Balassagyarmati események naptára 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmati események naptára 2004."

Átírás

1 Balassagyarmati események naptára dátum óra esemény rendezı Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban A Képzımővészeti Szabadiskola 9. elıadása a mővelıdési központban: Alkotók és megrendelık Bészabó András festımővész kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész A Volán megszüntette a Balassagyarmat Galibapuszta viszonylatban közlekedı buszjáratokat, majd reklamáció hatására a három járatból kettıt visszaállított Ifjúsági Filharmónia koncert (2003/2004) a Rózsavölgyi M. M. Iskolában: Közremőködik a Bgyi Kamaraegyüttes A Szabó András grafikáiból összeállított kiállítást a Balassi Bálint Gimnázium Galériájában megnyitja Kovács Ferenc, az iskola pedagógusa. Közremőködik Szabó András elıadómővész, Bogár Erika és Forgács Zsuzsanna tanulók és a 9. d. osztály kamarakórusa Pásztor Sándorné vezényletével Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Filharmónia Kelet-magyarország Kht. Balassi Bálint Gimnázium A Képzımővészeti Szabadiskola 10. elıadása a mővelıdési központban: Az alkotás dicsérete Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Megyei középiskolás szónokverseny döntıje a városi könyvtárban. A megyei Madách-ünnepség kísérırendezvénye Koszorúzás Mikszáth Kálmán születésnapján a Vármegyeházán. Beszédet mond dr. Bacskó József alpolgármester és Urbán Árpád országgyőlési képviselı. Közremőködnek a Balassi Bálint Gimnázium és a Mikszáth K. KÉVIG Középiskola diákjai. A 10 éves Mikszáth Kálmán Társaság ünnepségsorozatának elsı eseménye Mikszáth Kálmán Társaság Egyetemes imahét Balassagyarmaton. A hívek egymás gyülekezeti alkalmait látogatva ismerkednek a különbözı keresztény egyházak liturgiájával, életével. A római katolikus Fıplébánia Templomban igét hirdet Molnár Zsigmond református lelkész Veres Istvánné Németh László-díjat kap Budapesten Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban :30 6. Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Képzımővészeti Szabadiskola 11. elıadása a mővelıdési központban: Nagy viták, nagy tévedések A Református Imateremben igét hirdet Kovács Ferenc római katolikus diakónus Az egyetemes imahét része

2 Megyei Madách-ünnepség. A megyei Madách - Mikszáth vers- és prózamondó versenyt megnyitja Szalai Antal, a rendezı iskola igazgatója. Köszöntıt mond Horváth Zita igazgatóhelyettes. Fellép az iskola tanáraiból alakult kórus. Koszorúzás a Köztársaság téri Madách-szobornál. Beszédet mond a középiskolás szónokverseny gyıztese. Szerepelnek a vers- és prózamondó verseny helyezettjei. A Madách Társaság által kiadott Madách bibliográfia c. kiadvány összeállítóival beszélget dr. Andor Csaba. A Nemzeti Színház Tragédia bemutatóinak díszleteibıl, jelmezeibıl stb. rendezett kiállítást dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész nyitja meg. Közremőködik Palánki Éva - fuvola, V Sinkovicz Katalin - zongora. A évi Horváth Endre-díj díjazottja Lencsés Zsolt. Madách-ünnepség., A megjelenteket üdvözli és a évi Madách-díjakat átadja Dóra Ottó, Nógrád megye közgyőlésének Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola elnöke. Köszöntıt mond Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója. Kitüntetettek: Bódi Györgyné dr., könyvtáros; a Palócföld folyóirat; Tibay András (interjú: BgyN 4/2, NÚ 2/7), a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója, elıadómővész. Madách-díjas méltatók: Bódi Tóth Elemér költı, dr. Horváth István történész és T. Pataki László író, rendezı. Közremőködik: Für Éva - ének, Barát Attila és növendékei - szaxofon, Telek András és Szabó Ágnes, a Nógrád Táncegyüttes táncosai, Düvı Népzenei Együttes. A keretjátékot írta Marschalkó Zsolt, rendezte Oroszlánné Mészáros Ágnes. Elıadják: Csábi István, Szél Imre, Tibay András, Varga Zsófia. A mősort vezeti Lengyel Anna újságíró A római katolikus Újtemplomban igét hirdet Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész Az egyetemes imahét része Az evangélikus imateremben igét hirdet Tarjáni Ferenc, a Szalézi Intézet igazgatója Az egyetemes imahét része A Magyar Kultúra Napja alkalmából népzenei táncház a Hőbele bandával a Rózsavölgyi Márk Mővészeti? Iskolában. A táncházat vezeti Csiki Gábor A Bosco Szent János Szalézi Templomban igét hirdet Bartha István evangélikus lelkész Az egyetemes imahét része XXIX. Madách Imre Színjátszó Napok a mővelıdési központban. A fesztivált megnyitja Kovácsné Bíró Ágnes, a NKÖM fıosztályvezetı-helyettese, köszöntıt mond Tóth Erzsébet, a MMI mővészeti igazgatóhelyettese és Lombos István, Balassagyarmat város polgármestere Az evangélikus imateremben igét hirdet Vendrey Gábor római katolikus plébános Az egyetemes imahét része A református imateremben igét hirdet Koza József római katolikus kanonok Az egyetemes imahét része A Bosco Szent János Szalézi Templomban igét hirdet Molnárné Tóth Erzsébet református lelkész Az egyetemes imahét része Elıször új helyen, a Mikszáth Kálmán úti hajdani úttörıtábor területén a lengyel(nagy)piac Népzenei gyermek táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Népzenei felnıtt táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Képzımővészeti Szabadiskola 12. elıadása a mővelıdési központban: Szakrális és profán Felmentését kérte Ferencsik Pál dandártábornok, a Balassagyarmati Határır Igazgatóság vezetıje éve született Vizy Zsigmond, az 1919-es "csehkiverés" katonai vezetıje címmel Majdán Béla tart megemlékezést a Helytörténeti győjteményben Fotókör a mővelıdési központban I. Nógrád és Pest megyei Gitárverseny helyi válogatója a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, (Dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola)

3 Civitas Fortissima emléknap. A hısi halottak sírjainak megkoszorúzása. A harcokban elesettekre Borenszkiné Imre Éva, a Balassi B. Gimn. igazgatója emlékezik. Közremőködnek az iskola diákjai. Az ünnepi mősorokban közremőködik: Varietas Pódium Színház Egyesület, Balassagyarmati Dalegylet, Balassi Bálint Gimnázium Kórusa, Balassagyarmati Kamaraegyüttes és a Rézfúvós Kvintett. Koszorúzás a MÁV-állomásnál elhelyezett emléktáblánál. Tibay András, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója mondja el megemlékezı gondolatait. Közremőködnek az iskola diákjai. Melo Ferenc, a Szent Imre Balassagyarmat város önkormányzata, Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának megemlékezése a Civitas Fortissima Civitas Fortissima-kör Emlékszobornál. Közremőködnek az iskola diákjai. Megemlékezés és koszorúzás a Civitas Fortissima emléktáblánál. Ünnepi beszédet mond Lombos István, Balassagyarmat város polgármestere. Dr. Szabó Vilmos, a MEH politikai államtitkára köszönti az ünneplı közönséget. Ünnepi Képviselı-testületi győlés keretében Lombos István polgármester a Városháza Dísztermében Díszpolgári címet és Pro Urbe díjakat ad át A Balassagyarmati Panteon középiskolás várostörténeti vetélkedı döntıje a könyvtár kupolatermében éve mőködik Balassagyarmaton a szalézi rend. A Bosco Szent János plébánián az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci püspök celebrálja A balassagyarmati szalézi rend Sportbál - Vitalitás SE Komoróczy Csaba Január vége Megnyílik a Teleki utcában Kálóczi Mária Galériája Január vége A Leiningen K. u. 24-ben megnyitásra kerül a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet 2-es számú balassagyarmati kirendeltsége A Dózsa György Ált. Isk. galériájában a Réti Zoltán alkotásaiból rendezett kiállításon dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna üdvözli e vendégeket, Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Mőv. Isk. igazgatója méltatja a Dózsa György Ált. Isk. mővészt. Közremőködnek az iskola diákjai Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Könyvpremier a Helytörténeti győjteményben. Csáky Károly Híres selmecbányai tanárok és Jeles elıdeink c köteteit bemutatja és a szerzıvel beszélget Végh József, a rétsági Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár igazgatója Kiss Róbert Tibor szobrászmővész kiállítását a Szerb Templom Galériában megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész Palóc Kupa mőfalmászó verseny a mővelıdési központban Balassagyarmati Hegymászó Klub Ipolyvölgyi Nemzetközi Méhésztalálkozó a mővelıdési központban. Szakmai elıadást tart dr. Hegedős Dénes állatorvos, méhész. A Mézescsupor rajzpályázat díjátadása, méhészeti eszköz kiállítás, mézkóstolás stb. Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Ipolyszakálosi Ipolyvölgye Méhészegyesület Farsangi batyus bál a mővelıdési központ kamaratermében. A bál bevétele a Cseperedı Óvodáért, Alapítvány vagyonát gyarapítja Cseperedı Óvoda Ifjúsági Filharmónia koncert (2003/2004) a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

4 és Csukás István: Pintyıke Cirkusz, világszám! - a Hókirálynı Meseszínpad zenés elıadása A Zeneiskola nagytermében Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, az országgyőlés alelnöke tart elıadást a nemzethez méltó politizálásról, az európai uniós várakozásokról és a kereszténység közéleti hivatásáról. Közremőködnek Csábi István és Tibay András elıadómővészek. Az MDF balassagyarmati szervezete Rákóczi f. útja 23. sz. alatti irodájának megnyitója. A Balassi Olvasónapló Pályázat eredményhirdetése a könyvtár kupolatermében. Megemlékezést tart és a díjakat átadja dr. Praznovszky Mihály, az irodalomtudomány kandidátusa. Közremőködik Budai Zoltán, a Balassi Bálint Gimnázium tanulója Nógrád Megyei Diákolimpia A Yukon Arctic Ultra verseny rajtja a kanadai Whitehorse-ban Kovács László részvételével Egy éves a balassagyarmat.lap.hu internetes újság Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Farsangi batyus bál a mővelıdési központ kamaratermében. A bál bevétele a Gyermekeinkért Alapítvány Suhajda Zsuzsanna vagyonát gyarapítja Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban A Városi Idısek Otthonának farsangi mulatsága. Zenél Percsina Norbert és Tóth Gyula Városi Idısek Otthona A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium mővészeti tagozatán készült alkotásokból összeállított kiállítást a Szabó Lırinc Általános Iskola emeleti galériájában megnyitja Kele Szabó Ágnes, a tagozat tanárnıje Szabó Lırinc Általános Iskola Farsangi mulatság óvódásoknak a mővelıdési ház kamaratermében Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola Szülık nevelık bálja Kiss Árpád Általános Iskola Balett bemutató (MKMK balett csoport) Szakonyi Jutka Méhész Megyei Értekezlet Szentei József és Annus Antal A Balázs Pál és Bartha Péter tanárok fotóiból készült kiállítást a Vármegyeházi Mikszáth Galériában megnyitja Demus Iván alpolgármester. Az ünnepség egyben a Galéria nyitóünnepélye is. Köszöntıt mond Szalai Antal, az iskola igazgatója Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Fotókör a mővelıdési központban. Ifj. Csóri Miklós vetítése Nepálról Balassagyarmati Fotókör Bátrak Szabad-Egyeteme I. a Luther-házban: Bartha István evangélikus lelkész elıadása. Közremőködik Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Csábi István és Tibay András Bartha István lelkész Népzenei gyermek táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Népzenei felnıtt táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A 15. Országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny döntıje a rendezı iskolában Szabó Lırinc Általános Iskola Jogászbál az Igazságügyi Palotában tavasz A Fémipari Rt. aluradiátor üzletágát megvásárolta a Romantik 2000 Kft. Magyar Jogászegylet Nógrád Megyei Szervezete

5 3. 1. A Balassagyarmati Határır Igazgatóság új igazgatója Dúzs József. Lsd. még Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Filharmónia koncert (Rózsavölgyi bérlet 2003/2004): Kovács Szilárd orgonaestje a Rózsavölgyi Márk Filharmónia Kelet-Magyarország KHT. Mőv. Iskolában és a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Magyar vándor címő film díszbemutatója a moziban. Vendégek: Herendi Gábor és Gyuriska János Madách Imre Filmszínház Európa teázó a városi könyvtárban. Inkei Péter, a Kulturális Obszervatórium igazgatójának elıadása A magyar kultúra jövıje az Európai Unióban címmel Thomas Glaser, az Európai Bizottság magyarországi delegációja tanácsosának elıadása az idıs korosztályt érintı kérdésekrıl a polgármesteri hivatal dísztermében. Köszöntıt mond Molnár Istvánné, a rendezı szervezet elnöke Nyugdíjasok Balassagyarmati Képviselete Ézsiás István szobrászmővész kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Matits Ferenc mővészettörténész A Révész László Palóc Triatlon-Váltó Emlékalapítvány jótékonysági bálja a Madách Imre Kollégiumban A rendezı alapítvány "Cserhát-Takarék a szakemberekért" Alapítvány évi díjainak átadása a mővelıdési központ Cserhátvidéke Körzeti nagytermében Takarékszövetkezet Deme Róbert képzımővész, pártfogó felügyelı tárlatát a Balassagyarmati Fegyház és Börtön könyvtárában Prscsity Violetta programszervezı ajánlja a közönség figyelmébe, Kertész Sándor, az intézmény igazgatója méltatja a mővészt Balassagyarmati Fegyház és Börtön A Szent-Györgyi Albert Iskola 10. iskolanapja. Sportvetélkedık, Kovács László sportoló beszámolója a Yukon Arctic Ultra versenyrıl, LogiQs vetélkedı, fegyverkiállítás. Forgách Ákosné rendırtiszt elıadása Kábítószer címmel Szent-Györgyi Albert Gimnázium Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Hagyományırzı nap a Kiss Árpád Ált. Iskolában. Történelmi játszóház, kézmőves mőhelyek, kerékpáros ügyességi verseny, táncház. NET-re magyar címmel internetes böngészıverseny. Népdalokat énekel Holecz Andrásné, fellép Fodor Imre tárogatózó Kiss Árpád Általános Iskola Erro Balassagyarmat Kyokushin Kupa - nemzetközi karateverseny a Városi Sportcsarnokban Koleszár Tamás, egykori fúvószenekari tag temetése. Közremőködik a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett Jöjjön el a te országod! - Dr. Papp Lajos szívsebész professzor elıadása a városi könyvtár kupolatermében. Közremőködik Szilfai Melinda (gitár), a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola növendéke Baranyi Dezsı emléktáblájának koszorúzása. Palóc Télbúcsúztató és Tavaszköszöntı Jótékonysági Est a Baranyi Dezsı Alapítvány javára a Vármegyeháza nagytermében. Köszöntıt mond Majdán Béla, a házigazda alapítvány kuratóriumi elnöke, Baranyi "Rekett" Dezsıre emlékezik Réti Zoltán festımővész. Közremőködik Tolnai András, a 100 tagú Cigányzenekar nótaénekese, Gáspár László (Three G Trió), Ebecz Lajos és a Balassagyarmati Cigány Népi Zenekar Tavasz Kupa nıi kézilabda felkészülési torna a Városi Sportcsarnokban Vitalitás SE Kyokushin szakosztály, Mikszáth K. Mőv. Közp. kyokushin karate csoport Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Baranyi ("Rekett") Dezsı Alapítvány

6 "A költı kérdezett, és felelt a nemzet..." - Ünnepi mősor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a Palóc ligetben. Beszédet mond Lamperth Mónika belügyminiszter. Koszorúzás a Petıfiszobornál. Közremőködık: Balassagyarmati Dalegylet, Szent-Györgyi Albert Gimnázium énekkara, Rézfúvós kvintett, Hőbele Banda, Túri Krisztina, Oláh Zoltán, Máthé Zoltán, Bertus Attila, Korbely Attila, Viczián Ákos, Hrozina Lénárd A mőv. központban katonameséket mond Bartus Józsefné, a népmővészet mestere. Történeti játszóház. Táncház. Vezeti Csiki Gábor, muzsikál a Hőbele Banda A március 15-i megemlékezés része Az Apáczai Könyvkiadó tankönyvbemutatóval összekötött szakmai napja a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban. Elıadások (Berzsenyi Dániel Fıiskola tanárai): Horváth Miklós: A Az iskola természettudományos környezetismeret és az autonóm természettudományos tantárgyak egymásra épülésének lehetıségei. Molnár László: A közössége tapasztalatszerzés jelentısége. J. Balázs Katalin, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumának vezetı tanára mutatja be új kémia tankönyvét A Balassagyarmat a képzımővészetben c. kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja Demus Iván alpolgármester. Közremőködnek a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola növendékei Palóc Múzeum A mővelıdési központban elıadó Dr. Iván László gerontológus Egészségvédık Egyesülete Tavaszi tárlatnyitó ünnepség. Az iskola diákjainak munkáiból létrehozott kiállítást Kovács Ferenc, az iskola pedagógusa nyitja meg. Közremőködik az iskola diákjaiból alakult Gold Singers Balassi Bálint Gimnázium Információ - ablak a világra. Könyvtárosok országos szakmai konferenciája a városi könyvtárban. Elıadók: dr. Nagy Attila olvasáskutató (OSZK Könyvtári Intézet), Lengyel Mónika (MTA SZTAKI), Pappné Farkas Klára igazgató (Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ), Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó (GM Consulting). A konferenciát vezeti dr. Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója Barátság Kupa - Kispályás labdarúgó torna a Városi Sportcsarnokban A Helytörténeti győjteményben Puntigán József losonci helytörténész mutatja be A losonci református temetı címő, Puntigán Tündével közösen írt kötetét Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Író-olvasó találkozó a mővelıdési központban. Vendég Nemere István elıtt pár nappal Kereszténység és Európa - Dr. Bolberitz Pál, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem professzorának elıadása a városi könyvtár kupolatermében Átadták a Raiffeisen Bank balassagyarmati fiókját Konferencia az Ipoly-hidakról a városháza dísztermében. Vendég Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter, ing. Pavel Prokopovič, a Szlovák Köztársaság közlekedési minisztere, Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc, a Besztercebányai Kerület Önkormányzati Közgyőlésének elnöke, Dóra Ottó, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke és Udvari László miniszteri biztos, a MÁV Rt. elnöke Szi-Land Könyvesbolt Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete

7 A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba A Balassi Bálint Gimnázium Jótékonysági Bálja a Megyeháza dísztermében. Közremőködnek az iskola diákjai és Baráth Attila Balassi Bálint Gimnázium Az Ipoly Unió évi Rendes Közgyőlése az egyesület Ipolyszögi Oktatóközpontjának nagytermében ?? Jézus legyızte a halált - Zsebik Erzsébet könyvének premierje a református imateremben. Közremőködık: Molnárné Tóth Erzsébet lelkésznı, Garami Lajos esperes, Vendrey Gábor plébános, Bartha István lelkész, Szabó Andrea lektor, Balassagyarmati Kamaraegyüttes, Csábi István elıadómővész Városi Jó tanuló - Jó sportoló díjak átadása a városházán. Díjazottak: Fenyvesi Péter, Sisa Zsanett (Dózsa Gy. Ált. Isk.), Fontányi Ádám, Gondos Kitti, Kovacsics Anett, Nagy Máté, Polka András (BBG), Kempf Tamás, Nagy Alexandra, Szalai Bence, Zólyomi Dávid (Kiss Árpád Ált. Isk.), Kempf Tünde (Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola), Kovács Domonkos, Sebján Luca, Takács Anna (Szabó Lırinc Ált. Isk.). Balassagyarmat Sportjáért kitüntetést kapott Fábri Gábor, az Ipoly Walking Club elnöke és edzıje, ill. Tillmann Rezsı, a Dózsa György Ált. Isk. testnevelı tanára. Köszöntıt mond Gaál Endre sportreferens, a díjakat átadja Lombos István polgármester, Ibrányi Ferenc sportbizottsági elnök és Kaszab Gézáné, a bizottság tagja Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület Zsebik Erzsébet Balassagyarmat város önkormányzata Ifjúsági Filharmónia koncert (2003/2004) a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Kalinics János amatır festı képeibıl készült kiállítást megnyitja Kovács József, Kazár alpolgármestere. Közremőködik Perneczky Zsolt - zongora és Halmosi Tímea - ének Fotókör Bátrak Szabad-Egyeteme II. a Luther-házban. Kerekes Szabolcs: Posztmodern korszakváltás, keresztyénség a Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, posztmodern világban Bartha István evangélikus lelkész Móra Ferenc születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett irodalmi vetélkedı a városi könyvtárban Kiss Ilona képzımővész kiállítását a Szerbtemplomban megnyitja Csach Gábor 27. húsvét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök (6.) húsvéti miséje a fegyház és börtönben Balassagyarmati Fegyház és Börtön Intézményi napok. Elıadások: Kozeschnikné Vitai Anna (Budapest): Tanulási képességeket fejlesztı Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai feladatrendszerek 6-15 éves korig. Czeizel Barbara (Budapesti Korai Fejlesztı Központ), Kubinyi Emese Szakszolgálat (szomatopedagógus): A súlyos, halmozottan sérült gyermekek fejlesztésének, oktatásának lehetıségei Hagyományırzı napok a rendezı iskolában. Matematikai olimpia, különbözı foglalkozások. Rajzverseny díjkiosztó ünnepély, majd szavalóverseny A Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola iskolanapja. Elıadások a környezetvédelemrıl, az egészséges életmódról stb. Kézmőves foglalkozások, íjászbemutató. A vármegyeházi Mikszáth Galériában a palóc népviseletet bemutató reprodukciós kiállítást megnyitja dr. Limbacher Gábor néprajzkutató. Majd Ki mit tud? vetélkedı Szabó Lırinc Általános Iskola Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola

8 4. 7. Együtt könnyebb - gyermekvédelmi tanácskozás a polgármesteri hivatal nagytermében, megnyitja Tatár Kis Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Sándorné dr., a város jegyzıje Budapesti otthonában elhunyt Zórád Ernı grafikusmővész A Magyar Orvosi Kamara tanácskozása a kórház dísztermében. Téma az egészségügy jövıje. Vendég dr. elıtt pár Éger István, a Kamara elnöke nappal Magyar Orvosi Kamara helyi képviselıi Csocsó bajnokság Palermo Music Club Költészet napja. Zarándoklat a város tanulóifjúságával a Balassi-sztéléhez, a Petıfi-szoborhoz és a Szabó Lırinc emléktáblához. Megemlékezik dr. Balázs Jánosné tanárnı és Oroszlánné Mészáros Ágnes könyvtárigazgató. A budapesti Ars Renata szólóének-együttes Balassi Bálint és Európa c. hangversenye a könyvtárban (Zádori Mária - szoprán, Evva Barlay Zsuzsa - alt, SZIKLAY??? Virágh László - mővészeti vezetı,tenor, Mokán László - basszus, Szabó István - lant) Hungaroton-Hang-Játék vetélkedı mősor Varga Károly riporter vezetésével a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Polgári Esték vendége a mővelıdési központ nagytermében Borókai Gábor, a Hír Televízió elnöke. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Téma: Az elsı hírtelevízió Magyarországon; médiahelyzet 2004 Balassagyarmati szervezete A balassagyarmati Idısek Otthona, mint módszertani intézmény (szociális munkások továbbképzésének elıtt pár bázisa). Szakmai konferencia az Idısek Otthonában. Köszöntıt mond Demus Iván, a Nemzeti Család- Idısek Otthona nappal és Szociálpolitikai Intézet igazgatója Lomtalanítás Bgy. Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Kft Börze Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Az I. Nyugat-nógrádi Kistérségi Roma Vers- és Mesemondó versenyt a mővelıdési központban, megnyitja Oroszlánné Mészáros Ágnes, a városi könyvtár igazgatója : Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola és A furfangos csodadoktorok - A Maszk Bábszínpad elıadása a mővelıdési központban A Bio-Elektro-Mágneses-Energia-Reguláció-BEMER-terápia elmélete, tudományos háttér és gyakorlati alkalmazás - Beck János okl. villamosmérnök és dr. Horváth Ilona orvos elıadása a mővelıdési központban Nonstop Nap a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában elıtt pár nappal Benkı István vezetésével megalakult a polgárırség nyírjesi csoportja (12 fı) Mikszáth Kálmán Mőv. Közp. Madarász Tibor Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola

9 A XVI. Nógrád Megyei Pedagógiai Napok balassagyarmati programja: A drámapedagógia alkalmazása az elıtt pár Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 1-4. évfolyamon. Bemutató, elıadás és konzultáció a Dózsa György Ált. Iskolában nappal elıtt pár Kenyeresné-Lisztes István Emlékverseny Dózsa Diák Sportegyesület nappal A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium cserkészcsapatának ünnepélyes Szent Imre Keresztény Általános Iskola fogadalomtétele a terényi táborozásukon és Gimnázium Nıvérbál. Közremőködik Sebjánné Rabóczki Terézia és táncosai Ápolási Egyesület - Papp Istvánné Balassagyarmatra látogat az Eötvös Cirkusz Alapfokú Mővészeti Iskolák Országos Fotó, Videó és Grafikai versenye a rendezı iskolában. Köszöntıt mond Csábi István igazgatóhelyettes, közremőködnek az iskola gitárszakos növendékei. A munkák Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola elkészítéséhez a Szondi György szki. és a biztosított helyet XIII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Nógrád megyei bemutatója a mővelıdési központban. A zsőri tagjai: Püspöki Péter drámapedagógus, Horváthné Szabó Ágnes tanár és T. Pataki László író, rendezı. Mősorvezetı Patakiné Kerner Edit elıadómővész.fellépı csoportok: Cserfeskék, Nógrád Megyei Közmővelıdési és Csipet-csapat, Manók (Pásztó), Játékkuckó, Színvarázs (Magyarnándor), Szivárvány Színpad, Tuti-buli, Mandoletti, Európa Színpad, Pöttöm Színpad, Verebek, Ficergık, Viár (Salgótarján), Cseppek, Pimasz Turisztikai Intézet, Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ kamasz (Bgy.), Vadmacskák (Bátonyterenye), Locsi-fecsi (Diósjenı), Hétszínvarázs, Hétszínvilág (Buják), Zenés baráti beszélgetés Cseh Tamás zeneszerzı és elıadómővésszel a városi könyvtár kupolatermében Keresztény Értelmiségiek Szövetsége balassagyarmati szervezete Bátrak Szabad-Egyeteme III. a Luther-házban: Egyház és demokratikus jogállam - Pıcze Tamás jogász Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Bartha István evangélikus lelkész Polgári Védelmi Vetélkedı Hajnal Sándor Kiss Árpád Napok. Köszöntıt mond Tibay András, a rendezı iskola igazgatója. Az Erdı és ember c. kiállítást az iskolában megnyitja Tóth Gábor erdımérnök. Az aulában megtekinthetık Kabalik Béla famunkái. Rajzverseny, Föld napja vetélkedı, városi helyismereti vetélkedı, népdaléneklı verseny. A Varietas Pódium Színpad mősora a rendezı iskolában. Lengyel László erdımérnök környezetvédelmi eladása. Hőbele Banda táncháza. A Rózsavölgyi M. Mőv. Iskolában fellép a Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Kamaraegyüttes és a Varietas Pódium Színpad. Az iskola diákjainak zenei-hangszeres gáláját megnyitja Gáspár Imre, az oktatási és mővelıdési bizottság elnöke. Humor az irodalomban - megyei vers- és prózamondó verseny a RMMI-ban. Megnyitja Kalcsó István vezetı fıtanácsos. Kiss Árpád Kupa: sportversenyek a környék iskolái részére A rendezı iskola színjátszói a mővelıdési ház kamaratermében bemutatják Pierre Barillet - Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága c. vígjátékát. Rendezte Jancsó Péterné Szent-Györgyi Albert Gimnázium Gyermektáncház és kézmőves mőhely a Palóc Múzeum skanzenjében Felnıtt táncház ugyanott

10 A Polgári Esték vendége a mővelıdési központ nagytermében Fritz Tamás politológus. Téma: Egy következmények nélküli ország - Az elsı EU választás Magyarországon; politikai helyzet A Hungaroton kiadó és a Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége kétéves elıtt pár vetélkedısorozatának nógrádi döntıjét a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolában vezeti Varga Károly, a nappal Magyar Rádió riportere Nosztalgia majális az Európai Uniós csatlakozásunk jegyében a Canada üzletház udvarán. Köszöntıt 1. mond Balla Mihály országgyőlési képviselı. Koncertek, vetélkedık GOLAN PR. BT. Európa majális Palócföldön és Soproni Ászok Sörfesztivál a volt napközis táborban az uniós csatlakozás alkalmából. Együtt tovább Magyar szlovák regionális tanácskozás polgármesterek, együttmőködı szervezetek, vállalkozások és Európai Uniós szakemberek részvételével. Koncertek, játékok, fızıverseny, tőzijáték Európa-fa állító ünnepség a Palóc ligetben. Köszöntıt mond Balla Mihály országgyőlési képviselı, közremőködik Tibay András elıadómővész Vallomás ecsettel Jánossy Ferenc festımővész életmő-kiállítását a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Hann Ferenc mővészettörténész, egyetemi tanár. Köszöntıt mond dr. Bacskó József, Balassagyarmat város alpolgármestere. Közremőködnek a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola növendékei, Ebecz Viktória és Szilfai Réka - fuvola. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség balassagyarmati szervezete Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala, Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség balassagyarmati szervezete Palóc Múzeum Sportesemények az uniós csatlakozás tiszteletére. Sakk a vármegyeházán, futballtorna a mővelıdési központ pályáján, országúti futás Salgótarjánba MSzP balassagyarmati szervezete A Legyen minden nap a Föld napja c. diabemutatóval egybekötött megnyitót Zagyvai Sándor tanár tartja Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola Zene és Mővészeti Iskolák Magánének Szakos Tanulóinak 6. Balassagyarmati Találkozója a RMMI-ban Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium cserkészcsapatának elsı szülıi értekezlete. A Szent Imre Keresztény Általános Iskola kérdésekre válaszol Orosz Gábor csapatparancsnok és Gimnázium Az Európai Uniós zászló ünnepélyes felvonása a határırség Ady Endre utcai bejáratánál A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos diákjainak anyák napi mősora a Városi Idısek Otthonában Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A huszadik század irodalma - a városi könyvtár vendége dr. Kenyeres Zoltán irodalomtörténész Herbalife sejttáplálási program - elıadás és termékbemutató a mővelıdési házban Grıger Irma elıtt pár nappal elıtt pár nappal elıtt pár nappal A Legyen minden nap a Föld napja! mottójú kiállítást a rendezı iskola vármegyeházi Mikszáth Galériájában megnyitotta Szalai Antal igazgató. A bolygónk értékeit ábrázoló illusztrációkat Zagyvai Sándor, a rendezı iskola földrajztanára győjtötte össze Katasztrófavédelmi területi vetélkedı általános iskolásoknak a mővelıdési központban Teleki Pál Országos Tanulmányi Verseny döntıje a rendezı iskolában Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent-Györgyi Albert Gimnázium

11 Tíz éves a Nógrád megyei falugondnoki szolgálat címmel konferencia a Vármegyeháza dísztermében Arc, alak - hagyomány. Farkas András kiállítását a Balassi Bálint Gimnázium galériájában megnyitja Kovács Ferenc, az iskola pedagógusa. Közremőködik: Pálinkás Kornél. Varga Alex - gitár, Budai Zoltán, Juhász Pál - vers Falugondnokok Nógrád Megyei Egyesülete Balassi Bálint Gimnázium Nemzetközi Fuvoladuó és Kisegyüttes Verseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Borgó kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Zemlényi Attila költı Cigány Fiatalok Megyei Mővészeti Fesztiválja-Elıdöntı Házi muzsika a Palóc Múzeumban, az I. berényi Kamarazenei Mőhely zárókoncertje vagy 9. Kíváncsi a múltra vagy a jövıre? - Tini Chris sorselemzı és Burka Antal szellemidézı a mővelıdési központban Húsvéti Torna - idénynyitó verseny Nógrád Megyei Közmővelıdési Központ és MKMK Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Palóc Múzeum, I. berényi Kamarazenei Mőhely Tini Chris, Burka Antal Balassagyarmati Tenisz Egyesület A Szent Korona-eszme aktualitása és az alkotmányosság - dr. Szıllısi József ügyvéd elıadása a városi könyvtár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kupolatermében Balassagyarmati Szervezete Gondoskodás Közhasznú Egyesület - konferencia Siklósi Sándorné Kálóczy-Paróczy Mária vásárlással egybekötött kiállításának megnyitója a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium aulájában Európa teázó a városi könyvtárban. Görög Ibolya protokollszakértı elıadása A társas érintkezés kultúrája Európában címmel Ruppert István orgonamővész hangversenye a Nagytemplomban. Közremőködik a Szent Felicián kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével A 12. PUERI FABRI - Az új Európa címmel meghirdetett regionális nemzetközi gyermek képzımővészeti verseny legjobb alkotásaiból rendezett kiállítást a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola galériájában megnyitja dr. Kocsis Ernı festımővész. A vendégeket köszönti Pénzes Géza tanszakvezetı tanár. A zsőri tagjai: Dr. Kocsis Ernı festımővész, Pokorny Lajos festımővész, Csemniczky Zoltán szobrászmővész, Csach Gábor mővészettörténész. A kiállítást rendezte Pénzes Géza. A díjakat Lıwy János, Ipolyság polgármestere és Lombos István, Balassagyarmat polgármestere adja át Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

12 Múzeumi Világnap. 90 éve áll a "múzeumpalota" Balassagyarmaton. Dr. Kapros Márta fımuzeológus megemlékezése. Rajzverseny a Kiss Árpád Általános Iskola tanulóinak. Harth Tamás muzeológus tárlatvezetése a Nagy Iván emlékkiállításban. Vallomás ecsettel - A Jánossy Ferenc életmő-kiállítást bemutatja Harth Tamás. A bölcsıtıl a sírig - Az állandó néprajzi kiállítás - rendezıi látószögbıl. Dr. Kapros Márta elıadása. Magyarország elsı szabadtéri néprajzi kiállítóhelyét bemutatja dr. Lengyel Ágnes fımuzeológus. A gyermekrajzverseny alkotásaiból rendezett kiállítást megnyitja Tibay András iskolaigazgató. Táncház a Palóc Ház udvarán a Hőbele Banda közremőködésével Palóc Múzeum Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Író-olvasó találkozó Schöfer Erzsébettel - Szi-Land Könyves Bolt Szenes Zoltán, a Magyar Honvédség Vezérkari Fınökének látogatása a Balassagyarmati Határır Igazgatóságon Fogarasi Béla gitárhangversenye a rendezı iskola hangversenytermében Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Megalakult a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Nógrád megyei Munkás és Alkalmazotti Tagozata Rejtvényfejtık Országos Szövetsége és Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtı Bajnokság MKMK Barát Attila növendékeinek tanszaki hangversenye Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Réti Zoltán Balassi Bálint költeményeihez és korához készített akvarell-sorozatából rendezett kiállítást a városi könyvtár galériáján megnyitja dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész. Közremőködik Kanyó András - fuvola, Kanyóné Réti Emıke - gordonka, Varga Réka - vers, Csábi István - ének Bátrak Szabad-Egyeteme IV. a Luther-házban: A relativitás-elmélet elızményei - Szakács Tamás fizikus elıtt pár nappal A Nógrád Megyei Levéltár balassagyarmati részlege megnyitásának 30. évfordulója alkalmából rendezett emlékülést megnyitja Vass Lajos, a NKÖM politikai államtitkára. Köszöntıt mond Tyekvicska Árpád megyei levéltárigazgató. Elıadások: Dr. Á. Varga László BFL fıigazgató: A fióklevéltári hálózat kialakulása Magyarországon; Petrikné Vámos Ida fıosztályvezetı Á. SZ. Történeti Levéltára: A balassagyarmati részleg alapítása Jobbágy Károly-emléknap. A költı sírjánál megemlékezik Matúz Gábor újságíró. Versmondó verseny a városi könyvtárban. Irodalmi kávéház. A pályamunkákat értékeli Vass Imre, a kuratórium tagja. A díjakat átadja Jobbágy Károlyné. Szemelvények a díjnyertes alkotásokból. Közremőködık: Csallóné Majoros Erzsébet, Tibay András. A mősort vezeti Herczeg Hajnalka, a kuratórium elnöke Személyes kapcsolatok szerepe a szociális ellátórendszerek klienseinek életében - konferencia a polgármesteri hivatal dísztermében Gyermeknap a mővelıdési központban. Aszfaltrajzverseny, mesterségek bemutatója, játszóház, falmászó verseny, zenés mősor. Cincinfrász kincsesládája zenés mesejáték a Hókirálynı Meseszínpad elıadásában. Karmann János kiállítása Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Bartha István evangélikus lelkész Nógrád Megyei Levéltár balassagyarmati részlege Jobbágy Károly Alapítvány, Kiss Árpád Általános Iskola, Madách Imre Városi Könyvtár Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének Nógrád megyei Tagozata

13 2004. június Megkezdıdik a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tornatermének építése június A Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola felveszi a Lajtorja Néptánciskola nevet Lajtorja alapítvány évzáró gálamősora Lajtorja alapítvány A Madách Filmszínházban Gere József Békében, háborúban. A balassagyarmati 23/II. gyalogzászlóalj története ( ) c. kötetét dr. Szakály Sándor hadtörténész, Deák Sándor Ahogyan én láttam. Visszaemlékezés a Nógrád Megyei Levéltár doni harcokra c. könyvét dr. Szabó Péter hadtörténész mutatja be. Korabeli filmhíradó-részletek vetítése Ünnepi könyvhét a ban. A Garabonciás Trió Röptetı c. mősora gyermekeknek A Polgári Esték sorozatban Duray Miklós: Hazától nemzetig c. könyvének bemutatója a Rózsavölgyi Márk Fidesz - Magyar Polgári Párt Mővészeti Iskolában. A szerzıvel a kötet kapcsán a szlovák és magyar közéletrıl Surján László és Balla Balassagyarmati szervezete Mihály beszélget éves az Egészségvédık Egyesülete - 20 éves az egészségvédelem Balassagyarmaton. Jubileumi összejövetel. Közremőködık: Varietas Színpad Csábi István vezetésével, Banda Ádám hegedő. Köszöntıt mond dr. Egészségvédık Egyesülete Tiba Imre. Az Egyesület 10 éve - dr. Bartal Gábor elnök elıadása. Felkért hozzászólások. Életet az éveknek - Életet az életnek. Dr. Dragon Erika tudományos munkatárs elıadása A Hátizsákkal Európában c. gyermek olvasónapló pályázat eredményhirdetése a városi könyvtárban Az ünnepi könyvhét rendezvénye Prof. dr. Lırinczy Huba tanszékvezetı fıiskolai tanár Márai Sándor titkai nyomában c. elıadása a városi könyvtárban Az ünnepi könyvhét rendezvénye A rendezı iskola növendékeinek alkotásaiból rendezett év végi kiállítást megnyitja Pénzes Géza tanszakvezetı tanár Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Kele Szabó Ágnes grafikusmővész kiállítását a Szerb Templom Galériában megnyitja Pénzes Géza festımővész Zelenka István-emlékfutás Rétságról Balassagyarmatra A Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola tanévzáró gálamősora a Szabadtéri Színpadon Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola A salgótarjáni megyei könyvtárban Balassi Bálint-díjat kapott Pálinkás Katalin, a városi könyvtár igazgatóhelyettese Balassi Bálint Megyei Könyvtár (St.) A kortárs magyar irodalomról Kukorelly Endre József Attila-díjas író mondja el gondolatait Az ünnepi könyvhét rendezvénye Új elnököt választott az Ipoly Eurorégió: Lombos István polgármestert A Polgári Esték sorozat vendége a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dísztermében Áder János, a Fidesz-MPSz parlamenti frakcióvezetıje. Csemniczky Zoltán szobrászmővész megjelent képzımővészeti albumának bemutató ünnepsége a Svejk vendéglı különtermében. Az albumot méltatja Földi Péter festımővész, bemutatja Csach Gábor mővészettörténész. Közremőködik Oravecz Ágnes Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának Konferenciája Fidesz - Magyar Polgári Párt Balassagyarmati szervezete Csemniczky Zoltán

14 Ádám Tamás Rendezünk majd vérbı partikat c. kötetét a városi könyvtárban Kerényi Ferenc irodalomtörténész és Németh János, a horpácsi Mikszáth Kiadó igazgatója ismerteti. Közremőködik Az ünnepi könyvhét rendezvénye Lovász Emıke, Oláh Zoltán és Tibay András Diákjuniális. Középiskolás férfi és nıi labdarúgó bajnokság, Európai Uniós vetélkedı, Activity, Magyarnak lenni - mőveltségi vetélkedı, fekvenyomó bajnokság. Férfi és nıi kosárlabda bajnokság, nıi kézilabda bajnokság. Városdíszítés, felvonulás a mővelıdési központtól a Köztársaság térre, Esıőzı táncok bemutatója, városkulcs átadása, polgármesteri köszöntı, átvonulás a Szabadtéri Színpadra. Nagyvetélkedı. Eredményhirdetés, díjátadás. Utolshowtánc. Disco (Nox), Rock Táncház (Állatkert) Elsı európai parlamenti választás Jogász, orvos és újságíró válogatottak kispályás labdarúgó tornája a Nagyligeti Sporttelepen 13. Nógrád Megyei Jogász Egylet alkalommal A második világháborúban deportáltak magyar és héber nyelvő emléktáblájának avatása a vasútállomáson. Köszöntıt mond dr. Bacskó József alpolgármester, ünnepi megemlékezést tart Iványi Gábor metodista lelkész. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök elıadása a szalézi fiúkollégium nagytermében: A mai magyar társadalom szociális problémái Pályázati tájékoztató a Városháza dísztermében - I. forduló A Honismereti Híradó évi kötetét és az Ifjúsági különszámot dr. Csongrády Béla író, szerkesztı ajánlja a közönség figyelmébe. Közremőködık: Csábi István elıadómővész és a kötetek szerzıi: Kenessey Béla, Kunné Kubicza Erzsébet, Merczel Erzsébet, Reiter László, Szabó Andrea, ifj. Majdán Béla, Mizera Tamás, Ubrankovics Tamás Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma, Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ Az ünnepi könyvhét rendezvénye Tóthi Anikó és Dianis Dóra gitárhangversenye a rendezı iskola hangversenytermében Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Egy hazában - Zorkóczy Miklósné babakészítı népi iparmővész tárlatát a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Varga Marianna néprajzkutató. Közremőködik Menyhárt Éva - ének Zorkóczy Miklós Szent Iván-éji szerenád a Gösser Club Panzió elıtt. Jósda, tőzugrás. Közremőködik a Synton Stúdió elıtt A Csemniczky Zoltán szobrászmővész által készített Pap Tamás emléktáblát avatják egykori munkahelyén, a KPM Salgótarjáni Közúti Igazgatóság balassagyarmati üzemmérnökségén Határır nap. Önvédelmi és technikai bemutató. Dúzs József határır ezredes tájékoztatója Balassagyarmati Határır Igazgatóság Megalakult a Balassagyarmat és környéki önkormányzatok kistérségi társulása A GAMESZ és az OMKK Gazdasági Hivatalának összevonása Kitüntetések a Köztisztviselık napján: Balassagyarmat Város Közszolgálatáért díj: Kanyó Andrásné vezetı fıtanácsos, Tolnai Erika vezetı tanácsos, Selmeczi Zoltán fıtanácsos Megjelent a Gyarmati Hírek, a város hivatalos kéthetilapja, melyet a Gyarmati Média Kht. ad ki

15 A XVII. Nyári tárlat megnyitója a Horváth Endre Galériában A Phare támogatásból felújított Club Panzió és Gösser Sörözı megnyitása. Beszédet mond Lombos István polgármester, zenél Siklai István, Baranyi Gábor és népi zenekara Club Panzió és Gösser Sörözı Kézmőves Tábor Nógrád Megyei Ápolási Egyesület-konferencia egyesület Hajós Alfréd Városi Úszóbajnokság. Családi Strand-Parti a városi strandon (Wing Tsun bemutató, 100 Folk Celsius gyermekmősora) Balassagyarmati Strandegylet XVIII. Palóc Triatlon - Révész László Emlékverseny Vitalitás SE VIII. Balassagyarmati Sörfesztivál a Loksi pályán MNG Kft., Golan BT. Szent Anna-napi Palóc búcsú. Gyülekezı a Fıplébániatemplom Szent Anna oltáránál. Népviseletes processziós menet a Palóc ligeti múzeumkertbe. Közös ima a Mária kápolnánál és a feszületnél, menet a szabadtéri színpadhoz. Szent Anna palóc miséje. Celebrál dr. Paskai László ny. bíboros, prímás, érsek és Koza József kanonok plébános. Közremőködik a rimóci Rezesbanda, valamint a berceli, a herencsényi, az ilinyi, az ipolyszalkai, a letkési, a nagybörzsönyi, az ırhalmi, a pataki, a rimóci, a szandai, a vámosmikolai asszonykórusok és az érsekvadkerti K.A.L.Á.Sz. Egyesület, valamint Holecz Imréné (ének, Rimóc), a "népmővészet mestere". Népzene - néptánc - népmese. Föllépnek a diósjenıi, a nógrádi, az ırhalmi, a rimóci, a szalmatercsi hagyományırzı csoportok, Ódor Vivien és Ódor Dániel mesemondó testvérpár (Mohora), valamint Tolnai András, a 100 tagú Cigányzenekar népdalénekese, kísér a Balassagyarmati Cigányzenekar Baranyi Gábor vezetésével. Palócország szépei - Viseletes szépségverseny Zene határok nélkül Nemzetközi Muzsikustábor és Mővészeti Fesztivál. Matuz István elektro-akusztikus fuvolaestje. Közremőködik az Electro-Acoustic Research (EAR) Együttes, Skoff Zsuzsa - szoprán, Decsényi János - próza, Matuz István - fuvola, Matuz Gergely - fuvola, Szakály Ágnes Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola - cimbalom és Faragó Béla - szintetizátor Életének 95. évében elhunyt Kamarás József, Bgy. díszpolgára, Pro Urbe díjas, a Civitas Fortissima Kör alapítója, örökös díszeknöke A Váci Harmónia Vegyeskar koncertje. Közremőködik Barta Enikı - szoprán, Gradsach Zoltán - bariton és Perneczky Zsolt - zongora. Táncház A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor tanárainak hangversenye. Köszöntıt mond Lombos István, balassagyarmat polgármestere A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor növendékeinek hangversenye. Zongorán közremőködik Bartinai Gábor és Soós Orsolya A Muzsikustábor rendezvénye Egyéni hangszeres elıadói verseny két kategóriában: Weiner Leó mővei és 1945 után született magyar mővek A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye A Muzsikustábor rendezvénye Kamarás József temetése Balassagyarmaton

16 A Muzsikustábor ének tanszakának hangversenye. Zongorán közremőködik Bartinai Gábor, Jászberényi Lilian és Tóth Gábor A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye. Zongorán közremőködik Jászberényi Lilian A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye. Zongorán közremőködik Jászberényi Lilian, Soós Orsolya A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hegedő tanszakának hangversenye. Zongorán kísérnek: Arató Ágnes, Soós Orsolya és Várhalmi Vera A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor fuvola tanszakának hangversenye. Zongorakísérık: László Márta, Perneczky Zsolt A Muzsikustábor rendezvénye Zenekari est. A nemzetközi egyéni hangszeres verseny díjainak átadása. Beethoven: Karfantázia (Szokolay Balázs - zongora); Orff: Carmina burana. Közremőködik Kozma Rózsa - szoprán, Keönch Boldizsár - tenor, Rezsnyák Róbert - bariton, a muzsikustábor zenekara, a Salgótarjáni Kamarazenekari Egyesület, Balassagyarmati Dalegylet, Erkel Ferenc Vegyeskar, TALAMBA Ütıegyüttes, Váci Harmónia A Muzsikustábor rendezvénye Vegyeskar, Salgótarjáni Pedagógus Kórus, Liszt Ferenc Kamarakórus, Szécsényi Városi Gyermekkar, Kiss Árpád Általános Iskola Gyermekkara. Vezényel Karol Borsuk A Muzsikustábor hallgatóinak gálahangversenye. Zongorán közremőködnek: Bartinai Gábor, Jászberényi Lilian, László Márta, Perneczky Zsolt, Soós Orsolya, Tóth Gábor és Várhalmi Vera A Muzsikustábor rendezvénye Lakótelepi Játékdélután a Móricz Zsigmond lakótelepen A IX. Nógrádi Nemzetközi Folklórfesztivál balassagyarmati programja. A fellépı együttesek felvonulása a Mővelıdési Központtól a Palóc ligetbe. A Szabadtéri Színpadon fellép a Lee Kyung Hwa (Dél-Korea), a Garoon (Hollandia), a Zamutovčan (Szlovákia) és a Pannónia (Kistarcsa) együttes Nógrád Megyei Közmővelıdési és Turisztikai Intézet, Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Rendezvény az Anyatej Világnapja alkalmából a mővelıdési központban. Szakmai tanácsadások és Magyar Védınık Egyesülete bemutatók. Közremőködnek Barát Attila és növendékei balassagyarmati szakosztály Aranyi Sándor festımővész kiállítását a Szerb Templom Galériában megnyitja Nátyi Róbert mővészettörténész Rondino fesztivál - A kortárs zene ünnepének nyitóhangversenye a Fıplébániatemplomban.? Átadják az 1976-ban épített, s most felújított Ipoly Áruházat. Az utcai, árkádos rész beépítése, a játékosztály az áruház melletti Matáv Pont - Westel szaküzlet helyére költözik Lakótelepi játékdélután. Május 1. út Rondino fesztivál - A kortárs zene ünnepének záróhangversenye a Vármegyeházán Újraindul a Nógrádi Üzlet c. reklámújság Ádám Tamás Szent István-napi ünnepség a Fıplébániatemplom elıtt. Beszédet mond Lombos István polgármester, köszöntıt mondanak: Horváth Sándor református teológus, Bartha István evangélikus lelkész, Koza József kanonok. Közremőködik a Balassagyarmati Dalegylet, a Hőbele Banda népzenei együttes és Csábi István elıadómővész. Virágkötészeti kiállítás megnyitója a Városi Képtárban. A Szabadtéri Színpadon fellép a West Company együttes, Sedziejowce folklórcsoport, Szatmári Orsi. Bál az Abanda zenekarral Amatır [autós] Szlalom Verseny a Szügyi úti Volántelepen Auto-Help Kft., Snake Club Megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád megyei tagozata, melynek elnöke Kırösi Istvánné, a kórház szemészetének fınıvére lett

17 Városi úszóbajnokság a strandon Strandegylet Tóth László [tenisz] Emlékverseny a teniszpályán Tenisz SE Országos strandlabda rendezvény a strandon Specziár Viktor A Balassagyarmat az évszakok tükrében c. pályázat alkotásaiból a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére, rendezett kiállítást megnyitja Pénzes Géza festımővész, fotográfus, a Balassagyarmati Fotókör elnöke Balassagyarmati Fotókör A nyírjesi hetes tó gátszakadásának észlelése Az ESZE Közgazdasági és Számítástechnikai Szakközépiskola a Széchenyi utcából átköltözött a Rákóczi út 17. (a volt Pártház, Canada üzletház) 2. emeletére. Az új termeket átadja Dóra Ottó, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke szeptember Mővészeti képzés indul a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban szeptember Ismét látogatható a vármegyeházán a Mikszáth- és Madách-szoba Jónák Tamás festımővész kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész A Balassagyarmati Fegyház és Börtön ill. az Ipoly Cipıgyár Szent Adorján-napi rendezvénye a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola kollégiumában Balassagyarmati Fegyház és Börtön A felújított Városi sportcsarnokot átadja Lombos István polgármester Sárközy Iván grafikusmővész kiállítását a városi könyvtár galériáján megnyitja Nagy B. István festımővész A Palóc Kertbarátkör virág- és termékbemutató kiállítását a Városi Képtárban megnyitja Bacskó József alpolgármester Palóc Kertbarátkör A Czeglédiné Havay Katalin cérnaképeibıl rendezett kiállítást a rendezı iskola galériájában megnyitja Farkas Gábor. Közremőködık: Ebecz Viktória és Szilfai Réka - fuvola, Klagyivik Klaudia - vers Balassi Bálint Gimnázium A gyöngyösi Károly Róbert Fıiskola Gazdálkodási Fıiskolai Kara vendéglátó szakmenedzser szakának nappali és levelezı tagozatos képzése elsı évének évnyitó ünnepsége a Vármegyeházán i héten Terényben felavatták a Palóc ligetbıl ellopott, majd újraöntött Szent-Györgyi Albert- szobrot A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézetben megkezdi mőködését a pajzsmirigy ambulancia Arcok Balassagyarmat múltjából 2. - Kovalcsik András, a Honismereti kör elnöke mutatja be legújabb könyvét a városi könyvtár kupolatermében Madách Imre városi Könyvtár Önkormányzati képviselık hatnapos látogatása az olaszországi testvérvárosunkban, Lamezia Terme-ben Látni és akarni kell - Szakmai konferencia a hátrányos helyzető, elsısorban roma tanulók fejlesztésérıl a Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai mővelıdési ház kamaratermében. Megnyitja dr. Balázs Ottó, a Nógrád Megyei Önkormányzat Szakszolgálat Közgyőlésének alelnöke, közremőködnek az érsekvadkerti Petıfi Sándor Általános Iskola diákjai

18 Képviselıtestületi győlés keretében adták át a város elsı "Balassagyarmat kultúrájáért" díját Piatrik Valéria könyvtárosnak. "Balassagyarmat egészségügyéért" elismerésben részesült dr. Hatvani László nyugalmazott kórházigazgató fıorvos, valamint Bárányné Koczka Erzsébet iskola- és ifjúsági szakvédını Édes anyanyelvünk - megyei vetélkedı a városi könyvtárban Szená-Torok - országgyőlési képviselık énekkara és a Brass in the Five rézfúvós együttes közös koncertje a balassagyarmati evangélikus templomban Balassagyarmati evangélikus gyülekezet Ingyenes tárlatlátogatási lehetıség a Palóc Múzeumban a Múzeumi Világnap keretében Palóc Múzeum Balassagyarmat barátainak találkozója Budapesten a BM Duna Palota színháztermében. Filmvetítés a korábbi találkozók felvételeibıl. Palócföldi dallamok - Muzsikál a Hőbele Banda népzenei együttes. Lombos István, Balassagyarmat polgármestere köszönti az egybegyőlteket. A Balassagyarmati Honismereti Híradó 25. évfolyamáról beszél dr. Csongrády Béla író, szerkesztı. A fél évszázada elhunyt Horváth Endre pénzjegytervezı grafikusmővész pályáját eleveníti fel Kovalcsik András, a Honismereti Kör elnöke. A 25 esztendeje alakult Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti Társaság Röpke Ívek címő antológiáját Kırössi P. József író, könyvkiadó mutatja be. Balassi Bálint költıre - verseinek tolmácsolásával - Szabó András elıadómővész emlékezik. Közremőködik: Banos Brigitta népdalénekes, Csiki Gábor néptáncos, Csohány Péter és Sándorfi Judit, a Kertész Táncegylet tagjai, Csábi István elıadómővész és Gáspár László, a Megasztár legjobb férfi énekese. Mősorvezetı Lengyel Anna Szeptembriós Egy éves a Nógrádi Újság. Elsı számuk én jelent meg Bátrak Szabad-Egyeteme 2004/2005/I. a Luther-házban: Lelkigondozás, egészségügy - Kulcsár Zsuzsanna Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, lelkigondozó és Bartos Cecília fogorvos elıadása Bartha István evangélikus lelkész A Polgári esték vendége a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dísztermében Navracsics Tibor,a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Választás program védnöki testületének elnöke balassagyarmati szervezete Ünnepi mősor az Idısek Világnapja alkalmából az Idısek Otthonában. Közremőködnek a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola drámatagozatos tanulói Idısek Otthona A XII. Madách Szimpózium balassagyarmati programja a Szalézi Intézetben. Elıadók: Bene Zoltán, Szalézi Kollégium, Madách Irodalmi Tomschey Ottó, Varga Magdolna, Mészáros Zoltán, Hubay Miklós, Varga Emıke, Árpás Károly, Bíró Társaság Béla, Kozma Dezsı A balassagyarmati mentıállomás ún. kulcsos állomássá alakul át Pozsonyiné Stiffl Ágnes festımővész kiállítását a Szerbtemplomban megnyitja Csach Gábor mővészettörténész Hangverseny a Zenei világnap alkalmából a RMMI hangversenytermében. Közremőködık: a rendezı iskola mővésztanárai, Balassagyarmati Dalegylet, Balassagyarmati Kamaraegyüttes, Balassi Bálint Gimnázium Vegyeskara. Mősorvezetı Ember Csaba, Csábi István Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

19 Bérczy Károly Középiskola, Madách Imre Városi Könyvtár, Mikszáth Az OMKK rendes évi táncos mulatságán zenél Nemesvári Norbert Kálmán Mővelıdési Központ, Szent- Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, GAMESZ Mozdulj Gyarmat - Sportrendezvények a Nádor úti sporttelepen. Köszöntıt mond Lombos István Balassagyarmat Város Polgármesteri polgármester Hivatala, Egészségvédık Egyesülete Közlekedik a család - vetélkedı a rendırkapitányságon Balassagyarmati Rendırkapitányság XVII. Ipoly Gyalogló Gála a fıutcán Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Egy orvos hite - dr. Bartal Gábor elıadása a Szalézi Oratóriumban Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Muzsikáló esztendı - Táncos mese a mővelıdési központban. Fellépnek a Lajtorja Néptánciskola tanulói Ünnepi szentmise és emlékmősor az aradi tizenhárom véráldozatának 155. évfordulója alkalmából a Szalézi templomban. Közremőködnek a Varietas Pódiumszínház mővészei, illetve a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola mővész-tanárai és növendékei Pályaválasztás kiállítás és börze a vármegyeházán éves a Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti Társaság. A képzımővész tagok kiállítását megnyitja dr. Feledy Balázs mővészettörténész. A Röpke Ívek c. antológiát Baranyi Ferenc költı mutatja be. Csikász István kötetét Oroszlánné Mészáros Ágnes ajánlja a közönség figyelmébe. Közremőködık: Csábi István, Fábián Berta, Kosztrihán Karolina, Kovács Szabina, Merczel Erzsébet, Oláh Zoltán, Olicsek Ádám, Selmeczi Dóra, Tibay András, Varga Réka Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Nosztalgia bál a mővelıdési központban, zenél az Abanda együttes "Engedj be az életedbe és kitárjuk a világot" elıadás és kiállítás a mővelıdési központban Fehér Edit, MKMK Képzımővészeti Szabadiskola: "Non finito" Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban MKMK A 2004/2005-ös tanév 1. növendékhangversenye a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Gyümölcsbál a rendezı iskolában Szabó Lırinc Általános Iskola

20 İszi emléknap. Tóth Zoltán, a Pénzjegynyomda Rt. mőszaki -termelési igazgatója emlékezik és koszorúz Horváth Endre síremlékénél, a temetıben. Csegezi Tamásné, a Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóságának osztályvezetıje bemutatja a Horváth Endre halálának 50 évfordulója tiszteletére kibocsátott - Vagyóczky Károly grafikusmővész által tervezett - alkalmi képes levelezılapot, mely a kihelyezett postaszolgálatnál megvásárolható. Kovalcsik András, a Honismereti Kör elnöke megnyitja a felújított Horváth Endreemlékkiállítást. Horváth Endre mővészetérıl és a magyar bankjegykiadás történetérıl tart elıadást: Missura Gábor, a Magyar Nemzeti Bank fıosztályvezetıje, Vagyóczky Károly grafikusmővész, a Pénzjegynyomda Rt. nyugalmazott mővészeti osztályvezetıje és Lengyel Ágnes néprajzkutató, a Palóc Múzeum munkatársa Keresztény Értelmiségiek Szövetsége A kereszténység megújítja a világot - A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének VI. Országos Kongresszusa 16. Balassagyarmati Szervezete Kávéházi Jazz-est középiskolásoknak a mővelıdési központban Az Argo c. film díszbemutatója a moziban. Vendég: Árpa Attila, Kovács Lajos, Scherer Péter Madách Imre Filmszínház A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium új tornatermének átadása. A szentelést Beer Miklós váci megyéspüspök végzi V. Biotech Kupa hegyikerékpáros xc verseny a Nyírjes erdei tornapályájánál. Vitalitás SE Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti Szabadiskola: Ikonográfia, egy kis tudománytörténet Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Balassagyarmati futók a Bécs-Budapest maratonon A Szabó Lırinc Általános Iskola emeleti galériájában a Rózsavölgyi Márk M. Iskola képzımővészeti tagozatos tanulóinak kiállítását megnyitja Pénzes Géza festımővész Bátrak Szabad-Egyeteme 2004/2005/ II.: Kis János költıi, mőfordítói munkássága - elıadó Székács Judit egyetemi hallgató Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács soros ülése. Téma a mővelıdési központ átalakítása, a Csillagház felújítása Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Bartha István lelkész

Balassagyarmati események naptára 2003.

Balassagyarmati események naptára 2003. Balassagyarmati események naptára 2003. Dátum Óra Rendezvény Rendezı 1. 8. 16.30 Növendékhangverseny a RMMI-ben 1. 9. 14.30 Balassagyarmati panteon várostörténeti vetélkedı középdöntıje a városi könyvtárban

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2007. ÉV IDİPONT ESEMÉNY RENDEZİ INTÉZMÉNYEGYSÉG/HELYSZÍN JANUÁR 1. Újévi köszöntés Tőzijáték Hısök tere 19. Alapítványi Bál 20. Magyar Kultúra Napja 22. i ünnepség a magyar

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben Nap Óra Rendezvény Rendezı 01.10 A Madách Imre Városi Könyvtár és a Honismereti kör által meghirdetett Balassagyarmati panteon 14.30 Madách Imre Városi Könyvtár

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2005.

Balassagyarmati események naptára 2005. Balassagyarmati események naptára 2005. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Összeállításunk a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára épül. Köszönetet mondunk Veres Istvánnak, a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola igazgatóhelyettesének,

Részletesebben

Szentgyörgyi-napok 2012.

Szentgyörgyi-napok 2012. Szentgyörgyi-napok 2012. Sikeresen lezajlott a 2012. évi Szentgyörgyi-napok rendezvénysorozat. A versenyeken Bercel, Diósjenő, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Patak, Rétság, Romhány,

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Kimutatás az Oktatási Iroda évben megkötött támogatási szerzıdéseirıl

Kimutatás az Oktatási Iroda évben megkötött támogatási szerzıdéseirıl Támogatott (2005) Összeg Támogatás összege felhasználható: 1 Pedagógus Fáklya Sportegyesület Tollaslabda Szakosztálya 400 000 Ft Mőködési költségekre. 2 Pedagógus Fáklya Sportegyesület Tollaslabda Szakosztálya

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

137/2005. (XI. 16.) Okt. és Ifj. Biz. sz. határozat

137/2005. (XI. 16.) Okt. és Ifj. Biz. sz. határozat 137/2005. (XI. 16.) Okt. és Ifj. Biz. sz. határozat Szombathely Megyei J a Zrínyi Ilona Matematika verseny költségeihez 100.000,-Ft a Bolyai Középiskolai Matematika verseny költségeihez 80.000,-Ft az Eötvös

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

2009 augusztus. Scholtz Endre kiállítása Hely: Megyeháza aulája Idıpont: augusztus végéig

2009 augusztus. Scholtz Endre kiállítása Hely: Megyeháza aulája Idıpont: augusztus végéig 2009 augusztus Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu www.mesehaz.hu

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Zelenka István Futónap (10.) 2015-ös eredmények

Zelenka István Futónap (10.) 2015-ös eredmények Zelenka István Futónap (10.) 2015-ös eredmények 10km Futónaptár.hu Abszolút 1 00:34:16 0527 JAKUBOVICS István1996 2 00:39:20 0539 KURIS Oszkár1963 HUN, Vác 3 00:39:32 0525 LACZKÓ Rozina Luca2000 4 00:39:39

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók.

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók. Hónap Január 01.06 Csoport foglalkozások Rendezvények Egyházi programok Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása 30 fő 2 fő 01.08 Legények klubja 16 fő - 01.13 Asszociációs játékok 7 fő - Katolikus

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Folyóirat címe Évfolyam Számok A lap 2001 szeptember október Athenaeum 1839. 1-52. (jún. 30-ig) 1874. 1-12. (márc. 19-ig) Balassagyarmati ajánló 1998 február,

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben