Balassagyarmati események naptára 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmati események naptára 2007."

Átírás

1 Balassagyarmati események naptára Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolától és a Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központtól kapott információkkal egészítettük ki. A Nógrád Megyei Hírlapot és a helyi lapokat tematikus rendben dolgozzuk fel, az így készülı adatbázisok győjteményünkben elérhetıek! Rövidítésjegyzék: BBG Balassi Bálint Gimnázium HEG Horváth Endre Galéria IH Ipoly Hírnök KÉSZ Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Mikszáth KÉVIG Mikszáth Kálmán KÉVIG Szakközépiskola Madách Imre Városi Könyvtár Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ NÚ Nógrádi Újság RMMI Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dátum óra esemény rendezık (és támogatók) Megszőnik a fizetıparkolás rendszere a városban Szilcz Marianna üvegmővész kiállítása a Szerbtemplom Galériában A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. Az V. parancsolat. A család védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Mondják, a Himnuszt énekelték... - Kiállítás Jobbágy Károly azonos címő verseskötetének kinagyított Kiss Árpád Általános Iskola lapjaiból, 1956-hoz kapcsolódó verseibıl és fényképfelvételeibıl a rendezı iskolában Gvárdián Ferenc szobrászmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Novotny Tihamér mővészettörténész Két keréken a Mont-Blanc-ra - Szugyiczki Zsolt vetítéssel egybekötött élménybeszámolója a mővelıdési házban Örökség Kulturális Mőhely. A magyarság ısi naptisztelete - Molnár V. József magyarságkutató elıadása a mővelıdési központban "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

2 Megyei Madách-ünnepség. Nemzetközi Madách Imre - Mikszáth Kálmán vers- és prózamondó verseny a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola rendezésében. Koszorúzás a Köztársaság téri Madách-szobornál, énekel Radics Ádám, verset mond Dropka Andrea. Zichy Mihály festı- és grafikusmővész a Tragédiához készített illusztrációiból rendezett kiállítását dr. Gellér Katalin mővészettörténész nyitja meg a könyvtár galériáján. A Horváth Endre- és a Balassagyarmat kultúrájáértdíjat Medvácz Lajos polgármester nyújtja át, hegedül Banos Brigitta. Horváth Endre-díjas: Lakatos László festımővész. Balassagyarmat kultúrájáért-díjat vesz át Fogarasi Béla gitármővész. A mővelıdési központban a Madách-ünnepségen megjelenteket üdvözli és a évi Madách-díjakat átadja Becsó Zsolt, Nógrád Megye Közgyőlése, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke. Köszöntıt mond Tomanek Gábor színmővész. Kitüntetettek: Balassagyarmat Város Bakos Ferenc grafikus- és festımővész, Szécsény; dr. Bene Kálmán irodalomtörténész, Deszk és Önkormányzata, Madách Imre Csemniczky Zoltán szobrászmővész, Bgy. Madách-díjas méltatók: Tibay András elıadómővész, dr. Andor Városi Könyvtár Csaba, a Madách Társaság elnöke és Erdei Sándor szobrász- és üvegmővész. A Madách- és Mikszáth irodalmi pályázatra beérkezett munkákat Petrıczi Éva költı értékeli, a díjakat átadja Becsó Zsolt elnök és dr. Praznovszky Mihály, a Palócföld fıszerkesztıje....nádszál... egyenes... Összeállítás Madách Imre mőveibıl. Elıadják a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Kaleidoszkóp-díjas tanárai és diákjai: Bíró Antal, Csıke Renáta, Gaál Adrián, Gyıri Andrea, Kıszegi Mátyás, Komjáti Dalma, Kopeczky Péter, Révész György, Szıgyi Alexandra, Takács Petra. Rendezı: Szász Kolumbán Olga tanárnı. Közremőködık: Tomanek Gábor színmővész, Horváth Péter - klarinét, Laczák Boglárka - ének, Banos Brigitta - hegedő és Csiki Gábor - néptánc. A mősort vezeti Dénes Diána A felújított Szalézi Oratórium megáldása. A szertartást ünnepi mősor keretében dr. Beer Miklós váci Don Bosco Szent János megyéspüspök atya végzi. Plébániatemplom Mőkedvelı elıadással egybekötött jótékony célú farsangi táncvigalom a Vármegyeháza dísztermében. Gondoskodás Közhasznú Egyesület Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. Az evangélikus templomban igét hirdet dr. Stella A balassagyarmati egyházi hivatalok , Leontin kanonok plébános Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. Az evangélikus Luther-házban igét hirdet Tarjányi Ferenc SDB igazgató plébános A Magyar Kultúra Napja a mővelıdési központban. Ünnepi köszöntıt mond Medvácz Lajos polgármester. Közremőködık: Aranyosok, Mikszáth kör, Gold Singers kamarakórus, Bacskó Józsefné, Banos Brigitta, Csábi István, Csiki Gábor, Csiki Sára, Garai Gábor, Horváth Anita, Juhász Ákos, Major Lászlóné, Markó László, Ódor Dániel, Palánki Éva, Pálmai Krisztián, Pásztor Sándorné, Oláh Zoltán, Sinágel József, Tóth Viktor, Túri Krisztina, Varga Réka, Végh Gyula A telhetetlen nyúl - A Budai Bábszínház élı - bábos zenés elıadása óvódások és kisiskolások részére a mővelıdési központban A Magyar Kultúra Napja. A Palóc Múzeumban Nagy Márta festımővésszel munkásságáról beszélget Bódi Tóth Elemér újságíró. A mővésznı tőzzománc alkotásaiból a múzeum elıterében kamarakiállítás tekinthetı meg. Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A római katolikus nagytemplomban igét hirdet Bartha István evangélikus lelkész lelkészei és papjai A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai Palóc Múzeum A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai

3 A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A VI. parancsolat. A másik ember védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A római katolikus nagytemplomban igét hirdet A balassagyarmati egyházi hivatalok Molnárné Tóth Erzsébet református lelkész lelkészei és papjai A VII. doni emléktúra részeként emlékezés az elesett, eltőnt magyar honvédekre a Hısök terén. A tragikus Magyar Tartalékosok Szövetsége eseményeket Medvácz Lajos polgármester idézi fel Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben A balassagyarmati egyházi hivatalok igét hirdet Varga László szalézi atya lelkészei és papjai de. A Nógrád Megyei Bíróság épületében megtartott összbírói értekezleten vendég dr. Lomniczi Zoltán, a Nógrád Megyei Bíróság Legfelsıbb Bíróság elnöke Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben A balassagyarmati egyházi hivatalok igét hirdet Refka Dániel római katolikus káplán lelkészei és papjai Sport, politika, hit avagy Mi végre vagyunk a világban? - A mővelıdési központban vendég Balczó András, a KÉSZ magyar öttusa kiemelkedı egyénisége, háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A Don Bosco Szent János Szalézi templomban igét A balassagyarmati egyházi hivatalok hirdet Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész lelkészei és papjai Jótékonysági batyus bál a mővelıdési központban. Cseperedı Óvodáért Alapítvány Ökumenikus imahét a Krisztus-hívık egységéért. A Don Bosco Szent János Szalézi templomban igét A balassagyarmati egyházi hivatalok hirdet Molnár Zsigmond református lelkész lelkészei és papjai Civitas fortissima - A legbátrabb város ünnepe. A hısi halottak sírjainál beszédet mond Lakatos Tamás, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója. A MÁV állomásépületén elhelyezett emléktáblánál dr. Oravecz Lajosné, a Szabó Lırinc Általános Iskola igazgatója mondja el gondolatait. A Civitas fortissima emléktáblánál Medvácz Lajos polgármester idézi fel a korabeli eseményeket. Az ünnepi képviselı-testületi ülésen Díszpolgári címek: Markó Iván táncmővész és dr. Daróczi Gusztáv ügyvéd, Balassagyarmat Város egykori '56-os elítélt (posztumusz). Pro Urbe-díjas: Balassagyarmati Kamaraegyüttes. Közremőködık: Önkormányzata, Varietas Pódium Színház, Balassagyarmati Dalegylet, BBG, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola és a Kiss Árpád Általános Iskola kórusai, a Rézfúvós Kvintett, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes, az RMMI tanárai és diákjai valamint Banda Ádám. A könyvtárban zajlik a város középiskolásainak rendezett Balassagyarmati Panteon vetélkedısorozat döntıje, majd koszorúzás a diáksággal a Civitas fortissima-szobornál Örökség Kulturális Mőhely. Elfelejtett ısök árnyai. Pásztornépek régen és ma - Vidák István nemezkutató, kézmőves elıadása a mővelıdési központban 160 éve született Mikszáth Kálmán, 125 éve jelent meg a Jó palócok. A Mikszáth Kálmán olvasónapló elsı felkészítı elıadását Pásztor Sándorné Bosák Éva, a Balassi Bálint Gimnázium tanára tartja a Helytörténeti győjteményben. Mikszáth A kis csizmák c. novelláját - melyet az elıadó dramatizált - elıadják a gimnázium 12/D. osztályos tanulói. Énekesek: Bogár Erika, Kun Gellért, Markó László. Táncosok: Valkó Zsuzsanna, Valkó Máté Február elsejétıl az igazgatója Csemniczky Zoltán "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

4 2. 1. Forgalmi rend változás a városban Baráz Ádám zongora és szerzıi estje a rendezı iskolában. RMMI Nagy Pál festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész A lepramisszió szolgálatában - képes bemutató elıadás a református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben. Elıadók: Rozgonyiné Asztalos Piroska, a lepramisszó fıtitkára és dr. Kenyeres Erzsébet, a misszió munkatársa Református lelkészi hivatal A Balassagyarmati Fotókör tagjainak legújabb képeibıl rendezett kiállítását az RMMI-ben megnyitja Pénzes Balassagyarmati Fotókör, RMMI Géza A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A VII. parancsolat. Egy kivételes társ védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Gömör Katalin festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja F. Nógrádi Ildikó Szabó Lırinc Általános Iskola Villon és a többiek - irodalmi képeskönyv. Farkas András kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc. Közremőködik: Pekáry Anna, Szebedy Mária - fuvola, Garai Gábor, Kovács Dániel, Markó László, BBG Tóth Viktor - vers Palóc Kupa nemzetközi mőfalmászó-verseny a mővelıdési központban Bgyi Hegymászó Klub Örökség Kulturális Mőhely. A teremtett/teremtı ember. A hagyományos vallási mentalitásról dr. Limbacher "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, Gábor néprajzkutató elıadása a mővelıdési központban "Az Év Szakembere" Alapítvány díjainak átadása a volt megyeháza dísztermében Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Népdaléneklési verseny a rendezı iskolában BBG Ádám Tamás Máglyák ideje c. interjúkötetét a városi könyvtárban bemutatja T. Pataki László újságíró. Madách Imre Városi Könyvtár Közremőködnek a Varietas Pódiumszínház tagjai A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A VIII. parancsolat. A tulajdon védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Ünnepi megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. Mősorukat elıadják az iskola tanulói, ünnepi beszédet mond Balla Mihály országgyőlési képviselı Balassagyarmati Mézes Nap - Méhésztalálkozó a mővelıdési központban. Rajzkiállítás, méhészeti eszközkiállítás, elıadások, kézmővesség, vásár. Filharmónia bérleti hangversenyek 2006/2007 az RMMI hangversenytermében. Tokody Ilona - ének és Vígh Andrea - hárfa koncertje Egyházüldözés és az újabb támadások. Tomka Ferenc plébános, szociológus, egyetemi tanár elıadása a városháza dísztermében. Örökség Kulturális Mőhely. A paraszti imádkozás rendje - Lengyel Ágnes néprajzkutató elıadása a mővelıdési központban Végh József helytörténész, mővelıdési központ és könyvtárigazgató Szokolyi Alajos földbirtokos, Hont megye levéltárosa, az elsı modern olimpiai játékok bronzérmese életérıl, sport- és közéleti tevékenységérıl tart elıadást a Nevezetes nógrádiak sorozatban a Helytörténeti győjteményben Palóc Méhész - Palóctáj Méhész és Környezetvédı Egyesület Filharmónia Kelet-Magyarország KHT., RMMI KÉSZ balassagyarmati szervezete "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

5 Kórházmentı demonstráció Balassagyarmaton. A tüntetık a polgármesteri hivatal elıl a városon át a Balassagyarmat Város kórházig vonulnak és ott beszédek hangzanak el. Önkormányzata Varga Zsófi grafikusmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Petró György szobrászmővész. Közremőködik Kökény Zsuzsanna gitármővész Nyílt sakkbajnokság a mővelıdési központban Sakk Köre Kökény Zsuzsanna gitárhangversenye a rendezı iskolában. Közremőködik Boross Szilvia - zongora és RMMI Madarász József Szilasi Alex zongoramővész koncertje a rendezı iskolában RMMI Cene Gál István festımővész kiállítását a városi könyvtárban megnyitja dr. Feledy Balázs mővészeti író. Közremőködik Szilfai Melinda - gitár A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A IX. parancsolat. A hírnév védelme. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Párkányi Raab Péter kiállítását a vármegyeházán megnyitja Csach Gábor mővészettörténész. Közremőködik Csábi István. Bízd a jövendıkre érdemes jutalmát - dr. Szabó András szemelvényeket ad elı régi irodalmi kincseinkbıl. Ezt követıen a Magyar Fesztivál Balett Ravel Boleróját és Beethoven IX. Majdán Béla Szimfóniájának III. tételét mutatja be Markó Iván Kossuth-díjas, érdemes mővész vezetésével. Fellépnek: Castillo Dolores, a Magyar Állami Operaház szólistája, valamint Keveházi Gábor Kossuth-díjas, érdemes és kiváló mővész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója Hagyomány öltésrıl öltésre - A balassagyarmati hímzı szakkör kiállítását a BBG-ben megnyitja Tibay András, a BBG Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója Mai szabadságküzdelmünk: határbontás, hídépítés az Ipoly mentén - nyílt kerekasztal megbeszélés a városháza KÉSZ balassagyarmati szervezete dísztermében országgyőlési képviselık, régióvezetık, polgármesterek részvételével Örökség Kulturális Mőhely. Nemzethalál vagy nemzetépítés - Koltay Gábor filmrendezı elıadása a "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, mővelıdési központban Dél-Koreai buddhista templomok - Balázsi József Attila fotókiállítása. Az alkotóval beszélget Kovács Ferenc Palóc Múzeum középiskolai tanár és dr. Matits Ferenc mővészettörténész Csemniczky Zoltán szobrászmővész Munkácsy-díjat vesz át az Iparmővészeti Múzeumban Hiller István oktatási és kulturális minisztertıl Dumaszínház. A moziban fellép Beliczai Balázs és Bödıcs Tibor Madách Imre Filmszínház Az es forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés. Gyertyagyújtás a temetıben, a '48-as síroknál beszédet mond Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész, közremőködik Banos Brigitta, Csiki Gábor, Horváth Zoltán. Ünnepi mősor a Petıfi-szobornál, beszédet mond Balla Mihály országgyőlési képviselı. Közremőködık: Balassagyarmati Dalegylet, vezényel Ember Csaba karvezetı; Rézfúvós kvintett, Csábi István, Dénes Diána, Garai Gábor, Juhász Ákos, Major Lászlóné, Markó László, Menyhárt Éva, Oláh Zoltán, Tóth Viktor, Végh Gyula. A furulya - történeti játszóház a mővelıdési központban. Tánc- és daltanítás: Banos Brigitta és Csiki Gábor Tupperware elıadás a mővelıdési központban Váci Területi Kéviselet

6 A tízéves balassagyarmati hajléktalanellátás ünnepe a városháza dísztermében. Vendég Habsburg György Magyar Vöröskereszt balassagyarmati fıherceg, a Magyar Vöröskereszt elnöke, Habsburg Eilika fıhercegné és Juhászné Kincses Helén, a szervezete szervezet megyei elnöke A Tízparancsolat Jézus életében és tanításaiban. A X. parancsolat. Védelem a kívánságok ellen. - Bodolai és Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Az iskolában A. Milne Micimackó c. darabját Vrayné Kovács Zsuzsanna rendezésében elıadja a Dunakeszi Pinceszínház Az iskola diákjainak munkáiból rendezett kiállítást megnyitja Kovács Ferenc pedagógus. Közremőködik Pálinkás Kornél és Varga Réka - gitár, Pnauwat Chnaive - thai furulya és Varga Alex - ének. A kis hagymafiú története - zenés mese a Maszk Bábszínház elıadásában a mővelıdési házban Sporttal a drog ellen - 24 órás terem-labdarúgótorna a városi sportcsarnokban elıtt Kyokushin karate magyar bajnokság Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium BBG Kriston-torna. Bibók Bea ismeretterjesztı elıadása a mővelıdési központban Mikszáth Kálmánnal szülıföldjén - Csáky Károly ipolysági helytörténész elıadása a Helytörténeti győjteményben. A Balassi Bálint Gimnázium 11. a. és b. osztályos tanulói Mikszáth Szőcs Pali szerencséje c. novelláját adják elı Pásztor Sándorné tanárnı vezetésével Dúzs József határır dandártábornok, határırségi fıtanácsos, igazgató és Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárır Szövetség elnöke együttmőködési megállapodást ír alá arról, miszerint a polgárır-egyesületek tagjai közös szolgálatot látnak el a határır járırökkel, valamint az önálló szolgálatok alkalmával a határırizet érdekében is teljesítenek feladatot. Divatbemutató. A Szıttesek, hímzések - ma c. kiállítás záróprogramja a Palóc Múzeumban. A ruhákat ismertetik a szövetkezet munkatársai, bemutatásra kerülnek Tankó Judit Munkácsy-díjas divattervezı kollekciói. Bgyi Rendırkapitányság, Bgyi Határırigazgatóság, Bgyi Kistérségi Bőnmegelızési Központ Vitalitás SE kyokushin karate szakosztálya Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet, Palóc Múzeum II. Hastánc gála a mővelıdési központban március A Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet szakmai tanácskozása a mővelıdési központban. B. Szolnoki Ildikó, az NMPKIintézményegység vége Téma: A fiatalok bevonása a közösségi életbe munkatársa Draco Trade Kupa - Nógrád Megyei Fekvenyomó Bajnokság Nógrád Megyei Erıemelı Szövetség, Vitalitas SE erıemelı szakosztály Mikszáthos Iskolák II. Országos Találkozója a hajdani Megyeháza dísztermében. Köszöntıt mond Lavaj Árpád igazgató. A találkozót megnyitja Medvácz Lajos polgármester. Mikszáth és Balassagyarmat - Praznovszky Mihály, a Mikszáth Kálmán Társaság elnökének elıadása; vendég iskolák elıadásai. Réti Zoltán Mikszáth-illusztrációiból rendezett kiállítást megnyitja Horváth Anita tanár. A Lajtorja Gyermektánccsoport bemutatója. Koszorúzás a Mikszáth-szobornál Mikszáth Kálmán Társaság, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

7 A legnagyobb ember, aki valaha élt. - Elıadás a Jehova Tanúi Királyság-termében Jehova Tanúi Intézményi Napok a rendezı intézményben, az evangélikus Luther-házban, a mővelıdési központban és a szakszolgálatoknál. Nyílt tanítási napok, versenyek, elıadások. Fórum: Civil párbeszéd az integrációról. Óvoda, Általános Iskola és Elıadók: dr. Bánfalvy Csaba fıiskolai tanár PhD (ELTE BGGYPTKF Kara Társadalomtudományi Pedagógiai Szakszolgálat Tanszék vezetıje), Mákosné Rácz Ella (TKVSZRB elnök, Salgótarján) Bibliai próféciák Dániel könyvében. A Biblia elsı vázlatpróféciája. Dániel könyve 2. fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Kalocsai Enikı festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Matits Ferenc mővészettörténész Versünnep a mővelıdési központban. Fogadj szívedbe - József Attila élete, versek, prózák és megzenésített versek Csábi István és Végh Gyula elıadásában. Délután helyi klasszikusok és kortárs költık verseit szavalják arra vállalkozó gyarmatiak. Zarándoklat a város tanulóifjúságával a város irodalmi emlékhelyeihez. Varga Ágnes kiállítását a városi könyvtár galériáján Réti Zoltán festımővész helyett valaki más! nyitja meg. Versrıl versre címmel irodalmi összeállítás a könyvtár kupolatermében. Közremőködık: dr. Bacskó Józsefné, dr. Balázs Jánosné, Bogdán Norbert, Budai Máté Tamás, Cseh Marcellné, Frecska Rebeka, Gaálné Versényi Judit, Halaj Zsófia, Halasi Bianka, Juhász Ákos, Koplányi Antónia, Kovács Éva, Kovács Roland, Kökény Ákos, Kunné Kubicza Erzsébet, Lavaj Árpádné, Major Lászlóné, Ódor Dániel, Piatrik Valéria, Szabó Andrea, Tóth Viktor, Végh Gyula Mondják, a Himnuszt énekelték... - Kiállítás Jobbágy Károly 1956-hoz kapcsolódó verseibıl és fényképfelvételeibıl a rendezı iskolában. A kiállítást rendezte Aba Béla grafikusmővész, megnyitja Zentai József, az iskola pedagógusa. Közremőködik Jobbágyné András Katalin. Verset mondanak: Bugyi Anna, Hegedős Réka, Markó László A Palócország - Meseország Palóc Mesemondó Verseny döntıje a mővelıdési központban. Köszöntıt mond Medvácz Lajos, Balassagyarmat Város polgármestere. A találkozót megnyitja Becsó Zsolt, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke, a találkozó fıvédnöke. BBG, "Gombaszög Fejlesztéséért" Alapítvány, Palóc Társaság, Ipoly Unió Egyesület A református Zeke Kálmán Gyülekezeti Teremben bemutatkozik a Kelet-Európa Misszió Református lelkészi hivatal Biztonságban érezheted magad ebben a zőrzavaros világban - Elıadás a Jehova Tanúi Királyság-termében Jehova Tanúi Bibliai próféciák Dániel könyvében. A Biblia második vázlatpróféciája. Dániel könyve 7. fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Az Ézsiás István által a 120 éve született Kassák Lajos tiszteletére rendezett Az európa szoborpark mővészeti és szellemi köre c. nemzetközi kiállítást megnyitja dr. Matits Ferenc. Köszöntıt mond Csach Gábor Palóc Múzeum alpolgármester A balassagyarmati kistérség koordinációs értekezlete XVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatója a mővelıdési központban A Delphi üzem által szponzorált, és munkatársai által felépített játszótér ünnepélyes átadása a Szabó Lırinc Általános Iskolával szemben Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet, Delphi Calsonic

8 Nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél Nemesvári Norbert Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Népzenei és zongora tanszaki verseny a rendezı iskolában RMMI Örökség Kulturális Mőhely. Félbevágott pipafüst - Berecz András mese- és énekmondó elıadói estje a "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, mővelıdési központban Kiss Árpád-napok. Szülık Akadémiája, Szabó Piroska elıadása. A Kiss Árpád-napokat megnyitja Tibay András, a rendezı iskola igazgatója. Az erdı és az ember c. rajzkiállítást megnyitja Lengyel László, az Ipoly Kiss Árpád Általános Iskola Erdı Zrt. erdımérnöke. Vetélkedık, vers- és prózamondó verseny, sportversenyek. Volt diákok és tanárok találkozója a Helytörténeti győjteményben. Kerékpáros emléktúra Csesztvére Kinyílt a nefelejcs - Versmondó verseny Gazdag Erzsi születésének 95. évfordulójára 5-6 éves óvódások számára a városi könyvtárban Fejér István A kísértet házhoz jön c. vígjátékát a mővelıdési központ kamaratermében elıadják a Szent- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola diákjai. Rendezı: Jancsó Péterné Szakközépiskola Tóth Imre Palóc tájszótár c. könyvét Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó igazgatója, Kovács Gergelyné mővészettörténész és a szerzı ajánlja a közönség figyelmébe. Közremőködık: Fábián Bernadett, Lajtos Nap Kiadó Kft., Dominik (Ipolyvarbó), Ódor Dániel (Mohora) mesemondók, valamint Pelhıs Klaudia, Soksevits Hanna, Tolnai Rita és Bogdán Norbert énekes, a BBG tanulói Ahol az ég és a föld összeér - dr. Stella Leontin kanonok, plébános elıadássorozata a Római Katolikus Római katolikus plébánia hivatal Nagytemplomban: 12. Krakkó. Az isteni irgalmasság kinyilatkoztatása. Faustyna nıvér üzenetei Legmerészebb álmaink - irodalmi mősor Örkény-egypercesek alapján a mővelıdési központban. Szereplık: Czene Gizella, Dankó Jenıné, Garai Gábor, Horváth Anita, Markó László, Kovács Éva, Oláh Gyızı, Oláh Zoltán, Pásztor Sándor, Pásztor Sándorné, Sinágel József, Tóth Viktor, Varga Réka, Vitézné Mészáros Krisztina. Zongorán közremőködik Deák György. Rendezte Hegedősné Jusztin Gizella és a társulat Peja Gyızı emlékkiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc tanár. Közremőködik a Gold Singers énekegyüttes: Pásztor Sándorné - alt, az együttes vezetıje, Bogár Erika - szoprán, Kun Gellért - BBG tenor és Markó László - basszus Fejér István A kísértet házhoz jön c. vígjátékát a mővelıdési központ kamaratermében elıadják a Szent- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola diákjai. Rendezı: Jancsó Péterné Szakközépiskola Európa -majális a mővelıdési központban. Sportversenyek, fızıverseny, operett- és kabarémősor, MSzP balassagyarmati szervezete közéleti sátor, játszóház, bemutatók, koncert Zene- és mővészeti iskolák magánének szakos tanulóinak találkozója a rendezı iskolában RMMI Kerékpáros iskolakupa a Dózsa György Általános Iskolában Balassagyarmati Rendırkapitányság Perneczky Zsófia fuvolahangversenye a rendezı iskolában RMMI Polgári esték. A mővelıdési központban vendég Kósa Lajos, Debrecen polgármestere Fidesz-MPSz balassagyarmati szervezete

9 Benkı Cs. Gyula festımővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Tibay András, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója Bibliai próféciák Dániel könyvében. Dánieli jövendölés a Messiás haláláról. Dániel könyve 8-9. fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba Fábián Annamária gitárhangversenye a rendezı iskolában. Közremőködik Palánki Éva - fuvola RMMI Balassagyarmati diákok második mővészeti fesztiválja a mővelıdési központban Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtı Bajnokság a mővelıdési központban Járdányi Gergely nagybıgı- és Wehner Krisztina zongorahangversenye a rendezı iskolában RMMI A Mikszáth Kálmán olvasónapló pályázat eredményhirdetése a Helytörténeti győjteményben. Közremőködık: Fogarasi Béla, Pap Bence - gitár; Bielik Klaudia, Kovács Bianka - próza Kortárs magyar mővészet nemzetközi kontextusban - Ézsiás István szobrászmővész, a veszprémi Európa Palóc Múzeum Szoborpark kurátorának elıadása a Palóc Múzeumban. A Múzeumi Világnap rendezvénye Plakátok Balassagyarmat utcáin c. kiállítást a múzeumban megnyitja dr. Hausel Sándor fılevéltáros. Palóc Múzeum Köszöntıt mond dr. Matits Ferenc múzeumigazgató-helyettes Új orvostudomány - Barnai Roberto elıadása a mővelıdési központban Barnai Roberto Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Szent Imre Keresztény Általános Gimnáziuma és a Hibó Tamás Mővészetoktatási Intézmény diákszínjátszói bemutatják Déry Tibor - Iskola és Gimnázium Presser Gábor - Adamis Anna - Poós Sándor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. zenés darabját Sportnap a sportcsarnokban. A program résztvevıi a pásztói, a salgótarjáni és a balassagyarmati kórház Dr. Kennessey Albert Kórházdolgozói és azok családtagjai Rendelıintézet Balassa Kupa Országos Egyéni Rejtvényfejtı Bajnokság a mővelıdési központban Sakk Köre Dumaszínház. "Stand up comedy" a moziban. Fellép Szıke András és Kıhalmi Zoltán Legyen béke a Földön! - Az elsı globális békemeditáció balassagyarmati rendezvénye a mővelıdési központban Bibliai próféciák Dániel könyvében. Prófécia az utolsó idıkrıl. Dániel könyve fejezet. - Bodolai Zoltán pszichológus elıadása a mővelıdési központban Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A rendezı iskola tanulóinak gálamősora Jobbágy Károly-emléknap. A költı sírjánál megemlékezik Urbán Aladár kuratóriumi tag, a Palóc Társaság elnöke. Emlékmősor a városi könyvtár kupolatermében. Köszöntıt mond Herczeg Hajnalka, a kuratórium elnöke A megújuló Hısi emlékpark avató ünnepe a katonatemetıben. Megemlékezı gondolatait Lehner Alexander vezérkari ezredes, a cseh honvéd vezérkar katonai attaséja és Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere mondja el. KÉP VAN! Madách Imre Filmszínház és Szórakoztató Központ Nagyezsda Tyerescsenko Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium Jobbágy Károly Alapítvány Balassagyarmat Város Önkormányzata, Civitas Fortissima Kör

10 Szakestély a volt megyeházán a selmeci diákhagyományok örökében Palóc Kör IV. ERRO Kupa díjugrató verseny a Dovicsin-lovastanyán? Gyermeknap a mővelıdési központban. Aszfaltrajzverseny, táncbemutatók, népi gyermekjátékok, táncház Párjanincs királykisasszony - zenés mesejáték a Hókirálynı Színpad elıadásában. Mátyás király juhásza - a Budapesti Utcaszínház elıadása Ünnepi könyvhét. Család, szülık, gyerekek - Vekerdy Tamás pszichológus elıadása a városi könyvtárban. Ünnepi könyvhét. A Felfedezık, nagy utazók c. olvasónapló pályázat eredményhirdetése a városi könyvtárban. A díjakat átadja, valamint vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tart a Mont Blanc meghódításáról Szugyiczki Zsolt természetfotós. Közremőködnek a Kiss Árpád Általános Iskola pedagógusai Legmerészebb álmaink - a Balassagyarmati Színkör irodalmi mősora Örkény-egypercesek alapján a mővelıdési központban. Szereplık: Czene Gizella, Dankó Jenıné, Garai Gábor, Horváth Anita, Markó László, Kovács Éva, Oláh Gyızı, Oláh Zoltán, Pásztor Sándor, Pásztor Sándorné, Sinágel József, Tóth Viktor, Varga Réka, Vitézné Mészáros Krisztina. Zongorán közremőködik Deák György Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A rendezı iskola és a Hibó Tamás Mővészeti Iskola tanulói Szent Imre Keresztény Általános bemutatják a Helység kalapácsa avagy Kötelezı reklám röviden c. zenés játékot. Iskola és Gimnázium Csige Zoltán festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Pénzes Sándorné mővelıdésszervezı Sportolj az egészségedért! Sportnap a Városi Sportcsarnokban és a mőfüves pályán Egészségvédık Egyesülete Voice city - Zenei tehetségkutató verseny és hangszerkiállítás, majd koncert a mővelıdési központban Voice city hangszerbolt, Hellász hısei - kalandozás az ókori Görögországban. A városi könyvtár olvasótábora ? A trianoni egyezmény megkötésének évfordulóján, a Palóc ligetben, az országzászlónál tartja Jobbik Magyarországért Mozgalom- megemlékezését a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Párt Gyászmise és megemlékezés Trianonra a rendezı iskolában. Koszorúzás az aulában, megemlékezı Szent Imre Keresztény Általános szentmise az iskola díszudvarán, celebrál dr. Stella Leontin kanonok, plébános Iskola és Gimnázium A rendezı intézmény képzımővészeti szakos tanulói kiállítását megnyitja Pénzes Géza tanszakvezetı tanár RMMI Ünnepi könyvhét. Ötágú síp - Válogatás a határon túli magyar irodalomból. Szabó András Madách-díjas irodalomtörténész, elıadómővész önálló estje a városi könyvtárban Ünnepi könyvhét. A Buborék együttes zenés, interaktív nyári mősora a könyvtárban Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok. A Dunakeszi Pinceszínház bemutatja T. Williams Macska a forró Szent Imre Keresztény Általános bádogtetın c. színmővét. Iskola és Gimnázium Kertész István Alapítvány, Mazsihisz, Holokauszt-emléknap a zsidó mőemléki temetıben Balassagyarmat Város Önkormányzata Wass Albert: A világ és a vége - A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elıadása a volt Vármegyeházán dr. Czimbalmos István Megyei jogásznap a Nógrád Megyei Bíróságon.

11 XX. Diákjuniális - tanévzáró diákfesztivál. Sportvetélkedık, felvonulás, nagyvetélkedı, koncertek, filmek KÉP VAN A Madarász Viktor festımővész halálának 90. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Basics Beatrix mővészettörténész, a Budapesti Történeti Múzeum fıigazgatóhelyettese. Köszöntıt mond Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere Palóc Múzeum Az új buszpályaudvar ünnepélyes átadása. Beszédet mond Kovács Kornél, a regionális operatív programok hálózati igazgatója, Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója és Medvácz Lajos polgármester IV. Aranycsengı Kupa országúti kerékpárverseny Ipoly-parti repülınap. Bemutatók a levegıben és a földön, koncertek. Vendég Besenyei Péter mőrepülı MSzP választókerületi és Szemtıl szemben a politikus feleségével - Az RMMI-ben vendég Dobrev Klára balassagyarmati szervezetei Ünnepi fogadás a határırnap alkalmából. Bemutató, elismerések, kitüntetések átadása Balassagyarmati Határır Igazgatóság Nemzetközi strandkézilabda-torna Balassagyarmaton megkezdte mőködését a második magyar-szlovák közös kapcsolattartási szolgálati hely Cél a magyar és szlovák rendvédelmi szervek közötti együttmőködés fokozása és a határokon átnyúló bőnözés elleni harc hatékonyabbá tétele Hellász hısei - a könyvtár nyári olvasótábora Regionális vasúti konferencia a térségi vasutak szerepérıl, a mellék- és szárnyvonalak jelenérıl és jövıjérıl hazánkban és az Európai Unióban, különös tekintettel a Nógrád vidéki térségi (kísérleti) vasút jelentıségére vonatkozóan Parlagfőmentesítı akció a nyírjesi egyes és kettes tavak környékén ÁNTSZ balassagyarmati, rétsági és szécsényi kistérségi intézete Mővészképzı a mővelıdési központban Szepes Tamásné, Szerec Tímea XX. Nyári tárlat megnyitója a HEG-ben Elsı roma fesztivál. Sportrendezvények, bemutatók, bál Cigány kisebbségi önkormányzat XI. Balassagyarmati Sörfesztivál az Ipari parkban Golan PR. Rt III. Maratoni Rocktáncház a moziban Madách Imre Filmszínház Zene határok nélkül - XXI. Nemzetközi Muzsikustábor és mővészeti fesztivál. Matuz István elektro-akusztikus fuvolaestje. Közremőködık: Ember Dániel, Kanyó András, Kanyó Dávid - fuvola, Kancsár Vera - zongora A muzsikustábor tanárainak nyitóhangversenye. Köszöntıt mond Ember Csaba mővészeti vezetı. A muzsikustábor programja XXI. Palóc triatlon nemzetközi verseny, rövidtávú magyar bajnokság Vitalitás SE Elmar Gaszanov (Oroszország) zongorahangversenye A muzsikustábor programja Csillag Péter elıadása Kodály Psalmus Hungaricus címő mővérıl A muzsikustábor programja Egyéni hangszeres elıadói verseny két kategóriában: Weiner Leó mővei és 1945 után született magyar mővek RMMI A muzsikustábor programja

12 A muzsikustábor hallgatóinak hangversenyei A muzsikustábor programja XII. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál balassagyarmati programja a határátkelınél és a Szabadtéri színpadon Szent Anna-napi palóc búcsú balassagyarmati programja. Népénekek Szent Anna oltáránál. Ünnepi processziós menet a katolikus nagytemplomtól a Palóc ligeti kápolnához. Ájtatosság a nemzetért és a hazáért. Szent Anna palóc miséje a Szabadtéri színpadon. Folklór programok, "Palócország szépei" választás Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet, Bgy és környéke római katolikus egyházközségei, Bgy. város önkormányzata, Ipoly Eurorégió, Balassagyarmati Kistérségi Többcélú Társulás, "Remény" szerkesztısége Zenekari est a szabadtéri színpadon: Kodály: Missa brevis A muzsikustábor programja A nemzetközi muzsikustábor tanárainak és hallgatóinak gálakoncertje A muzsikustábor programja Országos Strandkézilabda Torna és tömegsportnap a strandon Baráz Tamás szobrászmővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Tóth Dávid szobrászmővész Barokk muzsika korhő hangszereken a katolikus nagytemplomban az Il passaggio antico kamaraegyüttes elıadásában: Tóth Mónika - barokk hegedő, Demeter Mária - barokk cselló és Vilmányi Alexandra - csembaló Unterwéger Zsolt, Hegedősné Jusztin Gizella Testvértelepülési találkozó a volt vármegyházán és a mővelıdési központban. A Palóc Kertbarát Kör Balassagyarmat Város kiállítása, Gyarmat nevő települések bemutatkozása, partnerségi fórum, vetélkedı Önkormányzata, A Palóc Kertbarát Kör dísznövény és termésbemutatója a Vármegyeházán Palóc Kertbarát Kör Szent István-napi államalapítási ünnep. Az új kenyér megáldása és megszegése. Ünnepi beszédet mond Medvácz Lajos polgármester. Köszöntıt mondanak: Bartha István evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond Balassagyarmat Város református lelkész és dr. Stella Leontin kanonok, plébános. Közremőködık: Bgyi Dalegylet, Szent Felicián Önkormányzata, Kórus, az evangélikus egyház kórusa, Banda Ádám, Csábi István, Herencsényi Hagyományırzı Népdalkör. Délután szórakoztató programok. Testvértelepülési szerzıdés aláírása Slovenské Darmoty-val A kísértet házhoz jön - a Szent Györgyi Albert Gimnázium diákjainak elıadása a mővelıdési központban. Rendezte Jancsó Péterné I. Ska-Reagge fesztivál a moziban Madách Imre Filmszínház Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: Mária evangéliuma. A Palóc ligeti Szabadtéri színpadon elıadja az Érsekújvári Rockszínpad Bakos Ferenc Madách-díjas grafikus- és festımővész kiállítását a könyvtár galériáján megnyitja Szabó Endre újságíró. Közremőködik Csábi István Bálványos Huba grafikusmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Bálványos Anna mővészettörténész és Bálványos Judit zenemővész Szent Adorján napja a börtönben. Az egyik elítélt Szent Adorjánt ábrázoló dombormővének felszentelése, versenyek, bemutatók, elıadások. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

13 Simon M. Veronika festımővész kiállításának megnyitóján a vendégeket köszönti Holakovszki István Pro Cultura-díjas tanár, a kiállítás megálmodója. A festménysorozatot Szántai Sándor, Krúdy-emlékérmes író, a Szalézi Kollégium magyar kultúra lovagja ajánlja az érdeklıdık figyelmébe. Közremőködik Kiss Margit, Szántai Sándor, Dedik János, Horváth Ágnes, Enyedi Béla, Érezhegyi Ildikó és Zséli Mihály Családi Napok a Palóc ligetben és a szabadtéri színpadon. Köszöntıt mond Medvácz Lajos polgármester Horizont - FÉK Közhasznú és Danisovszky Tiborné, a rendezı egyesület elnökasszonya. Versenyek, játékos vetélkedık, koncert Egyesület Száz éves a magyar kabaré. Koszorúzás Kondor Ernı szobránál, a Csillagház mellett. A vármegyeházán Réti Zoltán festımővész emlékezik meg a város nagy szülöttérıl. A moziban jótékonysági est a Kertész István Majdán Béla Alapítvány és a Baranyi (Rekett) Dezsı Alapítvány támogatására: Sas József és minitársulata mutatja be mősorát Bacsúr Sándor Nógrádi várak c. kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc gimnáziumi tanár. BBG Közremőködik Unterwéger József Zsolt, egykori balassis diák - zongora, orgona A kulturális örökség napjai. Nógrádi kastélyok, kúriák - A Kovács Ferenc fotóiból készült kiállítás megnyitóján beszélget a kiállító, Kovács Gábor építész, Klenóczky Sándor, a Kulturális Örökségvédelmi Palóc Múzeum Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltségének vezetıje valamint Matits Ferenc mővészettörténész Nevezetes nógrádiak. 250 éve született, 175 éve halt meg Mocsáry Antal, vármegyénk elsı tudós monográfusa - Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész elıadása a Helytörténeti győjteményben A Kovalcsik István fotóiból rendezett kiállítást a rendezı iskolában megnyitja Pénzes Géza tanár, Dózsa György tagiskola festımővész XV. Madách-szimpózium Csesztvén, Balassagyarmaton és Alsósztregován. Koszorúzás a Madáchszobornál, elıadások a szalézi kollégiumban Ipoly Eurorégió Szeptembriós a mővelıdési központban. Fejér István: A kísértet házhoz jön - a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola színjátszóinak elıadása. Koncertek, diszkó A Balassagyarmati Honismereti Kör közgyőlése. A temetıben tisztelgés az elhunyt elnök, Kovalcsik András sírjánál. A Helytörténeti győjteményben beszámoló az elmúlt 29 év tevékenységérıl, új tisztségviselık választása A Madách-napok balassagyarmati programja. Koszorúzás a Madách-szobornál, majd elıadások a szalézi Ipoly Eurorégió kollégiumban Dumaszínház. A Madách Imre Filmszínházban fellép Beliczai Balázs és Badár Sándor Madách Imre Filmszínház Állati hétvége a Z. HORV. Marketing Centernél. Állatsimogató, pónilovaglás Z. HORV. Marketing Center

14 Balassagyarmat barátainak találkozója a fıvárosi Duna palotában. Medvácz Lajos polgármester köszöntıje és tájékoztatója az elmúlt év történéseirıl. A Nagyok árnyékában c. könyvét dr. Zonda Tamás, a Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti Társaság tagja, a kötet szerzıje mutatja be, közremőködik Csábi István - gitár, ének. Dr. Magyar Pál ügyvédre, '56-os elítéltre emlékezik Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója; Kovalcsik András, a Balassagyarmati Honismereti Kör elnökének alakját Kovács Ferenc Balassagyarmat Város gimnáziumi tanár idézi fel; Versényi György, a BBG igazgatója életének legfontosabb momentumait Önkormányzata, Borenszkiné Imre Éva igazgató eleveníti fel. Kerékpárral Európa tetején - Szugyiczki Zsolt természetfotós tart élménybeszámolót a Mont Blanc meghódításáról. Realista álmok - Párkányi Raab Péter szobrászmővésszel Csach Gábor mővészettörténész beszélget. Közremőködik Balya András, Barát Attila, Váradi László - szaxofon, Barát Vitalina - zongora. Mősorvezetı: dr. Oravecz Ágnes és Madarász Gábor A szécsényi gimnázium tanára, Szenográdiné Végh Erzsébet festményeibıl és tőzzománc-képeibıl az Kiss Árpád Általános Iskola aulában rendezett kiállítást megnyitja Tibay András, a rendezı iskola igazgatója XX. Nemzetközi Gyalogló Gála, I. Zelenka István-emlékverseny Ipoly Walking Club Wass Albert: A világ és a vége - A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elıadása a moziban Madách Imre Filmszínház Siposhegyi Péter: Halottak napjától virágvasárnapig - A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elıadása a Madách Imre Filmszínház moziban Buddhista tanácsok az örömteli élethez - Szilágyi Róbert utazó tanító elıadása a mővelıdési központban Gyémánt Út Buddhista Közösség Örökség Kulturális Mőhely. Magyar történelmi sorskérdések - Bakay Kornél történész elıadása a mővelıdési "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, központban Nagy Olvashow a városi könyvtárban. Mesélj rólam, mesélj nekem! - Budavári Klára elıadása. A résztvevı gyerekek ajándéka a Marék Veronika által tervezett Az elsı könyvem c. kiadvány, benne a gyermekek elsı 07. olvasójegyével. Heted7próba - foglalkozások 2-3. osztályosoknak Nagy Olvashow. Író-olvasó találkozó Nógrádi Gábor IBBY-díjas ifjúsági íróval Ipolyság és környéke régészeti emlékei - Pálinkás Tibor régész, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatójának elıadása a Helytörténeti győjteményben Zúzódás - A Szerbtemplom Galériában Torma Éva festımővész kiállításának megnyitóján Beke Zsófia mővészettörténész szövegét olvassák fel A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba Batthyány Lajos miniszterelnök és az es forradalom és szabadságharc tizenhárom honvédtábornoka mártírhalálának évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés a Római Katolikus Nagytemplomban. A szentmisét celebrálja dr. Stella Leontin kanonok. A mősorban közremőködik a Szent Felicián Kórus és a Balassagyarmati Színkör Mozdulj Gyarmat! - Sportnap. Futás a városi kórháztól a Sportcsarnokig illetve a mőfüves pályáig, versenyek Könyves vasárnap a Nagy Olvashow keretében. Vetélkedık, játékok a könyvtárban, Római katolikus plébánia hivatal Egészségvédık Egyesülete, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Városi Sportlétesítmények

15 A Nagy Pál festményeibıl rendezett kiállítást a rendezı iskolában megnyitja Csemniczky Zoltán Szabó Lırinc Általános Iskola szobrászmővész Nagy Olvashow. Harry Potter vetélkedı a könyvtárban A könyvtár kupolatermében vendég Müller Péter író Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 1. Ki volt Jézus valójában? Kormos Tivadar Soha többé! c. kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja Duray Miklós, a Magyar Koalíció Párt alelnöke és Palóc Múzeum, Nógrád Megyei Medvácz Lajos polgármester. A kiállítást bemutatja Fehér Csaba, a révkomáromi Magyar Kultúra és Duna Levéltár Mente Múzeum igazgatója. (1945 utáni kitelepítések) Közösség és kompenzáció - a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XII. vándorgyőlése a mővelıdési központban Hatvan éves a református templom Tildy-harangja. Koszorúzás a Tildy Zoltán emléktáblánál, hálaadó istentisztelet. Igét hirdet Fónagy Miklós, az Északpesti Református Egyházmegye esperese. Az ünnepi liturgiát vezeti dr. Bızsöny Ferenc, a Magyar Rádió Örökös Fıbemondója. Fellép a Balassagyarmati Dalegylet és a Reménység Hangjai Kamarakórus Jótékonysági bál a volt vármegyeháza dísztermében v Gyermekeinkért, az egészségesebb nemzedékekért - a rendezı szerv jótékonysági szüreti bálja a mővelıdési központ kamaratermében dr. Csekey László, Kalácskáné Jusztin Katalin, dr. Csorba János, Simon H. Leila és dr. Bauer Viktor Református lelkészi hivatal "SOS-hátrányból kikerülve" Egyesület Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület V. Palóc Kupa Nógrád Megyei Erıemelı Bajnokság Vitalitás SE erıemelı szakosztálya Polgári esték. Az RMMI-ben vendég Járay Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, aki a magyar gazdaság tragikus állapotáról tart elıadást. Házigazda Balla Mihály országgyőlési képviselı és Medvácz Lajos polgármester Pályaválasztási kiállítás a volt vármegyeháza dísztermében elıtt Fidesz-MPSz balassagyarmati szervezete Megyei Munkaügyi Központ balassagyarmati kirendeltsége 3. ERRO '96 Kupa - Thai-box gála a Városi Sportcsarnokban. Thai Box Club Balassagyarmat İszi emléknap a városi könyvtárban. Horváth Endre sírjánál emlékezik és koszorúz Zolnyánszky Zsolt képviselı-testületi tag, a munkatársa. Kovalcsik András sírjára virágot helyez és beszédet mond Selmeczi Zoltán, a polgármesteri hivatal osztályvezetıje. Közremőködik a Balassagyarmati Dalegylet. In memoriam Kovalcsik András - A Helytörténeti győjteményben köszöntıt mond Csach Gábor alpolgármester. Az emlékülés elıadói: Vagyóczky Károly grafikusmővész, a Pénzjegynyomda nyugalmazott mővészeti vezetıje; Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója; Szabó Andrea újságíró és Oroszlánné Mészáros Ágnes, a Madách Imre Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. Kodály Zoltánra emlékezik a Balassagyarmati Kamaraegyüttes Palóc Múzeum Dumaszínház. "Stand up comedy" a moziban. Fellép Kovács András Péter és Hadházi László. Ezután Rocktáncház Madách Imre Filmszínház

16 Dr. Fabiny Tamás püspök felszenteli az elkészült Szabó József Tanulmányi Házat Evangélikus lelkészi hivatal Emlékezés 1956-ra. A Kormorán együttes koncertje, filmvetítések Madách Imre Filmszínház, Civitas Fortissima Kör, dr. Czimbalmos István Emlékezés 1956-ra. A Palóc ligeti szobornál beszédet mond Paule László és Wittner Mária. Koszorúzás a Bajcs-Zsilinszky úti emléktáblánál, közremőködik a Varietas Pódium Színház, Bokor Tünde, a Balassagyarmati Dalegylet, a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett, Oláh Zoltán és Juhász Ákos. Balassagyarmat Város Önkormányzatának testületi ülése a volt Vármegyeháza dísztermében. Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor alpolgármester adja át az év szakmai díjait. Városi jó tanuló - jó sportoló díjait: Kovalcsik Bernadett, Klebniczki Barbara (BBG), Rózsa Balázs, Fenyvesi Péter, Dudás Enikı, Bíró Bernadett, Zólyomi Dávid (Kiss Árpád isk.), Stolcz Viktória (Dózsa isk.), Fenyvesi Tamás (Mikszáth középisk.), Gömör Réka (Pásztó). Balassagyarmat sportjáért-díj: Honti Attila, a Vitalitás SE erıemelı szakosztályának elnöke. Megyei jó tanuló - jó sportoló: Ódor András, Kovács Boldizsár, Dudás Márton, Dobos Máté, Béla Attila, Szalai Gergı, Wágner Bianka, Kovalcsik Anna, Kovács Domonkos, Kovács Sebestyén Kötıdések - dr. Fényes-Bók Szilvia, a Balassi Bálint Gimnázium tanára tart elıadást a Szabó Lırinc halálának ötvenedik évfodulóján meghirdetett olvasónapló pályázat keretében a könyvtár kupolatermében Szenthelyi Miklós hegedő- és Faludi Judit csellómővész hangversenye a rendezı intézményben RMMI Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 2. Ahol Jézus élt. Kormos Tivadar Nagyok árnyékában: Kismesterek és főzfapoéták a XIX. századi Nógrád megyében - dr. Zonda Tamás könyvét dr Bacskó Józsefné, a honismereti kör elnökségi tagja mutatja be a könyvtár kupolatermében. Közremőködik Bárány Bence, Bugyi Anna és Csábi István Vásáry Tamás zongoraestje a rendezı iskolában RMMI Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. A 7határ együttes elıadása Palóc Múzeum A Fotókör vendége Homoga József, a Nógrád megyei Fotóklub elnöke, aki beszámol az Észak- Magyarországi Fotómővészeti Szemle tanulságairól Balassagyarmati Fotókör Megemlékezés a Palóc ligeti '56-os emlékmőnél. Verset mond Benkó János, énekel Csábi István. Nagy Iván Polgári Kör Megemlékezik Ponyi Gyula '56-os szabadságharcos ? 8.30 Szent Imre-napok a rendezı iskolában. Színi elıadás, Bacsúr Sándor kiállítása, tudományos ülések, Szent Imre Keresztény Általános vetélkedık, versenyek Iskola és Gimnázium Örökség Kulturális Mőhely. A népi mozgalom öröksége - Salamon Konrád történész elıadása a mővelıdési központban Érzékek vonzásában - Pásztor Sándorné, a Balassi Bálint Gimnázium tanára tart elıadást a Szabó Lırinc halálának ötvenedik évfodulóján meghirdetett olvasónapló pályázat keretében a könyvtár kupolatermében Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 3. Ahol Jézus meghalt! Kormos Tivadar Antal András keramikusmővész Tájtörténet c. kiállítását a HEG-ben megnyitja Shah Gabriella mővészettörténész Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. A Varietas Pódiumszínház és a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett Palóc Múzeum elıadása "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány,

17 és Szép magyar mesék - A Hókirálynı Meseszínpad zenés mesejátéka a mővelıdési központban Muzsika a múzeumban - koncertsorozat. A Balassagyarmati Dalegylet elıadása Palóc Múzeum Az Otthon-telep - egy új városrész története - Tóth Tamás levéltáros elıadása a Helytörténeti győjteményben Örökség Kulturális Mőhely. Kodály, a nevelı - Ordasi Péter fıiskolai docens, karnagy elıadása az RMMIben "Kicsi Vagyok Én" Alapítvány, Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Zsó-Kata bál a mővelıdési központban. Zenél Nemesvári Norbert Bacsik Katalin Távolodó léptek c. verseskötetét dr. Csongrády Béla újságíró ajánlja a közönség figyelmébe a könyvtár kupolatermében. Közremőködik Csábi István, Kosik Szilvia és Sipos Anna Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 4. Teremtés vagy evolúció? Kormos Tivadar A semmittudás egyeteme - Sándor György humorista elıadói estje a mővelıdési központban KÉSZ balassagyarmati szervezete Születésnapi ünnepség a Helytörténeti győjteményben. Házigazda Kovács Ferenc, a Honismereti kör elnökségi tagja, közremőködik Bárány Bence - vers és Pap Bence - gitár Nemes Nagy Ágnes születésének 85. évfordulójára meghirdetett versmondó verseny a könyvtárban A 100 éve született Kiss Árpádra emlékeznek a rendezı iskolában. Elıadást tart Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke; Kiss Endre (Kiss Árpád fia, az ELTE munkatársa); Horváthné BBG Szochor Judit, a Kiss Árpád Általános Iskola tanárnıje és Borenszkiné Imre Éva, a rendezı iskola igazgatója Szent Imre mai szemmel - Szent Imre herceg születésének évfordulója alkalmából a Mária a Szentlélek Szent Imre Keresztény Általános Mátkája templomban elıadást tart dr. Stella Leontin kanonok, plébános. Diákok elıadásai és mősora. Iskola és Gimnázium Jézus születése a legszebb mővészi ábrázolások tükrében - karácsonyi kiállítás a római katolikus nagytemplomban Római katolikus plébánia hivatal Az Ipoly Eurorégió elnökségi ülése. Téma többek között az Ipoly-hidak újjáépítése Ipoly Eurorégió Réti Zoltán festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Kovács Ferenc tanár. Népdalokat ad elı BBG Bogdán Norbert, Pelhıs Klaudia és Soksevics Hanna tanuló Európa itt épül - Szakmai képzési találkozó a rendezı iskolában Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Megyénkért, az egészségesebb nemzedékekért - szakmai konferencia a volt vármegyeháza dísztermében Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület Városi mikulás délután a mővelıdési központban. A furfangos csodadoktorok - a Maszk Bábszínpad bábos és élıszereplıs elıadása Egyedül Jézus - Kormos Tivadar elıadássorozata a mővelıdési központban. 5. Törvény egy törvénytelen Kormos Tivadar világban!

18 A Nagy Párbeszéd c. rendezvénysorozat keretében az RMMI-ben vendég dr. Ujhelyi István MSZP-alelnök, MSzP balassagyarmati szervezete önkormányzati és területfejlesztési államtitkár Pokorny Lajos festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész Bródy János-est a moziban. Ezt követıen az egykori balassagyarmati Syrén, Minerva és Centrum zenekarok tagjai idézik fel a kor zenéjét Általános és középiskolás cigány fiatalok XI. mővészeti fesztiváljának területi elıdöntıje a mővelıdési központban Támogató szolgálatok III. szakmai konferenciája a mővelıdési központban. Megnyitóbeszédet mond Medvácz Lajos polgármester, majd Gyene Piroska elnök és Fábri Lászlóné szolgálatvezetı köszönti az egybegyőlteket. Elıadók: dr. Hegedős Lajos (MEOSZ elnöke), Kovács Melinda (az ÉFOÉSZ ügyvezetı igazgatója), Kapocsi-Pécsi Anna (szolgálatvezetı, Bp.), Turba Attila (Galga menti szolgálatvezetı). Majdán Béla Fábri Lászlóné (Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád megyei közhasznú egyesülete) Nagy Márta festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Bacsúr Sándor mővésztanár Szabó Lırinc Általános Iskola A Losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia, valamint a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola énekkarának és hangszeres szólistáinak közös adventi koncertje az evangélikus Evangélikus lelkészi hivatal templomban , Harth Tamás elıadása a Helyismereti győjteményben Sztranyavszky Sándorról, Nógrád és Hont vármegyék egykori fıispánjáról Nagyapám betleheme - A Los Andinos együttes karácsonyi mősora a mővelıdési központban ELMARADT! Bednarik Anasztázia orgonamővész hangversenye a katolikus nagytemplomban. Közremőködik Banda Katolikus lelkészi hivatal Ádám hegedőn és a Szent Felicián kórus Karácsony a könyvtárban. Az "Alkotó olvasók" kiállítást a galérián megnyitja F. Nógrádi Ildikó tanárnı, gitáron közremőködik Végh Gyula. Gárdonyi Géza Szentjánosbogárkák c. betlehemes játékát elıadja a SZI- Tha színjátszó csoport (Szent Imre iskola) Nagy Anikó tanárnı vezetésével Ami fontos és ami nem - Tarjányi Ferenc SDB szalézi atya elıadása a városháza dísztermében. Környey Alice KÉSZ balassagyarmati szervezete karácsonyi énekeket ad elı. Taggyőlés, szeretetvendégség Adventi hangverseny a rendezı iskolában RMMI Határtalan Nap. A téli aktív turizmus lehetıségei Szlovákiában - sajtótájékoztató a mővelıdési központban; Ünnepélyes szalagátvágás a határátkelın. Köszöntıt mond Dušan Čaplovič, a Szlovák Kormány miniszterelnök-helyettese, Harrach Péter, a Magyar Köztársaság Országgyőlésének alelnöke és Becsó Zsolt, Nógrád Megye Önkormányzata a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke. Hagyományırzı együttesek fellépése, koncert, tőzijáték Szilveszteri nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél a Szaxi Koktél zenekar (Baráth Attila és Szabó András)

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj.

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj. Lelt. szám Digitális győjtemény leltárkönyve, 2010. augusztus 4-i állapot Leírás 005 Leírás Balázs Jánosról 006 Balázs János: Füstölgés 007 Balázs János: Füstölgés1. 008 Bérczy Károly arckép 009 Bérczy

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 23., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2011. június 18. Kecskemét is kiállítja Az év leghosszabb éjjeli kalandja még ütısebb csapattal

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2011. június 18. Kecskemét is kiállítja Az év leghosszabb éjjeli kalandja még ütısebb csapattal MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2011. június 18. Kecskemét is kiállítja Az év leghosszabb éjjeli kalandja még ütısebb csapattal A helyszínek többsége 18 es 24 óra között látogatható, az ettıl eltérı idıpontokat

Részletesebben

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN. 2010. június 19., szombat Egyéjszakás kaland a múzsákkal

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN. 2010. június 19., szombat Egyéjszakás kaland a múzsákkal MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2010. június 19., szombat Egyéjszakás kaland a múzsákkal A programok 18 és 24 óra között látogathatóak, amennyiben a szervezık másként nem jelzik. A kiállítások megtekintése

Részletesebben

Felállították az ország legmagasabb májusfáját Bonyhádon. Wass Miklós állampolgári esküt tett. Bonyhádon ülésezett a KEK-PD Kulturális bizottsága

Felállították az ország legmagasabb májusfáját Bonyhádon. Wass Miklós állampolgári esküt tett. Bonyhádon ülésezett a KEK-PD Kulturális bizottsága BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA Felállították az ország legmagasabb májusfáját Bonyhádon Bonyhádon ülésezett a KEK-PD Kulturális bizottsága Potápi Árpád János és az Országgyűlés Külügyi Hivatala közös

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetemen! Az Őszi Kulturális Fesztivál minden évben jó alkalmat kínál az egyetemi vendégeskedésre.

Részletesebben

Közlöny. Trianon emlékezete

Közlöny. Trianon emlékezete Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. június 9. XX. évfolyam 11. szám Közlöny Trianon emlékezete Fejlesztésére

Részletesebben

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 8. szám 2011. október Majdnem készen vannak a medencék Már többször hírt adtunk az áprilisban megkezdett Bonyhádi Strandfürdő építési

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

A dalnok lelkét idézte meg városa

A dalnok lelkét idézte meg városa SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. JÚNIUS 28. V. Sárvári Fúvószenekari Verseny és XIV. Fúvószenei Várfesztivál Július 5-e és 6-a között ismét fúvószenekarok

Részletesebben

KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÖSZÖNET AZ ÉDESANYÁKNAK! INGATLANPIACI KÖRKÉP ANNO: SZOMBATHELY HADIGONDOZÓ ÜNNEPE NYERTES CIVILEK Tudja Ön, hogy min kell változtatnia

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

11. A Pesti Est III. kerületi különkiadványa

11. A Pesti Est III. kerületi különkiadványa 11. A Pesti Est III. kerületi különkiadványa II. évfolyam 10. szám Az Óbudai Önkormányzat havonta megjelenő kulturális programmagazinja Tartalom Tartalom, impresszum 3 Októberi kulturális programok részletesen

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Kínai Televíziós Hét Szombathelyen. emlékmű a Gettókapu helyén. Kezdődhet a mérnökképzés. Polgármesterjelölt. polgármester

Kínai Televíziós Hét Szombathelyen. emlékmű a Gettókapu helyén. Kezdődhet a mérnökképzés. Polgármesterjelölt. polgármester ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2014. július 11. Polgármesterjelölt polgármester Kínai Televíziós Hét Szombathelyen emlékmű a Gettókapu helyén Kezdődhet a mérnökképzés Önkormányzati hírek 2

Részletesebben

Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról

Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról Székely Hírlevél IIVV.. éévvf foo llyyam 22.. sszz.. 22001111 őősszz Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról Ezen a nyáron rendhagyó néprajzi táborok voltak. A többes szám nem véletlen egyszerre

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben