Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról"

Átírás

1 Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról Készítette: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratórium elnöke: Szél István Székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. Tel: /

2 Tartalom 1 Bevezetés A védjegyről általánosságban Mi a védjegyoltalom? Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom Ki szerezhet védjegyoltalmat A KISKUN VÉDJEGY kialakulása, bevezetése A KISKUN VÉDJEGY szabályzatai KISKUN VÉDJEGY szabályzata, minősítési kritérium rendszere KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termékek minőségi kritériumai Arculati kézikönyv A KISKUN VÉDJEGY alá rendezendő termékek védjegy elnyerésének gyakorlati útmutatója Előzmények Kérelem Földrajzi lehatárolás A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása (áruosztályozás)hiba! A könyvjelző nem létezik.10 6 A KISKUN VÉDJEGY-gyel ellátott élelmiszerek minőségi kritérium rendszere KISKUN VÉDJEGY minőségbiztosítási gyakorlata A védjegyhasználat szabályai A védjegyhasználat ellenőrzése A védjegyeztetés alapdokumentumai

3 1.Bevezetés A CENTRAL EUROPE program támogatásával, a Traditional and wild projekt négy ország és kilenc partnerszervezet tevékenységét fogja össze. A projekt célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A projekt számára biztosított időszak végére a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak. A jelen tanulmány egy olyan részletes leírás, gyakorlati útmutató üzleti tervvel, amely konkrét termék példán keresztül bemutatja a helyi védjegy, a KISKUN VÉDJEGY elérés folyamatát, feltételeit, lehetőségeit, és tartalmazza a szükséges formanyomtatványokat is. A Községi Önkormányzat Kunadacs, - mint partnerszervezet - által a vadon élő növények gyűjtéséből, és feldolgozásából előállított kétféle mintatermékén, a csalánteán és bodzalekváron keresztül mutatjuk be a védjegyeztetés folyamatát. 3

4 2. A védjegyről általánosságban 2.1 Mi a védjegyoltalom? 1 A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén. 2.2 Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom? Védjegy lehet szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek kombinációja, ha megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható, nem áll fenn a lajstromozásával szemben feltétlen kizáró ok (pl. általánosan használják az áru megjelölésére), vagy viszonylagos kizáró ok (pl. más javára azonos vagy azzal összetéveszthetőségig hasonló védjegy már oltalmat nyert). 2.3 Ki szerezhet védjegyoltalmat? Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. 1 Forrás: 4

5 3. A KISKUN VÉDJEGY kialakulása, bevezetése A tanulmány írásával megbízott kunadacsi székhelyű Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány (továbbiakban: Védjegytulajdonos) több éve foglakozik a helyi/térségi termékek piacra jutását elősegítő, a termékeket megkülönböztető védjegy megalkotásának és működtetésének gondolatával. A helyi termék rangja erősítésének, a fogyasztói attitűd kialakítása előmozdításának érdekében a KEOP 6.2.0/B/ pályázat megvalósítása során kezdeményezte a KISKUN VÉDJEGY (továbbiakban: Védjegy) lajstromba vételét. A Védjegytulajdonos megalkotta a KISKUN VÉDJEGY szabályzatot, minőségi kritériumrendszerét, és az arculati kézkönyvet. A védjegy tulajdonosa: Védjegytulajdonos neve: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Védjegytulajdonos székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. Védjegyokirat kelte 1 : Budapest, 2013.november 22. Lajstromszám:

6 4. A KISKUN VÉDJEGY szabályzatai 4.1 KISKUN VÉDJEGY szabályzata, minősítési kritérium rendszere A Védjegy megszerzésének gyakorlati lépéseit a védjegyszabályzat rögzíti. A védjegyszabályzat útmutatást ad a védjegy használat jogáért bejelentkező, védjegyhasználati szerződést kötni akaró Védjegyhasználók, valamint az eljárást lefolytató adminisztráció részére a Védjeggyel ellátandó termékek minőségi követelményeinek vonatkozásában. 4.2 KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termékek minőségi kritériumai A minőségi kritériumok a védjegy szabályzatban foglaltakra figyelemmel kerültek összeállításra. 4.3 Arculati kézikönyv Az arculati kézikönyv biztosítja a kiskunsági helyi termelők által előállított termékek beazonosítását. Biztosítja, az egységes, hatékony kommunikációt. A Védjegy arculati kézikönyve szabályozza az egységes védjegy használatot a belső-és külső kommunikációban A Kiskun Védjegyre vonatkozó alapinformációk LOGO 6

7 A logo megfelelően egy változatban használható: egyszínű A logo engedélyezett legkisebb mérete: 23 mm 30 mm A védjegy grafikai elemekből és feliratból áll. A grafika a természetet, a tájegységre jellemző, azt szimbolizáló őshonos szürkemarhát, háttérben tanyát gémeskúttal ábrázolja ovális foglalatban. A felirat: Kiskun egyértelműen jelöli a tájegységet. A védjegy szimbólum színei: a fehér, szürke és fekete árnyalatai. Az arculati kézikönyv pontos paramétereket ad a logo -leírásáról -szerkesztéséről -színeiről -változatairól -használatáról -logohasználat tiltásairól -tipográfiáról Az arculati kézikönyv előírja: a belső és külső kommunikáció alapvető nyomtatványainak kötelező szerkesztési alapelveit, a nyomtatvány rendszer használatát, a technikai sokszorosíthatósághoz szükséges arculati követelmények technikai paramétereit. A termékre kerülő öntapadó címke kivitelezése: Anyag: vinyl Nyomás: 1 színes, ofszet, stancolva Grafikai elem: Logo Méret: 23 x 30mm, 53 x 70mm 7

8 5. KISKUN VÉDJEGY alá rendezendő termékek védjegy elnyerésének gyakorlati útmutatója 5.1.Előzmények A Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány évben kialakította a helyi termékek megkülönböztetése céljából a KISKUN VÉDJEGY-et. A következő évben a Szellemei Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezte a védjegy oltalom alá helyezését, a Hivatal a védjegyet számon lajstromozta. A védjegyhasználathoz kötődő tulajdonosi jogokat a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratóriuma gyakorolja. A védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő eljárást a Kuratórium saját ügyrendjének megfelelően folytatja le. Kunadacs Község Önkormányzatának a Traditional and wild programjának keretén belül létrehozott termékeknek, a bodzalekvárnak és a csalánteának a védjegyeztetési eljárási folyamata: 5.2. Kérelem A védjegyhasználat jogának megszerzése kérelemre indul, 1 eredeti aláírt példányban az arra rendszeresített formanyomtatványon, amely letölthető a honlapról. (1. számú melléklet). A kérelemhez csatolni kell a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. A regisztrációs díj befizetése az Alapítvány bankszámlájára történik átutalással: A regisztrációs díj termékenként: az éves nettó árbevétel 0,1%-a minimum Ft-maximum Ft A kérelem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét/székhelyét, gazdaság/élelmiszer előállítás helyét, a védjegy alá rendezni kívánt termékkör megnevezését. 8

9 Kérelmező nyilatkozik, hogy a Védjegy Szabályzatban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez. A kérelem benyújtásának helye és módja: A kérelmet kitöltve, aláírva Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. címzéssel, zárt borítékban szükséges benyújtani. A kérelmező, a kérelme megtárgyalásának időpontjáról írásban kerül kiértesítésre postai úton. A Kuratóriumi ülésen a kérelmező kérelme vonatkozásában tárgyalási joggal vesz részt meghívottként. A Kuratórium a kérelemről egyszerű többséggel dönt, a hozzájárulást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a védjegyhasználati jog védjegyszabályzat szerinti feltételei nincsenek meg. A Kuratórium elnöke a Kuratórium kérelemnek helyt adó határozata alapján, határozatlan időre a Kérelmezővel védjegy használati szerződést (licencia szerződést) köt, a Kuratórium döntésétől számított 30 napon belül. A Védjegytulajdonos a Védjegyhasználót nyilvántartásba veszi, és gondoskodik annak közzétételéről a honlapon a formanyomtatvány szerinti tartalommal. A védjegyeztetés további költségei 1 termék esetében: A védjegyhasználat joga díjmentes, egyszeri - a kérelem benyújtásakor megfizetendő - regisztrációs díjfizetési kötelezettség keletkezik, melynek összege mértéke a pályázó korrigált éves nettó árbevételének 0,1 %-a, minimum Ft, maximum Ft. Költségnem Védjegyhasználati jog Regisztrációs díj kérelmenként KISKUN VÉDJEGY-es címke Bruttó díj 0 Ft az éves nettó árbevétel 0,1%-a minimum Ft-maximum Ft 60 Ft/db 9

10 Csak azok a termékek kerülhetnek KISKUN VÉDJEGY oltalom alá, amelyek származási helye megfelel a védjegyszabályzatban leírtaknak, és besorolható a védjegy alá vont áruosztályok közé Földrajzi lehatárolás: A két mintatermék előállításához felhasznált, gyűjtésből származó alapanyag megfelel a szabályzatban meghatározottnak: a Kiskunságban feldolgozott termék a tájegységen belül termelt alapanyag felhasználásával készül, az alapanyag legalább 90%-a a Kiskunságban került megtermelésre. A Kiskunsági élelmiszer származásának földrajzi lehatárolása között található települések: Abony, Akasztó, Balotaszállás, Bócsa, Bodoglár, Bugac, Csengele, Csengőd, Csólyospálos, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Harkakötöny, Izsák, Jakabszállás, Jászkarajenő, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunadacs, Kunbaracs, Kunbaja, Kunbábony, Kunfehértó, Kunszállás, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Móricgát, Orgovány, Pusztamérges, Szabadszállás, Szank, Tompa, Törtel, Üllés, Zsana települések közigazgatási területe. A fent felsorolt területekről gyűjtött vadon termő csalán és bodza megfelel a minősítési rendszer területi kritériumának A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása (áruosztályozás) A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás január 1. napján hatályba lépett 10. kiadása alapján történik. 29. OSZTÁLY: Hús, hal-, baromfi és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30. OSZTÁLY: Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. A Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás alapján a csalántea a 30-as áruosztályba (tea), a bodzalekvár a 29-es áruosztályba tartozik a lekvárok (dzsemek) termékkörbe. 10

11 6. Kiskun védjeggyel ellátott élelmiszerek minőségi kritérium rendszere Minőségi kritériumok Az önkormányzatnak, mint védjegyhasználónak az élelmiszer biztonság érdekében a Kiskun védjeggyel ellátott termékek minőségi kritériumai dokumentumban rögzítetteket, továbbá a termék minőségére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell betartania: - Az alap élelmiszerek termelése tekintetében; az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú mellékletében foglalt Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai, valamint a kölcsönös megfeleltetés jogszabályba foglalt követelményei. - A kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben foglaltak, különös tekintettel az élelmiszerek biztonságát és nyomon követhetőségét célzó nyilvántartások (permetezési napló, állattartóhely telepi nyilvántartás, gyógyszeres kezelések nyilvántartása, hatósági állatorvosi bizonyítvány, hússzállítási igazolás, kistermelői nyilvántartás) vezetésére. - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelte (2004. április 29.) az élelmiszerhigiéniáról. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK Rendelete (2002. január28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról. - A évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Élelmiszerbiztonsági követelmények, nyomonkö vethetőség Nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított, védjegy alá rendezett termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés helyéről, idejéről. A nyilvántartást 2 évig meg kell őrizni. Védjegyhasználónak termék adatlapot kell készítenie az alaptermékből előállított élelmiszerről a következő tartalommal: név, cím, élelmiszer előállítás helye, élelmiszer megnevezése, az összetevők csökkenő sorrendben való felsorolása, fogyaszthatósági időtartam, illetve minőség megőrzési időtartam, tárolási hőmérséklet. 11

12 7. KISKUN VÉDJEGY minőségbiztosítási gyakorlata 2. Feldolgozatlan termékek megfelelőségi követelményei ("feldolgozatlan termékek": olyan élelmiszerek, amelyeken még nem végeztek feldolgozást, és ide tartoznak a szétválasztott, részekre osztott, elvágott, szeletelt, kicsontozott, darált, megnyúzott, őrölt, vágott, tisztított, darabolt, kifejtett, tört, hűtött, fagyasztott, mélyfagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerek;) 2.1. A feldolgozatlan növényi termékek - A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. - A feldolgozatlan termék csomagolása megfelelő. (Élelmiszert csak tiszta, szükség szerint fertőtlenített, az adott élelmiszer csomagolására megfelelő csomagolóanyagban, edényzetben tartva, tárolva lehet árusítani.) - A termék jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. - A kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, - a termék nevét, - a fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzés időtartamát és - fogyaszthatósági időtartammal rendelkező élelmiszerek esetében a tárolási hőmérsékletet, - a termék Nettó tömegét, kivéve, ha a csomagolt terméket a kistermelő a vevő jelenlétében méri le. A növényi eredetű alaptermékekre vonatkozó feltételek megléte. Szemrevételezés Szemrevételezés Csomagolt termék szemrevételezése. 12

13 3. Feldolgozott termékek megfelelőségi követelményei 3.1. Növényi eredetű feldolgozott termékek (savanyúság, befőtt, ivólé) Növényi eredetű alap - és feldolgozatlan termékekre vonatkozó feltételek megléte. - A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. - A feldolgozott termék csomagolása, jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. - A feldolgozott termékről termék adatlapot kell készíteni. Szemrevételezés Szemrevételezés Dokumentum megtekintése 4. Nyomon követhetőség - Beszállítók nyilvántartása a gazdaságba bekerült termékek származásának, a várakozási idők Bizonylatok és /vagy nyilvántartások betartásának ellenőrizhetősége (növényvédő szerek, megléte. takarmány és adalékanyagok, gyógyszer). - Kistermelői nyilvántartás vezetése az eladott Nyilvántartás megléte. termékekről - Termékek jelzéssel (címkével történő ellátása) Szemrevételezés - Dokumentumok megőrzési határidejének Dokumentumok áttekintése. megtartása. Megőrzési idő 5 év. 13

14 8. A védjegyhasználat szabályai A védjegyet csak érvényes védjegy használati szerződés birtokában, az Arculati Kézikönyvben előírt módon és célra lehet felhasználni. A Védjegyhasználó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja. A Védjegyhasználó jogosult a Védjegytulajdonos hozzájárulása mellett, azzal egyeztetett módon a védjegy reklámozására, saját termékei reklámozása során a védjegyet, mint reklámelemet alkalmazni. A védjegyhasználati jog megszűnik, ha - a védjegy használatáról a Védjegyhasználó bármilyen okból lemond, - a védjegyhasználati jogot a Védjegytulajdonos a Védjegy Szabályzat megsértése miatt visszavonja. 9. A védjegyhasználat ellenőrzése Védjegytulajdonos előre bejelentett módon a Védjegy Szabályzatban foglaltak betartását eseti jelleggel ellenőrzi. A Védjegyhasználó köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani a jogtulajdonosnak, ami kiterjed a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos dokumentációkba való betekintés, az előállítás vagy szolgáltatás körülményeinek helyszíni ellenőrzése jogának biztosítására. Védjegyhasználó köteles együttműködni jogtulajdonossal minden egyéb, a Szabályzat betartása szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenység során. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Védjegyhasználó a Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, Védjegytulajdonos felszólítja annak betartására. A Védjegyhasználó amennyiben megadott határidőig nem tesz eleget a felszólításnak Védjegytulajdonos a védjegyhasználati szerződést egyoldalúan felbontja, a védjegyhasználati jogot visszavonja. 14

15 10. Védjegyeztetés alapdokumentumai: -Kérelem (1. számú melléklet) -Felvételi ív a Kiskun védjegy használata jogát kezdeményező gazdaság helyszíni szemléjéhez és a termékek nyomon követhetősége adatlap (2. számú melléklet) -Védjegyhasználati szerződés (3. számú melléklet) A dokumentumok letölthetők a oldalról. 15

16 Kérelem (1.számú melléklet) Kiskun védjegy használatához - NYOMTATVÁNYMINTA - 1. Kérelmező adatai Kérelmező neve: Kunadacs Község Önkormányzata Természetes személy esetén - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Adószáma: MVH regisztrációs szám: - Kistermelői regisztrációs szám: - Telefon szám: +36/76/ cím: - Gazdaság helye: (település név) Kunadacs - Telephely címe: (ahol a termékfeldolgozás történik) Családi gazdaság esetén a gazdaság tagjainak adatai: 1. - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Őstermelői igazolvány száma: - Telefon szám: - cím: 2. - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Őstermelői igazolvány száma: - Telefon szám: - cím: Jogi személyiség esetén: - Képviselő neve: - Székhely címe: - Cégjegyzék szám: - Adószáma: - MVH regisztrációs szám: - Gazdaság helye: (település név) - Telephely címe: - Telefon szám: - cím: 6097 Kunadacs Rákóczi u.2. 16

17 2. Védjegy alá rendezni kívánt termékek köre Helyi élelmiszer: Helyben megtermelt feldolgozatlan és/vagy helyben feldolgozott termék, amit emberi fogyasztásra szánnak (Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) "élelmiszer" fogalom meghatározás alapján.) A helyben feldolgozott termék helyi alapanyag felhasználásával vagy helyben hozzáadott értékkel valósul meg. Az alapanyag vagy a helyben hozzáadott érték aránya legalább 90%. Helyi élelmiszer származásának földrajzi lehatárolása: Alaptermék pl.: Zöldség- gyümölcs félék, tej, méz, tojás, élőállat; feldolgozatlan termék pl.: bontott baromfi, hús; feldolgozott termék pl.: tejtermékek, tésztafélék, húskészítmények stb. 1. számú táblázat Helyi termék megnevezése 1 Alap Feldolgozatlan Feldolgozott 2 bodzatermés szárított bodzatermés bodzalekvár csalánlevél szárított csalánlevél csalántea 1. Az adatsorok szükség szerinti bővítése megengedett 2. Válaszadás esetén a 2. számú táblázat kitöltése is szükséges 2. számú táblázat A helyben feldolgozott termékekre vonatkozó további adatok 1 Helyi termék megnevezése Helyben termelt alapanyag Helyben hozzáadott érték megnevezése aránya (%) a termékben aránya (%) bodzalekvár szárított bodzatermés 100% (100%) csalántea szárított csalánlevél (100%) 100% 1. Az adatsorok szükség szerinti bővítése megengedett Alulírott kérem fenti termékek tekintetében a Kiskun védjegy használata jogának megadását. Egyben kijelentem, hogy, Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kiskun Védjegy Szabályzatában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, védjegy használat jogának megadása esetén betartom, hozzájárulok kérelmem nyílt Kuratóriumi ülésen való tárgyalásához, továbbá hozzájárulok a kérelmem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez, valamint ezzel összefüggésben személyes adataim kezeléséhez, közzétételéhez. Csatolt melléklet: Regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolata. KUNADACS, JANUÁR kérelmező aláírása 17

18 A kérelem benyújtásának helye és módja: A kérelmet kitöltve, aláírva Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. Címzéssel, zárt borítékban szükséges benyújtani. A kérelmező, a kérelme megtárgyalásának időpontjáról írásban kerül kiértesítésre postai úton. A Képviselőtestületi ülésen a kérelmező kérelme vonatkozásában tárgyalási joggal vesz részt meghívottként. 18

19 Felvételi ív (2.számú melléklet) Kiskun védjegy használata jogát kezdeményező gazdaság helyszíni szemléjéhez Gazdálkodó adatai: Kistermelő / gazdálkodó neve: Gazdálkodó címe: (ahol lakik, levelezési cím) Termék előállítási hely címe: (amennyiben eltér a gazdálkodó lakhelyétől) Telefon / fax szám: Mobil telefon: cím: Saját honlap címe: Őstermelői/Vállalkozói ig. száma: MVH regisztrációs szám: Kistermelői regisztrációs szám: (Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal) Állattartás esetén: tartási hely nyilv.tart száma/tenyészkód száma 19

20 Alap* Teljes egészében saját gazdaságban termelt növény vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. I. Termék megnevezése Feldolgozatlan Teljes egészében saját gazdaságban termelt növényből vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. Feldolgozott A felhasznált alapanyag 90%-ban saját gazdaságban termelt növényből vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. Megjegyzés: állati termék esetén fel kell tüntetni a fajt, pl.: fürjtojás, kecsketej 20

21 II. Alaptermék előállítás 1. Növényi eredetű alaptermék (pl.: zöldség, gyümölcs) Jelölje x jellel a megfelelő választ Sorszám Ellenőrzés területe Az elmúlt 3 évben szankcionálták-e a 1. gazdaságot a HMK szabályainak megszegése miatt? 2. Permetezési naplót vezet Megfelel Igen Nem 3. Permetezési napló megőrzésre kerül 5 évig Kézmosási lehetőség biztosított-e a növényi 4. eredetű élelmiszer alaptermékek piaci előkészítése során? A növényi eredetű élelmiszer alaptermékek 5. piaci előkészítése során alkalmazott eszközök tisztaságáról gondoskodik (láda, rekesz, zsák, szedőedények stb.) Az áru előkészítésére használt helyiség 6. tiszta, az élelmiszer szennyeződésének veszélye nem áll fenn. 7. Hulladékok, veszélyes anyagok tárolása előírás szerint történik. Hulladékok, veszélyes anyagok elszállítását 8. igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak. Rovarok, rágcsálók irtása rendszeresen 9. megtörténik. 21

22 III. A feldolgozatlan termékek 1. A feldolgozatlan növényi termékek A növényi eredetű alaptermékekre vonatkozó feltételek teljesülése szükséges. Sorszám 1. Ellenőrzés területe A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség rendelkezésre áll. 2. Termékféleségtől függően a termék mosásához ivóvíz minőségű víz, rendelkezésre áll. 3. A feldolgozatlan termék csomagolása a higiéniai követelményeknek megfelel. 4. Csomagolóanyag tárolás során nem szennyeződik. 5. Csomagolt termék esetén a termék jelölése (címke) előírásoknak megfelel. Megfelel Igen Nem IV. Feldolgozott termékek 1. Növényi eredetű termékek A növényi eredetű feldolgozatlan termékekre vonatkozó feltételek teljesülése szükséges. Sorszám 1. Ellenőrzés területe A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. 2. A feldolgozott termék csomagolása, jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. 3. A feldolgozott termékről termék adatlap készült. Megfelel Igen Nem 22

23 V. Termékek nyomon követhetősége Sorszám Ellenőrzés területe A gazdaságba bekerült termékek származása egyértelműen megállapítható (kísérő okmányok, termék címke tartalmazzák a termék összetételét) A várakozási idők betartása nyomon követhető (növényvédő szerek, takarmány és adalékanyagok, gyógyszer). 3. Kistermelői nyilvántartást vezet az eladott termékekről 4. Termékek jelzéssel/címkével ellátottak (csomagolt) 5. Dokumentumok megőrzési határideje betartásra kerül. Megőrzési idő 5 év. Megfelel Igen Nem A KIKUN védjegy használata jogának megadását: (aláhúzással jelölni) javasolom feltételesen javasolom nem javasolom Nemleges javaslat indoklása:... Feltételes javaslat esetén: Hiányzó feltételek felsorolása:.. 23

24 . Hiányok pótlására gazdálkodó által megjelölt határidő: Egyéb észrevétel megjegyzés: Adatfelvételt végző részéről:. Gazdálkodó részéről: Felmérő személy neve: Felmérés időpontja: Felmérő aláírása: (hó) (nap) Gazdálkodó aláírása: 24

25 VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS (3. számú melléklet) (tervezet) amely létrejött egyrészről Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Székhely: 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. adószám: bírósági bejegyzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /2000, sorszám: 1215 bankszámlaszáma: képviseli: Szél István elnök, mint védjegyoltalom jogosult (továbbiakban: Jogosult), másrészről Községi Önkormányzat Kunadacs Székhely: 6097 Kunadacs Rákóczi u.2. Adószám/adóazonosító: Cégjegyzék szám: Képviselő: Dunai László polgármester Telefon: 76/ Fax: 76/ Kapcsolattartó: Szántai József projektmenedzser mint védjegyhasználó (továbbiakban: Használó) között (továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételek szerint: 1. Jogosult kijelenti, hogy kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) 2013.március 28-án a M bejelentett KISKUN ábrával kombinált védjegy, mint lajstromozásra bejelentett védjegynek (továbbiakban: védjegy). 2. Jogosult kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a használati szerződés fennállása alatt a védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott bitorlás esetén a bitorlókkal szemben fellép. 3. Jogosult szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a védjegy magyarországi hasznosítását korlátozó vagy gátló joga. Kijelenti továbbá, hogy a védjegy kizárólagos jogosultja, és azzal szabadon rendelkezik. 4. Felek jelen szerződésben az 1. pontban megjelölt védjegyre felhasználási szerződést kötnek, mely alapján Használó díjmentesen nem kizárólagos védjegy használói jogot szerez Jogosulttól. Használó más 3. személynek a használati jogot nem engedheti át. 5. Jogosult jelen szerződéssel Használó részére határozatlan idejű, de legkésőbb a Jogosult védjegy oltalmi jogának fennállásáig használati jogot enged. 6. Használó tudomásul veszi, hogy Jogosult jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti a jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt termékek / szolgáltatások körét és minőségét. A nem megfelelő joggyakorlás a szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog megszűnését vonhatja maga után. 25

26 7. A védjegyhasználat a Használó részére a következő jogokkal és kötelezettségekkel jár: - Használó a védjegy használatára a következő termékek vonatkozásában jogosult: Helyi termék megnevezése Alap Feldolgozatlan Feldolgozott Bodzatermés Szárított bodzatermés Bodzalekvár Csalánlevél Szárított csalánlevél Csalántea A helyben feldolgozott helyi termékekre vonatkozó további adatok Helyi termék megnevezése Helyben termelt alapanyag Helyben hozzáadott érték megnevezése aránya (%) a termékben aránya (%) Bodzalekvár bodzatermés(gyűjtött) 100% 100% Csalántea csalánlevél(gyűjtött) 100% 100% - Használó a védjegy használatának során a A Kiskun védjegy szabályzat előírásait köteles betartani. - Használó a védjegy alkalmazása során az Arculati kézikönyv előírásait köteles betartani. 8. A szerződés megszűnik, ha: - Jogosult a szerződést, szerződésszegés esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül a szerződésben foglaltak be nem tartása, a jogtulajdonos megtévesztése, a minőségi feltételeknek való meg nem felelés, vagy egyéb, olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. - A védjegy oltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is megszűnik. Az oltalom megszűnéséről a Jogosult köteles értesíteni a Használót. - Használó a szerződést 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással szüntetheti meg. - Használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően a védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem használhatja. 26

27 9. Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul írásban értesíteni, - kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni. Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják. Jelen szerződés Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratóriuma 1.K/2014 (1/2014.) számú határozata alapján készült. Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Kunadacs, 2014.január 21.. Védjegy Oltalom Jogosultja Védjegy Használója 27

28 28

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA 1 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. MECSEK PORTÉKA TANÚSÍTÓ VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA... 3 3. VÉDJEGYJOGOSULT

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Helyi termék kézikönyv

Helyi termék kézikönyv Helyi termék kézikönyv Kiadó: Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. Telefon: + 36 82 527-790 Fax: +36 82 527-799 E-mail: info@somogy-hvk.hu Web: www.somogy-hvk.hu

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben