. A szerződés megszűnik, ha: - Jogosult a szerződést, szerződésszegés esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül a szerződésben foglaltak be nem tartása, a jogtulajdonos megtévesztése, a minőségi feltételeknek való meg nem felelés, vagy egyéb, olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. - A védjegy oltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is megszűnik. Az oltalom megszűnéséről a Jogosult köteles értesíteni a Használót. - Használó a szerződést 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással szüntetheti meg. - Használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően a védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem használhatja. 26

27 9. Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul írásban értesíteni, - kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni. Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják. Jelen szerződés Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratóriuma 1.K/2014 (1/2014.) számú határozata alapján készült. Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Kunadacs, 2014.január 21.. Védjegy Oltalom Jogosultja Védjegy Használója 27

28 28

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2012 1. Tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT 2. sz. melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7624 Pécs, Tettye tér 9.) mint védjegyjogosult Duna-Dráva Nemzeti Parki

Részletesebben

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA 1 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. MECSEK PORTÉKA TANÚSÍTÓ VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA... 3 3. VÉDJEGYJOGOSULT

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Duna-Ipoly nemzeti parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly nemzeti

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Pálfi Erzsébet, dietetikus,, főiskolai tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ételed az életed!

Részletesebben

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY a Váci Egyházmegye Elismert Személye minősítést tanúsító védjegyének elnyerése céljából Jelen nyilatkozat alapján a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, Migazzi

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások ÉLELMISZERKLUB ALAPÍTVÁNY Országos szakmai konferencia 2015.07.27. A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások Élelmiszer értékesítés feltételei a helyi termelői piacon Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése Dr. Lukácsi Péter Ügyvéd / Partner SBGK Védjegyjogi Szeminárium, 2015. március 31. Az oltalom alapfeltételei Grafikai ábrázolhatóság Sieckman feltételek: világos,

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig Járási javaslatok Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Tiszakécskei járás Kiskőrösi járás Kiskunfélegyházi járás Kalocsai

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft.

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő Amiről ma szó esik: I. Megfelelőség és a megfelelőségértékelés jogi háttere II. III. Terméktanúsítás

Részletesebben

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 1 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Termék Ajánlási Szabályzata (TASZ)

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Termék Ajánlási Szabályzata (TASZ) A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Termék Ajánlási Szabályzata (TASZ) 1. Előzmények A Terméktanács Alapszabálya érelmében a Terméktanács belépési nyilatkozat alapján tagjai sorába felvehet olyan

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014.

Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. Az agrárpolitika és agrárszabályozás hatása - Értékesítési lehetőségek a kistermelők, az őstermelők, és a családi gazdaságok számára 2014. november 27., Székesfehérvár Szomi Edina/Bognár Krisztián/ vidékfejlesztési

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR 9.2. 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerûen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről OptiJus Opten Kft. I. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről A 2010.7.2. óta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan

E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan E L Ő T E R J E S Z T É S A képviselő-testület 2009. május 14-ei ülésére a a KUN ÖSSZEFOGÁS Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozóan Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt évben a Nagykunság és a

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.) mint védjegyjogosult Aggteleki nemzeti

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka több mint egy étel több mint vendéglátás több mint egy termék A Vidék Minősége a valódi érték a megkezdett út arculat, szórólapok,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

9. Speciális tevékenységek

9. Speciális tevékenységek 9. Speciális tevékenységek JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. MELLÉKLET III. FEJEZET MOZGÓ ÉS/VAGY IDEIGLENES ELŐÁLLÍTÓ- ÉS FORGALMAZÓ HELYEKRE (MINT PÉLDÁUL SÁTRAK, ÁRUSÍTÓHELYEK, MOZGÓÁRUSOK JÁRMŰVEI),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-23/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban

A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban Boros Ilona Európai Uniós Osztály Külkapcsolatok Főosztálya, NIH Horizont 2020 információs nap Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív,

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 163/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a A Halotti Tor Házzal kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról A Közgyűlés A Halotti Tor Ház vállalkozói forrásból

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE 1 J Készült a 2015. június 24. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tisztelt

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Lapátos vízi megállóhelyek Védjegy szabályzat 2012 Tartalomjegyzék A védjegy célja:... 3 A védjegy további célkitűzései:... 3 1. A tanúsító védjegy leírása... 4 2. Védjegyjogosult neve és székhelye:...

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben