fejlesztések budapesti mintaterületeken Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fejlesztések budapesti mintaterületeken Bevezetés"

Átírás

1 Földrajzi Közlemények pp Turizmusorientált természetvédelmi fejlesztések budapesti mintaterületeken Tenk András Tourism oriented nature protection projects in Budapest model areas Abstract It is not a widely known fact that there are several protected natural areas and assets in Budapest. A considerable part of these areas and sites are of national interest and are managed by the Duna Ipoly National Park Directorate. Sites of local interest are managed by the Municipality of Budapest. The management, maintenance and protection of these natural areas and assets have been a serious problem in the past few years, as the resources of both the National Park Directorate and the Municipality have decreased considerably. Furthermore, serious local conflicts of land use have been generated by natural areas, as these often block local development projects. However, the conservation of these areas is becoming more important owing to considerations of city planning, environmental management and human ecology. Since it has been more and more difficult to find the resources for the maintenance of protected areas due to the diminishing central budget, other revenues are needed. Beside income from tenders, money can be raised from tourism on the protected areas. Two sites can be looked at as models for such utilization of natural areas: one is the Szemlő-hegyi Cave managed by the Duna Ipoly National Park Directorate and the other is the Újpest Sea-buckthorn Natural Conservation Area, which is managed cooperatively by non-profit organizations and the local government. Keywords: conservation, urban development, tourism, environmental management, best practice, Budapest Bevezetés Budapest területén jelenleg 30 fővárosi védettségű és 9 országos jelentőségű természeti terület és jó néhány ex lege védett láp található. Emellett több természeti emlék is gazdagítja a védett értékek tárházát. Ezeknek a területeknek a kezelése és fenntartása a helyi (jelen esetben Budapest Főváros Önkormányzata és a működési területével érintett Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) költségvetését terhelik. Mivel a természetvédelmi kezelés és fenntartás nem tartozik az önkormányzatok kiemelt feladatai közé, ezért nagy kérdés a döntéshozók, a szakembereknek és a költségvetési szervek érintettjei számára, hogy vajon érdemes-e közpénzből fenntartani természetvédelmi területeket egy világváros közepén? Megéri-e pénzt, időt és energiát fordítani olykor alig pár hektáros, speciális kezelési igényű területek fenntartására, nem ingatlancélú hasznosítására? A közpénzek felhasználásáról döntő politikusok szerint drága a fenntartás, sokkal fontosabb problémák és megoldandó feladatok is vannak a fővárosban és egy-egy ilyen területet másként pl. ingatlanfejlesztési célú értékesítéssel, közparkként is lehetne hasznosítani. A természetvédők ugyanakkor az élővilág megóvása és a fenntartható települési környezet védelme mellett kardoskodnak. A közvetlenül érintett lakosság elsősorban pihenni, kikapcsolódni, piknikezni szeretne egy-egy területen és nem érdekli, hogy védett-e vagy sem, csak legyen a közelben valamilyen zöldterület. Végül nem hagyhatjuk ki az oktatási-nevelési szakemberek táborát sem, amely szerint a környezettudatos viselkedés elsajátításának egyik alapja lehet egy-egy védett érték megismerése, megóvása és figyelemmel kísérése, amit legjobb kisgyermekkorban elkezdeni. 375

2 Írásomban az eddigi tapasztalataim, vizsgálataim és elemzéseim alapján azt kívánom alátámasztani, hogy érdemes megtartani egy-egy kisebb kiterjedésű védett területet is, mert hosszú távon akár gazdasági hasznot is hozhat, illetve adott esetben a fenntartás nem az önkormányzatok költségvetését terheli. A védett területek közvetlen hasznosítására a legjobb példa a turisztikai hasznosítás. Emellett több külső forrás bevonásával (pl. pályázatok, önkéntes munka stb.) is fent lehet tartani védett területeket. Mindezek a lehetőségek nem csak a mindenki által jól ismert ökoturisztikai attrakcióként számon tartott helyeken, mint például az európai hírű nemzeti parkok (Hortobágy), ismert arborétumok (Vácrátót, Szarvas) esetében lehetségesek, hanem Budapesten is értelmezhetők. Ennek bizonyítását két védett terület példáján keresztül mutatom be. Az egyik a helyi jelentőségű természetvédelmi területek közé tartozó Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Terület, a másik az országos jelentőségű védett természeti területek közé sorolható és ex lege védelem alatt álló Szemlő-hegyi-barlang. A biodiverzitás és a földtani értékek közgazdasági értéke A védett területek értékeit nem csak az ott lévő védettséget élvező fajok eszmei értéke alapján lehet számon tartani, hanem például gazdasági mutatók alapján is fel lehet állítani egy értékelési szempontrendszert annak függvényében, hogy adott esetben milyen értékelésre van szükség, illetve milyen értékelést részesítünk előnyben. A gazdasági értékelés például az egyéneknek az értékelt tárgyra vonatkozó negatív vagy pozitív preferenciáit tükrözi. Ennek értelmében a biodiverzitás (biológiai sokféleség) gazdasági értéke lehet alacsony, amennyiben annak megőrzését (conservation biology) nem részesítik előnyben. A preferenciák többnyire a biológiai és földtani erőforrások valós használatával kapcsolatos tevékenységekre vonatkoznak, mint például az ökoturizmus, állatkertek, botanikus kertek, kiállítások, bemutatók, filmek megtekintése stb.. Emellett a biológiai sokféleség jelentős információ, továbbá hatalmas erőforrás is egyben, amely a mezőgazdaság és orvostudomány alapjait jelenti még napjainkban is. Ebből következően a biodiverzitás gazdasági értéke igen széleskörű lehet és áthatja a társadalom teljes gazdasági tevékenységét (Csanády A. Kovács E. 2003). Fontos megemlíteni, hogy a természeti értékek megőrzését célzó összes döntés anyagi ráfordítással jár, amelynek van költségviselője (pl. önkormányzat, állami szerv stb.). Ezért lényeges, hogy a megőrzés előnyei, azaz a természetvédelem ráfordításaiból keletkező közvetlen és közvetett haszon összehasonlítható legyen a ráfordított költségekkel (Csanády A. Kovács E. 2003). A fentiek miatt a környezetgazdálkodás szempontrendszerei alapján a főváros területén lévő természetvédelmi területek nemcsak mint fenntartást igénylő költséghelyek tárgyalandók, hanem potenciális természeti erőforrásként is értelmezhetők. Természeti erőforrásokon azok a természeti (földrajzi) adottságok értendők, amelyeket az ember (a társadalom) a termelés adott fejlettségi szintjén sajátos tulajdonságaiknál fogva anyagi szükségleteinek kielégítésére hasznosít (Bora Gy. Korompai A. 2001). A biodiverzitás, illetve a természeti értékek közgazdasági értelmezése során beszélhetünk közvetlen és közvetett gazdasági haszonról is. A közvetlen használati értéknek (direct value) az alapját a felhasználás szempontjából fontos kémiai és fizikai jellemzők képviselik. Ilyen közvetlen haszon lehet például az élelem, a termékek, vagy a gyógyszerek, míg a közvetett gazdasági előnyök inkább az infrastruktúrához hasonlóak, mint például a fotoszintézis, a légköri gázok összetételének szabályozása, az éghajlat és a víz körforgásának biztosítása, a talajképződés és megőrzése, vagy a növényvédelem (Bora Gy. Korompai A. 2001). A közvetett használati érték (indirect value) alapja az élelmiszerláncban betöltött szerep, a napenergia-megkötési képesség, az ökoszisztéma folyamataiban játszott szerep stb. A köz- 376

3 vetett értékek közé sorolható az ún. nem fogyasztói használati érték kategória is. Erre a legegyszerűbb példa a termesztett növényeket megporzó rovarok haszna. Nem lehet megmondani egy poszméh konkrét értékét, de az életműködése révén már kimutatható közvetett hasznot hajt, amelynek eredője gazdasági mutatókkal kifejezhető. A növénytársulások jelentős szerepet játszanak a helyi, regionális és globális éghajlati viszonyok alakításában. Helyi szinten például a fák árnyat adnak, vizet párologtatnak, ami helyileg enyhíti az egyre gyakoribbá váló szélsőséges éghajlati jelenségeket (Bora Gy. Korompai A. 2001). Ezért kiemelt jelentősége van a fás élőhelyeknek a sűrűn beépített városrészekben, mint pl. a Károlyi kertnek az V., a Népligetnek a XIII., vagy a védett Ferenc-hegynek a II. kerületben. Egy faj potenciális értéke azt jelenti, hogy valamikor a jövőben gazdasági hasznot termel az emberi társadalom számára. Ennek azért van jelentősége, mert a társadalom igényeinek változásával lépést kell tartania az igények kielégítési módjának is. A megoldást gyakran a még nem hasznosított állat- és növényfajok jelentik (Bora Gy. Korompai A. 2001). Erre jó példa az Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Terület névadó növénye, a homoktövis (Hippophaë rhamnoides). A ma már fővárosi védettséget élvező terület gazdasági szempontból is értelmezhető terméke a homoktövis, így bár ha nem is közvetlen termesztési céllal ebben az esetben közvetlenül is értelmezhető a gazdasági haszon. A homoktövis hatóanyaga növeli szervezetünk saját védekezésének hatékonyságát, továbbá eredményesen használható egyes bőrbetegségek kezelésére is (www.hazipatika.com). Láthatjuk, hogy ennek a védett homokpusztai cserjének, amelynek eszmei értéke Ft, komoly gyógyászati értéke is van. Ezzel párhuzamba állítható a páfrányfenyő (Ginkgo biloba), amelynek csak néhány elszigetelt vadon élő populációja ismert Kínából. Ellenben a leveléből készült gyógyszer gyártása révén az elmúlt 20 évben évi 500 millió USD haszon keletkezett (Bora Gy. Korompai A. 2001). A fajok közvetlen hasznossága mellett számba lehet venni azok tudományos értékét is (scientific value), amit az adott élő szervezetek, földtani képződmények a tudományos kutatások számára képviselnek. A tudományos értékek mellett ki lehet emelni a természeti területek oktatásban betöltött jelentős szerepét is. A természettel kapcsolatos ismeretek ugyanis egyre jobban beépülnek az iskolai tananyagokba is. A tudományos kutatási tevékenységek gazdasági hasznot hajtanak a kutatóhelyek közvetlen környezetének, de igazi hasznuk abban rejlik, hogy képesek növelni az emberi tudást, segítik az oktatást és gazdagítják az emberiség tapasztalatait. Egy adott település területén található természeti értékek közelségük miatt nagyon fontos szerepet játszhatnak a környezeti nevelés, szemléletformálás terén (Bora Gy. Korompai A. 2001). Erre a legjobb példa a Fővárosi Állat és Növénykert, ahol a látogatók közvetlenül megismerkedhetnek az állatvilág értékeivel. A Sas-hegy is megfelelő terep a környezeti nevelésre, mivel külön programok várják az érdeklődőket (pl. Terepnap a Sas-hegyen óvodásoknak, vagy Kisállat-bemutató a Sashegyen Nem is beszélve arról, hogy komoly médiaszereppel bírnak a különféle természetfilmek, kiadványok, amelyek sok embernek jelentenek megélhetést és komoly kereskedelmi piaca is van ezeknek a termékeknek (Discovery Channel, National Geographic, David Attenborough, Bear Grylls stb.) Vagy megemlíthetjük a 2007-ben megjelent Nagyvárosi vadon című magyar természetfilmet is, amely egy fővárosi bérház életközösségét mutatja be (www.port.hu). A biodiverzitás fontossága és megőrzésének elképzelése, illetve jó értelemben vett hasznosítása előkerül Budapest településfejlesztési koncepcióiban is: a Városi Fenntarthatóság és Budapest Városfejlesztési Koncepciója (2004), Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (2008), Budapest városfejlesztési koncepciója (2011) vagy a Budapest Turizmus Stratégia (2012). Ezek a koncepciók, tervek elősegítik a fenntartható város megvalósulását, illetve Budapest fejlesztését a slow city, azaz az élhető városok közösségének irányába. (www.tudatoslet.hu) 377

4 Kapcsolatok a turizmus, a természetvédelem és területfejlesztés között Budapesten A természetvédelmi területek közvetett gazdasági hasznosításának leginkább kézzelfogható példája a rekreáció és az ökoturizmus. A természet nem fogyasztói jellegű használata közé tartoznak az olyan szabadidős tevékenységek, mint például a természetjárás, a fényképezés, a madármegfigyelés stb. Egyes területeken kimutatták, hogy a helyi jövedelmek és a munkahelyek zöme a rekreációs tevékenységeknek és a táj szépségének köszönhető, ami új vállalkozásokat, látogatókat és letelepülő nyugdíjasokat vonzott az adott térségbe (Bora Gy. Korompai A. 2001, Standovár T. Primack, R. 2001). Napjainkban egyre fontosabbá válik a tiszta, természetes vagy legalábbis természetközeli környezet, nagyon sokan szeretnének ilyen helyen élni és szabadidejüket ilyen helyen eltölteni (Lukács A. et al. 2003). Ahhoz, hogy a védett természeti területek vagy a természetközeli állapotú területek megmaradjanak, az érintettek többoldalú kölcsönös megelégedésére van szükség (1. táblázat). Ezt a kölcsönös megismerést legjobban a turizmus biztosíthatja (Dombay I. 2008). 1. táblázat Table 1 Ökoturisztikai célok és a célok megvalósulását elősegítő tényezők Major aims and facilitating factors of ecotourism Célok Helyi szociális és gazdasági előnyök biztosítása Környezetvédelmi, oktatási szolgáltatások biztosítása A természetes környezettel rendelkező területek megóvása Jó minőségű turisztikai élmény megszerzése Fokozott devizabevétel A helyiek aktív közreműködésének segítése A célok megvalósulásának változói Fokozódó foglalkoztatottság Idegenforgalmi bevételek helyi elosztása Javuló helyi infrastruktúra Társadalmi juttatások javuló hozzáférhetősége Javuló interkulturális kapcsolatok Passzív és aktív tanulás oktató szolgáltatások útján a védett területen, ökoturisztikai helyszínen Helyi közösségek, szervezetek, iskolák bevonása és részvétele a környezeti nevelésben, oktatásban, oktatási programokba A látogatók növekvő környezettudatossága, fogékonyabbá válása a természeti szépségek iránt Az idegenforgalomból származó bevétel hozzájárul a természetes környezet fenntartásához, megmaradásához és menedzseléséhez A látogatók részéről a későbbiekben keletkező adományok, vagy aktív részvétel a terület védelmében A keletkező szociális és gazdasági előnyök révén az érintett természetes környezetet is megóvják, fejlesztik A külföldi turistáktól származó bevételek növelik a nemzetgazdaság bevételeit is A természettel kapcsolatos pozitív élmények hatására mind a turisták, mind a helyi lakosok támogatják a természeti értékek megóvását Forrás: Dombay I. et. al nyomán módosítva Source: based on Dombay I. et. al with own modifications 378

5 A városi zöldterületek megmaradását hazánkban is elősegítené a közösségi tervezési mechanizmus bevonása a területeket érintő döntéshozatali folyamatokba. A jövőben nem építhetünk és nem tervezhetünk olyan településeket, ahol a döntési folyamatokba nem vonják be a helyi közösséget, illetve az őket képviselő nonprofit és civil szervezeteket. Már csak azért is szükséges a nonprofit szervezetekkel együttműködni, mert ezek közül több is részt vesz a településtervezési folyamatokban, együttműködésekben (Leo T. 1995). A civil szervezetek sokkal jobban beágyazottak a helyi szintű folyamatokba és szakmai fórumokba. Emellett egy-egy adott projekt, feladat, vagy cél megvalósítása érdekében képesek összefogni a helyi önkormányzatokat, a gazdasági élet szereplőit és más nonprofit szervezeteket is (Huszti Zs. Tenk A. 2010). A fentiek alátámasztására igen jó példa a Budapest Főváros Önkormányzata kezelésében lévő Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Terület és a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) kezelésében lévő Szemlő-hegyi-barlang (1. ábra). Egy jól átgondolt fejlesztéspolitikával mindkét területen sikerült egy aktív látogatottságú célterületet kialakítani úgy, hogy eközben megőrizték a természeti értékeket. A két védett terület elsősorban tudományos, ökoturisztikai és egészségturisztikai, továbbá jelentős oktatási értéket képvisel. A sikeresnek mondható fejlesztések mögött Budapest Főváros Önkormányzata és az Újpesti Önkormányzat, a Magyar Madártani Egyesület és a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság együttműködése áll, ami valóban követendő példa az együttműködésre, mivel ritkán tapasztalható ilyen a főváros területén. 1. ábra A vizsgált területek elhelyezkedése Budapesten (forrás: saját szerkesztés) Figure 1 The examined natural areas in Budapest (own work) 379

6 Fejlesztések és best practice az Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Területen A terület az ún. Rákosok egyik utolsó maradványterülete. A homokpusztai élőhely az egyetlen természetes hazai előfordulása a homoktövisnek, amely az 1974-ben oltalom alá helyezett természetvédelmi terület névadója is egyben (Bognár a. 2005). Az ember a természeti erőforrások használata során azokkal extenzív vagy intenzív módon gazdálkodik, azokat hasznosítja. Ahhoz, hogy egyes élőlények megmaradjanak, az élőhelyüket, pontosabban a fennmaradási helyüket valamilyen mértékben kezelni szükséges. Az élőhelyek megőrzéséhez nem csak a biogén szervezetek megóvása tartozik, hanem az élőlények fennmaradásnak szempontjából alapvető fontosságú élettelen természeti tényezők fenntartása is szükséges (Kozák L. 2012). Ezért a homoktövis megvédése, kvázi génbankként történő konzerválása nem lehetne megoldható a termőhelyének megóvása nélkül. Első lépésként jogi értelemben ez már megvalósult a terület védettségét kimondó határozattal, de a gyakorlati védelem nélkül mit sem érne. Szükséges a terület közvetlen megóvása és kezelése is, illetve a környék megismertetése a nagyközönséggel. Kétségtelen, hogy ehhez erőforrásokra van szükség. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportja a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pályázatának segítségével tanösvényt létesített az Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Területen. Az átadásra június 3-án került sor a média és az illetékes szervezetek, önkormányzatok részvételével. Az öt táblából álló tanösvény bemutatja a terület élővilágát és azt a munkát, amelyet a Madártani Egyesület csoportjának tagjai végeztek ott a megelőző öt évben (Ádám T. 2011). A turisztikai attrakció, illetve vonzerő a fogadóterületre jellemző olyan természeti vagy kulturális erőforrás, melynek megismerése miatt a látogatók célirányosan felkeresik a területet. Azonban egy természeti vagy kulturális erőforrás nem tekinthető automatikusan turisztikai attrakciónak. Ezek az erőforrások inkább potenciális vonzerőnek tekinthetők egészen addig, amíg az attrakcióvá válás feltételei teljeskörűen nem teljesülnek (Dávid L. [szerk.] 2007). Ezért az Újpesti Homoktövis TT teljes körű turisztikai hasznosítása azaz attrakcióvá válása még várat magára. Jelenleg a terület természetvédelmi célú rehabilitációja a legfontosabb, de a Szemlő-hegyi-barlang már több évtizede az öko- és egészségturizmus egyik fő célterülete hazánkban. Egészségturizmus és barlangterápia a Szemlő-hegyi barlangban A Szemlő-hegyi-barlang felszínét 1957-ben nyilvánították országos jelentőségű védett természeti értékké. A védelem elsődleges oka az alatta lévő barlang megóvása volt. Emellett turisztikai jelentősége is van a területnek, továbbá emlékhelyként is funkcionál, mivel itt található a barlangkutatók emlékkertje. A kertben azoknak a barlangászoknak állítottak emléket, akik kutatásaik során vesztették életüket (Bognár A. 2005). A barlang legnagyobb turisztikai jelentősége az egészségturizmusban, ezen belül a barlangterápiában rejlik. Ezt a látogatószám növekedése is bizonyítja (2. ábra). A barlangterápia klímakezelése hasonlatos a magashegyi szanatóriumi kezelésekhez. A barlang levegője ugyanis teljesen szennyezés- és allergénmentes. Állandó hőmérséklete Cº fok közötti. Ez a hőmérséklet nem kedvez a baktériumok és a vírusok szaporodásának. A barlang állandó relatív páratartalma 95% körül van. Ez tartalmazza a sziklákból kioldott természetes ásványi sókat, amelyek alapján összetétele lényegében a Salvus víznek felel meg (www.janoskorhaz.hu). Figyelembe véve a barlangok iránti fokozódó érdeklődést és a bennük rejlő turisztikai lehetőségeket, több fejlesztés is megvalósult az érintett barlang területén. 380

7 2. ábra A Szemlő-hegyi-barlang látogatottsága (fő/év) Forrás: adatai alapján saját szerkesztés Figure 2 Number of visitors in Szemlő-hegyi Cave Source: Own work based on data from A Szemlő-hegyi-barlang turisztikai fejlesztése ban a DINPI elvégeztette a már kiépített szakasz rekonstrukcióját, aminek köszönhetően a barlang kerekes székkel is látogatható. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Hivatalával (Štatna ochrana prírody Slovenskej Republiky) együttműködve szeretné a határ menti területek védett barlangjainak értékeit a lehető legmagasabb színvonalon bemutatni a látogatóknak. Ezt szolgálja az érintett területek infrastrukturális és turisztikai-marketing fejlesztése is. Ennek a közös fejlesztési elképzeléseknek a részeként a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének és parkjának felújításához az Európai Unió határon átnyúló együttműködéseket támogató programja biztosított anyagi forrást. A Szemlő-hegyi-barlang fogadóépülete az 1980-as évek elején épült, s napjainkra elavult ben a projekt keretében egy több mint 130 millió forintos, részben európai uniós támogatásból megújult a fogadóépület közönségforgalmi része és a barlang tetején lévő park. A megváltozott környezetben földtani bemutató központ és Magyarországon egyedülálló interaktív barlangtani kiállítás is létrejött ben a DINPI saját beruházási keretéből felújíttatta a fogadóépület barlangterápia, illetve a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat által használt részeit is (www. aktivpihenes.hu). A látogatóközpont egyik különlegessége, hogy minden korosztálynak kínál érdekes programlehetőségeket. A program részeként tudományos igénnyel megírt, de a tudományos-ismeretterjesztés magas fokú elvárásainak is megfelelő összefoglaló tanulmány született Barlangok turisztikai célú hasznosítása a szlovák-magyar határ menti övezetben címmel. A turisztikai fejlesztés keretében több új irányjelző táblát és óriásplakátot is kihelyeztek. Fontos megemlíteni, hogy a projekt megvalósításával, a szolgáltatások körének bővítésével olyan vonzó turisztikai célpont jött létre a fővárosban, amely csökkentheti a látogatottság szezonalitását. A Magyarországon is egyedülálló interaktív barlangtani kiállítás létrehozásával az intézmény diákcsoportoknak kíván komplex programot biztosítani, ahol vetítések, kiállítások és barlangtúrák segítségével kaphatnak átfogó képet a barlangokról az érdeklődők. 381

8 A beruházás legfontosabb eredményei az alábbiak: interaktív barlangtani kiállítás, új vetítőterem barlangokat bemutató filmekkel, új fogadóépület, energiatakarékosabb világítótestek, új látványelemek. A programlehetőségek gazdag tárházával és a fenti fejlesztésekkel a Szemlő-hegyi barlang a fővárosi családok és a Budapestre látogató külföldi turisták számára is vonzó célponttá válhat (www.aktivpihenes.hu). Az év ökoturisztikai létesítménye című pályázaton a Szemlő-hegyi barlang 2011-ben második helyezést ért el. A Turizmus Világnapja alkalmából látogatócsalogató volt az a különleges kedvezmény, amellyel 2012-ben várta a látogatókat a Szemlő-hegyi barlang október 23-án volt pontosan 25 éve, hogy megnyitotta a barlang a kapuit a nagyközönség számára. Ezen a napon, a 25 évvel ezelőtti belépőjeggyel, azaz 30 Ft-ért lehetett megtekinteni a barlangot (www.dinpi.hu). A DINPI 2012-es jelentése alapján fő látogatója volt a Szemlő-hegyi barlangnak, s a látogatók belépőjegyeiből közel 18,6 millió forintos bevétele volt az intézménynek. Ez örvendetes hír, lévén önfenntartóvá teszi a barlang infrastruktúráját, kitermeli az alkalmazottak bértömegét és fejlesztésekre is jut belőle. A belépőjegyekből származó bevételek mellett a pályázati forrásokból elnyert támogatási összegek is jelentős anyagi forrásokat jelentett a területnek. A regionális együttműködés keretében további ökoturisztikai fejlesztési elképzelések valósulhatnak meg, jelen esetben a szlovák magyar kapcsolatok keretében. A nemzeti parkok, önkormányzatok lehetséges szerepe az ökoturizmusban és a természetvédelemben A védett és természetközeli területek fennmaradásában és fenntartásában fontos szerepe lehet a turizmusnak és azon belül az ökoturizmusnak, amelynek jelentősége egyre inkább felértékelődik a nemzeti parkok munkájában. A nemzeti parkok tevékenysége mellett szól, hogy az ökoturizmus feltételrendszerét infrastruktúra, emberi erőforrás, üzemeltetés stb. maximálisan képesek biztosítani. Továbbá a jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy az ökoturizmus a nemzeti igazgatóságok által kezelt területeken megfelelő természetvédelmi, jogi, gazdasági keretek között, rendszeres felügyelet mellett történjen (www.termeszetvedelem.hu). Ebben kiemelt szerepe kell, hogy legyen a marketingnek és a reklámnak. Például a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak fel kellene hívnia a figyelmet arra a tényre, hogy amikor a látogatók felkeresik valamelyik barlangot vagy egyéb országos jelentőségű védett területet, akkor tulajdonképpen a nemzeti park területét látogatják meg (Michalkó G. 2007). Az önkormányzatok esetében ezek a feltételek és lehetőségek már nehezebben biztosíthatók, de társadalmi szervezetek, oktatási intézmények bevonásával és a pályázati források igénybevételével hasonló színvonalon tudnának gondoskodni a védett területeikről, még akkor is, ha ez nem is kötelező önkormányzati feladat. Továbbá bármelyik települési, kerületi önkormányzatnak jó imázst teremthet egy-egy szépen gondozott, óvott védett terület, amelyet az önkormányzat nonprofit szervezetekkel, iskolákkal karöltve tart fent akár együttműködésben a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal. Összefoglalás Helyenként komoly ellentét feszül a településfejlesztésben érdekelt önkormányzatok és természetvédelem között. Kevés a forrás, nem tartozik a prioritások közé a feladat, több fővárosi kerületi önkormányzat mégis elnyert vagy megörökölt a területén jó néhány 382

9 védett természeti területet. A turizmus és a természetvédelem között szintén fennállhat érdekellentét, ugyanis a turisztikai célú fejlesztések hosszú távon akár komoly veszélyt jelenthetnek egy védett természeti terület fennmaradására, a védett értékek háborítatlanságára. A védett területek bármennyire is fontosak a fenntartható és élhető város kialakításának szempontjából, sokszor inkább gondot jelentenek a tulajdonos önkormányzatoknak. Amennyiben sikerül megteremteni egy védett terület költséghatékony fenntartását, akkor az garanciát jelenthet a terület fennmaradására és még bevételt is termelhet a tulajdonosnak, illetve a kezelőnek. Ilyen bevétellel járó hasznosítási lehetőséget rejt magában a turizmus. Budapest területe jó példa a védett területek profittermelő hasznosítására, hiszen több olyan védett természeti terület is van, amelynek a fenntartása nem csak költséggel jár a tulajdonos, illetve a kezelő számára, hanem bevételt is produkál. A területnek azonban megfelelő adottságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy látogatók ezreit tudja majdan magához csalogatni. Továbbá a megfelelő turisztikai fejlesztések és a jól célzott marketing, illetve reklám is szükségesek egy turisztikailag sikeres védett természeti terület fenntartásához. Az egyik ilyen sikeres ökoturisztikai példa a Szemlő-hegyi barlang, amelynek nem csak a természeti látnivalói vonzanak évente több tízezer látogatót, hanem az egészségturizmusban is jelentős szerepe van. Az Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Területen még nincs akkora látogatói létszám, ami teljesen önfenntartóvá tehetné a területet, de mint azt bemutattuk, egy természetvédő nonprofit szervezet az érintett önkormányzatokkal karöltve jelentős fejlesztési eredményeket érhet el. Amennyiben kiaknázzák a benne rejlő további lehetőségeket, turisztikailag egyre vonzóbbá és eladhatóbbá lehet tenni ezt a területet. A már megkezdett fejlesztések jó példát mutatnak a többi hasonló fejlesztési igényt támasztó és hasonló ökoturisztikai potenciállal rendelkező budapesti védett terület számára is. Tenk András SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gödöllő Irodalom Ádám T. 2011: Új tanösvényt adtak át a homoktövis újpesti élőhelyén. adtak_at_a_homoktovis_ujpesti_elohelyen/ (Letöltés március 28.) Barlangterápia Szemlő-hegyi-barlang: (Letöltés március 28.) Bognár A. L. 2005: Védett természeti értékek a fővárosban. Főpolgármesteri Hivatal, Budapest. 40 p. Bora Gy. Korompai A. (szerk.) 2001: A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó, Budapest. 428 p. Csanády R. A. Kovács E. (szerk.) 2003: A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése: Útmutató döntéshozók számára Környezetvédelmi Minisztérium/OECD, Budapest. 196 p. Dobogós lett a Szemlő-hegyi-barlang. (Letöltés március 28.) Dávid L. (szerk.) Jancsik A. Rátz T. 2007: Turisztikai erőforrások A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó ZRt., Budapest, 289. p. Dombay I. Magyary Sáska Zs. László P. S. 2008: Ökoturizmus. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 158 p. Homoktövis. (Letöltés március 28.) Huszti Zs. Tenk A. 2010: Szervezetek és kapcsolatok a terület és településfejlesztésben. In: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs. 511 p. Kisállat-bemutató a Sas-hegyen. (Letöltés március 28.) Kozák L. (szerk.) 2012: Természetvédelmi élőhelykezelés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 272 p Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi hivatal 2005: A természetvédelem ökoturisztikai koncepciója (Letöltés március 28.) 383

10 Lukács A. Sándor Sz. Szilvácsku Zs. (2003): Útmutató helyi jelentőségű természeti értékek védelméhez. Budapest, Magyar Természetvédők Szövetsége Magyar Madártani Egyesület, helyived.pdf. 136 p. (Letöltés március 28.) Megújult a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépülete. nemetorszag/megujult_a_szemlo-hegyi-barlang_fogadoepulete (Letöltés március 28.) Michalkó G. 2007: Magyarország modern turizmusföldrajza. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest Pécs. 288 p. Nagyvárosi vadon (Budapesti vadon). pls/w/films.film_page?i_film_id=83659 (Letöltés március 28.) Slow city mozgalom első magyar városa slow-city-mozgalom-els-magyar-varosa (Letöltés március 31.) Standovár T. Primack, R. 2001: A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 542 p. Szemlő-hegyi-barlang: (Letöltés március 28.) Leo, T. 1995: NGOs in Cities An Annotated Bibliography. Intract, Oxford 38 p. (Letöltés március 28.) 384

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

Közvagyon és turizmus állami részvétel és felelősség a turizmusfejlesztésben

Közvagyon és turizmus állami részvétel és felelősség a turizmusfejlesztésben Public assets and tourism government participation and responsibility in tourism development The complex phenomenon of tourism development is largely based on two broad categories of public assets: the

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK SZARVAS, 2015 1 KÉSZÜLT A SZIE GAEK ÁLTAL SZERVEZETT, TDK KONFERENCIÁK ELŐADÁSAIBÓL

Részletesebben

A fenntartható fejlődés ökoturisztikai aspektusai Magyarországon

A fenntartható fejlődés ökoturisztikai aspektusai Magyarországon A fenntartható fejlődés ökoturisztikai aspektusai Magyarországon Szerző: dr. Michalkó Gábor 1 1. Bevezető Az Egyesült Nemzetek Szervezete kezdeményezésére a nemzetközi idegenforgalmi szakma 2002-t az Ökoturizmus

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZE DARÁNYI VIKTÓRIA 1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT 2 Abstract: Environment-conscious settlement development

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft. 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, MÓDJAI ÉS FELELŐSEI környezet-egészségügyi programot, a vásár, illetve a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet. 4.1. Szervezeti, jogi és személyi feltételek Kistérségi

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben