Balassagyarmati események naptára 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmati események naptára 2006."

Átírás

1 Balassagyarmati események naptára Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolától és a Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központtól kapott információkkal egészítettük ki. A Nógrád Megyei Hírlapot és a helyi lapokat tematikus rendben dolgozzuk fel, az így készülı adatbázisok győjteményünkben elérhetıek! Rövidítésjegyzék: BBG Balassi Bálint Gimnázium HEG Horváth Endre Galéria IH Ipoly Hírnök KÉSZ Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Mikszáth KÉVIG Mikszáth Kálmán KÉVIG Szakközépiskola Madách Imre Városi Könyvtár Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ NÚ Nógrádi Újság RMMI Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dátum óra esemény rendezık Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Onczay Zoltán és Homor Zsuzsanna gordonka hangversenye a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. Tiziano Vecellio festészete - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Agykontroll - ingyenes ismertetı elıadás a mővelıdési központban. Tanfolyam idıpontjai: február 4, 5, 11, Deme Róbert festımővész kiállítását a rendezı iskola galériájában megnyitja Kovács Ferenc pedagógus. Közremőködik Benkó Zsófia - vers, Bogár Erika - ének és a kamarakórus tagjai: Bugyi Anna, Gál Viktória, Gál Vivien, Gréczi Brigitta, Gréczi Klaudia, Forgács Zsuzsanna és Szorcsik Edina A 2005/2006. tanév 7. Növendékhangversenye a rendezı iskolában RMMI Kezdj el élni! Multimédiás elıadássorozat a mővelıdési központ Életmód klubjában. 5.: Negyedik lépcsı: a stressz kezelése. Látogatók más világokból. Elıadók: dr. Muhari Géza belgyógyász, adjunktus, Balogh Tamás Életmód klub egészségnevelı és Simon László lelkész. Közremőködik Simon Lászlóné Újévi köszöntı és állófogadás a Városháza dísztermében Balassagyarmat Város Önkormányzata Pótszilveszteri nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél Nemesvári Norbert Ökumenikus imahét. A református gyülekezeti teremben igét hirdet P. Hartai Gábor SDB plébános. Téma: A balassagyarmati egyházi hivatalok Egyesülünk Krisztus jelenlétében. lelkészei és papjai Ökumenikus imahét. A református gyülekezeti teremben igét hirdet Refka Dániel római katolikus káplán. A balassagyarmati egyházi hivatalok Téma: Hétköznapi ökumenizmus lelkészei és papjai BBG

2 Képzımővészeti szabadiskola. Két világ határán: manierizmus. A XVI. század képzımővészete - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Megyei Madách-ünnepség. Koszorúzás a Köztársaság téri Madách-szobornál. Megemlékezik Péliné dr. Bán Nógrád Megye Közgyőlése, Éva irodalomtörténész, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fıtanácsosa. Énekel Oláh Gergı Balassagyarmat Város (Karancslapujtı), verseket mond Horváth Zoltán (Mikszáth KÉVIG Középiskola). Önkormányzata, Megyei Fuvolás Találkozó a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolában RMMI A Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti társaság Röpke Ívek c. antológiáját dr. Gombár Endre ny. egyetemi docens értékeli a városi könyvtár kupolatermében. A mőveket bemutatják: Fábián Berta, Hoffmann Pálné, Kosik Szilvia, Merczel Erzsébet, Mohai Orsolya, Piatrik Valéria, közremőködik Banda Ádám - hegedő. A Horváth Endre-díjat átadja Lombos István polgármester A Farkas András festımővész Madách Imre Az ember tragédiája c. drámai költeményéhez készített illusztrációs sorozataiból rendezett kiállítást dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész nyitja meg a könyvtár galériáján. Madách gondolatait Vándorfi László színmővész, a veszprémi Pannon Várszínház igazgatója tolmácsolja. Énekel Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas népdalénekes. Madách-ünnepség. A megjelenteket üdvözli és a évi Madách-díjakat átadja Borenszki Ervin, Nógrád Megye Közgyőlésének alelnöke. Köszöntıt mond Tızsér Árpád Kossuth-díjas író, költı (Pozsony). Kitüntetettek: dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész (Budapest), dr. Szabó András elıadómővész (Budapest), Muzsla Néptáncegyüttes (Pásztó). Madách-díjas méltatók: dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, Oroszlánné Mészáros Ágnes könytárigazgató, İze János néptáncos, a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes vezetıje. Közremőködık: Vándorfi László színmővész, Maczkó Mária népdalénekes, Bárány Dávid és Horváth István, a Palóc Néptáncegyüttes tagjai, Banda Ádám - hegedő, Kanyó Dávid - fuvola, Kanyó Emese - gordonka. Madáchtól, Madáchról - közremőködnek a Balassi Bálint, a Szent-Györgyi Albert és a Szent Imre gimnáziumok diákjai: Antalics Péter, Bazsó Beáta, Budai Zoltán (volt Balassis), Gyurcsik Dániel, Hegedős Réka, Kissimon Ildikó, Markó László, Mihályi Norbert, Ódor Dániel, Oláh Gyızı, Varga Emese, Varga Réka. Színpadra állította Pásztor Sándorné tanárnı. A mősort vezeti Gyurin Zsolt színmővész Ökumenikus imahét. A Don Bosco Szent János Plébániatemplomban igét hirdet Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész. Téma: Könyörögjünk együtt Jézus nevében Ökumenikus imahét. A Don Bosco Szent János Plébániatemplomban igét hirdet Molnárné Tóth Erzsébet református lelkipásztor. Téma: Megbocsátás és gyógyító emlékezés A magyar gazdaság helyzete európai uniós tagként. Meddig jutottunk? - Bod Péter Ákos, az Antall-kormány volt minisztere, közgazdász professzor elıadása az evangélikus imaházban. Közremőködnek Csábi István és Tibay András elıadómővészek. Ökumenikus imahét. Az evangélikus Luther-házban igét hirdet Tarjányi Ferenc SDB igazgató plébános. Téma: Isten jelenléte megbékélésre hív Barabás Márton festı- és szobrászmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Matits Ferenc mővészettörténész A megyei Madách-ünnepség rendezvénye A megyei Madách-ünnepség rendezvénye A megyei Madách-ünnepség rendezvénye A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai KÉSZ Balassagyarmati Szervezete A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai

3 Kezdj el élni! Multimédiás elıadássorozat a mővelıdési központ Életmód klubjában. 6.: Ötödik lépcsı: Leszámolás a mérgekkel. Miért nehéz a szenvedélyektıl megszabadulni? Elıadók: dr. Muhari Géza belgyógyász, Életmód klub adjunktus, Balogh Tamás egészségnevelı és Simon László lelkész. Közremőködik Simon Lászlóné (hatodikig volt a meghívón) Madách Imre és Mikszáth Kálmán vers- és prózamondó verseny a volt Megyeháza dísztermében. Mikszáth Kálmán KÉVIG Közremőködik a rendezı iskola énekkara Középiskola XXX. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok a mőv. központban. Köszöntıt mond Lombos István polgármester és Tóth Zsuzsanna, (MMI). A fesztivált megnyitja Papné Istenes Márta (NKÖM). Résztvevı csoportok: Ad Hoc Csoport (Bp.), Alig Színpad (Veszprém), Ács Tamás (Veszprém), EX Pesti Barnabás Nemzeti Kulturális Örökség Gimnázium KIMI (Bp.), GIMISZ Diákszínpad (Komarno), "Hetedik" Amatır Társulat (Pécs), Híd Minisztériuma, Magyar Mővelıdési Színház (Szolnok), Kesztyő Kör (Ruzsa), Kompánia Színházi Társulás (Budakeszi), KonzervArtaudrium Intézet, Magyar-Szín-játékos Színházi Mőhely (Debrecen), Matarács Színpad (Debrecen), Orfeusz Társulat (Tatabánya), Re Actor Szövetség, Bgy Város Színházi Mőhely (Bp.), Ször Pentin Társulat (Bp), Teátrum Színpad (Pápa), Vécsey Kamarateátrum Önkormányzata, (Aszód). A zsőri tagjai: Lengyel Pál rendezı, Gabnai Katalin színikritikus és Solténszky Tibor dramaturg. A színielıadások közti programok: 30 éves vagyok! - születésnapi gálamősor az ISZN múltjának kiemelkedı egyéniségeivel; "Hommage a Béla Bartók" - Oláh Kálmán Sextet jazzkoncertje; Ökumenikus imahét. Az evangélikus Luther-házban igét hirdet dr. Stella Leontin kanonok plébános. Téma: A balassagyarmati egyházi hivatalok Misszió Jézus nevében lelkészei és papjai Ökumenikus imahét. A Szentháromság plébániatemplomban igét hirdet Molnár Zsigmond református A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkipásztor. Téma: Isten jelen van a másik emberben lelkészei és papjai A budapesti Stefánia-palotában a magyar kultúra lovagjává avatják Ember Csabát, a RMMI igazgatóját Az egészségesebb nemzedékekért - jótékonysági bál a volt Vármegyeháza dísztermében. Zenél Nemesvári Gondoskodás Közhasznú Egyesület Norbert, fellép a Vitalitás SE tánccsoportja és a Lajtorja Néptáncegyüttes Ökumenikus imahét. A római katolikus újtemplomban igét hirdet Bartha István evangélikus lelkész. Téma: A balassagyarmati egyházi hivatalok Egy a reménységben lelkészei és papjai Rózsavölgyi Márk emléktáblájának koszorúzása születésének évfordulóján RMMI A Néprajzi Múzeum Magyar népi ékszerek c. kiállítását a Palóc Múzeum dísztermében megnyitja Fejıs Palóc Múzeum Zoltán, a Néprajzi Múzeum fıigazgatója. Közremőködik Fogarasi Béla gitármővész Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti szabadiskola. Michelangelo Merisi, más néven Caravaggio csudálatos festészete - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI 10.00, Gryllus Vilmos koncertje a mővelıdési központban Ifjúsági Filharmónia Hangverseny a volt Vármegyeházán RMMI Magánénekes Növendékhangverseny az RMMI-ben RMMI

4 Róka Lajos nyugalmazott, balassagyarmati Pro Urbe díjas református lelkész búcsúztatása a református templomban. (Elhalálozás: , temetés: 02.01, Ecseny) Jótékonysági batyus bál a mővelıdési központ kamaratermében. Zenél Nemesvári Norbert Cseperedı Óvodáért Alapítvány A legbátrabb város ünnepe. Ünnepi hangverseny az RMMI nagytermében. Másnap a hısi halottak sírjainak koszorúzása. Beszédet mond Szalai Antal, a Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola igazgatója. Koszorúzás a MÁV állomásépületén elhelyezett emléktáblánál, ahol Siketné Zsiga Judit, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Nyírjesi Tagintézményének igazgatója mondja el gondolatait. Megemlékezés és koszorúzás a Civitas Fortissima emléktáblánál. A korabeli eseményeket felidézi és a címadományozásról szóló törvényt ismerteti dr. Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyőlésének elnöke. Az ünnepi képviselı-testületi Balassagyarmat Város ülésen Díszpolgári címek és Pro Urbe díjak átadására kerül sor a hajdani Vármegyeháza dísztermében. Önkormányzata, Civitas Fortissima Kitüntetettek: Bgy. díszpolgára: Reiter László, posztumusz Urbán Árpád; Pro Urbe-díj: Bgyi Dalegylet, Kör Majdán Béla, posztumusz Révész László és az 1919-ben Bgy. védelmében elesett polgárok: Nagy József szakaszvezetı, Dancsok Ferenc tizedes, Virág Lajos ırvezetı, Czakó Balázs katona, Rózsa András vasutas, Petrovics András vasutas, Vancsó József polgár, Havaj József polgár, Hrubecz Márton polgár és Weisz Sándor polgár). Az ünnepségen közremőködik a Varietas Pódium Színház, a Balassagyarmati Dalegylet, a Balassi Bálint Gimnázium, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola és a Kiss Árpád Általános Iskola kórusai, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes és az RMMI tanárai és diákjai Képzımővészeti szabadiskola. Edouard Manet, a modern kor prófétája - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. Tudomány és hit - A Jesenius Központ munkájának Evangélikus lelkészi hivatal jelentısége. Béres Tamás adjunktus (Evangélikus Hittudományi Egyetem) elıadása. A MÁV Rt. tájékoztatója az érintett települések vezetıi számára a kísérleti kistérségi vasúti szervezettel kapcsolatban a városháza dísztermében Petró György szobrászmővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész A Gösser panzió15 éves születésnapja Gösser panzió Sportbál a volt Vármegyeházán Vitalitás SE Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti szabadiskola. A magyar festészet kezdetei - Csach Gábor elıadása a mőv. központban A felújított Helytörténeti győjtemény ünnepélyes átadása. A vendégeket üdvözli Oroszlánné Mészáros Ágnes igazgató, köszöntıt mond és a felújított intézményt a város közönségének átadja Lombos István polgármester. A kiállításokat bemutatja Kovalcsik András, a Honismereti Kör elnöke. Közremőködik Csábi István és a RMMI dráma tagozatos növendékei. Gitáron játszik Pap Bence, valamint Pálinkás Kornél, Vadkerti Hanna, Szilfai Melinda, Koplányi Emese és Bárány Ferenc kvintettje Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. A köztéri szobor - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Országos Kötélugró Verseny a Városi Sportcsarnokban

5 Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. Képelemzések - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Nık az ország helyzetérıl. A megye fórumsorozatában elsıként a gyarmati Svejk vendéglıben vendég Lengyel Gabriella röplabdázó, olimpiai negyedik helyezett, Steinerné Vasvári Éva országgyőlési képviselı és Fidesz-MPSz helyi szervezete Pitti Katalin operaénekes Filharmónia Kelet-Magyarország Filharmónia bérleti hangversenyek 2005/2006. Jandó Jenı zongorahangversenye a RMMI-ben KHT., RMMI A évi országgyőlési választások tétje - A mővelıdési központban vendég Dávid Ibolya, a Magyar Az MDF Balassagyarmati Szervezete Demokrata Fórum elnöke A város képviselı-testülete dönt arról, hogy pályázati eljárás nélkül bérbe adja a Rákóczi út 66. sz. alatti "Bobula-házat" a Lajtorja Néptánciskolának. A házat belül felújítják, fakaput kap , A brémai muzsikusok - A Nektár Gyermekszínház elıadása a mővelıdési központban A világ örökségének része - egy palóc falu régen és ma: Hollókı c. kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Kovács Dezsı egyetemi docens (Szent István Egyetem, Gödöllı). Köszöntıt mond Szabó Csaba, Hollókı Palóc Múzeum polgármestere. Közremőködik Környey Alice elıadómővész és a Hollókıi Hagyományırzı Együttes tagjai Egyházmegyei ifjúsági találkozó az evangélikus templomban és imateremben. Hogyan lehet erıs az egyház? - dr. Fabiny Tamás püspök elıadása. Csoportos beszélgetések, szeretetvendégség. Koncert: Ipolymenti Evangélikus lelkészi hivatal Nagyboldogasszony Közösség, M.Is.K.A., Large Room Együtt-egymásért - egyházzenei koncert a katolikus fıplébániatemplomban. Közremőködık: Palánki Éva- Értelmi Fogyatékossággal Élık és fuvola, Goricsova Izabella - fuvola, Patay Péter (Bp.) - ének, Banda Ádám - hegedő, Tóth Miklós - Segítıik Közhasznú Egyesülete trombita, Molnár Ottó (Ipolybalog) - orgona, Szent Felicián kórus Képzımővészeti szabadiskola. Kint és bent az építészetben - Csach Gábor elıadása a mőv. központban KÉSZ Balassagyarmati Szervezete, Beszélgetés a média helyzetérıl. Vendég Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke MDF Balassagyarmati Szervezete Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. A herceg - a Hibó Tamás Mővészeti Iskola Szent Imre Keresztény Iskola és színmővészet szakos tanulóinak elıadása Gimnázium Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. Ki a kereszt teológusa? - Gerhard O. Forde Luther teológiájának központi kérdésérıl szóló könyve alapján. A Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Luther Szövetség kiadványainak bemutatása. Fabiny Tibor tanszékvezetı egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem) elıadása A fıutcán megnyílt Bgy elsı hivatalos antikváriuma: Péli Antikvárium (Eddig a piac egyik használtruházati febr. vége boltjában volt egy félreesı sarok, ahol használt könyveket lehetett vásárolni) Ifjúsági Filharmónia Hangverseny a volt Vármegyeházán RMMI Evangélikus lelkészi hivatal

6 Belül vagy kívül? A keresztény választópolgár mozgósíthatósága; mikor érdemes szövetségben lenni) - Semjén Zsolt elıadása a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium ebédlıjében Gelencsér János festı- és grafikusmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Földi Péter festımővész KÉSZ Balassagyarmati Szervezete Ipolymenti méhésztalálkozó a mővelıdési központban. Szakmai elıadások, méhészeti eszközkiállítás és mézkóstolás Képzımővészeti szabadiskola. El Greco festészete - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Szociális Szakmai Nap az evangélikus Luher-házban. Köszöntıt mond Bartha István igazgató lelkész. Elıadások: Gyene Piroska országos elnök: 25 éves az ÉFOÉSZ. Utak és lehetıségek a fogyatékossággal élı személyek minıségi ellátásában; Berki Judit (Nógrád Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda vezetıje, Salgótarján): Gyermekek-felnıttek-idısek; Faragóné Oczot Mária (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Balassagyarmati Kirendeltségének vezetıje): Nık és férfiak munkavállalási esélyei - a megváltozott munkaképességőek munkavállalásának kérdéskörei; Borkó Edit (szocio-gyógypedagógus, dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı): A fejlesztés területei és módszerei a szociális foglalkoztatás és a rehabilitáció tükrében; Lazarovits Marcella (okleveles tanár, szakértı, Budapest): Nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák; Siketné Zsiga Judit (igazgató, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Speciális Szakképzı Szakiskolája és Kollégiuma, Balassagyarmat-Nyírjes): Tanulásban akadályozott fiatalok speciális szakképzési lehetıségeirıl; Fábri Lászlóné (a balassagyarmati Támogató Szolgálat vezetıje): Támogató Szolgálat tevékenységérıl Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. Diego Velazquez festészete - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Palóctáj Méhész és Környezetvédı Egyesület, Ipolyvölgye Méhészszervezet (Ipolyszakállos) ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete Jó tanuló - jó sportoló díjátadás a polgármesteri hivatalban. Díjazottak: Balassagyarmat Sportjáért-díj: Kovács László, a Vitalitás SE extrém sportolója és Szalai Tamás, a Kiss Árpád Általános Iskola testnevelıje, triatlon edzı. Városi díjazott: Dudás Enikı - karate (Kiss Á.), Dobos Máté - lábteniszezı (Dózsa), Bíró Bernadett - triatlon, duatlon (Kiss Á.), Rózsa Balázs - triatlon, duatlon (Kiss Á.), Fenyvesi Péter - triatlon, duatlon (BBG), Gömör Réka - látványtánc (Szabó L.), Kovalcsik Bernadett - tájfutás (BBG), Kovalcsik Anna - tájfutás (BBG), Hegedős Csaba - triatlon (Dózsa-BBG), Majoros Anna - karate (BBG), Kempf Tünde - karate (Mikszáth). Megyei díjazottak: Nagy Alexandra - úszás (BBG), Béla Attila- triatlon (BBG), Szalai Gergı - triatlon (BBG), Szalai Bence - triatlon (Kiss Á.), Klebniczki Barbara - karate (BBG), Dudás Márton - karate (Kiss Á.), Wágner Bianka - karate-monty (BBG), Balla Máté - karate (Szent-Györgyi), Kovács Domonkos - tájfutás (BBG), Kovács Sebestyén - tájfutás (BBG), Kovács Boldizsár - tájfutás (BBG) Nyílt sakkbajnokság a mővelıdési központban Sakk Kör Balassagyarmat Város Önkormányzata

7 Az es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés. Gyertyagyújtás a temetıben. A '48-as síroknál beszédet mond Bartha István evangélikus lelkész. Majd a Petıfi-szobornál beszédet mond Demus Iván országgyőlési képviselı, alpolgármester. A koszorúzáson közremőködik a Bgyi Balassagyarmat Város Dalegylet, a BBG kórusa, a Szent-Györgyi A. Gimnázium kórusa, Csábi István Madách-díjas Önkormányzata, elıadómővész, Banos Brigitta, Csiki Gábor, Major Lászlóné, Végh Gyula, Juhász Ákos elıadómővész, Oláh Zoltán, Gyurcsik Dániel, Markó László, Tóth Viktor, Túri Krisztina Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Varga László: Macskafogó - a Hibó Tamás lásd még , , és Mővészeti Iskola növendékeinek elıadása Nagy Márta mővésztanár kiállítását a Szalézi Kollégiumban megnyitja Csach Gábor mővészettörténész. Szalézi Kollégium Közremőködik Csábi István elıadómővész és a Szalézi Kollégium diákjai A Karmann János képzımővész alkotásait bemutató kiállítást a rendezı iskola galériájában megnyitja RMMI Pénzes Géza tanár, festımővész. Közremőködik Ember Dániel fuvolamővész Hastánc-gála a mővelıdési központban Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti szabadiskola. A magyar festészet kezdetei, festészettörténet Szinyei Merse Pálig - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban A Mővelıdés hete - tanulás ünnepe c. rendezvénysorozat keretében elıadások a városi könyvtár kupolatermében. A felnıttképzési programokról Diósi László, a szervezı társaság elnöke számol be, a szülıi kompetenciák fejlesztésérıl dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna elnök szól, Benkóné Huszárik Katalin, a Kiss Árpád Általános Iskola esti tagozatának vezetıje a hátrányos helyzető fiatal felnıttek képzését taglalja. Dr. Budai István parancsnokhelyettes a fogvatartottak körében való személyiségfejlesztésrıl és szakmai képzésrıl ad elı. Makrai Ilona, a tereskei bázisintézmény igazgatónıje a tagintézményben mőködı "tanodát" mutatja be, az érsekvadkerti Kelemen Istvánné könyvtáros a felnıttképzési és ismeretterjesztési lehetıségekrıl beszél. Mihályfi Márta, a Magyar Népfıiskolai Társaság igazgatója a civil szervezetek, népfıiskolák felnıttképzési programjait elemzi Növendékhangverseny RMMI Nık a közéletben a siker és harmónia jegyében c. rendezvény a városi könyvtár kupolatermében. Elıadók: Hillerné dr. Farkas Julianna fıiskolai docens, Marcinkó Jánosné és Oroszlánné Mészáros Ágnes. Hillerné dr. Farkas Julianna látogatása a Helytörténeti győjteményben. Szakmai tapasztalatcsere a város könyvtárosaival, helytörténészeivel, levéltári és múzeumi szakembereivel A BBG tavaszi tárlatát megnyitja Kovács Ferenc tanár. Közremőködik Jancsó Dorottya - fuvola, Katona Ágota - vers, Reznicsek Nikolett - fuvola, Tyekvicska Virág - fuvola, Varga Réka - vers Ipoly Menti Népfıiskolai Társaság Palóc Nık a Holnapért Egyesület Nyugat-Nógrádi Csoportja Balassi Bálint Gimnázium

8 Közkönyvtárak a XXI. században - Szakmai konferencia a városi könyvtárban. Köszöntıt mond Lombos István polgármester. Molnár Szilárd (Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, Bp.): Az információs társadalom a mai Magyarországon. Pallósiné dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely): Megnövekedett igények és feladatok a közkönyvtárakkal szemben. Kiss Gábor (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg): A könyvtárak stratégiai terve Zala megyében. Dr Hangodi Ágnes (OSZK Könyvtári Intézet): A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Bódi Györgyné dr. (Balassi Bálint Megyei Köynvtár, Salgótarján): A vidéki kultúra fejlesztését szolgáló Közkincs program. Beszélgetés, séta a városban, táncház. Polgári esték - A Kulcsár&Haverok c. film bemutatója a városi moziban. A filmrıl Obersovszky Péter rendezı Fidesz-MPSz helyi szervezete és György Péter esztéta mondja el gondolatait. Krisztus, virágunk, szép termı águnk - Budai Ilona és Ferencz Éva Magyar Örökség díjas énekesek elıadása a Katolikus plébániahivatal nagytemplomban Képzımővészeti szabadiskola. Száz éve hunyt el Paul Cézanne, a modern festészet atyja - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Keresztény hit és politikai ész. Szempontok a közélet történéseinek keresztény értékeléséhez - dr. Temesszentandrási Péter filozófus, az újpesti EgekKirálynéja plébánosának elıadása a Szent Imre Keresztény Általános Iskola KÉSZ Balassagyarmati Szervezete és Gimnázium ebédlıjében Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. Használni akartam, nem tündökölni - Váci Mihály Evangélikus lelkészi hivatal biblikus költészetérıl. Elıadó Toldi Éva tanár, újságíró (Veszprém) Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Varga László: A herceg látogatása - a Hibó lásd még , , és Tamás Mővészeti Iskola színmővészet tanszakos tanulóinak elıadása Honismereti Kör és Fotókör. Kovács Ferenc diaképekkel illusztrált elıadása Az Ipoly címmel a Helytörténeti győjteményben A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma és a Nógrád Megyei Civil Meghívó szervek Szolgáltató Központ pályázati napja a megyeházi Tourinform irodában A rendezı szerv prevenciós programját a mővelıdési házban bemutatják a Kiss Árpád Általános Iskola és a Gondoskodás Közhasznú Egyesület BBG diákjai Képzımővészeti szabadiskola. Erények és bőnök, Párkányi R. Péter Civitas Fortissima emlékmőve - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a névadó iskolában. Csavlek András Munkácsy-díjas festımővész, lásd még , , és grafikus kiállításának megnyitója az iskola emeleti aulájában Bartók öröksége - tanszaki verseny RMMI Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Csernák János színmővész "Isten, kard és kasza" lásd még , , és c. önálló estje. Gitáron közremőködik Fábián Annamária, a Zenemővészeti Fıiskola hallgatója Katolikus nagyböjti énekek - lemezbemutató koncert a városi könyvtárban. Közremőködik Lengyel Judit - ének Lengyel Judit, Tóth Tibor és Tóth Tibor - zenei kíséret Ifjúsági Filharmónia Hangverseny a volt Vármegyeházán RMMI

9 Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Fazekas Mihály-Móricz Zsigmond: Lúdas lásd még , , és Matyi - bemutatja a SZI-THA Növendékhangverseny RMMI Lázár Ervin körzeti vetélkedı a városi könyvtárban az író hetvenedik születésnapja alkalmából Csókás Emese kárpitmővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének éves A Kamara megyei szervezete küldöttközgyőlése a városi kórház dísztermében Indul a lomtalanítás Töredékek a XX. század magyar lírájából címmel Tóth Zsuzsanna elıadómővész, a Magyar Mővelıdési Intézet Mővészeti Programok Fıosztálya vezetıjének pódium mősora a mővelıdési házban Költészet napja Balassagyarmaton. Zarándoklat a város tanulóifjúságával az irodalmi emlékhelyekhez, a Balassi-, a Petıfi- és a Komjáthy-szoborhoz. Ünnepi köszöntıt mond Horváth Anita, a Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola tanára. Közremőködik Gyurcsik Dániel, Horváth Zoltán, Ódor Dániel és Osztroluczki Noémi. Kolozsvári Grandpierre Miklós, az 1989 óta a Nógrád megyei Hont községben élı és alkotó festı-, grafikus- és szobrászmővész elsı megyei kiállítását a városi könyvtár galériáján megnyitja dr. Feledy Balázs mővészeti író. Nagy László emlékmősor a könyvtár kupolatermében. Díszvendég Nagy László testvére, Ágh István Kossuth-díjas költı. Közremőködik Kovács Ferenc tanár, Budai Zoltán versmondó és Majnik László zenész A Balassagyarmati Dalegylet mősora a Bartók rádió Kóruspódium c. mősorában Húsvéti játszóház a mővelıdési központban. Tojásírás, gyertyamártás, gyöngyfőzés Megyei kórustalálkozó a zeneiskolában RMMI A április 5-én elhunyt Dobó István Eötvös Loránd-díjas okleveles mérnök temetése a balassagyarmati temetıben. Gyászmise: április 23., Visegrád Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. "Szabadság és erıszakmentesség" - Bibó István örökségében és Walter Wink teológiájában - vendég Csepregi András docens, mb. tanszékvezetı (EHE, Nyíregyházi Evangélikus lelkészi hivatal Fıiskola) XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Nógrád Megyei Bemutatója a mővelıdési központban. Fellépık: Csacsogók (RMMI, Bgy.), Futkározók (Bátonyterenyei Alapfokú és Mővészeti Iskola), Játékkuckó (Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda), Cserfeskék (Pásztói Dózsa György Általános Iskola), Csincsillák (Bátonyterenyei Alapfokú és Mővészeti Iskola), Kabócák (Váczi Gyula Mővészeti Iskola, Salgótarján), Manók (MAKÁMI Tagintézmény, Egyházasgerge), Fehér tigrisek (Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola, Kazár), Garabonciás (Mátraszılısi Általános Iskola), Cseppek (Dózsa György Általános Iskola, Bgy.), Zsibongók (Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola, Kazár), Vadmacskák (Bátonyterenyei Alapfokú és Mővészeti Iskola), Manók (Teleki László Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Pásztó), Gyöngyök (Váczi Gyula Mővészeti Iskola, Salgótarján), Színpadra Színjátszó Csoport (BBG, Bgy.), Pimasz Kamasz (RMMI, Bgy), Európa Színpad (Váczi Gyula Mővészeti Iskola, St.)

10 Képzımővészeti szabadiskola. Michelangelo - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Kiss Árpád-napok a névadó iskolában. Szülık akadémiája: Tartáshibák javítása - Kövér Andrea elıadása; Föld napja körzeti vetélkedı; Az erdı és az ember c. rajzkiállítást megnyitja Haraszti Gyula vezérigazgató-helyettes (Ipoly Erdı Zrt.); "Nosztalgia-beszélgetés" volt iskolánkról - tanár-diák találkozó a Helytörténeti győjteményben; Kiss Árpád Általános Iskola Humor az irodalomban - megyei vers- és prózamondó verseny az RMMI-ben; Korózs János körzeti technika emlékverseny; Kiss Árpád-kupa asztalitenisz, mezei futás, kézilabda, sakk sportágakban; Kiss Árpád kerékpáros emléktúra Csesztvére; versenyek, vetélkedık elıadások, bemutatók Anton Pavlovics Csehov: Ványa bácsi - a Vécsey Kamarateátrum elıadása a mővelıdési központban Tavaszi versmondó verseny a városi könyvtárban 5-6 éves óvodások számára Nagy Imre Barangolások az Ipoly mentén címő, diaképekkel illusztrált elıadása a városi könyvtár Helytörténeti győjteményében Növendékhangverseny RMMI A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba 3. Európa majális a mővelıdési központban és a Szabadtéri színpadon. Zenés városébresztı a Rézfúvós Kvintettel, V. Palócgulyás fızıverseny, Május 1. Kupa (Kispályás labdarúgó torna), sakk villám bajnokság, a Miami Sporttánc Egyesület bemutatója, wing-tsun bemutató, a Vitalitás SE Táncszakosztályának bemutatója. Matyi a ludas! - fergeteges vásári bábjáték a Bab Társulat elıadásában. A Dynamic SE táncbemutatója, a Caput de Battery zenekar (ex Fültanúk) mősora: Ary Zsolt - zongora, konga, Bogdán Gabriella - hastánc, ritmushangszerek, Hévíz Csilla - fuvola, Janák Péter - didgeridoo, ritmushangszerek, Kelemen Zoltán - ritmushangszerek, Telek Balázs - zongora, afrikai dob, török dob, tilinkó, Telek Zoltán zongora, konga, török dob. Pintér Tibor és Vörös Edit musical-részleteket adnak elı. 14. Pueri fabri (Gyermekalkotások) Az én családom címmel meghirdetett regionális nemzetközi gyermek képzımővészeti verseny legjobb alkotásaiból rendezett kiállítás. A vendégeket köszönti Pénzes Géza tanszakvezetı tanár, a kiállítást megnyitja Kocsis Ernı festımővész, a Nyitrai Pedagógiai Fıiskola tanára. Közremőködnek a rendezı iskola növendékei: Jancsó Dorottya, Reznicsek Nikolett és Tyekvicska Virág - RMMI fuvolatrió. A zsőri tagjai: Kocsis Ernı festımővész (Szlov.), Kutak Adrien keramikusmővész (Szlov.), Pokorny Lajos festımővész (Szlov.), Csemniczky Zoltán szobrászmővész (Mo.) és Csach Gábor mővészettörténész (Mo.). A nagydíjakat átadja Lıwy János polgármester (Ipolyság) és Lombos István polgármester (Bgy.) Fotókör a mővelıdési központban. Erdélyi anzix - Kovalcsik István vetítettképes elıadása Balassagyarmati Fotókör Magánének Találkozó a zeneiskolában RMMI Megnyitotta balassagyarmati fiókját az MKB (Magyar Kereskedelmi Bank) a Kossuth Lajos utca 4-6. sz. alatt Mosonyi Tamás szobrászmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Márkus Péter szobrászmővész A lovasok idénynyitó díjugrató versenye Balassagyarmaton Palóc Lovasok Baráti Köre

11 Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Képzımővészeti szabadiskola. Vincent Van Gogh szenvedélyes életmőve - Csach Gábor elıadása a mőv központban Növendékhangverseny, Dunavarsánnyal közösen RMMI A mőfüves pálya átadási ünnepsége VII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny a zeneiskolában RMMI Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtı Bajnokság a mővelıdési központban A Mikszáth középiskola tankonyháján vendég Frank Júlia, akinek Könnyed magyar konyha c. új könyvét? Dobrev Klára, az Egészséges Települések Alapítvány kuratóriumi elnöke mutatja be. Képzımővészeti szabadiskola. "Nyolcak". A modern festészet kezdetei Magyarországon - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Nagy Márta festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész. Kiss Árpád Általános Iskola Közremőködnek az iskola diákjai A Bőnmegelızés átfogóan c. pályázat keretében megvalósuló programsorozat elsı rendezvénye a rendırkapitányságon illetve a volt vármegyeházán. Megnyitó beszédet mond Révész Ákos rendırkapitány. Vitézné Mészáros Krisztina fıhadnagy a Balassagyarmati Rendırkapitányság drogmegelızési Balassagyarmati Rendırkapitányság? tevékenységérıl illetve az Ellen-szer elnevezéső, biztonságra nevelı középiskolai programról beszél. Dr. Zacher Gábor toxikológus fıorvos tart elıadást Droghelyzet van címmel. A salgótarjáni Hibó Tamás Mővészeti Iskola drogprevenciós színielıadása a volt vármegyeházán. Múzeumi világnap a Palóc Múzeumban. Népi ékszerek készítése, Katona Edit (Néprajzi Múzeum Palóc Múzeum munkatársa) tárlatvezetése az azonos témájú kiállításon Közösségi lelki nap az Újtemplomban és kertjében. Vezeti dr. Stella Leontin kanonok, plébános. KÉSZ Balassagyarmati Szervezete Elıadásának címe: Helyzetünk és jövınk. A XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Területi Bemutatója a mővelıdési központban. Fellépık: Játékkuckó (Magyarnándor), Fóti Fiókák (Fót), Zsák Bolha (Kıkút), Cseppek (Bgy.), 5. Inárcsi Színjátszók (Dabas), Fóti Figurások (Fót), Fóti Figurások (Bag), Pimasz Kamasz (Bgy.), Höcögı Néptáncegyüttes (Kisbér), Csiribiri (Isaszeg) Képzımővészeti szabadiskola. Donatello és az itáliai reneszánsz szobrászat - Csach Gábor elıadása a mőv központban Jobbágy Károly emléknap. A költı sírjánál megemlékezik Acél Anna, az MTV mősorvezetıje. Jobbágy Károly Alapítvány, Kiss Közremőködik Oláh Zoltán. Versmondó verseny a városi könyvtárban Árpád Általános Iskola, II. Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok a névadó iskola udvarán. Müller Péter-Tolcsvay László- Szent Imre Keresztény Iskola és Müller Péter Sziámi: Isten pénze - A Hibó Tamás Alapfokú Mővészeti Oktatási Intézmény Sárospatak és Gimnázium Vidéke tagiskola színjátszó tanszaka vendégszereplıinek zenés elıadása Sportolj az egészségedért - Sportversenyek, vetélkedık a Nádor utcai sportpályán és a Városi Sportcsarnokban Egészségvédık Egyesülete

12 I. Balassagyarmati Gyermek Mővészeti Fesztivál általános iskolásoknak a mővelıdési központban Gyermeknap a mővelıdési központban. Aszfaltrajzverseny. Aki másnak vermet ás - a Hókirálynı Meseszínpad elıadása. Kézmőves mőhely, falmászás, titokszoba. Mesébe szıtt tánc - táncba szıtt mese - a Görömbı Kompánia elıadása. Táncbemutatók az udvaron, fellép a MIAMI Sporttánc Egyesület, a DYNAMIC SE, a Flash Modern Jazz Tánccsoport és a VITALITÁS SE Látványtánc Sportszakosztálya. Az ıskor a hıskor - a GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ elıadása a kamarateremben. BMX és gördeszka show, vidámpark 200 éve született Kacskovics Lajos - Emlékülés a városi könyvtár Helytörténeti győjteményében: Kacskovics Lajos, az MTA tagja - dr. Mázi Béla könyvtáros (MTA Könyvtára, Bp.); Kacskovics, az óvodaügy "koszorútlan közcsatára" - dr. Hornyák Mária tudományos fımunkatárs, történész, az MTA Mezıgazdasági Kutatóintézete könyvtárvezetıje (Martonvásár); Kacskovics Lajos irodalmi mőködése - dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész (Bp.); Akadémikus a pusztán: Kacskovics Lajos Nógrád megyei tevékenysége - dr. Hausel Sándor fılevéltáros, a NML igazgatóhelyettese (Bgy.) Képzımővészeti szabadiskola. A gótika fımőve: a katedrális - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Ünnepi könyvhét a városi könyvtárban. Mesérıl mesére - Kóka Rozália erdélyi mesemondó mősora gyerekeknek Henn László Barnabás festımővész Underground avagy Lapok egy vakondok vázlatfüzetébıl c. kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Nátyi Róbert mővészettörténész A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának diákszínjátszói a rendezı iskola II. Szent Imre Szabadtéri Színházi udvarán bemutatják S. Schwarz és J. Tebelak Godspell c. darabját Napok programja Emlékezés a nyolvanhat évvel ezelıtti trianoni békediktátumra a Palóc Múzeum elıtt országzászlónál. Az Civitas Fortissima Kör, Magyarok eseményen dr. Rózsa Györgyné, a Magyarok Világszövetsége helyi csoportjának vezetıje eleveníti fel a Világszövetsége balassagyarmati történteket szervezete, Vitézi Rend Hajdók Judit orgonamővész hangversenye a katolikus nagytemplomban. Közremőködik a Szent Felicián kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével A városi könyvtárban vendég Gerlóczy Márton, az Igazolt hiányzás és a Váróterem c. mővek szerzıje. Az íróolvasó találkozót Horváth Anita középiskolai tanár vezeti. Lakatos László képzımővész kiállítását megnyitja Az ünnepi könyvhét rendezvénye Tibay András, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója. T. Pataki László Kit szerettél, Ádám? c. könyvét dr. Csongrády Béla közíró mutatja be. Közremőködik Csábi István, P. Kerner Edit és Tibay András

13 Esélyegyenlıségi nap a volt napközis tábor területén. Köszöntıt mond Kalcsó István, a polgármesteri hivatal humánszolgáltatási osztályvezetı-helyettese, Berki Judit, az Esélyek Háza irodavezetıje, illetve Fábri Lászlóné, az ÉFOÉSZ megyei egyesületének titkára. A rendezvényt levezeti Borkó Edit, az ÉFOÉSZ Kézenfogva Alapítvány, Értelmi megyei elnökhelyettese. A mősorban fellépnek: Cseperedı óvoda, Reménysugár Otthon, a Szent Imre, a Fogyatékossággal Élık és Segítıik Patvarci úti, a Rózsavölgyi, a Kiss Árpád, a Szabó Lırinc, az NGYIK és a szátoki Százszorszép iskolák Országos Érdekvédelmi Szövetsége diákjai, a diósjenıi dr. Göllesz Viktor, a ludányhalászi Ipolypart otthonok lakói, a balassagyarmati Flash Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, tánccsoport, a gyermek-balettegyüttes és a Lajtorja néptánciskola táncosai, a szécsényi Nagy Klarissza Esélyek Háza (St.) tanuló, továbbá a budapesti Nem adom fel együttes. A rendezvény ideje alatt bemutatót tart a patvarci Platánfa hagyományırzı csoport, a Balassagyarmati Határır Igazgatóság, rendırkapitányság és tőzoltóság. A nap folyamán a szociális intézmények állítanak ki Zene-bona, szana-szét - Az Alma Együttes vidám, interaktív koncertje kisiskolásoknak a városi könyvtárban Az ünnepi könyvhét rendezvénye A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium gálamősora. Fazekas Mihály-Móricz Zsigmond: II. Szent Imre Szabadtéri Színházi Lúdas Matyi - bemutatja a SZI-THA színjátszó csoport. Az emberke tragédiája - a Nyüzsgök színjátszó Napok programja csoport elıadása. Tánccsoportok bemutatója Kıszeghy Zsuzsa könyvtáros a megyei könyvtárban Balassi-díjat vesz át Balassi Bálint Megyei Könyvtár Farkas András festımővész kiállítását a rendezı iskola galériáján megnyitja Kovács Ferenc tanár. BBG, PK jún.9./ Közremőködik Beszkid Veronika - ének, Celen Csilla - ének és Garai Gábor - vers Fejezetek a 115 éves balassagyarmati múzeum történetébıl, I. Nógrád Vármegye Múzeuma - kiállítás a Palóc Múzeumban. Köszöntıt mond Borenszki Ervin, Nógrád Megye Közgyőlésének alelnöke, a kiállítást megnyitja dr. Kovács Anna megyei múzeumigazgató. Gitáron közremőködik Pap Bence, a RMMI növendéke Diákjuniális. "Szer-telenül" - kábítószer fogyasztás megelızési elıadások és filmvetítéssel egybekötött szaktanácsadás a mővelıdési központban. Szellemi- és sportversenyek, koncertek, karneváli felvonulás, esıőzı táncok bemutatása a szabadtéri színpadon, utolshowtánc. A KiViSZI színjátszó csoport és a Hibó Tamás Mővészeti Iskola színmővészet szakos tanulói bemutatják Musical kavalkád c. mősorukat. Bőnmegelızési konferencia a Balassagyarmati Határır Igazgatóságon és a mővelıdési központban a határırségi jubileumi évfordulók és a Határırség Napja alkalmából. Emlékfa-ültetés a Palóc ligetben. Dúzs József hır. dandártábornok elıadása: A határon átnyúló bőnözés várható alakulása a leendı belsı határokon. Ünnepi mősor, bemutatók. Palóc Múzeum II. Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok programja Balassagyarmati Határır Igazgatóság Aranycsengı országúti kerékpárverseny. Útvonal: Bgy-Szügy-Mohora-Cserháthaláp-Cserhátsurány Herencsény-Cserhátszentiván-Alsótold-Garáb ifj. Gáspár László A mővelıdési központ nyári kézmőves tábora Jakus Julianna vezetésével Nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél a Szaxi Koktél (Barát Attila zenekara) Kalandra fel! - Utazás Robinson rejtélyes világába. A városi könyvtár olvasótábora 5-6. osztályos általános iskolások számára

14 7. 7. A XIX. Nyári Tárlatot a HEG-ben megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész, tárlatgondozóházigazda. közremőködik Telek Zoltán - harmonika és Jónás Csaba - gitár XX. Palóc Triatlon -Révész László Emlékverseny a Nyírjesben Vitalitás SE 7. Szondi György Szakközépiskola és A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola életmód tábora Szakiskola július közepe Bányász-, kohász- és erdészhallgatók ill. volt hallgatók szakestélye a vármegyeháza dísztermében Palóc Kör (Meszjár András) 7. Zene határok nélkül - XX. Nemzetközi Muzsikustábor, Verseny és Mővészeti Fesztivál. Matuz István fuvola RMMI és az Ear Együttes hangversenye A Bakos Ferenc képzımővész Itáliai emlékek c. kiállítását az RMMI galériájában megnyitja Pénzes Géza A Nemzetközi Muzsikustábor tanár, festımővész programja A száz éves dr. Tunyogi-Csapó Miklósné dr. Algıver Ilona köszöntése a helytörténeti győjteményben Kunné Kubicza Erzsébet Banda Ádám - hegedő és Puia Dorinel - klarinét koncertje. Közremőködık: Szokolay Balázs - zongora, A Nemzetközi Muzsikustábor Bruno Monsaingeon - hegedő, Klenyán Csaba - klarinét, Kiss Péter - zongora programja A Nemzetközi Muzsikustábor A muzsikustábor hallgatóinak koncertje programja Egyéni hangszeres elıadói verseny két kategóriában: Weiner Leó mővei és 1945 után született magyar A Nemzetközi Muzsikustábor mővek programja XI. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál ( ) balassagyarmati programja. A Szabadtéri Nógrád Megyei Pedagógiai és színpadon fellép a Rino's Dance Troupe (Cook-szigetek), az Ipel' (Losonc), a Palóc Táncmőhely (Fülek) és Közmővelıdési Intézet, a Lajtorja Néptáncegyüttes (Balassagyarmat) A Nemzetközi Muzsikustábor Fuvolahangverseny programja A Nemzetközi Muzsikustábor Liszt és Itália. Fehér Ernı - zongora. Közremőködik Keönch Boldizsár - ének és Orendt Gyula - ének. Musical est. Fellépnek: Bálint Ádám, Baranyai Annamária, Bakó Szabolcs, Bakos Nóra, Hagymási Sándor, Iványi Angelika, Péter Barbara, Szerényi László, Timkó János és Vastag Csaba A muzsikustábor hallgatóinak hangversenye Zenekari est a Szabadtéri színpadon. Az egyéni elıadói verseny gyızteseinek mősora. Vezényel Berebélyi Ákos. Udvardy László (Ember Péter): Concertino in D (İsbemutató): Ember Dániel - fuvola. Orff: Carmina Burana. Közremőködık: A nemzetközi muzsikustábor szimfonikus zenekara, Lavotta Kamarazenekar, Balassagyarmati Dalegylet, Balassi Bálint Gimnázium Vegyeskara, Salgótarjáni Pedagógus Kórus, Liszt Ferenc Kamarakórus (St.), Váci Harmónia Vegyeskar, Capo di tutti i Capi Kamarakórus, Szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar, Szécsényi Gyermekkar, Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Gyermekkara programja A Nemzetközi Muzsikustábor programja A Nemzetközi Muzsikustábor programja A Nemzetközi Muzsikustábor programja

15 Szent Anna-napi Palóc búcsú. Népi ájtatosság, virrasztás Szent Anna tiszteletére a Római Katolikus Fıplébániatemplom Szent Anna oltáránál. Másnap gyülekezı a Római Katolikus Fıplébániatemplom elıtt, népviseletes processziós menet a Palóc liget múzeumkertjébe, közös ima a Mária kápolnánál és a feszületnél. Menet a szabadtéri színpadhoz. Szent Anna palóc miséje. A szertartást végzik: Tempfli József nagyváradi püspök, Stella Leontin kanonok, plébános. Közremőködik a rimóci Rezesbanda, a berceli, a dejtári, a herencsényi, az ilinyi, a pataki, a rimóci asszonykórusok, az érsekvadkerti K.A.L.Á.Sz. Egyesület; Budai Ilona - ének(bp., Magyar Örökség-díjas népdalénekes), Bablena Ferenc - ének (Rimóc), Holecz Istvánné - ének (a népmővészet mestere, Rimóc), Csiki Sára - ének (Bgy.), a balassagyarmati Szt. Felicián Kórus Unterwéger J. Zsolt karnagy vezetésével, valamint a Lánycsóki Magyar-Német Kulturális Egyesület (Baranya megye), az Ivánci Népdalkör (Vas megye) és a Sárkány Lovagrend. Népzene - néptánc - népmese - Föllépnek az ivánci, a kazári (felnıtt és ifjúsági), a kéméndi (szlovákiai magyar), a lánycsóki, a patvarci, a rimóci (Kobela Andrásné vezette) és a szalmatercsi hagyományırzı együttesek, Csiki Gábor néptáncos, Csiki Gáborné népzenész (Bgy.), a mezıkövesdi Magyó Néptánc Együttes, Tóthpál Lászlóné - népdal (Szanda), Varga Ivette - népdal (Szécsény), Vincze Béla - népdal (Rimóc), valamint Dejtári Szabó Teréz népdalénekes, Teplán Sándor nótaénekes (Karancslapujtı), Baráth Klára nótaénekes (Bercel), kísér a Balassagyarmati Cigányzenekar Baranyi Gábor vezetésével. Palócország szépei - Viseletes szépségverseny leány és menyecske, valamint család és csoportos kategóriákban. Balassagyarmat és környéke római katolikus egyházközségei, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Ipoly Eurorégió, Tourinform Balassagyarmat A Nemzetközi Muzsikustábor programja A nemzetközi muzsikustábor tanárainak és hallgatóinak gálakoncertje Darázs József képzımővész Vizes jegyben születtem... c. kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész Vargyas Ildikó kiállítását a városi könyvtárban megnyitja Kocsis István nyugalmazott könyvtárigazgató, a hatvani Ratkó József Közmővelıdési Egyesület titkára. Közremőködik Oláh Gergı Kistérségi Romanap. Futball a Nádor utcai pályán, kulturális mősor a volt vármegyeháza udvarán, cigány folklórcsoportok fellépése. Buffó Rigó Sándor és zenekarának fellépése. A Váradi Roma Café koncertje, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,? utcabál Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége Ipoly Szakbizottsága Ipoly Kupa Horgászverseny a folyó Balassagyarmat alatti szakaszán Lakótelepi délutánok a Madách ligetben. Aszfaltrajz verseny, hulahopp- és ugrókötél-bajnokság, célbadobás, foci. Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija - vásári bábjáték. Székely gyermek néptáncosok bemutatója Lakótelepi délutánok a Móricz Zs. úti lakótelepen. Aszfaltrajz verseny, hulahopp- és ugrókötél-bajnokság, célbadobás, foci. Táncbemutató és -verseny, közremőködnek a Vitalitás SE táncosai. BMX- és gördeszkashow, kerékpáros ügyességi verseny. Fellép a Caput de Battery zenekar Szakács László Pannonia motorkerékpár-kiállítása a Kiss Árpád Általános Iskola földszintjén Rock Maraton

16 Államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés a Római Katolikus Fıplébániatemplom elıtt. Ünnepi beszédet mond Lombos István polgármester, országgyőlési képviselı. Köszöntıt mond Bartha István evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond református lelkész és dr. Stella Leontin kanonok. Közremőködnek: Balassagyarmati Dalegylet, Szent Felicián Kórus, Banos Brigitta, Csiki Sára, Csiki Gábor, Lévárdi Beáta, Csábi István és Juhász Ákos. Délután szórakoztató programok a Szabadtéri Színpadon: játszóház; a Maskarás Céh bábjátéka; a Barátság szaxofon trió mősora; musical dalok Kiss Szilvia elıadásában; Híves Marika, Kamarás sándor és Deák György operett mősora; a Szaxi Maxi Music Band elıadása; rock and roll randevú; tőzijáték Nagy B. István festımővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Tibay András. Közremőködik Für Éva - ének, Konczili Edit - ének, Somogyi-Tóth Dániel - zongora. Vagyóczky Károly festımővész, Ferenczy-díjas grafikus kiállítását a városi könyvtárban megnyitja dr. Feledy Balázs mővészeti író. Közremőködik Végh Gyula. 9. A Palóc Kertbarátkör virág- és termékbemutató kiállítását a Városi Képtárban megnyitja Medvácz Lajos, a Palóc Kertbarátkör mővelıdési központ igazgatója Hangverseny az RMMI-ban. Fellépnek: Rohmann Ditta - cselló és Mali Emese - zongora RMMI Városunkba látogat Hiller István oktatási és kulturális miniszter MSZP balassagyarmati szervezete A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány elsı száz évében ( ) c. könyvet a Helytörténeti győjteményben bemutatja dr. Rémiás Tibor történész-muzeológus, a miskolci Herman Ottó Múzeum Történeti Osztályának vezetıje és a szerzı, dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Levéltár munkatársa. Az Nógrád Megyei Levéltár utolsó divényi úrnı - Beszélgetés az egykor Nógrádban birtokos Zichy család képviselıjével, a Bécsben élı Pálffy Katalin grófnıvel. Beszélgetıtársa Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója Csikász István emlékdélután. Koszorúzás a Pro Urbe díjas költı, elıadómővész, Balassagyarmat,, Varietas Pódium díszpolgára sírjánál. A Csikász István Termet a mővelıdési központban felavatja T. Pataki László író, Színház rendezı. Közremőködnek a Varietas Pódium Színház elıadómővészei Szeptembriós a mővelıdési központban. Gólya-buli, Rocktáncház, tőzijáték Kis szabadidı "park" (lengıteke, sakk, fapadok) átadása a Madách liget Ady Endre utcai sarkán Szıttesek, hímzések - ma. Válogatás a Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet új alkotásaiból a Palóc Múzeumban. Köszöntıt mond Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyőlés elnöke, a kiállítást megnyitja dr. Cs. Palóc Múzeum Schwalm Edit, Heves megyei múzeumigazgató-helyettes A tervezett véradónap érdeklıdés hiányában elmaradt

17 Balassagyarmat barátainak találkozója a Duna Palota színháztermében. Lombos István polgármestert, országgyőlési képviselıt Selmeczi Zoltán, a Humánszolgáltatási Osztály vezetıje kérdezi a város életérıl, sikerekrıl, gondokról és eredményekrıl. A 100 esztendeje Balassagyarmaton született Szabó Vladimir festıés grafikusmővészre Réti Zoltán festımővész emlékezik. A Balassagyarmat köztéri alkotásai c. kiadványt a Nógrád Megyei Levéltár igazgatóhelyettese, dr. Hausel Sándor fılevéltáros, a kötet szerzıje és szerkesztıje mutatja be. A Néprajzi Múzeum fıigazgatója, a Balassagyarmatról elszármazott dr. Fejıs Zoltán kandidátus beszél pályájának alakulásáról. A 85 éve Balassagyarmaton született Jobbágy Károly kétszeres József Attiladíjas költıt versének elıadásával Lovász Emıke, a mősor vezetıje idézi meg. Közremőködık: Balassagyarmati Cigányzenekar Baranyi Gábor vezetésével; a Lajtorja Néptánciskola növendékei - mővészeti vezetı Kozák Katalin; Üsztürü zenekar - prímás Major Levente. Balassagyarmat Város Önkormányzata,, Honismereti kör Juhász Ferenc, az MSzP alelnöke és Lombos István polgármester uniós szabványokat kielégítı játszóteret ad át a Móricz Zsigmond lakótelepen Bakos Ferenc grafikusmővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Pénzes Géza tanár, festımővész Dózsa György Általános Iskola Szederjesi Cecília és Tyekvicska Árpád Senkiföldjén - Adatok, források és dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról c. könyvet a városi könyvtárban bemutatja dr. Molnár Judit, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense és a szerkesztı Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója Nógrád Megyei Levéltár A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba XIX. Ipoly Gyalogló Gála. Köszöntıt mond Lombos István polgármester. Ipoly Walking Club Madách Irodalmi Társaság, Szalézi 09. vége XIV. Madách Szimpózium Csesztvén, koszorúzás Balassagyarmaton, a Bercsényi utcai emléktáblánál Kollégium Állásbörze a Városi Sportcsarnokban. Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Nyílt sakkbajnokság a mővelıdési központban Sakk Kör Feltételezések a balassagyarmati vár elhelyezkedésével kapcsolatban - Zentai József tanár vetítettképes elıadása a Helytörténeti győjteményben Ünnepi emlékmősor az aradi tizenhárom véráldozatának 157. évfordulója alkalmából a rendezı iskolában. A történelmi eseményeket felidézi Hegedős Andor, a Dózsa György Általános Iskola tanára. A vértanúkra emlékeztek a történelmi egyházak képviselıi: Molnár Zsigmond református lelkész, dr. Stella Leontin RMMI kanonok, plébános. A mősorban közremőködött a Balassagyarmati Dalegylet, a Varietas Pódium Színház, valamint a rendezı iskola mővész-tanárai és drámatagozatos növendékei Tüntetés a kormány politikája ellen. Félpályás útlezárás Balassagyarmat és İrhalom között 130 éves a Balassagyarmati Tőzoltóság. Felvonulás a Tőzoltóság épületétıl a Deák Ferenc, a Bajcsy- Zsilinszky és a Fı utcán keresztül a mővelıdési házig, ahol tőzoltó kiállítás, bemutatók, játékok várják a látogatókat. Zsolczai Balázs festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Kalmár Ágnes mővészettörténész, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhely igazgatója. Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Balassagyarmati Tőzoltóparancsnokság

18 A Den Café-Maverick Poker Tournament második állomásaként hivatalos, nyílt pókerverseny a Hunyadi Maverick Elsı Budapesti Póker Klub utcai Den Café&Casinóban. Egyesület Egészségvédık Egyesülete, Városi Mozdulj Gyarmat - sportnap minden év elsı októberi szombatján. Közös futás a kórháztól a mőfüves Sportlétesítmények, Bgy. Város pályáig. Sportversenyek. Önkormányzata és Szenczi Molnár-emléknap a református templomban. Összefoglaló Szenczi Molnár Albert bibliafordító és Református lelkészi hivatal zsoltárfordító életérıl és munkásságáról. Vendég Lengyelné Zsoldos Emıke hárfamővész Párkányi Péter Mindszenty-szobrát a katolikus nagytemplom falán ünnepi mise keretében megáldja dr. Stella Leontin c. prépost, kanonok, plébános. Közremőködik Molnár András Kossuth-díjas operaénekes, a Szent Felicián kórus Unterwéger Zsolt karnagy vezetésével, valamint Csábi István és Kamarás Sándor eladómővészek A 2006/2007. tanév 1. Növendékhangversenye RMMI Könyvbemutató a mővelıdési központ Csikász István-termében. Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író, költı éves születésnapjára jelent meg Ézsiás Erzsébet Fecskekód c. könyve Aktualitások az adózásról. Az APEH Nógrád Megyei Igazgatósága munkatársainak elıadásai a mővelıdési Nógrád Megyei Kereskedelmi és központban: Tolmácsi Zsolt: A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség változásai. Gál József: A személyi Iparkamara jövedelemadó változásai, házipénztáradó, különadó és járadéka 10.00, Piroska és a farkas - a Hókirálynı Meseszínpad elıadása a mővelıdési központban A Borsos Miklós szobrászmővész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a városi könyvtár galériáján Czigány György költı ajánlja a közönség figyelmébe. A helyszínen dr. Nagy Róbert Vendégségben Borsos Miklósnál húsz éven át c. kötetét a szerzı dedikálja Évszakok ecsettel és optikával - A Varga Ágnes festményeibıl és Jurta Ferenc fotóiból összeállított kiállítást a rendezı iskola galériájában megnyitja Kovács Ferenc pedagógus. Közremőködık: Jancsó Dorottya - fuvola, BBG Tyekvicska Virág - fuvola, Selymes Dávid - vers. Zenei Világnap: ünnepi hangverseny a rendezı iskolában. Közremőködnek az iskola mővész-tanárai és a RMMI Balassagyarmati Dalegylet. Vendégek Balassagyarmat testvérvárosainak polgármesterei Az Ipoly Eurorégió Szabadegyetem résztvevıi koszorúznak a Bercsényi utca 8. sz. házon található Ipoly Eurorégió emléktáblánál. A Madách Tanulmányi Napok bgyi eseménye

19 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából felállított emlékmő átadása és megszentelése a Palóc ligetben. Díszvendégek: Wittner Mária halálraítélt szabadságharcos és dr. Magyar Pál, a Balassagyarmati Forradalmi Bizottság titkára. Az emlékmő alkotói: Jan Chovan felvidéki faragómester és Egri István Gránát Alma nívódíjas fafaragó népmővész. Köszöntıt mond Wittner Mária és dr. Magyar Pál. A történelmi egyházak képviseletében emlékezik Bartha István evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond református lelkész, dr. Stella Leontin római katolikus kanonok, plébános és Vendrey Gábor szalézi plébános. Az alkotókat bemutatja dr. Czimbalmos István. Az emlékmővet felszenteli dr. Stella Leontin római katolikus kanonok, plébános és Vendrey Gábor szalézi plébános. Közremőködik: Tolcsvay Béla zeneszerzı és énekmondó, Varietas Pódium Színház, Bokor Tünde népdalénekes, Szabó Csilla lélekápoló elıadómővész, Inámi Asszonykórus, Rézfúvós Kvintett, Csábi István és Tibay András. Az emlékmő átadását követıen a RMMI-ben Tolcsvay Béla zeneszerzı és énekmondó ad koncertet. Közremőködnek: Inámi Asszonykórus, Szabó Erzsébet, Kelemen Dávid és Bokor Tünde, Szabó Csilla Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete (ÉFOÉSZ) ünnepi közgyőlése a mővelıdési központban. A NGYIK nyírjesi speciális szakiskolájának mősorát követıen Medvácz Lajos polgármester, Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ országos elnöke és Farkas Ferencné megyei elnök mond köszöntıt. Átadják a Frim Jakab emlékérmeket, majd emléklapok átnyújtására kerül sor. A mősort Borkó Edit elnökhelyettes vezeti, a programfelelıs Fábri Lászlóné titikár İszi emlékülés. Nyomdászat és könyvmővészet. 150 éves a Kék László Nyomda Balassagyarmaton - Elıadások a városi könyvtár kupolatermében: Tóth Tamás (levéltáros, Nógrád Megyei Levéltár): Kék László nyomdája Balassagyarmaton; Kass János (grafikusmővész, könyvillusztrátor): A könyvillusztrátori munka; Pogány György (könyvtárigazgató, Pilis): A magyar könyvmővészet és a könyvtárak dr. Czimbalmos István, Bgy. Város Önkormányzata ÉFOÉSZ 1956-os emlékest a RMMI-ben. Közremőködık: a Jobbágy Károly versmondó verseny díjazottjai, a Varietas Pódium Színház elıadói, az RMMI tanárai. Köszöntıt mond Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Jobbágy Károly Alapítvány Levéltár igazgatója ERRO '96 Kupa - Thai-box gála a Városi Sportcsarnokban. Thai Box Club Balassagyarmat Nógrád megyei erıemelı bajnokság a nagyligeti sporttelepen Vitalitás SE Erıemelı Szakosztálya Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés. Középiskolás városi vetélkedı az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a városi könyvtárban. Gyertyagyújtás és megemlékezés az '56-os kopjafánál a városi temetıben. A mővelıdési központban elkészült kiállítást megnyitja Medvácz Lajos polgármester. Ünnepi mősor a kamarateremben. Közremőködık: Városi Színjátszókör tagjai, Rézfúvós Kvintett, Banos Brigitta. Gyertyás felvonulás a mővelıdési központtól a Bajcsy úti emléktáblához, ahol beszédet mond Balla Mihály országgyőlési képviselı. Koszorúzás. Ünnepi hangverseny a volt megyeháza dísztermében. Közremőködnek az RMMI mővésztanárai és vonószenekara, a Balassagyarmati Dalegylet Ember Csaba vezetésével, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes, mővészeti vezetı Kanyó András Növendékhangverseny RMMI Balassagyarmat Város Önkormányzata

20 Közéleti fórum a Palóc ligeti új '56-os emlékmőnél. Felvezetı beszédet mond dr. Limbacher Gábor helyi elnök Az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok fásítási akciója a mőfüves pálya környékén és a Palóc ligetben A Magyar Tudomány Napján dr. Manga János folkloristára, az intézmény egykori vezetıjére emlékezik a Palóc Múzeum. A megjelenteket köszönti dr. Kovács Anna megyei múzeumigazgató. Manga János tudományos pályaképe - dr. Tátrai Zsuzsanna, az MTA Néprajzi Kutatóintézete fımunkatársának elıadása. A Palóc Múzeum megemlékezésre készült kamarakiállítást bemutatja dr. Kapros Márta fımuzeológus. A 100 éve született Manga János emléktáblájának megkoszorúzása az intézmény lapidáriumában. Laczák Boglárka (ének) és Horváth Péter (klarinét), a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóinak RMMI koncertje az RMMI-ben. Zongorán közremőködik Perneczky Zsolt. A római katolikus Szentháromság Nagytemplomban Böjte Csaba ferences szerzetes atya és dr. Stella Leontin kanonok plébános mutatnak be misét. A mise után Böjte Csaba elıadásából megismerhetjük a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tevékenységét, szolgálatos munkáját Életrıl, hitrıl, hazáról - dr. Bródy Tiborné báró Buttler Máriával dr. Limbacher Gábor beszélget a Városháza dísztermében. Közben diaképek vetítése a család életérıl Növendékhangverseny a Nagykürtösiekkel közösen RMMI KÉSZ Balassagyarmati Csoportja Az Ökotárs Alapítvány, az Ipoly Televízió, az Ipoly Unió, Bgy Város Önkormányzata, a Városüzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási Kht. együttmőködésében Az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok fásítási akciója a mőfüves pálya környékén és a Palóc ligetben Jubileumi ünnepség a takarékossági világnapon. 50 évvel ezelıtt alakultak meg az elsı, mai formában mőködı takarékszövetkezetek. Ünnepi köszöntıt mond Lukács István, a Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-igazgatója. Takarékszövetkezeti érdemérmek kiosztása. Fotókör a mővelıdési központban. Kovalcsik István vetítéses elıadása a Foto Art Magazin által szervezett Balassagyarmati Fotókör fotós találkozóról Adorján Attila festımővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Bárdosi József mővészettörténész Gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezés a nemrég felavatott Palóc ligeti emlékmőnél. Nagy Iván Polgári Kör Közremőködik Varga Réka, Tibay András, Csábi István. Szent Imre Napok a névadó iskolában. Sportversenyek, tudományos diákköri elıadások, hittan- és Szent Imre Keresztény Általános szavalóverseny, "Hamgyaavató". Iskola és Gimnázium Az Ökotárs Alapítvány, az Ipoly Televízió, az Ipoly Unió, Bgy Város Önkormányzata, a Városüzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási Kht. együttmőködésében Balassagyarmati római katolikus plébánia Keresztény Értelmiségiek Szervezete (KÉSZ) Balassagyarmati Szervezete

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Összeállításunk a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára épül. Köszönetet mondunk Veres Istvánnak, a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola igazgatóhelyettesének,

Részletesebben

1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5. növendékhangverseny a rendező iskolában RMAMI 1. 13. 18.30

1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5. növendékhangverseny a rendező iskolában RMAMI 1. 13. 18.30 Balassagyarmati rendezvénynaptár a 2010. évre Dátum Óra Esemény Rendező Kőnig Frigyes festőművész kiállítását a HEGben megnyitja Somorjai Kiss Tibor grafikus- 1. 8. 17.00 2. 25. művész 1. 13. 16.30 5.

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj.

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj. Lelt. szám Digitális győjtemény leltárkönyve, 2010. augusztus 4-i állapot Leírás 005 Leírás Balázs Jánosról 006 Balázs János: Füstölgés 007 Balázs János: Füstölgés1. 008 Bérczy Károly arckép 009 Bérczy

Részletesebben

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 22., csütörtök

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 22., csütörtök A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja Április 22., csütörtök Teátrum 16.30 17.30 Teátrum 17.30 18.00 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29.

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29. Események, hírek Krónika 2012. Július 7 8. A helybeli Múzsa Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a Hetyei Nemzetközi Művészeti Napokat Egyházashetyén. 8. A vasi megyeszékhelyről és környékéről elhurcolt

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 23., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek!

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! Elérhetőségeink: Ars Sacra Alapítvány 1126 Budapest, Márvány u. 28. Székhely: 1026 Budapest, Torockó

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről

hírlevél Majdnem készen vannak a medencék Öltözőket avattak az Atlétikai Centrumban Aparhanti utak Závodi járda Gyakorlat Hollandiában A parlagfűről völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 8. szám 2011. október Majdnem készen vannak a medencék Már többször hírt adtunk az áprilisban megkezdett Bonyhádi Strandfürdő építési

Részletesebben

Múltunk hôsei, napjaink példaképei

Múltunk hôsei, napjaink példaképei XXXII. évfolyam 4. szám 2012. április 8. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Múltunk hôsei, napjaink példaképei Hírek Elôadás civil szervezeteknek Dr. Latorcai Csaba

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. augusztus 24.

XVIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. augusztus 24. XVIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. augusztus 24. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA ÉLETPÁLYÁNAK TEKINTI MUNKÁJÁT AZ ALJEGYZŐ 3. OLDAL Zenés irodalmi utazás

Részletesebben

Örökség Gyermektánc Fesztivál

Örökség Gyermektánc Fesztivál LIX. évfolyam 19. szám 2007. május 18. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 25-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Mi történik a házunk táján? Fórum május 21-én, a Radnótiban Mi

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Virágot ültettek, parkot rendeztek

Közlöny. Félegyházi. Virágot ültettek, parkot rendeztek Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. április 28. XX. évfolyam 8. szám Közlöny Virágot ültettek, parkot

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István

Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István Oldal 2006. január hó XXII. évfolyam 1. szám 80 éve született Fábián Zoltán (Borsody István) 1. Január 22.: a magyar kultúra napja (B.

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor)

KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor) KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor) Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése célja megvalósulási Farkas László-Legéndi Hagyományőrző Egy.

Részletesebben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben

Budakeszi programok összesítve 2015-ben Budakeszi programok összesítve 2015-ben 2015-öt az ENSZ és az UNESCO a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. A világesemény kezdeményezéséhez Magyarország is örömmel csatlakozik. https://www.ofi.hu/hir/2015-feny-eve

Részletesebben

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK!

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! 1 KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! A 2015. év tervezett kisújszállási programjainak kínálatát tartja kezében a kedves Olvasó. E programfüzet meghívó, a városunkból

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben