Balassagyarmati események naptára 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmati események naptára 2006."

Átírás

1 Balassagyarmati események naptára Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolától és a Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központtól kapott információkkal egészítettük ki. A Nógrád Megyei Hírlapot és a helyi lapokat tematikus rendben dolgozzuk fel, az így készülı adatbázisok győjteményünkben elérhetıek! Rövidítésjegyzék: BBG Balassi Bálint Gimnázium HEG Horváth Endre Galéria IH Ipoly Hírnök KÉSZ Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Mikszáth KÉVIG Mikszáth Kálmán KÉVIG Szakközépiskola Madách Imre Városi Könyvtár Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ NÚ Nógrádi Újság RMMI Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola dátum óra esemény rendezık Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Onczay Zoltán és Homor Zsuzsanna gordonka hangversenye a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. Tiziano Vecellio festészete - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Agykontroll - ingyenes ismertetı elıadás a mővelıdési központban. Tanfolyam idıpontjai: február 4, 5, 11, Deme Róbert festımővész kiállítását a rendezı iskola galériájában megnyitja Kovács Ferenc pedagógus. Közremőködik Benkó Zsófia - vers, Bogár Erika - ének és a kamarakórus tagjai: Bugyi Anna, Gál Viktória, Gál Vivien, Gréczi Brigitta, Gréczi Klaudia, Forgács Zsuzsanna és Szorcsik Edina A 2005/2006. tanév 7. Növendékhangversenye a rendezı iskolában RMMI Kezdj el élni! Multimédiás elıadássorozat a mővelıdési központ Életmód klubjában. 5.: Negyedik lépcsı: a stressz kezelése. Látogatók más világokból. Elıadók: dr. Muhari Géza belgyógyász, adjunktus, Balogh Tamás Életmód klub egészségnevelı és Simon László lelkész. Közremőködik Simon Lászlóné Újévi köszöntı és állófogadás a Városháza dísztermében Balassagyarmat Város Önkormányzata Pótszilveszteri nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél Nemesvári Norbert Ökumenikus imahét. A református gyülekezeti teremben igét hirdet P. Hartai Gábor SDB plébános. Téma: A balassagyarmati egyházi hivatalok Egyesülünk Krisztus jelenlétében. lelkészei és papjai Ökumenikus imahét. A református gyülekezeti teremben igét hirdet Refka Dániel római katolikus káplán. A balassagyarmati egyházi hivatalok Téma: Hétköznapi ökumenizmus lelkészei és papjai BBG

2 Képzımővészeti szabadiskola. Két világ határán: manierizmus. A XVI. század képzımővészete - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Megyei Madách-ünnepség. Koszorúzás a Köztársaság téri Madách-szobornál. Megemlékezik Péliné dr. Bán Nógrád Megye Közgyőlése, Éva irodalomtörténész, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fıtanácsosa. Énekel Oláh Gergı Balassagyarmat Város (Karancslapujtı), verseket mond Horváth Zoltán (Mikszáth KÉVIG Középiskola). Önkormányzata, Megyei Fuvolás Találkozó a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolában RMMI A Komjáthy Jenı Irodalmi és Mővészeti társaság Röpke Ívek c. antológiáját dr. Gombár Endre ny. egyetemi docens értékeli a városi könyvtár kupolatermében. A mőveket bemutatják: Fábián Berta, Hoffmann Pálné, Kosik Szilvia, Merczel Erzsébet, Mohai Orsolya, Piatrik Valéria, közremőködik Banda Ádám - hegedő. A Horváth Endre-díjat átadja Lombos István polgármester A Farkas András festımővész Madách Imre Az ember tragédiája c. drámai költeményéhez készített illusztrációs sorozataiból rendezett kiállítást dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész nyitja meg a könyvtár galériáján. Madách gondolatait Vándorfi László színmővész, a veszprémi Pannon Várszínház igazgatója tolmácsolja. Énekel Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas népdalénekes. Madách-ünnepség. A megjelenteket üdvözli és a évi Madách-díjakat átadja Borenszki Ervin, Nógrád Megye Közgyőlésének alelnöke. Köszöntıt mond Tızsér Árpád Kossuth-díjas író, költı (Pozsony). Kitüntetettek: dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész (Budapest), dr. Szabó András elıadómővész (Budapest), Muzsla Néptáncegyüttes (Pásztó). Madách-díjas méltatók: dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, Oroszlánné Mészáros Ágnes könytárigazgató, İze János néptáncos, a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes vezetıje. Közremőködık: Vándorfi László színmővész, Maczkó Mária népdalénekes, Bárány Dávid és Horváth István, a Palóc Néptáncegyüttes tagjai, Banda Ádám - hegedő, Kanyó Dávid - fuvola, Kanyó Emese - gordonka. Madáchtól, Madáchról - közremőködnek a Balassi Bálint, a Szent-Györgyi Albert és a Szent Imre gimnáziumok diákjai: Antalics Péter, Bazsó Beáta, Budai Zoltán (volt Balassis), Gyurcsik Dániel, Hegedős Réka, Kissimon Ildikó, Markó László, Mihályi Norbert, Ódor Dániel, Oláh Gyızı, Varga Emese, Varga Réka. Színpadra állította Pásztor Sándorné tanárnı. A mősort vezeti Gyurin Zsolt színmővész Ökumenikus imahét. A Don Bosco Szent János Plébániatemplomban igét hirdet Kulcsár Zsuzsanna evangélikus lelkész. Téma: Könyörögjünk együtt Jézus nevében Ökumenikus imahét. A Don Bosco Szent János Plébániatemplomban igét hirdet Molnárné Tóth Erzsébet református lelkipásztor. Téma: Megbocsátás és gyógyító emlékezés A magyar gazdaság helyzete európai uniós tagként. Meddig jutottunk? - Bod Péter Ákos, az Antall-kormány volt minisztere, közgazdász professzor elıadása az evangélikus imaházban. Közremőködnek Csábi István és Tibay András elıadómővészek. Ökumenikus imahét. Az evangélikus Luther-házban igét hirdet Tarjányi Ferenc SDB igazgató plébános. Téma: Isten jelenléte megbékélésre hív Barabás Márton festı- és szobrászmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Matits Ferenc mővészettörténész A megyei Madách-ünnepség rendezvénye A megyei Madách-ünnepség rendezvénye A megyei Madách-ünnepség rendezvénye A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai KÉSZ Balassagyarmati Szervezete A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkészei és papjai

3 Kezdj el élni! Multimédiás elıadássorozat a mővelıdési központ Életmód klubjában. 6.: Ötödik lépcsı: Leszámolás a mérgekkel. Miért nehéz a szenvedélyektıl megszabadulni? Elıadók: dr. Muhari Géza belgyógyász, Életmód klub adjunktus, Balogh Tamás egészségnevelı és Simon László lelkész. Közremőködik Simon Lászlóné (hatodikig volt a meghívón) Madách Imre és Mikszáth Kálmán vers- és prózamondó verseny a volt Megyeháza dísztermében. Mikszáth Kálmán KÉVIG Közremőködik a rendezı iskola énekkara Középiskola XXX. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok a mőv. központban. Köszöntıt mond Lombos István polgármester és Tóth Zsuzsanna, (MMI). A fesztivált megnyitja Papné Istenes Márta (NKÖM). Résztvevı csoportok: Ad Hoc Csoport (Bp.), Alig Színpad (Veszprém), Ács Tamás (Veszprém), EX Pesti Barnabás Nemzeti Kulturális Örökség Gimnázium KIMI (Bp.), GIMISZ Diákszínpad (Komarno), "Hetedik" Amatır Társulat (Pécs), Híd Minisztériuma, Magyar Mővelıdési Színház (Szolnok), Kesztyő Kör (Ruzsa), Kompánia Színházi Társulás (Budakeszi), KonzervArtaudrium Intézet, Magyar-Szín-játékos Színházi Mőhely (Debrecen), Matarács Színpad (Debrecen), Orfeusz Társulat (Tatabánya), Re Actor Szövetség, Bgy Város Színházi Mőhely (Bp.), Ször Pentin Társulat (Bp), Teátrum Színpad (Pápa), Vécsey Kamarateátrum Önkormányzata, (Aszód). A zsőri tagjai: Lengyel Pál rendezı, Gabnai Katalin színikritikus és Solténszky Tibor dramaturg. A színielıadások közti programok: 30 éves vagyok! - születésnapi gálamősor az ISZN múltjának kiemelkedı egyéniségeivel; "Hommage a Béla Bartók" - Oláh Kálmán Sextet jazzkoncertje; Ökumenikus imahét. Az evangélikus Luther-házban igét hirdet dr. Stella Leontin kanonok plébános. Téma: A balassagyarmati egyházi hivatalok Misszió Jézus nevében lelkészei és papjai Ökumenikus imahét. A Szentháromság plébániatemplomban igét hirdet Molnár Zsigmond református A balassagyarmati egyházi hivatalok lelkipásztor. Téma: Isten jelen van a másik emberben lelkészei és papjai A budapesti Stefánia-palotában a magyar kultúra lovagjává avatják Ember Csabát, a RMMI igazgatóját Az egészségesebb nemzedékekért - jótékonysági bál a volt Vármegyeháza dísztermében. Zenél Nemesvári Gondoskodás Közhasznú Egyesület Norbert, fellép a Vitalitás SE tánccsoportja és a Lajtorja Néptáncegyüttes Ökumenikus imahét. A római katolikus újtemplomban igét hirdet Bartha István evangélikus lelkész. Téma: A balassagyarmati egyházi hivatalok Egy a reménységben lelkészei és papjai Rózsavölgyi Márk emléktáblájának koszorúzása születésének évfordulóján RMMI A Néprajzi Múzeum Magyar népi ékszerek c. kiállítását a Palóc Múzeum dísztermében megnyitja Fejıs Palóc Múzeum Zoltán, a Néprajzi Múzeum fıigazgatója. Közremőködik Fogarasi Béla gitármővész Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti szabadiskola. Michelangelo Merisi, más néven Caravaggio csudálatos festészete - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI 10.00, Gryllus Vilmos koncertje a mővelıdési központban Ifjúsági Filharmónia Hangverseny a volt Vármegyeházán RMMI Magánénekes Növendékhangverseny az RMMI-ben RMMI

4 Róka Lajos nyugalmazott, balassagyarmati Pro Urbe díjas református lelkész búcsúztatása a református templomban. (Elhalálozás: , temetés: 02.01, Ecseny) Jótékonysági batyus bál a mővelıdési központ kamaratermében. Zenél Nemesvári Norbert Cseperedı Óvodáért Alapítvány A legbátrabb város ünnepe. Ünnepi hangverseny az RMMI nagytermében. Másnap a hısi halottak sírjainak koszorúzása. Beszédet mond Szalai Antal, a Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola igazgatója. Koszorúzás a MÁV állomásépületén elhelyezett emléktáblánál, ahol Siketné Zsiga Judit, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Nyírjesi Tagintézményének igazgatója mondja el gondolatait. Megemlékezés és koszorúzás a Civitas Fortissima emléktáblánál. A korabeli eseményeket felidézi és a címadományozásról szóló törvényt ismerteti dr. Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyőlésének elnöke. Az ünnepi képviselı-testületi Balassagyarmat Város ülésen Díszpolgári címek és Pro Urbe díjak átadására kerül sor a hajdani Vármegyeháza dísztermében. Önkormányzata, Civitas Fortissima Kitüntetettek: Bgy. díszpolgára: Reiter László, posztumusz Urbán Árpád; Pro Urbe-díj: Bgyi Dalegylet, Kör Majdán Béla, posztumusz Révész László és az 1919-ben Bgy. védelmében elesett polgárok: Nagy József szakaszvezetı, Dancsok Ferenc tizedes, Virág Lajos ırvezetı, Czakó Balázs katona, Rózsa András vasutas, Petrovics András vasutas, Vancsó József polgár, Havaj József polgár, Hrubecz Márton polgár és Weisz Sándor polgár). Az ünnepségen közremőködik a Varietas Pódium Színház, a Balassagyarmati Dalegylet, a Balassi Bálint Gimnázium, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola és a Kiss Árpád Általános Iskola kórusai, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes és az RMMI tanárai és diákjai Képzımővészeti szabadiskola. Edouard Manet, a modern kor prófétája - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. Tudomány és hit - A Jesenius Központ munkájának Evangélikus lelkészi hivatal jelentısége. Béres Tamás adjunktus (Evangélikus Hittudományi Egyetem) elıadása. A MÁV Rt. tájékoztatója az érintett települések vezetıi számára a kísérleti kistérségi vasúti szervezettel kapcsolatban a városháza dísztermében Petró György szobrászmővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész A Gösser panzió15 éves születésnapja Gösser panzió Sportbál a volt Vármegyeházán Vitalitás SE Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti szabadiskola. A magyar festészet kezdetei - Csach Gábor elıadása a mőv. központban A felújított Helytörténeti győjtemény ünnepélyes átadása. A vendégeket üdvözli Oroszlánné Mészáros Ágnes igazgató, köszöntıt mond és a felújított intézményt a város közönségének átadja Lombos István polgármester. A kiállításokat bemutatja Kovalcsik András, a Honismereti Kör elnöke. Közremőködik Csábi István és a RMMI dráma tagozatos növendékei. Gitáron játszik Pap Bence, valamint Pálinkás Kornél, Vadkerti Hanna, Szilfai Melinda, Koplányi Emese és Bárány Ferenc kvintettje Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. A köztéri szobor - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Országos Kötélugró Verseny a Városi Sportcsarnokban

5 Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. Képelemzések - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Nık az ország helyzetérıl. A megye fórumsorozatában elsıként a gyarmati Svejk vendéglıben vendég Lengyel Gabriella röplabdázó, olimpiai negyedik helyezett, Steinerné Vasvári Éva országgyőlési képviselı és Fidesz-MPSz helyi szervezete Pitti Katalin operaénekes Filharmónia Kelet-Magyarország Filharmónia bérleti hangversenyek 2005/2006. Jandó Jenı zongorahangversenye a RMMI-ben KHT., RMMI A évi országgyőlési választások tétje - A mővelıdési központban vendég Dávid Ibolya, a Magyar Az MDF Balassagyarmati Szervezete Demokrata Fórum elnöke A város képviselı-testülete dönt arról, hogy pályázati eljárás nélkül bérbe adja a Rákóczi út 66. sz. alatti "Bobula-házat" a Lajtorja Néptánciskolának. A házat belül felújítják, fakaput kap , A brémai muzsikusok - A Nektár Gyermekszínház elıadása a mővelıdési központban A világ örökségének része - egy palóc falu régen és ma: Hollókı c. kiállítást a Palóc Múzeumban megnyitja dr. Kovács Dezsı egyetemi docens (Szent István Egyetem, Gödöllı). Köszöntıt mond Szabó Csaba, Hollókı Palóc Múzeum polgármestere. Közremőködik Környey Alice elıadómővész és a Hollókıi Hagyományırzı Együttes tagjai Egyházmegyei ifjúsági találkozó az evangélikus templomban és imateremben. Hogyan lehet erıs az egyház? - dr. Fabiny Tamás püspök elıadása. Csoportos beszélgetések, szeretetvendégség. Koncert: Ipolymenti Evangélikus lelkészi hivatal Nagyboldogasszony Közösség, M.Is.K.A., Large Room Együtt-egymásért - egyházzenei koncert a katolikus fıplébániatemplomban. Közremőködık: Palánki Éva- Értelmi Fogyatékossággal Élık és fuvola, Goricsova Izabella - fuvola, Patay Péter (Bp.) - ének, Banda Ádám - hegedő, Tóth Miklós - Segítıik Közhasznú Egyesülete trombita, Molnár Ottó (Ipolybalog) - orgona, Szent Felicián kórus Képzımővészeti szabadiskola. Kint és bent az építészetben - Csach Gábor elıadása a mőv. központban KÉSZ Balassagyarmati Szervezete, Beszélgetés a média helyzetérıl. Vendég Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke MDF Balassagyarmati Szervezete Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. A herceg - a Hibó Tamás Mővészeti Iskola Szent Imre Keresztény Iskola és színmővészet szakos tanulóinak elıadása Gimnázium Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. Ki a kereszt teológusa? - Gerhard O. Forde Luther teológiájának központi kérdésérıl szóló könyve alapján. A Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Luther Szövetség kiadványainak bemutatása. Fabiny Tibor tanszékvezetı egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem) elıadása A fıutcán megnyílt Bgy elsı hivatalos antikváriuma: Péli Antikvárium (Eddig a piac egyik használtruházati febr. vége boltjában volt egy félreesı sarok, ahol használt könyveket lehetett vásárolni) Ifjúsági Filharmónia Hangverseny a volt Vármegyeházán RMMI Evangélikus lelkészi hivatal

6 Belül vagy kívül? A keresztény választópolgár mozgósíthatósága; mikor érdemes szövetségben lenni) - Semjén Zsolt elıadása a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium ebédlıjében Gelencsér János festı- és grafikusmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Földi Péter festımővész KÉSZ Balassagyarmati Szervezete Ipolymenti méhésztalálkozó a mővelıdési központban. Szakmai elıadások, méhészeti eszközkiállítás és mézkóstolás Képzımővészeti szabadiskola. El Greco festészete - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Szociális Szakmai Nap az evangélikus Luher-házban. Köszöntıt mond Bartha István igazgató lelkész. Elıadások: Gyene Piroska országos elnök: 25 éves az ÉFOÉSZ. Utak és lehetıségek a fogyatékossággal élı személyek minıségi ellátásában; Berki Judit (Nógrád Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda vezetıje, Salgótarján): Gyermekek-felnıttek-idısek; Faragóné Oczot Mária (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Balassagyarmati Kirendeltségének vezetıje): Nık és férfiak munkavállalási esélyei - a megváltozott munkaképességőek munkavállalásának kérdéskörei; Borkó Edit (szocio-gyógypedagógus, dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı): A fejlesztés területei és módszerei a szociális foglalkoztatás és a rehabilitáció tükrében; Lazarovits Marcella (okleveles tanár, szakértı, Budapest): Nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák; Siketné Zsiga Judit (igazgató, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Speciális Szakképzı Szakiskolája és Kollégiuma, Balassagyarmat-Nyírjes): Tanulásban akadályozott fiatalok speciális szakképzési lehetıségeirıl; Fábri Lászlóné (a balassagyarmati Támogató Szolgálat vezetıje): Támogató Szolgálat tevékenységérıl Növendékhangverseny a rendezı iskolában RMMI Képzımővészeti szabadiskola. Diego Velazquez festészete - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Palóctáj Méhész és Környezetvédı Egyesület, Ipolyvölgye Méhészszervezet (Ipolyszakállos) ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete Jó tanuló - jó sportoló díjátadás a polgármesteri hivatalban. Díjazottak: Balassagyarmat Sportjáért-díj: Kovács László, a Vitalitás SE extrém sportolója és Szalai Tamás, a Kiss Árpád Általános Iskola testnevelıje, triatlon edzı. Városi díjazott: Dudás Enikı - karate (Kiss Á.), Dobos Máté - lábteniszezı (Dózsa), Bíró Bernadett - triatlon, duatlon (Kiss Á.), Rózsa Balázs - triatlon, duatlon (Kiss Á.), Fenyvesi Péter - triatlon, duatlon (BBG), Gömör Réka - látványtánc (Szabó L.), Kovalcsik Bernadett - tájfutás (BBG), Kovalcsik Anna - tájfutás (BBG), Hegedős Csaba - triatlon (Dózsa-BBG), Majoros Anna - karate (BBG), Kempf Tünde - karate (Mikszáth). Megyei díjazottak: Nagy Alexandra - úszás (BBG), Béla Attila- triatlon (BBG), Szalai Gergı - triatlon (BBG), Szalai Bence - triatlon (Kiss Á.), Klebniczki Barbara - karate (BBG), Dudás Márton - karate (Kiss Á.), Wágner Bianka - karate-monty (BBG), Balla Máté - karate (Szent-Györgyi), Kovács Domonkos - tájfutás (BBG), Kovács Sebestyén - tájfutás (BBG), Kovács Boldizsár - tájfutás (BBG) Nyílt sakkbajnokság a mővelıdési központban Sakk Kör Balassagyarmat Város Önkormányzata

7 Az es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés. Gyertyagyújtás a temetıben. A '48-as síroknál beszédet mond Bartha István evangélikus lelkész. Majd a Petıfi-szobornál beszédet mond Demus Iván országgyőlési képviselı, alpolgármester. A koszorúzáson közremőködik a Bgyi Balassagyarmat Város Dalegylet, a BBG kórusa, a Szent-Györgyi A. Gimnázium kórusa, Csábi István Madách-díjas Önkormányzata, elıadómővész, Banos Brigitta, Csiki Gábor, Major Lászlóné, Végh Gyula, Juhász Ákos elıadómővész, Oláh Zoltán, Gyurcsik Dániel, Markó László, Tóth Viktor, Túri Krisztina Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Varga László: Macskafogó - a Hibó Tamás lásd még , , és Mővészeti Iskola növendékeinek elıadása Nagy Márta mővésztanár kiállítását a Szalézi Kollégiumban megnyitja Csach Gábor mővészettörténész. Szalézi Kollégium Közremőködik Csábi István elıadómővész és a Szalézi Kollégium diákjai A Karmann János képzımővész alkotásait bemutató kiállítást a rendezı iskola galériájában megnyitja RMMI Pénzes Géza tanár, festımővész. Közremőködik Ember Dániel fuvolamővész Hastánc-gála a mővelıdési központban Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Képzımővészeti szabadiskola. A magyar festészet kezdetei, festészettörténet Szinyei Merse Pálig - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban A Mővelıdés hete - tanulás ünnepe c. rendezvénysorozat keretében elıadások a városi könyvtár kupolatermében. A felnıttképzési programokról Diósi László, a szervezı társaság elnöke számol be, a szülıi kompetenciák fejlesztésérıl dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna elnök szól, Benkóné Huszárik Katalin, a Kiss Árpád Általános Iskola esti tagozatának vezetıje a hátrányos helyzető fiatal felnıttek képzését taglalja. Dr. Budai István parancsnokhelyettes a fogvatartottak körében való személyiségfejlesztésrıl és szakmai képzésrıl ad elı. Makrai Ilona, a tereskei bázisintézmény igazgatónıje a tagintézményben mőködı "tanodát" mutatja be, az érsekvadkerti Kelemen Istvánné könyvtáros a felnıttképzési és ismeretterjesztési lehetıségekrıl beszél. Mihályfi Márta, a Magyar Népfıiskolai Társaság igazgatója a civil szervezetek, népfıiskolák felnıttképzési programjait elemzi Növendékhangverseny RMMI Nık a közéletben a siker és harmónia jegyében c. rendezvény a városi könyvtár kupolatermében. Elıadók: Hillerné dr. Farkas Julianna fıiskolai docens, Marcinkó Jánosné és Oroszlánné Mészáros Ágnes. Hillerné dr. Farkas Julianna látogatása a Helytörténeti győjteményben. Szakmai tapasztalatcsere a város könyvtárosaival, helytörténészeivel, levéltári és múzeumi szakembereivel A BBG tavaszi tárlatát megnyitja Kovács Ferenc tanár. Közremőködik Jancsó Dorottya - fuvola, Katona Ágota - vers, Reznicsek Nikolett - fuvola, Tyekvicska Virág - fuvola, Varga Réka - vers Ipoly Menti Népfıiskolai Társaság Palóc Nık a Holnapért Egyesület Nyugat-Nógrádi Csoportja Balassi Bálint Gimnázium

8 Közkönyvtárak a XXI. században - Szakmai konferencia a városi könyvtárban. Köszöntıt mond Lombos István polgármester. Molnár Szilárd (Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, Bp.): Az információs társadalom a mai Magyarországon. Pallósiné dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely): Megnövekedett igények és feladatok a közkönyvtárakkal szemben. Kiss Gábor (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg): A könyvtárak stratégiai terve Zala megyében. Dr Hangodi Ágnes (OSZK Könyvtári Intézet): A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Bódi Györgyné dr. (Balassi Bálint Megyei Köynvtár, Salgótarján): A vidéki kultúra fejlesztését szolgáló Közkincs program. Beszélgetés, séta a városban, táncház. Polgári esték - A Kulcsár&Haverok c. film bemutatója a városi moziban. A filmrıl Obersovszky Péter rendezı Fidesz-MPSz helyi szervezete és György Péter esztéta mondja el gondolatait. Krisztus, virágunk, szép termı águnk - Budai Ilona és Ferencz Éva Magyar Örökség díjas énekesek elıadása a Katolikus plébániahivatal nagytemplomban Képzımővészeti szabadiskola. Száz éve hunyt el Paul Cézanne, a modern festészet atyja - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Keresztény hit és politikai ész. Szempontok a közélet történéseinek keresztény értékeléséhez - dr. Temesszentandrási Péter filozófus, az újpesti EgekKirálynéja plébánosának elıadása a Szent Imre Keresztény Általános Iskola KÉSZ Balassagyarmati Szervezete és Gimnázium ebédlıjében Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. Használni akartam, nem tündökölni - Váci Mihály Evangélikus lelkészi hivatal biblikus költészetérıl. Elıadó Toldi Éva tanár, újságíró (Veszprém) Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Varga László: A herceg látogatása - a Hibó lásd még , , és Tamás Mővészeti Iskola színmővészet tanszakos tanulóinak elıadása Honismereti Kör és Fotókör. Kovács Ferenc diaképekkel illusztrált elıadása Az Ipoly címmel a Helytörténeti győjteményben A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma és a Nógrád Megyei Civil Meghívó szervek Szolgáltató Központ pályázati napja a megyeházi Tourinform irodában A rendezı szerv prevenciós programját a mővelıdési házban bemutatják a Kiss Árpád Általános Iskola és a Gondoskodás Közhasznú Egyesület BBG diákjai Képzımővészeti szabadiskola. Erények és bőnök, Párkányi R. Péter Civitas Fortissima emlékmőve - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a névadó iskolában. Csavlek András Munkácsy-díjas festımővész, lásd még , , és grafikus kiállításának megnyitója az iskola emeleti aulájában Bartók öröksége - tanszaki verseny RMMI Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Csernák János színmővész "Isten, kard és kasza" lásd még , , és c. önálló estje. Gitáron közremőködik Fábián Annamária, a Zenemővészeti Fıiskola hallgatója Katolikus nagyböjti énekek - lemezbemutató koncert a városi könyvtárban. Közremőködik Lengyel Judit - ének Lengyel Judit, Tóth Tibor és Tóth Tibor - zenei kíséret Ifjúsági Filharmónia Hangverseny a volt Vármegyeházán RMMI

9 Szent Imre Tavaszi Színházi Napok a rendezı iskolában. Fazekas Mihály-Móricz Zsigmond: Lúdas lásd még , , és Matyi - bemutatja a SZI-THA Növendékhangverseny RMMI Lázár Ervin körzeti vetélkedı a városi könyvtárban az író hetvenedik születésnapja alkalmából Csókás Emese kárpitmővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének éves A Kamara megyei szervezete küldöttközgyőlése a városi kórház dísztermében Indul a lomtalanítás Töredékek a XX. század magyar lírájából címmel Tóth Zsuzsanna elıadómővész, a Magyar Mővelıdési Intézet Mővészeti Programok Fıosztálya vezetıjének pódium mősora a mővelıdési házban Költészet napja Balassagyarmaton. Zarándoklat a város tanulóifjúságával az irodalmi emlékhelyekhez, a Balassi-, a Petıfi- és a Komjáthy-szoborhoz. Ünnepi köszöntıt mond Horváth Anita, a Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola tanára. Közremőködik Gyurcsik Dániel, Horváth Zoltán, Ódor Dániel és Osztroluczki Noémi. Kolozsvári Grandpierre Miklós, az 1989 óta a Nógrád megyei Hont községben élı és alkotó festı-, grafikus- és szobrászmővész elsı megyei kiállítását a városi könyvtár galériáján megnyitja dr. Feledy Balázs mővészeti író. Nagy László emlékmősor a könyvtár kupolatermében. Díszvendég Nagy László testvére, Ágh István Kossuth-díjas költı. Közremőködik Kovács Ferenc tanár, Budai Zoltán versmondó és Majnik László zenész A Balassagyarmati Dalegylet mősora a Bartók rádió Kóruspódium c. mősorában Húsvéti játszóház a mővelıdési központban. Tojásírás, gyertyamártás, gyöngyfőzés Megyei kórustalálkozó a zeneiskolában RMMI A április 5-én elhunyt Dobó István Eötvös Loránd-díjas okleveles mérnök temetése a balassagyarmati temetıben. Gyászmise: április 23., Visegrád Bátrak Szabad-Egyeteme az evangélikus Luther házban. "Szabadság és erıszakmentesség" - Bibó István örökségében és Walter Wink teológiájában - vendég Csepregi András docens, mb. tanszékvezetı (EHE, Nyíregyházi Evangélikus lelkészi hivatal Fıiskola) XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Nógrád Megyei Bemutatója a mővelıdési központban. Fellépık: Csacsogók (RMMI, Bgy.), Futkározók (Bátonyterenyei Alapfokú és Mővészeti Iskola), Játékkuckó (Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda), Cserfeskék (Pásztói Dózsa György Általános Iskola), Csincsillák (Bátonyterenyei Alapfokú és Mővészeti Iskola), Kabócák (Váczi Gyula Mővészeti Iskola, Salgótarján), Manók (MAKÁMI Tagintézmény, Egyházasgerge), Fehér tigrisek (Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola, Kazár), Garabonciás (Mátraszılısi Általános Iskola), Cseppek (Dózsa György Általános Iskola, Bgy.), Zsibongók (Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola, Kazár), Vadmacskák (Bátonyterenyei Alapfokú és Mővészeti Iskola), Manók (Teleki László Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Pásztó), Gyöngyök (Váczi Gyula Mővészeti Iskola, Salgótarján), Színpadra Színjátszó Csoport (BBG, Bgy.), Pimasz Kamasz (RMMI, Bgy), Európa Színpad (Váczi Gyula Mővészeti Iskola, St.)

10 Képzımővészeti szabadiskola. Michelangelo - Csach Gábor elıadása a mővelıdési központban Kiss Árpád-napok a névadó iskolában. Szülık akadémiája: Tartáshibák javítása - Kövér Andrea elıadása; Föld napja körzeti vetélkedı; Az erdı és az ember c. rajzkiállítást megnyitja Haraszti Gyula vezérigazgató-helyettes (Ipoly Erdı Zrt.); "Nosztalgia-beszélgetés" volt iskolánkról - tanár-diák találkozó a Helytörténeti győjteményben; Kiss Árpád Általános Iskola Humor az irodalomban - megyei vers- és prózamondó verseny az RMMI-ben; Korózs János körzeti technika emlékverseny; Kiss Árpád-kupa asztalitenisz, mezei futás, kézilabda, sakk sportágakban; Kiss Árpád kerékpáros emléktúra Csesztvére; versenyek, vetélkedık elıadások, bemutatók Anton Pavlovics Csehov: Ványa bácsi - a Vécsey Kamarateátrum elıadása a mővelıdési központban Tavaszi versmondó verseny a városi könyvtárban 5-6 éves óvodások számára Nagy Imre Barangolások az Ipoly mentén címő, diaképekkel illusztrált elıadása a városi könyvtár Helytörténeti győjteményében Növendékhangverseny RMMI A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba 3. Európa majális a mővelıdési központban és a Szabadtéri színpadon. Zenés városébresztı a Rézfúvós Kvintettel, V. Palócgulyás fızıverseny, Május 1. Kupa (Kispályás labdarúgó torna), sakk villám bajnokság, a Miami Sporttánc Egyesület bemutatója, wing-tsun bemutató, a Vitalitás SE Táncszakosztályának bemutatója. Matyi a ludas! - fergeteges vásári bábjáték a Bab Társulat elıadásában. A Dynamic SE táncbemutatója, a Caput de Battery zenekar (ex Fültanúk) mősora: Ary Zsolt - zongora, konga, Bogdán Gabriella - hastánc, ritmushangszerek, Hévíz Csilla - fuvola, Janák Péter - didgeridoo, ritmushangszerek, Kelemen Zoltán - ritmushangszerek, Telek Balázs - zongora, afrikai dob, török dob, tilinkó, Telek Zoltán zongora, konga, török dob. Pintér Tibor és Vörös Edit musical-részleteket adnak elı. 14. Pueri fabri (Gyermekalkotások) Az én családom címmel meghirdetett regionális nemzetközi gyermek képzımővészeti verseny legjobb alkotásaiból rendezett kiállítás. A vendégeket köszönti Pénzes Géza tanszakvezetı tanár, a kiállítást megnyitja Kocsis Ernı festımővész, a Nyitrai Pedagógiai Fıiskola tanára. Közremőködnek a rendezı iskola növendékei: Jancsó Dorottya, Reznicsek Nikolett és Tyekvicska Virág - RMMI fuvolatrió. A zsőri tagjai: Kocsis Ernı festımővész (Szlov.), Kutak Adrien keramikusmővész (Szlov.), Pokorny Lajos festımővész (Szlov.), Csemniczky Zoltán szobrászmővész (Mo.) és Csach Gábor mővészettörténész (Mo.). A nagydíjakat átadja Lıwy János polgármester (Ipolyság) és Lombos István polgármester (Bgy.) Fotókör a mővelıdési központban. Erdélyi anzix - Kovalcsik István vetítettképes elıadása Balassagyarmati Fotókör Magánének Találkozó a zeneiskolában RMMI Megnyitotta balassagyarmati fiókját az MKB (Magyar Kereskedelmi Bank) a Kossuth Lajos utca 4-6. sz. alatt Mosonyi Tamás szobrászmővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Márkus Péter szobrászmővész A lovasok idénynyitó díjugrató versenye Balassagyarmaton Palóc Lovasok Baráti Köre

11 Börze a mővelıdési központban Balassagyarmati Érem- és Bélyeggyőjtı Kör Képzımővészeti szabadiskola. Vincent Van Gogh szenvedélyes életmőve - Csach Gábor elıadása a mőv központban Növendékhangverseny, Dunavarsánnyal közösen RMMI A mőfüves pálya átadási ünnepsége VII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny a zeneiskolában RMMI Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtı Bajnokság a mővelıdési központban A Mikszáth középiskola tankonyháján vendég Frank Júlia, akinek Könnyed magyar konyha c. új könyvét? Dobrev Klára, az Egészséges Települések Alapítvány kuratóriumi elnöke mutatja be. Képzımővészeti szabadiskola. "Nyolcak". A modern festészet kezdetei Magyarországon - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Nagy Márta festımővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész. Kiss Árpád Általános Iskola Közremőködnek az iskola diákjai A Bőnmegelızés átfogóan c. pályázat keretében megvalósuló programsorozat elsı rendezvénye a rendırkapitányságon illetve a volt vármegyeházán. Megnyitó beszédet mond Révész Ákos rendırkapitány. Vitézné Mészáros Krisztina fıhadnagy a Balassagyarmati Rendırkapitányság drogmegelızési Balassagyarmati Rendırkapitányság? tevékenységérıl illetve az Ellen-szer elnevezéső, biztonságra nevelı középiskolai programról beszél. Dr. Zacher Gábor toxikológus fıorvos tart elıadást Droghelyzet van címmel. A salgótarjáni Hibó Tamás Mővészeti Iskola drogprevenciós színielıadása a volt vármegyeházán. Múzeumi világnap a Palóc Múzeumban. Népi ékszerek készítése, Katona Edit (Néprajzi Múzeum Palóc Múzeum munkatársa) tárlatvezetése az azonos témájú kiállításon Közösségi lelki nap az Újtemplomban és kertjében. Vezeti dr. Stella Leontin kanonok, plébános. KÉSZ Balassagyarmati Szervezete Elıadásának címe: Helyzetünk és jövınk. A XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Területi Bemutatója a mővelıdési központban. Fellépık: Játékkuckó (Magyarnándor), Fóti Fiókák (Fót), Zsák Bolha (Kıkút), Cseppek (Bgy.), 5. Inárcsi Színjátszók (Dabas), Fóti Figurások (Fót), Fóti Figurások (Bag), Pimasz Kamasz (Bgy.), Höcögı Néptáncegyüttes (Kisbér), Csiribiri (Isaszeg) Képzımővészeti szabadiskola. Donatello és az itáliai reneszánsz szobrászat - Csach Gábor elıadása a mőv központban Jobbágy Károly emléknap. A költı sírjánál megemlékezik Acél Anna, az MTV mősorvezetıje. Jobbágy Károly Alapítvány, Kiss Közremőködik Oláh Zoltán. Versmondó verseny a városi könyvtárban Árpád Általános Iskola, II. Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok a névadó iskola udvarán. Müller Péter-Tolcsvay László- Szent Imre Keresztény Iskola és Müller Péter Sziámi: Isten pénze - A Hibó Tamás Alapfokú Mővészeti Oktatási Intézmény Sárospatak és Gimnázium Vidéke tagiskola színjátszó tanszaka vendégszereplıinek zenés elıadása Sportolj az egészségedért - Sportversenyek, vetélkedık a Nádor utcai sportpályán és a Városi Sportcsarnokban Egészségvédık Egyesülete

12 I. Balassagyarmati Gyermek Mővészeti Fesztivál általános iskolásoknak a mővelıdési központban Gyermeknap a mővelıdési központban. Aszfaltrajzverseny. Aki másnak vermet ás - a Hókirálynı Meseszínpad elıadása. Kézmőves mőhely, falmászás, titokszoba. Mesébe szıtt tánc - táncba szıtt mese - a Görömbı Kompánia elıadása. Táncbemutatók az udvaron, fellép a MIAMI Sporttánc Egyesület, a DYNAMIC SE, a Flash Modern Jazz Tánccsoport és a VITALITÁS SE Látványtánc Sportszakosztálya. Az ıskor a hıskor - a GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ elıadása a kamarateremben. BMX és gördeszka show, vidámpark 200 éve született Kacskovics Lajos - Emlékülés a városi könyvtár Helytörténeti győjteményében: Kacskovics Lajos, az MTA tagja - dr. Mázi Béla könyvtáros (MTA Könyvtára, Bp.); Kacskovics, az óvodaügy "koszorútlan közcsatára" - dr. Hornyák Mária tudományos fımunkatárs, történész, az MTA Mezıgazdasági Kutatóintézete könyvtárvezetıje (Martonvásár); Kacskovics Lajos irodalmi mőködése - dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész (Bp.); Akadémikus a pusztán: Kacskovics Lajos Nógrád megyei tevékenysége - dr. Hausel Sándor fılevéltáros, a NML igazgatóhelyettese (Bgy.) Képzımővészeti szabadiskola. A gótika fımőve: a katedrális - Csach Gábor elıadása a mőv. központban Ünnepi könyvhét a városi könyvtárban. Mesérıl mesére - Kóka Rozália erdélyi mesemondó mősora gyerekeknek Henn László Barnabás festımővész Underground avagy Lapok egy vakondok vázlatfüzetébıl c. kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Nátyi Róbert mővészettörténész A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának diákszínjátszói a rendezı iskola II. Szent Imre Szabadtéri Színházi udvarán bemutatják S. Schwarz és J. Tebelak Godspell c. darabját Napok programja Emlékezés a nyolvanhat évvel ezelıtti trianoni békediktátumra a Palóc Múzeum elıtt országzászlónál. Az Civitas Fortissima Kör, Magyarok eseményen dr. Rózsa Györgyné, a Magyarok Világszövetsége helyi csoportjának vezetıje eleveníti fel a Világszövetsége balassagyarmati történteket szervezete, Vitézi Rend Hajdók Judit orgonamővész hangversenye a katolikus nagytemplomban. Közremőködik a Szent Felicián kórus Unterwéger József Zsolt vezetésével A városi könyvtárban vendég Gerlóczy Márton, az Igazolt hiányzás és a Váróterem c. mővek szerzıje. Az íróolvasó találkozót Horváth Anita középiskolai tanár vezeti. Lakatos László képzımővész kiállítását megnyitja Az ünnepi könyvhét rendezvénye Tibay András, a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatója. T. Pataki László Kit szerettél, Ádám? c. könyvét dr. Csongrády Béla közíró mutatja be. Közremőködik Csábi István, P. Kerner Edit és Tibay András

13 Esélyegyenlıségi nap a volt napközis tábor területén. Köszöntıt mond Kalcsó István, a polgármesteri hivatal humánszolgáltatási osztályvezetı-helyettese, Berki Judit, az Esélyek Háza irodavezetıje, illetve Fábri Lászlóné, az ÉFOÉSZ megyei egyesületének titkára. A rendezvényt levezeti Borkó Edit, az ÉFOÉSZ Kézenfogva Alapítvány, Értelmi megyei elnökhelyettese. A mősorban fellépnek: Cseperedı óvoda, Reménysugár Otthon, a Szent Imre, a Fogyatékossággal Élık és Segítıik Patvarci úti, a Rózsavölgyi, a Kiss Árpád, a Szabó Lırinc, az NGYIK és a szátoki Százszorszép iskolák Országos Érdekvédelmi Szövetsége diákjai, a diósjenıi dr. Göllesz Viktor, a ludányhalászi Ipolypart otthonok lakói, a balassagyarmati Flash Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, tánccsoport, a gyermek-balettegyüttes és a Lajtorja néptánciskola táncosai, a szécsényi Nagy Klarissza Esélyek Háza (St.) tanuló, továbbá a budapesti Nem adom fel együttes. A rendezvény ideje alatt bemutatót tart a patvarci Platánfa hagyományırzı csoport, a Balassagyarmati Határır Igazgatóság, rendırkapitányság és tőzoltóság. A nap folyamán a szociális intézmények állítanak ki Zene-bona, szana-szét - Az Alma Együttes vidám, interaktív koncertje kisiskolásoknak a városi könyvtárban Az ünnepi könyvhét rendezvénye A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium gálamősora. Fazekas Mihály-Móricz Zsigmond: II. Szent Imre Szabadtéri Színházi Lúdas Matyi - bemutatja a SZI-THA színjátszó csoport. Az emberke tragédiája - a Nyüzsgök színjátszó Napok programja csoport elıadása. Tánccsoportok bemutatója Kıszeghy Zsuzsa könyvtáros a megyei könyvtárban Balassi-díjat vesz át Balassi Bálint Megyei Könyvtár Farkas András festımővész kiállítását a rendezı iskola galériáján megnyitja Kovács Ferenc tanár. BBG, PK jún.9./ Közremőködik Beszkid Veronika - ének, Celen Csilla - ének és Garai Gábor - vers Fejezetek a 115 éves balassagyarmati múzeum történetébıl, I. Nógrád Vármegye Múzeuma - kiállítás a Palóc Múzeumban. Köszöntıt mond Borenszki Ervin, Nógrád Megye Közgyőlésének alelnöke, a kiállítást megnyitja dr. Kovács Anna megyei múzeumigazgató. Gitáron közremőködik Pap Bence, a RMMI növendéke Diákjuniális. "Szer-telenül" - kábítószer fogyasztás megelızési elıadások és filmvetítéssel egybekötött szaktanácsadás a mővelıdési központban. Szellemi- és sportversenyek, koncertek, karneváli felvonulás, esıőzı táncok bemutatása a szabadtéri színpadon, utolshowtánc. A KiViSZI színjátszó csoport és a Hibó Tamás Mővészeti Iskola színmővészet szakos tanulói bemutatják Musical kavalkád c. mősorukat. Bőnmegelızési konferencia a Balassagyarmati Határır Igazgatóságon és a mővelıdési központban a határırségi jubileumi évfordulók és a Határırség Napja alkalmából. Emlékfa-ültetés a Palóc ligetben. Dúzs József hır. dandártábornok elıadása: A határon átnyúló bőnözés várható alakulása a leendı belsı határokon. Ünnepi mősor, bemutatók. Palóc Múzeum II. Szent Imre Szabadtéri Színházi Napok programja Balassagyarmati Határır Igazgatóság Aranycsengı országúti kerékpárverseny. Útvonal: Bgy-Szügy-Mohora-Cserháthaláp-Cserhátsurány Herencsény-Cserhátszentiván-Alsótold-Garáb ifj. Gáspár László A mővelıdési központ nyári kézmőves tábora Jakus Julianna vezetésével Nosztalgia bál a mővelıdési központban. Zenél a Szaxi Koktél (Barát Attila zenekara) Kalandra fel! - Utazás Robinson rejtélyes világába. A városi könyvtár olvasótábora 5-6. osztályos általános iskolások számára

14 7. 7. A XIX. Nyári Tárlatot a HEG-ben megnyitja Csemniczky Zoltán szobrászmővész, tárlatgondozóházigazda. közremőködik Telek Zoltán - harmonika és Jónás Csaba - gitár XX. Palóc Triatlon -Révész László Emlékverseny a Nyírjesben Vitalitás SE 7. Szondi György Szakközépiskola és A Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola életmód tábora Szakiskola július közepe Bányász-, kohász- és erdészhallgatók ill. volt hallgatók szakestélye a vármegyeháza dísztermében Palóc Kör (Meszjár András) 7. Zene határok nélkül - XX. Nemzetközi Muzsikustábor, Verseny és Mővészeti Fesztivál. Matuz István fuvola RMMI és az Ear Együttes hangversenye A Bakos Ferenc képzımővész Itáliai emlékek c. kiállítását az RMMI galériájában megnyitja Pénzes Géza A Nemzetközi Muzsikustábor tanár, festımővész programja A száz éves dr. Tunyogi-Csapó Miklósné dr. Algıver Ilona köszöntése a helytörténeti győjteményben Kunné Kubicza Erzsébet Banda Ádám - hegedő és Puia Dorinel - klarinét koncertje. Közremőködık: Szokolay Balázs - zongora, A Nemzetközi Muzsikustábor Bruno Monsaingeon - hegedő, Klenyán Csaba - klarinét, Kiss Péter - zongora programja A Nemzetközi Muzsikustábor A muzsikustábor hallgatóinak koncertje programja Egyéni hangszeres elıadói verseny két kategóriában: Weiner Leó mővei és 1945 után született magyar A Nemzetközi Muzsikustábor mővek programja XI. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál ( ) balassagyarmati programja. A Szabadtéri Nógrád Megyei Pedagógiai és színpadon fellép a Rino's Dance Troupe (Cook-szigetek), az Ipel' (Losonc), a Palóc Táncmőhely (Fülek) és Közmővelıdési Intézet, a Lajtorja Néptáncegyüttes (Balassagyarmat) A Nemzetközi Muzsikustábor Fuvolahangverseny programja A Nemzetközi Muzsikustábor Liszt és Itália. Fehér Ernı - zongora. Közremőködik Keönch Boldizsár - ének és Orendt Gyula - ének. Musical est. Fellépnek: Bálint Ádám, Baranyai Annamária, Bakó Szabolcs, Bakos Nóra, Hagymási Sándor, Iványi Angelika, Péter Barbara, Szerényi László, Timkó János és Vastag Csaba A muzsikustábor hallgatóinak hangversenye Zenekari est a Szabadtéri színpadon. Az egyéni elıadói verseny gyızteseinek mősora. Vezényel Berebélyi Ákos. Udvardy László (Ember Péter): Concertino in D (İsbemutató): Ember Dániel - fuvola. Orff: Carmina Burana. Közremőködık: A nemzetközi muzsikustábor szimfonikus zenekara, Lavotta Kamarazenekar, Balassagyarmati Dalegylet, Balassi Bálint Gimnázium Vegyeskara, Salgótarjáni Pedagógus Kórus, Liszt Ferenc Kamarakórus (St.), Váci Harmónia Vegyeskar, Capo di tutti i Capi Kamarakórus, Szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar, Szécsényi Gyermekkar, Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Gyermekkara programja A Nemzetközi Muzsikustábor programja A Nemzetközi Muzsikustábor programja A Nemzetközi Muzsikustábor programja

15 Szent Anna-napi Palóc búcsú. Népi ájtatosság, virrasztás Szent Anna tiszteletére a Római Katolikus Fıplébániatemplom Szent Anna oltáránál. Másnap gyülekezı a Római Katolikus Fıplébániatemplom elıtt, népviseletes processziós menet a Palóc liget múzeumkertjébe, közös ima a Mária kápolnánál és a feszületnél. Menet a szabadtéri színpadhoz. Szent Anna palóc miséje. A szertartást végzik: Tempfli József nagyváradi püspök, Stella Leontin kanonok, plébános. Közremőködik a rimóci Rezesbanda, a berceli, a dejtári, a herencsényi, az ilinyi, a pataki, a rimóci asszonykórusok, az érsekvadkerti K.A.L.Á.Sz. Egyesület; Budai Ilona - ének(bp., Magyar Örökség-díjas népdalénekes), Bablena Ferenc - ének (Rimóc), Holecz Istvánné - ének (a népmővészet mestere, Rimóc), Csiki Sára - ének (Bgy.), a balassagyarmati Szt. Felicián Kórus Unterwéger J. Zsolt karnagy vezetésével, valamint a Lánycsóki Magyar-Német Kulturális Egyesület (Baranya megye), az Ivánci Népdalkör (Vas megye) és a Sárkány Lovagrend. Népzene - néptánc - népmese - Föllépnek az ivánci, a kazári (felnıtt és ifjúsági), a kéméndi (szlovákiai magyar), a lánycsóki, a patvarci, a rimóci (Kobela Andrásné vezette) és a szalmatercsi hagyományırzı együttesek, Csiki Gábor néptáncos, Csiki Gáborné népzenész (Bgy.), a mezıkövesdi Magyó Néptánc Együttes, Tóthpál Lászlóné - népdal (Szanda), Varga Ivette - népdal (Szécsény), Vincze Béla - népdal (Rimóc), valamint Dejtári Szabó Teréz népdalénekes, Teplán Sándor nótaénekes (Karancslapujtı), Baráth Klára nótaénekes (Bercel), kísér a Balassagyarmati Cigányzenekar Baranyi Gábor vezetésével. Palócország szépei - Viseletes szépségverseny leány és menyecske, valamint család és csoportos kategóriákban. Balassagyarmat és környéke római katolikus egyházközségei, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Ipoly Eurorégió, Tourinform Balassagyarmat A Nemzetközi Muzsikustábor programja A nemzetközi muzsikustábor tanárainak és hallgatóinak gálakoncertje Darázs József képzımővész Vizes jegyben születtem... c. kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Csach Gábor mővészettörténész Vargyas Ildikó kiállítását a városi könyvtárban megnyitja Kocsis István nyugalmazott könyvtárigazgató, a hatvani Ratkó József Közmővelıdési Egyesület titkára. Közremőködik Oláh Gergı Kistérségi Romanap. Futball a Nádor utcai pályán, kulturális mősor a volt vármegyeháza udvarán, cigány folklórcsoportok fellépése. Buffó Rigó Sándor és zenekarának fellépése. A Váradi Roma Café koncertje, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,? utcabál Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége Ipoly Szakbizottsága Ipoly Kupa Horgászverseny a folyó Balassagyarmat alatti szakaszán Lakótelepi délutánok a Madách ligetben. Aszfaltrajz verseny, hulahopp- és ugrókötél-bajnokság, célbadobás, foci. Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija - vásári bábjáték. Székely gyermek néptáncosok bemutatója Lakótelepi délutánok a Móricz Zs. úti lakótelepen. Aszfaltrajz verseny, hulahopp- és ugrókötél-bajnokság, célbadobás, foci. Táncbemutató és -verseny, közremőködnek a Vitalitás SE táncosai. BMX- és gördeszkashow, kerékpáros ügyességi verseny. Fellép a Caput de Battery zenekar Szakács László Pannonia motorkerékpár-kiállítása a Kiss Árpád Általános Iskola földszintjén Rock Maraton

16 Államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés a Római Katolikus Fıplébániatemplom elıtt. Ünnepi beszédet mond Lombos István polgármester, országgyőlési képviselı. Köszöntıt mond Bartha István evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond református lelkész és dr. Stella Leontin kanonok. Közremőködnek: Balassagyarmati Dalegylet, Szent Felicián Kórus, Banos Brigitta, Csiki Sára, Csiki Gábor, Lévárdi Beáta, Csábi István és Juhász Ákos. Délután szórakoztató programok a Szabadtéri Színpadon: játszóház; a Maskarás Céh bábjátéka; a Barátság szaxofon trió mősora; musical dalok Kiss Szilvia elıadásában; Híves Marika, Kamarás sándor és Deák György operett mősora; a Szaxi Maxi Music Band elıadása; rock and roll randevú; tőzijáték Nagy B. István festımővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Tibay András. Közremőködik Für Éva - ének, Konczili Edit - ének, Somogyi-Tóth Dániel - zongora. Vagyóczky Károly festımővész, Ferenczy-díjas grafikus kiállítását a városi könyvtárban megnyitja dr. Feledy Balázs mővészeti író. Közremőködik Végh Gyula. 9. A Palóc Kertbarátkör virág- és termékbemutató kiállítását a Városi Képtárban megnyitja Medvácz Lajos, a Palóc Kertbarátkör mővelıdési központ igazgatója Hangverseny az RMMI-ban. Fellépnek: Rohmann Ditta - cselló és Mali Emese - zongora RMMI Városunkba látogat Hiller István oktatási és kulturális miniszter MSZP balassagyarmati szervezete A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány elsı száz évében ( ) c. könyvet a Helytörténeti győjteményben bemutatja dr. Rémiás Tibor történész-muzeológus, a miskolci Herman Ottó Múzeum Történeti Osztályának vezetıje és a szerzı, dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Levéltár munkatársa. Az Nógrád Megyei Levéltár utolsó divényi úrnı - Beszélgetés az egykor Nógrádban birtokos Zichy család képviselıjével, a Bécsben élı Pálffy Katalin grófnıvel. Beszélgetıtársa Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója Csikász István emlékdélután. Koszorúzás a Pro Urbe díjas költı, elıadómővész, Balassagyarmat,, Varietas Pódium díszpolgára sírjánál. A Csikász István Termet a mővelıdési központban felavatja T. Pataki László író, Színház rendezı. Közremőködnek a Varietas Pódium Színház elıadómővészei Szeptembriós a mővelıdési központban. Gólya-buli, Rocktáncház, tőzijáték Kis szabadidı "park" (lengıteke, sakk, fapadok) átadása a Madách liget Ady Endre utcai sarkán Szıttesek, hímzések - ma. Válogatás a Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet új alkotásaiból a Palóc Múzeumban. Köszöntıt mond Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyőlés elnöke, a kiállítást megnyitja dr. Cs. Palóc Múzeum Schwalm Edit, Heves megyei múzeumigazgató-helyettes A tervezett véradónap érdeklıdés hiányában elmaradt

17 Balassagyarmat barátainak találkozója a Duna Palota színháztermében. Lombos István polgármestert, országgyőlési képviselıt Selmeczi Zoltán, a Humánszolgáltatási Osztály vezetıje kérdezi a város életérıl, sikerekrıl, gondokról és eredményekrıl. A 100 esztendeje Balassagyarmaton született Szabó Vladimir festıés grafikusmővészre Réti Zoltán festımővész emlékezik. A Balassagyarmat köztéri alkotásai c. kiadványt a Nógrád Megyei Levéltár igazgatóhelyettese, dr. Hausel Sándor fılevéltáros, a kötet szerzıje és szerkesztıje mutatja be. A Néprajzi Múzeum fıigazgatója, a Balassagyarmatról elszármazott dr. Fejıs Zoltán kandidátus beszél pályájának alakulásáról. A 85 éve Balassagyarmaton született Jobbágy Károly kétszeres József Attiladíjas költıt versének elıadásával Lovász Emıke, a mősor vezetıje idézi meg. Közremőködık: Balassagyarmati Cigányzenekar Baranyi Gábor vezetésével; a Lajtorja Néptánciskola növendékei - mővészeti vezetı Kozák Katalin; Üsztürü zenekar - prímás Major Levente. Balassagyarmat Város Önkormányzata,, Honismereti kör Juhász Ferenc, az MSzP alelnöke és Lombos István polgármester uniós szabványokat kielégítı játszóteret ad át a Móricz Zsigmond lakótelepen Bakos Ferenc grafikusmővész kiállítását a rendezı iskolában megnyitja Pénzes Géza tanár, festımővész Dózsa György Általános Iskola Szederjesi Cecília és Tyekvicska Árpád Senkiföldjén - Adatok, források és dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról c. könyvet a városi könyvtárban bemutatja dr. Molnár Judit, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense és a szerkesztı Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója Nógrád Megyei Levéltár A balassagyarmati négyéves gyermekek születésnapi köszöntése és ünnepélyes beiratkozása a városi könyvtárba XIX. Ipoly Gyalogló Gála. Köszöntıt mond Lombos István polgármester. Ipoly Walking Club Madách Irodalmi Társaság, Szalézi 09. vége XIV. Madách Szimpózium Csesztvén, koszorúzás Balassagyarmaton, a Bercsényi utcai emléktáblánál Kollégium Állásbörze a Városi Sportcsarnokban. Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Nyílt sakkbajnokság a mővelıdési központban Sakk Kör Feltételezések a balassagyarmati vár elhelyezkedésével kapcsolatban - Zentai József tanár vetítettképes elıadása a Helytörténeti győjteményben Ünnepi emlékmősor az aradi tizenhárom véráldozatának 157. évfordulója alkalmából a rendezı iskolában. A történelmi eseményeket felidézi Hegedős Andor, a Dózsa György Általános Iskola tanára. A vértanúkra emlékeztek a történelmi egyházak képviselıi: Molnár Zsigmond református lelkész, dr. Stella Leontin RMMI kanonok, plébános. A mősorban közremőködött a Balassagyarmati Dalegylet, a Varietas Pódium Színház, valamint a rendezı iskola mővész-tanárai és drámatagozatos növendékei Tüntetés a kormány politikája ellen. Félpályás útlezárás Balassagyarmat és İrhalom között 130 éves a Balassagyarmati Tőzoltóság. Felvonulás a Tőzoltóság épületétıl a Deák Ferenc, a Bajcsy- Zsilinszky és a Fı utcán keresztül a mővelıdési házig, ahol tőzoltó kiállítás, bemutatók, játékok várják a látogatókat. Zsolczai Balázs festımővész kiállítását a Szerbtemplom Galériában megnyitja Kalmár Ágnes mővészettörténész, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhely igazgatója. Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Balassagyarmati Tőzoltóparancsnokság

18 A Den Café-Maverick Poker Tournament második állomásaként hivatalos, nyílt pókerverseny a Hunyadi Maverick Elsı Budapesti Póker Klub utcai Den Café&Casinóban. Egyesület Egészségvédık Egyesülete, Városi Mozdulj Gyarmat - sportnap minden év elsı októberi szombatján. Közös futás a kórháztól a mőfüves Sportlétesítmények, Bgy. Város pályáig. Sportversenyek. Önkormányzata és Szenczi Molnár-emléknap a református templomban. Összefoglaló Szenczi Molnár Albert bibliafordító és Református lelkészi hivatal zsoltárfordító életérıl és munkásságáról. Vendég Lengyelné Zsoldos Emıke hárfamővész Párkányi Péter Mindszenty-szobrát a katolikus nagytemplom falán ünnepi mise keretében megáldja dr. Stella Leontin c. prépost, kanonok, plébános. Közremőködik Molnár András Kossuth-díjas operaénekes, a Szent Felicián kórus Unterwéger Zsolt karnagy vezetésével, valamint Csábi István és Kamarás Sándor eladómővészek A 2006/2007. tanév 1. Növendékhangversenye RMMI Könyvbemutató a mővelıdési központ Csikász István-termében. Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író, költı éves születésnapjára jelent meg Ézsiás Erzsébet Fecskekód c. könyve Aktualitások az adózásról. Az APEH Nógrád Megyei Igazgatósága munkatársainak elıadásai a mővelıdési Nógrád Megyei Kereskedelmi és központban: Tolmácsi Zsolt: A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség változásai. Gál József: A személyi Iparkamara jövedelemadó változásai, házipénztáradó, különadó és járadéka 10.00, Piroska és a farkas - a Hókirálynı Meseszínpad elıadása a mővelıdési központban A Borsos Miklós szobrászmővész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a városi könyvtár galériáján Czigány György költı ajánlja a közönség figyelmébe. A helyszínen dr. Nagy Róbert Vendégségben Borsos Miklósnál húsz éven át c. kötetét a szerzı dedikálja Évszakok ecsettel és optikával - A Varga Ágnes festményeibıl és Jurta Ferenc fotóiból összeállított kiállítást a rendezı iskola galériájában megnyitja Kovács Ferenc pedagógus. Közremőködık: Jancsó Dorottya - fuvola, BBG Tyekvicska Virág - fuvola, Selymes Dávid - vers. Zenei Világnap: ünnepi hangverseny a rendezı iskolában. Közremőködnek az iskola mővész-tanárai és a RMMI Balassagyarmati Dalegylet. Vendégek Balassagyarmat testvérvárosainak polgármesterei Az Ipoly Eurorégió Szabadegyetem résztvevıi koszorúznak a Bercsényi utca 8. sz. házon található Ipoly Eurorégió emléktáblánál. A Madách Tanulmányi Napok bgyi eseménye

19 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából felállított emlékmő átadása és megszentelése a Palóc ligetben. Díszvendégek: Wittner Mária halálraítélt szabadságharcos és dr. Magyar Pál, a Balassagyarmati Forradalmi Bizottság titkára. Az emlékmő alkotói: Jan Chovan felvidéki faragómester és Egri István Gránát Alma nívódíjas fafaragó népmővész. Köszöntıt mond Wittner Mária és dr. Magyar Pál. A történelmi egyházak képviseletében emlékezik Bartha István evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond református lelkész, dr. Stella Leontin római katolikus kanonok, plébános és Vendrey Gábor szalézi plébános. Az alkotókat bemutatja dr. Czimbalmos István. Az emlékmővet felszenteli dr. Stella Leontin római katolikus kanonok, plébános és Vendrey Gábor szalézi plébános. Közremőködik: Tolcsvay Béla zeneszerzı és énekmondó, Varietas Pódium Színház, Bokor Tünde népdalénekes, Szabó Csilla lélekápoló elıadómővész, Inámi Asszonykórus, Rézfúvós Kvintett, Csábi István és Tibay András. Az emlékmő átadását követıen a RMMI-ben Tolcsvay Béla zeneszerzı és énekmondó ad koncertet. Közremőködnek: Inámi Asszonykórus, Szabó Erzsébet, Kelemen Dávid és Bokor Tünde, Szabó Csilla Értelmi Fogyatékossággal Élık és Segítıik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete (ÉFOÉSZ) ünnepi közgyőlése a mővelıdési központban. A NGYIK nyírjesi speciális szakiskolájának mősorát követıen Medvácz Lajos polgármester, Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ országos elnöke és Farkas Ferencné megyei elnök mond köszöntıt. Átadják a Frim Jakab emlékérmeket, majd emléklapok átnyújtására kerül sor. A mősort Borkó Edit elnökhelyettes vezeti, a programfelelıs Fábri Lászlóné titikár İszi emlékülés. Nyomdászat és könyvmővészet. 150 éves a Kék László Nyomda Balassagyarmaton - Elıadások a városi könyvtár kupolatermében: Tóth Tamás (levéltáros, Nógrád Megyei Levéltár): Kék László nyomdája Balassagyarmaton; Kass János (grafikusmővész, könyvillusztrátor): A könyvillusztrátori munka; Pogány György (könyvtárigazgató, Pilis): A magyar könyvmővészet és a könyvtárak dr. Czimbalmos István, Bgy. Város Önkormányzata ÉFOÉSZ 1956-os emlékest a RMMI-ben. Közremőködık: a Jobbágy Károly versmondó verseny díjazottjai, a Varietas Pódium Színház elıadói, az RMMI tanárai. Köszöntıt mond Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Jobbágy Károly Alapítvány Levéltár igazgatója ERRO '96 Kupa - Thai-box gála a Városi Sportcsarnokban. Thai Box Club Balassagyarmat Nógrád megyei erıemelı bajnokság a nagyligeti sporttelepen Vitalitás SE Erıemelı Szakosztálya Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezés. Középiskolás városi vetélkedı az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a városi könyvtárban. Gyertyagyújtás és megemlékezés az '56-os kopjafánál a városi temetıben. A mővelıdési központban elkészült kiállítást megnyitja Medvácz Lajos polgármester. Ünnepi mősor a kamarateremben. Közremőködık: Városi Színjátszókör tagjai, Rézfúvós Kvintett, Banos Brigitta. Gyertyás felvonulás a mővelıdési központtól a Bajcsy úti emléktáblához, ahol beszédet mond Balla Mihály országgyőlési képviselı. Koszorúzás. Ünnepi hangverseny a volt megyeháza dísztermében. Közremőködnek az RMMI mővésztanárai és vonószenekara, a Balassagyarmati Dalegylet Ember Csaba vezetésével, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes, mővészeti vezetı Kanyó András Növendékhangverseny RMMI Balassagyarmat Város Önkormányzata

20 Közéleti fórum a Palóc ligeti új '56-os emlékmőnél. Felvezetı beszédet mond dr. Limbacher Gábor helyi elnök Az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok fásítási akciója a mőfüves pálya környékén és a Palóc ligetben A Magyar Tudomány Napján dr. Manga János folkloristára, az intézmény egykori vezetıjére emlékezik a Palóc Múzeum. A megjelenteket köszönti dr. Kovács Anna megyei múzeumigazgató. Manga János tudományos pályaképe - dr. Tátrai Zsuzsanna, az MTA Néprajzi Kutatóintézete fımunkatársának elıadása. A Palóc Múzeum megemlékezésre készült kamarakiállítást bemutatja dr. Kapros Márta fımuzeológus. A 100 éve született Manga János emléktáblájának megkoszorúzása az intézmény lapidáriumában. Laczák Boglárka (ének) és Horváth Péter (klarinét), a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóinak RMMI koncertje az RMMI-ben. Zongorán közremőködik Perneczky Zsolt. A római katolikus Szentháromság Nagytemplomban Böjte Csaba ferences szerzetes atya és dr. Stella Leontin kanonok plébános mutatnak be misét. A mise után Böjte Csaba elıadásából megismerhetjük a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tevékenységét, szolgálatos munkáját Életrıl, hitrıl, hazáról - dr. Bródy Tiborné báró Buttler Máriával dr. Limbacher Gábor beszélget a Városháza dísztermében. Közben diaképek vetítése a család életérıl Növendékhangverseny a Nagykürtösiekkel közösen RMMI KÉSZ Balassagyarmati Csoportja Az Ökotárs Alapítvány, az Ipoly Televízió, az Ipoly Unió, Bgy Város Önkormányzata, a Városüzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási Kht. együttmőködésében Az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok fásítási akciója a mőfüves pálya környékén és a Palóc ligetben Jubileumi ünnepség a takarékossági világnapon. 50 évvel ezelıtt alakultak meg az elsı, mai formában mőködı takarékszövetkezetek. Ünnepi köszöntıt mond Lukács István, a Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-igazgatója. Takarékszövetkezeti érdemérmek kiosztása. Fotókör a mővelıdési központban. Kovalcsik István vetítéses elıadása a Foto Art Magazin által szervezett Balassagyarmati Fotókör fotós találkozóról Adorján Attila festımővész kiállítását a HEG-ben megnyitja Bárdosi József mővészettörténész Gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezés a nemrég felavatott Palóc ligeti emlékmőnél. Nagy Iván Polgári Kör Közremőködik Varga Réka, Tibay András, Csábi István. Szent Imre Napok a névadó iskolában. Sportversenyek, tudományos diákköri elıadások, hittan- és Szent Imre Keresztény Általános szavalóverseny, "Hamgyaavató". Iskola és Gimnázium Az Ökotárs Alapítvány, az Ipoly Televízió, az Ipoly Unió, Bgy Város Önkormányzata, a Városüzemeltetési Kft. és a Foglalkoztatási Kht. együttmőködésében Balassagyarmati római katolikus plébánia Keresztény Értelmiségiek Szervezete (KÉSZ) Balassagyarmati Szervezete

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2007. ÉV IDİPONT ESEMÉNY RENDEZİ INTÉZMÉNYEGYSÉG/HELYSZÍN JANUÁR 1. Újévi köszöntés Tőzijáték Hısök tere 19. Alapítványi Bál 20. Magyar Kultúra Napja 22. i ünnepség a magyar

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2005.

Balassagyarmati események naptára 2005. Balassagyarmati események naptára 2005. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben Balassagyarmati rendezvények a 2001. évben Nap Óra Rendezvény Rendezı 01.10 A Madách Imre Városi Könyvtár és a Honismereti kör által meghirdetett Balassagyarmati panteon 14.30 Madách Imre Városi Könyvtár

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2004.

Balassagyarmati események naptára 2004. Balassagyarmati események naptára 2004. dátum óra esemény rendezı 1. 5. 16.00 Internet és számítógép használói tanfolyam heti 5x2 órában a városi könyvtárban 1. 5. 18.00 A Képzımővészeti Szabadiskola 9.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2003.

Balassagyarmati események naptára 2003. Balassagyarmati események naptára 2003. Dátum Óra Rendezvény Rendezı 1. 8. 16.30 Növendékhangverseny a RMMI-ben 1. 9. 14.30 Balassagyarmati panteon várostörténeti vetélkedı középdöntıje a városi könyvtárban

Részletesebben

Szentgyörgyi-napok 2012.

Szentgyörgyi-napok 2012. Szentgyörgyi-napok 2012. Sikeresen lezajlott a 2012. évi Szentgyörgyi-napok rendezvénysorozat. A versenyeken Bercel, Diósjenő, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Patak, Rétság, Romhány,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor FOTONEGATÍVOK Leltári 001 Bgy pecsétje 1815 002 Bgy pecsétje 1815 003 Bgy új címere 1972 004 Bgy új címer terve 1972 005 Bgy új címer terve 1972 006 Bgy új címer terve 1972 007 Bgy új címer terve 1972

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a Biológia Fizika, Földtudomány és Matematika Kémia és Vegyipar Műszaki szekciókban 2012. november 14. (szerda) Veszprém A konferencia helyszíne:

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szervezetk támogatása 2007.év. Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület

Szervezetk támogatása 2007.év. Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület Szervezetk támogatása 2007.év Támogatott neve Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület Kifizetett támogatás összege 960 556 Ft Kajak-Kenu Sport Klub/mőködési támogatás 1 359 167 Kajak-Kenu Sport Klub/felhalmozási

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés)

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) Felvehető létszám: 30 fő Ádám Gréta Bagó Fanni Balázs Krisztina Bálint Ádám Baranyi Hanna Karina Csizmadia Róbert Horváth Márton Kiss Karolina Aida Laczkó

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben

Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Balassagyarmati rendezvények a 2002. évben Összeállításunk a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára épül. Köszönetet mondunk Veres Istvánnak, a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola igazgatóhelyettesének,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben