Balassagyarmati események naptára 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmati események naptára 2004."

Átírás

1 Balassagyarmati események naptára dátum óra esemény rendezı Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban A Képzımővészeti Szabadiskola 9. elıadása a mővelıdési központban: Alkotók és megrendelık Bészabó András festımővész kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész A Volán megszüntette a Balassagyarmat Galibapuszta viszonylatban közlekedı buszjáratokat, majd reklamáció hatására a három járatból kettıt visszaállított Ifjúsági Filharmónia koncert (2003/2004) a Rózsavölgyi M. M. Iskolában: Közremőködik a Bgyi Kamaraegyüttes A Szabó András grafikáiból összeállított kiállítást a Balassi Bálint Gimnázium Galériájában megnyitja Kovács Ferenc, az iskola pedagógusa. Közremőködik Szabó András elıadómővész, Bogár Erika és Forgács Zsuzsanna tanulók és a 9. d. osztály kamarakórusa Pásztor Sándorné vezényletével Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Filharmónia Kelet-magyarország Kht. Balassi Bálint Gimnázium A Képzımővészeti Szabadiskola 10. elıadása a mővelıdési központban: Az alkotás dicsérete Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Megyei középiskolás szónokverseny döntıje a városi könyvtárban. A megyei Madách-ünnepség kísérırendezvénye Koszorúzás Mikszáth Kálmán születésnapján a Vármegyeházán. Beszédet mond dr. Bacskó József alpolgármester és Urbán Árpád országgyőlési képviselı. Közremőködnek a Balassi Bálint Gimnázium és a Mikszáth K. KÉVIG Középiskola diákjai. A 10 éves Mikszáth Kálmán Társaság ünnepségsorozatának elsı eseménye Mikszáth Kálmán Társaság Egyetemes imahét Balassagyarmaton. A hívek egymás gyülekezeti alkalmait látogatva ismerkednek a különbözı keresztény egyházak liturgiájával, életével. A római katolikus Fıplébánia Templomban igét hirdet Molnár Zsigmond református lelkész Veres Istvánné Németh László-díjat kap Budapesten Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban :30 6. Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Képzımővészeti Szabadiskola 11. elıadása a mővelıdési központban: Nagy viták, nagy tévedések A Református Imateremben igét hirdet Kovács Ferenc római katolikus diakónus Az egyetemes imahét része

2 Megyei Madách-ünnepség. A megyei Madách - Mikszáth vers- és prózamondó versenyt megnyitja Szalai Antal, a rendezı iskola igazgatója. Köszöntıt mond Horváth Zita igazgatóhelyettes. Fellép az iskola tanáraiból alakult kórus. Koszorúzás a Köztársaság téri Madách-szobornál. Beszédet mond a középiskolás szónokverseny gyıztese. Szerepelnek a vers- és prózamondó verseny helyezettjei. A Madách Társaság által kiadott Madách bibliográfia c. kiadvány összeállítóival beszélget dr. Andor Csaba. A Nemzeti Színház Tragédia bemutatóinak díszleteibıl, jelmezeibıl stb. rendezett kiállítást dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész nyitja meg. Közremőködik Palánki Éva - fuvola, V Sinkovicz Katalin - zongora. A évi Horváth Endre-díj díjazottja Lencsés Zsolt. Madách-ünnepség., A megjelenteket üdvözli és a évi Madách-díjakat átadja Dóra Ottó, Nógrád megye közgyőlésének Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola elnöke. Köszöntıt mond Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója. Kitüntetettek: Bódi Györgyné dr., könyvtáros; a Palócföld folyóirat; Tibay András (interjú: BgyN 4/2, NÚ 2/7), a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója, elıadómővész. Madách-díjas méltatók: Bódi Tóth Elemér költı, dr. Horváth István történész és T. Pataki László író, rendezı. Közremőködik: Für Éva - ének, Barát Attila és növendékei - szaxofon, Telek András és Szabó Ágnes, a Nógrád Táncegyüttes táncosai, Düvı Népzenei Együttes. A keretjátékot írta Marschalkó Zsolt, rendezte Oroszlánné Mészáros Ágnes. Elıadják: Csábi István, Szél Imre, Tibay András, Varga Zsófia. A mősort vezeti Lengyel Anna újságíró A római katolikus Újtemplomban igét hirdet Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész Az egyetemes imahét része Az evangélikus imateremben igét hirdet Tarjáni Ferenc, a Szalézi Intézet igazgatója Az egyetemes imahét része A Magyar Kultúra Napja alkalmából népzenei táncház a Hőbele bandával a Rózsavölgyi Márk Mővészeti? Iskolában. A táncházat vezeti Csiki Gábor A Bosco Szent János Szalézi Templomban igét hirdet Bartha István evangélikus lelkész Az egyetemes imahét része XXIX. Madách Imre Színjátszó Napok a mővelıdési központban. A fesztivált megnyitja Kovácsné Bíró Ágnes, a NKÖM fıosztályvezetı-helyettese, köszöntıt mond Tóth Erzsébet, a MMI mővészeti igazgatóhelyettese és Lombos István, Balassagyarmat város polgármestere Az evangélikus imateremben igét hirdet Vendrey Gábor római katolikus plébános Az egyetemes imahét része A református imateremben igét hirdet Koza József római katolikus kanonok Az egyetemes imahét része A Bosco Szent János Szalézi Templomban igét hirdet Molnárné Tóth Erzsébet református lelkész Az egyetemes imahét része Elıször új helyen, a Mikszáth Kálmán úti hajdani úttörıtábor területén a lengyel(nagy)piac Népzenei gyermek táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Népzenei felnıtt táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Képzımővészeti Szabadiskola 12. elıadása a mővelıdési központban: Szakrális és profán Felmentését kérte Ferencsik Pál dandártábornok, a Balassagyarmati Határır Igazgatóság vezetıje éve született Vizy Zsigmond, az 1919-es "csehkiverés" katonai vezetıje címmel Majdán Béla tart megemlékezést a Helytörténeti győjteményben Fotókör a mővelıdési központban I. Nógrád és Pest megyei Gitárverseny helyi válogatója a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, (Dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola)

3 Civitas Fortissima emléknap. A hısi halottak sírjainak megkoszorúzása. A harcokban elesettekre Borenszkiné Imre Éva, a Balassi B. Gimn. igazgatója emlékezik. Közremőködnek az iskola diákjai. Az ünnepi mősorokban közremőködik: Varietas Pódium Színház Egyesület, Balassagyarmati Dalegylet, Balassi Bálint Gimnázium Kórusa, Balassagyarmati Kamaraegyüttes és a Rézfúvós Kvintett. Koszorúzás a MÁV-állomásnál elhelyezett emléktáblánál. Tibay András, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója mondja el megemlékezı gondolatait. Közremőködnek az iskola diákjai. Melo Ferenc, a Szent Imre Balassagyarmat város önkormányzata, Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának megemlékezése a Civitas Fortissima Civitas Fortissima-kör Emlékszobornál. Közremőködnek az iskola diákjai. Megemlékezés és koszorúzás a Civitas Fortissima emléktáblánál. Ünnepi beszédet mond Lombos István, Balassagyarmat város polgármestere. Dr. Szabó Vilmos, a MEH politikai államtitkára köszönti az ünneplı közönséget. Ünnepi Képviselı-testületi győlés keretében Lombos István polgármester a Városháza Dísztermében Díszpolgári címet és Pro Urbe díjakat ad át A Balassagyarmati Panteon középiskolás várostörténeti vetélkedı döntıje a könyvtár kupolatermében éve mőködik Balassagyarmaton a szalézi rend. A Bosco Szent János plébánián az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci püspök celebrálja A balassagyarmati szalézi rend Sportbál - Vitalitás SE Komoróczy Csaba Január vége Megnyílik a Teleki utcában Kálóczi Mária Galériája Január vége A Leiningen K. u. 24-ben megnyitásra kerül a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet 2-es számú balassagyarmati kirendeltsége A Dózsa György Ált. Isk. galériájában a Réti Zoltán alkotásaiból rendezett kiállításon dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna üdvözli e vendégeket, Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Mőv. Isk. igazgatója méltatja a Dózsa György Ált. Isk. mővészt. Közremőködnek az iskola diákjai Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Könyvpremier a Helytörténeti győjteményben. Csáky Károly Híres selmecbányai tanárok és Jeles elıdeink c köteteit bemutatja és a szerzıvel beszélget Végh József, a rétsági Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár igazgatója Kiss Róbert Tibor szobrászmővész kiállítását a Szerb Templom Galériában megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész Palóc Kupa mőfalmászó verseny a mővelıdési központban Balassagyarmati Hegymászó Klub Ipolyvölgyi Nemzetközi Méhésztalálkozó a mővelıdési központban. Szakmai elıadást tart dr. Hegedős Dénes állatorvos, méhész. A Mézescsupor rajzpályázat díjátadása, méhészeti eszköz kiállítás, mézkóstolás stb. Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Ipolyszakálosi Ipolyvölgye Méhészegyesület Farsangi batyus bál a mővelıdési központ kamaratermében. A bál bevétele a Cseperedı Óvodáért, Alapítvány vagyonát gyarapítja Cseperedı Óvoda Ifjúsági Filharmónia koncert (2003/2004) a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

4 és Csukás István: Pintyıke Cirkusz, világszám! - a Hókirálynı Meseszínpad zenés elıadása A Zeneiskola nagytermében Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, az országgyőlés alelnöke tart elıadást a nemzethez méltó politizálásról, az európai uniós várakozásokról és a kereszténység közéleti hivatásáról. Közremőködnek Csábi István és Tibay András elıadómővészek. Az MDF balassagyarmati szervezete Rákóczi f. útja 23. sz. alatti irodájának megnyitója. A Balassi Olvasónapló Pályázat eredményhirdetése a könyvtár kupolatermében. Megemlékezést tart és a díjakat átadja dr. Praznovszky Mihály, az irodalomtudomány kandidátusa. Közremőködik Budai Zoltán, a Balassi Bálint Gimnázium tanulója Nógrád Megyei Diákolimpia A Yukon Arctic Ultra verseny rajtja a kanadai Whitehorse-ban Kovács László részvételével Egy éves a balassagyarmat.lap.hu internetes újság Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Farsangi batyus bál a mővelıdési központ kamaratermében. A bál bevétele a Gyermekeinkért Alapítvány Suhajda Zsuzsanna vagyonát gyarapítja Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban A Városi Idısek Otthonának farsangi mulatsága. Zenél Percsina Norbert és Tóth Gyula Városi Idısek Otthona A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium mővészeti tagozatán készült alkotásokból összeállított kiállítást a Szabó Lırinc Általános Iskola emeleti galériájában megnyitja Kele Szabó Ágnes, a tagozat tanárnıje Szabó Lırinc Általános Iskola Farsangi mulatság óvódásoknak a mővelıdési ház kamaratermében Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola Szülık nevelık bálja Kiss Árpád Általános Iskola Balett bemutató (MKMK balett csoport) Szakonyi Jutka Méhész Megyei Értekezlet Szentei József és Annus Antal A Balázs Pál és Bartha Péter tanárok fotóiból készült kiállítást a Vármegyeházi Mikszáth Galériában megnyitja Demus Iván alpolgármester. Az ünnepség egyben a Galéria nyitóünnepélye is. Köszöntıt mond Szalai Antal, az iskola igazgatója Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Fotókör a mővelıdési központban. Ifj. Csóri Miklós vetítése Nepálról Balassagyarmati Fotókör Bátrak Szabad-Egyeteme I. a Luther-házban: Bartha István evangélikus lelkész elıadása. Közremőködik Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Csábi István és Tibay András Bartha István lelkész Népzenei gyermek táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Népzenei felnıtt táncház a rendezı iskolában. Közremőködik Csiki Gábor és Csiki Gáborné Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A 15. Országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny döntıje a rendezı iskolában Szabó Lırinc Általános Iskola Jogászbál az Igazságügyi Palotában tavasz A Fémipari Rt. aluradiátor üzletágát megvásárolta a Romantik 2000 Kft. Magyar Jogászegylet Nógrád Megyei Szervezete

5 3. 1. A Balassagyarmati Határır Igazgatóság új igazgatója Dúzs József. Lsd. még Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Filharmónia koncert (Rózsavölgyi bérlet 2003/2004): Kovács Szilárd orgonaestje a Rózsavölgyi Márk Filharmónia Kelet-Magyarország KHT. Mőv. Iskolában és a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Magyar vándor címő film díszbemutatója a moziban. Vendégek: Herendi Gábor és Gyuriska János Madách Imre Filmszínház Európa teázó a városi könyvtárban. Inkei Péter, a Kulturális Obszervatórium igazgatójának elıadása A magyar kultúra jövıje az Európai Unióban címmel Thomas Glaser, az Európai Bizottság magyarországi delegációja tanácsosának elıadása az idıs korosztályt érintı kérdésekrıl a polgármesteri hivatal dísztermében. Köszöntıt mond Molnár Istvánné, a rendezı szervezet elnöke Nyugdíjasok Balassagyarmati Képviselete Ézsiás István szobrászmővész kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Matits Ferenc mővészettörténész A Révész László Palóc Triatlon-Váltó Emlékalapítvány jótékonysági bálja a Madách Imre Kollégiumban A rendezı alapítvány "Cserhát-Takarék a szakemberekért" Alapítvány évi díjainak átadása a mővelıdési központ Cserhátvidéke Körzeti nagytermében Takarékszövetkezet Deme Róbert képzımővész, pártfogó felügyelı tárlatát a Balassagyarmati Fegyház és Börtön könyvtárában Prscsity Violetta programszervezı ajánlja a közönség figyelmébe, Kertész Sándor, az intézmény igazgatója méltatja a mővészt Balassagyarmati Fegyház és Börtön A Szent-Györgyi Albert Iskola 10. iskolanapja. Sportvetélkedık, Kovács László sportoló beszámolója a Yukon Arctic Ultra versenyrıl, LogiQs vetélkedı, fegyverkiállítás. Forgách Ákosné rendırtiszt elıadása Kábítószer címmel Szent-Györgyi Albert Gimnázium Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Hagyományırzı nap a Kiss Árpád Ált. Iskolában. Történelmi játszóház, kézmőves mőhelyek, kerékpáros ügyességi verseny, táncház. NET-re magyar címmel internetes böngészıverseny. Népdalokat énekel Holecz Andrásné, fellép Fodor Imre tárogatózó Kiss Árpád Általános Iskola Erro Balassagyarmat Kyokushin Kupa - nemzetközi karateverseny a Városi Sportcsarnokban Koleszár Tamás, egykori fúvószenekari tag temetése. Közremőködik a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett Jöjjön el a te országod! - Dr. Papp Lajos szívsebész professzor elıadása a városi könyvtár kupolatermében. Közremőködik Szilfai Melinda (gitár), a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola növendéke Baranyi Dezsı emléktáblájának koszorúzása. Palóc Télbúcsúztató és Tavaszköszöntı Jótékonysági Est a Baranyi Dezsı Alapítvány javára a Vármegyeháza nagytermében. Köszöntıt mond Majdán Béla, a házigazda alapítvány kuratóriumi elnöke, Baranyi "Rekett" Dezsıre emlékezik Réti Zoltán festımővész. Közremőködik Tolnai András, a 100 tagú Cigányzenekar nótaénekese, Gáspár László (Three G Trió), Ebecz Lajos és a Balassagyarmati Cigány Népi Zenekar Tavasz Kupa nıi kézilabda felkészülési torna a Városi Sportcsarnokban Vitalitás SE Kyokushin szakosztály, Mikszáth K. Mőv. Közp. kyokushin karate csoport Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Baranyi ("Rekett") Dezsı Alapítvány

6 "A költı kérdezett, és felelt a nemzet..." - Ünnepi mősor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a Palóc ligetben. Beszédet mond Lamperth Mónika belügyminiszter. Koszorúzás a Petıfiszobornál. Közremőködık: Balassagyarmati Dalegylet, Szent-Györgyi Albert Gimnázium énekkara, Rézfúvós kvintett, Hőbele Banda, Túri Krisztina, Oláh Zoltán, Máthé Zoltán, Bertus Attila, Korbely Attila, Viczián Ákos, Hrozina Lénárd A mőv. központban katonameséket mond Bartus Józsefné, a népmővészet mestere. Történeti játszóház. Táncház. Vezeti Csiki Gábor, muzsikál a Hőbele Banda A március 15-i megemlékezés része Az Apáczai Könyvkiadó tankönyvbemutatóval összekötött szakmai napja a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban. Elıadások (Berzsenyi Dániel Fıiskola tanárai): Horváth Miklós: A Az iskola természettudományos környezetismeret és az autonóm természettudományos tantárgyak egymásra épülésének lehetıségei. Molnár László: A közössége tapasztalatszerzés jelentısége. J. Balázs Katalin, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumának vezetı tanára mutatja be új kémia tankönyvét A Balassagyarmat a képzımővészetben c. kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja Demus Iván alpolgármester. Közremőködnek a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola növendékei Palóc Múzeum A mővelıdési központban elıadó Dr. Iván László gerontológus Egészségvédık Egyesülete Tavaszi tárlatnyitó ünnepség. Az iskola diákjainak munkáiból létrehozott kiállítást Kovács Ferenc, az iskola pedagógusa nyitja meg. Közremőködik az iskola diákjaiból alakult Gold Singers Balassi Bálint Gimnázium Információ - ablak a világra. Könyvtárosok országos szakmai konferenciája a városi könyvtárban. Elıadók: dr. Nagy Attila olvasáskutató (OSZK Könyvtári Intézet), Lengyel Mónika (MTA SZTAKI), Pappné Farkas Klára igazgató (Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ), Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó (GM Consulting). A konferenciát vezeti dr. Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója Barátság Kupa - Kispályás labdarúgó torna a Városi Sportcsarnokban A Helytörténeti győjteményben Puntigán József losonci helytörténész mutatja be A losonci református temetı címő, Puntigán Tündével közösen írt kötetét Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Író-olvasó találkozó a mővelıdési központban. Vendég Nemere István elıtt pár nappal Kereszténység és Európa - Dr. Bolberitz Pál, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem professzorának elıadása a városi könyvtár kupolatermében Átadták a Raiffeisen Bank balassagyarmati fiókját Konferencia az Ipoly-hidakról a városháza dísztermében. Vendég Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter, ing. Pavel Prokopovič, a Szlovák Köztársaság közlekedési minisztere, Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc, a Besztercebányai Kerület Önkormányzati Közgyőlésének elnöke, Dóra Ottó, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke és Udvari László miniszteri biztos, a MÁV Rt. elnöke Szi-Land Könyvesbolt Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete

7 A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba A Balassi Bálint Gimnázium Jótékonysági Bálja a Megyeháza dísztermében. Közremőködnek az iskola diákjai és Baráth Attila Balassi Bálint Gimnázium Az Ipoly Unió évi Rendes Közgyőlése az egyesület Ipolyszögi Oktatóközpontjának nagytermében ?? Jézus legyızte a halált - Zsebik Erzsébet könyvének premierje a református imateremben. Közremőködık: Molnárné Tóth Erzsébet lelkésznı, Garami Lajos esperes, Vendrey Gábor plébános, Bartha István lelkész, Szabó Andrea lektor, Balassagyarmati Kamaraegyüttes, Csábi István elıadómővész Városi Jó tanuló - Jó sportoló díjak átadása a városházán. Díjazottak: Fenyvesi Péter, Sisa Zsanett (Dózsa Gy. Ált. Isk.), Fontányi Ádám, Gondos Kitti, Kovacsics Anett, Nagy Máté, Polka András (BBG), Kempf Tamás, Nagy Alexandra, Szalai Bence, Zólyomi Dávid (Kiss Árpád Ált. Isk.), Kempf Tünde (Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola), Kovács Domonkos, Sebján Luca, Takács Anna (Szabó Lırinc Ált. Isk.). Balassagyarmat Sportjáért kitüntetést kapott Fábri Gábor, az Ipoly Walking Club elnöke és edzıje, ill. Tillmann Rezsı, a Dózsa György Ált. Isk. testnevelı tanára. Köszöntıt mond Gaál Endre sportreferens, a díjakat átadja Lombos István polgármester, Ibrányi Ferenc sportbizottsági elnök és Kaszab Gézáné, a bizottság tagja Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület Zsebik Erzsébet Balassagyarmat város önkormányzata Ifjúsági Filharmónia koncert (2003/2004) a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Kalinics János amatır festı képeibıl készült kiállítást megnyitja Kovács József, Kazár alpolgármestere. Közremőködik Perneczky Zsolt - zongora és Halmosi Tímea - ének Fotókör Bátrak Szabad-Egyeteme II. a Luther-házban. Kerekes Szabolcs: Posztmodern korszakváltás, keresztyénség a Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, posztmodern világban Bartha István evangélikus lelkész Móra Ferenc születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett irodalmi vetélkedı a városi könyvtárban Kiss Ilona képzımővész kiállítását a Szerbtemplomban megnyitja Csach Gábor 27. húsvét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök (6.) húsvéti miséje a fegyház és börtönben Balassagyarmati Fegyház és Börtön Intézményi napok. Elıadások: Kozeschnikné Vitai Anna (Budapest): Tanulási képességeket fejlesztı Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai feladatrendszerek 6-15 éves korig. Czeizel Barbara (Budapesti Korai Fejlesztı Központ), Kubinyi Emese Szakszolgálat (szomatopedagógus): A súlyos, halmozottan sérült gyermekek fejlesztésének, oktatásának lehetıségei Hagyományırzı napok a rendezı iskolában. Matematikai olimpia, különbözı foglalkozások. Rajzverseny díjkiosztó ünnepély, majd szavalóverseny A Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola iskolanapja. Elıadások a környezetvédelemrıl, az egészséges életmódról stb. Kézmőves foglalkozások, íjászbemutató. A vármegyeházi Mikszáth Galériában a palóc népviseletet bemutató reprodukciós kiállítást megnyitja dr. Limbacher Gábor néprajzkutató. Majd Ki mit tud? vetélkedı Szabó Lırinc Általános Iskola Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola

8 4. 7. Együtt könnyebb - gyermekvédelmi tanácskozás a polgármesteri hivatal nagytermében, megnyitja Tatár Kis Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Sándorné dr., a város jegyzıje Budapesti otthonában elhunyt Zórád Ernı grafikusmővész A Magyar Orvosi Kamara tanácskozása a kórház dísztermében. Téma az egészségügy jövıje. Vendég dr. elıtt pár Éger István, a Kamara elnöke nappal Magyar Orvosi Kamara helyi képviselıi Csocsó bajnokság Palermo Music Club Költészet napja. Zarándoklat a város tanulóifjúságával a Balassi-sztéléhez, a Petıfi-szoborhoz és a Szabó Lırinc emléktáblához. Megemlékezik dr. Balázs Jánosné tanárnı és Oroszlánné Mészáros Ágnes könyvtárigazgató. A budapesti Ars Renata szólóének-együttes Balassi Bálint és Európa c. hangversenye a könyvtárban (Zádori Mária - szoprán, Evva Barlay Zsuzsa - alt, SZIKLAY??? Virágh László - mővészeti vezetı,tenor, Mokán László - basszus, Szabó István - lant) Hungaroton-Hang-Játék vetélkedı mősor Varga Károly riporter vezetésével a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Polgári Esték vendége a mővelıdési központ nagytermében Borókai Gábor, a Hír Televízió elnöke. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Téma: Az elsı hírtelevízió Magyarországon; médiahelyzet 2004 Balassagyarmati szervezete A balassagyarmati Idısek Otthona, mint módszertani intézmény (szociális munkások továbbképzésének elıtt pár bázisa). Szakmai konferencia az Idısek Otthonában. Köszöntıt mond Demus Iván, a Nemzeti Család- Idısek Otthona nappal és Szociálpolitikai Intézet igazgatója Lomtalanítás Bgy. Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Kft Börze Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Az I. Nyugat-nógrádi Kistérségi Roma Vers- és Mesemondó versenyt a mővelıdési központban, megnyitja Oroszlánné Mészáros Ágnes, a városi könyvtár igazgatója : Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola és A furfangos csodadoktorok - A Maszk Bábszínpad elıadása a mővelıdési központban A Bio-Elektro-Mágneses-Energia-Reguláció-BEMER-terápia elmélete, tudományos háttér és gyakorlati alkalmazás - Beck János okl. villamosmérnök és dr. Horváth Ilona orvos elıadása a mővelıdési központban Nonstop Nap a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában elıtt pár nappal Benkı István vezetésével megalakult a polgárırség nyírjesi csoportja (12 fı) Mikszáth Kálmán Mőv. Közp. Madarász Tibor Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola

9 A XVI. Nógrád Megyei Pedagógiai Napok balassagyarmati programja: A drámapedagógia alkalmazása az elıtt pár Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 1-4. évfolyamon. Bemutató, elıadás és konzultáció a Dózsa György Ált. Iskolában nappal elıtt pár Kenyeresné-Lisztes István Emlékverseny Dózsa Diák Sportegyesület nappal A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium cserkészcsapatának ünnepélyes Szent Imre Keresztény Általános Iskola fogadalomtétele a terényi táborozásukon és Gimnázium Nıvérbál. Közremőködik Sebjánné Rabóczki Terézia és táncosai Ápolási Egyesület - Papp Istvánné Balassagyarmatra látogat az Eötvös Cirkusz Alapfokú Mővészeti Iskolák Országos Fotó, Videó és Grafikai versenye a rendezı iskolában. Köszöntıt mond Csábi István igazgatóhelyettes, közremőködnek az iskola gitárszakos növendékei. A munkák Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola elkészítéséhez a Szondi György szki. és a biztosított helyet XIII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Nógrád megyei bemutatója a mővelıdési központban. A zsőri tagjai: Püspöki Péter drámapedagógus, Horváthné Szabó Ágnes tanár és T. Pataki László író, rendezı. Mősorvezetı Patakiné Kerner Edit elıadómővész.fellépı csoportok: Cserfeskék, Nógrád Megyei Közmővelıdési és Csipet-csapat, Manók (Pásztó), Játékkuckó, Színvarázs (Magyarnándor), Szivárvány Színpad, Tuti-buli, Mandoletti, Európa Színpad, Pöttöm Színpad, Verebek, Ficergık, Viár (Salgótarján), Cseppek, Pimasz Turisztikai Intézet, Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ kamasz (Bgy.), Vadmacskák (Bátonyterenye), Locsi-fecsi (Diósjenı), Hétszínvarázs, Hétszínvilág (Buják), Zenés baráti beszélgetés Cseh Tamás zeneszerzı és elıadómővésszel a városi könyvtár kupolatermében Keresztény Értelmiségiek Szövetsége balassagyarmati szervezete Bátrak Szabad-Egyeteme III. a Luther-házban: Egyház és demokratikus jogállam - Pıcze Tamás jogász Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Bartha István evangélikus lelkész Polgári Védelmi Vetélkedı Hajnal Sándor Kiss Árpád Napok. Köszöntıt mond Tibay András, a rendezı iskola igazgatója. Az Erdı és ember c. kiállítást az iskolában megnyitja Tóth Gábor erdımérnök. Az aulában megtekinthetık Kabalik Béla famunkái. Rajzverseny, Föld napja vetélkedı, városi helyismereti vetélkedı, népdaléneklı verseny. A Varietas Pódium Színpad mősora a rendezı iskolában. Lengyel László erdımérnök környezetvédelmi eladása. Hőbele Banda táncháza. A Rózsavölgyi M. Mőv. Iskolában fellép a Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Kamaraegyüttes és a Varietas Pódium Színpad. Az iskola diákjainak zenei-hangszeres gáláját megnyitja Gáspár Imre, az oktatási és mővelıdési bizottság elnöke. Humor az irodalomban - megyei vers- és prózamondó verseny a RMMI-ban. Megnyitja Kalcsó István vezetı fıtanácsos. Kiss Árpád Kupa: sportversenyek a környék iskolái részére A rendezı iskola színjátszói a mővelıdési ház kamaratermében bemutatják Pierre Barillet - Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága c. vígjátékát. Rendezte Jancsó Péterné Szent-Györgyi Albert Gimnázium Gyermektáncház és kézmőves mőhely a Palóc Múzeum skanzenjében Felnıtt táncház ugyanott

10 A Polgári Esték vendége a mővelıdési központ nagytermében Fritz Tamás politológus. Téma: Egy következmények nélküli ország - Az elsı EU választás Magyarországon; politikai helyzet A Hungaroton kiadó és a Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége kétéves elıtt pár vetélkedısorozatának nógrádi döntıjét a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolában vezeti Varga Károly, a nappal Magyar Rádió riportere Nosztalgia majális az Európai Uniós csatlakozásunk jegyében a Canada üzletház udvarán. Köszöntıt 1. mond Balla Mihály országgyőlési képviselı. Koncertek, vetélkedık GOLAN PR. BT. Európa majális Palócföldön és Soproni Ászok Sörfesztivál a volt napközis táborban az uniós csatlakozás alkalmából. Együtt tovább Magyar szlovák regionális tanácskozás polgármesterek, együttmőködı szervezetek, vállalkozások és Európai Uniós szakemberek részvételével. Koncertek, játékok, fızıverseny, tőzijáték Európa-fa állító ünnepség a Palóc ligetben. Köszöntıt mond Balla Mihály országgyőlési képviselı, közremőködik Tibay András elıadómővész Vallomás ecsettel Jánossy Ferenc festımővész életmő-kiállítását a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Hann Ferenc mővészettörténész, egyetemi tanár. Köszöntıt mond dr. Bacskó József, Balassagyarmat város alpolgármestere. Közremőködnek a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola növendékei, Ebecz Viktória és Szilfai Réka - fuvola. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség balassagyarmati szervezete Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala, Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség balassagyarmati szervezete Palóc Múzeum Sportesemények az uniós csatlakozás tiszteletére. Sakk a vármegyeházán, futballtorna a mővelıdési központ pályáján, országúti futás Salgótarjánba MSzP balassagyarmati szervezete A Legyen minden nap a Föld napja c. diabemutatóval egybekötött megnyitót Zagyvai Sándor tanár tartja Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola Zene és Mővészeti Iskolák Magánének Szakos Tanulóinak 6. Balassagyarmati Találkozója a RMMI-ban Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium cserkészcsapatának elsı szülıi értekezlete. A Szent Imre Keresztény Általános Iskola kérdésekre válaszol Orosz Gábor csapatparancsnok és Gimnázium Az Európai Uniós zászló ünnepélyes felvonása a határırség Ady Endre utcai bejáratánál A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos diákjainak anyák napi mősora a Városi Idısek Otthonában Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A huszadik század irodalma - a városi könyvtár vendége dr. Kenyeres Zoltán irodalomtörténész Herbalife sejttáplálási program - elıadás és termékbemutató a mővelıdési házban Grıger Irma elıtt pár nappal elıtt pár nappal elıtt pár nappal A Legyen minden nap a Föld napja! mottójú kiállítást a rendezı iskola vármegyeházi Mikszáth Galériájában megnyitotta Szalai Antal igazgató. A bolygónk értékeit ábrázoló illusztrációkat Zagyvai Sándor, a rendezı iskola földrajztanára győjtötte össze Katasztrófavédelmi területi vetélkedı általános iskolásoknak a mővelıdési központban Teleki Pál Országos Tanulmányi Verseny döntıje a rendezı iskolában Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent-Györgyi Albert Gimnázium

11 Tíz éves a Nógrád megyei falugondnoki szolgálat címmel konferencia a Vármegyeháza dísztermében Arc, alak - hagyomány. Farkas András kiállítását a Balassi Bálint Gimnázium galériájában megnyitja Kovács Ferenc, az iskola pedagógusa. Közremőködik: Pálinkás Kornél. Varga Alex - gitár, Budai Zoltán, Juhász Pál - vers Falugondnokok Nógrád Megyei Egyesülete Balassi Bálint Gimnázium Nemzetközi Fuvoladuó és Kisegyüttes Verseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Borgó kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Zemlényi Attila költı Cigány Fiatalok Megyei Mővészeti Fesztiválja-Elıdöntı Házi muzsika a Palóc Múzeumban, az I. berényi Kamarazenei Mőhely zárókoncertje vagy 9. Kíváncsi a múltra vagy a jövıre? - Tini Chris sorselemzı és Burka Antal szellemidézı a mővelıdési központban Húsvéti Torna - idénynyitó verseny Nógrád Megyei Közmővelıdési Központ és MKMK Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Palóc Múzeum, I. berényi Kamarazenei Mőhely Tini Chris, Burka Antal Balassagyarmati Tenisz Egyesület A Szent Korona-eszme aktualitása és az alkotmányosság - dr. Szıllısi József ügyvéd elıadása a városi könyvtár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kupolatermében Balassagyarmati Szervezete Gondoskodás Közhasznú Egyesület - konferencia Siklósi Sándorné Kálóczy-Paróczy Mária vásárlással egybekötött kiállításának megnyitója a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium aulájában Európa teázó a városi könyvtárban. Görög Ibolya protokollszakértı elıadása A társas érintkezés kultúrája Európában címmel Ruppert István orgonamővész hangversenye a Nagytemplomban. Közremőködik a Szent Felicián kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével A 12. PUERI FABRI - Az új Európa címmel meghirdetett regionális nemzetközi gyermek képzımővészeti verseny legjobb alkotásaiból rendezett kiállítást a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola galériájában megnyitja dr. Kocsis Ernı festımővész. A vendégeket köszönti Pénzes Géza tanszakvezetı tanár. A zsőri tagjai: Dr. Kocsis Ernı festımővész, Pokorny Lajos festımővész, Csemniczky Zoltán szobrászmővész, Csach Gábor mővészettörténész. A kiállítást rendezte Pénzes Géza. A díjakat Lıwy János, Ipolyság polgármestere és Lombos István, Balassagyarmat polgármestere adja át Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

12 Múzeumi Világnap. 90 éve áll a "múzeumpalota" Balassagyarmaton. Dr. Kapros Márta fımuzeológus megemlékezése. Rajzverseny a Kiss Árpád Általános Iskola tanulóinak. Harth Tamás muzeológus tárlatvezetése a Nagy Iván emlékkiállításban. Vallomás ecsettel - A Jánossy Ferenc életmő-kiállítást bemutatja Harth Tamás. A bölcsıtıl a sírig - Az állandó néprajzi kiállítás - rendezıi látószögbıl. Dr. Kapros Márta elıadása. Magyarország elsı szabadtéri néprajzi kiállítóhelyét bemutatja dr. Lengyel Ágnes fımuzeológus. A gyermekrajzverseny alkotásaiból rendezett kiállítást megnyitja Tibay András iskolaigazgató. Táncház a Palóc Ház udvarán a Hőbele Banda közremőködésével Palóc Múzeum Növendékhangverseny a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Író-olvasó találkozó Schöfer Erzsébettel - Szi-Land Könyves Bolt Szenes Zoltán, a Magyar Honvédség Vezérkari Fınökének látogatása a Balassagyarmati Határır Igazgatóságon Fogarasi Béla gitárhangversenye a rendezı iskola hangversenytermében Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Megalakult a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Nógrád megyei Munkás és Alkalmazotti Tagozata Rejtvényfejtık Országos Szövetsége és Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtı Bajnokság MKMK Barát Attila növendékeinek tanszaki hangversenye Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola A Réti Zoltán Balassi Bálint költeményeihez és korához készített akvarell-sorozatából rendezett kiállítást a városi könyvtár galériáján megnyitja dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész. Közremőködik Kanyó András - fuvola, Kanyóné Réti Emıke - gordonka, Varga Réka - vers, Csábi István - ének Bátrak Szabad-Egyeteme IV. a Luther-házban: A relativitás-elmélet elızményei - Szakács Tamás fizikus elıtt pár nappal A Nógrád Megyei Levéltár balassagyarmati részlege megnyitásának 30. évfordulója alkalmából rendezett emlékülést megnyitja Vass Lajos, a NKÖM politikai államtitkára. Köszöntıt mond Tyekvicska Árpád megyei levéltárigazgató. Elıadások: Dr. Á. Varga László BFL fıigazgató: A fióklevéltári hálózat kialakulása Magyarországon; Petrikné Vámos Ida fıosztályvezetı Á. SZ. Történeti Levéltára: A balassagyarmati részleg alapítása Jobbágy Károly-emléknap. A költı sírjánál megemlékezik Matúz Gábor újságíró. Versmondó verseny a városi könyvtárban. Irodalmi kávéház. A pályamunkákat értékeli Vass Imre, a kuratórium tagja. A díjakat átadja Jobbágy Károlyné. Szemelvények a díjnyertes alkotásokból. Közremőködık: Csallóné Majoros Erzsébet, Tibay András. A mősort vezeti Herczeg Hajnalka, a kuratórium elnöke Személyes kapcsolatok szerepe a szociális ellátórendszerek klienseinek életében - konferencia a polgármesteri hivatal dísztermében Gyermeknap a mővelıdési központban. Aszfaltrajzverseny, mesterségek bemutatója, játszóház, falmászó verseny, zenés mősor. Cincinfrász kincsesládája zenés mesejáték a Hókirálynı Meseszínpad elıadásában. Karmann János kiállítása Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Bartha István evangélikus lelkész Nógrád Megyei Levéltár balassagyarmati részlege Jobbágy Károly Alapítvány, Kiss Árpád Általános Iskola, Madách Imre Városi Könyvtár Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének Nógrád megyei Tagozata

13 2004. június Megkezdıdik a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tornatermének építése június A Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola felveszi a Lajtorja Néptánciskola nevet Lajtorja alapítvány évzáró gálamősora Lajtorja alapítvány A Madách Filmszínházban Gere József Békében, háborúban. A balassagyarmati 23/II. gyalogzászlóalj története ( ) c. kötetét dr. Szakály Sándor hadtörténész, Deák Sándor Ahogyan én láttam. Visszaemlékezés a Nógrád Megyei Levéltár doni harcokra c. könyvét dr. Szabó Péter hadtörténész mutatja be. Korabeli filmhíradó-részletek vetítése Ünnepi könyvhét a ban. A Garabonciás Trió Röptetı c. mősora gyermekeknek A Polgári Esték sorozatban Duray Miklós: Hazától nemzetig c. könyvének bemutatója a Rózsavölgyi Márk Fidesz - Magyar Polgári Párt Mővészeti Iskolában. A szerzıvel a kötet kapcsán a szlovák és magyar közéletrıl Surján László és Balla Balassagyarmati szervezete Mihály beszélget éves az Egészségvédık Egyesülete - 20 éves az egészségvédelem Balassagyarmaton. Jubileumi összejövetel. Közremőködık: Varietas Színpad Csábi István vezetésével, Banda Ádám hegedő. Köszöntıt mond dr. Egészségvédık Egyesülete Tiba Imre. Az Egyesület 10 éve - dr. Bartal Gábor elnök elıadása. Felkért hozzászólások. Életet az éveknek - Életet az életnek. Dr. Dragon Erika tudományos munkatárs elıadása A Hátizsákkal Európában c. gyermek olvasónapló pályázat eredményhirdetése a városi könyvtárban Az ünnepi könyvhét rendezvénye Prof. dr. Lırinczy Huba tanszékvezetı fıiskolai tanár Márai Sándor titkai nyomában c. elıadása a városi könyvtárban Az ünnepi könyvhét rendezvénye A rendezı iskola növendékeinek alkotásaiból rendezett év végi kiállítást megnyitja Pénzes Géza tanszakvezetı tanár Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Kele Szabó Ágnes grafikusmővész kiállítását a Szerb Templom Galériában megnyitja Pénzes Géza festımővész Zelenka István-emlékfutás Rétságról Balassagyarmatra A Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola tanévzáró gálamősora a Szabadtéri Színpadon Lajtorja Alapfokú Mővészeti Iskola A salgótarjáni megyei könyvtárban Balassi Bálint-díjat kapott Pálinkás Katalin, a városi könyvtár igazgatóhelyettese Balassi Bálint Megyei Könyvtár (St.) A kortárs magyar irodalomról Kukorelly Endre József Attila-díjas író mondja el gondolatait Az ünnepi könyvhét rendezvénye Új elnököt választott az Ipoly Eurorégió: Lombos István polgármestert A Polgári Esték sorozat vendége a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dísztermében Áder János, a Fidesz-MPSz parlamenti frakcióvezetıje. Csemniczky Zoltán szobrászmővész megjelent képzımővészeti albumának bemutató ünnepsége a Svejk vendéglı különtermében. Az albumot méltatja Földi Péter festımővész, bemutatja Csach Gábor mővészettörténész. Közremőködik Oravecz Ágnes Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának Konferenciája Fidesz - Magyar Polgári Párt Balassagyarmati szervezete Csemniczky Zoltán

14 Ádám Tamás Rendezünk majd vérbı partikat c. kötetét a városi könyvtárban Kerényi Ferenc irodalomtörténész és Németh János, a horpácsi Mikszáth Kiadó igazgatója ismerteti. Közremőködik Az ünnepi könyvhét rendezvénye Lovász Emıke, Oláh Zoltán és Tibay András Diákjuniális. Középiskolás férfi és nıi labdarúgó bajnokság, Európai Uniós vetélkedı, Activity, Magyarnak lenni - mőveltségi vetélkedı, fekvenyomó bajnokság. Férfi és nıi kosárlabda bajnokság, nıi kézilabda bajnokság. Városdíszítés, felvonulás a mővelıdési központtól a Köztársaság térre, Esıőzı táncok bemutatója, városkulcs átadása, polgármesteri köszöntı, átvonulás a Szabadtéri Színpadra. Nagyvetélkedı. Eredményhirdetés, díjátadás. Utolshowtánc. Disco (Nox), Rock Táncház (Állatkert) Elsı európai parlamenti választás Jogász, orvos és újságíró válogatottak kispályás labdarúgó tornája a Nagyligeti Sporttelepen 13. Nógrád Megyei Jogász Egylet alkalommal A második világháborúban deportáltak magyar és héber nyelvő emléktáblájának avatása a vasútállomáson. Köszöntıt mond dr. Bacskó József alpolgármester, ünnepi megemlékezést tart Iványi Gábor metodista lelkész. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök elıadása a szalézi fiúkollégium nagytermében: A mai magyar társadalom szociális problémái Pályázati tájékoztató a Városháza dísztermében - I. forduló A Honismereti Híradó évi kötetét és az Ifjúsági különszámot dr. Csongrády Béla író, szerkesztı ajánlja a közönség figyelmébe. Közremőködık: Csábi István elıadómővész és a kötetek szerzıi: Kenessey Béla, Kunné Kubicza Erzsébet, Merczel Erzsébet, Reiter László, Szabó Andrea, ifj. Majdán Béla, Mizera Tamás, Ubrankovics Tamás Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma, Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ Az ünnepi könyvhét rendezvénye Tóthi Anikó és Dianis Dóra gitárhangversenye a rendezı iskola hangversenytermében Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Egy hazában - Zorkóczy Miklósné babakészítı népi iparmővész tárlatát a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Varga Marianna néprajzkutató. Közremőködik Menyhárt Éva - ének Zorkóczy Miklós Szent Iván-éji szerenád a Gösser Club Panzió elıtt. Jósda, tőzugrás. Közremőködik a Synton Stúdió elıtt A Csemniczky Zoltán szobrászmővész által készített Pap Tamás emléktáblát avatják egykori munkahelyén, a KPM Salgótarjáni Közúti Igazgatóság balassagyarmati üzemmérnökségén Határır nap. Önvédelmi és technikai bemutató. Dúzs József határır ezredes tájékoztatója Balassagyarmati Határır Igazgatóság Megalakult a Balassagyarmat és környéki önkormányzatok kistérségi társulása A GAMESZ és az OMKK Gazdasági Hivatalának összevonása Kitüntetések a Köztisztviselık napján: Balassagyarmat Város Közszolgálatáért díj: Kanyó Andrásné vezetı fıtanácsos, Tolnai Erika vezetı tanácsos, Selmeczi Zoltán fıtanácsos Megjelent a Gyarmati Hírek, a város hivatalos kéthetilapja, melyet a Gyarmati Média Kht. ad ki

15 A XVII. Nyári tárlat megnyitója a Horváth Endre Galériában A Phare támogatásból felújított Club Panzió és Gösser Sörözı megnyitása. Beszédet mond Lombos István polgármester, zenél Siklai István, Baranyi Gábor és népi zenekara Club Panzió és Gösser Sörözı Kézmőves Tábor Nógrád Megyei Ápolási Egyesület-konferencia egyesület Hajós Alfréd Városi Úszóbajnokság. Családi Strand-Parti a városi strandon (Wing Tsun bemutató, 100 Folk Celsius gyermekmősora) Balassagyarmati Strandegylet XVIII. Palóc Triatlon - Révész László Emlékverseny Vitalitás SE VIII. Balassagyarmati Sörfesztivál a Loksi pályán MNG Kft., Golan BT. Szent Anna-napi Palóc búcsú. Gyülekezı a Fıplébániatemplom Szent Anna oltáránál. Népviseletes processziós menet a Palóc ligeti múzeumkertbe. Közös ima a Mária kápolnánál és a feszületnél, menet a szabadtéri színpadhoz. Szent Anna palóc miséje. Celebrál dr. Paskai László ny. bíboros, prímás, érsek és Koza József kanonok plébános. Közremőködik a rimóci Rezesbanda, valamint a berceli, a herencsényi, az ilinyi, az ipolyszalkai, a letkési, a nagybörzsönyi, az ırhalmi, a pataki, a rimóci, a szandai, a vámosmikolai asszonykórusok és az érsekvadkerti K.A.L.Á.Sz. Egyesület, valamint Holecz Imréné (ének, Rimóc), a "népmővészet mestere". Népzene - néptánc - népmese. Föllépnek a diósjenıi, a nógrádi, az ırhalmi, a rimóci, a szalmatercsi hagyományırzı csoportok, Ódor Vivien és Ódor Dániel mesemondó testvérpár (Mohora), valamint Tolnai András, a 100 tagú Cigányzenekar népdalénekese, kísér a Balassagyarmati Cigányzenekar Baranyi Gábor vezetésével. Palócország szépei - Viseletes szépségverseny Zene határok nélkül Nemzetközi Muzsikustábor és Mővészeti Fesztivál. Matuz István elektro-akusztikus fuvolaestje. Közremőködik az Electro-Acoustic Research (EAR) Együttes, Skoff Zsuzsa - szoprán, Decsényi János - próza, Matuz István - fuvola, Matuz Gergely - fuvola, Szakály Ágnes Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola - cimbalom és Faragó Béla - szintetizátor Életének 95. évében elhunyt Kamarás József, Bgy. díszpolgára, Pro Urbe díjas, a Civitas Fortissima Kör alapítója, örökös díszeknöke A Váci Harmónia Vegyeskar koncertje. Közremőködik Barta Enikı - szoprán, Gradsach Zoltán - bariton és Perneczky Zsolt - zongora. Táncház A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor tanárainak hangversenye. Köszöntıt mond Lombos István, balassagyarmat polgármestere A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor növendékeinek hangversenye. Zongorán közremőködik Bartinai Gábor és Soós Orsolya A Muzsikustábor rendezvénye Egyéni hangszeres elıadói verseny két kategóriában: Weiner Leó mővei és 1945 után született magyar mővek A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye A Muzsikustábor rendezvénye Kamarás József temetése Balassagyarmaton

16 A Muzsikustábor ének tanszakának hangversenye. Zongorán közremőködik Bartinai Gábor, Jászberényi Lilian és Tóth Gábor A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye. Zongorán közremőködik Jászberényi Lilian A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hallgatóinak hangversenye. Zongorán közremőködik Jászberényi Lilian, Soós Orsolya A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor hegedő tanszakának hangversenye. Zongorán kísérnek: Arató Ágnes, Soós Orsolya és Várhalmi Vera A Muzsikustábor rendezvénye A Muzsikustábor fuvola tanszakának hangversenye. Zongorakísérık: László Márta, Perneczky Zsolt A Muzsikustábor rendezvénye Zenekari est. A nemzetközi egyéni hangszeres verseny díjainak átadása. Beethoven: Karfantázia (Szokolay Balázs - zongora); Orff: Carmina burana. Közremőködik Kozma Rózsa - szoprán, Keönch Boldizsár - tenor, Rezsnyák Róbert - bariton, a muzsikustábor zenekara, a Salgótarjáni Kamarazenekari Egyesület, Balassagyarmati Dalegylet, Erkel Ferenc Vegyeskar, TALAMBA Ütıegyüttes, Váci Harmónia A Muzsikustábor rendezvénye Vegyeskar, Salgótarjáni Pedagógus Kórus, Liszt Ferenc Kamarakórus, Szécsényi Városi Gyermekkar, Kiss Árpád Általános Iskola Gyermekkara. Vezényel Karol Borsuk A Muzsikustábor hallgatóinak gálahangversenye. Zongorán közremőködnek: Bartinai Gábor, Jászberényi Lilian, László Márta, Perneczky Zsolt, Soós Orsolya, Tóth Gábor és Várhalmi Vera A Muzsikustábor rendezvénye Lakótelepi Játékdélután a Móricz Zsigmond lakótelepen A IX. Nógrádi Nemzetközi Folklórfesztivál balassagyarmati programja. A fellépı együttesek felvonulása a Mővelıdési Központtól a Palóc ligetbe. A Szabadtéri Színpadon fellép a Lee Kyung Hwa (Dél-Korea), a Garoon (Hollandia), a Zamutovčan (Szlovákia) és a Pannónia (Kistarcsa) együttes Nógrád Megyei Közmővelıdési és Turisztikai Intézet, Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Rendezvény az Anyatej Világnapja alkalmából a mővelıdési központban. Szakmai tanácsadások és Magyar Védınık Egyesülete bemutatók. Közremőködnek Barát Attila és növendékei balassagyarmati szakosztály Aranyi Sándor festımővész kiállítását a Szerb Templom Galériában megnyitja Nátyi Róbert mővészettörténész Rondino fesztivál - A kortárs zene ünnepének nyitóhangversenye a Fıplébániatemplomban.? Átadják az 1976-ban épített, s most felújított Ipoly Áruházat. Az utcai, árkádos rész beépítése, a játékosztály az áruház melletti Matáv Pont - Westel szaküzlet helyére költözik Lakótelepi játékdélután. Május 1. út Rondino fesztivál - A kortárs zene ünnepének záróhangversenye a Vármegyeházán Újraindul a Nógrádi Üzlet c. reklámújság Ádám Tamás Szent István-napi ünnepség a Fıplébániatemplom elıtt. Beszédet mond Lombos István polgármester, köszöntıt mondanak: Horváth Sándor református teológus, Bartha István evangélikus lelkész, Koza József kanonok. Közremőködik a Balassagyarmati Dalegylet, a Hőbele Banda népzenei együttes és Csábi István elıadómővész. Virágkötészeti kiállítás megnyitója a Városi Képtárban. A Szabadtéri Színpadon fellép a West Company együttes, Sedziejowce folklórcsoport, Szatmári Orsi. Bál az Abanda zenekarral Amatır [autós] Szlalom Verseny a Szügyi úti Volántelepen Auto-Help Kft., Snake Club Megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád megyei tagozata, melynek elnöke Kırösi Istvánné, a kórház szemészetének fınıvére lett

17 Városi úszóbajnokság a strandon Strandegylet Tóth László [tenisz] Emlékverseny a teniszpályán Tenisz SE Országos strandlabda rendezvény a strandon Specziár Viktor A Balassagyarmat az évszakok tükrében c. pályázat alkotásaiból a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére, rendezett kiállítást megnyitja Pénzes Géza festımővész, fotográfus, a Balassagyarmati Fotókör elnöke Balassagyarmati Fotókör A nyírjesi hetes tó gátszakadásának észlelése Az ESZE Közgazdasági és Számítástechnikai Szakközépiskola a Széchenyi utcából átköltözött a Rákóczi út 17. (a volt Pártház, Canada üzletház) 2. emeletére. Az új termeket átadja Dóra Ottó, Nógrád Megye Közgyőlésének elnöke szeptember Mővészeti képzés indul a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban szeptember Ismét látogatható a vármegyeházán a Mikszáth- és Madách-szoba Jónák Tamás festımővész kiállítását a Horváth Endre Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész A Balassagyarmati Fegyház és Börtön ill. az Ipoly Cipıgyár Szent Adorján-napi rendezvénye a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola kollégiumában Balassagyarmati Fegyház és Börtön A felújított Városi sportcsarnokot átadja Lombos István polgármester Sárközy Iván grafikusmővész kiállítását a városi könyvtár galériáján megnyitja Nagy B. István festımővész A Palóc Kertbarátkör virág- és termékbemutató kiállítását a Városi Képtárban megnyitja Bacskó József alpolgármester Palóc Kertbarátkör A Czeglédiné Havay Katalin cérnaképeibıl rendezett kiállítást a rendezı iskola galériájában megnyitja Farkas Gábor. Közremőködık: Ebecz Viktória és Szilfai Réka - fuvola, Klagyivik Klaudia - vers Balassi Bálint Gimnázium A gyöngyösi Károly Róbert Fıiskola Gazdálkodási Fıiskolai Kara vendéglátó szakmenedzser szakának nappali és levelezı tagozatos képzése elsı évének évnyitó ünnepsége a Vármegyeházán i héten Terényben felavatták a Palóc ligetbıl ellopott, majd újraöntött Szent-Györgyi Albert- szobrot A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézetben megkezdi mőködését a pajzsmirigy ambulancia Arcok Balassagyarmat múltjából 2. - Kovalcsik András, a Honismereti kör elnöke mutatja be legújabb könyvét a városi könyvtár kupolatermében Madách Imre városi Könyvtár Önkormányzati képviselık hatnapos látogatása az olaszországi testvérvárosunkban, Lamezia Terme-ben Látni és akarni kell - Szakmai konferencia a hátrányos helyzető, elsısorban roma tanulók fejlesztésérıl a Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai mővelıdési ház kamaratermében. Megnyitja dr. Balázs Ottó, a Nógrád Megyei Önkormányzat Szakszolgálat Közgyőlésének alelnöke, közremőködnek az érsekvadkerti Petıfi Sándor Általános Iskola diákjai

18 Képviselıtestületi győlés keretében adták át a város elsı "Balassagyarmat kultúrájáért" díját Piatrik Valéria könyvtárosnak. "Balassagyarmat egészségügyéért" elismerésben részesült dr. Hatvani László nyugalmazott kórházigazgató fıorvos, valamint Bárányné Koczka Erzsébet iskola- és ifjúsági szakvédını Édes anyanyelvünk - megyei vetélkedı a városi könyvtárban Szená-Torok - országgyőlési képviselık énekkara és a Brass in the Five rézfúvós együttes közös koncertje a balassagyarmati evangélikus templomban Balassagyarmati evangélikus gyülekezet Ingyenes tárlatlátogatási lehetıség a Palóc Múzeumban a Múzeumi Világnap keretében Palóc Múzeum Balassagyarmat barátainak találkozója Budapesten a BM Duna Palota színháztermében. Filmvetítés a korábbi találkozók felvételeibıl. Palócföldi dallamok - Muzsikál a Hőbele Banda népzenei együttes. Lombos István, Balassagyarmat polgármestere köszönti az egybegyőlteket. A Balassagyarmati Honismereti Híradó 25. évfolyamáról beszél dr. Csongrády Béla író, szerkesztı. A fél évszázada elhunyt Horváth Endre pénzjegytervezı grafikusmővész pályáját eleveníti fel Kovalcsik András, a Honismereti Kör elnöke. A 25 esztendeje alakult Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti Társaság Röpke Ívek címő antológiáját Kırössi P. József író, könyvkiadó mutatja be. Balassi Bálint költıre - verseinek tolmácsolásával - Szabó András elıadómővész emlékezik. Közremőködik: Banos Brigitta népdalénekes, Csiki Gábor néptáncos, Csohány Péter és Sándorfi Judit, a Kertész Táncegylet tagjai, Csábi István elıadómővész és Gáspár László, a Megasztár legjobb férfi énekese. Mősorvezetı Lengyel Anna Szeptembriós Egy éves a Nógrádi Újság. Elsı számuk én jelent meg Bátrak Szabad-Egyeteme 2004/2005/I. a Luther-házban: Lelkigondozás, egészségügy - Kulcsár Zsuzsanna Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, lelkigondozó és Bartos Cecília fogorvos elıadása Bartha István evangélikus lelkész A Polgári esték vendége a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dísztermében Navracsics Tibor,a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Választás program védnöki testületének elnöke balassagyarmati szervezete Ünnepi mősor az Idısek Világnapja alkalmából az Idısek Otthonában. Közremőködnek a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola drámatagozatos tanulói Idısek Otthona A XII. Madách Szimpózium balassagyarmati programja a Szalézi Intézetben. Elıadók: Bene Zoltán, Szalézi Kollégium, Madách Irodalmi Tomschey Ottó, Varga Magdolna, Mészáros Zoltán, Hubay Miklós, Varga Emıke, Árpás Károly, Bíró Társaság Béla, Kozma Dezsı A balassagyarmati mentıállomás ún. kulcsos állomássá alakul át Pozsonyiné Stiffl Ágnes festımővész kiállítását a Szerbtemplomban megnyitja Csach Gábor mővészettörténész Hangverseny a Zenei világnap alkalmából a RMMI hangversenytermében. Közremőködık: a rendezı iskola mővésztanárai, Balassagyarmati Dalegylet, Balassagyarmati Kamaraegyüttes, Balassi Bálint Gimnázium Vegyeskara. Mősorvezetı Ember Csaba, Csábi István Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

19 Bérczy Károly Középiskola, Madách Imre Városi Könyvtár, Mikszáth Az OMKK rendes évi táncos mulatságán zenél Nemesvári Norbert Kálmán Mővelıdési Központ, Szent- Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, GAMESZ Mozdulj Gyarmat - Sportrendezvények a Nádor úti sporttelepen. Köszöntıt mond Lombos István Balassagyarmat Város Polgármesteri polgármester Hivatala, Egészségvédık Egyesülete Közlekedik a család - vetélkedı a rendırkapitányságon Balassagyarmati Rendırkapitányság XVII. Ipoly Gyalogló Gála a fıutcán Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Egy orvos hite - dr. Bartal Gábor elıadása a Szalézi Oratóriumban Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Balassagyarmati Szervezete Muzsikáló esztendı - Táncos mese a mővelıdési központban. Fellépnek a Lajtorja Néptánciskola tanulói Ünnepi szentmise és emlékmősor az aradi tizenhárom véráldozatának 155. évfordulója alkalmából a Szalézi templomban. Közremőködnek a Varietas Pódiumszínház mővészei, illetve a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola mővész-tanárai és növendékei Pályaválasztás kiállítás és börze a vármegyeházán éves a Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti Társaság. A képzımővész tagok kiállítását megnyitja dr. Feledy Balázs mővészettörténész. A Röpke Ívek c. antológiát Baranyi Ferenc költı mutatja be. Csikász István kötetét Oroszlánné Mészáros Ágnes ajánlja a közönség figyelmébe. Közremőködık: Csábi István, Fábián Berta, Kosztrihán Karolina, Kovács Szabina, Merczel Erzsébet, Oláh Zoltán, Olicsek Ádám, Selmeczi Dóra, Tibay András, Varga Réka Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Nosztalgia bál a mővelıdési központban, zenél az Abanda együttes "Engedj be az életedbe és kitárjuk a világot" elıadás és kiállítás a mővelıdési központban Fehér Edit, MKMK Képzımővészeti Szabadiskola: "Non finito" Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban MKMK A 2004/2005-ös tanév 1. növendékhangversenye a rendezı iskolában Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Gyümölcsbál a rendezı iskolában Szabó Lırinc Általános Iskola

20 İszi emléknap. Tóth Zoltán, a Pénzjegynyomda Rt. mőszaki -termelési igazgatója emlékezik és koszorúz Horváth Endre síremlékénél, a temetıben. Csegezi Tamásné, a Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóságának osztályvezetıje bemutatja a Horváth Endre halálának 50 évfordulója tiszteletére kibocsátott - Vagyóczky Károly grafikusmővész által tervezett - alkalmi képes levelezılapot, mely a kihelyezett postaszolgálatnál megvásárolható. Kovalcsik András, a Honismereti Kör elnöke megnyitja a felújított Horváth Endreemlékkiállítást. Horváth Endre mővészetérıl és a magyar bankjegykiadás történetérıl tart elıadást: Missura Gábor, a Magyar Nemzeti Bank fıosztályvezetıje, Vagyóczky Károly grafikusmővész, a Pénzjegynyomda Rt. nyugalmazott mővészeti osztályvezetıje és Lengyel Ágnes néprajzkutató, a Palóc Múzeum munkatársa Keresztény Értelmiségiek Szövetsége A kereszténység megújítja a világot - A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének VI. Országos Kongresszusa 16. Balassagyarmati Szervezete Kávéházi Jazz-est középiskolásoknak a mővelıdési központban Az Argo c. film díszbemutatója a moziban. Vendég: Árpa Attila, Kovács Lajos, Scherer Péter Madách Imre Filmszínház A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium új tornatermének átadása. A szentelést Beer Miklós váci megyéspüspök végzi V. Biotech Kupa hegyikerékpáros xc verseny a Nyírjes erdei tornapályájánál. Vitalitás SE Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti Szabadiskola: Ikonográfia, egy kis tudománytörténet Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Balassagyarmati futók a Bécs-Budapest maratonon A Szabó Lırinc Általános Iskola emeleti galériájában a Rózsavölgyi Márk M. Iskola képzımővészeti tagozatos tanulóinak kiállítását megnyitja Pénzes Géza festımővész Bátrak Szabad-Egyeteme 2004/2005/ II.: Kis János költıi, mőfordítói munkássága - elıadó Székács Judit egyetemi hallgató Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács soros ülése. Téma a mővelıdési központ átalakítása, a Csillagház felújítása Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmati evangélikus gyülekezet, Bartha István lelkész

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Összeállításunk a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára épül. Köszönetet mondunk Veres Istvánnak, a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola igazgatóhelyettesének,

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5. növendékhangverseny a rendező iskolában RMAMI 1. 13. 18.30

1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5. növendékhangverseny a rendező iskolában RMAMI 1. 13. 18.30 Balassagyarmati rendezvénynaptár a 2010. évre Dátum Óra Esemény Rendező Kőnig Frigyes festőművész kiállítását a HEGben megnyitja Somorjai Kiss Tibor grafikus- 1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5.

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

KRÓNIKA A JÁSZSÁGI TELEPÜLÉSEK ELMÚLT ÉVI ESEMÉNYEIBŐL

KRÓNIKA A JÁSZSÁGI TELEPÜLÉSEK ELMÚLT ÉVI ESEMÉNYEIBŐL Krónika 207 KRÓNIKA A JÁSZSÁGI TELEPÜLÉSEK ELMÚLT ÉVI ESEMÉNYEIBŐL JÁSZAPÁTI 1 2005 Április-május 1. 30-1. Tavaszindító gazdanapok és Városi Majális az Ipari Park területén. Mezőgazdasági gépkiállítás

Részletesebben

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj.

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj. Lelt. szám Digitális győjtemény leltárkönyve, 2010. augusztus 4-i állapot Leírás 005 Leírás Balázs Jánosról 006 Balázs János: Füstölgés 007 Balázs János: Füstölgés1. 008 Bérczy Károly arckép 009 Bérczy

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. I. Önkormányzat, közigazgatás December 31. január 1. A szekszárdiak a zuhogó eső ellenére a városi Örömünnepen forralt borral, szép szavakkal, jókívánságokkal

Részletesebben

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 22., csütörtök

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 22., csütörtök A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja Április 22., csütörtök Teátrum 16.30 17.30 Teátrum 17.30 18.00 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2009.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2009. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2009. I. Önkormányzat, közigazgatás December 31- január 1. Szekszárd MJV Önkormányzata és a civil szervezetek ismét megszervezték a városi örömünnepet szilveszter

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29.

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29. Események, hírek Krónika 2012. Július 7 8. A helybeli Múzsa Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a Hetyei Nemzetközi Művészeti Napokat Egyházashetyén. 8. A vasi megyeszékhelyről és környékéről elhurcolt

Részletesebben

www, bekescsaba. hu rádió 8*9 Újra a fizetőparkolásról CSABAI Ülésezett a közgyűlés Pedagógusok, diákok kitüntetése Csabai arcképcsarnok

www, bekescsaba. hu rádió 8*9 Újra a fizetőparkolásról CSABAI Ülésezett a közgyűlés Pedagógusok, diákok kitüntetése Csabai arcképcsarnok i Wllllllllk CSABAI Ülésezett a közgyűlés Pedagógusok, diákok kitüntetése Csabai arcképcsarnok Pályázatok eredményei Városházi Esték 2000 X. évfolyam 12. szam 2000. június 15. INGYENES VÁROSI LAP «BÉKÉSCSABA

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Munkapéldány! Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében

Részletesebben

ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök

ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök ELİSZÓ A 2010-es év sikeres esztendı volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a világgazdasági válság ebben az évben sem hagyta érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket

Részletesebben

DEBRECENI RENDEZVÉNYEK 2009. november 1. december 5.

DEBRECENI RENDEZVÉNYEK 2009. november 1. december 5. DEBRECENI RENDEZVÉNYEK 1. december 5. 2-6. A Magyar Tudomány Ünnepe Program: 2. 10.00 Ünnepélyes megnyitó, nyitóelıadás A rendezvénysorozatot megnyitja: Pálinkás József, az MTA elnöke Helyszín: DAB székház

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 Tevékenység jellege 1. oldal. 1.2. 1.2.Tevékenységünk 2. oldal 1.3. 2.Országos, megyei, kistérségi és városi kiemelt rendezvények

Tartalomjegyzék. 1.1 Tevékenység jellege 1. oldal. 1.2. 1.2.Tevékenységünk 2. oldal 1.3. 2.Országos, megyei, kistérségi és városi kiemelt rendezvények Tartalomjegyzék 1.Helyzetelemzés 1. oldal 1.1 Tevékenység jellege 1. oldal 1.2. 1.2.Tevékenységünk 2. oldal 1.3. 2.Országos, megyei, kistérségi és városi kiemelt rendezvények 3.oldal 2.2. Erkel Ferenc

Részletesebben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben Budakeszi programok összesítve 2015-ben 2015-öt az ENSZ és az UNESCO a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. A világesemény kezdeményezéséhez Magyarország is örömmel csatlakozik. https://www.ofi.hu/hir/2015-feny-eve

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében letelepült

Részletesebben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben Budakeszi programok összesítve 2015-ben 2015-öt az ENSZ és az UNESCO a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. A világesemény kezdeményezéséhez Magyarország is örömmel csatlakozik. https://www.ofi.hu/hir/2015-feny-eve

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 1. Több ezren voltak kíváncsiak a szekszárdi örömünnepre, amely a megújult Béla király téren zajlott. A Tücsök Zenés Színpad

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Diapozitívok Reiter László és Kovalcsik András felvételei

Diapozitívok Reiter László és Kovalcsik András felvételei Diapozitívok Reiter László és Kovalcsik András felvételei Leltári szám Téma Dátum 1 3 Honvédeskü 1973 4 9 Petőfi Sándor-emléktábla koszorúzása 1974 10 14 Honvédeskü 1974 15 41 Felvonulás 1974. 05. 01.

Részletesebben

Örökség Gyermektánc Fesztivál

Örökség Gyermektánc Fesztivál LIX. évfolyam 19. szám 2007. május 18. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 25-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Mi történik a házunk táján? Fórum május 21-én, a Radnótiban Mi

Részletesebben

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán László Miklósné Száz éves az iskolai oktatás Borbányán 1911 2011 Nyíregyháza, 2011 Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak,

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Virágot ültettek, parkot rendeztek

Közlöny. Félegyházi. Virágot ültettek, parkot rendeztek Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. április 28. XX. évfolyam 8. szám Közlöny Virágot ültettek, parkot

Részletesebben

(Méttefi CSABAI. e Kérjük, a szavazáshoz vigyen magával 8*9. Választási tájékoztató. Ili, A város arca. Nyolc induló a választáson.

(Méttefi CSABAI. e Kérjük, a szavazáshoz vigyen magával 8*9. Választási tájékoztató. Ili, A város arca. Nyolc induló a választáson. Ili, CSABAI Választási tájékoztató (Méttefi AIV. evtoiyam 11. szam 2004. június 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KÖZGYŰLÉSI MOZAIK A város arca A szokásostól eltérően rövid idő alatt fejeződött be a közgyúlés

Részletesebben

KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor)

KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor) KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor) Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése célja megvalósulási Farkas László-Legéndi Hagyományőrző Egy.

Részletesebben