Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról"

Átírás

1 Útmutató a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról Készítette: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratórium elnöke: Szél István Székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. Tel: /

2 Tartalom 1 Bevezetés A védjegyről általánosságban Mi a védjegyoltalom? Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom Ki szerezhet védjegyoltalmat A KISKUN VÉDJEGY kialakulása, bevezetése A KISKUN VÉDJEGY szabályzatai KISKUN VÉDJEGY szabályzata, minősítési kritérium rendszere KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termékek minőségi kritériumai Arculati kézikönyv A KISKUN VÉDJEGY alá rendezendő termékek védjegy elnyerésének gyakorlati útmutatója Előzmények Kérelem Földrajzi lehatárolás A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása (áruosztályozás)hiba! A könyvjelző nem létezik.10 6 A KISKUN VÉDJEGY-gyel ellátott élelmiszerek minőségi kritérium rendszere KISKUN VÉDJEGY minőségbiztosítási gyakorlata A védjegyhasználat szabályai A védjegyhasználat ellenőrzése A védjegyeztetés alapdokumentumai

3 1.Bevezetés A CENTRAL EUROPE program támogatásával, a Traditional and wild projekt négy ország és kilenc partnerszervezet tevékenységét fogja össze. A projekt célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A projekt számára biztosított időszak végére a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak. A jelen tanulmány egy olyan részletes leírás, gyakorlati útmutató üzleti tervvel, amely konkrét termék példán keresztül bemutatja a helyi védjegy, a KISKUN VÉDJEGY elérés folyamatát, feltételeit, lehetőségeit, és tartalmazza a szükséges formanyomtatványokat is. A Községi Önkormányzat Kunadacs, - mint partnerszervezet - által a vadon élő növények gyűjtéséből, és feldolgozásából előállított kétféle mintatermékén, a csalánteán és bodzalekváron keresztül mutatjuk be a védjegyeztetés folyamatát. 3

4 2. A védjegyről általánosságban 2.1 Mi a védjegyoltalom? 1 A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén. 2.2 Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom? Védjegy lehet szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek kombinációja, ha megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható, nem áll fenn a lajstromozásával szemben feltétlen kizáró ok (pl. általánosan használják az áru megjelölésére), vagy viszonylagos kizáró ok (pl. más javára azonos vagy azzal összetéveszthetőségig hasonló védjegy már oltalmat nyert). 2.3 Ki szerezhet védjegyoltalmat? Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. 1 Forrás: 4

5 3. A KISKUN VÉDJEGY kialakulása, bevezetése A tanulmány írásával megbízott kunadacsi székhelyű Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány (továbbiakban: Védjegytulajdonos) több éve foglakozik a helyi/térségi termékek piacra jutását elősegítő, a termékeket megkülönböztető védjegy megalkotásának és működtetésének gondolatával. A helyi termék rangja erősítésének, a fogyasztói attitűd kialakítása előmozdításának érdekében a KEOP 6.2.0/B/ pályázat megvalósítása során kezdeményezte a KISKUN VÉDJEGY (továbbiakban: Védjegy) lajstromba vételét. A Védjegytulajdonos megalkotta a KISKUN VÉDJEGY szabályzatot, minőségi kritériumrendszerét, és az arculati kézkönyvet. A védjegy tulajdonosa: Védjegytulajdonos neve: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Védjegytulajdonos székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. Védjegyokirat kelte 1 : Budapest, 2013.november 22. Lajstromszám:

6 4. A KISKUN VÉDJEGY szabályzatai 4.1 KISKUN VÉDJEGY szabályzata, minősítési kritérium rendszere A Védjegy megszerzésének gyakorlati lépéseit a védjegyszabályzat rögzíti. A védjegyszabályzat útmutatást ad a védjegy használat jogáért bejelentkező, védjegyhasználati szerződést kötni akaró Védjegyhasználók, valamint az eljárást lefolytató adminisztráció részére a Védjeggyel ellátandó termékek minőségi követelményeinek vonatkozásában. 4.2 KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termékek minőségi kritériumai A minőségi kritériumok a védjegy szabályzatban foglaltakra figyelemmel kerültek összeállításra. 4.3 Arculati kézikönyv Az arculati kézikönyv biztosítja a kiskunsági helyi termelők által előállított termékek beazonosítását. Biztosítja, az egységes, hatékony kommunikációt. A Védjegy arculati kézikönyve szabályozza az egységes védjegy használatot a belső-és külső kommunikációban A Kiskun Védjegyre vonatkozó alapinformációk LOGO 6

7 A logo megfelelően egy változatban használható: egyszínű A logo engedélyezett legkisebb mérete: 23 mm 30 mm A védjegy grafikai elemekből és feliratból áll. A grafika a természetet, a tájegységre jellemző, azt szimbolizáló őshonos szürkemarhát, háttérben tanyát gémeskúttal ábrázolja ovális foglalatban. A felirat: Kiskun egyértelműen jelöli a tájegységet. A védjegy szimbólum színei: a fehér, szürke és fekete árnyalatai. Az arculati kézikönyv pontos paramétereket ad a logo -leírásáról -szerkesztéséről -színeiről -változatairól -használatáról -logohasználat tiltásairól -tipográfiáról Az arculati kézikönyv előírja: a belső és külső kommunikáció alapvető nyomtatványainak kötelező szerkesztési alapelveit, a nyomtatvány rendszer használatát, a technikai sokszorosíthatósághoz szükséges arculati követelmények technikai paramétereit. A termékre kerülő öntapadó címke kivitelezése: Anyag: vinyl Nyomás: 1 színes, ofszet, stancolva Grafikai elem: Logo Méret: 23 x 30mm, 53 x 70mm 7

8 5. KISKUN VÉDJEGY alá rendezendő termékek védjegy elnyerésének gyakorlati útmutatója 5.1.Előzmények A Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány évben kialakította a helyi termékek megkülönböztetése céljából a KISKUN VÉDJEGY-et. A következő évben a Szellemei Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezte a védjegy oltalom alá helyezését, a Hivatal a védjegyet számon lajstromozta. A védjegyhasználathoz kötődő tulajdonosi jogokat a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratóriuma gyakorolja. A védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő eljárást a Kuratórium saját ügyrendjének megfelelően folytatja le. Kunadacs Község Önkormányzatának a Traditional and wild programjának keretén belül létrehozott termékeknek, a bodzalekvárnak és a csalánteának a védjegyeztetési eljárási folyamata: 5.2. Kérelem A védjegyhasználat jogának megszerzése kérelemre indul, 1 eredeti aláírt példányban az arra rendszeresített formanyomtatványon, amely letölthető a honlapról. (1. számú melléklet). A kérelemhez csatolni kell a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. A regisztrációs díj befizetése az Alapítvány bankszámlájára történik átutalással: A regisztrációs díj termékenként: az éves nettó árbevétel 0,1%-a minimum Ft-maximum Ft A kérelem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét/székhelyét, gazdaság/élelmiszer előállítás helyét, a védjegy alá rendezni kívánt termékkör megnevezését. 8

9 Kérelmező nyilatkozik, hogy a Védjegy Szabályzatban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá hozzájárul a kérelem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez. A kérelem benyújtásának helye és módja: A kérelmet kitöltve, aláírva Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. címzéssel, zárt borítékban szükséges benyújtani. A kérelmező, a kérelme megtárgyalásának időpontjáról írásban kerül kiértesítésre postai úton. A Kuratóriumi ülésen a kérelmező kérelme vonatkozásában tárgyalási joggal vesz részt meghívottként. A Kuratórium a kérelemről egyszerű többséggel dönt, a hozzájárulást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a védjegyhasználati jog védjegyszabályzat szerinti feltételei nincsenek meg. A Kuratórium elnöke a Kuratórium kérelemnek helyt adó határozata alapján, határozatlan időre a Kérelmezővel védjegy használati szerződést (licencia szerződést) köt, a Kuratórium döntésétől számított 30 napon belül. A Védjegytulajdonos a Védjegyhasználót nyilvántartásba veszi, és gondoskodik annak közzétételéről a honlapon a formanyomtatvány szerinti tartalommal. A védjegyeztetés további költségei 1 termék esetében: A védjegyhasználat joga díjmentes, egyszeri - a kérelem benyújtásakor megfizetendő - regisztrációs díjfizetési kötelezettség keletkezik, melynek összege mértéke a pályázó korrigált éves nettó árbevételének 0,1 %-a, minimum Ft, maximum Ft. Költségnem Védjegyhasználati jog Regisztrációs díj kérelmenként KISKUN VÉDJEGY-es címke Bruttó díj 0 Ft az éves nettó árbevétel 0,1%-a minimum Ft-maximum Ft 60 Ft/db 9

10 Csak azok a termékek kerülhetnek KISKUN VÉDJEGY oltalom alá, amelyek származási helye megfelel a védjegyszabályzatban leírtaknak, és besorolható a védjegy alá vont áruosztályok közé Földrajzi lehatárolás: A két mintatermék előállításához felhasznált, gyűjtésből származó alapanyag megfelel a szabályzatban meghatározottnak: a Kiskunságban feldolgozott termék a tájegységen belül termelt alapanyag felhasználásával készül, az alapanyag legalább 90%-a a Kiskunságban került megtermelésre. A Kiskunsági élelmiszer származásának földrajzi lehatárolása között található települések: Abony, Akasztó, Balotaszállás, Bócsa, Bodoglár, Bugac, Csengele, Csengőd, Csólyospálos, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Harkakötöny, Izsák, Jakabszállás, Jászkarajenő, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunadacs, Kunbaracs, Kunbaja, Kunbábony, Kunfehértó, Kunszállás, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Móricgát, Orgovány, Pusztamérges, Szabadszállás, Szank, Tompa, Törtel, Üllés, Zsana települések közigazgatási területe. A fent felsorolt területekről gyűjtött vadon termő csalán és bodza megfelel a minősítési rendszer területi kritériumának A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása (áruosztályozás) A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás január 1. napján hatályba lépett 10. kiadása alapján történik. 29. OSZTÁLY: Hús, hal-, baromfi és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30. OSZTÁLY: Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. A Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás alapján a csalántea a 30-as áruosztályba (tea), a bodzalekvár a 29-es áruosztályba tartozik a lekvárok (dzsemek) termékkörbe. 10

11 6. Kiskun védjeggyel ellátott élelmiszerek minőségi kritérium rendszere Minőségi kritériumok Az önkormányzatnak, mint védjegyhasználónak az élelmiszer biztonság érdekében a Kiskun védjeggyel ellátott termékek minőségi kritériumai dokumentumban rögzítetteket, továbbá a termék minőségére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell betartania: - Az alap élelmiszerek termelése tekintetében; az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú mellékletében foglalt Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai, valamint a kölcsönös megfeleltetés jogszabályba foglalt követelményei. - A kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben foglaltak, különös tekintettel az élelmiszerek biztonságát és nyomon követhetőségét célzó nyilvántartások (permetezési napló, állattartóhely telepi nyilvántartás, gyógyszeres kezelések nyilvántartása, hatósági állatorvosi bizonyítvány, hússzállítási igazolás, kistermelői nyilvántartás) vezetésére. - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelte (2004. április 29.) az élelmiszerhigiéniáról. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK Rendelete (2002. január28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról. - A évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. Élelmiszerbiztonsági követelmények, nyomonkö vethetőség Nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított, védjegy alá rendezett termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés helyéről, idejéről. A nyilvántartást 2 évig meg kell őrizni. Védjegyhasználónak termék adatlapot kell készítenie az alaptermékből előállított élelmiszerről a következő tartalommal: név, cím, élelmiszer előállítás helye, élelmiszer megnevezése, az összetevők csökkenő sorrendben való felsorolása, fogyaszthatósági időtartam, illetve minőség megőrzési időtartam, tárolási hőmérséklet. 11

12 7. KISKUN VÉDJEGY minőségbiztosítási gyakorlata 2. Feldolgozatlan termékek megfelelőségi követelményei ("feldolgozatlan termékek": olyan élelmiszerek, amelyeken még nem végeztek feldolgozást, és ide tartoznak a szétválasztott, részekre osztott, elvágott, szeletelt, kicsontozott, darált, megnyúzott, őrölt, vágott, tisztított, darabolt, kifejtett, tört, hűtött, fagyasztott, mélyfagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerek;) 2.1. A feldolgozatlan növényi termékek - A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. - A feldolgozatlan termék csomagolása megfelelő. (Élelmiszert csak tiszta, szükség szerint fertőtlenített, az adott élelmiszer csomagolására megfelelő csomagolóanyagban, edényzetben tartva, tárolva lehet árusítani.) - A termék jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. - A kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, - a termék nevét, - a fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzés időtartamát és - fogyaszthatósági időtartammal rendelkező élelmiszerek esetében a tárolási hőmérsékletet, - a termék Nettó tömegét, kivéve, ha a csomagolt terméket a kistermelő a vevő jelenlétében méri le. A növényi eredetű alaptermékekre vonatkozó feltételek megléte. Szemrevételezés Szemrevételezés Csomagolt termék szemrevételezése. 12

13 3. Feldolgozott termékek megfelelőségi követelményei 3.1. Növényi eredetű feldolgozott termékek (savanyúság, befőtt, ivólé) Növényi eredetű alap - és feldolgozatlan termékekre vonatkozó feltételek megléte. - A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. - A feldolgozott termék csomagolása, jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. - A feldolgozott termékről termék adatlapot kell készíteni. Szemrevételezés Szemrevételezés Dokumentum megtekintése 4. Nyomon követhetőség - Beszállítók nyilvántartása a gazdaságba bekerült termékek származásának, a várakozási idők Bizonylatok és /vagy nyilvántartások betartásának ellenőrizhetősége (növényvédő szerek, megléte. takarmány és adalékanyagok, gyógyszer). - Kistermelői nyilvántartás vezetése az eladott Nyilvántartás megléte. termékekről - Termékek jelzéssel (címkével történő ellátása) Szemrevételezés - Dokumentumok megőrzési határidejének Dokumentumok áttekintése. megtartása. Megőrzési idő 5 év. 13

14 8. A védjegyhasználat szabályai A védjegyet csak érvényes védjegy használati szerződés birtokában, az Arculati Kézikönyvben előírt módon és célra lehet felhasználni. A Védjegyhasználó a használat jogát harmadik személy részére át nem ruházhatja. A Védjegyhasználó jogosult a Védjegytulajdonos hozzájárulása mellett, azzal egyeztetett módon a védjegy reklámozására, saját termékei reklámozása során a védjegyet, mint reklámelemet alkalmazni. A védjegyhasználati jog megszűnik, ha - a védjegy használatáról a Védjegyhasználó bármilyen okból lemond, - a védjegyhasználati jogot a Védjegytulajdonos a Védjegy Szabályzat megsértése miatt visszavonja. 9. A védjegyhasználat ellenőrzése Védjegytulajdonos előre bejelentett módon a Védjegy Szabályzatban foglaltak betartását eseti jelleggel ellenőrzi. A Védjegyhasználó köteles az eseti ellenőrzés lehetőségét biztosítani a jogtulajdonosnak, ami kiterjed a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos dokumentációkba való betekintés, az előállítás vagy szolgáltatás körülményeinek helyszíni ellenőrzése jogának biztosítására. Védjegyhasználó köteles együttműködni jogtulajdonossal minden egyéb, a Szabályzat betartása szempontjából lényeges ellenőrzési tevékenység során. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Védjegyhasználó a Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, Védjegytulajdonos felszólítja annak betartására. A Védjegyhasználó amennyiben megadott határidőig nem tesz eleget a felszólításnak Védjegytulajdonos a védjegyhasználati szerződést egyoldalúan felbontja, a védjegyhasználati jogot visszavonja. 14

15 10. Védjegyeztetés alapdokumentumai: -Kérelem (1. számú melléklet) -Felvételi ív a Kiskun védjegy használata jogát kezdeményező gazdaság helyszíni szemléjéhez és a termékek nyomon követhetősége adatlap (2. számú melléklet) -Védjegyhasználati szerződés (3. számú melléklet) A dokumentumok letölthetők a oldalról. 15

16 Kérelem (1.számú melléklet) Kiskun védjegy használatához - NYOMTATVÁNYMINTA - 1. Kérelmező adatai Kérelmező neve: Kunadacs Község Önkormányzata Természetes személy esetén - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Adószáma: MVH regisztrációs szám: - Kistermelői regisztrációs szám: - Telefon szám: +36/76/ cím: - Gazdaság helye: (település név) Kunadacs - Telephely címe: (ahol a termékfeldolgozás történik) Családi gazdaság esetén a gazdaság tagjainak adatai: 1. - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Őstermelői igazolvány száma: - Telefon szám: - cím: 2. - Születés helye, éve: - Lakóhely címe: - Őstermelői igazolvány száma: - Telefon szám: - cím: Jogi személyiség esetén: - Képviselő neve: - Székhely címe: - Cégjegyzék szám: - Adószáma: - MVH regisztrációs szám: - Gazdaság helye: (település név) - Telephely címe: - Telefon szám: - cím: 6097 Kunadacs Rákóczi u.2. 16

17 2. Védjegy alá rendezni kívánt termékek köre Helyi élelmiszer: Helyben megtermelt feldolgozatlan és/vagy helyben feldolgozott termék, amit emberi fogyasztásra szánnak (Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) "élelmiszer" fogalom meghatározás alapján.) A helyben feldolgozott termék helyi alapanyag felhasználásával vagy helyben hozzáadott értékkel valósul meg. Az alapanyag vagy a helyben hozzáadott érték aránya legalább 90%. Helyi élelmiszer származásának földrajzi lehatárolása: Alaptermék pl.: Zöldség- gyümölcs félék, tej, méz, tojás, élőállat; feldolgozatlan termék pl.: bontott baromfi, hús; feldolgozott termék pl.: tejtermékek, tésztafélék, húskészítmények stb. 1. számú táblázat Helyi termék megnevezése 1 Alap Feldolgozatlan Feldolgozott 2 bodzatermés szárított bodzatermés bodzalekvár csalánlevél szárított csalánlevél csalántea 1. Az adatsorok szükség szerinti bővítése megengedett 2. Válaszadás esetén a 2. számú táblázat kitöltése is szükséges 2. számú táblázat A helyben feldolgozott termékekre vonatkozó további adatok 1 Helyi termék megnevezése Helyben termelt alapanyag Helyben hozzáadott érték megnevezése aránya (%) a termékben aránya (%) bodzalekvár szárított bodzatermés 100% (100%) csalántea szárított csalánlevél (100%) 100% 1. Az adatsorok szükség szerinti bővítése megengedett Alulírott kérem fenti termékek tekintetében a Kiskun védjegy használata jogának megadását. Egyben kijelentem, hogy, Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kiskun Védjegy Szabályzatában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, védjegy használat jogának megadása esetén betartom, hozzájárulok kérelmem nyílt Kuratóriumi ülésen való tárgyalásához, továbbá hozzájárulok a kérelmem jóváhagyása esetén a nyilvántartásba vételhez és a közzétételhez, valamint ezzel összefüggésben személyes adataim kezeléséhez, közzétételéhez. Csatolt melléklet: Regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat másolata. KUNADACS, JANUÁR kérelmező aláírása 17

18 A kérelem benyújtásának helye és módja: A kérelmet kitöltve, aláírva Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. Címzéssel, zárt borítékban szükséges benyújtani. A kérelmező, a kérelme megtárgyalásának időpontjáról írásban kerül kiértesítésre postai úton. A Képviselőtestületi ülésen a kérelmező kérelme vonatkozásában tárgyalási joggal vesz részt meghívottként. 18

19 Felvételi ív (2.számú melléklet) Kiskun védjegy használata jogát kezdeményező gazdaság helyszíni szemléjéhez Gazdálkodó adatai: Kistermelő / gazdálkodó neve: Gazdálkodó címe: (ahol lakik, levelezési cím) Termék előállítási hely címe: (amennyiben eltér a gazdálkodó lakhelyétől) Telefon / fax szám: Mobil telefon: cím: Saját honlap címe: Őstermelői/Vállalkozói ig. száma: MVH regisztrációs szám: Kistermelői regisztrációs szám: (Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal) Állattartás esetén: tartási hely nyilv.tart száma/tenyészkód száma 19

20 Alap* Teljes egészében saját gazdaságban termelt növény vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. I. Termék megnevezése Feldolgozatlan Teljes egészében saját gazdaságban termelt növényből vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. Feldolgozott A felhasznált alapanyag 90%-ban saját gazdaságban termelt növényből vagy saját gazdaságban nevelt állattól származik. Megjegyzés: állati termék esetén fel kell tüntetni a fajt, pl.: fürjtojás, kecsketej 20

21 II. Alaptermék előállítás 1. Növényi eredetű alaptermék (pl.: zöldség, gyümölcs) Jelölje x jellel a megfelelő választ Sorszám Ellenőrzés területe Az elmúlt 3 évben szankcionálták-e a 1. gazdaságot a HMK szabályainak megszegése miatt? 2. Permetezési naplót vezet Megfelel Igen Nem 3. Permetezési napló megőrzésre kerül 5 évig Kézmosási lehetőség biztosított-e a növényi 4. eredetű élelmiszer alaptermékek piaci előkészítése során? A növényi eredetű élelmiszer alaptermékek 5. piaci előkészítése során alkalmazott eszközök tisztaságáról gondoskodik (láda, rekesz, zsák, szedőedények stb.) Az áru előkészítésére használt helyiség 6. tiszta, az élelmiszer szennyeződésének veszélye nem áll fenn. 7. Hulladékok, veszélyes anyagok tárolása előírás szerint történik. Hulladékok, veszélyes anyagok elszállítását 8. igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak. Rovarok, rágcsálók irtása rendszeresen 9. megtörténik. 21

22 III. A feldolgozatlan termékek 1. A feldolgozatlan növényi termékek A növényi eredetű alaptermékekre vonatkozó feltételek teljesülése szükséges. Sorszám 1. Ellenőrzés területe A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség rendelkezésre áll. 2. Termékféleségtől függően a termék mosásához ivóvíz minőségű víz, rendelkezésre áll. 3. A feldolgozatlan termék csomagolása a higiéniai követelményeknek megfelel. 4. Csomagolóanyag tárolás során nem szennyeződik. 5. Csomagolt termék esetén a termék jelölése (címke) előírásoknak megfelel. Megfelel Igen Nem IV. Feldolgozott termékek 1. Növényi eredetű termékek A növényi eredetű feldolgozatlan termékekre vonatkozó feltételek teljesülése szükséges. Sorszám 1. Ellenőrzés területe A termék előállításához térben és/vagy időben elkülönített a higiéniai előírásoknak megfelelő helyiség megléte. 2. A feldolgozott termék csomagolása, jelölése (címke) előírásoknak megfelelő. 3. A feldolgozott termékről termék adatlap készült. Megfelel Igen Nem 22

23 V. Termékek nyomon követhetősége Sorszám Ellenőrzés területe A gazdaságba bekerült termékek származása egyértelműen megállapítható (kísérő okmányok, termék címke tartalmazzák a termék összetételét) A várakozási idők betartása nyomon követhető (növényvédő szerek, takarmány és adalékanyagok, gyógyszer). 3. Kistermelői nyilvántartást vezet az eladott termékekről 4. Termékek jelzéssel/címkével ellátottak (csomagolt) 5. Dokumentumok megőrzési határideje betartásra kerül. Megőrzési idő 5 év. Megfelel Igen Nem A KIKUN védjegy használata jogának megadását: (aláhúzással jelölni) javasolom feltételesen javasolom nem javasolom Nemleges javaslat indoklása:... Feltételes javaslat esetén: Hiányzó feltételek felsorolása:.. 23

24 . Hiányok pótlására gazdálkodó által megjelölt határidő: Egyéb észrevétel megjegyzés: Adatfelvételt végző részéről:. Gazdálkodó részéről: Felmérő személy neve: Felmérés időpontja: Felmérő aláírása: (hó) (nap) Gazdálkodó aláírása: 24

25 VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS (3. számú melléklet) (tervezet) amely létrejött egyrészről Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Székhely: 6097 Kunadacs, Kossuth u. 51. adószám: bírósági bejegyzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /2000, sorszám: 1215 bankszámlaszáma: képviseli: Szél István elnök, mint védjegyoltalom jogosult (továbbiakban: Jogosult), másrészről Községi Önkormányzat Kunadacs Székhely: 6097 Kunadacs Rákóczi u.2. Adószám/adóazonosító: Cégjegyzék szám: Képviselő: Dunai László polgármester Telefon: 76/ Fax: 76/ Kapcsolattartó: Szántai József projektmenedzser mint védjegyhasználó (továbbiakban: Használó) között (továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételek szerint: 1. Jogosult kijelenti, hogy kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) 2013.március 28-án a M bejelentett KISKUN ábrával kombinált védjegy, mint lajstromozásra bejelentett védjegynek (továbbiakban: védjegy). 2. Jogosult kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a használati szerződés fennállása alatt a védjegyoltalmat saját költségén fenntartja és a tudomására jutott bitorlás esetén a bitorlókkal szemben fellép. 3. Jogosult szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a védjegy magyarországi hasznosítását korlátozó vagy gátló joga. Kijelenti továbbá, hogy a védjegy kizárólagos jogosultja, és azzal szabadon rendelkezik. 4. Felek jelen szerződésben az 1. pontban megjelölt védjegyre felhasználási szerződést kötnek, mely alapján Használó díjmentesen nem kizárólagos védjegy használói jogot szerez Jogosulttól. Használó más 3. személynek a használati jogot nem engedheti át. 5. Jogosult jelen szerződéssel Használó részére határozatlan idejű, de legkésőbb a Jogosult védjegy oltalmi jogának fennállásáig használati jogot enged. 6. Használó tudomásul veszi, hogy Jogosult jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti a jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt termékek / szolgáltatások körét és minőségét. A nem megfelelő joggyakorlás a szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog megszűnését vonhatja maga után. 25

26 7. A védjegyhasználat a Használó részére a következő jogokkal és kötelezettségekkel jár: - Használó a védjegy használatára a következő termékek vonatkozásában jogosult: Helyi termék megnevezése Alap Feldolgozatlan Feldolgozott Bodzatermés Szárított bodzatermés Bodzalekvár Csalánlevél Szárított csalánlevél Csalántea A helyben feldolgozott helyi termékekre vonatkozó további adatok Helyi termék megnevezése Helyben termelt alapanyag Helyben hozzáadott érték megnevezése aránya (%) a termékben aránya (%) Bodzalekvár bodzatermés(gyűjtött) 100% 100% Csalántea csalánlevél(gyűjtött) 100% 100% - Használó a védjegy használatának során a A Kiskun védjegy szabályzat előírásait köteles betartani. - Használó a védjegy alkalmazása során az Arculati kézikönyv előírásait köteles betartani. 8. A szerződés megszűnik, ha: - Jogosult a szerződést, szerződésszegés esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül a szerződésben foglaltak be nem tartása, a jogtulajdonos megtévesztése, a minőségi feltételeknek való meg nem felelés, vagy egyéb, olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. - A védjegy oltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is megszűnik. Az oltalom megszűnéséről a Jogosult köteles értesíteni a Használót. - Használó a szerződést 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással szüntetheti meg. - Használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően a védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem használhatja. 26

27 9. Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul írásban értesíteni, - kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közölni. Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják. Jelen szerződés Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratóriuma 1.K/2014 (1/2014.) számú határozata alapján készült. Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Kunadacs, 2014.január 21.. Védjegy Oltalom Jogosultja Védjegy Használója 27

28 28

Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegy. Szabályzata

Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegy. Szabályzata Kiskunmajsa Város Önkormányzata Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegy Szabályzata Elfogadva: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 153/2012. (V.16.) számú Képviselő-testületi határozatával Előzmények Kiskunmajsa

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata HADHÁZTÁJI VÉDJEGY Védjegyszabályzata

Hajdúhadház Város Önkormányzata HADHÁZTÁJI VÉDJEGY Védjegyszabályzata Elfogadta: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete.. számú határozatával Hajdúhadház Város Önkormányzata HADHÁZTÁJI VÉDJEGY Védjegyszabályzata ELŐZMÉNYEK Hajdúhadház Város Önkormányzata régi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13.

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13. IPARJOGVÉDELMI ALAPOK SEED Hölgyek 2008.03.13. Cs2 A szellemi tulajdon védelme A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének, érdekei védelmének és érvényesítésének jogi szabályozását

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. július 29. napjára (szerda) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. július 29. napjára (szerda) 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT védjegy tanusítási rendszer MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A védjegytulajdonos: HARGITA MEGYE TANÁCSA RO 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Tel.: +4 0266

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM?

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? Dr. Gács János tanácsadó HIPAVILON nonprofit kft. Győr, 2012. október 17. 2 MINDKETTŐ, DE A MEGFELELŐ SORRENDBEN 3 MIRE JÓ A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM? Arra, hogy alkotásának

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2012 1. Tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5.

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5. MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM SEED családi délelőtt 2009. November 5. HOGY A BEFEKTETETT CSALÁDI TŐKE NE MÁSNAK HOZZON HASZNOT Alapigazságok Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, oltalmazzuk

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly nemzeti

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT 2. sz. melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7624 Pécs, Tettye tér 9.) mint védjegyjogosult Duna-Dráva Nemzeti Parki

Részletesebben

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről

Részletesebben

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY a Váci Egyházmegye Elismert Személye minősítést tanúsító védjegyének elnyerése céljából Jelen nyilatkozat alapján a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, Migazzi

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM?

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? Dr. Gács János vezető főtanácsos Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Vállalkozónői Konferencia, 2012. április 26 (A Szellemi Tulajdon világnapja) No mire is..hát arra,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Pálfi Erzsébet, dietetikus,, főiskolai tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ételed az életed!

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 ARCULATI KÉZIKÖNYV a É Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 É TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

A Pálinkavédjegy a minőség garanciája. Dr. Martin Andrea WESSLING Hungary Kft.

A Pálinkavédjegy a minőség garanciája. Dr. Martin Andrea WESSLING Hungary Kft. A Pálinkavédjegy a minőség garanciája Dr. Martin Andrea WESSLING Hungary Kft. Védjegy az EU-ban és nálunk A védjegy jogi, azon belül iparjogvédelmi fogalom. Nem szerzői jog. A magyar védjegytörvény 1.

Részletesebben

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások ÉLELMISZERKLUB ALAPÍTVÁNY Országos szakmai konferencia 2015.07.27. A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások Élelmiszer értékesítés feltételei a helyi termelői piacon Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TEJ-SZÍV, Védjegyhasználati Szabályzat

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TEJ-SZÍV, Védjegyhasználati Szabályzat Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TEJ-SZÍV, TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR ÉS SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR Védjegyhasználati Szabályzat Elfogadva: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2/2015. (02.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA 1 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. MECSEK PORTÉKA TANÚSÍTÓ VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA... 3 3. VÉDJEGYJOGOSULT

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése Dr. Lukácsi Péter Ügyvéd / Partner SBGK Védjegyjogi Szeminárium, 2015. március 31. Az oltalom alapfeltételei Grafikai ábrázolhatóság Sieckman feltételek: világos,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

A tanyafelmérés eredményei

A tanyafelmérés eredményei Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A tanyafelmérés eredményei Összefoglaló a Tanyai Tudományos Tanács 2005. június

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről 1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő a) az

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Ikt.szám: 5273-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Térségi tejfeldolgozó kisüzem bérleti díjának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben