Balassagyarmati események naptára 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmati események naptára 2007."

Átírás

1 Balassagyarmati események naptára Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolától és a Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központtól kapott információkkal egészítettük ki. A Nógrád Megyei Hírlapot és a helyi lapokat tematikus rendben dolgozzuk fel, az így készülı adatbázisok győjteményünkben elérhetıek! Rövidítésjegyzék: BBG Balassi Bálint Gimnázium HEG Horváth Endre Galéria IH Ipoly Hírnök KÉSZ Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Mikszáth KÉVIG Mikszáth Kálmán KÉVIG Szakközépiskola Madách Imre Városi Könyvtár Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ NÚ Nógrádi Újság RMMI Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dátum óra esemény rendezık (és támogatók) Megszőnik a fizetıparkolás rendszere a városban Szilcz Marianna üvegmővész kiállítása a Szerbtemplom Galériában A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. Az V. parancsolat. A család védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Mondják, a Himnuszt énekelték... - Kiállítás Jobbágy Károly azonos címő verseskötetének kinagyított Kiss Árpád Általános Iskola lapjaiból, 1956-hoz kapcsolódó verseibıl és fényképfelvételeibıl a rendezı iskolában Gvárdián Ferenc szobrászmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Novotny Tihamér mővészettörténész Két keréken a Mont-Blanc-ra - Szugyiczki Zsolt vetítéssel egybekötött élménybeszámolója a mővelıdési házban Örökség Kulturális Mőhely. A magyarság ısi naptisztelete - Molnár V. József magyarságkutató elıadása a mővelıdési központban "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

2 Megyei Madách-ünnepség. Nemzetközi Madách Imre - Mikszáth Kálmán vers- és prózamondó verseny a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola rendezésében. Koszorúzás a Köztársaság téri Madách-szobornál, énekel Radics Ádám, verset mond Dropka Andrea. Zichy Mihály festı- és grafikusmővész a Tragédiához készített illusztrációiból rendezett kiállítását dr. Gellér Katalin mővészettörténész nyitja meg a könyvtár galériáján. A Horváth Endre- és a Balassagyarmat kultúrájáértdíjat Medvácz Lajos polgármester nyújtja át, hegedül Banos Brigitta. Horváth Endre-díjas: Lakatos László festımővész. Balassagyarmat kultúrájáért-díjat vesz át Fogarasi Béla gitármővész. A mővelıdési központban a Madách-ünnepségen megjelenteket üdvözli és a évi Madách-díjakat átadja Becsó Zsolt, Nógrád Megye Közgyőlése, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke. Köszöntıt mond Tomanek Gábor színmővész. Kitüntetettek: Balassagyarmat Város Bakos Ferenc grafikus- és festımővész, Szécsény; dr. Bene Kálmán irodalomtörténész, Deszk és Önkormányzata, Madách Imre Csemniczky Zoltán szobrászmővész, Bgy. Madách-díjas méltatók: Tibay András elıadómővész, dr. Andor Városi Könyvtár Csaba, a Madách Társaság elnöke és Erdei Sándor szobrász- és üvegmővész. A Madách- és Mikszáth irodalmi pályázatra beérkezett munkákat Petrıczi Éva költı értékeli, a díjakat átadja Becsó Zsolt elnök és dr. Praznovszky Mihály, a Palócföld fıszerkesztıje....nádszál... egyenes... Összeállítás Madách Imre mőveibıl. Elıadják a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Kaleidoszkóp-díjas tanárai és diákjai: Bíró Antal, Csıke Renáta, Gaál Adrián, Gyıri Andrea, Kıszegi Mátyás, Komjáti Dalma, Kopeczky Péter, Révész György, Szıgyi Alexandra, Takács Petra. Rendezı: Szász Kolumbán Olga tanárnı. Közremőködık: Tomanek Gábor színmővész, Horváth Péter - klarinét, Laczák Boglárka - ének, Banos Brigitta - hegedő és Csiki Gábor - néptánc. A mősort vezeti Dénes Diána A felújított Szalézi Oratórium megáldása. A szertartást ünnepi mősor keretében dr. Beer Miklós váci Don Bosco Szent János megyéspüspök atya végzi. Plébániatemplom Mőkedvelı elıadással egybekötött jótékony célú farsangi táncvigalom a Vármegyeháza dísztermében. Gondoskodás Közhasznú Egyesület Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. Az evangélikus templomban igét hirdet dr. Stella A balassagyarmati egyházi hivatalok , Leontin kanonok plébános Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. Az evangélikus Luther-házban igét hirdet Tarjányi Ferenc SDB igazgató plébános A Magyar Kultúra Napja a mővelıdési központban. Ünnepi köszöntıt mond Medvácz Lajos polgármester. Közremőködık: Aranyosok, Mikszáth kör, Gold Singers kamarakórus, Bacskó Józsefné, Banos Brigitta, Csábi István, Csiki Gábor, Csiki Sára, Garai Gábor, Horváth Anita, Juhász Ákos, Major Lászlóné, Markó László, Ódor Dániel, Palánki Éva, Pálmai Krisztián, Pásztor Sándorné, Oláh Zoltán, Sinágel József, Tóth Viktor, Túri Krisztina, Varga Réka, Végh Gyula A telhetetlen nyúl - A Budai Bábszínház élı - bábos zenés elıadása óvódások és kisiskolások részére a mővelıdési központban A Magyar Kultúra Napja. A Palóc Múzeumban Nagy Márta festımővésszel munkásságáról beszélget Bódi Tóth Elemér újságíró. A mővésznı tőzzománc alkotásaiból a múzeum elıterében kamarakiállítás tekinthetı meg. Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A római katolikus nagytemplomban igét hirdet Bartha István evangélikus lelkész lelkészei és papjai A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai Palóc Múzeum A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai

3 A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A VI. parancsolat. A másik ember védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A római katolikus nagytemplomban igét hirdet A balassagyarmati egyházi hivatalok Molnárné Tóth Erzsébet református lelkész lelkészei és papjai A VII. doni emléktúra részeként emlékezés az elesett, eltőnt magyar honvédekre a Hısök terén. A tragikus Magyar Tartalékosok Szövetsége eseményeket Medvácz Lajos polgármester idézi fel Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben A balassagyarmati egyházi hivatalok igét hirdet Varga László szalézi atya lelkészei és papjai de. A Nógrád Megyei Bíróság épületében megtartott összbírói értekezleten vendég dr. Lomniczi Zoltán, a Nógrád Megyei Bíróság Legfelsıbb Bíróság elnöke Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben A balassagyarmati egyházi hivatalok igét hirdet Refka Dániel római katolikus káplán lelkészei és papjai Sport, politika, hit avagy Mi végre vagyunk a világban? - A mővelıdési központban vendég Balczó András, a KÉSZ magyar öttusa kiemelkedı egyénisége, háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A Don Bosco Szent János Szalézi templomban igét A balassagyarmati egyházi hivatalok hirdet Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész lelkészei és papjai Jótékonysági batyus bál a mővelıdési központban. Cseperedı Óvodáért Alapítvány Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A Don Bosco Szent János Szalézi templomban igét A balassagyarmati egyházi hivatalok hirdet Molnár Zsigmond református lelkész lelkészei és papjai Civitas fortissima - A legbátrabb város ünnepe. A hısi halottak sírjainál beszédet mond Lakatos Tamás, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója. A MÁV állomásépületén elhelyezett emléktáblánál dr. Oravecz Lajosné, a Szabó Lırinc Általános Iskola igazgatója mondja el gondolatait. A Civitas fortissima emléktáblánál Medvácz Lajos polgármester idézi fel a korabeli eseményeket. Az ünnepi képviselı-testületi ülésen Díszpolgári címek: Markó Iván táncmővész és dr. Daróczi Gusztáv ügyvéd, Balassagyarmat Város egykori '56-os elítélt (posztumusz). Pro Urbe-díjas: Balassagyarmati Kamaraegyüttes. Közremőködık: Önkormányzata, Varietas Pódium Színház, Balassagyarmati Dalegylet, BBG, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola és a Kiss Árpád Általános Iskola kórusai, a Rézfúvós Kvintett, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes, az RMMI tanárai és diákjai valamint Banda Ádám. A könyvtárban zajlik a város középiskolásainak rendezett Balassagyarmati Panteon vetélkedısorozat döntıje, majd koszorúzás a diáksággal a Civitas fortissima-szobornál Örökség Kulturális Mőhely. Elfelejtett ısök árnyai. Pásztornépek régen és ma - Vidák István nemezkutató, kézmőves elıadása a mővelıdési központban 160 éve született Mikszáth Kálmán, 125 éve jelent meg a Jó palócok. A Mikszáth Kálmán olvasónapló elsı felkészítı elıadását Pásztor Sándorné Bosák Éva, a Balassi Bálint Gimnázium tanára tartja a Helytörténeti győjteményben. Mikszáth A kis csizmák c. novelláját - melyet az elıadó dramatizált - elıadják a gimnázium 12/D. osztályos tanulói. Énekesek: Bogár Erika, Kun Gellért, Markó László. Táncosok: Valkó Zsuzsanna, Valkó Máté Február elsejétıl az igazgatója Csemniczky Zoltán "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

4 2. 1. Forgalmi rend változás a városban Baráz Ádám zongora és szerzıi estje a rendezı iskolában. RMMI Nagy Pál festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész A lepramisszió szolgálatában - képes bemutató elıadás a református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben. Elıadók: Rozgonyiné Asztalos Piroska, a lepramisszó fıtitkára és dr. Kenyeres Erzsébet, a misszió munkatársa Református lelkészi hivatal A Balassagyarmati Fotókör tagjainak legújabb képeibıl rendezett kiállítását az RMMI-ben megnyitja Pénzes Balassagyarmati Fotókör, RMMI Géza A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A VII. parancsolat. Egy kivételes társ védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Gömör Katalin festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja F. Nógrádi Ildikó Szabó Lırinc Általános Iskola Villon és a többiek - irodalmi képeskönyv. Farkas András kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc. Közremőködik: Pekáry Anna, Szebedy Mária - fuvola, Garai Gábor, Kovács Dániel, Markó László, BBG Tóth Viktor - vers Palóc Kupa nemzetközi mőfalmászó-verseny a mővelıdési központban Bgyi Hegymászó Klub Örökség Kulturális Mőhely. A teremtett/teremtı ember. A hagyományos vallási mentalitásról dr. Limbacher "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, Gábor néprajzkutató elıadása a mővelıdési központban "Az Év Szakembere" Alapítvány díjainak átadása a volt megyeháza dísztermében Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Népdaléneklési verseny a rendezı iskolában BBG Ádám Tamás Máglyák ideje c. interjúkötetét a városi könyvtárban bemutatja T. Pataki László újságíró. Madách Imre Városi Könyvtár Közremőködnek a Varietas Pódiumszínház tagjai A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A VIII. parancsolat. A tulajdon védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Ünnepi megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. Mősorukat elıadják az iskola tanulói, ünnepi beszédet mond Balla Mihály országgyőlési képviselı Balassagyarmati Mézes Nap - Méhésztalálkozó a mővelıdési központban. Rajzkiállítás, méhészeti eszközkiállítás, elıadások, kézmővesség, vásár. Filharmónia bérleti hangversenyek 2006/2007 az RMMI hangversenytermében. Tokody Ilona - ének és Vígh Andrea - hárfa koncertje Egyházüldözés és az újabb támadások. Tomka Ferenc plébános, szociológus, egyetemi tanár elıadása a városháza dísztermében. Örökség Kulturális Mőhely. A paraszti imádkozás rendje - Lengyel Ágnes néprajzkutató elıadása a mővelıdési központban Végh József helytörténész, mővelıdési központ és könyvtárigazgató Szokolyi Alajos földbirtokos, Hont megye levéltárosa, az elsı modern olimpiai játékok bronzérmese életérıl, sport- és közéleti tevékenységérıl tart elıadást a Nevezetes nógrádiak sorozatban a Helytörténeti győjteményben Palóc Méhész - Palóctáj Méhész és Környezetvédı Egyesület Filharmónia Kelet-Magyarország KHT., RMMI KÉSZ balassagyarmati szervezete "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

5 Kórházmentı demonstráció Balassagyarmaton. A tüntetık a polgármesteri hivatal elıl a városon át a Balassagyarmat Város kórházig vonulnak és ott beszédek hangzanak el. Önkormányzata Varga Zsófi grafikusmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Petró György szobrászmővész. Közremőködik Kökény Zsuzsanna gitármővész Nyílt sakkbajnokság a mővelıdési központban Sakk Köre Kökény Zsuzsanna gitárhangversenye a rendezı iskolában. Közremőködik Boross Szilvia - zongora és RMMI Madarász József Szilasi Alex zongoramővész koncertje a rendezı iskolában RMMI Cene Gál István festımővész kiállítását a városi könyvtárban megnyitja dr. Feledy Balázs mővészeti író. Közremőködik Szilfai Melinda - gitár A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A IX. parancsolat. A hírnév védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Párkányi Raab Péter kiállítását a vármegyeházán megnyitja Csach Gábor mővészettörténész. Közremőködik Csábi István. Bízd a jövendıkre érdemes jutalmát - dr. Szabó András szemelvényeket ad elı régi irodalmi kincseinkbıl. Ezt követıen a Magyar Fesztivál Balett Ravel Boleróját és Beethoven IX. Majdán Béla Szimfóniájának III. tételét mutatja be Markó Iván Kossuth-díjas, érdemes mővész vezetésével. Fellépnek: Castillo Dolores, a Magyar Állami Operaház szólistája, valamint Keveházi Gábor Kossuth-díjas, érdemes és kiváló mővész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója Hagyomány öltésrıl öltésre - A balassagyarmati hímzı szakkör kiállítását a BBG-ben megnyitja Tibay András, a BBG Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója Mai szabadságküzdelmünk: határbontás, hídépítés az Ipoly mentén - nyílt kerekasztal megbeszélés a városháza KÉSZ balassagyarmati szervezete dísztermében országgyőlési képviselık, régióvezetık, polgármesterek részvételével Örökség Kulturális Mőhely. Nemzethalál vagy nemzetépítés - Koltay Gábor filmrendezı elıadása a "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, mővelıdési központban Dél-Koreai buddhista templomok - Balázsi József Attila fotókiállítása. Az alkotóval beszélget Kovács Ferenc Palóc Múzeum középiskolai tanár és dr. Matits Ferenc mővészettörténész Csemniczky Zoltán szobrászmővész Munkácsy-díjat vesz át az Iparmővészeti Múzeumban Hiller István oktatási és kulturális minisztertıl Dumaszínház. A moziban fellép Beliczai Balázs és Bödıcs Tibor Madách Imre Filmszínház Az es forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés. Gyertyagyújtás a temetıben, a '48-as síroknál beszédet mond Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész, közremőködik Banos Brigitta, Csiki Gábor, Horváth Zoltán. Ünnepi mősor a Petıfi-szobornál, beszédet mond Balla Mihály országgyőlési képviselı. Közremőködık: Balassagyarmati Dalegylet, vezényel Ember Csaba karvezetı; Rézfúvós kvintett, Csábi István, Dénes Diána, Garai Gábor, Juhász Ákos, Major Lászlóné, Markó László, Menyhárt Éva, Oláh Zoltán, Tóth Viktor, Végh Gyula. A furulya - történeti játszóház a mővelıdési központban. Tánc- és daltanítás: Banos Brigitta és Csiki Gábor Tupperware elıadás a mővelıdési központban Váci Területi Kéviselet

6 A tízéves balassagyarmati hajléktalanellátás ünnepe a városháza dísztermében. Vendég Habsburg György Magyar Vöröskereszt balassagyarmati fıherceg, a Magyar Vöröskereszt elnöke, Habsburg Eilika fıhercegné és Juhászné Kincses Helén, a szervezete szervezet megyei elnöke A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A X. parancsolat. Védelem a kívánságok ellen. - Bodolai és Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Az iskolában A. Milne Micimackó c. darabját Vrayné Kovács Zsuzsanna rendezésében elıadja a Dunakeszi Pinceszínház Az iskola diákjainak munkáiból rendezett kiállítást megnyitja Kovács Ferenc pedagógus. Közremőködik Pálinkás Kornél és Varga Réka - gitár, Pnauwat Chnaive - thai furulya és Varga Alex - ének. A kis hagymafiú története - zenés mese a Maszk Bábszínház elıadásában a mővelıdési házban Sporttal a drog ellen - 24 órás terem-labdarúgótorna a városi sportcsarnokban elıtt Kyokushin karate magyar bajnokság Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium BBG Kriston-torna. Bibók Bea ismeretterjesztı elıadása a mővelıdési központban Mikszáth Kálmánnal szülıföldjén - Csáky Károly ipolysági helytörténész elıadása a Helytörténeti győjteményben. A Balassi Bálint Gimnázium 11. a. és b. osztályos tanulói Mikszáth Szőcs Pali szerencséje c. novelláját adják elı Pásztor Sándorné tanárnı vezetésével Dúzs József határır dandártábornok, határırségi fıtanácsos, igazgató és Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárır Szövetség elnöke együttmőködési megállapodást ír alá arról, miszerint a polgárır-egyesületek tagjai közös szolgálatot látnak el a határır járırökkel, valamint az önálló szolgálatok alkalmával a határırizet érdekében is teljesítenek feladatot. Divatbemutató. A Szıttesek, hímzések - ma c. kiállítás záróprogramja a Palóc Múzeumban. A ruhákat ismertetik a szövetkezet munkatársai, bemutatásra kerülnek Tankó Judit Munkácsy-díjas divattervezı kollekciói. Bgyi Rendırkapitányság, Bgyi Határırigazgatóság, Bgyi Kistérségi Bőnmegelızési Központ Vitalitás SE kyokushin karate szakosztálya Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet, Palóc Múzeum II. Hastánc gála a mővelıdési központban március A Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet szakmai tanácskozása a mővelıdési központban. B. Szolnoki Ildikó, az NMPKIintézményegység vége Téma: A fiatalok bevonása a közösségi életbe munkatársa Draco Trade Kupa - Nógrád Megyei Fekvenyomó Bajnokság Nógrád Megyei Erıemelı Szövetség, Vitalitas SE erıemelı szakosztály Mikszáthos Iskolák II. Országos Találkozója a hajdani Megyeháza dísztermében. Köszöntıt mond Lavaj Árpád igazgató. A találkozót megnyitja Medvácz Lajos polgármester. Mikszáth és Balassagyarmat - Praznovszky Mihály, a Mikszáth Kálmán Társaság elnökének elıadása; vendég iskolák elıadásai. Réti Zoltán Mikszáth-illusztrációiból rendezett kiállítást megnyitja Horváth Anita tanár. A Lajtorja Gyermektánccsoport bemutatója. Koszorúzás a Mikszáth-szobornál Mikszáth Kálmán Társaság, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

7 A legnagyobb ember, aki valaha élt. - Elıadás a Jehova Tanúi Királyság-termében Jehova Tanúi Intézményi Napok a rendezı intézményben, az evangélikus Luther-házban, a mővelıdési központban és a szakszolgálatoknál. Nyílt tanítási napok, versenyek, elıadások. Fórum: Civil párbeszéd az integrációról. Óvoda, Általános Iskola és Elıadók: dr. Bánfalvy Csaba fıiskolai tanár PhD (ELTE BGGYPTKF Kara Társadalomtudományi Pedagógiai Szakszolgálat Tanszék vezetıje), Mákosné Rácz Ella (TKVSZRB elnök, Salgótarján) Bibliai próféciák Dániel könyvében. A Biblia elsı vázlatpróféciája. Dániel könyve 2. fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Kalocsai Enikı festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Matits Ferenc mővészettörténész Versünnep a mővelıdési központban. Fogadj szívedbe - József Attila élete, versek, prózák és megzenésített versek Csábi István és Végh Gyula elıadásában. Délután helyi klasszikusok és kortárs költık verseit szavalják arra vállalkozó gyarmatiak. Zarándoklat a város tanulóifjúságával a város irodalmi emlékhelyeihez. Varga Ágnes kiállítását a városi könyvtár galériáján Réti Zoltán festımővész helyett valaki más! nyitja meg. Versrıl versre címmel irodalmi összeállítás a könyvtár kupolatermében. Közremőködık: dr. Bacskó Józsefné, dr. Balázs Jánosné, Bogdán Norbert, Budai Máté Tamás, Cseh Marcellné, Frecska Rebeka, Gaálné Versényi Judit, Halaj Zsófia, Halasi Bianka, Juhász Ákos, Koplányi Antónia, Kovács Éva, Kovács Roland, Kökény Ákos, Kunné Kubicza Erzsébet, Lavaj Árpádné, Major Lászlóné, Ódor Dániel, Piatrik Valéria, Szabó Andrea, Tóth Viktor, Végh Gyula Mondják, a Himnuszt énekelték... - Kiállítás Jobbágy Károly 1956-hoz kapcsolódó verseibıl és fényképfelvételeibıl a rendezı iskolában. A kiállítást rendezte Aba Béla grafikusmővész, megnyitja Zentai József, az iskola pedagógusa. Közremőködik Jobbágyné András Katalin. Verset mondanak: Bugyi Anna, Hegedős Réka, Markó László A Palócország - Meseország Palóc Mesemondó Verseny döntıje a mővelıdési központban. Köszöntıt mond Medvácz Lajos, Balassagyarmat Város polgármestere. A találkozót megnyitja Becsó Zsolt, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke, a találkozó fıvédnöke. BBG, "Gombaszög Fejlesztéséért" Alapítvány, Palóc Társaság, Ipoly Unió Egyesület A református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben bemutatkozik a Kelet-Európa Misszió Református lelkészi hivatal Biztonságban érezheted magad ebben a zőrzavaros világban - Elıadás a Jehova Tanúi Királyság-termében Jehova Tanúi Bibliai próféciák Dániel könyvében. A Biblia második vázlatpróféciája. Dániel könyve 7. fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Az Ézsiás István által a 120 éve született Kassák Lajos tiszteletére rendezett Az európa szoborpark mővészeti és szellemi köre c. nemzetközi kiállítást megnyitja dr. Matits Ferenc. Köszöntıt mond Csach Gábor Palóc Múzeum alpolgármester A balassagyarmati kistérség koordinációs értekezlete XVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatója a mővelıdési központban A Delphi üzem által szponzorált, és munkatársai által felépített játszótér ünnepélyes átadása a Szabó Lırinc Általános Iskolával szemben Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet, Delphi Calsonic

8 Nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél Nemesvári Norbert Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Népzenei és zongora tanszaki verseny a rendezı iskolában RMMI Örökség Kulturális Mőhely. Félbevágott pipafüst - Berecz András mese- és énekmondó elıadói estje a "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, mővelıdési központban Kiss Árpád-napok. Szülık Akadémiája, Szabó Piroska elıadása. A Kiss Árpád-napokat megnyitja Tibay András, a rendezı iskola igazgatója. Az erdı és az ember c. rajzkiállítást megnyitja Lengyel László, az Ipoly Kiss Árpád Általános Iskola Erdı Zrt. erdımérnöke. Vetélkedık, vers- és prózamondó verseny, sportversenyek. Volt diákok és tanárok találkozója a Helytörténeti győjteményben. Kerékpáros emléktúra Csesztvére Kinyílt a nefelejcs - Versmondó verseny Gazdag Erzsi születésének 95. évfordulójára 5-6 éves óvódások számára a városi könyvtárban Fejér István A kísértet házhoz jön c. vígjátékát a mővelıdési központ kamaratermében elıadják a Szent- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola diákjai. Rendezı: Jancsó Péterné Szakközépiskola Tóth Imre Palóc tájszótár c. könyvét Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó igazgatója, Kovács Gergelyné mővészettörténész és a szerzı ajánlja a közönség figyelmébe. Közremőködık: Fábián Bernadett, Lajtos Nap Kiadó Kft., Dominik (Ipolyvarbó), Ódor Dániel (Mohora) mesemondók, valamint Pelhıs Klaudia, Soksevits Hanna, Tolnai Rita és Bogdán Norbert énekes, a BBG tanulói Ahol az ég és a föld összeér - dr. Stella Leontin kanonok, plébános elıadássorozata a Római Katolikus Római katolikus plébánia hivatal Nagytemplomban: 12. Krakkó. Az isteni irgalmasság kinyilatkoztatása. Faustyna nıvér üzenetei Legmerészebb álmaink - irodalmi mősor Örkény-egypercesek alapján a mővelıdési központban. Szereplık: Czene Gizella, Dankó Jenıné, Garai Gábor, Horváth Anita, Markó László, Kovács Éva, Oláh Gyızı, Oláh Zoltán, Pásztor Sándor, Pásztor Sándorné, Sinágel József, Tóth Viktor, Varga Réka, Vitézné Mészáros Krisztina. Zongorán közremőködik Deák György. Rendezte Hegedősné Jusztin Gizella és a társulat Peja Gyızı emlékkiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc tanár. Közremőködik a Gold Singers énekegyüttes: Pásztor Sándorné - alt, az együttes vezetıje, Bogár Erika - szoprán, Kun Gellért - BBG tenor és Markó László - basszus Fejér István A kísértet házhoz jön c. vígjátékát a mővelıdési központ kamaratermében elıadják a Szent- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola diákjai. Rendezı: Jancsó Péterné Szakközépiskola Európa -majális a mővelıdési központban. Sportversenyek, fızıverseny, operett- és kabarémősor, MSzP balassagyarmati szervezete közéleti sátor, játszóház, bemutatók, koncert Zene- és mővészeti iskolák magánének szakos tanulóinak találkozója a rendezı iskolában RMMI Kerékpáros iskolakupa a Dózsa György Általános Iskolában Balassagyarmati Rendırkapitányság Perneczky Zsófia fuvolahangversenye a rendezı iskolában RMMI Polgári esték. A mővelıdési központban vendég Kósa Lajos, Debrecen polgármestere Fidesz-MPSz balassagyarmati szervezete

9 Benkı Cs. Gyula festımővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Tibay András, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója Bibliai próféciák Dániel könyvében. Dánieli jövendölés a Messiás haláláról. Dániel könyve 8-9. fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba Fábián Annamária gitárhangversenye a rendezı iskolában. Közremőködik Palánki Éva - fuvola RMMI Balassagyarmati diákok második mővészeti fesztiválja a mővelıdési központban Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtı Bajnokság a mővelıdési központban Járdányi Gergely nagybıgı- és Wehner Krisztina zongorahangversenye a rendezı iskolában RMMI A Mikszáth Kálmán olvasónapló pályázat eredményhirdetése a Helytörténeti győjteményben. Közremőködık: Fogarasi Béla, Pap Bence - gitár; Bielik Klaudia, Kovács Bianka - próza Kortárs magyar mővészet nemzetközi kontextusban - Ézsiás István szobrászmővész, a veszprémi Európa Palóc Múzeum Szoborpark kurátorának elıadása a Palóc Múzeumban. A Múzeumi Világnap rendezvénye Plakátok Balassagyarmat utcáin c. kiállítást a múzeumban megnyitja dr. Hausel Sándor fılevéltáros. Palóc Múzeum Köszöntıt mond dr. Matits Ferenc múzeumigazgató-helyettes Új orvostudomány - Barnai Roberto elıadása a mővelıdési központban Barnai Roberto Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Szent Imre Keresztény Általános Gimnáziuma és a Hibó Tamás Mővészetoktatási Intézmény diákszínjátszói bemutatják Déry Tibor - Iskola és Gimnázium Presser Gábor - Adamis Anna - Poós Sándor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. zenés darabját Sportnap a sportcsarnokban. A program résztvevıi a pásztói, a salgótarjáni és a balassagyarmati kórház Dr. Kennessey Albert Kórházdolgozói és azok családtagjai Rendelıintézet Balassa Kupa Országos Egyéni Rejtvényfejtı Bajnokság a mővelıdési központban Sakk Köre Dumaszínház. "Stand up comedy" a moziban. Fellép Szıke András és Kıhalmi Zoltán Legyen béke a Földön! - Az elsı globális békemeditáció balassagyarmati rendezvénye a mővelıdési központban Bibliai próféciák Dániel könyvében. Prófécia az utolsó idıkrıl. Dániel könyve fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A rendezı iskola tanulóinak gálamősora Jobbágy Károly-emléknap. A költı sírjánál megemlékezik Urbán Aladár kuratóriumi tag, a Palóc Társaság elnöke. Emlékmősor a városi könyvtár kupolatermében. Köszöntıt mond Herczeg Hajnalka, a kuratórium elnöke A megújuló Hısi emlékpark avató ünnepe a katonatemetıben. Megemlékezı gondolatait Lehner Alexander vezérkari ezredes, a cseh honvéd vezérkar katonai attaséja és Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere mondja el. KÉP VAN! Madách Imre Filmszínház és Szórakoztató Központ Nagyezsda Tyerescsenko Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium Jobbágy Károly Alapítvány Balassagyarmat Város Önkormányzata, Civitas Fortissima Kör

10 Szakestély a volt megyeházán a selmeci diákhagyományok örökében Palóc Kör IV. ERRO Kupa díjugrató verseny a Dovicsin-lovastanyán? Gyermeknap a mővelıdési központban. Aszfaltrajzverseny, táncbemutatók, népi gyermekjátékok, táncház Párjanincs királykisasszony - zenés mesejáték a Hókirálynı Színpad elıadásában. Mátyás király juhásza - a Budapesti Utcaszínház elıadása Ünnepi könyvhét. Család, szülık, gyerekek - Vekerdy Tamás pszichológus elıadása a városi könyvtárban. Ünnepi könyvhét. A Felfedezık, nagy utazók c. olvasónapló pályázat eredményhirdetése a városi könyvtárban. A díjakat átadja, valamint vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tart a Mont Blanc meghódításáról Szugyiczki Zsolt természetfotós. Közremőködnek a Kiss Árpád Általános Iskola pedagógusai Legmerészebb álmaink - a Balassagyarmati Színkör irodalmi mősora Örkény-egypercesek alapján a mővelıdési központban. Szereplık: Czene Gizella, Dankó Jenıné, Garai Gábor, Horváth Anita, Markó László, Kovács Éva, Oláh Gyızı, Oláh Zoltán, Pásztor Sándor, Pásztor Sándorné, Sinágel József, Tóth Viktor, Varga Réka, Vitézné Mészáros Krisztina. Zongorán közremőködik Deák György Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A rendezı iskola és a Hibó Tamás Mővészeti Iskola tanulói Szent Imre Keresztény Általános bemutatják a Helység kalapácsa avagy Kötelezı reklám röviden c. zenés játékot. Iskola és Gimnázium Csige Zoltán festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Pénzes Sándorné mővelıdésszervezı Sportolj az egészségedért! Sportnap a Városi Sportcsarnokban és a mőfüves pályán Egészségvédık Egyesülete Voice city - Zenei tehetségkutató verseny és hangszerkiállítás, majd koncert a mővelıdési központban Voice city hangszerbolt, Hellász hısei - kalandozás az ókori Görögországban. A városi könyvtár olvasótábora ? A trianoni egyezmény megkötésének évfordulóján, a Palóc ligetben, az országzászlónál tartja Jobbik Magyarországért Mozgalom- megemlékezését a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Párt Gyászmise és megemlékezés Trianonra a rendezı iskolában. Koszorúzás az aulában, megemlékezı Szent Imre Keresztény Általános szentmise az iskola díszudvarán, celebrál dr. Stella Leontin kanonok, plébános Iskola és Gimnázium A rendezı intézmény képzımővészeti szakos tanulói kiállítását megnyitja Pénzes Géza tanszakvezetı tanár RMMI Ünnepi könyvhét. Ötágú síp - Válogatás a határon túli magyar irodalomból. Szabó András Madách-díjas irodalomtörténész, elıadómővész önálló estje a városi könyvtárban Ünnepi könyvhét. A Buborék együttes zenés, interaktív nyári mősora a könyvtárban Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A Dunakeszi Pinceszínház bemutatja T. Williams Macska a forró Szent Imre Keresztény Általános bádogtetın c. színmővét. Iskola és Gimnázium Kertész István Alapítvány, Mazsihisz, Holokauszt-emléknap a zsidó mőemléki temetıben Balassagyarmat Város Önkormányzata Wass Albert: A világ és a vége - A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elıadása a volt Vármegyeházán dr. Czimbalmos István Megyei jogásznap a Nógrád Megyei Bíróságon.

11 XX. Diákjuniális - tanévzáró diákfesztivál. Sportvetélkedık, felvonulás, nagyvetélkedı, koncertek, filmek KÉP VAN A Madarász Viktor festımővész halálának 90. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Basics Beatrix mővészettörténész, a Budapesti Történeti Múzeum fıigazgatóhelyettese. Köszöntıt mond Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere Palóc Múzeum Az új buszpályaudvar ünnepélyes átadása. Beszédet mond Kovács Kornél, a regionális operatív programok hálózati igazgatója, Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója és Medvácz Lajos polgármester IV. Aranycsengı Kupa országúti kerékpárverseny Ipoly-parti repülınap. Bemutatók a levegıben és a földön, koncertek. Vendég Besenyei Péter mőrepülı MSzP választókerületi és Szemtıl szemben a politikus feleségével - Az RMMI-ben vendég Dobrev Klára balassagyarmati szervezetei Ünnepi fogadás a határırnap alkalmából. Bemutató, elismerések, kitüntetések átadása Balassagyarmati Határır Igazgatóság Nemzetközi strandkézilabda-torna Balassagyarmaton megkezdte mőködését a második magyar-szlovák közös kapcsolattartási szolgálati hely Cél a magyar és szlovák rendvédelmi szervek közötti együttmőködés fokozása és a határokon átnyúló bőnözés elleni harc hatékonyabbá tétele Hellász hısei - a könyvtár nyári olvasótábora Regionális vasúti konferencia a térségi vasutak szerepérıl, a mellék- és szárnyvonalak jelenérıl és jövıjérıl hazánkban és az Európai Unióban, különös tekintettel a Nógrád vidéki térségi (kísérleti) vasút jelentıségére vonatkozóan Parlagfőmentesítı akció a nyírjesi egyes és kettes tavak környékén ÁNTSZ balassagyarmati, rétsági és szécsényi kistérségi intézete Mővészképzı a mővelıdési központban Szepes Tamásné, Szerec Tímea XX. Nyári tárlat megnyitója a HEG-ben Elsı roma fesztivál. Sportrendezvények, bemutatók, bál Cigány kisebbségi önkormányzat XI. Balassagyarmati Sörfesztivál az Ipari parkban Golan PR. Rt III. Maratoni Rocktáncház a moziban Madách Imre Filmszínház Zene határok nélkül - XXI. Nemzetközi Muzsikustábor és mővészeti fesztivál. Matuz István elektro-akusztikus fuvolaestje. Közremőködık: Ember Dániel, Kanyó András, Kanyó Dávid - fuvola, Kancsár Vera - zongora A muzsikustábor tanárainak nyitóhangversenye. Köszöntıt mond Ember Csaba mővészeti vezetı. A muzsikustábor programja XXI. Palóc triatlon nemzetközi verseny, rövidtávú magyar bajnokság Vitalitás SE Elmar Gaszanov (Oroszország) zongorahangversenye A muzsikustábor programja Csillag Péter elıadása Kodály Psalmus Hungaricus címő mővérıl A muzsikustábor programja Egyéni hangszeres elıadói verseny két kategóriában: Weiner Leó mővei és 1945 után született magyar mővek RMMI A muzsikustábor programja

12 A muzsikustábor hallgatóinak hangversenyei A muzsikustábor programja XII. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál balassagyarmati programja a határátkelınél és a Szabadtéri színpadon Szent Anna-napi palóc búcsú balassagyarmati programja. Népénekek Szent Anna oltáránál. Ünnepi processziós menet a katolikus nagytemplomtól a Palóc ligeti kápolnához. Ájtatosság a nemzetért és a hazáért. Szent Anna palóc miséje a Szabadtéri színpadon. Folklór programok, "Palócország szépei" választás Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet, Bgy és környéke római katolikus egyházközségei, Bgy. város önkormányzata, Ipoly Eurorégió, Balassagyarmati Kistérségi Többcélú Társulás, "Remény" szerkesztısége Zenekari est a szabadtéri színpadon: Kodály: Missa brevis A muzsikustábor programja A nemzetközi muzsikustábor tanárainak és hallgatóinak gálakoncertje A muzsikustábor programja Országos Strandkézilabda Torna és tömegsportnap a strandon Baráz Tamás szobrászmővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Tóth Dávid szobrászmővész Barokk muzsika korhő hangszereken a katolikus nagytemplomban az Il passaggio antico kamaraegyüttes elıadásában: Tóth Mónika - barokk hegedő, Demeter Mária - barokk cselló és Vilmányi Alexandra - csembaló Unterwéger Zsolt, Hegedősné Jusztin Gizella Testvértelepülési találkozó a volt vármegyházán és a mővelıdési központban. A Palóc Kertbarát Kör Balassagyarmat Város kiállítása, Gyarmat nevő települések bemutatkozása, partnerségi fórum, vetélkedı Önkormányzata, A Palóc Kertbarát Kör dísznövény és termésbemutatója a Vármegyeházán Palóc Kertbarát Kör Szent István-napi államalapítási ünnep. Az új kenyér megáldása és megszegése. Ünnepi beszédet mond Medvácz Lajos polgármester. Köszöntıt mondanak: Bartha István evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond Balassagyarmat Város református lelkész és dr. Stella Leontin kanonok, plébános. Közremőködık: Bgyi Dalegylet, Szent Felicián Önkormányzata, Kórus, az evangélikus egyház kórusa, Banda Ádám, Csábi István, Herencsényi Hagyományırzı Népdalkör. Délután szórakoztató programok. Testvértelepülési szerzıdés aláírása Slovenské Darmoty-val A kísértet házhoz jön - a Szent Györgyi Albert Gimnázium diákjainak elıadása a mővelıdési központban. Rendezte Jancsó Péterné I. Ska-Reagge fesztivál a moziban Madách Imre Filmszínház Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: Mária evangéliuma. A Palóc ligeti Szabadtéri színpadon elıadja az Érsekújvári Rockszínpad Bakos Ferenc Madách-díjas grafikus- és festımővész kiállítását a könyvtár galériáján megnyitja Szabó Endre újságíró. Közremőködik Csábi István Bálványos Huba grafikusmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Bálványos Anna mővészettörténész és Bálványos Judit zenemővész Szent Adorján napja a börtönben. Az egyik elítélt Szent Adorjánt ábrázoló dombormővének felszentelése, versenyek, bemutatók, elıadások. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

13 Simon M. Veronika festımővész kiállításának megnyitóján a vendégeket köszönti Holakovszki István Pro Cultura-díjas tanár, a kiállítás megálmodója. A festménysorozatot Szántai Sándor, Krúdy-emlékérmes író, a Szalézi Kollégium magyar kultúra lovagja ajánlja az érdeklıdık figyelmébe. Közremőködik Kiss Margit, Szántai Sándor, Dedik János, Horváth Ágnes, Enyedi Béla, Érezhegyi Ildikó és Zséli Mihály Családi Napok a Palóc ligetben és a szabadtéri színpadon. Köszöntıt mond Medvácz Lajos polgármester Horizont - FÉK Közhasznú és Danisovszky Tiborné, a rendezı egyesület elnökasszonya. Versenyek, játékos vetélkedık, koncert Egyesület Száz éves a magyar kabaré. Koszorúzás Kondor Ernı szobránál, a Csillagház mellett. A vármegyeházán Réti Zoltán festımővész emlékezik meg a város nagy szülöttérıl. A moziban jótékonysági est a Kertész István Majdán Béla Alapítvány és a Baranyi (Rekett) Dezsı Alapítvány támogatására: Sas József és minitársulata mutatja be mősorát Bacsúr Sándor Nógrádi várak c. kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc gimnáziumi tanár. BBG Közremőködik Unterwéger József Zsolt, egykori balassis diák - zongora, orgona A kulturális örökség napjai. Nógrádi kastélyok, kúriák - A Kovács Ferenc fotóiból készült kiállítás megnyitóján beszélget a kiállító, Kovács Gábor építész, Klenóczky Sándor, a Kulturális Örökségvédelmi Palóc Múzeum Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltségének vezetıje valamint Matits Ferenc mővészettörténész Nevezetes nógrádiak. 250 éve született, 175 éve halt meg Mocsáry Antal, vármegyénk elsı tudós monográfusa - Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész elıadása a Helytörténeti győjteményben A Kovalcsik István fotóiból rendezett kiállítást a rendezı iskolában megnyitja Pénzes Géza tanár, Dózsa György tagiskola festımővész XV. Madách-szimpózium Csesztvén, Balassagyarmaton és Alsósztregován. Koszorúzás a Madáchszobornál, elıadások a szalézi kollégiumban Ipoly Eurorégió Szeptembriós a mővelıdési központban. Fejér István: A kísértet házhoz jön - a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola színjátszóinak elıadása. Koncertek, diszkó A Balassagyarmati Honismereti Kör közgyőlése. A temetıben tisztelgés az elhunyt elnök, Kovalcsik András sírjánál. A Helytörténeti győjteményben beszámoló az elmúlt 29 év tevékenységérıl, új tisztségviselık választása A Madách-napok balassagyarmati programja. Koszorúzás a Madách-szobornál, majd elıadások a szalézi Ipoly Eurorégió kollégiumban Dumaszínház. A Madách Imre Filmszínházban fellép Beliczai Balázs és Badár Sándor Madách Imre Filmszínház Állati hétvége a Z. HORV. Marketing Centernél. Állatsimogató, pónilovaglás Z. HORV. Marketing Center

14 Balassagyarmat barátainak találkozója a fıvárosi Duna palotában. Medvácz Lajos polgármester köszöntıje és tájékoztatója az elmúlt év történéseirıl. A Nagyok árnyékában c. könyvét dr. Zonda Tamás, a Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti Társaság tagja, a kötet szerzıje mutatja be, közremőködik Csábi István - gitár, ének. Dr. Magyar Pál ügyvédre, '56-os elítéltre emlékezik Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója; Kovalcsik András, a Balassagyarmati Honismereti Kör elnökének alakját Kovács Ferenc Balassagyarmat Város gimnáziumi tanár idézi fel; Versényi György, a BBG igazgatója életének legfontosabb momentumait Önkormányzata, Borenszkiné Imre Éva igazgató eleveníti fel. Kerékpárral Európa tetején - Szugyiczki Zsolt természetfotós tart élménybeszámolót a Mont Blanc meghódításáról. Realista álmok - Párkányi Raab Péter szobrászmővésszel Csach Gábor mővészettörténész beszélget. Közremőködik Balya András, Barát Attila, Váradi László - szaxofon, Barát Vitalina - zongora. Mősorvezetı: dr. Oravecz Ágnes és Madarász Gábor A szécsényi gimnázium tanára, Szenográdiné Végh Erzsébet festményeibıl és tőzzománc-képeibıl az Kiss Árpád Általános Iskola aulában rendezett kiállítást megnyitja Tibay András, a rendezı iskola igazgatója XX. Nemzetközi Gyalogló Gála, I. Zelenka István-emlékverseny Ipoly Walking Club Wass Albert: A világ és a vége - A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elıadása a moziban Madách Imre Filmszínház Siposhegyi Péter: Halottak napjától virágvasárnapig - A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elıadása a Madách Imre Filmszínház moziban Buddhista tanácsok az örömteli élethez - Szilágyi Róbert utazó tanító elıadása a mővelıdési központban Gyémánt Út Buddhista Közösség Örökség Kulturális Mőhely. Magyar történelmi sorskérdések - Bakay Kornél történész elıadása a mővelıdési "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, központban Nagy Olvashow a városi könyvtárban. Mesélj rólam, mesélj nekem! - Budavári Klára elıadása. A résztvevı gyerekek ajándéka a Marék Veronika által tervezett Az elsı könyvem c. kiadvány, benne a gyermekek elsı 07. olvasójegyével. Heted7próba - foglalkozások 2-3. osztályosoknak Nagy Olvashow. Író-olvasó találkozó Nógrádi Gábor IBBY-díjas ifjúsági íróval Ipolyság és környéke régészeti emlékei - Pálinkás Tibor régész, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatójának elıadása a Helytörténeti győjteményben Zúzódás - A Szerbtemplom Galériában Torma Éva festımővész kiállításának megnyitóján Beke Zsófia mővészettörténész szövegét olvassák fel A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba Batthyány Lajos miniszterelnök és az es forradalom és szabadságharc tizenhárom honvédtábornoka mártírhalálának évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés a Római Katolikus Nagytemplomban. A szentmisét celebrálja dr. Stella Leontin kanonok. A mősorban közremőködik a Szent Felicián Kórus és a Balassagyarmati Színkör Mozdulj Gyarmat! - Sportnap. Futás a városi kórháztól a Sportcsarnokig illetve a mőfüves pályáig, versenyek Könyves vasárnap a Nagy Olvashow keretében. Vetélkedık, játékok a könyvtárban, Római katolikus plébánia hivatal Egészségvédık Egyesülete, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Városi Sportlétesítmények

15 A Nagy Pál festményeibıl rendezett kiállítást a rendezı iskolában megnyitja Csemniczky Zoltán Szabó Lırinc Általános Iskola szobrászmővész Nagy Olvashow. Harry Potter vetélkedı a könyvtárban A könyvtár kupolatermében vendég Müller Péter író Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 1. Ki volt Jézus valójában? Kormos Tivadar Soha többé! c. kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja Duray Miklós, a Magyar Koalíció Párt alelnöke és Palóc Múzeum, Nógrád Megyei Medvácz Lajos polgármester. A kiállítást bemutatja Fehér Csaba, a révkomáromi Magyar Kultúra és Duna Levéltár Mente Múzeum igazgatója. (1945 utáni kitelepítések) Közösség és kompenzáció - a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XII. vándorgyőlése a mővelıdési központban Hatvan éves a református templom Tildy-harangja. Koszorúzás a Tildy Zoltán emléktáblánál, hálaadó istentisztelet. Igét hirdet Fónagy Miklós, az Északpesti Református Egyházmegye esperese. Az ünnepi liturgiát vezeti dr. Bızsöny Ferenc, a Magyar Rádió Örökös Fıbemondója. Fellép a Balassagyarmati Dalegylet és a Reménység Hangjai Kamarakórus Jótékonysági bál a volt vármegyeháza dísztermében v Gyermekeinkért, az egészségesebb nemzedékekért - a rendezı szerv jótékonysági szüreti bálja a mővelıdési központ kamaratermében dr. Csekey László, Kalácskáné Jusztin Katalin, dr. Csorba János, Simon H. Leila és dr. Bauer Viktor Református lelkészi hivatal "SOS-hátrányból kikerülve" Egyesület Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület V. Palóc Kupa Nógrád Megyei Erıemelı Bajnokság Vitalitás SE erıemelı szakosztálya Polgári esték. Az RMMI-ben vendég Járay Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, aki a magyar gazdaság tragikus állapotáról tart elıadást. Házigazda Balla Mihály országgyőlési képviselı és Medvácz Lajos polgármester Pályaválasztási kiállítás a volt vármegyeháza dísztermében elıtt Fidesz-MPSz balassagyarmati szervezete Megyei Munkaügyi Központ balassagyarmati kirendeltsége 3. ERRO '96 Kupa - Thai-box gála a Városi Sportcsarnokban. Thai Box Club Balassagyarmat İszi emléknap a városi könyvtárban. Horváth Endre sírjánál emlékezik és koszorúz Zolnyánszky Zsolt képviselı-testületi tag, a munkatársa. Kovalcsik András sírjára virágot helyez és beszédet mond Selmeczi Zoltán, a polgármesteri hivatal osztályvezetıje. Közremőködik a Balassagyarmati Dalegylet. In memoriam Kovalcsik András - A Helytörténeti győjteményben köszöntıt mond Csach Gábor alpolgármester. Az emlékülés elıadói: Vagyóczky Károly grafikusmővész, a Pénzjegynyomda nyugalmazott mővészeti vezetıje; Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója; Szabó Andrea újságíró és Oroszlánné Mészáros Ágnes, a Madách Imre Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. Kodály Zoltánra emlékezik a Balassagyarmati Kamaraegyüttes Palóc Múzeum Dumaszínház. "Stand up comedy" a moziban. Fellép Kovács András Péter és Hadházi László. Ezután Rocktáncház Madách Imre Filmszínház

16 Dr. Fabiny Tamás püspök felszenteli az elkészült Szabó József Tanulmányi Házat Evangélikus lelkészi hivatal Emlékezés 1956-ra. A Kormorán együttes koncertje, filmvetítések Madách Imre Filmszínház, Civitas Fortissima Kör, dr. Czimbalmos István Emlékezés 1956-ra. A Palóc ligeti szobornál beszédet mond Paule László és Wittner Mária. Koszorúzás a Bajcs-Zsilinszky úti emléktáblánál, közremőködik a Varietas Pódium Színház, Bokor Tünde, a Balassagyarmati Dalegylet, a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett, Oláh Zoltán és Juhász Ákos. Balassagyarmat Város Önkormányzatának testületi ülése a volt Vármegyeháza dísztermében. Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor alpolgármester adja át az év szakmai díjait. Városi jó tanuló - jó sportoló díjait: Kovalcsik Bernadett, Klebniczki Barbara (BBG), Rózsa Balázs, Fenyvesi Péter, Dudás Enikı, Bíró Bernadett, Zólyomi Dávid (Kiss Árpád isk.), Stolcz Viktória (Dózsa isk.), Fenyvesi Tamás (Mikszáth középisk.), Gömör Réka (Pásztó). Balassagyarmat sportjáért-díj: Honti Attila, a Vitalitás SE erıemelı szakosztályának elnöke. Megyei jó tanuló - jó sportoló: Ódor András, Kovács Boldizsár, Dudás Márton, Dobos Máté, Béla Attila, Szalai Gergı, Wágner Bianka, Kovalcsik Anna, Kovács Domonkos, Kovács Sebestyén Kötıdések - dr. Fényes-Bók Szilvia, a Balassi Bálint Gimnázium tanára tart elıadást a Szabó Lırinc halálának ötvenedik évfodulóján meghirdetett olvasónapló pályázat keretében a könyvtár kupolatermében Szenthelyi Miklós hegedő- és Faludi Judit csellómővész hangversenye a rendezı intézményben RMMI Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 2. Ahol Jézus élt. Kormos Tivadar Nagyok árnyékában: Kismesterek és főzfapoéták a XIX. századi Nógrád megyében - dr. Zonda Tamás könyvét dr Bacskó Józsefné, a honismereti kör elnökségi tagja mutatja be a könyvtár kupolatermében. Közremőködik Bárány Bence, Bugyi Anna és Csábi István Vásáry Tamás zongoraestje a rendezı iskolában RMMI Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. A 7határ együttes elıadása Palóc Múzeum A Fotókör vendége Homoga József, a Nógrád megyei Fotóklub elnöke, aki beszámol az Észak- Magyarországi Fotómővészeti Szemle tanulságairól Balassagyarmati Fotókör Megemlékezés a Palóc ligeti '56-os emlékmőnél. Verset mond Benkó János, énekel Csábi István. Nagy Iván Polgári Kör Megemlékezik Ponyi Gyula '56-os szabadságharcos ? 8.30 Szent Imre-napok a rendezı iskolában. Színi elıadás, Bacsúr Sándor kiállítása, tudományos ülések, Szent Imre Keresztény Általános vetélkedık, versenyek Iskola és Gimnázium Örökség Kulturális Mőhely. A népi mozgalom öröksége - Salamon Konrád történész elıadása a mővelıdési központban Érzékek vonzásában - Pásztor Sándorné, a Balassi Bálint Gimnázium tanára tart elıadást a Szabó Lırinc halálának ötvenedik évfodulóján meghirdetett olvasónapló pályázat keretében a könyvtár kupolatermében Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 3. Ahol Jézus meghalt! Kormos Tivadar Antal András keramikusmővész Tájtörténet c. kiállítását a HEG-ben megnyitja Shah Gabriella mővészettörténész Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. A Varietas Pódiumszínház és a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett Palóc Múzeum elıadása "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

17 és Szép magyar mesék - A Hókirálynı Meseszínpad zenés mesejátéka a mővelıdési központban Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. A Balassagyarmati Dalegylet elıadása Palóc Múzeum Az Otthon-telep - egy új városrész története - Tóth Tamás levéltáros elıadása a Helytörténeti győjteményben Örökség Kulturális Mőhely. Kodály, a nevelı - Ordasi Péter fıiskolai docens, karnagy elıadása az RMMIben "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Zsó-Kata bál a mővelıdési központban. Zenél Nemesvári Norbert Bacsik Katalin Távolodó léptek c. verseskötetét dr. Csongrády Béla újságíró ajánlja a közönség figyelmébe a könyvtár kupolatermében. Közremőködik Csábi István, Kosik Szilvia és Sipos Anna Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 4. Teremtés vagy evolúció? Kormos Tivadar A semmittudás egyeteme - Sándor György humorista elıadói estje a mővelıdési központban KÉSZ balassagyarmati szervezete Születésnapi ünnepség a Helytörténeti győjteményben. Házigazda Kovács Ferenc, a Honismereti kör elnökségi tagja, közremőködik Bárány Bence - vers és Pap Bence - gitár Nemes Nagy Ágnes születésének 85. évfordulójára meghirdetett versmondó verseny a könyvtárban A 100 éve született Kiss Árpádra emlékeznek a rendezı iskolában. Elıadást tart Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke; Kiss Endre (Kiss Árpád fia, az ELTE munkatársa); Horváthné BBG Szochor Judit, a Kiss Árpád Általános Iskola tanárnıje és Borenszkiné Imre Éva, a rendezı iskola igazgatója Szent Imre mai szemmel - Szent Imre herceg születésének évfordulója alkalmából a Mária a Szentlélek Szent Imre Keresztény Általános Mátkája templomban elıadást tart dr. Stella Leontin kanonok, plébános. Diákok elıadásai és mősora. Iskola és Gimnázium Jézus születése a legszebb mővészi ábrázolások tükrében - karácsonyi kiállítás a római katolikus nagytemplomban Római katolikus plébánia hivatal Az Ipoly Eurorégió elnökségi ülése. Téma többek között az Ipoly-hidak újjáépítése Ipoly Eurorégió Réti Zoltán festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc tanár. Népdalokat ad elı BBG Bogdán Norbert, Pelhıs Klaudia és Soksevics Hanna tanuló Európa itt épül - Szakmai képzési találkozó a rendezı iskolában Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Megyénkért, az egészségesebb nemzedékekért - szakmai konferencia a volt vármegyeháza dísztermében Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület Városi mikulás délután a mővelıdési központban. A furfangos csodadoktorok - a Maszk Bábszínpad bábos és élıszereplıs elıadása Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 5. Törvény egy törvénytelen Kormos Tivadar világban!

18 A Nagy Párbeszéd c. rendezvénysorozat keretében az RMMI-ben vendég dr. Ujhelyi István MSZP-alelnök, MSzP balassagyarmati szervezete önkormányzati és területfejlesztési államtitkár Pokorny Lajos festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész Bródy János-est a moziban. Ezt követıen az egykori balassagyarmati Syrén, Minerva és Centrum zenekarok tagjai idézik fel a kor zenéjét Általános és középiskolás cigány fiatalok XI. mővészeti fesztiváljának területi elıdöntıje a mővelıdési központban Támogató szolgálatok III. szakmai konferenciája a mővelıdési központban. Megnyitóbeszédet mond Medvácz Lajos polgármester, majd Gyene Piroska elnök és Fábri Lászlóné szolgálatvezetı köszönti az egybegyőlteket. Elıadók: dr. Hegedős Lajos (MEOSZ elnöke), Kovács Melinda (az ÉFOÉSZ ügyvezetı igazgatója), Kapocsi-Pécsi Anna (szolgálatvezetı, Bp.), Turba Attila (Galga menti szolgálatvezetı). Majdán Béla Fábri Lászlóné (Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád megyei közhasznú egyesülete) Nagy Márta festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Bacsúr Sándor mővésztanár Szabó Lırinc Általános Iskola A Losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia, valamint a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola énekkarának és hangszeres szólistáinak közös adventi koncertje az evangélikus Evangélikus lelkészi hivatal templomban , Harth Tamás elıadása a Helyismereti győjteményben Sztranyavszky Sándorról, Nógrád és Hont vármegyék egykori fıispánjáról Nagyapám betleheme - A Los Andinos együttes karácsonyi mősora a mővelıdési központban ELMARADT! Bednarik Anasztázia orgonamővész hangversenye a katolikus nagytemplomban. Közremőködik Banda Katolikus lelkészi hivatal Ádám hegedőn és a Szent Felicián kórus Karácsony a könyvtárban. Az "Alkotó olvasók" kiállítást a galérián megnyitja F. Nógrádi Ildikó tanárnı, gitáron közremőködik Végh Gyula. Gárdonyi Géza Szentjánosbogárkák c. betlehemes játékát elıadja a SZI- Tha színjátszó csoport (Szent Imre iskola) Nagy Anikó tanárnı vezetésével Ami fontos és ami nem - Tarjányi Ferenc SDB szalézi atya elıadása a városháza dísztermében. Környey Alice KÉSZ balassagyarmati szervezete karácsonyi énekeket ad elı. Taggyőlés, szeretetvendégség Adventi hangverseny a rendezı iskolában RMMI Határtalan Nap. A téli aktív turizmus lehetıségei Szlovákiában - sajtótájékoztató a mővelıdési központban; Ünnepélyes szalagátvágás a határátkelın. Köszöntıt mond Dušan Čaplovič, a Szlovák Kormány miniszterelnök-helyettese, Harrach Péter, a Magyar Köztársaság Országgyőlésének alelnöke és Becsó Zsolt, Nógrád Megye Önkormányzata a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke. Hagyományırzı együttesek fellépése, koncert, tőzijáték Szilveszteri nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél a Szaxi Koktél zenekar (Baráth Attila és Szabó András)

Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben Nap Óra Rendezvény Rendezı 01.10 A Madách Imre Városi Könyvtár és a Honismereti kör által meghirdetett Balassagyarmati panteon 14.30 Madách Imre Városi Könyvtár

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2005.

Balassagyarmati események naptára 2005. Balassagyarmati események naptára 2005. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2003.

Balassagyarmati események naptára 2003. Balassagyarmati események naptára 2003. Dátum Óra Rendezvény Rendezı 1. 8. 16.30 Növendékhangverseny a RMMI-ben 1. 9. 14.30 Balassagyarmati panteon várostörténeti vetélkedı középdöntıje a városi könyvtárban

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2004.

Balassagyarmati események naptára 2004. Balassagyarmati események naptára 2004. dátum óra esemény rendezı 1. 5. 16.00 Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban 1. 5. 18.00 A Képzımővészeti Szabadiskola 9.

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

BALASSAGYARMATI RENDEZVÉNYNAPTÁR 2008

BALASSAGYARMATI RENDEZVÉNYNAPTÁR 2008 BALASSAGYARMATI RENDEZVÉNYNAPTÁR 2008 Rövidítésjegyzék A Kiss Árpád Általános Iskola tagiskoláit a tagiskola nevén tüntetjük fel. BBG Balassi Bálint Gimnázium ÉFOÉSZ NMKE Értelmi Fogyatékossággal Élık

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Összeállításunk a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára épül. Köszönetet mondunk Veres Istvánnak, a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola igazgatóhelyettesének,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

BALASSAGYARMATI RENDEZVÉNYNAPTÁR A 2009. ÉVRE

BALASSAGYARMATI RENDEZVÉNYNAPTÁR A 2009. ÉVRE BALASSAGYARMATI RENDEZVÉNYNAPTÁR A 2009. ÉVRE dátum óra esemény rendezı Az intézményi rekonstrukció során elkészült szülészet-nıgyógyászati 1. 6. és gyermekosztály ünnepélyes Kórház Rendelıintézet 10.00

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA A Nemzeti Tehetségsegítı Tanács 2011. április 13-án kiállított dokumentuma alapján Regisztrált Tehetségpont -tá nyilvánította az intézményegységünket,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Kerekegyházi kábeltévé saját készítésü műsorainak árlistája

Kerekegyházi kábeltévé saját készítésü műsorainak árlistája 1. oldal Kerekegyházi kábeltévé saját készítésü műsorainak árlistája 2009.02.hó. Kommunizmus áldozatainak emléknapja 160p. 2000Ft. 2009.03.hó Március 15-i. ünnepség 45p. 1400Ft. Wittner Mária előadása

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége:

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége: OM azonosító: 10 24 02 Tárgy: Tájékoztató a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet utóbbi 5 évben végzett kulturális tevékenységérıl és az elért eredményekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben