Az előadás a hatályos OTSZ és a megjelent villamos TvMI kiadványok hatását próbálja összefoglalni a villamos tervezés vonatkozásában.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás a hatályos OTSZ és a megjelent villamos TvMI kiadványok hatását próbálja összefoglalni a villamos tervezés vonatkozásában."

Átírás

1 OTSZ-TVMI HATÁSA AZ ÉPÍTMÉNY VILLAMOS TERVEZÉSRE Az előadás a hatályos OTSZ és a megjelent villamos TvMI kiadványok hatását próbálja összefoglalni a villamos tervezés vonatkozásában. Az OTSZ és a villamos TvMI felépítése hasonló: VI. FEJEZET: TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM VII. FEJEZET: RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK VIII. FEJEZET: KIÜRÍTÉS IX. FEJEZET: TŰZOLTÓ EGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÖVETELMÉNYEK X. FEJEZET: HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM XIII. FEJEZET: VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK A villamos tervező feladata egy építmény tervezése során: - a szükséges villamosenergia ellátás biztosítása - a villamosenergia szétosztása az építményen belül - az építményben kialakított tűzeseti rendszerek működtetésének biztosítása (ez visszahat mind a villamosenergia ellátásra, mind villamosenergia szétosztására) - az építményben levő személyek vész eseti kiürítésének biztosítása megfelelő világítással - az építmény villámvédelmének kialakítása A fentiekről lesz szó részletesen a villamos tervező szempontjából, és egyes esetekben a tűzvédelmi tervezővel való kapcsolatról is beszélni fogok.

2 Speciális volta miatt nem fordul elő az általános építményekben - az Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem kérdésével nem foglalkozom. Ez a terület speciális felkészülést és ismereteket követel az ehhez kapcsolódó feladatokat szaktervezővel/kivitelezővel/felülvizsgálóval együtt kell megoldani! A sorrendet nem a fenti felsorolás határozza meg, az OTSZ / TvMI tematikáját követkjük. VI. FEJEZET: TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM A 27. foglalkozik a villamos átvezetésekkel az épületszerkezeteken: Az átvezetéseknél általában kétféle megoldással találkozunk: - vízszintes átvezetés - függőleges átvezetés Vízszintes átvezetés: itt nincs jelentős követelményváltozás, az átvezetésnek olyannak kell lennie, hogy az adott építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény követelmény időtartamáig gátolja meg a tűz terjedését. A függőleges átvezetés: a korábbi OTSZ-hez képest további változásokkal találkozunk. Meg kell jegyezni, hogy az előző OTSZ-ben kerültek először nevesítve a villamos vezetékrendszerek függőleges elhelyezésére vonatkozó előírások. A 28/2011 (IX.06.) BM rendelet szerint: 377. (1) Kétszintesnél magasabb épületekben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelőaknákat úgy kell kialakítani, hogy az aknákat szintenként, a födémek vonalában a födémre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szerkezettel kell megszakítani, és az azon átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékeket a vonatkozó tűzállósági határértéknek megfelelő tűzgátló tömítéssel kell ellátni. (2) Ha az aknák az adott épület tűzállósági fokozatának megfelelő tűzvédelmi jellemzőjű tűzgátló szerkezetekkel körülhatároltak, az (1) bekezdésben szereplő, födémek síkjában lévő megszakítások elhagyhatók. Ekkor a tűzgátló kivitelű aknafalakat áttörő épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek áttörésein a tűz átterjedését arra minősített műszaki megoldással kell megakadályozni, a légtechnikai vezetékeket pedig tűzgátló csappantyúval kell ellátni. (3) Az aknákban szerelőnyílás szintenként csak az akna egyik oldalán létesíthető, abban az esetben, ha az aknafal és aknaajtó tűzvédelmi jellemzői eltérnek (1) Közösségi vagy legalább középmagas épületben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényeket, vezetékeket függőlegesen szerelőaknában kell vezetni. (2) A lakó, ipari, mezőgazdasági és tároló épületek esetében az egyes építményszintek között és az A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) átvezető szellőző vezetéket és egyéb, B-F tűzvédelmi osztályú vagy szigetelésű vezetékeket (ejtővezetékek, villamos kábelek és vezetékek) mind egyedi, mind csoportos elhelyezése esetén legalább A2 EI 15 minősítésű szerkezettel kell határolni a födém- és falátvezetések egyidejű tűzgátló tömítése mellett. Ezzel kapcsolatban a hatályos jogszabály (27. ): Továbbra is - igaz áttételesen az épület szintszáma az egyik kritérium, csak most nem a szintszám van meghatározva, hanem az építmény kockázati osztálya. Itt most egy kis kitérőt teszünk: A hatályos OTSZ gyökeresen megváltoztatta a tűzvédelmi gondolkodást, nem tűzveszélyességi osztályokról, tűzállósági fokozatokról, közép és magas építményekről kell gondolkodni, hanem

3 kockázati osztályokról. Az adott építmény kockázati osztályát a tűzvédelmi tervező határozza meg, de javasolom a villamos tervező is tanulmányozza a besoroláshoz használatos táblázatokat, sok érdekeset tapasztalhat, többek között: - 1. melléklet 1. táblázata: A korábban középmagas besorolású épület már KK kockázati osztályba tartozik (sőt 14,01 m-től!), a korábban magas épület meg az MK kockázati osztályba tartozik (sőt 30,00 m-től!)! A kétszintes mélygarázs még KK kockázati osztályba tartozik, csak az ettől mélyebb építmények kockázati besorolása növekszik! A 300 főt meghaladó legnagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó épület tartozik a KK kockázati osztályba, és az MK csak 1500 főtől lesz (hangsúlyozom helyiségről van szó!) - 1. melléklet 2. táblázata: - 1. melléklet 3. és 4. táblázata: A 3. táblázat a tárolt anyagok szerinti besorolást tartalmazza (MK kockázati osztályba csak a 300l/kg-nál nagyobb mennyiségben tárolt tűzveszélyes (itt helyiségenkénti a korlát) vagy robbanásveszélyes anyagot tartalmazó építmény tartozik). A 4. táblázat tevékenység és annak jellemzője szerint történik a csoportosítás. Érdekesség, hogy csak egy MK kockázati osztályba sorolt tevékenység van: műanyaggyártás és ezen belül a műgyantagyártás. Visszatérve az aknákhoz, jelenleg csak a KK és az MK kockázati osztályba tartozó építményeknél írja elő a hatályos jogszabály az aknában vezetést. A különbség annyi, hogy a KK kockázati osztályba sorolt épületnél a villamos és gépészeti vezetékek közös aknában is elhelyezhetők, míg az MK kockázati osztályba soroltak esetén szigorúan külön akna használandó. Figyelembe véve, hogy nagyon sok kétszintesnél magasabb épület nem lesz KK kockázati osztályba sorolt, így véleményem szerint az előírás enyhébb lett. Tudatosan nem használom a kedvezőbb meghatározást, szerintem a villamos tervezőnek törekedni kell a villamos kábelaknák kialakítására és használatára!

4 Az aknák kialakítása: Az előírás még egyszer: Az akna falszerkezetének és lezárásának követelményét az emeletközi födémekre vonatkozó tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartama határozza meg: Az aknákon biztosítandó nyílászáróra vonatkozó követelmény az alábbi táblázatból állapítható meg: Fontos! Az aknákon kialakítandó kezelőnyílások: nem ugyanazt értjük a gépészet és a villamos esetben! A gépészetnél a vezetékeken elhelyezett szerelvények hozzáférhetőségét biztosítják és általában 40*40 80*80 cm méretűek. A villamos vezetékrendszereknek teljes hosszukban hozzáférhetőnek kell lenniük, ezért így kell megválasztani a kezelőnyílás méretét. Természetesen ez függ az akna belső méretétől! A fentiekkel a villamos TvMI hivatkozás formájában foglalkozik: Nézzük mi található a Tűzterjedés elleni védelemről szóló TvMI-ben: Mind villamos, mind a gépészeti akna kialakításánál tűzterjedés gátlás megvalósítására két megoldást javasol:

5 - az aknán belül a födém síkokban a korábban már említett módon - történő lezárást, ekkor az akna falára nincs külön előírás, így a szerelő illetve kezelő nyílásokra sem; - az akna függőleges síkjában, a falak a korábban már említett módon történő kialakítása, ekkor az akna falában kialakított szerelő illetve kezelő nyílásokra is ugyanaz az előírás vonatkozik. Figyelemmel kell lenni, hogy az akna kialakítása olyan legyen, hogy - a szükséges tűzgátló lezárások elhelyezéséhez, technológiailag előírt szerelési helyigények biztosítottak legyenek - az akna falszerkezete mechanikailag megfeleljen a villamos vezetékrendszer rögzítésére szolgáló tartószerkezet elhelyezhetőségének (főleg itt a gipszkarton és hasonló falszerkezetre gondolok!) Megjegyzés: itt is érdekesség az, hogy tűzállósági követelmény esetén a falban elhelyezett rögzítőelemek hogyan befolyásolják a tűzállóságot? A kialakításra vonatkozó ábrákat is tartalmaz a Tűzterjedés gátlás TvMI, azaz

6 A villamos akna kialakítására vonatkozó ábrák (forrás: Kruppa Attila) 1. megoldás 2. megoldás (Megjegyzés: a 2. megoldás alkalmazása esetén, az akna mindkét végénél a kockázati besorolásnak megfelelő tűzgátló lezárás kialakítása szükséges!) Az akna falára vonatkozóan pontos előírást tartalmaz az OTSZ (falazóelem, vagy 12 cm vastag vasbeton!) Az egyes szinteket összekötő villamos felszálló vezetékek kialakításánál a NAK és AK kockázati besorolású építményeknél nincs villamos akna előírás, azaz falon kívül vagy falhoronyban eltakartan vezethetők, de természetesen alkalmazhatók a magasabb kockázati besoroláshoz tartozó építményeknél előírtak! Nem tűzvédelmi kérdés, de fontos, hogy az aknán levő kezelőajtó hol legyen? Ez mindig közelharc az építész tervezővel, mivel ő el szeretné rejteni ezeket a nyílásokat (adott esetben helyiségen belülre, míg a villamos tervező a későbbi üzemeltetésre gondolva jól megközelíthető helyre szeretné kialakítani! Fontos kérdés, és mindig problémát jelent, mert arra a kérdésre, hogy hol van előírva, a villamos tervező nem tud felelni! Az egy szintet kiszolgáló aknák esetében nem szükséges semmiféle tűzgátló lezárás, ha a többi szinthez kapcsolódó felületein a korábban már említett módon történt a szinti lehatárolás. Az aknakialakítás egy szintre vonatkozó előírásából következik, hogy a szinten kialakított villamos elosztó-berendezést magában foglaló helyiség, vagy villamos falifülke lehatárolására nincs tűzgátlósági követelmény. Nem igen szoktunk arra gondolni, hogy ezek (akna kezelőnyílás, szinti falifülke ajtaja, szinti elosztóhelyiség ajtaja a közlekedőfolyosóra nyílásakor amennyiben az menekülésre igénybevett egyéb előírások is vonatkozhatnak. A menekülésre igénybevett folyosó esetén annak határoló felületeire az alábbiak vonatkoznak:

7 Abban az esetben, ha menekülésre igénybevett folyosóra nyílik a villamos helyiség vagy falifülke ajtaja, akkor az ajtónak az építmény kockázati besorolásának és a falburkolatnak megfelelő tűzállósági teljesítménnyel kell rendelkeznie. A függőleges vezetés mellett az épületekben jelentős vízszintes villamos vezetékrendszerek vannak, igen jellemzően a menekülésre igénybevett utak (közlekedőfolyosók) felett elhelyezve!!! Erre vonatkozóan a már fent említett táblázat nem tartalmaz előírást, csak az álmennyezetre. Az előírások szerint kialakított menekülésre igénybe vett folyosókon nincs is tűzveszély, de mi van az álmennyezet felett elhelyezett villamos vezetékrendszerekkel? A TvMI B melléklete ami nem kötelező érvényű foglalkozik a vezetékrendszerek elhelyezésével, és az alábbiakat mondja: Ezek elég szigorú feltételek, de a tervezés során ezek végiggondolása szükséges! Fontos! Nem mindig a kellő figyelemmel foglalkozunk a tűzterjedés elleni gátakon történő villamos vezetékrendszerek átvezetésével (28. ): Miért fontos ez? A lapostetőkön elhelyezett villamos vezetékrendszerek kialakításánál a villamos tervező általában nincs tekintettel a tűzterjedési gátak kialakításával (nem feltétlenül a villamos tervező a hibás, mert a tető alaprajzokon a tűzszakasz határok sokszor nincsenek feltüntetve). Részben azért, mert egy helyen kapnak feljutási lehetőséget, és onnan kell elérni minden a tetőn levő villamos berendezést. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a tetőkön is figyelemmel kell lenni a tűzszakaszhatárokra, lehetőleg a tűzszakaszonként kell kiállást létesítne! Amennyiben ez nem lehetséges a tűzterjedési gátakon való átvezetéseknél a 28. (2) pontjában foglaltakat kell betartani! Továbblépve az OTSZ-ben találjuk a 33. -t, mely létesítési követelmény. Át is ugorhatnánk, ha nem lenne a (7) bekezdés, mely felsorol néhány olyan helyiség típust, melynél az építmény mértékadó kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni, és ezek között találunk a villamos tervezőt is érintőket: - a gázmotor tereket, 140 kw összteljesítmény felett (figyelem nem egységteljesítmény, hanem összteljesítmény!!!)

8 - a transzformátor helyiségek (ezekre a helyiségekre továbbra is érvényben van az MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme nemzeti szabvány!) - a villamos kapcsoló és a biztonsági tápforrás berendezéseit tartalmazó helyiségek - a kórházak, nemzeti létfontosságú rendszerelemek (jelenleg a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet és még számos rendelet.) energiaellátását, üzemképességét fenntartó berendezéseket tartalmazó helyiséget Megjegyzés: létfontosságú információs rendszer és létesítmény: a társadalom olyan hálózatszerű, fizikai vagy virtuális rendszerei, eszközei és módszerei, amelyek az információ folyamatos biztosítása és az informatikai feltételek üzemfolytonosságának szükségességéből adódóan önmagukban létfontosságú rendszerelemek, vagy más azonosított létfontosságú rendszerelemek működéséhez nélkülözhetetlenek Ezek lehetnek energia ellátás (mi esetünkben a villamosenergia); információs rendszer (TV, mobil telefon, internet stb.); ellátó létesítmények, kormányhivatalok stb. - a tűzoltósági beavatkozó központ helyisége - a nemzetbiztonsági, tűzbiztonsági szempontok alapján a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott helyiségek. Példaként: - építményben általános célú szünetmentes hálózat van kiépítve, központi UPS (szünetmentes) berendezéssel UPS helyiségét nem kell a kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel létesíteni - építményben biztonsági világítás központi UPS (szünetmentes) berendezésről ellátott UPS helyiségét a kockázati besorolásának megfelelő tűzgátló építményszerkezetekkel létesíteni (biztonsági tápáramforrás!) A tűzoltósági beavatkozó központ: Ennek léte, vagy nem léte fontos információ a villamos tervezőnek! A meghatározás szerint két esetben kell létesíteni: Ezek közül a második az érdekesebb, ugyanis ezen előírásban meghatározottak nem feltétlenül a tervezés első fázisában természetesen még az építési engedélyezési tervezés szakaszára gondolok - dől el, így magának a tűzoltósági beavatkozó központ helyének a kialakítása már nehézségekbe is ütközhet. Amennyiben létezik, ide kell telepíteni a tűzeseti lekapcsolásokat, a hő- és füstelvezetések vezérlését, tűzjelző központot és minden olyan vezérlő és tájékoztató berendezést, amit a tűzvédelmi szakhatóság előír. Elhelyezésére nincs követelmény, de a fentieket figyelembe véve jól megközelíthető helyen kell kialakítani. A 87. -ban teljesen új fogalommal találkozunk. Itt több problémával találjuk szembe magunkat, melyek ezek: - az építményekbe bekerült egy olyan rendszer, ami korábban nem volt, így problémát sem okozott - problémát okoz, hogy a berendezés napsütés esetén folyamatosan villamos áramot állít elő, lekapcsolása a szokott módon nem megoldható A tűzvédelmi szakhatóságnak problémát az építményen belül és általában annak tetején levő vezetékek okozzák, hiszen működésük során feszültség alatt van. A lekapcsolás előírása ennek a problémának a kezelését célozza. A legelső megoldandó feladat az OTSZ szóhasználatának a megmagyarázása volt, mivel a PV rendszer létesítésére vonatkozó MSZ HD szabvány fogalom meghatározása(i) eltérnek az OTSZ szövegezésétől. Ezért a TvMI a fogalmak fejezetben definiálta a napelem modulok kifejezést:

9 Itt kell kitérni arra, hogy az OTSZ tartalmaz tápforrás definíciókat, de nem tartalmazza a napelem rendszerek, mint tápforrás meghatározását. Ezt a problémát is kezeli a TvMI, és kiegészítő betáplálás - nak nevezi: Visszatérve a napelemek lekapcsolására, cél az volt, hogy mind a DC, mind az AC oldal lekapcsolását biztosítsuk az építmény tűzeseti lekapcsolásával egyidejűleg. Az AC oldali lekapcsolás tűnik egyszerűbbnek, ugyanis amennyiben a táplált villamos hálózat megszűnésekor (például tűzeseti lekapcsoláskor) a DC/AC inverter az AC oldali kimentét automatikusan lekapcsolja. A DC oldal viszont továbbra is feszültség alatt marad. Mit lehet ezzel kezdeni? A TvMI az építményen belül, illetve az építményen kívüli DC kábelnyomvonalat külön kezeli. Az építményen belüli kábelnyomvonal: Ebben az esetben egy 5m-es nyomvonal hosszat határoz meg, ami vízválasztó: - az építménybe való belépési ponttól számítva 5 m-nél rövidebb nyomvonal esetén elegendő az inverterben levő DC leválasztás kialakítása (ami az inverterekben általában megtalálható). Fontos, hogy ebben az esetben nem szükséges ennek a kapcsolónak a távműködtetése! - amennyiben 5 m-nél hosszabb a nyomvonal, akkor külön távműködtethető DC lekapcsolást kell kiépíteni a DC vezetékszakaszon, ami az építménybe való belépési ponttól nem lehet távolabb (vezetéknyomvonalat mérve) mint 5 m. Az építményen kívüli kábelnyomvonal: Ebben az esetben a definiált nyomvonal hossz 10 m: - az építménybe való belépési pontig mért DC kábelnyomvonal hossz 10 m-nél hosszabb, akkor DC leválasztást kell kiépíteni a PV modulok mellett. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha nincs a

10 DC oldali kábelnyomvonalnak építménybe való belépési pontja, mert az inverter a tetőn van elhelyezve! A feszültség alatt maradó DC kábelszakaszt mind beltéren, mind kültéren - felirattal kell megjelölni, az alábbiak szerint: A XIII. fejezetben ( ) szereplő fő fejezetek: - Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési követelményei ( ) - Tűzeseti fogyasztók működőképessége ( ) - Villámvédelem ( ) - Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem (145. ) - Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer ( ) Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési követelményei ( ) és Tűzeseti fogyasztók működőképessége ( ) A villamos berendezésekre vonatkozóan véleményem szerint az eddigi gyakorlat továbbra is alkalmazható: Tűzeseti lekapcsolás továbbra is követelmény, a kialakítása: - az egyszerűbb esetekben nincs tűzeseti fogyasztó, egy tűzeseti főkapcsoló - ugyanez, de van tűzeseti fogyasztó, akkor két tűzeseti főkapcsoló (egy épület általános villamos berendezésének, és egy a tűzeseti fogyasztóknak)

11 - bonyolultabb esetben, van tűzeseti fogyasztó, sőt több különböző rendeltetésű, melyet külön tűzeseti kapcsolóval kell ellátni, valamint az általános villamos berendezés több tűzszakaszra osztott és lehetőség van a tűzszakaszonkénti lekapcsolásra, akkor itt is több tűzeseti kapcsoló létesítendő A több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszer esetében a lekapcsolt tűzszakaszon áthaladó feszültség alatt maradó vezetékrendszer ne veszélyeztesse a beavatkozó tűzoltót, hogyan lehetséges ez? A korábbi OTSZ egyszerűen megengedte szerelvény nélküli vezetékek esetén a feszültség alatt való tartást kérdés, hogy a mostani előírás megengedi-e ezt? - vagy külön szerkezettel kell kialakítani a védelmet, ami főleg a vízszintes kábelvezetés esetén lehet problémás ez biztos, hogy megfelel az előírásnak (fém vezetékcsatornákkal, kábeltálcákkal vagy kábellétrákkal kialakított vezetékrendszerek, amelyek tartószerkezetének (galvanikus) folytonossága biztosított, és amelyek tartószerkezete csatlakoztatva van a védőösszekötő hálózatba (korábban: EPH)!; vagy tűzálló kábelcsatornákkal, illetve tűzvédelmi csatornákkal kialakított vezetékrendszerek) - alacsony (törpe) feszültség alkalmazása, max. 50V/AC, de ez általában csak a vezérlő/működtető rendszerekre alkalmazható A tűzeseti fogyasztók működőképességének megtartásánál már jelentős változások vannak: Nem illetve csak részben van meghatározva és itt lép előtérbe a TvMI fontossága például a tűzeseti fogyasztók villamos energia ellátásának módja. A működőképesség megtartásán értjük (és most nem a szerkezeti kialakításra gondolva (tűzálló vezetékrendszer, rögzítő falszerkezet stb.)): - hogy tűzeset esetén a villamosenergia rendelkezésre álljon a tűzeseti fogyasztók megtáplálására - normál tápforrás mellett biztonsági tápforrás is rendelkezésre álljon - a vonatkozó műszaki követelménynek megfeleljen, ami jelenleg az MSZ HD :2010 Biztonsági berendezések - MSZ 447:2009 előírásai (Megjegyzés: az MSZ 447:2009 szabvány az alábbi építményekre vonatkozik, és a magyarországi hálózati engedélyesek (Áramszolgáltatók) kötelezően alkalmazzák: Biztonsági tápforrás előírása a hatályos OTSZ szerint: Itt azt kell vizsgálni, hogy az építmények esetén NAK, AK és az KK kockázati besorolású építmények kell-e biztonsági áramforrás alkalmazása, mert a vonatkozó műszaki követelmény szigorú előírásokat tartalmaz:

12 Ezt az OTSZ meghatározza, és azt mondja, hogy a 120 kv vagy nagyobb feszültségű alállomások középfeszültségű (11 és 22 kv; egyes helyeken előfordulhat még a 6kV és a 35 kv) hálózatrészén van közös pontjuk. Az elvárásnak megfelel: - az 1 2 trafó kapcsolat; - az 1 3 trafó kapcsolat; - az 1 4 trafó kapcsolat; Az elvárásnak nem felel meg: - az 3 4 trafó kapcsolat;

13 Ezt egészíti ki az MSZ 447:2009 szabvány: A probléma ott lehet, hogyan értelmezzük az alacsonyabb kockázatú építmények esetén NAK, AK és az KK kockázati besorolású építmények - a villamosenergia ellátást? Az ab) és az ad) pontok az villamos vezetékrendszerek és az épületszerkezet kialakításáról szól, most ezzel nem foglalkozunk. Vizsgáljuk a másik két pontot: aa) pont: azt jelenti, hogy az építmény villamos csatlakozása olyan kialakítású, hogy a tűzeseti fogyasztók működtetésére elegendő villamos teljesítmény áll rendelkezésre. ac) pont: azt jelenti, hogy az épület általános feszültségmentesítése után is a tűzeseti fogyasztók villamosenergia ellátása biztosított. Ezt a kialakítást a korábbi OTSZ így fogalmazta meg: tűzvédelmi célú villamos berendezések táplálását a főkapcsoló előtti külön kapcsolható leágazásról kell kialakítani. A villamosenergia ellátás tervezése során problémás, hogy a tűzeseti fogyasztók tételes felsorolása nem található meg az OTSZ-ben, csak a mellékletekben szereplő táblázatok alapján lehet kikövetkeztetni: - biztonsági világítás - gépi hő- és füstelvezetés és légpótlás - hő- és füstelvezetés és légpótlás nyílászárói - túlnyomásos füstmentesítés

14 - tűzoltó felvonó - oltóvízellátás nyomásfokozó - menekülési felvonó - evakuációs hangrendszer - beépített tűzjelző berendezés - beépített vízzel, habbal oltó berendezés - beépített gázzal oltó berendezés, ha az oltás fenntartásához szükséges - beépített vízköddel oltó berendezés - beépített tűzterjedést gátló berendezés - átmeneti védett térhez, biztonsági felvonóhoz tartozó kommunikációs összekötés Ezt egészíti ki az amsz 447:2009 szabvány felsorolása: Az átmeneti védett térhez, biztonsági felvonóhoz tartozó kommunikációs összekötés sort érdemes vizsgálni, mert ez jelenthet olyan általában kórházi - területet is ahol védett tér kialakításával kell számolni, és ennek a területnek a villamos energia ellátásán (világítás, erőátvitel, medikai hálózatok), és a kommunikációs összeköttetésen kívül egyéb berendezés (a területet ellátó épületgépészeti rendszerek) villamosenergia ellátását is biztosítani kell! (Megjegyzés: előfordul hogy ezek a területek párásítással is ellátottak, amely kialakítás egyes esetekben (nem gőz felhasználásával történik) jelentős villamos teljesítményt igényelnek, amelyet a rendszer nem tud biztosítani. Ekkor ezt a villamos fogyasztót ki lehet kapcsolni a biztonsági tápellátásból! A kettős biztonsági betáplálás alkalmazását ami az OTSZ-ben egyes fejezetiben szerepel szükségesnek tartottuk definiálni a villamos TvMI-ben: A kialakításra a TvMI az alábbi javaslatokat adja:

15 Az egyes tűzeseti berendezésekre vonatkozó műszaki előírásainak figyelembevételével további vizsgálatot igényel a villamosenergia ellátás, mert nem minden esetben egyértelmű! Biztonsági felvonó: A felvonóknál egy kis bizonytalanság lehet, ugyanis két érvényes szabvány létezik: MSZ 9113:2003 Felvonó létesítése. Felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonó Az OTSZ két felvonót sorol ebbe a kategóriába: Menekülési felvonó Tűzoltó felvonó A felvonó szabványok abban is különböznek, hogy kettős biztonságú betáplálást a tűzoltó felvonóhoz követel meg, a menekülési felvonóhoz csak két külön nyomvonalon vezetett kábelnyomvonalat ír elő! (Megjegyzés: a biztonsági felvonók gyártása során a szabványban előírt két betáplálás fogadására lakalmas vezérlőszekrényt a felvonógyártók nem gyártanak, azok általában külön a villamos kivitelező által gyártva és felszerelve készülnek, ami véleményem szerint nem azonosítható a biztonsági felvonókkal kapcsolatos elvárásokkal!)

16 Beépített oltóberendezés: Ezen berendezések esetén nem előírás a kettős biztonsági tápellátás biztosítása. A sprinkler szabvány (MSZ EN 12845:2009) nem írja elő, a vízköddel oltóra nincs magyar szabvány. Ekkor a villamosenergia ellátás kialakítása: A sprinkler esetében alap kialakítás, az egy villamos és egy dízel szivattyú kialakítás. Ez alól sokszor kérnek és kapnak az OKF-től eltérést a tervező kollégák két villamos üzemű szivattyú alkalmazására. Ekkor a villamosenergia ellátás kialakítása, ha az ellátásról külön nem rendelkezik az eltérési engedély:

17 Előfordul, hogy az eltérési engedély kiköti, hogy a két szivattyút kettős biztonságú tápellátással kell ellátni, akkor a villamosenergia ellátást a már korábban ismertetett szerint kell biztosítani. Villámvédelem ( ) Ez a terület egy önálló több órás előadás témája lehetne, csak egy rövid felvillantást teszek: Az új OTSZ kevesebb előírást tartalmaz, bizonyos esetben pontosította a korábbi előírásokat (nem norma szerinti villámvédelem alkalmazása), és kikerült belőle a villámvédelmi tervezési jogosultság meghatározása. Ez nem jelenti azt, hogy ennek hiányában bárki tervezhet villámvédelmet, a szabályozás más jogszabályba kerül. Megjegyzés: jelenleg lesz egy érdekes állapot, mert nincs olyan szabályozás, ami ezzel foglalkozik, MMK érdek, hogy ez rövid időn belül rendeződjék! A tűzvédelmi tervezőnek véleményem szerint még akkor is, ha rendelkezik esetleg a szükséges tervezői jogosultsággal, amit már az OTSZ nem ír elő szoros együttműködéssel az épületvillamossági tervezőre kell támaszkodnia, és a tűzvédelmi műszaki leírás ezt a részét az épületvillamossági tervezőtől kell kérje. Az együttműködés azért is szükséges, mert a norma szerinti villámvédelem meghatározásához tűzvédelmi adatok szükségesek (tűzterhelés, kockázati osztályok stb.) A tűzvédelem vonatkozásában három kockázati elemre kell a kockázatkezelést végezni: - emberi élet elvesztése - közszolgáltatás kiesése - kulturális örökség elvesztése Az OTSZ a vonatkozó műszaki követelményre hivatkozik, ezért például a közszolgáltatás meghatározásánál is azt kell figyelembe venni (ha végiggondoljuk, szinte mindenki mást ért ez alatt!!!) Továbbra is rögzítve van a nem norma szerinti villámvédelem alkalmazási lehetősége, de a bővítés 40%-os mértéke fölött már nem alkalmazható, norma szerinti villámvédelem szükséges. Mivel az építmények igen változatosak, így ennek további pontosítása a TvMI feladata. Egyes építményekre továbbra is érvényes a tételes előírás, de a kockázatkezelés nem hagyható el, mert előfordulhat, hogy az a táblázatnál szigorúbb követelmény adódik a kockázatkezeléssel, és ekkor azt kell alkalmazni! Összefoglalva a villámvédelemnél a TvMI-ben kell igen részletesen foglalkozni az alkalmazási és kialakítási lehetőségekkel. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer ( ) Ez a terület egy önálló több órás előadás témája lehetne, csak egy rövid felvillantást teszek: Elsőként a villamosenergia ellátásra és a működőképesség fenntartására vonatkozóan: az egy tűzszakasz egy szintjén belül 1600m 2 -ig (MK esetén 500m 2 -g) megengedett a vezetékrendszernél a működőképességre előírtakat nem betartani. A korábban már hivatkozott biztonsági Biztonsági berendezések vonatkozó műszaki előírás szerint: A szabvány előírása az OTSZ megengedőségének megfelelően kialakított vezetékezés alkalmazásával - következtében olyan világítási elrendezést (két külön áramkörön legyenek a lámpák) ír elő a megvilágítás meghatározásával (és így a lámpatest számban), hogy a szükséges lámpatest darabszámot tulajdonképpen meg kell duplázni (bármelyik kiesése mellett biztosítani kell az előírt értéket). Felmerül a kérdés, hogy mivel az OTSZ kötelező jogszabály, fentiek figyelembevételével hogyan kell eljárni? Azt gondolom, hogy ezen előírások alkalmazása nagy körültekintést igényel, mert az alaprajzi elrendezéstől nagyban függ az alkalmazhatóság, ugyanis:

18 - 40*40 m-es alapterület esetén viszonylag kis távolságon belül találhatunk még működő lámpatestet - 80*20 m-es alapterület esetén már nagy távolságok adódhatnak és előfordulhat, hogy nagy távolságban levő területen szűnhet meg a biztonsági világítás. Mindenképpen tervezői mérlegelést igényel ennek a könnyebbségnek a használata, mert a működőképesség fenntartását biztosító vezetékezés költsége áll szemben a közel kétszeres hagyományos vezetékhosszal és közel kétszeres lámpatest darabszámmal. A fentiek csak a menekülési út megvilágítását biztosító biztonsági világítási lámpatestekre vonatkoznak!

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK Az előadás a tervezett OTSZ XIII. fejezetében megjelentekkel kapcsolatos, a villamos tervező és a tűzvédelmi tervező kapcsolatán, együttműködésén keresztül bemutatva

Részletesebben

OTSZ-TVMI HATÁSA AZ ÉPÍTMÉNY VILLAMOS TERVEZÉSRE

OTSZ-TVMI HATÁSA AZ ÉPÍTMÉNY VILLAMOS TERVEZÉSRE OTSZ-TVMI HATÁSA AZ ÉPÍTMÉNY VILLAMOS TERVEZÉSRE Az előadás a hatályos OTSZ és a megjelent villamos TvMI kiadványok hatását foglalja össze a villamos tervezés vonatkozásában. OTSz-TvMI hatása az építmény

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 3. ELŐADÁS: KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI (135. - 136. ) ÉS TŰZESETI FOGYASZTÓK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE (137.

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 4. ELŐADÁS: Napelem (87. ) és Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer (146. - 153. ) 1 A 87. -BAN TELJESEN ÚJ FOGALOMMAL

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21.

Az új OTSZ-ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet. Létesítés, kockázat. TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Létesítés, kockázat TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Wagner

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tűzeseti fogyasztók működőképessége

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek tűzeseti fogyasztók működőképessége Múlt havi számunkban megkezdtük a villamos berendezésekre, villámvédelemre és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv bemutatását. Akkor részletesen foglalkoztunk

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

Tartalom. A villamos berendezés és a tűz kapcsolata. A tűzvédelem szabályozásának problémái. A Tűzvédelmi Munkabizottság munkája 09.01.

Tartalom. A villamos berendezés és a tűz kapcsolata. A tűzvédelem szabályozásának problémái. A Tűzvédelmi Munkabizottság munkája 09.01. 09.01.2011 2 Tartalom A villamos berendezés és a tűz kapcsolata A tűzvédelem szabályozásának problémái A Tűzvédelmi Munkabizottság munkája 09.01.2011 3 Villamos tüzek A tűzesetek vezető okai között szerepel*:

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Az új OTSZ napelemes rendszerekre vonatkozó előírásai. Tűzeseti lekapcsolások megvalósítása.

Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Az új OTSZ napelemes rendszerekre vonatkozó előírásai. Tűzeseti lekapcsolások megvalósítása. Pásztohy Tamás Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Az új OTSZ napelemes rendszerekre vonatkozó előírásai. Tűzeseti lekapcsolások megvalósítása. OTSZ - 2015 2014. december 05.: Megjelent a Belügyminiszter

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK Visegrád, 2014. október 3. Lengyelfi László Rendeletalkotási célok 2012.09. Jelenlegi OTSZ alkalmazási nehézségei -értelmezés igénye gyakori; -még mindig nagyszámú

Részletesebben

Az OTSZ 5.0 újdonságai

Az OTSZ 5.0 újdonságai Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ 5.0 újdonságai TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Érces Ferenc tű.

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet

Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet Az építmény címe: Debrecen, Kassai u. 46. 1 O l d a l Műszaki leírás Tervezői Nyilatkozat Tűzvédelemi

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék Horváth Lajos tq. alezredes Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

Részletesebben

Tűzvédelmi konferencia

Tűzvédelmi konferencia "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" Tűzvédelmi konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" a bajai, Szent Rókus Kórház

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Leírás

Tűzvédelmi Műszaki Leírás fotovoltaikus kiserőmű tűzvédelmi műszaki leírása 1./6. oldal Saját szám: 31/20/2017. BV Tűzvédelmi Műszaki Leírás A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésénél figyelembe vettem a 54/2014.(XII.05.) BM rendelettel

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak... 4 3. Villamos szerelőaknák... 5 4. Villamos átvezetések... 6 5. Tűzterjedési gát keresztezése villamos vezetékrendszerrel... 6 6. Kisfeszültségű erősáramú villamos

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály

Az új OTSZ -ről. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ -ről Tűzvédelem 2013 konferencia Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. november 6. Érces Ferenc tű. ezredes

Részletesebben

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Tűzeseti vezérlések, távműködtetések, tűztablók

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Tűzeseti vezérlések, távműködtetések, tűztablók V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Tűzeseti vezérlések, távműködtetések, tűztablók Harmath László IQ Kft. Lakitelek, 2016. Szeptember 14-15. A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet 2014. november 7. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Részletesebben

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08.

Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból. E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök május 08. Tűzvédelmi engedélyezés hatósági nézőpontból E.a.: Törő Attila tű. alez., tűzv. szakmérnök 2014. május 08. Témakörök: 1. A jelenlegi és a tervezett OTSZ szerinti különbségek összehasonlítása. 2. Az ÉTDR

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elektromos fejezetei

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elektromos fejezetei XIII. FEJEZET VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK 72. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési követelményei 135. (1) Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái TMMK készítés felmérés, készítés, problémái VII. TMKE Konferencia, 2016. április 21-22. Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök A TMMK tartalmazza: a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: aa) az

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM AZ ÚJ OTSZ ÉS A TVMI SZERINT

TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM AZ ÚJ OTSZ ÉS A TVMI SZERINT TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM AZ ÚJ OTSZ ÉS A TVMI SZERINT Okl. építészmérnök, egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék Email: ltakacs@epsz.bme.hu TVMI TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM MUNKABIZOTTSÁGI TAGOK

Részletesebben

54/2014. (XII.5.) BM rendelet

54/2014. (XII.5.) BM rendelet Előadó Palla Miklós ÉMI-TÜV SÜD Kft. Jogászkodások 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 2015 április 16-17 285. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. Mi a helyzet az építményszerkezetekkel?

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet. TSZVSZ-konferencia, 2015.11.06. Wagner Károly tű. alezredes

Főigazgató-helyettesi Szervezet. TSZVSZ-konferencia, 2015.11.06. Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály TSZVSZ-konferencia, 2015.11.06. Wagner Károly tű. alezredes A TvMI pár szóban: - 76 oldal - 9 fejezet

Részletesebben

Construma 2010. 04.15.

Construma 2010. 04.15. TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE Construma 2010. 04.15. Van megoldás az elavult, helytelen kialakítású, rossz tűzvédelmi adottságú épületek biztonságának növelésére. Napjainkban a zöldmezős

Részletesebben

AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK

AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK AZ OTTHON MELEGE PROGRAM: TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL IS MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék email: ltakacs@epsz.bme.hu TŰZESETEK TAPASZTALATAI A legnagyobb

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Magyarország szolgálatában a biztonságért!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Magyarország szolgálatában a biztonságért! BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI Elektromos, villámvédelmi berendezésekkel, illetve elektrosztatikus feltöltődéssel kapcsolatos kialakítások a létesítés és a használatbavétel tükrében." (54/2014. (XII.5.) BM

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

KEZELHETETLEN TETŐTEREK?

KEZELHETETLEN TETŐTEREK? KEZELHETETLEN TETŐTEREK? DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus BME Fedélszerkezetek történeti fejlődésének tűzvédelmi vonatkozásai A nagy történeti várostüzek általában a tetők

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Főigazgató-helyettesi Szervezet. Az új OTSZ-ről. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új OTSZ-ről Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Felépítés Jogszabály: követelmények Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.2: Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.2: Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak... 4 3. Villamos szerelőaknák... 5 4. Villamos átvezetések... 6 5. Tűzterjedési gát keresztezése villamos vezetékrendszerrel... 6 6. Kisfeszültségű erősáramú

Részletesebben

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál

Részletesebben

Lestyán Mária Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme

Lestyán Mária Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme Lestyán Mária Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme Az új OTSZ életbe lépését követően a lapos tetőkre vonatkozó követelmények is rendszerben lettek meghatározva. A homlokzati hőszigetelő rendszerekből

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM A TŰZBIZTONSÁGI FŐIRÁNY Az építményt, annak részeit ( ) úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK Takács Lajos Gábor Okl. építészmérnök BME Épületszerkezettani Tanszék KÖZRAKTÁRAK ÉPÜLETEGYÜTTES Eredeti épület-együttes:

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kivonata

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kivonata Országos Tűzvédelmi Szabályzat kivonata Törvényi előírások: - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1996. évi XXXI. tv. - A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Rókus Imre tű. alezredes hatósági osztály szolgálatvezető

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Rókus Imre tű. alezredes hatósági osztály szolgálatvezető Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Rókus Imre tű. alezredes hatósági osztály szolgálatvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Bp,2013. május. Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok bővítés b Villamos berendezés Építésengedélyezési terv

Bp,2013. május. Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok bővítés b Villamos berendezés Építésengedélyezési terv Bp,213. május Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok bővítés b Villamos berendezés Építésengedélyezési terv 2 MŰSZAKI LEÍRÁS 1 Tervezési feladat, tervezési határ 2 Energiaigény, hálózati csatlakozás, fogyasztásmérés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TSZ.: 7902 GYŐR, KOSSUTH L. U. 28. HRSZ.: 7888 MŰE MLÉ KI JE LE NTŐSÉ G Ű TE RÜLE TE N ÁLLÓ É PÜLE T FE LÚJÍTÁ SÁTALA KÍTÁS MÓDOSÍTOTT E NGE DÉ LYE ZÉ SI É S É PÍTÉ SI K IVITE LI TE RVDOK UME NTÁC IÓ ME

Részletesebben

Új OTSZ korszerű tűzvédelmi szabályozás

Új OTSZ korszerű tűzvédelmi szabályozás Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Új OTSZ korszerű tűzvédelmi szabályozás Nagy Katalin elnök Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium 2015.

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 9113

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 9113 2003. január 2. kiadás, 2005. szeptember artalmazza az Sz. K. 2005. évi 9. számában közzétett módosítást. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 9113 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök

THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai 5.0 OTSZ. Borzák Balarám Béla építészmérnök THR-ek (Teljes Hőszigetelő Rendszerek) tűzvédelmi aktualitásai Borzák Balarám Béla építészmérnök Építészeti Vezetőtervező Építési Szakértő; építészet - épületszerkezet - épületfizika szakterületeken, Igazságügyi

Részletesebben

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló.

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló. Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló. 1. Jogi környezet A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozásának helyzete Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozásának helyzete Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozásának helyzete Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes 2016. I. félévben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése:

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését megelőzően széleskörű szakmai konferenciákat,

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás a építési engedélyezési tervéhez Készítette: Szaladják László tűzvédelmi mérnök építész tűzvédelmi szakértő I-081/2013 Kamarai sz: 13-14174 szaladjak@gmail.com 06/70-331-29-89 ügyirat szám: 017/2016 A

Részletesebben

Hő és füst elleni védelem

Hő és füst elleni védelem Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Hő és füst elleni védelem Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Definíció hő és füst elleni védelem:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 1 TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET.. a Szombathely, Hollán E. u. 2. Hrsz.:6004 alatti Smidt múzeum bővítési munkálatainak módosított engedélyezési tervdokumentációjához, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig. Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140)

Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig. Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140) Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140) Tűzvédelmi előírások és szabályok csarnokok és ipari

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

Tűzveszélyességi osztályok helyett kockázati osztályok

Tűzveszélyességi osztályok helyett kockázati osztályok A tavaly decemberben megjelent és idén március 5-én hatályba lépett 54/2014. (12.5.) BM rendelet, azaz az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapvetően változtatja meg a tűzvédelem szabályrendszerét.

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Az "új" OTSZ legfontosabb szempontjai a kivitelezők és üzemeltetők szemszögéből

Az új OTSZ legfontosabb szempontjai a kivitelezők és üzemeltetők szemszögéből Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Őszi Építőipari Fórum Az "új" OTSZ legfontosabb szempontjai a kivitelezők és üzemeltetők szemszögéből Készítette: Tel.: +36

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Lakiteleki Népfőiskola, 2016. szeptember 14-15. Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme www.prodet.hu Fodor Mihály ügyvezető TUJ-01-6689 prodet@prodet.hu

Részletesebben

Az MSZ 274 / OTSZ vonal

Az MSZ 274 / OTSZ vonal Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ 274 2/2002. (I.23.) BM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 28/2011. (IX.6.) BM rendelet: OTSZ XIV. fejezet

Részletesebben

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK *MSZ EN 443:2008 *MSZ EN 1439:2008 *MSZ EN 1440:2008 Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz (MSZ EN 443:2003 helyett, SzK: 8) LPG-berendezések és

Részletesebben

Kecskeméti Kórház Létesítése és Használatbavétele 2008-2014. Tűzvédelmi szempontok

Kecskeméti Kórház Létesítése és Használatbavétele 2008-2014. Tűzvédelmi szempontok Kecskeméti Kórház Létesítése és Használatbavétele 2008-2014 Tűzvédelmi szempontok -10 hektáros terület, melyet 1980-ban vettek használatba. - az első emeleten minden épület össze van kötve zárt folyosókkal

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA SEGÉDLET TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2015. ÁPRILIS 23. A SEGÉDLET EGY FELTÉTELEZETT ALAPESETŰ - PINCE + FÖLDSZINT + EMELET VAGY TETŐTÉR SZINTSZÁMÚ - CSALÁDI HÁZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Dr. Takács Lajos Gábor. Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei

Dr. Takács Lajos Gábor. Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei Dr. Takács Lajos Gábor Tűzterjedést gátló alapszerkezetek kialakításának új elvei A tűzterjedést gátló alapszerkezetek méretezésének alapelveit a Védelem 2009. évi 4. számában részlete szerzőnk. A korábbi

Részletesebben

Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája

Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája 2012. OKTÓBER 18-19. Érces Ferenc

Részletesebben

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV.

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. Veres György Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, a tűzszakaszolás lehetőségei és a kivitelezés során betartandó

Részletesebben